Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 9 : Auditul activelor pe termen lung .

9.1.Auditul activelor nemateriale .


Scopul aud.activ.nemater.=consta in formar.unei opinii intermediate despre prezent.de catre agen. econ. a
inform.aferen.lor prin prisma aspect.calit.ale rap.financ.P/u a atinge acest scop aud.efec.urm.sarcini: 1)a stud.
componenta si struc.activ.nemat.in baza evid.contab.; 2)a confirma dreptul de propriet.asupra activ. nemater.
existente la client. 3)a efec.corectitudinea: *refl.in evid.a operat.afer.activ.nemater.; *calc.corecte a amortiz.
activ.nemater. 4)a eval.calit.efec.inventar.a active.nemater.. Actele normative vizind auditul AN: legea
contab.; leg.priv.activ.de aud.; codul fisc.;SNC1,5,13; standar.nat.de audit; regulam.priv.inventar. Sursele de
inform. cadrul auditului : *polit.de contab.a #; *factur.com.afer.factur.; *ordin.de plataafer.AN; * registr.
procur.; *contract. de arenda a AN; *brevetele, licentele, emblem.com., progr.inform.,modele industr.de c/e
dispune #; *actele de indeplin.a lucrarilor; *actele de primire-predare a AN create la # ; *listele de inventar.;
*border. sijurnal.order, fisa si anal.contul.111, 112, 113. Proced.de audit=treb.de mention.ca in practica oper.cu
AN nu s/t numeroase de aceea proced.de audit s/t aplicate ca deobic.a intregu system de evid.a AN. Proced.de
aud.incl.: 1)testarea contr.intern; nelegerea i testarea controlului intern aferent opera cu active
nemater.1.Existena regulamentului intern cu privire la mputernicirile i responsab pers-lor care:-autorizeaz
opera cu active nemat;-efectueaz controlul asupra utiliz i integritii active nemater.2.Sunt create la # condiii
de asigurare a integritii activelor nemat.3.E efectuat inventarierea activelor nemat.4.Sunt efect verificri
asupra plenitudinii i oportunitii trecerii la intrri a active nemat.5.Este verificat la # utiliz active nem dup
direciile de activitate.6.Sunt corect clasificate activele nemat luate la eviden.7.Sunt fundamentate metode de
calculare a amortizrii activelor nemat.8.Este elaborat schema reflectrii n conturi a opera cu activ nemat
(corespondena conturilor).9.E elaborat metoda de determin a valorii iniiale a activelor nemat.10.Este
organizat eficient evidena analitic a activelor nemat.11Se respect graficul de circulaie a docum priv
evidena activ nemat.12Care e periodicitatea verificrii datelor evidenei analitice cu datele evidenei sintetice.
2) proced.ce tin de esenta: a)proced.anal.=in cadrul aplic.proced.anal.poate: *de comparat val.de bil.AN a
anului de gest.cu datele per.preced.: *de comparat amortize.acumul.p/u anul audiat fata de anul preced.; *de
util.procesul logic la anal.detaliata a AN iesite in per.audiata; b)testar.detal.a transact.si sold.cont.ea poate sa
incl.: *intervieea; *examin.docum.; *compar.docum.; *examin.inreg.; *inventar.AN. Proceduri de testare
detaliat a tanzaciilor i soldului contului la auditul activelor nemateriale:*Existena1. Solicitarea sau
ntocm listei activelor nemat cu indicarea:- valorii de intrare;- amortizarea acumulat;- valoarea de bilan.
2.Compararea informa din lista nominalizat cu cea din registrul de eviden a activ nemat.3.Contrapunerea
datelor din registrul contabil la conturile 111, 112 i 113 cu cele din balana de verifi i Cartea mare la conturile
date.*Drepturi i obligaii, veridicitate1.Solicitarea confirmrilor despre drepturile de propriet asupra tuturor
licenelor, mrcilor, brevetelor i altor activelor nemat aflate la ag ec.2. Controlul corectitud contabiliz plilor
legate de procurarea activelor nemat i a taxelor anuale aferente activelor nemat.*Plenitudine1.Verific corectit
refl integrale n contabilit a active nemater.2.Verif autorizrii operaiunilor legate de active nemat.*Evaluare,
msurare1. Verif metodei de calculare a valorii de intrare a activelor nemat n dependen de modalit de
intrare. 2. Examin argumentrii evalurii activ nemat desfurat de ctre specialiti, lund n considerare:calificarea specialist;- metode utiliz la evaluare.3.Verific rezultate reevalurii activ nemat.*Prezentare i
dezvluire Examin corectitudinii prezentrii inform despre activ nemat n rap fin conform SNC 13. O atentie
deoseb.audit.treb.sa acorde contabiliz.fondului com.El poate fi constat.numai in cazul cind pretul de cumpar.a
#, in intregime depas.val.de procure.a tuturor activelor achizitionate separate.Din acest consider.se recomand
aplic.suplim.a urmat.proc.de audit: 1)examin. costului de procur.a # in baza contr.vinz.-cump.;2)solicit.
confirm.despre justetea eval.# achizition.; 3)verif. corectit. calc.marimii fondului comer.; 4)stab.temeinicirii
alegerii met.de amortize.a activ.nemater.Verif eviden micrii activelor nemat: Intrri.1.Verific contract de
cump-vnz, docum-lor ce confirm transferul dreptului de propriet de la o pers la alta, documenta de nsoire a
activ nemat achiziion.2.Solicit confirmri despre faptul c achiziionarea activ nemat a fost autorizat de
conduct ag ec sau de ctre alt pers mputern .3.Verific capitalizate aferente activ nemat, create de #, n baza
calculelor efectuate n contabilit. 4.Verific nregistrrii opera de intrare a activ nemat n registre contab.Ieiri1.
Examin documente justificative cu priv la opera de ieire a activ nemat p/u a stabili realitatea nstrinrii drept
de proprietate, pre de vnz, data ieirii, modalit de ncasare a creanei. 2. Verific corectitudinii aprecierii venit
i chelt n urma ieirii activ nemat.3. Primirea confirmri despre mijl bn incasate din vnzarea activ nemat sau
care vor fi incasate.Amortizarea1. Verific corectit amortizrii activ nemat din punct de vedere al:- termen de
utilizare al activ nemat;- calculelor efect la determin de amortizare. 2.Solicitarea confirmri referitor la
justeea utiliz normelor i metode de calculare a amortizrii activ nemat.

Tema:9.2:Auditul activelor mater pe TL (AMTL)


scopulAMTL consta in:1.formarea unei opinii intemeiate despre prezentarea de catre ag ec a inform aferente
lor prin prisma aspectelor calitative ale rap fin 2.determ corespunderii evidentii si impozitarii operat vizind
AMTL cu legislatia in vigoare. p/u a atinge acest scop auditor treb sa:studieze componenta si structura
AMTL la #. sa verifice corectitudinea, a)perfectarii si reflectarii in contab a oper aferente AMTL b)calcularii
uzurii mijl fixe utiliz la #, c)reeval AMTL determ volum reparatiei mijl fixe si corectitudinii chelt de reparatie
in evidenta, efect calitatea inventar AMTL efect de #.. actele normative:-legea contab, -legea privind act de
audit, cod fiscal, -SNC1.3.5.13.16. SNA reg priv inventarierea. Surse de inform:politica de contab a #
vizind constatarea evaluarea si reflectarea in evidenta AMTL, facturi comerc aferent AMTL, ordine de plata
aferent platii AMTl, registru procurari si registru vinzari, fisele de inventar, actele de primire predare a MF,
bonurile de lucru in acord,calculul uzuriiMF,actele de trecere la casarea a MF,contracte de arenda aAMTL
acte de indeplinire a lucrarilor(de reparatie)listele de inventarierecalc impozit pe bunuri imobilborderou di
jurnale order, fisa si analiza cont-121.122.123.124.125.126.proceduri de audit:testarea control internproced
ce tin de esenta:a)proced analitice pot contine(-analiza corespondentei netipice a cont 123.124.s.a.-compararea
de uzura aMF calculate in diferite luni ale an,-calculul coef de reinoire aMF=intrariMF/val de inventar a MF
la sf an, b)testarea detaliata a tranzactiilor si sold contului*examinarea activelor(inventarierea),*examin docum
examin inregistrarilorcompararea documrecalcularea(uzurii)intervievarea(pers in gestiunea celor ce au
partic la inventariere.Proceduri de testare detaliat a tanzaciilor i soldului conturilor la auditul
mijloacelor fixe*Existena1. Solicitarea sau ntocmirea listei mijl fixe cu indicarea:- valorii de intrare;- uzurii
acumulate;-val de bilan;- valoarea rmas probabil.2. Compararea informaiei din lista nominalizat cu cea
din registrul de eviden a mijl fixe.3.Verific nregistrri n registru de eviden a mijl fixe i existena fizic a
lor.4.Obinerea confirmri despre faptul c clientul cel puin o dat pe an efect inventarierea mijl fixe.5. Examin
a mijl fixe cu valori mari, intrate n anul de gest. 6. Verific corectidudinii calculrii i nregistrrii plilor de
asigurare. *Drepturi i obligaii, Veridicitate1. Examin docum ce justific dreptul de proprietate, contractelor
aferente arendei finanate.2. Solicitarea confirmrilor de la juriti, bancheri referitor la docum aflate la pstrare
i despre faptul dac docum nu sunt sechestrate sau gajate. 3.Examin docum de nregistr a mijl de transport la
organele de stat respective.4. Stabilirea faptului dac toate mijl fixe sunt utiliz n activit antreprenorial
*Plenitudine1. Examin integritii reflectrii tuturor opera viznd mijl fixe n eviden.2. Examin proces de
autorizare a opera cu mijl fixe.3. Verific datelor din registrele contab i compararea lor cu nregistrr din Cartea
mare.*Evaluare, msurare1. Examin datelor evalurii n baza datelor din certificate ntocmite de specialiti n
domeniul evalurii.2. Stabilirea justeei evalurii, innd cont de experiena evaluatorului, mijl fixe evaluate,
metodele utiliz la evaluare.3. Verific corectitudinii reevalurii mijl fixe.*Prezentare i dezvluire Examin
faptului dac mijl fixe sunt reflectate n bilan contab i n anexa la acest rap fin n conformitate cu prevederile
SNC. Verificarea evidenei micrii mijloacelor fixe: Intrri-1. ntocm listei mijl fixe intrate la # i
transmise n exploatare pe parcurrsul per auditate.2. Examin documen, care justific chelt legate de achiziion
mijl fixe (contracte, facturi, cont-facturi etc.).3. Determin faptului dac toate chelt de transportare, montare i
instalare au fost corect capitalizate.4. Verific confirmri despre transferarea mijl bn furnizorilor p/u mijl fixe
achiziion.5. Efect analizei eficienei mijl fixe n baza indicator de existen, micare i utiliz a acestor
active.6.Urmrirea operaiun aferente intrrii mijl fixe n registrele de eviden i Cartea mare.Ieiri1.Verific
opera aferente transmiterii mij fixe cu titlu gratuit, darea n arend etc.;2. Urmrirea opera aferente ieirii mijl
fixe n registrele de eviden i Cartea mare.Uzura1.Stabilirea faptului dac uzura mijl fixe este calculat
conform prevederilor politicii de contab.2. Verific corectitudinii:- calculrii uzurii;- atribuirii uzurii la conturile
corespunzt de eviden a chelt i consum.3. Contrapunerea datelor evidenei analitice cu cele din Cartea mare
aferente nregistrrii uzurii mijl fixe. Indici de baza a riscului erorii si fraudei a AMTL:neincluderea in
componenta AMTL a obiectelor ce exista si se utiliz pe terit #, lipsa de la #A AMTL reflectate in
evidentasubevaluarea incasarilor din darea in A AMTLvinzari fictive a AMTL

9.3 Auditul AFTL


Investitie-r-ta un activ pe care il detine # investitor cu scopul de a imbunatati situatia sa financ pe calea
obtinerii venit, dobinzi, divident, redevente, majorarea CP si obtinerea altor profit, scopul audit investitiilor
financ consta in formarea unei opinii intemeiate despre prezenta de catre ag ec a informatiei aferente lor prin
prisma aspectelor calitative a rap fin.p/u a atinge scopul dat auditorul treb sa :studieze componenta investitii
financ in baza docum justificat si registre contab, de a verifica corectitudinea perfectarii docum investitiilor
financ, -refl in evidenta a operat aferente invest financ, -calcularii primirii si refl in evidenta a venit aferente
investitii financde a evalua calitatea inventarierilor efect de #, se poate evidentia urmat directii ale auditul
investit financ:auditul invest in titluri de valoare, auditul invest in capitalul social al altor #. audit in # mixte.
auditul investitiilor in imprumuturi. auditul altor tipuri de invest. Acte normat:-legea contab, -legea priv SA,
-cod fiscal, -SNC 1.5.24.25.27.28, -SNA, -regulam priv inventarierea. Surse de inform:-polit de contab a #
vizind invest, -contracte:(<vizind activit mixta, <vizind depozite, <vizind imprumut, <de cumpar-vinz a titluri
de val.) procese verbale ale consiliului director, -certific priv drept de detinere a actiunilor, obligat, cambiilor.
extras din registrul actionarilor, -ordinile de plata, -listele de inventariere, -borderou si jurnale ordere.
nelegerea i testarea controlului intern aferent operaiunilor cu investiii financiare:1. Existena
regulament intern cu priv la mputernicirile i responsabilitilor pers care:-autorizeaz opera cu investiii
financ;-poart rspundere de operaiunile cu investiii financ.2. Sunt create la # condiii de asig a integritii
investii financ. Cum este organizat transmiterea informaiei despre procur i vnzarea investii financ,
primirii (calculrii) venituri aferente lor din secia titlurilor de valoare n contab ag ec.Sunt efect inventarieri
ale investiiilor financ.Sunt efect verificri ale plenitudinii i oportunitii reflectrii n eviden a investiiilor
financ.Este efect clasific investiiilor financ n eviden la #:-dup felul investiiei; -dup direciile de investire;
-dup termenul de investire.Este determin ordinea de formare a valorii iniiale a investiiilor finance .Este
organiz o eviden analitic eficient a investiiilor financ.Sunt efect contrapuneri a datelor evidenei analitice
cu datele evidenei sintetice a investiiilor finance Proceduri ce tin de esenta1.proced analitice pot contine
compararea valorii totale a investitiilor, determin raport dintre venit investitional si cost invest, si compararea
acestora cu anii preced, compararea sold investitiilor, din an current cu cele din an preced, compararea venit
investitionale cu datele an preced, 2.testarea detaliata a tranzactiilor si soldului cont poate sa include: examin
si solicitarea si confirmarea docum, compararea recalculareaexamin inregistrarilor inventarierea invest
finance. Proceduri de testare detaliat a tanzaciilor i soldurilor conturilor la auditul investiiilor
financiare: Existena1.Stabilirea locuri de pstrare a investii.Dac investi se pstr la #, atunci e necesar de a
fi examin. Dac ns titlurile de valoare sunt pstrate la o pers ter e necesar s se solicite confirm existenei
acestora.2.Examin proprietii investiionale(mijl fixe, terenuri ce nu sunt utiliz la #-investitor). Drepturi i
obligaii1. Examin certificate ce confirm dreptul de proprie asupra investii efect i nregistr n jurnalul de
eviden a investi, p/u a stabili dac:- certificatele sunt eliberate pe numele clientului;- certific nu sunt
sechestrate sau gajate.2. Solicitarea confirm de la tere pers (bnci, broeri i alte pers la care se pstreaz
investiiile) p/u a se stabili dac aceste investiii:- sunt eliberate pe numele clientului; - nu sunt sechestrate sau
gajate.Evaluarea1. Obinerea confirmrilor referitor la pre titlurilor de valoare, cotate la bursa de valori
mobiliare i publicate n presa econom.2. Examin factorilor, ce au determin micor valorii nominale a investi
dup data raportrii, dac asemenea dimin a avut loc.3.Verific includerii investi n categoria active curente.
Prezentare i dezvluire Verific corectitudinii i plenitudinii dezvluirii informaiei despre investi disponib n
rap fin conform cerinelor SNC. In afara de aceste auditorul- Verific opera ce in de achiziion, reflectare
venit i ieirea investii financ: Achiziionarea investiiilor1. Examin contract, angajamentelor legate de
achiziionarea investii.2. Examin faptului, dac titluri de valoare achizi au fost sancionate de pers autorizat.
3.Studierea informaiei despre val nominal, pre de vnz i nr titluri de val emise de ctre emitent.Venituri din
investiii1. Verific corectitudinii recunoaterii venit din investiii, conform cerinelor SNC.2. Stabilirea faptului,
dac venitul din investiii a fost incasat integral.3. Identific venituri din activit de investiii, care nu se refer la
investiiile disponibile.4.Obinerea confirmri referit la respectarea princip continuitii la recunoaterea venit
din investiii.Ieiri de investiii1.Examin contract de vnz a investi.2. Studierea modalit de autorizare a opera
de vnz a investi.3.Obinerea confirmri despre faptul,c vnzr de investi au fost corect constatat i evaluate.
Indici de baza a riscului erorii si fraudei p/u invest financ:-lipsa de evidenta a invest financ, -lipsa tinerii
evidentei analit a invest financ neefect inventar invest financ,-depunerea cote de particip in Csocial al altor #.

Tema 10 : Auditul capitalului propriu, datoriilor financiare .


10.1.Auditul capitalului propriu.
Scopul aud.capital.propriu=consta in formar.unei opinii intemeiate despre prezentarea inform.afer.lui prin
prisma aspectelor calit.de rap.financ. P/u a atinge acest scop audit.treb.sa resolve urmat.sarcini: *de a stud.atent
actele legisl.si normat.a contab.si audit.CP; *de a examin.componen.CP in baza datelor evid.contab.; *de a
verif.coresctitud.formarii si refl.evid.a operat.afer.capitalul.propr. Actele normative: 1)leg.contab.;
2)leg.priv.activ.de aud.; 3)leg.priv.societ.pe actiuni nr.1134-XII din 02.04.97; 4)leg.cu priv.la piata val.mobiliare
nr.199-XIV in 18.11.98; 5)cod.fisc.; 6)hotar.comis.nat.a pietii finance.cu priv.la modul de emis.si inreg.de stat
a val.mobil. nr.76/5 din 29.12.97; 7)hotar.comis.nat.a piet.financ.priv.aprobar.regulam.cu priv.la modul de
tinere a registr.detinatorilor in val.mobil.nominative de cctre registr.si detinat.nomin. nr.15/1 din 16.03.07;
8)SNC1,5,16,20; 9)SNA. Sursele inform.: * statut.#; *contr.de societ.; *process.-verbale ale adunar.gener.ale
action.; *registr.action.;*certif..inreg.de stat a val.mobiliare; *contr.inch.cu registry.independ.vizind tinerea
registr.action.; *lista subscriilor la actiuni; *actul de primire-pred.a aportur.neban.; * dispoz.de plata, ordin de
plata vizind depuner.de mijl.ban.in contul achitarii action.; *bil.contab.,raport.priv.flux.capit.propr.; *border.si
jurnal.-order, fisa si anal.contul.la cont.311-354; Aud.capit.propr.=treb.sa fie efec.tinind cont de
component.capit.propriu a unei # c/e poate sa incl.urmat.elem.: capit.statut.; c.suplim.,c.nevar.,c.retras,
rezerv.,prof.nerepartiz.; c.secund.;rezul.secund. Capit.statut.=e/e complicat si din cauza unui nr.mare de acte
normative preveder.carora aud.treb.sa le ia in consider.reesind din acest consider.audit.va verify.in
egistr.operat.fara a aplica met.selectiva. Audit.capit.statut.poate fi efec.in urmat.directii: 1)verify.respect.cerintei
depsre marim.minima a capit.statut.; 2)verify.corestitud.refl.in evid.a : a)form.capit.stat.; b)major.c.statut.;
c)reduce.cap.statut.;d)achizition.si rascumpar.de catre societ.a action. plasate . 3)verify.corectit.: *tinerii
regisrt.action.; *alcat.si confruntarii balantei action.;*datele regisrt.cu date #; *calc.profit./pierd.la o actiune.
4)verify.cerint.prevaz.de legisl.despre respecter.rap.dintre activ.nete si capit.statut. Verif.respectarii cerintelor
despre marimea minima a capit.statut=conf.leg.priv.SA marim.minima a capit.statut.constit.20000 lei. P/u a
verify.preved.respectiva audit.util.proced.de axamin.si comparare a docum., se verify.datele din certif..inreg.de
stat al val.mobiliare cu datele refl.in : *statut.#; *registrl.action.;*bil.contab.;*rap.priv.flux.CP.
Verif.corectitudinii refl.in evid.a formarii capit.statut.= aud.treb.sa verify.existenta organilor competente
despre efec.operat.afer.form.capit.statut. In acest scop el va aplica proced.de examin.a urmat.doc.: @contr.de
societ.; @ statut.#; @certif.inreg.societ.in regist.de stat al # si organ.; @proces.-verbal al adun.gener.a action.;p
@hotar.comis.nat.a pietii financ.depsre inreg.actiunilor in registr.de stat al val.mobil. Verif.corectit.refl.in
evid.majorarii CP= in corespun.cu legea priv.SA cap.stat.poate fi marit prin: marim.val.nomin.a
action.plasate ; plasar.de actiuni al emis.suplim. Sursele ale marimii capit.statut.poate fi: capit.propr.al societ.in
limita partii ce depas.capit.stat.; aport.primite de la cumpar.de actiuni. Daca pep arc.per.aud.societ.sa-a
major.cap.stat., atunci aud.verif.existenta otar.organelor competent.despre autoriz.operat.date. In acest caz el
aplica proced.de exam.a urm.doc.: 1)process.verb.al adun.gener.a action.cu hotar.de major.a capit.stat.;
2)permis.comosiei nat.a pietei finance.p/u emis.publ.;3)certif..inreg.de stata emis.suplim.de actiuni elib.de
comisie nat.a pietii finance.; 4)statut.#; 5)hotar.Camer.inreg.de stat despre inreg.major.cap.stat.
Major.capit.statut.din contul CP are urm.particul:a)process.-verb.al adunart.SA treb.sa incl.hotar.de major.a
capit.statut.din contul elem.concrete ale capit.propr.; b)drepr.docum.primare serv.lista action.carora li se
reprtiz.gratuit actiunile emisiunii suplim.; c)major.capit.stat.se refl.in evid.in felul urmat.; Dt332,321,323,312
Ct311. Verif.corectit.refl.in evid.a reducerii capit.statuta=conf.legii priv.SA capit.statut.poate fi redus prin:
a)reduce.val.nomin.a activelor plasate; b)anularea action.de tezaur. Aud.aplica proced.de exam.a docum.ce
confirma drept.de a efec.operat.de reduce.a capit.statut.: 1)process.-verb.al adunarii gener.de action.cu hotar.de
reduce.a
capit.statut.;2)permisiunea
comis.nat.a
pietiei
financ.p/u
inreg.reduc.val.actiun.;
3)hotar.Camer.Inreg.de Sta despre inreg.reduc.capit.statut.; 4)statut.#. Daca prin intermed.misc.val.nomin.a
action.plasate SA efec.acoper.pierd.anilor preced.atunci se intoc.inreg.: Dt311 Ct332; Daca aceasi met.de
micsor.a capit.statut.se efec.cu scopul de a plati action.o parte din active nete societ., atunci se efec.form:Dt311
Ct537; In cazul reduce.capit.statut.prin anular.actiun.de tezaur audit.treb.sa se convinga ca la val.nomin.a lor in
evid.sa efect.inreg.: Dt311 CT 314.

S-ar putea să vă placă și