Sunteți pe pagina 1din 6

14.05.

2016

Moldova:StatutulinternaionalalMoldoveideEstn19401991

StatutulinternaionalalMoldoveideEstn19401991
STATUTULINTERNAIONALALMOLDOVEIDEEST.19401991.
RuslanEVCENCO,dr.nistorie
Imediatdup28iunie1940conducereaURSSanceputproceduratransformriiregiuniintr
o una din republicile unionale, Reieind din faptul, c organele locale ale puterii se aflau la etapa
iniial de constituire, Moscova a pstrat n vigoare paragraful Constituiei RASSM din 1938, care
confirma,cfrontieraeiesteamplasatperulPrut,iausupusregiuneaPrutoNistreanconducerii
supreme al RASSM Sovietului Comisarilor Norodnici, Prezidiului Sovietului Suprem i Comitetului
Regional de partid al Ucrainei. De facto, toat republic a fost subordonat organelor supreme ale
puteriidinaltrepublicUcraina.ncalitatedeorganelesupremealeputeriipeacestteritoriuSCN
RASSM i Comitetul regional de partid al PC (b) U au naintat SCN URSS i CC al PC (b) unional
propunerea de a unifica RASSM cu Basarabia i de a forma n baza acestor teritorii Republica
Sovietic Socialist Moldoveneasc (RSSM). Organele unionale menionate au susinut
aceastadresareila10iulie1940sauadresatcuellaPrezidiulSovietuluiSupremalURSS,care
prindeciziasadin2august1940aformatRSSM.
ns, acordul cu privire la ntrarea n componena URSS din 30 decembrie 1922 a fost
semnat numai de RSFSR, Ucraina, Belarusia i RSFST din numele celor trei republici
transcaucasiene, care ntrau n componena acestei uniuni. ns niciodat n perioada anilor 1940
1991nimenidintrePreediniiPrezidiuluiSovietuluiSupremalRASSM(din2august1940RSSM)
nuasemnatniciundocumentcuprivirelaalipireaRSSMlaAcordulcuprivirelaconstituireaURSS
din 30 decembrie 1922. De aceea, chiar dac noi nu vom trage atenia la faptul invadrii teritoriului
ntre Prut i Nistru de ctre armatele sovietice la 28 iunie 1940, este absolut evident, c RSSM
niciodatnuafostparteacomponentaURSS.Aceastdeclaraiapoateficonfirmatiprinfaptul,
c adresarea cu rugmintea de a primi Basarabia n componena URSS a fost semnat de
conductoriiorganuluisupremexecutivalputeriilocale(SCNRASSM)iorganuluisupremalputerii
de partid (Comitetul regional Moldovenesc al PC (b) Ucrainei, statutul cruia nu a fost stipulat n
Constituie adoptat n 1936. Nimeni din preedinii organului suprem legislativ al puterii (Prezidiul
SovietuluiSupremalRASSM)nperioadaanilor19401991niciodatnuasemnatacestdocument,
npofidafaptului,cconformConstituieiRASSMdin1938,caretemporarsaaflatnvigoareipe
teritoriul Basarabiei (pn la 10 februarie 1941, cnd a fost adoptat Constituia RSSM), art.3
prevedea, c toat puterea n RASSM aparine muncitorilor oraului i satului n numele Sovietelor
deputailormuncitorilor.Aadar,URSSnudispuneadeundreptjuridicsefectuezen19401941i
19441991oriceformedeguvernarepeteritoriulRSSM.
La4noiembrie1940subpresiuneareprezentanilorUcraineiafostadoptatLegeacuprivire
lastabilireafrontierelorntreRSSMocupatdearmatasovietic,iUcraina.Acestdocumentpoate
finumitAcordulcuprivirelaschimbulteritoriiilorntreRSSM,iUcraina,careasemnatAcordulcu
privirelaconstituireaURSS,iaadarafostmembralegalaacesteiuniunipolitice.Raioaneledin
stnga Nistrului au devenit o compensare juridic din partea Ucrainei RSS Moldoveneasc pentru
BucovinadeNordiBasarabiadeSud,retrocedateacesteiri.Exemplulacestuischimbnoigsim
ntrecutulnostruapropiatn2001MoldovaatransferatnposesiaUcraineipeuntermende99de
ani sectorul de autotraseu (7,7 km) n apropierea satului Palanca n schimbul ieirii la rul Dunrea
lngGiurgiuleti.
ConformConstituieiRSSM,adoptatela10februarie1941,republicaaveadreptulformal(n.n.
R..) de a soluiona problemele n urmtoarele domenii: stabilirea Constituiei, controlul asupra
executrii ei modificri n mprirea teritorial a republicii n general, a oraelor i raioanelor,
protecia ordinii publice, aprobarea planului anual de gospodrie, bugetului de stat, .a. n afara
http://statulmoldovenesc.blogspot.md/2011/10/statutulinternationalalmoldoveide.html

1/6

14.05.2016

Moldova:StatutulinternaionalalMoldoveideEstn19401991

acestuia, Moldova formal a obinut dreptul la ieire din componena URSS, care a fost stipulat n
articolul14alConstituieirepublicii.
n competena RSSM nu ntrau problemele asigurrii securitii statului, aprrii, afacerilor
externe. De facto republica a obinut acela statut n cadrul URSS, de care dispunea RASSM n
perioada19251938ncomponenaUcrainei,pentruccomisariatelenorodniceaufostiaridivizate
n cele de subordonare unionalrepublican (alimentaiei publice, industriei uoare i forestiere,
finanelor,comerului,afacerilorinterne,justiiei,protecieisntii,controluluidestat,agriculturii)i
de subordonare republican (comisariatele pentru problemele nvmntului, industriei locale,
gospodrieicomunale,asigurriisociale,transportuluiauto.
nafaraacestuia,ndomeniullegislativRSSM,carenudispuneadecodurilegislativeproprii,
n corespundere cu decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 14 decembrie 1940 timp
ndelungatsefoloseadecoduriucrainene(Civil,ProcesualCivil,Muncii,CstorieiiFamiliei)in
modlegislativncseaflasubinfluenaUcrainei.
La23februarie1944PrezidiulSovietuluiSupremalRSSMaadoptatdecreteleCuprivirela
crearea Comisariatului norodnic pentru afacerile externe ale RSSM i Cu privire la crearea
Comisariatului norodnic al aprrii RSS Moldoveneasc n baza legilor respective unionale din 1
februarie 1944, care acordau republicilor drepturi n acest domeniu. Primul comisar al aprrii RSS
Moldoveneasc a fost colonelul A.Gervasiev, primul comisar n problemele afacerilor externe a
devenit adjunctul Preedintelui SCN al republicii G.Rudi. SCN (din 26 martie 1946 Consiliul de
Minitri)iurmtoriideceniiefectuaconducereacurelaiileexternealeRSSMcurilestrine.Dup
prerea autorilor sovietici A.Surilov i N.Stratulat, conform articolului 15b, inclus n textul
Constituiei RSSM de ctre Sesiunea a IIIa a Sovietului Suprem al RSSM n decembrie 1944, n
bazalegiirespectivealeRSSMdin23februarie1944,republicaaobinutdreptulsntrenrelaiile
directe cu rile strine i n calitate de un subiect aparte al dreptului internaional (n.n. R..) avea
dreptulsncheienelegericustatelestrine,sefectuezeunschimbcureprezentaniidiplomatice
i cele consulare. Pn la 19901991 toate aceste drepturi rmneau la un nivel declarativ. ns se
maipoatemeniona,ccontacteinternaionalealerepubliciisauintensificat,ncepndcuanii1960.
Funcia ministrului de externe se cumula cu funcia de Preedinte al Consiliului de Minitri al
republicii.
Cuvenireaarmatelorsovieticenmartieaugust1944teritoriulMoldoveidinnouafostredus
la cel prevzut n nelegere ntre RSSM i RSSU din 4 noiembrie 1940. La 12 septembrie 1944, la
Moscova,afostsemnatConventiadearmistiiudintreNaiunileUnitesiRomnia.Laarticolul4se
prevedea restabilirea frontierei de stat dintre U.R.S.S. si Romnia, aa cum fusese stabilit prin
conveniasovietoromndin28iunie1940.
Cteva ani Moldova nu avea frontiera vestic stipulat oficial cu Romnia. Pentru a
legalizahotarelesalecuRomnia,URSSasemnatcueaTratatulprivindregimuldefrontiersemnat
laMoscovala25noiembrie1945DefinitiveaafoststabilitdeAcorduldepacedelaParis,semnat
deRomniala10februarie1947.narticolul1alacestuiTratatsestipula,c: Frontierele Romniei,
indicatenhartaanexatTratatuluidefa(AnexaI),vorficelecareeraunfiinla1ianuarie1941,
cu excepia frontierei romnoungare, care este definit n articolul 2 al Tratatului de fa. Frontiera
sovietoromn este astfel fixat n conformitate cuAcordul sovietoromn din 28 iunie 1940 i cu
Acordulsovietocehoslovacdin29iunie1945.
nscurttimpduprzboi,n1947,mputernicirilerepubliciipuinsaulrgitsesiuneaaIIa
aSovietuluiSupremalRSSMaacordatrepubliciidreptuldeastabililegislaiandomeniulcstoriei
i familiei (fr editarea codului su propriu. Totui, pn la 19571958 mputernicirile Sovietului
Suprem republican erau foarte nguste la aceast perioad el putea edita legi n problemele (n
afaracelormenionate)muncii,folosiriisolurilor,apelor,pmnturilor,pdurelor.
Lrgirea treptat a drepturilor republicii se ncepe n curnd dup moartea lui I.Stalin, n
pofida faptului, c n aparatul de partid i de stat un timp scurt dominau tendinele centralizatoare
inerte,rmasedinperioadastalinist.Aceastcentralizarebirocraticanceputsserealizezedeja
n 1953, cnd Ministerul Transportului Auto, care se subordona republicii, a trecut n subordonare
http://statulmoldovenesc.blogspot.md/2011/10/statutulinternationalalmoldoveide.html

2/6

14.05.2016

Moldova:StatutulinternaionalalMoldoveideEstn19401991

unional.Tendinamenionatacontinuatindecembrie1953,cnddinsubordonareaMinisterului
AgriculturiiiaFurnizrilorRSSMafostexclusDireciaFurnizrilor,careafostreorganizatntrun
ministerapartecusubordonareanemijlocitaMinisteruluiFurnizrilorURSS.
Reorientarea treptat spre decentralizarea conducerii n economia rii ncepe din 1954.
Prin hotrrea Consiliului de Minitri din 10 aprilie 1954 n scopurile avansrii lor i dezvoltrii
irigaiei n subordonarea organelor republicane au fost transmise toate gospodriile acvatice ale
Ministerului Agriculturii al URSS. n 1955 transferarea puterii n minile organelor republicane ale
puterii a continuat. Hotrrea Consiliului de Minitri al URSS din 4 mai 1955 a demarat procesul
decentralizrii n planificare. Republicile au primit dreptul de a planifica producerea i repartizarea
tuturortipurilordeproduseindustrialeideaelaboraplanurileeconomicedeactivitate.Althotrrea
se referea la domeniul comunicaiilor. La 16 februarie 1955 Ministerul Comunicaiilor a trecut de la
dublsubordonareunionalrepublicanlasubordonareexclusivaorganelorrepublicane.
ncepnd cu anul 1940, Sovietul Suprem al republicii avea dreptul s emit legi numai n
urmtoareledomenii:muncii,folosiriisubsolurilor,pdurilor,apelor,studiilormedii,familiei,cstoriei
istriicivile.nsbazelepentruacestelegislaiieraustabilitetotdeSovietulSupremalURSS.n
1957 Sovietul Suprem al republicii a primit dreptul de a emite legi despre planul anual de stat al
republicii.n1961laelsaadugatdreptuldeaelaboraplanuribugetare.Liberalizareaesenialsa
produs n domeniul procedurilor judiciare i codificrii, domeniu, care pn atunci, conform
Constituieidin1936,seaflancompetenaSovietuluiSupremalURSS.nconformitatecuaceasta
decretulPrezidiuluiSovietuluiSupremalRSSMdin14decembrie1940,adoptatlacerereaguvernului
republicii, prevedea introducerea temporar pe teritoriul republicii codurilor judiciare ale Ucrainei. La
11 februarie 1957 Sovietul Suprem al URSS a adoptat Legea Despre transmiterea n gestiunea
republicilorunionalealegislaieidespreorganizareajudectoriilor,adoptareacodurilorcivile,penalei
procedurale, care a schimbat parial situaia creat. Conform acestei legi, preedinii judectoriilor
supremedeveneaumembriiaiJudectorieiSupremeaURSS.Dinacestmoment,indeosebidup
sesiuneaaVIadinlegislaturaaIVaaSovietuluiSupremalRSSM(1957),careaconfirmataceste
schimbri, n republica se ncepe elaborarea codurilor judiciare proprii (Sovietul Suprem al URSS
putea doar se confirme aceste legislaii) i a Legii despre organizarea judecilor, adoptat n 1960.
La 24 martie 1961 Sovietul Suprem al RSSM a adoptat Codul Penal i Codul ProcesualPenal al
republicii,punndulenaciunedela1iuliealaceluiaan.La26decembrie1964,afostadoptati
CodulCivilalRSSM,iarmaitrziuialtecoduri.
ns, conducerea unional a considerat, c regiunile URSS se dezvolt prea liber de
controlul din partea Moscovei. Deaceea Hruciov n sfritul a.1962 a ntrit SENurile, lsnd 47
din97existenteanterior.ToateSENurileaufostinclusenraioaneeconomiceadministrative.Acest
raion a fost creat i n Moldova n frunte cu N.ciolokov, care a reuit s se reabiliteze pentru
greelile n conducere, effectuate n 19571958. Cu un an mai trziu, la 23 ianuarie 1964
centralizarea conducerii cu SEN i Comitetul de stat pentru planificare sa ntrit ele a fost
transferatedinsubordinearepublicannunionalrepublican.
Avndnvedere,cvolumullucrrilordeconstruciinrepublicinURSSnntregimese
afla n cretere, conducerea de partid a decis s ntreprind o msur aprobat nainte, transfernd
la 17 iunie 1963 Comitetul de stat al RSSM pentru construcii n subordinea unionalrepublican. La
20 iulie 1964 Ministerul construciilor i materialelor de construcii a devenit Ministerul construciilor
(ministruD.Lubene).
n 1965 republici unionale au obinut noi drepturi n sfera finanrii muncii i salariului, iar
aprobarea bugetelor sovietelor raionale i cele oreneti a fost transferat acestor soviete prin
hotrreaConsiliuluideMinitrialRSSM.
Puterea absolut a PCM n republic a fost recunoscut numai n Constituia RSSM,
adoptatla15aprilie1978nbazaConstituieiURSS,adoptatela30decembrie1977.Conformart.6
al ambelor Constituii, Partidul Comunist pentru prima dat n istoria RSSM a fost legiferat n
calitate de fora conductoare i ndrumtoare a societii sovietice, nucleul sistemului ei politic,
organizaiilor de stat i obteti. n Constituiile RASSM din 1925 i 1938 Constituiile URSS din
http://statulmoldovenesc.blogspot.md/2011/10/statutulinternationalalmoldoveide.html

3/6

14.05.2016

Moldova:StatutulinternaionalalMoldoveideEstn19401991

1936 i RSSM din 1941 statutul partidului nu este fixat, ceea ce confirm ilegalitatea guvernrii
republiciidectrepartidulcomunistnperioadaanilor1924/19401978.
Reformele hrucioviste sus menionate nu au influenat activitatea extern a republicii.
Drepturile, acordate ei n baza art.15b i 30 a Constituiei: cu privire la contacte cu reprezentanii
diplomaticiairilorstrine,dreptulPrezidiuluiSovietuluiSupremalrepubliciiunionalesnumeasc
idearechemareprezentanidiplomaticiaiRSSMndiferiteripurtau,cumdejasamenionat,un
caracter pur declarativ. De facto la nivelul guvernamental n anii 19601980 Moldova avea
reprezentaniisinumainUngaria,iaraparatulMinisteruluirepublicandeexterneeracompusatunci
din45persoane.Numrullorsamrit(maimultde10persoane)numainanii1980nlegturacu
activizareafuncionriiMinisterului.Maimult,conformConstituieiRSSM(1978)drepturileRSSMn
comparaiecuConstituiadin1941(curectificrilen1944)sauredusrepublicaafostlipsitin
mod declarativ de dreptul de a primi i de a rechema reprezentani diplomatici strini, de a primi
documente de acreditare i de rechemare a acestor reprezentani. n pofida declarrii dreptului de a
ncheiaacorduriisefectuezeunschimbcureprezentanidiplomaticiiconsularidinaltestate,nu
semeniona,careorganestemputernicitsrealizezeacestefuncii.
Legturileinternaionalelanivelulparlamentariguvernamental,npofidafaptului,caveau
loc destul de des, n literatura sovietic aproape nu au gsit elucidare, dac nu vom lua n
considerare cteva lucrri cu caracterizarea foarte scurt i lipsit de orice detalii a sferei relaiilor
externe a RSSM cu alte ri. n anii 80 din motive necunoscute pentru noi problema relaiilor
internaionaleaMoldoveicualteriadevenittabuntromsurmaimare,dectmainainte.
Starea de lucruri caracterizat, n care RSSM numai formal dispunea de o suveranitate de
stat (orice decizie a Prezidiului Sovietului Suprem, Consiliului de Minitri i chiar a Biroului CC al
PCM putea fi n orice moment anulat de structurile respective unionale, pentru c republica nu
dispuneadeunvotdecisivnorganeleunionale,cinumai,conformConstituieidin1978,realizan
viadeciziileorganelorsupremealeputeriidestatideconducereaURSS.AceststatutalRSSM,
ca i a altor republici unionale, a fost de facto recunoscut i de state strine n Declaraia din
Helsinki(1975),ntextulcreiaseconineaprincipiulinviolabilitiifrontierelorexistente.
nd noul ef al Guvernului a devenit I.Ustian (31 decembrie 1980), el a preluat i funcia
ministrului de externe, dar deja la 29 decembrie 1981 a fost eliberat de ea n legtur cu divizarea
funciilor de preedintele Consiliului de Minitri i ministrului de externe, ce poate fi considerat nc
un pas formal spre obinerea autonomiei de la Moscova. Noul ministru de externe a devenit
P.Comendant.
Paralel sau redus esenial posibilitile Guvernului de a conduce cu ministerele proprii.
Prima reforma brejnevist serioas n RSSM a fost Legea RSSM nr.611VI din 18 octombrie 1965
Cu privire la schimbarea sistemei organelor conducerii de stat cu industrie i transformarea unor
altor organe ale conducerii de stat al RSSM. n corespundere cu el au fost lichidate SENurile,
raionul economic administrativ RSSM Comitetul de stat pentru coordonarea lucrrilor de cercetri
tiinifice (cu cercetri tiinifice trebuiau s se ocupe ministere i departamente ramurale) i
Comitetulgeologicdestatdeproducere,careaaprutla18ianuarie1964nloculComitetuluidestat
pentrugospodrieacvaticcareseocupacucercetarearesurselornaturalealeRSSM.
Direciile lichidate ale fostului SEN au obinut statut de ministere aparte (cum a fost i
nainte de 1957), cu subordinea unionalrepublican: 1) industriei uoare (ministru G.Jitniuk) 2)
industriei de producere a laptelui i crnii (A.Tiunov) 3) industriei alimentare (I.korupeev) 4)
industriei locale (A.Neceaenko) 5) industriei materialelor de construcii (V.Akinfiev). n lista
ministerelor unionalrepublicane pentru ntrirea controlului asupra lui a fost transferat Ministerul
comerului(P.Cranga),iarstatutulComisieidestatpentruplanificare(preedinteleN.Coval),afost
ridicatlagraddeComitetitottransferatdinsubordinearepublicannceaunionalrepublican.Au
aprut i dou noi vicepreedini ai Sovietului de Minitri I.Dobnd (cu eliberarea din funcia de
ministrualtelecomunicaiilor),iacelaN.Coval(cupstrareapostuluianterior).Lasfritula.1966
nceputul a.1967 a continuat procesul de transferare a ministerelor cu subordine republican n cea
dubl.AasantmplatcuMinistereleprotecieiordiniipublice(1septembrie1966),nvmntului
http://statulmoldovenesc.blogspot.md/2011/10/statutulinternationalalmoldoveide.html

4/6

14.05.2016

Moldova:StatutulinternaionalalMoldoveideEstn19401991

public(27decembrie1966),construciiloriceluideconstruciisteti(16martie1967).
nperioadaanilor19671971continuprocesultransferriiministereloridepartamentelorn
subordonare dubl, ce ne vorbete despre procesul de centralizare a conducerii. ns, avnd n
vederefaptul,cmareaparteaministereloridepartamentelordejaseaflansubordinedubl,acest
proces a atins numai Comitetul pentru preuri pe lng Comitetul pentru planificare, care la 18 mai
1970 a devenit organ unionalrepublican cu statut de Comitet de stat, n fruntea lui a fost numit
V.KutrkiniComitetuluipentruradiodifuziuneiteleviziunepelngGuvernulrepublicii,carela31
iulie 1970 a devenit unionalrepublican (conductorul a rmas S.Lozan) i Direciei industriei de
mobil i prelucrarea lemnului, care la 3 martie 1971 obine statut de minister unionalrepublican n
fruntecuB.Terehov.
nprimajumtateaanilor1980autrecutnsubordineadublncctevastructuri.La15septembrie
1981nlegturcunecesitateastringentdeaasiguraeconomiarepubliciicuproduselepetroliere,a
fost creat Comitetul unionalrepublican, care soluiona aceste probleme. n fruntea lui a fost numit
semiuitatulministrudeinternealMoldovein19561961,careafostatuncieliberatdinfunciepentru
incapacitatea de a curma creterea fluxului criminalitii, M.Romanov. ns, deja la 12 decembrie
1984elafostconcediatideaceastfuncie,iarnoulpreedinteadevenitN.Popov.nsubordonare
dublatrecutchiariDireciadesupravgehereastatuluiasuprasiguraneinefectuarealucrrilorn
industrieisupravegheremuntoas,careaobinutstatutuldeComitetdestat.efulluiafostnumit
F.Solomko. Ba mai mult, i Direcia pentru turismul strin al Consiliului de Minitri a pierdut
suplimentulalSovietuluiMinitrilor(6februarie1984).
Perioada anilor 19851990 trebuie s fie numit foarte contradictorie din punct de vedere a
transformrilor structurale i statutului politic al Moldovei n cadrul URSS. nc mai aveau loc, n
pofida declaraiilor despre democraie, libertate, continuau msurile organelor unionale pentru a
resubordona structurile republicane paralel i Moscovei, ce mecanic ducea dup sine ntrirea
controlului Moscovei asupra acestor departamente. Aa sa ntmplat cu Ministerul produselor de
panificaie n frunte cu fostul ministru al colectrilor M.Tuzlov i Comitetul agroindustrial de stat
(Gosagroprom)alRSSM,condusdeE.Calenic,iardin29decembrie1986deA.Sangheli,creatn
locul Ministerului agriculturii (realizarea mai fundamental a ideei hrucioviste, despre care noi am
menionatmaisus)(ambelestructuriaufostformatentrozi12decembrie1985cuComitetulde
stat pentru cultura fizic, creat la 30 aprilie 1986 n frunte cu D.Munteanu cu Direcia central de
statisticalRSSM,carela12august1987afostreorganizatnComitetuldestatpentrustatistic.
n sfrit, chiar i ultimul Comitetul de stat, care nc mai rmnea n subordine republican, la 10
martie1988totadevenitunionalrepublican.
SchimbrinstatutulpoliticalRSSMsaunceputcuadoptareala23noiembrie1989aLegii
cu privire la organizarea alegerilor deputailor poporului n republic. Legea aceast permitea
participarea n alegerile candidaturilor de alternativ reprezentanilor PCUS[xlviii]. Prin aceasta,
chiar i n form parial, se formau premisele pentru alegerile libere i democratice, pentru c n
condiiile sistemului monopartiinic apariia alternativei de facto corespundea principiului de
multipartidism.Acestealegeriaufostorganizatela25februariei10martie1990.ConcurentalPCM
laeleadevenitFrontulPopularalMoldovei,careaobinut130locuridin380nnoulparlament.
NoulparlamentalMoldoveiadeschisedintelela14aprilie1990.Dejala31mai1990ela
adoptatLegeacuprivirelaGuvernulRSSM,conformcruiaacestorganalputeriitrebuiasasigure
respectarealegilorURSS,ratificatedeSovietulSupremalRSSM(pn1990nrepublicinuexistau
legi unionale neratificate de parlamentele locale), acordurilor i nelegerilor, care funcionau pe
teritoriul RSSM i s promoveze politica externa n limitele competenei sale. Conform acestei legi
Ministerul Afacerilor Externe a fost reorganizat n Ministerul relaiilor externe, P.Comendant a fost
nlocuitcuN.u.AasanceputntrireasuveranitiirealeaRSSM(din23mai1991Republica
Moldovansferapoliticiiexterne,careformalafostprevzutnart.73alConstituieiRSSMdin1978.
La 23 iunie 1990 Parlamentul republicii a adoptat Declaraia cu privire la suveranitatea de stat a
RSSM, n conformitate cu care Guvernul RSSM (poart aceast denumire din 31 mai 1990, n
conformitate cu Legea despre Guvern) prin hotrrea sa din 3 august 1990 a recunoscut Statutul
http://statulmoldovenesc.blogspot.md/2011/10/statutulinternationalalmoldoveide.html

5/6

14.05.2016

Moldova:StatutulinternaionalalMoldoveideEstn19401991

ONUisaobligatsrespecteprincipiiledreptuluiinternaional.PrinaltdeciziaaGuvernuluidin3
august 1990 a fost aprobate funciile i structura Ministerului relaiilor externe a RSSM (7 secii, 34
colaboratori). n lista prerogativelor Ministerului, n special, au fost incluse coordonarea relaiilor
economice i politice externe a Moldovei, asigurarea participrii ei n activitatea organizaiilor
internaionale (politice, economice, culturale), stabilirea relaiilor multilaterale reciproce cu
organizaiileeconomiceinternaionaleirepublicileunionale.a.
n conformitate cu cele menionate 50% din colaboratori ai consulatului sovietic n Iai au
devenit diplomai moldoveni. Se presupunea participarea lor n ambasadele sovietice n Italia,
Germania,Spania,ONU.nafaraacesteia,N.uncomponenadelegaieisovieticeaparticipatn
lucrrile Conferinei pentru securitatea i colaborarea n Europa (Paris, 1921 noiembrie 1990). n
cadrul Ministerului de externe a fost creat Direcia protocolului de stat, care a stabilit contacte
permanente cu consulatele generale ale Poloniei, Bulgariei, Mongoliei, Ungariei, Romniei,
Cehoslovaciei,CubeilaKieviambasadelestrinelaMoscova.
n condiiile procesului de destrmare a URSS conducerea RSSM a ntreprins msurile
orientate spre suveranizarea n continuu a statutlui cu perspectiva obinerii independenei. n sfera
relaiilor externe, n special, Ministerului Relaiilor Externe a fost rentoars fosta denumire
MinisterulAfacerilorExterne(20mai1991),conductorulcruiaafostnumitN.u.
Perioada din 20 mai spre 27 august 1991 poate fi caracterizat ca o etapa de pregtire n
procesulderecunoatereinternaionalastatuluiRepublicaMoldova(denumireariiafoststabilit
prin decizia Parlamentului din 23 mai 1991), cnd Moldova i de facto i de jure nc a fost partea
component a URSS i nu dispunea n deplin msur de statutul subiectului dreptului
internaional. Puciul de la Moscova (1921 august 1991) a accelerat procesul proclamrii
independenei Republicii Moldova. Declaraia cu privire la proclamarea independenei de stat a fost
adoptat de Parlamentul rii la 27 august 1991. Prima ara, care a recunoscut independena
Moldovei, a fost Romnia. Relaiile diplomatice moldoromne au fost stabilite la 29 august 1991.
Ambasada Romniei la Chiinu a nceput activitatea n ianuarie 1992, iar Ambasada Moldovei la
Bucureti n martie 1992. Prin aceste acte Romnia oficial a recunoscut hotarele, stabilite la 10
februarie1947cuRSSMistatuldreptsuccesoralacestuiaMoldova.
Dup semnarea la 8 decembrie 1991 n localitatea Viskuli (Belarusi) de ctre Preedinii
RusieiiUcrainei(B.EliniL.Kravciuk)iPreedinteleSovietuluiSupremalBelarusieiS.ukevici,
ca reprezentanii rilorfondatori ai URSS Acordului cu privire la ncetarea existenei URSS
(documentulafostratificatdeParlamenteleacestorrila1012decembrie1991),lichidareaURSSa
fost oficial fixat n Tratatul cu privire la constituirea Comunitii Statelor Independente (21
decembrie 1991), semnat de liderii tuturor ri ale fostei URSS, n afara de rile baltice, inclusiv i
primulpreedintealMoldoveiMirceaSnegur.
Dup proclamarea independenei Moldovei are loc procesul de recunoatere a ei n calitate
desubiectaldreptuluiinternaional.aranoastrsaalturatoficiallaActulCSCEdelaHelsinki,n
19911994 Moldova a fost recunoscut ca stat independent de ctre Romnia, SUA, Rusia,
Germania,Angliaialtestate.Moldovaadevenitmembraorganizaiilorinternaionale:OSCE(atunci
CSCE)(din3ianuarie1992),ONU(2martie1992),ConsiliuluiEuropei(14iulie1995),maimultde40
structuri internaionale(n pofida faptului, c exist divergene semnificative cu privire la numrul
rilor,careaurecunoscutindependenaMoldovei112,maimultde130.a).Acestprocesdefinitiv
antritstatutulMoldoveicaunstatsuveranindependent,recunoscutdecomunitateainternaional.

http://statulmoldovenesc.blogspot.md/2011/10/statutulinternationalalmoldoveide.html

6/6

S-ar putea să vă placă și