Sunteți pe pagina 1din 3

MRIMEA

SIMBOLUL UNITATEA DE
MSUR

SIMBOL

Lungimea

l (d,s)

metrul

Timpul

secunda

Masa

m(M)

kilogramul

Kg

Cantitatea de substanta

-----------

mol

mol

Temperatura absoluta

grad Kelvin

Intensitatea curentului
electric

amper

Intensitatea luminoasa

candela

Cd

Cantitatea de substan

mol

mol

mol

Unghiul plan

radiar

rad

Unghiul solid

sterdian

sr

viBewegungen Kinematik
: Geschwindigkeit [m/s] vitez
: Strecke [m] spaiu
: Zeit [s] timp
: Beschleunigung [m/s] acceleraie

Geradlinige Bewegung micare rectilinie


viteza

S=v*t formula spatiului


acceleraie a=v/t
volum v=a*b*c
forta F= m*a
lucru mecanic L=F*d(deplasarea)
impulsul P=F*t
Energie cinetica Ec=m*v^2/2
Energie potenial Ep=m*g*h
Vitezei la miscare rectilinie, fara vitesza initiala v= a*t
cu viteza initiala v=v0+a*t/2
densitatea =m/v
Ecuatia lui Galilei
2
V2=Vo +2a(x-xo)

Conditia de oprire a punctului material:


a) distanta de oprire: x=V02/2a
b) timpul de oprire: t=Vo/a
Conform principiului lui Arhimede, un corp scufundat ntr-un fluid este mpins pe vertical, de jos n sus, cu o
for egal cu greutatea volumului de fluid dislocuit. Acest principiu al lui Arhimede este o consecin a forelor

gleichfrmige Bewegung
(Durchschnittsgeschwindigkeit) micare uniform

de presiune pe suprafaa oarecare ce mrginete corpul dat.

Fora vertical de mpingere n sus a corpului poart numele de for arhimedic, se noteaz cu A i are
urmtoarea expresie:
A= gW

: Strecke [m]

unde este densitatea fluidului, g acceleraia gravitaional, iar W este volumul de fluid dislocuit.

: Zeit [s]

Prin urmare, asupra unui corp scufundat ntr-un lichid acioneaz dou fore:

= S-S0/t-t0

o for vertical dirijat de sus n jos, greutatea corpului, G;


o for vertical dirijat de jos n sus, fora arhimedic, A.

Momentangeschwindigkeit

Diferena dintre fora arhimedic A i greutatea corpului G port numele de flotabilitate, F:


F =A G
legea lui coulumb

coulumb :Pentru oricare dintre mediile dielectrice in care se realizeaza


interactiunea, se defineste o constanta de material numita permitivitate electrica
(

Daca dimensiunile sursei de camp sunt foarte mici in comparatie cu distantele pana la alte corpuri cu care
interactioneaza, se va considera sarcina acestuia ca fiind concentrata intr-un punct, utilizandu-se modelul sarcinii
punctiforme.

), dependenta constantei k de aceasta marime fiind exprimata prin relatia:


Valoarea constantei k depinde de proprietatile electrice ale
mediului in care se manifesta interactiunea.Justificati unitatea de masura a constatei k:

Valoarea maxima a intensitatii fortei de interactiune dintre aceleasi sarcini electrice, plasate la

Dinamica fluidelor
Dinamica fluidelor reprezinta partea din capitolul de mecanica a fluidelor care se ocupa cu
miscarea acestora in raport cu un sistem de referinta.

aceeasi distanta intre ele, se obtine in vid.


Valoarea fortei de intereactiune dintre doua corpuri electrizate in repaus, de
dimensiuni foarte mici in raport cu distranta dintre ele, este proportionala cu
sarcina fiecarui corp si invers proportionala cu patratul distantei dintre ele
(Legea lui Coulomb).

ntensitatea curentului electric ce se stabileaste la inchiderea unui circuit


electric simplu este direct proportionala cu tensiunea electromotoare a
generatorului si invers proportionala cu rezistenta totala a circuitului
(Legea lui Ohm pentru un circuit electric simplu):

In general, in timpul miscarii, un fluid nu se deplaseaza ca un tot unitar, straturile de fluid


aluneca unele fata de altele, rezultatul fiind continzut in formularea ca " lichidul
curge ".
Debitul masic printr-o sectiune a unui tub de curent este definit prin relatia:

(7.8)
unde
este masa de fluid care strabate o anumita arie in timpul
exprima in kilograme pe secunda (kg/s).

. Debitul masic se

Debitul volumic este dat de relatia:

(7.9)

Legea lui Ohm :


Curentul intr-un circuit electric este direct proportional cu tensiunea si invers proportional cu rezistenta .
Notatie :

unde

este volumul de fluid care strabate o anumita arie in timpul

I = current
V = tensiune

7.7 Ecuatia de continuitate

R= rezistenta

Sa consideram un fluid in curgere stationara printr-un tub de curent care este delimitat de

O parte a legii lui Ohm spune ca : curentul este direct proportional cu tensiunea .
Daca tensiunea dintr-un circuit creste sau scade atunci curentul va creste sau scade in aceasi masura cu tensiunea. Formula

sectiunile

si

. Vitezele de curgere prin cele doua sectiuni sunt

si respectiv

1 pentru legea lui Ohm : V = I * R


Pentru a afla valoarea curentului sau a rezistentei electrice pot fi utilizate urmatoarele formule care sunt la fel ca si
formula 1 dar sub alta forma.

Debitele de volum prin ariile

si

au aceeasi valoare. Ca urmare putem scrie :

A doua forma pentru legea lui Ohm : Curentul = Tensiunea / Rezistenta sau I = V / R
A treia forma pentru legea lui Ohm : Rezistenta =tensiunea/ Curent sau R = V / I

Legea intai a lui Kirchhoff

Este o consecinta a legii generale de conservare a sarcinii electrice, si se enunta astfel:


"Sarcina electrica care intra in unitatea de timp intr-un nod este egala cu sarcina electrica care
iese in unitatea de timp din nodul respectiv".
;
(7.10)

A doua lege a lui Kirchhoff

Fluidul fiind incompresibil, ariile


in unitatea de timp. Prin urmare,

si

sunt strabatute de acelasi volum de fluid

(7.11)
"Suma algebrica a caderilor de tensiune
de pe laturile unui ochi este egala cu suma
algebrica a tensiunilor electromotoare a surselor de curent care se afla in ochiul respectiv":

Sau :

gazului ideal
Ecuaia termic de stare a gazului ideal,ce descrie relaia dintre paramtrii de stare ai unui gaz ideal, n
oricare stare de echilibru a acestuia, are expresia:
pV = RT
p : presiunea gazului (N/m2)
V : volumul gazului (m3)
T : temperatura absolut (K)
: cantitatea de substan din
.
.Legea lui Pascal
k: constanta lui Boltzmann
sistem (kmol)
R : constanta universal a gazelor
Conform principiului fundamental al hidrostaticii, diferenta presiunilor intre doua puncte
k:1,38*10^-23 J/k
(8310 J kmol-1 k-1)
date ale unui lichid aflat in echilibru in camp gravitational
este:

Daca termenul .g.h este constant, orice modificare a presiunii intr-unul din cele doua
puncte provoaca o modificare corespunzatoare a presiunii in celalalt punct.
Legea lui Arhimede
Legea lui Arhimede este o consecinta importanta a principiului fundamental al
hidrostaticii.
Consideram un corp cilindric cufundat intr-un lichid aflat in repaus. Conform principiului
fundamental al hidrostaticii, fortele de apasare pe suprafata laterala a cilindrului isi fac echilibru.
Rezultanta fortelor verticale de presiune, normale pe bazele cilindrului, este:

Tinand cont ca p=.g.h obtinem:

n:

F=.g(

).S=.g.h.S=G'