Sunteți pe pagina 1din 4

Parcul Natural Balta Mic a Brilei

Balta Mic a Brilei

Judeul Brila

Poziia

Romnia

Cel mai
apropiat
ora

Brila
Chiscani
Stncua (sat)

Coordonate Coordonate:

Bioregiune
nfiinare
Website

445816N 275717E44

5816N 275717E[1]
Stepic
2000
bmb.ro
Modific text

Parcul Natural Balta Mic a Brilei este o arie protejat (zon umed) de interes internaional
ce corespunde categoriei a V-a (parc natural), situat n Muntenia, pe teritoriul judeului Brila[2].
Cuprins

1Localizare

2nfiinare

3Biodiversitate
o

3.1Habitate

3.2Faun

3.3Flor

4Acces

5Vezi i

6Legturi externe

7Note

Localizare

Aria natural se afl n partea sud-estic a judeului Brila, pe teritoriile administrative ale
comunelor Bertetii de Jos, Chiscani, Gropeni, Mrau, Stncua i Tichileti[3].

nfiinare
Parcul Natural Balta Mic a Brilei a fost declarat arie protejat prin Legea Nr.5 din 6 martie
2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional - Seciunea a III-a - zone
protejate)[4] i se ntinde pe o suprafa de 24.555 hectare. Acesta se afl n lunca inundabil
a Dunrii, ntre Insula Mare a Brilei i Brganul de Nord (cunoscut i sub numele de Cmpia
Brilei, subunitate geomorfologic a Cmpiei Romne, situat n nord-estul acesteia) i
reprezint o zon (ruri, lacuri, mlatini, turbrii, stepe, pajiti naturale, pduri de foioase i
pduri n tranziie) ncadrat n bioregiunea stepic a Brganului.
Parcul se suprapune sitului de importan comunitar[5] i ariei de protecie special
avifaunistic[6] - Balta Mic a Brilei.
Situl Balta Mic a Brilei (ncepnd din 15 iunie 2001) este protejat prin Convenia Ramsar (The
Ramsar Convention on Wetlands) ca zon umed de importan internaional[7].

Biodiversitate
Balta Mic a Brilei prezint o zon umed cu o gam floristic i faunistic divers, exprimat
att la nivel despecii ct i la nivel de ecosisteme terestre i acvatice.

Habitate
Parcul natural dispune de habitate naturale de tip: Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu
vegetaie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea, Comuniti de lizier cu ierburi
nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin, Pajiti de altitudine joas
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase
sau argiloase (Molinion caeruleae), Pajiti aluviale din Cnidion dubii, Galerii ripariene i tufriuri
(Nerio-Tamaricetea i Securinegion tinctoriae), Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus
laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris),
Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubr i Bidention i Zvoaie de Salix
alba i Populus alba; ce adpostesc o mare varietate de flor i faun specifice Brganului[8].

Faun
Fauna parcului este una diversificat i bine reprezentat de mai multe specii de mamifere,
reptile, amfibieni, peti i psri, dintre care unele aflate pe lista roie aIUCN sau enumerate n
anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea
habitatelor naturale i a speciilor de faun i flor slbatic) [9].
Mamifere: vidra de ru (Lutra lutra)[10], cprioar (Capreolus capreolus), vulpe rocat (Vulpes
vulpes), viezure (Meles meles), pisic slbatic (Felis silvestris),dihor (Mustela
putorius), nevstuic(Mustela nivalis), hrciog european (Cricetus cricetus), iepure de cmp
(Lepus europaeus), bizam (Ondatra zibethicus);
Reptile i amfibieni: estoasa de balt (Emys orbicularis)[11], buhaiul de balt cu burt roie
(Bombina bombina)[12], tritonul cu creast danubian (Triturus dobrogicus)[13], brotacul verde de
copac (Hyla arborea);
Peti din speciile: avat (Aspius aspius), zvrlug (Cobitis taenia), porcuor-de-nisip (Gobio
albipinnatus), rspr (Gymnocephalus schraetzer), ipar (Misgurnus fossilis), boara (Rhodeus
sericeus amarus), fusar (cu specii de Zingel streber i Zingel zingel), sabi (Pelecus
cultratus), ghibor de ru (Gymnocephalus baloni),petroc (Gobio kessleri), rizeafc (Alosa
tanaica), scrumbie de Dunre (Alosa immaculata), morun (Huso huso), ceg (Acipenser
ruthenus), pstrug (Acipenser stellatus), caracud (Carassius
carassius), scobar (Chondrostoma nasus), vduvi (Leuciscus idus), osar (Pungitius
platygaster)[14];

n arealul parcului natural este semnalat prezena mai multor specii de psri protejate,
enumerate n anexa I-a aDirectivei Consiliului European 147/CE (privind conservarea psrilor
slbatice) din 30 noiembrie 2009[15]; astfel:lcarul mare (Acrocephalus arundinaceus), lcarul de
mlatin (Acrocephalus palustris), lcarul de rogoz (Acrocephalus schoenobaenus), lcarul de
lac (Acrocephalus scirpaceus), fluierar de munte (Actitis hypoleucos), ciocrlie-de-cmp (Alauda
arvensis), ra suliar (Anas acuta), (Alcedo atthis), ra fluiertoare (Anas penelope), ra
lingurar (Anas clypeata), ra mare (Anas platyrhynchos), ra critoare (Anas querquedula),
ra pestri (Anas strepera), grli mare (Anser albifrons), gsc cenuie (Anser anser), acvil
iptoare mic (Aquila pomarina), strc cenuiu (Ardea cinerea), strc rou (Ardea purpurea),
strc galben (Ardeola ralloides), ciuf-de-pdure (Asio otus), ra-cu-cap-castaniu (Aythya ferina),
ra roie (Aythya nyroca), buhai de balt (Botaurus stellaris), gsc-cu-gt-rou (Branta
ruficollis), cnepar (Carduelis cannabina), sticlete (Carduelis carduelis), florinete (Carduelis
chloris), scatiu (Carduelis spinus), chirighi-cu-obraz-alb (Chlidonias hybridus), barz
alb(Ciconia ciconia), barz neagr (Ciconia nigra), botgros (Coccothraustes
coccothraustes), dumbrveanc(Coracias garrulus), cuc (Cuculus canorus), egret mic (Egretta
garzetta), egret alb (Egretta alba), strc pitic (Ixobrychus minutus), capntorsul (Jynx
torquilla), sfrncioc roiatic (Lanius collurio), sfrnciocul cu frunte neagr (Lanius minor),
pescru argintiu (Larus cachinnans), pescru rztor (Larus ridibundus), prigoare (Merops
apiaster), strc de noapte (Nycticorax nycticorax), loptar (Platalea leucorodia)[16].

Flor
La nivelul ierburilor este ntlnit o gam divers de plante (dintre care unele foarte rare)
protejate prin aceeaiDirectiv CE 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor
naturale i a speciilor de faun i flor slbatic)[9], sau endemice pentru aceast zon.
Specii floristice: albstric (Aster tripolium), nfturic (Artemisia annua), coada oricelului
(Achillea setacea), lobod slbatic (Atriplex tatarica), nalb mare (Althaea officinalis), denti
(Bidens tripartita), ciulin (Carduus nutans), urda-vacii (Cardaria draba), volbur (Convolvulus
arvensis), nemior de cmp (Consolida regalis), cprior (Cyperus flavescens), pir-gros
(Cynodon dactylon), crin de balt (Butomus umbellatus), pufuli (Epilobium tetragonum),
pipirigu (Eleocharis palustris), snzian (Galium humifusum), ciumreau (Galega officinalis),
stnjenel-de-balt (Iris pseudacorus), sic (Limonium gmelinii), nufr alb (Nymphaea alba), nufr
alb ca neaua (Nymphaea candida), piper de balt (Polygonum hydropiper), cinci-degete
(Potentilla reptans), tir trtor (Amaranthus blitoides), ptlagin (Plantago lanceolata), pelin
(Artemisia santonicum), firu (Poa angustifolia), mei (Panicum miliaceum), buzdugan-de-ap
(Sparganium erectum), broscri (Potamogeton natans), boghi (Rorippa sylvestris), papurcu-frunz-ngust (Typha angustifolia), papur-cu-frunz-lat (Typha latifolia), iarb
gras (Portulaca oleracea), iarb-brboas (Echinochloa crus-galli) sau piu (Festuca
pseudovina).

Acces
Accesul n parc se poate face cu bacul sau cu ambarcaiuni de mici dimensiuni, prin
traversarea Braelor Dunrii.

Note
1.

2.

^ Eunis.eea.europa.eu - Parcul Natural Balta Mic a Brilei (coordonate); accesat la 24


ianuarie 2014
^ ProtectedPlanet.net - Parcul Natural Balta Mic a Brilei - delimitarea ariei protejate

3.

^ Lista siturilor de importan comunitar (suprafee i uniti administrativ-teritoriale n


care este localizat situl); accesat la 24 ianuarie 2013

4.

^ Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicat n Monitorul Oficial al Romniei Nr.152 din 12
aprilie 2000; accesat la 27 ianuarie 2013

5.

^ Balta Mic a Brilei - Sit de importan comunitar; natura2000.mmediu.ro

6.

^ Balta Mic a Brilei - Arie de protecie special avifaunistic,natura2000.mmediu.ro

7.

^ The Ramsar Convention on Wetlands (All sites in Romania - Small Island of Braila;
accesat la 16 aprilie 2015

8.

^ Balta Mic a Brilei - Sit deimportan comunitar - Natura2000.mmediu.ro; accesat la


24 ianuarie 2014

9.

^ a b Directiva Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992, privind conservarea


habitatelor naturale i a speciilor de faun i flor slbatic; accesat la 25 ianuarie 2014

10.

^ Iucnredlist.org - The IUCN Red List of Threatened Species - Lutra lutra; accesat la 25
ianuarie 2014

11.

^ Iucnredlist.ord - The IUCN Red List of Threatened Species - Emys orbicularis; accesat
la 25 ianuarie 2014

12.

^ Iucnredlist.ord - The IUCN Red List of Threatened Species - Bombina bombina; accesat
la 25 ianuarie 2014

13.

^ The IUCN Red List of Threatened Species - Triturus dobrogicus; accesat la 25 ianuarie
2014

14.

^ Eunis.eea.europa.eu - Balta Mic a Brilei - Sit de importan comunitar; accesat la 25


ianuarie 2014

15.

^ Directiva Consiliului Europei nr.147 din 30 noiembrie 2009, privind conservarea


psrilor, accesat la 25 ianuarie 2014

16.

^ Eunis.eea.europa.eu - Avifauna sitului Balta Mic a Brilei; accesat la 25 ianuarie 2014