Sunteți pe pagina 1din 75
Miraculoasele vitualuri cu luminari Care este scopul acestei cérti Seopul acestui ghid practic de initiere in strvechea arta magic a aprinderii luminarilor este simplu: sa clarifice practicarea acestui ritual astfel incit oricine sA post obtine in sfirsit ceca ce igi doreste. In ultimii ani, au aparut pe piati o serie de carfi pe aceasta tema, urmarind dupa cum afirma autorii lor - sa refaca vechiul cult ‘al foculai accesibil omului modern, iesit de sub aura sacrului. Dar, in loc s& inlesneascé accesul cititorilor Ia magia focului, aceste c&rti nu fac decit s& Ii Mmeurce gi sé ii zapaceascd mai mull, nicidecum si fi ajute Noi nu intentionam sa va incuredm printr-o Insiruire stingace de cuvinte mistice. Noi vi vor demonstra simplitatea absolut. a magiei aprinderii luminarilor. Pentru prima oara vrajile pe care le faceti vor avea un efect puternic imediat, doar cu ajutorul acestui ghid si al obignuitelor iuminari Fireste, ne adresiim celor inca neinitiati in acest domeniu. Ghidul de fafa nu se adreseazi celor cu experienti tn domeniul ocultismului. Nu sint necesare luminari cu forme ciudate, ierburi sau 5 tamtie. Ceea ce vA promite acest ghid este indeplinirea dorinfelor in eel mai simplu mod cu putinta. 1 Miracolul aprinderii luminarilor Daca afi aprins vreodata 0 luminare, rostind 0 rugdciune sau o dorin}é to biserieé ori in intimitatea locuintei dvs., cunoasteti vraja gi iniracolal aprinderii unei umindri, Odata aprinsé luminarea, se instaleaz imediat 0 stare de pace, speranta si alinare. Lumina ei stralucitoare trezegte la viata ,lumina Wiuntrica a fiecdruia, iar bezna indoielilor gia durerilor devine mai putin amenintatoare, chiar daca numai pentru citeva clipe. Chiar si luminarile aprinse in scopuri pur decorative, ca in cazul unei cine festive de exemplu, ereeazi o atmosferé romantica, linistitoare. Originea obiceiului de a aprinde luminari se pierde in negura vremurilor. Existi marturii ale practicarii acestui obicei in toate ci antice. Inainte ea iu inventata, oamenii aprindeau focuri pentru aparare si ctldura. Flacira tinuta sub control oferd o priveligte plicuta, blinds, fie ca este vorba de rugul omului primitiv sau de flécarile minuscule ale celui mai modern aparat eu gaz 7 Focul stapinit atinge 0 coarda sensibila, prin conotatiile sale de stralucire caida, afectiva, noutate, bucurie. Dacti o simpli flacairé are un efect psihologie-magic atit de puternic la nivelul inconstientului, ginditi-va ce mult v-ar putea fi de folos cind veti gti s& ti stapiniti constient efectele, Ele nu vor fi doar blindete gi insufletire, ci ceva superior, aga cum veti vedea in continuare. 2. Aprinderea lumindrilor Ined din cele mai vechi timpuri, preotii, ccultisti si prezieatorii aprindeau lumina pentru a indeplini diverse dorinte. Aprinderea de luminiri in acest scop este considerata o piatra de temelie atit in institutiile religioase, cum ar fi bisericile catolicd, ortodoxa greaca si pravoslavnicd Tusa, eit gi fn’ cultele pagine gi practicile vrajitoresti. Paradoxal, practicile religioase romano-catolice gi cele pigine-vrajitoresti au 0 origine comuna. ‘Acest fapt constituie una din principalele eritici aduse de edtre eet ce se situeaza pe pozitii opuse atit catolicismului, cit si vrajitoriei. In timp co majoritatea romano- catolicilor igi ridiea bratele ingroziti ca pentru a se apara de o eit de firava aluzie ea biserica lor ar fi fondata pe principii pagine, anti-catolicii (protestantii extremisti) enumera 0 serie intreaga de credinte si practici comune romano- catolicismului si vrajitoriei. Toate acestea par ciudate gi este intr-adevar o amara ironie a sori, ‘mai cu seama cind se cunoaste asidua vinitoare de vrijtoare a Bisericii Catolice de-a lungul istoriei! Oricum, nu dezbaterile pe teme teologice sint scopul nostru si nici nu intentioném si aducem critici catolicismului pentru perpetuarea unor idei religioase care au la baz concepte pagine. Nu dorim dectt si demonstram c& obiceiul aprinderii de luminari este unul spiritual universal. Faptul ca ghidul de fa{ai este scris In spiritul filosofiei oculte nu trebuie sa indeparteze cititorul nici de traditia in care a fost educat, nici de seopul pe care si La propus. Cei care au ramas fideli credintei religioase traditionale nu vor fi obligati sa isi tradeze erezul. Mai degraba, spiritul le va fi ‘imbogatit, nu alterat. Cei care critica bisericile erestine pentru ei aprobii aprinderea de umtiniri aduc ea argument faptul ca gi pliginii din vechime procedau la fel; paginismul gi vrijitoria merg ming fn mina * firma ei - gi de accea apartin diavolului. Orice na corespunde interpretarilor lor rigide se afla - in conceptia lor - sub stapinirea Satanei. De aici gi credin{a ciudata, dar destul de larg raspinditt, c& practici inofensive ca prezicerea viitorului gi astrologie ar fi malefice. Biseriea nu incurajeazt prezicerea viitorului ori astrologia, dar praeticile ei ituale, ierarhiile ei de sfinti gl ingeri amintese de structura cultelor pagine ale erei precrestine Pe de alta parte, piiginismul si vrajitoria sint ineredibil de apropiate; uneori chiar se confunda. Zeii si ritualurile vrajitorie’ din zilele noastre sint asemandtoare celor apartinind cultelor religioase care au precedat crestinisimul. 10 iia te are an ig vedea singuri rezultatele! =— fn acest ghid veti descoperi bucuria de a va exprima dorinjele. Orieare ar f problema dvs. vi Foti gsi imediat alinarea cind veti aprinde o u 3. | Reteta aprinderii unei luminéiri ‘Am véizut e& flactira lumindrii exercita un efect psihologie clar; totugl efectul ei magic este adesea mult mai puternie, Prin ,magic* infelegem aparitia tunor fenomene gi intimpliiri pentru care nu exist cexplicatii logice sau rationale. Cind luminarile sint aprinse in cunostint de cauza si cu un seop bine definit, ele devin nu doar o modalitate de alinare psihologicé si emotional, ci si un stimulent in vederea manifestarit magicului, Yorbim aici despre fenomene magice comune, nu despre fenomenele magice de aparitie @ spiritelor ete. Ne referim mai degraba la solufionarea unor scopuri inalte, la indeplinirea dorintelor. Toate aceste realizari pot fi numite Smagice" atita timp cit ducerea lor la bun sfirsit nu ste posibila prin mijloace normale, prin straidanie siefort Pentru a obline astfel de rezultate magice la dorin(ele gi problemele personale este necesard indeplinirea unor cerinte. Aprinderea la intimplare a luminarilor, fara un scop bine 2 precizat, nu va da rezultate, Aprinderea de luminari trebuie s& fie fKeuté serios gi in cunostinta de cauza. Refeta care asigura succesul acestei practici se bazeaza pe trei precepte fandamentale: 1. CEL CARE APRINDE LUMINAREA ‘TREBUIE SA STIE EXACT CE VREA. 2. LUMINAREA, IMPREGNATA DE DORINTA CELUI CE A APRINS-O, DEVINE UN RECEPTACOL AL DORINTEI. 3. TRANSFORMAREA TREPTATA A LUMINARIT IN FLACARA BSTE UN PROCES ALCHIMIC DE TRANSFER AL MATERIEI IN SPIRIT. Dorinfa celui ce aprinde luminarea este efectiv transmis dinspre propria constiina inspre spiritul-constiinfa universala prin intermediul luminarii. Astfel c& luminarea este legitura dvs. cu Rafiunea Universal, izvorul cunoagterii gi al tuturor miracolelor. Focul reprezinté spiritul, iar constiinta universaid este spiritul opus materiei, creat de flacira luminal, Sa vedem acum in ce fel poate fi folosit acest proces alchimic in mod optim in folosul nostru. 13 4. Planete, culori gi vibratii Cea mai directa cale de utilizare a magiei aprinderii de luminari in favoarea atingerii scopurilor dvs, este accea de a aprinde in fiecare zi © luminare simpli alba, pind la Indeplinirea dorinfei, Totul este deosebit de simplu gi nu e nimic rau in asta, desi majoritatea ghidurilor de specialitate vor si va determine sa eredeti ca simplitatea nu da rezultatele scontate, drept care va recomanda o serie de ritualuri complicate. Cu toate acestea, rezultate optime pot fi obtinute prin infelegerea rolului corpurilor ceresti sia culorilor asociate acestora, tn acceptia oculta asupra universului, fiecare corp cerese este guvernat de spiritul unui mare zou, In sistemul nostru solar, fiecare planeta - inclusiy Soarele si Luna - este expresia gi domeniul unor zei importanti, Din aceasta eredinfi in ,zeii planetari* a derivat gi stiinta cuit numiti astrologie. Fiecare din acesti ,zoi planetari* exercita 0 ul inriurire specific asupra planetei pe care 0 patroneaza. Influenta lor este atotpatrunzaitoare si se manifesta atit in latura sacra, cit si in cea profand a luerurilor. Ocultistul modern, evreu sau crestin, crede intr-o forta divind fundamentala, pe care o nu- meste ,Dumnezeu', ,Infinit*, ,tern", ,Forta Vielii* cte, dar el mai crede gi intt-o cuprinzatoare ierarhie de zei, zeite, ingeri, demoni, care se afla intre Duinnezeu! fundamental si propria noastra congtiinfa. Aceste ,divinitati minore* sint -intermediari* intre ocultist si ,Dumnezeul funda- mental’, la fel cum Fecioara Maria, Sf, Iosif, Sf. Joan gi tobi ceilaifi sfinti sint intermediari intre credincios si lisus sau Dumnezeu Tatil, Unii considera ca ar dori si comunice direct cu Dumnezeu, in loc s@ isi ,piarda timpul* eu intermediarii. In practica aprinderii luminarilor veti putea beneficia de ambele eki de comunicare, invocind ajutorul intermediarilor gi adresindu-va direct Dumnezeului fundamental. Intermediarii la care ne referim sint guvernatorii planetelor Jupiter, Mercur, Venus, Marte, Saturn, Soare gi Luna. Ei va vor sprijini eforturile, facind apel la propriile lor vibratii. Acest proces este foarte simplu. Va puteti acorda vibratiilor oricarui guvernator planetar folosind culoarea care le este asociata. Toate culorile au un simbolism bogat si faciliteaza contactul imediat cu vibratiile pe care doriti si le influentati. Asadar, utilizati luminari a ciror culoare sf corespunda guvernatorului plonetar de ajutorul ciruia aveti nevoie, Culorile 16 celor gapte guvernatori planetari sint urmatoarele: auriu, portocaliu, galben alb, argintiu MARTE: ros MERCUR: galben JUPITER: —albastru VENUS: verde SATURN: — albastru intens, negru, rogu. Guvernatorii planetelor Pluto, Neptun si Uranus nu sint inclugi, deoarece influentele lor sint mai subtile si nu apar in cerintele practice ale ghidului de faja. in plus fata de utilizarea culorii potrivite, puteti obtine vibratii favorabile mai puternice prin facerea ritualurilor In ziua guvernata de un anumit zeu. Zilele celor sapte guvernatori planetari sint urmétoarele: SOARE: — duminica LUNA: luni MARTE: marti MERCUR: miereuri JUPITER: jot VENUS: Vineri Fiecare din guvernatorii planetari exercita 0 influenta puternica intr-un domeniu anume. Studiind tabelul de mai jos, puteti alege guvernatorul care domina aria dvs, de interes: SOARE; sAnAtate, ineredere, putere de 16 femel, latura afeetiva, caiminul energie, sex, curaj inteligenta, capacitate mentala, :protectie, legislatie, afaceri VENUS: dragoste, pace, armonie, frumusefe, SATURN: distrugere, dezordine, autodisei- In mod logic, veti alege Venus pentra ajutor in probleme amoroase, Mercur pentru a va imbunaitati puterea de concentrare si memoria, sau Jupiter pentru a va descurca intr-o problemi Juridied. Cititorul nu trebuie sit se ingrijoreze, pentru cd nu va fi nevoie sA retina toate aceste amanunte legate de guvernatori planetari, culori, zile ete, Cele peste 100 de ritualuri de aprindere a luminavilor care vor urma va vor explica tot ce trebuie sa stiti in legaturd cu fiecare ritual. Vom explica toate aspectele deserise pind acum pentri cititoral care doreste sa igi creeze propriile formule magice gi ritualuri potrivit nevoilor sale. Nu este obligatorie utilizarea ritualurilor mentionate in acest ghid; oricine igi poate erea formule proprii pentru a obtine ce doreste, cu conditia sa nu depaseasca liniile directoare menite si asigure reusita practicii de aprindere a lumindilor Oricum, instructiunile pe care le veti citi in capitolul urmator ar trebui urmate de toticititorii, indiferent daci intentioneazi sa practice ritualurile din ghid sau nu. a 5 . Cum sa folosim cu succes aprinderea luminarilor indeaproape a Este esentiala urmarea indeaproape & instructiunilor care vor fi prezentate continuare, pentru a obtine rezultate tn urna Infaptuin ritualuilr de aprindere a Iumindior, MiRitualurile trebuie Beute de fiecare dati # acelasi loc. De preferinga, sé fie un spatiu intim, cum ar fi dormitoral, si nu bucataria sau camera de zi, unde se intrepatrund vibratiile altor persoane, chiar daca ele nu sint prezente in ace moment. Dack nu aveti posibilitatea de a folosi un alt spajiu decit acela freeventat de mai multe persoane,o pel face totus. Aces fapt va aved @ parecare influent negativa, intirziind rezultatu Dtualale dar nu ve anoles on Veli avea nevoie, fireste, de un sfegne, dacd nu aveli deja unul. Trebuie si avefi grij le pericolu de a provoca un incendiu tn timp ee ard lumindrile; o luminare improprit fixata poate atinge materiale inflamabile, provocind izbuenirea unui ineendiu. Asa ci fifi atengi! 7 De asemenea, este necesar si folositi lumindri noi de fiecare data. Nu utilizati NICIODATA 18 luminéri intrebuinfate de alteineva sau chiar de dvs. dar in alte scopuri. Laminarile trebuie si fie intotdeauna noi gi folosite exclusiv in acelasi seop. Aceeagi luminare utilizata pentru scopuri diferive este nepotrivita, deoarece vibratiile ei sint negative sau chiar distruetive. Spatiul dedicat unui ritual se numeste altar gi poate fi o masi, un serin, un birou sau chiar si podeaua, daca’nici un alt loc nu este mai la Indemina. Dar orieare ar fi locul, el nu trebuie schimbat. Nu va razgindifi in fiecare 2i, frinded riseafi sA bulversati vibratile, ceca ce va submina effcacitatea ritualului De obicci, veti avea nevoie de o singura Juminare pentru fiecare ritual. Acest aspect este contrazis de aproape toate celelalte ghiduri pe teme similare, unde sint recomandate diverse tipuri de luminari pentru fiecare ritual in parte. Noi va seutim de asemenea complicalii, finded ele nu sint necesare pentru obinerea succesulut actiunitor dvs. Aceste detalii igi au locul in Iucrtrle oculte si nu fae parte din cerintele pe care le veti gisi in ghidul de fata. Ritualurile descrise {in aceasta carte sint la fel de eficiente ea eele din alte carti, poate chiar mai eficiente, bucurndu-se de avantajul simplitati, Inainte de a aprinde Iuminarea, va trebui s8 0 binecuvintaji si sé o ungeti, cu scopul dea 0 elibera de orice vibratie negativia, care ar fi putut-o contamina inainte ca dvs. si o cumparati, st de a0 impregna cu vointa dvs. pozitiva. Primui iueru ce trebuie facut este s& curditati luminarea eu un burete umed gi apoi si o lasati sé se usuce. Apolo binecuvintati cu urmatoarele cuvinte: 19 Curati gi binecuvintata esti! . ‘Lasd-ma sa ma bucur de ajutorul tau! Cu virful unui cutit ori al unui ae serieti pe luminare numele persoanei asupra careia intentionagi sa aetionati sau al problemei pe care doriti 3&0 rezolvati. In primul ca scrieti prenumele persoanei, iar daci nu Tl stiti, pur $1 simplu serieti vol" sau yea", Inveatind asttl jaminarea eu atribute umane, o transformati in tho mugen persona cnn Bin pane! de vedere magic, persoana respectiva se aflé din acel moment sub controlul dvs. i, daca respectati cu Stinjenie gi celelalte indicatii, Ii va fi practic imposibil si nu se supund dorintei dvs. Aprinderea luminarilor nu este 0 joacd de copii, el 0 problems serioasti la fel cum vor fi si rezultatele scontate. ‘eia ii cttutati Dact aveti o problema car eit rezolvare, inserieti-i numele pe luminare. De exemplu, daca problema dvs. este singuritatea, pur si simplu serieti ,singuratate". Daci aveti hevoie de nooe, serieli znoroe" si aga mai departe. aise ae ae 20 revenifi la mijloc. Nu fl aplicati de la un eapat la colilalt dintr-o singuré migcare; trebuie procedat exact cum o cer instruetiunile. Focalizat-ot tenga asupra scopului pentru care aprindeti luminarca in timp ce 0 ungeti. Daca va lisati gindurile sa zboare liber, gansele de a atinge telul propus se reduc considerabil. Majoritatea ocultistilor simt ea este necesar sit arda si tamiie in acelagi timp. Accasta atitudine igi are sorgintea intr-o veche credinfa, eare spune ea fumul purtind mireasma tamfiei se inalfa, ducind cu sine mesajul dorinjelor pind la zei. Aroma de tamlie contribuie gi la o mai bund concentrare, sporind tonusul vibratiilor si inviorind atmostera in care se petrece ritualul. Cu toate acestea, noi nut consideram taimiia indispensabila Iucrarilor oculte gi mai cu seamé ritualurilor de aprindere a luminarilor. Nu trebuie pierdut din vedere faptul ‘cd famul de tamiie innegreste plafonul, ceea ce Lar putea convinge pe omul iubitor de ordine gi curéitenie sa renunte la acest procedeu. Am dori, de asemenea, s& precizm ca nici ‘micar Iuminarile colorate nu sint de 0 insemnatate vital pentru succesul operajiunii. Ele sint mai importante decit tamfia, dar totugi nu deo importanta vitala. Luminari eolorate - si mai eu seama avind culorile obignuite: albastru, rou, galben ete - se gisesc in uncle magazine, insi pot {i prea costisitoare. O luminare alba este suficient, in caz et nu aveli la dispositie lumindri de alte culori. aL Cel mai important lueru in practica aprinderii luminirilor este actul magic al transferarii dorinjei dinspre constiinta dvs. inspre Constiinta Universal prin intermediul luminarii. Luminarea joaci rolul de medium intre dorinta dvs. gi indeplinirea ei gi stabileste legatura intre constiinta dvs. si 0 instant’ superioara. Ceea ce conteaza intr-adevir este ca dvs. si intelegeti acest lueru gi s& abordati problema cu sinceritate si credinta. Toate cololalte sint detalii ajuttoare si nu au un cuvint prea greu de spus in ceea ce priveste reugita ori egecul Intreprinderii dvs. Atita timp eit veti erede c& luminarea va va ajuta, veti reugi. Chiar daca folositi luminari corespunzator colorate si rostiti corect formulele magice in zilele stabilite, efectul scontat nu va fi obtinut: dact va lipseste credinta si infelegerea Utilizarea luminarilor colorate stabileste Jegitura cu guvernatoriii planetelor, dupa cum am_ vazut mai inainte, ins importanta lor nu trebuie supraevaluat, in lumina afirmatiilor precedente. Guvernatorii planetelor, ale caror vibratii sint atrase de luminarile colorate, actioneaza in numele dvs., dar rolul lor de intermediari nu garanteazii succesul. De aceea se intimpla ca ritualuri oculte elaborate si fie sortite esecului, pentru ca se acordit 0 atentie exagerata aspectelor superflue tn detrimentul spiritului problemei. Ca exemplu in acest sens vom mentiona reugita omului de afaceri, in ciuda lipsei de capital si a obstructiilor de tot felul, datorita dorintei si hotdririi sale. Un altul, detinind si eapital gi relatiile necesare, egueazi din cauza absentei 22 dorinfei de izbinda gi a mijloacelor de a dobindi succesul. Aceeasi logica se poate aplica gi velui ce aprinde laminri pentru a iesi biruitor in orice Daca, dintr-un motiv sau altul, nu puteti bros imingnt waorate, flo Inna te bignulte, care sin cel hal ugor de goat, NO? INEOCUTPY 0 euloare eu alta. Spre exemplt, nt Intrebuingali¢ lnminare verde, cind culonrea Dotrivithseapuful dvs. este ros, sat maro hn ie fe albastra 1 aya mal departe. ‘Trebue 98 Feapectattcorinta referitoare la eulor9t a4 na Substituti‘ eulonre eu alta, Doar afbal poate inloeuieelelate euor, datorits faptul eh abbenta total orieireteufor in albul simplu impeded orice posibilitate de amostecare a vibratiiior eromatice in detrimental avs, Uuikaren calor epolrivite nu va va fac niu, inst va acon degeabsimpotriva, decit' tn favoare dvs, diminuindu-va gansele de reusita. Atunci cind aprindtio luminare pentru a rezolia 9 problem fava, avetinevole de tat spriinul pe eae putt Sbtine, aga cd nu va spuiberall noroeut pris alegerea unei culori nepotrivite. Este de preferat tubal dact nu gas coloarea potivitdsaudaed va grabiti si indepliniti ritualul si nu mai puteti astepta pind vel! putes procura lumtnarile coreapunattoar, 23 6. Cum sé obtinem sprijinul Lunii Luna, Stapina nopfii, este cel mai influent corp cerese, fiind situata cel mai aproape de Pamint. Influenta ei se manifesta in aspectele esoterice ale ritualurilor oculte, drept care trebuie tinut seama de ea atunei cind se alege momentul indeplinirii facestora, Majoritatea ritualurilor mentionate in acest ghid au ca interval de timp optim pentra incepere perioada eit Luna se afla in crestere lintre Crai Nou si Luna plina). Aceasta este perioada in care astrul noptii exercita o influent pozitiva maxima, de aceea este preferata de toti cei te practicd magia alb& sau ritualurile oculte in scopuri benefice. Cu toate acestea, unele ritualuri se cer indeplinite in perioada cit Luna se afla in descrestere (intre Luna plin’ si Lun& neagra). Vor fi indicate clar gi ritualurile specifice acestui interval de timp. Ele se circumscriu registrului negativ, focalizindu-se asupra respingerii cireumstantelor nefavorabile, a situatiilor neplacute ete. Pe de alt parte, Luna in erestere 24 este favorabilé formulelor magice meni si 88 amelioreze. a —— O perioada ce trebuie evitata sistomatic este coa a Lunii negre, care dureazd trei zile si se instaleaza inainte de Luna now. Acest interval de timp este preferat de practicantii magiei negro, jeoarece atunci Stapina Magiei atinge apogeui nogativitatii. " (l 25 7. Cum ne pregatim ‘V-am prezentat pind acum cea mai simpla si mai efielonta cale de a aprinde luminarile, De acum totul depinde de dvs. Vor urma peste 100 de formule magice si ritualuri, pe care le-am impart in opt categorit principale, pentru a va ugura "Sficeare ritual confine un psalm din Bibli, dar Psalmul 10 Un psalm al lui David; mai-marele cintiretilor. 1. In Domnul am nadajduit. Cum veti zice sufletului meu: «Muta-te in muni, ea 0 pasdre?» 2. Ci iath picdtosii au incordat arcul, gatit-au suigeti in tolbii, ca sii sigeteze in intuneric pe cei nedrepti la inima. 3, Cé au surpat ceea ce ai agezat; dar dreptul ce a facut? 4, Domnul este in Biserica cea sfinta a Lui, Domnul in cer are seaunul Sau, Ochii Lui spre sirac privese, genele Lui cereeteazd pe fili oamenilor. 5. Domnul cerceteazd pe cel drept gi pe cel neeredincios; iar pe eel ce iubeste nedreptatea il urdste sufletul Siu, 6. Va ploua peste picdtosi laguri, foe si pucioasa; iar suflare de vifor este partea paharului lor. 7. CA drept este Domnul si dreptatea a inbit si fata Lui spre eel drept priveste. 14 Psalmul 129 Cintarea treptelor 1. Dintru adineuri am strigat cAtre Tine Doamne! Doamne, auzi glasul meu! 2. Fie urechile Tale cu Iuare-aminte a glasul rugaciunii mele, 3. De Te vei uita la faradelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? 4. Ci la tine este milostivirea. 5. Pentru numele Tau, Te-am asteptat, Doamne; asteptat-a sufletul meu spre cuvintul Tau, 6. Nadajduit-a sufletul meu in Domnul, din straja diminetii pind in noapte. Din straja diminetii si nédajduiasca Israel spre Domnul, sa gt de Domnul este mia gt malta mintuire seit 3B! va izbtvi pe Israel din toate ftradlogile Psalmul 64 Un psalm al lui David; mai-marele cintaretilor. Cintarea lui Ieremia gi a lui Iezechiel din timpul sederii in pimint strain, cind avea si iasi din Babilon, 1. Tie Ti oe cuvine cintare, Dumnezeule, in Sion si Tie Ti se va implini figdduinta in Terusalim., 2. Auzi rugticiunea mea, cditre Tine tot trupul va 3. Cuvintele celor fara de lege ne-au biruit pe noi gi nelogiuirile noastre Tu le vei cura 4. Fericit este cel pe care Lai ales gi lai primit; locui-va in curtile Tale. 115 i 5. Umples-ne-vom de buniitatile casei Tale; sfint este locagul Tan, minunat in dreptate. 6. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mintuitorul nostru, nadejdea tuturor marginilor pamintului gi ‘acelor de pe mare departe; 7. Cel ce gatesti muntii cu taria Ta, incins find cu putere; Gel ce tulburi adincul marti si vuietul valurilor ei 8. Tulbura-se-vor neamurile gi se vor spaiimtnta cei ce locuiese marginile, de semnele Lui; iesirile ‘diminefii gi ale serii le vei veseli 9. Cercetat-ai pamintul gi Lai adipat pe el, Dogatile lui le-ai inmultit; 10. Riul lai Dumnezeu s-a umplut de api; gatit- ai hrana lor, e& aga este gitirea Ta. Li, Adapa brazdele lui, inmulfeste roadele tui si se vor bucura de pictituri de ploaie, rasirind. 12, Vei binecuvinta eunana anului bundtatii ‘Tale si cimpiile ‘Tale se vor umple de roade grase. 13° Ingraga-se-vor pagunile pustiei gi cu bucurie doalurile se vor incinge. 14, Imbracatu-s-au pagunile cu oi gi viile vor inrnniti griul; vor striga gi vor cinta. Psalmul 141 ‘Un psalm al Jui David: al priceperii ora el in pestera. O ragiciune. cind 1. Cu glasul meu etre Domnul am strigat, cu glasul meu e&tre Domnul m-am rugat, 2. Varsa-voi inaintea Lui rugaciunea mea, necazal meu inaintea Lui voi spune. 8, Cind lipsea dintru mine dubul meu, Ta ai cunoscut chrarile mele, In calea aceasta in care am 16. Uumblet,ascuns-au curs mie 4 Luatam seama de-a dreapta iam privit gi nu era cine si ma eunoased. Bier-a faga de ie mine gi nu este cel ce cauté sufletul meu. Sulgstam cit Tio, Doane, sivan: Tu esti nidejden mea, partea mea esi in plmintu celor vii». 7 i a 6. Ja aminte la rugaciunea mea, ci m-am sme! foarie.Inbavestom de cl ce nd prigonsse, of © a intit mai malt dec mine 7. Seoate din temnifa sufletul meu, cas laude numele Tau, Doamne. Pe mine ma asteapia rept, pind don vel rasplat mie Psalmul 105 Aliluia 1. Landati pe Domnul ca este bun, ed in veac este mila Lui 2. Cine va grai puterile Domnului, cine va face susie toate landelo Lui? 3. Fericiti cei ce pazese judecata gi fac dre} in toata vremea, : . — 4. Adu-Ti aminte de noi, Doamne, intra bunavointa Ta fata de poporul Tau; cerceteazd-ne pe noi cu mintuirea Ta, 5. Ca sa vedem intra bunatati pe alegii Tai, sé ne bucurim de veselia poporului Tau gi si ne udm cu mopteniren Ta, 'aciituit-am cu parintii nostri, nelegiuit-am, ficut-am strimbatate, ° 7 7. Parintii nostri tn Egipt n-au inteles minunile ‘Tale, nu si-au adus aminte de multimea milei Tale si Te-au amarit cind s-au suit la Marea Rosie. ut ae 8, Dar i-a mintuit pe ei pentru numele Siu, ea si facd cunoseutd puterea Lui. 9, Sia certat Marea Rogie si a secat-o gi ia ‘condus pe ei prin adineul marii ca prin pustie; '10. El i-a scos pe ei din mina celor ce-i urau gi i- a igbivit pe ei din mina vrajmasului; ‘IL $i a acoperit apa pe cei ce-i asupreau pe el; nici unl dintre ei n-a rimas. 7 ‘2. Si au crezut in cuvintele Lui gi au cintat Lauda Luis 13. Dar degrab au uitat lucrurile Lui si n-au suferit sfatul Luis | A. Ci au fost cupringi de mare pofta, in pustie, si au ispitit pe Dumnezeu, in loc fara de apa. 15. $i le-a implinit cererea lor gi a siiturat sufletele lor. 16. $i au miniat pe Moise in tabi gi pe Aaron, sfintul Domnului. : 17, Sa deschis pimintl si» tnghiit pe Datan a acoperit adunarea lui Aviron. | Pega aprins foe in adunarea lr, vapaie a ars pe pacato “B° Brau facut vitel in Horeb gi sau fnchinat idolului 20. Si au schimbat slava Lui intru asemanare de vilel, care méninea iarba. 21. Au uitat pe Dumnezeu, Care i-a izbavit pe i, Care a facut Iuerari mari in Egipt; ‘22. Lucruri minunate in pamintul lui Ham si {nfricosatoare in Marea Rosie. 25. Atunel eis aici plarda pe dinsi sar 6 pierdut, daci Moise, alesul Lui, n-ar fi stat Inaintea fejei Lui ca s& intoared minia Lui gi sa nui piarda us 24. Apoi au disprefuit pimintul eel dorit gi nau crema in euvintul Lu, i au cirtit in corturile lor gi n-au ase slasul Domnalu. 7 a __ ,26: Atunei el a ridicat mina Sa asupra lor, ca sit- i doboare pe ei m pustie 27. $i sA doboare sdiminta lor intru neamuri si st+irisipeased pe ei In toate patil. 28. Au jertfit lui Baal-Peor si aut mincat jertfole mortilor 29. Si Leau Intaritat pe El cu faptele lor gi ‘muri mulfi dintre ei ° a atl, Dar a stat Finces gi L-aimblinit ga neetat 31. $i i s-a socotit lui intra dreptate, din neam Jn neam pind tn veac, 82. Apoi L-au miniat pe El la apa certizii, gi Moise a suferit pentru ei, * i 58. Ci au amarit dubul lui si a grat, eu buzele Iu. eee 34. N-au nimicit neamurile de eare le-a Domnul; oe 25. Ci s-au amestecat cu neamurile gi au deprins Iuerurile lor 36. $i au slujitidoilor lor gi sau smintit, 31. $i au jertft pe fii lor si pe fetele lor idolior, 38. Au virsat singe nevinovat, singele filor lor gi al fetelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan gi s-a spurcat pamintul de singe. 39. S-au pingarit de lucrurile lor gi s-au destrinat cu faptele lor. 40. Atunci S-a aprins de minie Domnul Impotriva poporului Sau sia urit mostenirea Sa. 41. $i ca dat pe ei in miinile neamurilor gi au 19 — stiipinit pe ei cei ce-i urau pe el. 22, Vrjmagii lor i-au asuprit pe ei si au fost nefericiti sub miinile lor. 43, De multe ori Domnul i-a izbavit pe ei, dar ei eau amérit pe El cu sfatul lor gi i-a umilit pentra faradelegile lor. “44. Dar Domnul ie vizut cind se necijeau ei, @ auzit rugacitinea lor, 45. Sigiva adus aminte de legimintul Lui gi ait dupa mulfimea milei Sale; 46. $i Je-a dat si glseascd mili, Inaintea eelor ce i-au Tobit pe ei. 47. [zbaiveste-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, si ne adund din neamuri, ca #4 ludém numele cel sfint al Téu si si ne faim ou lauda ‘Ta. ‘48. Binecuvintat este Domnul Dumnezeul lui Israel, din veae gi pind in veae. Tot poporul si zi: Amin. Amin. Psalmul 82 ‘Un psalm al iui Asaf. 1. Dumnezeule, cine se va asemana ‘ie? Si mu taci, nici si ‘Te linistesti, Dumnezeule! 2, Cit iat, vrdjmagii Tai s-au Tntaritat gi cei ce ‘Te urase au ridieat capul. 2. Impotriva poporalni Tau au Iuerat cu vielesug sis-an sfituit impotriva sfinfilor Tai. “4. Zis-au: «Veniti si-i pierdem pe ei dintre neainuri gi s& nu se mai pomeneased numele lui Israch. 5. Ca s-au sfaétuit inte-un gind impotriva lui mpotriva Ta Jegamint au feut: 6 Locagurile idumeilor gi ismailitenii, Moabul si 120 agarenii, 7. Gheval gi Amon gi Amalie gi cei de alt neam. cu cei ce locuiese in Tr. - 8, C8 si Asur a venit Impreund cu ei, ajutat-aw fiilor lui Lot. ai 9, Ficle lor ca Ini Madian gi lui Sisara, gi ca I Tavin, al Chien. . et 10. Pierit-au in Endor; fécutu-s-au ea gunoil péamint, i 1. Pune pe capeteniile lor ca pe Oriv gi Zev gi Zevel si Salmana, pe toate cipetenille lor, care au zis: «8A mogtenim noi jertfelnicul lui Dumnezeu» 12, Dumnezeul met, pune-i pe ei ea 0 roata, ca ‘trestia in fata vintului, 13. Ca focul care arde pidurea, ea vipaia care arde muntii sgglts 8 alunite ei, In viforal Thu stn ungia nal Ummle feel lor do oeart, i vor ebuta fata 16. Sa se rugineze gi sit se tulbure In veacul ‘veaculli gi sa fie Infruntati si s& piara. 17. $i si cunoased ei ci numele Tau este Domnul. Tu singur esti Cel Preainalt peste tot pamintul. poate al Im al Iui David, spre inteleptire et praim al} id, spre intelepti 1, In ce chip doreste cerbul izvoarele apelor, aga ‘Te doreste sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. 2, Insetat-a sufletul meu de Dumnezeul eel viu; ind voi ven si mi voi araita fetei lui Dumnezeu? a 3, Ficutu-mi-s-au lacrimile mele piine ziua gi noaptea, eind mi se zicea mie in toate zilele: «Unde este Dumnezeul tui?» 4. De acestea mi-am adus aminte cu revarsare de inima, cind treceam cu mulfime mare spre casa lui Dumnezeu, 5, In glas de bucurie si de lauda si in sunct de sirbatoare 6. Pentru ce esti mihnit, suflete al met, gi pentru ee ma tulburi? 7. Nadajduieste in Dumnezeu, c&-L voi luda pe El; mintuirea fefei mele este Dumnezeul meu. 8. In mine sufletul meu s-a tulburat; pentru aceasta imi voi aduce aminte de Tine, din plmintul Tordanului si al Ermonului, din muntele cel mic. 9, Adine pe adine cheama in glasul ciderilor apelor Tale. 10. Toate talazurile si valurile Tale peste mine au treeut. 11. Ziua va porunci Domnul milei Sale, iar noapiea cintare Lui de la mine. 12. Rugdciunea Dumnezeului vietii mele, spune- voi lui Dumnezeu: «Sprijinitoral meu esti Tu, pentru ce m-ai uitat?» 13. Pentru ce umblu mthnit cind ma necajeste vyrijmagul meu? 14. Cind se sfarimau oasele mele ma ocdrau asupritorii mei 15. Cind imi ziceau mie in toate zilele: «Unde este Dumnezeul ti? 16. Pentru ce esti mibnit, suflete al meu, gi pentru ce ma tulburi? 17, Nadajduieste in Dumnezeu, ea-L voi liuda 122 pe el; mintuitorul fefei mele este Dumnezeul meu. Psalmul 16 O rugiciune a lui David 1. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, asculté rugaciunea mea, din buze ard de vielenie. 2, De la fata Ta judecata mea si iasi, ochii mei sii vada cele drepte. 8, Cercetat-ai inima mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai limurit, dar nit s-a aflat intra mine nedreptate. 4, Ca si nu gréiascd gura mea lucruri omenesti, pentru cuvintele buzelor Tale eu am pazit cai aspre, 5. Indreapta picioarele mele in etrarile Tale, ca sa nu govaie pagii mei. 6. En am strigat, e& m-ai auzit, Dumnezeule; pleacd urechea Ta eétre mine si auzi cuvintele mele. 7. Minunate fa milele Tale, Cel ce mintuiesti pe cei ce nddajduiesc in Tine de cei ce stau impotriva dreptei Tale. 8, Pizeste-ma, Doamne, ca pe lumina ochilor; eu acoperimintul aripilor Tale acoper’-mi 9. De fata necredinciosilor care ma necajese pe mine. Vrijmagii mei sufletul mew lau euprins; 10. Cu grasime inima lor si-au incuiat, gura lor a grait mindrie. TL Izgonindu-m, acum m-au inconjurat; ochii lor gi-au atintit ca si ma plece la pimint. 12, Apucatu-m-au ea un Teu gata de prada, ea 123 un pui de leu ee locuieste in ascunzisuri 13. Scoalé-Te, Doamne, Intimpina-i pe ei gi impiedies-i. Izbaveste sufletul meu de cel necredincios, eu sabia Ta. 4. Doamne, desparte-ma de oamenii acestei mi, ce-51 iau partea in via, eici s-au umplut pintecele lor de bunatatile Tale; saturatu-s-au fii Jor si au lisat ramésitele pruncilor. 15, Tar eu Intru dreptate ma voi arsta fetei Tale, siitura-mé-voi eind se va arata slava Ta. Psalmul 117 Aliluia 1, Laudati pe Domnul ci este bun, ed in veae este mila Lui, 2, Sa zicd, dar, casa lui Israel, ed este bun, cit in veae este mila Lui 8. SA zicd, dar, casa lui Aaron, ec este bun, cé In vveac este mila Lui. ‘4. Sa zicd, dar, tofi coi co se tem de Domnul, ‘este bun, efi in vene este mila Lui. 5. In necaz am chemat pe Domnul gi m-a auzit i m-a scos intra desfitare. 6. Domnul este ajutorul meu, nu ma voi teme de ce-mi va face mie omul. 7. Domnul este ajutorul meu si eu voi privi cu bucurie pe vedjmagii mei. 8, Mai bine este a te Inerede in Domnul, decit a te inerede in om, 9. Mai bine este a nidajdui in Domnul, deett & nidijdui in c&petenii 10. Toate neamurile m-au inconjurat si in numele Domnului iam infrint pe ei. 124 11. inconjurind m-au inconjurat gi in numele Dommului i-am Infrint pe ei. 12. Inconjuratu-m-au ca albinele fagurele, dar ss-an sting ca focul de spini gi in numele Domnului cam infrint pe ei 13. Impingindu-ma m-au impins si ead, dar ‘Dommul m-a sprijinit. 14, Tria mea si lauda mea este Domnul $i mi-a fost mie spre izbivire. 15. Glas de bucurie gi de izbivire In corturile drepfilor: «Dreapta Domnului a ficut putere». 16, Dreapta Domnului m-a inal{at, dreapta ‘Domnului a facut putere!» 17. Nu voi muri, ei voi fi viu gi voi povesti lucrurile Domnului 18. Certind m-a certat Domnul, dar mortii nu ma dat. 19. Deschideti-mi mie portile dreptatii, intrind in ele voi luda pe Domnul. 20. Aceasta este poarta Dommului; dreptii vor intra printr-insa, 21. Te voi lauda, eX m-ai auzit gi ai fost mie spre inbavire. 22. Piatra pe care n-au bagat-o in seama ziditorii, aceasta s-a fiicut in capul unghiului. 23. De la Domnul s-a fiieut aceasta gi minunata este intru ochii nostri. 24. Aceasta este ziua pe care a facut-o Domnul, ‘8 ne bucur’im gi sa ne veselim intru ea. 25. 0, Doamne, mintuieste! O, Doamne, sporeste! 26. Binecuvintat este cel ce vine intru numele Domaului; binecuvintatu-v-am pe voi, din casa Dommului. 125 27, Dumnezeu este Domnul si S-a ardtat: nous. ‘Toemiti sdrbatoare cu ramuri umbroase, pind la coroanele altarului. 28. Dumnezeul meu esti Tu si Te voi lauda; Damnezeul meu esti Tu si Te voi inaita. Te voi Jstda of m-ai auzit si ai fost mie spre mintuire. 29. Lauda{i pe Domnul ca este bun, c& in veae este mila Lui Psalmul 91 ; Un psalm pentru ziua simbetei 1 Bine este a luda pe Domnul gi a einta le Tau, Preainalte, me seat! dimineate mila "Ta i adevdrul Tau in toate noaptea, 3. in pseltire eu zece strune, cu cintece din ae Ea mal yselit, Doamne, intr faptrite Tale sitntrulucrurle mail Tale ma vo bueura, Ch sau manit hueruile Tale, Doamne,adinet cu total sint gindurile Tale! 82 "Barbatal nepricepat nu va canvases cel netnflegator muse Injelege avestes, 7 Cied riser pleltasi a iarba 656 ives tof cei ce fac faridelegea, fs. Ga st plara in veacul veacului, Tar Tu, Presinal est in vese, Doanane 9. Cf fata vrajmagi Ta, Doane, vor per gi se vor rsp toficel ee luereaza furédelegea, 1 oh gore alta puteres mea ee @ inorogului sibstrineiie mele unse din belgug ii Sle privitochit mel eatre vedjmasii mel gi pe cei vielen, e se idicd impotriva ieay 8 va au 128 uurechea mea. 12, Dreptul ea finicul va tnflori gi ea cedral cel din Liban se va inmulfi. 13. Résiifi find in casa Domnului, tn curtile Dumnezeului nostru vor infloi. 14, Ine intru bitrinete anse se vor inmulti si bine-viefuind vor fi, ca si vesteased: 15. Drept este Domnul Dumnezeul nostru si nu este nedreptate intra Dinsul Psalmul 148 Un psalm al lui Agheu gi al Ini Zaharia. Aliluia, 1. Laudati pe Domnul din ceruri, laudati El intru cele inalte, 2. Laudati-L pe El toti ingerii Lui, liudati-l pe El toate puterile Lui, 3. Laudati-l pe El soarele gi luna, laudati-L pe El toate stelele gi lumina. 4, Laudati-L pe El cerurile cerurilor gi apa cea mai presus de ceruri 5. Sa laude numele Domnului, ca El a zis si s-au fficut, El a poruncit gi s-au zidit, 6. Pusu-le-ai pe ele in veae gi in veacul veacului; lege le-a pus gi nu o vor trece, 7. Laudati pe Domnul tofi cei de pe pimint, balaurii si toate adincurile. 8, Focul, grindina, zapada, gheata, viforul, toate indeplinigi euvintul Luis 9. Munfii gi toate dealurile, pomii cei roditori si tofi cedriis, 10. Fiarele gi toate animalele, tiritoarele gi pasirile cele zburatoare; Pe 17 11. imparatii pimintului gi toate popoarele, capetoniile si tofi judecktorii pamintului; 12, Tinerii gi fecioarele, batrinii cu tinerii, 13, S& laude numele Domnului, ca numai numele Lui s-a indlfat. Lauda Lui pe pamint gi in 14, $i va inalfa puterea poporului Lui, Cintare tuturor euviosilor Lui, fillor lui Israel, poporului ce se apropie de Bl, Psalmul 22 Un psalm al lai David 1, Domnul ma pagte si nimie nu-mi va lipsi. 2, La loc de pagune, acolo m-a sfilashuit; la apa oditinei m-a hranit. 3, Sufletul meu |-a intors, povatuitu-m-a pe céririle dreptatii, pentru numele Lui. 4. Ca de voi $1 umbla in mijlocul morfii, mu ma voi teme de rele; c& Tu cu mine esti. 5. Toiagul Tau si varga Ta, acestea m-au mingtiat. 6, Gatit-ai mast Inaintea mea, impotriva celor ‘ce mi necéijesc; uns-ai cu untdelemn capul meu gi paharal Tu este adiipindu-mi ca un puternic. 7. $i mila Ta ma va urma in toate zilele vietii mele, ca si locuiese In casa Domnului, intra lungiime de zile, Psalmul 42 ‘Un psalm al lui David, nescris deasupra la 1, Judect-mi, Dumnezeule, gi apart dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept gi 128 viclean, gi izbaveste-ma. 2. C4 Tu esti, Dumnezeule, intarirea mea; pentru ce m-ai lepiidat? Pentru ce umblu mihnit cind ma necaijeste vrajmagul meu? 3. Trimite lumina Ta si adevérul Tau; acestoa mau povijuit si m-au condus la muntele cel sfint al Tau si la locagurile Tale. 4. $i voi intra la jertfelnicul Ini Dumnezeu, la Dumnezeul cel ce veseleste tineretile mele; 5, Lauda-Te-voi in aléuta, Dumnezeule, Dumnezeul mew. 6. Pentru ce esti mihnit, suflete al meu, gi pentru ce ma tulburi? 7. Nadajduieste in Dumnezeu c4-L voi luda pe El; mintuirea fetei mele este Dumnereul meu. Psalmul 146 Un psalm al lui Agheu gi al Iui Zaharia. Aliluia. 1, Liudati pe Domnul, c& bine este a cinta; Dumnezeului nostru plicuti fi este cintarea. 2, Cind va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna si pe cei risipiti ai lui Israel; 3. Cel ce vindecd pe cei 2drobiti cu inima si leaga ranile lor, 4. Cel ce numdiré mulimea stelelor gi d& tuturor numele lor. 5. Mare este Domnul nostru si mare este tiiria Lui si priceperea Lui nu are hotar. 6. Domnul inalfa pe cei blinzi si smereste pe cei plicdtosi pin’ la pamint. 7. Cintati Domnului 0 cintare de lauda; cintati Dumnezeului nostru in alduta; 129 8, Celui ce imbraca cerul cu nori, Celui ce ateste pamintului ploaie, Celui ce rasare in muni iarba si verdeata spre slujba oamenilor; ‘9. Celui ce da animalelor hrana lor si puilor de corb, care il cheama pe El. 16. Nu in puterea calului este voia Lui, nici in cel iute la picior bunavointa Lui. 11. Bunavoinfa Domnului este in cei ce se tem de El gi in cei ce nédajduiese in mila Lui. Psalmul 107 Un psalm al lui David 1. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea; cinta-voi si voi luda Intra inima mea. 2. Desteapta-te, slava mea! Desteapta-te, psaltire gi aluta! Destepta-ma-voi dimineata. '3, Lauda-Te-Voi intre popoare, Doamne, cinta-voi ‘Tie intre neamuri, ‘4. CA mai mare decit cerurile este mila Ta si pind la nori adevérul Ti. 5. Inalfié-Te peste ceruri, Dumnezeule, gi peste tot pdmintul slava Ta, ca s& se izbaveasca cei plicuti ai Tai 6. Mintuiegte-ma eu dreapta Ta gi ma auzi. Dumnezeu a grait in Tocul cel sfint al Luiz 7. dnalfa-Ma-voi gi voi imparti Sichemul 5i ‘Valea Suchot gi 0 voi masura. 8, Al Meu este Galaad gi al Meu este Manase si Efraim sprijinul eapului Meu; 9. Tuda, legiuitoral Meu; Moab, vas al spiilarii Mele; 10. Spre Idumeea voi arunca ineailfamintea Mea, Mie cei de alt neam Mi s-au supus>.. 130 11. Cine ma va duce in cetatea intarita? Cine ma va povatui pina tn Idumees 12. Oare, nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepadat pe noi? Oare, nu vei iesi, Dumnezeule, eu ostirile noastre? 13. Da-ne noua ajutor, ca sé iesim din necaz, ca degartit este izbivirea cea de la oameni. 14. Cu Dumnezeu vom birui si El va nimici pe ‘vr§jmagii nostri. Psalmul 94 O cintare de lauda a lui David 1. Venifi sé ne bucuram de Domnul si sa strigim Ini Dumnezeu, Mintuitorul nostra. 2. SA intimpinam fata Lui intru lauda gi in psalmi sa-I strigam Lui, 3. Ci Dumnezeu mare este Domnul si imparat mare peste tot pamintul. 4. Ca tn mina Lui sint marginile pamintului gi naltimile muntilor ale Lui sint. 5. Ca a Lui este marea si El a ficut-o pe ea, gi useatul miinile Lui bau zidit. 6. Veniti sa ne tnchindm gi si e&dem Inaintea Lui gi s4 plingem inaintea Domnului, Celui ce ne-a facut pe noi 7. Ca El este Dumnezeul nostra gi noi poporul plisunii Lui gi oile miinii Lui sina 8. 0, de afi auzi glasul care zice: «Sa nu va Invirtogati inimile voastre, 9, Ca in timpul cereetarii, ea in ziua ispitirii in pustie, 10. Unde M-au ispitit parinfii vostri, M-au ispitit gi au vazut lucrurile Mele. 11 11, Patruzeci de ani am urit neamul acesta gi am is: «Pururea ratacese cu inima». 12. Si ei n-au cunoscut caile Mele, ci M-am juret intra minia Mea: «Nu vor intra intra odihna Mea». Psalmul 74 a" Un psalm al Iui Asaf; mai-marelui cinta- retilor. SA nu stricil 1, Lauda-Te-vom pe Tine, Dumnezeule, Yiuda“Te-vom gi vom chema numele Tau. 2, Voi spune toate minunile Tale. «Cind va fi yremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca 8. Cutremuratu-s-a pamintul gi tofi cei ce Jocuiese pe el; Eu am intarit stilpii lu. ‘4. Si am zis celor fara de lege: «Nu faceti firddelege> si picdtosilor: «Nu indlfati fruntea! 5. Nu ridicati la inélfime fruntea voastra, sa mu sgraiji nedreptate impotriva lui Dumnezew 6. Ca nici de la rastrit, nici de la apus, nici din ‘munfii pustiei nu vine ajutorul; - 7. Ci Dumnezeu este judecatorul; pe unul il smeregte gi pe altul il inal. 8. Paharal este in mina Domnului, plin eu vin curat bine-mirositor, si il trece de la unul la altul, Gar drojdia lui nu s-a virsat; din ea vor bea toli pilcitosii pimintului, - . 9. lar eu. ma voi bucura in veae, cinta-voi Dumnezeului lui Lacob. ‘[0. $i toate fruntile picitosilor voi zdrobi gi se va indlfa fruntea dreptului 192 Psalmul 89 Rugiciunea lui Moise, omul lui Dumnezeu __ 1. Doamne, seépare Te-ai facut noui in neam gi 2. Mai inainte de ce s-au ficut muntii gi s-a zidit, pamintul gi lumea, din veae gi pina in veac esti Tu 3, Nu intoaree pe om intru smerenie, Tu, care ai zis: Intoarceti-va, fii ai oamenilor», 4, C& 0 mie de ani inaintea ochilor Tai sint ca ita de ieri, care a trecut, si ca straja noptii 5. Nimicnicie vor fi anii lor; dimineata ca iarba, va trece, 6. Dimineata va inflori gi va trece, seara va idea, se va intari si se va usca. 7. C& ne-am sfirgit de urgia Ta gi de minia Ta ne-am tulburat. 8, Pus-ai fiirddelegile noastre inaintea Ta, gresealile noastre ascunse, Ia lumina fefei Tale. 9. Ca toate zilele noastre s-au impufinat gi in minia Ta ne-am stins. 10. Anii nogtri s-au socotit ca pinza unui paiianjen; zilele anilor nogtri sint gaptezeci de ani; LL. lar de vor fi in putere, opizeci de ani, si ce este mai mult decit acestia, osteneald si durere; 12, Ca trece viata noastra si ne vom duce. 13. Cine cunoaste puterea urgiei Tale gi cine masoari minia Te, dupa temerea de Tine? 14, Invata-ne sa socotim bine zilele noastre, ca sa ne indreptaim inimile spre intelepeiune. 15. Intoarce-Te, Doamne! Pina cind vei sta departe? Mingle pe robii Tail 16. Umplutu-ne-am dimineata de mila Ta gi ne-atn bucurat gi ne-am veselit in toate zilele vietii 133 noastre. 17. Veselitu-ne-am pentra zilele in care ne-ai smerit, pentru anii in care am vizut rele, ‘18. Cauta spre robii T&i gi spre Tucrurile Tale gi indrepteazi pe fii lor. 19. $i sé fie lumina Domnului Dumnezeului nostra peste noi, si lucrurile miinilor noastre le indrepteaza. Psalmul 7 Un psalm al Iui David, pe care Ia cintat Domnului, pentru cuvintele lui Husi, fiul lui Temeni. 1, Doamne, Dumnezeul meu, in Tine am nadajduit. Mintuieste-ma de toti cei ce ma prigonese si ma izbaveste, 2 Ca nu cumva 84 rapeascé sufletul meu ca un Jeu, nefiind cine si ma izbaveased, nici cine si ma mintuiase’ 3. Doamne, Dumnezeul meu, de am facut aceasta, de este nedreptate in miinile mele, “4. De am rasplatit cu rau celor ce mi-au ficut mie rau gi de am jefuit pe vrajmasii mei fara tome, 5. $8 prigoneascd vrjmagul sufletul meu gi si-l prinda, 58 calce la pamint viata mea si slava mea {in {arin s8 0 ageze 6, ScoaliTe, Doamne, intru minia Ta, inalta-Te pina la hotarele vrajmagilor mei; scoala-Te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca cu care ai poruneit, 77. $i adunare de popoare Te va inconjura si peste ea la inaltime Te intoarce, 134 8. Domnul va judeca pe popoare; judecdi-m: Doamne, dupa dreptatea mea si dupa evinovilis 9. Sfirgeascd-se rautatea pAcdtosilor gi intareste pe cel drept, Cel ce cerci inimile gi rarunchii, Dumnezeule drepte; . 10. Ajutorul meu de la Dumnezeu, Cel ce ‘mintuieste pe cei drepti la inima. 11. Dumnezeu este judecdtor drept, tare gi Indeling-rabdator gi nu Se minic in fiecare zi. 12, De nu va veti intoarce, sabia Sa o va luci, sera Stu ba Inconda a pret i in el a gatit unelte de moarte; saigetile L pentru cei ce ard le-a lucrat. a 14, Tati a poftit nedreptatea, a zAmislit silnicia sia nscut nelegiuirea, 15. Groapa a sipat si a adincit-o, gi va cédea in soap pe caro a fut, . SA se intoarc nedreptatea Iui pe capul lui gi pe crestetal lui silniia lui sa se coboare. 17. Lauda-voi pe Domnul dupa dreptatea Lui gi voi cinta numele Domnului Celui Preainalt. Psalmul 2 Un psalm al lui David, neseris deasupra la 1, Pentru ce s-au intdritat neamurile, si popoarele au cugetat desertaciuni? 2, Ridicatu-s-au imparatii pamintului_ gi capeteniile s-au adunat impreuna impotriva Domnalui sia Unsului Siu, zicind: 3. «S& rapem legaturile lor gi sé lepadam de la noi jugul lor» 135 q 4, Cel ce locuieste in ceruri va ride de dingii, si Dominul ii va batjocori pe ei! '3 Atunci va grdi cétre ei Intra urgia Lui si intru infnia Lui ii va tulbura pe ei; 6. Tar Bu sint pus imparat de El peste Sion, muntele cel sfint al Lui, vestind porunca mul eer Domnul a zis cite Mine: «Fiul Meu esti Tu, Bu astézi Te-am nascut! 8. Cere de la Mine si-Ti voi da neamurile mostenirea Ta; $i stipinirea Ta, marginile pa- intl '9. Vel paste pe ele cu toiag de fier; ca pe vasul larulut le vei zdro! : 10, $i scum, imparabi infelegetitIavatatvd toti, care judecati pamintul! ‘stati Dommulul eu ek gv bucurati de El eu cutremur. 12. Laa{i Invapaturd ca nu cumva si Se minie Domnul si s& pierifi din ealea cea dreapta, cind se va aprinde degrab minia Lui! Fericifi toti cei ee nadajduiese In El Psalmul 29 rt Un psalm al lui David; mai-marelui cinta- retilor pentru sfinfirea casei. 1, Inalta-Te-voi, Doamne, ea m-ai ridicat gi n-ai veselit pe vrdjmagii mei impotriva mea. 2 Doane, Dumnezeul meu, strigat-am eitre ‘Tine gi m-ai vindecat. 3. Doamne, scos-ai din iad sufletul meu, iminvuitu-m-ai de eei ce se coboara in groaps. “4 Cinta{i Dommnului, cei cuviogi ai Lui gi liudati 136 pomenirea sfinteniei Lui 5. Cd iutime este intru minia Lui si viata intra voia Luis seara se va salaglui plingerea, iar dimineata bucuria. 6. lar eu am zis intra indestularea mea: «Nu ma voi clitina in veue!» 7. Doamne, intru voia Ta, dat-ai frumusetii mele putere; dar cind Ti-ai intors fata Ta, eu m-am tulburat. 8, Catre Tine, Doamne voi striga gi catre Dumnezeul meu ma voi ruga. 9. Ce folos ai de singele meu de m& pogor in stricaciune? Oare, Te va Tiuda pe Tine farina sau va vesti adevarul Tau? 10 Auzit-a Domnal si m-a miluit; Domnul a fost ajutorul meu! 11. Schimbat-ai plingerea mea intru bucurie, rupt-ai sacul meu si m-ai incins cu veselie. 12. Ca slava mea si-Ti clnte Tie gi s& nu ma mthnese; Doamne, Dumnezeul meu, in veae Te voi luda! Psalmul 48 Mai-marelui cintarefilor; un psalm pentru fiii lui Core. 1. Auziti acestea toate neamurile, ascultati toti cei ce locuiti in lume: 2. Pamintenii gi fii oamenilor, impreund bogatul si sdracul 3. Gura mea va grai infelepciune si cugetul inimii mele pricepere. 4. Pleca-voi spre pilda urechea mea, tileui-voi in sunet de psaltire gindul meu. 137 65, Pentru ce si mii tem in ziua cea rea, eind ma va inconjuura faradelegea vrajmasilor mei? 6. Ei se inered in puterea lor gi cu mulfimea bogitiei lor se Lauda. "7, Nimeni ins nu poate si scape de la moarte, nici s& plateasci Ini Dumnezeu pret de rascumparare, 8. CA réscumpirarea sufletului este prea scumpa si niciodat& nu se va putea face, 9. Ca sit rimind cineva pe totdeauna vin gi si nu vada niciodatd moartea. 10. Fiecare vede ca inteleptii mor, cum mor gi cei neintelepti si nebunii gi lasa altora bogaitia lor. 11. Mormintul lor va fi casa lor in veac, locagurile lor din neam in neam, desi numit-au eu numele lor piminturile lor 12, $i omul, in cinste find, n-a priceput; alaturatu-s-a dobitoacelor celor fara de minte si s-a asemanat lor. 13. Aceasta cale le este sminteala lor gi celor ce vor gisi de bune spusele lor. 14, Ca nigte oi in ind sint pusi, moartea ii va paste pe ei. 15. Si-i vor st&pini pe ei cei drepti gi ajutorul ce-| nadajduiau din slava lor, se va invechi in iad. 16. Dar Dumnezeu va izbavi sufletul meu din mina iadului, cind ma va apuca. 17. S& nu te temi cind se imbogateste omul si cind Se inmulfeste slava casei lui 18. Ca la moarte el nu va lua nimic, nici nu se vva cobori cu el slava lui. 19. Chiar daca sufletul lui se va binecuvinta in vvinja lui gi te va luda cind fi vei face bine. 20, Totugi, intra-va pind la neamul parintilor Tui 138 si in veac nu va vedea Iumina. 21. Omul in cinste fiind n-a priceput; alaturatu-s-a dobitoacelor celor fara de minte gi $-a asemanat lor. Psalmul 122 Cintarea treptelor. 1. Caitre Tine, Cel ce locuiesti in cer, am ridieat ochii mei. 2. Tata, precum sint ochii robilor la miinile stapinilor lor, precum sint ochii slujnieii la miinile stapinei sale, aga sint ochii nostri cditre Domnul Dumnezeul nostru, pind ce Se va milostivi spre 3, Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, eé mult ne-am saturat de defaimare, 4. Ca prea mult s-a siturat sufletul nostru de ocara celor indestulati si de defaimarea celor mindri. Psalmul 93 Un psalm al Ini David. Pentru ziua a patra a simbetei. 1. Dumnezeul razbunarilor, Domnul, Dumne- zeul riizbundrilor cu Indrizneala a grat 2. Inalfa-Te Cel ce judeci pimintul, rasplateste rasplitirea celor mindri, 3. Pind cind p&cdtosii, Doamne, pina cind piledtosii se vor Pali? 4, Pind cind vor spune gi vor grai nedreptate; grai-vor tofi cei ce lucreaza firadelegea? 5. Pe poporul Tau, Doamne, I-au asuprit gi 139 mostenirea Ta au apasato. 6, Pe vaduva gi pe strac au ucis gi pe orfani jaw om au ris: Vu va vedea Domnol, nici ma va pricepe Dumnezeul lui lacob. 8. Infelegeli, dar, cei neintelepti din popor, si cet nebuni, inteleptiti-va odatal 9. Cel ce a sadit urechea, oare, nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare, nu priveste? 10. Cel ce pedepseste neamurile, oare, nu va certa? Cel ce invafé pe om cunostiinta, ‘1, Domnul, eunoaste gindurile camenilor, e& sint degarte 12. Fericit este omul pe care 1 vei certa, Doamne, si din legea Ta il vei invata pe el, "3, Ca sil linigtesti pe el in zile rele, pina ce se ‘va sipa groapa picitosului Tere matve Topda Dommul pe poporal Sau i rmostenirea Sa nu o va paras, 1. Pind ce dreptatea se va Intoarce la judecata si toficei cu inima curats, care se tin de dinsa. 16. Cine se va ridica ct mine Impotriva celor ce vielenese gi cine va sta impreun& cu mine mpotriva celor ce lucreaza firadelegea? 17. Cé de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, putin de nu sa fi sAlisluit in iad sufletul meu. 18. Cind am ais: «S-a clitinat piciorul meu», nila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. 19. Doamme, cind s-au inmulfit durerile mele tn inima mea, mingiierile Tale au veselit sufletul 20. Patea-va oare s& stea in preajma Ta scaunul pierzitorilor si al celor ce uneltese nelegiuri Impotriva legit? 140 21, Bi vor prinde in cursit sufletul dreptului gi singe nevinovat vor osindi. 22. Dar Domnul mi-a fost mie scdpare gi Dumnezeul meu ajutorul nédejdii mele; 23. Le va rasplati lor Domnul dupa farddelegea lor si dupa rautatea lor fi va pierde pe ei, Donal Dumnezeul nostru, Psalmul 3 Un psalm al lui David, eind a fugit din faja lui Avesalom, fiul si 1. Doamne, cit s-au inmulfit cei ce ma necajesc! Multi se scoala asupra mea; 2. Multi zic sufletului meu: «Nu este mintuire Jui, intra Dumnezeul Iuil» 3. Tar Ta, Doamne, sprijinitoral meu esti, slava mea gi Cel ce inalfi eapul meu. 4. Cu glasul meu etre Domnul am strigat gi ma auzit din muntele eel sfint al Lui. 5. Eu mam culcat si am adormit; sculatu-m-am, et Domnul ma va sprijini. 6. Nu ma voi teme de mii de popoare, care Imprejur ma impresoara 7. Scoala, Doamne, mintuieste-ma, Dumnezeul neu, c& Tu ai bitut pe toi eei ce ma vraiimagese in desert; dintii pacdtogilor ai zdrobit. 8. A Domnului este mintuirea si peste poporul ‘Tau, binecuvintarea Ta. Psalmul 144 Un psalm de lauda al ui David 1, Inalta-Te-voi Dumnezeul meu, Imparatul meu gi vol binecuvinta numele Tau in veac si in 11 veacu] veacului. 2. In toate zilele Te voi binecuvinta si voi lauda rnumele Tu in veae si in veacul veacului. '2. Mare este Domnul si liudat foarte si maretia Lui nu are sfirgit ‘4. Neam gi neam vor lauda luerurile Tale si puterea Ta 0 vor vesti 5. Maretia slavei sfinteniei Tale vor gri gi minunile Tale vor istorisi 6. $i puterea lucrurilor Tale infricositoare vor spune gi slava Ta vor istorisi. 7, Pomenirea mulfimii bunatafii Tale vor vesti side dreptatea Ta se vor bucura, 8, Indurat gi milostiv este Domnul, indelung- rribdator gi mutt-milostiv. 9. Bun este Domnul cu toti gi Indurarile Lui peste toate Iuerurile Lui. 10. 8a Te laude pe Tine, Doamne, toate lucrurile ‘Tale gi cuviogii Tai sA Te binecuvinteze. 11, Slava Imparatiei Tale vor spune gi de puterea Ta vor gra 12. Ca si se fact fiilor oamenilor cunoscuti puterea ‘Ta gi slava maretiei imparaiei Tale. 13. Imparaia Ta este imparatia taturor veacurilor, iar stapinirea Ta din neam in neam. Credincios este Domnul intru cavintele Sale gi cavios intru toate lucrurile Sale. 4. Domnul sprijina pe toti cei ce cad gi indreapta pe tofi cei girboviti. 15. Ochii tuturor spre Tine nadajduiese si Tu le dai lor rand la buna vreme. 16. Deschizi Tu mina Ta si de bundvoint saturi pe tofi cet vi. 17. Drept este Domnul in toate edile Lui gi a2 cuvios In tonte Iuerurite Iu, 18. Aproape este Domnul de totic cheami pe El, — adevar. sahealora ‘cia celor ce se tem de El 0 va face gi rugiciunea ler va auzi gici va mintui pe dingii, Jomnul pazeste pe taf ei ce. tubese pe gi Be tot Picttogit ii va pierde. ‘amie . Lauda Domnului va grai gura me: binecuvinteze tot trupul numele cel sfint ‘Lake veac gi in veacul veacului. et Psalmul 103 Un psalm al lui David i, suflete al meu, pe Domnul! Def na ta a 3. Cel ce intinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi on ape cole mai de deasupra ale lui; i pile vinturilor; ; mined ari de foe; a pe aie oul imtelt pen pe intire hi este mung vor sta ape : See il doa uno ‘Tau se vor infricoga. agp S naat Sanetslt care le-ai intemeiat pe ele. iainien 143 se vor intoarce si acopere péimintul. 1, Cel ce trimifi ievoare in vai, prin mijlocul munfilor vor trece ape; 12. Adipa-se-vor toate fiarele cimpului, asinii silbatici setea igi vor potoli 13, Peste acelea pasirile cerului vor loeui; din rijlocul stincilor vor da glas. 14. Gel ce adapi muntii din cele mai de deasupra ale Tale din rodul lucrurilor Tale se va satura pimintul. 15. Cel ce risati iarb& dobitoacelor si verdeat’ spre slujba oamenilor; 16. Ca sé scoati pline din pimint gi vinul veseleste inima omului; “17, Ca sa veseleascd fata cu undelemn gi piinea inima omului o intareste. ‘18. Satura-se-vor copacii cimpului, cedrii Libanului pe care i-ai sidit; acolo pistrile igi vor face cuib, 19. Locagul coeostircului in chiparogi, Muntii cei ‘nalti adapost cerbilor,stincile seapare iepurilor. 20, Facut-ai luna spre vremi; soarele gi-a cunoseut apusul situ. 21. Pus-ai intunerie gi s-a ficut moapte, cind vor igi toate fiarele paduri; ‘22. Puii leilor muges¢ ca st apuce gi si cearl de a Dumnezeu minearea lor. 23. Rasarit-a soarele gi s-au adunat si In culcugurile lor se vor culea. 24 Tesi-va omul la Iucrul situ si la Tucrarea sa pind sear 25, Cit s-au marit lucrurile Tale, Doamne, toate ex injelepeiune le-ai facut! Umplutu-s-a pimintul de ridivea Ta. 14 26, Marea aceasta este mare si larga; acolo se ‘glisese tritoare, cArora nu este numar, vietfti mict si mari 27. Acolo corabiile umbli; balaurul acesta pe care Lai zidit, ca s& se joace in ea. 28. Toate eftre Tine agteapta ca sii Te dai lor brant la bund vreme. 29, Dindu-le Tu lor, vor aduna; deschizind Tu mina Ta, toate se vor umple de bunatati. 30, Dar intoreindu-Ti tu faa Ta, se vor tulbura; luge! dub lors se vor srs rind ae vor intoarce. 31. Trimite-Vei dubul Tau gi se vor zidi gi vei ‘nnoi fata pimintului 32, Fie slava Domnului in veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale. '33. Cel ce eauta spre pamint sil face pe el de se ccutremura; Cel ce se atinge de muni i fumegé. 34, Cinta-voi Domnului in viata mea, cinta-voi Dumnezeului meu cit voi fi 35. Placute sa-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mi voi veseli de Domnul 36. Piard pleatogii de pe pimint gi cei fara de lege, ea sti nu mai fie. Binecuvinteaz, suflete al ‘meu, pe Domnul. Psalmul 123 Cintarea treptelor 1, De n-ar fi fost Domnul cu noi, s& spund Israel! 2. De n-ar fi fost Domnul cu noi, cind s-au rridicat oamenii Impotriva noastra, 3. De vii ne-ar fi inghitit pe noi, cind s-a aprins 145 minia lor impotriva noastra. 4. Apa ne-ar fi inecat pe noi, suvoi ar fi trecut peste sufletul nostru, 5. Atunei ar fi trecut peste sufletul nostru valuri inspaimintatoare. 6. Binecuvintat este Domnul, Care nu ne-a dat, pe noi spre vinare dintilor lor. 7, Sufletul nostru a sciipat ca o pasire din cursa vintitorilor; cursa s-a sférimat gi noi ne-am izbavit. '8, Ajutorul nostra este in numele Domnului, Cel ce a facut cerul si pAmintul. Psalmul 61 Un psalm al lui David; mai-marelui cinta- refilor. Pentru Iditum. 1. Oare, nu lui Dumnezeu se va supune sufletal ‘meu? Ca de la Bleste mintuirea mea; 2. Pentru cd El este Dumnezeul meu, Mintu- itorul meu si Sprijinitoral meu; nu ma voi elatina mai mult. 3, Pind ctnd vs ridicati asupra omului? Cautati tofi a-l dobori, socotindw-l ca pe un zid povirnit si aun gard surpat! 4. Seat sfaituit sk doboare cinstea mea, alergat-au cu mineiuna; cu gura lor ma binecuvintau gi cu inima lor ma blestemaw, 5, Dar lui Dumnezeu supune-te, suflete al meu, ‘ca de la El vine rabdarea mea; 6. Ca el este Dumnezeul meu gi Mintuitorul ‘meu, Sprijinitorul meu; nu mi voi stramuta, 7. In Dumnezen este mintuirea mea si slava ‘mea; Dumnezeu este ajutorul meu si nddejdea mea este in Dumnezeu. 146 8, Nadajduiti in El toata adunarea poporului; revrsafi inaintea Lui inimile voastre, c& Bl este ajutorul nostru. ‘9. Dar degertaciune sint fii oamenilor, mineinosi sint fili oamenilor; in balanta, toti impreuna sint deserticitune. 10. Nu nadajduiti spre nedreptate gi spre jefuire nu potiti; bogatia de ar curge nu va lipifi inima de ea. 11. O data a grait Dumnezeu, aceste douk lucruri am auzit: cf puterea este a lui Dumnezeu gia Ta, Doamne, este mila; c& Tu vei rasplati fieciruia dupa faptele lui. a7 Cuprins Care este scopul acestei cari L Miracolul aprinderii luminarilor .... 2. Aprinderea luminarilor .. Reet apringerl une amine Pianete, alr vibra Gum a fotsim ex succes aprinderea luminarilor . Cum st obtinem sprijinul Luni Gam ne prgitin PARTEAINTII Ritualurile pentru noroc si bani . PARTEA A DOUA Ritualuri pentru dragoste si armonie . PARTEA A TREIA Ritualuri de ocrotire . PARTEA A PATRA Ritualuri pentru dezvoltarea ‘capacititilor personale .. PARTEA A CINCEA Ritualuri de inspiratie gi ineurajare . . as 26 29 -3L 38 = 40 52 us PARTEA A SASEA Ritualuri pentru sanatatea trupului ... PARTEAA SAPTEA Ritualuri pentru a face fata unor persoane i situatii dificile PARTEA A OPTA Rituelur pentru scopuri diverse Addendum PARTEA A NOUA Psalmii care alternativ pot inlocui, acolo unde este cazul, ritualurile (in ordinea in care apar in carte) 150 64 68 76 280 81 Toate drepturile acestei versiuni apartin &@ E) [BETERNATIONAL Reproducerea integrala sau parfialé a textului este interzist si se va pedepsi conform legi. 161

S-ar putea să vă placă și