Sunteți pe pagina 1din 58

POLUAREA APELOR

Curs 1

13.05.10 lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR1


BIBLIOGRAFIE

 Iancu P., Pienaru A. - Canalizări şi


epurarea apelor reziduale. Ed. Globus,
Bucureşti, 1999.
 Nistreanu V. - Procese unitare pentru
tratarea apelor, Ed. Agir, Bucureşti,
2001.

13.05.10 2
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
BIBLIOGRAFIE
 Robescu Dan, Robescu Diana, Lanyi
Szabolcs, Ionel Constantinescu -
Tehnologii, instalaţii şi echipamente
pentru epurarea apelor. Ed. Tehnică,
Bucureşti, 2000.
 Stoianovici S., Robescu D. - Procedee
şi echipamente necesare pentru
tratarea şi epurarea apei. Ed. Tehnică,
Bucureşti,1982.

13.05.10 3
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
BIBLIOGRAFIE
 Robescu Dan, Szabolcs Lanyi, Robescu
Diana, Attila Verestoy - Fiabilitatea proceselor,
instalaţiilor şi echipamentelor de tratare şi
epurare a apelor. Ed. Tehnică, Bucureşti, 2002
 Robescu Dan, Szabolcs Lanyi, Robescu
Diana, Attila Verestoy - Wastewater treatment
technologies, installations and equipments.
Ed. Tehnică, Bucureşti, 2004.

13.05.10 4
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
BIBLIOGRAFIE

 Robescu Diana, Szabolcs Lanyi, Attila


Verestoy, Robescu Dan - Modelarea şi
simularea proceselor de epurare. Ed.
Tehnică, Bucureşti, 2004

13.05.10 5
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
GENERALITĂŢI
 Apa înseamnă viaţa iar din această cauză calitatea
apei este un indicator esenţial al calităţii vieţii sau mai
degrabă al existenţei vieţii. Din această cauză
managementul şi protecţia mediului acvatic trebuie să
constituie una din preocupările de bază ale umanităţii,
pentru protejarea şi salvarea vieţii umane şi a vieţii
altor specii, condiţie esenţială a vieţii umane.
 Apa este un factor important în echilibrele ecologice,
iar poluarea acesteia este o problemă actuală cu
consecinţe mai mult sau mai puţin grave asupra
populaţiei.
 Atât definiţiile poluării, cât şi subiectele încadrate în
sintagma poluarea apelor au cunoscut o dinamică
remarcabilă, în special în ultimii 50-70 de ani.

13.05.10 6
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Poluarea apelor – definiţii
 Adăugarea a ceva, orice, în apă – care provoacă modificarea
calităţilor ei naturale astfel încât proprietarii riverani nu mai
dispun de apa oferită lor de râu în condiţii naturale (după Legea
engleză a apelor din 1952)

 Din punct de vedere ştiinţific este poate mai uşor a privi


poluarea ca pe o impuritate reală introdusă în curent, decât ca
actul de introducere a ei, şi a defini poluarea ca incluzând orice
care cauzează sau induce condiţii criticabile într-un curs de apă
oarecare, afectând nefavorabil orice utilizare posibilă a ei (Klein
L, 1962)

 Apa se consideră poluată când i s-au alterat compoziţia sau


condiţia astfel încât devine mai puţin potrivită pentru oricare sau
toate funcţiunile şi scopurile pentru care ar fi fost adecvată în
starea sa naturală (W.H.O., 1972)

13.05.10 7
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Poluarea apelor – definiţii
 Orice modificare, naturală sau artificială care în mod
direct sau indirect, schimbă calitatea apei şi perturbă
sau distruge echilibrul ecosistemelor şi resursele
naturale, prin aceea că: i) provoacă pericole pentru
sănătatea publică; ii) deranjează obişnuinţele, eficienţa
şi bunăstarea omului şi comunităţii sale şi iii) afectează
utilizabilitatea ei pentru orice folosinţă benefică actuală
sau de perspectivă (Whitehead, P.G., Lack, T., 1982).

13.05.10 8
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Poluarea apelor – definiţii

Prin poluare – impurificare, murdărire – a unei


ape, se înţelege degradarea calităţilor fizice,
chimice sau biologice ale acesteia, produsă
direct sau indirect de activităţile umane sau
procesele naturale; acestea fac ca apa să
devină improprie pentru folosirea normală în
scopurile în care ea era posibilă înainte de
intervenţia poluării (Negulescu, M., Antoniu,
R., Rusu, G., Cuşa, E., 1982).

13.05.10 9
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
GENERALITĂŢI
 Dacă prima definiţie are mai mult o conotaţie
juridică, ultimele fac precizarea că şi
modificările naturale defavorabile sunt
încadrate în acelaşi context cu cele provocate
de om. Astfel este extins impactul de la apa în
sine, la ecosistemul acvatic în ansamblul său
şi se poate afirma că acoperă trei puncte de
vedere diferite: al resurselor naturale, al
sănătăţii omului şi al mediului.

13.05.10 10
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
GENERALITĂŢI

 Efectele poluării resurselor de apă sunt


complexe şi variate, în funcţie de natura
şi concentraţia substanţelor
impurificatoare. Rezolvarea acestor
probleme ridicate de poluarea apei se
realizează prin tratare, prin care se
asigură condiţiile necesare pentru
consum.

13.05.10 11
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
TIPURI DE POLUARE

 naturală
 artificială.

13.05.10 12
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Poluarea naturală
 sedatorează surselor de poluare naturală
 Exemple:
 în urma interacţiei apei cu atmosfera, când are loc
o dizolvare a gazelor existente în aceasta
 se produce la trecerea apei prin roci solubile (când
apa se încarcă cu diferite săruri),
 ca urmare a dezvoltării excesive

a vegetaţiei şi vieţuitoarelor
acvatice etc.

13.05.10 13
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Poluarea artificială

 se datorează surselor de ape uzate de


orice fel, apelor meteorice, nămolurilor,
reziduurilor, navigaţiei etc.

13.05.10 14
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
TIPURI DE POLUARE

 controlată(organizată)
 necontrolată (neorganizată).

13.05.10 15
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Poluarea controlată

 se referă la cea care provine din ape


uzate transportate prin reţeaua de
canalizare şi evacuate în anumite
puncte, stabilite prin proiecte.

13.05.10 16
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Poluarea necontrolată

 provine din surse de murdărie care


ajung în corpul de apă receptor pe cale
naturală şi de cele mai multe ori prin
intermediul apelor de ploaie.
 Exemple: deşeurile animale, produsele
petroliere din zonele de
extracţie a ţiţeiului,
gunoaielor etc.

13.05.10 17
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
TIPURI DE POLUARE

 normală
 accidentală
 reprezintă categorii de impurificare,
folosite deseori pentru a defini grupuri de
surse de ape uzate.

13.05.10 18
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Poluarea normală

 provine din surse de poluare cunoscute,


colectate şi transportate prin reţeaua de
canalizare la staţia de epurare sau direct
în receptor.

13.05.10 19
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Poluarea accidentală

 rezultă, de exemplu, ca urmare a


dereglării unor procese industriale când
cantităţi mari (anormale) de substanţe
nocive ajung în reţeaua de canalizare,
defectării unor obiecte din staţia de
epurare sau a unor staţii de preepurare
etc.

13.05.10 20
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
TIPURI DE POLUARE
 primară
 secundară.

 Depunerea substanţelor în suspensie din apele uzate,


evacuate într-un corpul de apă receptor, pe patul
acestuia constituie o POLUARE PRIMARĂ;
 Poluarea secundară începe imediat ce gazele
rezultate în urma fermentării materiilor organice din
substanţele în suspensii depuse, antrenează restul de
suspensii şi le aduce la suprafaţa apei, de unde sunt
apoi transportate în aval de curentul de apă.

13.05.10 21
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Principalele materii poluante şi
efectele acestora
 Substanţele poluante introduse în ape din
surse naturale şi artificiale sunt numeroase,
producând un impact important asupra apelor
de suprafaţă şi subterane.
 Prejudiciile aduse mediului de substanţele
poluante pot fi grupate în două mari categorii:
prejudicii asupra sănătăţii publice şi prejudicii
aduse unor folosinţe (industriale, piscicole,
navigaţie, etc.).

13.05.10 22
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Principalele materii poluante

 substanţele organice (de origine naturală sau artificială),


 substanţele anorganice,
 materialele în suspensie,
 substanţele toxice,
 substanţele radioactive,
 substanţele cu aciditate sau alcalinitate pronunţată,
 coloranţii,
 energia calorică,
 microorganismele.

13.05.10 23
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Substanţele organice

 de origine naturală (vegetală şi animală)


 de origine artificială,
 reprezintă pentru apă poluantul principal.

13.05.10 24
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Substanţele organice naturale
 consumă oxigenul din apă atât pentru dezvoltare, cât şi
după moarte.
 Materiile org. consumă oxigenul din apă, în timpul
descompunerii lor, într-o măsură mai mare sau mai
mică, în funcţie de cantitatea de substanţă organică
evacuată, provocând distrugerea fondului piscicol şi în
general a tuturor organismelor acvatice.

13.05.10 25
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Substanţele organice naturale
 Oxigenul mai este necesar şi proceselor aerobe de
autoepurare, respectiv bacteriilor aerobe care oxidează
substanţele organice şi care, în final, conduc la
autoepurarea apei.
 Conc. de O dizolvat normată, variază între 4 - 6
mg/dmc, în funcţie de categoria de folosinţă, sub
această limită având ca efect oprirea proceselor
aerobe, cu consecinţe foarte grave.
 Exemple: ţiţeiul, taninul, lignina, hidraţii de carbon,
biotoxinele marine ş.a.

13.05.10 26
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Substanţele organice - poluanţi
artificiali
 provin din prelucrarea diferitelor
substanţe în cadrul rafinăriilor (benzină,
motorină, uleiuri, solvenţi organici ş.a),
industriei chimice organice şi industriei
petrochimice (hidrocarburi, hidrocarburi
halogenate, detergenţi ş.a.).

13.05.10 27
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Substanţele anorganice

 în suspensie sau dizolvate


 sunt mai frecvent întâlnite în apele uzate
industriale.
 Ex.: metalele grele (Pb, Cu , Zn , Cr), clorurile,
sulfaţii etc.
 Sărurile anorganice conduc la mărirea salinităţii
apelor, iar unele dintre ele pot provoca creşterea
durităţii.
 Clorurile în cantităţi mari fac apa improprie
alimentărilor cu apă potabilă şi industrială,
irigaţiilor etc .

13.05.10 28
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Substanţele anorganice

 Prin bioacumulare metalele grele au efecte


toxice asupra organismelor acvatice, inhibând
în acelaşi timp şi procesele de autoepurare.
 Sărurile de N şi P produc dezvoltarea rapidă a
algelor la suprafaţa apelor.
 Apele cu duritate mare produc depuneri pe
conducte, mărindu-le rugozitatea şi
micşorându-le capacitatea de transport şi de
transfer a căldurii.

13.05.10 29
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Materialele în suspensie

 organice sau anorganice,


 se depun pe patul emisarului formând
bancuri care pot împiedica navigaţia,
consumă oxigenul din apă dacă materiile
sunt de origine organică, determină
formarea unor gaze urât mirositoare.

13.05.10 30
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Materialele în suspensie

 Cele plutitoare, ex. ţiţeiul, produsele


petrolifere, uleiul, spuma datorată
detergenţilor, produc prejudicii emisarului:
 dau apei un gust şi miros neplăcut,
 împiedică absorbţia oxigenului la suprafaţa apei
şi deci autoepurarea,
 se depun pe diferite instalaţii,
 colmatează filtrele,
 sunt toxice pentru fauna şi flora acvatică,
 fac inutilizabilă apa pentru alimentarea
instalaţiilor de răcire, irigaţii, agrement etc.

13.05.10 31
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Substanţele toxice

 organice sau anorganice


 nu pot fi reţinute de instalaţiile de tratare
a apelor şi o parte din ele pot ajunge în
organismul uman, provocând
îmbolnăviri.
 câteodată chiar în concentraţii foarte
mici, pot distruge în scurt timp flora şi
fauna receptorului.

13.05.10 32
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Substanţele radioactive

 Radionuclizii, radioizotopii şi izotopii radioactivi


sunt unele dintre cele mai periculoase substanţe
toxice.
 Evacuarea apelor uzate radioactive în apele de
suprafaţă şi subterane prezintă pericole deosebite,
datorită acţiunii radiaţiilor asupra organismelor vii.
 Efectele lor asupra organismelor depind atât de
concentraţiile radionuclizilor, cât şi de modul cum
acestea acţionează, din exteriorul sau din interiorul
organismului, sursele interne fiind cele mai
periculoase.

13.05.10 33
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Substanţele cu aciditate sau
alcalinitate pronunţată
 evacuate cu apele uzate, conduc la:
 distrugerea florei şi faunei acvatice,
 degradarea construcţiilor hidrotehnice, a
vaselor şi instalaţiilor necesare navigaţiei,
 împiedică folosirea apei în agrement, irigaţii,
alimentări cu apă etc.

13.05.10 34
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Substanţele cu aciditate sau
alcalinitate pronunţată
 De exemplu, toxicitatea acidului sulfuric pentru
faună depinde de valoarea pH-ului, peştii
murind la un pH = 4,5.
 Hidroxidul de sodiu, folosit în numeroase
procese industriale, este foarte solubil în apă
şi măreşte rapid pH-ul, respectiv alcalinitatea
apei, producând numeroase prejudicii
diferitelor folosinţe ale apelor. Astfel, apele
receptorilor care conţin peste 25 mg/l NaOH,
distrug fauna piscicolă.

13.05.10 35
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Coloranţii

 proveniţi îndeosebi de la fabricile de


textile, hârtie, tabăcării etc, împiedică
absorbţia oxigenului şi desfăşurarea
normală a fenomenelor de autoepurare
şi a celor de fotosinteză.

13.05.10 36
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Energia calorică

 caracteristică apelor calde de la termocentrale


şi de la unele industrii, aduce numeroase
prejudicii în alimentarea cu apă potabilă şi
industrială şi împiedică dezvoltarea florei şi
faunei acvatice.
 Datorită creşterii temperaturii apelor scade
concentraţia de oxigen dizolvat, viaţa
organismelor acvatice devenind dificilă.

13.05.10 37
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Microorganismele

 ajunse în apa receptorilor, fie că se dezvoltă


necorespunzător, fie că dereglează dezvoltarea
altor microorganisme sau chiar a organismelor
vii.
 cele provenite de la tăbăcării, abatoare,
industria de prelucrare a unor produse vegetale,
sunt puternic vătămătoare, producând
infectarea emisarului pe care îl fac de neutilizat.

13.05.10 38
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Principalele surse de poluare

 Sursele de poluare sunt în general


aceleaşi pentru cele două mari categorii
de receptori: apele de suprafaţă (fluvii,
râuri, lacuri etc.) şi apele subterane
(straturi acvifere, izvoare etc. ) .

13.05.10 39
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Principalele surse de poluare
 Impurificarea apelor de suprafaţă sau subterane
este favorizată de următoarele caracteristici ale
apei:
 starea lichidă a apei la variaţii mari de temperatură, ceea ce
face ca ea să antreneze în curgerea sa diferite substanţe
impurificatoare ;
 apa este un mediu propice pentru realizarea a numeroase
reacţii fizico-chimice (de ex. dizolvarea unor substanţe
naturale sau artificiale, sedimentarea suspensiilor etc.);
 faptul că în natură apa se găseşte sub forme diferite (inclusiv
gaze şi vapori) îi măreşte sensibil domeniul de aplicare;
 apa este unul din factorii indispensabili vieţii pe pământ .

13.05.10 40
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Principalele surse de poluare
 surse organizate - produc murdărirea în
urma evacuării unor substanţe în ape
prin intermediul unor instalaţii destinate
acestui scop, cum ar fi canalizări,
evacuări de la industrii sau crescătorii de
animale etc.;
 surse neorganizate - produc murdărirea
prin pătrunderea necontrolată a unor
substanţe în ape.

13.05.10 41
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Clasificarea surselor de poluare
 După acţiunea lor în timp:
 surse de poluare permanente;
 surse de poluare nepermanente;

 surse de poluare accidentale.

 După modul de generare a poluării, sursele de


poluare pot fi împărţite în:
 surse de poluare naturale;
 surse de poluare artificiale, datorate activităţii
omului, care, la rândul lor, pot fi subdivizate în ape
uzate şi depozite de deşeuri.

13.05.10 42
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Surse de impurificare ape subterane

 impurificări cu ape saline, gaze sau


hidrocarburi, produse ca urmare a unor lucrări
miniere sau foraje;
 impurificări produse de infiltraţiile de la
suprafaţa solului a tuturor categoriilor de ape
care produc în acelaşi timp şi impurificarea
surselor de suprafaţă;
 impurificări produse în secţiunea de captare,
din cauza nerespectării zonei de protecţie
sanitară sau a condiţiilor de execuţie.

13.05.10 43
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Surse de poluare naturale
 sunt, în cea mai mare parte a lor, surse cu
caracter permanent.
 provoacă adesea modificări importante ale
caracteristicilor calitative ale apelor,
influenţând negativ folosirea lor.
 cu toate că, în legătură cu aceste surse,
termenul de poluare este oarecum impropriu,
el trebuie considerat în sensul pătrunderii în
apele naturale a unor cantităţi de substanţe
străine, care fac apele respective improprii
folosirii.

13.05.10 44
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Principalele condiţii în care se produce
poluarea naturală a apelor sunt:
 trecerea apelor prin zone cu roci solubile (zăcăminte
de sare, de sulfaţi) constituie principala cauză de
pătrundere a unor săruri, în cantităţi mari, în apele de
suprafaţă sau în straturile acvifere. Un caz deosebit îl
reprezintă rocile radioactive, care pot duce la
contaminarea unor ape de suprafaţă sau subterane;
 trecerea apelor de suprafaţă prin zone cu fenomene
de eroziune a solului provoacă impurificări prin
particulele solide antrenate, în special dacă solurile
sunt compuse din particule fine, cum sunt cele din
marne şi argilă, care se menţin mult timp în suspensie;

13.05.10 45
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Principalele condiţii în care se produce
poluarea naturală a apelor sunt:
 vegetaţia acvatică, fixă sau flotantă, în special
în apele cu viteză mică de scurgere şi în
lacuri, conduce la fenomene de impurificare
variabile în timp, în funcţie de perioadele de
vegetaţie;
 vegetaţia de pe maluri produce şi ea o
impurificare, atât prin căderea frunzelor, cât şi
prin căderea plantelor întregi. Elementele
organice sunt supuse unui proces de putrezire
şi descompunere, care conduce la o
impurificare a apelor, în special în perioade de
ape mici sau sub pod de gheaţă.

13.05.10 46
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Sursele de poluare accidentală
naturale
 sunt în general rare, ele datorându-se în
special unor fenomene cu caracter geologic.
 Ex. pătrunderea unor ape puternic
mineralizate în straturile subterane sau în
apele de suprafaţă, în urma unor erupţii sau
altor activităţi vulcanice, a deschiderii unor
carsturi, a deschiderii unor noi căi de circulaţie
a apei subterane prin spălarea unor falii etc.

13.05.10 47
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Surse de poluare artificială

 Ape uzate
 Principalasursă de poluare permanentă o
constituie apele uzate reintroduse în
receptori după utilizarea apei în diverse
domenii.

13.05.10 48
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Categorii de ape uzate
 Ape uzate orăşeneşti - reprezintă un amestec de ape
provenite de la gospodării şi de la industriile (de obicei
locale) din aglomeraţia respectivă; de aceea în aceste
ape se pot găsi aproape toate tipurile de poluanţi
menţionaţi anterior, producerea acestora depinzând de
la caz la caz.
 Ape uzate industriale - apar ca atare numai în cazul
industriilor mai importante, acestea fiind de cele mai
multe ori tratate separat în staţii de epurare proprii
industriei respective. Nr. de poluanţi pt. o anumită
industrie este de obicei restrâns, de ex., apele uzate
din industria alimentară conţin ca poluant principal
materiile organice, cele de la spălătoriile de cărbuni,
materiile anorganice sub formă de suspensii etc.

13.05.10 49
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Categorii de ape uzate
 Ape uzate de la crescătoriile de animale şi păsări -
au în general caracteristicile apelor uzate provenite de
la gospodării, poluantul principal fiind materiile
organice.
 Ape uzate de la campinguri, locuri de agrement,
terenuri de sport etc. - au de obicei caracterul apelor
uzate gospodăreşti.
 Ape uzate meteorice - înainte de a ajunge pe sol sunt
curate din toate punctele de vedere; după ajungerea
lor pe sol acestea antrenează atât ape uzate de
diferite tipuri, cât şi deşeuri, îngrăşăminte minerale,
pesticide etc., astfel încât, în momentul ajungerii in
receptor pot conţine un nr. mare de poluanţi.

13.05.10 50
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Categorii de ape uzate
 Ape uzate radioactive - conţin ca poluant principal
substanţa sau substanţele radioactive rezultate de la
prelucrarea, transportul şi utilizarea acestora. Datorită
măsurilor speciale de protecţie, apele uzate ca şi
deşeurile radioactive sunt tratate în mod special
pentru a se evita orice fel de contaminare a mediului
înconjurător.
 Ape uzate calde - conţin de obicei un singur poluant,
energia calorică a cărui provenienţă a fost arătată
anterior.
 Ape uzate provenite de la navele maritime sau
fluviale, conţin impurităţi deosebit de nocive cum ar fi:
reziduuri lichide şi solide, pierderi de combustibil,
lubrifianţi etc.

13.05.10 51
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Depozite de deşeuri sau reziduuri
solide
 aşezate pe sol, sub cerul liber, în halde amplasate şi
organizate neraţional constituie o sursă importantă de
impurificare a apelor. Impurificarea poate fi produsă
prin antrenarea directă a reziduurilor în apele
curgătoare de către precipitaţii sau de către apele care
se scurg, prin infiltraţie, în sol.
 Foarte grave - cazurile de impurificare provocate de
haldele amplasate în albiile majore ale cursurilor de
apă şi antrenate de viiturile acestora.

13.05.10 52
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Depozite de deşeuri sau reziduuri
solide
 Ex.: depozite menajere orăşeneşti şi de deşeuri solide
industriale, în special cenuşa de la termocentralele
care ard cărbuni, diverse zguri metalurgice, steril de la
preparaţiile miniere, rumeguş şi deşeuri lemnoase de
la fabricile de cherestea etc.
 De asemenea depozitele de nămoluri provenite de la
fabricile de zahăr, de produse clorosodice sau de la
alte industrii chimice, precum şi cele de la staţiile de
epurare a apelor uzate.

13.05.10 53
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Îngrăşăminte minerale, pesticidele
pentru agricultură
 Acestea ajung în receptor prin
intermediul apelor de ploaie; sunt foarte
periculoase în cazul receptorilor cu
debite mici.

13.05.10 54
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
Depozite de deşeuri sau reziduuri
solide
 Deşeurile de la rampele de gunoi, vidanjare,
cimitire umane şi animale etc. ajung în
receptor în principal, antrenate de apele de
ploaie. Poluanţii conţinuţi în aceste deşeuri
sunt de tipuri foarte diferite.
 Mai pot fi amintite şi surse de poluare
accidentală, dar ele sunt în marea lor
majoritate legate de probleme de risc
industrial.

13.05.10 55
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
DE REŢINUT!
 Apa - FACTOR IMPORTANT în echilibrele
ecologice,
 Poluarea APEI - o problemă actuală cu
consecinţe mai mult sau mai puţin grave
asupra populaţiei.
 Poluarea APEI - degradarea calităţilor fizice,
chimice sau biologice, produsă direct sau
indirect de activitatea antropică sau procesele
naturale, apa devind improprie pentru folosirea
normală în scopurile în care ea era posibilă
înainte de intervenţia poluării

13.05.10 56
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
DE REŢINUT!

 Tipurile de poluare
 Principalele materii poluante şi
efectele acestora
 Principalele surse de poluare

13.05.10 57
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR
NEXT TIME

 APE UZATE

13.05.10 58
lector dr. Radu Mihăiescu - TEHNOLOGII DE TRATAREA ŞI EPURAREA APELOR