Sunteți pe pagina 1din 18

Intrducr

ntr- citt n cr prgrul t principl crctritic ir dptr


cntitui rm trtgic d uprviuir, n dmniul cnmic mdificr nivlului d
frmr i d clificr indivizilr - dtt c bictiv trtgic ntru crtr
buntrii finncir i tifcr numitr crin d rdin cil, ut-rlizr i
rpct. D ficcitt prnlului dpind cpcitt d lur n cnidrr nilr
crin i intgrr ctr n trtgi vibil i flibil l chimbr.
Rurl umn unt priml rur trtgic l rgnizii, ir imprtn
trtgic rurlr umn t vidnit i d fptul c ct rprzint vribil
critic n uccul u inuccul ricri rgnizii. Prticulritil rurlr umn,
prcum i cmplitt ctr, pun prblm dbit mngrilr d l tt nivluril
rgniztric, tfl nct gtiun ctr cntitui ltur imprtnt ctivitii d
mngmnt, clitt i ficin mdului n cr dfr fiind dfinitrii n binr
uccului ctivitilr rgnizii.
Cmunicr intrn i gtinr prnlului u dvnit intrumntl prfrt
l mngmntului ctul, cr trduit igur mtivr i p rticip r dplin
l rlizr bictivlr ntrprindrii. jritt ctui gn d ciuni cntribuit l
imbgtir functiunii d rur umn. prii d ni cncpii rfritr l rurl
umn u mbgit fr mtdlr i thnicilr utilizt n ct imprtnt dmniu.
Prblml d cnducr l rurlr umn dpc tzi cdrul trict l funciunii,
dvnind priritt pntru ntrprnrit i pntru cnducr.
Intituiil, citil ct i mnii trbui fi prgtii i cpbili chimb
pntru uprviui i pntru prpr ntr-un mdiu cr, l rndul u, fl ntr-
prmnnt chimbr. Dtrit cmprtmntului vribil i rcum imprvizibil l
mnilr n cli cndiii dt, infrmiil cr rflct tr i dinmic rurlr
umn unt d d ntur clittiv, cu primr vg i rlvn incrt ct
crctritici l infrmiilr vhicult fc itml infrmtic l rurlr umn mi
gru d utmtizt dct lt itm funcinl din ntrprindr (cntbilitt, mrkting
tc.). Ultiml du dcnii u vidnit ttui tndin d crtr cntinu pndrii
cmpnntlr infrmtizt, tfl c utilizr clcultrlr n itml infrminl
l rurlr umn dvnit prp nrm.

Cpitlul 1: bictivl i principll ctiviti l dprtmntului d


Rur Umn
1.1. Rurl Umn: cdru cncptul i lmnt d bz
Cncptul d rur umn nu t nu. Ptr Druckr tribui mngmntului tri
funcii: binr prfrmni cnmic, cnducr mngrilr i mngmntul
muncitrilr i l muncii. mul ingur rur flt l dipzii mului cr pt fi
dzvltt firm l, i mnii trbui cnidrti c rur...ngrii i muncitrii
rprzint mprun rurl umn l uni rgnizii.1
ngmntul Rurlr Umn c ric lt dmniu tiinific, t rzulttul
crctrii pcilizt i ncri p trictri dj cuncut uni vluii i divrificri
rltiv rpid, n numr dmnii d ctivitt. Dprinzndu- d ngmntul
Gnrl, ngmntul Rurlr Umn - difrnit i - utnmizt, rtrngndui prblmtic u bictul d tudiu, i, n cncin - pcilizt, vnd n prznt un
lc bin prcizt n cdrul mngmntului gnrl. Prnind d l un dmniu dj
cuncut, cl l mngmntului gnrl, mprumutnd d l ct unl cncpt, mtd
d invtigr i chir limbj d primr u nlgii d prc, ngmntul
Rurlr Umn i prcizz bictul d tudiu, i trz u dlimitz prpri
frntir tfl nct rlitil rgnizii unt trtt ptrivit bictivlr urmrit.
prii i dzvltr mngmntului rurlr umn vut i r multipl
influn fvrbil upr mngmntului gnrl, drc plnuril mtdlgic p
cr l gnrz, impulinz prcl cuntrii tiinific n gnrl, cr l rndul
lr, prmit ni dzvltri l trii i prcticii mngril. dlimitr nt ntr difritl
dmnii pcilizt l mngmntului gnrl, nu pt fc u t dificil d
rlizt, n it numr prblm u pct l rlitii din cdrul rgnizii u
l prcticii mngril cr prin mngmntului rurlr umn c dmniu
tiinific pcilizt.
Individul, prin tructur , prin ntimnt, mntlitt, cultur, mtivi, drin i
n pcil prin cntiin d in, rprzint mr ncuncut unui itm, putnd
mpidic u, dimptriv, putnd ptn ciun, un prc, ctivitt. tdt, prin
ntur d fiin cibil, mul trit i cinz n clctivitt, fc prt din

Peter Drucker, The practice of management, Ed. Harper &Row, New York, 1954

numit grupuri d cr imt mi mult u mi puin tt, grupuri cr l rndul lr

b#%l!^+a?

intrcinz cu lt grupuri, dpinznd d unl i rcitnd influn upr ltr.


Prin urmr, iniir i dfurr cu ucc ctivitilr difritlr rgnizii
dpind ntr- mur cvritr d grdul n cr ntl, mtivt i crdnt fctrul
umn. Rurl umn cntitui lmntul crtr, ctiv i crdntr l ctivitii din
cdrul rgniziilr, l influnnd dciiv ficcitt utilizrii rurlr mtril,
finncir i infrminl. dcri mnii c fiind rur l ubliniz imprtn i
rt fptul c mngmntul lr cr nivl nlt d prcupr, tni i prfinlim.
ccntur rlului rurlr umn nu mnific n ubvlur clrllt
rur. Cncpr itmtic firmi implic brdr intrdpndnt rurlr,
prnind d l bictivl fundmntl l crr rlizr lucrz mprun, d l
cniunil d n c it ntr l. uprlicitr rurlr umn n dtrimntul
clrllt fctz chilibrul dinmic l ntrprindrii c cndiinz funcinr i
dzvltr prfitbil.
ncrcr d dfini mngmntul rurlr umn t dificil, vnd n
vdr multitudin d fctri cr ptnz prcul; ctv dintr pibill prpziii
dfinitrii unt:
- nmblul ctivitilr i titudinilr ddict utilizrii ptim rurlr umn,
n bnficiul rgnizii, l indivizilr i l citii n gnrl;
- nmblul ctivitilr i titudinilr ddict prictrii, mdlrii, utilizrii i
dzvltrii rurlr umn l rgnizii;
- nmblul dciziilr mngril rfritr l igurr ficini i ficcitii
prnlului, n vdr tingrii bictivlr trtgic l rgnizii, incluiv privind
dzvltr clittiv rurlr umn;
- nmblul ctivitilr mngril cr u c cp ncitt dzvltrii
rgnizii i, n cli timp, igurr cndiiilr cr grntz tifcr nvilr
cmpl l lriilr;
- nmblul ctivitilr i dciziilr mngril cr mtrilizz rli
ngjtr ngji;
- nmblul brdrilr trtgic pntru idntificr, dzvltr, mtivr i
crtr implicrii cli mi imprtnt rur l rgnizii - mnii;

- nmblul dciziilr trtgic i murilr prctic rfritr l rcrutr,


lci,

prgtir,

intgrr,

ntrnr,

mtivr,

vlur,

timulr

rcmpnr prnlului.2
bictivul principl l mngmntului rurlr umn t przrvr i
dzvltr clificrilr i cmptnlr prnlului, n cpul rlizrii bictivlr
gnrl- trtgic l rgnizii i igurrii tndrdlr d clitt pntru prdul i
rviciil p cr ct l fr citii. ct bictiv l mngmntului rurlr
umn unt trtgic i tctic. bictivl trtgic rfr l prgnz, plnificr i
dptr pliticii d prnl p trmn lung. bictivl tctic u n vdr rgnizr
i dminitrr ctivitilr curnt privind prnlul rgnizii.
ngmntul rurlr umn r ri d principii dup cr ghidz. l
prcirz fctrul umn c rur vitl pntru rgnizi. D mn crlrz,
ntr- mnir intgrt, pliticil d prnl i plitic gnrl firmi, c cndii
fundmntl d igurr uccului ctivitii. rbui mnift d mn
prcupr uinut i cncntrr prmnnt, prcum i dircinr cpcitilr i
frturilr individul, ntr-un frt clctiv, c crin in qu nn d rlizr ficint
bictivlr fit. t ncr dzvltr uni culturi d ntrprindr dcvt, pntru
rcitr influn- dtrminnt i bnfic - upr ficini d nmblu rgnizii.

1.2. ctiviti dfurr d ctr dprtmntul d Rur Umn


ngmntul rurlr umn r ptru funcii pcific:
1. Funci d igurr. ct funci cuprind mi mult ctiviti, cum r fi
plnificr rurlr umn, rcrutr i lci, cilizr ngjilr.
2. Funci d dzvltr. t frmt l rndul din mi mult ctiviti: frmr
i prfcinr ngjilr, rrintr prfinl, dzvltr crirlr n cdrul
rgnizii i dzvltr rgnizinl.
3. Funci d mtivr. r drpt cp timulr ngjilr n binr d
prfrmn. ncp cu rcuntr fptului c indivizii unt unici i c thnicil
mtivinl trbui dptz l nvil ficrui individ. Cuprind urmtrl
ctiviti : rcmpnr ngjilr, vlur prfrmnlr i prictr pturilr.
4. Funci d mninr. prcupt cu igurr clr cndiii d munc
cnidrt d ngji c ncr pntru -i dtrmin rmn n cdrul rgnizii.

Stanciu ., Leovaridis C., Ionescu M., Stnescu, D.. Managementul resurselor umane, Editura Comunicare.ro,
Bucureti, 2003, pp. 39-40

Cuprind urmtrl ctiviti : diciplin, curitt, ntt, rlii cu indictul,


itn ngjilr.3

b#%l!^+a?

Rpnbilitt mngmntului rurlr umn rvin mngrului gnrl,


clrlli mngri upriri i dprtmntului d pcilitt l rgnizii. cnidr
c, pntru nu it uprpunri d cmptn, mngrul gnrl i mngrii upriri
unt rpnbili cu rlizr prgnzi, plnificrii i dptrii pliticii d prnl p
trmn lung, p bz nlizlr fctut d ctr dprtmntul d pcilitt i d
cnductrii clrllt dprtmnt. P d lt prt, pcilitii dprtmntului d rur
umn rgnizz i dminitrz tt ctivitil curnt d prnl.
Un dprtmnt d rur umn ndplint difrit funcii. l trbui dpt
tctici pntru punr n plicr pliticii d prnl tbilit d mngrii upriri,
trbui dpt tndrd i indictri d clitt pntru ctivitil pcific
dprtmntului. Lgt d pturi, un dprtmnt d rur umn dfint i prictz
ct pturi, d mn nlizz i prictz difrit pturi. Rcrutr, lci,
ngjr, prgtir, intgrr i prfcinr prnlului intr tt n tribuiil
dprtmntului d rur umn.
t ct dprtmnt cup cu: plicr rglmntrilr privind lgili
muncii i cu plicr itmului d timulr mrl, mtril i finncir pntru tt
prnlul, rgnizr itmului d cnilir prfinl i d vlui criri,
plicr pliticilr d clbrr cu indictl, rlizr tudiilr d prgnz i d
plnificr rurlr umn.4
ctivitil cr crctrizz mngmntul rurlr umn unt cmpl: p
d prt, dtrit nturii pcil ubicilr cr unt implici n prcl d munc i,
p d lt prt, dtrit ntrptrundrii ctr ctiviti cu ltl, prprii mngmntului
gnrl rgnizinl. chimbril impu u crut d mdiul trir rgnizii
dtrmin chimbri intrn, incluiv d prnl; chimbril d prnl trg dup in
tbilir d ni prfrmn i przntr uni ni frt pntru pi, dup cr ciclul
ri.5
tur

ctivitilr

pcific

mngmntului

rurlr

umn

cunt

trnfrmri rdicl, n crd cu trnfrmril cnmic, mbintl, culturl, cil i


plitic ctul. tfl, pr tt mi imprtnt rlul vlurii cntribuii p cr lriii
3

Rita Toader, Corina Rdulescu, Liviu Gavrilescu, tefan Gonczi, Florina Hahn, Liliana Zima, Managementul
resurselor umane, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004, p.10
4
Stanciu ., Leovaridis C., Ionescu M., Stnescu, D., Op. cit., pp. 42-43
5
Idem, pp.43

duc l dzvltr rgnizii, grdului lr d implicr n dptr dciziilr


mngril cr, trptt, dplrizz. dificril ttutului fmilii dtrmin
rgniziil dpt plitici d intgrr cil vlut.
Prlifrr rgniziilr intrninl i trnninl dtrmin ncitt
dptrii unr plitici d dchidr mngril, n vdr tifcrii nvilr cil
divrifict i igurrii mbilitii prnlului. lriii nu unt bunul cluiv l uni
rgnizii; invtii fcut n prgtir pcilitilr, indifrnt d grdul lr d prgtir,
pt rgi n cdrul lti rgnizii; t rlul mngrilr igur tt cndiiil
pntru dzvltr criri prpriilr ngji i fcilitz, dup cz, mbilitt ctr
n cndiii vntj pntru tt pril implict.
prblm d mr dificultt mngril t intgrr i dzvltr criri
ngjilr din lt ri; intrfrnl culturl, difrnl d prgtir gnrl i
prfinl, prcpi difrit pliticilr rgnizinl, prblml cil i ltl
mn fc, n prznt, bictul d ctivitt l dprtmntlr d rur umn l
firmlr cr flc prnl d rigin uthtn i trn.
Printr prblml pcil p cr rgnizi, n gnrl i dprtmntul d
rur umn, n pcil l u d rzlvt unt cl lgt d umr unui numit grd d
ric n dptr pliticilr d prnl; mngmntul ctivitilr cu ric umt
rprzint cmpnnt vlut d cnducr rgnizinl, ntr- prid d mri
trnfrmri plitic, cnmic, cil i culturl. u pt uprviui i nu pt dzvlt
dct rgniziil cr dpt plitici mngril flibil i ltrntiv.
n dmniul rurlr umn, trtgiil prim, n pini multr pciliti, fptul
c funciun d prnl dpt prpctiv mi lrg i viziun dinmic upr
rurlr umn, igurnd intgrr ct mi dplin cti cu clllt funciuni l
rgnizii.
Prblml nil cr pt v un impct dbit upr trtgiilr din
dmniul rurlr umn includ: intniil d crtr, intgrr, divrificr u
cncntrr, prcum i d dzvltr pii/prducii; prpunril privind crtr
cmptitivitii u ficcitii rgnizinl; ncitt d dzvlt cultur mi
mult pzitiv, rintt pr prfrmn; lt imprtiv culturl l mngmntului,
cit cu chimbril n filzfi rgnizii n dmnii c: implicr u ntrnr,
cmuniciil, lucrul n chip, dzvltr unui climt d ucc tc.; li fctri d mdiu
trn (prtuniti u mninri) cr pt v influn upr rgnizii, c, d

mplu: intrvniil guvrnmntl, lgili urpn, cncurn u priunil


cnmic.6

b#%l!^+a?

n pini lui ichl rmtrng , dmniil nil n cr pt fi dzvltt


trtgii d prnl unt: igurr cu prnl, dzvltr ngjilr, rcmpnr
ngjilr i rliil cu ngjii.7
trtgiil d prnl tbilc dup c cunt trtgi glbl u d
nmblu rgnizii, vndu- n vdr cndiiil cncurnil u vluiil
cnttul.Prin urmr, trtgiil d prnl u un crctr drivt, unt trtgii pril,
rfr numi l numit ctiviti din cdrul rgnizii, i num, l cl cr prin
funciunii d rur umn. trtgiil d prnl cncrtizz, d bici, n plitici i
prgrm n dmniul rurlr umn, ir bictivl, piunil trtgic i rurl cr
urmz fi ngjt u dimniuni mi rdu. r vritt rgniziilr n
gnrl i firmlr n pcil, prcum i cncpiilr difriilr pciliti rflct i n
divritt trtgiilr din dmniul rurlr umn.
n funci d grdul d dpndn f d trtgi firmi, dbim tri tipuri d
trtgii d prnl, i num: trtgi d prnl rintt pr invtiii, trtgi d
prnl rintt vlric i trtgi d prnl rintt pr rur.
trtgi d prnl rintt pr invtiii. ct tip d trtgi d prnl r
n vdr dciziil privind invtiiil din cdrul firmi. Dc, n viziun trdiinl,
trtgi invtiinl limit, ndbi, l pctl cnmic i thnic, n prznt,
pntru rlizr i crpunztr u n vdr, tt mi mult, i pctl privind
rurl umn.
trtgi d prnl rintt vlric. ct trtgi d prnl r n vdr
crin d bz cr cnt n rpctr intrlr, drinlr u piriilr prnlului,
cncmitnt cu flir crpunztr ptnilului ctui. trtgi d prnl
rintt vlric t mult mi ptrivit u mi dcvt i ptnil mi flitr,
drc n cdrul ctui tip d trtgi imprtn dbit u vlril rlvnt
pntru numit rgnizi.
trtgi d prnl rintt pr rur. n cdrul cti trtgii, rurl
umn u pibilitil d igurr cu prnl influnz cnidrbil cninutul
trtgii firmi, ir funciun d prnl cntribui ctiv l dzvltr i rlizr
6

Rita Toader, Corina Rdulescu, Liviu Gavrilescu, tefan Gonczi, Florina Hahn, Liliana Zima, Managementul
resurselor umane, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004, p. 13
7
Armstrong Michael,. Managementul resurselor umane, manual de practic, Editura Codecs, Bucureti, 2005, p.
47

cti. D mn, dprtmntul d prnl trbui pun l dipzii dtl i


infrmiil ncr privind prnlul u ugrz c trtgii glbl l firmi pt fi
rlizt n cdrul cpului prpu, dr cu rurl umn itnt.8
Lund n cnidrr mrim chltuililr lct d ctr firm n frtul d
dzvltr ngjilr i u prpriului ptnil umn, unii pciliti n dmniu
ugrz urmtr clificr trtgiilr d rur umn:
trtgi d cncilir, n cdrul cri lcr unui nivl rdu chltuililr cu
ctivitil d prnl vizz bictivul prvnirii u plnrii unr cnflict cu crctr
cil.
trtgi d uprviuir bzz p cntituir l nivlul firmi unui fnd
pcil, crui mrim, di inuficint, igur crn ciunilr d prnl.
trtgi n lturi u hi-rup, n cdrul cri lc um imprtnt
pntru ctivitil d prnl, n ct u crctr czinl.
trtgi invtiinl, fndt p cncpi lcrii cntinu unr um
imprtnt pntru dzvltr ptnilului umn.9
lt brdr tiplgic trtgiilr din dmniul rurlr umn pun ccntul
cluiv p prcupril pntru prfcinr i dzvltr prnlului. D mplu,
prnind d l rlul triningului d cprir dcljului d prfrmn ntr nivlul
prfrmni fctiv p pt individului i nivlul prfrmni crut d nvil
rgnizii, litrtur d pcilitt przint clificr trtgiilr d prnl, n funci
d dcljul d prfrmn cprit d ctivitt d trining i dzvltr, i num:
trtgi crctiv r n vdr rducr dcljului ntr prfrmn fctiv
ngjtului p un pt, l un numit mmnt, i prfrmn cr r trbui binut p ptul
rpctiv l cli mmnt.
trtgi

prctiv

urmrt

liminr

dcljului

ntr

prfrmn

cupntului ptului l un numit mmnt i prfrmn drit p ptul rpctiv l un


mmnt, rpctiv n viitrul imdit u prvizibil.
trtgi prcul r c bictiv crr unui cdru rgnizinl timultiv
pntru nvr l tt nivluril i infuzi prmnnt d cuntin ni n rgnizi.
trtgi prcul nu clud intrvniil d tip crctiv u prctiv, dr ccntul t
pu p nvr i dzvltr prmnnt prnlului.10

Rita Toader, Corina Rdulescu, Liviu Gavrilescu, tefan Gonczi, Florina Hahn, Liliana Zima, Op. cit., p. 14.
I. C. Dima, M. Man, Managementul activitii industriale, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1999, p. 223
10
Idem
9

Un lt critriu prpu, pntru clificr trtgiilr d trining i dzvltr


rfr l tpl criri p cr l prcurg ric individ n cdrul uni rgnizii, i

b#%l!^+a?

num: trtgi d cilizr, trtgi d pcilizr, trtgi d dzvltr,


trtgi d vlrizr.
trtgi d cilizr urmrt intgrr nilr ngji n cultur
rgnizinl. ct trtgi cnt n prgrmr i dfurr unr ctiviti cr
u c bict fmilirizr nilr ngji cu miiun, trtgi, bictivl i itricul
fmilii. D ruit ctivitilr rpctiv dpind n mr mur viitrl prfrmn l
nilr ngji. trtgiil d cilizr unt prp cmplt nglijbil, ir fctl lr
pt dvni irprbil.
trtgi d pcilizr r c bictiv principl dzvltr clr cmptn
l ngjilr, cr unt pcific ptului lr. ct trtgii unt dptt dtul d
frcvnt i d rgniziil din r ntr fr fi, din pct, uinut i d lt trtgii
cmpmntr, c d mplu cl d cilizr, dzvltr u vlrizr.
trtgi d dzvltr urmrt dzvltr p rizntl ngjilr, prin
rti lr p pturi, u dzvltr lr p vrticl, pntru -i prmv. Dzvltr
ngjilr dpt cdrul trict l ptului i plic d rgul prnlr pntru cr
prcnizz crir cndnt n rgnizi.
trtgi d vlrizr r c bictiv rlizr dzvltrii prnlului prin
utilizr cmptnlr i prini unr ngji i firmi, flii n clitt d mntri,
pntru li mmbri i cti. Prfrmnl ngjilr cr ting ct tdiu n crir
lr dpc cu mult invtiiil fcut d i d- lungul timpului, pntru c l rfr nu
numi l prti lr prfinl, ci i rlul lr d mntri pntru li ngji.11
lbrr trtgiilr din dmniul rurlr umn cntitui, d fpt, rzulttul unui prc cntinuu d nliz u dignticr tuturr ctivitilr din
cdrul firmi, prcum i dirciilr n cr ct ndrpt.ct brdr
trtgiilr d prnl ncit, n primul rnd, vlur gnrl u glbl firmi, n
l dil rnd, nliz plnului d fcri, ir, n finl, idntificr prblmlr pcific
din dmniul rurlr umn.
Din ct punct d vdr, n numr lucrri d rfrin din litrtur d
pcilitt mninz frcvnt imprtn dbit cncrdni ntr bictivl
gnrl l firmi i bictivl din dmniul rurlr umn, ntr trtgi firmi i
11

Manolescu A., Lefter V., Deaconu A., Managementul resurselor umane,. Editura Economic, Bucureti, 2007,
p.130

trtgi d prnl, c c prupun igurr rurlr umn ncr pntru


rlizr trtgii firmi i dzvltr rurlr umn pntru prmit i rlizr
ltr trtgii l firmi.
nliz tnt ituii, itnt rcinilr rprtizt i itmului mtivtinl trbui cnduc, n cl din urm, l flir ct mi dplin ntrgului
ptnil umn. D mn, mngrii trbui prticip ctiv l prcul d lbrr
trtgiilr d prnl pntru igur tt ccptr ctr, ct i crtr rpnbilitii mngrilr pntru rlizr trtgiilr rpctiv.

1.3. ipuri d dprtmnt i tipuri d pturi ntlnit n mn gmntul


Rurlr Umn
Pliticil n dmniul rurlr umn rprzint prblm-chi dbit d
imprtnt i mru ctul pntru igurr cmptitivitii i uccului ricri firm.
pcilitii n dmniul rurlr umn u rlul d dfini, lbr i prpun plitic
d rur umn cr, dt ccptt, trbui dvin punct d rfrin pntru
lbrr prgrmlr, u prcdurilr d prnl, prcum i dciziilr n ct
dmniu.
Pliticil d prnl, cu un riznt mi rdu, u un grd d dtlir mi prnunt
i cuprind unl lmnt uplimntr, n pcil cu crctr prinl, c c nmn
c pliticil nu rprzint impl cncrtizri l trtgiilr d prnl. Pliticil n
dmniul rurlr umn mdific cntinuu dtrit chimbrilr cnttul, tfl
nct ct fi ct mi rlit i mi mbiliztr, vlrific chimbril din cultur
rgnizii i fvrizz un cmprtmnt rgnizinl ficc.
Pntru c pliticil d prnl -i ting bictivl, rpund ct mi bin
cpurilr i pt fi plict cu dvrt, t ncr c ct ndplinc ri
d crin: fi n cncrdn cu bictivl, trtgiil i pliticil gnrl l
rgnizii; rflct i uin vlril rgnizii rfritr l mdul n cr trbui
trti mnii; cpr dmniil d ctivitt cl mi imprtnt l funciunii d
prnl; cnin prvdri cr igur trnmitr i nlgr pliticilr tbilit
l nivl d rgnizi; ib bz rl i lgl, i fi n cncrd n cu lgil i n
dmniu, i cu prvdril cntrctului clctiv d munc; fi clr dfinit, ir prnl
cr urmz l plic trbui prticip ctiv l prcul d lbrr lr; fi
rdctt i cmunict, d prfrin n cri, igurndu- tfl mi mr unifrmitt
n intrprtr cninutului; pliticil d prnl pcific dmniului trbui fi

crlt i prijin rciprc; fi ct mi trnprnt i trg un numr ct mi


mr d ngji u d mngri l cncpr, lbrr i trnpunr lr n
prctic.12

b#%l!^+a?

Dup prbr pliticilr d prnl, mngrii ngjz prijin plicr


ctr. Pliticil d prnl trbui difuzt i plict tuturr clr cr unt
rpnbili pntru plicr lr. plicr pliticilr d prnl implic uprvghr
prmnnt din prt mngrilr d prnl pntru c cti pt vlu n ric
mmnt ficcitt pliticilr rpctiv. Rpnbilitt mngmntului rurlr
umn rvin tt mngrilr upriri ct i dprtmntului d pcilitt (pcilitii
din cmprtimntul d prnl). Rpnbilitil cncrt n ct dmniu tbilc d
ctr ficr ntrprindr, n funci d miiun i pcificul ctivitii.
ngrii d vrf u dtri d cunt ctivitil pcific rurlr umn,
timulnd cprr ficint dintr cmprtimntl firmi i dprtmntul d rur
umn. ngmntul dprtmntului d rur umn r rpnbilitt prmvrii
uni cncpii crct upr cninutului ctivitilr dmniului cndu.
Principll rpnbiliti l dprtmntului d RU unt urmtrl: rcrutr
i ngjr prnlului p bz d cmptn, lbrr prgrmlr d clificr i d
prfcinr dcvt bictivlr ntrprindrii, lbrr plnurilr d timulr prin
lrizr, dtint ncurjz rlizri ficint, l cturi czut, lbrr itmlr
d timulr nfinncir, dtint timulz intrul i ntuzimul ntrgului prnl
pntru prpri ctivitt, lbrr prgrmlr d crir pntru ti mngrii
ntrprindrilr.
Prin funci nlg ctivitt dminitrtiv p cr prtz cinv n md
rgult i rgnizt n cdrul uni intituii u rgnizii, n chimbul unui lriu, dr i
grdul p cr l din cinv ntr- irrhi dminitrtiv. ficin ctivitilr n
mngmntul rurlr umn ncit prfiniti. it vritt lrg d funcii p
cr pcilitii rur umn l pt ndplini n irrhi tructurilr rgniztric l
unitilr cnmic.:
cutiv: vicprdintl cu rur umn, dirctrul d prnl;
ngril/funcinl: mngr d ngjr; mngr d prnl; ful
dprtmntului lrizr;
pcilitii: nlit pntru funci; intrviur; pcilit n rcmpn i jutr;
12

Rita Toader, Corina Rdulescu, Liviu Gavrilescu, tefan Gonczi, Florina Hahn, Liliana Zima, Op. cit., pp. 1819

D biru: funcinrii din cdrul dprtmntului, crtrl tc.


Funciil din dmniul mngmntul rurlr umn pt fi ntlnit n du mri
ctgrii i num pciliti n prblm gnrl d rur umn- gnrliti i
pciliti ntr-un numit dmniu l rur umn- pciliti.
Un gnrlit t prn cu rpnbiliti pntru vritt mi lrg d
ctiviti, n dmniul mngmntului rurlr umn. pcilitii n dmniul rurlr
umn unt prnl cr pd cuntin, prfundt i cmptn prfinl ntrun dmniu limitt cum r fi: ttr l ncdrr i prmvr n munc, lrizr i
crdr rcmpnlr i jutrlr; nliz funcii i vlur prfrmnlr ..
Crpunztr dmniilr d ctivitt l mngmntului rurlr umn u
l funciunii d prnl, pt fi vidnit ri d plitici d rur umn
pcific.
Plitic prtunitilr gl u glitii nlr cntitui un principiu d bz
n prctic rliilr cu ngjii, drc, n n, rfr l trtmntul crct i
chitbil pntru ficr ngjt i rflct intni frm uni rgnizii d grnt
prtuniti gl tuturr mmbrilr i, indifrnt d , r, rligi u tr civil.
Plitic rpctiv rfr, ttdt, l pibilitt frit ngjilr d v
un cc chitbil l pturil itnt, l prtunitil d prmvr i d prgtir
prfinl, prcum i l lt rvicii frit d ngjtr. D mn, pt
prvd dipnibilitt rgnizii d ncrc, prin tt mijlcl d cr dipun,
fr prtuniti gl i clr cu incpciti fizic. n ct n, n plitic
rgnizii trbui it mniun c ct t rgnizi prtunitilr
gl".
Pliticil d ngjr cr pt cuprind mi mult pct, c, d mplu:
mninr plicit c rgnizi t ddict prfinlimului n tt c c fc;
ngjmntul frm d dzvlt crir ficrui ngjt; drin rgnizii d prmv
din intrir, dr i intni cti d rliz, din cnd n cnd, infuzi d prnl nu,
d ng u uflu prpt"; intni rgnizii d vit prin tt mijlcl mjul;
dc mjul nu pt fi vitt, igurr clr n cuz d un trtmnt crct i chit bil,
incluiv prijin n binr unui pt; drptul ngjilr d fi infrmi upr bligiilr
lr, prcum i upr urmrilr nrpctrii diciplini; drptul l trtmnt chitbil n
prblm
d diciplin; mnir n cr rgnizi trtz prblml mjr l ntii
prnlului, c, d mplu: ntt fizic gnrl, ntt pihic/minl,

pctl cil u pcil l ntii prnlului (lclimul, fumtul, cnumul u


buzul d drguri, mblnviril d ID i ltl); dzprbr frm rgnizii f
d hruir l lcul d munc n gnrl i f d hruir ul n prticulr, drc

b#%l!^+a?

ficr individ r drptul d i rpct dmnitt prnl l lcul d munc.


Plitic d dzvltr ngjilr, cr trbui prim bligi u
ngjmntul rgnizii d dzvlt cntinuu clificril ngjilr pntru l d
pibilitt -i prc prmnnt cntribui i vnz n crir.
Plitic implicrii i prticiprii, cr prim cnvingr rgnizii c
ntrnr u implicr ct mi prfund i ct mi ficc mmbrilr i t un
dintr cil u mijlcl cl mi igur pntru bin uccul cmptiinl. ct
plitic v rglmnt i mnir n cr rgnizi intninz cmunic cu ngjii,
cu tt mi mult cu ct cmunicr dfctu u lip cmuniciilr cntitui un
dintr principll cuz, u ur d cnflict.
Plitic rcmpnlr igur cdrul ncr pntru c prt chitbil din
vlr nu crt rvin ngjilr; igur cncntrr intrlr prtnrilr
cili; prim numit filfi clctiv, glitr u indivi- dul, cprind,
ttdt, i lt pct, c, d mplu: nivluril d rcm- pn, rtribuir prfrmni,
rprtul ntr chitt intrn i trn, tipul tructurii lril, brdr flibil u
flibilitt itmlr d rcmpn.
Plitic rliilr cu ngjii" prim drpturil ngjilr d -i rprznt i
uin intrl n f mngrilr prin indict, ciii d lrii u lt frm d
rprzntr; n ct cntt, ublinim fptul c niun d rlii cu ngjii", cr r
n vdr tt rliil i rprturil rciprc, tt frml, ct i infrml, cr
tbilc ntr ngji, r fr mi mr dct niun d rlii d munc" cr
limitz l rglmntr rprturilr rpctiv prin intrmdiul ngcirii.
Plitic d prtci u igurn i ntt przint flul n cr rgnizi
intninz igur lcuri i itm d munc igur i nt.
Plitic d utilizr cr indic intniil rgnizii privind mbuntir flirii
rurlr umn n gnrl i crtr prductivitii n pcil, prcum i rducr
cturilr cu prnlul.13

1.4. Rlul i bictivl dprtmntului d Rur Umn


13

Manolescu A., Lefter V., Deaconu A., Op. cit., p. 145

Principlul bictiv l mngmntului rurlr umn l cntitui crtr


prfrmni n firm, dic ficini cu cr rgnizi i flt rurl. Rurl
umn pt fi dptt crinlr ficri firm.
Un mngr

r n vdr, din prpctiv mngmntului rurlr umn,

urmtrl du pct:
- prticipr ngjilr dt d rducr bntimului i fluctuii d
prnl, crtr igurni n munc;
- ficin prnlului din ubrdin, dic rlizr cu ucc rcinilr c unt
lct ficrui ngjt, lucru c dpind d cpcitt i mtivr prnlului.
Dzvltr trii i prcticii n dmniul mngmntului rurlr umn
ncit cuntr i nlgr ct mi dplin rlului i prticulritilr rurlr
umn n cdrul rgnizii.
Rurl umn rprzint rgnizi. citt mdrn przint c r d
rgnizii cr pr, dzvlt u dipr. n ct cndiii, mnii rprzint rur
cmun, i, ttdt, rur chi, rur vitl tuturr rgniziilr, cr igur
uprviuir, dzvltr i uccul cmptiinl l ctr. ct rlitt, ct
dvr dtrmin tt mi muli pciliti n dmniu firm: Din c n c mi mult
vntjul cmptitiv l rgnizii rzid n mnii i J. Pfffr; . Lwlr
Filzfi d mngmnt rintt pr mni nu nmn numi fptul c
mnii rprzint rgnizi, ci i rpctul pntru mni, pntru cnduc prin
mni. Fr przn fctiv mnilr cr tiu c, cnd, cum trbui fcut, t pur i
implu impibil c rgniztiil -i ting bictivl. rgniziil unt dtint
rlizrii unr cpuri cmun, prin frt cmun, cr, dup cum ubliniz Gr Jhn u
drpt crctritic nil przn crdnt mnilr i nu nprt lucrurilr.
n ricri rgnizii t frtul umn ir ficin i ficcitt ctui unt
influnt, n mr mur, d cmprtmntul mnilr n cdrul rgnizii.
rgniziil it drc mnii, cr rprzint tt n ct i prvcri, lucrz
mprun pntru rlizr bictivlr rgnizinl n vdr ndplinirii prpriilr lr
bictiv. rgniziil unt implict n vi ntr zilnic i rprzint prt din
itn ntr ctidin, lcul n cr cnumm c mi mr prt din timpul
mnilr. mnii prticip l numr vnimnt din ctivitt rgnizii c
rprzntni i cti n flul n cr fc dtrmin flul n cr v fi prcput tt
imgin rgnizii ct i imgin lr.

Rurl umn rprzint un dintr cl mi imprtnt invtiii l uni


rgnizii, l cri rzultt dvin tt mi vidnt n timp. rgniziil chltuic um

b#%l!^+a?

imprtnt cu ngjii lr, ir dtrit cturilr ntrnt, nu numi rmunrr


prnlului, ci i ngjr, mninr i dzvltr prnlului rprzint, dup cum
firm L.Lld r i Lli W Ru, unl dintr cl mi vidnt invtiii n rurl
umn.
Invtiiil n mni -u dvdit fi c mi igur d grnt uprviuir
uni rgnizii u d igur cmptitivitt i viitrul cti, c c I- dtrmint
p ibitt i burdn firm: n nu citt infrminl, cpitlul umn
nlcuit cpitlul finncir c rur trtgic. Un tudiu rcnt rlizt p mplul mi
multr firm din Cnd, vidniz fptul c du trimi din mngrii intrvivi
cnidr chltuilil cu rurl umn c fiind invtiii trtgic i nu impl cturi c
trbui minimizt.
Imprtn trtgic rurlr umn t vidnit i d fptul c ct
rprzint, dup cum firm Rlf hnr, vribil critic n uccul u inuccul
ricri rgnizii. uccul i inuccul p trmn lung l ricri rgnizii dpind d
itn unr mni ptrivii l lcul ptrivit i n mmntul ptrivit, n cndiiil n cr
p pi muncii crr i frt pt v implicii dbit i pt cr dificulti.Rurl
umn unt unic n c c privt ptnilul lr d crtr i dzvltr, prcum i
cpcitt lr d -i cunt i nving prpriil limit, pntru fc f nilr prvcri
u ign ctul i d prpctiv. Rurl umn rprzint, dup cum u dmntrt
W. c. hn i c. Willim, cl rur l firmi cr ndplinc critriil nc r
pntru fi cnidrt ur principl d igurr cmptitivitii ncr, drc
rurl umn unt vlr, rr, dificil d imitt i rltiv d nnlcuit.
Rurl umn unt ingurl rur cpbil prduc i rprduc tt
clllt rur flt l dipzii uni rgnizii. Dciziil mngril din dmniul
rurlr umn unt printr cl mi dificil, drc ct intrcnctz fctri
individuli, rgnizinli i ituinli cr influnz i rgc n dciziil
rpctiv i ttdt, trbui rpund unr crin divr cr, l rndul lr, vriz
n timp n funci d vrii fctrilr rpctivi. t funciil u ctivitil din
dmniul mngmntului rurlr umn prupun prgtir i dptr unr dcizii d
prnl cr trbui vluz, ituii cu pct dul, mrl u tic i lgl, trm d
cmpl u cr trbui fc ri d lgri u lcii cu privir l f ctrul umn,
d mult ri dbit d dificil.

n dmniul rurlr umn unt numr ituii n cr ntitt, intgritt


i cint unt prfund implict. Pntru dtrmin c rprzint cmprtmnt crct u
incrct, bun u ru, jut u njut, mrl u imrl, n numit ciuni i dcizii
plz l tic. dul n cr brdz prblml tic n prcul dcizinl,
rflct tdiul d dzvltr mrl n cr fl rgnizi. Dciziil mngril n
dmniul rurlr umn trbui fi dcizii dbit d rpnbil, lbrt n
trmnii rpundrii cil i mint din punct d vdr l impctului cil. Dciziil
mngril n dmniul rurlr umn trbui dptt nttdun n funci d
trcutul i prnlitt mnilr l cr rfr, prcum i d intrl clrllt pri
implict n prc, fr nglij intrdpndnl dintr difritl vribil u dintr
difritl dcizii lut.
Rurl umn cntitui un ptnil umn dbit, cr trbui nl, mtivt
u ntrnt n vdr implicrii ct mi dplin u mi prfund ngjilr l
rlizr bictivlr rgnizinl. Individul, prin tructur, mntlitt i cultur ,
cntitui ntr- ntitt bilgic cr rprzint nttdun mr ncuncut putnd
mpidic u putnd ptn ctivitt, ciun u un prc. mnii dipun d
rltiv inri l chimbr, cmpnt d mr dptbilitt l ituii divr.Prctic
mngril n dmniu dvdt c chimbril rgnizinl unt plin d dificulti i
cpcn, implic ric prin dz d nprvzut, ir d chir cmprtmntul clr cr
trduic ccpt u fc chimbri gnrz rzitn l chimbr. rgniziil
i mnii trbui fi prgtii chimb pntru uprviui i pntru prpr intrun mdiu cr, l rndul u fl ntr- prmnnt chimbr.
Rurl umn unt putrnic mrct d fctrul timp, ncr chimbrii
mntlitii, biciurilr, cmprtmntlr. Din ct punct d vdr imprtn rurlr
umn i mngmntului lr crcut dt cu trcr timpului i cu ccntur
ncitii dptrii rgniziilr l un mdiu tt mi dinmic i mi cmptitiv.
chimbril d mntlitt i d cmprtmnt unt invitbil dt cu chimbril
urvnit n itmul d vlri umn n gnrl u n itmul ntru d vlri n pcil.
mnii unt utnmi i libri , cpbili rcinz nu numi f d
tndrdl tlrit ci i f d difrit ncrcri d mnipulr. Prin ntur lr d fiin
cibil, mnii tric i cinz n clctiviti, fiind mi ti d numit grupuri.
n cdrul ctr grupuri cil dzvlt numit rlii intrprnl pcific d
cmunicr, ci-fctiv, d influn, cr influnz cmprtmntul individul i
rgnizinl.

rnfrmril p cr l v duc dcniul dj ncput unt cnturt: dzvltr


rgniziilr multininl i intrninl, dchidr cvittl pii muncii,

b#%l!^+a?

dzvltr ccului l infrmi, crtr grdului d pcilizr cmpniilr i


crtr intrdpndni dintr ct, prmvr thnlgiilr nplunt, chimbri
l mdiului ncnjurtr - c urmr pltrii intniv ntrir, diminur
rurlr primr cnvninl, crtr grdului d prgtir gnrl i d pcilitt
ppulii ctiv, prmvr i gnrlizr plicrii tndrdlr d clitt i d
prfrmn pntru bunuri i rvicii tc.
ril cmpnii unt cmpu, d rgul, din zci d uniti cvi-indpndnt d
mici dimniuni; dclinul uni uniti nu v put ntrn cdr cmpnii cr t
cpbil

licit

uni

lt

uniti,

timp

trm

curt,

pri

ngjmntl/cntrctl iniil umt d prim.


Dzvltr ntrprindrilr mici i mijlcii rprzint vntj imprtnt:
ngjr unui gmnt mi mr din ppuli ctiv i, implicit, rducr mjului,
pibilitt dptrii firmi l crinl pii i utilizr judici rurlr d nrgi
primr; d mn, firml d mici dimniuni dvdc flibilitt tructurl i pt
utiliz fr d munc n rgim mdulr (ctiviti l dmiciliu, ctiviti cu prgrm d
lucru rdu, ctiviti tmprr). Cturil dminitrtiv i mngril pntru
ntrprindril mici i mijlcii unt mult mi rdu, n trmni rltivi, cmprtiv cu cl
p cr l nrgitrz unitil cu mii d ngji. Prnlului ngjt n ctiviti d
cui i v cr, din c n c mi frcvnt, i um rpundr pntru clitt
prdulr i rviciilr rlizt i, n plu, ciz prcdurii d dptr dciziilr
mngril. cutnii dvin, trptt, prn d dcizi; itm l un trnfr d
rpnbilitt i d putr.
Prcul pt fi plict prin fptul c mngrii nu mi pt cuprind prblml n
tt cmplitt lr; tifciil mrl i prfinl l ngjilr crc, ct
mtivi fiind cl puin l fl d putrnic c mtivi crtrilr lril. rcr
trptt d l ctiviti d cui l ctiviti d tip dcizi cui prupun prnl
uprir clifict; rprtul dintr ctivitil prctic/nzril/ mtric i cl intlctul
mdific.
Un lt pct cr v prduc mdificri l mngmntului rurlr umn l
cntitui fptul c mcnizr, utmtizr i infrmtizr prclr thnlgic,
tipizr, mdulrizr i tndrdizr prdulr i rviciilr cnduc l dbndir
unui ttut prfinl uprir pntru ngjt. Prgtir d pcilitt rvin din c n c

mi mult cntrlr d prfcinr l cmpniilr u, mi l, unr tructuri d


prfcinr i frmr cntinu rgnizt n cdrul univritilr.
utiil privind tructur ctivitii prnlului unt cmpltt d mutiil
privind ntur muncii ctui: din cutnt, ngjtul dvin prtr, dipcr, mdrtr
tc. Un tt mi mr gmnt l ppulii ctiv v lucr n dmnul rviciilr, n
infrmtic, n crctr fundmntl u plictiv, prnd cu thnici, thnlgii,
mtd, limbj i prgrm d clcul ni. tpnir limbilr trin dvnit dj
cndii firc pntru numr ctiviti, nu tt pntru cmunicr dirct ct, mi l,
pntru infrmr. lt crctritic mmntului ctul i clr cr vr urm t
diprii unr prfii din cl primtiv 25.000 itnt n prznt i prii ltr.14
prii n udit, crtrii d imgin, nlitii, mdrtrii, cnilirii tc. u dvnit dj
pciliti fr d cr nici rgnizi nu mi pt prgr. impul d lucru t
dtint din c n c mi mult tudiului, prgtirii i rgnizrii, n dfvr ctivitilr
prctic.
ct trturi dfinitrii pntru viitrul rurlr umn u cndu l mdificri
mngril d ubtn: rgnizi t cncput c un itm cu mrimi d intrr i
mrimi d iir, funciil i fiind mdlt dup crctriticil ctr din urm; pntru
mngri, plnificr trtgic dvin ctivitt priritr; thnicil d plnificr,
incluiv prin imulr, dvin din c n c mi rfint i mi cuprinztr; dciziil
mngril dcntrlizz; rlul cniliilr d dminitri crt; dciziil trtgic
vr dpt prin cnn; pntru vlrificr ptim ptnilului umn, pturil d
lucru vr fi dptt clificrilr i cmptnlr indivizilr; prgtir pihlgic
prnlului v v ci pndr cu prgtir d pcilitt; rgniziil indicl
vr fc prt din nmblul frurilr i prnlr cr dpt dcizii mjr; tilul
mngril utritr v fi nlcuit cu prcduri d ngcir; v tind rgimul
prtrilr d rvicii n rgim cntrctul individul, prin prticulrizr cntrctului
clctiv d munc; vlur rzulttlr muncii v fc, d rgul, d nii ngj ii;
utvlur rprzint dj prghi mngril ficint; vlur glbl
rzulttlr ctivitilr v fi pibil prin infrmtizr rgnizii; prgrm prt vr
it mngrii n dptr dciziilr mjr.15

14

Mathis, R. .a., Managementul resurselor umane, Editura Economic, Bucureti, 1997.


Stanciu ., Leovaridis C., Ionescu M., Stnescu, D., Op. cit., pp. 92-93

15