Sunteți pe pagina 1din 1

ANGAJAMENT

Subsemnatul Pop Stefan, domiciliat in municipiul Targu Mures, str. Piatra de


Moara, nr. 3, judetul Mures, in calitate de responsabil legal al proiectului Achizitie
utilaje si mijloace de transport speciale pentru exploatare forestiera in localitatea
Lapusna prin schema de ajutor de stat XS 28 / 123F /2008 si in calitate de
administrator al S.C. Stefalex Explor Impex S.R.L. ma angajez ca la finalizarea
investitiei sa solicit obtinerea Atestatului de exploatare pentru cantitatea de 72.000
mc lemn pe picior pe an, conform memoriului justificativ.

Data 19.12.2008

Pop Stefan