Sunteți pe pagina 1din 170

HOTRRE Nr.

153/2016 din 10 martie 2016


privind modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea
normelor privind recunoaterea diplomelor, certificatelor i titlurilor de medic, de medic
dentist, de farmacist, de asistent medical generalist i de moa, eliberate de un stat membru
al Uniunii Europene, de un stat aparinnd Spaiului Economic European sau de Confederaia
Elveian i pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 970/2004 privind
regimul calificrilor n profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical
generalist i moa, dobndite n afara granielor Romniei
EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 22 martie 2016
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. I
Hotrrea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaterea
diplomelor, certificatelor i titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent
medical generalist i de moa, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat
aparinnd Spaiului Economic European sau de Confederaia Elveian, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 733 din 30 octombrie 2007, cu completrile
ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 1, alineatul (2) se abrog.
2. La articolul 1, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) n situaia n care, pentru oricare dintre profesiile de medic, de medic dentist, de
farmacist, de asistent medical generalist i de moa, exist ntr-un instrument distinct de
drept comunitar alte dispoziii specifice, care privesc n mod direct recunoaterea calificrilor
profesionale, dispoziiile corespunztoare ale prezentei hotrri nu se aplic."
3. La articolul 2, literele b), c) i e) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"b) titlu oficial de calificare n profesiile de medic i medic specialist, medic dentist i
medic dentist specialist, respectiv farmacist - diplomele, certificatele i alte titluri oficiale de
calificare de medic, de medic specialist i, respectiv, care atest formarea specific n
medicin general prevzut de Directiva 2005/36/CE privind recunoaterea calificrilor
profesionale, precum i diplomele, certificatele i alte titluri oficiale de calificare n profesia
de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist i de
moa, eliberate persoanelor prevzute la art. 1 alin. (1) de o autoritate a unui stat membru al
Uniunii Europene, a unui stat aparinnd Spaiului Economic European sau a Confederaiei
Elveiene desemnat n temeiul actelor cu putere de lege i al actelor administrative ale
respectivului stat i care certific formarea profesional dobndit n principal pe teritoriul
acestor state;
c) experien profesional dobndit n profesia de medic, de medic dentist, de farmacist,
de asistent medical generalist sau de moa - exercitarea efectiv i legal cu norm ntreag
sau echivalent parial a respectivei profesii ntr-unul din statele prevzute la lit. a);
..........................................................................
1

e) stat membru - un stat membru al Uniunii Europene, un stat aparinnd Spaiului


Economic European sau Confederaia Elveian."
4. La articolul 2, dup litera c) se introduc patru noi litere, literele c^1) - c^4), cu
urmtorul cuprins:
"c^1) stagiu de adaptare n profesiile prevzute la lit. c) - exercitarea profesiei n cauz n
unul din statele prevzute la art. 1 alin. (1) lit. b), sub responsabilitatea unui profesionist
calificat i nsoit eventual de o formare profesional suplimentar. Stagiul face obiectul
unei evaluri;
c^2) prob de aptitudini n profesiile prevzute la lit. c) - un test referitor la cunotinele,
abilitile i competenele profesionale ale solicitantului, efectuat sau recunoscut de
autoritile competente din statul membru gazd n scopul evalurii aptitudinii solicitantului
de a exercita profesia n cauz n acel stat membru;
c^3) nvare pe tot parcursul vieii - toate formele de nvmnt general, educaie i
formare profesional, educaie non-formal i nvare informal urmate pe tot parcursul
vieii, avnd ca rezultat o mbuntire a cunotinelor, abilitilor i competenelor, care pot
include etica profesional;
c^4) card profesional european - un certificat electronic care atest fie faptul c
profesionistul a ndeplinit toate condiiile necesare pentru a presta temporar i ocazional
servicii ntr-un stat membru gazd, fie recunoaterea calificrilor profesionale pentru
stabilirea ntr-un stat membru gazd;".
5. Dup articolul 2 se introduc dou noi articole, articolele 2^1 i 2^2, cu urmtorul
cuprins:
"ART. 2^1
Titlurile oficiale de calificare n profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de
asistent medical generalist i de moa eliberate de autoritile competente ale celorlalte state
membre, conform prevederilor Directivei 2005/36/CE, cu modificrile i completrile
ulterioare, persoanelor prevzute la art. 1 alin. (1) se supun procedurii de recunoatere n
vederea facilitrii dreptului de stabilire pe teritoriul Romniei a titularilor acestora.
ART. 2^2
(1) Recunoaterea titlurilor oficiale de calificare asigur titularului medic, medic dentist,
farmacist, asistent medical generalist sau moa accesul n Romnia la aceeai profesie cu
cea pentru care acesta este calificat n statul membru de origine i la exercitarea activitilor
profesionale pe teritoriul Romniei n condiiile prevzute de lege pentru cetenii romni
deintori ai titlurilor oficiale de calificare n profesia respectiv eliberate de autoritile
competente romne.
(2) n sensul alin. (1), profesia pe care titularul dorete s o exercite n Romnia este
aceeai cu cea pentru care acesta s-a calificat n statul membru de origine, dac activitile
profesionale acoperite prin formarea dobndit sunt comparabile."
6. Articolul 4 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 4
(1) Recunoaterea titlurilor oficiale de calificare de medic i medic specialist, medic
dentist i medic dentist specialist, respectiv farmacist obinute n celelalte state membre se
face n scop profesional de ctre Ministerul Sntii, n colaborare cu Colegiul Medicilor din
2

Romnia, cu Colegiul Medicilor Dentiti din Romnia i cu Colegiul Farmacitilor din


Romnia i se aprob prin ordin al ministrului sntii.
(2) Solicitrile de recunoatere a titlurilor oficiale de calificare de medic specialist i,
respectiv, de medic dentist specialist ntr-o specialitate care nu este prevzut de
Nomenclatorul specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua de
asisten medical sunt analizate de Ministerul Sntii, n colaborare cu Colegiul Medicilor
din Romnia sau cu Colegiul Medicilor Dentiti din Romnia, dup caz. Autoritile
competente romne stabilesc domeniul n care solicitantul poate acorda ngrijiri medicale de
specialitate i, respectiv, medico-dentare de specialitate n Romnia, precum i titlul
profesional corespunztor cu care acesta exercit activitile profesionale."
7. Articolul 5 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 5
(1) Recunoaterea titlurilor oficiale de calificare obinute n celelalte state membre n
profesiile de asistent medical generalist i de moa se face n scop profesional de ctre
Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia i
se aprob prin hotrre a Biroului Executiv al acestuia la propunerea Comisiei naionale
pentru recunoaterea calificrilor de asistent medical generalist, de asistent medical i de
moa obinute n Uniunea European, Spaiul Economic European i Confederaia
Elveian.
(2) Ordinul Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din
Romnia i desfoar activitatea de recunoatere sub supravegherea i ndrumarea
Ministerului Sntii."
8. Articolul 6 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 6
(1) Exercitarea profesiei n Romnia, ca urmare a recunoaterii titlurilor oficiale de
calificare prevzute la art. 4 alin. (1) i art. 5 alin. (1), se face pe baza documentului de
ntiinare a titularului emis n acest sens de Ministerul Sntii, respectiv de Ordinul
Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, a titlurilor
oficiale de calificare recunoscute i cu ndeplinirea celorlalte condiii prevzute de lege
pentru exercitarea profesiei respective.
(2) n vederea facilitrii accesului la activitile profesionale de farmacist i, respectiv, de
asistent medical generalist, Colegiul Farmacitilor din Romnia i Ordinul Asistenilor
Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia elibereaz cardul
profesional european pentru profesia respectiv n conformitate cu prevederile
Regulamentului de punere n aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind
procedura de eliberare a cardului profesional european i aplicarea mecanismului de alert n
temeiul Directivei 2005/36/CE, cu modificrile i completrile ulterioare."
9. Dup articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmtorul cuprins:
"ART. 6^1
(1) Autoritile competente romne prevzute la art. 4 alin. (1) i art. 5 alin. (1) adopt
msurile necesare pentru ca toate cerinele, procedurile i formalitile prevzute de Directiva
2013/55/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare
a Directivei 2005/36/CE privind recunoaterea calificrilor profesionale i a Regulamentului
(UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativ prin intermediul Sistemului de
3

informare al pieei interne ("Regulamentul IMI") s poat fi ndeplinite cu uurin, de la


distan i prin mijloace electronice, prin intermediul acestor autoriti i inclusiv prin
intermediul punctului de contact unic electronic.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic pentru desfurarea unei perioade de adaptare sau a
unei probe de aptitudini.
(3) Ulterior cererii naintate de profesionist prin mijloace electronice, autoritile
competente pot s solicite copii certificate ale documentelor transmise, numai n cazul n care
exist ndoieli justificate i atunci cnd este strict necesar.
(4) Solicitrile de copii certificate prevzute la alin. (3) nu sunt considerate drept solicitare
de documente lips."
10. Articolele 7 - 10 se abrog.
11. Articolul 11 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 11
(1) Stagiile de pregtire n specialitate efectuate n alt stat membru al Uniunii Europene,
ntr-un stat aparinnd Spaiului Economic European sau n Confederaia Elveian de ctre
medicii, medicii dentiti i farmacitii rezideni pot fi recunoscute ca pregtire n cadrul
rezideniatului de ctre Ministerul Sntii, n cazul n care ntrunesc condiiile prevzute de
lege n acest sens.
(2) Stagiile de pregtire n specialitate efectuate cu aprobarea Ministerului Sntii de
ctre rezideni n afara granielor Romniei, ale Uniunii Europene, ale Spaiului Economic
European sau ale Confederaiei Elveiene pot fi recunoscute de Ministerul Sntii ca
pregtire de rezideniat n cazul n care acestea ntrunesc cumulativ urmtoarele condiii:
a) se regsesc ca module de formare n cadrul curriculei de pregtire n specialitatea de
confirmare ca rezident a celui interesat;
b) pregtirea s-a efectuat n unitile sanitare, respectiv de nvmnt i sub supravegherea
cadrelor didactice universitare acreditate n acest sens de statul ter n cauz.
(3) Durata total a pregtirii prin rezideniat recunoscut n condiiile alin. (2) nu poate
depi o treime din durata prevzut pentru specialitatea n cauz de Nomenclatorul
specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua de asisten
medical."
12. Dup articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmtorul
cuprins:
"ART. 12^1
Autoritile competente prevzute la art. 4 alin. (1) i art. 5 alin. (1) ncurajeaz
dezvoltarea profesional continu a medicilor, medicilor dentiti, farmacitilor, asistenilor
medicali generaliti i moaelor i se asigur c aceti profesioniti au posibilitatea s-i
actualizeze cunotinele, abilitile i competenele pentru a-i exercita profesia n mod sigur
i eficient, n pas cu dezvoltrile din domeniul lor profesional."
13. Titlul capitolului II se modific i va avea urmtorul cuprins:
"CAPITOLUL II
Recunoaterea n scop profesional a diplomelor, certificatelor i a altor titluri care
atest calificrile n profesia de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical
generalist i, respectiv, de moa, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un
alt stat aparinnd Spaiului Economic European sau de Confederaia Elveian"
4

14. La articolul 13, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:


"(4) n ceea ce privete funcionarea unei farmacii care nu face obiectul unor restricii
teritoriale, autoritile competente romne pot decide prin excepie de la prevederile alin. (3)
s nu dea efect titlurilor de calificare de farmacist prevzute n anexa nr. 7 i recunoscute n
baza prevederilor prezentei hotrri, pentru nfiinarea de noi farmacii cu circuit deschis. n
sensul aplicrii prezentului alineat, farmaciile deschise de mai puin de trei ani se consider
farmacii noi."
15. La articolul 13, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu
urmtorul cuprins:
"(5) Prevederile alin. (4) nu se aplic farmacitilor ale cror calificri au fost deja
recunoscute de ctre autoritile competente romne n alte scopuri i care au exercitat
efectiv i legal activitile profesionale de farmacist timp de cel puin trei ani consecutivi n
Romnia."
16. Articolul 16 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 16
Titlurile oficiale de calificare prevzute la art. 15 sunt cele cuprinse n anexa nr. 4 i
ntrunesc condiiile minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru calificarea de medic cu formare specific n medicin
general."
17. La articolul 17, alineatele (2) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(2) Titlurile oficiale de calificare de moa la care se face referire la alin. (1) sunt
prevzute n anexa nr. 9 i beneficiaz de recunoatere automat n cazul n care ndeplinesc
unul dintre urmtoarele criterii:
a) atest o formare de moa, pe baz de program integral, de cel puin trei ani, care poate
fi exprimat, n plus, prin echivalentul n credite ECTS, care const din cel puin 4.600 de ore
de formare teoretic i practic, cu cel puin o treime din durata minim constnd n formare
clinic;
b) atest o formare de moa, pe baz de program integral de cel puin doi ani, care poate
fi exprimat, n plus, prin echivalentul n credite ECTS, care const din cel puin 3.600 de
ore, condiionat de deinerea unui titlu de calificare ca asistent medical generalist prevzut
la anexa nr. 8;
c) atest o formare de moa pe baz de program integral de cel puin 18 luni, care poate fi
exprimat n plus prin echivalentul n credite ECTS, care const n cel puin 3.000 de ore,
condiionat de deinerea unui titlu de calificare de asistent medical generalist prevzut la
anexa nr. 8, urmat de o practic profesional de un an pentru care se elibereaz un certificat
n conformitate cu alin. (3).
(3) Certificatul prevzut la alin. (2) se elibereaz de ctre autoritile competente ale
statului membru de origine. El atest c beneficiarul, dup ce a obinut titlul de calificare ca
moa, a exercitat n mod satisfctor, ntr-un spital sau ntr-o instituie de sntate autorizat
n acest sens, toate activitile de moa n perioada corespunztoare."
18. Articolul 20 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 20
5

Persoanele care dein calificarea de feldshter*) (felcer) eliberat de Bulgaria nainte de


data de 31 decembrie 1999 nu au dreptul de a obine recunoaterea profesional ca medici
sau asisteni medicali generaliti, n temeiul prezentei hotrri."
-----------*) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
19. Articolul 24 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 24
(1) Se recunosc titlurile de calificare de medic care permit accesul la activitile
profesionale de medic cu formare de baz i medic specialist, precum i titlurile de formare
de asistent medical generalist, medic dentist, medic dentist specialist, moa i farmacist
eliberate naionalilor statelor membre de fosta Iugoslavie, sau a cror formare a nceput,
pentru Slovenia, nainte de 25 iunie 1991, i, pentru Croaia, nainte de 8 octombrie 1991,
atunci cnd autoritile competente ale statelor membre menionate anterior atest c
respectivele calificri sunt recunoscute pe teritoriul lor ca cele pe care acestea le elibereaz n
ceea ce privete accesul la activitile profesionale de medic cu formare de baz, de medic
specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de
moa i, de asemenea, la activitile de farmacist prevzute de Directiva 2005/36/CE, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i exercitarea acestora.
(2) Atestatul prevzut la alin. (1) trebuie s fie nsoit de un certificat eliberat de aceleai
autoriti competente, prin care se atest c titularul a exercitat efectiv i legal activitile n
cauz pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi n decursul ultimilor
5 ani care preced data eliberrii certificatului."
20. Articolul 26 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 26
(1) n cazul n care accesul la una dintre activitile de farmacist sau exercitarea acesteia
este condiionat() n Romnia, n afar de posesia unui titlu oficial de calificare prevzut n
anexa nr. 7, de necesitatea unei experiene profesionale suplimentare, se recunoate ca
dovad suficient n acest sens certificatul emis de autoritile competente ale statului
membru de origine, conform cruia titularul acestuia a exercitat respectivele activiti n
statul membru de origine pe o perioad egal.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic n ceea ce privete experiena profesional de doi ani
solicitat de Marele Ducat al Luxemburgului pentru atribuirea unei concesii de stat de
farmacie deschis."
21. Dup articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu urmtorul
cuprins:
"ART. 28^1
Se recunosc calificrile de medic specialist obinute n Italia i enumerate la anexele nr. 2
i 3 medicilor care i-au nceput formarea de specialist dup 31 decembrie 1983 i nainte de
1 ianuarie 1991, chiar dac formarea respectiv nu ndeplinete toate cerinele minime de
formare n specialitate prevzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificrile i completrile
ulterioare, cu condiia ca respectivele calificri s fie nsoite de un certificat emis de
autoritile competente italiene care s ateste c medicul n cauz a exercitat efectiv i legal
6

n Italia activitile de medic specialist, n acelai domeniu de specialitate, timp de cel puin
apte ani consecutivi n cei zece ani care preced emiterea certificatului."
22. Articolul 30 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 30
(1) Constituie drept dobndit specific medicilor generaliti dreptul de a furniza servicii de
medicin de familie n cadrul sistemului public de asigurri sociale de sntate din Romnia
fr ca medicul n cauz s dein titlul de calificare de medic specialist medicin de familie
sau un titlu de medic specialist asimilat acestuia.
(2) n nelesul alin. (1) prin titlu de medic specialist asimilat titlului de medic specialist
medicin de familie se nelege titlul de medic specialist medicin general, precum i titlul
de medic specialist medicin general/medicin de familie.
(3) Beneficiaz de prevederile alin. (1) medicii prevzui la art. 73 alin. (2) lit. a) i b) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, republicat, cu modificrile
ulterioare, precum i medicii confirmai specialiti n specialitatea medicin general aduli
sau n specialitatea medicin general copii i care ntrunesc una din condiiile prevzute la
art. 1 alin. (1).
(4) Dreptul prevzut la alin. (1) se certific de Ministerul Sntii, la cerere, n vederea
accesului la profesie ntr-un alt stat membru.
(5) Se recunosc certificatele eliberate de autoritile competente ale statelor membre
persoanelor prevzute la art. 1 alin. (1), care atest drepturile dobndite ale titularului de a
exercita activitile de medic generalist n cadrul sistemului naional de securitate social al
statului membru emitent, la data de referin i fr titlul de calificare care atest formarea
specific n medicin general prevzut pentru acest stat n anexa nr. 4.
(6) Certificatele prevzute la alin. (5), recunoscute de ctre autoritile competente
romne, produc aceleai efecte n ceea ce privete furnizarea serviciilor de medicin de
familie n cadrul sistemului public de asigurri sociale de sntate din Romnia ca i
certificatul de medic specialist medicin de familie eliberat de Ministerul Sntii."
23. La articolul 31, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 31
(1) n vederea exercitrii activitilor profesionale de medic dentist cu titlurile prevzute n
anexa nr. 5, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic eliberate de Italia, Spania,
Austria, Republica Ceh, Slovacia i Romnia persoanelor prevzute la art. 1 alin. (1) care iau nceput formarea de medic pn la data de referin prevzut n aceast anex pentru
statul respectiv, nsoite de un atestat eliberat de autoritile competente ale acelui stat
membru."
24. Dup articolul 32 se introduc dou noi articole, articolele 32^1 i 32^2, cu
urmtorul cuprins:
"ART. 32^1
n ceea ce privete titlurile oficiale de calificare de medic dentist, se recunosc astfel de
titluri n conformitate cu art. 13 n cazurile n care solicitanii au nceput formarea lor la 18
ianuarie 2016 sau nainte de aceast dat.
ART. 32^2
(1) n vederea exercitrii activitilor profesionale de medic dentist, se recunosc titlurile de
calificare de medic eliberate n Spania profesionitilor care i-au nceput formarea medical
7

universitar ntre 1 ianuarie 1986 i 31 decembrie 1997, nsoite de un certificat eliberat de


autoritile spaniole competente.
(2) Certificatul prevzut la alin. (1) confirm c sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
a) titularul a absolvit cel puin trei ani de studii, certificate de autoritile competente
spaniole ca fiind echivalente cu formarea de medic dentist prevzut de Directiva
2005/36/CE, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) titularul a exercitat, n Spania, n mod efectiv, legal i cu titlu principal, activitile de
medic dentist prevzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificrile i completrile ulterioare,
cel puin trei ani consecutivi n decursul ultimilor cinci ani anteriori eliberrii certificatului;
c) titularul n cauz este autorizat s exercite sau exercit, n mod efectiv, legal, cu titlu
principal i n aceleai condiii ca i titularii titlului de calificare prevzut pentru Spania n
anexa nr. 5, activitile de medic dentist prevzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificrile
i completrile ulterioare."
25. Articolul 34 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 34
Se recunosc titlurile de calificare de asistent medical generalist care:
a) au fost eliberate n Polonia pentru asistenii medicali generaliti care i-au ncheiat
formarea nainte de 1 mai 2004 i care nu ndeplinesc cerinele minime de formare prevzute
de Directiva 2005/36/CE, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) sunt atestate de o diplom de licen obinut pe baza unui program special de
revalorizare descris:
(i) la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de
asistent medical generalist i de moa i privind alte acte juridice (Jurnalul Oficial al
Republicii Polone din 2004, nr. 92, poz. 885, i din 2007, nr. 176, poz. 1.237) i n
Regulamentul ministrului sntii din 11 mai 2004 privind condiiile detaliate ale
nvmntului pentru asisteni medicali generaliti i moae, titulari ai unui certificat de
nvmnt secundar (examen final - matura) i sunt absolveni ai unui liceu sanitar sau ai
unor coli profesionale sanitare care formeaz asisteni medicali generaliti i moae
(Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004 nr. 110, poz. 1.170, i din 2010 nr. 65, poz.
420); sau
(ii) la art. 52.3 pct. 2 din Legea din 15 iulie 2011 privind profesiile de asistent medical
generalist i de moa (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2011 nr. 174, poz. 1.039) i
n Regulamentul ministrului sntii din 14 iunie 2012 privind condiiile detaliate referitoare
la cursurile de nvmnt superior asigurate pentru asisteni medicali generaliti i moae
titulari ai unui certificat de nvmnt secundar (examen final - matura) i absolveni ai unei
coli sanitare de nivel secundar sau postsecundar care formeaz asisteni medicali generaliti
i moae (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2012, poz. 770), cu scopul de a verifica
dac asistentul medical generalist n cauz posed un nivel de cunotine i de competene
comparabil cu cel al asistenilor medicali generaliti titulari ai calificrilor enumerate pentru
Polonia la anexa nr. 8."
26. Articolul 35 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 35
n ceea ce privete calificarea romneasc de asistent medical generalist, se aplic numai
urmtoarele dispoziii n materie de drepturi dobndite:
8

n cazul resortisanilor statelor membre care au fost formai ca asisteni medicali


generaliti n Romnia i a cror calificare nu ndeplinete cerinele minime de formare
stabilite de Directiva 2005/36/CE, cu modificrile i completrile ulterioare, se recunosc
drept suficiente urmtoarele titluri de calificare de asistent medical generalist, cu condiia ca
titlurile respective s fie nsoite de un certificat care s ateste c titularii, naionali ai unui
stat membru, au exercitat efectiv i legal activitile de asistent medical generalist n
Romnia, cu asumarea deplin a responsabilitii pentru planificarea, organizarea i
acordarea asistenei medicale pacienilor, pentru o perioad de cel puin trei ani consecutivi
n decursul celor cinci ani care preced data eliberrii certificatului:
a) Certificat de competene profesionale de asistent medical generalist cu studii postliceale
absolvite n cadrul unei coli postliceale, atestnd o formare nceput nainte de 1 ianuarie
2007;
b) Diplom de absolvire de asistent medical generalist cu studii universitare de scurt
durat, atestnd o formare nceput nainte de 1 octombrie 2003;
c) Diplom de licen de asistent medical generalist cu studii universitare de lung durat,
atestnd o formare nceput nainte de 1 octombrie 2003."
27. Dup articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu urmtorul
cuprins:
"ART. 36^1
Se recunosc automat titlurile oficiale de calificare de moa eliberate de statele membre, n
cazul n care titularul i-a nceput formarea nainte de 18 ianuarie 2016, iar condiia de
admitere pentru aceast formare a fost de zece ani de nvmnt general sau un nivel
echivalent pentru tipul I de formare sau finalizarea unei formri de asistent medical
generalist, atestat prin titlul de calificare prevzut la anexa nr. 8, nainte de a ncepe o
formare de moa care intr sub incidena tipului II de formare."
28. Articolul 38 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 38
Se recunosc titlurile de calificare de moa care:
a) au fost eliberate n Polonia pentru moaele care i-au ncheiat formarea nainte de 1 mai
2004 i care nu ndeplinesc cerinele minime de formare prevzute de Directiva 2005/36/CE,
cu modificrile i completrile ulterioare;
b) sunt atestate de o diplom de licen care a fost obinut pe baza unui program special
de revalorizare descris:
(i) la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de
asistent medical i de moa i privind alte acte juridice (Jurnalul Oficial al Republicii
Polone din 2004, nr. 92, poz. 885, i din 2007, nr. 176, poz. 1.237) i n Regulamentul
ministrului sntii din 11 mai 2004 privind condiiile detaliate referitoare la cursurile
asigurate pentru moae i asisteni medicali generaliti titulari ai unui certificat de studii
secundare (examen final - matura) i absolveni ai unui liceu sanitar sau ai unor coli
profesionale sanitare care formeaz asisteni medicali generaliti i moae (Jurnalul Oficial al
Republicii Polone din 2004 nr. 110, poz. 1.170, i din 2010 nr. 65, poz. 420); sau
(ii) la art. 53.3 pct. 3 din Legea din 15 iulie 2011 privind profesiile de asistent medical i
de moa (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2011, nr. 174, poz. 1.039) i n
Regulamentul ministrului sntii din 14 iunie 2012 privind condiiile detaliate referitoare la
9

cursurile de nvmnt superior asigurate pentru moae i asisteni medicali titulari ai unui
certificat de studii secundare (examen final - matura) i absolveni ai unei forme de
nvmnt secundar sanitar sau postsecundar care formeaz asisteni medicali i moae
(Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2012, poz. 770), cu scopul de a verifica dac moaa
n cauz posed un nivel de cunotine i de competene comparabil cu cel al moaelor
titulare ale calificrilor enumerate pentru Polonia, la anexa nr. 9."
29. Articolul 39 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 39
n ceea ce privete titlurile romneti de calificare ca moa, se aplic doar urmtoarele
dispoziii n materie de drepturi dobndite:
n cazul resortisanilor din statele membre ale cror titluri oficiale de calificare ca moa
(asistent medical obstetric-ginecologie) au fost acordate de ctre Romnia nainte de data
aderrii la Uniunea European i care nu satisfac cerinele minime n materie de formare
prevzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificrile i completrile ulterioare, statele
membre recunosc titlurile oficiale de calificare menionate ca fiind suficiente pentru
ndeplinirea activitilor de moa, n cazul n care sunt nsoite de un certificat care specific
faptul c titularii au exercitat n mod efectiv i legal activiti de moa n Romnia, pentru
cel puin cinci ani consecutivi n decursul celor apte ani care preced eliberarea
certificatului."
30. Dup articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu urmtorul
cuprins:
"ART. 39^1
Drepturile dobndite ca moa nu se aplic urmtoarelor calificri obinute n Croaia
nainte de 1 iulie 2013: visa medicinska sestra gine-kolosko-opstetrickog smjera (asistent
medical obstretic-ginecologie), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera
(infirmier obstetric-ginecologie), visa medicinska sestra primaljskog smjera (asistent
medical cu diplom de moa), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmier cu
diplom de moa), ginekolosko-opstetricka primalja (moa obstetric-ginecologie) i
primalja (moa)."
31. Articolele 50 i 51 se abrog.
32. Anexele nr. 1 - 9 i 16 se modific i se nlocuiesc cu anexele nr. 1 - 10 la prezenta
hotrre.
33. Anexele nr. 11, 13, 14 punctul 1, 15 i 17 se completeaz cu data de 1.06.2002, dat
de referin.
ART. II
Hotrrea Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificrilor n profesiile de medic,
medic dentist, farmacist, asistent medical generalist i moa, dobndite n afara granielor
Romniei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 710 i 710 bis din 5
august 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup
cum urmeaz:
1. Articolul 17 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 17
Cetenii Confederaiei Elveiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai unui alt titlu
de medic prevzut n anexa nr. 1, care doresc s obin n Romnia una dintre specialitile
10

prevzute de Nomenclatorul de specialiti medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru


reeaua de asisten medical, care nu este prevzut n anexa nr. 3 sau nu este prevzut
pentru statul membru de origine ori de provenien al solicitantului n anexa nr. 3, vor
ndeplini condiiile de formare prevzute de normele n vigoare pentru specialitatea
respectiv."
2. Articolul 38 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 38
Cetenii Confederaiei Elveiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai altui titlu de
medic dentist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparinnd
Spaiului Economic European sau de Confederaia Elveian, conform normelor Uniunii
Europene, care doresc s obin n Romnia certificatul de medic dentist specialist ce atest o
specializare n domeniul medicinei dentare, prevzut de Nomenclatorul specialitilor
medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua de asisten medical, titlul de
medic dentist specialist care nu se elibereaz n statul membru de origine sau de provenien
al solicitanilor vor ndeplini condiiile de formare prevzute de normele n vigoare pentru
specialitatea respectiv."
3. La anexa nr. 3:
1. Dup rubrica "Boli renale" se introduce o nou rubric, cu urmtorul cuprins:
"Boli contagioase
Durat minim de formare 4 ani
Suisse/Infektiologie; Infectiologie; Malattie infettive/";
2. Rubrica "Farmacologie" se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Farmacologie
Durat minim de formare 4 ani
Suisse/Klinische Pharmakologie und Toxikologie/Pharmacologie et toxicologie
cliniques/Farmacologia e tossicologia cliniche";
3. Rubrica "Chirurgie maxilo-facial" se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Chirurgie oro-dentar i maxilo-facial (formare de baz de medic i formare de baz de
medic dentist)
Durata minim de formare: 4 ani
Suisse/Mund-, Kiefer- und Gesichts-chirurgie/Chirurgie orale et maxillo-faciale/Chirurgia
oro-maxillo-facciale".
ART. III
Prezenta hotrre transpune prevederile art. 3 alin. (1) lit. f), g), h), k), l); art. 4, art. 21
alin. (4), art. 22 lit. b); art. 27 alin. (2a), art. 33 alin. (3), art. 33a; art. 37 alin. (3) i (4), art. 41
alin. (1) i (2), art. 43 alin. (1a), (4), art. 43a, art. 43b, art. 45 alin. (3) i (4), art. 57 alin. (1),
(2), (4) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 septembrie
2005 privind recunoaterea calificrilor profesionale, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, modificat prin Directiva 2013/55/UE a
Parlamentului European i a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei
2005/36/CE privind recunoaterea calificrilor profesionale i a Regulamentului (UE) nr.
1.024/2012 privind cooperarea administrativ prin intermediul Sistemului de informare al
pieei interne ("Regulamentul IMI"), publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria
L, nr. 354 din 28 decembrie 2013.
11

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLO
Contrasemneaz:
p. Ministrul sntii,
Francisk Iulian Chiriac,
secretar de stat
Ministrul educaiei naionale i cercetrii tiinifice,
Adrian Curaj
p. Ministrul afacerilor externe,
Alexandru Victor Micula,
secretar de stat
Bucureti, 10 martie 2016.
Nr. 153.
ANEXA 1*)
(Anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 1.282/2007)
*) Anexa nr. 1 este reprodus n facsimil.
Titluri de calificare de baz n medicin
_______________________________________________________________________________
|
ara
|
Titlu de
| Organismul care
| Certificatul
|Data
|
|
|
calificare
| elibereaz titlul | care nsoete |de
|
|
|
| de calificare
| titlul de
|refe|
|
|
|
| calificare
|rin
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Belgi/
|Diplme de
|- Les universits/De|
|
20.12.|
|Belgique/
|"mdecin"/Master in|universiteiten
|
|1976
|
|Belgien
|de geneeskunde*1) |- Le Jury comptent |
|
|
|
|
|d'enseignement de la|
|
|
|
|
|Communaut
|
|
|
12

|
|
|franaise/De
|
|
|
|
|
|bevoegde
|
|
|
|
|
|Examencommissie van |
|
|
|
|
|de Vlaamse
|
|
|
|
|
|Gemeenschap
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Blgariia*6) |Diploma za vise
|- Universitet*2),
|
|1.1.
|
|
|obrazovanie na
|*6)
|
|2007
|
|
|obrazovatelno|
|
|
|
|
|kvalifikaionna
|
|
|
|
|
|stepen "magistr" |
|
|
|
|
|po "Mediina" i
|
|
|
|
|
|profesionalna
|
|
|
|
|
|kvalifikaiia
|
|
|
|
|
|"Magistr-lekar"*6)|
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Cesk
|Diplom o ukoncen |Lkrsk fakulta
|*2)
|1.5.
|
|republika
|studia ve studijnm|univerzity v Cesk |
|2004
|
|
|programu veobecn |republice
|
|
|
|
|lkarstv (doktor |
|
|
|
|
|medicny, MUDr.)
|
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Danmark
|Bevis for bestaet |Medicinsk
|- Autorisation
|
20.12.|
|
|laegevidenskabelig |universitetsfakultet|som laege,
|1976
|
|
|embedseksamen
|
|udstedt af
|
|
|
|
|
|Sundhedsstyrelsen|
|
|
|
|
|og
|
|
|
|
|
|- Tilladelse til |
|
13

|
|
|
|sefvstaendigt
|
|
|
|
|
|virke som laege |
|
|
|
|
|(dokumentation
|
|
|
|
|
|for gennemfort
|
|
|
|
|
|praktisk
|
|
|
|
|
|uddannelse),
|
|
|
|
|
|udstedt af
|
|
|
|
|
|Sundhedsstyrelsen|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Deutschland |- Zeugnis ber die |Zustndige Behrden |
|
20.12.|
|
|rztliche Prfung |
|
|1976
|
|
|- Zeugnis ber die |
|
|
|
|
|rztliche
|
|
|
|
|
|Staatsprfung und |
|
|
|
|
|Zeugnis ber die
|
|
|
|
|
|Vorbereitungszeit |
|
|
|
|
|als
|
|
|
|
|
|Medizinalassistent,|
|
|
|
|
|soweit diese nach |
|
|
|
|
|den deutschen
|
|
|
|
|
|Rechtsvorschriften |
|
|
|
|
|noch fr den
|
|
|
|
|
|Abschluss der
|
|
|
|
|
|rztlichen
|
|
|
|
|
|Ausbildung
|
|
|
|
|
|vorgesehen war
|
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Eesti
|Diplom arstiteaduse|Tartu likool
|
|1.5.
|
14

|
|oppekava lbimise |
|
|2004
|
|
|kohta
|
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|
|
|
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Ellas*7)
|Ptychio
|- Iatriche Schole
|
|1.1.
|
|
|Iatriches*7)
|Pavepistemioy,*7)
|
|1981
|
|
|
|- Schole Epistemov |
|
|
|
|
|Ygeias, Tmema
|
|
|
|
|
|Iatriches
|
|
|
|
|
|Pavepistemioy*7)
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Espana
|Ttulo de
|- Ministerio de
|
|1.1.
|
|
|Licenciado en
|Educacin y Cultura |
|1986
|
|
|Medicina*3)
|- El rector de una |
|
|
|
|
|Universidad
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Hrvatska
|Diploma "doktor
|Medicinski fakulteti|
|
01.07.|
|
|medicine/doktorica |sveucilita u
|
|2013
|
|
|medicine"
|Republici Hrvatskoj |
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|France
|Diplme de fin de |Universits
|
|
20.12.|
|
|deuxieme cycle des |
|
|1976
|
|
|tudes mdicales*3)|
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Ireland
|Primary
|Competent examining |Certificate of
|
20.12.|
|
|qualification
|body
|experience
|1976
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
15

|Italia
|Diploma di laurea |Universita
|Diploma di
|
20.12.|
|
|in medicina e
|
|abilitazione
|1976
|
|
|chirurgia
|
|all'esercizio
|
|
|
|
|
|della medicina e |
|
|
|
|
|chirurgia
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Kypros*7)
|Pistopoietico
|Iatrico Symboylio*7)|
|1.5.
|
|
|Eggraphes Iatroy*7)|
|
|2004
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Latvija
|arsta diploms
|Universitates tipa |
|1.5.
|
|
|
|augstskola
|
|2004
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Lietuva
|Auktojo mokslo
|Universitetas
|Internaturos
|1.5.
|
|
|diplomas,
|
|paymejimas,
|2004
|
|
|nurodantis suteikta|
|nurodantis
|
|
|
|gydytojo
|
|suteikta
|
|
|
|kvalifikacija
|
|medicinos
|
|
|
|
|
|gydytojo
|
|
|
|
|
|profesine
|
|
|
|
|
|kvalifikacija
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Luxembourg
|Diplme d'Etat de |Jury d'examen d'Etat|Certificat de
|
20.12.|
|
|docteur en
|
|stage
|1976
|
|
|mdecine, chirurgie|
|
|
|
|
|et accouchements, |
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Magyarorszg |ltalnos orvos
|Egyetem
|
|1.5.
|
|
|oklevl (doctor
|
|
|2004
|
16

|
|medicinae
|
|
|
|
|
|universae, abbrev.:|
|
|
|
|
|dr. med. univ.)
|
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Malta
|Lawrja ta' Tabib
|Universita ta' Malta|Certifikat ta'
|1.5.
|
|
|tal-Medicina u
|
|registrazzjoni
|2004
|
|
|l-Kirurgija
|
|mahrug
|
|
|
|
|
|mill-Kunsill
|
|
|
|
|
|Mediku
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Nederland
|Getuigschrift van |Faculteit
|
|
20.12.|
|
|met goed gevolg
|Geneeskunde
|
|1976
|
|
|afgelegd artsexamen|
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|sterreich
|1. Urkunde ber die|1. Medizinische
|
|1.1.
|
|
|Verleihung des
|Fakultt einer
|
|1994
|
|
|akademischen Grades|Universitt
|
|
|
|
|Doktor der gesamten|
|
|
|
|
|Heilkunde (bzw.
|
|
|
|
|
|Doctor medicinae
|
|
|
|
|
|universae, Dr. med.|
|
|
|
|
|univ.)*4)
|
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Polska
|Dyplom ukonczenia |- 1. Akademia
|Lekarski Egzamin |1.5.
|
|
|studiw wyzszych na|Medyczna
|Panstwowy
|2004
|
|
|kierunku lekarskim |- 2. Uniwersytet
|
|
|
|
|z tytulem "lekarza"|Medyczny
|
|
|
|
|
|- 3. Collegium
|
|
|
17

|
|
|Medicum Uniwersytetu|
|
|
|
|
|Jagiellonskiego
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|
|
|
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Portugal
|Carta de Curso de |Universidades
|Certificado
|1.1.
|
|
|licenciatura em
|
|emitido pela
|1986
|
|
|medicina
|
|Ordem dos
|
|
|
|
|
|Mdicos*2)
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Romnia
|Diplom de licen |Universiti
|
|1.1.
|
|
|de doctor medic
|
|
|2007
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Slovenija
|Diploma, s katero |Univerza
|
|1.5.
|
|
|se podeljuje
|
|
|2004
|
|
|strokovni naslov
|
|
|
|
|
|"doktor medicine/ |
|
|
|
|
|doktorica medicine"|
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Slovensko
|Vysokokolsk
|Vysok kola
|
|1.5.
|
|
|diplom o udelen
|
|
|2004
|
|
|akademickho titulu|
|
|
|
|
|"doktor medicny" |
|
|
|
|
|("MUDr.")
|
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Suomi/
|Lketieteen
|- Helsingin
|
|1.1.
|
|Finland*5)
|lisensiaatin
|yliopisto/
|
|1994
|
|
|tutkinto/Medicine |Helsingfors
|
|
|
18

|
|licentiatexamen
|universitet
|
|
|
|
|
|- It-Suomen
|
|
|
|
|
|yliopisto
|
|
|
|
|
|- Oulun yliopisto
|
|
|
|
|
|- Tampereen
|
|
|
|
|
|yliopisto
|
|
|
|
|
|- Turun yliopisto
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Sverige
|Lkarexamen
|Universitet
|Bevis om praktisk|1.1.
|
|
|
|
|utbildning som
|1994
|
|
|
|
|utfardas av
|
|
|
|
|
|Socialstyrelsen |
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|United
|Primary
|Competent examining |Certificate of
|
20.12.|
|Kingdom
|qualification
|body
|experience
|1976
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|
|
|
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|sland
|Embaettisprf
|Hskli slands
|Vottord um
|1.1.
|
|
|laeknisfraedi,
|
|vidbtarnm
|1994
|
|
|candidatus
|
|(kandidatsr)
|
|
|
|medicinae (cand.
|
|tgefid af
|
|
|
|med.)
|
|Heilbrigdis- og |
|
|
|
|
|tryggingamla|
|
|
|
|
|rduneytinu
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Liechtenstein|The diplomas,
|Competent
|Certificate on
|1.5.
|
|
|certificates and
|authorities
|the completed
|1995
|
19

|
|other titles
|
|practical
|
|
|
|awarded in another |
|training issued |
|
|
|State to which this|
|by the competent |
|
|
|Directive applies |
|authorities
|
|
|
|and listed in the |
|
|
|
|
|present Annex
|
|
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|
|Norge
|Vitnemal for
|Medisinsk
|Bekreftelse pa
|1.1.
|
|
|fullfort grad
|universitetsfakultet|praktisk tjeneste|1994
|
|
|candidata/
|
|som lege utstedt |
|
|
|candidatus
|
|av kompetent
|
|
|
|medicinae, short
|
|offentlig
|
|
|
|form cand. med.
|
|myndighet
|
|
|_____________|___________________|____________________|_________________|
______|

*1) Comunicarea Comisiei JO C 129 of 19.5.2010, p. 3


*2) Comunicarea Comisiei JO C 114 of 19.5.2009, p. 1
*3) Comunicarea Comisiei JO C 322 of 17.12.2008, p. 8
*4) Comunicarea Comisiei JO C 377 of 14.12.2010, p. 10
*5) Comunicarea Comisiei JO C 367 of 16.12.2011, p. 5
*6) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*7) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
ANEXA 2*)
(Anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 1.282/2007)
*) Anexa nr. 2 este reprodus n facsimil.
Titluri de calificare de medic specialist
______________________________________________________________________________
|
ara
| Titlu de calificare | Organismul care
| Data de
|
|
|
| elibereaz titlul de
| referin
|
|
|
| calificare
|
|
20

|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Belgi/
| Bijzondere
| Minister bevoegd voor |
|
| Belgique/Belgie| beroepstitel van
| Volksgezondheid/
|
|
|
| geneesheer-specialist/| Ministre de la Sant
|
|
|
| Titre professionnel
| publique
|
|
|
| particulier de mdecin|
|
|
|
| spcialiste
|
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Blgariia*6)
| Svidetelstvo za
| - Universitet*1), *6) |
|
|
| priznata
|
|
|
|
| speialnost*6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Cesk republika| Diplom o specializaci | Ministerstvo
|
|
|
|
| zdravotnictv
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Danmark
| Bevis for tilladelse | Sundhedsstyrelsen
|
|
|
| til at betegne sig som|
|
|
|
| speciallaege
|
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Deutschland
| Fachrztliche
| Landesrztekammer
|
|
|
| Anerkennung
|
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Eesti
| Residentuuri
| Tartu likool
|
|
|
| loputnnistus
|
|
|
|
| eriarstiabi erialal
|
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|

20.12.1976

1.1.2007

1.5.2004

20.12.1976

20.12.1976

1.5.2004

21

| Ellas*7)
| Titlos Iatriches
| 1. Nomarchiache
| 1.1.1981
|
|
| Eidicotetas*7)
| Aytodioichese*7)
|
|
|
|
| 2. Nomarchia*7)
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Espana
| Ttulo de Especialista| Ministerio de Educacin| 1.1.1986
|
|
|
| y Cultura
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
|
|
|
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| France*1)
| 1. Certificat d'tudes| 1. Universits
| 20.12.1976
|
|
| spcialises de
|
|
|
|
| mdicine accompagn du|
|
|
|
| diplme d'Etat de
|
|
|
|
| docteur en mdecine
|
|
|
|
| 2. Attestation de
| 2. Conseil de l'Ordre |
|
|
| mdecin spcialiste
| des mdecins
|
|
|
| qualifi accompagne |
|
|
|
| du diplme d'Etat de |
|
|
|
| docteur en mdecine
|
|
|
|
| 3. Diplme d'tudes
| 3. Universits
|
|
|
| spcialises ou
|
|
|
|
| diplme d'tudes
|
|
|
|
| spcialises
|
|
|
|
| complmentaires
|
|
|
|
| qualifiant de mdecine|
|
|
|
| accompagn du diplme |
|
|
|
| d'Etat de docteur en |
|
|
|
| mdecine
|
|
|
22

|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Hrvatska
| Diploma o
| Ministarstvo nadleno |
|
|
| specijalistickom
| za zdravstvo
|
|
|
| usavravanju
|
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Ireland
| Certificate of
| Competent authority
|
|
|
| Specialist doctor
|
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Italia
| Diploma di medico
| Universita
|
|
|
| specialista
|
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Kypros*7)
| Pistopoietico
| Iatrico
|
|
|
| Anagnorises
| Symboylio*7)
|
|
|
| Eidicotetas*7)
|
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Latvija
| "Sertifikats"| Latvijas Arstu biedriba|
|
|
| kompetentu iestau
| Latvijas Arstniecibas |
|
|
| izsniegts dokuments, | personu profesionalo
|
|
|
| kas apliecina, ka
| organizaciju savieniba |
|
|
| persona ir nokartojusi|
|
|
|
| sertifikacijas
|
|
|
|
| eksamenu specialitate |
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Lietuva
| Rezidenturos
| Universitetas
|
|
|
| pazymejimas,
|
|
|
|
| nurodantis suteikta
|
|
|
|
| gydytojo specialisto |
|
|
|
| profesine
|
|
|

1.07.2013

20.12.1976

20.12.1976

1.5.2004

1.5.2004

1.5.2004

23

|
| kvalifikacija
|
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Luxembourg
| Certificat de mdecin | Ministre de la Sant
|
|
|
| spcialiste
| publique
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Magyarorszg
| Szakorvosi
| Az Egszsggyi,
|
|
|
| bizonytvny
| Szocilis s Csaldgyi|
|
|
|
| Minisztrium illetkes |
|
|
|
| testlete
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Malta
| Certifikat ta'
| Kumitat ta'
|
|
|
| Specjalista Mediku
| Approvazzjoni dwar
|
|
|
|
| Specjalisti
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Nederland
| Bewijs van
| Medische Specialisten |
|
|
| inschrijving in een
| Registratie Commissie |
|
|
| Specialistenregister | (MSRC) van de
|
|
|
|
| Koninklijke Nederlandse|
|
|
|
| Maatschappij tot
|
|
|
|
| bevordering der
|
|
|
|
| Geneeskunst
|
|
|
|
| - Sociaal|
|
|
|
| Geneeskundigen
|
|
|
|
| Registratie Commissie |
|
|
|
| (SGRC) van de
|
|
|
|
| Koninklijke Nederlandse|
|
|
|
| Maatschappij tot
|
|
|
|
| Bevordering der
|
|

20.12.1976

1.5.2004

1.5.2004

20.12.1976

24

|
|
| Geneeskunst*2)
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| sterreich
| Facharztdiplom
| sterreichische
|
|
|
|
| rztekammer
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Polska
| Dyplom uzyskania
| Centrum Egzaminw
|
|
|
| tytulu specjalisty
| Medycznych
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Portugal*1)
| Titulo de especialista| Ordem dos Mdicos
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Romnia
| Certificat de medic
| Ministerul Sntii
|
|
|
| specialist
| Publice
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Slovenija
| Potrdilo o opravljenem| 1. Ministrstvo za
|
|
|
| specialisticnem izpitu| zdravje
|
|
|
|
| 2. Zdravnika zbornica |
|
|
|
| Slovenije
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Slovensko
| Diplom o pecializcii| 1. Slovensk
|
|
|
|
| zdravotncka univerzita|
|
|
|
| 2. Univerzita
|
|
|
|
| Komenskho v Bratislave|
|
|
|
| 3. Univerzita Pavia
|
|
|
|
| Jozefa afrika v
|
|
|
|
| Koiciach*3)
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Suomi/Finland | Erikoislkrin
| 1. Helsingin yliopisto/|
|
|
| tutkinto/
| Helsingfors universitet|
|

1.1.1994

1.5.2004

1.1.1986

1.1.2007

1.5.2004

1.5.2004

1.1.1994

25

|
| Speciallkarexamen
| 2. It-Suomen
|
|
|
|
| yliopisto*4)
|
|
|
|
| 3. Oulun yliopisto
|
|
|
|
| 4. Tampereen yliopisto |
|
|
|
| 5. Turun yliopisto
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Sverige
| Bevis om
| Socialstyrelsen
|
|
|
| specialkompetens som |
|
|
|
| lkare, utfrdat av
|
|
|
|
| Socialstyrelsen
|
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| United Kingdom | Certificate of
| Postgraduate Medical
|
|
|
| Completion of training| Education and Training |
|
|
|
| Board*5)
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
|
|
|
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| sland
| Srfraedileyfi
| Heilbrigdis- og
|
|
|
|
| tryggingamlarduneyti |
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|
| Liechtenstein | The diplomas,
| Competent authorities |
|
|
| certificates and other|
|
|
|
| titles awarded in
|
|
|
|
| another State to which|
|
|
|
| this Directive applies|
|
|
|
| and listed in the
|
|
|
|
| present Annex
|
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|

1.1.1994

20.12.1976

1.1.1994

1.5.1995

26

| Norge
| Spesialistgodkjenning | Den norske
| 1.1.1994
|
|
|
| laegeforening
|
|
|________________|_______________________|________________________|
____________|

*1) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1


*2) Comunicarea Comisiei Notificarea titlurilor de calificare de medic specialist i de
medic generalist cu formare specific n medicin general JO C 165 din 19.07.2007, p. 13
*3) Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
*4) Comunicarea Comisiei JO C 129 din 19.5.2010, p. 3
*5) Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. l
*6) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*7) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
ANEXA 3*)
(Anexa nr. 3 la Hotrrea Guvernului nr. 1.282/2007)
*) Anexa nr. 3 este reprodus n facsimil.
Titlurile cursurilor de formare la medicin specializat
______________________________________________________________
| Anestezie i terapie intensiv |
Chirurgie general
|

|_________________________________|
____________________________|
| Durata minim de formare: 3 ani |
|
|
|
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
| Anesthsie-ranimation/
|
|
| Belgi/Belgien| Anesthesie-reanimatie*1)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*4) | Anesteziologiia i intenzivno
|
|
|
| lecenie*4)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Anesteziologie a intenzivn
|
|

Durata minim de formare:


5 ani

Titlu

Chirurgie/Heelkunde

Hirurgiia*4)

Chirurgie
27

| republika
| medicina*3)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Anaestesiologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
| Ansthesiologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
| Anestesioloogia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*5)
| Avaisthesiologia*5)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Anestesiologa y Reanimacin
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Anesthsie-ranimation*2)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Anesteziologija, reanimatologija|
|
|
| i intenzivna medicina
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Anaesthesia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Anestesia e rianimazione
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*5)
| Anaisthesiologia*5)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Anesteziologija un
|
|
|
| reanimatologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Anesteziologija reanimatologija |
|

Kirurgi*2)

(Allgemeine) Chirurgie

ldkirurgia

Cheiroyrgiche*5)

Ciruga general y del


aparato digestivo

Chirurgie gnrale

Opca kirurgija

General surgery

Chirurgia generale

Geniche Cheiroyrgiche*5)

Kirurgija

Chirurgija
28

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Anesthsie-ranimation
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Aneszteziolgia s intenzv
|
|
|
| terpia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Anestezija u Kura Intensiva
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
| Anesthesiologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
| Ansthesiologie und
|
|
|
| Intensivmedizin
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Anestezjologia i intensywna
|
|
|
| terapia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Anestesiologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Anestezie i terapie intensiv |
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
| Anesteziologija, reanimatologija|
|
|
| in perioperativna intenzivna
|
|
|
| medicina
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Anestziolgia a intenzvna
|
|
|
| medicna
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito/
|
|

Chirurgie gnrale

Sebszet

Kirurgija Generali

Heelkunde

Chirurgie

Chirurgia oglna

Cirurgia geral

Chirurgie general

Splona kirurgija

Chirurgia

Yleiskirurgia/Allmn
29

|
| Anestesiologi och intensivvard |
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Anestesi och intensivvard
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Anaesthetics
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Svaefinga- og
|
|
|
| gjrgaeslulaeknisfraedi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein | Ansthesiologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Anestesiologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

kirurgi

Kirurgi

General surgery

Skurdlaekningar

Chirurgie

Generell kirurgi

*1) Comunicarea Comisiei, JO C 279 din 19.11.2009, p. 1


*2) Comunicarea Comisiei, JO C 114 din 19.5.2009, p. 1*6)
*3) Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1
*4) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*5) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
-----------*6) n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 210 din 22 martie 2016, aceast pagin
era indicat, n mod eronat, ca fiind "p. 1V".
|

______________________________________________________________
Neurochirurgie
| Obstetric i ginecologie

|_________________________________|
____________________________|
| Durata minim de pregtire:
| Durata minim de
pregtire:|
| 5 ani
| 5 ani
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
Titlu
|
30

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
| Neurochirurgie
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*4) | Nevrohirurgiia*4)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Neurochirurgie
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Neurokirurgi*2)
|
obstetrik*2)|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
| Neurochirurgie
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
| Neurokirurgia
|
gnekoloogia|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*5)
| Neyrocheiroyrgiche*5)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Neurocirugia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Neurochirurgie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Neurokirurgija
|
opstetricija|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Neurosurgery
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Gyncologie - obsttrique/
Gynaecologie verloskunde*1)

Akuerstvo i
ginekologiia*2), *4)

Gynekologie a porodnictv

Gynaekologi og

Frauenheilkunde und
Geburtshilfe

Snnitusabi ja

Maieytiche-Gyvaicologia*5)

Obstetricia y ginecologa

Gyncologie - obsttrique

Ginekologija i

Obstetrics and gynaecology

31

| Italia
| Neurochirurgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*5)
| Neyrocheiroyrgiche*5)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Neirokirurgija
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Neurochirurgija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Neurochirurgie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Idegsebszet
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Newrokirurgija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
| Neurochirurgie
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
| Neurochirurgie
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Neurochirurgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Neurocirurgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Neurochirurgie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Ginecologia e ostetricia

Maieytiche Gynaicologia*5)

Ginekologija un
dzemdnieciba

Akuerija ginekologija

Gyncologie - obsttrique

Szlszet-nogygyszat

Ostetricja u Ginekologija

Obstetrie en
Gynaecologie*3)

Frauenheilkunde und
Geburtshilfe

Poloznictwo i ginekologia

Ginecologia e obstetricia

Obstetric-ginecologie

32

| Slovenija
| Nevrokirurgija
|
porodnitvo|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Neurochirurgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Neurokirurgia/Neurokirurgi
|
|
|
|
|
synnytykset/Kvinnosjukdomar|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Neurokirurgi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Neurosurgery
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Taugaskurolaekningar
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein | Neurochirurgie
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Nevrokirurgi
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Ginekologija in

Gynekolgia a porodnctvo

Naistentaudit ja

och frlossningar

Obstetrik och gynekologi

Obstetrics and gynaecology

Faeoingar- og
kvenlaekningar

Gynkologie und
Geburtshilfe

Fodselshjelp og
kvinnesykdommer

*1) Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1


*2) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
*3) Comunicarea Comisiei JO C 137 din 4.6.2008, p. 8
*4) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*5) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
______________________________________________________________
33

Medicin intern

|_________________________________|
____________________________|
| Durata minim de formare: 5 ani |
|
|
|
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
| Mdecine interne/Inwendige
|
|
| Belgi/Belgien| geneeskunde
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*2) | Vtreni bolesti*2)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Vnitrn lkarstv
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Intern medicin*), *1)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
| Innere Medizin
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
| Sisehaigused
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*3)
| Pathologia*3)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Medicina interna
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Mdecine interne
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Opca interna medicina
|
optometrija|

Oftalmologie

Durata minim de formare:


3 ani

Titlu

Ophtalmologie/Oftalmologie

Ocini bolesti*2)

Oftalmologie

Oftalmologi*1)

Augenheilkunde

Oftalmoloogia

Ophthalmologia*3)

Oftalmologia

Ophtalmologie

Oftalmologija i
34

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| General medicine
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Medicina interna
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*3)
| Pathologia*3)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Interna medicina
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Vidaus ligos
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Mdecine interne
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Belgygyszat
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Medicina Interna
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
| Interne geneeskunde
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
| Innere Medizin
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Choroby wewnetrzne
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Medicina interna
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Medicin intern
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Ophthalmic surgery

Oftalmologia

Ophthalmologia*3)

Oftalmologija

Oftalmologija

Ophtalmologie

Szemszet

Oftalmologija

Oogheelkunde

Augenheilkunde und
Optometrie

Okulistyka

Oftalmologia

Oftalmologie

35

| Slovenija
| Interna medicina
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Vntorn lekrstvo
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Sistaudit/Inre medicin
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Internmedicine
|
(oftalmologi)|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| General (internal) medicine
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Lyflaekningar
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein | Innere Medizin
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Indremedisin
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Oftalmologija

Oftalmologia

Silmtaudit/gonsjukdomar

gonsjukdomar

Ophthalmology

Augnlaekningar

Augenheilkunde

0yesykdommer

Datele abrogate n sensul art. 27(3):


*) 1 Ianuarie 2004
*1) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
*2) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*3) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|

______________________________________________________________
Otorinolaringologie
|
Pediatrie

|_________________________________|
____________________________|
| Durata minim de formare: 3 ani | Durata minim de formare:
|
|
| 4 ani
|
36

_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
| Oto-rhino-laryngologie/
|
|
| Belgi/Belgien| Otorhinolaryngologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*3) | Uno-nosno-grleni bolesti*3)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Otorinolaryngologie
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Oto-rhino-laryngologi*1)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
| Otorinolarngoloogia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*4)
| Otorivolaryggologia*4)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Otorrinolaringologa
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Oto-rhino-laryngologie et
|
|
|
| chirurgie cervico-faciale*1)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Otorinolaringologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Otolaryngology
|
|

Titlu

Pdiatrie/Pediatrie

Pediatriia*3)

Detsk lkarstv

Paediatri*1)

Kinder- und Jugendmedizin

Pediaatria

Paidiatriche*4)

Pediatra y sus reas


especificas

Pdiatrie

Pedijatrija

Paediatrics
37

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Otorinolaringoiatria
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*4)
| Otorinolaryggologia*4)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Otolaringologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Otorinolaringologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Oto-rhino-laryngologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Fl-orr-ggegygyszat
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Otorinolaringologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
| Keel-, neus- en oorheelkunde
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
| Hals-, Nasen- und
|
Jugendheilkunde|
|
| Ohrenkrankheiten
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Otorynolaryngologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Otorrinolaringologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Otorinolaringologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
| Otorinolaringolgija
|
|

Pdiatria

Paidiatriche*4)

Pediatrija

Vaiku ligos

Pdiatrie

Csecsemo- s
gyermekgygyszat

Pedjatrija

Kindergeneeskunde

Kinder- und

Pediatria

Pediatria

Pediatrie

Pediatrija
38

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Otorinolaryngolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Korva-, nen- ja kurkkutaudit/ |
|
|
| ron-, ns- och halssjukdomar
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| ron-, ns- och halssjukdomar
|
|
|
| (oto-rhino-laryngologi)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Otolaryngology
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Hls-, nef- og eyrnalaekningar |
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein | Hals-, Nasen- und
|
|
|
| Ohrenkrankheiten
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Ore-nese-halssykdommer
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Pediatria

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Barn- och ungdomsmedicin

Paediatrics

Barnalaekningar

Kinderheilkunde

Barnesykdommer

*1) Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1


*2) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
*3) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*4) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|

______________________________________________________________
Medicin respiratorie
|
Urologie

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare: 4 ani | Durat minim de formare:
|
|
| 5 ani
|
39

_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
| Pneumologie
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*3) | Pnevmologiia i ftiziatriia*3)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Pneumologie a ftizeologie (1)
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Intern medicin: lungesygdomme*2)|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
| Pneumologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
| Pulmonoloogia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*4)
| Phymatiologia - Pveymovologia*4)|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Neumologa
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Pulmologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Pneumologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Respiratory medicine
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Malattie dell'apparato
|
|

Titlu

Urologie

Urologiia*3)

Urologie

Urologi*2)

Urologie

Uroloogia

Oyrologia*4)

Urologa

Urologija

Chirurgie urologique*2)

Urology

Urologia
40

|
| respiratorio
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*4)
| Pneymonologia |
|
|
| Phymatiologia*4)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Ftiziopneimonologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Pulmonologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Pneumologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Tdogygyszat
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Medicina Respiratorja
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
| Longziekten en tuberculose
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
| Lungenkrankheiten
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Choroby pluc
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Pneumologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Pneumologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
| Pnevmologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Pneumolgia a ftizeolgia
|
|

Oyrologia*4)

Urologija

Urologija

Urologie

Urolgia

Urologija

Urologie

Urologie

Urologia

Urologia

Urologie

Urologija

Urolgia
41

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia/|
|
|
| Lungsjukdomar och allergologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Lungsjukdomar (pneumologi)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Respiratory medicine
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Lungnalaekningar
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein | Pneumologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Lungesykdommer
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Urologia/Urologi

Urologi

Urology

Pvagfaeraskurdlaekningar

Urologie

Urologi

*1) Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1


*2) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
*3) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*4) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|

______________________________________________________________
Ortopedie
|
Anatomie Patologic

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare: 5 ani | Durat minim de formare:
|
|
| 4 ani
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
Titlu
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
| Chirurgie orthopdique/
| Anatomie pathologique/
|
42

| Belgi/Belgien| Orthopedische heelkunde


|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*5) | Ortopediia i travmatologiia*5) |
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Ortopedie
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Ortopaedisk kirurgi
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
| Orthopdie (und Unfallchirurgie)|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
| Ortopeedia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*6)
| Orthopediche*6)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Ciruga ortopdica y
|
|
|
| traumatologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Chirurgie orthopdique et
|
|
|
| traumatologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Ortopedija i traumatologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Trauma and orthopaedic surgery |
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Ortopedia e traumatologia
|
|

Pathologische anatomie

Obta i klinicina
patologiia*5)

Patologie*4)

Patologisk anatomi og
cytology*1)

Pathologie

Patoloogia

Pathologiche Avatomiche*6)

Anatoma patolgica

Anatomie et cytologie
pathologiques

Patologija

Histopathology*2)

Anatomia patologica
43

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*6)
| Orthopediche*6)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Traumatologija un ortopedija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Ortopedija traumatologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Orthopdie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Ortopdia s traumatolgia*3)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Kirurgija Ortopedika
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
| Orthopedie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
| Orthopdie und Orthopdische
|
|
|
| Chirurgie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Ortopedia i traumatologia
|
|
|
| narzadu ruchu
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Ortopedia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Ortopedie i traumatologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
| Ortopedska kirurgija
|
|
|
|
|
|

Pathologoanatomia Istologia*6)

Patologija

Patologija

Anatomie pathologique

Patolgia

Istopatologija

Pathologie

Pathologie

Patomorfologia

Anatomia patologica

Anatomie patologic

Anatomska patologija in
citopatologija
44

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Ortopdia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia/
|
|
|
| Ortopedi och traumatologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Ortopedi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Trauma and orthopaedic surgery |
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Baeklunarskurdlaekningar
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein | Orthopdische Chirurgie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Ortopedisk kirurgi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Patologick anatmia

Patologia/Patologi

Klinisk patologi

Histopathology

Vefjameinafraedi

Pathologie

Patologi

*1) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1


*2) Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p. 28
*3) Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
*4) Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1
*5) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*6) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|

______________________________________________________________
Neurologie
|
Psihiatrie

|_________________________________|
____________________________|
| Durata minim de formare: 4 ani | Durata minim de formare:
|
|
| 4 ani
|
45

_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
| Neurologie
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*3) | Nervni bolesti*3)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Neurologie
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Neurologi*2)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
| Neurologie
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
| Neuroloogia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*4)
| Neyrologia*4)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Neurologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Neurologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Neurologija
|
|

Titlu

Psychiatrie,
particulierement de
l'adulte/Psychiatrie, meer
bepaald in de
volwassenpsychiatrie*1)

Psihiatriia*3)

Psychiatrie

Psykiatri

Psychiatrie und
Psychotherapie

Pshhiaatria

Psychiatriche*4)

Psiquiatra

Psychiatrie

Psihijatrija
46

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Neurology
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Neurologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*4)
| Neyrologia*4)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Neirologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Neurologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Neurologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Neurolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Newrologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
| Neurologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
| Neurologie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Neurologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Neurologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Neurologie
|
|

Psychiatry

Psichiatria

Psychiatriche*4)

Psihiatrija

Psichiatrija

Psychiatrie

Pszichitria

Psikjatrija

Psychiatrie

Psychiatrie (und
Psychotherapeutische
Medizin)*1)

Psychiatria

Psiquiatria

Psihiatrie
47

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
| Nevrologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Neurolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Neurologia/Neurologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Neurologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Neurology
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Taugalaekningar
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein | Neurologie
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Nevrologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Psihiatrija

Psychiatria

Psykiatria/Psykiatri

Psykiatri

General psychiatry

Gedlaekningar

Psychiatrie und
Psychotherapie

Psykiatri

*1) Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1


*2) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
*3) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*4) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|

______________________________________________________________
Radiologie diagnostic
|
Radioterapie

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare: 4 ani | Durat minim de formare:
|
|
| 4 ani
|
48

_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
| Radiodiagnostic/Rntgendiagnose |
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*3) | Obrazna diagnostika*3)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Radiologie a zobrazovac metody |
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Diagnostik radiology*1)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
| (Diagnostische) Radiologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
| Radioloogia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*4)
| Activodiagvostiche*4)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Radiodiagnstico
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Radiodiagnostic et imagerie
|
|
|
| mdicale
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Klinicka radiologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Diagnostic radiology
|
|

Titlu

Radiothrapie-oncologie/
Radiotherapie-oncologie

Lcelecenie*3)

Radiacn onkologie

Klinisk Onkologi*1)

Strahlentherapie

Onkoloogia

Activotherapeytiche Ogcologia*4)

Oncologa radioterpica

Oncologie option oncologie


radiothrapique*1)

Onkologija i radioterapija

Radiation oncology
49

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Radiodiagnostica
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*4)
| Actinologia*4)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Diagnostiska radiologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Radiologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Radiodiagnostic
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Radiolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Radjologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
| Radiologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
| Radiologie*2)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Radiologia i diagnostyka
|
|
|
| obrazowa
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Radiodiagnstico
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Radiologie-imagistic medical |
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Radioterapia

Actinotherapeytiche
Ogcologia*4)

Terapeitiska radiologija

Onkologija radioterapija

Radiothrapie

Sugrterpia

Onkologija u Radjoterapija

Radiotherapie

Strahlentherapie Radioonkologie

Radioterapia onkologiczna

Radioterapia

Radioterapie

50

| Slovenija
| Radiologija
|
onkologija|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Rdiolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Radiologia/Radiologi
|
Syptaudit/Cancersjukdomar|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Medicinsk radiologi
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Clinical radiology
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Geislagreining
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein | Medizinische Radiologie/
|
|
|
| Radiodiagnostik
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Radiologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Radioterapija in

Radiacn onkolgia

Tumrsjukdomar (allmn
onkologi)

Clinical oncology

Medizinische Radiologie/
Radio-Onkologie

*1) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1


*2) Comunicarea Comisiei JO C 129 din 19.05.2010*5), p. 3
*3) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*4) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
-----------*5) n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 210 din 22 martie 2016, aceast dat era
indicat, n mod eronat, ca fiind "19.05.210".
|

______________________________________________________________
Chirurgie plastic
|
Biologie Clinic

|_________________________________|
____________________________|
51

|
|

| Durat minim de formare: 5 ani | Durat minim de formare:


|

| 4 ani

_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
| Chirurgie plastique,
|
clinique/Klinische|
| Belgi/Belgien| reconstructrice et esthtique/ |
|
|
| Plastische, reconstructieve en |
|
|
| esthetische heelkunde
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*5) | Plasticino-vzstanovitelna
|
|
|
| hirurgiia*5)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Plastick chirurgie
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Plastikkirurgi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
| Plastische (und sthetische)
|
|
|
| Chirurgie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
| Plastika- ja
|
|
|
| rekonstruktiivkirurgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*6)
| Plastiche Cheiroyrgiche*6)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Ciruga plstica, esttica y
|
|
|
| reparadora
|
|

Titlu

Biologie
biologie

Klinicina laboratoriia*5)

Laborimeditsiin

*1)

Anlisis clnicos

52

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Chirurgie plastique,
|
|
|
| reconstructrice et esthtique
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Plasticna, rekonstrukcijska i
|
|
|
| estetska kirurgija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Plastic, reconstructive and
|
|
|
| aesthetic surgery (1)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Chirurgia plastica e
|
|
|
| ricostruttiva
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*6)
| Plastiche Cheiroyrgiche*6)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Plastiska kirurgija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Plastine ir rekonstrukcine
|
|
|
| chirurgija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Chirurgie plastique
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Plasztikai (gsi) sebszet
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Kirurgija Plastika
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
| Plastische chirurgie
|
|

Biologie mdicale

Patologia clinica

Laboratorine medicina

Biologie clinique

Orvosi laboratriumi
diagnosztika

53

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
| Plastische, sthetische und
|
|
|
| Rekonstruktive Chirurgie*2)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Chirurgia plastyczna
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Cirurgia plstica, esttica e
|
|
|
| reconstrutiva*3)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Chirurgie plastic |
|
|
| microchirurgie reconstructiv
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
| Plasticna, rekonstrukcijska in |
|
|
| estetska kirurgija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Plastick chirurgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia/
|
|
|
| Plastikkirurgi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Plastikkirurgi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Plastic surgery
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Ltalaekningar
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Medizinische Biologie

Diagnostyka laboratoryjna

Patologia clnica

Medicin de laborator

Laboratrna medicina

54

| Liechtenstein | Plastische- und


|
|
|
| Wiederherstellungschirurgie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Plastikkirurgi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

*1) Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p. 28


*2) Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
*3) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
*4) Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1
*5) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*6) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|

______________________________________________________________
Microbiologie-bacteriologie
|
Biochimie

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare: 4 ani |
|
|
|
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
|
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*3) | Mikrobiologiia*3)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Lkarsk mikrobiologie
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Klinisk mikrobiologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Durat minim de formare:


4 ani

Biohimiia*3)

Klinick biochemie

Klinisk biokemi

55

| Deutschland
| Mikrobiologie (Virologie) und
|
|
|
| Infektionsepidemiologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*4)
| - Iatriche Biopathologia*2), *4)|
|
|
| - Microbiologia*4)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Microbiologa y parasitologa
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Klinicka mikrobiologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Microbiology
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Microbiologia e virologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*4)
| Microbiologia*4)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Mikrobiologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Microbiologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Orvosi mikrobiolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Laboratoriumsmedizin

Bioqumica clnica

Chemical pathology

Biochimica clinica

Chimie biologique

56

| Malta
| Mikrobijologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
| Medische microbiologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
| Hygiene und Mikrobiologie
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Mikrobiologia lekarska
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
| Klinicna mikrobiologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Klinick mikrobiolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia/Klinisk |
|
|
| mikrobiologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Klinisk bakteriologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Medical microbiology and
|
|
|
| virology
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Sklafraedi
|
|

Patologija Kimika

Klinische chemie*), *1)

Medizinische und Chemische


Labordiagnostik

Medicinska biokemija

Klinick biochmia

Kliininen kemia/Klinisk
kemi

Klinisk kemi

Chemical pathology

Klnsk lfefnafraedi
57

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein |
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Medisinsk mikrobiologi
| Klinisk kjemi
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Datele de abrogare n sensul art. 27(3):


*) 4 Aprilie 2000
*1) Comunicarea Comisiei JO C 137 din 4.6.2008, p. 8
*2) Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p. 28
*3) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*4) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|

______________________________________________________________
Imunologie
|
Chirurgie toracic

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare: 4 ani |
|
|
|
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
|
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*5) | Klinicina imunologiia*5)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Alergologie a klinick
|
|
| republika
| imunologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Klinisk immunologi
|
|

Durat minim de formare:


5 ani

Titlu

Chirurgie thoracique/
Heelkunde op de thorax*)

Grdna hirurgiia
Kardiohirurgiia*5)

Hrudn chirurgie*3)

Thoraxkirurgi*1)
58

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*6)
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Immunologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Alergologija i klinicka
|
|
|
| imunologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Immunology (clinical and
|
|
|
| laboratory)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*6)
| Anosologia*6)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Imunologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Immunologie
|
|

Thoraxchirurgie

Torakaalkirurgia

Cheiroyrgiche Thoracos*6)

Cirurga torcica

Chirurgie thoracique et
cardiovasculaire

Thoracic surgery

- Chirurgia toracica*4)
- Cardiochirurgia

Cheiroyrgiche Thoracos*6)

Torakala kirurgija

Krutines chirurgija

Chirurgie thoracique
59

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Allergolgia s klinikai
|
|
|
| immunolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Immunologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
| Immunologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Immunologia kliniczna
|
piersiowej|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Klinick imunolgia a
|
|
|
| alergolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland |
|
rintaelinkirurgia/|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Klinisk immunologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Immunology
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Mellkassebszet

Kirurgija Kardjo-Toraika

Cardio-thoracale chirurgie

Thoraxchirurgie*2)

Chirurgia klatki

Cirurgia cardiotorcica

Chirurgie toracic

Torakalna kirurgija

Hrudnkov chirurgia

Sydn-ja
Hjrt- och thoraxkirurgi

Thoraxkirurgi

Cardo-thoracic surgery

60

|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| naemisfraedi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein | Allergologie und klinische
|
|
|
| Immunologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Immunologi og
|
|
|
| transfusjonsmedisin
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Brjstholsskurdlaekningar

Herz- und thorakale


Gefsschirurgie

Thoraxkirurgi

Datele de abrogare n sensul art. 27(3):


*) 1 Ianuarie 1983
*1) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
*2) Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
*3) Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1
*4) Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p. 28
*5) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*6) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|

______________________________________________________________
Chirurgie Pediatric
|
Chirurgie vascular

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare: 5 ani |
|
|
|
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
|
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Durat minim de formare:


5 ani

Titlu

Chirurgie des vaisseaux/


Bloedvatenheelkunde*)

61

| Blgariia*3) | Detska hirurgiia*3)


|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Detsk chirurgie
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
| Kinderchirurgie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
| Lastekirurgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*4)
| Cheiroyrgiche Paidon*4)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Ciruga peditrica
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Chirurgie infantile
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Djecja kirurgija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Paediatric surgery
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Chirurgia pediatrica
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*4)
| Cheiroyrgiche Paidon*4)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Bernu kirurgija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Sdova hirurgiia*3)

Cvn chirurgie

Karkirurgi*1)

Gefchirurgie

Kardiovaskulaarkirurgia

Aggeiocheiroyrgiche*4)

Angiologa y ciruga
vascular

Chirurgie vasculaire

Vaskularna kirurgija

Chirurgia vascolare

Cheiroyrgiche Aggeion*4)

Asinsvadu kirurgija

62

| Lietuva
| Vaiku chirurgija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Chirurgie pdiatrique
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Gyermeksebszet
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Kirurgija Pedjatrika
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
| Kinder- und Jugendchirurgie*2) |
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Chirurgia dziecieca
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Cirurgia peditrica
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Chirurgie pediatric
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Detsk chirurgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Lastenkirurgia/Barnkirurgi
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Barn- och ungdomskirurgi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Kraujagysliu chirurgija

Chirurgie vasculaire

rsebszet

Kirurgija Vaskolari

Chirurgia naczyniowa

Angologia/Cirurgia
vascular*1)

Chirurgie vascular

Kardiovaskularna kirurgija

Cievna chirurgia

Verisuonikirurgia/
Krlkirurgi

63

| United Kingdom| Paediatric surgery


|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Barnaskurdlaekningar
| AEdaskurdlaekningar
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein | Kinderchirurgie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Barnekirurgi
| Karkirurgi
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Datele de abrogare n sensul art. 27(3):


*) 1 Ianuarie 1983
*1) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
*2) Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
*3) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*4) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|

______________________________________________________________
Cardiologie
|
Gastroenterologie

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare: 4 ani |
|
|
|
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
| Cardiologie
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*5) | Kardiologiia*5)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Durat minim de formare:


4 ani

Titlu

Gastro-entrologie/
Gastro-enterologie*1), *4)

Gastroenterologiia*), *5)

64

| Cesk
| Kardiologie
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Intern medicin: kardiologi*2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
| Innere Medizin und Schwerpunkt |
|
|
| Kardiologie
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
| Kardioloogia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*6)
| Kardiologia*6)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Cardiologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Cardiologie et maladies
|
|
|
| vasculaires*2)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Kardiologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Cardiology
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Cardiologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*6)
| Kardiologia*6)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Gastroenterologie

Intern medicin:
gastroenterology og
hepatologi*2)

Innere Medizin und


Schwerpunkt
Gastroenterologie

Gastroenteroloogia

Gastrevterologia*6)

Aparato digestivo

Gastro-entrologie et
hpatologie

Gastroenterologija

Gastro-enterology

Gastroenterologia

Gastrenterologia*6)

65

| Latvija
| Kardiologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Kardiologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Cardiologie et angiologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Kardiolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Kardjologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
| Cardiologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Kardiologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Cardiologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Cardiologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Kardiolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Kardiologia/Kardiologi
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Kardiologi
|
|

Gastroenterologija

Gastroenterologija

Gastro-enterologie

Gasztroenterolgia

Gastroenterologija

Maag-darm-leverziekten*3)

Gastrenterologia

Gastrenterologia

Gastroenterologie

Gastroenterologija

Gastroenterolgia

Gastroenterologia/
Gastroenterologi

Medicinsk gastroenterologi
66

|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Cardiology
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Hjartalaekningar
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein | Kardiologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Hjertesykdommer
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

och hepatologi

Gastro-enterology

Meltingarlaekningar

Gastroenterologie

Fordoyelsessykdommer

*1) Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1


*2) Comunicarea Comisiei C 114 din 19.5.2009, p. 1
*3) Comunicarea Comisiei JO C 137 din 4.6.2008, p. 8
*4) Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. OJ L 93 din 4.4.2008, p. 28
*5) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*6) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
*) pn la data de 14 September 2010
______________________________________________________________
|
Reumatologie
|
Hematologie general
|

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare: 4 ani | Durat minim de formare:
|
|
| 4 ani
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
Titlu
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
| Rhumathologie/reumatologie
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
67

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*4) | Revmatologiia*4)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Revmatologie
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Intern medicin: reumatologi*1) |
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
| Innere Medizin und Schwerpunkt |
|
|
| Rheumatologie
|
und|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
| Reumatoloogia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*5)
| Reymatologia*5)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Reumatologa
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Rhumatologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Reumatologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Rheumatology
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Reumatologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Klinicina hematologiia*4)

Hematologie a transfzni
lkarstv

Intern medicin:
haematologi*1)

Innere Medizin und


Schwerpunkt Hmatologie
Onkologie

Hematoloogia

Aimatologia*5)

Hematologa y hemoterapia

Hematologija

Haematology (clinical and


laboratory)

Ematologia

68

| Kypros*5)
| Reymatologia*5)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Reimatologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Reumatologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Rhumatologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Reumatolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Rewmatologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
| Reumatologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Reumatologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Reumatologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Reumatologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Reumatolgia
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Reumatologia/Reumatologi
|
|

Aimatologia*5)

Hematologija

Hematologija

Hmatologie

Hematologia*2)

Ematologija

Hematologia

Imuno-hemoterapia

Hematologie

Hematolgia a
transfziolgia

Kliininen hematologia/
69

|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Reumatologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Rheumatology
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Gigtarlaekningar
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein | Rheumatologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Revmatologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Klinisk hematologi

Hematologi

Haematology

Bldmeinafraedi

Hmatologie

Blodsykdommer

*1) Comunicarea Comisiei, JO C 114 din 19.5.2009, p. 1


*2) Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
*3) Comunicarea Comisiei JO C 244 din 14.08.2012, p. 1
*4) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*5) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|

______________________________________________________________
Endocrinologie
|
Fizioterapie

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare: 3 ani |
|
|
|
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
|
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|

Durat minim de formare:


3 ani

Titlu

Mdecine physique et
radaptation/Fysische
70

|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*5) | Endokrinologiia i bolesti na
|
|
|
| obmeanata*5)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Diabelotologie a
|
|
| republika
| endokrinologie*4)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Intern medicin: endokrinologi*1)|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
| Innere Medizin und Schwerpunkt |
|
|
| Endokrinologie und Diabetologie |
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
| Endokrinoloogia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*6)
| Evdocrivologia*6)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Endocrinologia y nutricin
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Endocrinologie - diabete |
|
|
| maladies mtaboliques*1)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Endokrinologija i dijabetologija|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

geneeskunde en revalidatie

Fizikalna i
rehabilitaionna
mediina*5)

Rehabilitacn a fyzikln
medicina

Physikalische und
Rehabilitative Medizin

Taastusravi ja fsiaatria

Physiche Iatriche cai


Apocatastase*6)

Medicina fisica y
rehabilitacin

Mdecine physique et de
radaptation*1)

Fizikalna medicina i
rehabilitacija

71

| Ireland
| Endocrinology and diabetes
|
|
|
| mellitus
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Endocrinologia e malattie del
|
|
|
| ricambio
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*6)
| Endocrinologia*6)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Endokrinologija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Endokrinologija
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Endocrinologie, maladies du
|
radaptation|
|
| mtabolisme et de la nutrition |
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Endokrinolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Endokrinologija u Dijabete
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Medicina fisica e
riabilitazione

Physiche Iatriche cai


Apocatastase*6)

Rehabilitologija Fiziska
rehabilitacija Fizikala
medicina

Fizine medicina ir
reabilitacija

Rducation et
fonctionnelles

Fizioterpia

Revalidatiegeneeskunde

Physikalische Medizin und


Allgemeine
Rehabilitation*2)
72

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Endokrynologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Endocrinologia/Nutricao*1)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Endocrinologie
|
fizic|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Endokrinolgia
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Endokrinologia/Endokrinologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Endokrina sjukdomar
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Endocrinology and diabetes
|
|
|
| mellitus
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Efhaskipta- og
|
|
|
| innkirtlalaekningar
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein | Endokrinologie-Diabetologie
|
|

Rehabilitacja medyczna

Medicina fisica e de
reabilitacao*3), *1)

Recuperare, medicin
i balneologie

Fizikalna in
rehabilitacijska medicina

Fyziatria, balneolgia a
liecebn rehabilitcia

Fysiatria/Fysiatri

Rehabiliteringsmedicin

Orku- og
endurhaefingarlaekningar

Physikalische Medizin und


73

|
|
| Rehabilitation
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Endokrinologi
| Fysikalsk medisin og
|
|
|
| rehabilitering
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

*1) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1


*2) Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
*3) Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. OJ L 93 din 4.4.2008, p. 28
*4) Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1
*5) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*6) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|

______________________________________________________________
Neuropsihiatrie
|
Dermatovenerologie

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de pregtire:
|
|
| 5 ani
|
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
| Neuropsychiatrie*)
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*3) |
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
|
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
|
|
|

Durat minim de formare:


3 ani

Dermato-vnrologie/
Dermato-venereologie*1)

Kojni i venericeski
bolesti*3)

Dermatovenerologie

Dermato-venerologi*2)

74

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
| Nervenheilkunde (Neurologie und |
|
|
| Psychiatrie)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*4)
| Neyrologia - Psychiatriche*4)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Neuropsychiatrie**)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Neuropsichiatria***)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*4)
| Neyrologia - Psychiatriche*4)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
|
|
|
|
|
|
|

Haut - und
Geschlechtskrankheiten

Dermatoveneroloogia

Dermatologia Aphrodisiologia*4)

Dermatologia
mdico-quirrgica y
venereologia

Dermatologie et
vnrologie

Dermatologija i
venerologija

Dermatologia e venerologia

Dermatologia Aphrodisiologia*4)

Dermatologija un
venerologija
75

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Neuropsychiatrie****)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg |
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
| Zenuw - en zielsziekten*****)
|
venerologie|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
| Neurologie und
|
|
|
| Psychiatrie******), *1)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Neuropsychiatria
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Dermatovenerologija

Dermato-vnrologie

Borgygyszat

Dermato-venerejologija

Dermatologie en

Haut- und
Geschlechtskrankheiten

Dermatologia i wenerologia

Dermatovenereologia

Dermatovenerologie

Dermatovenerologija

Dermatovenerolgia

Ihotaudit ja allergologia/
Hudsjukdomar och
allergologi

76

| Sverige
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein |
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
|
|
sykdommer|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Hud- och knssjukdomar

Hd- og
kynsjkdmalaekningar

Dermatologie und
Venereologie

Hud- og veneriske

Date de abrogare n sensul art. 27(3):


*) 1 August 1987, cu excepia persoanelor care au nceput formarea anterior acestei date.
**) 31 Decembrie 1971
***) 31 Octombrie 1999
****) Titlul de calificare nu mai este acordat pentru formarea profesional a nceput dup
5 Martie 1982*5)
*****) 9 iulie 1984
******) 31 Martie 2004
*1) Comunicarea Comisiei, JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
*2) Comunicarea Comisiei 114 din 19.5.2009, p. 1
*3) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*4) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
-----------*5) Sintagma "Titlul de calificare nu mai este acordat pentru formarea profesional a
nceput dup 5 Martie 1982" nu este corect, ns ea este reprodus exact n forma n care a
fost publicat la pagina 23 din Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 210 din 22 martie
2016.
______________________________________________________________
77

Radiologie

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare: 4 ani |
|
|
|
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
|
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*5) | Radiobiologiia*5)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
|
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
| Radiologie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Psihiatrie pediatric

Durat minim de formare:


4 ani

Titlu

Psychiatrie,
particulierement en
psychiatrie
infanto-juvnile/
Psychiatrie, meer bepaald
in de kinder- en
jeugdpsychiatrie*1)

Detska psihiatriia*5)

Detsk a dorostov
psychiatrie

Borne- og ungdomspsykiatri

Kinder- und
Jugendpsychiatrie und
-psychothrapie

78

| Ellas*6)
| Activologia - Radiologia*6)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Electroradiologia*), *2)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Electro-radiologie**)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Klinicka radiologija
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Radiology*4)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Radiologia***), *4)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*6)
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| lectroradiologie****)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Radiolgia
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
|
|
|

Paidopsychiatriche*6)

Pdopsychiatrie*******),
*3)

Djecja i adolescentna
psihijatrija

Child and adolescent


psychiatry

Neuropsichiatria infantile

Paidopsychiatriche*6)

Bernu psihiatrija

Vaiku ir paaugliii
psichiatrija

Psychiatrie infantile

Gyermek- s ifjsgi
pszichitria*2)

79

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
| Radiologie*****)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
| Radiologie******), *1)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Radiologia
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland |
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Geislalaekningar
|
|

Kinder- und
Jugendpsychiatrie*1)

Psychiatria dzieci i
mlodziezy

Psiquiatria da infancia e
da adolescencia*3)

Psihiatrie pediatric

Otroska in mladostniska
psihiatrija

Detsk psychiatria

Lastenpsykiatria/
Barnpsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri

Child and adolescent


psychiatry

Barna- og
80

|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

unglingagedlaekningar

Kinder- und
Jugendpsychiatrie und
-psychothrapie

Barne- og ungdomspsykiatri

Date abrogate n sensul art. 27(3):


*) 1 Februarie 1984
**) 3 Decembrie 1971
***) 31 Octombrie 1993
de 5 martie 1982*7)
*****) 8 Iulie 1984
******) 31 Martie 2004
*******) 1 Ianuarie 1991
*1) Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. l
*2) Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
*3) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
*4) Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. OJ L 93 din 4.4.2008, p. 28
*5) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*6) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
-----------*7) Sintagma "de 5 martie 1982" este incomplet, ns ea este reprodus exact n forma n
care a fost publicat la pagina 24 din Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 210 din 22
martie 2016.
|

______________________________________________________________
Geriatrie
|
Boli renale

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare: 4 ani | Durat minim de formare:
|
|
| 4 ani
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
81

|
ara
|
Titlu
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
| Griatrie/Geriatrie*1)
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*3) | Geriatricina mediina*3)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Geriatrie
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Intern medicin: geriatric*2)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*4)
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Geriatra
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Geriatrie medicine
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Titlu

Nefrologiia*3)

Nefrologie

Intern medicin:
nefrologi*2)

Innere Medizin und


Schwerpunkt Nephrologie

Nefroloogia

Nephrologia*4)

Nefrologa

Nphrologie

Nefrologija

Nephrology

82

| Italia
| Geriatria
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*4)
| Geriatriche*4)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Geriatrija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Griatrie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Geritria
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Gerjatrija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
| Klinische geriatrie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Geriatria
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Geriatrie i gerontologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Geriatria
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Nefrologia

Nephrologia*4)

Nefrologija

Nefrologija

Nphrologie

Nefrolgia

Nefrologija

Nefrologia

Nefrologia

Nefrologie

Nefrologija

Nefrolgia

83

| Suomi/Finland | Geriatria/Geriatri
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Geriatrik
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Geriatric medicine*1)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| ldrunarlaekningar
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein | Geriatrie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Geriatri
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Nefrologia/Nefrologi

Medicinska njursjukdomar
(nefrologi)

Renal medicine

Nyrnalaekningar

Nephrologie

Nyresykdommer

*1) Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1


*2) Comunicarea Comisiei, JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
*3) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*4) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|

______________________________________________________________
Boli transmisibile
|
Medicin comunitar

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare: 4 ani | Durat minim de formare:
|
|
| 4 ani
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
Titlu
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
|
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*3) | Infekiozni bolesti*3)
| Soialna mediina i
zdraven|
84

|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Infekcn lkastv
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Intern medicin:
|
|
|
| infektionsmedicin*1)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
| Infektsioonhaigused
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*4)
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
|
|
salud|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Infektologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Infectious diseases
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Malattie infettive
|
|
|
|
|
|

menidjmnt komunalna
higiena*3)

Hygiena a epidemiologie

Samfundsmedicin

ffentliches
Gesundheitswesen

Koinoniche Iatriche*4)

Medicina preventiva y
pblica

Sant publique et mdecine


sociale

Javnozdravstvena medicina

Public health medicine

Igiene e medicina
preventiva
85

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*4)
| Loimode Nosemata*4)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Infektologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Infektologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Maladies contagieuses
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Infektolgia
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Mard Infettiv
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Choroby zakazne
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Doencas infecciosas*1)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Boli infecioase
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
| Infektologija
|
|

- Ygeionologia*2), *4)
- Koinotiche Iatriche*4)

Sant publique

Megelozo orvostan s
npegszsgtan

Sahha Pubblika

Maatschappij en gezondheid

Sozialmedizin

Zdrowie publiczne,
epidemiologia

Sade pblica

Sntate public i
management

Javno zdravje
86

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Infektolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Infektiosairaudet/
|
|
|
| Infektionssjukdomar
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Infektionssjukdomar
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Infectious diseases
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Smitsjkdmar
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein | Infektiologie
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Infeksjonssykdommer
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Verejn zdravotnctvo

Terveydenhuolto/Hlsovard

Socialmedicin

Public health medicine

Flagslaekningar

Prvention und
Gesundheitswesen

Samfunnsmedisin

*1) Comunicarea Comisiei, JO C 114 din 19.5.2009, p. 1


*2) Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p. 28
*3) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*4) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|

______________________________________________________________
Farmacologie
|
Medicin Ocupaional

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare: 4 ani | Durat minim de formare:
|
|
| 4 ani
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
Titlu
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
87

| Belgique/
|
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*2) | Klinicina farmakologiia i
|
|
|
| terapiia Farmakologiia*2)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Klinick farmakologie
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Klinisk farmakologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
| Pharmakologie und Toxikologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*3)
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Farmacologia clnica
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Klinicka farmakologija s
|
|
|
| toksikologijom
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Clinical pharmacology and
|
|
|
| therapeutics
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Farmacologia
|
|

Mdecine du travail/
Arbeidsgeneeskunde

Trudova mediina*2)

Pracovn lkarstv

Arbejdsmedicin

Arbeitsmedizin

Iatriche tes Ergasias*3)

Medicina del trabajo

Mdecine du travail

Medicina rada i sporta

Occupational medicine

Medicina del lavoro


88

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*3)
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Klinikai farmakolgia
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Farmakologija Klinika u
|
|
|
| t-Terapewtika
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
| Pharmakologie und Toxikologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Farmakologia kliniczna
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Farmacologie clinic
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Iatriche tes Ergasias*3)

Arodslimibas

Darbo medicina

Mdecine du travail

Foglalkozs-orvostan
(zemorvostan)

Medicina Okkupazzjonali

- Arbeid en gezondheid,
bedrijfsgeneeskunde
- Arbeid en gezondheid,
verzekeringsgeneeskunde

Arbeitsmedizin*1)

Medycyna pracy

Medicina do trabalho

Medicina muncii

89

| Slovenija
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Klinick farmakolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja
|
|
|
| lkehoito/Klinisk farmakologi |
|
|
| och lkemedelsbehandling
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Klinisk farmakologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Clinical pharmacology and
|
|
|
| therapeutics
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Lyfjafraedi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein | Klinische Pharmakologie und
|
|
|
| Toxikologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Klinisk farmakologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Medicina dela, prometa in


sporta

Pracovn lekrstvo

Tyterveyshuolto/
Fretagshlsovard

Yrkes- och miljmedicin

Occupational medicine

Atvinnulaekningar

Arbeitsmedizin

Arbeidsmedisin

*1) Comunicarea Comisiei, JO C 279 din 19.11.2009, p. 1


*2) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*3) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|

______________________________________________________________
Alergologie
|
Medicin Nuclear

|
90

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare: 3 ani |
|
|
|
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
|
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*3) | Klinicina alergologiia*3)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Alergologie a klinick
|
|
| republika
| imunologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Medicinsk allergologi eller
|
|
|
| medicinske
|
|
|
| overfolsomhedssygdomme*), *1)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*4)
| Allergiologia*4)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Alergologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Durat minim de formare:


4 ani

Titlu

Mdecine nuclaire/
Nuclaire geneeskunde

Nuklearna mediina*3)

Nuklern medicna

Klinisk fysiologi og
nuklearmedicin

Nuklearmedizin

Pyreviche Iatriche*4)

Medicina nuclear

Mdecine nuclaire

91

| Hrvatska
| Alergologija i klinick
|
|
|
| imunologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Allergologia ed immunologia
|
|
|
| clinica
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*4)
| Allergiologia*4)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Alergologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Alergologija ir klinikine
|
|
|
| imunologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Allergologia s klinikai
|
|
|
| immunolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
| Allergologie**), *2)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Osterreich
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Alergologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Nuklearna medicina

Medicina nucleare

Pyreniche Iatriche*4)

Mdecine nuclaire

Nukleris medicina (izotp


diagnosztika)

Medicina Nukleari

Nuclaire geneeskunde

Nuklearmedizin

Medycyna nuklearna

92

| Portugal
| Imuno-alergologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Alergologie i imunologie
|
|
|
| clinic
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Klinick imunolgia a
|
|
|
| alergologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland |
|
|
|
|
|
isotooppilketiede/Klinisk|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Allergisjukdomar
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Ofnaemislaekningar
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein | Allergologie und klinische
|
|
|
| Immunologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Medicina nuclear

Medicin nuclear

Nuklearna medicina

Nuklearna medicina

Kliininen fysiologia ja

fysiologi och
nuklermedicin

Nuklermedicin

Nuclear medicine

stpagreining

Nuklearmedizin

Nukleaermedisin

93

Date abrogate n sensul art. 27(3):


*) 1 Ianuarie 2004
**) 12 August 1996
*1) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
*2) Comunicarea Comisiei JO C 137 din 4.6.2008, p. 8
*3) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*4) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|
|

______________________________________________________________
Chirurgie maxilo-facial
|
Hematologie Biologic
(formare de baz de medic)

|_________________________________|
____________________________|
| Durata minim de formare: 5 ani |
|
|
|
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
|
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*5) | Lievo-celiustna hirurgiia*5)
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Maxilofaciln chirurgie
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
|
|
blodtypeserologi*1)|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Durata minim de formare:


4 ani

Titlu

Transfuzionna hematologiia
*4), *5)

Klinisk

94

| Eesti
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*6)
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Cirugia oral y maxilofacial
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Chirurgie maxillo-faciale et
| Hmatologie
|
|
| stomatologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Maksilofacijalna kirurgija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Chirurgia maxillo-facciale
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*6)
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Mutes, sejas un oklu kirurgija |
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Veido ir andikauliu chirurgija |
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Chirurgie maxillo-faciale
| Hmatologie biologique
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Szjsebszet**), *2)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
|
|
|
95

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
| Mund-Kiefer-und
|
|
|
| Gesichtschirurgie***), *3)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Chirurgia szczekowo-twarzowa
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Cirurgia maxilo-facial
| Hematologia clinica
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
| Maxilofacialna kirurgija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Maxilofacilna chirurgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland |
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Date abrogate n sensul art. 27(3):


*) 1 Ianuarie 2004
**) 30 Septembrie 2007
***) 28 Februarie 2013
*1) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
*2) Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
*3) Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009 p. 1
*4) Comunicarea Comisiei JO C 244 din 14.08.2012, p. 1
*5) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*6) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
96

______________________________________________________________
Stomatologie
|
Dermatologie

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minimum de formare: 3 ani| Durat minim de formare:
|
|
| 4 ani
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
|
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*1) |
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
|
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*2)
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Estomatologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Stomatologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
|
|
|
97

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
|
| Dermatology
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Odontostomatologia*)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*2)
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Stomatologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg |
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
|
| Dermatologija
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Estomatologia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
|
|
|
98

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland |
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom|
| Dermatology
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Date abrogate n sensul art. 27(3):


*) 31 Decembrie 1994
*1) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*2) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|

______________________________________________________________
Venerologie
|
Medicin tropical

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare: 4 ani | Durat minim de formare:
|
|
| 4 ani
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
Titlu
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
|
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*2) |
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
|
|
|
| republika
|
|
|
99

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*3)
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Genito-urinary medicine
| Tropical medicine
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
|
| Medicina tropicale
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*3)
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg |
| Trpusi betegsgek
|
100

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Medicina Uro-genetali
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland |
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Genito-urinary medicine
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Spezifische Prophylaxe und


Tropenmedizin*1)

Medycyna transportu

Medicina tropical

Tropick medicina

Tropical medicine

101

| Liechtenstein |
| Tropenmedizin
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

*1) Comunicarea Comisiei, JO C 322 din 17.12.2008, p. 3


*2) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*3) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|

______________________________________________________________
Chirurgie Gastroenterologic |
Medicin de urgen

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare: 5 ani |
|
|
|
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
| Chirurgie abdominale/Heelkunde |
|
| Belgi/Belgien| op het abdomen*)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*4) | Viseralna hirurgiia*4)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
|
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Kirurgisk gastroenterologi eller|
|
|
| kirurgiske mavetarmsygdomme**), |
|
|
| *1)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
| Visceralchirurgie
|
|

Durat minim de formare:


5 ani

Spena mediina*4)

- Traumatologie*3)
- Urgentni medicina

102

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*5)
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Cirugia del aparato digestivo
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Chirurgie viscrale et digestive|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
| Abdominama kirurgija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Chirurgia dell'apparato
|
|
|
| digerente
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*5)
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Abdominaline chirurgija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Chirurgie gastro-entrologique |
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg |
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
|
|
|

Hitna medicina

Emergency medicine

Oxyolgia s srgossgi
orvostan*2)

Medicina tal-Accidenti u
103

|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
| Abdominalna kirurgija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Gastroenterologick chirurgia
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia/
|
|
|
| Gastroenterologisk kirurgi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

l-Emergenza

Medycyna ratunkowa

Medicin de urgen

- razov chirurgia*3)
- Urgentn medicina

Emergency medicine*2)

104

| Liechtenstein |
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Gastroenterologisk kirurgi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Date abrogate n sensul art. 27(3):


*) 1 Ianuarie 1983
**) 1 Ianuarie 2004
*1) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
*2) Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
*3) Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. OJ L 93 din 4.4.2008, p. 28
*4) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*5) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|
i|
|
|

______________________________________________________________
Neurofiziologie clinic
| Chirurgie dentar, oral

| maxilo-facial (formare de

| baz de medic i de medic

| dentist)*1)

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare: 4 ani |
|
|
|
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
|
|
|
| Belgi/Belgien|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Durat minim de formare:


4 ani

Stomatologie et chirurgie
orale et maxillo-faciale/
Stomatologie en mond-,
kaak- en
aangezichtschirurgie

105

| Blgariia*4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
|
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
| Klinisk neurofysiologi*), *2)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*5)
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
| Neurofisiologia clinica
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Clinical neurophysiology
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*5)
|
|
|

Dentalna, oralna i
lievo-celiostna
hirugia*2), *4)

Mund-, Kiefer- und


Gesichtschirurgie

Oral and maxillo-facial


surgery

Stomato-Gnatho106

|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg |
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
| Newrofizjologija Klinika
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
|
|
|

Prosopocheiroyrgiche*5)

Chirurgie dentaire, orale


et maxillo-faciale

Arc-llcsont-szjsebszet

Kirurgija tal-ghadam
tal-wicc

Mund-, Kiefer- und


Gesichtschirurgie*3)

107

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia/
|
|
|
| Klinisk neurorysiologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
| Klinisk neurofysiologi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Clinical neurophysiology
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sland
| Klinisk taugalfedlisfraedi
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Liechtenstein |
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Norge
| Klinisk nevrofysiologi
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Suu-ja leukakirurgia/Oral
och maxillofacial kirurgi

Oral and maxillo-facial


surgery

Kiefer- und
Gesichtschirurgie

Kjevekirurgi og
munnhulesykdommer

Date abrogate n sensul art. 27(3):


*) 1 Ianuarie 2004
*1) Formare care conduce la acordarea titlurilor de calificare ca specialist n chirurgie
dentar, oral i maxilo-facial (formare medical i dentar)
*2) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
*3) Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
*4) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*5) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
|

______________________________________________________________
Oncologie medical*1)
|
Genetic medical*1)

|
108

|_________________________________|
____________________________|
| Durat minim de formare:
|
|
|_________________________________|
____________________________|
| 5 ani
|
|
_______________|_________________________________|
____________________________|
|
ara
|
Titlu
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Belgique/
| Oncologie mdicale/Medische
|
|
| Belgi/Belgien| oncologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Blgariia*2) | Mediinska onkologiia*2)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Cesk
| Klinick onkologie
|
|
| republika
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Danmark
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Deutschland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Eesti
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ellas*3)
| Pathologiki Ogkologia*3)
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Espana
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| France
| Oncologie
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Hrvatska
|
|
|

Durat minim de formare:

4 ani

Titlu

Mediinska genetika*2)

Lkarsk genetika

Klinisk genetik

Humangenetik

Meditsiinigeneetika

Gntique mdicale

109

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Ireland
| Medical oncology
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Italia
| Oncologia medica
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Kypros*3)
| Aktinotherapeftike Ogkologia*3) |
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Latvija
| Onkologija kimijterapija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Lietuva
| Chemoterapine onkologija
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Luxembourg
| Oncologie mdicale
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Magyarorszg | Klinikai onkolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Malta
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Nederland
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| sterreich
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Polska
| Onkolgia kliniczna
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Portugal
| Oncologia mdica
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Romnia
| Oncologie medicala
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovenija
| Internisticna onkologija
|
|

Clinical genetics

Genetica medica

Medicinas genetika

Genetika

Mdecine gntique

Klinikai genetika

Klinische genetica

Medizinische Genetik

Genetyka kliniczna

Gentica mdica

Genetica medicala

Klinicna genetika
110

|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Slovensko
| Klinick onkolgia
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Suomi/Finland |
|
|
|
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| Sverige
|
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|
| United Kingdom| Medical oncology
|
|
|_______________|_________________________________|
____________________________|

Lekrska genetica

Perinnllisyyslketiede/
Medicinsk genetik

Clinical genetics

*1) Regulamentul Comisiei (EU) N 213/2011, JO L 59 din 04.03.2011, p. 4


*2) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*3) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
ANEXA 4*)
(Anexa nr. 4 la Hotrrea Guvernului nr. 1.282/2007)
*) Anexa nr. 4 este reprodus n facsimil.
Titluri de calificare care atest formarea specific n medicina general
______________________________________________________________________________
|
ara
|
Titlu de calificare
|
Titlul profesional
| Data de
|
|
|
|
| referin
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Belgi/
| Bijzondere beroepstitel | Huisarts/Mdecin
|
31.12.1994|
| Belgique/
| van huisarts/Titre
| gnraliste
|
|
| Belgien
| professionnel
|
|
|
|
| particulier de mdecin |
|
|
|
| gnraliste*1)
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Blgariia*8) | Svidetelstvo za priznat | Lekar-speialist po
| 1.1.2007
|
111

|
| a speialnost po Obta | Obta mediina*8)
|
|
|
| mediina*8)
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Cesk
| Diplom o specializaci
| Veobecn praktick
| 1.5.2004
|
| republika*6) | veobecn praktick
| lkar
|
|
|
| lkarstv
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Danmark
| Tilladelse til at
| Alment praktiserende
|
31.12.1994|
|
| anvende betegnelsen
| laege/Speciallaege i
|
|
|
| alment praktiserende
| almen medicin
|
|
|
| laege/Speciallaege i
|
|
|
|
| almen medicin
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Deutschland | Zeugnis ber die
| Facharzt/Fachrztin fr |
31.12.1994|
|
| spezifische Ausbildung | Allgemeinmedizin
|
|
|
| in der Allgemeinmedizin |
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Eesti
| Diplom peremeditsiini
| Perearst
| 1.5.2004
|
|
| erialal
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Ellas*9)
| Titlos iatriches
| Iatros me eidicoteta
|
31.12.1994|
|
| eidicotetas geniches
| geniches iatriches*9)
|
|
|
| iatriches*9)
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Espana
| Titulo de especialista | Mdico de familia*2)
|
31.12.1994|
|
| en medicina familiar y |
|
|
|
| comunitaria
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
112

| France
| Diplmes d'tudes
| Mdecin qualifi en
|
31.12.1994|
|
| spcialises de mdicine| mdecine gnrale
|
|
|
| gnrale accompagn du |
|
|
|
| diplme d'Etat de
|
|
|
|
| docteur en mdecine*3) |
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Hrvatska
| Diploma o
| specijalist obiteljske |
|
|
| specijalistickom
| medicine
|
|
|
| usavravanju
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Ireland
| Certificate of specific | General medical
|
31.12.1994|
|
| qualifications in
| practitioner
|
|
|
| general medical practice|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Italia
| Attestato di formazione | Medico di medicina
|
31.12.1994|
|
| specifica in medicina
| generale
|
|
|
| generale
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Kypros*9)
| Titlos Eidicotetas
| Iatros Geniches
|
|
|
| Geniches Iatriches*9)
| Iatriches*9)
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Latvija
| Gimenes rsta
| Gimenes (visparejas
|
|
|
| sertifikats
| prakses) arsts
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Lietuva
| Seimos gydytojo
| Seimos medicinos
|
|
|
| rezidenturos
| gydytojas
|
|
|
| paymejimas
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|

01.iul.13

1.5.2004

1.5.2004

1.5.2004

113

| Luxembourg
| Diplme de formation
| Mdecin gnraliste
|
31.12.1994|
|
| spcifique en medicine |
|
|
|
| gnrale
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Magyarorszg | Hziorvostan szakorvosa | Hziorvostan szakorvosa |
|
|
| bizonytvny
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Malta
| Tabib tal-familja
| Medicina tal-familja
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Nederland
| Certificaat van
| Huisarts
|
31.12.1994|
|
| inschrijving in een
|
|
|
|
| specialistenregister van|
|
|
|
| huisartsen*), *4), *5) |
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| sterreich
| Arzt fr
| Arzt fr
|
31.12.1994|
|
| Allgemeinmedizin
| Allgemeinmedizin
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Polska
| Diplme: Dyplom
| Specjalista w dziedzinie|
|
|
| uzyskania tytulu
| medycyny rodzinnej
|
|
|
| specjalisty w dziedzinie|
|
|
|
| medycyny rodzinnej
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Portugal*3) | Titulo de especialista | Especialista em medicina|
31.12.1994|
|
| em medicina gral e
| geral e familiar
|
|
|
| familiar
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Romnia
| Certificat de medic
| Medic specialist
|
|
|
| specialist medicin de | medicin de familie
|
|

1.5.2004

1.5.2004

1.5.2004

1.1.2007

114

|
| familie
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Slovenija
| Potrdilo o opravljeni
| Specialist druinske
| 1.5.2004
|
|
| specializaciji iz
| medicine/Specialistka
|
|
|
| druinske medicine
| druinske medicine
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Slovensko
| Diplom o pecializcii v| Veobecny lekr
| 1.5.2004
|
|
| odbore "veobecn
|
|
|
|
| lekrstvo"
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Suomi/
| Todistus
| Yleislketieteen
| 1.1.1994
|
| Finland*7)
| yleislketieteen
| erityiskoulutuksen
|
|
|
| erityiskoulutuksesta/
| suorittanut laillistettu|
|
|
| Bevis om srskild
| lkri/Legitimerad
|
|
|
| allmnlkarutbildning
| lkare som har fullgjort|
|
|
|
| srskild
|
|
|
|
| allmnlkarutbildning
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Sverige
| Bevis om kompetens som | Allmnpraktiserande
|
31.12.1994|
|
| allmnpraktiserande
| lkare (Europalkare)
|
|
|
| lkare (Europalkare)
|
|
|
|
| utfrdat av
|
|
|
|
| Socialstyrelsen
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| United
| Certificate of
| General medical
|
31.12.1994|
| Kingdom
| completion of training | practitioner
|
|
|
| in general practice*1) |
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
115

|
|
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| sland
| Almennt
| Almennur heimilislaeknir|
31.12.1994|
|
| heimilislaekningaleyfi | (Evropulaeknir)
|
|
|
| (Evropulaekningaleyfi) |
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Liechtenstein|
|
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|
| Norge
| Bevis for kompetanse som| Allmennpraktiserende
|
31.12.1994|
|
| allmenpraktiserende lege| lege
|
|
|______________|_________________________|_________________________|
___________|

*) Emise de Hiusarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie


Commissie (HVRC)
*1) Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
*2) Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
*3) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
*4) Comunicarea Comisiei. Notificarea titlurilor de calificare de medic specialist i de
medic generalist (cu formare specific n medicin general), JO C 165 din 19.07.2007, p.
13.
*5) Comunicarea Comisiei JO C 129 din 19.05.2012, p. 4.
*6) Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1.
*7) Comunicarea Comisiei JO C 367 din 16.12.2011, p. 5.
*8) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*9) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
ANEXA 5*)
(Anexa nr. 5 la Hotrrea Guvernului nr. 1.282/2007)
*) Anexa nr. 5 este reprodus n facsimil.
Titluri de calificare de baz de medic dentist
______________________________________________________________________________
ara
|
Titlu de
| Organismul care|Certifi|Titlul
|Data

|
|
|
|

calificare

| elibereaz

|catul care |profesional|de


116

|
|
| titlul de
|nsoete |
|refe|
|
|
| calificare
|titlul de |
|rin
|
|
|
|
|calificare |
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Belgi/
|Diploma van
|- De
|
|Licentiaat |28.1.
|
|Belgique/
|tandarts/Diplme|universiteiten/ |
|in de tand-|1980
|
|Belgien
|licenci en
|Les universits |
|heelkunde/ |
|
|
|science dentaire|- De bevoegde
|
|Licenci en|
|
|
|
|Examencommissie |
|science
|
|
|
|
|van de Vlaamse |
|dentaire
|
|
|
|
|Gemeenschap/Le |
|
|
|
|
|
|Jury comptent |
|
|
|
|
|
|d'enseignement |
|
|
|
|
|
|de la Communaut|
|
|
|
|
|
|franaise
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Blgariia*7) |Diploma za vise|Universitet*1), |
|Lekar po
|1.1.
|
|
|obrazovanie na |*7)
|
|dentalna
|2007
|
|
|obrazovatelno- |
|
|mediina*7)|
|
|
|kvalifikaionna |
|
|
|
|
|
|stepen
|
|
|
|
|
|
|"Magistr" po
|
|
|
|
|
|
|"Dentalna
|
|
|
|
|
|
|mediina" s
|
|
|
|
|
|
|profesionalna
|
|
|
|
|
|
|kvalifikaiia
|
|
|
|
|
|
|"Magistr-lekar |
|
|
|
|
|
|po dentalna
|
|
|
|
|
117

|
|mediina"*7)
|
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Cesk
|Diplom o
|Lkarsk fakulta|
|Zubn lkar|1.5.
|
|republika
|ukoncen studia |univerzity v
|
|
|2004
|
|
|ve studijnm
|Cesk republice |
|
|
|
|
|programu zubn |
|
|
|
|
|
|lkarstv
|
|
|
|
|
|
|(doktor zubnho |
|
|
|
|
|
|lkarstv,
|
|
|
|
|
|
|MDDr.)*2), *3) |
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Danmark
|Bevis for tand- |Tandlae|1. Autori- |Tandlaege |28.1.
|
|
|laegeeksamen
|gehojskolerne, |sation som |
|1980
|
|
|(odontologisk
|Sundhedsviden- |tandlaege, |
|
|
|
|kandidateksamen)|skabeligt
|udstedt af |
|
|
|
|
|universitets|Sundheds- |
|
|
|
|
|fakultet
|styrelsen |
|
|
|
|
|
|2.
|
|
|
|
|
|
|Tilladelse |
|
|
|
|
|
|til
|
|
|
|
|
|
|selvstaen- |
|
|
|
|
|
|dig virke |
|
|
|
|
|
|som
|
|
|
|
|
|
|tandlaege |
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Deutschland |Zeugnis ber die|Zustndige
|
|Zahnarzt
|28.1.
|
|
|Zahnrztliche
|Behrden
|
|
|1980
|
|
|Prfung
|
|
|
|
|
118

|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Eesti
|Diplom hamba|Tartu likool
|
|Hambaarst |1.5.
|
|
|arstiteaduse
|
|
|
|2004
|
|
|oppekava
|
|
|
|
|
|
|lbimise kohta |
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Ellas*8)
|Ptychio
|Paneoistimio*8) |
|Odon|1.1.
|
|
|Odontiatrikis*8)|
|
|triatros i |1981
|
|
|
|
|
|cheiroyrgos|
|
|
|
|
|
|odon|
|
|
|
|
|
|triatros*8)|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Espana
|Ttulo de
|El rector de una|
|Licenciado |1.1.
|
|
|Licenciado en
|universidad
|
|en
|1986
|
|
|Odontologa
|
|
|odontologia|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|
|Ttulo
|El Rector de la |
|Grado en
|
|
|
|universitario
|Universidad de |
|Odontologia|
|
|
|oficial de
|Valencia
|
|
|
|
|
|Graduado o
|
|
|
|
|
|
|Graduada en
|
|
|
|
|
|
|Odontologia*6) |
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|France
|Diplme d'Etat |Universits
|
|Chirurgien-|28.1.
|
|
|de docteur en
|
|
|dentiste
|1980
|
|
|chirurgie
|
|
|
|
|
|
|dentaire
|
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
119

|Hrvatska
|Diploma "doktor |Fakulteti
|
|doktor
|
01.07.|
|
|dentalne
|sveucilita u
|
|dentalne
|2013
|
|
|medicine/
|Republici
|
|medicine/ |
|
|
|doktorica
|Hrvatskoj doktor|
|doktorica |
|
|
|dentalne
|dentalne
|
|dentalne
|
|
|
|medicine"
|medicine/
|
|medicine
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Ireland
|- Bachelor in
|- Universities |
|- Dentist |28.1.
|
|
|Dental Science |
|
|
|1980
|
|
|(B.Dent.Sc.)
|
|
|
|
|
|
|- Bachelor of
|- Royal College |
|- Dental
|
|
|
|Dental Surgery |of Surgeons in |
|prac|
|
|
|(BDS)
|Ireland
|
|titioner
|
|
|
|- Licentiate in |
|
|- Dental
|
|
|
|Dental Surgery |
|
|surgeon
|
|
|
|(LDS)
|
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Italia
|Diploma di
|Universita
|Diploma di |Odontoiatra|28.1.
|
|
|laurea in
|
|abili|
|1980
|
|
|Odontoiatria e |
|tazione
|
|
|
|
|Protesi Dentaria|
|all'
|
|
|
|
|
|
|esercizio |
|
|
|
|
|
|della
|
|
|
|
|
|
|professione|
|
|
|
|
|
|di
|
|
|
|
|
|
|odontoiatra|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Kypros*8)
|Pistopoiitiko
|Odontiatriko
|
|Odon|1.5.
|
120

|
|Eggrafis
|Symboylio*8)
|
|tiatros*8) |2004
|
|
|Odontiatroy*8) |
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Latvija*5)
|Zobarsta diploms|Universitates
|Sertifikats|Zobarsts*6)|1.5.
|
|
|
|tipa augstskola ||
|2004
|
|
|
|
|kompetentas|
|
|
|
|
|
|iestades
|
|
|
|
|
|
|izsniegts |
|
|
|
|
|
|dokuments, |
|
|
|
|
|
|kas
|
|
|
|
|
|
|apliecina, |
|
|
|
|
|
|ka persona |
|
|
|
|
|
|ir
|
|
|
|
|
|
|nokartojusi|
|
|
|
|
|
|sertifi|
|
|
|
|
|
|kacijas
|
|
|
|
|
|
|eksamenu
|
|
|
|
|
|
|zobar|
|
|
|
|
|
|stnieciba |
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Lietuva
|Auktojo mokslo |Universitetas
|Interna|Gydytojas |1.5.
|
|
|diplomas,
|
|turos pay-|odontologas|2004
|
|
|nurodantis
|
|mejimas,
|
|
|
|
|suteikta
|
|nurodantis |
|
|
|
|gydytojo
|
|suteikta
|
|
|
|
|odontologo
|
|gydytojo
|
|
|
|
|kvalifikacija
|
|odontologo |
|
|
|
|
|
|profesine |
|
|
121

|
|
|
|kvalifi|
|
|
|
|
|
|kacija
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Luxembourg
|Diplme d'Etat |Jury d'examen
|
|Mdecin|28.1.
|
|
|de docteur en
|d'Etat
|
|dentiste
|1980
|
|
|mdecine
|
|
|
|
|
|
|dentaire
|
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Magyarorszg |Fogorvos oklevl|Egyetem
|
|Fogorvos
|1.5.
|
|
|(doctor
|
|
|
|2004
|
|
|medicinae
|
|
|
|
|
|
|dentariae,
|
|
|
|
|
|
|abbrev.: dr.
|
|
|
|
|
|
|med. dent.)
|
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Malta
|Lawrja fil|Universita' ta |
|Kirurgu
|1.5.
|
|
|Kirurgija
|Malta
|
|Dentali
|2004
|
|
|Dentali
|
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Nederland
|Universitair
|Faculteit
|
|Tandarts
|28.1.
|
|
|getuigschrift
|Tandheelkunde
|
|
|1980
|
|
|van een met goed|
|
|
|
|
|
|gevolg afgelegd |
|
|
|
|
|
|tandartsexamen |
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|sterreich
|Bescheid ber
|- Medizinische |
|Zahnarzt
|1.1.
|
|
|die Verleihung |Universitt*1) |
|
|1994
|
|
|des akademischen|- Medizinische |
|
|
|
122

|
|Grades Doktor |Fakultt der
|
|
|
|
|
|der
|Universitt
|
|
|
|
|
|Zahnheilkunde |
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Polska
|Dyplom
|1. Akademia
|Lekarsko - |Lekarz
|1.5.
|
|
|ukonczenia
|Medyczna,
|Dentysty- |dentysta
|2004
|
|
|studiw wyzszych|2. Uniwersytet |czny
|
|
|
|
|z tytulem
|Medyczny,
|Egzamin
|
|
|
|
|"lekarz
|3. Collegium
|Panstwowy |
|
|
|
|dentysta"
|Medicum
|
|
|
|
|
|
|Uniwersytetu
|
|
|
|
|
|
|Jagiellonskiego |
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Portugal
|Carta de curso |- Faculdades
|
|Mdico
|1.1.
|
|
|de licenciatura |- Institutes
|
|dentista
|1986
|
|
|em medicina
|Superiores
|
|
|
|
|
|dentria
|
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Romnia
|Diplom de
|- Universiti |
|medic
|1.10.
|
|
|licen de medic|
|
|dentist
|2003
|
|
|dentist
|
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Slovenija
|Diploma, s
|- Univerza
|Potrdilo o |Doktor
|1.5.
|
|
|katero se
|
|opravljenem|dentalne
|2004
|
|
|podeljuje
|
|strokovnem |medicine/ |
|
|
|strokovni naslov|
|izpitu za |Doktorica |
|
|
|"doktor dentalne|
|poklic
|dentalne
|
|
|
|medicine/
|
|zobozdrav- |medicine
|
|
123

|
|doktorica
|
|nik/
|
|
|
|
|dentalne
|
|zobozdrav- |
|
|
|
|medicine"
|
|nica
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Slovensko
|Vysokokolsky
|- Vysok kola |
|Zubn lekr|1.5.
|
|
|diplom o udelen|
|
|
|2004
|
|
|akademickho
|
|
|
|
|
|
|titulu "doktor |
|
|
|
|
|
|zubnho
|
|
|
|
|
|
|lekrstva"
|
|
|
|
|
|
|("MDDr.")
|
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Suomi/Finland|Hammasl|- Helsingin
|Tervey|Hammasl- |1.1.
|
|
|ketieteen
|yliopisto/
|denhuollon |kri/
|1994
|
|
|lisensiaatin
|Helsingfors
|oikeusturv-|Tandlkare |
|
|
|tutkinto/
|universitet
|akeskuksen |
|
|
|
|Odontologie
|- Oulun
|pts
|
|
|
|
|licentiat|yliopisto
|kytnnn |
|
|
|
|examen
|- It-Suomen
|palvelun
|
|
|
|
|
|yliopisto*4)
|hyvksy|
|
|
|
|
|- Turun
|misest/
|
|
|
|
|
|yliopisto
|Beslut av |
|
|
|
|
|
|Rttskydds-|
|
|
|
|
|
|centralen |
|
|
|
|
|
|fr
|
|
|
|
|
|
|hlsovarden|
|
|
|
|
|
|om
|
|
|
|
|
|
|godknnande|
|
|
124

|
|
|
|av praktisk|
|
|
|
|
|
|tjnst|
|
|
|
|
|
|gring
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Sverige
|Tandlkarexamen |- Universitetet |Endast fr |Tandlkare |1.1.
|
|
|
|i Umea
|examens|
|1994
|
|
|
|- Universitetet |bevis som |
|
|
|
|
|i Gteborg
|erhallits |
|
|
|
|
|- Karolinska
|fre den 1 |
|
|
|
|
|Institutet
|juli 1995, |
|
|
|
|
|- Malm Hgskola|ett ut|
|
|
|
|
|
|bildnings- |
|
|
|
|
|
|bevis som |
|
|
|
|
|
|utfrdats |
|
|
|
|
|
|av Social- |
|
|
|
|
|
|styrelsen |
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|United
|- Bachelor of
|- Universities |
|- Dentist |28.1.
|
|Kingdom
|Dental Surgery |- Royal Colleges|
|- Dental
|1980
|
|
|(BDS or B.Ch.D.)|
|
|practi|
|
|
|- Licentiate in |
|
|tioner
|
|
|
|Dental Surgery |
|
|- Dental
|
|
|
|
|
|
|surgeon
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|
|
|
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|sland
|Prf fr
|Tannlaek|
|Tannlaeknir|1.1.
|
|
|tannlaek|nadeild Hskla |
|
|1994
|
125

|
|nadeild Hskla |slands
|
|
|
|
|
|slands
|
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Liechtenstein|The diplomas,
|Competent
|Certificate|Zahnarzt
|1.5.
|
|
|certificates and|authorities
|on the
|
|1995
|
|
|other titles
|
|completed |
|
|
|
|awarded in
|
|practical |
|
|
|
|another State to|
|training
|
|
|
|
|which this
|
|issued by |
|
|
|
|Directive
|
|the
|
|
|
|
|applies and
|
|competent |
|
|
|
|listed in the
|
|authorities|
|
|
|
|present Annex
|
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|
|Norge
|Vitnemal for
|Odontologisk
|
|Tannlege
|1.1.
|
|
|fullfort grad
|universitets|
|
|1994
|
|
|candidata/
|fakultet
|
|
|
|
|
|candidatus
|
|
|
|
|
|
|odontoiogiae,
|
|
|
|
|
|
|short form:
|
|
|
|
|
|
|cand.odont.
|
|
|
|
|
|_____________|________________|________________|___________|___________|
______|

*1) Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3


*2) Comunicarea Comisiei JO L 93 din 4.4.2008, p. 28
*3) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. l
*4) Comunicarea Comisiei JO C 129 din 19.05.2010, p. 3
*5) Comunicarea Comisiei JO C 367 din 16.12.2011, p. 5
*6) Comunicarea Comisiei JO C 244 din 14.08.2012, p. 1
*7) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*8) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
126

ANEXA 6*)
(Anexa nr. 6 la Hotrrea Guvernului nr. 1.282/2007)
*) Anexa nr. 6 este reprodus n facsimil.
Titluri de calificare ca medic dentist specialist
1. Chirurgie oral
______________________________________________________________________________
|
ara
| Titlu de calificare
| Organismul care elibereaz| Data de
|
|
|
| titlul de calificare
|
referin|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Belgi/
|
|
|
|
| Belgique/
|
|
|
|
| Belgien
|
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Blgariia*2),| Svidetelstvo za
| Fakultet po dentalna
| 1.1.2007
|
| *6)
| priznata speialnost po| mediina chm Mediinski |
|
|
| "Oralna hirurgiia"*6) | universitet*6)
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Cesk
| Diplom o specializaci | 1. Institut
|
19.7.2007|
| republika*4) | (v oboru orln a
| postgradulnho vzdelvn|
|
|
| maxilofaciln
| ve zdravotnictv
|
|
|
| chirurgie)
| 2. Ministerstvo
|
|
|
|
| zdravotnictv
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Danmark
| Bevis for tilladelse
| Sundhedsstyrelsen
|
28.1.1980|
|
| til at betegne sig som |
|
|
|
| specialtandlaege i
|
|
|
|
| hospitalsodontologi
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Deutschland | Fachzahnrztliche
| Landeszahnrztekammer
|
28.1.1980|
127

|
| Anerkennung fr
|
|
|
|
| Oralchirurgie/
|
|
|
|
| Mundchirurgie
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Eesti
|
| |
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Ellas*7)
| Titlos Odovtiatriches | - Nomarchiache
| 1.1.2003
|
|
| eidicotetas tes
| Aytodioichese
|
|
|
| Orthodovtiches*7)
| - Nomarchia*7)
|
|
|
| (up to 31 December
|
|
|
|
| 2002)
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Espana
|
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| France
|
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Hrvatska
|
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Ireland
| Certificate of
| Competent authority
|
28.1.1980|
|
| specialist dentist in | recognised for this
|
|
|
| oral surgery
| purpose by the competent |
|
|
|
| minister
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Italia
| Diploma di specialista | Universita
|
21.5.2005|
|
| in Chirurgia Orale
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Kypros*7)
| Pistopoietico
| Odontiatrico Symboylio*7) | 1.5.2004
|
|
| Anagnorises toy Eidicoy|
|
|
128

|
| Odontiatroy sten
|
|
|
|
| Stomatiki
|
|
|
|
| Heiroyrgike*7)
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Latvija
|
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Lietuva
| Rezidenturos
| Universitetas
| 1.5.2004
|
|
| paymejimas, nurodantis|
|
|
|
| suteikta burnos
|
|
|
|
| chirurgo profesine
|
|
|
|
| kvalifikacija
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Luxembourg
|
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Magyarorszg | Dento-alveolris
| Az Egszsggyi, Szocilis| 1.5.2004
|
|
| sebszet szakorvosa
| s Csaldgyi Minisztrium|
|
|
| bizonytvny
| illetkes testlete
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Malta
| Certifikat ta'
| Kumitat ta' Approvazzjoni | 1.5.2004
|
|
| specjalista dentali
| dwar Specjalisti
|
|
|
| fil-Kirurgija tal-halq |
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Nederland*3) | Bewijs van inschrijving| Registratiecommissie
|
28.1.1980|
|
| als kaakchirurg in het | Tandheelkundige
|
|
|
| Specialistenregister
| Specialismen van de
|
|
|
|
| Nederlandse Maatschappij |
|
|
|
| tot Bevordering der
|
|
|
|
| Tandheelkunde
|
|
129

|______________|________________________|___________________________|
__________|
| sterreich
|
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Polska
| Dyplom uzyskania tytulu| Centrum Egzaminw
|
|
|
| specjalisty w
| Medycznych
|
|
|
| dziedzinie chirurgii
|
|
|
|
| stomatologicznej
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Portugal*5) | Ttulo de Especialista | Ordem dos Mdicos
|
|
|
| em Cirurgia Oral
| Dentistas (OMD)
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Romnia*1)
| Certificatul de
| Ministerul Sntii
|
|
|
| specialist n Chirurgie| Publice
|
|
|
| dento-alveolar
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Slovenija
| Potrdilo o opravljenem | 1. Ministrstvo za zdravje |
|
|
| specialisticnem izpitu | 2. Zdravnika zbornica
|
|
|
| iz oralne kirurgije
| Slovenije
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Slovensko*1) | Diplom o pecializcii | - Slovensk zdravotncka |
|
|
| v pecializacnom odbore| univerzita
|
|
|
| maxilofacilna
| - Univerzita Pavla Jozefa |
|
|
| chirurgia
| Safrika v Koiciach
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Suomi/Finland| Erikoishammaslkrin | - Helsingin yliopisto/
|
|
|
| tutkinto, suuja
| Helsingfors universitet
|
|
|
| leuka-kirurgia/
| - Oulun yliopisto
|
|
|
| Specialtandlkarexamen,| - Turun yliopisto
|
|

1.5.2004

4.6.2008

17.12.
2008

1.5.2004

17.12.
2008

1.1.1994

130

|
| oral och maxillofacial |
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Sverige
| Bevis om
| Socialstyrelsen
| 1.1.1994
|
|
| specialistkompetens i |
|
|
|
| oral kirurgi*5)
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| United
| Certificate of
| Competent authority
|
28.1.1980|
| Kingdom
| completion of
| recognised for this
|
|
|
| specialist training in | purpose
|
|
|
| oral surgery
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
|
|
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| sland
|
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Liechtenstein|
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Norge
| Bevis for gjennomgatt | Odontologisk
| 1.1.1994
|
|
| spesialistutdanning i | universitetsfakultet
|
|
|
| oralkirurgi
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
2. Ortodonie
______________________________________________________________________________
|
ara
| Titlu de calificare
| Organismul care elibereaz| Data de
|
|
|
| titlul de calificare
|
referin|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Belgi/
| Titre professionnel
| Ministre de la Sant
|
27.1.2005|
| Belgique/
| particulier de dentiste| publique/Minister bevoegd |
|
| Belgien
| spcialiste en
| voor Volksgezondheid
|
|
131

|
| orthodontie/Bijzondere |
|
|
|
| beroepstitel van
|
|
|
|
| tandarts specialist in |
|
|
|
| de orthodontie
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Blgariia*2),| Svidetelstvo za
| Fakultet po dentalna
| 1.1.2007
|
| *6)
| priznata speialnost po| mediina chm Mediinski |
|
|
| "Ortodontiia"*6)
| universitet*6)
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Cesk
| Diplom o specializaci | 1. Institut
|
19.7.2007|
| republika*4) | (v oboru ortodoncie)
| postgradulnho vzdelvn|
|
|
|
| ve zdravotnictv
|
|
|
|
| 2. Ministerstvo
|
|
|
|
| zdravotnictv
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Danmark
| Bevis for tilladelse
| Sundhedsstyrelsen
|
28.1.1980|
|
| til at betegne sig som |
|
|
|
| specialtandlaege i
|
|
|
|
| ortodonti
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Deutschland | Fachzahnrztliche
| Landeszahnrztekammer
|
28.1.1980|
|
| Anerkennung fr
|
|
|
|
| Kieferorthopdie;
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Eesti
| Residentuuri
| Tartu likool
| 1.5.2004
|
|
| loputunnistus
|
|
|
|
| ortodontia erialal
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
132

| Ellas*7)
| Titlos Odovtiatriches | - Nomarchiache
| 1.1.1981
|
|
| eidicotetas tes
| Aytodioichese*7)
|
|
|
| Orthodovtiches*7)
| - Nomarchia*7)
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Espana
|
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| France
| Titre de spcialiste en| Conseil National de
|
28.1.1980|
|
| orthodontie
| l'Ordre des chirurgiens
|
|
|
|
| dentistes
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Hrvatska
|
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Ireland
| Certificate of
| Competent authority
|
28.1.1980|
|
| specialist dentist in | recognised for this
|
|
|
| orthodontics
| purpose by the competent |
|
|
|
| minister
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Italia
| Diploma di specialista | Universita
|
21.5.2005|
|
| in Ortognatodonzia
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Kypros*7)
| Pistopoietico
| Odontiatrico Symboylio*7) | 1.5.2004
|
|
| Anagnorises toy Eidicoy|
|
|
|
| Odontiatroy sten
|
|
|
|
| Orthodovtiche*7)
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Latvija
| "Sertifikats"| Latvijas Arstu biedriba
| 1.5.2004
|
|
| kompetentas iestades
|
|
|
|
| izsniegts dokuments,
|
|
|
133

|
| kas apliecina, ka
|
|
|
|
| persona ir nokartojusi |
|
|
|
| sertifikacijas eksamenu|
|
|
|
| ortodontija
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Lietuva
| Rezidenturos
| Universitetas
| 1.5.2004
|
|
| paymejimas, nurodantis|
|
|
|
| suteikta gydytojo
|
|
|
|
| ortodonto profesine
|
|
|
|
| kvalifikacija
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Luxembourg
|
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Magyarorszg | Fogszablyozs
| Az Egszsggyi, Szocilis| 1.5.2004
|
|
| szakorvosa bizonytvny| s Csaldgyi Minisztrium|
|
|
|
| illetkes testlete
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Malta
| Certifikat ta'
| Kumitat ta' Approvazzjoni | 1.5.2004
|
|
| specjalista dentali
| dwar Specjalisti
|
|
|
| fl-Ortodonzja
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Nederland*3) | Bewijs van inschrijving| Registratiecommissie
|
28.1.1980|
|
| als orthodontist in het| Tandheelkundige
|
|
|
| Specialistenregister
| Specialismen van de
|
|
|
|
| Nederlandse Maatschappij |
|
|
|
| tot Bevordering der
|
|
|
|
| Tandheelkunde
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
134

| sterreich
|
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Polska
| Dyplom uzyskania tytulu| Centrum Egzaminw
|
|
|
| specjalisty w
| Medycznych
|
|
|
| dziedzinie ortodoncji |
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Portugal*5) | Titulo de Especialista | Ordem dos Mdicos
|
|
|
| em Ortodontia
| Dentistas (OMD)
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Romnia*1)
| Certificatul de
| Ministerul Sntii
|
|
|
| specialist n
| Publice
|
|
|
| Ortodonie i Ortopedie|
|
|
|
| dento-facial
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Slovenija
| Potrdilo o opravljenem | 1. Ministrstvo za zdravje |
|
|
| specialisticnem izpitu | 2. Zdravnika zbornica
|
|
|
| iz celjustne in zobne | Slovenije
|
|
|
| ortopedije
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Slovensko*1) | Diplom o pecializcii | Slovensk zdravotncka
|
|
|
| v pecializacnom odbore| univerzita
|
|
|
| cel'ustn ortopdia
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Suomi/Finland| Erikoishammaslkrin | - Helsingin yliopisto/
|
|
|
| tutkinto, hampaiston
| Helsingfors universitet
|
|
|
| oikomishoito/
| - Oulun yliopisto
|
|
|
| Specialtand| - Turun yliopisto
|
|
|
| lkarexamen,
|
|
|

1.5.2004

4.6.2008

17.12.
2008

1.5.2004

17.12.
2008

1.1.1994

135

|
| tandreglering
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Sverige
| Bevis om
| Socialstyrelsen
| 1.1.1994
|
|
| specialistkompetens i |
|
|
|
| ortodonti*5)
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| United
| Certificate of
| Competent authority
|
28.1.1980|
| Kingdom
| Completion of
| recognised for this
|
|
|
| specialist training in | purpose
|
|
|
| orthodontics
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
|
|
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| sland
|
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Liechtenstein|
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|
| Norge
| Bevis for gjennomgatt | Odontologisk
| 1.1.1994
|
|
| spesialistutdanning i | universitetsfakultet
|
|
|
| kjeveortopedi
|
|
|
|______________|________________________|___________________________|
__________|

*1) Comunicarea Comisiei, JO C 322 din 17.12.2008, p. 3


*2) Directiva Consiliului nr. 2006/100/EC din 20.11.2006, p. 141
*3) Comunicarea Comisiei, JO C 367 din 16.12.2011, p. 5
*4) Comunicarea Comisiei. Notificarea titlurilor de calificare de medic dentist specialist.
JO C 165 din 19.07.2007, p. 18.
*5) Comunicarea Comisiei, JO C 137 din 4.6.2008, p. 8
*6) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*7) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
ANEXA 7*)
136

(Anexa nr. 7 la Hotrrea Guvernului nr. 1.282/2007)


*) Anexa nr. 7 este reprodus n facsimil.
Titluri de calificare ca farmacist
______________________________________________________________________________
|
ara
|
Titlul de
| Organismul care
|Certificatul|Data
|
|
|
calificare
| elibereaz titlul |care
|de
|
|
|
| de calificare
|nsoete
|
referin|
|
|
|
|titlul de
|
|
|
|
|
|calificare |
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Belgi/Belgique/|Diploma van
|- De universiteiten/|
|
1.10.1987|
|Belgien
|apotheker/Diplme|Les universits
|
|
|
|
|de pharmacien
|- De bevoegde
|
|
|
|
|
|Examencommissie van |
|
|
|
|
|de Vlaamse
|
|
|
|
|
|Gemeenschap/Le Jury |
|
|
|
|
|comptent
|
|
|
|
|
|d'enseignement de la|
|
|
|
|
|Communaut franaise|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Blgariia*7)
|Diploma za vise |Universitet*1), *7) |
|1.1.2007
|
|
|obrazovanie na
|
|
|
|
|
|obrazovatelno|
|
|
|
|
|kvalifikaionna |
|
|
|
|
|stepen
|
|
|
|
|
|"Magistr" po
|
|
|
|
|
|"Farmaiia" s
|
|
|
|
|
|profesionalna
|
|
|
|
137

|
|kvalifikaiia
|
|
|
|
|
|"Magistr|
|
|
|
|
|farmaevt"*7)
|
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Cesk republika |Diplom o ukoncen|Farmaceutick
|*2)
|1.5.2004
|
|
|studia ve
|fakulta univerzity v|
|
|
|
|studijnm
|Cesk republice
|
|
|
|
|program farmacie|
|
|
|
|
|(magistr, Mgr.) |
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Danmark
|Cand. pharm.*2) |Det Farmaceutiske
|
|
1.10.1987|
|
|
|Fakultet, Kobenhavns|
|
|
|
|
|Universitet
|
|
|
|
|Bevis for bestaet|Syddansk Universitet|
|
|
|
|farmaceutisk
|
|
|
|
|
|kandidateksamen |
|
|
|
|
|(Cand. Pharm)*6) |
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Deutschland
|Zeugnis ber die |Zustndige Behrden |
|
1.10.1987|
|
|Staatliche
|
|
|
|
|
|Pharmazeutische |
|
|
|
|
|Prfung
|
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Eesti
|Diplom proviisori|Tartu likool
|
|1.5.2004
|
|
|oppekava
|
|
|
|
|
|lbimisest
|
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Ellas*8)
|Adeia ascheses
|Nomarchiache
|
|
1.10.1987|
138

|
|pharmacheyticoy |Aytodioichese*8)
|
|
|
|
|epaggelmatos*8) |
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Espana
|Titulo de
|- Ministerio de
|
|
1.10.1987|
|
|Licenciado en
|Educacin y Cultura |
|
|
|
|Farmacia
|- El rector de una |
|
|
|
|
|universidad
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|France
|- Diplme d'Etat |Universits
|
|
1.10.1987|
|
|de pharmacien
|
|
|
|
|
|- Diplme d'Etat |
|
|
|
|
|de docteur en
|
|
|
|
|
|pharmacie
|
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Hrvatska
|
|
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Ireland
|Certificate of
|
|
|
1.10.1987|
|
|Registered
|
|
|
|
|
|Pharmaceutical
|
|
|
|
|
|Chemist
|
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Italia
|Diploma o
|Universita
|
|
1.11.1993|
|
|certificato di
|
|
|
|
|
|abilitazione
|
|
|
|
|
|all'esercizio
|
|
|
|
|
|della professione|
|
|
|
|
|di farmacista
|
|
|
|
|
|ottenuto in
|
|
|
|
139

|
|seguito ad un
|
|
|
|
|
|esame di Stato
|
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Kypros*8)
|Pistopoietico
|Symboylio
|
|1.5.2004
|
|
|Eggraphes
|Pharmacheytiches*8) |
|
|
|
|Pharmacopoioy*8) |
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Latvija
|Farmaceita
|Universitates tipa |
|1.5.2004
|
|
|diploms
|augstskola
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Lietuva
|Auktojo mokslo |Universitetas
|
|1.5.2004
|
|
|diplomas,
|
|
|
|
|
|nurodantis
|
|
|
|
|
|suteikta
|
|
|
|
|
|vaistininko
|
|
|
|
|
|profesine
|
|
|
|
|
|kvalifikacija
|
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Luxembourg
|Diplme d'Etat de|Jury d'examen d'Etat|
|
1.10.1987|
|
|pharmacien
|+ visa du ministre |
|
|
|
|
|de l'ducation
|
|
|
|
|
|nationale
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Magyarorszg
|Okleveles
|Egyetem*5)
|
|1.5.2004
|
|
|gygyszersz
|
|
|
|
|
|oklevl (magister|
|
|
|
|
|pharmaciae,
|
|
|
|
|
|abbrev: mag.
|
|
|
|
140

|
|Pharm)
|
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Malta
|Lawrja
|Universita' ta'
|
|1.5.2004
|
|
|fil-farmacija
|Malta
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Nederland
|Getuigschrift van|Faculteit Farmacie |
|
1.10.1987|
|
|met goed gevolg |
|
|
|
|
|afgelegd
|
|
|
|
|
|apothekersexamen |
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|sterreich
|Staatliches
|sterreichische
|
|
1.10.1994|
|
|Apothekerdiplom |Apothekerkammer*3) |
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Polska
|Dyplom ukonezenia|1. Akadmia Medyczna|
|1.5.2004
|
|
|studiw wyzszych |2. Uniwersytet
|
|
|
|
|na kierunku
|Medyczny
|
|
|
|
|farmacja z
|3. Collegium Medicum|
|
|
|
|tytulem magistra |Uniwersytetu
|
|
|
|
|
|Jagiellonskiego
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Portugal
|Carta de curso de|Universidades
|
|
1.10.1987|
|
|licenciatura em |
|
|
|
|
|Ciencias
|
|
|
|
|
|Farmaceuticas
|
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Romnia
|Diplom de
|Universiti
|
|1.1.2007
|
|
|licen de
|
|
|
|
|
|farmacist
|
|
|
|
141

|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Slovenija
|Diploma, s katero|Univerza
|Potrdilo o |1.5.2004
|
|
|se podeljuje
|
|opravljenem |
|
|
|strokovni naziv |
|strokovnem |
|
|
|"magister
|
|izpitu za
|
|
|
|farmacije/
|
|poklic
|
|
|
|magistra
|
|magister
|
|
|
|farmacije"
|
|farmacije/ |
|
|
|
|
|magistra
|
|
|
|
|
|farmacije
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Slovensko
|Vysokokolsk
|Vysok kola
|
|1.5.2004
|
|
|diplom o udelen |
|
|
|
|
|akademickho
|
|
|
|
|
|titulu "magister |
|
|
|
|
|farmcie"
|
|
|
|
|
|("Mgr.")
|
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Suomi/Finland
|Proviisorin
|- Helsingin
|
|
1.10.1994|
|
|tutkinto/
|yliopisto/
|
|
|
|
|Provisorexamen
|Helsingfors
|
|
|
|
|
|universitet
|
|
|
|
|
|- It-Suomen
|
|
|
|
|
|yliopisto*4)
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Sverige
|Apotekarexamen
|Universitet och
|
|
1.10.1994|
|
|
|hgskolor*1)
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
142

|United Kingdom |Certificate of


|For Great Britain: |
|
1.10.1987|
|
|Registered
|Royal Pharmaceutical|
|
|
|
|Pharmacist
|Society of Great
|
|
|
|
|
|Britain
|
|
|
|
|
|For Northern
|
|
|
|
|
|Ireland:
|
|
|
|
|
|Pharmaceutical
|
|
|
|
|
|Society of Northern |
|
|
|
|
|Ireland*3)
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|
|
|
______________________________________________________________________________|
|sland
|Prf i
|Hskli slands
|
|1.1.1994
|
|
|lyfjafraedi
|
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Liechtenstein
|The diplomas,
|Competent
|Certificate |1.5.1995
|
|
|certificates and |authorities
|on the
|
|
|
|other titles
|
|completed
|
|
|
|awarded in
|
|practical
|
|
|
|another State to |
|training
|
|
|
|which this
|
|issued by
|
|
|
|Directive applies|
|the
|
|
|
|and listed in the|
|competent
|
|
|
|present Annex
|
|authorities |
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|
|Norge
|Vitnemal for
|Universitetsfakultet|
|1.1.1994
|
|
|fullfort grad
|
|
|
|
|
|candidata/
|
|
|
|
143

|
|candidatus
|
|
|
|
|
|pharmaciae, short|
|
|
|
|
|form: cand.
|
|
|
|
|
|pharm.
|
|
|
|
|________________|_________________|____________________|____________|
_________|

*1) Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3


*2) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
*3) Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
*4) Comunicarea Comisiei JO C 129 din 19.05.2010, p. 3
*5) Corrigendum la Directiva 2005/36/EC, L 93 din 04.04.2008, p. 28
*6) Comunicarea Comisiei JO C 367 din 16.12.2011, p. 5
*7) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*8) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
ANEXA 8*)
(Anexa nr. 8 la Hotrrea Guvernului nr. 1.282/2007)
*) Anexa nr. 8 este reprodus n facsimil.
Titluri de calificare ca asistent medical generalist
______________________________________________________________________________
|
ara
|
Titlul de
| Organismul care
| Titlul
|Data
|
|
|
calificare
| elibereaz titlul | profesional
|de
|
|
|
| de calificare
|
|refe|
|
|
|
|
|rin
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Belgi/
|- Diploma
|- De erkende
|- Hospita|29.6.
|
|Belgique/
|gegradueerde
|opleidings|lier(ere)/
|1979
|
|Belgien
|verpleger/
|instituten/Les
|Verpleeg|
|
|
|verpleegster/Diplme|tablissements
|assistent(e)
|
|
|
|d'infirmier(ere)
|d'enseignement
||
|
|
|gradu(e)/Diplom
|reconnus/Die
|Infirmier(ere) |
|
|
|eines (einer)
|anerkannten
|hospita|
|
144

|
|graduierten
|Ausbildungsanstalten|lier(ere)/
|
|
|
|Krankenpflegers
|- De bevoegde
|Ziekenhuis|
|
|
|(-pflegerin)
|Examencommissie van |verpleger
|
|
|
|
|de Vlaamse
|(-verpleegster)|
|
|
|
|Gemeenschap/Le Jury |
|
|
|
|
|comptent
|
|
|
|
|
|d'enseignement de la|
|
|
|
|
|Communaut
|
|
|
|
|
|franaise/Der
|
|
|
|
|
|zustndige
|
|
|
|
|
|Prfungsausschu der|
|
|
|
|
|Deutschsprachigen
|
|
|
|
|
|Gemeinschaft
|
|
|
|
|- Diploma in de
|
|
|
|
|
|ziekenhuis|
|
|
|
|
|verpleegkunde/Brevet|
|
|
|
|
|d'infirmier(ere)
|
|
|
|
|
|hospitalier(ere)/
|
|
|
|
|
|Brevet eines (einer)|
|
|
|
|
|Krankenpflegers
|
|
|
|
|
|(-pflegerin)
|
|
|
|
|
|- Brevet van
|
|
|
|
|
|verpleeg|
|
|
|
|
|assistent(e)/Brevet |
|
|
|
|
|d'hospitalier(ere)/ |
|
|
|
|
|Brevet einer
|
|
|
|
|
|Pflegeassistentin
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
145

|Blgariia*7) |Diploma za vise


|Universitet*7)
|Mediinska
|1.1.
|
|
|obrazovanie na
|
|sestra*7)
|2007
|
|
|obrazovatelno|
|
|
|
|
|kvalifikaionna
|
|
|
|
|
|stepen "Bakalavr" s|
|
|
|
|
|profesionalna
|
|
|
|
|
|kvalifikaiia
|
|
|
|
|
|"Mediinska
|
|
|
|
|
|sestra"*7)
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Cesk
|1. Diplom o ukoncen|1. Vysok kola
|1. Veobecn
|1.5.
|
|republika
|studia ve studijnm |zrzen nebo uznan |sestra
|2004
|
|
|programu*9)
|sttem
|
|
|
|
|oetrovatelstv ve |2. Vy odborn
|2. Veobecn
|
|
|
|studijnm oboru
|kola zrzen nebo |oetrovatel
|
|
|
|veobecn sestra
|uznan sttem
|
|
|
|
|(bakalr, Bc.)*1), |
|
|
|
|
|accompanied by the |
|
|
|
|
|following
|
|
|
|
|
|certificate: |
|
|
|
|
|Vysvedcen o sttn |
|
|
|
|
|zverecn zkouce
|
|
|
|
|
|2. Diplom o ukoncen|
|
|
|
|
|studia ve studijnm |
|
|
|
|
|oboru diplomovan
|
|
|
|
|
|veobecn sestra
|
|
|
|
|
|(diplomovan
|
|
|
|
|
|specialista, DiS.), |
|
|
|
146

|
|accompanied by the |
|
|
|
|
|following
|
|
|
|
|
|certificate:
|
|
|
|
|
|- Vysvedcen o
|
|
|
|
|
|absolutoriu
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Danmark
|Eksamensbevis efter |Sygeplejeskole
|Sygeplejerske |29.6.
|
|
|gennemfort
|godkendt af
|
|1979
|
|
|sygeplejers|Undervisnings|
|
|
|
|keuddannelse
|ministeriet
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Deutschland |Zeugnis ber die
|Staatlicher
|Gesundheits|29.6.
|
|
|staatliche Prfung |Prfungsausschuss
|und Kranken|1979
|
|
|in der Krankenpflege|
|pflegerin/
|
|
|
|
|
|Gesundheits|
|
|
|
|
|und Kranken|
|
|
|
|
|pfleger
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Eesti
|Diplom oe erialal
|1. Tallinna
|ode
|1.5.
|
|
|
|Meditsiinikool
|
|2004
|
|
|
|2. Tartu
|
|
|
|
|
|Meditsiinikool
|
|
|
|
|
|3. Kohtla-Jrve
|
|
|
|
|
|Meditsiinikool
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Ellas*8)
|1. Ptychio
|1. Panepistemio
|Diplomatoychos |1.1.
|
|
|Noseleytiches
|Athenon*8)
|e ptychioychos |1981
|
|
|Pan/mioy
|
|nosocomos,
|
|
147

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|Athenon*8)

|noseleytes e

|noseleytria*8) |

|2. Ptychio

|2. Technologica

|Noseleytiches

|Ecpaideytica

|Technologicon

|Idrymata Ypoyrgeio

|Ecpaideyticon

|Ethniches Paideias

|Idrymaton*8)

|cai

|(T.E.I.)

|Threscheymaton*8)

|3. Ptychio

|3. Ypoyrgeio

|Axiomaticon

|Ethniches 'Amynas*8)|

|Noseleytiches*8)

|4. Ptychio Adelphon |4. Ypoyrgeio Ygeias |

|Nosocomon proen

|cai Pronoias*8)

|Anoteron Scholon

|Ypoyrgeioy Ygeias

|cai Pronoias*8)

|5. Ptychio Adelphon |5. Ypoyrgeio Ygeias |

|Nosocomon cai

|Epischeptrion proen |

|Anoteron Scholon

|Ypoyrgeioy Ygeias

|cai Pronoias*8)

|6. Ptychio Tmematos |6. KATEE Ypoyrgeioy |

|Noseleytiches

|Ethniches

|cai

|Paideias*8)

|Threscheymaton*8)

|7. Ptychio Tmematos |7. Panepistemio

|Noseleytiches

|cai Pronoias*8)

|Peloponnesoy*8)

148

|
|Panepistemioy
|
|
|
|
|
|Peloponnesoy*6), *8)|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Espana
|Titulo de Diplomado |- Ministerio de
|Enfermero/a
|1.1.
|
|
|universitario en
|Educacin y Cultura |diplomado/a
|1986
|
|
|Enfermera
|- El rector de una |
|
|
|
|
|Universidad
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|France
|- Diplme d'Etat
|Le ministere de la |Infirmier(ere) |29.6.
|
|
|d'infirmier(ere)
|sant
|
|1979
|
|
|- Diplme d'Etat
|
|
|
|
|
|d'infirmier(ere)
|
|
|
|
|
|dlivr en vertu du |
|
|
|
|
|dcret no 99-1147 du|
|
|
|
|
|29 dcembre 1999
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Hrvatska
|1. Svjedodzba
|1. Srednje strukovne|1. medicinska |
01.07.|
|
|"medicinska sestra |kole koje izvode
|sestra ope
|2013
|
|
|ope njege/
|program za
|njege/
|
|
|
|medicinski tehnicar |"medicinska sestra |2. prvostupnik |
|
|
|ope njege
|ope njege/
|(baccalaureus)/|
|
|
|2. Svjedodzba
|medicinski tehnicar |prvostupnica
|
|
|
|"prvostupnik
|ope"
|(baccalaurea) |
|
|
|(baccalaureus)
|2. Medicinski
|sestrinstva
|
|
|
|sestrinstva/
|fakulteti
|
|
|
|
|prvostupnica
|sveucilita u
|
|
|
|
|(baccalaurea)
|Republici Hrvatskoj |
|
|
|
|sestrinstva
|Sveucilita u
|
|
|
149

|
|
|Republici Hrvatskoj |
|
|
|
|
|Veleucilita u
|
|
|
|
|
|Republici Hrvatskoj |
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Ireland
|Certificate of
|An Bord Altranais
|Registered
|29.6.
|
|
|Registered General |(The Nursing Board) |General Nurse |1979
|
|
|Nurse
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Italia
|Diploma di
|Scuole riconosciute |Infermiere
|29.6.
|
|
|infermiere
|dallo Stato
|professionale |1979
|
|
|professionale
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Kypros*5),
|Ptychio
|Technologico
|Noseleytes
|1.5.
|
|*8)
|Noseleytiches
|Panepistemio Kyproy |(tria)
|2004
|
|
|Technologicon
|
|Geniches
|
|
|
|Panepistemioy Kyproy|
|Noseleytiches |
|
|
|
|
|*8)
|
|
|
|Ptychio
|Eyropaico
|
|
|
|
|Noseleytiches
|Panepistemio Kyproy |
|
|
|
|Eyropaicoy
|
|
|
|
|
|Panepistemio Kyproy |
|
|
|
|
|Ptychio
|Eyropaico Aeycosias |
|
|
|
|Noseleytiches
|University of
|
|
|
|
|Panepistemioy
|Nicosia
|
|
|
|
|Aeycosias - BSc in |
|
|
|
|
|Nursing
|
|
|
|
|
|Ptychio Geniches
|Schole Epischeptrion|
|
|
|
|Noseleytiches*6),
|Ygeias. Panepistemio|
|
|
150

|
|*8)
|Frederick*8)
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Latvija
|1. Diploms par masas|1. Masu skolas
|Masa
|1.5.
|
|
|kvalifikacijas
|2. Universitates
|
|2004
|
|
|ieguanu
|tipa augstskola
|
|
|
|
|2. Masas diploms
|pamatojoties uz
|
|
|
|
|
|Valsts eksamenu
|
|
|
|
|
|komisijas lemumu
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Lietuva
|1. Auktojo mokslo |1. Universitetas
|Bendrosios
|1.5.
|
|
|diplomas, nurodantis|
|praktikos
|2004
|
|
|suteikta bendrosios |
|slaugytojas
|
|
|
|praktikos slaugytojo|
|
|
|
|
|profesine
|
|
|
|
|
|kvalifikacija
|
|
|
|
|
|2. Auktojo mokslo |2. Kolegija
|
|
|
|
|diplomas
|
|
|
|
|
|(neuniversitetines |
|
|
|
|
|studijos),
|
|
|
|
|
|nurodantis suteikta |
|
|
|
|
|bendrosios praktikos|
|
|
|
|
|slaugytojo profesine|
|
|
|
|
|kvalifikacija
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Luxembourg
|- Diplme d'Etat
|Ministere de
|Infirmier
|29.6.
|
|
|d'infirmier
|l'ducation
|
|1979
|
|
|
|nationale, de la
|
|
|
|
|
|formation
|
|
|
151

|
|
|professionnelle et |
|
|
|
|
|des sports
|
|
|
|
|- Diplme d'Etat
|
|
|
|
|
|d'infirmier
|
|
|
|
|
|hospitalier gradu |
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Magyarorszg |1. pol
|1. Iskola
|pol
|1.5.
|
|
|bizonytvny
|
|
|2004
|
|
|2. Diploms pol
|2. Egyetem/fiskola |
|
|
|
|oklevl
|
|
|
|
|
|3. Egyetemi
|3. Egyetem
|
|
|
|
|okleveles pol
|
|
|
|
|
|oklevl
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Malta
|Lawrja jew diploma |Universita' ta'
|Infermier
|1.5.
|
|
|fl-istudji
|Malta
|Registrai
|2004
|
|
|tal-infermerija
|
|tal-Ewwel
|
|
|
|
|
|Livell
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Nederland
|1. Diploma's
|1. Door een van
|Verpleegkundige|29.6.
|
|
|verpleger A,
|overheidswege
|
|1979
|
|
|verpleegster A,
|benoemde
|
|
|
|
|verpleegkundige A
|examencommissie
|
|
|
|
|2. Diploma
|2. Door een van
|
|
|
|
|verpleegkundige MBOV|overheidswege
|
|
|
|
|(Middelbare
|benoemde
|
|
|
|
|Beroepsopleiding
|examencommissie
|
|
|
|
|Verpleegkundige)
|
|
|
|
152

|
|3. Diploma
|3. Door een van
|
|
|
|
|verpleegkundige HBOV|overheidswege
|
|
|
|
|(Hogere
|benoemde
|
|
|
|
|Beroepsopleiding
|examencommissie
|
|
|
|
|Verpleegkundige)
|
|
|
|
|
|4. Diploma
|4. Door een van
|
|
|
|
|beroepsonderwijs
|overheidswege
|
|
|
|
|verpleegkundige |aangewezen
|
|
|
|
|Kwalificatieniveau 4|opleidingsinstelling|
|
|
|
|5. Diploma hogere
|5. Door een van
|
|
|
|
|beroepsopleiding
|overheidswege
|
|
|
|
|verpleegkundige |aangewezen
|
|
|
|
|Kwalificatieniveau 5|opleidingsinstelling|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|sterreich
|1. Diplom ber die |1. Schule fr
|- Diplomierte |1.1.
|
|
|Ausbildung in der
|allgemeine
|Gesundheits|1994
|
|
|all-gemeinen
|Gesundheits- und
|und Kranken|
|
|
|Gesundheits- und
|Krankenpflege
|schwester
|
|
|
|Krankenpflege*2)
|
|
|
|
|
|2. Diplom als
|2. Allgemeine
|- Diplomierter |
|
|
|"Diplomierte
|Krankenpflegeschule |Gesundheits|
|
|
|Krankenschwester,
|
|und
|
|
|
|Diplomierter
|
|Krankenpfleger |
|
|
|Krankenpfleger"
|
|*2)
|
|
|
|3. Diplom ber den |3. Fachhochschulrat/|
|
|
|
|Abschluss des
|Fachhochschule
|
|
|
|
|Fachhochschul|
|
|
|
|
|Bachelorstudiengangs|
|
|
|
153

|
|"Gesundheits- und
|
|
|
|
|
|Krankenpflege"*2)
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Polska
|- Dyplom ukonczenia |Instytucja
|Pielegniarka
|1.5.
|
|
|studiw wyzszych na |prowadzaca
|
|2004
|
|
|kierunku
|ksztalcenie na
|
|
|
|
|pielegniarstwo z
|poziomie wyzszym
|
|
|
|
|tytulem "magister
|uznana przez
|
|
|
|
|pielegniarstwa"
|wlasciwe wladze
|
|
|
|
|
|(Higher education
|
|
|
|
|
|institution
|
|
|
|
|
|recognised by the
|
|
|
|
|
|competent
|
|
|
|
|
|authorities)
|
|
|
|
|- Dyplom ukonczenia |
|
|
|
|
|studiw wyzszych
|
|
|
|
|
|zawodowych na
|
|
|
|
|
|kierunku/
|
|
|
|
|
|specjalnosci
|
|
|
|
|
|pielegniarstwo z
|
|
|
|
|
|tytulem "licencjat |
|
|
|
|
|pielegniarstwa"*3) |
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Portugal
|1. Diploma do curso |1. Escolas de
|Enfermeiro
|1.1.
|
|
|de enfermagem geral |Enfermagem
|
|1986
|
|
|2. Diploma/carta de |2. Escolas
|
|
|
|
|curso de bacharelato|Superiores de
|
|
|
|
|em enfermagem
|Enfermagem
|
|
|
154

|
|3. Carta de curso de|3. Escolas
|
|
|
|
|licenciatura em
|Superiores de
|
|
|
|
|enfermagem
|Enfermagem; Escolas |
|
|
|
|
|Superiores de Sade |
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Romania
|1. Diplom de
|1. Universiti
|Asistent
|1.1.
|
|
|absolvire de
|
|medical
|2007
|
|
|asistent medical
|
|generalist
|
|
|
|generalist cu studii|
|
|
|
|
|superioare de scurt|
|
|
|
|
|durat
|
|
|
|
|
|2. Diplom de
|2. Universiti
|
|
|
|
|licen de asistent |
|
|
|
|
|medical generalist |
|
|
|
|
|cu studii superioare|
|
|
|
|
|de lung durat
|
|
|
|
|
|3. Diplom de
|3. Ministerul
|
|
|
|
|asistent medical
|Educaiei,
|
|
|
|
|generalist cu studii|Cercetrii i
|
|
|
|
|post-liceale*4)
|Tineretului
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Slovenija
|Diploma, s katero se|1. Univerza
|Diplomirana
|1.5.
|
|
|podeljuje strokovni |
|medicinska
|2004
|
|
|naslov "diplomirana |
|sestra/
|
|
|
|medicinska sestra/ |
|Diplomirani
|
|
|
|diplomirani
|
|zdravstvenik
|
|
|
|zdravstvenik"
|
|
|
|
|
|
|2. Visoka strokovna |
|
|
155

|
|
|ola
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Slovensko
|1. Vysokokolsk
|1. Vysok kola
|Sestra
|1.5.
|
|
|diplom o udelen
|
|
|2004
|
|
|akademickho titulu |
|
|
|
|
|"magister z
|
|
|
|
|
|oetrovatel'stva"
|
|
|
|
|
|("Mgr.")
|
|
|
|
|
|2. Vysokokolsk
|2. Vysok kola
|
|
|
|
|diplom o udelen
|
|
|
|
|
|akademickho titulu |
|
|
|
|
|"bakalr z
|
|
|
|
|
|oetrovatel'stva"
|
|
|
|
|
|("Bc.")
|
|
|
|
|
|3. Absolventsk
|3. Stredn
|
|
|
|
|diplom v tudijnom |zdravotncka kola |
|
|
|
|odbore diplomovan |
|
|
|
|
|veobecn sestra
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Suomi/Finland|1. Sairaanhoitajan |1. Terveydenhuolto- |Sairaanhoitaja/|1.1.
|
|
|tutkinto/
|oppilaitokset/
|Sjuksktare
|1994
|
|
|Sjuksktarexamen
|Hlsovardslroan|
|
|
|
|
|stalter
|
|
|
|
|2. Sosiaali- ja
|2. Ammattikorkea|
|
|
|
|terveysalan
|koulut/
|
|
|
|
|ammattikor|Yrkeshgskolor
|
|
|
|
|keakoulututkinto,
|
|
|
|
|
|sairaanhoitaja
|
|
|
|
156

|
|(AMK)/
|
|
|
|
|
|Yrkeshgskoleexamen |
|
|
|
|
|inom hlsovard och |
|
|
|
|
|det sociala omradet,|
|
|
|
|
|sjuksktare (YH)
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Sverige
|Sjukskterskeexamen |Universitet eller
|Sjukskterska |1.1.
|
|
|
|hgskola
|
|1994
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|United
|Statement of
|Various
|- State
|29.6.
|
|Kingdom
|Registration as a
|
|Registered
|1979
|
|
|Registered General |
|Nurse
|
|
|
|Nurse in part 1 or |
|
|
|
|
|part 12 of the
|
|
|
|
|
|register kept by the|
|
|
|
|
|United Kingdom
|
|
|
|
|
|Central Council for |
|
|
|
|
|Nursing, Midwifery |
|
|
|
|
|and Health Visiting |
|
|
|
|
|
|
|- Registered
|
|
|
|
|
|General Nurse |
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|
|
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|sland
|1. B.Sc.
|1. Hskli slands |Hjkrunar|1.1.
|
|
|hjkrunarfraedi
|
|fraedingur
|1994
|
|
|2. B.Sc.
|2. Hsklinn
|
|
|
|
|hjkrunarfraedi
|Akureyri
|
|
|
157

|
|3. Hjkrunarprf
|3. Hjkrunarskli
|
|
|
|
|
|slands
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Liechtenstein|The diplomas,
|Competent
|Kranken|1.5.
|
|
|certificates and
|authorities
|schwester |1995
|
|
|other titles awarded|
|Krankenpfleger |
|
|
|in another State to |
|
|
|
|
|which this Directive|
|
|
|
|
|applies and listed |
|
|
|
|
|in the present Annex|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Norge
|Vitnemal for bestatt|Hogskole
|Sykepleier
|1.1.
|
|
|sykepleierutdanning |
|
|1994
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|

*1) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1


*2) Comunicarea Comisiei JO C 129 din 19,5,2010, p, 3
*3) Comunicarea Comisiei JO C 137 din 4.6.2008, p. 8
*4) Comunicarea Comisiei JO C C 322 din 17.12.2008, p. 3
*5) Comunicarea Comisiei JO C C 367 din 16.12.2011, p. 5
*6) Comunicarea Comisiei JO C C 244 din 14.08.2012, p. 1
*7) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*8) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
*9) n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 210 din 22 martie 2016, acest cuvnt era
indicat, n mod eronat, ca fiind "prograu".
ANEXA 9*)
(Anexa nr. 9 la Hotrrea Guvernului nr. 1.282/2007)
*) Anexa nr. 9 este reprodus n facsimil.
Titluri de calificare ca moa
______________________________________________________________________________
ara
|
Titlu de
| Organismul care
| Certificatul |Data

|
|
|
|

calificare

| elibereaz titlul

| care nsoete|de
158

|
|
| de calificare
| titlul de
|refe|
|
|
|
| calificare
|rin
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Belgi/
|Diploma van
|- De erkende
|Vroedvrouw/
|23.1.
|
|Belgique/
|vroedvrouw/Diplme |opleidings|Accoucheuse
|1983
|
|Belgien
|d'accoucheuse
|instituten/Les
|
|
|
|
|
|tablissements
|
|
|
|
|
|d'enseignement
|
|
|
|
|
|- De bevoegde
|
|
|
|
|
|Examencommissie van |
|
|
|
|
|de Vlaamse
|
|
|
|
|
|Gemeenschap/Le Jury |
|
|
|
|
|comptent
|
|
|
|
|
|d'enseignement de la|
|
|
|
|
|Communaut franaise|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Blgariia*4) |Diploma za vise
|Universitet*4)
|Akuerka*4)
|1.1.
|
|
|obrazovanie na
|
|
|2007
|
|
|obrazovatelno|
|
|
|
|
|kvalifikaionna
|
|
|
|
|
|stepen "Bakalavr" s|
|
|
|
|
|profesionalna
|
|
|
|
|
|kvalifikaiia
|
|
|
|
|
|"Akuerka"*4)
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Cesk
|1. Diplom o ukonceni|1. Vysok kola
|Porodn
|1.5.
|
|republika
|studia ve studijnm |zrzen nebo uznan |asistentka/
|2004
|
|
|programu
|sttem
|porodn
|
|
159

|
|oetrovatelstv ve |
|asistent
|
|
|
|studijnm oboru
|
|
|
|
|
|porodn asistentka |
|
|
|
|
|(bakalr, Bc.)*1)
|
|
|
|
|
|2. Diplom o ukonceni|2. Vy odborn
|
|
|
|
|studia ve studijnm |kola zrzen nebo |
|
|
|
|oboru diplomovan
|uznan sttem
|
|
|
|
|porodn asistentka |
|
|
|
|
|(diplomovan
|
|
|
|
|
|specialista, DiS). |
|
|
|
|
|- Vysvedcen o
|
|
|
|
|
|absolutoriu
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Danmark
|Bevis for bestaet
|Danmarks
|Jordemoder
|23.1.
|
|
|jordemodereksamen
|jordemoderskole
|
|1983
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Deutschland |Zeugnis ber die
|Staatlicher
|- Hebamme
|23.1.
|
|
|staatliche Prfung |Prfungsausschuss
|
|1983
|
|
|fr Hebammen und
|
|
|
|
|
|Entbindungspfleger |
|
|
|
|
|
|
|- Entbindung- |
|
|
|
|
|spfleger
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Eesti
|Diplom mmaemanda
|1. Tallinna
|- mmaemand
|1.5.
|
|
|erialal
|Meditsiinikool
|
|2004
|
|
|
|2. Tartu
|
|
|
|
|
|Meditsiinikool
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
160

|Ellas*5)
|1. Ptychio Tmematos |1. Technologica
|- Maia*5)
|23.1.
|
|
|Maieytiches
|Ecpaideytica
|
|1983
|
|
|Technologicon
|Idrymata*5) (T.E.I.)|
|
|
|
|Ecpaideyticon
|
|
|
|
|
|Idrymaton*5)
|
|
|
|
|
|(T.E.I.)
|
|
|
|
|
|2. Ptychio toy
|2. KATEE Ypoyrgeioy |- Maieytes*5) |
|
|
|Tmematos Maion tes |Ethniches Paideias |
|
|
|
|Anoteras Scholes
|cai Threscheymaton |
|
|
|
|Stelechon Ygeias cai|*5)
|
|
|
|
|Koinon. Pronoias*5) |
|
|
|
|
|(KATEE)
|
|
|
|
|
|3. Ptychio Maias
|3. Ypoyrgeio Ygeias |
|
|
|
|Anoteras Scholes
|cai Pronoias*5)
|
|
|
|
|Maion*5)
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Espana
|- Titullo de matrona|Ministerio de
|- Matrona
|1.1.
|
|
|- Titullo de
|Educacin y Cultura |- Asistente
|1986
|
|
|asistente obsttrico|
|obsttrico
|
|
|
|(matrona)
|
|
|
|
|
|- Titullo de
|
|
|
|
|
|enfermera
|
|
|
|
|
|obsttrica|
|
|
|
|
|ginecolgica
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|France
|Diplme de
|L'Etat
|Sage-femme
|23.1.
|
|
|sage-femme
|
|
|1983
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
161

|Hrvatska
|Svjedodba
|Medicinski fakulteti|prvostupnik
|
01.07.|
|
|"prvostupnik
|sveucilita u
|(baccalaureus) |2013
|
|
|(baccalaureus)
|Republici
|
|
|
|
|
|Hrvatskoj|
|
|
|
|
|Sveucilita u
|
|
|
|
|
|Republici Hrvatskoj-|
|
|
|
|
|Veleucilita i
|
|
|
|
|
|visoke kole u
|
|
|
|
|
|Republici Hrvatskoj |
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|
|
|
|primaljstva
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|
|/sveucilina
|
|/prvostupnica |
|
|
|prvostupnica
|
|(baccalaurea) |
|
|
|(baccalaurea)
|
|primaljstva
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|
|primaljstva
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Ireland
|Certificate in
|An Board Altranais |Midwife
|23.1.
|
|
|Midwifery
|
|
|1983
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Italia
|Diploma d'ostetrica |Scuole riconosciute |Ostetrica
|23.1.
|
|
|
|dallo Stato
|
|1983
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Kypros*5)
|Diploma sto
|Noseleytiche
|Eggegrammene
|1.5.
|
|
|metabasico programma|Schole*5)
|Maia*5)
|2004
|
|
|Maieytiches*5)
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
162

|Latvija
|Diploms par vecmates|Masu skolas
|Vecmate
|1.5.
|
|
|kvalifikacijas
|
|
|2004
|
|
|ieguanu
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Lietuva
|1. Auktojo mokslo |1. Universitetas
|Akueris
|1.5.
|
|
|diplomas, nurodantis|
|
|2004
|
|
|suteikta bendrosios |
|
|
|
|
|praktikos slaugytojo|
|
|
|
|
|profesine
|
|
|
|
|
|kvalifikacija, ir
|
|
|
|
|
|profesines
|
|
|
|
|
|kvalifikacijos
|
|
|
|
|
|paymejimas,
|
|
|
|
|
|nurodantis suteikta |
|
|
|
|
|akuerio profesine |
|
|
|
|
|kvalifikacija
|
|
|
|
|
|- Paymejimas,
|
|
|
|
|
|liudijantis
|
|
|
|
|
|profesine praktika |
|
|
|
|
|akuerijoje
|
|
|
|
|
|2. Auktojo mokslo |2. Kolegija
|
|
|
|
|diplomas
|
|
|
|
|
|(neuniversitetines |
|
|
|
|
|studijos),
|
|
|
|
|
|nurodantis suteikta |
|
|
|
|
|bendrosios praktikos|
|
|
|
|
|slaugytojo profesine|
|
|
|
|
|kvalifikacija, ir
|
|
|
|
163

|
|profesines
|
|
|
|
|
|kvalifikacijos
|
|
|
|
|
|paymejimas,
|
|
|
|
|
|nurodantis suteikta |
|
|
|
|
|akuerio profesine |
|
|
|
|
|kvalifikacija
|
|
|
|
|
|- Paymejimas,
|
|
|
|
|
|liudijantis
|
|
|
|
|
|profesine praktika |
|
|
|
|
|akuerijoje
|
|
|
|
|
|3. Auktojo mokslo |3. Kolegija
|
|
|
|
|diplomas
|
|
|
|
|
|(neuniversitetines |
|
|
|
|
|studijos),
|
|
|
|
|
|nurodantis suteikta |
|
|
|
|
|akuerio profesine |
|
|
|
|
|kvalifikacija
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Luxembourg
|Diplme de
|Ministere de
|Sage-femme
|23.1.
|
|
|sage-femme
|l'ducation
|
|1983
|
|
|
|nationale, de la
|
|
|
|
|
|formation
|
|
|
|
|
|professionnelle et |
|
|
|
|
|des sports
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Magyarorszg |Szlszno
|Iskola/fiskola
|Szlszn
|1.5.
|
|
|bizonytvny
|
|
|2004
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
164

|Malta
|Lawrja jew diploma |Universita' ta'
|Qabla
|1.5.
|
|
|fi- Istudji
|Malta
|
|2004
|
|
|tal-Qwiebel
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Nederland
|Diploma van
|Door het Ministerie |Verloskundige |23.1.
|
|
|verloskundige
|van Volksgezondheid,|
|1983
|
|
|
|Welzijn en Sport
|
|
|
|
|
|erkende opleidings- |
|
|
|
|
|instellingen
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|sterreich
|1. Hebammen-Diplom |1.- Hebammenakademie|Hebamme
|1.1.
|
|
|
|- Bundeshebammen|
|1994
|
|
|
|lehranstalt
|
|
|
|
|2. Diplom ber den |2. Fachhochschulrat |
|
|
|
|Abschluss des
|
|
|
|
|
|Fachhochschul|
|
|
|
|
|Bachelorstudiengangs|
|
|
|
|
|"Hebamme"*2)
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Polska
|- Dyplom ukonczenia |Instytucja
|Polozna
|1.5.
|
|
|studiw wyzszych na |prowadzaca
|
|2004
|
|
|kierunku poloznictwo|ksztalcenie na
|
|
|
|
|z tytulem "magister |poziomie wyzszym
|
|
|
|
|poloznictwa"
|uznana przez
|
|
|
|
|
|wlasciwe wladze
|
|
|
|
|
|(Higher education
|
|
|
|
|
|institution
|
|
|
|
|
|recognised by the
|
|
|
165

|
|
|competent
|
|
|
|
|
|authorities)
|
|
|
|
|- Dyplom ukonczenia |
|
|
|
|
|studiw wyzszych
|
|
|
|
|
|zawodowych na
|
|
|
|
|
|kierunku/
|
|
|
|
|
|specjalnosci
|
|
|
|
|
|poloznictwo z
|
|
|
|
|
|tytulem "licencjat |
|
|
|
|
|poloznictwa"*3)
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Portugal
|1. Diploma de
|1. Ecolas de
|Enfermeiro
|1.1.
|
|
|enfermeiro
|Enfermagem
|especialista em|1986
|
|
|especialista em
|
|enfermagem de |
|
|
|enfermagem de sade |
|sade materna e|
|
|
|materna e obsttrica|
|obsttrica
|
|
|
|2. Diploma/carta de |2. Escolas
|
|
|
|
|curso de estudos
|Superiores de
|
|
|
|
|superiores
|Enfermagem
|
|
|
|
|especializados em
|
|
|
|
|
|enfermagem de sade |
|
|
|
|
|materna e obsttrica|
|
|
|
|
|3. Diploma (do curso|3. - Escolas
|
|
|
|
|de ps-licenciatura)|Superiores de
|
|
|
|
|de especializaao em|Enfermagem
|
|
|
|
|enfermagem de sade |_ Escolas Superiores|
|
|
|
|materna e obsttrica|de Sade
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
166

|Romnia
|Diplom de licen |Universiti
|Moa
|1.1.
|
|
|de moa
|
|
|2007
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Slovenija
|Diploma, s katero se|1. Univerza
|diplomirana
|1.5.
|
|
|podeljuje strokovni |
|babica/
|2004
|
|
|naslov "diplomirana |
|diplomirani
|
|
|
|babica/diplomirani |
|babicar
|
|
|
|babicar"
|
|
|
|
|
|
|2. Visoka strokovna |
|
|
|
|
|ola
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Slovensko
|1. Vysokokolsk
|1. Vysok kola
|Prodn
|1.5.
|
|
|diplom o udelen
|
|asistentka
|2004
|
|
|akademickho titulu |
|
|
|
|
|"bakalr z prodnej |
|
|
|
|
|asistencie" ("Bc.") |
|
|
|
|
|2. Absolventsk
|2. Stredn
|
|
|
|
|diplom v tudijnom |zdravotncka kola |
|
|
|
|odbore diplomovan |
|
|
|
|
|prodn asistentka |
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Suomi/Finland|1. Ktiln tutkinto/|1.
|Ktil/
|1.1.
|
|
|barnmorskeexamen
|Terveydenhuoltooppi-|Barnmorska
|1994
|
|
|
|laitokset/
|
|
|
|
|
|hlsovardslroan|
|
|
|
|
|stalter
|
|
|
|
|2. Sosiaali-ja
|2.
|
|
|
|
|terveysalan
|Ammattikorkeakoulut/|
|
|
167

|
|ammattikor|Yrkeshgskolor
|
|
|
|
|keakoulututkinto,
|
|
|
|
|
|ktil (AMK)/
|
|
|
|
|
|yrkeshgskoleexamen |
|
|
|
|
|inom hlsovard och |
|
|
|
|
|det sociala omradet,|
|
|
|
|
|barnmorska (YH)
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Sverige
|Barnmorskeexamen
|Universitet eller
|Barnmorska
|1.1.
|
|
|
|hgskola
|
|1994
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|United
|Statement of
|Various
|Midwife
|23.1.
|
|Kingdom
|registration as a
|
|
|1983
|
|
|Midwife on part 10 |
|
|
|
|
|of the register kept|
|
|
|
|
|by the United
|
|
|
|
|
|Kingdom Central
|
|
|
|
|
|Council for Nursing,|
|
|
|
|
|Midwifery and Health|
|
|
|
|
|visiting
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|
|
|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|sland
|1. Embaettisprf |1. Hskli slands |Ljsmdir
|1.1.
|
|
|ljsmdurfraedi
|
|
|1994
|
|
|2. Prof
|2. Ljsmaedraskli |
|
|
|
|ljsmaedrafraedum
|slands
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
168

|Liechtenstein|The diplomas,
|Competent
|Hebamme
|1.5.
|
|
|certificates and
|authorities
|
|1995
|
|
|other titles awarded|
|
|
|
|
|in another State to |
|
|
|
|
|which this Directive|
|
|
|
|
|applies and listed |
|
|
|
|
|in the present Annex|
|
|
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|
|Norge
|Vitnemal for bestatt|Hogskole
|Jordmor
|1.1.
|
|
|jordmorutdanning
|
|
|1994
|
|_____________|____________________|____________________|_______________|
______|

*1) Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1


*2) Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
*3) Comunicarea Comisiei JO C 137 din 4.6.2008, p. 8
*4) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate n litere latine.
*5) Literele din alfabetul grec au fost transformate n litere latine.
ANEXA 10
(Anexa nr. 16 la Hotrrea Guvernului nr. 1.282/2007)
Titluri profesionale cu care se exercit profesia de asistent medical generalist
Suisse:
- infirmiere, infirmier
- Pflegefachfrau, Pflegefachmann
- infermiera, infermiere
Diplome, certificate i alte titluri care atest formarea n profesia de asistent medical
generalist
______________________________________________________________________________
| Suisse|
Titlu de calificare
| Organismul care elibereaz
| Data de
|
|
|
| titlul de calificare
|
referin|
|_______|__________________________|________________________________|
__________|
|
| 1. Diplomierte
| Schulen, die staatlich
|1.06.2002
|
|
| Pflegefachfrau/
| anerkannte
|
|
169

|
| diplomierter
| Bildungsgnge durchfhren
|
|
|
| Pflegefachmann
| coles qui proposent des
|
|
|
| Infirmiere diplme/
| filieres de formation reconnues|
|
|
| Infirmier diploma
| par l'tat
|
|
|
| Infermiera diplomata/
| Scuole che propongono dei cicli|
|
|
| Infermiere diplomato
| di formazione riconosciuti
|
|
|
|
| dallo Stato
|
|
|_______|__________________________|________________________________|
__________|
|
| 2. Diplom de licen n | Schulen, die staatlich
|
30.09.2011|
|
| domeniul asistenei
| anerkannte
|
|
|
| medicale
| Bildungsgnge durchfhren
|
|
|
|
| coles qui proposent des
|
|
|
|
| filieres de formation reconnues|
|
|
|
| par l'tat
|
|
|
|
| Scuole che propongono dei cicli|
|
|
|
| di formazione riconosciuti
|
|
|
|
| dallo Stato
|
|
|_______|__________________________|________________________________|
__________|

---------------

170