Sunteți pe pagina 1din 4

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru elaborarea platformei de comunicare www.profemei.md

Cerințe Tehnice:

Design-ul paginii web trebuie să asigure plasarea eficientă a informației de diferită natură:

o prezentare logică a structurii şi conţinutului paginii web utilizând diferite tipuri de monitoare sau rezoluţii;

monitorizarea numărului vizitatorilor prin Google Analytics și de a avea o versiune tipar;

motor de căutare rapidă a informației relevante;

interconectarea cu reţelele sociale (Facebook, Twitter, Odnoklassniki, etc.);

posibilitatea de a ataşa imagini şi de a crea galerii foto/video;

posibilitatea creării unui forum interactive sau blog;

posibilitatea de a face periodic sondaje asupra diferitor teme ce țin de respectarea

drepturilor femeilor cu dizabilități și familiilor acestora, dar și asupra altor teme;

Pagina web trebuie să fie accesibilă pentru toate categoriile de utilizatori;

Pagina web trebuie să respecte cerinţele minime de accesibilitate descrise de World Wide Web Consortium (W3C), în http://www.w3.org/TR/WCAG20/;

Pagina web trebuie să fie compatibilă cu: MozillaFireFox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari.

Pagina web trebuie să fie uşor de utilizat de către vizitatori inclusiv utilizatori de PC tablet și smarthone (iPad, iPhone, Android, Windows Mobile, etc);

Pagina web va fi elaborată şi administrată într-o versiune lingvistică: Română.

Sistemul de gestiune a conținutului (SGC):

SGS trebuie să asigure administrarea și editarea conţinutului paginii web într-o manieră accesibilă, eficientă şi flexibilă;

SGC trebuie să asigure posibilitatea editării prin mijloace exclusiv vizuale a conţinutului oricărei pagini ale site-ului (ar fi binevenită asigurarea posibilităţii preluării textului din MS Word sau formatarea acestuia prin intermediul unei interfeţe apropiate celei a MS Word);

SGC trebuie să asigure 2 regimuri de introducere a conținutului: introducere pagini standard HTML (conținutul integral al documentului se află pe o pagină HTML) sau introducere documente în alte formate (PDF, DOC, etc.);

SGC trebuie să asigure afișarea/ascunderea opțiunilor de meniu; gestiunea bannerelor publicitare;

SGC trebuie să asigure posibilitatea vizualizării statisticii de vizitare a site-ului;

SGS trebuie să asigure posibilitatea de a șterge unele dintre mesajele utilizatorilor forumului;

SGS trebuie să asigure posibilitatea de ștergere a uni cont de utilizator de către administrator sau în regim automat, în cazul când utilizatorul n-a mai accesat site-ul, bunăoară, pe parcursul a 2 ani;

SGS trebuie să asigure posibilitatea de a edita opțiunile utilizatorilor (crearea blogului, postarea materialelor pe site, crearea unui topic pe forum);

SGS trebuie să asigure setări pentru distribuirea automată a materialelor postate, la solicitarea utilizatorilor înregistrați (de exemplu la plasarea materialului să fie prevăzută opțiunea „expediere/distribuire” (la adresele de poștă electronică ale utilizatorilor vor fi expediate link-urile pentru pagina cu materialul respectiv)).

Cerinţe faţă de candidaţi:

Pot aplica persoane fizice, persoane fizice cu statut de persoană juridică și persoane juridice (companii);

Studii, profil/experiență relevante;

Experiența demonstrată în elaborarea paginilor web (referințe la beneficiari și lucrări relevante anterioare).

Dosarul de aplicare care trebuie să conțină:

Oferta tehnică: un concept succint al paginii web în baza cerințelor expuse în anunț. De asemenea, ofertantul poate veni cu propuneri proprii și inovative pentru pagina web;

Oferta financiară în MDL. Oferta financiară trebuie și indice și condițiile de achitare și termenul de executare a lucrărilor;

CV-ul candidatului / o listă de lucrări anterioare efectuate;

Licenţa sau Certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice;

Referinţe din partea altor beneficiari.

În mod obligatoriu dosarul trebuie să conțină:

Datele de contact ale ofertantului;

Numele persoanei de contact;

Data depunerii ofertei;

În cazul Companiilor / persoanelor juridice oferta trebuie să includă: rechizitele bancare,

semnătura persoanei autorizate și ștampila umedă a companiei;

Termen de executare a lucrărilor.

Criterii de evaluare/selectare a ofertelor:

Oferta tehnică reflectă un concept clar al paginii web;

Oferta financiară reflectă oferta tehnică și este rezonabilă;

Expertiza solicitantului;

Dosarul de aplicare include toate documentele solicitate și întrunește toate cerințele

indicate în anunț;

Dosarul de aplicare este depus în termen;

Ofertantul respectă termenul de executare a lucrărilor indicat în anunț.

Depunerea dosarelor:

Ofertele

CC

platformei de comunicare”. Rezultatele vor fi anunțate pînă la data de 20 iunie 2016.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

- Elaborarea

vor

fi

transmise

cu

la

adresa

la

de

email

“Concurs

indicarea

secțiunea

subiect:

STRUCTURA PRELIMINARĂ A PLATFORMEI WEB

Platforma web va conţine următoarele compartimente şi sub-compartimente:

Acasă

Noutăţi

Premii Strategia 2016-2020 Regulament Documente Rapoarte Rapoarte de activitate Rapoarte financiare Rapoarte de audit

Proiecte

Curente

Realizate

-

-

Parteneri

Naționali

 

Internaționali

Contacte