Sunteți pe pagina 1din 28

W

3*11

< r i

*
^

*
.

E D IT U R A

Gheorghe C. Ionescu

LEXICON
AL CELOR CARE, DE-A LUNGUL VEACURILOR,
S-AU OCUPAT CU
MUZICA DE TRADIIE BIZANTIN
N ROMNIA

Compozitori, teoreticieni, muzicologi,


dascli de psaltichie, copiti, interprei

EDITURA DIOGENE
Bucureti, 1994

CIO BA N U , G fceergh. pro*


fesor universitar, etnomuzicolog,
bizantinolog (n. 4 II 1909, com,
Pidureni, jud. Ilfov).
S ta d ii: Absolvent al Semina*

rulin' C entral din Bucureti (1931)1


Urmeaz cursurile Academiei Regalei
de Muzic i Art Dramatric din
Bucureti (1931-1938) cu Victori
Gheorghiu (teorie-solfegii), Mihail

Jo ra (arm onie), Dim itrie Cuclin


(forme muzicale). Constantin Bri*l
loiu (istoria muzicii, folclor), George
Breazul (pedagogia muzicii). tefan ]
Popescu (ansamblu coral, dirijat). Se|
specializeaz fn studiul paleografiei
bizantine
i cntului greg
loan D. Petrescu-V isarion (1944*
1946) n cadrul aceleiai instituii]
secia special de muzic religioas!
Doctor n muzicologie la Conser-J

Gheorghiu (teorie-aolteguj, jvunarr


Jor* (armonie), Dimitrie Cucliij
(forme muzicale), Constantin Bri.l
loiu (istoria muzicii, folclor), Georg
Breazul (pedagogia muzicii). tefan
Fopescu (ansamblu coral, dirijat). Se
specializeaz n studiul paleografiei
bizantine i cntului gregorian ct|
loan D. Petrescu-Visarion (1944^
1946) n cadrul aceleiai instituii,
secia special de muzic religioas.
Doctor n muzicologie la Conserj
vatorul
Gheorghedin Cluj!
Napoca.
F n c if n d e p lin ite: Cn
tre bisericesc n Bucureti (19351943). Profesor de muzic biseri-4
ceac la Seminarul C entral din|
Bucureti (1939-1952) i de teoriei
solfegii la Institutul Militar de]
Muzic din Bucureti (1942-1946)"

Cercettor tiinific (1949-1953) i


ef al Sectorului muzical (19541968) la Institutul de Etnografie i
Folclor din Bucureti. Lector (19651966) i Confereniar (1966-1971) la
Conservatorul George Enescu din
Iai.
Cercettor tiinific i cadru di
dactic de prestigiu, a depus o prodi
gioas activitate n domeniul publi
cisticii, folcloristicii i bizantino
logiei. A prezentat conferine, comu
nicri tiinifice, concerte lecii,
emisiuni radio-televizate. A parti
cipat la numeroase sesiuni tiinifice
interne i internaionale, la Bucu
reti, Cluj, Iai, la Moscova (1964),
Celje-Cehoslovacia (1965), Sofia
(1966), Bydgoszcz-Polonia (1966,
1972), Grotta-Ferrata (1968), Bmo
(1969, 1978), Viena (1981), Haga
(1985). A publicat articole, studii,
recenzii n principalele reviste de
specialitate din ar i din strintate
(Frana, Polonia, Italia, Bulgaria
.a.)
P r ifW

iul

A obinut P rem iu l A cad em iei


Romne (1957, 1978), Prem iul Uniu
nii Compozitorilor i M uzicologilor
din Romnia (1969. 1974, 1977,
1979 i 1992) i M arele Premiu al
Uniunii Compozitorilor (anul 1987).
Este decorat cu ordinul
/
Cultural, clasa a III-a (1969).

Muz teologie* B iz a n in o lo-

fgle. Volume: Studii de Etnomuzico-^


logie i B Tfantinolog ie, voi. I,
BllCUfli, Bdit 'MUzcn 1974 (con
ine 26 studii, din acestea 11 de
bizantinologie): Un c n tec din
colecia lui Anton Pann9 p. 146-153
(din Rev.de
,F
olcr Bucureti, an. II
(1957), nr. 1-2, p. 149-155); U n
cntec al lui Dimitrie Cantemir n
colecia lui Anton Pann9 p. 154-170
(din Rev.de
,F
olcr Bucureti, an. II
(1957), nr. 3, p. 81-96); c o a l a
muzical de la Putna, p. 265-277
]
(aprut n:
uzica,Bucureti, an. XVI O
M
(1966), nr. 9, p. 14-20); C u ltu r a
Ti
muzical bizantin p e te rito riu l
/

Romniei pn n secolul al
le ,a p. 278-286 (aprut n:
Bucureti, an. XXV (1966), nr. 11-12
(nov. dec.) p. 1052-1060); Idem, n:
Muzica Antiqua Europae
,
B y d g o s z c s , P
olskaActa Scientifica
Congressus, I, Zofia Lissa, Editor,
Warszawa, 1966; M a n u scrisele
psaltice romneti din secolul al
XVIII-lea, p. 287-296 (aprut n: GB,
Bucureti, an. XXVI (1967), nr. 1112 (nov. dec.) p. 1118-1123);
Cultura psaltic romneasc n
secolele al XVII-leai al XVIII-lea, p.
297-306 (aprut n: Musica Antiqua
Europae
,O
rientals Bydgoszcs,
Polska, 1972, p. 487-504); Originea
Canonului Stlprilor alctuit de
Dasclul rban, p. 307-316 (aprut
n: MO, Craiova, an. XXII (1970),
nr. 5-8 (mai-aug.) p. 778-787);
Anton Pann i romnirea cntrilor
bisericeti, p. 317-328 (aprut n:
B O R , Bucureti, an. LXXXVII
(1969), nr. 11-12 (nov. dec.) p.
1154-1160);
Muzica bisericeasc

o isen ceti, p. 317-328 (aprut n:


BOR, Bucureti, an. LXXXVII
(1969), nr. 11-12 (nov. dec.) p.
1154-1160);
Muzicabisericeasc
romnip^. 329^401 (aprut n: BOR,
Meiireti, an?~XC (1972), nr. 1-2
(ian. febr.) p. 162-195); Un Kyrie
eleison la patru voci n
bizantin la nceputul secolului al
XVIII-lea, p. 402-417; M u z ic a
bizantin, p. 418-440 (aprut n:
Stud.
uzic,. voi. VI, Bucureti,
M
JP 1970, p. 69-97). Studii de Etnomuzicologie i
izantvoi. II,
B
BirgureTi Edit. Muzic., 1979
(conine 25 studii; din acestei 13 de
bizantinologie):
^Coi muzica
religioas, p. 95-111 (aprut n:
BOR, Bucureti, an. LXV (1947), nr.
1-3 (ian. mart.) p. 30-49
clasificrii
,m
oduril p. 136-163
(aprut n:
uzica,Bucureti, an. IV
M
(1954), nr. 3 (mart) p. 5-10 i nr. 4
(april.) p.
l-liytyechim genului
cromatic n muzica bizantin, p. 164169 (aprut n: Stud. Muzic., voi. IX,
Bucureti, 1973, p. 109-118);
Muzicbizantin i cntece de lume
n manuscrise oltene n notaie
p sa ltic , p. 238-244;5

muzicale n notaie bizantin aflate


n
Romnia,p. 245-246 (aprut n:
Musikdes
Ostens,5, B
Kassel-Paris-London, 1969, p. 2324 yjStudiereamuzicii bizantine tn
R om nia, p. 247-251 (Comunicare
la: I Congrese Internationale di Studi
di m usica Byzantina e orientale
liturgica, Grottaferrata-ltalia, 1968),
3" Problem e i preocupri contem
p orane n paleografia muzical
romneasc,p. 252-256;
dintre text i m elodie n muzica
p sa ltic rom neasc, p. 257-262
(Comunicare la Colocviul interna
ional de la Brno-Cehoslovacia,
\969))fiRaportul dintre muzica litur
gic romneasc i muzica bizantin,
p. 263-268,vtPripelele lui Filothei
M onahul, p. 269-292,)\M anuscrisele
de laJPutna i unele probleme ale
culturii medievale romneti, p. 293305$Manuscriselemuzicale de la
Putna i problem a raporturilor
muzicale romno-bulgare n perioada
m ed ieva l , p. 306-322 (aprut n.

Rurn rocii

culturii medievale romneti, p. 293305


'^Manuscriselemuzicale de la
Putna i problem a raporturilor
muzicale romno-bulgare n perioada
m e d i e v a l ,p. 306-322 (a
Sud.
uzic.,voi. XII, Bucureti,
M
1976, p. 99-118; k%ia
muzical al lui Evstatie Protopsaltul de
la Putna, 1511, p. 323-378. Studii de
Etnomuzicologie i Bizantinologie,
voi. III, Bucureti, E dit Muzic.,
1992 (Conine 32 studii; din acestea
12 de bizantinologie): 4 Adoptarea
muzicii bizantine ca muzic de cult.
Vechime. Ci de ptrundere, p. 5460
tcoalamuzical de
p.
61-803te&7
nrrS86 de
~Drcrgv m irna vnpr~8t :S6J^Limbile de
cult la romni n lumina manuscri
selor
m
uzicale, p. 87-98 (aprut n:
MB, Timioara, an. XXXI (1981), nr.
7-9 (iul. se p t' p. 485-499;Muzica
romneasc n secolul activitii
c o r e sie n e , p. 99-104 (aprut n:
Cumidava, XIII, Coresi n cultura
romneasc. Braov, l983)J*Muzica
de cult bnean. Origine, vechime,
specific, p. 105-125 (aprut n: MB,
Timioara, an. XXXII (1982), nr. 1012 (oct dec.) p. 624-643
rificarea muzicii
, p. 126-

I
t
3

i_

^
r_
ei
le

le
Im
9r
ia

129; Teorie. Practic. Tradiie:


tori complementari necesari des
cifrrii vechii muzici bizantine, p.
130-135 (a p ru t n: S tu d . Muzic.,

voi. XVII, Bucureti. Edit Muzic.,


1 9 8 3 . p. 191-198); 7
marginea
C o n g r e su lu i Internaional de
tinologie de la Viena, p. 13
(publicat n: Stud. Muzic., voi.
XVIII, Bucureti, 1984, p. 169-183);
*C erce t ri n dom eniul muzicii
bizantine ntreprinse n Romnia, p.
150- 152?Trsturi caracteristice ale
m u z ic ii populare i de cult din
R o m n ia i unele probleme ale
raporturilor cu muzica slav, p. 153- I
15
7'i*
AntonPann i melosu
r o m n e s c , p. l75-i76;^Atenfie la I
te rm in o lo g ia folosit, p. 180-181', I
Johann Sebastian Bach i Contionale I
catholicum de loan Catoni, p. 196- i
201(publicat n: Muzica, Bucure
an.,XXVII (1977), nr. 12 (dec), p. 27- I
29; Circulaia n ar a unor creafii ale p
tg i D im itrie C antem ir, p. 2 0 2 - 2 0 ^ J
mmmgrsM* / ih/i^ - ___________

29; Circulaia tn ar a unor creajfHfr


tui
p> Etudes de

Dimitrie

Caht em
p.
musiqueancienne

Bucureti, Edit. M uzical, 1984


(conine 18 studii; din acestea 9 de
muzicologie-bizantinologie). George
Breazul et ses
rechercel
de folklore, p. 55-83 (Prefa la voi.
V, George Breazul: Pagini din istoria
muzicii rom neti. Bucureti, 1981);
Sur l'anciennele du genre chromatique
dans la musique byzantine, p. 93-99;

Thiorie,pratique, tradition Jac


teurs complementaires indispensables aux
dichiffragede l
byzantine ancienne, p. 100-106
(publicat n: XVI Internationaler
Byzantinis tenkongress,Akten 11/7,
Jahrbuchdes Osterreichischen
zantinis tik, 32/7, Sondendruck,
Wien, 1981, p. 29-37); Adoption de
la musique byzantine comme musique
liturgique.
A
ncienetet voies de
p i n itra tio n , p. 107-115 /

dans

himusique

Theorie, pratique, tradition


tears co m p le m en ta ires
sables aux ddchiffrage de la musique
b yza n tin e a n c ie n n e , p. 100-106
(publicat n: X V / In tern a tio n a le r
Byzantinis tenkongress , A kten
Jahrbuch des O sterreichischen
-

za n tin istik , 32/7, Sondendruck,


Wien, 1981, p. 29-37); A doption de
la musique byzantine com m e musique
liturgique.
A n cien n ete e t v
penetration, p. 107-115; L E cole de
musique de Putna, p. 116-I3^~(publicat n: Key. Routndifie, B nearest,
XXXIV-e annee (1980), nr. 7-8, p.
248-253; Idem, The Music Scholl o f
P u tn a , n: R o m a n ia n
R eview ,

XXXIVth year (1980). nr. 7-8 p. 2512 S T )z ~ b e s m a n u s c r its


certains' aspects de
metMvale
aine,p. 135-150
roum
(publicat n: Per. Roum. d Hist. de
I Art, s. TMC, Tom. XIII, Buca rest.
1976, p. 65-76);
L
giqueschez les roumains la
des
manuscrits
mp. 1
164; La musique psaltique roumaine
aux XVII-e et XVIIl-e
p. 165174 (publicat n: Muzica, Bucureti,
an. XXIII (1973), nr. 3 (mart.) p. 4246); Le
rapport entrele texte et la
melodie dans la musique psaltique
roumaine, p. 175-181 (publicat n:
Muzica, Bucureti, an. XXVI (1976),
nr. 2 (febr.) p. 40-44; Les traits caractdristiques de la musique folklorique et de culte roumain el certains
aspects de ses
raportsavecla musiqu
slave, p. 182-188 (publicat n: M u
zica, Bucureti, an. XXVIII (1978),
nr. 12 (dec.) p. 44-47); Un Kyrie

eleison4
quatrevoix en notation byzantineau commencement
XVlII-e
sitele, p. 189-196 (publicat n: Rev.
Room.
a H
ist.de l'Art, s. TMC, Tom.
VII, Bucarest, 1970, p. 45-52).

E d iii c r it ic e : A nton Pann,


Cntece de lum e. T ranscrise din
psaltic n notaia modern, cu un
studiu introductiv de Gh. Ciobanu,
Bucureti, ESPLA, 1955; Izvoare ale
muzicii
neti, voi. I, Docu
rom
menta: Culegeri de folclor i cntece
de lume. Bucureti, E d it Muzical,
1976; Izyoare ale muzicii romneti,
voi. II, D ocum enta: M u z i c
instrumental, vocal i psaltic din
secolele XVI-XIX, Bucureti, Edil
Muzical, 1978: hvoare ale
rom neti, voi. III, D ocumenta:
coalm uzical de la Putna.
Manuscrisul nr.
!PSfSf%T57&i de la
MnstireaPutna. An
hion.
Ediie ngrijit, prefaat~r adnotat
deOheorghe Ciobanu, Marin Ionescu
i Titar Moisescu, Bucureti, Edit
Mtrrir^lH 1980:
Irva___

coala muzical de la Putna. Ma


nuscrisul
nr,
-26/lai.
Ediie lngnjit&, prefaat i adnotat
de Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu
i Titus Moisescu, Bucureti; Edit.
Muzical, 1981; izvoare ale muzicii
r o m n e ti, voi. V, Documenta:
coal muzical
dela
ghionul lui
EvstatieProtopsaltul
r u i n e i .Ediie ngrijit, prefaat i
adnotat de Gheorghe Ciobanu i
Marin ionescu. Bucureti, Edit
Muzical, 1983;
Izvoareale muzicii
rom neti, voi. III B, Transcripta:
coala
muzical dela Putna.
Manuscrisul nr.
5
Stihirar. Transcrieri n notaie liniar
de Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu
i Titus Moisescu, Bucureti, Edit
MuzcarT984; Izvoare ale muzicii
rortrrrett7~\o\. IX, Transcripta:
Cntece de lume; Secolele XVIII-XIX.
Bucureti, 1985.

M i zlcologle Bizantin olo*; Articole, Studii: R o m e o


Ghircoiau, Contribuii la istoria
muzicii
rom
neti i unele probleme
ale cercetrii trecutului nostru

M z ic o log le B iz a n la oloI f ; Articole Studii: R o m e o


Ghirco iaii, *
*
Contribuii la isto
muzicii
rom
neti i unele probleme
ale cercetrii trecutului nostru
m uzical, n: Muzica Bucureti an.
XIV (1964). nr. 2 (febr.) p. 34-39
(Recenzie); Aspecte ale culturii
romneti n epoca feudal. Cteva
m anuscrise
,bizante n:
,
Bucureti, an. XIV (1964), nr. 5-6
(mai-iun.) p. 57-59; Un creator de
muzic la nceputul secolului al XV!
lea,n:
uzica,an. XIV (1964), nr.
M
5-6 (mai-iun.) p. 60-61 (n colab. cu
Cr. Ghenea); coala muzical de la
Pptna de pe
tirhputluitefa
i a! urmailor su Bucureti, Edit.
Ac. Romne, (Extras din Analele Ac.
Rm ne, Bucureti, an. 100 (1966),
sec. IV-a, voi. XVI p. 587-593);
Ritm ica neum elor bizantine n
transcrierile lui I.D. Petrescu i Egon
Welesz n raport cu practica
,
n: S C I A , s. TMC, Tom 34,
Bucureti, 1987, p. 34-41.
Etnom uzicolog de excepie,
alturi de preocuprile din domeniul

bizantinologiei, Gheorghe Ciobanu a


cules, a transcris i a publicat folclor
muzical, vocal i instrum ental. O
parte din acesta a constituit sursa
unor articole i studii reproduse In
cele trei volum e: S tu d ii d e
Etnomuzicologie i Bizantinologii*
i n tudes de m usique ancienne
roumaine**, altele fiind publicate
separat n Revista de F olclor i n
diverse alte reviste de profil. Reinem
dirf ciclul tipriturilor fo lclo rice
volumele: 200 cntece
n
colaborare cu V asile N ico lesc u
(1955) , Vechi cntece de viteji n
colaborare cu Alexandru Amzulescu
(1956) i
Lutarii din (C
lejan1969).

Bibliografie: Prichici, Constantin,


Anton Pann. Cntece de lume, In:
F olclor, Bucureti, nr. 1-2, 1956;
Oikonomides, D.V.,
BAnton
Pann. Cntece de lume, n: Laographia,
Atena, Tom. 16, 1956; Gbircoiau, Romeo,
Rspuns unei
,recnz n: M uzic
Bucureti, an. XIV (1964), nr. 10 (oct), p.
33-35; Cosma, Viorel, Compozitori i
muzicieni
ni. Mic Lexicon, Bucureti,
rom
Edit. Muzic., 1965, p. 72-7* m

Bucureti, an. XIV (1964), ar. i u ^ , r


33-35; Coama, Viorel, Compozitori i
muzicieni romni. Mic
, Bucureti,
Edit. Muzic., 1965. p. 72-73; Idem.
Muzicieni romni. Lexicon, Bucureti, Edit.
Muzic., 1970, x 117-118; Idem, Muzicieni
din Romnia. Lexicon
bvoL
I (A-O, Bucureti, Edit Muzic., 1989, p.
314-318; xxx, Gheorgbe Ciobanu
muzical bizantin pe teritoriul Romniei
pn n secolul al
Iu: S T ,
Bucureti, s. -a, an. XIX (1967), nr. 7-8
(sept o ct) p. 550 (Recenzie); A(lexandrescu), L(ucia), Gheorgbe Ciobanu, L es
modes chromatique dans la m usique
popul a ir e roumaine, n: SC IA, s. TMC,
B ucureti, Tom. 17, nr. 1, 1970;
Zottoviceanu, E., Le X lV-e
In tern a tional d*tudes B y za n tin e s,
Buca rest, 1971, n: Rev.
d*Hist de
TArt, s. TMC, Tom. IX, nr. 1, Buca rest,
1972, p. 89; Cosma, Lazr-O ctavian,
H ronicul m uzicii rom neti, voi. 1,
Bucureti, 1973, p. 384-385; Raiu, I.,
Drgoi, C., Gh.
,C
ioba n: M u z ic
Bucureti, an. XXIV (1974), nr. 3 (m art),
p. 48-49; K u rzgefasstes T o n kU n stle r

a
r
>

I
I

Lexic**, voi. I (A-fC),


i
H i i r i c l f l o i e i ,i
1974!
Moldoveana, Nici, Gheorghe
Studiide
etnomu
Bucureti, 1974, ta: BOR, Bucureti, a.

XCffl (1975), ar. 3-4 (mart april.) p. 475. j


482 (Recenzie); Idem, Preocupri de j
muzic i muzicologie n biserica ortodox
romn * ultimii 50 de ani (1925-1975),

ST, Bucureti, au XXIX (1977),


3-4
(mart. april) p. 278-279; Qeorgcscu, |
Florian, Izvoare ale muzicii romneti, voi. j
/, Gheorghe Ciobatm, Culegeri defolclor i
cntece de lume, k Muzica, Bucureti, au.
XXVII (1977), ar. 3 (mart,) p. 39-41
(R ecenzie); Mem,
Sourceal mus
roumaine, voi. I, par GA. Ciobanu, fa: j
Muzica, Bucureti, an. XXVIQ (1978), or. j
5 (mai) p. 43-46; Bucur-Barbu, Sebastian,
Documents de
la culture
enMuntenie, Motdavie et

n:

M
uzica, Bucureti, an. XXVII, nr. 10, j
1977, p. 44-46; Idem, Izvoare ale muzicii 1
rom neti, voi.
I,fa: Muzic
a. XXXI (1981), nr. 2 ( f e b r ^

a p h ia . A nton
a o g r a p h ia ,
e , R o m eo ,
i:
M u z ic
1 0 ( o c t ) , p.
pzitori i
U B u c u re ti,
*73; Id e m .
B ic ti, E d it
UMuzicieni
grafic, voi.
U 1 9 8 9 . p.
iu, C u ltu r a
lR o m n ie i
a, ta : S T ,
7 ), a r . 7 - 8
A (le x a n banu, L e s
m u s iq u e

%.T

MC

.
1970;
C ongrds
a n tin e s ,
i 9H i s t d e
B u c a re s t,
> c ta v ia n ,
v o L l,
in ia , L ,
fu z ic a ,

(m art),
Unstier

en
Mumtinte,Moldavi* 7 w i^
M u tic e , Bucureti an. XXVII. or. 10,
1977.
p.44-46; Idem. Izvoare a lt muzi
romneti, voi. III, fu: Muzica, Bucureti,
a a. XXXI (1981). ar. 2 (febr.) p. 40-41
(Recenzie): Buzera, Alexie, G h e o rg h e
C iob a nu, Izvoare ale m uzicii romneti,
voi. II. M uzica instrumental, vocal i
p sa ltic din se co le le
Edit.
M u zic a l , B u cu reti, 1978, la: M O ,
Craiova, au. XXX (1978), ar. 3-4 (mart.
april.) p. 185; Idem, G heorghe Ciobanu,
Studii de etnomuzicologie i bizantinologie,
voi. II, Bucureti, Edit. Muzical, 1979, n:
M O , Craiova, an. XXXIII (1981), nr. 4-6
(april, iun.) p. 347-348 (Recenzie); Sava,
Io sif Vartolomei, Luminia, Dicionar de
m u z ic , Bucureti, Edit. tiin. Encici.,
1979, p. 46; Stihi-Boos, Constantin, Ciobanu
G heorghe. Studii de E tnom uzicologie i
Bizantinologie (Studies in Ethnomusicology
a n d Byzantinology), Bucarest, The Musical
P ublishing H ouse, voi. 1 ,1 9 7 4 ,4 4 4 p. (voi.
II, 1979, 380p.), In: Rev. Roum.
de
VArt, s. TM C, Tom. XVII, Bucureti, 1980,
p. 122-133 (Recenzie); Ibidem, n: SCIA, s.

TMC, Tom. 27, Bucureti, 1980, p. 162169; Cozmei, M ihai, P le d o a rie pen tru
tr e c u tu l n o stru m uzical, n: C ronica, Iai,
an. XV, nr. 13 (739), 28 III 1980;
Dumitrescu, Iancu, Izvoare, n: Sptmna,
Bucureti, nr. 500, 4 VII 1980; Idem,

\\
<e
N
[k.
w
vol
rf*

lao.

41

qu<
n'
sr.
iafl
f*
ici

f*;

Imbold
la lectur, tu:
j,
Bucureti, ir. 515, 17 X 1980; Velei,
g
M irii, Gheorghe C io ba nu, Studii de
Etnomuzicologie i
,B
izantolgvoi. II,
Edit Muzical, Bucureti, 1979, n: GB,
y
Bucureti, an. XXXIX (1980), nr. 10-12
(oct. dec.) p. 948-953 (Recenzie); Vasile,

Visile, coala muzical de la


n:
/\
Cronica, Iai, an. XVI, nr. 35, 28 VIII
a,
1981; Idem, Pagini din istoria muzicii
ci
romneti,n:
C r o n i c a ,Iai, a
26, 25 VI 1982; irii, Adriana, coala
jJ
muzical de la
PutnaManuscris
56/544/576, Antologhion
,Buc
n:
SCIA, s. TMC, Tom. 28, Bucureti,
CJ
1981, p. 184-186; Popovici, Doru,
Eveniment editorial: M anuscrisele
muzicale de la Putna, n:
,
bl
Bucureti, nr. 561, 4 IX 1981; Sava, Iosif,
an
Amintirile muzicienilor romni: Dialoguri.
Evocri.
C
onfesiuni,B ucureti, Edit.
Muzic., 1982; Sa va, Iosif Rusu, Petru,
Istoria m uzicii universale n date,
|e
Bucureti, Edit. Muzic., 1983; Trebicip$
Marii, Hrisanta, Gheorghe Ciobanu.
$e<
Etudes de musique ancienne roumaine.
Bucarest, Edit. M uzical, 1984, n: Rev.
Roum.
d'Histde l'Art, %. TMC, Tom. XXII, mi<
Bucarest, 1985, p. 104-105 (Recenzie);______ re

4 <W|
'r S h t
t l fi
E d it.

Mo,
man.
*anu,

logie,
9, n:
r4 -6

>ava,
ar de
cicl.
b a fl

ie f
ie &

Wa
W Pl

Evenim ent editorial: M anuscrisele


muzicale de la
utna, In: Sptmna,
P
Bucureti, nr. 561, 4 IX 1981; Sava, Iosif,
Amintirile muzicienilor romni: Dialoguri.
Evocri.
onfesiu, Bucureti, Edit.
C
Muzic., 1982; Sa va, losif Rusu, Petru,
Istoria m uzicii universale n date,
Bucureti, Edit. Muzic., 1983; TrebiciMarin, Hrisanta, G heorghe Ciobanu.
Etudes de musique ancienne roumaine,
Bucarest. Edit. Muzical, 1984, n: Rev.
Roum. d*Hist de l 'Art, s. TMC, Tom. XXII,
Bucarest, 1985, p. 104-105 (Recenzie);
Ib id em , n: S C IA , s. TMC, Tom. 32,
Bucureti, 1985, p. 99-100; Moisescu,
Titus, Prolegomene bizantine, Bucureti,
1985, p. 211-213; Idem, Muzicologi romni
investignd problematica muzicii medieva
le: Gheorghe Ciobanu, n: Rev. Etnogr.
Folclor, Tom. 34, nr. 5, Bucureti, 1989;
Idem, Le
probU m e de la musique
medievale roumaine et Ies recherches de
VEcole naionale de musicologie. Vn de
ses ripresentants: Gheorghe Ciobanu, n:
Muzica, Bucureti, an. XXXIX, nr. 9-12
(sept. dec.), 1989,p. 79-88;
dicionar
enciclopedic, ed. IlI-a, Bucureti, Edit.
tiin. Encicl., 1986; Moisescu, Titus
Ionescu, Marin, Un catalog al manuscri
selor muzicale de la Putna, n: M uzica,
Bucureti, an. 1992, nr. 3, p. 113-129.

and ui Central
t al Oonserdeclamaiune
Kiriac (teoriescu Pasrea
Liceniat al

lin Bucureti
n Curtea de
i d vocal i
) i profesor

K31*1936) ia
m Vod din
n de capaciindar n anul
pregtitoare
itori (1918marea colii
c din Curtea

1934-1938).
e cu Chirii
tiiri,
tefanache
Pasrea, n
i la unison,

CIOBANII

G h eo rg k . pr

fesor universitar, etnom uzcolog,


bizantinolog (n. 4 11 1909, corn.
Pidureni, jud. Ilfov).

S ta d ii: Absolvent al Semina*


rului Central din Bucureti (1931).
Urmeaz cursurile Academiei Regale
de Muzic i Art Dramatric din
Bucureti (1931-1938) cu Victor
Gheorghiu (teorie-solfegii), Mihail
Jora (arm onie), Dimitrie Cuclin
(forme muzicale). Constantin Briloiu (istoria muzicii, folclor), George
Breazul (pedagogia muzicii). tefan
Popescu (ansamblu coral, dirijat). Se
specializeaz n studiul paleografiei
bizantine i cntului gregorian cu
loan D. Petrescu-Visarion (19441946) n cadrul aceleiai instituii,
secia special de muzic religioas.
D octor n m uzicologie la Conser
vatorul G heorgke Dima din ClujNapoca.

d, 1936). A
Itic pentru
o parte din
ravriil Musiil n o ete-te
i compoziaJe, tiprite,
m in te, glas.

F u n c i i n d e p l i n i t e : Cn
tre bisericesc n Bucureti (19351943). Profesor de m uzic biseri
ceasc la Seminarul C e n tra l din
Bucureti (1939-1952) i de teoriesolfegii la Institutul M ilitar de
M uzic din Bucureti (1942-1946).

79

Cercettor tiinific (1949-1953) i


ef al Sectorului muzical (19541968) la Institutul de Etnografie i
Folclor din Bucureti. Lector (19651966) i Cbnferentar (1966-1971) la
Ctaservatoru! George Enescu din
lai
Cercettor tiinific i cadru di
dactic de prestigiu, a depus o prodi (toat activitate n domeniul publi
cisticii, folcloristicii i bizantino
logiei A prezentat conferine, comu
nicri tiinifice, concerte lecii,
emisiuni radio-televizate. A parti
cipat la numeroase sesiuni tiinifice
interne i internaionale, la Bucu
reti, Cluj, lai, la Moscova (1964),
Celje-Cehoslovacia (1965), Sofia
(1966), Bydgoszcz-Polonia (1966,
1972), Grotta-Ferrata (1968), Brno
(1969, 1978), Viena (1981), Haga
(1985). A publicat articole, studii,
recenzii n principalele reviste de
specialitate din ar i din strintate
(Frana, Polonia, Italia, Bulgaria
**)
A obinut Premiul Academ iei
Romne (1957, 1978), Premiul Uniu
nii Compozitorilor i Muzicologilor
din Romnia (1969, 1974, 1977,
1979 i 1992) i Marele Premiu al
Uniunii Compozitorilor (anul 1987).
Este decorat cu ordinul M e r itu l
Cultural, clasa a Ill-a (1969).
M u z ic o lo g ie -B iz a n in o lo Me. Volume:Studii de Etnomuzicaloie i BT&mtinotogie, voi. I,
BtEtBE, WttrMuzTcT, 1974 (con
ine 26 studii, din acestea 11 de
bizantinologie): Un cntec din
colecia lui Anton Pann9 p. 146-153
I Rer. de Folclor, Bucureti, an. II
(1957), ar. 1-2, p. 149-155); U n
cntec oi lui Dimitrie Can temir n
colecia lui Anton Pann, p. 154-170
iimRef.de Folclor, Bucureti, an. II
(1957), ar. 3, p. 81-96); c o a la
muetceti de la Putna, p 265-277
(anda: Muzica, Bucureti, an. XVI
9, p. 14-20); C u ltu ra
bizantin pe teritoriul

Ciobanii

Romniei pn tn secolul al XVIIIle a, p. 278-286 (aprut n: G B ,


Bucureti, an. XXV (1966), nr. 11-12
(nov. dec.) p. 1052-1060); Idem, n:
Muzica Antiqua Europae Orientalis,
Bydgoszcs, Polska, Acta Scientiflca
C ongressus, I, Zofia Lissa, Editor,
Warszawa, 1966; M a n u s c r is e le
psaltice romneti din secolul al
XVIII-lea, p. 287-296 (aprut n: GB,
Bucureti, an. XXVI (1967), nr. 1112 (nov. dec.) p. 1118-1123);
Cultura p s attic & romneasc n
secolele al XVII-lea i al XVIII-lea, p.
297-306 (aprut n: Musica Antiqua
Europae O rientalis, Bydgoszcs,
Polska, 1972, p. 487-504); Originea
Canonului Stlprilor alctuit de
Dasclul rban, p. 307-316 (aprut
n: M O, Craiova, an. XXII (1970),
nr. 5-8 (mai-aug.) p. 778-787);
Anton Pann i romnirea cntrilor
b ise ric eti, p. 317-328 (aprut n:
B O R , Bucureti, an. LXXXVII
(1969), nr. 11-12 (nov. dec.) p.
1154-1160); Muzica bisericeasc la
romni, p. 329-401 (aprut n: BOR,
Bucureti, an. ^XC (1972), nr. 1-2
(ian. febr.) p. 162-195); Un Kyrie
eleison la patru voci n notaie
bizantin la nceputul secolului al
X V II I -le a , p. 402-417; M u z ic a
b iza n tin , p. 418-440 (aprut n:
Stud, Muzic., voi. VI, Bucureti,
g 1970, p. 69-97). Studii de Etnomu zicologie i Bizantinologie, voi. II,
B UC0fe ti, TEditr M uzic., 1 9 7 9
(conine 25 studii; din acestea 13 de
bizantinologie): ^Colindele i muzica
r e lig io a s , p. 95-111 (aprut n:
BOR, Bucureti, an. LXV (1947), nr.
1-3 (ian. m art) p. 30-49),g s to r icul
clasificrii modurilor, p. 136-163
(aprut n: Muzica, Bucureti, an. IV
(1954), nr. 3 (mart) p. 5-10 i nr. 4
(april.) p. lA 'iy ty e c h im e a genului
cromatic n muzica bizantin, p. 164169 (aprut n: Stud, Muzic., voi. IX,
B ucureti, 1973, p. 109-118);
iMuzic bizantin i cntece de lume
n manuscrise oltene n notaie
psa ltic , p. 238-244; "M anuscrise

Ciobanii
m uzicale tn notaie bizantin aflate
n R om nia, p. 245-246 (aprut n:
M u sik d es O s tens, 5, B ren reiter
K assel-P aris-L ondon, 1969, p. 2324y& Studierea m u zicii b izantine tn
R o m n ia , p. 247-251 (C om unicare
la: I Congreso Intem azionale di Studi
di m u sic a B yza n tin a e o rie n ta le
liturgica, G rottaferrata-Italia, 1968);
P ro b lem e i p re o c u p r i c o n te m
p o ra n e n p a le o g r a fia m u zic a l
r o m n e a s c , p. 252-256R a p o r t u l
dintre text i m elo d ie n m uzica
p sa ltic ro m n e a sc , p. 257-262
(Com unicare la C o lo cviu l in te rn a
io n a l de la B rn o -C eh o slo va c ia ,
1969))$Raportul dintre m uzica litur
gic romneasc i m uzica bizantin,
p. 263-268\yJPripelele lui F ilothei
M onahul, p. 269-292; \\Ma n u se r is ele
de la Putna i unele problem e ale
culturii m edievale romneti, p. 293305'yM anuscrisele m uzicale de la
P utna i p ro b le m a ra p o rtu rilo r
muzicale romno-bulgare n perioada
m e d ie v a l , p. 306-322 (aprut n:
Stud. M u zic., voi. XII, B ucureti,
1976, p. 9 9 - \ % \ V M a n u s c r i s u i
muzical al lui Evstatie Protopsaltul de
la Putna, 1511, p. 323-378. Studii de
Et no m uzic o log ie i B izantinologie,
voi. III, B ucureti, E d it M uzic.,
1992 (Conine 32 studii; din acestea
12 de b izantinologie):4 A doptarea
m uzicii bizantine ca muzic de cu lt.
Vechime. Ci de ptrundere, p. 546 0 lcoala m uzical de la Putna, p
61-80;VMr. n r r l8 8 6 de la mnstirea
D ragom irnar, p. S I S e ^ L im b ile de
cult la rom ni n lumina m anuscri
selor m uzicale, p. 87-98 (aprut n:
M B, Timioara, an. XXXI (1981), nr.
7-9 (iul. s e p t' p. 485-499;*M uzica
rom neasc n se co lu l activitii
c o r e s i e n e , p. 99-104 (aprut n:
C u m id a v a , XIII, C oresi n cultura
rom neasc. Braov, 19S3)\LMuzica
de cult bnean. Origine, vechime,
sp e cific, p. 105-125 (aprut n: M B,
Timioara, an. XXXII (1982), nr. 1012 (oct. dec.) p. 624-643);! V a lo rificarea m uzicii bizantine, p 126-

129; Teorie. Practic. Tradiie: Fcu


tori complementari necesari det
cifrrii vechii muzici bizantine, p
130-135 (aprut n: Stud. Muzk
voi. XVII, Bucureti. Edit Muzic
1983, p. 191-198); VPe m argin
Congresului Internaional de Bizan.
tino log ie de la Viena, p 136-14$
(publicat n: Stud. Muzic., voi
XVIII, Bucureti, 1984, p. 169-183);
**C ercetri n dom eniul muzicii
bizantine ntreprinse n Romnia, p
150-152^Trsturi caracteristice ale
muzicii populare i de cult din
Romnia i unele probleme ale
raporturilor cu muzica slav, p. 153
1 5 7 '^A n to n Pann i melosul
r o m n e sc , p. 175-176;^Atenie k
terminologia fo lo sit , p. 180-181;
Johann Sebastian Bach i Contionale
catholicum de lo a n Caioni, p. 196201 (publicat n: M u zica , Bucureti,
an.,X X V II (1977), nr. 12 (dec), p. 2729; Circulaia n ar a unor creaii ale
lui D im itrie CaH tem ir, p. 202-208.
W Etudes de m usique ancienne roumaine,
B u c u re ti, E dit. M u z ica l, 1984
(conine 18 studii; din acestea 9 de
m uzicologie-bizantinologie). George
Breazul et ses recherches d'histoirc el
de fo lk lo r e , p. 55-83 (Prefa la voi.
V, George Breazul: Pagini din istoria
m uzicii rom neti. Bucureti, 1981);
Sur ancienne t i du genre chromatique
dans la m usique byzantine, p. 93-99,
Theorie, p ratique, tradition fac
te u rs c o m p le m e n ta ire s indis pen
sables aux dichifjrage de la musique
b y z a n tin e a n c ie n n e , p. 100-106
(publicat n: X V I In te r natio naler
B yza n tin isten ko n g ress, A kten 11/7,
Jahrbuch des O sterreichischen By
z a n ti n is tik , 3 2 /7 , Sondendm ck.
Wien, 1981, p. 29-37); Adoption de
la musique byzantine comme musique
liturgique. A ncienne te et voies de
p i n itr a tio n , p. 107-115; L *Iscate de
musique de Putna, p. 116-134 (publi
cai n: R ev. R oum aine, Buca rest
XXXIV-e ann6e (1980). nr 7-8, p
248-253; Idem, The Music Schott q f
P u t n a , n: R o m a n ia n
R eview ,

81

XXXIVdi year (1980), nr. 7-8 p. 2512Sfk ix s mamtscrits de Putna et


certotns aspects ie la Ctvlttsarion
medidvmti roumaine, p. 135-150
(putffclt n: fter. Room. d'Hisl. de
VAH, t. TMC, Tom. XIII, Bucarest,
1976, p. 65-76); Les langues liturgiques chei les roumains la lumidre
des marmscrits musicaux, p. 151164; Im musique psaltique roumaine
aux XVU-e ei XVIII-e side les, p. 165174 (publicat n: M utica, Bucureti,
i. XXIII (1973), nr. 3 (mart) p. 4246); Le rapport entre le texte et la
mdfadie dans la musique psaltique
roumaine, p. 175-181 (publicat n:
Muzica, Bucureti, an. XXVI (1976),
nr. 2 (febr.) p. 40-44; Les traits caractdristiaues de la musique folklorique et de culte roumain et certains
aspects de ses reports avec la musique
slave, p. 182-188 (publicat n: M u
zica, Bucureti, an. XXVIII (1978),
nr. 12 (dec.) p. 44-47); Un Kyrie
eleison quatre voix en notation byzantine au commencement du XVIII-e
siecle, p. 189-196 (publicat n: Rev.
Rown. d'Hisl. de l'Art, s. TMC, Tom.
VII, Bucarest, 1970, p. 45-52).
Ediii critice: Anton Pann,
Cntece de lume. Transcrise din
psalic n notaia modern, cu un
studiu introductiv de Gh. Ciobanu,
Bucureti, ESPLA, 1955; Izvoare ale
muzicii romneti, voi. I, Docu
menta: Culegeri de folclor i cntece
de lume. Bucureti, Edit Muzical,
1976; Izvoare ale muzicii romneti,
vol. II, Documenta: M u z i c
instrumental, vocal i psalic din
secolele XVI-XIX, Bucureti, Edit
Muzical, 1978: Irvoare ale mujicii
romneti, voi. III, Documenta:
coal muzical de la Putna.
tiSuihsuTnr. 56/544576 la
Mttnsfirea- Putna. AntoToghion.
ngrijit*, -prefaat i adnotat
dr0heorjhe Ciobanu, Marin Ionescu
b Trtut Moticecn, Bucureti, Edit
Mqpcal. 1980; izvoare ale muzicii
romtMitt' \. TV, Documenta:

Ciobanii
coala muzical de la Putna. Ma
nuscrisul nr. t-26/lai. Antologhion.
EdiITe ngrijit, prefaat i adnotat
de Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu
i Titus Moisescu, Bucureti, Edit.
Muzical, 1981; Izvoare ale muzicii
ro m n e ti, voi. V, Documenta:
coal muzical de la Putna. Antologhionul lui Evstatie Protopsaltul
Putnei. Ediie ngrijit, prefaat i
adnotat de Gheorghe Ciobanu i
Marin Ionescu, Bucureti, Edit
Muzical, 1983; Izvoare ale muzicii
rom neti, voi. III B, Transcripta:
coala muzical de la Putna.
Manuscrisul nr. 56/544/576 l.P.II.
Stihirar. Transcrieri n notaie liniar
de Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu
i Titus Moisescu, Bucureti, Edit
MUzrcari984; Izvoare ale muzicii
rom w eytK ~\ol. IX, Transcripta:
Cntece de lume; Secolele XV1II-XIX,
Bucureti, 1985.
M u z ic o lo g ie -B iz a n tin o lo
g i* : Articole, Studii: R o m e o
Ghircoiau, Contribuii la istoria
muzicii romneti i unele probleme
ale cercetrii trecutului nostru
muzical, n: Muzica, Bucureti, an.
XIV (1964). nr. 2 (febr.) p. 34-39
(Recenzie); Aspecte ale culturii
romneti n epoca feudal. Cteva
manuscrise bizantine, n: M uzica,
Bucureti, an. XIV (1964), nr. 5-6
(mai-iun.) p. 57-59; Un creator de
muzic la nceputul secolului al XVIlea, n: Muzica, an. XIV (1964), nr.
5-6 (mai-iun.) p. 60-61 (n colab. cu
Cr. Ghenea); coala muzical de la
Pptna de pe timpul tui tefan ce! Mare
i al urmailor si. Bucureti, Edit.
Ac. Romne, (Extras din Analele Ac.
KZnrnne, Bucureti, an. 100 (1966),
sec. IV-a, voi. XVI, p. 587-593);
Ritmica neumelor bizantine n
transcrierile lui I.D. Petrescu i Egon
Welesz n raport cu practica actual,
n: S C I A , s. TMC, Tom. 34,
Bucureti, 1987, p. 34-41.
Enomuzicolog de excepie,
alturi de preocuprile din domeniui

Ciobanii
bizantinologiei, Gheorghe Ciobanu a
cules, a transcris i a publicat folclor
m uzical, vocal i instrumental. O
parte din acesta a constituit sursa
unor articole i studii reproduse n
c e le trei volum e: **
E tnom upco log ie
Biz
i n
Etudes de
r o u m a in e , altele Hind publicate
separat n Revista de Folclor i n
diverse alte reviste de profil. Reinem
dirf ciclu l tipriturilor folclorice
volumele: 200 cntece i doine ~ n
co lab o rare cu Vasile Nicole seu
(1955) . Vechi cntece de viteji n
colaborare cu Alexandru Amzulescu
(1956) i Lutarii din Clejani (1969).
PrinU:-

--