Sunteți pe pagina 1din 8

Ocolul Silvic Borca

Localitatea Borca cod 617075 , com. Borca, jud.Neamt, ROMANIA


Registru comertului J40/450/1991

Cod fiscal R 1590120

NUMAR TELEFON 0233/268018


NUMAR DE FAX 0233/268189
ADRESA E-MAIL borca@silvant.ro
Reclamaiile se depun la sediul ocolului silvic, se nregistreaz n registrul de intrri-ieiri, se
repartizeaz de ctre eful de ocol silvic spre soluionare, iar n termen de maximum 30 de zile se
primete rspuns la sesizare.
1.

Descriere amenajament silvic


Fond forestier RNP 10956 ha, din care suprafaa pdurilor 10781 ha (rinoase
9428 ha, din care molid 8271 ha, brad 1011 ha, alte rinoase 146 ha, iar foioase 1353 ha,
din care 1014 ha fag, 315 ha diverse tari, 24 ha diverse moi), 175 ha sunt
alte terenuri (terenuri pentru nevoi de cultur silvic 1 ha, terenuri pentru nevoi de
administrare forestier 65 ha, terenuri ocupate de construcii 59 ha, clasa de regenerare 33
ha, terenuri neproductive 16 ha, terenuri ocupate temporar din fond forestier 1 ha ). Nu sunt
litigii.
Pe lng fondul forestier de stat, OS Borca are n administrare 15 ha de terenuri cu
vegetaie forestier aparinnd Primriei Frcaa, 564 ha aparinnd Primriei Borca pe care
sunt asigurate servicii silvice pe baz de contract, iar pentru 3104 ha pdure aparinnd
persoanelor fizice este asigurat paza contracost pe baz de contracte.
Cretere medie anual 7.8 mc/an/ha
Posibilitatea pe deceniu: -

principale 377213 mc
- secundare 137089 mc
- igien 25215 mc

Lucrri de ngrijire: - rrituri 3842.8 ha


- curiri 419.6 ha
- degajri 243.3 ha
Lucrri de regenerare: - mpduriri 349.5 ha
Posibilitatea de produse principale
Ocolul
silvic

UP Anii rmai
Natura
din
produselor
aplicarea
amenaj
inclusiv
2011

Posibilitate total

iniial

Actualizat
(ce a ramas
la stat)

Volum de mas lemnoas


Recoltat
pn la
31.12.2011

Recoltabil
anual

Borderou
2012

Borca

II

IV

Total O.S. Borca

principale

188550

184983

35253

18716

18718

principale

188663

180194

36599

17949

18391

377213

365177

71658

36666

37109

principale

Posibilitatea de produse secundare


Ocolul
silvic

UP Anii rmai
Natura
din
produselor
aplicarea
amenaj
inclusiv
2011

Posibilitate total

Volum de mas lemnoas


Recoltat
pn la
31.12.2011

Recoltabil
anual

Borderou
2012

iniial

Actualizat
(ce a ramas la
stat)

Borca

II

secundare

50077

48871

10572

4787

5455

IV

secundare

83075

80766

16087

8085

8103

133152

129637

26659

12872

13558

Total O.S. Borca

secundare

Posibilitatea la lucrrile de ngrijire a arboretelor tinere (pe suprafa)


NR.
NATURA Suprafata de parcurs cu Suprafata anuala Suprafata pe Suprafata anuala Program
CRT. LUCRARILOR
lucrari conform
de parcurs
care s-au
de parcurs cu
propus
prevederilor
conform
executat
lucrari (col 2-col
pentru
amenajamentelor
prevederilor
lucrari pana la 5)/nr. ani ramasi anul 2012
silvice
amenajamentelor
data de
pana la expirarea
silvice, cumulata
31.12.2011 amenajamentelor
pana la data de
decenala
anuala
31.12.2012
0

DEGAJARI

243.3

24.3

72.9

29.3

26.8

27.4

CURATIRI

419.6

42.0

126.0

60.9

44.8

48.9

RARITURI

3842.8

384.3

1152.9

812.5

378.8

406.9

TOTAL

4505.7

450.6

1351.8

902.7

450.4

483.2

Program de regenerare a pdurilor


SUPRAFAA DE PARCURS (HA)

PROGRAM

mpduriri n terenuri goale din fondul forestier

REALIZAT

11.4

8.1

mpduriri n suprafee parcurse sau prevzute a fi parcurse cu tieri de regenerare

237.8

56.7

Completri n arboretele care n-au nchis starea de masiv

100.3

29.0

PREZENTAREA PLANIFICRILOR ANUALE

1.

Nr.
crt.

SPECIFICAII

U.M

PROGRAM
2012

ha

28.1

regenerari naturale

ha

4.9

mpduriri

ha

23.2

mii mc

52.0

SARCINI SINTETICE
1

Regenerarea pdurilor, total din care:

Evaluarea masei lemnoase

Lucrri de ngrijire n arborete tinere, n pduri proprietate


public a statului, total, din care:

483.2

degajri

ha

27.4

curiri

ha

48.9

rrituri

mc

406.9

elagaj
4

ha

Investiii - total, din care:

mii lei

403

fonduri bugetare

mii lei

103

fonduri extrabugetare

mii lei

fonduri proprii

mii lei

300

mii mc

52.7
0.8

PRODUCIA FIZIC
1

Mas lemnoas total

Carne de vnat

tone

Vnat viu

buc

Pstrv comun

tone

15

Fructe de pdure

tone

15

Ciuperci comestibile

tone

1.5

Plante medicinale

tone

1.8

INDICATORI FINANCIARI
1

Profit brut

mii lei

1200

Cifra de afaceri

mii lei

4900

Prognoza principalilor duntori forestieri

PROGNOZA
ATACULUI DE IPIDAE PENTRU ANUL 2012 FF STAT

UP

Suprafata
arboretelor
Totala

Densitatea
populatiei

Infestata

Arbori infestati

Categ
I

Categ II

Arbori cursa necesari

Categ I Categ II

Arbori
control

TOTAL

Total

II BORCA

4500

3000.2-0.8

137

290

43

290

333

33

366

IV SABASA

4800

2000.2-0.8

114

160

38

160

198

20

218

TOTAL OCOL

9300

5000.2-0.8

251

450

81

450

531

53

584

ZBOR II

42

47

51

TOTAL GENERAL

123

454

577

58

635

Se amplaseaza nade feromonale si se inlocuiesc


curse cu aripi tip Cluj
Curse geam
Ramin de amplasat

520arbori cursa

100

500

10

20
115

n cadrul ocolului silvic Borca nu este prezent fenomenul de uscare anormal.


4. PREZENTAREA REZULTATELOR ACTIVITILOR DESFURATE N 2011
Nr.
crt.

SPECIFICAII

U.M

REALIZRI
2011

Regenerarea pdurilor, total din care:

ha

48.1

regenerari naturale

ha

21.0

mpduriri

ha

27.1

mii mc

53.4

SARCINI SINTETICE
1

Evaluarea masei lemnoase

Lucrri de ngrijire n arborete tinere, n pduri proprietate


public a statului, total, din care:

425.4

degajri

ha

17.3

curiri

ha

51.4

rrituri

mc

410.5

elagaj

ha

0.0

Investiii - total, din care:

mii lei

1813.0

fonduri bugetare

mii lei

1211.0

fonduri extrabugetare

mii lei

270.0

fonduri proprii

mii lei

332.0

mii mc

54

PRODUCIA FIZIC
1

Mas lemnoas total

Carne de vnat

tone

2.4

Vnat viu

buc

0.0

Pstrv comun

tone

13.3

Fructe de pdure

tone

Ciuperci comestibile

tone

1.5

Plante medicinale

tone

1.8

mii lei

1560.0

INDICATORI FINANCIARI
1

Profit brut

Cifra de afaceri

mii lei

5106

STATISTICA DAUNATORILOR
SI DINAMICA FOCARELOR ACTIVE PE ANUL 2011 IN PADURI PROPRIETATEA STATULUI

Locul unde s-su semnalat daunatorii


Denumire Suprafata
padurea,
padurii,
UP, ua,
culturii Ha
Pepiniera

Compozitia, Varsta
specia
Ani

Daunator,
Boala,
Factor
Abiotic

anul aparitiei
daunatorului
bolii,etc

Suprafata
infestata

Intensitatea
infestarii

2010 2011

2010

2011

Hylobius abietis
II BORCA

568mo 2 dt

1-3 ani

10

12 S

IV SABASA

168mo 2 dt

1-3 ani

14

16 S

TOTAL
OCOL

728mo 2 dt

1-3 ani

24

28 S

Hylastes cunicularius
II BORCA

568mo 2 dt

1-3 ani

1 S

IV SABASA

168mo 2 dt

1-3 ani

1 S

TOTAL
OCOL

728mo 2 dt

1-3 ani

2 S

Ips typographus +(sp.)


II BORCA

34508mo1br1dt

>40 ani

300

300 S-P

S-P

IV SABASA

41508mo1br1dt

>40 ani

200

200 S-P

S-P

Evolutia
ataculu
dupa
combate

TOTAL
OCOL

93008mo1br1dt

>40 ani

500

500 S-P

S-P

din care pe grade de infestare


S

4500

100

200

2500

200

100

1500

200

200

500

500

FP

800
9300
VATAMARI PRODUSE DE CERVIDE

II BORCA

180 8mo1br1dt

<10

Cervidae

30

20M

Cervidae

30

40S

60

60S-M

ani
IV SABASA

80 8mo1br1dt

<10
ani

TOTAL
OCOL

260

Prin activitile desfurate nu au fost influenate negativ speciile /habitatele protejate din
cadrul ocolului.
Padurile din cadrul O.S. Borca asigura material lemnos ( lemn de foc, material de constructii)
pentru locuitorii comunelor Borca si Farcaa.
Exista o indelungata traditie a prelucrarii lemnului. Firmele ce exploateaza si prelucreaza masa
lemnoasa (aproximativ 40 de firme) sunt n cea mai mare parte din zon i au angajai localnici
cu pregtire de specialitate n domeniile deservite.
Recoltarea fructelor de padure de catre O.S. Borca, desi nu asigura un venit permanent,
contribuie la obtinerea unor castiguri suplimentare, in special pentru unele categorii sociale
defavorizate (asistati social, comunitatea rroma etc). In aceasta activitate sunt implicate
aproximativ 200 persoane anual.