Sunteți pe pagina 1din 2

FORMULAR 4

Operator economic
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERT (PROPUNERE FINANCIAR)


Ctre: Camera de Comer, Industrie i Agricultur Cara-Severin, str. Petru Maior
nr. 71, 320100 Reia, jud. Cara-Severin, Romnia
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al
ofertantului .................................................. (denumirea/numele ofertantului), m
ofer ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai
sus menionat, s prestm servicii de catering (cod CPV: 55523000-2) aferente
implementrii proiectului RO4 RURALBIZ - Iniiative pentru o dezvoltare
rural durabil POSDRU/83/5.2/S/47717,, pentru suma de RON1
(RON2) (suma n cifre i n litere, precum i moneda ofertei),
pltibil dup recepia lucrrilor, la valorile i conform graficului stabilit prin
documentaia de atribuire, la care se adaug taxa pe valoarea adugat n
valoare de RON (.. RON) de (suma n cifre i n
litere, precum i moneda ofertei).
2. Ne angajm ca n cazul, n care oferta noastr este stabilit
ctigtoare, s prestm serviciile n condiiile de timp din documentania de
atribuire.
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de 30
zile (treizeci zile) (durata n cifre i n litere)3, respectiv pn la data de
(ziua/luna/anul) i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate
fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public
aceast ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin
care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor constitui un contract angajant
ntre noi.
5. Precizm c nu am depus ofert alternativ, ntruct, lund act de
criteriul de atribuire ales, respectiv preul cel mai sczut, ofertele alternative nu
pot fi acceptate conform art. 173, alin. (1) al OUG nr. 34/2006 consolidat.
6. nelegem c n cazul criteriului de atribuire preul cel mai sczut,
stabilirea ofertei ctigtoare se realizeaz numai prin compararea preurilor
1
2
3

17

prezentate n cadrul ofertelor admisibile, oferta ctigtoare n acest caz trebuind


s ndeplineasc specificaiile minime privind capacitatea tehnic considerate
obligatorii, astfel cum au fost stabilite n caietul de sarcini.
Data

Semntura: __________________, n calitate de reprezentant legal autorizat s


semnez oferta pentru i n numele .....
(denumirea/numele operatorului economic)
L. .

18