Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA DE NVARE: DIALOGUL

NR. DE ORE ALOCATE : 42


CLASA a IV-a A
CONINUTURI

OB.
REF.
1. n zori, pe ploaie, de 2.1. 2.2.
Fnu Neagu

ACTIVITI DE NVARE

RESURSE

-citirea explicativ, evidenierea unor cuvinte F. Lucrul cu manualul:


i expresii noi;
variante de citire,
-intuirea imaginilor din manual;
G.M. Citirea explicativ a
-exerciii de vocabular.
textului: lucrul cu dicionarul;
explicarea unor cuvinte i
expresii
2/3. n zori, pe ploaie, de 3.2. 3.6. -delimitarea textului n fragmente logice;
F. Lucrul cu manualul:
Fnu Neagu
4.3.
-ntocmirea planului de idei;
variante
de
citire
cu
-povestirea oral;
delimitarea
textului
n
-exprimarea unor opinii proprii.
fragmente logice;
G.M. exerciii dirijate de
alctuire a planului de idei;
povestirea textului pe baza
planului de idei.
4. Dialogul
2.5. 3.6. -sesizarea deosebirii dintre vorbirea direct i F. Lucrul cu manualul,
4.1.
cea indirect;
evidenierea diferenelor dintre
-completarea unui text cu semnele de vorbirea
direct
i
cea
punctuaie corespunztoare;
indirect;
-dictare.
G.M. exerciii de utilizare a
semnelor
de
punctuaie
corespunztoare;
I. - dictare
5. Intonarea propoziiilor
1.3. 2.5. -gruparea
propoziiilor
dup
scopul G.M. nvarea intuitiv de
comunicrii;
grupare
i
denumire
a

EVALUARE
Observaia
sistematic

Observaia
sistematic
Tem n clas

Observaia
sistematic
Tem n clas
Scar de clasificare
Observaia
sistematic

-alctuirea de propoziii dup model;


-utilizarea corect a semnelor de punctuaie;
-transformarea unor propoziii.

propoziiilor
dup
scopul
comunicrii;
G.m. exerciii aplicative- ex. Tem n clas
2 pag. 111
I. - dictare
6. Elemente de comunicare 2.1. 2.4. -demonstrarea spontaneitii i creativitii F. Lucrul cu manualul: Reciproc
nonverbal
orale;
discutarea
imaginilor
din
-simularea unor situaii de comunicare manual
nonverbal;
G.M. Joc de simulare Ce i
-recunoaterea unor personaje literare dup comunic?
mimica interpretului.
7. Utilizarea formulelor de 2.2. 2.4. -adaptarea limbajului la partener i la situaia F. Lucrul cu manualul: Observaia
salut, de prezentare, de
de comunicare;
discutarea
imaginilor
din sistematic
permisiune, de solicitare
-utilizarea corect a formulelor a de politee;
manual
-cunoaterea corect a modului de prezentare. G.M. exerciii de realizare a
diverse dialoguri pe teme date
i cu utilizarea unor formule de Tem n clas
adresare;
I.- realizarea unui dialog cu
situaie dat
8/9.
2.1. 2.2. -citirea explicativ, evidenierea unor cuvinte F. Lucrul cu manualul: Observaia
De ce au disprut zmeii ?
i expresii noi;
variante de citire,
sistematic
De Mircea Sntimbreanu
-intuirea imaginilor din manual;
G.M. Citirea explicativ a
-exerciii de vocabular.
textului: lucrul cu dicionarul;
explicarea unor cuvinte i
expresii
10.
3.2. 3.6. -delimitarea textului n fragmente logice;
F. Lucrul cu manualul: Observaia
De ce au disprut zmeii ?
4.3.
-ntocmirea planului de idei;
variante
de
citire
cu sistematic
De Mircea Sntimbreanu
-povestirea oral;
delimitarea
textului
n
-exprimarea unor opinii proprii.
fragmente logice;
G.M. exerciii dirijate de
alctuire a planului de idei; Tem n clas

11. Dialogul
narativ

textul 2.5. 3.6. -sesizarea deosebirii dintre vorbirea direct i


4.1.
cea indirect;
-sesizarea timpurilor verbelor utilizate;
-extragerea unor trsturi dup replicile
utilizate de personaje.

12. Predicatul verbal

2.5. 4.4.

-recunoaterea verbelor din texte i funcia lor


n propoziie;
-deducerea definiiei predicatului verbal;
-analiza predicatului verbal.

13. Predicatul verbal

3.5. 4.2.

-stabilirea locului predicatului verbal n


propoziie;
-compunerea de propoziii dup cerine fixe;
-completarea unui tabel

14/15. Predicatul verbal

16. Propoziia

3.4. 3.5.

-descoperirea sensului verbului a fi;


-precizarea funciei verbului a fi;
-analiza gramatical.

2.2. 2.6. -reactualizarea


cunotinelor
despre
4.1.
propoziie;
-identificare predicatelor din propoziii date;

povestirea textului pe baza


planului de idei.
F. Lucrul cu manualul,
evidenierea diferenelor dintre
vorbirea
direct
i
cea
indirect;
G.M. selectarea replicilor
unui personaj pentru a
desprinde anumite trsturi.
F. Lucru la tabl- sublinierea
verbelor din tex i evidenierea
funciei n propoziie.
G.m. exerciii aplicative:
formularea
definiiei
predicatului verbal.
G.M. exerciiu aplicativ:
recunoaterea
i
analiza
gramatical a predicatelor
verbale.
F. Observarea exerciii la
tabl ce pun n eviden locul
predicatului n propoziie
I.
exerciii
de
analiz
gramatical
F. explicaia verbul a fi i
funcia sa n propoziie cnd
exprim existena.
G.M. exerciii aplicative pe
fie de lucru
F. explicaia propoziia
definiie
G.M. exerciii aplicative de

Observaia
sistematic

Tem n clas
Tem n clas

Observaia
sistematic
Tem n clas
Tem n clas

Observaia
sistematic

-stabilirea locului predicatelor n propoziie;


-completarea propoziiilor lacunare cu
predicate;
-ordonarea unor cuvinte pentru obinerea unor
propoziii.
17. Propoziia enuniativ
1.4. 2.4. - sesizarea aspectului afirmativ sau negativ al
Propoziia afirmativ i 2.5.
propoziiilor;
negativ
-gruparea
propoziiilor
dup
scopul
comunicrii i dup aspectul verbului;
-alctuirea de propoziii cu cerine date;
-utilizarea corect a semnelor de punctuaie;
-transformarea unor propoziii.

completare a propoziiilor Tem n clas


lacunare.
I. ex. 3- pag. 118

F. lucrul cu manualul
descoperirea
felului
propoziiilor
dup
scopul
comunicrii sau dup aspectul
verbului.
G.M. formulri de propoziii
cu cerine date
I. ex. 3 pag. 119
18/19. Buclucaul
3.2. 3.6. -citirea explicativ, evidenierea unor cuvinte F. Lucrul cu manualul:
(Pies ntr-un act, scris de 4.3.
i expresii noi;
variante de citire,
copii de 6-9 ani ndrumai
-intuirea imaginilor din manual;
G.M. discutarea textului pe
de Ruth Byers)
-exerciii de vocabular.
baz de ntrebri; alctuirea de
-sesizarea speciei literare noi;
propoziii cu cuvinte date.
-depistarea personajelor din text;
A II a or
-locul i timpul desfurrii aciunii;
- povestirea oral a textului.
-sesizarea vorbirii directe i a vorbirii -dramatizare.
indirecte (cuvintele personajelor i cuvintele
povestitorului)
20/21. Dialogul n teatru
2.5. 3.6. - citirea explicativ, evidenierea unor cuvinte . Lucrul cu manualul:
4.1.
i expresii noi;
variante de citire,
- sesizarea deosebirii dintre vorbirea direct i G.M. discutarea textului pe
cea indirect;
baz de ntrebri; alctuirea de
-sesizarea timpurilor verbelor utilizate;
propoziii cu cuvinte date.
- citirea unui text pe roluri;
Interpretarea textului ( o pies
-sesizarea diferenei dintre o pies de teatru i de teatru, innt cont de
o poveste;
explicaiile
autorului
din
paranteze)

Observaia
sistematic
Tem n clas

Observaia
sistematic

Autoevaluarea

Observaia
sistematic

Autoevaluarea

22.23.24.25.
Subiectul

26. 27. Subiectul


subiectul multiplu

2.5. 4.1. -identificare pe text;


4.2.
-alctuiri de propoziii cu subiecte diferit
poziionate;
-analiz gramatical (morfologico-sintactic);

i 2.5. 4.1. -identificare pe text;


4.2. 4.4. -alctuiri de propoziii cu subiecte diferit
poziionate;
-analiz gramatical (morfologico-sintactic);

28/29. Prile de vorbire 3.5. 4.2.


prin care se exprim
subiectul

-precizarea prilor de vorbire prin care se


exprim subiectul;
-analiz gramatical;
-alctuire de propoziii;

30/31.
Acordul 3.4. 3.5.
predicatului cu subiectul

-observarea
acordului
subiectului
predicatului;
-realizarea
acordului
subiectului
predicatul;
-crearea unei compuneri gramaticale.

32/33. Pasrea Floare


de Silvia Kerim

3.2. 3.6.

cu
cu

-citirea explicativ, evidenierea unor cuvinte


i expresii noi;

M:- fie, plan


F. Explicaia: identificare,
construcie,
realizarea
acordurilor
I. Ex. aplicativ, completare de
propoziii eliptice
Ora a II-a exerciii de analiz
gramatical a subiectelor;
Ora a III-a exerciii de
analiz a predicatului i a
subiectului
Ora a IV-a - exerciii de analiz
a predicatului i a subiectului
M:- fie, plan
F. Explicaia: identificare,
construcie,
realizarea
acordurilor
I.
exerciii
de
analiz
gramatical a subiectelor;
F. lucrul cu manualul:
recunoaterea subiectelor i
precizarea prilor de vorbire
prin care sunt exprimate.
I. exerciiu aplicativ 4/126
G.M. conversaia euristic
Cum se acord subiectul cu
predicatul?
I. Exerciiu aplivativ 4/127
G.m. exerciiu de creare a unei
compuneri gramaticale
F. Lucrul cu manualul:
variante de citire,

Observaia
sistematic

Autoevaluarea

Tem n clas
Observaia
sistematic
Autoevaluarea
Observaia
sistematic
Tem n clas
Observaia
sistematic
Tem n clas
Observaia
sistematic

-intuirea imaginilor din manual;


-exerciii de vocabular.
34. Pasrea Floare
de Silvia Kerim

2.6. 3.6.

35. Transformarea textului 3.6. 4.2.


dialogat n text narativ

36. Compunere narativ n 2.1. 2.4.


care se introduce dialogul

37. Propoziia simpl

-delimitarea textului n fragmente logice;


-ntocmirea planului de idei;
-povestirea oral;
-exprimarea unor opinii proprii.

-sesizarea deosebirii dintre vorbirea direct i


cea indirect;
-transformarea dialogului n povestire;
-trecerea povestirii n vorbire direct.

- citirea unor texte i observarea prilor de


povestire, dialog i descriere;
-intuirea unor imagini i a unui plan de idei;
-compunerea unui text dup planul dat.

1.2. 2.2. -formularea de propoziii simple pe baza


2.3. 4.6. imaginilor;
-definirea prilor de propoziie principale i a
propoziiilor simple;

G.M. Citirea explicativ a


textului: lucrul cu dicionarul;
explicarea unor cuvinte i
expresii
F. Lucrul cu manualul:
variante
de
citire
cu
delimitarea
textului
n
fragmente logice;
G.M. exerciii dirijate de
alctuire a planului de idei;
povestirea textului pe baza
planului de idei.
F. lucru pe text evidenierea
deosebirilor dintre o povestire
i un dialog;
I.
exerciiu
aplicativ

povestirea unui text dialogat;


G.M.

exerciii
de
transformare a unei povestiri n
vorbire direct
F. Conversaie dirijat de
observare a unor texte i
recunoaterea
povestirii,
dialogului, descrierii
G.M. studierea imaginilor i
a planului de idei
I. Lucrare practic realizarea
compunerii.
M. manualul, caietul, ilustraii,
fie de lucru
G.M. transformarea unor
comunicri n propoziii simple

Observaia
sistematic

Tem n clas
Observaia
sistematic

Tem n clas

Observaia
sistematic
Tem n clas

38./39.
dezvoltat

Propoziia 2.2. 2.6.


4.1.

40. Dialogul n situaii


concrete sau imaginare

41. Recapitulare

42. Evaluare

1.1.
2.5.
3.3.
4.1.
4.4.

1.4.
3.2.
3.6.
4.3.

-identificarea subiectului i a predicatului n I. ex. 4/132


enunuri proprii;
-reactualizarea
cunotinelor
despre F. reactualizarea cunotinelor
propoziie;
despre propoziie;
-transformarea propoziiilor simple n I. ex. 1/133
propoziii dezvoltate;
F. ex.2/133
-analiza prilor principale de propoziie;
I. ex. 4/133
-sesizarea deosebirii dintre vorbirea direct i F. Lucrul cu manualul,
cea indirect;
evidenierea diferenelor dintre
-sesizarea timpurilor verbelor utilizate;
vorbirea
direct
i
cea
-extragerea unor trsturi dup replicile indirect;
utilizate de personaje.
G.M. selectarea replicilor
-sesizarea diferenei dintre dialogul real i unui personaj pentru a
imaginar;
desprinde anumite trsturi.
-citire la prima vedere;
F. reactualizarea cunotinelor
-identificarea personajelor din text;
teoretice
-identificare verbelor i timpurile lor;
-citire unui text dat;
-identificarea unor propoziii cu cerin dat;
G.M. ex. 2,3,4,5,6,7,8,9/135
-identificarea i analiza subiectelor i I. ex. 10/135
predicatelor;
-transformarea unor propoziii simple n
dezvoltate;
-realizarea unui dialog;
Competene evaluate:
-dictare;
-identificarea i analiza subiectelor i a predicatelor din textul dictat;
-transformarea unor propoziii simple n propoziii dezvoltate;
-realizarea acordului dinte subiect i predicat;
-alctuirea unui dialog cu tem dat.

Observaia
sistematic
Tem n clas
Observaia
sistematic
Tem n clas

Observaia
sistematic
Tem n clas

Tem n clas
Evaluare sumativ