Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE

Subsemnatul/a..............................................................................
......................... CNP............................................................,
legitimat/ cu BI/CI seria...................,
Nr...........................,domiciliat/ n
localitatea.......................................................
jud/sect............................,str........................................................
.........................
bl................,sc...............,ap.........tel.............................................
..........................
angajat/.......................................................................................
......................... n funcia
de..................................................................................................
.......... posesor al certificatului de membru eliberat de
OAMGMAMR filiala Municipiului Bucureti, seria..............,
nr................, din data................................ declar pe propria
rspundere c:

Nu am fost condamnat definitiv pentru svrirea cu


intenie a unei infraciuni contra umanitii sau vieii n
mprejurri legale de exercitare a profesiei;
Nu mi s-a aplicat pedeapsa interdiciei de a exercita
profesia prin hotrre judectoreasc sau disciplinar;
Am luat la cunostin c exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, moas i respectiv asistent medical
este incompatibil cu orice aciune de natur ce aduce
atingere demnitaii profesionale sau bunelor moravuri,
conform Codului de Etic si Deontologie al OAMGMAMR.

Data,

Semnatura,

S-ar putea să vă placă și