Sunteți pe pagina 1din 3

Antonime: ereditarism-ambientalism

Raportul Faure dpdv al educatiei: exista o criza mondiala a educatiei


Legea memoriei (intuitiei): un material concret obiectual se fixeaza mai repede
decat unul abstract
Relatia educatia de baza - autoeducatie: dobandirea treptata a competentelor aut
oeducative, scopul major al educatiei de baza
100 de definitii studiate de Hubert si Planchard: supravietuirea societatii uman
e, diferit fata de natura
Procesele de informare la nivelul psihicului se deosebesc de procesele de formar
e din lumea viului: organismele umane au acelasi acces la informatie in mod dife
rit
Sarcina a educatiei morale: dezvoltarea abilitatilor empatetice
Reporter TV `nejudecand`: evita o manipulara grosolana proiectand propriile repr
ezentari prin selectia stirilor
Legea nr.84/95: educatia morala
Eu-l este: structura tripartida a personalitati, produsul enculturatiei si socia
lizarii
Deminativul `stiintele educatiei`: interdisciplinaritatea
Minima moralia: o educatie redusa la modelarea unilaterala a intelectului este u
n esec
Etimologia `educatie`: a scoate din, a conduce, a cultiva
Sarcini ale formarii intelectuale: dezvoltarea inteligentei logice si verbale
Personalitatea este: o unitate integrata si indestructibila de elemente a caror
configuratie este intotdeauna unica si irepetabila
Legea 84/95 finalitati: educatia formala
Botkin, Elmandjra, Malita: un risc pe care si-l asuma societatile contemporane
Logic, doua notiuni cu aceeasi sfera: eredtarism-inneism
Raport educatia scolara, permanenta si autoeducatie: educatia permanenta ese pri
ncipiul integrator al oricarei educatii indiferent de formele nivelele si modali
tatile ei
Principiul conexiunii inverse: experimentul lui Hurlock
Allport: P=f(M)
Cetatea educativa: sintagma formulata prima oara in Raportul Faure, desemnand o
metafora a societatii contemporane
Educatia pentru ace, ecologica, casnica: noile continuturi ale educatiei contemp
orane
O. Reboul: explozie informationala
Etimologie `pedagogie` si `paideia`: ideea de copilarie
Legea 84/95: promoveaza o invatare primitiva bazata pe conditionare
Notiune gen, notiune specie: educatia formala-educatia universitara
Intre interdisciplinaritatea si pluridisciplinaritate: distinctia este ca pluri,
presupune juxtapunerea cunostintelor provenind de la stiinte inrudite, iar inte
r, corelarea unor cunostinte provenind de la disciplne dferte
Performante superioare de invatare: capacitatea de a utiliza mai multe tipuri de
inteligenta, motivatie puternica
Stiintele educatiei releva: multiplicarea abordarilor interdisciplinare din care
se constituie discursul pedagogic contemporan
Raportul Faure: idee intelectuala
Helvetius: ambientalism
Birzea: educatia este conditionata cultural si istoric, e in continua schimbare
Dewey: educatia trebuie considerata un scop in sine intrucat ea ramane o permane
nta a vietii
Educatia clasificata dupa criteriul dimensiunilor personalitatii: educatia intel
ectuala,religioasa,morala,estetica,profesionala,fizica
Constantele evolutiei si invatarii: legea efectului
Notiuni logic echivalente: invatare - modificare comportamentala generata de leg
ea efectului
Legea 84/95 invatamantul romanesc: se vrea nonmanipulatoriu respectand libertate
a de constiinta a elevilor si familiilor acestora
Invatarea este: o schimbare comportamentala cu valoare adaptiva pe care individu
l o achizitioneaza si fixeaza in cursul experientei
Etimologie `pedagogie`: a calauzi copilul
Axiologia conceptului invatarii inovatoare: a cultiva o atitudine pluralista fat
a de valori, a intelege limitele propriei culturi. supravietuire si demnitatea u
mana
Dimensiunile educatiei: dimensiunile personalitatii
Potential educogen: curricula
Dpdv pedagogic: educatie-formare
Varianta radicala a ereditarismului: observarea comportamentului copiilor lupiza
ti si a efectelor actiunilor recuperatorii
Pedagogia ca un edificiu multietajat: Hubert
Intre formare si informare: exista o relatie care trebuie construita intrucat o
cunostinta nu poate fi formativa decat prin procesul prin care se ajunge la ea
Cartea Alba: o invatare inovatoare, bazata pe participarea agentilor
Legea invatarii, legea efectului: conexiuni inverse
Semnificatia pedagogica a ereditarismului: pesimism pedagogic
Legea efectului postuleaza: un raport intre valoarea adaptativa a unui comportam
ent aleatoriu si probabilitatea ca acel comportament sa fie fixat de catre subie
ct
Raportul Faure, UNESCO: a invata sa fii
Invatarea inovatoare are un caracter: global
Varianta radicala a ambientalismului infirma: experimentele cu cimpanzeii crescu
ti asemeni copiilor
Reboul, educatia permanenta si autoeducatia
Educatia permanenta: a invata sa fii
Etimologie `paideia`: copilarie, educatie, cultura
Noile educatii sunt: continuturi ale educatiei revendicate de problematica globa
la a lumii contemporane
Legea 84/95: una dintre sarcinile majore ale democratizarii educatiei este forma
rea libertatii de gandire intr-o lume pluralista
Dewey, principiile: intuitiei si legarii teoriei cu practica
Notiune gen, notiune specie: pilonii educatiei contemporane - a invata sa faci
Hubert, caract fundamentala a discursului pedagogic: interdisciplinaritatea
Categorile educatiei clasificate potrivit criteriului gradului de organizare: ed
ucatia formala, informala si nonformala
Efectul Pygmalion: principiul optimismului pedagogic
Constanta evolutiei si invatarii: legea efectului
Ilustrarea a noilor educatii: educatia ecologica
Legitatile psihologiei: accesibilitatii individualizarii si diferentierii
Dpdv logic, doua notiuni cu aceeasi sfera: interactionism - teoria dublei determ
inari
Legile memoriei: sistematizarii si continuitatii
Virus: poate fi virusata de ideologii manipulative contrare intereselor celui ce
invata
Comenius: principiul invatarii temeinice
Sarcini ale informarii intelectuale: asimilarea cunostintelor privind tehnicile
de lectura rapida
Proverb englezesc: principiul accesibilitatii diferentierii si individualizarii
Legea 84/95, finalitatile invatamantului romanesc contemporan: una dintre noile
educatii discriminate de UNESCO
Invatarea inovatoare dpdv axiologic: cultivarea unei atitudini pluraliste fata d
e valori
Formula lui Allport: caract interdisciplinar al discursului pedagogic
Rousseau: intuitie si accesibilitate
Tamplar si dascal: ca obiectul educatiei e de fapt un subiect capabil sa actione
ze pe cont propriu
Educatia intelectuala: a invata sa traiessti impreuna cu ceilalti
Legea 84/95, instruire si autoinstruire: desi le implica, enuntul nu epuizeaza n
ici unul dintre conceptele mentionate la a,b,c
Capacitatile de comunicare: prin toate dimensiunile si formele educatiei
Ipostaza a indoctrinarii in invatamant: a invata pe de rost fara a intelege
Manipulare: a determina un elev sa ia o decizie ascunzand dezavantajele deciziei
Etimologie `didactica`: arta de a invata pe altii
Educatia pentru democratie reprezinta: noile continuturi ale educatiei contempor
ane
Sarcini comune ale educatiei estetice si fizice: dezvoltarea unor calitati speci
fice legate de motricitate
Cerghit: pluralismul pedagogic
Sarcini comune educatiei estetice si religioase: gustul pentru sublim, armonie,
perfectiune
Principiu: norma de maxima generalitate a educatiei
Informarea morala: cunoasterea ideilor fundamentale din Declaratia Universala a
drepturilor Omului
Legile memoriei: invatarea constienta si activa
Educatia intelectuala: dezvoltarea empatiei
Pentru o teorie a instruirii, J Bruner: caracterul teleologic si istoric al educ
atiei si semnificatia morala a acestui fapt
Prin insulte ura fata de sine: indoctrinare
Educatie fara valori: scoala nu poate fi un spatiu al neutralitatii axiologice d
ar ea poate deveni un spatiu de dezbatere libera a celor mai diverse valori
Educatia permanenta este: principiul integrator al intregii educatii
Invatarea de mentinere: e centrata pe invatarea de reguli pentru a face fata uno
r situatii recurente
M. Rey: globalizarea
Genetica inteligentei j Larmat: interactionism
Invatamantul romanesc azi M. Miroiu: una dintre noile educatii
Legea comunicarii: accesibilitatii
Factorii perturbatori ai comunicarii didactice: bruiajul, blocajul, filtrajul
Mesajul ascuns, profesor autoritar: eu sunt in regula - tu nu esti in regula
Un profesor asculta activ elevul daca: parafrazeaza sintetic raspunsurile elevul
ui si formuleaza intrebari
Invatarea este: un proces intalnit atat la animal cat si la om
J Piaget: echilibrarea progresiva dintre asimilare si acomodare
Invatarea de tip skinnerian: tatonare, eroare, legea efectului
Teorie, iconic, simbolic si enactiv: Bruner
Invatarea de semnale, stimul raspuns si inlantuirea motorie: omului si animalulu
i
Invatarea constienta: rezolvarea de probleme
Invatarea este: o schimbare adaptativa in comportament
Ganditor antic: Aristotel
Dresajul este: invatare prin conditionare
A promova invatarea pe de rost: un exercitiu de indoctrinare
Ajustarea inteligentei: mintea de tip gregorian
Prezinta avantaje, ascunde dezavantaje: o tehnica de manipulare
Ideea invatarii observationale: teoria invatarii sociale
Teorie a personalitatii: teoria constructelor a lui G. Kelly
Timpul acordat de catre educatori tine de: limbajele emotionale