Sunteți pe pagina 1din 49

1. Notiunea, particularitatile si istoricul DPI.

DPI- un ansamblu de NJ ce reglementeaza R privind crearea si valorificarea rezultatelor


muncii intelectuale si a altor obiecte impuse conventional in obiectul acesteia.
Particularitatile DPI:
1. PI au ca obiect reglementarea b-lor incorporale, ele fiind rezultate ale activitatii
intelectuale. Aceasta se confirma in art.5(4) al L cu privind DA si a DC: DA nu depinde
de D de proprietate asupra obiectului material, in c/e si-a gasit expresia opera respectiva.
Procurarea unui asemenea obiect nu confera proprietarului acestuia nici unul din D-le
acordate autorului de prezenta L.
2.specifice sunt si modurile de dobindire, precum si FJ ce stau la baza aparitiei D-lor s-ve
asupra obiectelor concrete ale proprietatii intelectuale (ex.dobindirea DProprietate in
general- uzucapiune, ocupatiunea. DA patrimoniale sunt protejate pe o anumita perioada
de timp, iar cele morale nu se sting in genere);
3.DPI, spre deosebire de cele din cadrul DPI din DComun, sunt limitate in timp, durata
protectiei carora depinzind in fond de obiectul concret al acestora (ex. marca- se
protejeaza pe un termen de 10 ani din momentul inregistrarii ei si cu posibilitatea
prelungirii termenului ei de protectie; invetiile- 20ani; operele- in DA pe toata
viata+70ani dupa decesul autorului);
4.sunt limitate in spatiu- teritoriul St-lui c/e a recunoscut DProprietate;
5.o alta particularitate consta in posibilitatea de a folosi obiectele D-lor s-ve de c/e
persoanele terte fara acordul titularului si fara a oferi careva remunerare acestor titulari.
Istoricul DPI. Insasi conceptul de PI vine din LFr din sec XVIII, unde se baza pe teoria
Dnatural c/e afirma ca: DA unui rezultat creative e/e un D natural si inalienabil ce reiese
din insasi natura activitatii creative si E! independent de recunoasterea lui de c/e St.
1.Epoca Antica- totusi grecilor le apartine I L privind protectia creatiilor noi. Astfel, in
sec VI i.e.n se protejau noile feluri de mincare. Astfel, daca un bucatar inventa un fel de
mincare exceptionala, acesta devenea privilegiu lui si nimeni altcineva nu putea folosi
aceleasi bucate decit dupa 1 an de la inventia felului respective.
2.Evul Mediu- Gettenburg inventeaza tiparul cu litere mobile. Astfel incit acest an e/e
considerat de c/e doctrina a.n. DA- DPI. Prima L a DA- 1709, adoptata in Anglia
Statutul reginei Angliei. L atribuia un D la copie al autorului asupra cartii sale pe o
perioada de 21 ani, iar ulterior 28 ani. La nivel International Convetia de baza este
Conventia de la Berna, pt protectia operelor literare si artistice din 1886. in domeniul
reglementarii asupra inventiilor I AN e/e adoptat 1823 c/e se intitula Statutul de
monopol de exploatare pe un termen. I AI-l in acest domeniu 1883 Conventia de la
Paris pt protectia produselor industriale. O alta Conventie 1967 Stolkholm Conventia
privind instituirea OMPI. Pt combaterea pirateriei I-le au fost infiintate OIC prin acordul

de la MMarakes 1994 si AAnexa nr.1na Acordului de infiintare Acordul TRIPS


privind aspectele DPI legate de comert.

2. SDPI. Locul DPI in SD al RM. Elemtele constitutive ale PI: a.DA si DC; b.DP
industriale. DPI nu e/e o ramura de D si nici o subramura de D, ci o institutie complexa
nu numai prin inglobarea in sine a celor 2 institutii, precum sunt DA si DP industriale,
c/e, la rindul lor sunt si ele complexe. Au comun urmatoarele aspecte c/e ne permit sa le
inglobam in DPI: au un izvor comun de aparitie a obiectelor- munca creative; joaca un rol
primordial in dezvoltarea stiintei si tehnicii, in dezvoltarea culturii generale a umanitatii.
De aici rezulta si limitarea in timp a D-lor s-ve, dupa expirarea termenelor c/a obiectele
devin omnis communes. Cit priveste sistema institutiilor juridice ale DPI, ea situeaza
aceste institutii in mod succesiv, fapt c/e asigura o cale m. rationala de percepere a
elementelor constitutive. Rationalismul consta in aceea ca DA contine notiuni generale,
c/e se folosesc si in DP industriale, precum sunt D s-v de autor adicaD de a se numi
autor al unui rezultat al activitatii intelectuale, D la nume, D-ri s-ve personale
nepatrimoniale, D-ri s-ve patrimoniale, D de a valorifica rezultatul activitatii intelectuale,
s.a. Acesta e/e factorul obiectiv, gratie c/a DA, ca element constitutiv al DPI, e/e situate
pe prim plan. Factorul subiectiv, conditionat de cel obiectiv, e/e situarea pe prim plan a
DA, datorita carui fapt se asigura o cale mai rationala de studiere si percepere a materiei
DPI in intregime. DPI este parte din DCivil.
3. Izvoarele DPI.
Criteriile clasificarii IDPI sunt: a)apartenenta la elemental constitutive al acestui D, adica
se refera la DA/ Dpi/ dupa caz la ambele in acelasi timp; b)forta (efectul) juridica. Atit
dupa forta jur, cit si dupa spatial de extindere (int/ int-le) al acestui effect, claseficarea
izvoarelor se va efectua in cadrul f/i element constitutive al DPI. I. Izvoarele DA:
A. interne: dat fiind ca una din particularitatile specifice ale DA consta in limitarea lor in
spatiu prin hotarele St-lui, pe teritoriul c/a se exercita protectia. 1L privind DA si a DC02.07.2010; 2HGRM cu privire la aprobarea Regulamentului Agentiei de St pt DA02.04.2001; 3HGRM despre tarifele minime ale remuneratiei DA-12.06.2001; 4A
Agentiei de St pt DA, in cf cu subpct. K al p.9 al Regulamentului, Agentia, asigura in
limitele competentei sale, domeniul protectiei DA si DC, cu instructiuni si recomandari,
in cf cu L in vigoare si Conventiile I-le la c/e RM e/e parte.
B. internationale: 1Conventia de la Berna cu privire la protectia operelor literare si
artistice- 09.09.1886, a contribuit mult la solutionarea conflictelor dintre NJ E! in L
diferitor St pina la adoptarea ei, a determinat contururile obiectelor protejate de
Conventie, a extins protectia juridical a f/I din operele indicate pe teritoriul f/I Stmembru, cu conditia ca aceasta opera se bucura de protectie pe teritoriul unuia din Stmembre. In art.7 al Conv se stab durata protectiei juridice a operelor, limitele c/a se
determina cu durata vietii autorului si de 70 ani dupa moartea acestuia, termenul incepind
sa curga de la 1 ianuarie a anului in c/e a decedat autorul.

RM a devenit parte a OMPI la 25.12.1991. Deci, la etapa elaborarii L privind DA si DC,


Conv a avut o importanta deosebita. 2Conventia Mondiala Universala cu privire la DA,
06.09.1952 la Genea, revizuita la Paris in 1971. Operele publicate ale cetatenilor oricarui
St Contractant, precum si operele publicate pt I data pe teritoriul unui asemenea St, se
bucura in orice alt St Contractant de aceeasi protectie pe c/e un asemenea St o acorda
operelor cetatenilor sai, publicate pt I data pe teritoriul sau. Operele nepublicate ale
cetatenilor f/I St Contractant de aceeasi protectie pe c/e acest St o acorda operelor
nepublicate ale cetatenilor sai. Din prevederile Conv rezulta ca ea prevede oferirea in f/e
St Contractant regimul national operelor publicate in orice alt St Contractant precum
persoanelor straine pe teritoriul St respective. 3Conventia Internationala pt protectia Dlor interpretilor, ale producatorilor de fonograme si ale organizatiilor de difuziune, Roma
26.10.1961. Aceasta a largit cu mult sfera de protectie a DA, largind si categoriile de
subiecti, si categoriile de obiecte. D-le interpretilor, ale producatorilor de fonograme si
ale organizatiilor de difuzare au fost numite DC si ele constituie o parte componenta a
institutiei juridice DA. 4Conventia Mondiala Universala pt instituirea OMPI c/e in
egala masura are insemnatate pt ambele elemente constitutive ale DPI. 5Conventia
Culturala Europeana, Paris 19.12.1954, RM 24.05.1994, prevede diverse forme de
elaborare si cooperare a St-membre ale Consiliului Europei in domeniul crearii,
schimbului si protectiei valorilor culturale europene ca patrimoniu cultural communal Stmembre. 6Acordul de parteneriat si cooperare dintre comunitatile europene si St lor
member, pe de o parte, si RM pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 28.11.1994, RM
01.07.1998, in c/e se stipuleaza cooperarea dintre St-membre in domeniul L privind
concurenta, protectia PI, comerciale si industiale. II. Izvoarele DPi: A. interne: 1LRM
privind protectia inventiilor 07.03.2008; 2LRM privind protectia desenelor si modelelor
industriale; 3LRM privind protectia soiurilor de plante; 4LRM privind marcile si
denumirile de origine ale produselor; 5LRM cu privire la antreprenoriat si intreprinderi;
6LRM cu privire la patenta de intreprinzator; 7LRM privind protectia consumatorilor;
8LRM cu privire la comertul interior; 9LRM cu privire la secretul commercial; 10LRM
cu privire la franchising; 11LRM cu privire la gaj; 12LRM cu folosirea si protectia
emblemei Crucii Rosii; 13LRM cu privire la protectia concurentei; 14HGRM cu privire
la statutul AGEPI; 15HGRM cu privire la decernarea Medaliei de Aur OMPI, Inventator
remarcabil si Trofeul OMPI Intreprinderea novatoare. 16A AGEPI-Instructiuni cu
privire la redactarea si depunerea cererii de inregistrare a modelului de utilitate. B.
internationale: 1Conventia de la Paris pt protectia proprietatii industriale, RM
25.12.1991 (Stockholm); 2Trataul de cooperare in domeniul brevetelor, Washington
19.06.1970, RM 25.12,1991; 3Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea depozitului
microorganismelor in scopul asigurarii protectiei prin brevete, RM 25.12.1991;
4Aranjamentul de la Haga referitor la depozitul international al desenelor/ modelelor
industriale; 5Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea i-la a marcilor; 6Tratat
privind D marcilor, Geneva 28.10.1994, RM 01.08.1996; 7Conventia pt instituirea OMPI
14.07.1967 Stockholm; 8Tratatul de la Nairobi privind protectia simbolului olimpic,
26.09.1981; 9Aranjamentul de la Lisabona privind protectia indicatiilor locului de origine

a produselor si inregistrarea lor i-la; 10Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea i-la a


produselor si serviciilor in vederea inregistrarii marcilor; 11Conventia Culturala
Europeana; 12Acordul de parteneriat si cooperare dintre comunitatile europene si St lor
membre si RM; 13Conventia euroasiatica privind brevetele; 14Conventia sanitarveterinara intre GRM si GRepublicii Bulgaria; 15Acord intre GRM si GRepublicii
Bulgaria cu privire la colaborarea comercial-economica.
4. Principiile DPI:
1.libertatii activitatii de creatie- e/e prev in art.33 CRM libertatea creatiei artistice si
stiintifice e/e garantata. Creatia nu e/e supusa cenzurii. Art32 oricarui cetatean ii e/e
garantata liberatea gindirii, a opinii, precum si libertatea exprimarii in public prin cuvint,
imagine/ prin alt mijloc posibil. Rezulta ca orice persoana poate aborda orice problema,
orice tema pt a-si aplica asupra acestora capacitatile sale creative si a-si exprima liber
viziunea proprie in orice forma posibila. In concordanta cu prevederile CRM si a L
privind DA si DC: DA se protejeaza operele creatiei intelectuale in domeniul literaturii,
artei si stiintei, exprimate intr-o anumita forma obiectiva ce permite a le reproduce, atit
publicate cit si nepublicate, indifferent de forma, destinatia si valoarea f/I opere, precum
si de procedeul de reproducere a ei. Art.40(3) al L: profesia omului de arta liber
presupune o libertate maxima in alegerea regimului de munca si d odihna si a sferei de
aplicare a capacitatilor sale intelectuale. De acelasi principiu sunt prevazute si in
Lprivind brevetele de inventie, protectia deselor si modelelor industriale.
2.principiul egalitatii in D-ri a autorilor, a operelor obtinute, prin activitatea de creatiesunt determinate modurile de dobindire a D-lor s-ve asupra operelor literare, stiintifice si
artistice, asupra brevetelor de inventie, marcilor, desenelor si modelelor industriale,
precum si N ce determina continutul D-lor s-ve asupra obiectelor proprietatii intelectuale,
formele de exercitare si a mijloacelor de aparare a acestor Ds-ve.
3.principiul echitatii in reglementarea R de creare si valorificare a obiectelor proprietatii
intelectuale deriva de la principiul egalitatii- obtinerea calitatii de autor si coauthor, si in
N ce prevad exercitarea D-lor asupra operelor colective, si in N ce prevad remunerarea
autorilor pt valorificarea operelor create, in N ce prevad formele si volumul de
raspunderept incalcarea D-lor s-ve asupra obiectelor PI.
4.principiul imbinarii intereselor autorului cu cele ale societatii- libertatea exprimarii
nu poate prejudicial onoarea, demnitatea/ D altei persoane la viziune proprie. Fiecare
cetatean are obligatii fata de St si fata de societate, aceasta derivind nemijlocit din D-le si
libertatile garantate. Respectul fata de D-le si interesele legitime, fata de demnitatea altor
cetateni este obligatorie. Astfel, legiuitorul consacrind aceste prevederi a CRM, prevede
in L cazurile in c/e DA se limiteaza la valorificarea operelor in interesele altor persoane si
ale societatii fara acordul autorilor cu/ fara remuneratie.

5.principiul realitatii si garantarii D-lor prevazut de L- CRM prevede ca RM e/e un St


democratic in c/e demnitatea omului, D-le si libertatile lui, libera dezvoltare a
personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme si sunt
garantate. Astfel, acestea sunt prevazute si in L privind DA si DC: a)consfinteste sistemul
garantiilor juridice, ec-ce si sociale privind valorificarea si protejarea potentialului
intelectual al autorilor si al titularilor de DC, ocrotirea D-lor lor personale (morale) si
patrimoniale (ec-ce); b)D-le patrimoniale ale autorilor si titularilor de D sunt aparate in cf
cu L salarizarii. Remuneratia de autor e/e scutita de TVA; c)in scopul protejarii D-lor
patrimoniale ale autorilor si titularilor de DC contra inflatiei se procedeaza la indexarea
tarifelor minimale de remuneratie a autorilor, stabilite pt crearea, editarea si prima
interpretare in public a operelor, concomitent cu majorarea salariului minim; d)ocroteste
operele autorilor c/e nu au ajuns la majorat. Autorul cu virsta intre 15-18 ani isi realizeaza
D-le sale de sine statator: Incheie C, isi modifica operele/ autorizeaza modificarea lor,
primeste remuneratia de autor. Un alt art. al L prevede ca omul de arta liber are D:
indemnizatia pt incapacitatea de munca pe c/e o plateste asociatia autorilor al c/I membru
e/e; la asigurarea cu pensii de St pt limita de virsta, in caz de invaliditate, in caz de
pierdere a intretinatorului si in alte situatii prev de L.
6 .principiul stimularii morale si materiale a autorilor obiectelor PI se sintetizeaza nu
numai din L consecrate PI dar si din L cu privire la conferirea titlurilor onorifice de artist
al poporului, om emerit, in diverse domenii de creatie, cu privire la decorarea cu
diferite semen de distinctie. La toate acestea se alatura conceptele si N moralo-etice, cf
c/a persoanele ce activeaza in domeniul activitatii creative se bucura de mare autoritate si
recunostinta din partea societatii.
5. Statutul juridic al AGEPI.
Statutul AGEPI. AGEPI e/e creat n baza art. 163 al Codului cu privire la tiin i
inovare i HGRM "Cu privire la crearea ntreprinderii de St "AGEPI", prin fuziunea
ntreprinderii de St AGEPI i Ageniei de St pt D-le de Autor, devenind succesorul lor de
drepturi. Fondator al Ageniei este Guvernul. Agenia organizeaz i efectueaz protecia
juridic a proprietii intelectuale pe teritoriul RM, sub form de proprietate industrial,
DA si DC, are statut de ntreprindere de stat, i desfoar activitatea pe principiile
autogestiunii i autofinanrii i se subordoneaz Guvernului. Agenia e/e PJ, dispune, n
condiiile L, de balan autonom i de conturi bancare (inclusiv valutare), de tampil
cu Stema de St a RM i cu denumirea sa, de formulare cu antet. n activitatea sa Agenia
se cluzete de CRM, L n vigoare, decretele Preedintelui RM, hotrrile, dispoziiile i
ordonanele GRM, de tratatele internaionale privind PI la c/e Republica Moldova e/e
parte, de prezentul Statut. Agenia e/e independent n adoptarea de hotrri privind
protecia juridic a obiectelor de PI. Aceste hotrri pot fi atacate n Curtea de Apel
Chisinau, n arbitrajul specializat/ pe cale judiciar. Agenia elibereaz, n numele

statului, titluri de protecie. Agenia reprezint RM n OMPI, n alte organizaii


internaionale i interstatale pt protecia PI, ntreine i dezvolt relaii de colaborare i
cooperare cu ele, precum i cu instituiile de profil din alte state.
Agenia are urmtoarele funcii de baz:
a)elaboreaz propuneri referitoare la politica de St i la cadrul normativ-legislativ privind
protecia PI, precum i propuneri viznd perfecionarea L naionale n domeniu;
b)organizeaz i gestioneaz sistemul naional de protecie a PI n cf cu L n vigoare a
RM i cu tratatele internaionale la c/e RM e/e parte;
c)elaboreaz propuneri privind dezvoltarea sistemului naional de protecie a PI;
d)administreaz, pstreaz, dezvolt i comercializeaz bazele de date n domeniul
proteciei PI prin schimburi internaionale i achiziii, asigur accesul, inclusiv
automatizat, la bazele de date naionale i strine;
e)elaboreaz, coordoneaz i execut programele de dezvoltare i acordurile de
colaborare cu alte ri/ organizaii internaionale n domeniul su de activitate;
f)elaboreaz i implementeaz programe de formare teoretic i practic i de
perfecionare a specialitilor n domeniul PI;
g)nregistreaz rezultatele cercetrilor tiinifice (obiecte ale PI) ale organizaiilor din
sfera tiinei i inovrii;
h)elaboreaz i execut programe de implementare a proprietii intelectuale, de
stimulare a activitii n sfera tiinei i inovrii;
i)elaboreaz i aprob acte de procedur necesare executrii prevederilor L n domeniu;
)organizeaz i particip la seminare, simpozioane, conferine, concursuri i expoziii
naionale i internaionale n domeniul PI.
n domeniul proprietii industriale Agenia:
a)recepioneaz i supune expertizei cererile privind eliberarea titlurilor de protecie
pentru obiectele Pi;
b)gestioneaz registrele naionale de cereri i titluri de protecie acordate pt invenii, pt
noi soiuri de plante, pt mrci de produse i servicii, pt denumiri de origine ale produselor,
pt desene i modele industriale, pt modele de utilitate, pt topografii ale circuitelor
integrate, pt alte obiecte ale Pi, registrele naionale ale contractelor de licen i cesiune,
ale reprezentanilor, evaluatorilor i consilierilor n domeniul Pi;
c)administreaz, conserv i completeaz Colecia naional de brevete prin achiziii i
schimburi de informaie cu organizaii internaionale i oficii de proprietate intelectual
din strintate;
d)examineaz i nregistreaz contractele de licen, de cesiune, de gaj i de
franchising al D-lor privind obiectele Pi;
f)public i difuzeaz descrierile brevetelor de invenie; g)elaboreaz, public i
difuzeaz Buletinul Oficial de Proprietate Industrial, revista de PI "Intelectus", alte
publicaii n domeniu;

h)organizeaz i certific activitatea reprezentanilor, consilierilor i evaluatorilor n


domeniul Pi;
i)acord solicitanilor, la cerere/ n mod planificat, servicii/ asisten de specialitate n
domeniul Pi;
j)verific i confirm, la cerere, calculele evalurii Pi n ntreprinderi, instituii i
organizaii;
k)efectueaz, la cerere, expertiza de domeniu a tematicii i rezultatelor tehnico-tiinifice.
n domeniul proteciei dreptului de autor i a drepturilor conexe Agenia:
a)asigur protecia drepturilor i intereselor legitime ale autorilor, titularilor DA i ai DC,
precum i ale succesorilor lor de D pe teritoriul RM i peste hotare;
b)acord asisten juridic autorilor i titularilor DA i ai DC, adopt msurile de rigoare
pt prevenirea nclcrilor i restabilirea DD-lor violate;
c) nscrie n Registrul de stat operele protejate de DA i DC; d) acumuleaz informaii i
creeaz baze de date privind repertoriul de opere i listele autorilor din RM, ale cror D
patrimoniale snt gestionate n mod colectiv;
e)elaboreaz i propune GRM spre aprobare tarifele minime ale remuneraiei de autor;
f)monitorizeaz activitatea organizaiilor de administrare, pe principii colective, a D-lor
patrimoniale;
g)familiarizeaz cetenii altor ri cu lucrrile de valoare din sfera tiinei i inovrii,
inclusiv din domeniul literaturii i artei, ale unor autori din RM;
h)acord asisten specializat PF i PJ n vederea stabilirii de relaii contractuale pt
valorificarea n ar i strintate a operelor protejate de DA i de DC;
i)administreaz numai n baza unui contract ncheiat cu autorul/ cu succesorii lui n
drepturi drepturile patrimoniale ale autorilor, titularilor DA i DC, precum i ale
succesorilor lor de drepturi, c/e nu au transmis D-le lor patrimoniale altor organizaii de
gestiune colectiv a D-lor patrimoniale;
j)mediaz ncheierea de contracte i ncheie contracte cu PF/J strine (dac este autorizat
expres n acest sens de autorul/ titularul D-lor) privind valorificarea peste hotare a
creaiilor autorilor din RM, mediaz ncheierea de contracte i ncheie contracte cu
titulari de drepturi strini (dac este autorizat expres n acest sens de ctre beneficiari)
privind valorificarea pe teritoriul RM a creaiilor autorilor strini;
k) apr DA i titularilor de DC strini n cazul valorificrii creaiei lor n ara noastr,
dac St n c/e ei domiciliaz e/e parte la tratatele internaionale, la c/e e/e parte i RM/
dac ara noastr a ncheiat cu statul respectiv tratate bilaterale n domeniu;
l)elaboreaz, n comun cu organizaiile interesate, contracte-model de autor i le aprob;
m)elaboreaz, editeaz i difuzeaz buletine informative, instruciuni i materiale
explicative viznd domeniul proteciei DA i DC;
n)acord sprijin la constituirea i/sau la reorganizarea organizaiilor de administrare, pe
principii colective, a D-lor patrimoniale;

o)nainteaz, n modul stabilit, organelor abilitate propuneri privind aplicarea sanciunilor


n cazul nclcrii DA i DC; p)nainteaz aciuni n IJ, att n numele unor autori/ titulari
ai DA i DC (la solicitarea lor), ct i n numele Ageniei;
q)ntocmete, n cf cu L n vigoare, P-V privind nclcarea DA i/sau conexe.
Agenia are dreptul:
a)s elaboreze i s aprobe mostre ale titlurilor de protecie i ale formularelor de acte;
b)s ncheie contracte privind activitatea de baz, prestri-servicii, cercetri tiinifice,
lucrri de experimentare i construcie, precum i alte contracte economice;
c)s participe n calitate de fondator al ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor n
domeniul su de activitate, s creeze filiale i reprezentane;
d)s stabileasc structura intern organizaional i de producie, sistemul de retribuire i
stimulare a muncii;
e)s acorde salariailor, n msura posibilitilor, ajutor material, s aloce mijloace pt
ntremarea sntii salariailor, pt aciuni culturale, de instruire, tiinifice i sportive, n
cf cu L n vigoare, precum i s participe la aciuni de binefacere;
f)s treac la pierderi mijloacele fixe cu valoarea de pn la 10000 lei pe unitate, cu
acordul directorului general, iar cu preul mai mare de 10000 pe unitate - cu acordul MF.
Agenia are urmtoarele obligaii:
a)s asigure integritatea i folosirea judicioas a bunurilor de stat transmise n gestiune;
b)s asigure valoarea activelor proprii n mrime nu m.mic dect volumul capitalului
statutar;
c)s
efectueze
asigurarea social, medical i alte tipuri de
asigurri obligatorii ale
salariailor,
s
creeze
condiii sntoase i
productive de munc, s asigure securitatea muncii i antiincendiar, s respecte N
de producie i sanitare, precum i protecia mediului ambiant;
d)s achite la timp impozitele i alte pli, n modul i n mrimile stabilite de L.
Agenia rspunde, n virtutea obligaiilor sale, cu bunurile ce-i aparin (ce i s-au atribuit)
i c/e, cf LRM, pot fi urmrite. n scopul exercitrii funciilor ce i revin, Agenia
utilizeaz, n cf cu L n vigoare, proprietatea de stat ce i-a fost transmis pt administrare
economic, precum i patrimoniul dobndit, ca urmare a activitii economice. Agenia
elaboreaz de sine stttor bugetul i programul de activitate, determin direciile i
perspectivele sale de dezvoltare. Veniturile proprii se formeaz din ncasri pt expertiza
cererilor, eliberarea titlurilor de protecie, meninerea n vigoare a titlurilor de protecie,
cf conveniilor internaionale si LRM privind protecia PI, nregistrarea operelor protejate
de DA i DC, comercializarea marcajelor de control, precum i din alte ncasri din
prestarea serviciilor de specialitate i din activitile regulamentare. Agenia folosete
mijloacele virate la conturile sale dup achitarea cu bugetul i creditorii, onorarea altor
pli obligatorii stabilite, pt dotarea tehnic, crearea unui sistem automatizat i unui fond
de informare brevetar i utilizarea acestora, pt salarizarea, detaarea, pregtirea i
stimularea personalului. Pierderile Ageniei se acoper din contul beneficiului rmas la

dispoziia Ageniei i din mijloacele de rezerv. Administrarea Ageniei se efectueaz de


ctre directorul general, numit n funcie i eliberat din funcie de Guvern, la propunerea
Preedintelui Academiei de tiine a Moldovei. Directorul general are 2 vicedirectori
generali, numii n funcie i eliberai din funcie de Guvern, la propunerea directorului
general. Structura i statutul Ageniei se aprob de Guvern, la propunerea directorului
general. n absena directorului general, funciile acestuia le ndeplinete unul dintre
vicedirectorii generali, fr remunerare suplimentar.
Directorul general al Ageniei:
a) organizeaz activitatea Ageniei i e/e responsabil de buna ei desfurare;
b) acioneaz fr procur, n numele Ageniei, o reprezint n R cu PF i PJ, att n RM,
ct i n strintate, poate acorda mputerniciri de reprezentare vicedirectorilor i altor
persoane din cadrul Ageniei;
c) dispune de bunurile Ageniei n cf cu L n vigoare i cu prezentul Statut;
d) emite ordine;
e) angajeaz i elibereaz din funcie personalul Ageniei, aplic sanciuni disciplinare i
msuri de stimulare;
f) aprob schema de ncadrare a Ageniei, stabilete atribuiile i responsabilitatea
vicedirectorilor i conductorilor de subdiviziuni;
g) aprob atribuiile de serviciu pt salariai i regulamentele cu privire la
subdiviziunile Ageniei.
Patrimoniul Ageniei este proprietate de stat i se formeaz din:
a) aportul n natur al fondatorului;
b) investiii capitale;
c) beneficiul obinut din executarea de lucrri, prestarea de servicii, comercializarea
produciei, marcajelor de control, precum i din alte genuri de activitate economic;
d) cote de amortizare;
e) credite bancare i alte credite;
f) taxe, inclusiv n valut;
g) alte surse legale (inclusiv donaii i sponsorizri).
Agenia exercit dreptul de posesiune, folosin i dispune de bunurile sale. Agenia
monitorizeaz i prognozeaz indicii economici de dezvoltare a domeniului de activitate,
ine evidena contabil, operativ i statistic, prezint, n modul stabilit, organelor
respective dri de seam contabile i statistice centralizate i poart rspundere pentru
veridicitatea lor. Termenul de activitate a Ageniei este nelimitat. Agenia i nceteaz
activitatea n baza hotrrii de Guvern, prin reorganizare (fuziune, dezmembrare,
transformare)/ lichidare. Agenia poate fi lichidat i prin hotrre judectoreasc.
Structura AGEPI: Administraia; Departamentul invenii, soiuri de plante i modele de
utilitate; Departamentul mrci, modele i desene industriale; Departamentul dreptul de
autor i drepturi conexe; Departamentul juridic; Departamentul informatic i regie;

Departamentul promovare i editur; Direcia economie i finane; Direcia resurse


umane i cancelarie.
6. Notiunea si natura juridica a DA. DA poate fi definit in 2 sensuri:
1.obiectiv- un sir de NJ ce apar o data cu crearea, publicarea si valorificarea obiectelor
DA;
2.subiectiv- totalitatea de D s-ve concrete ce apar o data cu crearea unei opera concrete in
legatura cu un titular concret. DA=ansamblu de NJ ce reglementeaza R dintre autori si
alti subiecti ce apar in legatura cu crearea si folosirea operelor de arta, literature si stiinta.
Principiile DA: autorul sa poata ramine stapin pe exploatarea operei sale; societatea sa
poata avea acces la opera autorului. Aceste 2 principii sunt intr-o strinsa legatura, iar L
privind DA si DC urmareste stabilirea unui echilibru cit mai mobil intre ele. O data cu
aparitia si dezvoltarea R comerciale ce aveau ca obiect de reglementare produsul creatiei
intelectuale s-a propus ca el sa fie reglementat prin prisma mecanismului juridic al
DProprietate, d/e un alt mechanism nu E! Insa cum s-a demonstrat mai tirziu DA dispune
de anumite particularitati c/e fac imposibil reglementarea acestuia de c/e mecanismul
juridic privind b-le corporale. Aceasta a generat opinii controversate privind natura
juridical a DA: 1.DA- Dproprietate= cea mai personala, incontestabila si sacra dintre
proprietate e/e cea a creatorului. 2.DA- Dclientela= D c/e fiind recunoscut acorda
titularuluii o exclusivitate pe piata si respectiv un segment de clientela. Aceasta teorie e/e
privita prin prisma stiintei, economiei. Astfel, DA e/e un D al personalitatii- sustinuta
teoria data de c/e Kant c/e spunea ca opera e/e o prelungire a personalitatii autorului,
chiar si dupa moartea lui. DA are o natura complexa, c/e are 2 acceptiuni: 1.monista- c/e
caracterizeaza sistemul anglo-saxon unde D morale si cele patrimoniale sunt legate
indisolubil si prevaleaza aspectul economic; 2.dualista- characteristic sistemului
continental, unde D morale si patrimoniale sunt divizate, iar cele patrimoniale sunt
subordinate celor morale.
7. Domeniul de actiune a DA. DA se extinde asupra:
a)operelor, indiferent de locul primei lor publicri, al cror titular al DA e/e o PF/ J din
RM; b)operelor publicate pt prima dat n RM, indiferent de domiciliul/ de sediul
titularului DA asupra respectivelor opere;
c)altor opere, n cf cu tratatele internaionale la c/e RM e/e parte. Opera, de asemenea, se
consider publicat pentru prima dat n RM dac a fost publicat n RM n decurs de 30
de zile de la data primei sale publicri peste hotare.
8. Corelatia dintre D s-v de autor si Dproprietate asupra suportului material al
operei.
n cf cu L, beneficiaz de protecie toate operele exprimate ntr-o anumit form
obiectiv din domeniul literar, artistic i tiinific, indiferent de faptul dac acestea au
fost/ nu aduse la cunotina publicului. Autorul beneficiaz de protecia DA asupra operei

sale prin nsui faptul de creare a ei. Pt apariia i exercitarea DA nu e/e necesar
nregistrarea operei, nici alt act de notificare/ alte formaliti. DA se constituie din D
patrimoniale i D morale (personale nepatrimoniale). DA nu depinde de Dproprietate
asupra obiectului material n c/e i-a gsit expresie opera respectiv. Procurarea unui
asemenea obiect nu confer proprietarului acestuia nici unul din D-le acordate autorului.
D-le patrimoniale pot aparine autorului/ altei PF/J c/e deine, n mod legal, D-le
respective (titularul de drepturi). Protecia DA se extinde asupra formei de exprimare, dar
nu se extinde asupra ideilor, teoriilor, descoperirilor tiinifice, procedeelor, metodelor de
funcionare/ asupra conceptelor matematice ca atare i nici asupra inveniilor cuprinse
ntr-o oper, oricare ar fi modul de preluare, explicare/ de exprimare.
9. Termenele de protectie in DA. Regulile de calculare a acestor termene.
D-le patrimoniale exclusive i D la remuneraie, n privina operelor, cu excepia unor D
similare prevzute n privina operelor de art aplicat, se protejeaz pe tot timpul vieii
autorului i timp de 70 de ani dup deces, ncepnd cu 1 ianuarie al anului urmtor celui
al decesului autorului. D-le patrimoniale asupra operei audiovizuale se protejeaz timp de
70 de ani, ncepnd cu 1 ianuarie al anului urmtor celui al decesului ultimului dintre
urmtorii coautori: realizatorul principal (regizorul-scenograf); autorul scenariului
(scenaristul); autorul dialogului; compozitorul autorul operei muzicale (cu/ fr text)
special create pentru aceast oper audiovizual. D-le patrimoniale asupra unei opere
anonime/ aprute sub pseudonim, cu excepia celei de art aplicat, se protejeaz timp de
70 de ani, ncepnd cu 1 ianuarie al anului urmtor celui al publicrii legale a operei.
Dac autorul unei opere anonime/ aprute sub pseudonim i dezvluie identitatea/ dac
identitatea lui, n decursul acestei perioade, devine cunoscut, se protejeaz pe tot timpul
vieii autorului i timp de 70 de ani dup deces, ncepnd cu 1 ianuarie al anului urmtor
celui al decesului autorului. D-le patrimoniale asupra operei create n copaternitate, cu
excepia operei de art aplicat, se protejeaz pe parcursul ntregii viei a fiecaruia dintre
coautori i timp de 70 de ani, ncepnd cu 1 ianuarie al anului urmtor celui al decesului
ultimului coautor supravieuitor. Termenele de protecie a D-lor patrimoniale asupra
operelor colective se stabilesc ca si la D-le patrimoniale asupra operei create in
copaternitate, adica se protejeaza pe parcursul intregii vieti a f/a dintre coautori sit imp de
70 ani, incepind cu 1 ianuarie al anului urmator celui al decesului ultimului coautor
supravietuitor. Totui, n cazul n c/e contribuiile coautorilor la opera colectiv snt
determinate, durata proteciei D-lor patrimoniale ale f/a dintre acetia se stabilete se
protejeaz pe tot timpul vieii autorului i timp de 70 de ani dup deces, ncepnd cu 1
ianuarie al anului urmtor celui al decesului autorului. Dac opera a fost publicat n
volume, serii, ediii/ episoade i termenul de protecie a DA ncepe din momentul cnd
opera a fost adus legal la cunotina publicului, termenul de protecie va fi calculat pt f/e
dintre aceste componente. D-le patrimoniale asupra operei de art aplicat se protejeaz
timp de 25 de ani de la data crerii ei, cu excepia desenelor i modelelor industriale
nenregistrate cf L privind protecia desenelor i modelelor industriale, create n scop
industrial de reproducere, c/e se protejeaz timp de 3 ani de la data crerii lor. Dac

termenul de protecie a D-lor patrimoniale asupra operei n ara de origine e/e mai mare
dect termenele de protecie prevzute de L, se aplic Normele Legii, iar dac acest
termen e/e mai mic, se aplica NL rii de origine. La expirarea termenului de protecie a
D-lor patrimoniale, opera intr n domeniul public. Operele intrate n domeniul public pot
fi valorificate liber, cu condiia de respectare a drepturilor morale ale autorilor i ale altor
titulari de drepturi, precum i de achitare a remuneraiei. D-le morale ale autorului snt
protejate pe un termen nelimitat. Dup decesul autorului, protecia D-lor sale morale e/e
exercitat de ctre motenitori i de organizaiile abilitate n modul corespunztor s
asigure protecia D-lor autorilor. Astfel de organizaii asigur protecia D-lor morale ale
autorilor i n cazul cnd acetia nu au motenitori/ n cazul de stingere a DA.
10. Simbolul ocrotirii DA. Prezumtia paternitatii.
Se consider a fi autor, n absena unei probe contrare, PF sub al crei nume pt I dat e/e
publicat opera. Cnd opera a fost publicat anonym/ sub un pseudonim c/e nu permite
identificarea autorului, editura, al crei nume e/e indicat pe oper, se consider, n
absena unei probe contrare, reprezentant al autorului, avnd n aceast calitate D s
protejeze i s exercite DA. PF/J al crei nume/ denumire apare pe o oper audiovizual,
videogram/ fonogram se consider, pn la proba contrar, productor al operei
audiovizuale, videogramei/ al fonogramei respective. Pt a informa publicul despre D-le
sale, titularul DA va folosi simbolul proteciei DA, c/e se va aplica pe f/e exemplar al
operei i const din trei elemente:
a)litera latin C inclus n cerc;
b)numele sau denumirea titularului D exclusiv de autor;
c)anul primei publicri a operei.
Folosirea simbolului proteciei DA nu constituie o condiie pt a acorda operei protecia
prevzut de L. Titularul D exclusiv de autor asupra unei opere publicate/ nepublicate
poate s o nregistreze n registrele oficiale de stat n decursul termenului de protecie a
DA. Persoanei a crei oper a fost nregistrat i se elibereaz un certificat de modelul
stabilit. nsa acest certificat nu poate servi drept prezumie a paternitii. n caz de litigiu,
Inst de Jud poate recunoate nregistrarea D prezumie a paternitii dac nu se va dovedi
contrariul. nregistrarea de stat a operelor protejate de DA i de DC se efectueaz de
AGEPI n conformitate cu regulamentul aprobat de ctre Guvern.
11. Notiunea, conditiile de protectie si trasaturile operei in DA.
DA e/e o sintagma c/e defineste legatura ce se refera la protectia operelor de creatie. L cu
privire la DA si DC reglementeaza R ce apar la crearea si valorificarea operelor literare,
artistice si stiintifice (DA), a interpretarilor, fonogramelor, videogramelor si emisiunilor
organizatiilor de difuziune (DC), precum si alte D c/e sint recunoscute in legatura cu
activitatea intelectuala din domeniul literaturii, artei si stiintei. Opera- rezultat al creatiei
intelectuale originale in domeniul literaturii, artei si stiintei, indifferent de mijloacele de
creare, de modul concret si de forma de exprimare, de valoarea si importanta acesteia.

Opera de creatie- orice creatie intelectuala exprimata intr-o forma obiectiva. Opera e/e un
bun nematerial, d/e ea e/e un rezultat al activitatii cognitive, iar creerul uman poate
produce doar b-ri nemateriale. Cf art.5 din L distingem urmatoarele conditii de protectie
si trasaturi ale operei: opera sa se refere la unele din domeniul de arta, literature/ stiintaconditiile caracteristice creativitatii/ originalitatii operei, adica opera t/e sa fie create in
laboratorul creativ al autorului. Opera t/e sa reflecte personalitatea autorului sis a nu o
imite pe alta. Deci, o opera e/e originala atunci cind e/e create nemijlocit de c/e autor PF;
nu e/e necesar ca opera sa fie numaidecit noua, cid oar sa fie tratata in mod personal de
c/e autor; forma obiectiva de exprimare, adica opera t/e sa fie susceptibila de aducere la
cunostinta publica prin reproduceri executive reprezentate/ orice alt mijloc. Atita timp cit
ideile si imaginile autorului nu pot fi exteriorizate, dar sunt numai sub forma de inventii
creative, ele nu pot fi percepute de terte persoane sin u necesita o protectie juridica.
12. Esenta activitatii creative in DA. Corelatia dintre creativitate, originalitate si
noutate in DA Conditia caracterului creativ ceea ce inseamna ca opera t/e sa fie creata in
laboratorul creativ al autorului. Opera t/e sa reflecte personalitatea autorului sis a nu
emite pe alta opera. Deci, o opera e/e originala atunci cind e/e creata de c/e autorul PF.
Originale sunt acele opere ale caror elemente de baza au fost create de insusi autorul
operei. In viziunea noastra, elementele de baza reprezinta limbajul operei si sistemul de
imagini, c/e constituie elementele structurale ale unei opera literare. Nu e/e necesar ca
opera sa fie numaidecit noua, ci doar sa fie tratata in mod personal de c/e autor.
13. Categoriile de obiecte protejate prin DA. Clasificarea lor in dependenta de mai
multe criterii. L privind DA si DC enumera urmatoarele obiecte ale DA:
a)operele literare (povestiri, eseuri, romane, poezii);
b)programele pt calculator c/e se protejeaz ca i operele literare;
c)operele tiinifice;
d)operele dramatice i dramatico-muzicale, scenariile i proiectele de scenarii, libretele,
sinopsisul filmului;
e)operele muzicale cu/ fr text;
f)operele coregrafice i pantomimele; g)operele audiovizuale;
h)operele de pictur, sculptur, grafic i alte opere de art plastic;
i)operele de arhitectur, urbanistic i de art horticol;
j)operele de art aplicat;
k)operele fotografice i operele obinute printr-un procedeu analog fotografiei;
l)hrile, planele, schiele i lucrrile tridimensionale din domeniul geografiei,
topografiei, arhitecturii i din alte domenii ale tiinei;
m)bazele de date;
n)alte opere.
Fr a prejudicia DA operei originale, de asemenea, se protejeaz prin DA operele
derivate i integrante la baza crora stau una ori mai multe opere i/sau oricare alte
materiale preexistente, i anume: a)traducerile, adaptrile, adnotrile, aranjamentele

muzicale i orice alte transformri ale operelor literare, artistice/ tiinifice, cu condiia c
constituie rezultate ale creaiei intelectuale; b)culegerile de opere literare, artistice ori
tiinifice (enciclopediile i antologiile, compilaiile altor materiale/ date, indiferent dac
snt ori nu protejate, inclusiv bazele de date), cu condiia c, din considerentul de
selectare i sistematizare a coninutului lor, constituie rezultate ale creaiei intelectuale.
Prin DA, de asemenea, se protejeaz ca atare i o parte component ori un alt element al
operei (inclusiv titlul/ personajele operei) care reprezint n sine o creaie intelectual.
Operele, precum i prile componente sau alte elemente ale operelor beneficiaz de
protecie dac snt originale n sensul c reprezint prin sine nsei creaii intelectuale de
autor. Nu se aplic alte criterii, cum ar fi caracteristicile de ordin cantitativ, calitativ/
estetic, pentru a determina dac aceste opere snt pasibile de protecie.
Particularitatile specifice si clasificarea operelor literare. Elementele operei literare
sunt:
1.tema- imprejurare a fenomenelor din viata, de unde scriitorul culege subiecte, insa
aceasta imprejurare e/e insotita de intelectul creator al autorului;
2.materialul- selectat din viata cea de toate zilele si anume o totalitate de actiuni,
evenimente, lucruri. Daca materialul selectat va servi doar ca izvor de informatii pt
crearea altei opera, atunci aceste actiuni nu vor fi considerate incalcare a DA;
3.continutul ideologic al operei literare reflecta atitudinea civica si spirituala a autorului
fata de realitatea ce ne inconjoara. Am putea spune ca ideologia operei presupune starea
sufleteasca a autorului, c/e in mare masura e/e reflectata in actiunile personajelornsi in
evenimentele descries in opera. De aceea ideologia poate fi protejata ca un element al
operei, c/e totodata poate servi si izvor pt crearea altor opere;
4.imaginea artistica in opera literara- descrierea eroilor acestei opera, caracterul,
actiunile, conflictele dintre ei.
5.limbajul operei e/e indisolubil legat de sistemul de imagini, d/e anume limbajul da
posibilitatea de a imbraca imaginea intr-o forma obiectiva, c ear sublinia valoarea
intelectuala a operei literare;
6.subiectul- folosirea lui fara autorizatia autorului ar duce la incalcarea DA si anume la
plagiat;
7.titlul/ denumirea operei- cel c/e identifica opera, adica E! o legatura stilistica, artistica,
dintre opera si titlu.
Particularitatile specifice si clasificarea operelor stiintifice.
Opera stiintifica- domeniu al activitatii omenesti indreptate spre elaborarea si
sistematizarea cunostintelor obiective despre realitatea inconjuratoare. Opera de literature
se adreseaza sentimentelor, pe cind opera stiintifica c/e la fel se adreseaza sentimentelor,
are menirea de a transmite informatii, intr-o forma cit mai inteligibila. Operele stiintifice
pot fi:
1.scrise- opera c/e au o forma obiectiva de exprimare, au scopul de a familiariza publicul
cu informatii utile pt cresterea lor profesionala (manuscrisele, cursurile de lectii, tezele de

masterat, doctorat). Operele stiintifice orale au acelasi ca scop adica de a ridica nivelul
profesional, insa ele nu au suport material, adica o forma obiectiva de exprimare
(comunicarile stiintifice, lectiile, rostirile publice).
Particularitatile specifice si clasificarea operelor de arta.
Operele dramatice (dialogurile si monologurile personajelor cu forma de exprimare
rostirea/ interpretarea publica) si muzical-dramatice, operele muzicale cu/ fara text
(opera, baletul, uvertura, suita; elementele protejabile ale unei opera musicale: melodiaansamblu de sunete ce urmeaza unul dupa altul la diferite inaltimi sonore, corelind unul
cu altul intr-un mod anume prin c/e ele pot actiona asupra organelor de simt, cit si a
spiritului. Melodia are urmatoarele elemente: armonia si ritmul- consecutivitatea si
proportia in timp si spatiu; se instaleaza pe calea consecutivitatii sunetelor cu acelasi
interval de sunete ce suna tare si incet, indiferent de lungimea sunetului. De aici rezulta
ca L protejeaza aranjamentul musical, c/e poate fi:
1.aranjamentul- adaptare a unei opera deja scrise pt anumite voci, instrumente;
2.variatia- prelucrare a unei opera muzicale, prin c/e tema operei originale ramine
recunoscuta; operatie muzicala prin c/e o nota e/e schimbata de un grup de note
asemanatoare, se schimba ritmul si tonalitatea), coregrafia- arta prin c/e coregraful
intruchipeaza sentimentele personajelor in figure si miscari ritmice, gesturi; pantomimetranspunerea unei teme poetice/ dramatice in limbajul gesturilor si al mimicii, ea stabilind
caracterul original al operei; scenariile, proiectele de scenarii, libretele, sinopsisul
filmului, opera audiovizuala- opera c/e se constituie dintr-un sir de imagini coerente
(insotite/ nu de sunete) ce produc impresia de miscare si c/e pot fi auzite/ vazute (cine-,
tele-, video filme indiferent de genul lor (artistice, documentare, multiplicate), volum (de
metraj scurt/ lung), interpretare (cu sunet, fara sunet, color/ alb-negru). Toate operele
audiovizuale reprezinta o unire a mai multor opera de arta, literature/ stiinta intr-un tot
intreg= opera cinematografica, c/e reprezinta o succesiune de imagini ce usnt puse in
miscare de catre un aparat de proiectie. Specificul acestei opera e/e legatura ei cu suportul
material), operele de arta plastica (operele de pictura, sculptura, grafica; de arhitectura,
urbanistica si de arta horticola; operele de arta aplicata: operele fotografice/ operele
obtinute printr-un procedeu analog fotografiei.
14. Reglementarea juridica a operei comune si colective; precum si a operei
originare, derivate si integrante.
Opera comuna. DA asupra unei opere create prin efortul comun a 2/ a mai multor
persoane aparine coautorilor n comun, indiferent de faptul dac aceast oper constituie
un
tot
indivizibil/
e/e
format
din
pri.
Fiecare dintre coautori i menine DA asupra prii create de el i are D s dispun de
aceasta cum crede de cuviin, cu condiia c aceast parte are caracter de sine stttor. Se
consider c o parte component a operei e/e de sine stttoare n cazul n c/e ea poate fi
valorificat independent de alte pri ale acestei opere. Relaiile dintre coautori se
stabilesc, de regul, n baza unui contract. n lipsa unui asemenea contract, DA asupra

operei este exercitat n comun de toi autorii, iar remuneraia se mparte ntre ei
proporional contribuiei fiecruia, dac aceasta poate fi determinat. n cazul n care
contribuia fiecruia dintre coautori nu poate fi determinat, remuneraia se mparte n
cote egale. n cazul n care opera nu poate fi divizat n pri de sine stttoare, coautorii
pot exercita DA numai de comun acord.
Opera colectiva- opera creata de mai multe PF- contributia carora formeaza un tot
indivizibil, incit identificarea contributiei f/a e/e imposibila- din initiativa si sub
conducerea unei PF/ J c/e urmeaza sa publice opera sub numele sau. PF/J la iniiativa, din
contul i sub conducerea creia e/e creat i sub al crei nume/ denumire este publicat o
oper colectiv (cum ar fi enciclopediile, dicionarele i alte culegeri similare, ziarele,
revistele i alte publicaii periodice) beneficiaz de D-le patrimoniale asupra operei
colective respective. Aceste persoane au D s-i indice numele/ denumirea ori s cear o
atare indicare la orice valorificare a operei colective n cauz. n cazul n c/e contractul
ncheiat ntre autori i PF/J nu prevede altfel, autorii operelor incluse ntr-o oper
colectiv i menin D-le, asupra operelor proprii i pot dispune de ele independent de
opera colectiv n c/e acestea snt incluse.
Opera originala- opera elementele de baza ale carora, au fost create de insusi autorul
operei, cu elementele de baza limbajul operei si sistemul de imagini. Fr a prejudicia
DA operei originale, de asemenea, se protejeaz prin DA operele derivate i integrante la
baza crora stau una ori mai multe opere i/sau oricare alte materiale preexistente, i
anume: traducerile, adaptrile, adnotrile, aranjamentele muzicale i orice alte
transformri ale operelor literare, artistice/ tiinifice, cu condiia c constituie rezultate
ale creaiei intelectuale; culegerile de opere literare, artistice ori tiinifice (enciclopediile
i antologiile, compilaiile altor materiale/ date, indiferent dac snt ori nu protejate,
inclusiv bazele de date), cu condiia c, din considerentul de selectare i sistematizare a
coninutului lor, constituie rezultate ale creaiei intelectuale.
Operele derivate. Traductorii i ali autori ai operelor derivate beneficiaz de DA asupra
traducerilor, adaptrilor, aranjrilor/ asupra altor transformri ale operei realizate de ei.
Traducerea/ alt oper derivat poate fi realizat doar cu consimmntul autorului operei
originale. DA al traductorului/ al altui autor al unei opere derivate nu va prejudicia DA a
crui oper original a fost tradus, adaptat, aranjat/ transformat n alt mod. DA al
traductorului/ al altui autor al unei opere derivate nu constituie un impediment pt alte
persoane de a efectua, cu consimmntul autorului operei originale, traducerea/
transformarea aceleiai opere.
Opera integranta. Alctuitorul unei culegeri/ al altei opere integrante beneficiaz de DA
asupra compilaiei i aranjrii materialelor dac aceast compilaie i aranjare constituie
rezultatul creaiei sale intelectuale. O oper protejat de DA poate fi inclus ntr-o oper
integrant doar cu consimmntul autorului/ al altui titular al DA asupra operei protejate.
DA al alctuitorului nu va prejudicia drepturile autorilor niciuneia din operele incluse n
opera integrant. Autorii operelor incluse n opera integrant au D s i valorifice operele
lor independent de opera integrant, n cazul n c/e contractul de autor nu prevede altfel.
DA al alctuitorului nu constituie un impediment pt alte persoane de a compila i aranja

aceleai materiale pt a realiza noi opere integrante, cu condiia c au obinut


consimmntul autorilor/ al altor titulari de D asupra operelor protejate pe c/e urmeaz s
le includ n opera integrant. Culegerile ce includ diverse materiale informative (articole
i informaii, comunicate i eseuri, diagrame, tabele) snt pasibile de protecie ca atare n
cazul n c/e selectarea i aranjarea materialelor constituie rezultatul unei activiti
intelectuale. Protecia nu se extinde asupra datelor numerice i nici asupra coninutului
materialelor informative incluse n culegere.
15. Reglementarea juridica a operei create in timpul exercitarii obligatiunilor de
serviciu. D-le morale asupra unei opere create ca urmare a ndeplinirii unei misiuni
ncredinate de angajator/ ca urmare a ndeplinirii atribuiilor de serviciu (oper de
serviciu) aparin autorului acestei opere. Autorul operei create in timpul exercitarii
obligatiunilor de serviciu nu are D s interzic angajatorului su s o publice/ s o fac n
alt mod accesibil pt public. n lipsa unor prevederi L/ a unor clauze contractuale
contrare, n msura n care valorificarea operei e/e condiionat de misiunea ncredinat
autorului de a crea aceast oper, D patrimonial asupra operei de serviciu aparine
angajatorului. Cuantumul remuneraiei de autor pt f/e mod de valorificare a operei de
serviciu se stabilete n contractul ncheiat ntre autor i angajator. La valorificarea operei
de serviciu, numele autorului se indic n cazul cnd realmente acest lucru este posibil.
Angajatorul, de asemenea, are D s cear indicarea numelui su la orice valorificare a
operei de serviciu.
16. Reglementarea juridica a operei audiovizuale ca obiect al DA.
Autori (coautori) ai operei audiovizuale snt:
a)realizatorul principal (regizorul-scenograf);
b)autorul scenariului (scenaristul);
c)autorul dialogului;
d)compozitorul autorul oricrei opere muzicale (cu/ fr text) special creat pt opera
audiovizual;
e)operatorul;
f)pictorul-scenograf;
g)ali posibili autori c/e au contribuit n mod creativ la realizarea operei audiovizuale.
Autorul unei opere create anterior c/e a fost inclus, dup transformare/ nemodificat,
ntr-o oper audiovizual, de asemenea, e/e considerat coautor al acestei opere
audiovizuale. n cazul n c/e contractul nu prevede altfel, ncheierea contractului de autor
pt crearea operei audiovizuale atrage transmiterea, n schimbul unei remuneraii
echitabile, de ctre autorii operei ctre productorul acesteia a urmtoarelor D exclusive
de valorificare a operei audiovizuale: de reproducere, distribuire, nchiriere, demonstrare
public, interpretare public, comunicare public, retransmitere prin eter, de punere la
dispoziie n regim interactiv a operei, precum i de subtitrare i dublare a textului.
Productorul operei audiovizuale are D s-i indice numele/ denumirea ori s cear o
atare indicare la orice valorificare a operei. Autorii operei audiovizuale nu se pot opune

publicrii operei audiovizuale, precum i utilizrii versiunii definitive a operei


audiovizuale n ntregime/ a unei pri a ei. Ca excepie, n cazul n c/e autorii transmit D
lor de nchiriere ctre productorii de opere audiovizuale, ei i menin, D la o
remuneraie echitabil, asupra c/a prile vor conveni de comun acord, pt f/e nchiriere.
Autorii unor opere muzicale, cu/ fr text, c/e transmit D lor de interpretare public i de
comunicare public ctre productorii de opere audiovizuale, de asemenea, i menin D
la o remuneraie echitabil pt f/e caz de interpretare public, comunicare public/ de
retransmisie prin eter a operei n cauz. Fr permisiunea autorilor/ a altor titulari ai Dlor patrimoniale de autor i ai D-lor conexe asupra operei audiovizuale e/e interzis
distrugerea variantei definitive a operei audiovizuale (a clieelor, fixrilor originale).
oper audiovizual oper c/e const dintr-o succesiune de imagini coerente fixate,
nsoite/ nu de sunete, producnd impresia micrii, destinat perceperii vizuale i
auditive (n cazul n care imaginile snt nsoite de sunet) prin intermediul unui anumit
dispozitiv; productor de opere audiovizuale PF/J din a crei iniiativ i pe a crei
responsabilitate, inclusiv financiar, e/e creat opera audiovizual; punere la dispoziie n
regim interactiv a pune la dispoziie o oper/ un obiect al DC prin intermediul
mijloacelor cu sau fr fir, inclusiv prin internet ori prin alte reele de calculatoare, astfel
nct oricare dintre membrii publicului s poat avea acces la acestea din orice loc i n
orice moment ales n mod individual de ei; reproducere realizarea unuia ori a mai
multor exemplare ale unei opera/ ale unui obiect al drepturilor conexe, fie direct/
indirect, temporar/ permanent, prin orice mijloc/ sub orice form, inclusiv n scopul de
imprimare audio ori video i/sau al stocrii unei opere ori a unui obiect al DC pe
suporturi materiale/ electronice; retransmitere difuzarea simultan, prin eter/ prin cablu,
de ctre o organizaie de difuziune prin eter sau prin cablu a emisiunilor unei alte
organizaii de difuziune prin eter/ prin cablu; comunicare public transmitere prin eter,
inclusiv prin satelit (teleradiodifuziune), prin cablu/ prin alte mijloace a imaginilor i/sau
a sunetelor operelor ori a obiectelor drepturilor conexe, astfel nct imaginile/ sunetele s
poat fi percepute de persoane c/e nu fac parte din cercul obinuit al unei familii i al
cunoscuilor apropiai n locuri n c/e, fr actul de transmitere, ele nu ar putea percepe
imaginile i/sau sunetele. Comunicarea semnalelor codificate reprezint o transmitere
prin eter/ prin cablu (comunicare public) n cazul n care mijloacele de decodificare snt
oferite publicului de ctre organizaia de difuziune prin eter sau, respectiv, de ctre
organizaia de difuziune prin cablu ori cu consimmntul acesteia. Retransmiterea prin
eter (redifuzarea)/ prin cablu c/e nu se efectueaz simultan cu comunicarea public
original/ c/e include schimbri (dublri, subtitrri, inserri de reclame) se consider un
nou act de comunicare public prin eter/ prin cablu; demonstrare public expunere a
originalului/ a copiei unei opere, direct/ indirect, prin intermediul mijloacelor de
proiecie a imaginii unei opere, prin slide-uri ori prin alte mijloace, pe ecran ori n alt
mod similar (cu excepia comunicrii prin eter/ prin cablu), n c/e opera, copia sau
imaginea ei e/e expus ntr-un loc public ori n orice alt loc din care poate fi perceput de
persoane c/e nu fac parte din cercul obinuit al familiei/ al cunoscuilor apropiai.
Demonstrarea public a operei audiovizuale presupune demonstrarea neconsecutiv a

unor imagini izolate ale ei, dat fiind faptul c demonstrarea obinuit consecutiv a
imaginilor unei opere audiovizuale constituie interpretare public; distribuire punere n
circulaie, prin vnzare/ prin orice alt mod de transmitere n proprietate, cu titlu oneros ori
gratuit, a originalului ori a copiilor unei opere sau a unor obiecte ale drepturilor conexe,
precum i oferirea public a acestora; interpretare public prezentarea operelor,
interpretrilor/ a fonogramelor prin reprezentare scenic, recitare, cntec/ printr-o alt
modalitate, att pe viu, ct i prin intermediul diferitelor dispozitive, mijloace/ procedee
(cu excepia comunicrii publice), n locuri accesibile publicului ori n orice alte locuri n
c/e operele, interpretrile/ fonogramele pot fi percepute de persoane c/e nu fac parte din
cercul obinuit al familiei/ al cunoscuilor apropiai; nchiriere punere la dispoziie spre
utilizare, pt o perioad limitat de timp i pentru obinerea unui avantaj economic/
comercial, direct/ indirect, a unei opera/ a unui obiect de DC.
17. Reglementarea juridica a operei de arhitectura, urbanizm si arta horticola ca
obiecte ale DA Protecia oferit operelor de art aplicat (design) se extinde asupra
aspectului exterior al obiectelor, stabilit prin astfel de caracteristici cum snt liniile,
contururile, forma, texturile, indiferent de faptul dac obiectul e/e bidimensional/
tridimensional. Protecia oferit operelor de arhitectur se extinde asupra: a)obiectelor de
arhitectur; b)proiectelor de arhitectur i a documentaiei tehnice elaborate n baza lor;
c)proiectelor de complexe arhitecturale. D de transformare, adaptare i de alte modificri
similare ale operei de art aplicat/ de arhitectur, nu se extinde asupra modificrilor ce
nu produc schimbarea aspectului exterior al operei. Referitor la operele de art aplicat i
de arhitectur: a)D la respectarea integritii operei, nu se extinde asupra modificrilor ce
nu produc schimbarea aspectului exterior al operei; b)odat cu transmiterea proiectelor de
arhitectur i a proiectelor de complexe arhitecturale, n vederea nceperii lucrrilor de
construcie, se epuizeaz D la divulgare; c)D la retractare nu se aplic. Opere de
arhitectura sunt atit cladirile si edificiile, cit si interierul lor c/e fiind cumulate cu opera de
arta horticula constituie proiect de arhitectura. Proiect de arhitectura- o parte a
documentatiei de arhitectura necesara pt constructia cladirilor si edificiilor, ce tine de
rezolvarea problemelor sociale, economice, ingineresti, antiincendiare, sanitaro-igienice,
ecologice, precum s.a cerinte inaintate fata de obiect, necesare pt elaborarea
documentatiei in proiectarea carora e/e necesara participarea arhitectorului. Deci,
obectele de arhitectura le putem diviza in obiecte propriu-zise, adica constructii, edificii,
gradini, parcuri, precum si diagramele/ graficele de arhitectura: desene, machete, fatade,
proiecte prealabile. Autorii operei de arhitectura, urbanism si arta horticola se bucura de
toate D-le morale si patrimoniale. Referindu-ne la D-le morale, putem evidential un
moment privitor la Dmoral c/e poate fi limitat. Ex.in cazul cind o intreprindere de
constructie nu a efectuat cf proiectului arhitectoral constructia, ci a intreprins careva
schimbari in proiectul arhitectoral al cladirii deja construite, denaturind prin aceasta opera
de arhitectura. D moral se considera limitat, d/e autorul proiectului arhitectoral nu poate
cere modificarea proiectului ce va conditiona distrugerea cladirii construite cu
modificarile intreprinse de intreprinderea de constructii. Aceste actiuni, economic, nu sint

indreptatite si putem admite ca in cazul dat intreprinderea poate efectua careva schimbari/
modificari in graficul de arhitectura ce tin de obiectivele functionale ale cladirii. D moral
permite autorilor operei de arhitectura, urbanism si arta horticola sa-si indice numele atit
pe cladirea/ edificiul construit dupa proiectul lor, cit sip e graficile facute de ei. De
asemenea, autorul e in D sa demonstreze public proiectul sau sis a-l publice, aceasta insa
nu-I permite sa foloseasca acelasi proiect la constructia altor cladiri/ edificii. Prin urmare,
din momentul incheierii contractului de licenta exclusive cu intreprinderea, autorul e/e
lipsit de D exclusive de exploatare a operei de arhitectura, urbanistica/ arta horticola.
18. Reglementarea juridica a operei de arta plastica ca obiect al DA Autorul unei
opere de art plastic are D s cear proprietarului operei s-i permit s reproduc opera
(dreptul de acces). Concomitent, proprietarului nu i se poate cere expedierea operei
autorului acesteia. Crearea i difuzarea unei opere de art plastic ce conine un portret se
permit numai cu consimmntul persoanei reprezentate/ al succesorilor acesteia. n cazul
fiecrei revnzri a operei originale de art, ulterioar primei cesionri de ctre autor a
dreptului de proprietate, vnztorul e/e obligat s achite autorului/ succesorilor si o
remuneraie n cuantum de 5% din preul de revnzare dac acest pre constituie cel puin
20 de u.c (D de suit). D de suit este inalienabil toat viaa autorului i trece exclusiv la
succesorii legali/ testamentari ai autorului pt durata de protecie a DA. D de suit se
aplic n toate cazurile de revnzare a unei opere originale de art, c/e i implic, n
calitate de vnztori, cumprtori/ intermediari, pe comercianii de opere de art, cum snt
organizatorii de licitaii, saloane, galerii de art, magazine. Prin opere originale de art se
neleg operele de art plastic/ grafic (imaginile, colajele, picturile, desenele, gravurile,
tipriturile, litografiile, sculpturile, tapiseriile, articolele din ceramic, din sticl i
fotografiile) dac acestea snt create personal de artist/ reprezint exemplare considerate
opere originale de art. Exemplarele operelor originale de art c/e au fost executate ntrun numr limitat personal de ctre autorul lor/ cu consimmntul acestuia (de regul,
numerotate, semnate/ n alt mod autentificate de ctre acesta) snt considerate opere
originale de art. D de suit, poate fi exercitat numai prin intermediul unei organizaii de
gestiune colectiv a D-lor patrimoniale. n decurs de 3 ani de la data revnzrii, titularul
D de suit/ organizaia de gestiune colectiv a D-lor patrimoniale, c/e reprezint
interesele acestuia, are D s cear oricrui comerciant de opere de art, s prezinte
informaia necesar pt a asigura plata sumelor datorate pt revnzare. Titularul dreptului de
suit, c/e nu e/e cetean al RM i nu are domiciliu permanent pe teritoriul RM poate
beneficia de respectivul D numai dac L rii al crei cetean e/e acord D de suit
titularilor de D c/e snt ceteni ai RM.
19. Reglementarea juridica a operei de arta aplicata prin prizma LDA si L privind
protectia desenelor si modelelor industriale Protecia oferit de L operelor de art
aplicat (design) se extinde asupra aspectului exterior al obiectelor, stabilit prin astfel de
caracteristici cum snt liniile, contururile, forma, texturile, indiferent de faptul dac
obiectul e/e bidimensional/ tridimensional. D de transformare, adaptare i de alte

modificri similare ale operei de art aplicat nu se extinde asupra modificrilor ce nu


produc schimbarea aspectului exterior al operei. Referitor la operele de art aplicat:
a)dreptul la respectarea integritii operei, nu se extinde asupra modificrilor ce nu
produc schimbarea aspectului exterior al operei; b)odat cu transmiterea proiectelor de
arhitectur i a proiectelor de complexe arhitecturale, n vederea nceperii lucrrilor de
construcie, se epuizeaz dreptul la divulgare; c)dreptul la retractare nu se aplic.
20. Reglementarea juridica a operei fotografice ca obiect al DA Transmiterea D de
proprietate asupra negativului/ asupra altei fixri similare a operei fotografice, n baza
creia pot fi confecionate exemplare ale operei, are ca efect, dac n contract nu e/e
prevzut altfel, transmiterea D-lor patrimoniale asupra operei, cu excepia D de suit. n
lipsa unor prevederi contractuale contrare, opera fotografic ce conine imaginea
persoanei la comanda creia a fost executat fotografia poate fi publicat, reprodus i
pus la dispoziia publicului n regim interactiv de c/e persoana din imagine. Crearea,
reproducerea, modificarea i distribuirea unei opere fotografice ce conine un portret se
permit doar cu consimmntul persoanei reprezentate/ al succesorilor acesteia. n lipsa
unei clauze contractuale contrare, consimmntul persoanei reprezentate n opera
fotografic nu e/e necesar: a)daca persoana reprezentat este model de profesie i/sau a
primit o remuneraie pt a poza; b)dac persoana reprezentat e/e general cunoscut i
opera fotografic a fost executat cu prilejul activitilor sale publice; c)dac persoana
reprezentat constituie numai un detaliu al unei opere fotografice ce prezint un peisaj, un
grup de persoane sau o manifestare public.
21. Reglementarea juridica a operelor nepublicate anterior intrate in domeniul
public si a publicatiilor critice si stiintifice ale operelor intrate in domeniul public
Protecia operelor nepublicate anterior intrate n domeniul public. Oricare persoan c/e,
dup expirarea termenului de protecie a DA, n mod legal, public/ pune la dispoziia
publicului prin orice mod o oper nepublicat anterior beneficiaz de o protecie
echivalent cu cea a D-lor patrimoniale ale autorilor. Termenul de protecie a D-lor
patrimoniale e/e de 25 de ani de la data la c/e opera a fost pt I dat, n mod legal,
publicat/ pus la dispoziia publicului. Protecia publicaiilor critice i tiinifice ale
operelor intrate n domeniul public Oricare persoan c/e, dup expirarea termenului de
protecie a DA, editeaz o publicaie critic/ tiinific a unei opere intrate n domeniul
public beneficiaz de o protecie echivalent cu cea a D-lor patrimoniale ale autorilor.
Termenul de protecie a D-lor patrimoniale e/e de 30 de ani de la data la care publicaia a
fost pt I dat editat legal.
22. Categoriile de opera excluse de la protectia DA Protecia DA, cf L, nu se extinde
asupra: a)documentelor oficiale de caracter normativ, administrative/ politic (legi, hotrri
judectoreti), precum i asupra traducerilor oficiale ale acestora; b)simbolurilor de stat i
a semnelor oficiale ale statului (drapele, steme, decoraii, semne bneti); c)expresiilor
folclorice; d)noutilor zilei i a diverselor fapte ce reprezint o simpl informaie.

23. Colectarea remuneratiei de autor pt valorificarea expresiilor folclorice si


operelor intrate in domenul public Remuneraia se achit pt urmtoarele moduri de
valorificare a operelor intrate n domeniul public i a expresiilor folclorice:
a)interpretarea public i comunicarea public a unor asemenea opere muzicale i a
expresiilor folclorice muzicale; b)revnzarea unor asemenea opere originale de art i a
expresiilor folclorice artistice. Remuneraia se achit: a)organizaiei de gestiune colectiv
a D-lor patrimoniale c/e i reprezint pe autorii i pe ali titulari ai DA asupra operelor
muzicale pentru interpretarea public i comunicarea public a unor asemenea opere
muzicale i a expresiilor folclorice muzicale; b)organizaiei de gestiune colectiv a D-lor
patrimoniale D de suit, poate fi exercitat numai prin intermediul unei organizaii de
gestiune colectiv a D-lor patrimoniale pt revnzarea unor asemenea opere originale de
art i a expresiilor folclorice artistice. Pt stabilirea cuantumului remuneraiei i pt
soluionarea eventualelor litigii n legtur cu achitarea acesteia se aplic mutatis
mutandis: ) Organizaia de gestiune colectiv stabilete cuantumul remuneraiei, precum
i alte condiii de liceniere aplicabile modurilor de valorificare a obiectelor ale cror
drepturi i-au fost delegate n gestiune, n baza negocierilor cu persoanele care au obligaia
s plteasc remuneraia/ cu asociaiile c/e le reprezint. n cazul n c/e prile interesate
nu pot conveni n privina cuantumului remuneraiei i a altor condiii de liceniere,
oricare dintre pri poate apela la Comisia de mediere/ la Arbitrajul specializat n
domeniul proprietii intelectuale, instituite de AGEPI. Cuantumul remuneraiei c/e se
stabilete prin negocieri/ prin mediere nu poate fi mai mic dect tarifele minime ale
remuneraiei de autor, aprobate de GRM/ prevzute de LDA si DC n cazul aciunilor
de interpretarea public i comunicarea public a unor asemenea opere muzicale i a
expresiilor folclorice muzicale; b) in cazul fiecrei revnzri, ulterioar primei cesionri
de ctre autor a D de proprietate, vnztorul e/e obligat s achite autorului/ succesorilor
si o remuneraie n cuantum de 5% din preul de revnzare dac acest pre constituie cel
puin 20 de salarii minime (dreptul de suit). Dreptul de suit este inalienabil toat viaa
autorului i trece exclusiv la succesorii legali sau testamentari ai autorului pentru durata
de protecie a DA n cazul de revnzarea unor asemenea opere originale de art i a
expresiilor folclorice artistice. Dup deducerea cheltuielilor aferente gestionrii
drepturilor, remuneraia pt modul de valorificare se repartizeaz dup cum urmeaz:
a)suma acumulat pt valorificarea operelor intrate n domeniul public va fi folosit pentru
promovarea creativitii i pentru aprecierea realizrilor creative remarcabile, precum i
pentru acordarea de ajutoare autorilor care, din motive de boal, vrst naintat sau din
alte motive similare, au nevoie de sprijin financiar; b)suma acumulat pentru
valorificarea expresiilor folclorice va fi folosit pentru susinerea activitilor de cercetare
i conservare a folclorului, inclusiv pentru aprecierea realizrilor obinute n domeniul
respectiv i n cel al interpretrii expresiilor folclorice.
24. Subiectii DA figura centrala in DA- autorul PF prin a c/I activitate creatoare a fost
creata opera. Cf art9 (1) autor se considera a fi pina la proba contrarie- persoana sub

numele caruia a fost adusa pt I data la cunostinta publicului. In DA se cunosc urmatorii


autori: 1originari- autor ai operei c/e nu se afla in stare de dependenta fata de alte opera.
2derivati- autorii operelor ce pronesc de la 1/m.m opera preexistente. Crearea unei opera
derivate e/e conditionata de permisiunea autorului originar ai operei, iar utilizarea operei
derivate nu poate prejudicial D ultimului. In principiu, sub rezerva prejudiciului DA
originar, autorul derivate dispune de aceleasi D de utilizare (valorificare).
Alta clasificare: 1primari- autor nemijlocit; secundar- titulari de D, personae ce
dobindesc D patrimoniale in temeiurile L, A intre vii/ pe cauza de moarte: succesorii in D
(mostenitori legali/ testamentari); cesionari conventionali a D patrimoniale/ pers ce dob
DA prin C cu autorul.
25. Reglementarea juridica a copaternitatii (coautoratului) in DA Dreptul de autor
asupra unei opere create prin efortul comun a dou sau a mai multor persoane aparine
coautorilor n comun, indiferent de faptul dac aceast oper constituie un tot indivizibil
sau este format din pri. Fiecare dintre coautori i menine dreptul de autor asupra
prii create de el i are dreptul s dispun de aceasta cum crede de cuviin, cu condiia
c aceast parte are caracter de sine stttor. Se consider c o parte component a operei
este de sine stttoare n cazul n care ea poate fi valorificat independent de alte pri ale
acestei opere. Relaiile dintre coautori se stabilesc, de regul, n baza unui contract. n
lipsa unui asemenea contract, dreptul de autor asupra operei este exercitat n comun de
toi autorii, iar remuneraia se mparte ntre ei proporional contribuiei fiecruia, dac
aceasta poate fi determinat. n cazul n care contribuia fiecruia dintre coautori nu poate
fi determinat, remuneraia se mparte n cote egale. n cazul n care opera nu poate fi
divizat n pri de sine stttoare, coautorii pot exercita dreptul de autor numai de comun
acord.
26. Autorii minori- subiecti distincti in DA statutul juridic al autorului ce nu a atins
virsta de majorat e/e regl de CCRM c/e prevede ca pt persoanele ce nu au ajuns la
majorat, tranzacttile se incheie de c/e parinti, infietori/ tutori. Autorul cuprins cu virsta
intre 15-18 ani isi realizeaza D-le sale de autor de sine statator.
27. Reglementarea juridical a D-lor personal nepatrimoniale ale autorilor Autorul
unei opere beneficiaz de urmtoarele drepturi morale: a)dreptul la paternitate dreptul
de a fi recunoscut n calitate de autor al operei sale i dreptul de a pretinde o atare
recunoatere, inclusiv prin indicarea numelui su pe toate exemplarele operei publicate
sau prin referirea la numele su, dup cum se obinuiete, n cazul oricrei valorificri a
operei, cu excepia cazurilor cnd acest lucru este imposibil i cnd lipsa obligaiei de a
indica numele autorului decurge din alte prevederi ale prezentei legi; b)dreptul la nume
dreptul autorului de a decide cum va figura numele su la valorificarea operei (numele
adevrat, pseudonimul sau anonim); c)dreptul la respectarea integritii operei dreptul
la protecia operei sale contra oricrei denaturri, schimonosiri sau a oricrei alte atingeri
aduse operei, care prejudiciaz onoarea sau reputaia autorului; d)dreptul la divulgarea
operei dreptul de a decide dac opera va fi adus la cunotina public, n ce mod i

cnd; e)dreptul la retractarea operei dreptul autorului de a retracta opera sa din circuitul
comercial, despgubind pe titularul dreptului de valorificare, dac acesta este prejudiciat
prin exercitarea retractrii. Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renunri sau
cesiuni i snt imprescriptibile, chiar i n cazul n care autorul cedeaz drepturile sale
patrimoniale.
28. Reglementarea juridica a D-lor patrimoniale ale titularilor de D s-ve de autor
Autorul/ alt titular al dreptului de autor are dreptul exclusiv s efectueze, s permit sau
s interzic valorificarea operei, inclusiv prin: a)reproducerea operei; b)distribuirea
originalului sau a exemplarelor operei; c)nchirierea exemplarelor operei, cu excepia
operelor de arhitectur i a operelor de art aplicat; d)importul exemplarelor operei n
vederea distribuirii, inclusiv al exemplarelor confecionate cu consimmntul autorului
sau al altui titular al dreptului de autor; e)demonstrarea public a operei; f)interpretarea
public a operei; g)comunicarea public a operei prin eter, inclusiv prin satelit (teleradiodifuziune), sau prin cablu; h)retransmiterea simultan i fr modificri, prin eter
sau prin cablu, a operei transmise prin eter sau prin cablu; i)punerea la dispoziie n regim
interactiv a operei; j)traducerea operei; k)transformarea, adaptarea, aranjamentul sau alte
modificri ale operei, nu se ncadreaz n forma de exprimare a operei i pentru care nu
pot fi stabilite sanciuni. Autorul sau alt titular al drepturilor patrimoniale exclusive de
autor are dreptul la o remuneraie echitabil. Cuantumul i modul de achitare a
remuneraiei de autor pentru fiecare caz i mod de valorificare a operei se stabilesc n
contractul de autor sau n contractele pe care organizaiile de gestiune colectiv a
drepturilor patrimoniale le-au ncheiat cu utilizatorii. Dreptul de distribuire se epuizeaz
odat cu prima vnzare sau cu alt prim transmitere a dreptului de proprietate asupra
originalului ori exemplarelor operei pe teritoriul RM. n cazul n care un autor a transmis
sau a cesionat unui productor de fonograme sau de opere audiovizuale dreptul su de
nchiriere a fonogramei sau a operei audiovizuale autorul i pstreaz dreptul la o
remuneraie echitabil pentru fiecare nchiriere. Acest drept este inalienabil i se exercit
numai prin intermediul organizaiilor de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale.
Dreptul de retransmisie prin cablu se exercit exclusiv prin intermediul unei organizaii
de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. Suma remuneraiei de autor pentru
dreptul de retransmisie prin cablu se stabilete lund ca baz orice tip de pli pe care
operatorii reelei prin cablu le ncaseaz de la membrii publicului pentru serviciile
corespunztoare, inclusiv pentru accesul tehnic, precum i pentru meninerea i
deservirea tehnic a echipamentului utilizat pentru realizarea retransmisiei. Suma se
stabilete pentru achitarea att a remuneraiei cuvenite autorilor sau altor titulari ai
dreptului de autor pentru drepturile lor exclusive, ct i a remuneraiei echitabile cuvenite
interpreilor i productorilor de fonograme. Pentru determinarea cuantumului
remuneraiei, i pentru stabilirea altor clauze, precum i pentru soluionarea unor
eventuale litigii ntre pri, se respecta urmtoarelor condiii: a)prile care determin
cuantumul remuneraiei snt organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale,
i operatorii reelei prin cablu, pe de alt parte; b)indiferent de modul de determinare a

cuantumului remuneraiei, acesta nu poate fi mai mic dect tarifele minime aprobate de
Guvern. n cazul n care acordul dintre reprezentanii titularilor de drepturi nu conine alte
prevederi, toate sumele remuneraiei: a)se acumuleaz de organizaia de gestiune
colectiv a drepturilor patrimoniale care i reprezint pe autori i pe ali titulari ai
dreptului de autor; b)dup deducerea cheltuielilor efective aferente gestionrii drepturilor,
se repartizeaz n modul urmtor: n cazul emisiunilor de televiziune retransmise prin
cablu: productorilor de opere audiovizuale sau de videograme 15%, autorilor de opere
audiovizuale, alii dect compozitorii i autorii de text pentru operele muzicale 25%,
compozitorilor i autorilor de text pentru operele muzicale 20%, autorilor de opere
literare 2,5%, autorilor de opere de art i fotografice 2,5%, interpreilor a cror
interpretare este fixat pe fonogram 15%, interpreilor de opere audiovizuale 10%,
productorilor de fonograme 10%; n cazul emisiunilor de radio retransmise prin
cablu: compozitorilor i autorilor de text pentru operele muzicale 40%, autorilor de
opere literare 10%, interpreilor 25%, productorilor de fonograme 25%.
Organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale va transfera cotele
remuneraiilor datorate categoriilor de titulari de drepturi pe care nu i reprezint,
organizaiilor de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale sau altor organizaii care i
reprezint pe respectivii titulari i care snt responsabile de acumularea i repartizarea
ntre acetia a sumelor corespunztoare.
29. D-le suplimentare ale autorilor operelor de arta plastica Autorul unei opere de
art plastic are dreptul s cear proprietarului operei s-i permit s reproduc opera
(dreptul de acces). Concomitent, proprietarului nu i se poate cere expedierea operei
autorului acesteia. Crearea i difuzarea unei opere de art plastic ce conine un portret se
permit numai cu consimmntul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia. n
cazul fiecrei revnzri a operei originale de art, ulterioar primei cesionri de ctre
autor a dreptului de proprietate, vnztorul este obligat s achite autorului sau
succesorilor si o remuneraie n cuantum de 5% din preul de revnzare dac acest pre
constituie cel puin 20 de salarii minime (dreptul de suit). Dreptul de suit este
inalienabil toat viaa autorului i trece exclusiv la succesorii legali sau testamentari ai
autorului pentru durata de protecie a dreptului de autor. Dreptul de suit se aplic n toate
cazurile de revnzare a unei opere originale de art, care i implic, n calitate de
vnztori, cumprtori sau intermediari, pe comercianii de opere de art, cum snt
organizatorii de licitaii, saloane, galerii de art, magazine. Prin opere originale de art se
neleg operele de art plastic sau grafic (imaginile, colajele, picturile, desenele,
gravurile, tipriturile, litografiile, sculpturile, tapiseriile, articolele din ceramic, din sticl
i fotografiile) dac acestea snt create personal de artist sau reprezint exemplare
considerate opere originale de art. Exemplarele operelor originale de art care au fost
executate ntr-un numr limitat personal de ctre autorul lor sau cu consimmntul
acestuia (de regul, numerotate, semnate sau n alt mod autentificate de ctre acesta) snt
considerate opere originale de art. Dreptul de suit, poate fi exercitat numai prin
intermediul unei organizaii de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. n decurs de

3 ani de la data revnzrii, titularul dreptului de suit sau organizaia de gestiune colectiv
a drepturilor patrimoniale, care reprezint interesele acestuia, are dreptul s cear oricrui
comerciant de opere de art, s prezinte informaia necesar pentru a asigura plata
sumelor datorate pentru revnzare. Titularul dreptului de suit, care nu este cetean al
Republicii Moldova i nu are domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova poate
beneficia de respectivul drept numai dac legislaia rii al crei cetean este acord
dreptul de suit titularilor de drepturi care snt ceteni ai Republicii Moldova.
30. Exceptiile si limitele de exercitare a D-lor s-ve de autor Criterii generale de
aplicare a exceptiilor i limitrilor Excepiile i limitrile se aplic numai n cazurile n
care nu contravin valorificrii normale a operelor i dac nu prejudiciaz interesele
legitime ale autorilor sau ale altor titulari ai DA. Reproducerea temporar a operelor
Fr consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor i fr plata
remuneraiei de autor, se permite reproducerea temporar a operelor dac actele de
reproducere: a)snt tranzitorii sau ocazionale; b)constituie o parte integrant i esenial a
unui proces tehnologic; c)urmresc unicul scop de a facilita: transmiterea de ctre un
intermediar n cadrul unei reele din tere persoane; utilizarea licit a unei opere; d)nu au
o semnificaie economic de sine stttoare. Reproducerea operelor n scopuri personale.
Copia privat Reproducerea unei opere publicate legal se permite fr consimmntul
autorului sau al altui titular al dreptului de autor, dar cu plata unei remuneraii
compensatorii, atunci cnd reproducerea este fcut de o persoan fizic exclusiv pentru
uz personal i dac nu urmrete obinerea vreunui avantaj comercial direct sau indirect.
Dreptul la remuneraie compensatorie poate fi exercitat exclusiv prin intermediul unei
organizaii de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. Exceptii: a)reproducere a
unei opere de arhitectur n form de cldire sau de construcie similar; b)reproducere a
unei baze de date electronice; c)reproducere a unui program pentru calculator;
d)reproducere integral a unei cri, partituri sau a originalului unei opere de art plastic;
e)reproducere a unei opere audiovizuale n timpul interpretrii ei publice; f)reproducere a
oricrei opere n baza unui exemplar sau dintr-o surs despre care persoana care
reproduce opera cunoate sau, n virtutea unor circumstane concrete, are motive
rezonabile s cunoasc c snt ilicite. Remuneraia compensatorie se achit de ctre
persoanele fizice i juridice care produc sau import orice echipament (audio,
videomagnetofoane, drivere pentru discuri) i suporturi materiale (suporturi pentru
imprimarea sonor i/sau video, casete, discuri laser, compact-discuri) care pot fi utilizate
pentru efectuarea unor atare reproduceri. Nu se achit remuneraie compensatorie n
privina echipamentului i a suporturilor materiale destinate imprimrilor dac acestea:
a)snt obiecte de export; b)au menire profesional i nu pot fi folosite n condiii casnice;
c)snt importate de o persoan fizic exclusiv pentru uz personal. Remuneraia
compensatorie: a)se achit de ctre productorii i importatorii echipamentului i
suporturilor materiale destinate imprimrilor, organizaiei de gestiune colectiv a
drepturilor patrimoniale, pn la punerea echipamentului sau suporturilor n circulaie
(adic, pn a le include n reeaua de distribuire, imediat dup producerea sau importul

acestora); b)se stabilete att pentru compensarea autorilor i a altor titulari ai dreptului de
autor ale cror opere pot fi reproduse, ct i pentru compensarea interpreilor i
productorilor de opere audiovizuale, videograme i fonograme, ale cror interpretri,
opere audiovizuale, videograme i fonograme, la rndul lor, pot fi reproduse n mod
similar; c)se determin inndu-se cont de faptul dac titularii de drepturi asupra operelor
audiovizuale, videogramelor sau fonogramelor au aplicat sau nu mijloace tehnologice.
Pentru determinarea cuantumului remuneraiei i stabilirea altor clauze, precum i pentru
soluionarea unor eventuale litigii ntre pri, urmtoarelor condiii: a)prile care
determin cuantumul remuneraiei snt organizaia de gestiune colectiv a drepturilor
patrimoniale, pe de o parte, i persoanele fizice i juridice care snt obligate s plteasc
remuneraia compensatorie, pe de alt parte; b)cuantumul remuneraiei convenite va
constitui cel puin 3% din suma ncasat din vnzarea (revnzarea) echipamentului i a
suporturilor. Productorii i importatorii, la punerea n circulaie a echipamentului i a
suporturilor: a)vor informa organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale,
despre plata remuneraiei compensatorii i vor pune la dispoziia acesteia documentele
necesare care indic numrul de uniti de echipamente i/sau de suporturi produse ori
importate, precum i datele privind identitatea distribuitorilor care au pus sau prin
intermediul crora au fost puse n circulaie echipamentul ori suporturile; b)vor transmite
distribuitorilor care pun sau prin intermediul crora este pus n circulaie echipamentul i
suporturile documentele ce confirm achitarea remuneraiei compensatorii ctre
organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. Distribuitorii oricrei pri
componente a reelei de distribuie, inclusiv unitile comerciale (magazine, centre
comerciale), care dein n scopuri comerciale echipament i suporturi trebuie s fac
dovada, n temeiul documentelor confirmatoare cu semnificaie juridic, c remuneraia
compensatorie a fost achitat pentru aceste echipamente i suporturi. Distribuitorii, la
solicitarea organizaiei de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, snt obligai s
prezinte orice documente relevante i s dezvluie identitatea i datele de contact ale
productorului, importatorului sau ale altei persoane fizice sau juridice din reeaua de
distribuie care le-a furnizat echipamentele i suporturile. Distribuitorii care nu pot
prezenta organizaiei de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, documentele i/sau
datele de contact, necesare pentru a verifica dac remuneraia compensatorie a fost
achitat n modul corespunztor, snt ei nii obligai la plata acesteia. n cazul n care
acordul dintre reprezentanii diferitelor categorii de titulari de drepturi remuneraia
compensatorie: a)se acumuleaz, pentru toate categoriile de titulari de drepturi de autor i
de drepturi conexe, de ctre organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale
care este nvestit de ctre AGEPI cu aceste mputerniciri; b)se repartizeaz, dup
deducerea cheltuielilor efective aferente gestionrii drepturilor, n modul urmtor:
referitor la reproducerea operelor audiovizuale sau a videogramelor: autorilor 40%,
interpreilor 30%, productorilor acestora 30%; referitor la reproducerea
fonogramelor: autorilor 50%, interpreilor 25%, productorilor de fonograme 25%.
Organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, dup deducerea cheltuielilor
efective aferente gestionrii drepturilor, va transmite cotele corespunztoare de

remuneraie, datorate titularilor categoriilor de drepturi pe care nu i reprezint, ctre


organizaiile de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale sau ctre alte organizaii
care i reprezint pe titularii de drepturi n cauz. Remuneraia compensatorie se
repartizeaz ntre autori i ali titulari ai dreptului de autor, interprei, productori ai
operelor audiovizuale, videogramelor i ai fonogramelor, despre ale cror opere,
interpretri, videograme i fonograme se poate presupune c au fost reproduse n modul
prevazut. Reproducerea reprografic de ctre biblioteci, arhive i de alte instituii Se
permite fr consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor i fr plata
remuneraiei de autor, ns cu indicarea obligatorie a numelui autorului a crui oper este
valorificat i a sursei de mprumut, reproducerea, n msur justificat de scopul urmrit:
a)a unei opere publicate legal atunci cnd reproducerea se face de ctre biblioteci i arhive
i nu urmrete obinerea unui avantaj economic sau comercial, direct sau indirect, ci
pentru a nlocui exemplarele pierdute, distruse sau devenite inutilizabile ori pentru a pune
exemplare la dispoziia altor biblioteci sau arhive similare n vederea nlocuirii, n
coleciile lor proprii, a operelor pierdute, distruse sau devenite inutilizabile, dac
obinerea pe cale obinuit a unor asemenea exemplare ale operei nu este posibil; b)a
unor articole aparte i a altor opere cu volum mic sau a unor extrase de proporii reduse
din opere literare publicate legal (cu excepia programelor de calculator) atunci cnd
reproducerea se face de ctre biblioteci sau arhive pentru necesitile persoanelor fizice,
care utilizeaz exemplarele astfel reproduse n scopuri private de studiu sau cercetare, i
nu urmrete obinerea unui avantaj economic sau comercial, direct sau indirect; c)a unor
articole aparte i a altor opere cu volum mic sau a unor extrase de proporii reduse din
opere literare publicate legal (cu excepia programelor de calculator) atunci cnd
reproducerea se face de ctre instituiile de nvmnt n scopuri de studiu sau de
cercetare i nu urmrete obinerea unui avantaj economic sau comercial, direct sau
indirect. n alte cazuri decit cele mentionate se permite, fr consimmntul autorului sau
al altui titular al dreptului de autor, dar cu plata unei remuneraii compensatorii,
reproducerea reprografic a unei opere, exceptnd crile n ntregime i partiturile.
Dreptul la remuneraie compensatorie poate fi exercitat doar prin intermediul unei
organizaii de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. Remuneraia compensatorie
se achit de ctre: a)persoanele fizice sau juridice care produc sau import echipamentul
(copiatoare, scannere) utilizat pentru reproducerea reprografic (redevene aferente
producerii/importului de echipament); b)persoanele fizice sau juridice care utilizeaz
echipamentul de reproducere reprografic n locuri publice (redevenele aferente utilizrii
echipamentului). Remuneraia compensatorie: a)se achit de ctre productorii i
importatorii de echipament organizaiei de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale,
pn la punerea acestui echipament n circulaie (adic pn a fi inclus n reeaua de
distribuie, imediat dup producerea sau importul acestuia); b)se stabilete att pentru
remuneraia compensatorie a autorilor, ct i a editurilor, despre ale cror opere i,
respectiv, publicaii se poate presupune c au fost reproduse n modul prevzut. Pentru
determinarea cuantumului remuneraiei i stabilirea altor clauze, precum i pentru
soluionarea unor eventuale litigii ntre pri, se va aplica urmtoarelor condiii: a)prile

care determin cuantumul remuneraiei snt organizaia de gestiune colectiv a drepturilor


patrimoniale, pe de o parte, i persoanele fizice i juridice obligate s achite remuneraia
compensatorie, pe de alt parte; b)cuantumul convenit al remuneraiei va constitui cel
puin 3% din suma ncasat din vnzarea (revnzarea) echipamentului, iar n cazul
remuneraiei nu va fi mai mic dect tarifele minime aprobate de Guvern. Productorii i
importatorii, la punerea n circulaie a echipamentului: a)vor informa organizaia de
gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale despre plata remuneraiei compensatorii i
vor pune la dispoziia acesteia documentele necesare ce indic numrul de uniti de
echipamente produse sau importate, precum i datele privind identitatea distribuitorilor
care au pus sau prin intermediul crora a fost pus n circulaie echipamentul; b)vor
transmite distribuitorilor care pun sau prin intermediul crora este pus n circulaie
echipamentul documentele ce confirm achitarea remuneraiei compensatorii ctre
organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. n cazul n care productorii,
importatorii sau distribuitorii nchiriaz sau transfer n alt mod dreptul lor de proprietate
sau de posesie asupra unui echipament oricrui utilizator al unui asemenea echipament,
vor transmite acestuia i documentele necesare. Distribuitorii oricrei pri componente a
reelei de distribuie, inclusiv unitile comerciale (magazine, centre comerciale) care
dein n scopuri comerciale echipamentul trebuie s fac dovada, n temeiul unor
documente confirmatoare cu semnificaie juridic, c remuneraia compensatorie a fost
achitat pentru acest echipament. Distribuitorii, la solicitarea organizaiei de gestiune
colectiv a drepturilor patrimoniale, snt obligai s prezinte orice documente relevante i
s dezvluie identitatea i datele de contact ale productorului, importatorului ori ale altei
persoane fizice sau juridice din reeaua de distribuie care le-a furnizat echipamentele.
Distribuitorii care nu pot prezenta organizaiei de gestiune colectiv a drepturilor
patrimoniale, documentele i/sau datele de contact, necesare pentru a verifica dac
remuneraia compensatorie a fost achitat n modul corespunztor, snt ei nii obligai la
plata acesteia. n cazul n care acordul dintre reprezentanii autorilor i editurilor nu
prevede altfel, remuneraia compensatorie acumulat de organizaia de gestiune colectiv,
dup deducerea cheltuielilor efective aferente gestionrii drepturilor, se repartizeaz n
cote egale autorilor despre ale cror opere i editurilor despre ale cror publicaii se poate
presupune c au fost reproduse n modul prevazut. Alte excepii i limitri Snt permise
fr consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor i fr plata vreunei
remuneraii urmtoarele aciuni: a)utilizarea unor citate de proporii reduse n cadrul unei
alte opere, n scop de cercetare sau de critic, cu condiia ca acestea s se refere la o oper
sau la un alt obiect protejat care a fost deja pus, n mod legal, la dispoziia publicului,
indicndu-se sursa i numele autorului, exceptnd cazurile n care acest lucru este
imposibil; folosirea citatelor n conformitate cu practica pertinent i n msura impus de
un scop specific; b)utilizarea operelor ca material ilustrativ n publicaii, emisiuni sau n
imprimri audio sau video de caracter didactic, cu condiia s se indice sursa i numele
autorului, exceptnd cazurile n care acest lucru este imposibil, i n msura justificat de
atingerea unui scop necomercial; c)reproducerea i distribuirea n pres, comunicarea
public sau punerea la dispoziia publicului n regim interactiv a articolelor publicate

legal cu privire la subiectele de actualitate economic, politic ori religioas sau a unor
opere radiodifuzate ori televizate, sau a altor obiecte protejate de acelai caracter ori
aduse la cunotina public n regim interactiv n cazurile n care astfel de utilizri nu snt
interzise n mod expres i dac se indic sursa i numele autorului; d)utilizarea operelor
sau a altor obiecte protejate pentru relatarea evenimentelor curente, n msura justificat
de scopul de informare i cu condiia s fie indicat sursa i numele autorului, exceptnd
cazurile n care acest lucru este imposibil; e)utilizarea discursurilor publice i a extraselor
din prelegerile publice, opere sau din alte obiecte protejate de caracter similar, n msura
justificat de scopul de informare i cu condiia s fie indicat sursa i numele autorului,
exceptnd cazurile n care acest lucru este imposibil; f)utilizarea n scopul securitii
publice sau pentru a asigura derularea i reflectarea adecvat a procedurilor parlamentare,
administrative sau judiciare; g)imprimarea operelor pentru utilizare temporar, realizat
de organizaiile de difuziune la propriile instalaii i pentru propriile emisiuni. Asemenea
imprimri vor fi terse i distruse dup ase luni, n afar de cele care au valoare
documentar excepional, urmnd a fi pstrate n arhiva de stat; h)utilizarea operelor n
folosul persoanelor cu deficiene vizuale, avnd legtur direct cu deficiena respectiv i
fiind de natur necomercial, n msura justificat de o astfel de utilizare; i)imprimarea
emisiunilor organizaiilor de difuziune de ctre instituiile sociale nonprofit, precum snt
spitalele, cu condiia ca titularii de drepturi s primeasc o remuneraie echitabil;
j)utilizarea operelor n timpul ceremoniilor religioase sau al ceremoniilor oficiale
organizate de autoriti publice; k)utilizarea operelor, precum ar fi cele de arhitectur sau
sculptur amplasate permanent n locuri publice; l)utilizarea operelor n scop de reclam
a expoziiilor publice sau a vnzrilor de opere de art, n msura necesar pentru
promovarea evenimentului, excluznd orice alte scopuri comerciale; m)utilizarea operelor
cu scopul de a caricaturiza sau a parodia; n)utilizarea operelor n legtur cu
demonstrarea sau reparaia unui echipament; o)utilizarea unei opere artistice sub forma
unei machete sau a unui desen ori plan al unui imobil n scop de reconstrucie a
imobilului respectiv; p)utilizarea, prin comunicare sau prin punerea la dispoziia
publicului n regim interactiv, n scop privat de studiu sau de cercetare de ctre
persoanele fizice, prin intermediul unor echipamente speciale din localurile instituiilor, a
operelor i a altor obiecte protejate aflate n coleciile lor i care nu fac obiectul
achiziionrii sau al licenierii; q)fixarea n form electronic a operelor intrate n
domeniul public n scopuri de arhivare de ctre biblioteci, fr obinerea unui avantaj
economic sau comercial, direct ori indirect. Utilizarea programelor pentru calculator i a
bazelor de date. Decompilarea programelor pentru calculator. n absena unor clauze
contractuale exprese, achizitorul legal al unui program de calculator sau al unei baze de
date nu trebuie s obin consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor
pentru a le utiliza n conformitate cu destinaia acestora, inclusiv pentru a corecta erorile.
Realizarea, n msura n care aceasta este necesar pentru utilizarea respectiv, a unei
copii de rezerv de ctre o persoan care are dreptul s utilizeze programul de calculator
nu poate fi mpiedicat prin contract. Persoana care are dreptul s utilizeze o copie a unui
program de calculator poate, fr consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului

de autor, s examineze, s studieze ori s testeze funcionarea programului n vederea


identificrii ideilor i principiilor care stau la baza oricrui element al programului atunci
cnd efectueaz oricare dintre actele de ncrcare, prezentare, rulare, transmitere sau
stocare a programului pentru calculator pe care are dreptul s le execute. Consimmntul
autorului sau al altui titular al dreptului de autor nu este necesar atunci cnd reproducerea
codului i traducerea formei acestui cod snt indispensabile pentru obinerea informaiei
necesare pentru asigurarea interoperabilitii cu alt program de calculator creat n mod
independent de ctre ali autori, cu respectarea urmtoarelor condiii: a)aceste acte snt
efectuate de liceniat ori de o alt persoan care are dreptul s utilizeze o copie a
programului sau, n numele acestora, de ctre o persoan autorizat n acest scop;
b)informaia necesar pentru realizarea interoperabilitii nu a fost anterior pus la
dispoziia persoanelor (licentiate/ alta pers c/e are D sa utilizeze o copia a programului/ o
pers autorizata in acest scop); c) aceste acte snt limitate la pri din programul original
care snt necesare pentru realizarea interoperabilitii. Nu permit ca informaia obinut
prin aplicarea programului pentru calculator: a)s fie utilizat n alte scopuri dect la
realizarea interoperabilitii programului pentru calculator creat n mod independent;
b)s fie transmis persoanelor tere, cu excepia cazurilor cnd aceasta este necesar
pentru interoperabilitatea programului pentru calculator creat n mod independent; c)s
fie utilizat pentru dezvoltarea, producerea sau comercializarea unui program de
calculator similar n exprimarea sa ori pentru orice alt act care ncalc dreptul de autor.
Utilizarea programelor pentru calculator de ctre autoritile publice va fi efectuat n
temeiul licenelor unice negociate de Guvern cu titularii programelor pentru calculator, la
un pre rezonabil, fr a prejudicia interesele titularilor de drepturi.
31. Notiunea, varietatile, elementele si continutul C-lui de autor Transmiterea
drepturilor patrimoniale prin contracte de autor Autorii sau ali titulari ai dreptului de
autor pot transmite prin contract de cesiune, dac prezenta lege nu prevede altfel,
drepturile patrimoniale exclusive, precum i dreptul la remuneraie de autor. n urma unei
asemenea cesiuni, titular de drepturi devine cesionarul. n cazul n care L nu prevede
altfel, drepturile patrimoniale exclusive pot fi transmise, de asemenea, prin acordarea de
licene exclusive sau neexclusive. Dac n contractul de licen nu se stipuleaz expres c
licena este exclusiv, aceasta se consider neexclusiv. Licena exclusiv prevede
transmiterea dreptului de valorificare a operei n limitele stabilite de aceast licen
numai liceniatului. Liceniatul, de asemenea, are dreptul, n limitele stabilite de licen,
s permit sau s interzic valorificarea operei de ctre alte persoane. n cazul unei
licene neexclusive, liceniatul poate, n limitele stabilite de aceast licen, valorifica
opera ca i persoanele care au obinut dreptul de valorificare a acesteia. Liceniatul nu are
dreptul s permit sau s interzic valorificarea operei de ctre alte persoane.
32. C-l de cesiune si C-l de licenta exclusiva si neexclusiva in DA Evidentiem 2 tipuri
de contracte: -contract de transmitere a dr-lor de autor exclusive (licenta exclusiva)
investeste o singura pers cointeresata in valorificarea unei opera de arta ,literature si
stiinta cu dr exclusive de a valorifica opera in limitele tabilite de contract precum si dr de

a permite sau interzice tertelor pers o asemenea vaorificare,si contract de transmitere a dr


de autorneexclusive(licenta neexclusiva)investeste o pers cu dr de a valorifica aceasi
opera de rind cu alte pers in acelasi mod si in limitele stab n contract. Detinatorul lientei
neexclusive nu este in dr sa transmita dr obtinute unei alte pers fara acordul expres al
cedentului daca in contract nu este direct specifiicat ce tip de contract este ,exclusive sau
neexclusiv,acesta se va considera un contr de licenta neexclusiva. C de cesiune este
conventia prin care autorul sau titularul drepturilor patrimoniale de autor transmite
totalitatea sau o parte a drepturilor sale catre alta pers, in schimbul unui pret. C de cesiune
este un contract numit prin care una din parti, denumita cedent, care poate fi autorul sau
titularul dreptului de autor, cedeaza celeilalte parti, numita cesionar, pentru un timp
limitat, unul sau mai multe drepturi patrimoniale asupra unor opere prezente in schimbul
unui avantaj ec-ic.Obiect al cesiunii sunt acele obiecte ce intrunesc urmat conditii:obiectul treb sa existe obiectul treb sa fie determinat sau determinabil,ob treb sa fie
posibil,treb sa fielicit si moral.si trebuie sa fie in circuiul civi.Autorul sau succesurul este
in dr sa incheie C de valorificare a operei pe un termen pe care si-l doreste,este valabil pe
ot terit RM daca in C nu este specificat al teritoriu,forma scrisa.
33. Clauzele esentiale ale C-lui de autor Condiiile i forma contractului de autor
Contractul de autor trebuie s fie ncheiat n form scris i s prevad modul de
valorificare a operei (dreptul concret care se transmite prin acest contract), termenul de
valabilitate, teritoriul de aciune a dreptului, cuantumul remuneraiei sau baza de calcul a
acesteia pentru fiecare tip de valorificare a operei, condiiile i termenul de plat ale
remuneraiei, precum i alte clauze pe care prile le consider eseniale. Contractul de
autor privind valorificarea operelor n ziare i n alte publicaii periodice poate fi ncheiat
i n form verbal. n cazul n care n contractul de autor lipsete clauza privind teritoriul
pe care se exercit dreptul, dreptul transmis prin acest contract se exercit numai n
limitele teritoriului RM. n cazul n care n contractul de autor care prevede acordarea
unei licene nu este indicat termenul su de valabilitate, contractul de autor se consider
ncheiat pe un termen de 3 ani de la data ncheierii, dac se refer la valorificarea unei
opere fr modificri, i pe un termen de 5 ani, dac se refer la valorificarea unei opere
adaptate sau altfel modificate ori traduse. Clauzele contractului de autor care contravin
prevederilor prezentei legi se consider nule i n locul acestora se aplic condiiile
prevzute de prezenta lege. Orice clauze ale contractului de autor care l limiteaz pe
autor de a crea n viitor opere pe o anumit tem sau ntr-un anumit domeniu se consider
nule. n contractul de autor, remuneraia de autor se stabilete n cote procentuale din
venitul obinut ca urmare a valorificrii n modul corespunztor a operei sau sub forma
unei taxe forfetare, sau n conformitate cu tarifele remuneraiei aprobate de organizaiile
de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, sau n oricare alt mod. Guvernul aprob
tarifele minime ale remuneraiei de autor n procente sau sub form de taxe forfetare.
34. Mijloacele tehnologice de protectie si informatii despre gestiunea DA Msuri
tehnologice de protecie. Snt interzise urmtoarele aciuni, indiferent de faptul dac are

loc sau nu nclcarea, ntr-un mod sau altul, a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau
a altor drepturi protejate de lege: a)eludarea msurilor tehnologice de protecie a dreptului
de autor i a drepturilor conexe n condiii n care persoana implicat o face cu bun
tiin sau are motive rezonabile s tie c urmrete scopuri de eludare; b)producerea,
importul, distribuirea, nchirierea, publicitatea pentru vnzare sau nchiriere ori
posesiunea, n scopuri comerciale sau pentru prestarea serviciilor, a echipamentelor,
produselor sau componentelor acestora care: snt promovate, fac obiectul publicitii sau
snt comercializate n scop de eludare; au drept scop principal al utilizrii eludarea i/sau
aceasta este rezultatul utilizrii lor; snt proiectate, produse, adaptate sau executate, n
principal, cu scopul de a permite sau de a facilita eludarea. Fr a prejudicia protecia
juridic, n lipsa msurilor voluntare ntreprinse de ctre titularii de drepturi, inclusiv a
acordurilor dintre titularii de drepturi i alte pri implicate, persoanele care beneficiaz
de excepiile i limitrile sau organizaia ai crei membri snt pot apela la Comisia de
mediere, creia i pot cere s intervin i s asigure ca titularii de drepturi s le pun la
dispoziie mijloacele la care se refer acea excepie sau limitare pentru a beneficia n
msura necesar de acea excepie sau limitare, cu condiia c acetia au acces legal la
opera protejat i/sau la obiectele drepturilor conexe i ale altor drepturi protejate de
prezenta lege. Protecia juridic prevzut de prezentul articol se extinde att asupra
msurilor tehnologice de protecie aplicate benevol de titularii de drepturi, inclusiv asupra
celor aplicate n scop de implementare a acordurilor voluntare, ct i asupra celor aplicate
n conformitate cu o hotrre arbitral sau cu o decizie judectoreasc. Exceptii: nu se
aplic operelor sau obiectelor drepturilor conexe specificate care au fost puse, n baza
unor clauze contractuale, la dispoziia publicului n regim interactiv. Informaia despre
gestiunea drepturilor. Snt interzise urmtoarele aciuni efectuate intenionat i fr
permisiunea necesar: a)nlturarea de pe opere sau de pe alte obiecte protejate ori
modificarea pe acestea a oricrei informaii n form electronic despre gestiunea
drepturilor; b)distribuirea, importul n scop de distribuire, comunicarea public sau
punerea la dispoziia publicului n regim interactiv a operelor, obiectelor drepturilor
conexe sau ale altor drepturi protejate de prezenta lege, de pe care, fr permisiunea
titularului de drepturi, a fost nlturat sau modificat informaia n form electronic
despre gestiunea drepturilor, dac o asemenea persoan cunoate sau are motive
rezonabile s tie c astfel provoac, permite, faciliteaz sau tinuiete o nclcare a
dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de lege.
35. D-le conexe. Clasificarea, termenul si semnul de protectie Pentru apariia i
exercitarea drepturilor conexe nu este necesar respectarea vreunei formaliti. n absena
unei probe contrare, persoana fizic sau juridic al crei nume sau denumire apare n mod
obinuit pe o imprimare a interpretrii, pe o fonogram, videogram sau pe o imprimare a
unei emisiuni se consider interpret, productor de fonogram sau videogram, respectiv,
organizaie de difuziune prin eter sau prin cablu. Pentru a informa publicul despre
drepturile lor, interpreii i productorii de fonograme sau videograme, organizaiile de
difuziune prin eter sau prin cablu pot indica, pe fiecare exemplar sau ambalaj al

fonogramei, videogramei, emisiunii, simbolul proteciei drepturilor conexe, care const


din trei elemente: a)litera latin P inclus n cerc; b)numele sau denumirea titularului
de drepturi conexe exclusive; c)anul primei publicri a interpretrii, fonogramei,
videogramei, emisiunii. Drepturile interpretului se protejeaz n cf cu L dac:
a)interpretul este cetean al RM; b)interpretarea a avut loc pe teritoriul RM;
c)interpretarea a fost imprimat pe o fonogram sau videogram; d)interpretarea nu este
imprimat pe o fonogram sau videogram, dar este inclus ntr-o emisiune a organizaiei
de difuziune prin eter sau prin cablu. Drepturile productorului de fonograme sau
videograme se protejeaz n conformitate cu prezenta lege dac: a)productorul de
fonogram sau videogram este cetean al RM sau persoan juridic cu sediul permanent
n RM; b)fonograma sau videograma a fost publicat pentru prima dat n Republica
Moldova sau a fost publicat pe teritoriul rii n decurs de 30 de zile de la data primei ei
publicri n alt ar. Drepturile organizaiei de difuziune prin eter sau prin cablu se
protejeaz n conformitate cu prevederile prezentei legi dac organizaia respectiv are
sediul permanent n RM i difuzeaz programe de la un transmitor amplasat pe
teritoriul RM. Drepturile conexe ale interpreilor, productorilor de fonograme sau
videograme i ale organizaiilor de difuziune prin eter sau prin cablu strine se protejeaz
n conformitate cu prevederile tratatelor internaionale la care RM este parte. Drepturile
interpretului se protejeaz timp de 50 de ani de la data interpretrii. Totui, dac n
aceast perioad, imprimarea interpretrii a fost legal publicat sau comunicat public,
drepturile interpretului se protejeaz timp de 50 de ani de la data efecturii celei mai
vechi a respectivelor aciuni. Drepturile interpretului la paternitate, nume i la respectarea
integritii interpretrii se protejeaz pe un termen nelimitat. Drepturile productorului de
fonograme, se protejeaz timp de 50 de ani de la data imprimrii fonogramei. Totui, dac
n aceast perioad fonograma a fost legal publicat sau comunicat public, drepturile
menionate se protejeaz timp de 50 de ani de la data efecturii celei mai vechi a
respectivelor aciuni. Drepturile productorului de videograme, se protejeaz timp de 50
de ani de la data imprimrii videogramei. Totui, dac n aceast perioad videograma a
fost legal publicat sau comunicat public, drepturile productorului de videograme se
protejeaz timp de 50 de ani de la data efecturii celei mai vechi a respectivelor aciuni.
Drepturile organizaiei de difuziune prin eter sau prin cablu, se protejeaz timp de 50 de
ani de la prima difuzare a emisiunii de ctre asemenea organizaie. Termenele de
protecie, ncep s curg de la 1 ianuarie al anului urmtor celui n care a avut loc
aciunea cu semnificaie juridic, n temeiul creia se calculeaz termenul. Dac termenul
de protecie a drepturilor patrimoniale asupra unui obiect al drepturilor conexe n ara de
origine este mai mare dect termenele de protecie prevzute de prezenta lege, se aplic
normele prezentei legi, iar dac acest termen este mai mic, se aplic normele legislaiei
rii de origine. Drepturile conexe trec, n limitele prii rmase a termenelor de protecie,
la succesorii n drepturi ai interpretului, productorului de fonograme, productorului de
videograme i ai organizaiei de difuziune prin eter sau prin cablu.

36. Domeniul de actiune a D-lor conexe 37. Subiectii DC Subieci ai drepturilor conexe
snt interpreii, productorii de fonograme, productorii de videograme i organizaiile de
difuziune prin eter sau prin cablu. Drepturile conexe se exercit fr a prejudicia dreptul
de autor. Pentru apariia i exercitarea drepturilor conexe nu este necesar respectarea
vreunei formaliti. n absena unei probe contrare, persoana fizic sau juridic al crei
nume sau denumire apare n mod obinuit pe o imprimare a interpretrii, pe o fonogram,
videogram sau pe o imprimare a unei emisiuni se consider interpret, productor de
fonogram sau videogram, respectiv, organizaie de difuziune prin eter sau prin cablu.
Drepturile interpretului se protejeaz n conformitate cu prezenta lege dac: a)interpretul
este cetean al Republicii Moldova; b)interpretarea a avut loc pe teritoriul Republicii
Moldova; c)interpretarea a fost imprimat pe o fonogram sau videogram;
d)interpretarea nu este imprimat pe o fonogram sau videogram, dar este inclus ntr-o
emisiune a organizaiei de difuziune prin eter sau prin cablu. Drepturile productorului de
fonograme sau videograme se protejeaz n conformitate cu prezenta lege dac:
a)productorul de fonogram sau videogram este cetean al Republicii Moldova sau
persoan juridic cu sediul permanent n Republica Moldova; b)fonograma sau
videograma a fost publicat pentru prima dat n Republica Moldova sau a fost publicat
pe teritoriul rii n decurs de 30 de zile de la data primei ei publicri n alt ar.
Drepturile organizaiei de difuziune prin eter sau prin cablu se protejeaz n conformitate
cu prevederile prezentei legi dac organizaia respectiv are sediul permanent n
Republica Moldova i difuzeaz programe de la un transmitor amplasat pe teritoriul
Republicii Moldova. Drepturile conexe ale interpreilor, productorilor de fonograme sau
videograme i ale organizaiilor de difuziune prin eter sau prin cablu strine se protejeaz
n conformitate cu prevederile tratatelor internaionale la care Republica Moldova este
parte.
38. Limitele de exercitare a DC Criterii generale de aplicare a exceptiilor i limitrilor
Excepiile i limitrile se aplic numai n cazurile n care nu contravin valorificrii
normale a operelor i dac nu prejudiciaz interesele legitime ale autorilor sau ale altor
titulari
ai
dreptului
de
autor.
Reproducerea temporar a operelor Fr consimmntul autorului sau al altui titular al
dreptului de autor i fr plata remuneraiei de autor, se permite reproducerea temporar a
operelor dac actele de reproducere: a)snt tranzitorii sau ocazionale; b)constituie o parte
integrant i esenial a unui proces tehnologic; c)urmresc unicul scop de a facilita:
transmiterea de ctre un intermediar n cadrul unei reele din tere persoane; utilizarea
licit a unei opere; d)nu au o semnificaie economic de sine stttoare. Reproducerea
operelor n scopuri personale. Copia privat Reproducerea unei opere publicate legal se
permite fr consimmntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor, dar cu plata
unei remuneraii compensatorii, atunci cnd reproducerea este fcut de o persoan fizic
exclusiv pentru uz personal i dac nu urmrete obinerea vreunui avantaj comercial
direct sau indirect. Dreptul la remuneraie compensatorie poate fi exercitat exclusiv prin
intermediul unei organizaii de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. Exceptii:

a)reproducere a unei opere de arhitectur n form de cldire sau de construcie similar;


b)reproducere a unei baze de date electronice; c)reproducere a unui program pentru
calculator; d)reproducere integral a unei cri, partituri sau a originalului unei opere de
art plastic; e)reproducere a unei opere audiovizuale n timpul interpretrii ei publice;
f)reproducere a oricrei opere n baza unui exemplar sau dintr-o surs despre care
persoana care reproduce opera cunoate sau, n virtutea unor circumstane concrete, are
motive rezonabile s cunoasc c snt ilicite. Remuneraia compensatorie se achit de
ctre persoanele fizice i juridice care produc sau import orice echipament (audio,
videomagnetofoane, drivere pentru discuri) i suporturi materiale (suporturi pentru
imprimarea sonor i/sau video, casete, discuri laser, compact-discuri) care pot fi utilizate
pentru efectuarea unor atare reproduceri. Nu se achit remuneraie compensatorie n
privina echipamentului i a suporturilor materiale destinate imprimrilor dac acestea:
a)snt obiecte de export; b)au menire profesional i nu pot fi folosite n condiii casnice;
c)snt importate de o persoan fizic exclusiv pentru uz personal. Remuneraia
compensatorie: a)se achit de ctre productorii i importatorii echipamentului i
suporturilor materiale destinate imprimrilor, organizaiei de gestiune colectiv a
drepturilor patrimoniale, pn la punerea echipamentului sau suporturilor n circulaie
(adic, pn a le include n reeaua de distribuire, imediat dup producerea sau importul
acestora); b)se stabilete att pentru compensarea autorilor i a altor titulari ai dreptului de
autor ale cror opere pot fi reproduse, ct i pentru compensarea interpreilor i
productorilor de opere audiovizuale, videograme i fonograme, ale cror interpretri,
opere audiovizuale, videograme i fonograme, la rndul lor, pot fi reproduse n mod
similar; c)se determin inndu-se cont de faptul dac titularii de drepturi asupra operelor
audiovizuale, videogramelor sau fonogramelor au aplicat sau nu mijloace tehnologice.
Pentru determinarea cuantumului remuneraiei i stabilirea altor clauze, precum i pentru
soluionarea unor eventuale litigii ntre pri, urmtoarelor condiii: a)prile care
determin cuantumul remuneraiei snt organizaia de gestiune colectiv a drepturilor
patrimoniale, pe de o parte, i persoanele fizice i juridice care snt obligate s plteasc
remuneraia compensatorie, pe de alt parte; b)cuantumul remuneraiei convenite va
constitui cel puin 3% din suma ncasat din vnzarea (revnzarea) echipamentului i a
suporturilor. Productorii i importatorii, la punerea n circulaie a echipamentului i a
suporturilor: a)vor informa organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale,
despre plata remuneraiei compensatorii i vor pune la dispoziia acesteia documentele
necesare care indic numrul de uniti de echipamente i/sau de suporturi produse ori
importate, precum i datele privind identitatea distribuitorilor care au pus sau prin
intermediul crora au fost puse n circulaie echipamentul ori suporturile; b)vor transmite
distribuitorilor care pun sau prin intermediul crora este pus n circulaie echipamentul i
suporturile documentele ce confirm achitarea remuneraiei compensatorii ctre
organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale. Distribuitorii oricrei pri
componente a reelei de distribuie, inclusiv unitile comerciale (magazine, centre
comerciale), care dein n scopuri comerciale echipament i suporturi trebuie s fac
dovada, n temeiul documentelor confirmatoare cu semnificaie juridic, c remuneraia

compensatorie a fost achitat pentru aceste echipamente i suporturi. Distribuitorii, la


solicitarea organizaiei de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, snt obligai s
prezinte orice documente relevante i s dezvluie identitatea i datele de contact ale
productorului, importatorului sau ale altei persoane fizice sau juridice din reeaua de
distribuie care le-a furnizat echipamentele i suporturile. Distribuitorii care nu pot
prezenta organizaiei de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, documentele i/sau
datele de contact, necesare pentru a verifica dac remuneraia compensatorie a fost
achitat n modul corespunztor, snt ei nii obligai la plata acesteia. n cazul n care
acordul dintre reprezentanii diferitelor categorii de titulari de drepturi remuneraia
compensatorie: a)se acumuleaz, pentru toate categoriile de titulari de drepturi de autor i
de drepturi conexe, de ctre organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale
care este nvestit de ctre AGEPI cu aceste mputerniciri; b)se repartizeaz, dup
deducerea cheltuielilor efective aferente gestionrii drepturilor, n modul urmtor:
referitor la reproducerea operelor audiovizuale sau a videogramelor: autorilor 40%,
interpreilor 30%, productorilor acestora 30%; referitor la reproducerea
fonogramelor: autorilor 50%, interpreilor 25%, productorilor de fonograme 25%.
Organizaia de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, dup deducerea cheltuielilor
efective aferente gestionrii drepturilor, va transmite cotele corespunztoare de
remuneraie, datorate titularilor categoriilor de drepturi pe care nu i reprezint, ctre
organizaiile de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale sau ctre alte organizaii
care i reprezint pe titularii de drepturi n cauz. Remuneraia compensatorie se
repartizeaz ntre autori i ali titulari ai dreptului de autor, interprei, productori ai
operelor audiovizuale, videogramelor i ai fonogramelor, despre ale cror opere,
interpretri, videograme i fonograme se poate presupune c au fost reproduse n modul
prevazut. Alte excepii i limitri Snt permise fr consimmntul autorului sau al altui
titular al dreptului de autor i fr plata vreunei remuneraii urmtoarele aciuni:
a)utilizarea unor citate de proporii reduse n cadrul unei alte opere, n scop de cercetare
sau de critic, cu condiia ca acestea s se refere la o oper sau la un alt obiect protejat
care a fost deja pus, n mod legal, la dispoziia publicului, indicndu-se sursa i numele
autorului, exceptnd cazurile n care acest lucru este imposibil; folosirea citatelor n
conformitate cu practica pertinent i n msura impus de un scop specific; b)utilizarea
operelor ca material ilustrativ n publicaii, emisiuni sau n imprimri audio sau video de
caracter didactic, cu condiia s se indice sursa i numele autorului, exceptnd cazurile n
care acest lucru este imposibil, i n msura justificat de atingerea unui scop
necomercial; c)reproducerea i distribuirea n pres, comunicarea public sau punerea la
dispoziia publicului n regim interactiv a articolelor publicate legal cu privire la
subiectele de actualitate economic, politic ori religioas sau a unor opere radiodifuzate
ori televizate, sau a altor obiecte protejate de acelai caracter ori aduse la cunotina
public n regim interactiv n cazurile n care astfel de utilizri nu snt interzise n mod
expres i dac se indic sursa i numele autorului; d)utilizarea operelor sau a altor obiecte
protejate pentru relatarea evenimentelor curente, n msura justificat de scopul de
informare i cu condiia s fie indicat sursa i numele autorului, exceptnd cazurile n

care acest lucru este imposibil; e)utilizarea discursurilor publice i a extraselor din
prelegerile publice, opere sau din alte obiecte protejate de caracter similar, n msura
justificat de scopul de informare i cu condiia s fie indicat sursa i numele autorului,
exceptnd cazurile n care acest lucru este imposibil; f)utilizarea n scopul securitii
publice sau pentru a asigura derularea i reflectarea adecvat a procedurilor parlamentare,
administrative sau judiciare; g)imprimarea operelor pentru utilizare temporar, realizat
de organizaiile de difuziune la propriile instalaii i pentru propriile emisiuni. Asemenea
imprimri vor fi terse i distruse dup ase luni, n afar de cele care au valoare
documentar excepional, urmnd a fi pstrate n arhiva de stat; h)utilizarea operelor n
folosul persoanelor cu deficiene vizuale, avnd legtur direct cu deficiena respectiv i
fiind de natur necomercial, n msura justificat de o astfel de utilizare; i)imprimarea
emisiunilor organizaiilor de difuziune de ctre instituiile sociale nonprofit, precum snt
spitalele, cu condiia ca titularii de drepturi s primeasc o remuneraie echitabil;
j)utilizarea operelor n timpul ceremoniilor religioase sau al ceremoniilor oficiale
organizate de autoriti publice; k)utilizarea operelor, precum ar fi cele de arhitectur sau
sculptur amplasate permanent n locuri publice; l)utilizarea operelor n scop de reclam
a expoziiilor publice sau a vnzrilor de opere de art, n msura necesar pentru
promovarea evenimentului, excluznd orice alte scopuri comerciale; m)utilizarea operelor
cu scopul de a caricaturiza sau a parodia; n)utilizarea operelor n legtur cu
demonstrarea sau reparaia unui echipament; o)utilizarea unei opere artistice sub forma
unei machete sau a unui desen ori plan al unui imobil n scop de reconstrucie a
imobilului respectiv; p)utilizarea, prin comunicare sau prin punerea la dispoziia
publicului n regim interactiv, n scop privat de studiu sau de cercetare de ctre
persoanele fizice, prin intermediul unor echipamente speciale din localurile instituiilor, a
operelor i a altor obiecte protejate aflate n coleciile lor i care nu fac obiectul
achiziionrii sau al licenierii; q)fixarea n form electronic a operelor intrate n
domeniul public n scopuri de arhivare de ctre biblioteci, fr obinerea unui avantaj
economic sau comercial, direct ori indirect.
39. D-le sui generic asupra bazelor de date. Subiectii. Exceptiile de la protectie
Drepturile productorilor bazelor de date. Obiectul proteciei Productorul unei baze de
date care dovedete c a fcut o investiie substanial din punct de vedere calitativ i/sau
cantitativ n obinerea, verificarea sau prezentarea coninutului ei are dreptul s interzic
extragerea i/sau reutilizarea coninutului integral sau a unei pri substaniale, evaluate
calitativ i/sau cantitativ, a acelei baze de date. n prezentul capitol se folosesc noiunile:
extragere transferul permanent sau temporar al coninutului integral sau al unei pri
substaniale a coninutului bazei de date pe un alt suport prin orice mijloace sau n orice
form; reutilizare orice mod prin care este pus la dispoziia publicului coninutul
integral sau o parte substanial a acestui coninut al bazei de date, prin distribuirea de
copii, prin nchiriere, prin transmitere on-line sau prin alte moduri de transmitere. Prima
vnzare a unei copii de pe o baz de date pe teritoriul Republicii Moldova de ctre
titularul dreptului sau cu consimmntul acestuia are ca efect epuizarea dreptului de

control asupra revnzrii copiei respective. Dreptul poate fi transmis prin contract de
licen. Dreptul se aplic indiferent de faptul dac baza de date sau coninutul acesteia
snt sau nu pasibile de protecia dreptului de autor sau a altor drepturi. Protecia bazei de
date prin dreptul nu va afecta drepturile existente n privina coninutului ei. Nu este
permis extragerea i/sau reutilizarea repetat i sistematic a unor pri nesubstaniale
din coninutul unei baze de date, nsoit de acte contrare unei exploatri legale a acelei
baze de date sau care prejudiciaz nejustificat interesele legitime ale productorului bazei
de date. Drepturile i obligaiile utilizatorilor legali ai bazelor de date Productorul unei
baze de date, care este pus la dispoziia publicului n orice mod, nu poate s interzic
unui utilizator legal al bazei de date s extrag i/sau s reutilizeze pri nesubstaniale
din coninutul acesteia, evaluate cantitativ i/sau calitativ, oricare ar fi scopul utilizrii.
Atunci cnd un utilizator legal al bazei de date are permisiunea de a extrage i/sau de a
reutiliza doar o parte a bazei de date, prezentul alineat se aplic numai prii respective.
Orice clauz contrar prevederilor acestui alineat este nul. Utilizatorul legal al bazei de
date, care este pus la dispoziia publicului n orice mod, nu poate efectua acte contrare
unei exploatri normale a acestei baze de date sau care prejudiciaz nejustificat interesele
legitime ale productorului bazei de date. Utilizatorul legal al bazei de date, care este
pus la dispoziia publicului n orice mod, nu poate cauza prejudicii titularului dreptului
de autor sau al drepturilor conexe asupra operelor sau a altor obiecte protejate cuprinse n
baza de date. Excepii referitoare la drepturile productorilor bazelor de date Utilizatorul
legal al bazei de date, care este pus la dispoziia publicului n orice mod, poate fr
consimmntul productorului bazei de date s extrag i/sau s reutilizeze o parte
substanial din coninutul acesteia n urmtoarele cazuri: a)la extragerea n scopuri
personale a coninutului unei baze de date neelectronice; b)la extragerea n scopuri de
studiu sau de cercetare, cu condiia de a indica sursa i n msura justificat de scopul
necomercial urmrit; c)la extragerea i/sau reutilizarea n scop de asigurare a securitii
publice ori n scop de asigurare a derulrii i reflectrii adecvate a procedurilor
parlamentare, administrative sau judiciare. Termenul de protecie a drepturilor
productorilor bazelor de date Dreptul se protejeaz timp de 15 ani, ncepnd cu 1
ianuarie al anului urmtor celui de finalizare a bazei de date. n cazul n care baza de date
este pus la dispoziia publicului n orice mod nainte de expirarea perioadei de 15 ani,
termenul de protecie a dreptului productorului bazei de date expir dup 15 ani,
calculai ncepnd cu 1 ianuarie al anului urmtor celui cnd baza de date a fost pus
pentru prima dat la dispoziia publicului. Orice modificare substanial, evaluat
calitativ sau cantitativ, a coninutului unei baze de date, inclusiv orice modificare
substanial rezultnd din acumularea completrilor, eliminrilor sau a schimbrilor
succesive, care denot o nou investiie semnificativ, evaluat calitativ sau cantitativ,
permite atribuirea unui termen de protecie propriu bazei de date care rezult din aceast
investiie. Beneficiarii de protecia drepturilor productorilor bazelor de date Dreptul se
aplic bazelor de date al cror productor sau titular de drepturi este cetean al
Republicii Moldova sau are domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova.
Dreptul se aplic, de asemenea, persoanelor juridice constituite n conformitate cu

legislaia Republicii Moldova, avnd sediul nregistrat, organele de conducere sau locul
principal de desfurare a activitii pe teritoriul Republicii Moldova. n cazul n care o
asemenea persoan juridic are doar sediul pe teritoriul Republicii Moldova, activitatea
sa trebuie sa aib o legtur real i continu cu economia Republicii Moldova. Bazele de
date realizate n alte ri se protejeaz n baza tratatelor internaionale la care Republica
Moldova este parte. Termenul de protecie extins asupra bazelor de date elaborate n alte
ri nu va depi termenul de 15ani.
40. Notiunea de plagiat, piraterie si contrafacere plagiat- insusirea Dla paternitate
asupra operelor de gen literar, artistic si stiintific, integral/ partial, astfel prezentindu-le
drept creatie personala; piraterie- copiere neautorizata a unei opera protejate prin DA,
precum si comercializarea neautorizata a operelor; contrafacere- actiunea de reproducere
frauduloasa, precum si falsificarea exemplarelor de opera si fonograme.
41. Apararea D-lor subiective de autor si a DC. Metodele de aparare. Formele
metodei jurisdictionale (penala, civila, administrativa) Orice persoan fizic sau
juridic care are pretenii n privina valorificrii unui obiect al dreptului de autor, al
drepturilor conexe sau al altor drepturi protejate de prezenta lege are dreptul s iniieze
aciuni n instana de judecat competent ori s sesizeze alt autoritate pentru aplicarea
msurilor, procedurilor i remediilor prevzute n prezentul capitol. Proceduri judiciare
n privina nclcrii dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate
de lege pot fi iniiate: a)de titularii de drepturi sau de autoritile abilitate cu protecia
drepturilor acestora; b)de alte persoane care beneficiaz de astfel de drepturi, n special
de liceniai; c)de organizaiile de gestiune colectiv a dreptului de autor i/sau a
drepturilor conexe; d)de organizaiile profesionale de aprare i de ali reprezentani ai
titularilor de drepturi i ai liceniailor. Instanele de judecat i alte autoriti competente
vor aplica msurile, procedurile i remediile prevzute n prezentul capitol ntr-o manier
corect i echitabil, astfel nct s nu fie excesiv de dificile sau costisitoare i s nu
impun limite de timp exagerate sau tergiversri neprevzute. Aplicarea acestor msuri,
proceduri i remedii va fi una eficient i proporionat, nu va crea obstacole n calea
comerului legal i va oferi protecie mpotriva folosirii lor abuzive. Probele La cererea
prii care a prezentat probe rezonabile, acceptabile i suficiente n susinerea preteniilor
sale i a precizat, n argumentarea acelor pretenii, elemente de prob care snt sub
controlul prii opuse, instana de judecat competent poate dispune, sub rezerva de
protecie a informaiei confideniale, ca aceste elemente de prob s fie prezentate de
partea opus. n sensul prezentului alineat, instana de judecat va considera ca prob
suficient un eantion rezonabil de exemplare ale unei opere sau ale unui alt obiect
protejat de L. Dac nclcarea s-a comis la scar comercial, instana de judecat poate
dispune, la cererea uneia dintre pri, prezentarea documentelor bancare, financiare sau
comerciale care se afl sub controlul prii opuse, sub rezerva de protecie a informaiei
confideniale. Msuri de asigurare a probelor nainte de examinarea unei aciuni n fond,
la cererea uneia dintre pri care a prezentat probe rezonabile, acceptabile i suficiente n

susinerea afirmaiilor sale precum c le snt nclcate drepturile sau c o astfel de


nclcare este iminent, pentru asigurarea probelor, instana de judecat poate dispune,
sub rezerva de protecie a informaiei confideniale, aplicarea de msuri provizorii
prompte i eficiente. Msurile de asemenea pot cuprinde descrierea detaliat, cu sau fr
luarea mostrelor, ori sechestrarea bunurilor ce constituie obiect al litigiului i, dup caz, a
materialelor i echipamentelor utilizate la producerea i/sau distribuirea acestor bunuri,
precum i a documentelor referitoare la acestea. Msurile pot fi ntreprinse, dac este
necesar, fr s se anune prtul, n special atunci cnd orice tergiversare ar putea cauza
prejudicii ireparabile titularului de drepturi sau atunci cnd exist un risc vdit ca proba s
fie distrus. Dac msurile snt ntreprinse fr ca cealalt parte s fie audiat, aceasta
trebuie s fie informat imediat despre luarea msurilor. La cererea prii interesate, va
avea loc o revizuire, care poate include i audieri, pentru a decide, ntr-un termen
rezonabil dup notificarea msurilor, dac msurile trebuie modificate, revocate sau
confirmate. Msurile prevzute pot fi dispuse sub rezerva depunerii de ctre reclamant a
unei cauiuni sau a unei garanii echivalente, avnd menirea s asigure compensarea, a
eventualelor prejudicii suportate de prt. Msurile pot fi revocate la cererea prtului, fr
a i se afecta dreptul de a cere despgubiri, dac reclamantul nu a iniiat, n decurs de 20
de zile lucrtoare, proceduri care s conduc la examinarea cazului de ctre instana de
judecat. n cazul n care msurile snt revocate sau decad din cauza oricrui act al
reclamantului ori a omisiunii sale sau dac, ulterior, nu se constat nici o nclcare sau
tentativ de nclcare a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi
protejate de prezenta lege, instana de judecat poate decide ca reclamantul, la cererea
prtului, s repare acestuia prejudiciile cauzate prin aplicarea acelor msuri. Dreptul la
informare n contextul procedurilor privind nclcarea dreptului de proprietate
intelectual i ca rspuns la cererea justificat a reclamantului, instana de judecat poate
dispune ca informaia despre originea i reelele de distribuire a bunurilor i serviciilor
care ncalc dreptul de autor, drepturile conexe sau alte drepturi protejate de prezenta lege
s fie furnizat de violatorul drepturilor sau de oricare alt persoan n privina creia s-a
constatat c: are n posesie bunuri contrafcute la scar comercial; utilizeaz, la scar
comercial, servicii cu bunuri contrafcute; furnizeaz la scar comercial servicii
utilizate n activiti de contrafacere; a fost indicat de ctre persoana ca fiind implicat n
aciuni de producere, confecionare sau distribuire a bunurilor sau de prestare a
serviciilor. Informaia cuprinde, dup caz: numele i adresele productorilor,
distribuitorilor, furnizorilor, deintorilor anteriori ai bunurilor sau ai serviciilor, precum
i ale vnztorilor angro i cu amnuntul; informaii despre cantitile de bunuri sau
servicii produse, confecionate, livrate, primite sau comandate, precum i despre preul
lor. Prevederile mentionate mai sus se aplic fr s afecteze alte prevederi legale care:
permit titularului de drepturi s obin informaii mai detaliate; reglementeaz utilizarea
n cauze civile sau penale a informaiilor comunicate n conformitate cu prezentul articol;
reglementeaz rspunderea pentru abuzul de dreptul la informare; dau posibilitatea de a fi
respins furnizarea de informaii care ar constrnge persoana s recunoasc participarea
sa nemijlocit sau cea a rudelor apropiate la o nclcare a dreptului de autor, a drepturilor

conexe sau a altor drepturi protejate de lege. reglementeaz protecia confidenialitii


surselor de informare ori procesarea datelor de caracter personal. Msuri provizorii i de
asigurare La cererea reclamantului, instana de judecat poate: s emit, n privina
presupusului violator, o ncheiere cu scopul de a preveni orice nclcare iminent a
dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege ori
s interzic, sub rezerva aplicrii unor sanciuni pecuniare repetate, continuarea
pretinselor nclcri ale dreptului vizat, ori s cear prezentarea unor garanii destinate s
asigure despgubirea titularului de drepturi; n aceleai condiii, s emit o ncheiere n
privina unui intermediar ale crui servicii snt utilizate de o ter persoan care ncalc
dreptul de autor, drepturile conexe sau alte drepturi protejate de prezenta lege, inclusiv n
privina intermediarilor ale cror calculatoare i servicii de telecomunicaii snt utilizate
de o ter persoan care comite o astfel de nclcare; s dispun sechestrarea sau
confiscarea bunurilor presupuse c ncalc dreptul de autor, drepturile conexe sau alte
drepturi protejate de prezenta lege, n scop de prevenire a introducerii sau rspndirii
acestora n reelele de comer. n cazul unei nclcri comise la scar comercial, atunci
cnd reclamantul demonstreaz existena unor circumstane susceptibile s compromit
compensarea prejudiciilor, instana de judecat poate s dispun msuri provizorii
precum snt sechestrarea bunurilor mobile i imobile ale presupusului violator, inclusiv
blocarea conturilor bancare i a altor active ale acestuia. n acelai scop, instana de
judecat poate cere prezentarea documentelor bancare, financiare sau comerciale ori
accesul la informaia relevant. Pentru a se pronuna n privina msurilor instana de
judecat poate s cear reclamantului s prezinte probe concludente pentru a se asigura n
deplin msur c el este titularul de drepturi i c drepturile sale au fost nclcate sau c
o atare nclcare este iminent. Msurile vor fi ntreprinse, dup caz, fr ca prtul s fie
anunat, ndeosebi cnd orice tergiversare ar cauza un prejudiciu ireparabil titularului de
drepturi. n acest caz, prile vor fi informate imediat despre luarea msurilor. La cererea
prtului va avea loc o reexaminare, incluznd i audieri, pentru a decide, ntr-un termen
rezonabil dup notificarea msurilor, dac msurile urmeaz s fie modificate, revocate
sau confirmate. Instana de judecat poate dispune msurile cu condiia ca reclamantul s
depun o cauiune sau o garanie echivalent, avnd menirea s asigure repararea, a
eventualelor prejudicii cauzate prtului. Msurile pot fi revocate la cererea prtului dac
reclamantul nu a iniiat, n decurs de 20 de zile lucrtoare, proceduri care s conduc la
examinarea cazului de ctre instana de judecat. n cazul n care msurile snt revocate
ori decad din cauza oricrui act al reclamantului sau a omisiunii acestuia, ori dac,
ulterior, nu se constat nici o nclcare sau tentativ de nclcare a dreptului de autor, a
drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege, instana de judecat
poate s-l oblige pe reclamant, la cererea prtului, s repare eventualele prejudicii
cauzate prin aplicarea acelor msuri. Msuri de corecie Fr a-l scuti de plata oricror
despgubiri datorate titularului de drepturi n urma nclcrii i fr compensare de orice
gen, instana de judecat poate dispune, la cererea reclamantului, s fie ntreprinse msuri
n privina bunurilor considerate ca provenind din nclcarea dreptului de autor, a
drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege i, dup caz, n privina

materialelor i echipamentului care au servit la crearea sau confecionarea acelor bunuri.


Asemenea msuri prevd: retragerea provizorie din circuitul comercial; retragerea
definitiv din circuitul comercial; confiscarea i distrugerea. Instana de judecat poate
dispune ca msurile date s fie ntreprinse din contul violatorului numai dac nu snt
motive pentru a se proceda altfel. La examinarea cererii de aplicare a msurilor de
corecie se va respecta principiul proporionalitii ntre gravitatea nclcrii i remediile
dispuse, precum i interesele terelor persoane. Asigurarea executrii hotririi
judectoreti Dac prin hotrre judectoreasc s-a constatat o nclcare a dreptului de
autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de lege, instana de judecat
poate, n vederea asigurrii executrii acestei hotrri, s emit o ncheiere prin care
violatorul s fie somat s nceteze orice aciune ce constituie o nclcare a drepturilor
menionate. O ncheiere similar poate fi emis, de asemenea, n privina intermediarului
ale crui servicii snt utilizate de o ter persoan care ncalc dreptul de autor, drepturile
conexe sau alte drepturi protejate de prezenta lege, inclusiv n privina intermediarilor ale
cror calculatoare i servicii de telecomunicaii snt utilizate de o ter persoan care
comite o asemenea nclcare. Nerespectarea ncheierii va antrena, dup caz, aplicarea
unei sanciuni pecuniare repetate pentru a asigura executarea acesteia. Msuri alternative
La cererea persoanei pasibile a fi subiectul msurilor prevzute, dac aceasta a acionat
neintenionat sau din neglijen, instana de judecat poate dispune, n locul aplicrii
acestor msuri, ca persoana respectiv s plteasc persoanei lezate despgubiri
pecuniare dac aplicarea msurilor prevzute i-ar cauza un prejudiciu disproporionat i
dac pentru partea lezat despgubirea pecuniar pare a fi rezonabil i satisfctoare.
Despgubirile n cadrul procedurilor judiciare iniiate n privina nclcrii dreptului de
autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de lege, persoanele pot solicita
instanelor de judecat sau altor organe competente, dup caz, recunoaterea drepturilor
lor, constatarea nclcrii acestora i repararea prejudiciului prin stabilirea unor
despgubiri. Instana de judecat, la stabilirea despgubirii, va ine cont de necesitatea:
restabilirii situaiei existente pn la violarea dreptului i a ncetrii aciunilor care
comport violarea dreptului sau creeaz pericolul violrii lui; recuperrii pierderilor,
inclusiv a beneficiului ratat, suportate de partea lezat; perceperii profitului obinut ilegal
de persoana care a violat drepturile; achitrii unei compensaii de la 500 pn la 500 000
lei pentru dreptul nclcat. Atunci cnd violatorul a comis o nclcare neintenionat sau
neavnd motive rezonabile s cunoasc acest lucru, instana de judecat poate stabili
despgubiri sub form de taxe forfetare, cum ar fi cel puin suma remuneraiei sau a
tarifului pe care ar fi datorat-o violatorul dac ar fi fost autorizat prin licen s valorifice
dreptul n cauz. Titularul de drepturi lezat n drepturile protejate de prezenta lege poate
revendica i repararea material a prejudiciului moral. Persoana culpabil de violarea
dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege
poart rspundere n conformitate cu legislaia civil, contravenional i penal. Pentru
violarea drepturilor morale, autorul sau titularul drepturilor conexe are dreptul s cear,
prin judecat, de la persoana care le-a violat: introducerea rectificrilor cuvenite n oper
i publicarea n pres sau anunarea ntr-un alt mod despre restabilirea dreptului violat;

interzicerea publicrii operei sau ndeplinirea cerinei de a nceta distribuirea ei i de a


confisca exemplarele publicate; repararea material a prejudiciului moral. Instana de
judecat are dreptul s pronune hotrrea privind sechestrarea i confiscarea tuturor
exemplarelor operelor, ale fonogramelor sau videogramelor presupuse a fi contrafcute,
precum i a materialelor i echipamentelor destinate pentru confecionarea i
reproducerea acestora. Organul de urmrire penal, n cazul n care dispune de suficiente
probe privind violarea dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi
protejate de prezenta lege, este obligat s ntreprind msurile cuvenite pentru a depista i
a sechestra: exemplarele de opere, de fonograme i de videograme presupuse a fi
contrafcute; materialele i echipamentele destinate pentru confecionarea i reproducerea
exemplarelor contrafcute; bonurile i alte documente care pot servi drept probe ale
aciunilor de nclcare a prezentei legi. Organele vamale au dreptul s rein exemplarele
operelor, fonogramelor i ale videogramelor introduse n ar sau scoase din ar ilegal. n
cazul n care aceste exemplare ale operelor, fonogramelor i ale videogramelor au fost
recunoscute contrafcute, instana de judecat poate aplica fa de violator oricare din
msurile prevazute. Cheltuieli de judecat La depunerea cererii n cauzele privind dreptul
de autor, drepturile conexe sau alte drepturi protejate de lege, persoanele se scutesc de
achitarea taxei de stat. Aceasta urmeaz s fie ncasat, n modul i mrimea stabilite de
legislaie, de la persoana recunoscut vinovat de violarea dreptului de autor, a
drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de lege. Cheltuielile de judecat
rezonabile i proporionale i alte cheltuieli suportate de partea care a avut ctig de
cauz, de regul, vor fi ncasate de la persoana care a pierdut procesul, cu excepia
cazului cnd spiritul de echitate nu permite acest lucru.
42. Apararea juridico-civila. Coraportul dintre art.11 CC si mijloacele de aparare
civile din L 139/2010 Art.11 CCRM prevede ca apararea Dcivile se face prin:
recunoasterea D; restabilirea situatiei anterioare incalcarii D si suprimarea actiunilor prin
c/e se incalca D/ se creaza pericolul incalcarii lui; recunoasterea nulitatii AJ; declararea
nulitatii A emis de o autoritate publica; impunerea la executarea obligatiei in natura;
autoapararea; repararea prejudiciilor; incasarea clauzei penale; repararea prejudiciului
moral; desfiintarea/ modificarea RJ; neaplicarea de c/e IJ a A ce contravene L emis de o
autoritate publica.
43. Organizatiile de gestiune colectiva- scopul, atributiile, D-le si O-le 44.
Infiintarea si functionarea organizatiilor de gestiune colectiva. Licenta extinsa si
licenta obligatorie nfiinarea organizaiilor de gestiune colectiv a drepturilor
patrimoniale. Autorii, interpreii, productorii de fonograme, productorii de videograme,
precum i ali titulari ai dreptului de autor i ai drepturilor conexe pot, din proprie
iniiativ, nfiina organizaii de gestiune colectiv a drepturilor lor patrimoniale
(denumite n continuare organizaii de gestiune colectiv). Organizaiile de gestiune
colectiv au statutul de persoane juridice i se nfiineaz prin liber asociere i nemijlocit
de titularii dreptului de autor i/sau ai drepturilor conexe, care fie devin membri ai acestor

organizaii, fie le deleag mputerniciri printr-un contract n form scris. Se admite


nfiinarea organizaiilor de gestiune colectiv a drepturilor ctorva categorii de titulari de
drepturi privind un anumit drept sau a organizaiilor de gestiune colectiv a mai multor
drepturi n interesul unei categorii de titulari ai drepturilor de autor, precum i nfiinarea
organizaiilor de gestiune colectiv a diferitelor drepturi i n interesul diferitelor
categorii de titulari de drepturi. Organizaiile de gestiune colectiv i desfoar
activitatea n conformitate cu prezenta lege, cu alte acte normative relevante ale
Republicii Moldova, n baza statutelor proprii i, n limitele mputernicirilor care le-au
fost delegate de titularii dreptului de autor i/sau ai drepturilor conexe, funcionnd
potrivit reglementrilor privind asociaiile fr scop lucrativ. Organizaia de gestiune
colectiv i desfoar activitatea dac: este nregistrat ca organizaie n conformitate cu
prevederile legislaiei n vigoare; este avizat n calitate de organizaie de gestiune
colectiv de ctre AGEPI. AGEPI avizeaz o organizaie de gestiune colectiv n modul
stabilit de Guvern dac aceasta ntrunete urmtoarele condiii: majoritatea membrilor
organizaiei sau majoritatea titularilor de drepturi care, n alt mod, i-au ncredinat n
gestiune drepturile lor snt titulari de drepturi care au cetenia Republicii Moldova sau
care au domiciliul, iar n cazul persoanelor juridice sediul, pe teritoriul Republicii
Moldova i la aceasta se pot asocia ali titulari de drepturi care doresc acest lucru, n
conformitate cu statutul respectivei organizaii; a ncheiat acorduri de reprezentare
reciproc a intereselor cu organizaii similare care i reprezint pe titularii de drepturi din
strintate sau, cel puin, ntreprinde toate aciunile necesare pentru ncheierea unor
asemenea acorduri; are capacitatea de a gestiona, pe principii colective, drepturile
patrimoniale corespunztoare, inclusiv dispune de personal i de mijloace tehnice
adecvate; dispune de mecanisme adecvate de acumulare, distribuire i de plat a
remuneraiei de autor sau a remuneraiei cuvenite titularilor de drepturi conexe;
garanteaz un tratament egal titularilor de drepturi i utilizatorilor atunci cnd este vorba
de aceleai condiii obiective; statutul i alte regulamente ale organizaiei corespund
prevederilor prezentei legi i altor acte normative relevante ale Republicii Moldova,
precum i tratatelor internaionale la care Republica Moldova este parte. Organizaia de
gestiune colectiv care depune la AGEPI o cerere de eliberare a avizului trebuie s
prezinte, toat informaia i actele necesare AGEPI pentru ca aceasta s adopte o decizie
n privina respectivei cereri. n cazul n care mai multe organizaii au depus cereri de
eliberare a avizului n privina gestionrii acelorai categorii de drepturi ale acelorai
categorii de titulari de drepturi, AGEPI va elibera aviz acelei organizaii care ntr-o
msur mai mare ntrunete condiiile stipulate. Decizia de eliberare a avizului unei
organizaii de gestiune colectiv, cu indicarea drepturilor i a categoriilor titularilor de
drepturi asupra crora se extinde gestiunea colectiv, se public n Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. Pn la soluionarea eventualului litigiu n legtur cu adoptarea de
AGEPI a deciziei privind refuzul de eliberare a avizului, organizaia de gestiune colectiv
care a depus contestaie sau titularii de drepturi pe care i reprezint, pentru a putea
revendica plata remuneraiei ce i se cuvine, vor prezenta, ntr-un termen rezonabil de la
depunerea contestaiei, toate actele necesare, care i atest pe titularii pe care i reprezint

i drepturile pe care le are n administrare, organizaiei de gestiune colectiv care dispune


de avizul privind gestionarea acelor drepturi i a acelor categorii de drepturi la care se
referea cererea de eliberare a avizului. Gestiune colectiv extins (licen extins).
Efectele unei licene eliberate utilizatorilor de ctre organizaia de gestiune colectiv n
numele titularilor de drepturi, membri ai acesteia sau care, n alt mod, i-au ncredinat n
gestiune drepturile, se extind, de asemenea, asupra titularilor de drepturi care nu au
calitatea de membru al acestei organizaii i nici nu i-au ncredinat, n vreun alt mod,
drepturile n gestiune, cu condiia c acetia nu i-au retras drepturile din repertoriul
organizaiei de gestiune colectiv, cu referire la urmtoarele drepturi: dreptul de
interpretare public, de comunicare public prin eter sau prin cablu (cu excepia
comunicrii publice prin satelit, atunci cnd aceasta nu este simultan cu tele-,
radiodifuzarea terestr efectuat de aceeai organizaie de difuziune), precum i dreptul
de retransmisie prin eter i dreptul de a pune la dispoziia publicului n regim interactiv
operele muzicale i fragmentele din operele muzical-dramatice; dreptul de reproducere a
operelor sub form de fonograme, n cazul n care titularii de drepturi vizai au transmis
anterior unui productor de fonograme dreptul la o asemenea reproducere; dreptul
interpreilor de a pune la dispoziia publicului n regim interactiv interpretrile lor
imprimate pe fonograme; dreptul autorilor i al productorilor de fonograme de a pune la
dispoziia publicului n regim interactiv operele i fonogramele lor. n cazul gestiunii
colective extinse, titularii de drepturi care nu snt membri ai organizaiei de gestiune
colectiv i nici nu i-au ncredinat, n alt mod, n gestiune drepturile lor pot notifica, n
form scris, organizaiei de gestiune colectiv, nu mai trziu dect cu 3 luni nainte de
sfritul anului calendaristic, despre faptul c i retrag drepturile din sistemul de gestiune
colectiv. O astfel de retragere a drepturilor i produce efectele ncepnd cu 1 ianuarie al
anului urmtor celui n care s-a fcut notificarea. Gestiune colectiv obligatorie (licen
obligatorie). n conformitate cu prevederile prezentei legi, pot fi exercitate exclusiv prin
intermediul unei organizaii de gestiune colectiv avizate de AGEPI urmtoarele drepturi:
dreptul la remuneraie compensatorie, asupra creia prile vor conveni de comun acord,
pentru reproducerea reprografic; dreptul autorilor i al altor titulari ai dreptului de autor
i ai drepturilor conexe la remuneraie compensatorie, asupra creia prile vor conveni
de comun acord, pentru executarea unei copii private de pe operele lor i/sau de pe
obiectele drepturilor conexe; dreptul la remuneraie echitabil, asupra creia prile vor
conveni de comun acord, rezervat autorilor i interpreilor dup cesionarea dreptului lor
exclusiv de nchiriere productorilor de fonograme, videograme sau de opere
audiovizuale; dreptul interpreilor i al productorilor de fonograme la remuneraie
echitabil, asupra creia prile vor conveni de comun acord, pentru fiecare caz de
interpretare i comunicare public a fonogramelor publicate n scopuri comerciale;
dreptul autorilor i al altor titulari ai dreptului de autor i ai drepturilor conexe la
retransmiterea, simultan i fr modificri, prin cablu a operelor, interpretrilor i
fonogramelor lor; dreptul de suit. Organizaia de gestiune colectiv nu are dreptul s
desfoare activitate comercial sau s valorifice operele i obiectele drepturilor conexe
care i-au fost ncredinate n gestiune. Posibilele pretenii patrimoniale ale titularilor

dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, naintate utilizatorilor, care se refer la


modul de valorificare a operelor sau a obiectelor drepturilor conexe prevzutw de licen,
se examineaz i se soluioneaz de ctre organizaia de gestiune colectiv care a eliberat
licena respectiv. Atribuiile, drepturile i obligaiile organizaiilor de gestiune colectiv
Organizaia de gestiune colectiv exercit, n numele titularilor de drepturi pe care i
reprezint i n limitele mputernicirilor acordate de acetia, iar n cazurile pentru care se
prevede gestiunea colectiv obligatorie i n numele celor pe care nu-i reprezint,
urmtoarele atribuii: elibereaz utilizatorilor licene pentru valorificarea operelor sau a
obiectelor drepturilor conexe, drepturile asupra crora le-au fost ncredinate n gestiune
de titularii de drepturi sau snt exercitate n virtutea legii; negociaz cu utilizatorii
cuantumul remuneraiei pentru valorificarea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe,
precum i alte condiii de liceniere; acumuleaz remuneraia stipulat, n licenele
eliberate i/sau pe cea care este datorat n virtutea dreptului la o remuneraie echitabil
(drept din gestiunea sa); repartizeaz remuneraia acumulat, o achit la timp i, pe ct
este posibil, echitabil i proporional cu valoarea i valorificarea real a operelor i
obiectelor drepturilor conexe corespunztoare; i reprezint pe titularii de drepturi,
inclusiv pe cei strini (n persoana organizaiilor de gestiune colectiv din ara
corespunztoare), n instanele de judecat i n cadrul altor proceduri legale, precum i n
organele i organizaiile de stat, n legtur cu drepturile transmise de acetia sau de
prezenta lege n gestiune i efectueaz orice alte acte juridice necesare pentru protecia i
asigurarea drepturilor respective, inclusiv n nume propriu; asigur exercitarea drepturilor
membrilor si n strintate prin ncheierea acordurilor de reprezentare reciproc a
intereselor cu organizaii similare de gestiune colectiv din strintate; ntreprinde orice
alte aciuni n limitele mputernicirilor care i-au fost delegate de ctre titularii dreptului
de autor i ai drepturilor conexe. Organizaia de gestiune colectiv are dreptul s cear
utilizatorilor de opere i/sau de obiecte ale drepturilor conexe prezentarea rapoartelor
privind operele valorificate (identificate dup titularii de drepturi), a altor documente i
informaii referitoare la orice mod de valorificare, ce corespunde unui drept care cade sub
incidena gestiunii respectivei organizaii, precum i a altei informaii necesare pentru
calcularea, acumularea i repartizarea remuneraiei!!!!!!!!!.. Organizaia de
gestiune colectiv are, n interesele titularilor dreptului de autor i ai drepturilor conexe,
urmtoarele obligaii: s utilizeze remuneraia acumulat exclusiv pentru repartizarea i
plata ei titularilor dreptului de autor i ai drepturilor conexe. Totui, organizaia are
dreptul s rein din remuneraia acumulat cheltuielile efective aferente gestionrii
drepturilor, precum i sumele destinate unor fonduri speciale create de organizaie, cu
condiia c ntemeierea acestora a fost autorizat fie de titularii de drepturi, fie, n cazul
titularilor de drepturi strini, de organizaia de gestiune colectiv care i reprezint; s
repartizeze, dup deducerea sumelor menionate, remuneraia acumulat i s efectueze
pli regulate, proporional cu valorificarea real a operelor i/sau a obiectelor drepturilor
conexe; s prezinte titularilor dreptului de autor i ai drepturilor conexe, concomitent cu
plata remuneraiei, dri de seam cu privire la valorificarea drepturilor lor. n cazul
gestiunii colective extinse, titularii dreptului de autor i ai drepturilor conexe care nu snt

membri ai organizaiei de gestiune colectiv i care nu i-au ncredinat, n vreun alt mod,
n gestiune drepturile lor i nici nu i-au retras, drepturile din repertoriul respectivei
organizaii au dreptul la aceeai remuneraie care li se cuvine titularilor reprezentai de
aceasta pentru anumite modaliti de valorificare a anumitor categorii de opere sau de
obiecte ale drepturilor conexe, precum i la excluderea operelor sau a obiectelor
drepturilor conexe din licenele eliberate utilizatorilor de ctre aceast organizaie.
Organizaia de gestiune colectiv are dreptul s redistribuie sumele remuneraiei
acumulate de la utilizatori, care, n decurs de 3 ani de la data ncasrii lor la contul su,
nu au fost revendicate, prin adugarea lor la sumele care urmeaz a fi repartizate
titularilor de drepturi sau n alt mod stabilit ce ine cont de interesele titularilor de
drepturi i care nu contravine legislaiei n vigoare. Stabilirea tarifelor. Soluionarea
litigiilor Organizaia de gestiune colectiv stabilete cuantumul remuneraiei, precum i
alte condiii de liceniere aplicabile modurilor de valorificare a obiectelor ale cror
drepturi i-au fost delegate n gestiune, n baza negocierilor cu persoanele care au obligaia
s plteasc remuneraia sau cu asociaiile care le reprezint. n cazul n care prile
interesate nu pot conveni n privina cuantumului remuneraiei i a altor condiii de
liceniere menionate, oricare dintre pri poate apela la Comisia de mediere sau la
Arbitrajul specializat n domeniul proprietii intelectuale, instituite de AGEPI.
Cuantumul remuneraiei care se stabilete prin negocieri sau prin mediere nu poate fi mai
mic dect tarifele minime ale remuneraiei de autor, aprobate de Guvern sau prevzute de
L. Monitorizarea activitii organizaiilor de gestiune colectiv Monitorizarea activitii
organizaiilor de gestiune colectiv este exercitat de AGEPI. n acest scop, organizaiile
de gestiune colectiv prezint AGEPI: statutul i regulamentele lor, cu toate modificrile
i completrile la acestea; acordurile bilaterale i multilaterale ncheiate cu organizaiile
de gestiune colectiv strine; hotrrile adunrii generale; bilanul anual, rapoartele
anuale privind remuneraia achitat, cu specificarea pentru fiecare titular al drepturilor de
autor i al drepturilor conexe n parte, rezultatele auditului intern i extern, n cazul
efecturii lui; informaia referitor la persoanele mputernicite s le reprezinte; alte
documente indispensabile pentru a verifica corespunderea activitii organizaiei cu
prevederile L i ale altor AN. AGEPI efectueaz o dat pe an controlul general al
activitii organizaiei de gestiune colectiv. Totui, n perioada dintre dou controale
generale anuale, AGEPI are dreptul s efectueze controale speciale n baza sesizrilor
naintate de titularii de drepturi, inclusiv de membrii organizaiei, i de utilizatori, sau
parvenite din alte surse relevante, care conin informaii ce produc dubii rezonabile cu
privire la corespunderea activitii organizaiei cu prevederile prezentei legi, ale altor acte
normative relevante i ale statutelor proprii. n cadrul controalelor efectuate de AGEPI,
organizaia de gestiune colectiv controlat este obligat s pun la dispoziia AGEPI
orice documente i informaii solicitate i s prezinte copii de pe acestea, dac snt
solicitate. n urma fiecrui control, AGEPI ntocmete acte de control n care indic,
atunci cnd e cazul. Organizaia de gestiune colectiv este obligat s examineze actul de
control i s informeze AGEPI, n termenele stabilite, despre msurile ntreprinse pentru
anihilarea nclcrilor n cazul depistrii lor. Dac n urma controlului se constat c

organizaia de gestiune colectiv nu mai ndeplinete condiiile ori nu activeaz n


conformitate cu prezenta lege i cu alte acte normative relevante, AGEPI atenioneaz
organizaia n privina neregulilor constatate, acordndu-i un termen rezonabil pentru a
aduce activitatea sa n concordan cu legislaia n vigoare. n cazul n care organizaia de
gestiune colectiv nu se conformeaz acestei dispoziii, AGEPI poate solicita suspendarea
activitii acesteia n conformitate cu prevederile legislaiei privind asociaiile obteti.
45. Notiunea D de brevet in sens obiectiv si subiectiv D de brevet- un titlu de protectie
ce confera titularului D exclusive de exploatare a inventiei pe o perioada de 20ani.
Dreprul de brevet - n sens subiectiv este o msur de conduit oferit de legislaia n
vigoare titularului brevetului, n limitele cruia el poate exploata invenia pe o perioad
limitat i de a interzice oricrei persoane s fabrice/utilizeze invenia sa. D de brevet n
sens obiectiv constitue un ansamblu de norme juridice ce reglemeteaz relaiile sociale
ce apar intre titularii de invenii i ceilali n procesul exploatrii ei. Brevetul- titlul de
protecie: metod de stimulare a activitii inventative; stimuleaz creterea economiei
prin mbogirea patrimoniului tehnologic al societii; protejeaz dr-le titularilor de
brevet; mijloc de a opri concurena prin invenia n cauz pe o perioad de timp limitat;
folosete pentru a proteja pieele de contafacere a produselor.
46. Esenta brevetarii. Sistemele de acordare a brevetelor de inventie cunoscute in
lume Se cunosc 3 sisteme de acordare a brevetelor: 1.formal- n care nu se realizeaz
examinarea de fond. 2.executrii n fond- se exmineaz obligatoriu n fond. 3.mixtreftect 2 aspecte: -realizarea exminrii de fond; -eliberarea brevetelor pe rspunderea
proprie a solicitantului. Esena brevetrii: -stimuleaz inovaiile; -contribue la activizarea
economiei; -caracterizeaz intensificarea activitii inovative la nivel naional; -brevetul
reprezint un mijloc de valorificare a inveniei oferind titularuli dr. De a interzice oricrei
persoane s utilizeze invenia sa. -Brevetul de invenie are ca scop, nemijlocit de a opri
concurena pentru invenia n cauz, pe o perioad de timp limitat. -Brevetele sunt
folosite pentru a proteja pieele de contarfacere a produselor.