Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE ANTREPRIZ

I.CLASA PREGTITOARE D de la COALA GIMANZIAL NR. 16


MARINIONESCU-DOBROGIANU
CONSTANA
parte
contractant i beneficiar
II.Subsemnatul__________________________________,cetatean
____________,
domiciliat in _____________, str.____________________, nr.______, Bl._____,
sc.________, et.____, ap._____, sector ____, CNP ________________________,
identificat
cu
____,
seria
_____,
nr.____________,
eliberata
de
______________________, la data de ____________, n anteprenor.
III OBIECTUL CONTRACTULUI:
Executarea de ctre ANTREPRENOR, cu materialele clasei, a lucrrilor de amenajare,
curenie, reparare, zugrvire a slii de clas nr._____, din COALA GIMNAZIAL
NR. 16 MARIN IONESCU-DOBROGIANU CONSTANA.
IV. PLATA MANOPERA, total:700 Ron
AVANS MATERIALE:200 de Ron+ restul, total:_________ Ron
Prezentul contract s-a ncheiat la data de ________________, ntre:
1.PARTE CONTRACTANT I BENEFICIAR:
Reprezentani ai clasei pregtitoare D, coala Gimanzial Nr. 16 Marin IonescuDobrogianu, Constana:
Nume i prenume

Seria C.I/CNP

Semntura

1.
2.
3.

2.ANTEPRENOR:
Nume i prenume

Semntura: