Sunteți pe pagina 1din 45

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de punere n aplicare
a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea i exploatarea
jocurilor de noroc i pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 298/2013
privind organizarea i funcionarea Oficiului Naional pentru Jocuri de Noroc,
pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2009
i pentru abrogarea Hotrrii Guvernului nr. 870/2009
privind organizarea i exploatarea jocurilor de noroc
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 31 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 77/2009 privind organizarea i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2010,
cu modificrile i completrile ulterioare, precum i al art. 5 alin. (5) din Ordonana Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritile administraiei publice i instituiile publice, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 247/2002, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob Normele metodologice de punere n
aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2009
privind organizarea i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2010, cu
modificrile i completrile ulterioare, prevzute n anexa nr. 1
care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. La data intrrii n vigoare a prezentelor norme
metodologice se abrog Hotrrea Guvernului nr. 870/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de noroc, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 528 din 30 iulie 2009,
cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 3. Hotrrea Guvernului nr. 298/2013 privind
organizarea i funcionarea Oficiului Naional pentru Jocuri de
Noroc i pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 870/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de noroc, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 311 din 30 mai 2013,
cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. Titlul se modific i va avea urmtorul cuprins:
H O T R R E
privind organizarea i funcionarea
Oficiului Naional pentru Jocuri de Noroc
2. La articolul 7, litera a) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
a) identificarea website-urilor prin intermediul crora sunt
accesate jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. h)n)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile
i completrile ulterioare, denumite n continuare jocuri on-line,
care nu dein licen de organizare i autorizaie de exploatare
potrivit legislaiei romne;.
3. La articolul 9, alineatul (3) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(3) Parcul auto se constituie prin achiziii publice sau prin
orice alte modaliti, n condiiile legii.

4. La articolul 10, dup alineatul (2) se introduce un nou


alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
(3) Oficiul prevede anual n bugetul de venituri i cheltuieli
sume de bani necesare pentru manipularea, transportul i
depozitarea mrfurilor sau bunurilor supuse indisponibilizrii,
confiscrii, pentru analiza i examinarea probelor, eantioanelor
sau mostrelor prelevate n timpul controlului, pentru efectuarea
expertizelor tehnice, precum i pentru distrugerea mrfurilor, n
condiiile prevzute de lege.
5. Articolul 13 se abrog.
6. Anexa nr. 1 se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 2
la prezenta hotrre.
7. Anexa nr. 3 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Numrul maxim de autoturisme aprobat
Tipul mijlocului de transport

Numrul maxim aprobat


(buci)

Autoturisme

50

Art. 4. Prezenta hotrre a fost adoptat cu respectarea


procedurii de notificare prevzute de Hotrrea Guvernului
nr. 1.016/2004 privind msurile pentru organizarea i realizarea
schimbului de informaii n domeniul standardelor i
reglementrilor tehnice, precum i al regulilor referitoare la
serviciile societii informaionale ntre Romnia i statele
membre ale Uniunii Europene, precum i Comisia European,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 664 din
23 iulie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, care
transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru
furnizarea de informaii n domeniul standardelor i
reglementrilor tehnice, publicat n Jurnalul Oficial al
Comunitilor Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998,
modificat prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European i
a Consiliului din 20 iulie 1998, publicat n Jurnalul Oficial al
Comunitilor Europene, seria L, nr. 217 din 5 august 1998,
precum i de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al
Parlamentului European i al Consiliului din 25 octombrie 2012
privind standardizarea european, de modificare a Directivelor
89/686/CEE i 93/15/CEE ale Consiliului i a Directivelor
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE i 2009/105/CE ale


Parlamentului European i ale Consiliului i de abrogare a
Deciziei 87/95/CEE a Consiliului i a Deciziei nr. 1.673/2006/CE

a Parlamentului European i a Consiliului, publicat n Jurnalul


Oficial al Comunitilor Europene, seria L, nr. 316 din
14 noiembrie 2012.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLO


Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Sorin Sergiu Chelmu
eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ioan Drago Tudorache
Preedintele Oficiului Naional pentru Jocuri de Noroc,
Cristinela Odeta Nestor
Ministrul afacerilor interne,
Petre Tob
Ministrul finanelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul afacerilor externe,
Lazr Comnescu
Ministrul comunicaiilor i pentru societatea informaional,
Marius-Raul Bostan

Bucureti, 24 februarie 2016.


Nr. 111.

ANEXA Nr. 1

NORMELE METODOLOGICE

de punere n aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2009


privind organizarea i exploatarea jocurilor de noroc
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. Organizarea i exploatarea jocurilor de noroc pe
teritoriul Romniei se realizeaz de persoanele care dein
licena de organizare i autorizaia de exploatare a jocurilor de
noroc, emise de Oficiul Naional pentru Jocuri de Noroc pentru
fiecare activitate n parte. Desfurarea activitilor conexe n
domeniul organizrii i exploatrii jocurilor de noroc este
permis operatorilor economici care dein licena clasa a II-a,
eliberat de Oficiul Naional pentru Jocuri de Noroc.
CAPITOLUL II
Definirea unor termeni utilizai
n domeniul jocurilor de noroc
Art. 2. n nelesul prezentelor norme metodologice,
urmtorii termeni i expresii se definesc astfel:
a) autoritate competent Oficiul Naional pentru Jocuri de
Noroc, denumit n continuare ONJN, organ de specialitate al
autoritii publice centrale, aflat n subordinea prim-ministrului,
prin Cancelaria Primului-Ministru;
b) afiliai persoan fizic sau juridic care realizeaz
venituri n baza unui contract ncheiat cu un organizator de jocuri
de noroc la distan, ca urmare a participrii la joc a juctorilor
direcionai de ctre acesta pe site-ul sau platforma
organizatorului;

c) autorizaie de exploatare a jocurilor de noroc document


cu regim special emis de ONJN, n baza prevederilor Ordonanei
de urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea i
exploatarea jocurilor de noroc, cu modificrile i completrile
ulterioare, i ale prezentelor norme metodologice, care confer
titularului dreptul de a desfura activitatea de jocuri de noroc
tradiionale i la distan n Romnia;
d) aviz act administrativ emis de ONJN, la cerere, n
condiiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2009 i ale
prezentei hotrri, operatorilor economici care desfoar
activiti, altele dect cele de jocuri de noroc, aa cum sunt
prevzute la art. 3 alin. (3) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 77/2009;
e) bonificaie reducerea de 10% a sumei datorate cu titlul
de tax aferent autorizaiei de exploatare a jocurilor de noroc,
pentru plile efectuate n avans pentru ntreaga perioad de
valabilitate a autorizaiei, acordat conform prevederilor legale
n vigoare, pentru tipurile de jocuri enumerate n Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 77/2009;
f) bonus beneficiul ce poate fi obinut suplimentar de
juctor, fr perceperea de taxe sau costuri suplimentare, n
condiiile prevzute n regulamentul de joc al organizatorului,
ntr-o perioad determinat sau pentru anumite evenimente;
g) controlul tehnic al mijloacelor de joc activitatea de
evaluare i verificare tehnic efectuat de societile
specializate, liceniate n condiiile legii, asupra mijloacelor de

joc. Societile specializate sunt organismele de evaluare a


conformitii potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 77/2009;
h) echipamente dedicate pentru desfurarea jocurilor de
noroc tradiionale ansamblu de mijloace tehnice i/sau
informatice, care prin modalitatea structural de funcionare nu
permite utilizarea sa n alte scopuri dect desfurarea uneia
dintre activitile de jocuri de noroc tradiionale, astfel cum sunt
prevzute n cuprinsul Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 77/2009, cu modificrile i completrile ulterioare;
i) licen clasa a II-a document cu regim special, emis de
ONJN, n condiiile Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 77/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale
prezentei hotrri, care confer deintorului dreptul de a
desfura activiti conexe jocurilor de noroc tradiionale i la
distan n Romnia;
j) licen de organizare a jocurilor de noroc document cu
regim special, emis de ONJN, n condiiile Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 77/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare, i ale prezentei hotrri, care confer deintorului
dreptul de a organiza jocuri de noroc tradiionale i la distan n
Romnia;
k) lista neagr document ntocmit de ONJN, n care sunt
incluse domeniile de internet, precum i persoanele fizice sau
juridice care au desfurat sau desfoar activiti conexe n
domeniul jocurilor de noroc, fr licen n Romnia;
l) locaie specializat pentru desfurarea jocurilor de
noroc sediul social sau secundar nregistrat de organizatorul
de jocuri de noroc conform dispoziiilor legale n vigoare, n care
se desfoar activitatea de jocuri de noroc i pariuri (cod CAEN
9200), n condiiile prezentei hotrri. Locaiile specializate sunt:
sala de cazinou, sala de bingo, agenia de pariuri, agenia loto
i slile specializate de slot machine, aa cum acestea sunt
prezentate n hotrre;
m) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 246/2010, cu modificrile
i completrile ulterioare, denumit n continuare OUG 77/2009;
n) procesatori de pli:
(i) prestatorii de servicii de plat definii de Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 113/2009 privind
serviciile de plat, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 197/2010, cu modificrile i completrile
ulterioare, inclusiv prestatorii de servicii de plat
definii de Legea nr. 127/2011 privind activitatea de
emitere de moned electronic, cu modificrile i
completrile ulterioare, care desfoar activiti de
plat n domeniul jocurilor de noroc; i/sau
(ii) organizatorii de jocuri de noroc tradiionale, care
efectueaz n numele i pe seama organizatorului de
jocuri de noroc la distan operaiuni de alimentare
sau de retragere a fondurilor din contul de joc al
participantului, n baza autorizrii prealabile emise de
organizatorul de jocuri de noroc la distan;
o) regulament de joc ansamblul de reguli, norme,
proceduri emise de organizatorul de jocuri de noroc i aprobat
de Comitetul de supraveghere al ONJN, care reglementeaz
modalitatea de desfurare a activitii de jocuri de noroc ntre
organizator i participant. Orice modificare a acestuia este
aplicabil participantului la joc numai dup aprobarea
Comitetului;
p) regulament intern ansamblul de norme, reguli i
proceduri aplicabile n activitatea organizatorului de jocuri de
noroc, n care sunt prevzute responsabilitile i competenele
individuale ale angajailor implicai n desfurarea activitilor
specifice jocurilor de noroc. Regulamentul intern va fi structurat
n dou pri, una general n cuprinsul creia vor fi menionate

prevederile obligatorii conform legislaiei muncii i una special,


n care vor fi menionate responsabilitile i competenele
individuale ale angajailor implicai direct n activitatea de jocuri
de noroc. Partea special se supune aprobrii Comitetului de
supraveghere al ONJN. Orice modificare a prii speciale a
regulamentului intern va fi aprobat de Comitetul de
supraveghere;
q) reprezentant autorizat persoan fizic/juridic avnd
domiciliul fiscal/sediul pe teritoriul Romniei, mandatat n mod
expres, n temeiul unui contract ncheiat n condiiile legii, s
efectueze acte de administrare sau conservare pe teritoriul
Romniei i s reprezinte n faa autoritilor naionale, din oficiu
sau la solicitare, organizatorul de jocuri de noroc la distan,
nregistrat ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau
ntr-un alt stat semnatar al acordului privind Spaiul Economic
European ori n Confederaia Elveian, care deine licen de
organizare a activitii pe teritoriul Romniei;
r) server de joc sistem electronic, alctuit din sistemul
hardware i sistemul software prin intermediul cruia se
desfoar att activitatea de jocuri de noroc la distan, ct i
activitatea de stocare a datelor aferente acestei activiti;
s) server de siguran sistem electronic alctuit din
sistemul hardware i sistemul software, situat la ONJN sau
ntr-un centru de date liceniat, care stocheaz datele privind
juctorii romni sau care utilizeaz IP de Romania, datele de
joc i tranzaciile financiare aferente jocurilor de noroc la distan
autorizate n Romnia, transmise conform procedurii tehnice
stabilite prin ordinului preedintelui ONJN i fr posibilitatea de
a mai putea fi modificate de ctre organizatorul de jocuri de
noroc online liceniat n Romnia;
) server n oglind sistemul electronic alctuit din
sistemul hardware i/sau sistemul software, situat la ONJN sau
ntr-un centru de date liceniat clasa a 2-a, care este capabil s
stocheze i s raporteze/exporte situaii centralizatoare n
conformitate cu ordinul preedintelui ONJN;
t) terminal situat la ONJN sistemul electronic alctuit din
sistemul hardware i/sau sistemul software care trebuie s
permit securizat accesul n sistemul informatic central, n
serverul de siguran i cel n oglind n vederea
verificrii/auditrii declaraiilor i a datelor raportate/transmise,
precum i a datelor referitoare la situaii statistice care privesc
timpul de funcionare i serviciile asigurate de serverele central,
de siguran i n oglind, conform procedurii tehnice stabilite
prin ordinul preedintelui ONJN.
Art. 3. (1) n vederea obinerii licenei de organizare i a
autorizaiei de exploatare a jocurilor de noroc tradiionale i la
distan, operatorii economici solicitani sunt obligai s
ndeplineasc cerinele specifice prevzute de OUG 77/2009 i
de prezentele norme metodologice pentru fiecare tip de joc n
parte.
(2) n situaia n care un operator economic intenioneaz s
organizeze i s exploateze dou sau mai multe activiti de
jocuri de noroc tradiionale sau la distan, este obligat s
solicite licen de organizare i autorizaie de exploatare a
jocurilor de noroc pentru fiecare activitate n parte.
CAPITOLUL III
Condiii generale de organizare i exploatare
a activitii de jocuri de noroc
Art. 4. (1) Activitile de jocuri de noroc n Romnia se
desfoar cu respectarea principiilor referitoare la organizarea
responsabil din punct de vedere social a acestora.
(2) Fundaia de interes public, prevzut la art. 10 alin. (4) din
OUG 77/2009, se constituie n baza prevederilor legale.
(3) n condiiile art. 10 din OUG 77/2009, membrii Consiliului
consultativ de pe lng ONJN care doresc s fie membrii

fondatori ai fundaiei i exprim intenia de participare la


constituirea acesteia, printr-o cerere adresat conducerii ONJN,
n termen de 10 zile lucrtoare de la data intrrii n vigoare a
prezentelor norme metodologice.
Art. 5. (1) Activitatea de jocuri de noroc poate fi exploatat
n mod direct de organizatorul de jocuri de noroc sau n comun,
de organizatorul de jocuri de noroc i unul sau mai muli
operatori economici sau persoane fizice, n temeiul unui
contract, care se va comunica ONJN n termen de 5 zile de la
data ncheierii.
(2) Prin exploatarea n mod direct a activitilor pentru care
operatorii economici dein licen de organizare a jocurilor de
noroc i una sau mai multe autorizaii de exploatare a jocurilor
de noroc se nelege c desfurarea activitii constnd n
urmtoarele aciuni: operarea mijloacelor de joc, evidenierea
ncasrilor i plilor i completarea documentelor aferente
activitii curente, precum i altele asemenea se realizeaz
numai de personalul propriu angajat, n condiiile legii, al
organizatorului de jocuri de noroc.
(3) Prin exploatarea n comun a activitilor de jocuri de noroc
ntre doi sau mai muli operatori economici, dintre care cel puin
unul deine licen de organizare i autorizaie de exploatare a
activitii, se nelege ansamblul aciunilor desfurate n temeiul
contractului ncheiat n form scris, care s prevad
ndeplinirea a cel puin uneia dintre activitile specifice jocurilor
de noroc constnd n operarea mijloacelor de joc, evidenierea
ncasrilor i plilor i completarea documentelor aferente
activitii curente, precum i altele asemenea, de ctre
partenerul contractual, n numele i pe seama organizatorului
de jocuri de noroc.
(4) Rspunderea pentru respectarea condiiilor de organizare
i exploatare a jocurilor de noroc desfurate n condiiile
prevzute la alin. (3) aparine organizatorului de jocuri de noroc
i partenerului contractual.
(5) n vederea obinerii licenei de funcionare i/sau
autorizaiei de exploatare operatorii economici i reprezentanii
acestora trebuie s respecte dispoziiile Legii nr. 677/2001
pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu
modificrile i completrile ulterioare, i s informeze expres
juctorii n acest sens.
Art. 6. (1) Aciunile de promovare a activitilor de jocuri de
noroc desfurate pe teritoriul naional se realizeaz cu
respectarea principiilor privind protecia minorilor i participarea
responsabil la jocul de noroc. Materialele de promovare nu vor
putea fi amplasate n incinta sau pe mprejmuirile instituiilor de
nvmnt, a aezmintelor socio-culturale sau religioase i vor
cuprinde n mod vizibil interdicia minorilor de participare la jocul
de noroc, semnalizat prin simboluri vizuale, precum i seria i
numrul licenei de organizare a activitii de jocuri de noroc,
precum i sigla ONJN.
(2) Aciunile de promovare, constnd n reclam, publicitate
sau activiti specifice de marketing, desfurate de
organizatorul de jocuri de noroc n locaiile proprii sau pe
paginile de internet proprii sunt permise n temeiul licenei de
organizare i a autorizaiei de exploatare, cu respectarea
condiiilor prevzute n prezentele norme metodologice.
(3) Promovarea aciunilor de acordare a bonusurilor
participanilor este permis numai n locaiile proprii sau pe
paginile de internet proprii sau ale afiliailor, precum i prin
transmiterea mesajelor electronice ctre juctorii cu conturi
active din baza de date proprie, dac acetia i-au exprimat n
prealabil acordul pentru primirea lor.
(4) Inserarea denumirii operatorilor de jocuri de noroc
neliceniai n Romania, a paginilor de internet sau a mrcilor
acestora n coninutul oricrui text este permis cu condiia ca
denumirea, marca sau pagina de internet utilizat s fie de

aceeai mrime cu textul n coninutul creia este cuprins i s


nu fie posibil redirecionarea ctre orice alt pagin de internet
ce aparine unui operator de jocuri de noroc sau prin intermediul
creia se face reclam i publicitate activitii de jocuri de noroc.
(5) Aciunile de promovare a bunurilor i serviciilor
comercializate, organizate de orice organizator de jocuri de
noroc, constnd n atribuirea unor ctiguri bneti sau de orice
fel, organizate n afara locaiilor proprii sau n afara paginilor de
internet proprii, care presupun utilizarea modalitilor de atribuire
a premiilor specifice jocurilor de noroc, aa cum este prevzut
la art. 3 alin. (3) din OUG 77/2009 se supun avizrii ONJN.
(6) Cererea de emitere a avizului de la ONJN va fi nsoit de
regulamentul de participare i desfurare a activitii sau de
descrierea activitii, dup caz, n care se va preciza numrul,
natura i valoarea total a premiilor acordate i modalitatea de
desemnare a ctigtorilor.
(7) ONJN poate respinge cererea de avizare a aciunii
promoionale dac denumirea aciunii de promovare induce
clienilor ideea participrii la un joc de noroc pentru care
organizatorul nu deine licen de organizare i autorizaie de
exploatare.
(8) Emiterea avizelor prevzute n prezentul articol se face
de Direcia autorizare jocuri de noroc din cadrul ONJN n termen
de 30 de zile de la data depunerii documentaiei complete.
Art. 7. (1) Pentru organizarea i exploatarea jocurilor de
noroc, n funcie de natura activitii desfurate, organizatorii
sunt obligai s utilizeze mijloace reprezentnd jetoane,
impulsuri, tichete sau alte asemenea, care constituie n nelesul
OUG 77/2009 mijloace de joc auxiliare.
(2) Este permis utilizarea ca instrumente de plat care
concur la exploatarea jocurilor de noroc a mijloacelor bneti
i a instrumentelor de plat utilizate n sistemul financiar-bancar,
aa cum sunt prevzute de art. 5 alin. (5) din OUG 77/2009.
(3) Organizatorii de jocuri de noroc pot s ofere juctorilor,
din fondurile proprii, bonusuri sub orice form, n condiiile
prevzute n cuprinsul regulamentelor de joc.
(4) Bonusurile acordate de ctre organizatorii de jocuri de
noroc la distan n scopul de a fi utilizate pentru participarea la
joc vor fi transferate numai n contul de joc, retragerea acestora
nefiind permis. Bonusurile acordate sunt evideniate n mod
distinct fa de celelalte fonduri de joc ale juctorului disponibile
pentru retragere n orice moment.
(5) Bonusurile acordate se evideniaz n mod distinct n
contabilitatea operatorului de jocuri de noroc la distan i se
introduc, pe msura utilizrii acestora, n venitul din jocurile de
noroc ale operatorului liceniat i se asimileaz taxei de
participare la joc. Bonusurile neutilizate n joc se evideniaz
separat conform destinaiei acestora sau pot fi retrase de
organizatori n conformitate cu prevederile termenelor i
condiiilor sau regulamentului n baza crora se acord.
Art. 8. (1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligai s
asigure participanilor la jocurile de noroc anse egale la mize
egale jucate pe elementele aleatorii proprii mijloacelor de joc
utilizate sau pe elemente de hazard i de abilitate a juctorilor.
(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligai s asigure
plata/distribuia ctigurilor sau premiilor cuvenite participanilor
la jocurile de noroc n conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2)
din OUG 77/2009. Procedura stabilit n cuprinsul
regulamentelor de joc, referitoare la omologarea rezultatelor
i/sau validarea ctigurilor, va avea n vedere respectarea
termenelor de plat, precum i a prevederilor legale n vigoare
privind calculul, reinerea i plata obligaiilor care le revin n ceea
ce privete impozitul pe veniturile realizate din jocurile de noroc,
astfel cum acestea sunt prevzute n Codul fiscal, cu modificrile
i completrile ulterioare.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligai s in o


eviden unitar a activitilor pentru care au fost autorizai n
condiiile OUG 77/2009 i ale prezentelor norme metodologice,
inclusiv a ofertelor/promoiilor adresate participanilor la joc,
indiferent de tipul acestora, precum i a rezultatelor financiare
aferente, organizat la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de
numrul de locaii n care se desfoar activitatea.
(4) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligai s prevad
n mod expres n regulamentul de joc interzicerea accesului
minorilor n locaiile specializate pentru exploatarea jocurilor de
noroc. Interdicia minorilor de a participa la jocurile de noroc va
fi afiat la loc vizibil n locaii ori pe pagina de start a
website-ului prin care se desfoar activitatea, n cazul jocurilor
de noroc la distan.
(5) Organizatorii sunt obligai s interzic accesul minorilor n
locaiile specializate pentru desfurarea de jocuri de noroc, la
mijloacele de joc ori la sistemele informatice care permit
participarea la jocul de noroc. n scopul stabilirii dreptului de
participare la jocul de noroc, organizatorii pot solicita
participanilor prezentarea unui act de identitate.
(6) Este interzis punerea la dispoziia clienilor de
dispozitive pentru accesarea platformelor de joc la distan din
locaiile specializate pentru desfurarea activitii de jocuri de
noroc tradiionale.
Art. 9. (1) Organizatorii de jocuri de noroc vor utiliza pentru
exploatarea activitii numai mijloace de joc asupra crora dein
dreptul de folosin sau de proprietate, dobndit n condiiile
prevzute de art. 21 alin. (3) lit. b) din OUG 77/2009.
(2) Introducerea pe teritoriul Romniei a mijloacelor de joc
se notific ONJN cu cel puin 15 zile lucrtoare nainte de
realizarea operaiunii. n cuprinsul declaraiei de intenie privind
introducerea mijlocului de joc pe teritoriul Romniei sunt
coninute urmtoarele informaii:
a) datele de identificare ale titularului dreptului de proprietate
sau de folosin asupra mijloacelor de joc;
b) operaiunea juridic, n temeiul creia bunurile sunt
introduse pe teritoriul Romniei;
c) locul de depozitare a mijloacelor de joc, pn la data
autorizrii.
(3) Mijloacele de joc supuse autorizrii pot fi nstrinate sau
dobndite, dup caz, n vederea exploatrii directe ctre/de la
un alt organizator de jocuri de noroc sau care se afl n
procedura de liceniere, conform declaraiei pe propria
rspundere, precum i de la/ctre operatorul economic care
deine licena clasa a 2-a pentru efectuarea operaiunilor de
producie, distribuie, reparaii i ntreinere pentru mijloacele de
joc, import, export, achiziie intracomunitar, livrare
intracomunitar sau alte activiti cu componente sau mijloace
de joc n condiiile legii. Notificarea va cuprinde informaiile
prevzute n anexa nr. 1.
(4) n temeiul licenei de organizare a jocurilor de noroc,
titularul licenei poate importa sau poate efectua achiziie
intracomunitar pentru mijloace de joc doar n scopul exploatrii,
cu obligaia de a solicita autorizarea acestora n termen de
maximum 6 luni de la operaiune. n situaia n care ulterior
achiziiei agentul economic nu mai poate ndeplini condiiile
pentru a solicita autorizarea mijloacelor de joc importate sau
solicitarea de autorizare este respins, acesta va putea nstrina
respectivele mijloace de joc numai dup nregistrarea notificrii
ctre ONJN. Notificarea va cuprinde informaiile prevzute n
anexa nr. 2.
(5) Organizatorii de jocuri de noroc vor notifica ONJN intenia
de a renuna la exploatarea mijlocului de joc asupra cruia dein
autorizaii de exploatare valabile, cu cel puin 15 zile lucrtoare
nainte de data prevzut pentru ncetarea exploatrii.
Notificarea va cuprinde informaiile prevzute n anexa nr. 3.

(6) Pentru mutarea mijloacelor de joc, organizatorii de jocuri


de noroc vor notifica ONJN cu cel puin 5 zile naintea mutrii.
Notificarea va cuprinde informaiile prevzute n anexa nr. 4 i va
fi nsoit, dup caz, de dovada nregistrrii spaiului n care
urmeaz a se desfura activitatea ca punct de lucru al
organizatorului la oficiul registrului comerului.
CAPITOLUL IV
Dispoziii generale privind licena de organizare
i autorizaia de exploatare a jocurilor de noroc
Art. 10. (1) Licena de organizare a jocurilor de noroc se
acord individual, este netransmisibil i este valabil pentru o
perioad de 10 ani de la data acordrii, cu excepia licenei
pentru organizarea jocurilor de noroc temporare, care are
valabilitate 3 luni de la data acordrii. Modelul licenelor de
organizare a jocurilor de noroc este prevzut n anexele nr. 5a)
i nr. 5b), iar lista documentelor este prezentat n anexa nr. 6a).
(2) Autorizaia de exploatare a jocurilor de noroc se acord
operatorilor economici care dein sau care solicit n acelai timp
licen de organizare a activitii i este valabil pentru o
perioad de 12 luni de la data acordrii, cu excepia autorizaiei
de exploatare a jocurilor de noroc temporare, care are
valabilitate 3 luni de la data acordrii. Modelul autorizaiei de
exploatare a jocurilor de noroc este prevzut n anexele nr. 5c)
i nr. 5d), iar lista documentelor este prezentat n anexa nr. 7.
(3) Cu excepia licenei de organizare i a autorizaiei de
exploatare a jocurilor de noroc temporare, care poate fi
prelungit o singur dat, licena de organizare i autorizaia de
exploatare a jocurilor de noroc pot fi prelungite, la cerere, pentru
perioade de valabilitate identice cu cea iniial dac, anterior
expirrii, organizatorul ndeplinete condiiile privind prelungirea
acestora, prevzute n cuprinsul prezentelor norme
metodologice.
(4) Pentru emiterea deciziei de liceniere/autorizare de ctre
Comitetul de supraveghere al ONJN, organizatorul are obligaia
s pun la dispoziia Direciei generale de autorizare jocuri de
noroc copia documentului care face dovada primei pli, n orice
format mail, fax, suport hrtie.
n cuprinsul cererii de acordare a licenei i autorizaiei,
organizatorul de jocuri de noroc poate indica n scris adresa de
email care urmeaz s fie folosit pentru comunicrile transmise
de sau ctre ONJN. Documentele trimise la aceast adres se
consider a fi comunicate organizatorului n prima zi lucrtoare
urmtoare celei n care s-a realizat transmiterea.
(5) Eliberarea licenei de organizare a jocurilor de noroc i a
autorizaiei de exploatare a jocurilor de noroc, dup caz, se face
cu condiia ca operatorul economic s prezinte n copie
certificat cu originalul documentele care atest plata taxelor
datorate anticipat. n situaia n care plata s-a efectuat prin
decontare bancar, se vor prezenta n copie certificat pentru
conformitate cu originalul ordinul de plat i extrasul de cont n
care se evideniaz debitarea contului deinut de operatorul
economic cu sumele respective, vizat de banc. n cazul n care
solicit acordarea bonificaiei prevzute n cuprinsul OUG
77/2009, organizatorul va prezenta Direciei generale de
autorizare jocuri de noroc documentul care atest efectuarea n
avans a plii datorate pentru ntreaga perioad de valabilitate a
autorizaiei.
(6) n situaia n care, la data expirrii termenului de plat,
prevzut n decizia Comitetului, operatorii economici nu fac
dovada ndeplinirii obligaiei de plat a taxei aferente licenei de
organizare a jocurilor de noroc pentru primul an i a taxelor
aferente autorizaiei de exploatare a jocurilor de noroc scadente,
aprobarea cererii de emitere a licenei i/sau autorizaiei se
revoc de drept, fr ndeplinirea niciunei formaliti
suplimentare.

(7) n situaia n care data aprobrii cererii de emitere a


licenei i/sau autorizaiei este ulterioar datei de ncepere a
unui trimestru, pentru emiterea autorizaiei de exploatare a
jocurilor de noroc, operatorii economici vor efectua integral plata
tranei trimestriale a taxei aferente autorizaiei de exploatare.
Pentru meninerea valabilitii autorizaiei emise n favoarea
acestora, organizatorii sunt obligai s respecte termenele
prevzute la art. 14 alin. (2) lit. b) din Ordonan i cuantumurile
din anexa la OUG 77/2009, regularizarea taxei anuale de
autorizare efectundu-se n ultimul trimestru din perioada de
valabilitate a autorizaiei de exploatare a jocurilor de noroc.
(8) n situaia n care termenele de plat prevzute la art. 14
alin. (2) din OUG 77/2009 se mplinesc n zile libere sau
srbtori legale, termenele de plat se prorog pn la finalul
primei zile lucrtoare.
Art. 11. (1) Formularele tipizate cu regim special, respectiv
licena de organizare i autorizaia de exploatare a jocurilor de
noroc, sunt documente tiprite prin grija ONJN de ctre
Compania Naional Imprimeria Naional S.A., cu
elemente de siguran care s previn contrafacerile.
(2) Cheltuielile legate de tiprirea licenelor de organizare i
a autorizaiilor de exploatare a jocurilor de noroc, precum i cele
legate de producerea elementelor de siguran vor fi suportate
din bugetul ONJN.
Art. 12. (1) Operatorii economici care dein licen de
organizare i autorizaie de exploatare a jocurilor de noroc sunt
obligai s pstreze aceste documente la sediul social sau la
domiciliul ori sediul reprezentantului autorizat, precum i s
afieze o copie a acestora ntr-un loc vizibil, n cadrul fiecrei
locaii, n care se exploateaz activitatea respectiv, pe pagina
de internet proprie a organizatorului sau cea prin intermediul
creia se desfoar activitatea, n cazul jocurilor de noroc la
distan.
(2) Originalul licenei de organizare i al autorizaiei/
autorizaiilor de exploatare a jocurilor de noroc deinute de
operatorul economic va fi prezentat organelor de specialitate ale
ONJN i Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, prin
unitile sale subordonate, sau ale Ministerului Afacerilor Interne,
la solicitarea acestora.
Art. 13. (1) Organizatorii de jocuri de noroc au obligaia
s declare la organul fiscal, pn la termenul de plat, taxele
prevzute n OUG 77/2009, dup cum urmeaz:
a) taxa de acces definit la art. 13 alin. (4) din OUG 77/2009;
b) taxele prevzute la art. 14 alin. (2) din OUG 77/2009;
c) taxele prevzute la art. 14 alin. (4) din OUG 77/2009,
aferente jocurilor de noroc temporare definite la art. 10 alin (1)
lit. p) din OUG 77/2009;
d) taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot
machine prevzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) i (iii) din OUG
77/2009.
(2) O copie a declaraiei prevzute la alin. (1) sau orice alte
modificri ale acesteia i a documentului de plat aferent se vor
transmite ctre ONJN, n termen de 5 zile de la data efecturii
plii.
(3) Compania Naional Loteria Romn S.A. are
obligaia s declare la organul fiscal, pn la termenul de plat,
taxa special prevzut la pct. 3 lit. A din anexa la OUG 77/2009
i s transmit ONJN, n format electronic, o copie a declaraiei
prevzute la alin. (1) i documentul de plat aferent, n termen
de 5 zile de la data efecturii plii.
CAPITOLUL V
Tipuri de jocuri de noroc
Art. 14. Activitile de jocuri de noroc pentru care se poate
acorda licen de organizare i autorizaie de exploatare sunt
urmtoarele:
A. Jocuri tradiionale:
a) jocuri loto;

b) activiti de pariuri, respectiv pentru oricare dintre


activitile de pariuri mutuale, pariuri n cot fix sau pariuri n
contrapartid;
c) activiti de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor;
d) activiti de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de
poker;
e) activiti de tip slot machine, desfurate prin intermediul
aparatelor electronice cu ctiguri, prin intermediul aparatelor
electronice atribuitoare de ctiguri cu risc limitat i jocurile de
videoloterie;
f) activiti de bingo desfurate n sli de joc;
g) activiti de bingo organizate prin intermediul sistemelor
reelelor de televiziune;
h) activiti de jocuri de noroc temporare, respectiv activiti
de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, jocuri de noroc de
tip slot machine ori bingo n sli, desfurate temporar, n
staiunile turistice sau la bordul navelor de agrement, precum i
activitile de jocuri de noroc caracteristice festivalurilor de poker
desfurate n uniti de cazare sau n alte locaii, ntr-o perioad
prestabilit;
i) jocuri de tip tombol.
B. Jocuri la distan:
a) activiti de jocuri loto;
b) activiti de jocuri de noroc tip cazinou desfurate la
distan, inclusiv jocuri tip slot;
c) pariuri n cot fix desfurate la distan;
d) pariuri mutuale la distan;
e) pariuri n contrapartid la distan;
f) jocuri bingo i keno la distan;
g) jocuri de noroc tip tombole la distan.
C. Alte activiti de jocuri de noroc, jocuri noi sau combinaii
de activiti dintre cele menionate n prezentul articol.
SECIUNEA I
Jocuri tradiionale
PARAGRAFUL I
Jocurile de tip loto

Art. 15. (1) Jocurile loto joc tradiional sunt activitile


de jocuri de noroc, organizate n incinta locaiilor specializate
denumite agenii loto, care respect condiiile prevzute la
art. 19 din prezentele norme metodologice i n care sunt
folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau
n extrageri de numere, litere, bilete sau simboluri, indiferent de
procedurile i caracteristicile mijloacelor utilizate pentru
efectuarea extragerilor.
(2) Sunt incluse n categoria jocurilor loto, fr a se limita la
acestea, urmtoarele tipuri de jocuri:
a) jocuri loto cu extrageri pur aleatorii de numere, fr a se
limita la acestea: 5/40; 6/49; 3/90; 5/55; 5/45 + 1/20 (JOKER),
noroc, noroc plus, super noroc;
b) jocuri loto cu pretrageri pur aleatorii de numere i/sau
simboluri, fr a se limita la acestea: loz n plic, loz randalinat,
loz capsat, loz anvelopat, loz rzuibil i altele asemenea;
c) loterii pasive, care se bazeaz pe extragerea pur aleatorie
de bilete, numere i/sau date de identificare ale biletelor, fr a
se limita la acestea: Crosul Loteriei; Loteria Cadou; Loteria
srbtorilor de iarn; Loto Zodiac i altele asemenea;
Art. 16. Activitatea de jocuri de noroc de tip loto, joc
tradiional, este organizat i exploatat, pe teritoriul Romniei,
n exclusivitate de Compania Naional Loteria Romn S.A.
Art. 17. Regulamentele de joc utilizate de Compania
Naional Loteria Romn S.A. pentru jocurile de noroc de
tip loto se supun aprobrii Comitetului de supraveghere al
ONJN.

Art. 18. Compania Naional Loteria Romn S.A.


poate exploata jocurile de noroc pentru care deine exclusivitate
i pe baz de contract ncheiat cu alte loterii naionale, cu
organizatori de jocuri de noroc sau cu persoane fizice sau
persoane juridice, rspunderea revenind prilor contractante.
Art. 19. Activitatea de jocuri de noroc de tip loto joc
tradiional se desfoar n locaii specializate, denumite
agenii loto, respectiv n spaiile comerciale nregistrate ca sedii
secundare ale Companiei Naionale Loteria Romn i ale
partenerilor contractuali, care ndeplinesc urmtoarele condiii:
a) suprafaa locaiei permite desfurarea activitii,
asigurnd juctorilor un climat corespunztor;
b) spaiul este organizat distinct de alte activiti economice,
cu excepia locaiilor n care se comercializeaz numai lozuri
instant i bilete de participare la jocurile loto;
c) n incinta spaiului este amplasat cel puin un terminal
pentru emiterea biletelor de participare la joc, cu excepia
locaiilor n care se comercializeaz numai lozuri;
d) se interzice expres accesul minorilor n incinta ageniilor
loto.
PARAGRAFUL al II-lea
Jocurile de noroc de tip pariuri

Art. 20. Activitatea de pariuri joc tradiional se


desfoar n conformitate cu dispoziiile regulamentului de joc
al organizatorului, aprobat de Comitetul de Supraveghere al
ONJN, n incinta locaiilor specializate, denumite agenii de
pariuri, sau n alte locaii specializate, aa cum sunt definite la
art. 2 lit. g) din prezentele norme, prin intermediul terminalelor de
pariere, cu respectarea condiiilor prevzute n prezentele
norme metodologice.
Art. 21. (1) Agenia de pariuri este locaia specializat
pentru desfurarea activitii de pariuri jocuri tradiionale
de tipul pariuri mutuale, pariuri n cot fix sau pariuri n
contrapartid, n care se opereaz cel puin un terminal de
pariere dependent i care ndeplinete cumulativ urmtoarele
condiii:
a) suprafaa locaiei n care se va desfura efectiv
activitatea de pariuri va fi de minimum 15 mp conform schiei
prezentate la autorizare i va permite instalarea dotrilor minime
prevzute n cuprinsul prezentului articol;
b) locaia are n dotare dispozitivele electronice folosite
exclusiv pentru afiarea informaiilor necesare participrii la jocul
de noroc n numr de minimum 3 monitoare;
c) locaia are n dotare minimum un terminal dependent
specializat pentru emiterea i nregistrarea pariurilor, operat de
personalul organizatorului sau de personalul operatorului
economic aflat n relaie comercial cu organizatorul de jocuri
de noroc, o imprimant pentru emiterea biletelor de pariere sau
a ofertei de pariere, sistem de transmisie de date ctre locaia
central.
(2) Programul i norma de munc stabilit conform
contractelor individuale de munc pentru personalul
organizatorului sau personalul operatorului economic aflat n
relaie comercial cu organizatorul de jocuri de noroc care
desfoar activitatea n locaia specializat trebuie s acopere
ntreaga durat a programului de funcionare declarat de
organizator.
(3) Terminalele de pariere sunt dispozitivele electronice
conectate la sistemul electronic central al organizatorului, care
permit nregistrarea pariurilor n sistemul organizatorului i
emiterea biletelor de pariere, precum i verificarea ctigurilor n
baza datelor obinute prin interogarea sistemului electronic

central. Dup modul n care se opereaz, terminalele de pariuri


se mpart n dou categorii:
(i) terminale funcionale dependente, operate de ctre
personalul organizatorului din cadrul ageniei de
pariuri sau de personalul operatorului economic aflat
n relaie comercial cu organizatorul de jocuri de
noroc care desfoar activitatea n locaia
specializat;
(ii) terminale autonome care sunt operate n mod direct
de ctre participanii la joc.
(4) Terminalul autonom trebuie s aib urmtoarele elemente
constructive minimale:
(i) un sistem informatic care s permit vizualizarea
ofertei, selectarea evenimentelor, nregistrarea
biletelor de pariuri, vizualizarea evenimentelor i
verificarea ctigurilor;
(ii) un acceptor de bancnote i/sau monede ori un alt
dispozitiv pentru acceptarea plii aferente participrii
la joc;
(iii) o imprimant pentru printarea biletelor de pariere.
(5) Exploatarea jocurilor de noroc se realizeaz n mod
direct, n cadrul ageniei, prin intermediul terminalelor de pariere
dependente sau autonome, n incinta locaiilor specializate
pentru desfurarea jocurilor de noroc, prin intermediul
terminalelor autonome, cu condiia ca centralizarea activitii i
raportarea rezultatelor s se efectueze prin punctul de lucru
respectiv sau printr-un punct de lucru sau printr-o agenie de
pariuri a organizatorului, desemnate pentru realizarea
operaiunilor de colectare, dac operaiunile de omologare a
rezultatelor, de validare a ctigurilor nu se pot realiza n mod
direct de juctor prin operarea terminalului.
(6) n incinta ageniei de pariere se pot desfura activitile
prevzute de OUG 77/2009 i prezentele norme metodologice,
cu respectarea condiiilor stabilite pentru fiecare activitate n
parte, precum i activiti economice de tip bar sau restaurant,
exploatate n mod direct sau indirect de organizator, n suportul
activitii de pariuri.
Art. 22. (1) Sistemul computerizat de nregistrare, stocare,
omologare i eviden contabil realizat pentru gestionarea
unitar la nivelul organizatorului a activitii de pariuri pe
evenimente viitoare, care nu implic generare aleatorie de
evenimente, nu reprezint mijloc de joc, n nelesul OUG
77/2009.
(2) Sistemul informatic independent care genereaz n mod
aleatoriu evenimente utilizate n activitatea organizatorului va fi
certificat pentru conformitate cu normele tehnice de ctre
societi specializate.
(3) Sistemul informatic centralizator va fi conectat la un
terminal situat la ONJN sau n locaia indicat de acesta, care va
permite accesul autoritii la baza de date a organizatorului
cuprinznd la momentul interogrii informaiile stabilite prin ordin
al preedintelui ONJN.
(4) n cazul ntreruperii conexiunii ntre locaia specializat,
sistemul informatic centralizator al organizatorului, precum i
terminalul situat la ONJN, sau n locaia indicat de acesta,
pentru perioade mai mari de 2 zile, organizatorul are obligaia de
a suspenda activitatea ageniei pn la refacerea conexiunii, i
de a ntocmi un proces-verbal de incident nregistrat la
organizator i comunicat ONJN.
Art. 23. (1) Operatorii de jocuri de noroc de tip pariuri
joc tradiional sunt obligai s nu utilizeze iluminarea excesiv
a intrrii sau a locaiei n care exploateaz mijloace de joc, cu
excepia situaiei n care ntreaga cldire din care face parte
locaia n care se desfoar activitatea face obiectul iluminrii,
alta dect iluminatul stradal.

(2) Organizatorii pot semnaliza activitatea desfurat n


urmtoarele condiii:
a) s nscrie denumirea societii organizatoare i tipul
activitii la intrarea n locaie pe un panou sau pe o suprafa
vitrat dispus n spaiul aferent locaiei n limita a 6 metri ptrai;
b) panoul prevzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate
care s permit pe timp de noapte doar vizualizarea nscrisurilor
de pe acesta;
c) se interzice folosirea luminilor intermitente sau
stroboscopice, precum i a oricror altor mijloace de iluminat
dinamic.
(3) Este permis expunerea la loc vizibil n cadrul
suprafeelor vitrate a afielor sau a materialelor publicitare n
vederea susinerii campaniilor de informare a clienilor; suprafaa
fiecrui material n parte nu va putea depi 1 metru ptrat, iar
suprafaa total 3 metri ptrai.
Art. 24. (1) Planul de afaceri se va ntocmi pentru primul
an de activitate i se va prezenta de operatorul economic o
singur dat, n vederea obinerii primei autorizaii de exploatare
a activitii. Documentaia va conine urmtoarele date: totalul
veniturilor estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale
de cheltuieli, profitul brut.
(2) n cazul n care, n perioada de valabilitate a autorizaiei
de exploatare, veniturile realizate depesc veniturile estimate
conform documentaiei prezentate la data autorizrii, taxa
anual de autorizare datorat se va recalcula ncepnd cu prima
lun n care se realizeaz depirea veniturilor estimate, prin
aplicarea cotei procentuale prevzute n OUG 77/2009 asupra
veniturilor realizate.
(3) n cazul prelungirii autorizaiei de exploatare,
organizatorul va efectua plata taxei aferente autorizaiei, prin
aplicarea cotei procentuale stabilite conform OUG 77/2009
asupra veniturilor nregistrate de organizator n luna anterioar
celei n care se analizeaz documentaia de ctre Comitetul de
supraveghere din cadrul ONJN.
(4) Evidena contabil primar a operaiunilor desfurate se
ine zilnic i lunar, la nivelul fiecrei locaii autorizate i la nivelul
organizatorului, prin completarea registrului special, denumit
Situaia veniturilor, al crui format va fi stabilit prin ordin al
preedintelui ONJN.
A. Pariuri mutuale joc tradiional

Art. 25. Jocurile de noroc de tip pariuri mutuale jocuri


tradiionale pariuri organizate prin intermediul mijloacelor de
joc situate pe teritoriul Romniei, care se desfoar n locaii
specializate, denumite agenii de pariuri, i care presupun
indicarea corect de ctre participant a rezultatelor unor
evenimente viitoare, organizatorul fiind implicat doar n procesul
de colectare a taxelor de participare i de distribuire a sumelor
stabilite cu titlul de premii, n conformitate cu prevederile
regulamentelor de joc respective.
Art. 26. Activitatea de jocuri de noroc de tip pariuri
mutuale joc tradiional este organizat i exploatat pe
teritoriul Romniei, n cadrul ageniilor de pariere sau prin
intermediul terminalelor autonome, de persoanele juridice care
dein licen de organizare i autorizaie de exploatare a
activitii sau, n cadrul ageniilor loto, de Compania Naional
Loteria Romn S.A., n baza licenei de organizare i a
autorizaiei de exploatare emise de ONJN.
Art. 27. n cuprinsul regulamentului de joc, organizatorii
vor indica obligatoriu urmtoarele informaii: descrierea
activitii, sistemul de certificare i de omologare a rezultatelor,
sistemul de validare a ctigurilor, condiiile n care activitatea de
validare a ctigurilor poate fi suspendat de organizator,
termenele de plat a ctigurilor validate, sistemul de control i
de securitate i alte elemente definitorii ale activitii respective.
Modificarea ulterioar a acestora se poate face numai cu
aprobarea Comitetului de supraveghere al ONJN.

Art. 28. Cota procentual de ctiguri din totalul ncasrilor


brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de
valabilitate a autorizaiei.
B. Pariuri n cot fix joc tradiional

Art. 29. Pariurile n cot fix joc tradiional pariuri


organizate i exploatate prin intermediul mijloacelor de joc
situate pe teritoriul Romniei, care se desfoar n exclusivitate
n locaii specializate, denumite agenii de pariuri, sau n alte
locaii specializate i care presupun, pentru participant, indicarea
corect a rezultatului unor evenimente viitoare sau care sunt
generate n mod aleatoriu de un sistem informatic independent,
organizatorul fiind cel care stabilete pe baza criteriilor proprii i
aduce la cunotin participanilor cotele de multiplicare a mizei
n cazul n care variantele jucate sunt declarate ctigtoare.
Art. 30. (1) Regulamentele de joc pe baza crora este
organizat activitatea vor cuprinde obligatoriu urmtoarele
informaii: descrierea activitii, sistemul de certificare i de
omologare a rezultatelor, sistemul de validare a ctigurilor,
condiiile n care activitatea de validare a ctigurilor poate fi
suspendat de organizator, termenele de plat a ctigurilor
validate, sistemul de control i de securitate i alte elemente
definitorii ale activitii respective. Modificarea ulterioar a
acestora se poate face numai cu aprobarea Comitetului de
supraveghere.
(2) Cota procentual de ctiguri din totalul ncasrilor brute
va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate
a autorizaiei.
C. Pariuri n contrapartid

Art. 31. Activitatea de pariuri n contrapartid joc


tradiional pariuri desfurate n exclusivitate n incinta
ageniilor de pariuri sau n alte locaii specializate, care const
n punerea n coresponden a pariurilor ntre juctori, respectiv
acceptarea unui pariu propus de un organizator doar n msura
n care se identific un alt juctor care plaseaz un pariu n
sensul invers celui propus iniial.
Art. 32. n schimbul dreptului de participare la joc,
organizatorul va percepe de la participani un comision, n
condiiile prevzute n cuprinsul regulamentului de joc.
Art. 33. (1) Pariul propus iniial se nregistreaz de ctre
organizator, urmnd a se identifica la nivelul ageniilor de pe
teritoriul Romniei un juctor care s propun ori s accepte
pariul n sens invers. n cazul n care n perioada stabilit de
organizator pentru nregistrarea pariurilor nu se identific niciun
pariu n sensul opus celui propus iniial, miza pus n joc de
participant va fi restituit n termen de maximum 24 de ore de la
data expirrii perioadei de ateptare.
(2) Regulamentele de joc pe baza crora este organizat
activitatea vor cuprinde obligatoriu urmtoarele informaii:
descrierea activitii, sistemul de nregistrare a pariurilor,
sistemul de certificare i de omologare a rezultatelor, sistemul de
validare a ctigurilor, condiiile n care activitatea de validare a
ctigurilor poate fi suspendat de organizator, termenele de
plat a ctigurilor validate, sistemul de control i de securitate
i alte elemente definitorii ale activitii respective. Modificarea
acestora se poate face numai cu aprobarea prealabil a
Comitetului de supraveghere.
PARAGRAFUL al III-lea
Jocuri de noroc caracteristice cazinourilor

Art. 34. (1) Jocurile de noroc caracteristice activitii


cazinourilor se desfoar n incinta unor spaii
corespunztoare, denumite cazinouri, a cror suprafa i
structur permite amplasarea mijloacelor de joc i a celorlalte
mijloace tehnice necesare pentru desfurarea activitii, situate
n imobile avnd destinaia de spaiu comercial sau n hoteluri.
Exploatarea jocurilor de noroc este realizat la mese speciale,

folosind mijloace de joc specifice, activitatea desfurndu-se


fie ntre participani i organizator, fie direct ntre participani,
organizatorul avnd obligaia de a asigura respectarea
regulamentelor de joc.
(2) Prin sintagma imobile care au destinaia de spaiu
comercial se nelege imobilele care nu au fost construite avnd
destinaia de locuin i nu au dobndit aceast destinaie
ulterior, prin modificri succesive, ori, dac au avut destinaia de
locuin, aceasta a fost modificat n spaiu comercial, precum
i locaiile amplasate n cadrul hotelurilor avnd clasificare
minim de 3 stele, conform normelor legale n vigoare.
(3) Activitile de transmitere a imaginilor cu jocuri de noroc
caracteristice cazinourilor, care se pot desfura att n cazinou,
ct i n incinta unor spaii corespunztoare, denumite studiouri,
unde exploatarea jocurilor de noroc este realizat la mese
speciale, folosind mijloace de joc specifice i personal
specializat, pot fi desfurate doar de operatori care trebuie s
dein licen clasa a 2-a eliberat de ONJN. Transmiterea
imaginilor se poate realiza n direct sau ulterior, nregistrate i
pot fi utilizate doar de organizatorii de jocuri de noroc liceniai.
Se interzice accesul juctorilor n studioul de unde sunt
transmise imaginile cu jocurile de noroc caracteristice
cazinourilor.
Art. 35. Cerinele minime pe care trebuie s le
ndeplineasc locaiile specializate n care se organizeaz
activiti specifice cazinourilor sunt:
a) nu sunt situate n incinta unui aezmnt de nvmnt,
inclusiv campusurile aferente acestuia, a unor aezminte de
cultur, art, sntate, cu caracter social, de culte religioase i
altele asemenea sau n perimetrul delimitat destinat acestora;
b) nu sunt situate n spaii care din cauza amplasrii ar
conduce la obstrucionarea traficului sau la limitarea liberului
acces ctre alte locaii de interes, respectiv: intrri n imobile,
pasaje pietonale, staii ale mijloacelor de transport n comun i
altele asemenea;
c) suprafaa locaiilor permite amplasarea mijloacelor de joc
astfel nct s se creeze o ambian plcut pentru participani;
d) sunt dotate conform normelor igienico-sanitare i pentru
prevenirea i stingerea incendiilor n vigoare;
e) sunt prevzute cu circuit electric de siguran. La uile de
evacuare sunt montate lmpi electrice care s intre n funciune
n momentul unei avarii la circuitul electric de baz, constituind
n accepiunea prezentelor norme metodologice circuit electric
de iluminare de siguran. Aceste lmpi sunt amplasate astfel
nct, n situaii de necesitate, s asigure protejarea i
evacuarea juctorilor, a personalului slii, precum i a valorilor.
Nu va fi autorizat organizarea activitii de tip cazinou n spaii
n care nu exist circuit electric de iluminare de siguran sau
acesta nu funcioneaz n mod corespunztor;
f) studiourile din care se transmit imagini cu jocuri de noroc
caracteristice cazinourilor trebuie: s dein echipamente de joc
verificate metrologic, s utilizeze doar personal specializat, s
asigure transmiterea de imagini securizat, s respecte
prevederile de la art. 36 alin. (3)(5) i (8), art. 38 alin. (2) i
(3), art. 39 i art. 53 din prezentele norme metodologice.
Art. 36. (1) n toate cazinourile ntreaga activitate din slile
de joc, de la casierie i de la recepie trebuie supravegheat n
mod obligatoriu prin circuit nchis de televiziune i nregistrat n
sistem digital, permanent, n regim non-stop.
(2) nregistrrile audiovideo respective sunt realizate pe
mese de joc i pe zile i trebuie pstrate, n condiii de
securitate, cel puin 30 de zile calendaristice. nregistrrile
trebuie s cuprind data i ora evenimentelor, astfel nct s nu
obstrucioneze vizibilitatea nregistrrii. Evenimentele constnd
n reclamarea de ctre juctori a modului n care s-a desfurat
jocul, altercaiile ntre juctori sau ntre juctori i personalul
organizatorului, tentativele de fraudare a rezultatului jocului de

noroc i alte asemenea incidente se vor consemna ntr-un


registru inut de operatorii sistemului de supraveghere audiovideo, iar n situaiile de nclcare a legii, vor fi ntiinate imediat
organele de poliie i ONJN. nregistrrile audiovideo fcute n
aceste cazuri vor fi pstrate pn la clarificarea acestor situaii,
prin exceptare de la termenul prevzut anterior.
(3) nregistrrile audiovideo pot fi controlate sau ridicate de
persoanele mputernicite cu atribuii de supraveghere i control
din cadrul ONJN i de ctre organele de poliie, n vederea
efecturii unor verificri conform competenelor.
(4) Camerele de luat vederi trebuie amplasate astfel nct s
se asigure recepionarea unor imagini clare i utile att la
mesele de joc, ct i n ntreaga incint.
(5) Imaginile de la mesele de joc trebuie s cuprind ntregul
caroiaj al mesei, precum i roata ruletei, inclusiv jetoanele
existente lng crupier i n float-box, cu o fidelitate care s
permit vizionarea unor detalii, i anume: culoarea jetoanelor i
valoarea bancnotelor, aezarea jetoanelor pe caroiajul mesei,
numrul de jetoane pe coloan, precum i derularea n
ntregime a operaiunilor de creditare-debitare cu jetoane
valorice efectuate la mese n timpul partidelor.
(6) Imaginile recepionate la casierie trebuie s permit
vizionarea minilor casierului aezate pe ghieu, culoarea,
numrul i valoarea jetoanelor i a bancnotelor, iar imaginile de
la recepie trebuie s permit vizionarea, integral sau a
bustului, a persoanelor care ptrund n incinta cazinoului.
(7) Casieria i recepia pe perioada de funcionare a
cazinoului trebuie permanent supravegheate cu ajutorul unor
camere fixe de luat vederi, imaginea acestora urmnd a fi
captat att pe monitoare, ct i n sistemul de stocare.
(8) Urmrirea n direct i nregistrarea activitii din cazinou
trebuie efectuate n sistem color.
(9) Opional, operatorii economici mai pot dota camera
tehnic i cu alte dispozitive i instalaii, cum ar fi: dispozitiv de
apropiere a imaginii captate, dispozitive de comand a
camerelor mobile de luat vederi, aparate de fotografiat.
(10) n cazul n care n incinta cazinoului sunt exploatate i
slot machines, activitatea acestora trebuie supravegheat prin
circuit nchis de televiziune cu imagini de ansamblu ale
mainilor, realizndu-se i nregistrarea audiovideo n sistem
color, cu respectarea prevederilor alin. (2).
Art. 37. Cazinourile vor avea o dotare tehnic de baz i
complementar, inclusiv cri de joc i zaruri, n conformitate cu
dispoziiile prezentelor norme metodologice.
Art. 38. (1) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele
aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau al crilor de
joc, regulamentul intern trebuie s conin prevederi obligatorii
privind procedurile i competenele referitoare la:
aprovizionarea, pstrarea, circulaia intern, securizarea i
durata de exploatare, casarea, dotarea minimal i maximal,
proceduri standard de operare a acestor jocuri.
(2) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se
produc prin intermediul zarurilor, acestea vor fi amestecate i
lansate dintr-o cup, urn sau cu mna. n situaia n care
zarurile sunt aruncate cu mna, n regulamentul de joc se va
specifica faptul c aruncarea este valid numai n situaia n care
zarurile vor atinge minimum un perete al mesei de joc i se vor
rostogoli dup lovirea peretelui.
(3) Zarurile vor fi confecionate din materiale care s aib
duritatea necesar impus de suprafaa de joc, respectiv din
oase, materiale plastice, ebonit, filde, metal sau alte
materiale, i vor avea laturile perfect egale, cu dimensiuni
cuprinse ntre 20 mm i 25 mm, sigla sau denumirea cazinoului
va fi inscripionat pe una dintre fee, i vor fi perfect echilibrate.
Se va respecta condiia ca suma punctelor nscrise pe feele
opuse ale unui zar s fie egal cu cifra 7.

Art. 39. (1) Roile ruletelor vor fi produse de societi


specializate n domeniu. Mesele vor avea n dotare dou cutii cu
dubl ncuietoare, care, n afara programului, vor sta deschise
pe mesele de joc.
(2) Roile ruletelor vor fi prevzute cu numr de serie original
sau atribuit de verificatorul tehnic, pereche pentru cuv i rotor.
(3) n afara programului, roile ruletelor vor fi protejate cu un
capac care s permit nchiderea i sigilarea acestora.
(4) Mesele la care sunt exploatate jocuri de noroc la care
evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau
crilor de joc sunt prevzute cu o serie (numr de identificare
al acestora n cadrul locaiei) atribuit de organizator i unic la
nivelul cazinoului, amplasat astfel nct s fie vizibil clienilor.
Amplasarea tuturor meselor n cazinou se individualizeaz prin
nscrierea seriei atribuite fiecrei mese n schia de amplasare,
schi n care se va meniona i numrul de serie original sau
atribuit de verificatorul tehnic pentru fiecare rulet.
Art. 40. (1) n vederea participrii la joc, cazinourile pot
primi spre depozitare sume, n lei sau n valut, ale clienilor, n
numerar sau prin transfer din contul bancar al juctorului.
(2) Acestea trebuie pstrate n seifuri special amenajate n
casieria slii de joc sau n conturi distincte ale organizatorului,
altele dect cele destinate operaiunilor curente ale cazinoului,
iar procedura de primire-predare, pe baz de documente, este
total separat de fluxurile financiare i de nregistrrile contabile
ale cazinourilor, pstrate i arhivate conform prevederilor legale
n vigoare. Evidena acestor sume se ine distinct pentru fiecare
depozitar n parte, pe baz de fi de cont pentru operaiuni
diverse, n care se nscriu toate operaiunile efectuate de ctre
acesta. Pentru toate aceste operaiuni se ntocmesc dispoziii
de ncasare, respectiv plat, semnate de casier pentru suma
pltit sau ncasat i, obligatoriu, de depozitar, acesta fiind
singura persoan care poate s dispun de sumele respective.
(3) n cazul n care titularul contului, din motive obiective, nu
poate lichida soldul existent, operaiunea se poate efectua
numai de mandatarul mputernicit prin nscris ncheiat n form
autentic sau de ctre succesori.
Art. 41. (1) Constituirea, modificarea ori lichidarea
depozitului n scopul preschimbrii sumelor depozitate temporar
de participant n jetoane pentru participarea la joc este
evideniat distinct.
(2) Plata sumelor rezultate din activitatea de jocuri de noroc
presupune transferul de la organizator, n numerar sau prin alte
mijloace de plat permise, la juctor a sumelor rezultate din
participarea la joc.
Art. 42. (1) Numrarea baciului colectat de la mese,
precum i deschiderea i nchiderea meselor se vor face n
prezena directorului de sal i a casierului, care vor completa
i semna documentele aferente chitane sau dispoziii ,
operaiunile fiind supravegheate i nregistrate n sistem audiovideo.
(2) Operaiunile de creditare a meselor de joc sau de debitare
a meselor de joc, dup caz, n timpul partidelor se vor face n
prezena directorului de sal i a lucrtorilor de la mas, care
vor completa documentele aferente chitane sau dispoziii
i le vor semna mpreun cu casierul i un reprezentant al
personalului operator din camera de supraveghere video,
operaiunile fiind supravegheate i nregistrate n sistem video.
Art. 43. Organizarea activitii n cazinou, respectiv
dotarea meselor, verificarea dotrii, ntreruperea temporar a
activitii la mese, nchiderea meselor, numrarea baciului,
nregistrarea stocului de jetoane, se face conform
regulamentului intern partea special al cazinoului. Un
exemplar identic cu cel aprobat de Comitetul de supraveghere
din cadrul ONJN se va afla n permanen n locaia cazinoului
i va fi prezentat participanilor la joc i, la cerere, organelor de
control.

Art. 44. (1) Organizatorii jocurilor de tip cazinou pot utiliza


pentru exploatarea activitii numai jetoane avnd inscripionat
sigla organizatorului cazinoului. Organizatorii sunt obligai s
asigure o gestiune strict privind proveniena, nregistrarea,
depozitarea, circulaia i casarea acestora. nregistrarea,
circulaia i casarea jetoanelor, a crilor de joc i a zarurilor vor
fi prevzute n regulamentul intern partea special
al cazinoului.
(2) Jetoanele pot fi achiziionate de la casierie sau de la
mesele de joc, n lei sau n valut, iar preschimbarea acestora
se face numai la casierie.
Art. 45. Organizatorii prevd n cuprinsul regulamentului
intern partea special, fr a se limita la acestea, toate
detaliile privind organizarea, numrul meselor i al mainilor,
condiiile de angajare, specializare, organizarea evidenelor
contabile, circuitul documentelor, semnturile obligatorii pe
fiecare document, modalitatea de admitere a clienilor, condiiile
de supraveghere i de securitate, circuitul jetoanelor i al banilor
numai nsoii de documente justificative.
Art. 46. (1) Se interzice personalului cazinoului aflat n
sal s transporte jetoane sau bani n numerar n incinta
cazinoului, n alte condiii dect cele stabilite prin regulamentul
intern al cazinoului.
(2) Prin regulamentul intern al cazinoului sunt prevzute
numai acele situaii n care transportul jetoanelor sau al valorilor
n cazinou este justificat de meninerea bunei funcionri a
activitii cazinoului,
Art. 47. Personalul desemnat s efectueze transportul de
valori i modul de eviden al acestuia este desemnat n mod
expres n regulamentul intern al cazinoului.
Art. 48. Personalul care deservete sala de joc, respectiv
crupieri, inspectori de mas, casieri, osptari i alii asemenea,
trebuie s poarte n timpul serviciului uniforme fr buzunare.
Art. 49. (1) Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice
cazinourilor vor permite accesul participanilor n locaiile n care
se desfoar activitatea numai n baza biletului de intrare, cu
valabilitate de 24 de ore, avnd valoarea prevzut n cuprinsul
OUG 77/2009.
(2) Organizatorii vor evidenia accesul juctorilor n incinta
cazinoului numai n format electronic.
(3) Evidena accesului va conine datele de identificare ale
participanilor: nume, prenume, data i locul naterii,
documentul, numrul i seria documentelor legale de identificare
valabile, prezentate de titular.
(4) Organizatorii sunt obligai s nu permit accesul
persoanelor care nu dein asupra lor actele de identitate
prezentate mai sus, exceptnd persoanele care sunt nregistrate
n sistemul de evideniere al intrrilor.
(5) Bazele de date constituite la nivelul organizatorului privind
evidena accesului juctorilor n incinta cazinoului se pstreaz
pentru un interval de ase ani, ulterior acestea se arhiveaz prin
grija operatorului. Organizatorii sunt obligai s pun la dispoziie
bazele de date la solicitarea personalului cu atribuii de control
din cadrul ONJN, a personalului din cadrul Oficiului Naional de
Prevenire i Combatere a Splrii Banilor i a organelor de
poliie.
Art. 50. (1) Prin decizii interne, organizatorii au dreptul de
a interzice accesul n cazinou al persoanelor care prin
comportamentul neadecvat aduc atingere, n orice mod, bunei
desfurri a activitii.
(2) Listele cuprinznd persoanele care, prin decizii interne
ale cazinourilor, au fost declarate indezirabile vor fi comunicate
ONJN mpreun cu motivele care au stat la baza acestei msuri,
n termen de 5 zile lucrtoare de la data ntocmirii ori modificrii.
Art. 51. Evidena contabil primar a operaiunilor
desfurate se ine zilnic i lunar, pentru fiecare mas de joc i
pentru ntreaga locaie autorizat, prin completarea registrului

special, denumit Situaia veniturilor, al crui format va fi stabilit


prin ordin al preedintelui ONJN.
Art. 52. (1) Organizatorii au obligaia de a desemna i
comunica Comitetului o persoan responsabil pentru
asigurarea conformitii privind condiiile de autorizare la nivelul
conducerii executive, care va avea atribuii n legtur cu:
a) dezvoltarea de politici interne, proceduri i control, pentru
asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului;
b) desfurarea de programe de pregtire profesional
continu;
c) implementarea procedurilor de control pentru testarea
sistemului de verificare, nregistrare i securitate.
(2) Conducerea executiv are obligaia de a asigura, prin
persoana prevzut la alin. (1) sau prin alt persoan sau
structur, stabilirea de politici i proceduri adecvate n materie
de cunoatere a clientelei, de raportare, de pstrare a
evidenelor secundare sau operative, de control intern, evaluare
i gestionare a riscurilor, managementul de conformitate i
comunicare, pentru a preveni i a mpiedica operaiunile
suspecte de splarea banilor sau finanarea terorismului,
asigurnd n acelai timp instruirea corespunztoare a
angajailor n acest sens.
(3) Organizatorii au obligaia de a prezenta pentru asociai i
administratori avizul de conformitate de la inspectoratul judeean
de poliie/Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti
pe raza cruia se afl cazinoul.
Art. 53. (1) n vederea acordrii autorizaiei pentru
exploatarea jocurilor de noroc caracteristice activitii de cazinou
i pentru prezentarea documentaiei la Comitetul de
supraveghere, o echip de specialiti, format din reprezentani
ai ONJN i ai Ministerului Afacerilor Interne, n numr de cel
puin 3 persoane, se va deplasa la faa locului i va ntocmi o
not de constatare privind ndeplinirea condiiilor de autorizare.
(2) Nota de constatare va fi semnat de ctre toi membrii
echipei i de reprezentantul operatorului economic verificat i
va fi naintat Comitetului de supraveghere din cadrul ONJN.
Art. 54. (1) Organizatorii de jocuri de noroc tip cazinou au
dreptul la reducerea sau suplimentarea numrului de mese
speciale de joc exploatate, cu condiia obinerii aprobrii
prealabile din partea Comitetului de supraveghere din cadrul
ONJN.
(2) Aprobarea se acord n condiiile n care vor fi prezentate
documentaiile corespunztoare pentru mijlocul de joc respectiv,
se achit taxele aferente n condiiile i n cuantumurile
prevzute de OUG 77/2009 i de prezentele norme
metodologice i se majoreaz n mod corespunztor garania
constituit de operatorul economic.
Art. 55. Organizatorii vor notifica ONJN, cu cel puin 5 zile
nainte de a deveni operaional, orice modificare a planului de
amplasament al mijloacelor de joc n cadrul locaiei, comunicnd
totodat planul modificat.
PARAGRAFUL al IV-lea
Cluburile de poker

Art. 56. Jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker


se desfoar n locaii specializate, n care exploatarea
activitii este realizat la mese speciale, caracteristice jocului
de poker, folosind mijloace de joc specifice. Jocurile de noroc
se organizeaz direct ntre participani, organizatorul avnd
obligaia de a asigura respectarea regulamentelor de joc astfel
cum au fost aprobate de Comitetul de supraveghere din cadrul
ONJN.
Art. 57. (1) Jocurile de noroc caracteristice cluburilor de
poker se desfoar n incinta unor spaii corespunztoare, a
cror suprafa i structur permite amplasarea mijloacelor de
joc i a celorlalte mijloace tehnice necesare pentru desfurarea

activitii, situate n imobile avnd destinaia de spaiu comercial


sau n hoteluri. Exploatarea jocurilor de noroc este realizat la
mese speciale, folosind mijloace de joc specifice, activitatea
desfurndu-se fie ntre participani. Organizatorul are obligaia
de a asigura respectarea regulamentelor de joc.
(2) Prin sintagma imobile care au destinaia de spaiu
comercial se nelege imobilele care nu au fost construite avnd
destinaia de locuin i nu au dobndit aceast destinaie
ulterior, prin modificri succesive, ori, dac au avut destinaia de
locuin, aceasta a fost modificat n spaiu comercial, precum
i locaiile amplasate n cadrul hotelurilor avnd clasificare
minim de 2 stele, conform normelor legale n vigoare.
Art. 58. Organizarea i exploatarea jocurilor de noroc
caracteristice cluburilor de poker este permis numai n incinta
locaiilor nregistrate ca sediu social sau secundar de ctre
organizatorul activitii la oficiul registrului comerului.
Art. 59. Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice
cluburilor de poker permit accesul participanilor n locaiile
autorizate pe baza unui bilet de intrare, cu valabilitate de 24 de
ore, avnd valoarea prevzut n cuprinsul OUG 77/2009.
Art. 60. Cerinele minime pe care trebuie s le
ndeplineasc incintele n care se organizeaz activiti specifice
clubului de poker sunt:
a) nu sunt situate n incinta unui aezmnt de nvmnt,
inclusiv campusurile aferente acestuia, a unor aezminte de
cultur, art, sntate, cu caracter social, de culte religioase i
altele asemenea sau n perimetrul delimitat destinat acestora;
b) nu sunt situate n spaii care din cauza amplasrii ar
conduce la obstrucionarea traficului sau la limitarea liberului
acces ctre alte locaii de interes (intrri n imobile, pasaje
pietonale, staii ale mijloacelor de transport n comun);
c) suprafaa locaiilor permite amplasarea mijloacelor de joc
astfel nct s se creeze o ambian plcut pentru participani;
d) sunt amplasate i dotate conform condiiilor prevzute de
lege pentru prevenirea i stingerea incendiilor;
e) sunt dotate conform normelor igienico-sanitare n vigoare;
f) s fie prevzute cu circuit electric de siguran. La uile de
evacuare vor fi montate lmpi electrice care s intre n funciune
n momentul unei avarii la circuitul electric de baz. Aceste lmpi
vor fi amplasate astfel nct, n situaii de necesitate, s asigure
protejarea i evacuarea juctorilor, a personalului slii, precum
i a valorilor.
Art. 61. n toate cluburile de poker, ntreaga activitate din
slile de joc trebuie supravegheat n mod obligatoriu prin circuit
nchis de televiziune i nregistrat n sistem digital, permanent,
n regim non-stop, cu respectarea urmtoarelor condiii:
a) nregistrrile audiovideo respective vor fi pstrate, n
condiii de securitate, cel puin 30 de zile calendaristice.
nregistrrile trebuie s cuprind data i ora evenimentelor.
Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna
ntr-un registru inut de operatorii sistemului de supraveghere
video, iar pentru situaiile de nclcare a legii vor fi ntiinate
imediat ONJN i organele de poliie. nregistrrile audiovideo
fcute n aceste cazuri vor fi pstrate pn la clarificarea acestor
situaii;
b) nregistrrile audiovideo pot fi controlate sau ridicate de
persoanele mputernicite cu atribuii de monitorizare i/sau
supraveghere i control din cadrul ONJN i de ctre organele
de poliie, n vederea efecturii unor verificri conform
competenelor;
c) camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel nct s se
asigure recepionarea unor imagini clare i utile att la mesele
de joc, ct i n ntreaga incint;
d) casieria i recepia pe perioada de funcionare a clubului
de poker vor fi permanent supravegheate cu ajutorul unor
camere de luat vederi, imaginea acestora urmnd a fi captat
att pe monitoare, ct i n sistemul de stocare.

Art. 62. (1) Cluburile de poker vor avea o dotare tehnic


de baz i complementar, inclusiv cri de joc i jetoane
valorice inscripionate cu sigla organizatorului.
(2) Jetoanele valorice pot fi achiziionate de la casierie sau
de la mesele de joc, n lei sau n valut, iar preschimbarea
acestora se face numai la casierie.
(3) Regulamentul de joc i regulamentul intern partea
special ale organizatorului trebuie s conin prevederi
obligatorii privind procedurile i competenele referitoare la:
aprovizionarea, pstrarea, circulaia intern, dotarea minimal,
proceduri standard de operare a jocurilor.
Art. 63. n vederea acordrii autorizaiei pentru
exploatarea jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker
i pentru prezentarea documentaiei n Comitetul de
supraveghere, o echip de specialiti, format din reprezentani
ai ONJN i ai Ministerului Afacerilor Interne, n numr de cel
puin 3 persoane, se va deplasa la faa locului i va ntocmi o
not de constatare privind ndeplinirea condiiilor de autorizare.
Nota de constatare va fi semnat de ctre toi membrii echipei
i de reprezentantul operatorului economic verificat i va fi
naintat Comitetului de supraveghere al ONJN.
Art. 64. Evidena sumelor deinute de juctor i destinate
jocului, n casieria clubului de poker, se face pentru fiecare
juctor n parte pe baz de fi de cont n care se vor nscrie
toate operaiunile efectuate de ctre acesta. Pentru toate aceste
operaiuni se vor ntocmi dispoziii de ncasare, respectiv plat,
care vor fi semnate ce casier i obligatoriu de juctor, acesta
fiind singura persoan care poate s dispun de sumele
respective.
Art. 65. (1) Organizarea activitii n clubul de poker,
respectiv dotarea meselor, verificarea dotrii, ntreruperea
temporar a activitii la mese, nchiderea meselor, numrarea
baciului, nregistrarea stocului de jetoane, se va face conform
regulamentului intern partea special, aa cum a fost aprobat
de Comitetul de supraveghere al ONJN.
(2) Un exemplar identic cu cel depus la comitet se va afla n
permanen la sediul clubului i va fi prezentat participanilor la
joc i, la cerere, organelor de control.
(3) Organizatorii au obligaia s prevad n regulamentul
intern partea special , fr a se limita la acestea, toate
detaliile privind organizarea, numrul meselor, condiiile de
angajare, specializare, organizarea evidenelor contabile,
circuitul documentelor, semnturile obligatorii pe fiecare
document, modalitatea de admitere a clienilor, condiiile de
supraveghere i de securitate, circuitul jetoanelor i al banilor
numai nsoii de documente justificative.
Art. 66. Personalul care deservete sala de joc trebuie s
poarte n timpul serviciului uniforme fr buzunare.
Art. 67. Numrarea baciului colectat de la mese,
precum i deschiderea i nchiderea meselor se vor face n
prezena directorului de sal i a casierului, care vor completa
documentele aferente chitane sau dispoziii i le vor
semna, operaiunile fiind supravegheate i nregistrate n sistem
audiovideo.
Art. 68. (1) Organizatorii vor conduce evidena accesului
juctorilor n incinta clubului de poker numai n format electronic.
Evidena accesului va conine datele de identificare ale
participanilor: numele, prenumele, data i locul naterii,
documentul, numrul i seria documentelor legale de identificare
valabile, prezentate de titular.
(2) Bazele de date constituite la nivelul organizatorului privind
evidena accesului juctorilor n incinta cluburilor de poker se
pstreaz pentru un interval de ase ani, ulterior acestea se
arhiveaz prin grija operatorului. Organizatorii sunt obligai s
pun la dispoziie bazele de date la solicitarea personalului cu
atribuii de control din cadrul ONJN i a personalului din cadrul

Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor


i organelor de poliie.
Art. 69. Evidena contabil primar se ine zilnic i lunar,
pentru fiecare mas de joc, pentru ntreaga locaie autorizat i
la nivelul organizatorului, prin completarea registrului special,
denumit Situaia veniturilor, al crui format va fi stabilit prin
ordin al preedintelui ONJN.
PARAGRAFUL al V-lea
Turneele de poker

Art. 70. Turneele de poker sunt activiti periodice,


constnd n jocuri de poker desfurate direct ntre participani,
care pot fi organizate de deintorii de licen de organizare i
autorizaie de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice
cazinourilor i cluburilor de poker, n incinta locaiilor pentru care
organizatorii dein autorizaie de exploatare n alte locaii dect
cele avute n vedere la emiterea autorizaiei, care ndeplinesc
cerinele minimale pentru desfurarea activitii, utiliznd mese
speciale i mijloace de joc specifice, caracteristice jocului de
poker, astfel cum sunt prevzute n prezentele norme
metodologice.
Art. 71. Durata maxim permis a unui turneu de poker
desfurat n afara locaiei autorizate este de 7 zile
calendaristice. Pe durata de valabilitate a autorizaiei
organizatorului pot fi desfurate maximum 6 turnee de poker.
La un turneu de poker pot participa maximum 199 de participani.
Art. 72. (1) Organizatorii de jocuri de noroc care
organizeaz turnee de poker au obligaia de a notifica ONJN,
cu cel puin 30 de zile naintea desfurrii turneului, cu privire
la locaia, perioada de desfurare, taxa de participare, premiile
acordate i intervalul de desfurare a turneului.
(2) Desfurarea activitii n cadrul turneelor de poker se va
realiza n conformitate cu dispoziiile regulamentului de joc
specific turneului, care va cuprinde obligatoriu prevederi privind
tipurile de jocuri ce pot fi organizate, numrul meselor
exploatate, condiiile de participare i cele privind acordarea
ctigurilor.
(3) Orice modificare a regulamentului de joc va intra n
vigoare de la data aprobrii Comitetului de supraveghere al
ONJN. Un exemplar identic cu cel aprobat de Comitet se va afla
n permanen n incinta locaiei i va fi prezentat, la cerere,
organelor de control.
(4) n cadrul unui eveniment pot fi organizate turnee de poker
diferite, fr ca durata total a acestora s depeasc durata
maxim stabilit pentru eveniment.
Art. 73. (1) Organizarea activitii n cadrul turneului de
poker, organizarea evidenelor contabile ori altele asemenea se
vor realiza n conformitate cu dispoziiile regulamentului intern
partea special n condiiile legii, al organizatorului, astfel cum
a fost aprobat de Comitetul de supraveghere din cadrul ONJN.
Un exemplar identic cu cel aprobat de Comitet se va afla n
permanen n incinta locaiei i va fi prezentat, la cerere,
organelor de control.
(2) Organizatorii vor permite participarea juctorilor la
turneele de poker numai n baza unui act de identitate valabil i
vor conduce evidena accesului juctorilor n incinta locaiei n
care se desfoar activitatea numai n format electronic, prin
programe informatice specializate.
(3) Prin grija organizatorului, evidena accesului la jocul de
noroc va conine cel puin informaiile privind numele,
prenumele, data i locul naterii, tipul, numrul i seria
documentului de identitate prezentat de participant.
(4) Programele informatice de eviden a accesului
juctorilor vor asigura i distribuia aleatorie a participanilor la
mesele de joc.

(5) Organizatorii vor efectua operaiunile de ncasri i pli


aferente activitii numai prin intermediul punctelor de colectare
a numerarului, dotate cu cel puin un seif pentru depozitarea
valorilor i sistem informatic de eviden a plilor i ncasrilor
efectuate pe durata evenimentului.
(6) Evidena contabil primar a operaiunilor desfurate se
ine zilnic i lunar, pentru fiecare mas de joc i pentru ntreaga
locaie n care se desfoar turneul de poker prin completarea
registrului special, denumit Situaia veniturilor al crui format va
fi stabilit prin ordin al preedintelui ONJN.
PARAGRAFUL al VI-lea
Jocurile de tip slot machine

Art. 74. (1) Activitatea de jocuri de noroc de tip slot


machine este organizat, dup caz, n locaii specializate sau
n spaii organizate distinct n incinta locaiilor n care se
desfoar activiti economice, altele dect cele reglementate
n OUG 77/2009 i n prezentele norme metodologice, n
prezena fizic a participanilor, prin intermediul mijloacelor de
joc specifice.
(2) Jocurile de tip slot machine se mpart n trei categorii:
a) jocuri de tip slot machine cu miz i ctiguri nelimitate;
b) jocuri de tip slot machine prin intermediul aparatelor
electronice atribuitoare de ctiguri cu risc limitat.
c) jocurile de videoloterie sau VLT activitatea de joc de
noroc care se desfoar prin intermediul unor terminale
specializate, care funcioneaz numai conectate la serverul
central, acesta fiind cel care genereaz elementul aleatoriu de
ctig, rezultatul participrii la joc fiind relevat grafic juctorului
prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau
abilitatea juctorului neavnd nicio influen/relevan n
obinerea ctigului. Jocul de videoloterie se realizeaz printr-o
reea unitar de terminale cu circuit nchis care funcioneaz
numai conectate on-line la un sistem central la nivel naional.
Validarea i plata ctigului nu implic terminalul utilizat de
juctor.
(3) Numrul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate
de acelai operator economic este de 75 de aparate electronice
cu miz i ctiguri nelimitate i/sau aparate electronice
atribuitoare de ctiguri cu risc limitat, inclusiv posturile de joc
sau terminale constituite ntr-o singur entitate.
(4) Este permis exploatarea n acelai spaiu a dou sau
mai multe categorii de joc tip slot machine numai dac spaiul
aferent exploatrii fiecrei activiti este delimitat distinct n
cadrul locaiei.
A. Jocuri de tip slot machine cu miz i ctiguri nelimitate

Art. 75. (1) Mijloacele de joc incluse n categoria jocurilor


tip slot machine cu miz i ctiguri nelimitate sunt reprezentate
de mainile, utilajele i instalaiile specifice asamblate din punct
de vedere constructiv ntr-o unitate prin care, n mod
independent, se genereaz elemente aleatorii, fr implicarea
sub orice form sau prin orice mijloc a organizatorului,
rezultatele fiind relevate juctorului de terminalul de joc,
valoarea mizei puse n joc fiind stabilit de participant, n
condiiile prevzute de regulamentul de joc.
(2) Mijloacele de joc incluse n categoria jocurilor tip slot
machine cu miz i ctiguri nelimitate sunt:
a) mijloacele de joc constituite ntr-o singur unitate i care
permit accesul la jocul de noroc unui singur participant de la un
singur post de joc/terminal;
b) mijloacele de joc constituite ntr-o singur unitate i care
permit accesul la jocul de noroc, simultan, participanilor de la
cel puin dou posturi de joc/terminale.
(3) ncadrarea mijloacelor de joc propuse a fi autorizate ca
jocuri tip slot machine cu miz i ctiguri nelimitate se va
realiza de ctre Comitetul de supraveghere al ONJN, pe baza

aprobrilor de tip sau a certificatelor care atest efectuarea


controlului tehnic periodic emise de ctre organismele de
evaluare a conformitii.
Art. 76. (1) Activitatea de jocuri de noroc de tip slot
machine cu miz i ctiguri nelimitate este permis numai n
incinta slilor dedicate de slot machine i a ageniilor de pariuri,
cu respectarea condiiilor prevzute de dispoziiile art. 15
alin. (6) din OUG 77/2009 i a cerinelor minime stabilite
conform prezentelor norme metodologice.
(2) Slile dedicate de slot machine sunt spaiile comerciale
nregistrate ca sediu social sau sediu secundar de ctre
organizatorul activitii, la oficiul registrului comerului, care
respect cumulativ urmtoarele condiii:
a) nu sunt situate n incinta unui aezmnt de nvmnt,
inclusiv campusurile aferente acestuia, a unor aezminte de
cultur, art, sntate, cu caracter social, de culte religioase i
altele asemenea sau n perimetrul delimitat destinat acestora;
b) nu sunt situate n spaii care din cauza amplasrii ar
conduce la obstrucionarea traficului sau la limitarea liberului
acces ctre alte locaii de interes, respectiv intrri n imobile,
pasaje pietonale, staii ale mijloacelor de transport n comun;
c) sunt amplasate i dotate conform condiiilor prevzute de
lege pentru prevenirea i stingerea incendiilor;
d) sunt dotate conform normelor igienico-sanitare n vigoare;
e) sunt asigurate condiii ambientale corespunztoare unei
bune desfurri a activitii, fr a se aduce atingere linitii i
ordinii publice, conform prevederilor legale n vigoare.
(3) n incinta slilor dedicate de slot machine se pot
desfura i alte activiti economice, inclusiv cele prevzute de
OUG 77/2009 i de prezentele norme metodologice.
(4) Mijloacele de joc tip slot machine cu miz i ctiguri
nelimitate pot fi amplasate n incinta spaiilor n care este
amenajat i o locaie specializat pentru desfurarea activitii
caracteristice cazinourilor, cu respectarea numrului minim de
mijloace de joc prevzut pentru slile dedicate sau n incinta
ageniilor de pariuri, cu respectarea numrului maxim de
mijloace de joc, stabilite n cuprinsul OUG 77/2009.
Art. 77. (1) Mijloacele de joc slot machine cu ctiguri
nelimitate se individualizeaz prin plcue de identificare
marcate vizibil, n care vor fi nscrise tipul aparatului,
productorul, seria i anul de fabricaie.
(2) n situaia n care productorul mijloacelor de joc nu a
prevzut dotarea cu plcue de identificare individual sau cele
montate de productor sunt deteriorate astfel nct datele de
individualizare nu mai pot fi identificate, organizatorul, nainte
de solicitarea autorizrii mijlocului de joc respectiv, este obligat
s asigure aplicarea acestora cu respectarea datelor de
individualizare prevzute de productor.
Art. 78. (1) Mijloacele de joc de tip slot machine cu miz
i ctiguri nelimitate vor avea, n mod obligatoriu, n dotare
contoare electromecanice neresetabile, ce permit evidenierea
unui numr compus din minimum 6 cifre, care vor nregistra att
taxele de participare colectate de organizator, ct i plile
efectuate ctre juctori.
(2) Mijloacele de joc prin intermediul crora se desfoar
activitatea de slot machine cu miz i ctiguri nelimitate trebuie
conectate prin intermediul unui protocol de comunicare
standardizat care s nu foloseasc semnale analogice preluate
din generatorul de semnal pentru contoarele electromecanice,
de tip serial, la un sistem informatic centralizator, n conformitate
cu ordinul preedintelui ONJN.
(3) Sistemul informatic centralizator va fi conectat la un
terminal situat la ONJN sau n locaia indicat de acesta i va
permite accesul autoritii la baza de date a organizatorului
cuprinznd, la momentul interogrii, informaiile: totalul taxelor
de participare colectate zilnic, totalul premiilor acordate zilnic,

precum i evidena terminalelor interconectate n sistem,


numrul acestora i adresa la care sunt exploatate fiecare.
(4) n cazul ntreruperii conexiunii dintre mijlocul de joc,
sistemul informatic centralizator al organizatorului, precum i
terminalul situat la ONJN sau n locaia indicat de acesta,
pentru perioade mai mari de dou zile, organizatorul are
obligaia de a suspenda exploatarea mijlocului/mijloacelor de joc
pn la refacerea conexiunii i de a ntocmi un proces-verbal
de incident nregistrat la organizator i comunicat ONJN.
(5) Mijloacele de joc vor fi identificate n sistemul informatic
situat la ONJN sau n locaia indicat de acesta cel mai trziu la
data intrrii n vigoare a autorizaiei de exploatare.
(6) Mutarea mijloacelor de joc n locaiile organizatorului se
realizeaz numai cu notificarea prealabil a ONJN, conform
prevederilor art. 9 alin. (6) din prezentele norme metodologice.
Deconectarea/Conectarea mijlocului de joc de la sistemul
informatic centralizator va fi efectuat n ziua scoaterii/punerii n
funciune a mijlocului de joc. Pn la data conectrii la sistemul
informatic central, mijlocul de joc mutat n noua locaie nu va fi
exploatat de organizator.
Art. 79. (1) Exploatarea jocurilor de noroc de tip slot
machine cu miz i ctiguri nelimitate se efectueaz n
conformitate cu regulamentul de joc i regulamentul intern
partea special care vor prevedea expres obligaiile i
responsabilitile fiecrei persoane care particip la exploatarea
n mod direct a activitii.
(2) Evidena contabil primar a operaiunilor desfurate se
ine zilnic, pentru fiecare joc de tip slot machine i sistem de joc
de tip jackpot, prin completarea registrului special, denumit
Situaia zilnic a veniturilor, al crui format va fi stabilit prin
ordin al preedintelui ONJN.
(3) Lunar, n ultima zi a lunii, ncasrile vor fi centralizate n
registrul denumit Situaia lunar a veniturilor, al crui format
va fi stabilit prin ordin al preedintelui ONJN.
Art. 80. (1) Organizatorii care exploateaz mijloace de joc
de tip slot machine cu miz i ctiguri nelimitate n cadrul slilor
dedicate de slot machine sunt obligai s acopere cu panouri,
autocolante sau altele asemenea suprafeele vitrate prin care:
(i) s fie mpiedicat vizualizarea activitilor care se
desfoar n locaia respectiv;
(ii) s nu fie sugerat activitatea de jocuri de noroc prin
folosirea de imagini, nscrisuri sau alte simboluri.
(2) Organizatorii prevzui la alin. (1) pot semnaliza
activitatea desfurat n urmtoarele condiii:
a) s nscrie denumirea societii organizatoare, denumirea
activitii sau alte nscrisuri pe care organizatorii le consider a
fi relevante la intrarea n locaia n care sunt exploatate jocurile
de noroc, pe un panou sau pe o suprafa vitrat dispus n
spaiul aferent locaiei n limita a 6 metri ptrai;
b) panoul prevzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate
care s permit pe timp de noapte doar vizualizarea nscrisurilor
de pe acesta;
c) se interzice folosirea luminilor intermitente sau
stroboscopice, precum i orice alte mijloace de iluminat dinamic.
(3) Este permis expunerea la loc vizibil n cadrul
suprafeelor vitrate a afielor sau a materialelor publicitare n
vederea susinerii campaniilor de informare a clienilor; suprafaa
fiecrui material n parte nu va putea depi 1 metru ptrat, iar
suprafaa total 3 metri ptrai.
(4) Organizatorii care exploateaz mijloace de joc de tip slot
machine cu miz i ctiguri nelimitate n alte locaii dect n
slile dedicate pot semnaliza activitatea desfurat n aceleai
condiii precum cele prevzute pentru slile dedicate.
B. Sistemele de tip jackpot

Art. 81. (1) Organizatorii de jocuri de noroc de tip slot


machine, cu excepia aparatelor electronice atribuitoare de
ctiguri cu risc limitat, pot interconecta mijloacele de joc tip

videoloterie sau slot machine cu miz i ctiguri nelimitate


pentru care dein autorizaie de exploatare a jocurilor de noroc
ntr-un sistem de tip jackpot, n scopul acordrii aleatorii de
ctiguri suplimentare persoanelor participante la joc.
(2) Pentru organizarea sistemului de tip jackpot, urmtoarele
condiii vor fi ndeplinite cumulativ:
a) mijloacele de joc sunt conectate prin intermediul unui
sistem informatic centralizator unic la nivelul organizatorului, cu
obligativitatea transmiterii parametrilor de atribuire a premiilor
suplimentare la ONJN;
b) sistemul jackpot se organizeaz prin intermediul unui
program informatic specializat, care genereaz independent,
fr intervenia organizatorului, algoritmul aleatoriu de acordare
a ctigului ctre participant.
Art. 82. (1) Evidenierea sumelor din care se acord
ctigurile de tip jackpot (tabela de jackpot) se realizeaz prin
intermediul unui sistem electronic prin care sunt interconectate
cel puin dou mijloace de joc, evidenierea acumulrii sau
evidenierea premiilor jackpot cu suma fix fiind realizat prin
dispozitive auxiliare sau n cadrul sistemului unuia dintre
mijloacele de joc interconectate n sistem.
(2) Pentru ctigurile din jackpot a cror valoare este mai
mare dect echivalentul n lei al sumei de 15.000 euro, mijlocul
de joc se va bloca, iar ctigul nu se va transfera automat n
poziia de credit a mainii, ci numai ulterior ntocmirii procesuluiverbal care atest efectuarea plii.
(3) Organizatorii sistemelor de tip jackpot vor informa direcia
de specialitate din cadrul ONJN, anterior nceperii activitii
pentru fiecare sistem n parte. n cuprinsul notificrii vor fi
menionate obligatoriu urmtoarele informaii: parametrii de
definire a algoritmului aleatoriu de acordare a ctigurilor,
valoarea maxim posibil a ctigurilor, seriile mijloacelor de joc
interconectate n sistem i locaia n care acestea sunt
amplasate, iar pentru jackpotul cu premii fixe, n cuprinsul
notificrii vor fi menionate obligatoriu informaiile privind
valoarea premiului i condiiile n care se acord. Orice
modificare a condiiilor iniiale de desfurare a sistemului
jackpot se notific ONJN nainte de a deveni operaional.
Modelul notificrii este prevzut n anexa nr. 8.
(4) Punerea n funciune a unui sistem jackpot se va putea
face cel mai devreme n ziua calendaristic urmtoare celei n
care organizatorul a notificat acest fapt ctre ONJN.
C. Jocuri de tip slot machine prin intermediul aparatelor electronice
atribuitoare de ctiguri cu risc limitat

Art. 83. Aparatele electronice atribuitoare de ctiguri cu


risc limitat sunt reprezentate de mainile, utilajele i instalaiile
specifice asamblate din punct de vedere constructiv ntr-o
unitate, prin care n mod independent se genereaz elemente
aleatorii, fr implicarea sub orice form sau prin orice mijloc a
organizatorului, valoarea maxim a ctigului ce poate fi obinut
din participarea la jocul de noroc fiind limitat.
Art. 84. (1) Activitatea de jocuri de noroc de tip slot
machine, prin intermediul aparatelor electronice atribuitoare de
ctiguri cu risc limitat, poate fi exploatat numai n incintele n
care se desfoar alte activiti cu caracter economic, dac
amplasarea, organizarea i exploatarea mijloacelor de joc sunt
realizate distinct n cadrul locaiei, accesul minorilor la mijloacele
de joc fiind interzis.
(2) Aparatele electronice atribuitoare de ctiguri cu risc
limitat vor fi marcate, la loc vizibil frontal, cu meniunea Joc
de noroc cu risc limitat. Afiul va fi de dimensiunea minim
200/100 mm.
(3) Aparatele electronice atribuitoare de ctiguri cu risc
limitat vor fi autorizate numai dac ndeplinesc cumulativ
urmtoarele condiii:
a) miza maxim admis pentru un joc este de 2 lei;

b) ctigul maxim este de 1.000 lei pe fiecare joc distinct.


Prin joc distinct (spin) se nelege orice generare individual de
elemente aleatoare a simbolurilor din tabela de ctiguri a
programului de joc, n orice stadiu al jocului (n jocul de baz
sau n jocurile bonus);
c) procentaj minim de premiere (Win/Bet): 85%, conform
certificatului de verificare tehnic emis de organismele de
evaluare a conformitii;
d) creditul maxim obinut de juctor este de 1.000 lei, la
atingerea acestei valori aparatul blocndu-se pn la ncasarea
ctigului;
e) maximum 1.000 lei ctig posibil la jocul de risc (dublaj).
(4) Aparatele electronice atribuitoare de ctiguri cu risc
limitat nu vor permite schimbarea setrilor prin reiniializare sau
prin intermediul vreunui dispozitiv extern astfel nct s fie
modificat valoarea parametrilor menionai n cuprinsul alin. (3).
(5) Mijloacele de joc prin intermediul crora se desfoar
activitatea sunt conectate prin intermediul programelor
informatice unice la nivelul organizatorului la sistemul informatic
centralizator, n care vor fi evideniate: fiecare mijloc de joc
exploatat, locaia n care este exploatat, totalul taxelor de
participare colectate zilnic de mijlocul de joc, totalul plilor
efectuate zilnic de fiecare mijloc de joc.
(6) Sistemul informatic centralizator va fi conectat la un
terminal situat la ONJN sau n locaia indicat de acesta, care va
permite accesul autoritii la baza de date a organizatorului
cuprinznd urmtoarele informaii: totalul taxelor de participare
colectate zilnic la nivelul organizatorului, totalul plilor efectuate
zilnic la nivelul organizatorului, totalul mijloacelor de joc
exploatate de organizator i adresa la care este amplasat
fiecare mijloc de joc.
(7) n cazul ntreruperii conexiunii dintre mijlocul de joc,
sistemul informatic centralizator al organizatorului, precum i
terminalul situat la ONJN sau n locaia indicat de acesta,
pentru perioade mai mari de dou zile, organizatorul are
obligaia de a suspenda exploatarea mijlocului/mijloacelor de joc
pn la refacerea conexiunii i de a ntocmi un proces-verbal
de incident nregistrat la organizator i comunicat ONJN.
(8) Mijloacele de joc vor fi identificate n sistemul informatic
situat la ONJN cel mai trziu la data intrrii n vigoare a
autorizaiei.
(9) Mutarea mijloacelor de joc ntre locaiile organizatorului
se realizeaz numai cu informarea prealabil a ONJN, conform
prevederilor art. 9 alin. (6) din prezentele norme metodologice.
Deconectarea/Conectarea mijlocului de joc de la sistemul
informatic centralizator va fi efectuat n ziua scoaterii/punerii n
funciune a mijlocului de joc. Pn la data conectrii la sistemul
informatic central, mijlocul de joc mutat n noua locaie nu va fi
exploatat de organizator.
(10) Valorile aparatelor electronice atribuitoare de ctiguri
cu risc limitat, prevzute la alin. (3) din prezentul articol pot fi
modificate prin ordin al preedintelui ONJN.
Art. 85. (1) Exploatarea jocurilor de noroc prin intermediul
aparatelor electronice atribuitoare de ctiguri cu risc limitat se
efectueaz n conformitate cu regulamentul de joc i
regulamentul intern partea special, care va prevedea expres
obligaiile i responsabilitile fiecrei persoane care particip la
exploatarea n mod direct a activitii.
(2) Evidena contabil primar a operaiunilor desfurate se
ine zilnic, pentru fiecare joc de tip slot machine i sistem de joc
de tip jackpot, prin completarea registrului special denumit
Situaia zilnic a veniturilor, al crui format va fi stabilit prin
ordin al preedintelui ONJN.
(3) Lunar, n ultima zi a lunii, ncasrile vor fi centralizate n
registrul denumit Situaia lunar a veniturilor, al crui format
va fi stabilit prin ordin al preedintelui ONJN.

(4) Organizatorii care exploateaz mijloace de joc de tip slot


machine prin intermediul aparatelor atribuitoare de ctiguri cu
risc limitat sunt obligai:
a) s nu fac reclam la activitatea de jocuri de noroc n
spaiile n care desfoar acest tip de activitate;
b) s acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea
suprafeele vitrate, prin care:
(i) s fie mpiedicat vizualizarea activitilor care se
desfoar n locaia respectiv, dac activitatea de
jocuri de noroc este vizibil din afara locaiei;
(ii) s nu fie sugerat activitatea de jocuri de noroc prin
folosirea de imagini, nscrisuri sau alte simboluri.
D. Jocurile de videoloterie

Art. 86. (1) Terminalele de videoloterie pot fi interconectate


ntr-un sistem de tip jackpot n scopul acordrii aleatorii de
ctiguri suplimentare persoanelor participante la joc n
momentul respectiv din sumele rezultate ca urmare a adugrii
separate a unei anumite cote procentuale din sumele derulate
ca urmare a exploatrii acestor mijloace de joc, n condiiile
prevzute n prezentele norme metodologice.
(2) Sistemul central al organizatorului asigur activarea,
monitorizarea permanent a terminalelor, centralizarea datelor
i validarea automat a ctigurilor acordate juctorilor. Sistemul
central este conectat prin grija i pe seama organizatorului la un
terminal situat la ONJN, pus la dispoziie gratuit de organizator,
care va conine, va raporta i va permite accesul la informaii
privind: totalul taxelor de participare colectate zilnic, totalul
plilor efectuate zilnic, inclusiv a premiilor jackpot, dac este
cazul, precum i evidena terminalelor interconectate n sistem
(numrul acestora i adresa la care este exploatat fiecare).
(3) Exploatarea jocurilor de noroc prin intermediul
terminalelor de videoloterie se efectueaz n conformitate cu
regulamentul de joc i regulamentul intern partea special,
care va prevedea expres obligaiile i responsabilitile fiecrei
persoane care particip la exploatarea n mod direct a activitii.
(4) Evidena contabil primar a operaiunilor desfurate se
ine zilnic, pentru fiecare locaie n care se desfoar activitatea
i pentru fiecare sistem de joc de tip jackpot, prin completarea
registrului special denumit Situaia zilnic a veniturilor, al crui
format va fi stabilit prin ordin al preedintelui ONJN.
(5) Lunar, n ultima zi a lunii, veniturile vor fi centralizate n
registrul denumit Situaia lunar a veniturilor, al crui format
va fi stabilit prin ordin al preedintelui ONJN.
(6) Organizatorii care exploateaz mijloace de joc de tip
videoloterie n cadrul slilor dedicate sunt obligai s acopere
cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafeele vitrate
prin care:
(i) s fie mpiedicat vizualizarea activitilor care se
desfoar n locaia respectiv;
(ii) s nu fie sugerat activitatea de jocuri de noroc prin
folosirea de imagini, nscrisuri sau alte simboluri.
PARAGRAFUL al VII-lea
Jocurile bingo desfurate n sli de joc

Art. 87. Prin jocul bingo desfurat n sli de joc joc


tradiional se nelege jocul de noroc caracterizat prin
extrageri de numere, n mod aleatoriu i atribuirea de premii
succesive, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere
de tip loteristic, participanii la joc fiind desemnai ctigtori n
condiiile n care fac cunoscut faptul c pe cartonul de joc pus la
dispoziie de organizator n schimbul taxei de participare este
nscris combinaia complet de numere dintre cele extrase
pn n acel moment, corespunztoare urmtoarelor premii
succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bil maxim i premiile
speciale din fondurile de rezerv.

Art. 88. (1) Activitatea de jocuri de noroc de tip bingo n


sli de joc poate fi desfurat numai n locaii specializate,
respectiv n spaii comerciale, nregistrate la oficiul registrului
comerului ca sediu social sau secundar al organizatorului, care
ndeplinesc urmtoarele condiii cumulativ:
a) spaiile trebuie s fie organizate astfel nct s se creeze
o ambian plcut pentru participani;
b) s fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru
exploatarea activitii, dar astfel montat nct s nu deranjeze
participanii;
c) s beneficieze de instalaie de condiionare a aerului, cu
o putere corespunztoare dimensiunii acestora;
d) s fie prevzute cu circuit electric de siguran. La uile de
evacuare vor fi montate lmpi electrice care s intre n funciune
n momentul unei avarii la circuitul electric de baz, constituind,
n accepiunea prezentelor norme metodologice, circuit electric
de iluminare de siguran. Aceste lmpi vor fi amplasate astfel
nct n situaii de necesitate s asigure protejarea i evacuarea
juctorilor, a personalului slii, precum i a valorilor. Nu va fi
autorizat organizarea activitii tip bingo n sal n spaii n care
nu exist circuit electric de iluminare de siguran sau acesta
nu funcioneaz n mod corespunztor;
e) s fie amplasate i dotate conform condiiilor prevzute
de lege pentru prevenirea i stingerea incendiilor;
f) s respecte normele igienico-sanitare n vigoare;
g) s fie prevzute cu instalaie de sonorizare care s asigure
o audiie optim;
h) s se asigure uniforme pentru personal;
i) calculatorul de coordonare i gestiune a jocului s fie
prevzut cu surs de alimentare nentreruptibil;
j) n locaie este instalat un complex de dispozitive, instalaii,
maini i echipamente interconectate, care funcioneaz ca un
tot unitar, prin intermediul cruia se realizeaz extrageri
succesive, transmise prin intermediul unei instalaii care
nglobeaz un circuit nchis de televiziune.
(2) Urmtoarele dispozitive i echipamente sunt obligatorii
pentru exploatarea activitii:
a) un aparat de extragere aleatoare a numerelor, respectiv
turbosuflant prevzut cu serpentin la vedere omologat i
supus controlului tehnic efectuat de societile specializate;
b) unul sau mai multe panouri cu afiaj luminos, comandate
electronic, prin intermediul crora sunt afiate principalele date
de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo
acumulat, fondul de rezerv, preul cartonului, intervalul de serie
vndut, numrul de cartoane vndute, bil maxim, numrul de
bile extrase i premiile speciale. Panoul de date are suficieni
digii pentru nscrierea n totalitate a datelor afiate;
c) dou sau mai multe panouri cu afiaj luminos, prin
intermediul crora vor fi afiate numerele extrase;
d) cel puin 4 monitoare TV color, prin intermediul crora vor
fi afiate principalele date de joc, numerele extrase, precum i
cartoanele ctigtoare; numrul panourilor cu lmpi electrice,
precum i numrul monitoarelor vor fi impuse de necesitatea
accesului juctorilor la informaiile de joc, din orice punct al slii,
indiferent de configuraia i de dimensiunea acesteia;
e) un calculator electronic coordonator de joc, pentru
gestiunea contabil a jocului, prevzut cu un monitor de control
i una sau mai multe imprimante;
f) alte dispozitive i accesorii specifice jocului tip bingo,
respectiv tastatur, ntreruptoare, instalaii audio;
g) opional, pot fi racordate la calculatorul central al slii
terminale de tip minibings pentru juctorii care joac simultan
cu mai multe cartoane, pentru a facilita urmrirea numerelor
extrase i a celor ctigtoare, precum i a cartoanelor
ctigtoare.

Art. 89. Slile de joc nu vor fi autorizate n situaiile n care:


a) sistemul electronic permite desfurarea jocului n
condiiile pierderii pariale sau totale a memoriei, n situaia unei
ntreruperi a alimentrii cu energie electric sau dac permite
desfurarea jocului n situaia scoaterii din circuit a imprimantei
sau a suportului de date, respectiv hrtia de imprimant;
b) sunt amplasate n grdinile de var sau pe terasele
restaurantelor, care nu sunt nchise i acoperite integral;
c) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip
turbosuflant nu este dotat cu serpentin de stocare a bilelor;
d) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin
intermediul calculatorului.
Art. 90. (1) La jocul de bingo n sli de joc, cota
procentual de premiere din totalul rulajului ncasrilor va fi de
minimum 65% i va fi constituit pe fiecare joc obinuit, cu
excepia jocurilor la care se acord premii speciale, atunci cnd
se va respecta doar cota procentual minim. Cotele
procentuale de premiere practicate de organizator vor fi
prevzute n regulamentul de joc, cu respectarea limitelor
minime i maxime; orice modificare ulterioar a regulamentului
de joc va intra n vigoare numai dup aprobarea Comitetului de
supraveghere al ONJN.
(2) Cota procentual de premiere este compus din suma
cotelor procentuale ce reprezint premii de linie, de bingo i de
bingo acumulat, precum i din cota procentual aferent
constituirii fondului de rezerv.
(3) Fondul de rezerv va putea fi folosit la acordarea
premiilor speciale i la reconstituirea opional a premiului de
bingo acumulat, n cazul n care acesta a fost acordat.
(4) Premiul de bingo acumulat, constituit din ncasri ntr-o
cot procentual stabilit de organizator sau din fondul de
rezerv, se acord integral participantului la joc declarat
ctigtor la bila maxim afiat pe panoul de date.
(5) Se interzice acordarea parial a acestuia n cote fixe,
precum i acordarea unor premii speciale din premiul de bingo
acumulat.
(6) Premiile speciale acordate juctorilor se constituie numai
din fondul de rezerv acumulat la jocurile anterioare.
(7) Premiile de linie, de bingo i de bingo acumulat i fondul
de rezerv vor fi afiate permanent pe panoul cu datele generale
de joc.
(8) Prin excepie de la prevederile alin. (6), pentru o perioad
de 3 luni de la data acordrii autorizaiei de exploatare a jocurilor
de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de
rezerv din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate
recupera.
Art. 91. (1) Exploatarea jocurilor bingo desfurate n sli
de joc se realizeaz n baza regulamentului de joc, numai
cu cartoane tiprite de Compania Naional Imprimeria
Naional S.A.
(2) n termen de 5 zile lucrtoare de la data achiziionrii
cartoanelor, organizatorii vor notifica ONJN cu privire la achiziia
efectuat; notificarea va fi nsoit de copia ordinului de plat
care atest efectuarea n avans a plii aferente taxei de
autorizare, certificat de organizator pentru conformitate cu
originalul.
Art. 92. (1) ntreaga gestiune a jocurilor de tip bingo va fi
evideniat pe hrtia imprimantei calculatorului.
(2) Pe hrtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, n
mod obligatoriu, urmtoarele date: enumerarea cronologic a
jocurilor de bingo n sal organizate, data i ora nceperii jocului,
ora ncheierii jocului, preul cartoanelor vndute, numrul
cartoanelor vndute, intervalul de serie vndut, premiul de linie,
premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezerv
i premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase, bila
maxim, numrul cartonului ctigtor att la linie, ct i la
bingo, validarea jocului.

(3) La sfritul fiecrei zile de joc calculatorul va opera


sinteza jocurilor, numrul de jocuri executate, sumele ncasate,
valoarea premiilor acordate i alte date sintetice.
(4) Dup aceast sintez, hrtia de imprimant va fi barat,
urmnd ca situaia zilei s fie verificat i semnat de
responsabilul de joc, casier i un operator. Fiecare dintre
semnatari va nscrie personal numele, ora semnrii, funcia,
urmate de semntur. Ordinea nscrierii va fi dat de ierarhia
funciilor deinute.
(5) Aceast procedur se va efectua imediat dup terminarea
ultimului joc i dup redarea sintezei zilei de ctre calculator.
Art. 93. (1) Hrtia de imprimant cu datele de joc
constituie baza ntocmirii unui document contabil i se pstreaz
ca atare, mpreun cu acesta, conform normelor legale.
(2) Lunar, se va ntocmi o situaie pentru jocul de tip bingo,
conform modelului denumit Situaia ncasrilor lunare, care va
fi reglementat prin ordin al preedintelui ONJN.
Art. 94. (1) Exploatarea jocurilor de bingo desfurate n
sli de joc se realizeaz prin intermediul unor programe
informatice specifice jocului de bingo. Mijloacele de joc
mpreun cu programele informatice utilizate vor fi conectate la
un sistem informatic centralizator.
(2) Sistemul informatic centralizator va fi conectat la un
terminal situat la ONJN sau n locaia indicat de acesta, care va
permite accesul autoritii la baza de date a organizatorului
cuprinznd, la momentul interogrii, informaiile stabilite prin
ordin al preedintelui ONJN.
(3) n cazul ntreruperii conexiunii dintre locaia specializat,
sistemul informatic centralizator al organizatorului, precum i
terminalul situat la ONJN sau n locaia indicat de acesta,
pentru perioade mai mari de dou zile, organizatorul are
obligaia de a suspenda activitatea ageniei pn la refacerea
conexiunii i de a ntocmi un proces-verbal de incident,
nregistrat la organizator i comunicat ONJN.
Art. 95. (1) n vederea acordrii autorizaiei pentru
exploatarea jocurilor de noroc tip bingo n sal i pentru
prezentarea documentaiei n Comitetul de supraveghere al
ONJN, o echip de specialiti, format din reprezentani ai
ONJN i ai Ministerului Afacerilor Interne, n numr de cel puin
3 persoane, se va deplasa la faa locului i va ntocmi o not de
constatare privind ndeplinirea condiiilor de autorizare.
(2) Nota de constatare va fi semnat de ctre toi membrii
echipei, precum i de reprezentantul operatorului economic
verificat i va fi naintat Comitetului de supraveghere al ONJN.
Art. 96. Regulamentul de joc va cuprinde obligatoriu
prevederi referitoare la descrierea activitii, procedura de
omologare a rezultatelor i de validare a premiilor, modalitatea
de constituire a fondului de rezerv, cota procentual minim i
maxim de premiere; regulamentul de joc va fi aprobat de
Comitetul de supraveghere al ONJN, orice modificare ulterioar
intrnd n vigoare numai dup aprobarea din partea acestuia.
Art. 97. Organizatorii sunt obligai s nu practice
iluminarea excesiv a intrrii sau a locaiei n care se
exploateaz mijloacele de joc respective, sub orice form sau
prin utilizarea oricror mijloace, cu excepia situaiei n care
ntreaga cldire din care face parte locaia n care se desfoar
activitatea face obiectul iluminrii, alta dect iluminatul stradal.
PARAGRAFUL al VIII-lea
Jocurile bingo desfurate prin intermediul
sistemelor reelelor de televiziune

Art. 98. (1) Prin jocul bingo organizat prin intermediul


sistemelor reelelor de televiziune se nelege jocul de noroc
difuzat prin intermediul reelelor de televiziune, caracterizat prin
extrageri i premieri succesive de numere n mod aleatoriu, prin
folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic,

participanii la joc fiind desemnai ctigtori n condiiile n care


cartonul de joc pus la dispoziie de organizator n schimbul taxei
de participare are nscris combinaia complet de numere
dintre cele extrase pn n acel moment, corespunztoare
urmtoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bil
maxim i premiile speciale din fondurile de rezerv.
(2) Succesiunea premierilor este anunat de organizator,
care, pe baza evidenelor proprii i a validrii extragerilor de
numere efectuate pn la un moment dat, constat faptul c
exist cel puin un carton valabil dintre cele vndute, care
conine combinaia complet de numere pentru acordarea
premiului.
Art. 99. (1) Planul de afaceri se va ntocmi pentru o
perioad de un an i se va prezenta de operatorul economic o
singur dat, pentru obinerea autorizaiei de exploatare a
activitii. Documentaia va conine urmtoarele date: totalul
veniturilor estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale
de cheltuieli, profitul brut.
(2) n cazul n care, n perioada de valabilitate a autorizaiei
de exploatare, veniturile realizate depesc veniturile estimate
conform documentaiei prezentate la data autorizrii, taxa
anual de autorizare datorat se va recalcula ncepnd cu prima
lun n care se realizeaz depirea veniturilor estimate, prin
aplicarea cotei procentuale prevzute n OUG 77/2009 asupra
veniturilor realizate de la nceputul perioadei de autorizare.
(3) n cazul prelungirii autorizaiei de exploatare dup primul
an de autorizare, organizatorul va efectua plata taxei aferente
obinerii autorizaiei, prin aplicarea cotei procentuale aferente
asupra veniturilor organizatorului, determinat conform art. 11
din OUG 77/2009, ale lunii anterioare celei n care se analizeaz
documentaia de ctre Comitetul de supraveghere din cadrul
ONJN.
Art. 100. Pentru exploatarea jocului bingo organizat prin
intermediul sistemelor reelelor de televiziune, organizatorul
trebuie s asigure:
a) transmiterea n direct a extragerii de numere, prin
intermediul sistemelor reelelor de televiziune;
b) un complex de dispozitive, instalaii, maini i
echipamente interconectate, rezultnd un tot unitar, caracterizat
prin extrageri i premieri succesive, realizate rapid prin
intermediul unei instalaii care nglobeaz un circuit nchis de
televiziune;
c) organizarea locului de transmisie n conformitate cu
prevederile prezentelor norme metodologice.
Art. 101. Locaia n care se desfoar activitatea va avea
n dotare, n mod obligatoriu, urmtoarele dispozitive i
echipamente:
a) cel puin un aparat de extragere aleatorie a numerelor,
respectiv turbosuflant prevzut cu serpentin la vedere,
omologat i supus controlului tehnic efectuat de societile
specializate;
b) cel puin un panou cu afiaj luminos, comandat electronic,
prin intermediul cruia vor fi afiate principalele date de joc:
premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat,
fondul de rezerv, preul cartonului, intervalul de serie vndut,
numrul de cartoane vndute, bila maxim, numrul de bile
extrase i premiile speciale. Panoul de date va avea suficieni
digii pentru nscrierea n totalitate a datelor afiate;
c) cel puin un panou cu afiaj luminos, prin intermediul
cruia vor fi afiate numerele extrase;
d) un sistem electronic coordonator de joc, pentru gestiunea
contabil a jocului, prevzut cu un monitor de control i una sau
mai multe imprimante;
e) alte dispozitive i accesorii specifice jocului tip bingo, de
exemplu, tastatur, ntreruptoare, instalaii audio.

Art. 102. Pentru a fi autorizat, sala trebuie s dein


autorizaie de funcionare n conformitate cu legislaia specific
n vigoare i s ndeplineasc urmtoarele condiii de baz:
a) s fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru
exploatarea activitii;
b) s fie prevzut cu instalaie de sonorizare care s asigure
o audiie optim;
c) calculatorul de coordonare i gestiune a jocului s fie
prevzut cu surs de alimentare nentreruptibil;
d) s fie prevzut cu circuit electric de siguran. La uile de
evacuare vor fi montate lmpi electrice care s intre n funciune
n momentul unei avarii la circuitul electric de baz, constituind,
n accepiunea prezentelor norme metodologice, circuit electric
de iluminare de siguran. Aceste lmpi vor fi amplasate astfel
nct n situaii de necesitate s asigure protejarea i evacuarea
personalului slii, precum i a valorilor.
e) s fie dotate conform normelor igienico-sanitare i pentru
prevenirea i stingerea incendiilor, n vigoare.
Art. 103. Sala nu poate fi autorizat n situaiile n care:
a) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip
turbosuflant nu este dotat cu serpentin de stocare a bilelor;
b) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin
intermediul calculatorului.
Art. 104. (1) La jocul de bingo prin intermediul sistemelor
reelelor de televiziune, cota procentual de premiere din totalul
rulajului ncasrilor va fi de minimum 40% i va fi constituit pe
fiecare joc obinuit, cu excepia jocurilor la care se acord premii
speciale, atunci cnd se va respecta doar cota procentual
minim. Cotele procentuale de premiere practicate de organizator
vor fi prevzute n regulamentul de joc, cu respectarea limitelor
minime i maxime; orice modificare ulterioar a regulamentului
de joc va intra n vigoare numai dup aprobarea Comitetului de
supraveghere al ONJN.
(2) Cota procentual de premiere este compus din suma
cotelor procentuale ce reprezint premii de linie, de bingo i de
bingo acumulat, precum i din cota procentual aferent
constituirii fondului de rezerv.
(3) Fondul de rezerv va putea fi folosit la acordarea
premiilor speciale i la reconstituirea opional a premiului de
bingo acumulat, n cazul n care acesta a fost acordat.
(4) Premiul de bingo acumulat, constituit din ncasri ntr-o
cot procentual stabilit de organizator sau din fondul de
rezerv, se acord integral participantului la joc declarat
ctigtor la bila maxim afiat pe panoul de date.
(5) Se interzice acordarea parial a acestuia n cote fixe,
precum i acordarea unor premii speciale din premiul de bingo
acumulat.
(6) Premiile speciale acordate juctorilor se constituie numai
din fondul de rezerv acumulat la jocurile anterioare.
(7) Premiile de linie, de bingo i de bingo acumulat i fondul
de rezerv vor fi afiate permanent pe panoul cu datele generale
de joc.
(8) Prin excepie de la prevederile alin. (6), pentru o perioad
de 3 luni de la data acordrii autorizaiei de exploatare a jocurilor
de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de
rezerv din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate
recupera.
Art. 105. (1) Exploatarea jocurilor bingo organizate prin
intermediul sistemelor reelelor de televiziune se poate realiza
cu cartoane tiprite de Compania Naional Imprimeria
Naional S.A.
(2) Gestiunea jocurilor bingo organizate prin intermediul
sistemelor reelelor de televiziune, pentru o singur ediie de joc,
se realizeaz exclusiv de ctre organizator i se valideaz
pentru fiecare ediie de joc, respectiv emisiune televizat, de
ctre un comitet de validare format din 5 membri, dintre care un
preedinte numit de organizator, gestiunea ediiei de joc,

respectiv emisiunii televizate, fiind evideniat pe hrtia


imprimantei calculatorului.
(3) Pe hrtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, n
mod obligatoriu, urmtoarele date: enumerarea cronologic a
jocurilor de bingo organizate n cadrul ediiei de joc, respectiv
emisiunii televizate, dup caz, data i ora nceperii fiecrui joc,
ora ncheierii, preul cartoanelor vndute pentru fiecare joc,
numrul cartoanelor vndute pentru fiecare joc, intervalul de
serie vndut pentru fiecare joc, intervalul seriilor de cartoane
anulate pentru fiecare joc, premiul de linie acordat pentru fiecare
joc, premiul de bingo acordat pentru fiecare joc, premiul de
bingo acumulat acordat pentru fiecare joc, fondul de rezerv i
premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase acordate
pentru fiecare joc, bila maxim acordat pentru fiecare joc,
numrul cartonului ctigtor att la linie, ct i la bingo, acordat
pentru fiecare joc, validarea fiecrui joc.
(4) La sfritul fiecrei ediii de joc, respectiv a emisiunii
televizate, calculatorul va opera sinteza jocurilor, numrul de
jocuri executate, sumele ncasate, valoarea premiilor acordate
i alte date sintetice.
(5) Dup aceast sintez, hrtia de imprimant va fi barat,
urmnd ca situaia ediiei de joc, respectiv emisiunii televizate,
s fie verificat i semnat de fiecare membru al comitetului de
validare. Fiecare dintre semnatari va nscrie personal numele,
ora semnrii, funcia, urmate de semntur.
(6) Aceast procedur se va efectua imediat dup terminarea
ultimului joc i dup redarea sintezei de ctre calculator. Hrtia
de imprimant cu datele de joc constituie baza ntocmirii unui
document contabil i se pstreaz ca atare, mpreun cu acesta,
conform normelor legale.
(7) Organizatorii de jocuri de noroc de tip bingo prin
intermediul sistemelor reelelor de televiziune au obligaia s
transmit ONJN, n cel mult 3 zile lucrtoare, procesele-verbale
ntocmite de comitetul de validare a premiilor, ntocmite pentru
fiecare ediie de joc, respectiv emisiune televizat, precum i
anexele procesului-verbal i evidena cartoanelor din gestiunea
organizatorului cu evidenierea cartoanelor vndute pentru jocul
de noroc respectiv.
Art. 106. (1) Exploatarea jocurilor bingo organizate prin
intermediul sistemelor reelelor de televiziune se realizeaz prin
intermediul unor programe informatice specifice jocului de bingo.
Mijloacele de joc mpreun cu programele informatice utilizate
vor fi conectate la un sistem informatic centralizator.
(2) Sistemul informatic centralizator va fi conectat la un
terminal situat la ONJN sau n locaia indicat de acesta, care va
permite accesul autoritii la baza de date a organizatorului
cuprinznd, la momentul interogrii, informaiile stabilite prin
ordin al preedintelui ONJN.
(3) n cazul ntreruperii conexiunii dintre locaia specializat,
sistemul informatic centralizator al organizatorului, precum i
terminalul situat la ONJN sau n locaia indicat de acesta,
pentru perioade mai mari de dou zile, organizatorul are
obligaia de a suspenda activitatea ageniei pn la refacerea
conexiunii i de a ntocmi un proces-verbal de incident
nregistrat la organizator i comunicat ONJN.
(4) Lunar, se va ntocmi o situaie pentru jocul de tip bingo
organizat prin intermediul sistemelor reelelor de televiziune,
conform modelului denumit Situaia ncasrilor lunare, care va
fi reglementat prin ordin al preedintelui ONJN.
Art. 107. (1) n vederea acordrii autorizaiei pentru
exploatarea jocurilor de noroc, pentru fiecare sal n care
urmeaz a se organiza jocuri bingo prin intermediul sistemelor
reelelor de televiziune, o echip de specialiti, format din
reprezentani ai ONJN i ai Ministerului Afacerilor Interne, n
numr de cel puin 3 persoane, se va deplasa la faa locului i
va ntocmi o not de constatare privind ndeplinirea condiiilor
de autorizare.

(2) Nota de constatare va fi semnat de ctre toi membrii


echipei, precum i de reprezentantul operatorului economic
verificat i va fi naintat Comitetului de supraveghere al ONJN.
PARAGRAFUL al IX-lea
Tombola

Art. 108. Tombola joc tradiional este activitatea de


jocuri de noroc n care se acord numai ctiguri n natur,
caracterizat prin extrageri periodice de numere, litere sau alte
simboluri, n mod aleatoriu, prin folosirea unui sistem informatic
independent ori a unor dispozitive specifice mecanice sau
electronice, numrul participanilor la joc fiind prestabilit, iar
ctigurile fiind atribuite acelora care prezint biletul de
participare care conine combinaia de litere, numere sau alte
simboluri desemnat ctigtoare n urma extragerilor sau care
au fost desemnai ctigtori n urma unei trageri la sori.
Art. 109. (1) Exploatarea activitii se realizeaz n baza
regulamentului de joc aprobat de Comitetul de supraveghere al
ONJN care va cuprinde obligatoriu dispoziii privind modalitatea
de desfurare a activitii, natura i valoarea total a
ctigurilor acordate, numrul minim de participani la fiecare
ediie de joc, perioada prevzut pentru achiziionarea biletelor
de participare la joc, data extragerii i locaia n care aceasta se
realizeaz. Orice modificare a regulamentului de joc va intra n
vigoare numai dup aprobarea de ctre Comitetul de
supraveghere al ONJN.
(2) Un exemplar al regulamentului de joc va fi afiat
permanent n locaia n care se desfoar activitatea.
(3) Biletele de participare la tombol vor fi tiprite de
Compania Naional Imprimeria Naional S.A.
(4) Dreptul de proprietate asupra bunurilor acordate ca premii
n cadrul fiecrei ediii de joc va fi deinut de organizator anterior
nceperii ediiei de joc, iar bunul va fi transmis participanilor
desemnai ctigtori liber de orice sarcini.
(5) Cota procentual de premiere pentru fiecare ediie
organizat va fi de minimum 50% din valoarea total a mizelor
colectate.
Art. 110. (1) Gestiunea jocurilor de tip tombol joc
tradiional, pentru o singur ediie de joc, se realizeaz exclusiv
de ctre organizator i se valideaz pentru fiecare ediie de joc
de ctre un comitet de validare format din 5 membri, gestiunea
ediiei de joc fiind evideniat pe hrtia imprimantei
calculatorului.
(2) Pe hrtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, n
mod obligatoriu, urmtoarele date: enumerarea cronologic a
extragerilor organizate n cadrul ediiei de joc, dup caz, data i
ora nceperii fiecrei extrageri, ora ncheierii, preul biletelor de
participare vndute pentru fiecare joc, intervalul de serie vndut
pentru fiecare extragere, intervalul seriilor de bilete de
participare anulate pentru fiecare extragere, premiul acordat
pentru fiecare joc, valoarea individual a fiecrui premiu acordat,
numrul i seria biletelor de participare desemnate ctigtoare
pentru fiecare joc, validarea fiecrui joc.
(3) La sfritul fiecrei ediii de joc, sistemul informatic deinut
de organizator va opera sinteza jocurilor, numrul de jocuri
executate, sumele ncasate, valoarea premiilor acordate i alte
date sintetice.
(4) Dup aceast sintez, hrtia de imprimant va fi barat,
urmnd ca situaia ediiei de joc s fie verificat i semnat de
fiecare membru al comitetului de validare. Fiecare dintre
semnatari va nscrie personal numele, ora semnrii, funcia,
urmate de semntur.
(5) Aceast procedur se va efectua imediat dup terminarea
ultimei extrageri i dup redarea sintezei de ctre sistemul
informatic. Hrtia de imprimant cu datele de joc constituie baza
ntocmirii unui document contabil i se pstreaz ca atare,
mpreun cu acesta, conform normelor legale.

(6) Organizatorii de jocuri de noroc de tip tombol joc


tradiional au obligaia s transmit comitetului, n cel mult 3 zile
lucrtoare, procesele-verbale ntocmite de comitetul de validare
a premiilor, ntocmite pentru fiecare ediie de joc, precum i
anexele procesului-verbal i evidena biletelor de participare din
gestiunea organizatorului cu evidenierea biletelor de participare
vndute pentru jocul de noroc respectiv.
(7) Lunar, se va ntocmi o situaie pentru jocul de tip tombol,
conform modelului denumit Situaia veniturilor lunare, care va
fi reglementat prin ordin al preedintelui ONJN.
PARAGRAFUL al X-lea
Activiti de jocuri de noroc temporare

Art. 111. (1) Activitile de jocuri de noroc temporare sunt


oricare dintre activitile de jocuri de noroc caracteristice
activitii de cazinou, bingo n sli i slot machine definite la
art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) din OUG 77/2009, desfurate cu
caracter temporar n locaii situate n staiunile turistice sau pe
nave de agrement, precum i festivalurile de poker.
(2) Modelul licenei de organizare a jocurilor de noroc
temporare este prevzut n anexa nr. 5b).
(3) Evidena contabil primar a operaiunilor desfurate se
ine zilnic i lunar, dup caz, pentru fiecare mijloc de joc
autorizat, pentru fiecare locaie autorizat sau la nivelul
operatorului, conform regulilor de raportare contabil aplicabile
pentru fiecare activitate n parte.
A. Jocurile de noroc temporare de tip cazino, slot machine sau
bingo n sli

Art. 112. (1) Deintorul unei licene de organizare a


jocurilor de noroc prevzute de dispoziiile art. 10 alin. (1) lit. c)
i lit. e) pct. (i) sau lit. f) din OUG 77/2009 poate solicita
acordarea autorizaiei de exploatare temporar a aceleiai
activiti, n staiunile turistice sau pe nave de agrement, cu
respectarea condiiilor prevzute n prezentele norme
metodologice.
(2) Operatorii economici care nu dein licena de organizare
pentru una dintre activitile prevzute de dispoziiile art. 10
alin. (1) lit. c), lit. e) pct. (i) sau lit. f) din OUG 77/2009 vor solicita
concomitent acordarea licenei de organizare i a autorizaiei de
exploatare a jocurilor de noroc temporare.
Art. 113. Locaiile n care se desfoar jocurile de noroc
temporare prevzute de dispoziiile art. 10 lit. p) pct. (i) din OUG
77/2009 sunt navele de agrement i spaiile comerciale sau
uniti de cazare situate n staiuni turistice, astfel cum sunt
prevzute n anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 852/2008,
cu completrile ulterioare, nregistrate ca sedii sociale sau
secundare ale organizatorului la oficiul registrului comerului,
care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
a) permit amplasarea mijloacelor de joc astfel nct s se
creeze o ambian plcut pentru participani;
b) sunt amenajate corespunztor activitii desfurate, cu
respectarea numrului minim de mijloace de joc prevzut pentru
fiecare activitate n parte, conform art. 15 alin. (6) din
OUG 77/2009;
c) au asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru
exploatarea i monitorizarea activitii, dar astfel montat nct
s nu deranjeze participanii;
d) beneficiaz de instalaie de condiionare sau de ventilare
a aerului, cu o putere corespunztoare dimensiunii acestora;
e) pentru activitile caracteristice cazinourilor i celor de tipul
bingo n sli, spaiile vor fi prevzute cu circuit electric de
siguran. La uile de evacuare vor fi montate lmpi electrice
care s intre n funciune n momentul unei avarii la circuitul
electric de baz. Aceste lmpi vor fi amplasate astfel nct, n
situaii de necesitate, s asigure protejarea i evacuarea
juctorilor, a personalului slii, precum i a valorilor;

f) sunt amplasate i dotate conform condiiilor prevzute de


lege pentru prevenirea i stingerea incendiilor;
g) respect normele igienico-sanitare n vigoare;
h) asigur condiii ambientale corespunztoare unei bune
desfurri a activitii fr a aduce atingere linitii i ordinii
publice, conform prevederilor legale n vigoare,
i) n acestea se interzice expres accesul minorilor n spaiile
de desfurare a jocurilor de noroc temporare, precum i
participarea acestora la tipurile de joc reglementate n
prezentele norme metodologice.
Art. 114. n incintele n care se desfoar jocuri de noroc
temporare pot fi desfurate i alte activiti economice, altele
dect cele reglementate n OUG 77/2009 i n cuprinsul
prezentelor norme metodologice, cu condiia ca organizarea i
exploatarea activitilor s se realizeze distinct, prin separarea,
prin orice mijloace, a celor dou activiti.
Art. 115. (1) Organizarea i exploatarea jocurilor de noroc
temporare se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG
77/2009 i ale prezentelor norme metodologice pentru fiecare
activitate n parte, care se aplic n mod corespunztor.
(2) Autorizaia de exploatare a jocurilor de noroc temporare
este valabil 3 luni i poate fi prelungit o singur dat, pentru
o perioad maxim de 3 luni.
(3) Organizatorul are dreptul de a amplasa mijloacele de joc
care concur la exploatarea activitii de jocuri de noroc
temporare numai n locaii care respect condiiile prevzute n
prezenta seciune.
B. Festivalurile de poker

Art. 116. (1) Festivalurile de poker reprezint ansamblul de


evenimente constnd n turnee de poker, organizate periodic n
decursul unui an de un operator economic, n temeiul licenei
de organizare i al autorizaiei de exploatare a activitii, la care
particip minimum 200 de participani.
(2) Autorizaia de exploatare a activitii de jocuri de noroc
de tip festivaluri de poker permite operatorului economic
organizarea a maximum 10 evenimente, cu condiia ca n
decursul unei luni, n aceeai locaie, s nu organizeze dou
sau mai multe evenimente, iar durata maxim a fiecrui
eveniment s nu depeasc 12 zile calendaristice.
Art. 117. (1) Organizarea i exploatarea festivalurilor de
poker este permis numai n baza licenei de organizare i a
autorizaiei de exploatare a activitii, utiliznd mese speciale i
mijloace de joc specifice, cum sunt crile de joc, jetoanele,
fisele i alte asemenea.
(2) Evenimentele din cadrul festivalului de poker se pot
organiza n locaiile care ndeplinesc cumulativ urmtoarele
condiii:
a) suprafaa minim a spaiului de exploatare a activitii este
de 150 de metri ptrai;
b) n incinta spaiului n care se desfoar activitatea nu se
desfoar simultan o alt activitate de jocuri de noroc
reglementat de OUG 77/2009 ori de prezentele norme
metodologice;
c) n incint se asigur sistem de iluminat corespunztor
pentru desfurarea activitii;
d) spaiul este prevzut cu circuit electric de siguran, la
uile de evacuare, vor fi montate lmpi electrice care s intre n
funciune n momentul unei avarii la circuitul electric de baz,
asigurnd, n situaii de necesitate, protejarea i evacuarea
juctorilor, a personalului slii, precum i a valorilor;
e) spaiul respect condiiile prevzute de lege pentru
prevenirea i stingerea incendiilor, precum i normele igienicosanitare n vigoare.
Art. 118. (1) Organizatorii de jocuri de noroc de tip
festivaluri de poker vor informa ONJN cu cel puin 15 zile nainte
de data nceperii unui eveniment din cadrul festivalului de poker.

(2) Notificarea prevzut la alin. (1) va cuprinde informaiile


referitoare la perioada de desfurare a evenimentului, locaia
n care se va desfura, precum i valoarea minim i maxim
a taxei de participare percepute de organizator.
(3) Desfurarea activitii n cadrul fiecrui eveniment care
face parte din festivalul de poker se realizeaz n conformitate
cu dispoziiile regulamentului de joc, care va cuprinde obligatoriu
prevederi privind tipurile de jocuri ce pot fi organizate, numrul
meselor exploatate, condiiile de participare i cele privind
acordarea ctigurilor, modalitatea de nscriere i de desfurare
a evenimentului.
(4) Orice modificare a regulamentului de joc va intra n
vigoare de la data aprobrii Comitetului de supraveghere al
ONJN. Un exemplar identic cu cel aprobat de Comitet se va afla
n permanen n incinta locaiei i va fi prezentat participanilor
i, la cerere, organelor de control.
(5) n cadrul unui eveniment pot fi organizate turnee de poker
diferite, fr ca durata total a acestora s depeasc durata
maxim stabilit pentru eveniment.
(6) Pe durata unui eveniment pot fi desfurate att turnee
de poker n cadrul crora jetoanele deinute de participani pot
fi preschimbate n orice moment la punctul de colectare, potrivit
valorii acestora, precum i turnee de poker n cadrul crora
jetoanele deinute de participani au valoare pur simbolic,
inscripionate fr valoare i gestionate separat, neputnd fi
preschimbate n numerar la punctul de colectare.
Art. 119. (1) Organizatorii vor permite participarea
juctorilor la evenimentele din cadrul festivalului de poker numai
n baza unui act de identitate valabil i vor conduce evidena
accesului juctorilor n incinta locaiei n care se desfoar
activitatea numai n format electronic, prin programe informatice
specializate.
(2) Prin grija organizatorului, evidena accesului la jocul de
noroc va conine cel puin informaiile privind numele,
prenumele, data i locul naterii, tipul, numrul i seria
documentului de identitate prezentat de participant.
(3) Programele informatice de eviden a accesului
juctorilor vor asigura i distribuia aleatorie a participanilor la
mesele de joc.
Art. 120. Organizatorii vor efectua operaiunile de ncasri
i pli aferente activitii numai prin intermediul punctelor de
colectare a numerarului, dotate cu cel puin un seif pentru
depozitarea valorilor i sistem informatic de eviden a plilor i
ncasrilor efectuate pe durata evenimentului. Punctele de
colectare vor fi amenajate n incinta locaiilor sau n incinta
unitii de cazare.
Art. 121. (1) Organizatorii festivalurilor de poker sunt
obligai s utilizeze n exploatarea activitii cel puin 4 tipuri de
jetoane, produse de societi specializate, inscripionate diferit
pentru fiecare turneu, dac evenimentul presupune mai multe
turnee.
(2) n cazul n care desfurarea turneului presupune
organizarea unei etape de calificare, accesul n etapa final a
turneului fiind permis numai juctorilor calificai n urma etapei
iniiale sau altor juctori, dac acest aspect este prevzut n
regulamentul de joc aprobat de Comitet, organizatorul va
asigura jetoane inscripionate diferit pentru fiecare etap n
parte.
(3) Jetoanele valorice pot fi cumprate de la punctele de
colectare sau de la mesele de joc, n lei sau n valut, iar
restituirea ori rscumprarea acestora se face numai la punctul
de colectare.

SECIUNEA a II-a
Jocuri la distan

Art. 122. (1) Organizarea i exploatarea activitii de jocuri


de noroc la distan n Romnia este permis numai operatorilor
economici nregistrai pe teritoriul Romniei sau ntr-un stat
membru al Uniunii Europene, ntr-un stat semnatar al Acordului
privind Spaiul Economic European ori n Confederaia
Elveian, care dein licen de organizare i autorizaie de
exploatare a activitii eliberat de ONJN din Romnia.
(2) Autorizaia de exploatare a activitii se acord pentru
ntreaga activitate de exploatare care se desfoar prin
intermediul aceleiai platforme de joc conectate la cel puin un
domeniu de internet.
(3) Pentru obinerea licenei de organizare i a autorizaiei
exploatare a jocurilor de noroc la distan, operatorii economici
vor depune documentele prevzute la anexa nr. 6a) i anexa
nr. 7, precum i urmtoarele documente n limba romn:
a) certificatul emis de un laborator specializat care s ateste
c platforma de joc ndeplinete condiiile prevzute de lege
pentru oferirea de servicii de jocuri de noroc n Romnia, inclusiv
c platforma identific i nregistreaz distinct fiecare tranzacie
efectuat de juctorii care acceseaz platforma de pe teritoriul
Romniei, precum i fiecare tranzacie efectuat de juctorii
romni care nu au reziden fiscal n alt stat;
b) documente din care s rezulte descrierea complet a
echipamentelor hardware i software folosite pentru a oferi jocuri
de noroc n Romnia;
c) documentele care atest locaia n care sunt amplasate
sistemele informatice, hardware i software, utilizate de
organizator;
d) documentele care atest plata taxelor aferente analizrii
documentaiei;
e) documente care atest cifra de afaceri nregistrat de
societate n anul fiscal anterior;
f) situaie centralizat a contractelor ncheiate de organizator
cu afiliaii, procesatorii de pli, furnizorii de software i
societile de audit/certificare, servicii-suport, n vigoare la data
depunerii cererii de autorizare;
g) regulamentul de joc pentru fiecare activitate pentru care se
solicit autorizarea;
h) documentele din care s rezulte termenele i condiiile
aplicabile pentru utilizarea platformei de joc;
i) documente care s descrie msurile aplicabile la nivelul
organizatorului n scopul prevenirii i combaterii dependenei de
jocuri de noroc i pentru interzicerea accesului minorilor la
activitatea desfurat;
j) dup caz, dovada nregistrrii societii ca operator de date
cu caracter personal;
k) certificatul de acreditare ISO al societii care realizeaz
verificarea conformitii platformei de joc;
l) raportul de audit ntocmit de societile abilitate care dein
licen clasa a II-a, eliberat de ONJN aferent anului anterior
celui n care se solicit autorizarea.
Art. 123. Solicitantul de licen i autorizaie pentru jocurile
de noroc la distan are obligaia s prezinte Comitetului de
supraveghere al ONJN, la momentul primei autorizri, o situaie
centralizat cuprinznd informaii despre numrul conturilor
deschise i cuantumul total al depozitelor constituite de juctori
platformele de joc utilizate.
PARAGRAFUL I
Reprezentantul autorizat

Art. 124. Operatorii economici nregistrai i autorizai s


desfoare activiti de jocuri de noroc la distan ntr-un stat
membru al Uniunii Europene, ntr-un stat semnatar al Acordului

privind Spaiul Economic European ori n Confederaia Elveian


au obligaia de a desemna un reprezentant autorizat n relaia cu
autoritile competente din Romnia.
Art. 125. Reprezentantul autorizat al organizatorului de
jocuri de noroc la distan, autorizat ntr-un stat membru al
Uniunii Europene, ntr-un stat semnatar al Acordului privind
Spaiul Economic European ori Confederaia Elveian este
persoana fizic sau juridic, desemnat de organizator, care
ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
a) are domiciliul sau sediul social pe teritoriul Romniei;
b) nu se afl ntr-o stare de incompatibilitate, conform legii;
c) mpotriva persoanei fizice sau a reprezentanilor legali ai
persoanei juridice nu a fost pronunat o hotrre
judectoreasc de condamnare pentru care nu a intervenit
reabilitarea pentru o infraciune prevzut de OUG 77/2009 sau
pentru o alt infraciune svrit cu intenie pentru care a fost
aplicat pedeapsa de minimum 2 ani de nchisoare;
d) nu are fapte nscrise n cazierul fiscal i a primit avizul
organelor de poliie;
e) s fie desemnat mputernicit fiscal/reprezentant fiscal n
Romnia al operatorului liceniat, cu respectarea prevederilor
legale n vigoare.
Art. 126. (1) Principalele atribuii ale reprezentantului
autorizat al organizatorului de jocuri de noroc nregistrat i
autorizat s desfoare activiti de jocuri de noroc la distan
pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, ntr-un stat
semnatar al Acordului privind Spaiul Economic European ori
Confederaia Elveian sunt dup cum urmeaz:
a) reprezint organizatorul n faa autoritilor romne pentru
orice solicitare legat de activitatea de jocuri de noroc sau
conex acesteia;
b) reprezint organizatorul de jocuri de noroc n cursul
procedurilor de: liceniere, autorizare, auditare din punct de
vedere tehnic i/sau financiar, ndeplinite la solicitarea ONJN;
c) reprezint organizatorul n cursul procedurilor de control
i/sau monitorizare privind modul de desfurare a activitii de
jocuri de noroc la distan.
(2) Orice modificare a datelor i informaiilor cu privire la
reprezentantul autorizat, avute n vedere la momentul autorizrii,
se notific ONJN n termen de maximum 5 zile de la data
adoptrii.
(3) Actele administrative, informrile i solicitrile adresate
organizatorului de jocuri de noroc de ctre ONJN vor fi
considerate ca fiind comunicate organizatorului dac sunt
transmise la adresa reprezentantului autorizat.
(4) n aplicarea art. II alin. (7) lit. d) din Legea nr. 124/2015,
clauzele cuprinse n toate contractele sau actele ncheiate ntre
organizator i persoana desemnat n calitate de reprezentant
autorizat care au fost depuse conform legii la ONJN trebuie s
cuprind principalele atribuii ale reprezentantului autorizat aa
cum sunt ele prevzute la alin. (1) i s contribuie n mod efectiv
la ducerea la ndeplinire a obligaiilor.
PARAGRAFUL al II-lea
Condiii generale privind desfurarea activitii

Art. 127. (1) Activitatea de jocuri de noroc la distan pe


teritoriul Romniei se desfoar prin intermediul sistemului
informatic central al organizatorului, care trebuie s conin un
sistem de joc, un sistem de nregistrare i de identificare a
participanilor la joc, precum i un sistem pentru pstrarea i
transmiterea n timp real a informaiilor privind: fiecare sesiune
de joc, fiecare tax de participare, precum i fiecare plat fcut
participantului la joc.
(2) Sistemul informatic central va asigura transmiterea
criptat i nregistrarea automat, n timp real, a tuturor datelor
solicitate expres de ONJN, a datelor de identificare a juctorilor

romni, precum i datele financiare ale acestora, fiecare


tranzacie realizat de un juctor romn, n serverul de
siguran. n serverul n oglind vor fi transmise situaiile
centralizatoare zilnice/lunare, iar acesta va permite verificarea n
timp real a operaiunilor desfurate de operatorul liceniat.
Art. 128. Website-ul organizatorului i platforma de joc prin
care se desfoar activitatea de jocuri de noroc la distan vor
conine obligatoriu n limba romn urmtoarele informaii,
afiate n mod vizibil:
a) denumirea organizatorului de jocuri de noroc, numrul de
nregistrare la oficiul registrului comerului sau autoritatea
competent din statul n care operatorul i are sediul, inclusiv
date de identificare fiscal i/sau un alt numr de identificare,
adresa sediului social, seria, numrul i data licenei de
organizare i ale autorizaiei de exploatare emise de ONJN,
perioada de valabilitate a acestora, precum i un link ctre
website-ul ONJN www.onjn.gov.ro;
b) interdicia expres referitoare la participarea la jocurile de
noroc a persoanelor sub 18 ani;
c) politica organizatorului cu privire la prevenirea i
combaterea dependenei de jocurile de noroc, inclusiv accesul
la autotestare privind dependena de jocuri de noroc;
d) regulamentul de joc pentru fiecare joc de noroc oferit;
e) serviciul de asisten n scopul utilizrii platformei, oferit de
organizator;
f) informaii privind modalitile de plat;
g) termenele i condiiile privitoare la utilizarea platformei de
joc de ctre participant;
h) informaiile privind contul juctorului;
i) informaii cu privire la respectarea prevederilor legale n
domeniul fraudei i a splrii banilor.
j) mesaj de avertizare transmis automat de platforma de joc,
la fiecare 60 de minute care va informa juctorul cu privire la
timpul petrecut la joc.
PARAGRAFUL al III-lea
Participanii la jocurile de noroc la distan

Art. 129. (1) Participarea la jocurile de noroc la distan,


organizate de un operator care deine licen de organizare i
autorizaie de exploatare a activitii, este permis juctorilor
care dein un cont unic de joc i sunt nregistrai conform
prevederilor prezentelor norme metodologice.
(2) n vederea nregistrrii, un juctor furnizeaz cel puin
urmtoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, data
naterii, adresa de e-mail valabil, adresa de domiciliu, nume
utilizator, parola, acceptare termeni i condiii, confirmarea
voluntar a vrstei de peste 18 ani. La acceptarea nregistrrii
platforma de joc va genera automat un cod unic atribuit
juctorului.
(3) Juctorul nregistrat are posibilitatea de a alimenta contul
de joc cu o sum n limit maxim de 200 euro sau echivalent,
prin mijloacele de plat acceptate de organizator, dar retragerile
de bani din contul de joc vor putea fi efectuate doar n urma
verificrii autenticitii datelor furnizate de ctre juctor.
(4) n vederea verificrii autenticitii datelor furnizate de
ctre juctor, organizatorul va solicita informaii despre cetenie
sau reziden fiscal, iar n cazul cetenilor romni va solicita
i codul numeric personal. Organizatorul de jocuri de noroc la
distan are obligativitatea ca, n termen de maximum 30 de zile
calendaristice de la data nregistrrii contului de joc, s depun
toate diligenele pentru verificarea autenticitii datelor furnizate
de ctre juctor.
(5) n cazul n care juctorul, n maximum 30 de zile
calendaristice de la momentul alimentrii contului de juctor, nu
confirm autenticitatea datelor furnizate sau se regsete n lista
de juctori autoexclui sau indezirabili, organizatorul va nchide
contul, iar sumele existente n cont vor fi reinute i virate la

bugetul de stat pn cel mai trziu la data de 10 a lunii


urmtoare celei n care fondurile au fost reinute. n caz de
deces n perioada de verificare a contului, sumele se restituie
motenitorilor, n condiiile legii.
(6) Orice modificare a conturilor de joc se va transmite
automat n serverul de siguran aflat pe teritoriul Romniei.
Art. 130. (1) Organizatorul de jocuri de noroc la distan
creeaz un singur cont de joc pentru un juctor nregistrat.
(2) Organizatorul de jocuri de noroc acord juctorului acces
la informaiile privind situaia contului de joc, istoricul jocurilor
inclusiv mizele, ctigurile i pierderile , depozitele i
retragerile, precum i alte tranzacii n legtur cu acesta.
Informaiile sunt disponibile pentru juctor n contul de joc cel
puin 90 de zile.
(3) Organizatorul de jocuri de noroc nu accept o miz de la
un juctor dect dac exist fonduri adecvate n contul de joc
pentru a acoperi valoarea mizei.
(4) Rezultatul participrii la joc va fi reflectat imediat n contul
de joc al juctorului.
(5) Un organizator de jocuri de noroc nu permite transferuri
ntre conturile de joc ale juctorilor. Rezultatul din participarea la
joc poate fi transferat de organizatorul de jocuri de noroc
juctorului numai n acelai cont de plat din care au provenit
fondurile transferate de ctre juctor. n cazul n care contul de
plat al juctorului nu mai este valid, organizatorul de jocuri de
noroc remite ctigul n contul indicat de juctor, dup
verificarea identitii acestuia.
(6) Un organizator de jocuri de noroc nu furnizeaz credit n
contul de plat sau n contul de joc al unui juctor i nu permite
participarea gratuit la jocul de noroc n alte condiii dect cele
prevzute n prezentele norme metodologice pentru acordarea
bonusurilor ctre participani.
(7) Organizatorul de jocuri de noroc la distan poate, n
cazul n care exist suspiciuni ntemeiate, nainte de a transfera
ctigurile n contul de plat al juctorului, s efectueze, ntr-un
termen de 10 zile lucrtoare, verificrile pe care le consider
necesare, dup care s efectueze transferul sau s ntiineze
organele competente. Acest termen poate fi prelungit cu 5 zile
lucrtoare dac verificarea se face de furnizorul de software sau
se poate prelungi pn la finalizarea cercetrii efectuate la
solicitarea organizatorului de autoriti competente, cu condiia
informrii juctorului i a ONJN.
(8) Organizatorul de jocuri de noroc la distan se asigur
c, n caz de ntrerupere a jocului din motive tehnice care nu
sunt imputabile participantului, juctorul care a plasat o miz
nainte de ntrerupere are posibilitatea de a continua jocul
ntrerupt. Dac acest lucru nu este posibil, miza este restituit
juctorului conform termenilor i condiiilor acceptate.
(9) Fondurile din contul de joc al juctorului reprezint
depozite ale juctorilor, constituite n baza transferurilor
financiare efectuate i pstrate ntr-un cont al organizatorului,
distinct de contul prin care se realizeaz operaiunile financiare
curente ale acestuia. Fondurile din contul de joc al juctorului
pot fi restituite numai prin aceeai metod prin care s-a fcut
alimentarea contului. Succesorilor acestuia fondurile le pot fi
restituite n temeiul documentelor care le atest aceast calitate.
(10) Depozitele juctorilor nu pot fi utilizate n alt scop dect
cel pentru care au fost constituite.
(11) Organizatorul va constitui fondul de garantare a
depozitelor juctorilor, la o banc de pe teritoriul Romniei.
Regularizarea sumelor reprezentnd depozitele juctorilor se va
face sptmnal, n prima zi a sptmnii pentru sptmna
precedent.
Art. 131. (1) Orice juctor are posibilitatea s nregistreze
o reclamaie la organizatorul de jocuri de noroc la distan,
preciznd identitatea juctorului i elementele pe care le
reclam.

(2) Organizatorul de jocuri de noroc la distan soluioneaz


reclamaia ntr-un termen rezonabil, dar nu mai trziu de 14 zile
de la data nregistrrii.
(3) n cazul n care organizatorul de jocuri de noroc la
distan nu soluioneaz n termenul prevzut sau respinge
reclamaia juctorului, acesta din urm are posibilitatea de a se
adresa ONJN.
(4) Organizatorul de jocuri de noroc la distan pstreaz
reclamaiile i documentele aferente pentru o perioad de
minimum 2 ani de la data nregistrrii fiecrei reclamaii i le va
nainta att ONJN, ct i altor organe competente, la solicitarea
acestora, cu respectarea legislaiei privind prelucrarea datelor
cu caracter personal.
Art. 132. (1) Organizatorul de jocuri de noroc la distan
pune la dispoziia juctorului o facilitate care s i permit
acestuia s stabileasc limite de depozit zilnice, sptmnale
i lunare. O solicitare din partea juctorului pentru stabilirea unei
limite de depozit este implementat, la cerere, n termen de
maximum 24 de ore.
(2) O solicitare din partea juctorului de cretere a limitei de
depozit fixate anterior nu poate intra n vigoare dect dup
minimum 48 de ore.
(3) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie s pun la
dispoziia juctorului o facilitate care s i permit acestuia s
solicite o excludere temporar sau permanent din joc sau
ntreruperea accesului la joc pe o perioad prestabilit de
maximum 7 zile.
(4) Dac un juctor s-a autoexclus de la participarea n
cadrul unui joc al organizatorului de jocuri de noroc la distan,
acesta din urm trebuie s l informeze pe juctor cu privire la
opiunea de consiliere i tratament al dependenei patologice de
jocuri de noroc ntr-un centru de tratament.
(5) Organizatorul de jocuri de noroc la distan, respectiv
reprezentantul autorizat pstreaz un registru al juctorilor care
au solicitat excluderea permanent sau temporar ori
ntreruperea accesului la jocul de noroc, pe care l prezint, la
cerere, organelor de control.
(6) Un juctor care este nregistrat n registrul prevzut la
alin. (5) poate solicita radierea sa din acest registru numai dup
expirarea unui termen de 6 luni de la nscrierea sa n registrul
respectiv.
(7) Se interzice organizatorilor de jocuri de noroc la distan
trimiterea de material publicitar juctorilor care s-au autoexclus
temporar sau permanent ori celor care au solicitat ntreruperea
accesului la jocul de noroc.
PARAGRAFUL al IV-lea
Suspendarea i nchiderea contului de joc

Art. 133. (1) Organizatorul de jocuri de noroc la distan


poate proceda la suspendarea sau nchiderea contului de joc al
unui juctor, cu ntiinarea imediat a acestuia, n dou situaii
distincte:
(i) nclcarea de ctre juctor a dispoziiilor legale; sau
(ii) nclcarea regulamentului de joc al organizatorului
de jocuri de noroc.
(2) n situaia n care organizatorul suspend transferurile de
la sau ctre contul juctorului n oricare dintre ipotezele
prevzute la alin. 1, decizia justificat nsoit de documentaia
aferent va fi adus la cunotina juctorului. O copie certificat
pentru conformitate cu originalul a deciziei se va trimite ONJN n
termen de 3 zile lucrtoare.
(3) La nchiderea unui cont de joc, pentru orice alte motive
neimputabile juctorului, organizatorul de jocuri de noroc
ramburseaz juctorului soldul contului de joc, n cel mult 10 zile
lucrtoare de la data nchiderii contului. Nu se percep niciun fel
de taxe pentru nchiderea contului de joc.

(4) n situaia n care sumele cuvenite juctorului nu pot fi


transferate n contul su bancar, ntruct acesta nu mai este
valid, organizatorul de jocuri de noroc l ntiineaz pe juctor,
n termen de 5 zile lucrtoare, c poate solicita restituirea
sumelor cuvenite din contul su de joc, n termen de un an.
(5) Dac juctorul nu i manifest opiunea de restituire a
sumelor cuvenite n termenul prevzut la alin. (4) ori nu indic
organizatorului de jocuri de noroc un alt cont bancar valid,
organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont ctre
bugetul de stat al Romniei, cu respectarea prevederilor legale
n domeniu pn cel mai trziu la data de 25 a lunii urmtoare
celei n care fondurile au fost reinute.
(6) Dac nu a fost nregistrat nicio tranzacie n contul de
joc al unui juctor pe o perioad de un an, organizatorul de jocuri
de noroc remite soldul din acel cont de joc n contul de plat al
juctorului, n termenul prevzut la alin. (4). n cazul n care
contul de plat al juctorului nu mai este valid, organizatorul de
jocuri de noroc remite soldul din acel cont ctre bugetul de stat
al Romniei, dup informarea prealabil a juctorului i a ONJN,
conform alin. (5), pn cel mai trziu la data de 25 a lunii
urmtoare celei n care fondurile au fost reinute.
PARAGRAFUL al V-lea
Platforma de joc

Art. 134. (1) Platforma de joc reprezint sistemul


informatic, utilizat de ctre organizatorul de jocuri de noroc la
distan liceniat, conectat cu cel puin o pagin de internet a
organizatorului, accesibil juctorului prin intermediul mijloacelor
de comunicare la distan.
(2) Platforma de joc a organizatorului de jocuri de noroc la
distan va permite efectuarea automat a urmtoarelor
operaiuni:
a) interaciunea, n timp real, cu juctorul, cu serverul de joc,
cu serverul n oglind i cu serverul de siguran, aflate la sediul
ONJN sau ntr-o locaie indicat de acesta;
b) gestionarea formulelor de joc i a sesiunilor de joc;
c) acordarea dreptului de participare la joc;
d) acordarea ctigurilor i efectuarea plilor aferente;
e) asistena i informarea juctorilor;
f) oferirea gratuit a informaiilor necesare nvrii jocurilor;
g) localizarea geografic a adresei IP a participantului,
precum i identificarea datei, orei i duratei sesiunii de joc a
juctorului.
(3) Activitatea de jocuri de noroc la distan autorizat n
Romnia se desfoar prin intermediul unei platforme de joc,
conectate cu cel puin o pagin de internet, personalizat la
nivelul organizatorului, care va conine:
(i) toi participanii la joc care acceseaz platforma de
joc de pe teritoriul Romniei i
(ii) toi participanii la joc ceteni romni care nu au
reziden fiscal ntr-un alt stat.
(4) Organizatorul garanteaz c platforma de joc asigur
corectitudinea, integritatea, fiabilitatea, sigurana, transparena
i confidenialitatea activitilor i a funciilor exercitate, precum
i corectitudinea i promptitudinea plii premiilor.
(5) Platforma de joc va asigura memorarea i trasabilitatea
datelor privind sesiunile de joc desfurate pe o perioad de
6 ani.
(6) Platforma de joc va asigura continuitatea serviciului prin
adoptarea sistemelor de nalt fiabilitate i este dezvoltat i
ntreinut conform metodelor i tehnologiilor aliniate celor mai
bune standarde n domeniu.
(7) Platforma de joc este dotat cu caracteristici de siguran
capabile s garanteze protecia mpotriva accesrilor
neautorizate i a inalterabilitii datelor schimbate.

(8) Componentele software pe care juctorul trebuie s le


instaleze, la solicitarea organizatorului de joc, n propriul sistem
sunt protejate mpotriva viruilor informatici i asigur
conectarea exclusiv la site-ul organizatorului de jocuri de noroc
autorizat.
Art. 135. n cazul n care organizatorul nu deine propria
platform de joc, dreptul de utilizare a platformei informatice prin
care se desfoar activitatea de jocuri de noroc la distan pe
teritoriul Romniei va putea fi dobndit numai de la operatorii
economici autorizai, care dein licen clasa a II-a emis de
Comitetul de supraveghere al ONJN.
PARAGRAFUL al VI-lea
Sistemul informatic al organizatorului de jocuri de noroc la distan

Art. 136. (1) Sistemul informatic central al organizatorului


este constituit din serverul de joc, respectiv sistemul hardware
i software prin care se desfoar activitatea organizatorului
de jocuri de noroc la distan pe teritoriul Romniei, conectat la
serverul n oglind i serverul de siguran.
(2) Serverul de joc va fi amplasat pe teritoriul Romniei sau
pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, pe teritoriul
unui stat membru al Acordului privind Spaiul Economic
European sau n Confederaia Elveian.
Art. 137. (1) Sistemul informatic central trebuie s asigure,
n mod obligatoriu, nregistrarea automat i transmiterea n
maximum 24 de ore a fiecrei tranzacii n serverul de siguran
aflat la dispoziia ONJN i s transmit zilnic rapoarte
centralizatoare, n serverul n oglind, conform ordinului
preedintelui ONJN.
(2) Serverul de siguran nregistreaz automat toate
informaiile privind desfurarea activitii de jocuri de noroc la
distan pe teritoriul Romniei, inclusiv cele privind nregistrarea
i identificarea juctorilor, localizarea geografic a adresei IP a
juctorului, mizele plasate i ctigurile obinute, transferurile
ctre contul de joc i ctre contul de plat al juctorului.
(3) Sistemul informatic al organizatorului va asigura stocarea
pe serverul de siguran a datelor colectate, n forma n care au
fost create, pentru o perioad minim de 6 ani de la data
colectrii, ulterior acestea fiind arhivate prin grija operatorului.
(4) Rapoartele centralizatoare vor fi transmise automat n
serverul n oglind i vor cuprinde informaiile privind totalul
taxelor de participare colectate zilnic, valoarea ctigurilor
transferate n conturile de joc i n conturile de plat ale
juctorilor, fondurile existente n depozitele constituite de juctori
n contul organizatorului de jocuri de noroc.
(5) Conexiunea dintre serverul de joc i serverul de siguran
va fi limitat pentru organizator la transmiterea datelor.
Art. 138. (1) Operatorul economic care solicit autorizaie
de exploatare a activitii de jocuri de noroc la distan trebuie
s dein certificarea software-ului sau a platformei de joc de
noroc, efectuat de o societate specializat, care deine licen
clasa II-a emis de ONJN.
(2) Organizatorul de jocuri de noroc la distan liceniat va
prezenta, n vederea autorizrii sau n vederea prelungirii
autorizaiei, auditul tehnic al sistemului informatic, efectuat de o
societate specializat, care deine licen clasa a II-a emis de
ONJN.
(3) Raportul de audit al sistemului informatic al
organizatorului va cuprinde informaii privind: descrierea
amnunit a sistemului informatic, locaia n care sunt
amplasate serverul de joc, serverul de siguran i serverul n
oglind, adresele IP ale serverelor: de joc, de siguran i n
oglind, integritatea bazei de date, modalitatea n care este
realizat interconectarea serverelui de joc cu serverul n oglind
i serverul de siguran, sistemul de stocare, criptare i
decriptare a informaiilor pe serverul de siguran, caracteristicile

tehnice ale sistemului care asigur transferul automat al datelor


ctre serverul de siguran i ctre serverul n oglind, sistemele
de protecie ale datelor.
Art. 139. (1) Organizatorii de jocuri de noroc la distan
vor utiliza n desfurarea activitii programe informatice
specifice jocurilor de noroc asupra crora dein drept de utilizare,
dobndit n condiiile legii de la productorii specializai, care
dein licen clasa a II-a emis de ONJN.
(2) Orice modificare a programului informatic utilizat de
organizator de natur s afecteze: modul de acordare a
premiilor, fluxurile financiare ntre organizator i participant,
procedurile automate de transmitere de date ctre serverul de
siguran i serverul n oglind, va fi implementat numai cu
condiia obinerii unei noi certificri din partea laboratoarelor
autorizate i cu aprobarea prealabil a Comitetului de
supraveghere al ONJN.
PARAGRAFUL al VII-lea
Exploatarea activitii

Art. 140. (1) Desfurarea activitii de jocuri de noroc la


distan ntre organizator i participant se realizeaz n
conformitate cu termenele i condiiile stabilite de organizator i
cu regulamentul de joc, n cuprinsul cruia vor fi prevzute
obligatoriu urmtoarele informaii: datele de contact ale
organizatorului, identificarea i descrierea amnunit a
procedurilor de nregistrare a juctorilor, respectiv a crerii
conturilor de joc, descrierea condiiilor de suspendare ori de
nchidere a conturilor de joc, descrierea procedurilor de
autoexcludere temporar sau definitiv din joc, precum i a
procedurilor de ntrerupere a accesului la platforma de joc,
descrierea amnunit a jocurilor oferite participanilor,
modalitatea de transfer a sumelor obinute din jocul de noroc
ctre contul de joc i contul de plat al participantului, condiiile
de securizare a transmisiei de date de la i ctre juctor,
consecinele tentativelor de fraudare a dispoziiilor legale sau
regulamentare.
(2) Regulamentul de joc n limba romn va fi accesibil
participantului la joc pe platforma organizatorului liceniat,
putnd fi descrcat gratuit, ntr-un format ce nu permite
efectuarea unor modificri n sistemul informatic al juctorului.
(3) Orice modificare a termenelor i condiiilor sau a
regulamentului de joc va fi supus aprobrii Comitetului de
supraveghere al ONJN.
Art. 141. (1) Organizatorii au obligaia s evidenieze
distinct i s centralizeze datele financiare ce vor fi prezentate
ONJN, conform prevederilor legale n vigoare.
(2) Site-urile/Platformele/Aplicaiile de jocuri de noroc
neautorizate ale operatorilor care desfoar ori au desfurat
activiti de jocuri de noroc la distan n Romnia sau care
promoveaz jocuri de noroc neautorizate vor fi incluse n lista
neagr, prin decizia Comitetului de Supraveghere al ONJN.
Lista neagr va fi iniiat la propunerea direciilor de
specialitate din cadrul ONJN, iar aprobarea pentru introducerea
i eliminarea din lista neagr se va face cu respectarea
prevederilor legale n vigoare.
(3) Decizia Comitetului de supraveghere al ONJN cu privire
la lista neagr va fi comunicat furnizorilor de reele i servicii
de comunicaii electronice, prin intermediul potei electronice
sau prin afiare pe site-ul ONJN, www.onjn.gov.ro
SECIUNEA a III-a
Alte activiti de jocuri de noroc

Art. 142. Organizarea i exploatarea activitilor de jocuri


de noroc, altele dect cele reglementate n mod expres de
OUG 77/2009 i de prezentele norme metodologice, sunt

permise numai organizatorilor care obin licen de organizare i


autorizaie de exploatare de la Comitetul de supraveghere al
ONJN.
Art. 143. n vederea obinerii autorizaiei de exploatare a
activitii, organizatorii vor prezenta ONJN o descriere
amnunit a activitii propuse, mijloacele de joc prin
intermediul crora se desfoar, condiiile de omologare a
rezultatelor i de validare a ctigurilor.
Art. 144. Comitetul va stabili ncadrarea tipului de joc noupropus, taxele de licen i de autorizaie ce urmeaz s fie
achitate de organizator.
Art. 145. n domeniul jocurilor de noroc, bazele de date
referitoare la persoanele autoexcluse i indezirabile vor fi
ntocmite de organizatori, transmise ctre Fundaia de interes
public prevzut la art. 10 alin. (4) din OUG 77/2009 i
gestionate de aceasta, i vor fi puse gratuit la dispoziia ONJN,
a organelor de poliie i a operatorilor liceniai, cu respectarea
prevederilor legale n vigoare.
SECIUNEA a IV-a
Prelungirea licenelor de organizare
i a autorizaiilor de exploatare a jocurilor de noroc

Art. 146. (1) Licenele clasa I i clasa a II-a i autorizaiile


de exploatare a jocurilor de noroc deinute de un organizator de
jocuri de noroc vor fi prelungite, la cerere, pentru perioade de
valabilitate identice dac, cu 30 de zile naintea expirrii duratei
iniiale, operatorul face dovada meninerii condiiilor avute n
vedere la data acordrii.
(2) n vederea prelungirii valabilitii licenei de organizare
sau a autorizaiei de exploatare a jocurilor de noroc,
organizatorul va depune cererea de prelungire cu cel puin 30 de
zile nainte de expirarea sa, nsoit de urmtoarele documente:
a) certificat constatator emis de oficiul registrului comerului
care s ateste situaia legal a organizatorului (adresa sediului
social, numrul de nregistrare, datele de identificare ale
asociailor i ale reprezentanilor legali, valoarea capitalului
social subscris i vrsat) al operatorului;
b) certificat de atestare fiscal;
c) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal
privind meninerea condiiilor avute n vedere de autoritate la
momentul emiterii licenei de organizare a crei prelungire se
solicit;
d) certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritile
competente pe a cror raz de competen se afl ultimul
domiciliu/sediu
social
cunoscut
al
reprezentanilor
legali/asociaii/administratori (n situaia n care exist mai muli
reprezentani legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar
sau alte acte emise de autoritile competente pentru fiecare),
din care s rezulte c mpotriva acestora nu s-a pronunat o
hotrre judectoreasc definitiv de condamnare pentru care
nu a intervenit reabilitarea, n Romnia sau ntr-un stat strin,
pentru o infraciune prevzut de OUG 77/2009 sau pentru o
alt infraciune svrit cu intenie pentru care a fost aplicat
o pedeaps de minimum 2 ani cu nchisoarea.
(3) n vederea prelungirii autorizaiei de exploatare a jocurilor
de noroc la distan, organizatorii vor depune raportul de audit
tehnic ntocmit de societile abilitate, care dein licen clasa
a II-a eliberat de ONJN.
(4) Dup caz, documentele sus-menionate vor fi certificate
conform cu originalul, semnate i tampilate de reprezentantul
legal/reprezentantul autorizat al operatorului economic.
(5) n msura dezvoltrii aplicaiilor informatice suport,
deinute i utilizate de ONJN, cererea va fi redactat numai prin
utilizarea acestui mijloc, iar documentele vor fi ataate n format
electronic cu semntur digital.

CAPITOLUL VI
Licenele acordate operatorilor economici
Art. 147. (1) Desfurarea activitilor de producie,
distribuie, ntreinere, servicii, import, export, achiziie
intracomunitar, livrare intracomunitar pentru echipamentele
de jocuri de noroc i alte activiti conexe, specifice jocurilor de
noroc sau desfurate n domeniul jocurilor de noroc, este
permis numai operatorilor economici care dein licen clasa
a II-a eliberat de Comitetul de supraveghere al ONJN, n
condiiile legii.
(2) Prevederile prezentului capitol sunt incidente i
operatorilor economici, alii dect furnizorii de reele i servicii
de comunicaii electronice, astfel cum sunt ei definii n
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 111/2011 privind
comunicaiile electronice, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 140/2012, cu modificrile i completrile
ulterioare, care pe o platform de jocuri:
(i) ofer servicii n limba romn;
(ii) fac ncasri i pli n moneda naional;
(iii) ofer servicii conexe sau suport n limba romn;
(iv) ofer servicii de marketing i publicitate adresate
juctorilor din Romnia.
Art. 148. (1) Licena clasa a II-a se acord, la cerere,
operatorilor economici care ndeplinesc condiiile pentru
desfurarea fiecrei activiti n parte.
(2) Licena clasa a II-a are valabilitate 10 ani de la data
acordrii, cu condiia plii taxelor aferente, dup cum urmeaz:
a) pentru primul an, pn la data de 25 a lunii urmtoare celei
n care documentaia depus de operatorul economic a fost
aprobat;
b) pentru anii urmtori, cu cel puin 10 zile nainte de
mplinirea perioadei de un an.
(3) Licena clasa a II-a se acord ncepnd cu data de 1 a
lunii urmtoare celei n care, dup aprobarea documentaiei,
operatorul economic a efectuat plata taxei.
(4) n cazul nendeplinirii obligaiei de plat a taxei de licen
aferent primului an de valabilitate la termenul prevzut, decizia
de aprobare nu va produce efecte, fr ndeplinirea niciunei
formaliti suplimentare.
Art. 149. (1) Licena clasa a II-a se acord operatorilor
economici care ndeplinesc urmtoarele condiii:
a) sunt autorizai, conform legii, s desfoare activitatea
economic pentru care solicit licena i care urmeaz s fie
prestat i n domeniul jocurilor de noroc;
b) dein mijloacele necesare desfurrii activitii;
c) dein personalul necesar n vederea desfurrii activitii;
d) depun certificatul de atestare fiscal conform cruia nu
nregistreaz debite restante ctre bugetul de stat;
e) reprezentanii legali ai persoanei juridice depun o
declaraie, din care s rezulte c:
(i) documentaia este nsoit de declaraii pe propria
rspundere ale administratorilor i asociailor, din
care s rezulte c nu au fost condamnai printr-o
hotrre definitiv de condamnare pentru care nu a
intervenit reabilitarea;
(ii) documentaia este nsoit de declaraii pe propria
rspundere ale administratorilor i asociailor, din
care s rezulte c nu se afl ntr-o stare de
incompatibilitate, conform legii.
(2) n funcie de specificul activitii, operatorii economici care
desfoar activiti conexe n domeniul jocurilor de noroc n
Romnia, alii dect furnizorii de reele i servicii de comunicaii
electronice, astfel cum sunt ei definii n Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 111/2011, aprobat cu modificri i completri

prin Legea nr. 140/2012, cu modificrile i completrile


ulterioare, vor ndeplini urmtoarele cerine specifice astfel:
a) operatorii economici, care ofer management i faciliti
de gzduire pe platforma de jocuri prevzui la art. 20 alin. (6)
din OUG 77/2009, sunt: operatorii care dein platforme de
management i integrare specifice jocurilor de noroc la distan,
precum i operatorii de centre de stocare a serverelor (data
center), care trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
(i) vor face dovada deinerii dreptului de proprietate sau
de folosin asupra: platformei informatice/a spaiului
de gzduire a serverelor specifice jocurilor de noroc;
(ii) reprezentanii legali vor depune declaraia de
conformitate a serviciilor pe care operatorul
economic le poate desfura n beneficiul
organizatorilor de jocuri de noroc la distan;
(iii) vor depune certificatele de cazier judiciar emise de
autoritile romne sau documente similare, emise
de autoritile competente strine, din care s rezulte
c operatorul economic i reprezentanii si legali nu
au fost condamnai pentru svrirea unei infraciuni
cu intenie, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) operatorii economici care desfoar activiti de
producie, distribuie, inclusiv cei care ofer programe/
dispozitive pentru desfurarea sau managementul activitii de
jocuri de noroc, furnizorii de servicii de reparaii i ntreinere
pentru mijloacele de joc, import, export, achiziie
intracomunitar, livrare intracomunitar sau alte activiti cu
componente sau mijloace de joc:
(i) reprezentanii legali vor depune declaraii de
conformitate a produselor i serviciilor oferite de
operatorul economic;
(ii) vor depune certificatele de cazier judiciar emise de
autoritile competente romne sau documente
similare, emise de autoritile competente strine, din
care s rezulte c operatorul economic i
reprezentanii si legali nu au fost condamnai pentru
svrirea unei infraciuni cu intenie, pentru care nu
a intervenit reabilitarea;
c) procesatorii de pli:
(i) vor prezenta, dup caz, documentele de autorizare
ca instituie de plat sau documentele care atest
dreptul de organizare a jocurilor de noroc tradiionale;
(ii) vor depune certificatele de cazier judiciar emise de
autoritile romne sau documente similare, emise
de autoritile competente strine, din care s rezulte
c operatorul economic i reprezentanii si legali nu
au fost condamnai pentru svrirea unei infraciuni
cu intenie, pentru care nu a intervenit reabilitarea.
d) societile productoare i/sau distribuitoare de software
specializat n domeniul jocurilor de noroc, precum i societile
care transmit imagini cu jocuri de noroc caracteristice
cazinourilor, prevzute la art. 34 alin. (3) din prezenta hotrre:
(i) vor prezenta documentele care atest dreptul de
autor/dreptul de distribuie al/a programului informatic
specific;
(ii) reprezentanii legali vor depune declaraii de
conformitate a produselor i serviciilor oferite de
operatorul economic;
(iii) se vor depune certificatele de cazier judiciar emise
de autoritile competente romne sau documente
similare, emise de autoritile competente strine, din
care s rezulte c operatorul economic i
reprezentanii si legali nu au fost condamnai pentru
svrirea unei infraciuni cu intenie, pentru care nu
a intervenit reabilitarea;

(iv) pentru societile care transmit imagini cu jocuri de


noroc caracteristice cazinourilor, prevzute la art. 34
alin. (3) din prezentele norme metodologice, se vor
prezenta documentele doveditoare ale spaiului de
exploatare i contractele de furnizare;
e) persoane afiliate:
(i) reprezentanii legali ai operatorului economic sau
persoana fizic autorizat s desfoare activitatea
vor/va ntocmi i vor/va depune o descriere a
activitii desfurate, precum i domeniile de
internet pe care vor/va opera;
(ii) vor depune certificatele de cazier judiciar emise de
autoritile competente romne sau documente
similare, emise de autoritile competente strine, din
care s rezulte c operatorul economic i
reprezentanii si legali sau persoana fizic
autorizat s desfoare activitatea nu au/a fost
condamnai/condamnat pentru svrirea unei
infraciuni cu intenie, pentru care nu a intervenit
reabilitarea;
f) certificatori:
(i) operatorul economic va face dovada c deine cel
puin una dintre acreditrile ISO: ISO 17025,
ISO 17020;
(ii) operatorul economic nu se afl n relaie de
interdependen cu un organizator de jocuri de
noroc, de natur s mpiedice desfurarea
activitii;
g) auditori:
(i) operatorul economic va face dovada c deine cel
puin una dintre urmtoarele certificri ISO: ISO 17025
sau ISO 17020 i c deine personal calificat n
atestarea unui standard de securitate ISO 27001 sau
echivalent;
(ii) operatorul economic nu se afl n relaie de
interdependen cu un organizator de jocuri de
noroc, de natur s mpiedice desfurarea
activitii;
(iii) se vor depune certificatele de cazier judiciar emise
de autoritile competente romne sau documente
similare, emise de autoritile competente strine, din
care s rezulte c operatorul economic i
reprezentanii si legali nu au fost condamnai pentru
svrirea unei infraciuni cu intenie, pentru care nu
a intervenit reabilitarea;
h) organismele de evaluare a conformitii:
(i) operatorul economic va face dovada c deine cel
puin una dintre urmtoarele certificri ISO: ISO 17025,
ISO 17020;
(ii) operatorul economic nu se afl n relaie de
interdependen cu un organizator de jocuri de
noroc, de natur s mpiedice desfurarea
activitii;
(iii) se vor depune certificatele de cazier judiciar emise
de autoritile competente romne sau documente
similare, emise de autoritile competente strine, din
care s rezulte c operatorul economic i
reprezentanii si legali nu au fost condamnai pentru
svrirea unei infraciuni cu intenie, pentru care nu
a intervenit reabilitarea.
(3) Documentele necesare obinerii licenei clasa a II-a sunt
prevzute n anexa nr. 6b).
(4) Toi deintorii de licen clasa a II-a vor comunica o
adres electronic disponibil n vederea comunicrii cu Oficiul.
Documentele transmise la aceast adres se consider
comunicate.

CAPITOLUL VII
Obligaiile organizatorilor de jocuri de noroc
Art. 150. (1) Organizatorii de jocuri de noroc au, n funcie
de specificul activitii de jocuri de noroc desfurate,
urmtoarele obligaii:
a) s ntrein i s asigure funcionarea mijloacelor de joc i
a echipamentelor tehnice care asigur suportul pentru
organizarea, exploatarea i transmiterea jocurilor de noroc
autorizate, n condiii corespunztoare, n scopul meninerii
normelor i parametrilor de funcionare prevzui n verificrile
tehnice i n regulamentele de desfurare a jocurilor aprobate
de Comitet;
b) s asigure securitatea echipamentelor tehnice care permit
organizarea, exploatarea i transmiterea jocurilor de noroc
autorizate, a mijloacelor de joc i a accesoriilor aferente
acestora, cum ar fi: ceasuri, contoare, indicatoare, afiaje
electronice, instalaie de alimentare cu energie electric, inclusiv
a sigiliilor aplicate;
c) s prezinte toate documentele financiar-contabile,
regulamentele de organizare a jocurilor, verificrile tehnice ale
mijloacelor de joc i ale echipamentelor tehnice care asigur
suportul pentru organizarea, exploatarea i transmiterea
jocurilor de noroc autorizate sau alte documente solicitate de
ctre organele de control prevzute de lege;
d) s nu practice jocuri de noroc cu mese de joc sau cu
maini autorizate n alt locaie dect cea aprobat sau
comunicat ONJN, dup caz;
e) s in pentru activitatea de cazinou un registru special,
numerotat i nuruit, n care fiecare angajat care are acces n
sala de jocuri sau la casieria unitii s consemneze zilnic banii
personali, la intrarea i la ieirea din serviciu;
f) s nu permit participarea propriilor salariai, direct sau prin
interpui, la propriile jocuri de noroc organizate n condiiile legii;
g) s fac cunoscut n limba romn, la loc vizibil, valoarea
mizelor, valoarea impulsului, cota procentual de premiere din
totalul rulajului sumelor jucate sau valoarea premiilor pentru
acele jocuri de noroc pentru care se prevede o cot procentual
minim de ctig din totalul ncasrilor, conform prevederilor
prezentelor norme metodologice, regulamentelor de joc, precum
i licena de organizare a jocurilor de noroc i autorizaia/
autorizaiile de exploatare a jocurilor de noroc, conform
prevederilor prezentelor norme metodologice;
h) s in n fiecare locaie un registru unic de control,
numerotat, nuruit i tampilat conform prevederilor legale n
vigoare;
i) s respecte programul de funcionare, care va fi afiat
vizibil;
j) s in n permanen la casieria slii de joc i s pun la
dispoziia juctorilor caietul de reclamaii i sesizri, care va fi
numerotat, nuruit i sigilat prin tampilare de ctre organele
teritoriale ale ONJN n a cror raz teritorial se afl sala de joc;
k) s nu crediteze participanii la jocul de noroc i s asigure
distribuia bonusurilor ctre juctori n condiiile prevzute n
regulamentele aprobate;
l) s ia msurile necesare pentru ca fiecare angajat din slile
de jocuri s fie dotat cu un ecuson pe care s fie nscrise numele
i prenumele persoanei respective, precum i funcia deinut;
m) s informeze, prin adres, sediul teritorial ONJN despre
obinerea licenei de organizare a jocurilor de noroc i a
autorizaiei de exploatare a mijloacelor de joc pentru locaia
respectiv, n termen de 5 zile lucrtoare de la data intrrii n
vigoare a acestora;

n) s informeze, prin adres, sediul teritorial ONJN n a crui


arie teritorial se afl situat locaia i n care urmeaz s mute
mijloace de joc, n termen de 5 zile lucrtoare de la data
nceperii activitii;
o) s pstreze la sediul social sau la sediul ori domiciliul
reprezentantului autorizat licena de organizare i autorizaia de
exploatare a activitii i s afieze, la loc vizibil, n locaie sau
pe pagina de internet prin care se desfoar activitatea copia
licenei de organizare i a autorizaiei de exploatare pe care le
deine;
p) s declare la organul fiscal pn la termenul de plat
taxele prevzute la art. 13 alin. (1) i (3) i s transmit ONJN o
copie a documentului de plat n termen de 5 zile de la data
efecturii plii;
q) organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor
i cluburilor de poker sunt obligai s pstreze n arhiv toate
mrcile de control de la biletele de intrare vndute, pe o
perioad de minimum 5 ani, acestea constituind documente
justificative;
r) s nu permit accesul minorilor n locaiile n care se
desfoar activiti de jocuri de noroc, la mijloacele de joc sau
la sistemele informatice care permit participarea la jocurile de
noroc;
s) s asigure meninerea condiiilor avute n vedere la
autorizare pe ntreaga perioad de valabilitate a autorizaiei;
) s nu utilizeze denumirea de cazinou, casino sau
derivatele acesteia de ctre organizatori care nu dein
autorizaie de exploatare a acestei activiti;
t) s respecte regulamentele de joc aprobate de Comitet,
precum i prevederile referitoare la oferirea, transferarea i
evidenierea bonusurilor;
) s respecte prevederile prezentelor norme metodologice,
referitoare la ntocmirea/inerea evidenei primare zilnice i
lunare pentru fiecare categorie de joc de noroc tradiional i la
distan;
u) s respecte prevederile prezentelor norme metodologice,
referitoare la asigurarea accesului ONJN, la sistemul informatic
centralizator al organizatorilor de jocuri de noroc.
(2) Personalul ONJN poate participa la jocuri de noroc doar
n vederea realizrii atribuiilor de serviciu.
(3) Sunt interzise:
a) fapta organismului de evaluare a conformitii, de a elibera
mrci de verificare, etichete de tip ori sigilii, orice alte documente
sau nscrisuri, fr efectuarea verificrilor prevzute de normele
legale n vigoare;
b) fapta certificatorului/auditorului de a elibera documente
care atest aspecte neconforme ale realitii;
c) fapta afiliatului care nu comunic ONJN, n termen de
15 zile de la data ncheierii, contractul de afiliere ncheiat cu un
organizator de jocuri de noroc la distan.
CAPITOLUL VIII
Art. 151. (1) Constituie contravenii la regimul exploatrii
jocurilor de noroc urmtoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (2) i (3), art. 36
alin. (1), (2), (4), (5), (6), (7) i alin. (10), art. 40 alin. (2), art. 42
alin. (1), art. 43, art. 55, art. 61, art. 65 alin. (1) i (2), art. 68,
art. 74 alin. (4), art. 78, art. 80, art. 82 alin. (3), art. 84 alin. (4),
(6), (7), (8) i (9), art. 86, art. 88, art. 104 alin. (1), art. 109,
art. 117 alin. (2), art. 118 alin. (1), art. 126, art. 128, art. 129,
art. 132 alin. (7), art. 134 alin. (3), art. 136, art. 138 alin. (2),
art. 139, art. 140 i art. 150 alin. (1) lit. a), b), r), s), ), t), ), u),
art. 150 alin. (3);

b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1), (3), (4) i (5),


art. 8 alin. (2), (3), (5), (6) i (7), art. 9 alin. (1), (4), (5) i (6),
art. 12, art. 13 alin. (1), (2) i (3), art. 17, art. 49 i ale art. 150
alin. (1) lit. c)e), g)p);
c) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4), art. 59 i ale
art. 150 alin. (1) lit. r).
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) se sancioneaz cu
amend, aplicabil persoanei juridice, dup cum urmeaz:
a) ntre 25.00050.000 lei, faptele prevzute la alin. (1)
lit. a);
b) ntre 10.00025.000 lei, faptele prevzute la alin. (1) lit. b)
i c).
(3) Comitetul de Supraveghere poate dispune, n funcie de
consecinele produse, msura suspendrii autorizaiei/
autorizaiilor de exploatare a jocurilor de noroc pn la 6 luni,
pentru fiecare mijloc de joc n parte sau pentru toate mijloacele
de joc situate ntr-o locaie ori pentru locaia/locaiile
specializat(e), precum i pentru domeniile/platformele
operatorilor, n funcie de gravitatea faptelor constatate i a
consecinelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele
prevzute la alin. (1).
(4) n situaia prevzut la alin. (3), organele cu atribuii de
control nainteaz propunerea de sancionare i perioada
propus Comitetului, nsoite de ntreaga documentaie care st
la baza propunerii.
(5) Contravenientul poate achita n termen de cel mult 48 de
ore de la data ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la
data comunicrii acestuia jumtate din minimul amenzii
prevzute n prezentele norme metodologice, agentul
constatator fcnd meniune despre aceast posibilitate n
procesul-verbal.
Art. 152. (1) Organele cu atribuii de control din cadrul
ONJN au drept de constatare a contraveniilor i de aplicare a
sanciunilor contravenionale, de control asupra tuturor
aspectelor legate de modul de desfurare a activitii privind
jocurile de noroc, stabilite prin OUG 77/2009 sau prin prezentele
norme metodologice.
(2) Controlul prevzut la alin. (1) se efectueaz i la
solicitarea organelor de urmrire penal crora le sunt naintate
aspectele constatate.
(3) Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii
Banilor are drept de control conform competenelor atribuite prin
legislaia specific n vigoare n domeniul prevenirii i combaterii
splrii banilor i a finanrii terorismului.
(4) n cursul aciunilor de verificare i control asupra
respectrii prevederilor OUG 77/2009 i ale prezentelor norme
metodologice, organele abilitate menionate la alin. (1) vor
sesiza Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii
Banilor cu privire la suspiciuni legate de operaiuni de splare a
banilor sau asupra oricror nerespectri ale obligaiilor
prevzute n Legea nr. 656/2002, republicat, cu modificrile
ulterioare.
Art. 153. (1) n nelesul art. 23 alin. (2) din OUG 77/2009,
prin concursuri clandestine se neleg acele concursuri care nu
se desfoar ntr-un cadru organizat i avizat de autoriti, cum
ar fi: lupte de cini, de cocoi sau alte asemenea, curse auto
desfurate n alte condiii dect cele pentru care se dein
autorizaii i alte asemenea.
(2) n nelesul art. 23 alin. (2) din OUG 77/2009, prin jocuri
clandestine se neleg: jocurile tip alba-neagra n care se
utilizeaz mijloace de joc, cum ar fi: cri de joc, cauciucuri cu
timbre, capace cu boabe de cereale, capace cu bil i alte
asemenea.

CAPITOLUL IX
Dispoziii finale i tranzitorii
Art. 154. Organele fiscale centrale vor informa ONJN
despre nendeplinirea de ctre organizatori a obligaiilor
declarative i de plat sau despre neconstituirea la termen ori la
valoarea integral a garaniilor de acoperire a riscului de neplat
a obligaiilor fa de bugetul general consolidat.
Art. 155. (1) Operatorii economici care dein licen de
organizare i autorizaie/autorizaii de exploatare a jocurilor de
noroc la data intrrii n vigoare a prezentelor norme
metodologice, care ndeplineau condiiile prevzute n
OUG 77/2009 pentru oprirea activitii, vor putea exploata
activitatea n condiiile prevzute de legislaia n vigoare la data
emiterii acestora pn la data expirrii licenei de organizare sau
autorizaiei/autorizaiilor de exploatare, oricare dintre
evenimente intervine mai nti.
(2) Mijloacele de joc exploatate n condiiile prevzute n
prezentul articol nu vor putea fi mutate n alte locaii dect cele
pe care organizatorul le deinea la data notificrii inteniei de
renunare la activitate.
(3) Operatorii economici care au notificat intenia de
renunare la activitate nu vor putea solicita eliberarea unor noi
autorizaii de exploatare a jocurilor de noroc pentru o perioad
de 12 luni de la data expirrii autorizaiei dac exploatarea
activitii s-a realizat n condiiile prevzute la alin. (2).
Art. 156. (1) Pn la data licenierii societilor specializate
n vederea realizrii controlului tehnic al mijloacelor de joc,
organizatorii de jocuri de noroc vor putea utiliza pentru
desfurarea activitii programe informatice pentru care dein
certificate recunoscute ntr-un stat membru UE.
(2) Pentru o perioad de 90 de zile de la data intrrii n
vigoare a prezentelor norme, operaiunile de vnzare,
cumprare, nchiriere sau alte asemenea, n temeiul crora se
obine dreptul de folosin a mijloacelor de joc, sunt permise
ntre operatorii economici care nu dein licen clasa a II-a cu
respectarea condiiilor de notificare a operaiunii ctre ONJN.
(3) Organizatorii de jocuri de noroc de tip slot-machine vor
asigura interconectarea tuturor mijloacelor de joc prin protocolul
de comunicare serial la sistemul informatic unic la nivelul
organizatorului i conectarea acestuia la terminalul situat la
ONJN sau n locaia indicat de acesta, n conformitate cu
ordinului preedintelui ONJN. Interconectarea se va face n
termen de maximum 12 luni de la data intrrii n vigoare a
prezentelor norme metodologice.
(4) Operatorii economici care dein dreptul de organizare i
exploatare a jocurilor de noroc la distan, obinut conform art. II
alin. (7) din Legea 124/2015, desfoar activitatea cu
respectarea condiiilor stabilite la data acordrii. Dreptul de
organizare i exploatare anterior menionat, acordat n temeiul
deciziei Comitetului de Supraveghere, pentru o perioad de
12 luni, va putea fi revocat, anulat sau suspendat n aceleai
condiii prevzute pentru revocarea, anularea sau suspendarea
licenei de organizare sau a autorizaiilor de exploatare a
activitii.
CAPITOLUL X
Dispoziii finale
Art. 157. (1) Anexele nr. 18 fac parte integrant din
prezentele norme metodologice.
(2) Echivalentul n lei a taxelor i a celorlalte valori stabilite n
moneda euro, n cuprinsul OUG 77/2009 i n cuprinsul
prezentelor norme, altele dect cele aferente licenei de
organizare i autorizaiei de exploatare se stabilete anual, pe
baza cursului de schimb valutar stabilit n prima zi lucrtoare a
lunii octombrie din anul precedent, publicat n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Antet
Societatea ........................
Sediul social .................
CUI/Nr. de nregistrare .............
ara de origine ................
Telefon .............................
E-mail .............................
Licen nr. .. valabil pn la: .
data: ...................................
DECLARAIE

privind vnzarea/cumprarea mijloacelor de joc


Subsemnatul, .............., legitimat cu ................., avnd calitatea de administrator al Societii ............., cu sediul social n:
judeul ..............., localitatea ................., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod potal ...., avnd codul unic de nregistrare
......, prin prezenta declar vnzarea/cumprarea unui numr de ...... mijloace de joc, astfel:
*T*
Nr.
crt.

Tipul mijlocului de joc

Seria mijlocului de joc

Productorul

Anul de fabricaie

Locul de depozitare*)

*ST*
*) Se completeaz numai de operatorul economic care achiziioneaz mijloacele de joc.

Operator,
.
S.S.
n msura dezvoltrii aplicaiilor informatice suport, deinute i utilizate de ONJN, declaraia va fi redactat numai prin
utilizarea acestui mijloc, iar documentele care o nsoesc vor fi ataate n format electronic cu semntur digital.
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Antet
Societatea ........................
Sediul social .................
CUI/Nr. de nregistrare .............
ara de origine ................
Telefon .............................
E-mail .............................
Licen nr. .. valabil pn la: .
data: ...................................
DECLARAIE

privind importul, achiziia intracomunitar sau producia mijloacelor de joc


Subsemnatul, .........., legitimat cu .........., avnd calitatea de administrator al Societii ..........., cu sediul social n: judeul
..........., localitatea .........., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ....., cod potal ......, avnd codul unic de nregistrare ...........,
prin prezenta declar importul/achiziia intracomunitar/producia unui numr de ........ mijloace de joc, astfel:
*T*
Nr.
crt.

Tipul mijlocului de joc

Seria mijlocului de joc

Productorul

Anul de fabricaie

Locul de depozitare

Operator,

S.S.
n msura dezvoltrii aplicaiilor informatice suport, deinute i utilizate de ONJN, declaraia va fi redactat numai prin
utilizarea acestui mijloc, iar documentele care o nsoesc vor fi ataate n format electronic cu semntur digital.

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

Antet
Societatea ........................
Sediul social .................
CUI/Nr. de nregistrare .............
ara de origine ................
Telefon .............................
E-mail .............................
Licen nr. .. valabil pn la: .
data: ...................................
DECLARAIE

privind scoaterea din funciune a mijloacelor de joc


Subsemnatul, ................., legitimat cu ......, avnd calitatea de administrator al Societii .............., cu sediul social n:
judeul ......., localitatea ...., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod potal ...., avnd codul unic de nregistrare ..............,
prin prezenta declar scoaterea din funciune a unui numr de ...... mijloace de joc, astfel:
*T*
Nr.
crt.

Tipul mijlocului de joc

Seria mijlocului de joc

Productorul

Anul de fabricaie

Modul de scoatere
din funciune*)

Locul depozitrii

*ST*
*) Casare, export, stocare, conservare, depozitare.

Operator,

S.S.
n msura dezvoltrii aplicaiilor informatice suport, deinute i utilizate de ONJN, declaraia va fi redactat numai prin
utilizarea acestui mijloc, iar documentele care o nsoesc vor fi ataate n format electronic cu semntur digital.
ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

Antet
Societatea ........................
Sediul social .................
CUI/Nr. de nregistrare .............
ara de origine ................
Telefon .............................
E-mail .............................
Licen nr. .. valabil pn la: .
data: ...................................
DECLARAIE

privind mutarea mijloacelor de joc


Subsemnatul, ................., legitimat cu ......, avnd calitatea de administrator al Societii .............., cu sediul social n:
judeul ......., localitatea ...., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod potal ...., avnd codul unic de nregistrare ..............,
prin prezenta declar mutarea unui numr de ...... mijloace de joc, astfel:
*T*
Nr.
crt.

Tipul mijlocului de joc

Seria mijlocului de joc

Productorul

Anul de fabricaie

Adresa unde este


mijlocul de joc

Adresa unde se mut


mijlocul de joc

*ST*
Operator,

S.S.
n msura dezvoltrii aplicaiilor informatice suport, deinute i utilizate de ONJN, declaraia va fi redactat numai prin
utilizarea acestui mijloc, iar documentele care o nsoesc vor fi ataate n format electronic cu semntur digital.

ANEXA Nr. 5a)*


la normele metodologice

Modelul licenei de organizare a jocurilor de noroc

*) Anexa nr. 5a) este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 5b)*


la normele metodologice

Modelul licenei de organizare a jocurilor de noroc temporare

*) Anexa nr. 5b) este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 5c)*


la normele metodologice

Modelul autorizaiei de exploatare a jocurilor de noroc

*) Anexa nr. 5c) este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 5d)*


la normele metodologice

Modelul autorizaiei de exploatare a jocurilor de noroc

*) Anexa nr. 5d) este reprodus n facsimil.

ANEXA Nr. 6a)


la normele metodologice

DOCUMENTELE

necesare pentru obinerea licenei de organizare a jocurilor de noroc clasa I


n vederea obinerii licenei de organizare a jocurilor de
noroc, operatorii economici vor nainta Comitetului urmtoarea
documentaie:
1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicit
comitetului acordarea licenei de organizare a jocurilor de noroc.
Cererea va fi redactat i dactilografiat n limba romn, va fi
semnat de ctre reprezentantul legal al operatorului economic
i va conine adresa sediului social al operatorului economic,
datele de contact, respectiv: numr de telefon, fax, adres de
e-mail, i tipul de activitate pentru care se solicit licena;
2. opisul documentelor conform modelului anexat;
3. certificatul de nmatriculare la oficiul registrului comerului/
document similar emis de autoritate;
4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerului/
document similar emis de autoritate, din care s rezulte minim
urmtoarele:
(i) elementele de identificare ale operatorului economic,
respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa
sediului social, codul unic de nregistrare i alte date
de identificare;
(ii) capitalul social subscris i vrsat;
(iii) structura acionariatului sau a asociailor, dup caz;
(iv) numele, prenumele i adresa reprezentanilor legali;
(v) obiectul principal de activitate, conform reglementrilor
legale;
(vi) sediile secundare nregistrate i adresele acestora;
5. actul constitutiv al societii;
6. documente desemnare reprezentant autorizat n Romnia,
respectiv: contract i/sau mputernicire;
7. avizul organelor de poliie acordat tuturor reprezentanilor
legali/asociailor care dein minimum 5% din aciuni/
administratorilor. n situaia n care reprezentantul legal este un
operator economic, se va prezenta avizul organelor de poliie
acordat tuturor reprezentanilor legali ai acestuia;
8. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritile
competente pe a cror raz de competen se afl ultimul
domiciliu/sediu
social
cunoscut
al
reprezentanilor
legali/asociailor/administratorilor (n situaia n care exist mai
muli reprezentani legali, se va prezenta certificatul de cazier
judiciar sau alte acte emise de autoritile competente pentru
fiecare), din care s rezulte c mpotriva acestora nu s-a
pronunat o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare
pentru care nu a intervenit reabilitarea, n Romnia sau ntr-un
stat strin, pentru o infraciune prevzut de OUG 77/2009 sau
pentru o alt infraciune svrit cu intenie pentru care a fost
aplicat o pedeaps de minimum 2 ani cu nchisoarea;
9. certificatul de atestare fiscal, eliberat de organul fiscal
competent care administreaz creanele fiscale datorate de
operatorul economic;
10. declaraie pe propria rspundere a reprezentantului
legal/reprezentantului autorizat, al operatorului economic (n
situaia n care exist mai muli reprezentani legali, se va
prezenta declaraia fiecruia), din care s rezulte urmtoarele:
(i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o
hotrre definitiv pentru care nu a intervenit
reabilitarea;
(ii) nu se afl ntr-o stare de incompatibilitate, conform
legii;
(iii) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt
definii n Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i pentru

instituirea unor msuri de prevenire i combatere a


finanrii terorismului, republicat, cu modificrile
ulterioare, precum i faptul c acetia nu au fost
condamnai printr-o hotrre definitiv pentru care
nu a intervenit reabilitarea pentru o infraciune
prevzut de OUG 77/2009 sau pentru o alt
infraciune svrit cu intenie pentru care a fost
aplicat o pedeaps de minimum 2 ani cu
nchisoarea i nu se afl ntr-o stare de
incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de
lege;
(iv) mpotriva persoanei juridice sau a reprezentanilor
acesteia nu au fost luate msuri administrative
de tipul anulare, revocare sau suspendare a licenei
ori a autorizaiei n domeniul jocurilor de noroc
sau nu se afl n procedura de aplicare a unor
msuri administrative, n conformitate cu
prevederile OUG 77/2009, pentru o perioad de un
an nainte de data depunerii cererii pentru obinerea
licenei;
(v) n ultimii 3 ani nu au fost acionari i/sau
administratori la societi care au intrat n faliment;
(vi) administratorul/reprezentantul
autorizat
are
experien n domeniul organizrii i exploatrii de
jocuri de noroc;
(vii) administratorul/reprezentantul autorizat cunoate
legislaia specific jocurilor de noroc n vigoare;
(viii) administratorul/reprezentantul autorizat nu se afl
ntr-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta
este reglementat de legea romn;
11. numai pentru activitatea de pariuri se va prezenta
declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal i a
reprezentantului autorizat al operatorului economic c nu are,
direct sau prin interpui, legtur cu activitile ale cror
evenimente fac obiectul pariurilor pentru care se solicit licena
de organizare i autorizaia de exploatare;
12. numai pentru activitatea de jocuri tradiionale de tip:
cazinou, club de poker, festival de poker i pentru jocurile de
noroc la distan, se va prezenta dup caz dovada nregistrrii
ca operator de date cu caracter personal acordat de Autoritatea
Naional de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter
Personal/autoriti similare din Uniunea European;
13. dovada existenei sistemului informatic centralizator/
certificarea acestuia, dup caz, conform prevederilor Ordinului
preedintelui ONJN;
14. dovada dreptului de proprietate sau folosin asupra
drepturilor de proprietate intelectual utilizate de operatorul de
jocuri de noroc;
15. numai pentru jocurile de noroc la distan se vor mai
prezenta urmtoarele:
(i) dovada existenei unui cont bancar pentru
depozitarea fondurilor juctorilor deschis la o banc
din Romnia;
(ii) certificarea ntregului sistem informatic utilizat;
(iii) dovada amplasrii pe teritoriul naional a serverului
de siguran i n oglind;
16. alte date i informaii solicitate de ONJN;
17. n msura dezvoltrii aplicaiilor informatice suport,
deinute i utilizate de ONJN, cererea va fi redactat numai prin
utilizarea acestui mijloc, iar documentele prevzute n anex
vor fi ataate n format electronic cu semntur digital.

C E R E R E-T I P

pentru obinerea licenei de organizare a jocurilor de noroc clasa I


Antet
Societatea .............
Sediul social ......
CUI/Nr. de nregistrare ..
ara de origine .............
Telefon ..............
E-mail ...............
Ctre
Oficiul Naional pentru Jocuri de Noroc
Direcia general de autorizare jocuri de noroc
Subsemnatul, ......................................................................................., reprezentant legal/autorizat
(numele i prenumele reprezentantului legal/autorizat)

al Societii , CUI/nr. de nregistrare ., cu sediul social n .....................,


(ara)

............................................................................................,
(adresa)

prin prezenta solicitm acordarea licenei de organizare a jocurilor de noroc clasa I pentru jocuri de noroc tip  .
(tipul jocului)

Prin prezenta declarm c cunoatem prevederile legislaiei care reglementeaz jocurile de noroc n Romnia.
Data:
.

Organizator,

S.S.
OPISUL DOCUMENTELOR

pentru obinerea licenei clasa I


Nr.
crt.

Documente

1.

Cerere-tip

2.

Certificatul de nmatriculare la oficiul registrului comerului/document similar emis de autoritate

3.

Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerului/document similar emis de autoritate

4.

Actul constitutiv al societii

5.

Documente desemnare reprezentant autorizat n Romnia

6.
7.

Avizul organelor de poliie pentru reprezentantul autorizat/asociailor/administratorilor societii


Certificatul de cazier judiciar pentru reprezentantul autorizat/asociailor/administratorilor

8.

Certificatul de cazier fiscal pentru societate

9.

Certificatul de atestare fiscal pentru societate

10.

Declaraie pe propria rspundere a reprezentantului legal/reprezentantului autorizat (conform


pct. 10 din anexa nr. 6)

11.
12.

Declaraie pe propria rspundere a reprezentantului legal i a reprezentantului autorizat (conform


pct. 11 din anexa nr. 6)
Dovada nregistrrii, dup caz, ca operator de date cu caracter personal

13.

Dovada existenei sistemului informatic centralizator/certificarea acestuia, dup caz

14.

Dovada dreptului de proprietate sau folosin asupra drepturilor de proprietate intelectual


utilizate de operatorul de jocuri de noroc

15.

Dovada existenei unui cont bancar pentru depozitarea fondurilor juctorilor deschis la o banc
din Romnia, pentru jocurile de noroc la distan

16.

Dovada certificrii ntregului sistem informatic utilizat de operatorul de jocuri de noroc, pentru
jocurile de noroc la distan

17.
18.

Dovada existenei pe teritoriul naional a serverului de siguran i n oglind, pentru jocurile de


noroc la distan
Dovada nregistrrii cererii de acordare a autorizaiei de exploatare a jocurilor de noroc

19.

Termene i condiii

20.

Regulament de joc

21.

Alte date i informaii solicitate de ONJN

Nr. de pagini
(de la pag. ... la pag. ....)

ANEXA Nr. 6b)


la normele metodologice

DOCUMENTELE

necesare pentru obinerea licenei de organizare a jocurilor de noroc clasa a II-a


I. n vederea obinerii licenei clasa a II-a, operatorii
economici care ofer management i faciliti de gzduire pe
platforma de jocuri, respectiv: operatorii care dein platforme de
management i integrare specifice jocurilor de noroc la distan,
precum i operatorii de centre de stocare a serverelor (data
center), vor nainta Comitetului urmtoarea documentaie:
1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicit
Comitetului acordarea licenei clasa a II-a. Cererea va fi
redactat i dactilografiat n limba romn, va fi semnat de
ctre reprezentantul legal al operatorului economic i va conine
adresa sediului social al operatorului economic, datele de
contact respectiv: numr de telefon, fax, adres de e-mail, i
tipul de activitate pentru care se solicit licena;
2. opisul documentelor depuse;
3. certificatul de nmatriculare la oficiul registrului comerului/
document similar emis de autoritate;
4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerului/
document similar emis de autoritate, din care s rezulte minim
urmtoarele:
(i) elementele de identificare ale operatorului economic,
respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa
sediului social, codul unic de nregistrare i alte date
de identificare;
(ii) capitalul social subscris i vrsat;
(iii) structura acionariatului sau a asociailor, dup caz;
(iv) numele, prenumele i adresa reprezentanilor legali;
(v) obiectul principal de activitate, conform reglementrilor
legale;
(vi) sediile secundare nregistrate i adresele acestora;
5. actul constitutiv al societii;
6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritile
competente pe a cror raz de competen se afl ultimul
domiciliu/sediu
social
cunoscut
al
reprezentanilor
legali/asociailor/administratorilor (n situaia n care exist mai
muli reprezentani legali, se va prezenta certificatul de cazier
judiciar sau alte acte emise de autoritile competente pentru
fiecare), din care s rezulte c mpotriva acestora nu s-a
pronunat o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare
pentru care nu a intervenit reabilitarea, n Romnia sau ntr-un
stat strin, pentru o infraciune prevzut de OUG 77/2009 sau
pentru o alt infraciune svrit cu intenie pentru care a fost
aplicat o pedeaps de minimum 2 ani cu nchisoarea;
7. certificatul de atestare fiscal, eliberat de organul fiscal
competent care administreaz creanele fiscale datorate de
operatorul economic;
8. declaraie de conformitate a serviciilor pe care operatorul
economic le va desfura n beneficiul organizatorilor de jocuri
de noroc.
II. n vederea obinerii licenei clasa a II-a, operatorii
economici care desfoar activiti de producie, distribuie,
reparaii i ntreinere pentru mijloacele de joc, import, export,
achiziie intracomunitar, livrare intracomunitar sau alte
activiti cu componente sau mijloace de joc vor nainta
Comitetului urmtoarea documentaie:
1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicit
Comitetului acordarea licenei clasa a 2-a. Cererea va fi
redactat i dactilografiat n limba romn, va fi semnat de
ctre reprezentantul legal al operatorului economic i va conine
adresa sediului social al operatorului economic, datele de
contact, respectiv: numr de telefon, fax, adres de e-mail, i
tipul de activitate pentru care se solicit licena;

2. opisul documentelor depuse;


3. certificatul de nmatriculare la oficiul registrului comerului/
document similar emis de autoritate;
4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerului/
document similar emis de autoritate, din care s rezulte minim
urmtoarele:
(i) elementele de identificare ale operatorului economic,
respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa
sediului social, codul unic de nregistrare i alte date
de identificare;
(ii) capitalul social subscris i vrsat;
(iii) structura acionariatului sau a asociailor, dup caz;
(iv) numele, prenumele i adresa reprezentanilor legali;
(v) obiectul principal de activitate, conform reglementrilor
legale;
(vi) sediile secundare nregistrate i adresele acestora;
5. actul constitutiv al societii;
6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritile
competente pe a cror raz de competen se afl ultimul
domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanilor legali/
asociailor/administratorilor (n situaia n care exist mai muli
reprezentani legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar
sau alte acte emise de autoritile competente pentru fiecare),
din care s rezulte c mpotriva acestora nu s-a pronunat o
hotrre judectoreasc definitiv de condamnare pentru care
nu a intervenit reabilitarea, n Romnia sau ntr-un stat strin,
pentru o infraciune prevzut de OUG 77/2009 sau pentru o
alt infraciune svrit cu intenie pentru care a fost aplicat
o pedeaps de minimum 2 ani cu nchisoarea;
7. certificatul de atestare fiscal, eliberat de organul fiscal
competent care administreaz creanele fiscale datorate de
operatorul economic;
8. declaraie de conformitate a serviciilor pe care operatorul
economic le va desfura n beneficiul organizatorilor de jocuri
de noroc.
III. n vederea obinerii licenei clasa a II-a, procesatorii de
pli vor nainta Comitetului urmtoarea documentaie:
1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicit
Comitetului acordarea licenei clasa a 2-a. Cererea va fi
redactat i dactilografiat n limba romn, va fi semnat de
ctre reprezentantul legal al operatorului economic i va conine
adresa sediului social al operatorului economic, datele de
contact, respectiv: numr de telefon, fax, adres de e-mail, i
tipul de activitate pentru care se solicit licena;
2. opisul documentelor depuse;
3. certificatul de nmatriculare la oficiul registrului
comerului/document similar emis de autoritate;
4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerului/
document similar emis de autoritate, din care s rezulte minim
urmtoarele:
(i) elementele de identificare ale operatorului economic,
respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa
sediului social, codul unic de nregistrare i alte date
de identificare;
(ii) capitalul social subscris i vrsat;
(iii) structura acionariatului sau a asociailor, dup caz;
(iv) numele, prenumele i adresa reprezentanilor legali;
(v) obiectul principal de activitate, conform reglementrilor
legale;
(vi) sediile secundare nregistrate i adresele acestora;

5. actul constitutiv al societii;


6. vor prezenta, dup caz, documentele de autorizare ca
instituie de plat sau documentele care atest dreptul de
organizare a jocurilor de noroc tradiionale;
7. declaraie pe propria rspundere a reprezentantului legal,
al operatorului economic (n situaia n care exist mai muli
reprezentani legali, se va prezenta declaraia fiecruia), din
care s rezulte urmtoarele:
(i) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definii
n Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i pentru
instituirea unor msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu modificrile
ulterioare, precum i faptul c acetia nu au fost
condamnai printr-o hotrre definitiv de
condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea
pentru o infraciune prevzut de OUG 77/2009 sau
pentru o alt infraciune svrit cu intenie pentru
care a fost aplicat o pedeaps de minimum 2 ani cu
nchisoarea i nu se afl ntr-o stare de
incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de
lege;
(ii) numai pentru organizatorii de jocuri de noroc, c
mpotriva persoanei juridice sau a reprezentanilor
acesteia nu au fost luate msuri administrative de
tipul anulare, revocare sau suspendare a licenei clasa
a II-a, sau nu se afl n procedura de aplicare a unor
msuri administrative, n conformitate cu prevederile
OUG 77/2009, pentru o perioad de un an nainte de
data depunerii cererii pentru obinerea licenei;
(iii) n ultimii 3 ani nu au fost acionari i/sau administratori/
reprezentani autorizai la societi care au declarat
faliment.
IV. n vederea obinerii licenei clasa a II-a, societile
productoare i/sau distribuitoare de software specializat n
domeniul jocurilor de noroc, precum i societile care transmit
imagini cu jocuri de noroc caracteristice cazinourilor vor nainta
Comitetului urmtoarea documentaie:
1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicit
Comitetului acordarea licenei clasa a 2-a. Cererea va fi
redactat i dactilografiat n limba romn, va fi semnat de
ctre reprezentantul legal al operatorului economic i va conine
adresa sediului social al operatorului economic, datele de
contact, respectiv: numr de telefon, fax, adres de e-mail, i
tipul de activitate pentru care se solicit licena;
2. opisul documentelor depuse;
3. certificatul de nmatriculare la oficiul registrului
comerului/document similar emis de autoritate;
4. certificatul constatator emis de oficiul registrului
comerului/document similar emis de autoritate, din care s
rezulte minim urmtoarele:
(i) elementele de identificare ale operatorului economic,
respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa
sediului social, codul unic de nregistrare i alte date
de identificare;
(ii) capitalul social subscris i vrsat;
(iii) structura acionariatului sau a asociailor, dup caz;
(iv) numele, prenumele i adresa reprezentanilor legali;
(v) obiectul principal de activitate, conform reglementrilor
legale;
(vi) sediile secundare nregistrate i adresele acestora;
5. actul constitutiv al societii;
6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritile
competente pe a cror raz de competen se afl ultimul
domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanilor legali/
asociailor/administratorilor (n situaia n care exist mai muli
reprezentani legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar

sau alte acte emise de autoritile competente pentru fiecare),


din care s rezulte c mpotriva acestora nu s-a pronunat o
hotrre judectoreasc definitiv de condamnare pentru care
nu a intervenit reabilitarea, n Romnia sau ntr-un stat strin,
pentru o infraciune prevzut de OUG 77/2009 sau pentru o
alt infraciune svrit cu intenie pentru care a fost aplicat
o pedeaps de minimum 2 ani cu nchisoarea;
7. certificatul de atestare fiscal, eliberat de organul fiscal
competent care administreaz creanele fiscale datorate de
operatorul economic;
8. declaraie pe propria rspundere a reprezentantului legal,
al operatorului economic (n situaia n care exist mai muli
reprezentani legali, se va prezenta declaraia fiecruia), din
care s rezulte urmtoarele:
(i) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definii
n Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i pentru
instituirea unor msuri de prevenire i combatere a
finanrii terorismului, republicat, cu modificrile
ulterioare, precum i faptul c acetia nu au fost
condamnai printr-o hotrre definitiv de
condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea
pentru o infraciune prevzut de OUG 77/2009 sau
pentru o alt infraciune svrit cu intenie pentru
care a fost aplicat o pedeaps de minimum 2 ani cu
nchisoarea i nu se afl ntr-o stare de
incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de
lege;
(ii) mpotriva persoanei juridice sau a reprezentanilor
acesteia nu au fost luate msuri administrative de
tipul anulare, revocare sau suspendare a clasa a 2-a
sau nu se afl n procedura de aplicare a unor msuri
administrative, n conformitate cu prevederile OUG
77/2009, pentru o perioad de un an nainte de data
depunerii cererii pentru obinerea licenei;
(iii) n ultimii 3 ani nu au fost acionari i/sau administratori
la societi care au declarat faliment;
(iv) conformitatea serviciilor pe care operatorul economic
le poate desfura n beneficiul organizatorilor de
jocuri de noroc;
(v) administratorul are experien n domeniul n care se
solicit licena clasa a II-a;
9. vor prezenta documentele care atest dreptul de
autor/dreptul de distribuie al programelor informatice;
10. pentru operatorii care transmit imagini cu jocuri de noroc
caracteristice cazinourilor se vor prezenta: documentele
doveditoare ale spaiului de exploatare i contractele de
furnizare.
V. n vederea obinerii licenei clasa a II-a, persoanele afiliate
vor nainta Comitetului urmtoarea documentaie:
1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicit
comitetului acordarea licenei clasa a 2-a. Cererea va fi
redactat i dactilografiat n limba romn, va fi semnat de
ctre reprezentantul legal al operatorului economic/persoanei
fizice autorizate i va conine adresa sediului social al
operatorului economic, datele de contact, respectiv: numr de
telefon, fax, adres de e-mail, i tipul de activitate pentru care se
solicit licena;
2. opisul documentelor depuse;
3. certificatul de nmatriculare la oficiul registrului
comerului/document similar emis de autoritate;
4. certificatul constatator emis de oficiul registrului
comerului/document similar emis de autoritate, din care s
rezulte minim urmtoarele:
(i) elementele de identificare ale operatorului economic,
respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa
sediului social, codul unic de nregistrare i alte date
de identificare;

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

capitalul social subscris i vrsat;


structura acionariatului sau a asociailor, dup caz;
numele, prenumele i adresa reprezentanilor legali;
obiectul principal de activitate, conform reglementrilor
legale;
(vi) sediile secundare nregistrate i adresele acestora;
5. actul constitutiv al societii;
6. reprezentanii legali ai operatorului economic sau
persoana fizic autorizat s desfoare activitatea va ntocmi
i va depune descrierea activitii desfurate, precum i
domeniile de internet pe care vor opera;
7. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritile
competente pe a cror raz de competen se afl ultimul
domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanilor legali/
asociailor/administratorilor (n situaia n care exist mai muli
reprezentani legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar
sau alte acte emise de autoritile competente pentru fiecare),
din care s rezulte c mpotriva acestora nu s-a pronunat o
hotrre judectoreasc definitiv de condamnare pentru care
nu a intervenit reabilitarea, n Romnia sau ntr-un stat strin,
pentru o infraciune prevzut de OUG 77/2009 sau pentru o
alt infraciune svrit cu intenie pentru care a fost aplicat
o pedeaps de minimum 2 ani cu nchisoarea;
8. dup caz, contractul de afiliere ncheiat cu un organizator
de jocuri de noroc la distan.
VI. n vederea obinerii licenei clasa a II-a, certificatorii vor
nainta Comitetului urmtoarea documentaie:
1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicit
Comitetului acordarea licenei clasa a 2-a. Cererea va fi
redactat i dactilografiat n limba romn, va fi semnat de
ctre reprezentantul legal al operatorului economic/persoanei
fizice autorizate i va conine adresa sediului social al
operatorului economic, datele de contact, respectiv: numr de
telefon, fax, adres de e-mail, i tipul de activitate pentru care se
solicit licena;
2. opisul documentelor depuse;
3. certificatul de nmatriculare la oficiul registrului comerului/
document similar emis de autoritate;
4. certificatul constatator emis de oficiul registrului
comerului/document similar emis de autoritate, din care s
rezulte minim urmtoarele:
(i) elementele de identificare ale operatorului economic,
respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului
social, codul unic de nregistrare i alte date de identificare;
(ii) capitalul social subscris i vrsat;
(iii) structura acionariatului sau a asociailor, dup caz;
(iv) numele, prenumele i adresa reprezentanilor legali;
(v) obiectul principal de activitate, conform reglementrilor
legale;
(vi) sediile secundare nregistrate i adresele acestora;
5. actul constitutiv al societii;
6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritile
competente pe a cror raz de competen se afl ultimul
domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanilor legali/
asociailor/administratorilor (n situaia n care exist mai muli
reprezentani legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar
sau alte acte emise de autoritile competente pentru fiecare),
din care s rezulte c mpotriva acestora nu s-a pronunat o
hotrre judectoreasc definitiv de condamnare pentru care
nu a intervenit reabilitarea, n Romnia sau ntr-un stat strin,
pentru o infraciune prevzut de OUG 77/2009 sau pentru o
alt infraciune svrit cu intenie pentru care a fost aplicat
o pedeaps de minimum 2 ani cu nchisoarea;
7. operatorul economic va face dovada c deine cel puin
una din urmtoarele certificri ISO, respectiv ISO 17025 sau
ISO 17020, i c deine personal calificat n atestarea unui
standard de securitate ISO 27001 sau echivalent;

8. declaraie pe propria rspundere a reprezentantului legal,


care s ateste c operatorul economic nu se afl n relaie de
interdependen de natur s mpiedice desfurarea activitii
cu niciun organizator de jocuri de noroc.
VII. n vederea obinerii licenei clasa a II-a, auditorii vor
nainta Comitetului urmtoarea documentaie:
1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicit
Comitetului acordarea licenei clasa a II-a. Cererea va fi
redactat i dactilografiat n limba romn, va fi semnat de
ctre reprezentantul legal al operatorului economic/persoanei
fizice autorizate i va conine adresa sediului social al
operatorului economic, datele de contact, respectiv: numr de
telefon, fax, adres de e-mail, i tipul de activitate pentru care se
solicit licena.
2. opisul documentelor depuse;
3. certificatul de nmatriculare la oficiul registrului comerului/
document similar emis de autoritate;
4. certificatul constatator emis de oficiul registrului comerului/
document similar emis de autoritate, din care s rezulte minim
urmtoarele:
(i) elementele de identificare ale operatorului economic,
respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului
social, codul unic de nregistrare i alte date de identificare;
(ii) capitalul social subscris i vrsat;
(iii) structura acionariatului sau a asociailor, dup caz;
(iv) numele, prenumele i adresa reprezentanilor legali;
(v) obiectul principal de activitate, conform reglementrilor
legale;
(vi) sediile secundare nregistrate i adresele acestora;
5. actul constitutiv al societii;
6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritile
competente pe a cror raz de competen se afl ultimul
domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentanilor legali/
asociailor/administratorilor (n situaia n care exist mai muli
reprezentani legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar
sau alte acte emise de autoritile competente pentru fiecare),
din care s rezulte c mpotriva acestora nu s-a pronunat o
hotrre judectoreasc definitiv de condamnare pentru care
nu a intervenit reabilitarea, n Romnia sau ntr-un stat strin,
pentru o infraciune prevzut de OUG 77/2009 sau pentru o
alt infraciune svrit cu intenie pentru care a fost aplicat
o pedeaps de minimum 2 ani cu nchisoarea;
7. operatorul economic va face dovada c deine cel puin
una din acreditrile ISO, respectiv ISO 17025 sau ISO 17020;
8. declaraie pe propria rspundere a reprezentantului legal
care s ateste c operatorul economic nu se afl n relaie de
interdependen, de natur s mpiedice desfurarea activitii,
cu niciun organizator de jocuri de noroc.
VIII. n vederea obinerii licenei clasa a II-a, organismele de
evaluare a conformitii vor nainta Comitetului urmtoarea
documentaie:
1. cererea-tip, conform modelului anexat, prin care se solicit
Comitetului acordarea licenei clasa a 2-a. Cererea va fi
redactat i dactilografiat n limba romn, va fi semnat de
ctre reprezentantul legal al operatorului economic/persoanei
fizice autorizate i va conine adresa sediului social al
operatorului economic, datele de contact, respectiv: numr de
telefon, fax, adres de e-mail, i tipul de activitate pentru care se
solicit licena;
2. opisul documentelor depuse;
3. certificatul de nmatriculare la oficiul registrului comerului/
document similar emis de autoritate;

4. certificatul constatator emis de oficiul registrului


comerului/document similar emis de autoritate, din care s
rezulte minim urmtoarele:
(i) elementele de identificare ale operatorului economic,
respectiv: forma de organizare, denumirea, adresa sediului
social, codul unic de nregistrare i alte date de identificare;
(ii) capitalul social subscris i vrsat;
(iii) structura acionariatului sau a asociailor, dup caz;
(iv) numele, prenumele i adresa reprezentanilor legali;
(v) obiectul principal de activitate, conform reglementrilor
legale;
(vi) sediile secundare nregistrate i adresele acestora;
5. actul constitutiv al societii;

6. operatorul economic va face dovada c deine cel puin


una dintre acreditrile ISO 17025 sau ISO 17020;
7. declaraie de conformitate a serviciilor pe care operatorul
economic le va desfura n beneficiul organizatorilor de jocuri
de noroc;
8. declaraie a reprezentantului legal care s ateste c
operatorul economic nu se afl n relaie de interdependen, de
natur s mpiedice desfurarea activitii, cu niciun
organizator de jocuri de noroc.
9. orice alte date i informaii solicitate de ONJN.
IX. n msura dezvoltrii aplicaiilor informatice suport,
deinute i utilizate de ONJN, cererea va fi redactat numai prin
utilizarea acestui mijloc, iar documentele prevzute n anex vor
fi ataate n format electronic cu semntur digital.

C E R E R E-T I P

pentru obinerea licenei de organizare a jocurilor de noroc clasa a II-a


Antet
Societatea ....................
Sediul social .................
CUI/Nr. de nregistrare 
ara de origine ...............
Telefon ........................
E-mail .........................
Ctre
Oficiul Naional pentru Jocuri de Noroc
Direcia general de autorizare jocuri de noroc
Subsemnatul, ..................................................., reprezentant legal al Societii .....,
(numele i prenumele reprezentantului legal)

CUI/nr. de nregistrare la registrul comerului .................../J..../...../...., cu sediul social n .....................,


(ara)

.................................................,
(adresa)

prin prezenta solicitm acordarea licenei clasa a II-a pentru desfurarea . .
(tipul activitii)

Prin prezenta declarm c cunoatem prevederile legislaiei care reglementeaz jocurile de noroc n Romnia.
Data:
.....................

Operator,
......................
S.S.
ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

DOCUMENTELE

necesare pentru obinerea autorizaiei de exploatare a jocurilor de noroc


I. Pentru jocurile de noroc tradiionale
garantarea securizrii informaiilor centralizate care privesc
A. Pentru autorizaiile de exploatare a jocurilor de noroc totalul rulajelor pentru fiecare agenie de pariuri n parte, precum
de tip pariu n cot fix/mutuale/n contrapartid:
i modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul
1. cererea privind autorizarea activitii. Cererea va fi ONJN;
redactat i dactilografiat n limba romn, va fi semnat de
3. regulamentul de funcionare a fiecrui joc n parte, n care
ctre reprezentantul legal al operatorului economic i va conine:
va fi precizat, acolo unde este cazul, cota procentual acordat
datele de identificare ale solicitantului, genul de activitate pentru
pentru ctiguri din totalul rulajului ncasrilor;
care se solicit aprobarea, precum i locaiile/ageniile n care
4. documentele care atest dreptul de proprietate sau de
urmeaz a se desfura activitatea.
2. o descriere amnunit a activitii, inclusiv locaia n care folosin a spaiilor de joc (numai pentru punctele de lucru care
este amplasat serverul. Se vor preciza modalitatea de nu sunt cuprinse n certificatul constatator eliberat de oficiul
interconectivitate cu ageniile de pariuri, modalitatea i registrului comerului);

5. regulamentul intern partea special privind


organizarea i desfurarea activitii, n care vor fi precizate
detaliat: sarcinile i atribuiile personalului, sistemul de eviden
financiar-contabil, modul de asigurare a securitii
documentelor, a valorilor, precum i locaia n care este
amplasat serverul;
6. documente din care s rezulte dreptul de utilizare acordat
organizatorului de ctre deintorul de drept al programului
informatic;
7. dovada privind constituirea fondului de garanie;
8. declaraie pe propria rspundere din partea organizatorului
c spaiile n care urmeaz a fi desfurat activitatea
corespund din punct de vedere sanitar i respect normele
P.S.I.;
9. pentru completare cu noi agenii de pariuri:
a) cererea privind nregistrarea noilor agenii de pariuri.
Cererea va fi redactat i dactilografiat n limba romn, va fi
semnat de ctre reprezentantul legal al operatorului economic
i va conine: datele de identificare ale solicitantului, locaia
ageniilor i terminalele interconectate n sistem din cadrul
acestora;
b) modalitatea de interconectare cu serverul de referin al
sistemului;
c) dovada privind constituirea fondului de garanie;
d) declaraie pe propria rspundere din partea
organizatorului c spaiul/spaiile n care urmeaz a fi
desfurat activitatea corespunde/corespund din punct de
vedere sanitar i respect normele P.S.I.
B. Pentru autorizaiile de exploatare a jocurilor de noroc
n cazinouri:
1. cererea privind autorizarea activitii. Cererea va fi
redactat i dactilografiat n limba romn, va fi semnat de
ctre reprezentantul legal al operatorului economic i va conine:
datele de identificare ale solicitantului, tipul i seria mijloacelor
de joc care fac obiectul cererii, spaiul de joc n care urmeaz a
se desfura activitatea, precum i programul de funcionare;
2. o descriere amnunit a activitii, inclusiv schia spaiilor
de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de baz i
auxiliare;
3. regulamentul de funcionare a fiecrui joc n parte, n care
va fi precizat, acolo unde este cazul, cota procentual acordat
pentru ctiguri din totalul rulajului ncasrilor;
4. documentele care atest dreptul de proprietate sau de
folosin a spaiului de joc, precum i dovada nregistrrii ca
punct de lucru;
5. regulamentul de ordine interioar partea special
privind organizarea i desfurarea activitii, n care vor fi
precizate detaliat: sarcinile i atribuiile personalului, sistemul de
eviden financiar-contabil, modul de asigurare a securitii
documentelor, a valorilor i altele;
6. dovada privind verificrile tehnice eliberat de organismele
de evaluare a conformitii, numai acolo unde este cazul;
7. documentele care atest proveniena legal a mijloacelor
de joc;
8. dovada privind constituirea fondului de garanie;
9. persoana desemnat la nivelul conducerii executive pentru
asigurarea conformitii privind condiiile de autorizare;
10. declaraie pe propria rspundere din partea
organizatorului c spaiul n care urmeaz a fi exploatate
mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar i
respect normele P.S.I.;
11. pentru completare/mutare a mijloacelor de joc:

a) cererea privind completarea autorizaiei sau notificare de


mutare a mijloacelor de joc. Cererea/Notificarea va fi redactat
i dactilografiat n limba romn, va fi semnat de ctre
reprezentantul legal al operatorului economic i va conine:
datele de identificare ale solicitantului, tipul i seria mijloacelor
de joc care fac obiectul cererii, precum i spaiul de joc n care
urmeaz a se desfura activitatea;
b) o descriere amnunit a activitii, inclusiv nou schi a
spaiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc;
c) regulamentul de funcionare a fiecrui joc n parte, n care
va fi precizat, acolo unde este cazul, cota procentual acordat
pentru ctiguri din totalul rulajului ncasrilor;
d) documentele care atest proveniena legal a mijloacelor
de joc;
e) dovada privind constituirea fondului de garanie;
f) dovada privind verificarea tehnic eliberat de organismele
de evaluare a conformitii, numai acolo unde este cazul.
C. Pentru autorizaiile de exploatare a jocurilor de noroc
caracteristice cluburilor de poker:
1. cererea privind autorizarea activitii. Cererea va fi
redactat i dactilografiat n limba romn, va fi semnat de
ctre reprezentantul legal al operatorului economic i va conine:
datele de identificare ale solicitantului, tipul mijloacelor de joc
care fac obiectul cererii, spaiul de joc n care urmeaz a se
desfura activitatea, precum i programul de funcionare;
2. o descriere amnunit a activitii, inclusiv schia spaiilor
de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de baz i
auxiliare;
3. regulamentul de funcionare a fiecrui joc n parte;
4. documentele care atest dreptul de proprietate sau de
folosin a spaiului de joc, precum i dovada nregistrrii ca
punct de lucru;
5. regulamentul de ordine interioar partea special
privind organizarea i desfurarea activitii, n care vor fi
precizate detaliat: sarcinile i atribuiile personalului, sistemul de
eviden financiar-contabil, modul de asigurare a securitii
documentelor, a valorilor i alte aspecte prevzute de normele
legale n vigoare;
6. documentele care atest proveniena legal a mijloacelor
de joc;
7. dovada privind constituirea fondului de garanie;
8. declaraie pe propria rspundere din partea organizatorului
c spaiul n care urmeaz a fi exploatate mijloacele de joc
corespunde din punct de vedere sanitar i respect normele
P.S.I.
D. Pentru autorizaiile de exploatare a mijloacelor de joc
tip slot machine/aparate electronice atribuitoare de
ctiguri cu risc limitat/jocuri de videoloterie:
1. cererea privind autorizarea mijloacelor de joc tip slot
machine. Cererea va fi redactat i dactilografiat n limba
romn, va fi semnat de ctre reprezentantul legal al
operatorului economic i va conine: datele de identificare ale
solicitantului, tipul i seria mijloacelor de joc care fac obiectul
cererii, precum i spaiile de joc n care urmeaz a se desfura
activitatea, distinct pentru fiecare locaie n parte;
2. regulamentul de funcionare al fiecrui joc n parte, n care
va fi precizat, n mod obligatoriu, cota procentual acordat
pentru ctiguri din totalul rulajului ncasrilor;
3. documentele care atest dreptul de proprietate sau de
folosin, precum i dovada nregistrrii ca punct de lucru a
spaiului de joc;

4. regulamentul intern partea special privind


organizarea i desfurarea activitii, n care vor fi precizate
detaliat: sarcinile i atribuiile personalului, sistemul de eviden
financiar-contabil, modul de asigurare a securitii
documentelor, a valorilor, descrierea i funcionarea sistemului
informatic centralizator i altele;
5. dovada privind verificarea tehnic a mainilor electronice
cu ctiguri eliberat de organismele de evaluare a conformitii;
6. documentele care atest proveniena legal a mainilor
electronice cu ctiguri;
7. dovada privind constituirea fondului de garanie;
8. declaraie pe propria rspundere din partea organizatorului
c spaiul n care urmeaz a fi exploatate mijloacele de joc
corespunde din punct de vedere sanitar i respect normele
P.S.I.
E. Pentru autorizaiile de exploatare a jocurilor de noroc
tip bingo n sal:
1. cererea privind autorizarea activitii. Cererea, redactat i
dactilografiat n limba romn, semnat de ctre
reprezentantul legal al operatorului economic, va conine: datele
de identificare ale solicitantului, tipul i seria mijloacelor de joc
care fac obiectul cererii, spaiul de joc n care urmeaz a se
desfura activitatea, precum i programul de funcionare;
2. o descriere amnunit a activitii, inclusiv schia spaiilor
de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de baz i
auxiliare;
3. regulamentul de funcionare, n care va fi precizat,
obligatoriu, cota procentual acordat pentru ctiguri din totalul
rulajului ncasrilor;
4. documentele care atest dreptul de proprietate sau de
folosin a spaiului de joc, precum i dovada nregistrrii ca
punct de lucru;
5. regulamentul intern partea special privind
organizarea i desfurarea activitii, n care vor fi precizate
detaliat: sarcinile i atribuiile personalului, sistemul de eviden
financiar-contabil, modul de asigurare a securitii
documentelor, a valorilor i altele;
6. dovada privind verificarea tehnic a turbosuflantei,
eliberat de organismele de evaluare a conformitii;
7. documentele care atest proveniena legal a mijloacelor
de joc de baz i auxiliare;
8. dovada privind constituirea fondului de garanie;
9. declaraie pe propria rspundere din partea organizatorului
c spaiul n care urmeaz a fi exploatate mijloacele de joc
corespunde din punct de vedere sanitar i respect normele
P.S.I.
F. Pentru autorizaiile de exploatare a jocurilor bingo
organizate prin intermediul sistemelor reelelor de
televiziune:
1. cererea privind autorizarea activitii. Cererea va fi
redactat i dactilografiat n limba romn, va fi semnat de
ctre reprezentantul legal al operatorului economic i va conine:
datele de identificare ale solicitantului, tipul i seria mijloacelor
de joc care fac obiectul cererii, locaia n care urmeaz a se
desfura activitatea, inclusiv componenta televizat, precum i
locaiile prin care urmeaz a se face distribuia cartoanelor;
2. regulamentul de ordine interioar partea special
privind organizarea i desfurarea activitii, n care vor fi
precizate detaliat: sarcinile i atribuiile personalului, sistemul de
eviden financiar-contabil, modul de asigurare a securitii
documentelor, a valorilor, inclusiv locaia n care este amplasat
serverul. Se vor preciza modalitatea de colectare a datelor n

sistemul informatic, modalitatea i garantarea securizrii


informaiilor centralizate, precum i modalitatea de
interconectare cu sistemul instalat la nivelul ONJN;
3. acordul ncheiat pentru derularea activitii cu difuzorul de
programe televizate;
4. regulamentul de funcionare a fiecrui joc n parte, n care
va fi precizat cota procentual acordat pentru ctiguri din
totalul rulajului ncasrilor;
5. dovada privind verificarea tehnic a mijloacelor de joc,
eliberat de organismele de evaluare a conformitii;
6. documentele care atest proveniena legal a mijloacelor
de joc de baz i auxiliare;
7. dovada privind constituirea fondului de garanie;
8. declaraie pe propria rspundere din partea organizatorului
c spaiile n care urmeaz a fi desfurat activitatea de
distribuie a cartoanelor corespund din punct de vedere sanitar
i respect normele P.S.I.
G. Pentru autorizaiile de exploatare a tombolei:
1. cererea privind autorizarea activitii. Cererea, redactat i
dactilografiat n limba romn, semnat de ctre
reprezentantul legal al operatorului economic, va conine: datele
de identificare ale solicitantului, tipul de joc care face obiectul
cererii, spaiul de joc n care urmeaz a se desfura activitatea,
precum i programul de funcionare.
2. o descriere amnunit a activitii, inclusiv schia spaiilor
de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de baz i
auxiliare;
3. regulamentul de funcionare, n care va fi precizat,
obligatoriu, cota procentual acordat pentru ctiguri din totalul
rulajului ncasrilor;
4. documentele care atest dreptul de proprietate sau de
folosin a spaiului de joc, precum i dovada nregistrrii ca
punct de lucru;
5. regulamentul de ordine interioar partea special
privind organizarea i desfurarea activitii, n care vor fi
precizate detaliat: sarcinile i atribuiile personalului, sistemul de
eviden financiar-contabil, modul de asigurare a securitii
documentelor, a valorilor i altele;
6. dovada privind verificarea tehnic a mijloacelor de joc
utilizate, eliberat de organismele de evaluare a conformitii;
7. documentele care atest proveniena legal a mijloacelor
de joc de baz i auxiliare;
8. dovada privind constituirea fondului de garanie;
9. declaraie pe propria rspundere din partea organizatorului
c spaiul n care urmeaz a fi exploatate mijloacele de joc
corespunde din punct de vedere sanitar i respect normele
P.S.I.
H. Pentru autorizaiile de exploatare a jocurilor de noroc
temporare prevzute la art. 10 alin. (1) lit. c), lit. e) pct. (i) i
lit. f) din OUG 77/2009:
1. cererea privind autorizarea activitii. Cererea, redactat i
dactilografiat n limba romn, semnat de ctre
reprezentantul legal al operatorului economic, va conine: datele
de identificare ale solicitantului, tipul de joc care face obiectul
cererii, spaiul de joc n care urmeaz a se desfura activitatea,
precum i programul de funcionare;
2. o descriere amnunit a activitii, inclusiv schia spaiilor
de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de baz i
auxiliare;
3. regulamentul de funcionare, n care va fi precizat,
obligatoriu, cota procentual acordat pentru ctiguri din totalul
rulajului ncasrilor pentru fiecare tip de joc;

4. documentele care atest dreptul de proprietate sau de


folosin a spaiului de joc, precum i dovada nregistrrii ca
punct de lucru;
5. regulamentul intern partea special privind
organizarea i desfurarea activitii, n care vor fi precizate
detaliat: sarcinile i atribuiile personalului, sistemul de eviden
financiar-contabil, modul de asigurare a securitii
documentelor, a valorilor i altele;
6. dovada privind verificarea tehnic a mijloacelor de joc
utilizate, eliberat de organismele de evaluare a conformitii;
7. documentele care atest proveniena legal a mijloacelor
de joc de baz i auxiliare;
8. dovada privind constituirea fondului de garanie;
9. declaraie pe propria rspundere din partea organizatorului
c spaiul n care urmeaz a fi exploatate mijloacele de joc
corespunde din punct de vedere sanitar i respect normele
P.S.I.
I. Pentru autorizaiile de exploatare a festivalului de
poker:
1. cererea privind autorizarea activitii. Cererea va fi
redactat i dactilografiat n limba romn, va fi semnat de
ctre reprezentantul legal al operatorului economic i va conine:
datele de identificare ale solicitantului, tipul mijloacelor de joc
care fac obiectul cererii, spaiul/spaiile de joc n care urmeaz
a se desfura activitatea, dup caz, precum i programul de
funcionare;
2. o descriere amnunit a activitii, inclusiv schia spaiilor
de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de baz i
auxiliare, dup caz;
3. regulamentul de funcionare a fiecrui joc n parte;
4. documentele care atest dreptul de proprietate sau de
folosin a spaiului de joc;
5. regulamentul intern partea special privind
organizarea i desfurarea activitii, n care vor fi precizate
detaliat: sarcinile i atribuiile personalului, sistemul de eviden
financiar-contabil, modul de asigurare a securitii
documentelor, a valorilor i alte aspecte prevzute de normele
legale n vigoare;
6. documentele care atest proveniena legal a mijloacelor
de joc;
7. dovada privind constituirea fondului de garanie;
8. declaraie pe propria rspundere din partea organizatorului
c spaiul n care urmeaz a fi exploatate mijloacele de joc
corespunde din punct de vedere sanitar i respect normele
P.S.I.
II. Pentru jocurile de noroc la distan
Pentru autorizaiile de exploatare a jocurilor de noroc la
distan:
1. cererea privind autorizarea activitii. Cererea va fi
redactat i dactilografiat n limba romn, va fi semnat de
ctre reprezentantul legal/reprezentantul autorizat al
operatorului economic i va conine: datele de identificare ale
solicitantului, descrierea mijloacelor de joc i a echipamentelor
tehnice care asigur suportul pentru organizarea, exploatarea
i transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu
indicarea locaiei n care se afl acestea.
2. regulamentul de funcionare al fiecrui joc n parte, n care
va fi precizat, n mod obligatoriu, cota procentual acordat
pentru ctiguri din totalul rulajului ncasrilor i cu respectarea
prevederilor legale;
3. termenele i condiiile care reglementeaz utilizarea
platformei de joc

4. documentele care atest dreptul de proprietate sau de


utilizare asupra mijloacelor de joc i a echipamentelor tehnice
care asigur suportul pentru organizarea, exploatarea i
transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
5. documentele care atest efectuarea auditului asupra
echipamentelor tehnice care asigur suportul pentru
organizarea, exploatarea i transmiterea jocurilor de noroc care
fac obiectul cererii;
6. documentele care atest efectuarea certificrilor pentru
programul de joc, cota procentual teoretic de premiere (RTP)
i generatorul de numere aleatorii (RNG);
7. dovada privind constituirea fondului de garanie;
8. declaraie pe propria rspundere din partea
reprezentantului
legal/reprezentantului
autorizat
c
spaiul/spaiile n care urmeaz a fi instalate i utilizate
echipamentele tehnice care asigur suportul pentru
organizarea, exploatarea i transmiterea jocurilor de noroc
corespunde/corespund din punct de vedere sanitar i respect
normele P.S.I., n situaia n care dein echipamentele tehnice
pe teritoriul Romniei;
9. documentele care atest dreptul de utilizare acordat
organizatorului de ctre deintorul de drept al programului
informatic;
10. dup caz, dovada nregistrrii ca operator de date cu
caracter personal acordat de Autoritatea Naional de
Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal/alt
autoritate din Uniunea European;
11. orice alte date, documente i informaii solicitate de
ONJN.
III. Orice alte tipuri de jocuri de noroc, respectiv jocuri
noi sau combinaii de jocuri definite la art. 10 alin. (1)
lit. a)n) din OUG 77/2009:
1. cererea privind autorizarea activitii. Cererea va fi
redactat i dactilografiat n limba romn, va fi semnat de
ctre reprezentantul legal/reprezentantul autorizat al
operatorului economic i va conine: datele de identificare ale
solicitantului, descrierea mijloacelor de joc, a echipamentelor
tehnice care asigur suportul pentru organizarea, exploatarea
i transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu
indicarea locaiei n care se afl acestea, spaiul/spaiile de joc
n care urmeaz a se desfura activitatea, dup caz, precum i
programul de funcionare;
2. o descriere amnunit a activitii, inclusiv schia spaiilor
de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de baz i
auxiliare, dup caz;
3. regulamentul de funcionare al fiecrui joc n parte, n care
va fi precizat, n mod obligatoriu, cota procentual acordat
pentru ctiguri din totalul rulajului ncasrilor i cu respectarea
prevederilor legale;
4. regulamentul intern partea special privind
organizarea i desfurarea activitii, n care vor fi precizate
detaliat, dup caz: sarcinile i atribuiile personalului, sistemul
de eviden financiar-contabil, modul de asigurare a securitii
documentelor, informaiilor i datelor, modalitatea de
interconectare cu serverul de siguran i serverul n oglind,
locaiile acestora, precum i modalitatea de interconectare cu
ONJN, precum i planul de recuperare dup dezastru, sistemul
de backup al bazei de date utilizat;
5. documentele care atest dreptul de proprietate sau de
utilizare asupra mijloacelor de joc i a echipamentelor tehnice
care asigur suportul pentru organizarea, exploatarea i
transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

6. documentele care atest efectuarea auditului asupra


echipamentelor tehnice care asigur suportul pentru
organizarea, exploatarea i transmiterea jocurilor de noroc care
fac obiectul cererii;
7. documentele care atest efectuarea certificrilor pentru
programul de joc, cota procentual teoretic de premiere (RTP)
i generatorul de numere aleatorii (RNG), dup caz;
8. dovada privind constituirea fondului de garanie;
9. declaraie pe propria rspundere din partea
reprezentantului legal/reprezentantului autorizat c spaiul/
spaiile n care urmeaz a fi instalate i utilizate echipamentele
tehnice care asigur suportul pentru organizarea, exploatarea
i transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din
punct de vedere sanitar i respect normele P.S.I., n situaia n
care dein echipamentele tehnice pe teritoriul Romniei;

10. documentele care atest dreptul de utilizare acordat


organizatorului de ctre deintorul de drept al programului
informatic;
11. dup caz, dovada nregistrrii ca operator de date cu
caracter personal acordat de Autoritatea Naional de
Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal/alt
autoritate din Uniunea European;
12. orice alte date, documente i informaii solicitate de
ONJN.
Pentru toate categoriile de jocuri se va prezenta dovada
efecturii plilor aa cum este prevzut n prezentele norme
metodologice.
n msura dezvoltrii aplicaiilor informatice suport, deinute
i utilizate de ONJN, cererea va fi redactat numai prin utilizarea
acestui mijloc, iar documentele prevzute n anexe vor fi ataate
n format electronic cu semntur digital.

ANEXA Nr. 8
la normele metodologice

Antet
Societatea .....................
Sediul social .....................
CUI/Nr. de nregistrare ......
ara de origine ........................
Telefon .................................
E-mail: ..............................
Licen nr.  valabil pn la: .
data: .

NOTIFICARE

privind organizarea sistemelor de joc tip jackpot


Subsemnatul, ................, legitimat cu ............., avnd calitatea de administrator al Societii .........................., cu sediul
social n: judeul ......................, localitatea ......................, str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., cod potal ...., avnd
codul unic de nregistrare ....., prin prezenta v notificm organizarea unui numr de .... sisteme de joc tip jackpot, astfel:
*T*
Nr.
crt.

Identificarea sistemului
de tip jackpot

Numr de slot machine


interconectate

Tip slot machine

Serie slot machine

Locaia sistemului
de tip jackpot

*ST*
Operator,
.............................
S.S.

n msura dezvoltrii aplicaiilor informatice suport, deinute i utilizate de ONJN, notificarea va fi redactat numai prin utilizarea
acestui mijloc, iar documentele care o nsoesc vor fi ataate n format electronic cu semntur digital.

*) Anexa nr. 2 este reprodus n facsimil.

Prin ordin al preedintelui se organizeaz la nivel de compartiment, birou sau serviciu.


Prin ordin al preedintelui, n cadrul direciilor generale, se organizeaz compartimente, birouri sau servicii.
3 Prin ordin al preedintelui, n cadrul direciei generale, structurile-suport se organizeaz la nivel de compartimente, birouri sau servicii.
4 Prin ordin al preedintelui structurile teritoriale se organizeaz la nivel de serviciu.

Numrul maxim de posturi: 201


(inclusiv demnitarii, secretarul general
i cabinetul preedintelui)

S T R U C T U R A O R G A N I Z AT O R I C A O F I C I U L U I N A I O N A L P E N T R U J O C U R I D E N O R O C

(Anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 298/2013)

ANEXA Nr. 2*)

S-ar putea să vă placă și