Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar 10 statistica

18. 05.2016

yi=2,29+5,075*xi+e
yi=2,29+5,075*xi
standard error este abaterea medie patratica aferenta fiecarei variabile a si b=
p-value0 verifica daca parametrii modelului de regresie sunt semnificativi pentru
modelul de regresie
p-value<0.05