Sunteți pe pagina 1din 32

Anul 176 (XX) Nr.

647

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

Joi, 11 septembrie 2008

SUMAR

Nr.

25.
26.

45.

865.

866.

Pagina
HOTRRI ALE CAMEREI DEPUTAILOR
Hotrre cu privire la validarea unor mandate de
deputat ......................................................................
Hotrre privind modificarea Hotrrii Camerei
Deputailor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenei
nominale a comisiilor permanente ale Camerei
Deputailor ................................................................
HOTRRI ALE SENATULUI
Hotrre pentru modificarea Hotrrii Senatului
nr. 64/2004 privind aprobarea componenei numerice
i nominale a comisiilor permanente ale Senatului ....
DECRETE
Decret pentru supunerea spre ratificare
Parlamentului a amendamentului convenit ntre
Romnia i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
prin scrisoarea semnat la Bucureti la 18 aprilie 2008
i la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de
mprumut dintre Romnia i Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei, semnat la Bucureti la 27 decembrie
2005 i la Paris la 10 ianuarie 2006 ..........................
Decret pentru supunerea spre ratificare
Parlamentului a Acordului de mprumut (Proiect privind

Nr.

Pagina
completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea
European pentru restructurarea agriculturii) dintre
Romnia i Banca Internaional pentru Reconstrucie
i Dezvoltare, semnat la Bucureti la 28 decembrie
2007 ..........................................................................

867. Decret pentru eliberarea din funcie a unui


procuror ....................................................................

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

886. Hotrre pentru aprobarea Normelor de clasare a


bunurilor culturale mobile ..........................................

513

1.023. Hotrre privind modificarea i completarea anexei


nr. 3 la Hotrrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului ..........................................

1420

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
3

976. Ordin al ministrului mediului i dezvoltrii


durabile privind aprobarea Metodologiei pentru
determinarea bazinelor hidrografice cu caracter
torenial n care se afl aezri umane expuse
pericolului viiturilor rapide ........................................

2131

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008

HOTRRI ALE CAMEREI DEPUTAILOR


PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

HOTRRE
cu privire la validarea unor mandate de deputat
n temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat, ale Legii nr. 161/2003 privind unele msuri
pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i
sancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Legii nr. 144/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
Ageniei Naionale de Integritate, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 2 i ale art. 4 alin. (1) i (2) din Legea nr. 96/2006
privind Statutul deputailor i al senatorilor, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 10 i 201 din Regulamentul
Camerei Deputailor, republicat, cu modificrile ulterioare, i avnd n vedere Raportul Comisiei de validare,
Camera Deputailor adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Se valideaz urmtoarele mandate de deputat:
mandatul de deputat al domnului Alui Gheorghe Adrian,
declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, n
Circumscripia electoral nr. 29 Neam pe lista Alianei Dreptate
i Adevr PNL-PD, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei
domnului Pruteanu Vasile;

mandatul de deputat al domnului Zisopol Drago-Gabriel,


declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, n
Circumscripia electoral nr. 42 Bucureti pe lista Uniunii Elene
din Romnia, mandat devenit vacant ca urmare a decesului
deputatului Fotopolos Sotiris.

Aceast hotrre a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din data de 8 septembrie 2008.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

BOGDAN OLTEANU
Bucureti, 8 septembrie 2008.
Nr. 25.
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

HOTRRE
privind modificarea Hotrrii Camerei Deputailor nr. 42/2004
pentru aprobarea componenei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputailor
n temeiul art. 42 i al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputailor, republicat, cu modificrile ulterioare,
Camera Deputailor adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Hotrrea Camerei Deputailor nr. 42/2004
pentru aprobarea componenei nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputailor, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004,
cu modificrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
domnul deputat Nicolae Alexandri, aparinnd Grupului
parlamentar al Partidului Naional Liberal, este desemnat n
calitatea de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor,
corupiei i petiii;
domnul deputat Ciocnea-Teodorescu Adrian, aparinnd
Grupului parlamentar al Partidului Naional Liberal, este desemnat
n calitatea de membru al Comisiei pentru politic extern;
domnul deputat Micle Ioan Radu, aparinnd Grupului
parlamentar al Partidului Naional Liberal, este desemnat n
calitatea de membru al Comisiei pentru industrii i servicii;
domnul deputat Vlasov Mihail, aparinnd Grupului
parlamentar al Partidului Naional Liberal, este desemnat n
calitatea de membru al Comisiei juridice, de disciplin i imuniti;
doamna deputat Bruchental-Pop Ionela, aparinnd
Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, trece de la

Comisia pentru munc i protecie social la Comisia juridic,


de disciplin i imuniti, n calitate de membru;
domnul deputat Pardu Dumitru, aparinnd Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, trece de la Comisia
pentru agricultur, silvicultur, industrie alimentar i servicii
specifice la Comisia pentru buget, finane i bnci, n calitate de
membru;
doamna deputat Vasil Mihaela Adriana, aparinnd
Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este
desemnat n calitatea de membru al Comisiei pentru munc i
protecie social;
domnul deputat Ndudvary Gheorghe Augustin Eugen,
aparinnd Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare
din Romnia, este desemnat n calitatea de membru al Comisiei
juridice, de disciplin i imuniti;
domnul deputat Haszmann Pl-Pter, aparinnd Grupului
parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din Romnia, este
desemnat n calitatea de membru al Comisiei pentru drepturile
omului, culte i problemele minoritilor naionale.

Aceast hotrre a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din 8 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

BOGDAN OLTEANU
Bucureti, 8 septembrie 2008.
Nr. 26.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008

HOTRRI ALE SENATULUI


PARLAMENTUL ROMNIEI
S E N AT U L

HOTRRE
pentru modificarea Hotrrii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenei numerice
i nominale a comisiilor permanente ale Senatului
n temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,
Senatul adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Hotrrea Senatului nr. 64/2004 privind
aprobarea componenei numerice i nominale a comisiilor
permanente ale Senatului, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific dup cum
urmeaz:
1. La anexa nr. XI Componena Comisiei pentru cultur, art
i mijloace de informare n mas, doamna senator Tomoiag
Liliana Lucia Grupul parlamentar al Partidului Social-

Democrat se include n componena comisiei, pe locul


devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Neagoe Otilian.
2. La anexa nr. XIII Componena Comisiei pentru cercetarea
abuzurilor, combaterea corupiei i petiii, domnul senator
Mndru Traian Grupul parlamentar al Partidului SocialDemocrat se include n componena comisiei, n locul
domnului senator Vrgu Ion Grupul parlamentar al Partidului
Social-Democrat.

Aceast hotrre a fost adoptat de Senat n edina din 8 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2)
din Constituia Romniei, republicat.
p. PREEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TRCIL


Bucureti, 8 septembrie 2008.
Nr. 45.

DECRETE
PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a amendamentului
convenit ntre Romnia i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
prin scrisoarea semnat la Bucureti la 18 aprilie 2008 i la Paris la 29 aprilie 2008,
la Acordul-cadru de mprumut dintre Romnia i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
semnat la Bucureti la 27 decembrie 2005 i la Paris la 10 ianuarie 2006
n temeiul art. 91 alin. (1) i ale art. 100 din Constituia Romniei, republicat, precum i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotrrii nr. E 167 din 20 august 2008,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se supune spre ratificare Parlamentului
amendamentul convenit ntre Romnia i Banca de Dezvoltare
a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnat la Bucureti la
18 aprilie 2008 i la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de

mprumut dintre Romnia i Banca de Dezvoltare a Consiliului


Europei, semnat la Bucureti la 27 decembrie 2005 i la Paris la
10 ianuarie 2006, i se dispune publicarea prezentului decret n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
n temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat,
contrasemnm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU
Bucureti, 8 septembrie 2008.
Nr. 865.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008


PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de mprumut
(Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea European
pentru restructurarea agriculturii) dintre Romnia i Banca Internaional pentru Reconstrucie
i Dezvoltare, semnat la Bucureti la 28 decembrie 2007
n temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) i ale art. 100 din Constituia Romniei, republicat, precum i ale art. 19 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotrrii nr. E 166 din 20 august 2008,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se supune spre ratificare Parlamentului
Acordul de mprumut (Proiect privind completarea sprijinului
financiar acordat de Uniunea European pentru restructurarea
agriculturii) dintre Romnia i Banca Internaional pentru

Reconstrucie i Dezvoltare, semnat la Bucureti la


28 decembrie 2007, i se dispune publicarea prezentului decret
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
n temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat,
contrasemnm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU
Bucureti, 8 septembrie 2008.
Nr. 866.

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcie a unui procuror
n temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) i ale art. 134 alin. (1)
din Constituia Romniei, republicat, ale art. 65 alin. (1) lit. b) i alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare, precum i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicat, cu modificrile ulterioare,
avnd n vedere Hotrrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 720/2008,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. La data de 12 septembrie 2008, domnul Simion Eugeniu,
procuror general adjunct al Parchetului de pe lng Curtea de Apel Braov, se
elibereaz din funcie ca urmare a pensionrii.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU

Bucureti, 8 septembrie 2008.


Nr. 867.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru aprobarea Normelor de clasare
a bunurilor culturale mobile
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. III din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naional mobil, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr. 314/2004,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob Normele de clasare a bunurilor culturale mobile,
prevzute n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog Ordinul
ministrului culturii i cultelor nr. 2.053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare
a bunurilor culturale mobile, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 349 din 24 mai 2002.
PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul culturii i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Bucureti, 20 august 2008.
Nr. 886.

ANEX

NORME
de clasare a bunurilor culturale mobile
CAPITOLUL I
Categorii i domenii de aplicare
Art. 1. Patrimoniul cultural naional mobil este alctuit din
bunuri cu valoare istoric, arheologic, documentar,
etnografic, artistic, tiinific i tehnic, literar,
cinematografic, numismatic, filatelic, heraldic, bibliofil,
cartografic i epigrafic, reprezentnd mrturii materiale ale
evoluiei mediului natural i ale relaiilor omului cu acesta, ale
potenialului creator uman i ale contribuiei romneti, precum
i a minoritilor naionale la civilizaia universal.
Art. 2. Bunurile care alctuiesc patrimoniul cultural
naional mobil sunt cele prevzute la art. 3 din Legea
nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naional
mobil, cu modificrile i completrile ulterioare.
CAPITOLUL II
Criteriile de clasare a bunurilor culturale mobile
Art. 3. Clasarea bunurilor culturale mobile se realizeaz
potrivit dispoziiilor Legii nr. 182/2000, cu modificrile i
completrile ulterioare, i prezentelor norme elaborate de
Ministerul Culturii i Cultelor, cu avizul Comisiei Naionale a
Muzeelor i Coleciilor.
Art. 4. (1) Prin clasare se nelege procedura de stabilire
a bunurilor culturale mobile care fac parte din categoriile juridice
ale patrimoniului cultural naional mobil, fond i tezaur, potrivit
legii.

(2) Clasarea se efectueaz pe baza unui raport de expertiz


ntocmit de experi acreditai de Comisia Naional a Muzeelor
i Coleciilor, pentru domeniul din care face parte bunul cultural
respectiv.
Art. 5. (1) Criteriul de clasare este un standard calitativ i
cantitativ pe baza cruia se evalueaz semnificaia sau
importana cultural a bunurilor mobile i se determin categoria
juridic a patrimoniului cultural naional din care fac parte aceste
bunuri.
(2) n vederea clasrii n categoriile fond i tezaur se vor lua
n considerare cele dou tipuri de criterii de clasificare, generale
i specifice, prevzute n prezentele norme.
Art. 6. (1) Criteriile generale de clasare sunt standarde pe
baza crora se evalueaz semnificaia sau importana cultural
a bunurilor mobile i prin care se determin dac acestea sunt
susceptibile de a fi clasate.
(2) Criteriile generale de clasare sunt:
a) vechimea criteriul n baza cruia se analizeaz dac
un bun cultural a fost realizat ntr-o perioad mai ndeprtat,
cel puin cu 50 de ani nainte de data efecturii expertizei, i se
acord puncte valorice ntr-un cuantum proporional cu
vechimea determinat;
b) frecvena criteriul n baza cruia se analizeaz dac
bunul cultural aparine unei serii de bunuri identice sau unui lot
de bunuri din aceeai tipologie i se determin prezena
bunurilor n cauz pe teritoriul romnesc; n raport cu
semnificaia artistic se analizeaz dac acestea se nscriu

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008

ntr-o tipologie determinat care cuprinde opere cu tematic i


manier de realizare artistic relativ similare i dac asemenea
opere sunt prezente n colecii publice sau private ori n circuitul
civil;
c) starea de conservare criteriul n baza cruia se
analizeaz gradul n care bunul cultural i pstreaz integritatea
i caracteristicile iniiale ori se afl ntr-o stare care s permit
reconstituirea sau restaurarea acestuia.
(3) Pentru fiecare dintre cele 3 criterii generale prevzute la
alin. (2), punctajul valoric maxim care se poate acorda este de
100 de puncte.
(4) Pentru bunurile reprezentnd descoperiri arheologice
terestre sau subacvatice se acord punctajul maxim la criteriul
vechime.
(5) Pentru bunurile provenind din dezmembrarea unor
monumente istorice se acord punctajul maxim la criteriul
frecven.
(6) Expertizarea potrivit criteriilor generale de clasare se
realizeaz n scopul de a se stabili dac bunurile culturale
mobile sunt susceptibile de a fi clasate.
(7) Modalitatea de expertizare potrivit criteriilor generale este
urmtoarea:
a) punctajele valorice se acord pentru fiecare criteriu
general i se nsumeaz;
b) dac suma realizat este de pn la 150 de puncte
valorice, bunul cultural mobil expertizat nu este susceptibil de a
fi clasat;
c) dac suma realizat este egal cu sau mai mare de 150
de puncte valorice, bunul cultural mobil expertizat este
susceptibil de a fi clasat i se procedeaz la expertizarea
acestuia de ctre un expert acreditat de Comisia Naional a
Muzeelor i Coleciilor, n funcie de domeniul din care face parte
bunul cultural n cauz;
d) expertul valideaz sau invalideaz punctajul acordat
potrivit criteriilor generale i expertizeaz bunul potrivit criteriilor
de clasare specifice.
Art. 7. (1) Criteriile specifice de clasare sunt standarde
specifice unui domeniu, pe baza crora se evalueaz

semnificaia sau importana arheologic, istoric-documentar,


artistic, etnografic, tiinific ori tehnic a bunurilor culturale i
prin intermediul crora se determin valoarea cultural
deosebit sau excepional, stabilindu-se categoria juridic a
patrimoniului cultural naional din care acestea fac parte.
(2) Criteriile specifice de clasare sunt:
a) valoarea istoric i documentar criteriul n baza cruia
se analizeaz dac bunul cultural servete la cunoaterea unui
fapt istoric de importan sau semnificaie major, n sensul c
este o mrturie istoric din perioada n care acel fapt s-a
petrecut;
b) valoarea memorial criteriul n baza cruia se
analizeaz dac bunul cultural a aparinut unei personaliti
importante a istoriei, culturii i civilizaiei naionale sau
internaionale ori constituie o mrturie direct i semnificativ
privind viaa i activitatea acelei personaliti;
c) autenticitatea criteriul n baza cruia se analizeaz
dac bunul cultural este o oper realizat n mod evident de un
autor identificat sau este fabricat ntr-un atelier, ntr-o
manufactur ori ntr-o fabric precis determinat ca aparinnd
unei epoci, unui anumit stil artistic, unei anumite culturi sau
civilizaii;
d) autorul, atelierul sau coala criteriul n baza cruia se
analizeaz dac bunul cultural aparine unui autor important sau
a fost realizat n ateliere, manufacturi ori fabrici importante
pentru o epoc istoric, un stil artistic, o cultur sau o civilizaie;
e) calitatea formal criteriul n baza cruia se analizeaz
dac un bun cultural este o realizare artistic important, o pies
de o expresivitate plastic deosebit sau excepional ori o
pies care se remarc prin nsuirile ce decurg din tehnica de
execuie (inclusiv suportul material), din unicitatea sau raritatea
concepiei, precum i din creativitatea acesteia.
(3) Punctajul valoric ce se poate acorda n urma expertizrii
potrivit criteriilor specifice de clasare este difereniat n funcie de
ncadrarea bunului cultural mobil n unul dintre domeniile:
arheologic i istoric-documentar, artistic, etnografic, tiinific sau
tehnic, dup cum urmeaz:

Punctaj valoric maxim n baza criteriilor specifice


Domeniul n care
se ncadreaz bunul potrivit legii

Valoarea istoric
i documentar

Valoarea
memorial

Autenticitatea

Autorul, atelierul
sau coala

Calitatea
formal

1. Bunuri arheologice i istoric-documentare

100

100

100

25

25

2. Bunuri cu semnificaie artistic

25

25

100

100

100

3. Bunuri cu semnificaie etnografic

50

50

100

100

50

4. Bunuri de importan tiinific

100

25

100

25

100

5. Bunuri de importan tehnic

25

25

100

100

100

(4) Modalitatea de expertizare potrivit criteriilor specifice este


urmtoarea:
a) punctele valorice se acord pentru fiecare criteriu specific
i se nsumeaz;
b) suma punctelor valorice acordate n urma expertizrii pe
baza criteriilor specifice se adun cu suma punctelor valorice
acordate n urma expertizrii pe baza criteriilor generale i se
obine astfel suma final a punctelor valorice;
c) dac suma final a punctelor valorice este cuprins ntre
200 i 350 de puncte valorice, bunul n cauz se claseaz n
categoria juridic fond a patrimoniului cultural naional;

d) dac suma final este de peste 350 de puncte valorice,


bunul n cauz se claseaz n categoria juridic tezaur a
patrimoniului cultural naional.
(5) Expertizarea potrivit criteriilor specifice de clasare se
realizeaz n scopul stabilirii categoriei juridice a patrimoniului
cultural naional n care se propune clasarea bunului cultural
mobil respectiv, potrivit legii.
(6) Contestarea raportului de expertiz se face la Comisia
Naional a Muzeelor i Coleciilor, n termen de 10 zile de la
primirea ntiinrii expertului; soluionarea contestaiei se
comunic n termen de 20 de zile de la data depunerii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008


CAPITOLUL III
Procedura de clasare a bunurilor culturale
Art. 8. (1) Declanarea procedurii de clasare a bunurilor
culturale mobile se face din oficiu sau la cerere.
(2) Declanarea procedurii de clasare a bunurilor culturale
mobile se face din oficiu n urmtoarele situaii:
a) pentru bunurile culturale mobile aflate n proprietatea
statului sau a unitilor administrativ-teritoriale i administrate
de instituii publice, regii autonome, companii naionale, societi
naionale ori alte societi comerciale la care statul sau o
autoritate a administraiei publice locale este acionar;
b) pentru bunurile culturale mobile aflate n proprietatea
cultelor religioase;
c) pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul vnzrii
publice prin licitaie sau prin intermediul unui agent autorizat;
d) pentru bunurile culturale mobile pentru care se solicit
exportul temporar sau definitiv;
e) pentru bunurile culturale mobile descoperite ntmpltor
ori n cadrul unor cercetri arheologice, etnologice,
paleontologice sau geologice;
f) pentru bunurile culturale mobile confiscate;
g) pentru bunurile culturale mobile care au fcut obiectul unor
tentative de export ilegal;
h) pentru bunurile culturale mobile care au prsit ilegal
teritoriul Romniei;
i) pentru bunurile culturale mobile aflate n custodia
instituiilor publice, care urmeaz s fie restituite;
j) pentru bunurile culturale mobile ce urmeaz a fi restaurate;
k) pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declanrii
unei cercetri penale.
Art. 9. (1) Pentru bunurile culturale mobile prevzute la
art. 8 alin. (2) lit. c) g) i k), declanarea procedurii de clasare
se realizeaz de ctre serviciile deconcentrate ale Ministerului
Culturii i Cultelor, care trebuie ntiinate de ctre persoanele
fizice i juridice n msur.
(2) Pentru bunurile culturale mobile prevzute la art. 8
alin. (2) lit. a), declanarea procedurii de clasare se realizeaz
de ctre instituiile publice care le administreaz.
(3) Pentru bunurile culturale mobile prevzute la art. 8
alin. (2) lit. b), declanarea procedurii de clasare se realizeaz
de ctre cultele religioase care le dein.
(4) Pentru bunurile culturale mobile prevzute la art. 8
alin. (2) lit. h), declanarea procedurii de clasare se realizeaz
de ctre direcia de specialitate din Ministerul Culturii i Cultelor,
inclusiv n lipsa bunurilor culturale mobile respective.
(5) Pentru bunurile culturale mobile prevzute la art. 8
alin. (2) lit. i), declanarea procedurii de clasare se realizeaz
de ctre instituiile publice care le au n custodie.
(6) Pentru bunurile culturale mobile prevzute la art. 8
alin. (2) lit. j), declanarea procedurii de clasare se realizeaz
de ctre proprietar, titularul altor drepturi reale sau al dreptului de
administrare.
Art. 10. Pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul
unei cercetri penale, procurorul sau organul de poliie judiciar
va comunica n scris serviciului deconcentrat al Ministerului
Culturii i Cultelor competent existena dosarului penal,
menionnd bunurile culturale ce fac obiectul cercetrii penale i
ncadrarea juridic a faptelor penale.
Art. 11. (1) Declanarea procedurii de clasare a bunurilor
culturale mobile, la cerere, se face la solicitarea persoanelor
fizice i a celorlalte persoane juridice de drept privat, proprietare
ale bunului respectiv.
(2) Dreptul proprietarului de a solicita clasarea unui bun
cultural mobil este imprescriptibil.
Art. 12. Clasarea unui bun trebuie finalizat n cel mult
3 luni din momentul declanrii procedurii de clasare.

Art. 13. (1) Persoanele fizice sau juridice interesate n


clasarea unui bun cultural mobil vor solicita unui expert acreditat
sau unei instituii specializate cu activitate n domeniu realizarea
expertizei, conform criteriilor generale de clasare.
(2) Declanarea procedurii de clasare, din oficiu sau la
cerere, se realizeaz numai pentru bunurile culturale mobile
care, n urma expertizrii potrivit criteriilor generale de clasare,
au fost stabilite ca fiind susceptibile de a fi clasate, conform
raportului de expertiz prin care se propune clasarea.
(3) n cazul bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse
la clasare, concluziile raportului de expertiz cuprinznd datele
de identificare a bunurilor se vor comunica de ctre expert
persoanelor fizice sau juridice respective n termen de 30 de zile
de la data finalizrii expertizei.
(4) Contestarea raportului de expertiz a bunurilor culturale
mobile care nu au fost propuse la clasare se face la Comisia
Naional a Muzeelor i Coleciilor, n termen de 10 zile de la
primirea ntiinrii expertului. Soluionarea contestaiei se
comunic n termen de 20 de zile de la depunerea acesteia.
(5) n cazul n care contestatarul este nemulumit de
rspunsul primit, se poate adresa instanei de contencios
administrativ, n condiiile legii.
Art. 14. (1) n vederea declanrii procedurii de clasare n
privina bunurilor prevzute la art. 8 alin. (2) lit. a), b), i) i j),
instituiile publice respective vor depune la direcia de
specialitate din cadrul Ministerului Culturii i Cultelor
urmtoarele documente, dup caz:
a) cererea de clasare, inventarul bunurilor culturale mobile
deinute, raportul de expertiz ntocmit de experi acreditai i
fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm), n termen de
30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentelor norme,
pentru bunurile prevzute la art. 8 alin. (2) lit. a) i b);
b) cererea de clasare a bunurilor aflate n custodie, inventarul
bunurilor, raportul de expertiz ntocmit de experi acreditai i
fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm), n termen de
30 de zile de la data nregistrrii cererii de restituire, depus n
form autentic, pentru bunurile prevzute la art. 8 alin. (2) lit. i);
c) cererea de clasare, inventarul bunurilor, n cazul bunurilor
deinute de instituii publice i de cultele religioase, fia standard
a obiectului/obiectelor, raportul de expertiz ntocmit de experi
acreditai, potrivit legii, fotografia color a obiectului/obiectelor
(9 x 12 cm), propunerea privind restaurarea, documentaia din
care s rezulte necesitatea restaurrii, pentru bunurile prevzute
la art. 8 alin. (2) lit. j).
(2) n vederea declanrii procedurii de clasare n privina
bunurilor prevzute la art. 8 alin. (2) lit. c)g) i k), persoanele
fizice sau juridice interesate vor depune la serviciile
deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor un dosar care
s cuprind urmtoarele documente, dup caz:
a) cererea de clasare;
b) raportul de expertiz ntocmit de experi acreditai, potrivit
legii;
c) fia standard a obiectului/obiectelor;
d) fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm);
e) ntiinarea privind oferta de vnzare sau de intermediere
a vnzrii unui bun cultural mobil susceptibil de a fi clasat,
ntocmit potrivit legii de ctre operatorii economici autorizai s
comercializeze bunuri culturale, pentru bunurile prevzute la
art. 8 alin. (2) lit. c);
f) cererea de eliberare a certificatului de export temporar sau
definitiv, ntocmit potrivit dispoziiilor legale, pentru bunurile
prevzute la art. 8 alin. (2) lit. d);
g) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor culturale
mobile descoperite ntmpltor, ntocmit de primarul localitii n
a crei raz a fost fcut descoperirea, pentru bunurile
prevzute la art. 8 alin. (2) lit. e), teza I;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008

h) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor culturale


mobile descoperite n cadrul unor cercetri arheologice,
etnologice, paleontologice sau geologice, pentru bunurile
prevzute la art. 8 alin. (2) lit. e) teza II;
i) copie legalizat de pe actul prin care se face dovada
confiscrii, pentru bunurile prevzute la art. 8 alin. (2) lit. f), g) i
k).
(3) n vederea declanrii procedurii de clasare n privina
bunurilor prevzute la art. 8 alin. (2) lit. h), Ministerul Culturii i
Cultelor, prin direcia de specialitate, va transmite Comisiei
Naionale a Muzeelor i Coleciilor cererea de clasare, rapoarte
de expertiz ntocmite de experi acreditai de Ministerul Culturii
i Cultelor, nsoite de fotografii ale bunurilor sau de alte date
existente care pot fi utilizate n vederea expertizrii.
(4) Pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul
declanrii unei cercetri penale, dosarul de clasare va fi
ntocmit de ctre specialiti din cadrul serviciului deconcentrat al
Ministerului Culturii i Cultelor din municipiul Bucureti sau din
judeul n a crui raz teritorial i are sediul organul de
urmrire penal care a comunicat n scris despre existena
dosarului penal privind bunurile culturale, sprijinii de experi
acreditai de Ministerul Culturii i Cultelor.
(5) Termenul pentru depunerea dosarului este urmtorul:
a) 5 zile de la data ofertei de licitaie public, pentru bunurile
prevzute la art. 8 alin. (2) lit. c);
b) 5 zile de la data cererii de eliberare a certificatului de
export temporar sau definitiv, pentru bunurile prevzute la art. 8
alin. (2) lit. d);
c) 10 zile de la data descoperirii bunului respectiv, pentru
bunurile prevzute la art. 8 alin. (2) lit. e);
d) 15 zile de la data intrrii n proprietatea statului a bunurilor
respective, pentru bunurile prevzute la art. 8 alin. (2) lit. f), g)
i k);
e) 10 zile de la data nregistrrii cererii de restituire, pentru
bunurile prevzute la art. 8 alin. (2) lit. i).
(6) n vederea declanrii procedurii de clasare a bunurilor
culturale mobile prevzute la art. 10, persoanele interesate vor
depune la direcia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii
i Cultelor urmtoarele documente: cererea de clasare,
inventarul bunurilor culturale mobile deinute, fia standard a
obiectului/obiectelor, raportul de expertiz ntocmit de experi
acreditai i fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm).
(7) Cererea de clasare se ntocmete conform modelului
prevzut n anexa nr. 1, cu excepia cererii de clasare formulate
de Ministerul Culturii i Cultelor.
(8) Fia standard a obiectului/obiectelor se ntocmete
conform modelului prevzut n anexa nr. 2.
(9) Raportul de expertiz se ntocmete conform modelului
prevzut n anexa nr. 3.
Art. 15. n situaia n care, prin expertiza realizat n
legtur cu un bun pentru care se solicit exportul definitiv sau
temporar, s-a stabilit c acesta nu este un bun cultural
susceptibil de a fi clasat, serviciile deconcentrate ale Ministerului
Culturii i Cultelor vor emite certificatul de export potrivit
dispoziiilor legale n vigoare.
Art. 16. (1) n termen de 5 zile de la data depunerii
documentelor n vederea declanrii procedurii de clasare,
serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor
transmit direciei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii i
Cultelor documentele respective.
(2) n termen de 5 zile de la data transmiterii documentelor
prevzute la alin. (1), serviciile deconcentrate ale Ministerului
Culturii i Cultelor comunic proprietarului bunului respectiv
ntiinarea de declanare a procedurii de clasare, ntocmit
potrivit formularului prevzut n anexa nr. 4.
(3) Pe perioada desfurrii procedurii de clasare din oficiu
a unui bun cultural mobil acesta se afl sub regimul de protecie

prevzut, potrivit dispoziiilor legii, pentru bunurile clasate n


tezaur.
(4) Proprietarii i titularii de alte drepturi reale asupra
bunurilor culturale mobile n privina crora s-a declanat
procedura de clasare au obligaia de a permite examinarea
bunurilor respective de ctre experi acreditai.
Art. 17. (1) Dosarul cuprinznd documentele n vederea
clasrii se supune analizei Comisiei Naionale a Muzeelor i
Coleciilor, n termen de 30 de zile de la data depunerii la direcia
de specialitate din cadrul Ministerului Culturii i Cultelor.
(2) Fac excepie de la prevederile alin. (1) dosarele
incomplete sau care conin date eronate, acestea fiind returnate
solicitantului de ctre direcia de specialitate din cadrul
Ministerului Culturii i Cultelor, n termen de 30 de zile de la data
depunerii, cu excepia situaiei n care bunurile culturale mobile
urmeaz s fie exportate, cnd termenul se reduce la 10 zile de
la data depunerii. Solicitantul are obligaia de a depune dosarul
n forma cerut de prezentele norme, n termen de 10 zile de la
primirea acestuia.
Art. 18. (1) n situaia n care, n vederea ntocmirii
raportului de expertiz, se impune executarea de analize de
laborator, respectivele bunuri sunt preluate de ctre serviciile
deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor, cu acordul
proprietarilor bunurilor respective, n baza unui proces-verbal
ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr. 5.
(2) Analizele de laborator efectuate potrivit alin. (1) se vor
realiza n termen de 30 de zile de la data procesului-verbal i
se vor depune la Comisia Naional a Muzeelor i Coleciilor.
Art. 19. (1) Organismul tiinific competent s hotrasc
asupra propunerilor de clasare este Comisia Naional a
Muzeelor i Coleciilor.
(2) Comisia Naional a Muzeelor i Coleciilor analizeaz
dosarul cuprinznd documentele n vederea clasrii i hotrte
clasarea sau respingerea clasrii bunului cultural mobil
respectiv.
(3) Hotrrile de clasare sau, dup caz, de respingere a
cererii de clasare se adopt cu votul a jumtate plus unu din
numrul membrilor prezeni la edin. n caz de balotaj votul
preedintelui este decisiv.
(4) Hotrrile privind clasarea bunurilor culturale mobile se
ntocmesc de ctre Secretariatul tehnic al Comisiei Naionale a
Muzeelor i Coleciilor, se semneaz de ctre preedintele
acesteia i se transmit ministrului culturii i cultelor, mpreun
cu proiectul ordinului de aprobare a hotrrii de clasare, urmnd
ca acesta din urm s fie aprobat n interiorul termenului
prevzut la art. 12.
(5) n termen de 10 zile de la data emiterii ordinului de
clasare, o copie de pe acesta, mpreun cu certificatul de
clasare, fia standard a obiectului/obiectelor i un extras din
concluziile raportului de expertiz, ntocmite de direcia de
specialitate din cadrul Ministerului Culturii i Cultelor, se
transmite proprietarului, titularului altor drepturi reale sau al
dreptului de administrare, precum i serviciilor deconcentrate
ale Ministerului Culturii i Cultelor competente; formularul
certificatului de clasare este prevzut n anexa nr. 6.
(6) Ordinul de clasare poate fi contestat n termen de 30 de
zile de la comunicare; contestaia se soluioneaz de Ministerul
Culturii i Cultelor, n termen de 30 de zile de la data depunerii.
n cazul n care contestatarul este nemulumit de soluionarea
contestaiei, acesta se poate adresa instanei de contencios
administrativ, potrivit legii.
(7) Instituiile care primesc documentele prevzute la alin. (5)
vor proceda dup cum urmeaz:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008


a) instituiile publice specializate sunt obligate s opereze
modificrile ce se impun n evidena analitic i sinoptic
proprie;
b) serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor
le vor transmite proprietarilor sau titularilor de drepturi reale ori
ai dreptului de administrare ndreptii, n termen de maximum
3 zile de la data primirii, i vor introduce informaiile cuprinse n
acestea n baza de date privind evidena bunurilor culturale
mobile aflate n raza lor de competen teritorial.
(8) Hotrrile privind respingerea cererii de clasare a
bunurilor culturale mobile se comunic, prin Secretariatul tehnic
al Comisiei Naionale a Muzeelor i Coleciilor, persoanelor fizice
sau juridice care au declanat procedura de clasare, n termen
de 30 de zile de la data adoptrii hotrrii.
(9) Persoanele fizice sau juridice care primesc comunicrile
prevzute la alin. (8) vor proceda dup cum urmeaz:
a) instituiile publice specializate vor opera modificrile ce se
impun n evidenele proprii;
b) serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor
vor transmite comunicrile proprietarilor sau titularilor altor
drepturi reale ori ai dreptului de administrare, n termen de
maximum 3 zile de la data primirii, vor consemna informaiile
privind procedura astfel finalizat n evidenele proprii i vor
emite certificatele de export, dup caz.
Art. 20. (1) Hotrrea prin care a fost respins cererea de
clasare a bunului cultural mobil poate fi contestat de ctre
proprietar sau de ctre titularii de alte drepturi reale, n termen
de 10 zile de la data comunicrii respectivei hotrri; contestaia
se depune la direcia de specialitate din cadrul Ministerului
Culturii i Cultelor.
(2) Soluionarea contestaiei se comunic persoanei
respective n termen de 20 de zile de la depunerea acesteia.
(3) n cazul n care contestatarul este nemulumit de
rspunsul primit, se poate adresa instanei de contencios
administrativ, n condiiile legii.
Art. 21. Proprietarii sau titularii de alte drepturi reale
asupra bunurilor culturale mobile n privina crora a fost
respins cererea de clasare vor putea iniia o nou procedur de
clasare dup curgerea unui termen de cel puin 3 ani de la data
adoptrii hotrrii de respingere a cererii de clasare; n cazul n
care au aprut elemente noi justificative, acest termen poate fi
redus prin hotrre adoptat de Comisia Naional a Muzeelor
i Coleciilor.
Art. 22. Clasarea are ca efect nscrierea bunurilor culturale
mobile n cele dou inventare, fond sau tezaur, dup caz.
CAPITOLUL IV
Procedura de declasare a bunurilor culturale mobile
Art. 23. (1) Prin declasare se nelege procedura de
scoatere din categoriile juridice ale patrimoniului cultural naional
a unui bun cultural mobil clasat i de radiere a acestuia din
inventarul fondului sau, dup caz, al tezaurului patrimoniului
cultural naional.
(2) Declasarea unui bun trebuie finalizat n cel mult 3 luni
din momentul declanrii procedurii de declasare.
Art. 24. (1) Declasarea bunurilor culturale mobile are loc
la cererea titularilor dreptului de proprietate sau din oficiu, n
urmtoarele cazuri:
a) invalidarea expertizei;
b) distrugere;
c) deteriorare grav care nu poate fi remediat prin operaiuni
de restaurare.
(2) Constatarea cazurilor prevzute la alin. (1) se realizeaz
numai n urma sesizrii formulate de ctre persoanele fizice sau
juridice interesate, depus la direcia de specialitate din cadrul
Ministerului Culturii i Cultelor.

(3) Constatarea cazurilor prevzute la alin. (1) lit. a) se


realizeaz de ctre experi acreditai potrivit legii sau de ctre
specialiti recunoscui de organismele internaionale cu
activitate n domeniu, special desemnai n acest sens prin ordin
al ministrului culturii i cultelor.
(4) Constatarea cazurilor prevzute la alin. (1) lit. b) i c) se
realizeaz de ctre un expert acreditat i de un conservator sau
un restaurator acreditat potrivit legii, special desemnai n acest
sens de Comisia Naional a Muzeelor i Coleciilor.
(5) n vederea constatrii cazurilor prevzute la alin. (1) lit. a),
expertul sau specialistul desemnat n acest sens ntocmete un
raport de expertiz pe care l va comunica Comisiei Naionale a
Muzeelor i Coleciilor n termen de 5 zile de la desemnarea sa;
raportul de expertiz va fi ntocmit n conformitate cu criteriile
specifice de clasare prevzute la art. 7 alin. (2).
(6) n vederea constatrii cazurilor prevzute la alin. (1) lit. b)
i c), conservatorul sau restauratorul desemnat n acest sens
ntocmete un act de constatare, iar expertul desemnat n acest
sens ntocmete un raport de expertiz, conform criteriilor
specifice de clasare prevzute la art. 7 alin. (2); actul de
constatare i raportul de expertiz se comunic Comisiei
Naionale a Muzeelor i Coleciilor, n termen de 5 zile de la
desemnare.
Art. 25. (1) Declanarea din oficiu a procedurii de
declasare se face de ctre:
a) serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor,
pentru bunurile culturale mobile aflate n proprietatea
persoanelor fizice, a persoanelor juridice de drept privat sau
pentru bunurile proprietate public aflate n administrarea
instituiilor publice nespecializate, dac aceste bunuri se afl n
evidenele serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii i
Cultelor i dac n cursul activitilor de monitorizare desfurate
n condiiile art. 22 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 182/2000 s-a
constatat c distrugerea sau deteriorarea lor grav nu poate fi
remediat prin operaiuni de restaurare;
b) instituiile publice specializate, pentru bunurile culturale
mobile pe care le administreaz, dac este ntrunit una dintre
condiiile stabilite la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 182/2000;
c) Ministerul Culturii i Cultelor, prin direcia de specialitate,
conform legii.
(2) n vederea declanrii procedurii de declasare n cazurile
prevzute la alin. (1) lit. a), serviciile deconcentrate ale
Ministerului Culturii i Cultelor vor depune la direcia de
specialitate din cadrul Ministerului Culturii i Cultelor cererea de
declasare i fotocopia fiei standard a obiectului/obiectelor, n
termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau s
cunoasc cauza care conduce la declanarea procedurii de
declasare.
(3) n vederea declanrii procedurii de declasare n cazurile
prevzute la alin. (1) lit. b), instituiile publice specializate vor
depune la direcia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii
i Cultelor cererea de declasare i fotocopia fiei standard a
obiectului/obiectelor, n termen de 10 zile de la data la care au
cunoscut sau trebuiau s cunoasc cauza care conduce la
declanarea procedurii de declasare.
(4) n vederea declanrii procedurii de declasare n cazurile
prevzute la alin. (1) lit. c), direcia de specialitate va nainta
Comisiei Naionale a Muzeelor i Coleciilor cererea de
declasare mpreun cu o fotocopie dup fia standard a bunului
cultural respectiv.
Art. 26. (1) Declanarea la cerere a procedurii de
declasare se face la solicitarea persoanelor fizice i a
persoanelor juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor
culturale mobile respective.
(2) n vederea declanrii procedurii de declasare prevzute
la alin. (1), solicitanii vor depune la serviciile deconcentrate ale
Ministerului Culturii i Cultelor n a cror eviden se afl bunul

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008

cultural mobil clasat cererea de declasare i fotocopia fiei


standard a obiectului/obiectelor, n termen de 10 zile de la data
la care au cunoscut sau trebuiau s cunoasc cauza care
conduce la declanarea procedurii de declasare.
(3) Serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor
vor transmite la direcia de specialitate din cadrul Ministerului
Culturii i Cultelor documentele prevzute la alin. (2), n termen
de 5 zile de la depunere.
Art. 27. Cererea de declasare se ntocmete conform
modelului prevzut n anexa nr. 1 la prezentele norme.
Art. 28. Documentele depuse la direcia de specialitate
din cadrul Ministerului Culturii i Cultelor, care sunt incomplete
sau conin date eronate, se restituie persoanei fizice ori juridice
care le-a depus, n termen de 10 de zile de la data depunerii.
Art. 29. (1) Documentele depuse la direcia de specialitate
din cadrul Ministerului Culturii i Cultelor se supun analizei
Comisiei Naionale a Muzeelor i Coleciilor n termen de
maximum 30 de zile de la data depunerii.
(2) n termen de 5 zile de la data depunerii documentelor la
Comisia Naional a Muzeelor i Coleciilor vor fi desemnai
experii sau specialitii i conservatorii ori restauratorii, dup
caz, conform art. 24 alin. (3) i (4).
Art. 30 (1) Comisia Naional a Muzeelor i Coleciilor
analizeaz, n vederea declasrii, documentele prevzute la
art. 25 alin. (2)(4 ) i la art. 26 alin. (2), precum i documentele
care au fost luate n considerare la clasarea respectivului bun i
raportul de expertiz i actul de constatare, dup caz, al
experilor sau specialitilor i conservatorilor sau restauratorilor,
prevzute la art. 24 alin. (5) i (6).
(2) Hotrrile de declasare sau, dup caz, de respingere a
declasrii se adopt cu votul a jumtate plus unu din numrul
membrilor prezeni la edin. n caz de balotaj votul
preedintelui este decisiv.
(3) Hotrrile privind declasarea bunurilor culturale mobile
se ntocmesc de ctre Secretariatul tehnic al Comisiei Naionale
a Muzeelor i Coleciilor, se semneaz de ctre preedintele
acesteia i se transmit ministrului culturii i cultelor, mpreun
cu proiectul ordinului de aprobare a hotrrii de declasare,
urmnd ca acesta din urm s fie aprobat n interiorul termenului
prevzut la art. 23 alin. (2).
(4) Ordinul de declasare, mpreun cu documentele
prevzute la art. 25 alin. (2)(4) i la art. 26 alin. (2), se
comunic n scris proprietarului, titularului altor drepturi reale
sau titularului dreptului de administrare, precum i serviciilor
deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor competente de
ctre direcia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii i
Cultelor, n termen de 10 zile de la emitere.
(5) Ordinul de declasare poate fi contestat n termen de
30 de zile de la comunicare; soluionarea contestaiei se face
de Ministerul Culturii i Cultelor, n termen de 30 de zile de la
depunerea acesteia. n cazul n care contestatarul este
nemulumit de soluionarea contestaiei, acesta se poate adresa
instanei de contencios administrativ, potrivit legii.
(6) Ordinul de declasare este luat n evidena inventarului
patrimoniului cultural naional mobil n care figureaz bunul
respectiv, procedndu-se la radierea acestuia din fond sau,
dup caz, din tezaur.
(7) Hotrrile privind respingerea declasrii se ntocmesc de
ctre Secretariatul tehnic al Comisiei Naionale a Muzeelor i
Coleciilor, se semneaz de ctre preedintele acesteia i se
transmit, n termen de 30 de zile de la adoptare, persoanei fizice
sau juridice care a declanat procedura de declasare.
(8) Instituiile publice specializate care primesc ordinul de
declasare sunt obligate s opereze modificrile ce se impun n
evidena analitic i sinoptic proprie.
Art. 31. (1) Hotrrea privind respingerea declasrii poate
fi contestat n termen de 10 zile de la comunicare.

(2) Comisia Naional a Muzeelor i Coleciilor va comunica


rspunsul la contestaie n termen de 20 de zile de la
nregistrare.
(3) n cazul n care contestatarul este nemulumit de
rspunsul primit, se poate adresa instanei de contencios
administrativ, n condiiile legii.
CAPITOLUL V
Procedura trecerii unui bun cultural mobil dintr-o
categorie juridic n alta a patrimoniului cultural naional
Art. 32. (1) Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o
categorie juridic n alta a patrimoniului cultural naional se
realizeaz cu respectarea procedurii prevzute pentru clasare.
(2) Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridic
n alta a patrimoniului cultural naional se realizeaz din oficiu
sau la cerere.
Art. 33. Declanarea din oficiu a procedurii de trecere a
unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridic n alta a
patrimoniului cultural naional se poate hotr de ctre Comisia
Naional a Muzeelor i Coleciilor, dup cum urmeaz:
a) n urma soluionrii contestaiilor privind ordinele de
clasare;
b) n urma soluionrii cererilor de declasare;
c) n urma soluionrii contestaiilor privind ordinele de
declasare.
Art. 34. (1) Declanarea la cerere a procedurii de trecere
a unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridic n alta a
patrimoniului cultural naional se realizeaz la solicitarea
persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat,
proprietare ale unui bun cultural mobil clasat.
(2) n vederea declanrii procedurii de trecere prevzute la
alin. (1), solicitanii vor depune la serviciul deconcentrat al
Ministerului Culturii i Cultelor n a crui eviden se afl bunul
cultural mobil clasat cererea de trecere, nsoit de raportul de
expertiz pe care se ntemeiaz.
(3) Cererea de trecere se ntocmete conform modelului
prevzut n anexa nr. 1.
(4) Procedura de trecere se declaneaz, se deruleaz i se
finalizeaz potrivit procedurii de clasare reglementate prin
prezentele norme.
Art. 35. n cazul n care un bun cultural mobil se
declaseaz sau trece ntr-o alt categorie juridic, proprietarul,
titularul dreptului de administrare sau titularul de alte drepturi
reale asupra bunului cultural este obligat s depun certificatul
de clasare corespunztor, n original, la direcia de specialitate
a Ministerului Culturii i Cultelor, n termen de 15 zile lucrtoare
de la data primirii ntiinrii referitoare la declasare sau, dup
caz, la trecerea n alt categorie juridic.
Art. 36. (1) Ordinul de trecere dintr-o categorie juridic n
alta a patrimoniului cultural naional a unui bun cultural mobil
poate fi contestat de proprietarul sau de titularul dreptului de
administrare la Ministerul Culturii i Cultelor, n termen de 30 de
zile de la comunicare.
(2) Ministerul Culturii i Cultelor este obligat s soluioneze
contestaia n termen de 30 de zile de la nregistrarea acesteia.
(3) n cazul n care contestatarul este nemulumit de
rspunsul la contestaia adresat Ministerului Culturii i Cultelor,
se poate adresa instanei de contencios administrativ, n
condiiile legii.
Art. 37. Anexele nr. 16 fac parte integrant din
prezentele norme.

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008

ANEXA Nr. 1
la norme

CERERE

Seciunea I: Date de identificare a solicitantului


1. Cod solicitant (CNP sau cod fiscal, dup caz): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2. Numele................... Prenumele..........................
sau
3. Denumirea .................................................
4. Adresa/Sediul social, dup caz: localitatea.........................., judeul ........................., str. .............................. nr. .......,
cod potal .........., bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ..... .
5. Calitatea:

|_| Proprietar

|_| Mandatar al unui


|_| Administrator de bunuri
|_| Autoritate
proprietar
proprietate public
public
Seciunea a II-a: Date privind procedura solicitat
1.|_| Se solicit clasarea.
(Indicai la rubrica Observaii de la seciunea a III-a pct.1.6 sau din coloana 1.6 din fia standard prevzut n anexa nr. 2
dac anterior s-au mai formulat solicitri privind clasarea bunului/bunurilor n cauz.)
2.|_| Se solicit declasarea.
(Indicai la rubrica Observaii de la seciunea a III-a pct.1.6 sau din coloana 1.6 din fia standard prevzut n anexa nr. 2
actele privind clasarea bunului/bunurilor, respectiv ordinul ministrului culturii i cultelor i certificatul de clasare, atandu-le totodat,
n fotocopie, la cerere.)
3.|_| Se solicit trecerea dintr-o categorie juridic n alta a patrimoniului cultural naional, respectiv:
3.1.|_| Din fond n tezaur
3.2.|_| Din tezaur n fond
(Indicai la rubrica Observaii de la seciunea a III-a pct. 1.6 sau din coloana 1.6 din fia standard prevzut n anexa nr. 2
actele privind clasarea bunului/bunurilor, respectiv ordinul ministrului culturii i cultelor i certificatul de clasare, atandu-le totodat,
n fotocopie, la cerere.)
Seciunea a III-a: Date privind bunul/bunurile la care se refer cererea
1. Descrierea bunului cultural
1.1. Denumirea bunului cultural
1.2. Autor(i), atelier, marc, coal, atribuire (dup caz)
1.3. Titlul sau tema (dac este cazul)
1.4. Material, tehnic, dimensiuni
(eventual dimensiunile suportului)
i ali parametri de identificare (dup caz)
1.5. Datare, anul fabricaiei (dup caz)
1.6. Observaii (documente de referin, antecedente,
stare de conservare, cantitate, date speciale
prezena semnturilor, inscripionrilor, mrcilor etc.)

..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

2. Descrierea coleciei/lotului de bunuri diferite


(se completeaz fia standard prevzut n anexa nr. 2)

..............................

Data:
Semntura, eventual tampila solicitantului

ANEXA Nr. 2
la norme

F I S TA N D A R D

a obiectului/obiectelor

Nr.
crt.

Denumirea
bunului cultural

Autor(i),
atelier, marc,
coal, atribuire
(dup caz)

(0)

(1.1)

(1.2)

Titlul sau tema


(dac este cazul)

Material, tehnic, dimensiuni


(eventual dimensiunile suportului)
i ali parametri de identificare
(dup caz)

Datare,
anul fabricaiei
(dup caz)

Observaii (documente
de referin, antecedente,
stare de conservare,
cantitate, date speciale
prezena semnturilor,
inscripionrilor, mrcilor etc.)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

Data:
Semntura, eventual tampila solicitantului

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008


ANEXA Nr. 3
la norme

MINISTERUL CULTURII L CULTELOR


DIRECIA PENTRU CULTUR, CULTE I PATRIMONIUL CULTURAL NAIONAL A ............................

RAPORT DE EXPERTIZ

A. Date despre expert*)


1. Numele i prenumele
2. Numrul, tipul i data eliberrii autorizaiei de expert
3. Locul de munc, forma de angajare
B. Date despre proprietarul bunului cultural expertizat
1. Numele i prenumele sau denumirea societii comerciale/instituiei
2. Adresa
3. Codul numeric personal sau codul fiscal
C. Date despre bunul cultural
1. Indicarea criteriilor utilizate n procedura de clasare
2. Argumentarea notelor acordate pentru fiecare criteriu
3. Stabilirea rezultatului expertizei, menionndu-se i valoarea material i tiinific a bunului cultural expertizat
D. Concluzia
1. Propunerea de clasare n fond/tezaur
2. Propunerea de neclasare
Semntura i tampila expertului autorizat ....................
*) n situaia n care expertiza se realizeaz de ctre un alt expert dect cel din cadrul direciilor pentru cultur, culte i patrimoniul cultural naional
judeene sau a municipiului Bucureti, formularul va avea nscris antetul acestuia.

ANEXA Nr. 4
la norme

ROMNIA
MINISTERUL CULTURII L CULTELOR
DIRECIA PENTRU CULTUR, CULTE I PATRIMONIUL CULTURAL NAIONAL A .......................

NTIINARE

Ctre .........................................................................
(numele i prenumele/denumirea i adresa solicitantului)

1. Referitor la Cererea dumneavoastr nr. ........./..........., v facem cunoscut c n urma expertizei efectuate s-a declanat
procedura de clasare n patrimoniul cultural naional a bunului cultural identificat prin datele urmtoare:
1.1. Domeniul din care face parte
(n sensul art. 3 din Legea nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural naional mobil,
cu modificrile i completrile ulterioare)
1.2. Denumirea bunului cultural
1.3. Autor(i), atelier, marc, coal, atribuire
1.4. Titlul sau tema
1.5. Material, tehnic, dimensiuni, suport (dimensiuni)
i ali parametri de identificare
1.6. Datare, anul fabricaiei
1.7. Observaii

............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................

2. Potrivit dispoziiilor art. 17 din Legea nr. 182/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, n timpul desfurrii
procedurii de clasare bunul cultural mobil la care se refer prezenta ntiinare se afl sub regimul de protecie prevzut pentru
bunurile clasate n tezaurul patrimoniului cultural naional mobil i v revin obligaiile prevzute de acest act normativ privind
msurile de protejare a bunului respectiv.
Director,

ntocmit,

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008

ANEXA Nr. 5
la norme

ROMNIA
MINISTERUL CULTURII L CULTELOR
DIRECIA PENTRU CULTUR, CULTE I PATRIMONIUL CULTURAL NAIONAL A ................

PROCES-VERBAL

ncheiat ntre1) ................................................, n calitate de 2) ..............................., i 3) ................................................,


n calitate de reprezentant al Direciei pentru Cultur, Culte i Patrimoniul Cultural Naional a ...............................................,
procednd primul la predarea i al doilea la primirea 4) ............................................ .
Pe timpul predrii/primirii s-au constatat urmtoarele:
5) ..............................................................
..................................................................
Bunul cultural mobil descris mai sus se pred de ctre proprietar Direciei pentru Cultur, Culte i Patrimoniul Cultural
Naional a ................................... pentru efectuarea probelor de laborator n vederea clasrii.
Direcia pentru Cultur, Culte i Patrimoniul Cultural Naional a .............................. se oblig s napoieze bunul cultural
n starea n care se afla la luarea n primire, cel mai trziu la data de 6) ...................... .
Data ................
Am predat
Semntura proprietarului

Am primit
Semntura i tampila reprezentantului
Direciei pentru Cultur, Culte i Patrimoniul
Cultural Naional a .............................

1)

Numele, prenumele i codul numeric personal ale celui care pred.


Calitatea celui care pred (proprietar, administrator, mputernicit).
3) Numele, prenumele i codul numeric personal ale reprezentantului direciei pentru cultur, culte i patrimoniul cultural naional.
4) Denumirea bunului cultural mobil i principalele caracteristici.
5) Constatri privind starea de conservare, integritatea.
6) Cel mult 30 de zile de la data ncheierii procesului-verbal.
2)

ANEXA Nr. 6
la norme

ROMNIA
MINISTERUL CULTURII L CULTELOR
DIRECIA MUZEE, COLECII, GARANII GUVERNAMENTALE

Nr. ............ din .................


C E R T I F I C AT D E C L A S A R E

1. n temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naional, cu
modificrile i completrile ulterioare, se elibereaz prezentul certificat de clasare pentru bunul cultural care se identific prin
datele urmtoare:
1.1. Domeniul din care face parte
(n sensul art. 3 din Legea nr. 182/2000,
cu modificrile i completrile ulterioare)
..........................
1.2. Denumirea bunului cultural
..........................
1.3. Autor(i), atelier, marc, coal, atribuire
..........................
1.4. Titlul sau tema
..........................
1.5. Material, tehnic, dimensiuni, suport (dimensiuni)
i ali parametri de identificare
..........................
1.6. Datare, anul fabricaiei
..........................
1.7. Observaii
..........................
2. Prezentul certificat atest c bunul la care se refer face parte din patrimoniul cultural naional al Romniei, fiind clasat
prin Ordinul ministrului culturii i cultelor nr. ........./.................. n categoria juridic ....................... .
3. Prezentul certificat nu garanteaz legalitatea titlului de proprietate al deintorului su asupra bunului/bunurilor la care
face referire.
4. Data eliberrii ..
Director,

ntocmit,

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind modificarea i completarea anexei nr. 3 la Hotrrea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 7 lit. e), al art. 10 alin. (2), al art. 12 alin. (1) i (2) i al art. 20
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. I. Anexa nr. 3 la Hotrrea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 1.020 i 1.020 bis din 21 decembrie
2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. Se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului i din administrarea Administraiei
Naionale a mbuntirilor Funciare R.A. imobilul avnd datele
de identificare prevzute n anexa nr. 1.

2. Se aprob schimbarea administratorului bunurilor avnd


datele de identificare prevzute n anexa nr. 2.
3. Se modific valoarea de inventar a bunurilor avnd datele
de identificare prevzute n anexa nr. 3.
4. Se aprob includerea n inventarul centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului a bunurilor avnd datele de
identificare prevzute n anexa nr. 4.
Art. II. Anexele nr. 14 fac parte integrant din prezenta
hotrre.

PRIM-MINISTRU

CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,
Dacian Ciolo
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian

Bucureti, 3 septembrie 2008.


Nr. 1.023.

ANEXA Nr. 1

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilelor care se scot din inventarul bunurilor din domeniul public al statului

Nr.
MFP

Denumirea imobilului

Valoarea de inventar
(lei)

Administratorul imobilului

150800

Imobil cas 2 camere Nima


Utilitate public judeul Cluj

2.116

Administraia Naional
a mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Tisa Some

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008

ANEXA Nr. 2

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale bunurilor din domeniul public al statului care se transfer ntre ordonatori ca urmare a reorganizrii acestora
Nr.
MFP

Denumirea bunului

Administratorul de la care
se transfer bunurile

Administratorul la care
se transfer bunurile

TITU OGREZENI judeul Giurgiu


Neutilitate public AMENAJARE IRIGAII
59534 ASPERSIUNE S=17.403 ha, SPP-uri,
ACUMULAREA ZVOIU ORBILUI;
valoare=938.765

Administraia Naional a
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A. mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Arge Buzu
Sucursala Olt Arge

TITU OGREZENI judeul Giurgiu Utilitate


public AMENAJARE DESECARE
60247
GRAVITAIONAL S=11.784 ha, CANAL
NECPTUIT 221.414 M; valoare=364.775

Administraia Naional a
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A. mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Arge Buzu
Sucursala Olt Arge

AMENAJAREA CAP CLIMNETI judeul


80424 Vlcea Utilitate public AMENAJARE
ANTIEROZIONAL, S=30 ha; valoare=2.832

Administraia Naional a
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A. mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Arge Buzu
Sucursala Dunre Olt

AMENAJAREA VII SCPVV DRGANI-JIBLEA


Administraia Naional a
Administraia Naional a
80399 judeul Vlcea Utilitate public AMENAJARE
mbuntirilor Funciare R.A. mbuntirilor Funciare R.A.
ANTIEROZIONAL, S=87 ha; valoare=3.137
Sucursala Arge Buzu
Sucursala Dunre Olt
BAZIN HIDROGRAFIC BOIOARA judeul
80423 Vlcea Utilitate public DESECARE
GRAVITAIONAL, S=180 ha; valoare=2.842

Administraia Naional a
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A. mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Arge Buzu
Sucursala Dunre Olt

BAZIN HIDROGRAFIC COISCA judeul Vlcea


Administraia Naional a
Administraia Naional a
80425 Utilitate public AMENAJARE
mbuntirilor Funciare R.A. mbuntirilor Funciare R.A.
ANTIEROZIONAL, S=180 ha; valoare=1.522
Sucursala Arge Buzu
Sucursala Dunre Olt
BAZIN HIDROGRAFIC STANEASCA judeul
80419 Vlcea Utilitate public AMENAJARE
ANTIEROZIONAL, S=340 ha; valoare=9.983
151167

Administraia Naional a
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A. mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Arge Buzu
Sucursala Dunre Olt

Administraia Naional a
Administraia Naional a
CANTON EXPLOATARE NICOLAE BLCESCU
mbuntirilor Funciare R.A. mbuntirilor Funciare R.A.
Neutilitate public; valoare=19.580
Sucursala Arge Buzu
Sucursala Dunre Olt

COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI BAZIN


Administraia Naional a
Administraia Naional a
HIDROGRAFIC ACUMULARE DIETI judeul
mbuntirilor Funciare R.A. mbuntirilor Funciare R.A.
80406
Vlcea Utilitate public AMENAJARE
Sucursala Arge Buzu
Sucursala Dunre Olt
ANTIEROZIONAL, S=1.113 ha; valoare=2.502
COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI BAZIN
HIDROGRAFIC ANINOASA BEROIOIU
80412
judeul Vlcea Utilitate public AMENAJARE
ANTIEROZIONAL, S=1.353 ha; valoare=27.263

Administraia Naional a
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A. mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Arge Buzu
Sucursala Dunre Olt

COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI BAZIN


HIDROGRAFIC TOPOLOGUL INFERIOR
80469
judeul Vlcea Utilitate public AMENAJARE
ANTIEROZIONAL, S=3.493 ha; valoare=11.313

Administraia Naional a
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A. mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Arge Buzu
Sucursala Dunre Olt

COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI BAZIN


HIDROGRAFIC TREPTEANCA-CUNGREA
80479 MARE judeul Vlcea Utilitate public
AMENAJARE ANTIEROZIONAL, S=3.493 ha;
valoare=425

Administraia Naional a
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A. mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Arge Buzu
Sucursala Dunre Olt

SISTEM TREPTEANCA-CUNGREA MARE


judeul Vlcea Utilitate public DESECARE
80420
GRAVITAIONAL, CANALE NECPTUITE,
L=5.430 ml, S=455 ha; valoare=350

Administraia Naional a
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A. mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Arge Buzu
Sucursala Dunre Olt

80413

TEREN CANTON NICOLAE BLCESCU


Neutilitate public; valoare=0

Administraia Naional a
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A. mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Arge Buzu
Sucursala Dunre Olt

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008


ANEXA Nr. 3

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale bunurilor din domeniul public al statului pentru care se modific valoarea de inventar
Nr.
MFP

Denumirea
bunului

Administratorul
bunului

Valoarea
veche
(lei)

Valoarea
actual
(lei)

89630

CANAL COLECTOR MAL DREPT CEFA


judeul Bihor Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Some Cri

3323967

3320831

18002

TERASA CARACAL judeul Dolj Utilitate


public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Dunre Olt

421328

379104

89623

VALEA IERULUI judeul Bihor Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Some Cri

2627765

2776136

80962

TEREBETI GELU judeul Satu Mare


Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Some Cri

472657

484058

80897

SOMAS CRASNA judeul Satu Mare


Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Some Cri

2420187

2460326

80953

HOMOROD MAL DREPT judeul Satu Mare


Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Some Cri

473669

559551

81174

IOJIB SEINI judeul Satu Mare Utilitate


public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Some Cri

269393

303599

82282

TURULUNG NEGRETI judeul Satu Mare


Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Some Cri

651168

760028

83502

SOME MAL DREPT judeul Maramure


Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Tisa Some

1123546

3123546

85094

SOME MAL STNG ICU Lpu judeul


Maramure Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Tisa Some

898993

2898993

48707

TEUZ judeul Arad Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Timi Mure Inferior

758364

6893905

48818

NADLAG SEITIN judeul Arad Utilitate


public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Timi Mure Inferior

1820694

1979177

52744

GREONI TICVANI judeul Cara-Severin


Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Timi Mure Inferior

1746369

2724853

52926

IAM CIORTEA judeul Cara-Severin


Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Timi Mure Inferior

325172

336676

53564

VARADIA SECASENI judeul Cara-Severin


Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Timi Mure Inferior

321836

341527

66913

MORAVIA judeul Timi Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Timi Mure Inferior

519580

548269

17

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008


0

67851

RUDNA GIULVAZ judeul Timi Utilitate


public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Timi Mure Inferior

338115

1100061

67857

TEBA TIMIAT judeul Timi Utilitate


public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Timi Mure Inferior

2583111

4042678

69490

SURGANI judeul Timi Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Timi Mure Inferior

171437

299763

70137

TIMIUL SUPERIOR judeul Timi Utilitate


public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Timi Mure Inferior

126328

178415

70309

CERNABORA TIMIINA judeul Timi


Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Timi Mure Inferior

128262

377919

61108

ROMOS VAIDEI judeul Hunedoara Utilitate


public

376860

1190810

17725

415875

22442

80000

25654

92018

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Mijlociu
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior

150870

CANTON BARTOLOMEU

150898

APARTAMENT 2 CAMERE

150884

CANTON TRLUNG

150893

CANTON PREJMER

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior

28052

100626

150854

CANTON STUPINI

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior

19422

69671

150860

SEDIU UNITATE ADMINISTRARE BRAOV

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior

16641

105087

150874

CANTON HAMARADEA

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior

6338

22732

150888

CANTON FGRA

8229

36576

150865

CANTON CATA

2604

9336

150906

CLDIRE SEDIU UNITATE ADMINISTRARE


HARGHITA

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior

734

138826

150907

CANTON EXPLOATARE TRNAVA MARE

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior

92

41629

150908

CANTON EXPLOATARE MURE SUPERIOR

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior

146817

332730

147373

CANTON BOROSNEU MARE

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior

785

14982

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008

150901

CANTON VLCELE

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior

4077

114803

150902

CANTON MOACA

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior

2248

190423

150903

CLDIRE SEDIU UNITATE ADMINISTRARE


COVASNA

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior

16080

60545

150909

Cldire Canton RICIU

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior

2427

25632

78127

GHELINTA BRATE judeul Covasna

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior

2621210

4121210

78134

DESECARE MURE SUPERIOR judeul


Harghita

1627105

2627105

4290056

5290056

804667

1090866

3855287

7120508

78340

57212

57092

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Mure Olt Superior
Administraia Naional a
CES HOMOROD, TRNAVA MARE judeul
mbuntirilor Funciare R.A.
Harghita
Sucursala Mure Olt Superior
Administraia Naional a
FRUNZARU BOIANU judeul Teleorman
mbuntirilor Funciare R.A.
Utilitate public
Sucursala Olt Arge
Administraia Naional a
GIURGIU RZMIRETI B judeul Teleorman
mbuntirilor Funciare R.A.
Utilitate public
Sucursala Olt Arge

59513

Administraia Naional a
GIURGIU RZMIRETI A+C judeul Giurgiu
mbuntirilor Funciare R.A.
Utilitate public
Sucursala Olt Arge

3141936

9021170

59510

Administraia Naional a
GIURGIU RZMIRETI A+C judeul Giurgiu
mbuntirilor Funciare R.A.
Neutilitate public
Sucursala Olt Arge

2007140

3584682

14543

OLTENIA SURLARI DOROBANU judeul


Clrai Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Olt Arge

131100

6195566

79351

TEREN CANTON DOMNETI 2.078,5 mp


Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Arge Buzu

5203

92342

TEREN AFERENT CANTON GIETI 870 mp


Utilitate public

5079

92334

TEREN AFERENT CANTON BARBULEU 500 mp


Utilitate public

2400

92287

TEREN AFERENT CANTON BUNGET 5.296 mp


Neutilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Arge Buzu

13328

92286

TEREN AFERENT CANTON NUCET 1.555 mp


Neutilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Arge Buzu

3278

92279

TEREN INCINT CANTON GHERGHIA 566 mp


Neutilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeBuzu

970

92280

TEREN INCINT CANTON CLINETI 1.476 mp


Neutilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeBuzu

3307

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Arge Buzu
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Arge Buzu

19

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008


0

92303

TEREN INCINT CANTON SLNIC 3.164 mp


Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeBuzu

5978

92520

TEREN INCINT CANTON COLCEAG 28.570 mp


Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeBuzu

38900

95094

TEREN AFERENT CANTON BUZU VEST


8.830,81 mp

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeBuzu

27926

123447

TEREN AFERENT SEDIU UNITATE


ADMINISTRATIV BUZU 1.429,67 mp

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeBuzu

5149

94987

TEREN AFERENT BLOC LOCUINE 4.026,42 mp

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeBuzu

14501

94990

TEREN AFERENT CANTON MONTEORU


1.496,02 mp

4731

95000

TEREN AFERENT CLDIRE STAIE PITULICEA


4.375,12 mp

6339

95002

TEREN AFERENT CANTON VADU SORETI


2.917,73 mp

6151

94939

TEREN AFERENT CANTON PTRLAGELE


1.806,22 mp

3729

94945

TEREN AFERENT CANTON SAHATENI


1.315,15 mp

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeBuzu

3466

94949

TEREN AFERENT SEDIU SISTEM PIRSCOV


3.370,58 mp

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeBuzu

7698

92507

TEREN AFERENT CANTON MIZIL 989,00 mp

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeBuzu

2043

95229

AMENAJARE INCINTA INSULA MARE A BRILEI


judeul Brila Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeIalomiaSiret

4727465

6436759

14506

AMENAJARE BORCEA DE SUS judeul Clrai


Utilitate public

3712062

11363298

1473780

1488906

108569

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeBuzu
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeBuzu
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeBuzu
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeBuzu

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeIalomiaSiret
Administraia Naional a
AMENAJARE INCINTA NMOLOASAMAXINENImbuntirilor Funciare R.A.
judeul Vrancea Utilitate public
Sucursala ArgeIalomiaSiret

95175

AMENAJARE INCINTA BAZIN HIDROGRAFIC


CLMUI judeul Brila Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeIalomiaSiret

7910165

7929792

16791

AMENAJARE OREZRIA LUCIUGIURGENI


judeul Ialomia Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeIalomiaSiret

596991

639307

14515

AMENAJARE GLUICLRAI judeul


Clrai Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeIalomiaSiret

5848559

5931754

14509

AMENAJARE TERASA CLRAI judeul


Clrai Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeIalomiaSiret

452840

460403

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala ArgeIalomiaSiret

249834

277024

14507

AMENAJARE JEGALIA judeul Clrai


Utilitate public

12414

SINOE judeul Constana Utilitate public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Dobrogea

15868677

20394860

23557

GRLICIUDIENI judeul Tulcea Utilitate


public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Dobrogea

111634

1567903

75800

CMPIA COVURLUI judeul Galai Utilitate


public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Moldova de Sud

15964849

16568452

24639

CES B.H. BRLAD judeul Vaslui Utilitate


public

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Moldova de Sud

826205

832368

46169

SCULENI TUTORA GORBAN judeul Iai


Utilitate public

2204873

7699960

92674

SOMUZU MARE judeul Suceava Utilitate


public

74269

1265585

Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Moldova de Nord
Administraia Naional a
mbuntirilor Funciare R.A.
Sucursala Moldova de Nord

ANEXA Nr. 4

SITUAIA

bunurilor care se includ n inventarul bunurilor din domeniul public al statului

Administratorul imobilului

Cod de
clasificare

Date de identificare
Denumire
Descriere tehnic

Anul drii
n funciune

Valoare
de inventar

Vecini

Adresa

terenuri
agricole

Judeul
Mehedini,
comuna
Dumbrava
de Jos

1977

219.011

Administraia Naional
a mbuntirilor
Funciare R.A.
Sucursala DunreOlt

8.16._

nlime maxim 10 m;
lungime coronament
242 m; lime coronament
Baraj pmnt
(carosabil) 6 m;
Rocoreni
volum util acumulare
Dumbrava
600 mii m3; volum corp
baraj 63.188 m3;
clasa de importan IV;

Administraia Naional
a mbuntirilor
Funciare R.A.
Sucursala Arge
IalomiaSiret

8.29.06

Sediu canton
Giurgeni

terenuri
agricole

Judeul
Ialomia

1959

3.000

8.29.06

Cldire
canton 3
dig Fcieni
km 7

terenuri
agricole

Judeul
Ialomia

1959

913

8.29.06

Cldire
canton 3
dig Fcieni
km 7

terenuri
agricole

Judeul
Ialomia

1959

1.102

Administraia Naional
a mbuntirilor
Funciare R.A.
Sucursala Arge
IalomiaSiret
Administraia Naional
a mbuntirilor
Funciare R.A.
Sucursala Arge
IalomiaSiret

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008

21

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI I DEZVOLTRII DURABILE

ORDIN
privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea bazinelor hidrografice cu caracter torenial
n care se afl aezri umane expuse pericolului viiturilor rapide
Avnd n vedere prevederile art. 110 teza I din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare, ale
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgen, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 15/2005, precum i ale Ordinului ministrului mediului i dezvoltrii durabile nr. 326/2007
privind aprobarea Metodologiei pentru delimitarea albiilor minore ale cursurilor de ap care aparin domeniului public al statului,
lund n considerare Referatul de aprobare nr. 138.313/AA din 18 iunie 2008 al Direciei amenajarea bazinelor hidrografice,
n temeiul art. 5 alin. (7) din Hotrrea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Mediului
i Dezvoltrii Durabile, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul mediului i dezvoltrii durabile emite prezentul ordin.
Art. 1. Se aprob Metodologia pentru determinarea
bazinelor hidrografice cu caracter torenial n care se afl aezri
umane expuse pericolului viiturilor rapide, prevzut n anexa
care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Direcia amenajarea bazinelor hidrografice i

Direcia managementul situaiilor de urgen din cadrul


Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile urmresc
respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Ministrul mediului i dezvoltrii durabile,


Attila Korodi
Bucureti, 21 august 2008.
Nr. 976.
ANEX

METODOLOGIE
pentru determinarea bazinelor hidrografice cu caracter torenial n care se afl aezri umane
expuse pericolului viiturilor rapide
1. Introducere
O viitur produs de ploi toreniale poate fi considerat
rapid atunci cnd sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
suprafaa bazinului de recepie este cuprins ntre civa
km2 i 200 km2;
timpul de concentrare este mai mic de 6 ore;
durata ploii toreniale este de maximum 3 ore, fiind de
regul mai mic dect timpul de concentrare al bazinului;
viitura este generat de o precipitaie torenial care
depete 100 mm.
Formarea viiturilor rapide n bazinele mici este condiionat
de procesele care au loc pe versant i pe formaiunile toreniale
(ogae, ravene, toreni), n timp ce producerea inundaiilor n
aval de seciunile de nchidere ale bazinelor mici este
condiionat nu numai de debitul maxim generat de o ploaie
torenial, ci i de capacitatea local de transport a albiei n zona
localitilor.
A. Elementele care favorizeaz producerea viiturilor
rapide pot fi grupate n:
a) Caracteristici fizico-geografice ale bazinului i reelei
hidrografice:
suprafaa bazinului;
1)

Sisteme informatice geografice.

forma acestuia;
panta versanilor;
panta rului principal;
densitatea reelei de drenaj;
gradul de mpdurire;
utilizarea terenului;
textura solului, respectiv geologia, n cazul n care roca
este la zi;
capacitatea de nmagazinare a coloanei de sol.
Unele dintre aceste caracteristici pot face obiectul unor
layere (straturi tematice) GIS1), altele pot fi calculate cu ajutorul
funciilor GIS. Utilizarea GIS este indispensabil pentru definirea
sau calculul elementelor primare care intervin n diversele relaii
sau modele matematice pentru obinerea debitelor maxime ori
a hidrografelor de viitur.
Caracteristicile fizico-geografice influeneaz:
1. mrimea scurgerii de suprafa (funcia de producie);
2. viteza de concentrare a scurgerii n reeaua hidrografic
(funcia de transfer);
3. deplasarea viiturii ctre aval (funcia de propagare).
Funcia de producie este puternic dependent de textura
solului i de utilizarea terenului (inclusiv de gradul de
mpdurire), care determin n ultim instan capacitatea de

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008

nmagazinare a zonei nesaturate. Panta versanilor i a


bazinului, forma acestuia, densitatea reelei de drenaj, precum
i panta reelei hidrografice influeneaz funciile de transfer i
propagare.
b) Factori agravani (naturali i antropici)
1. Naturali:
Umiditatea iniial a solului din bazin;
Friabilitatea rocilor;
Existena formelor de eroziune n adncime (ogae,
ravene, toreni).
2. Antropici:
lipsa msurilor antierozionale i de corectare a
formaiunilor toreniale;
despduriri excesive, combinate cu nerespectarea
normelor silvice de tiere sau de depozitare a deeurilor
lemnoase;
practici agricole neadecvate;
realizarea de construcii sau depozite n imediata
vecintate a malurilor.
Lipsa msurilor antierozionale i de amenajare a
formaiunilor toreniale contribuie la creterea torenialitii i a
transportului solid.
Despduririle neraionale i practicile agricole neadecvate
(arturi n lungul liniei de cea mai mare pant, lipsa terasrilor
etc.) au ca efect creterea coeficientului de scurgere, cu
influene directe att asupra volumului, ct i asupra debitului
maxim al viiturii, respectiv a transportului solid.
B. Producerea inundaiilor n aval de seciunile de
nchidere ale bazinelor mici este condiionat nu numai de
debitul maxim generat de o ploaie torenial, ci i de capacitatea
de tranzit a albiei. n depresiunile intramontane sau la ieirea
din zona montan, acolo unde s-au dezvoltat aezri omeneti,
panta rului este relativ redus, ceea ce conduce la micorarea
vitezei de curgere n raport cu reeaua hidrografic din amonte.
Depunerea materialului solid n aceste zone conduce la
nrutirea condiiilor de curgere i la creterea nivelurilor.
Fenomenul este deosebit de puternic n perioadele de viitur,
caracterizate prin debite mari i transport trt important.
Evacuarea debitelor de viitur este, de asemenea, mult
ngreunat n condiiile n care n zona podurilor/podeelor sub
sau supratraversrilor capacitatea de transport a albiei este
diminuat din cauza blocrii curgerii cu material trt i plutitori.
n amonte de aceste obstacole se creeaz un adevrat lac,
al crui nivel ajunge la un moment dat la cote periculoase.
Creterea nivelului din spatele obstacolului conduce la
inundarea zonelor locuite din vecintate; dac barajul creat de
plutitori cedeaz brusc, unda de inundaie rezultat are un mare
potenial distructiv pentru zona din aval. Capacitatea de
transport a rului este, de asemenea, diminuat n zona coturilor
i ngustrilor de seciune sau n cazul acumulrii de gheuri.
Ca urmare, n cazul bazinelor mici n care exist aezri
umane, meninerea capacitii de tranzit a albiei joac un rol de
maxim importan n prevenirea inundaiilor n zon. n acest
sens, toate construciile realizate n imediata vecintate a
malului rurilor (gatere, grajduri i anexe gospodreti, alte
construcii) sau materialele depozitate n aceste zone trebuie
ndeprtate pentru a nu nruti condiiile de curgere la ape
mari.

De asemenea, un rol important n generarea inundaiilor i n


producerea de distrugeri n zonele locuite l are modul de
exploatare a pdurilor. Dup anul 1990, interesul major l
prezint lemnul masiv, n timp ce prile secundare ale arborilor
sunt abandonate pe versant sau chiar n albiile praielor. Aceste
resturi sunt antrenate n timpul precipitaiilor toreniale i se
acumuleaz n seciunile podurilor, ale ngustrilor de seciune,
sau formeaz depozite cu nlimi de pn la 510 m la
confluene.
De asemenea, stocarea materialului lemnos recent exploatat
i netransportat din vecintatea albiilor favorizeaz antrenarea
lui n perioadele de viitur. Ajuni n vale, aceti copaci exercit
un efect distructiv extrem de puternic n aval sau blocheaz
mpreun cu resturile de la exploatrile forestiere seciunile de
curgere ale podurilor i podeelor.
Pentru identificarea bazinelor mici, susceptibile s genereze
viituri rapide, se parcurg urmtoarele etape:
1. triere preliminar (cap. 2);
2. diagnoz prin metode simplificate (cap. 3);
3. detaliere diagnoz (facultativ) prin modelare matematic
avansat (cap. 4).
2. Trierea preliminar a bazinelor susceptibile de a
genera viituri rapide
2.1. Metoda coeficientului de scurgere

Se utilizeaz ca elemente de prelucrat n GIS urmtoarele


hri n format digital:
a) zonarea precipitaiei maxime orare cu probabilitatea de
depire de 1%;
b) zonarea coeficientului global de scurgere corespunztor
ploii, cu probabilitatea de depire de 1%; coeficientul de
scurgere se determin n funcie de acoperirea terenului i de
pant, conform metodologiilor n vigoare (Mita, 1996; INMH,
1997).
Prin suprapunerea informaiilor din cele dou layere rezult
zonarea ploii orare nete cu probabilitatea de depire de 1% pe
ntreg teritoriul rii. Aceast valoare introdus ntr-o expresie
simplificat a formulei reducionale conduce la determinarea
debitului maxim corespunztor. Simplificarea amintit anterior
const n aproximaia:

unde:
F este suprafaa bazinului hidrografic. Se recomand ca
aceast abordare s se limiteze la bazine cu o suprafa
maxim de 100 km2.
Comparnd debitul maxim generat de ploaia maxim orar
cu probabilitatea de depire de 1% cu debitul maxim care poate
fi transportat prin albie n zona localitilor, se obine o prim
informaie asupra bazinelor susceptibile de a genera viituri rapide
cu efecte grave. Pentru aceste bazine urmeaz a se efectua,
ulterior, analize detaliate, privind att ploaia generatoare, ct i
formarea, respectiv propagarea viiturilor prin albie.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008


Metoda coeficientului de scurgere

23

Metoda fiziografic

Fig. 1*). Bloc-diagrama metodei coeficientului de scurgere


2.2. Metoda fiziografic

Se utilizeaz ca elemente de prelucrat n GIS urmtoarele


hri n format digital:
a) acoperirea (utilizarea) terenului;
b) zonarea tipurilor de sol.
n continuare, se parcurg urmtoarele etape:
1. Prin suprapunerea informaiilor din cele dou layere i
prelucrri elementare se obine harta digital a indicelui CN
(Curve Number) din modelul SCS.
Pentru clarificri referitoare la obinerea indicelui CN se
recomand consultarea anexei nr. 1.
2. Pentru un bazin dat, indexul global CN se obine conform
metodologiei cuprinse n anexa nr. 1 sau ca medie ponderat
cu suprafaele pariale Fi, caracterizate de indicele CNi.
3. Se calculeaz capacitatea de nmagazinare S din relaia:

4. Pe baza acestor elemente se determin timpul de


ntrziere TL (T-lag), definit ca timpul care trece ntre centrul
intervalului ploii i momentul n care se produce vrful viiturii, cu
relaia (US Department of Agriculture,1997):

Fig. 2*). Bloc-diagrama metodei fiziografice

5. Se calculeaz timpul de concentrare (definit ca cel mai


mare timp n care o pictur de ap care cade n bazin ajunge
la ieirea din acesta sau timpul care trece ntre sfritul ploii i
producerea punctului de infexiune pe curba descendent a
hidrografului) cu relaia:

6. Se identific bazinele cu TC 6 ore


7. Bazinele astfel identificate pot fi suprapuse peste cele
identificate n cadrul metodei precedente, reinndu-le pentru
analize detaliate doar pe cele care se regsesc n ambele
metode.
Evident, i aceast procedur are un caracter aproximativ,
fiind utilizat pentru triere preliminar.
3. Diagnoza bazinelor susceptibile de a genera viituri
rapide
3.1. Metoda estimrii precipitaiilor prag

unde:
TL timpul de ntrziere n ore;
L lungimea albiei principale n m;
IB panta medie a bazinului n %.
Se menioneaz c att L, ct i IB se obin pe baza de
prelucrri GIS, utilizndu-se hri la o scara adecvat.
*) Figurile 1 i 2 sunt reproduse n facsimil.

Pentru bazinele reinute la selectarea preliminar, n zona


localitilor se parcurg urmtorii pai:
1. n lungul rului, n localitate, se stabilesc pe baz de
msurtori hidrologice expediionare chei limnimetrice, care
se prelungesc prin procedeul hidraulic n zona debitelor
maxime.

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008

2. Pentru fiecare seciune i (i=1,n) din cheile limnimetrice


corespunztoare se determin urmtoarele perechi de valori:

4. Pe baza cotelor h1i = hi(Q1), h2i = hi(Q2) i h5i = hi(Q5) se


delimiteaz

zonele

inundate

corespunztoare,

avnd

suprafeele F1, F2 i F5.


5. n sfrit, pe baza acelorai cote, din modelul numeric al
terenului (determinat pe baza curbelor de nivel din hrile
existente) se obine harta adncimii apei din zonele inundate.
unde:
hmi reprezint cota absolut corespunztoare poziiei
malurilor n seciunea i; dac malurile au cote diferite, se va
considera valoarea minim a celor dou valori;
Qmi reprezint debitul de umplere al albiei minore din
seciunea i;
Q1i, Q2i i Q5i reprezint debitele corespunztoare unor
niveluri cu peste 1m, 2m i 5m n raport cu cota malurilor (sau
celui mai jos mal) din seciunea curent; se admite implicit c n
zona localitilor nu vor exista creteri de nivel mai mari de 5 m
n raport cu cota malurilor.
3. Corespunztor debitelor

6. Se recomand s se fac i o evaluare aproximativ a


mrimii pagubelor n funcie de adncime (Oprian, 2006).
7. Corespunztor debitelor Q1, Q2 i Q5, utilizndu-se
modele simplificate (de exemplu, formula reducional i
coeficientul de scurgere corespunztor ploii cu probabilitatea de
depire de 1%), se determin ploaia orar care a generat
aceste debite.
8. Utilizndu-se coeficieni de trecere de la ploaia orar la
alte durate se determin valori ale precipitaiei, care, odat
depite, pot conduce la viituri rapide. Aceste valori-prag, la care
se adaug valoarea precipitaiei orare, vor fi folosite pentru
alarmarea populaiei i autoritilor n caz de precipitaii

rezult cotele h1i, h2i i h5i.


Metoda estimrii precipitaiilor prag

toreniale. Se recomand ca valorile astfel obinute ale


precipitaiilor s fie testate n cadrul unor modele cu parametri
distribuii sau semidistribuii, pentru a evalua efectiv debitele
generate.
Parcurgerea pailor anteriori conduce la determinarea unei
legturi ntre debitele de inundabilitate Q1, Q2, respectiv Q5,
suprafaa inundat, adncimile corespunztoare, pagube
posibile i mrimea precipitaiilor-prag care genereaz aceste
consecine.
3.2. Metoda genetic

Pentru bazinele reinute la selectarea preliminar se parcurg


urmtorii pai:
1. Se alege mrimea precipitaiei generatoare de viituri
rapide:
a) fixnd anumite valori prestabilite, indiferent de localizarea
bazinului pe teritoriul rii, se propun urmtoarele valori-prag ale
precipitaiei P:
100 mm/30 de minute;
120 mm/1h;
140 mm/2h;
150 mm/3h;
b) calculnd doar pentru probabilitatea de depire de 1%
precipitaia maxim pentru urmtoarele durate: 30 minute; 1h;
2h i 3h de la staia meteo cea mai apropiat de bazinul
examinat i pe ct posibil de altitudine apropiat de altitudinea
medie a bazinului.
2. Intensitatea ploii se poate considera constant n timp sau
triunghiular, cu maximul la 1/3, 1/2 sau 2/3 din durata total a
Fig. 3*). Bloc-diagrama metodei de estimare a precipitaiilor prag
*) Figura 3 este reprodus n facsimil.

ploii.

25

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008


3. Se stabilete coeficientul de scurgere al bazinului n una
dintre urmtoarele dou variante:
Metoda genetic

a) utilizndu-se modelul SCS (a se vedea anexa nr. 1), cu


ajutorul cruia se determin:
indexul CN, n funcie de acoperirea terenului i de tipul de
sol;
capacitatea de nmagazinare S;
coeficientul de scurgere cu relaia:

;
b) utilizndu-se prelucrrile INHGA pentru coeficientul de
scurgere corespunztor ploii cu probabilitatea de depire
de 1% (Mita, 1996).
4. Cu aceste date se va obine debitul maxim, utilizndu-se
formula reducional (INMH, 1997), respectiv hidrograful de
debit cu ajutorul hidrografului unitar, folosindu-se parametri
regionalizai (Diaconu i erban, 1994).
5. n lungul rului, n localitate, se stabilesc pe baz de
msurtori hidrologice expediionare chei limnimetrice, care se
prelungesc prin procedeul hidraulic n zona debitelor maxime.
6. Pentru debitele maxime obinute la pct. 3 se determin
cotele corespunztoare, iar din modelul numeric al terenului
(determinat pe baza curbelor de nivel din hrile existente),
suprafeele inundate i adncimea; se poate face i o evaluare
aproximativ a valorii pagubelor n funcie de adncime
(Oprian, 2006). Pe harta digital, n zona localitilor, se va
marca extinderea acestora, precum i regimul adncimilor
(sub 1m, ntre 12 m, peste 2 m).
Parcurgerea pailor anteriori conduce la determinarea unei
legturi ntre valorile-prag ale precipitaiilor sau valorile calculate
ale acestora pentru probabilitatea de depire de 1% i debitele
de

inundabilitate,

suprafaa

inundat,

adncimile

corespunztoare, la care se adaug eventual pagubele posibile.


4. Metoda de detaliere a diagnozei
Aceast etap nu este obligatorie, urmnd a fi aplicat acolo
unde mrimea consecinelor anticipate (pagube materiale,
pierderi de viei omeneti) este considerat important.
Se parcurg urmtorii pai:
1. Se stabilesc caracteristicile ploii generatoare de viituri
rapide n urmtoarele ipoteze:
probabilitatea de depire a ploii de calcul: pi = 5%; 2%;
1% i 0,5%;
durata ploii de calcul Dk = 30; 1h; 2h i 3h.
Se obine:
stratul precipitat hi,k, cu probabilitatea de depire pi i
Fig. 4*). Bloc-diagrama metodei genetice

durata Dk (anexa nr. 2)


hietograma ploii de calcul (anexa nr. 3)

*) Figura 4 este reprodus n facsimil.

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008


Metoda de detaliere a diagnozei

2. Se efectueaz rulri pentru evaluarea reaciei bazinului.


3. n zona localitii (localitilor) din aval se efectueaz
calcule de propagare a viiturilor i delimitare a zonelor
inundabile n urmtoarele ipoteze:
viitura rapid produs de precipitaia generatoare,
conform ipotezelor prezentate la pct. 1;
idem, n condiiile micorrii seciunii de curgere n diverse
ipoteze, ca urmare a construciilor realizate n apropierea
malurilor i a depozitrii de deeuri lemnoase sau menajere;
idem, n condiiile blocrii totale a seciunii de curgere la
poduri, podee, subtraversri sau supratraversri;
idem, n condiiile cedrii zonelor blocate; hidrograful
obinut la ieirea din localitate va fi propagat aproximativ pn la
urmtoarea localitate din aval, unde se reiau calculele
hidraulice.
4. Caracterizarea zonelor inundabile afectate de viituri rapide
Deoarece evaluarea pagubelor din zonele inundate ridic
probleme dificile, se consider suficient identificarea zonelor
cu nivel ridicat de pericol, aa cum este definit n metodologia
pus la punct (Loat and Petrascheck, 1997, Musy et al., 2000)
pentru SFOWG (Swiss Federal Office of Water and Geology) i
prezentat n anexa nr. 4.
n cazul viiturilor rapide, cauzate de ploi toreniale de scurt
durat, intensitatea ploii depete viteza de infiltraie, iar
stocajul n zona nesaturat este redus. Ca atare, n aplicarea
metodologiei SFOWG, se poate admite fr a grei prea mult c
viitura are aceeai probabilitate de depire ca i precipitaia
care o genereaz.
Avnd n vedere faptul c determinarea gradului de
periculozitate al zonelor inundate presupune analize hidrologice
i hidraulice pentru un numr important de cazuri (probabiliti
de depire 1%; 5%; 2% i 0,5%), ntr-o prim etap se pot
efectua rulri doar pentru viitura rapid generat de precipitaia
cu probabilitatea de depire de 1%. Ca urmare, n loc de nivelul
de periculozitate al zonelor inundate, se vor cartografia doar
clasele de intensitate ale acestei viituri n zona inundat, oferind
o imagine destul de concludent asupra zonelor celor mai
sensibile la viituri rapide.
5. Parametri caracteristici ai scurgerii toreniale
Drept parametri caracteristici ai scurgerilor toreniale se
consider:
coeficientul de scurgere ;
coeficientul de torenialitate al scurgerii lichide l ;
torenialitatea scurgerii solide s ;
coeficientul de periculozitate al viiturii .
5.1. Coeficientul de scurgere

Fig. 5*). Bloc-diagrama metodei de detaliere a diagnozei

*) Figura 5 este reprodus n facsimil.

Pentru bazine mici coeficientul de scurgere variaz ntre


0,350,80, fiind n funcie de panta bazinului (Ib%), de gradul de
mpdurire (Cp%), de textura solului (textura uoar, medie sau
grea), precum i de valoarea API (Antecedent Precipitation
Index), care reprezint o msur a influenei precipitaiilor
produse n zilele anterioare. Valori mai mari de 0,8 ale
coeficienilor de scurgere sunt posibile pentru terenuri cu pante
foarte mari sau cu valori ridicate ale API, care pot surveni dup
precipitaii importante, anterioare ploii toreniale, i care conduc
la saturarea stratului superior de sol sau n cazul unor roci
impermeabile la zi.
Pentru detalii n legtur cu valorile coeficientului de
scurgere n condiiile Romniei, se recomand consultarea
lucrrilor: Mita (1996); INMH (1997).

27

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008


5.2. Coeficientul de torenialitate l al scurgerii lichide

Coeficientul l reprezint raportul:

unde:
este coeficientul de scurgere al viiturii n condiii de
umiditate medie a bazinului;
hp1% este stratul precipitat cu probabilitatea de depire
de 1%;
hprag reprezint stratul scurs (ploaia net) care conduce la
formarea debitului de umplere a albiei minore (definit conform
Ordinului ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 326/2007
privind aprobarea Metodologiei pentru delimitarea albiilor minore
ale cursurilor de ap care aparin domeniului public al statului),
n condiii de umiditate medie a bazinului;
mrimea lui hprag se determin prin ncercri.
Coeficientul l reprezint o msur a gradului de depire a
capacitii de transport a albiei i permite compararea bazinelor
toreniale, conducnd la ierarhizarea acestora n ceea ce
privete gradul de pericol pe care l reprezint pentru localitile
din aval.
5.3. Coeficientul de periculozitate al viiturii

Coeficientul de periculozitate al viiturii este direct proporional


cu h (diferena dintre nivelul maxim n ru i nivelul anterior
producerii viiturii) i Q (diferena dintre debitul maxim i debitul
anterior producerii viiturii), respectiv invers proporional cu tcr
(timpul de cretere al viiturii, adic timpul n care se realizeaz
saltul de debit Q).
Ca urmare, n expresia lui va interveni raportul

cls. 4
2,0 4,0 t/ha an
cls. 5
4,0 8,0 t/ha an
cls. 6
8,0 16 t/ha an etc.
Pentru a caracteriza transportul solid al viiturilor rapide se va
utiliza aceeai clasificare, dar referitoare strict la evenimentele
extreme din bazin. Pe msura acumulrii de date privind
transportul solid trt n perioadele de viitur, se va ncerca o
abordare statistic a acestuia sau cel puin o corelare cu debitul
maxim de viitur.
5.5. Caracterizarea potenialului de generare a viiturilor rapide

Pentru caracterizarea complex a potenialului de generare


a viiturilor rapide al unui bazin hidrografic se pot utiliza
urmtoarele perechi de valori:
a) (, s) = (coeficientul de scurgere 1% al bazinului;
coeficientul de torenialitate al scurgerii solide);
b) (l, s) = (coeficientul de torenialitate al scurgerii lichide;
coeficientul de torenialitate a scurgerii solide);
c) (, s) = (coeficientul de periculozitate 1% al viiturilor
rapide; coeficientul de torenialitate al scurgerii solide).
n toate cazurile, precipitaia declanatoare corespunde ploii,
cu probabilitatea de depire de 1%.
6. Recomandri finale
Zonele inundabile rezultate prin modelare matematic, n
ciuda incertitudinii de care sunt afectate, trebuie afiate la
primrii n vederea contientizrii populaiei asupra pericolului
pe care l reprezint viiturile rapide.
De asemenea, pentru a avea o imagine real asupra
pericolului, limitele zonelor inundabile, aferente precipitaiilor
generatoare, cu probabilitile de depire p%, trebuie asociate
cu probabilitatea de depire corespunztoare duratei de via
medii din zon. Aceste valori se obin cu relaia:

Utilizndu-se pentru normalizare valoarea raportului


, corespunztor celei mai severe viituri rapide

n tabelul 6.1 sunt calculate probabilitile de depire Rn


corespunztoare unor intervale de 70, 80 i 90 de ani.

nregistrate, coeficientul de periculozitate a viiturii va avea


expresia:

Tabelul 6.1. Relaia (p%, Rn)

p%
(probabilitate anual
de depire)

Datorit faptului c n expresiile lui se utilizeaz att la


numrtor, ct i la numitor aceleai mrimi, nu este necesar
introducerea factorilor de transformare a unitilor de msur n
vederea omogenizrii acestora. Ca atare, variaia debitului se
va exprima n m3/s, creterea de nivel n cm, iar timpul de
cretere al viiturii n ore. Factorul 10 din faa expresiei lui are
rolul de a extinde valoarea maxim de la 1 la 10.
Mrimile h, Q i tcr se obin prin modelare matematic,
corespunztor precipitaiei, cu probabilitatea de depire de 1%.
5.4. Coeficientul de torenialitate s al scurgerii solide
n funcie de mrimea transportului solid, n micile bazine
forestiere se disting urmtoarele clase de torenialitate (Giurgiu
i Clinciu, 2006):
cls. 1
0 0,5 t/ha an
cls. 2
0,5 1,0 t/ha an
cls. 3
1,0 2,0 t/ha an

T
(perioada medie
de repetare)

Rn (probabilitatea de depire
pe interval)

70 ani

80 ani

90 ani

0,5

200

29,6 %

33,0

36,3

100

50,5 %

55,2

59,5

50

75,7 %

80,1

83,8

20

97,2 %

98,3

99,0

Cu alte cuvinte, probabilitatea ca o persoan din zona rural


s fac fa consecinelor unei viituri rapide generate de o
precipitaie hp% nu este deloc neglijabil, depind, n multe
cazuri, 50%. n contextul schimbrilor climatice, dar mai ales al
modificrilor brutale din bazinele mici (despduriri masive,
eroziune accelerat), aceast valoare este probabil mai mare.
Anexele nr. 14 fac parte integrant din prezenta
metodologie.

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008


ANEXA Nr. 1
la metodologie

PROCEDEU

pentru realizarea layerului GIS coninnd valorile CN


A.1.1. Grupe hidrologice de soluri
Grupele hidrologice de soluri sunt larg utilizate n Statele
Unite ale Americii, ca factor de influen major a scurgerii n
majoritatea modelelor hidrologice din aceast ar.
Clasificarea solurilor a urmrit punerea n eviden a
potenialului de scurgere al acestora. n funcie de textur
(proporia de argil, praf i nisip), solurile au fost clasificate n
4 grupe hidrologice: A, B, C, D. Grupa A cuprinde soluri cu

textur grosier, care au cel mai mic potenial de scurgere, n


timp ce solurile din clasa D au o textur fin (argiloas), avnd
potenial de scurgere maxim, respectiv infiltraie minim.
Sistemul romnesc de clasificare a texturii nu este identic cu
cel din SUA, aceast clasificare find adaptat la condiiile din
Romnia (Chende, 2007), utiliznd clasele de textur
practicate de ICPA. n tabelul A.1.1 sunt prezentate cele 4 grupe
hidrologice de soluri i texturile corespunztoare.

Tabel A.1.1. Adaptarea grupelor hidrologice de soluri la clasificarea romneasc a texturii

Grupa

Textura

Descriere

Nisipoas
Nisipoas nisipolutoas
Nisipoas lutonisipoas
Nisipolutoas
Nisipolutoas lutonisipoas
Lutonisipoas

prezint un potenial de scurgere mic i rate mari de infiltraie


atunci cnd sunt complet umede;
formate pe roci permeabile, include soluri uoare cu textur
grosier, soluri profunde, soluri bine i chiar excesiv drenate,
nisipuri sau pietriuri care au o rat mare de transmisie a apei.

Nisipoas lutoas
Nisipolutoas lutoas
Lutonisipoas lutoas
Lutoas
Textur variat

prezint un potenial de scurgere apropiat de mediu;


rat de infiltraie medie atunci cnd sunt complet umede;
includ soluri cu o textur medie (moderat fin spre moderat
grosier), profunde sau cu adncimi medii, soluri bine drenate.

Nisipolutoas lutoargiloas
Lutonisipoas lutoargiloas
Lutonisipoas argiloas
Lutoas lutoargiloas

au potenial de scurgere puin peste medie;


au o rat de infiltraie mic atunci cnd sunt complet umede;
constau n soluri cu un strat care mpiedic micarea
descendent a apei pe profil i soluri cu o structur moderat fin
spre fin.

Lutoas argiloas
Lutoargiloas
Lutoargiloas argiloas
Argiloas

A.1.2. Indexul Curve Number


CN (Curve Number) reprezint un index adimensional, care
poate lua valori cuprinse ntre 0 i 100. CN depinde att de
utilizarea terenului, ct i de grupa hidrologic a solului i
reflect potenialul de scurgere a apei pe diferite terenuri.
Valorile CN variaz direct proporional cu potenialul de scurgere
i invers proporional cu coeficientul de infiltraie, avnd valori
maxime pentru clasa de soluri D sau pentru spaiile urbane,

au cel mai mare potenial de scurgere i o rat de infiltraie


foarte mic atunci cnd sunt complet umede;
sunt formate n primul rnd din soluri argiloase, cu textur grea,
cu un mare potenial de gonflare, soluri cu un nivel al apei
freatice ridicat n permanen, soluri care au un orizont iluvial
mai dezvoltat (un strat compact care are un coninut n argil
mult mai ridicat dect orizonturile superioare ale profilului de sol)
sau soluri care prezint chiar un strat argilos la suprafa ori n
apropiere. De asemenea, includ i solurile puin adnci situate
peste un material aproape impermeabil.

impermeabilizate. Clasificarea i atribuirea de valori indexului


CN au fost adaptate i realizate (Chende, 2007) att pe baza
manualelor USDA, ct i a altor clasificri existente n literatura
internaional (Hong, Adler, 2007; Hong et al., 2007). Pentru
stabilirea valorilor specifice Romniei s-a utilizat stratul tematic
Corine Land Cover 2000, realizat de ctre INCD Delta
Dunrii Tulcea.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008

29

Tabel A.1.2.*) Valorile coeficientului CN

A.1.3. Realizarea layerului CN Curve Number (Chende, 2007)


1. Se creeaz pentru Corine Land Cover un cmp care
conine codurile din tabelul valorilor CN (tabelul A.1.2).
2. Urmtorul pas const n reuniunea acestuia (Union
Features) cu layerul solurilor, care conine deja un cmp de
atribute pentru grupele hidrologice; se obine astfel o nou tem
de tip poligon, segmentat la intersecia elementelor celor dou
teme. Fiecare nou poligon caracterizeaz o anumit utilizare a
terenului i un anumit tip de sol.

*) Tabelul A.1.2. este reprodus n facsimil.

3. Pe baza celor dou coduri (utilizare teren i grupa de sol)


se creeaz un nou cod care identific o combinaie unic de
utilizare teren/tip de sol (cod utilizare_ cod grup sol).
4. n MS Excel se creeaz un fiier *.dbf care conine acelai
cod i valoarea CN corespunztoare.
5. n final, tabelul temei GIS rezultate din reuniune (paii 2 i 3),
precum i tabelul Excel (pasul 4) sunt legate (Joint),
realizndu-se astfel harta valorilor CN, de tip vector.
6. Layerul CN de tip vector este transformat ntr-un layer de
tip grid, ceea ce permite calculul mai uor al valorilor medii CN
la nivel de bazine hidrografice mici.

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008


ANEXA Nr. 2
la metodologie

CALCULUL

stratului precipitat hi,k cu probabilitatea de depire pi i durata Dk


Calculul se poate efectua:
A.2.1. Utilizndu-se probabiliti spaiotemporale de depire i
studii de regionalizare

Diaconu i erban (1994), pe baza probabilitii spaiotemporale


de depire, precum i a studiilor de regionalizare, au
determinat precipitaiile cu diverse probabiliti de depire n
bazine cu suprafee de 10, 100 i 1.000 km2, pentru durate
cuprinse ntre 15 minute i 6 ore (tabelul 3.37, p. 251252).
Pentru valori intermediare (probabiliti, suprafee sau durate),
precipitaia maxim se poate obine prin interpolare neliniar.
Valorile respective trebuie considerate, totui, cu anumite
rezerve, datorit scrii de investigare care nu a permis o
evaluare detaliat a unor aspecte locale, ca, de exemplu,
influena orografiei, variaia precipitaiilor maxime cu altitudinea,
precum i efectul de foehn. Cu ct bazinul este mai mic, cu att
influena factorilor locali poate fi mai puternic; tocmai aceast
influen nu poate fi reliefat ntr-o hart la nivelul ntregii ri.
De asemenea, este de dorit utilizarea unor informaii
reactualizate, pe msur ce datele recente sunt prelucrate de
INHGA n cadrul aceleiai metodologii.
A.2.2. Pe baz de calcule statistice pentru zone omogene

Stratul precipitat cu probabilitatea de depire p% poate fi


obinut i direct pe baz de calcule statistice, utilizndu-se i
precipitaiile recent nregistrate. Avnd n vedere densitatea
relativ redus a staiilor meteo, precum i faptul c au existat
situaii n care, dei pe un ru s-au produs viituri toreniale, la
staia cea mai apropiat nu s-au nregistrat precipitaii sau
acestea au avut valori modeste, este necesar o analiz
spaial a precipitaiilor, care s acopere un spaiu mult mai
mare dect suprafaa bazinului analizat.
n acest scop, va fi identificat o zon omogen n care s se
ncadreze bazinul. Pentru aceasta, la fiecare staie j = 1,n din
cele n staii luate n considerare se calculeaz valoarea
medie h i,j = 1,n i abaterea medie ptratic j,j = 1,n a precipitaiilor
zilnice maxime anuale pentru anii cu nregistrri disponibile. Vor
face parte din aceeai zon omogen staiile caracterizate prin
valori apropiate (abateri de maximum 10%-15%) ale
parametrilor h j,j = 1,n i j,j = 1,n fa de caracteristicile similare
ale staiei (grupului de staii) reprezentative pentru bazinul
studiat.
Alegerea staiilor care sunt propuse pentru analiz trebuie
s fac obiectul unui studiu atent privind geneza precipitaiilor,
care trebuie s fie similar. Se vor avea n vedere criterii
precum: sensul de micare a maselor de aer ncrcate cu
vapori, altitudinea, orientarea versanilor i a vilor, efectul de
foehn etc.
Dup determinarea zonei omogene din punctul de vedere al
precipitaiilor extreme, urmeaz determinarea ploii de durat

Dk,k = 1,K , unde K reprezint numrul de durate luate n


considerare.
Metodologia de calcul este urmtoarea:
A.2.2.1. n cazul n care se dispune de nregistrri continue la staii

1. Dac perioada cu date comune din msurtori la staii este


relevant din punct de vedere statistic, la fiecare dintre staiile j
situate n bazin sau limitrofe bazinului se vor determina pentru
fiecare an valorile precipitaiilor maxime anuale corespunznd
fiecreia dintre duratele = Dk,k = 1,K .
n continuare, pentru fiecare durat se va constitui un ir
format din valorile maxime anuale ale ploii pe spaiul considerat
pentru perioada comun de msurtori i care va fi analizat
statistic. Acest ir poate fi obinut n dou variante:
a) considerndu-se valorile maxime anuale ale precipitaiilor
de durat ale tuturor staiilor; n ir va exista n acest fel un
numr de termeni egal cu produsul dintre numrul de ani
analizai i numrul staiilor;
b) considerndu-se pentru fiecare an valoarea maxim
spaial a ploii de durat ; n acest caz, n ir va exista un
numr de termeni egal cu numrul de ani al perioadei de date
comune pentru toate staiile. Aceast abordare se justific prin
faptul c staiile sunt situate ntr-o arie aproximativ omogen,
fiecare staie putnd nregistra evenimentul maxim spaial anual.
irul astfel obinut este supus unei analize statistice obinuite,
utilizndu-se repartiiile Pearson III sau KrikiMenkel; ca
rezultat se obin precipitaiile de durat Dk,k = 1,K, corespunznd
probabilitilor de depire p%.
2. n cazurile n care perioada comun de msurtori ale
precipitaiilor la staii este redus, se va determina pentru fiecare
staie j valoarea medie i abaterea medie ptratic ale irului
precipitaiilor maxime anuale de durat ; coeficientul de
asimetrie se va considera n funcie de coeficientul de variaie.
n continuare, se consider media ponderat (cu numrul de
ani) a acestor parametri statistici i apoi se determin
precipitaia maxim cu probabilitatea de depire p%.
A.2.2.2. n cazul n care nu se dispune dect de precipitaii
zilnice la staii
1. Se aplic unul dintre algoritmii prezentai anterior, n
funcie de situaia n care se ncadreaz irul de date de baz.
Ca urmare a acestor calcule, rezult ploaia maxim zilnic, cu
probabilitatea de depire p%.
2. Dup obinerea precipitaiei zilnice corespunznd
probabilitilor de depire p%, cu ajutorul coeficienilor de
trecere (C. Diaconu i P. erban, 1994, tabelul 3.36, p. 251) se
obin precipitaiile pentru alte durate : 30, 1h, 2h, 3h,
corespunznd acelorai probabiliti de depire p%.
ANEXA Nr. 3
la metodologie

A.3.1. Hietograma ploii de calcul (ploaia generatoare de viituri rapide)


Datorit simplitii ei, se recomand metoda derivatei
stratului cumulativ adimensional mediu (Musy, 1998), numit i
metoda curbei integrale, adaptat la ploi toreniale prelucrate
spaial pe zona omogen caracteristic bazinului examinat.
(i) Se selecteaz ploile toreniale l = 1,L msurate la staia
(staiile meteorologice) din zona omogen, cu caracteristici
comparabile n ceea ce privete att durata, ct i cantitatea
total; durata ploilor va fi de maximum 3 ore.
(ii) Se adimensionalizeaz fiecare pluviogram l astfel:
durata Dl a oricreia dintre ploi corespunde unui procent
de 100%;

stratul precipitat total hl(Dl) al fiecrei ploi corespunde, de


asemenea, unui procent de 100%;
se alege un pas de timp t i se exprim timpul ti = i t
ca procent din durata total Dl a fiecrei ploi;
se exprim pentru fiecare ploaie l stratul de ploaie cumulat
hl(ti) la momentul ti ca procent din stratul total precipitat hl(Dl);
se calculeaz media procentual h(ti) a straturilor ploilor
considerate hl (ti) pentru fiecare moment ti, conform relaiei:

n care L este numrul de ploi considerate.

31

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 647/11.IX.2008


(iii) Pentru o durat Dk,k = 1,K a ploii de calcul (30, 1h, 2h
sau 3h), stratul precipitat hi,k obinut conform procedurii
prezentate n anexa nr. 2 la metodologie este multiplicat cu
procentul calculat din relaia (A.3.1). Se obine astfel distribuia
medie a stratului cumulat al ploii.
(iv) Distribuia intensitilor ploii de calcul pe fiecare dintre
intervalele de timp succesive t rezult din derivarea curbei
cumulative medii.
Dac se dorete alt distribuie, diferit de cea medie, care
prin aplicarea unui model ploaie-scurgere poate conduce la un
hidrograf de viitur mai dezavantajos din punctul de vedere al
inundabilitii, atunci se poate construi o familie de curbe de
distribuie adimensionale cumulative, crora li se atribuie o
anumit probabilitate.

Pentru aceasta se procedeaz n felul urmtor:


1. se calculeaz la fiecare pas de timp valoarea medie a
stratului cumulat pentru toate viiturile luate n considerare i apoi
abaterea medie ptratic la acelai pas de timp;
2. adoptnd pentru fiecare pas de timp o distribuie normal
cu parametrii calculai anterior (media i abaterea medie
ptratic), se determin cuantilele de probabilitate standard
(10%, 20%, 50%, 80% i 90%). Procedura de determinare a
cuantilelor de probabilitate pentru o distribuie teoretic se poate
aplica doar dac se dispune n analiz de cel puin 30 de ploi
care s permit calculul abaterii medii ptratice cu suficient
precizie.
Hietogramele obinute pentru diverse durate ale ploii de
calcul vor fi utilizate ca intrri n etapa de modelare matematic.
Aa cum s-a specificat, se vor lua n considerare diverse durate
ale ploii de calcul pentru a identifica situaia cea mai
defavorabil, care conduce la formarea debitului maxim al viiturii
rapide.
ANEXA Nr. 4
la metodologie

Criterii de determinare a zonelor cu nivel ridicat de pericol


a) Caracterizarea intensitii viiturii n funcie de adncime i vitez (tabelul i fig. A.4.1).
Tabel A.4.1.*) Clase de intensitate ale viiturii

Mic
Medie
Mare

0.5 m2/s
2 m2/s

vd<
vd<
vd

0.5 m2/s
2 m2/s

sau
sau
sau

0.5 m
2m

d<
d<
d

0.5 m
2m

Fig. A.4.1.*) Definiia intensitii viiturii (SFOWG)

b) Definirea nivelului de periculozitate al zonelor inundate n funcie de probabilitatea de depire i


intensitatea viiturii n zonele afectate. Rezult 4 clase de pericol: mare, mediu, redus i rezidual (fig. A.4.2).

Fig. A.4.2.*) Nivelul de periculozitate al zonelor inundate (adaptare dup SFOWG)

c) Reprezentarea pe hart a nivelului de periculozitate al zonelor inundate.

*) Tabelul i figurile A.4.1. i A.4.2. sunt reproduse n facsimil

ABONAMENTE LA PUBLICAIILE OFICIALE


Preuri pentru anul 2008
Denumirea publicaiei

Monitorul Oficial, Partea I, n limba romn


Monitorul Oficial, Partea I, n limba romn, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, n limba maghiar
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecia Legislaia Romniei
Colecia de hotrri ale Guvernului i alte acte normative
Breviar legislativ
Repertoriul actelor normative aprute n Partea I

Abonament
anual (lei)

Suport fizic
Abonament
trimestrial (lei)

Abonament
lunar (lei)

1.670
285
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750
70
120

428

375
562
107
430
400
135
112
187
17

150

Suport electronic
Abonament
Abonament
anual (lei)
lunar (lei)

960

90

420
720
240
1.080
900
240

40

40
65
25
100
85
25

* Cu excepia numerelor bis de interes restrns, disponibile prin comand.

Preurile includ TVA 9%.


Abonamente la publicaiile oficiale i comenzi ctre Monitorul Oficial R.A. se pot efectua prin urmtoarele societi
de distribuie:
 COMPANIA NAIONAL POTA ROMN S.A.

prin oficiile sale potale

 ACTA LEGIS S.R.L.

Bucureti, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,


(telefon/fax: 021.411.91.79; 021.411.54.08)
Bucureti, Splaiul Independenei nr. 202A
(telefon: 021.316.30.57, fax: 021.316.30.58)
Bucureti, Piaa Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256259, OP 33
(telefon/fax: 021.313.85.07; 021.313.85.08; 021.313.85.09)
Bucureti, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 021.311.97.84, fax: 021.311.97.85)
Bucureti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 021.255.48.15; 021.255.48.16; 021.255.48.17)
Otopeni, str. Flori de Cmp nr. 9
(telefon/fax: 021.221.05.37; 0745.133.712)
Bucureti, str. Pictor Dimitrie Hrlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 021.255.18.00, fax: 021.255.18.66; 021.255.19.18)
Rmnicu Vlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
Ploieti, str. Elena Doamna nr. 6264
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
Braov, str. Traian Grozvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)
Hunedoara, str. Ion Creang nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
Curtea de Arge, str. Valea Iaului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
Galai, Str. Domneasc nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)
Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
Bucureti, Piaa Presei Libere nr. 1 (OP 33 CP 24)
(telefon/fax: 021.314.63.39)
Constana, bd. I.C. Brtianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
Clrai, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)

 INFO EUROTRADING S.A.


 INTERPRESS SPORT S.R.L.
 MEDIA PRESS ABONAMENTE S.R.L.
 M.T. PRESS IMPEX S.R.L.
 PRESS EXPRES S.R.L.
 ZIRKON MEDIA S.R.L.
 ART ADVERTISING S.R.L.
 CALLIOPE S.R.L.
 DIFSTARPRESS S.R.L.
 CURIER PRESS S.A.
 MIMPEX S.R.L.
 ROESTA S.R.L.
 VIAA LIBER S.A.
 UNITATEA S.R.L.
 MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.
 CUGET LIBER S.A.
 SIMPEX LOGISTIC S.R.L.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul de vnzri i informare, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 647/11.IX.2008 conine 32 de pagini.

Preul: 2,50 lei

&JUYDGY|283794|
ISSN 14534495