Sunteți pe pagina 1din 15

S.C.ACET S.A.

SUCEAVA

PROCEDURA DE LUCRU:
MONITORIZAREA PARAMETRILOR
FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI
APELOR UZATE LA STATIA DE
EPURARE A MINICIPIULUI RADAUTI
Cod document PL

Pagina 1 din

Versiunea 1

DATA
ELABORAT
VERIFICAT
APROBAT

Exemplar nr.
Sef statie- Prelipcean L.
RMI -Liviu Raileanu
Director General-Stefan Groza
Director agentie-Ardelean Gheorghe

SEMNATURA

1.SCOP
Prezenta procedura stabileste modul de urmarire si tinere sub control a parametrilor fizico-chimici
ai apelor uzate colectate in reteaua de canalizare a municipiului Radauti si evacuate in statia de
epurare municipala precum si a indicatorilor fizico-chimici si biologici ai apelor
uzate,epurate,evacuate in receptorul natural.
2.DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica in cadrul laboratorului de analize fizico-chimice si biologice pentru apele
uzate industriale si orasenesti evacuate in reteaua de canalizare sau receptorul natural.
3.DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1.SR EN ISO 9001:2008-Sisteme de management al calitatii.Cerinte.
3.2.SR EN ISO 14001:2005-Sisteme de management de mediu.Cerinte cu ghid de utilizare.
3.3.SR OHSAS 18001:2008-Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
Cerinte.
3.4.NTPA-001:2002 Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate
industriale si orasenesti la evacuare a in receptorii naturali;
3.5.NTPA-002:2002-Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de
canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare
3.6.NTPA-011:2002-Norme tehnice privind colectarea,epurarea si evacuare apelor uzate
orasenesti
3.7.Protectia calitatii apelor-Colectie STAS
4.ABREVIERI
4.1 .ACET-Apa,canal,epurare,tratare
4.2. RMI-Reprezentantul Managementului Integrat
4.3 .NTPA-Normativ tehnic pentru protectia apelor
4.4. PL-Procedura de Lucru
4.5 .LAFCB-Laborator analize fizico-chimice si biologice
5. RESPONSABILITATI
5.1 .Director tehnic
5.1.1 .Emite dispozitii si traseaza sarcini de verificare si control in vederea incadrarii in
parametrii de calitate ai apelor uzate;
5.1.2. Primeste informari cu referire la modul de incadrare in limite,conform normativelor,a
parametrilor fizico-chimici si biologici ai apelor uzate.

S.C.ACET S.A.SUCEAVA

PROCEDURA DE LUCRU:
MONITORIZAREA PARAMETRILOR
FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI
APELOR UZATE LA STATIA DE
EPURARE A MINICIPIULUI RADAUTI
Cod document PL

Pagina 2 din

Versiunea 1

5.2. RMI-Biroul Managementul Calitatii Apei


5.2.1 .Primeste buletine de analize si informari cu referire la modul de incadrare in limite conform
normativelor a parametrilor fizico-chimici si biologici ai apelor uzate
5.2.2 Transmite lunar catre sistemul de gospodarire a apelor suceava,informarea privind calitatea
apei epurate deversate in emisar
5.2.3 .Intocmeste impreuna cu reprezentantii SGA. Suceava procesul verbal de monitorizare pe
baza bilantului lunar a indicatorilor de calitate a apelor uzate
5.3 .Sef Statie Epurare
5.3.1. Lunar,transmite biroului managementul calitatii apei situatia privind monitorizarea calitatii
apei epurate deversate in emisar
5.3.2 .Bilunar transmite biroului managementul calitatii apei buletinele de analiza a apelor uzate
deversate de agentii economici potential poluatori in reteau de canalizare a municipiului Radauti
5.3.3 .Elaboreaza grafice cu punctele de prelvare stabilind si periodicitatea monitorizarii acestora
in functie de cerintele stabilite de normative sau de anumite situatii cu caracter de urgenta
5.3.4. Urmareste incadrarea apelor uzate in parametrii de calitate stabiliti in normativele in
rigoare
5.3.5. Semneaza si intocmeste buletinele de analzie a apelor uzate recoltate
5.4 .LAFC
5.4.1 .Monitorizeaza calitatea apelor uzate influente si efluente din statia de epurare,precum si
calitatea apelor uzate deversate in reteaua de canalizare de beneficiarii serviciului public de
canalizare,potentiali poluatori
5.4.2. Transmite informatii cu referire la modul de incadrare in parametrii de calitate a apei uzate
5.4.3. Participa la recoltare de probe de ape uzate impreuna cu reprezentantii SGA Suceava sau cu
persoanele imputernicite ale agentilor economici potentiali poluatori
5.4.4 .Primeste normativele cu privire la modul de incadrare a apelor uzate in parametrii de
calitate ce trebuie monitorizati
5.4.5 .Preia solicitarile de efectuare a analizelor de laborator si face analiza comenzii in situatiile
in care se impune incheierea unui contract conform deciziilor interne ale unitatii
5.4.6. Urmareste incadrarea apelor uzate in parametrii de calitate stabiliti in normativele in
vigoare
5.4.7 .Preleveaza probe de ape uzate din punctele stabilite conform legislatiei si regulamentului
de exploatare si functionare
5.4.8 .Efectueaza analize de laborator la indicatorii fizico-chimici de calitate conform colectiei de
normative privind protectia calitatii apelor
5.4.9 .Inregistreaza valorile reale obtinute in caietele de luccru si in registrele de parametri din
cadrul laboratoarelor
5.4.10. Informeaza seful statiei de epurare in cazul neincadrarii apelor uzate in parametrii de
calitate

S.C.ACET S.A.SUCEAVA

PROCEDURA DE LUCRU:
MONITORIZAREA PARAMETRILOR
FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI
APELOR UZATE LA STATIA DE
EPURARE A MINICIPIULUI RADAUTI
Cod document PL

Pagina 3 din

Versiunea 1

6.DESCRIEREA PROCEDURII
6.1.In laboratorul de analize ape uzate din cadrul statiei de epurare,analizele fizico-chimice ale
apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare sau in receptorul natural se efectueaza prin analize
punctuale si medii dupa cum urmeaza:
a)Analize fizico-chimice:se preleveaza si se analizeaza folosind metodele prevazute din anexa 1:
Probe punctuale:
-in cazul unei probe punctuale se preleveaza o singura data volumul de apa necesar determinarilor
;aceasta proba este necesara pentru determinarea compozitiei unei ape la un moment dat in
vederea evaluarii conformitatii cu standardele in vigoare (anexa2)
-se preleveaza si se analizeaza bilunar din sectiunea de control a racordului de canalizare pentru
agentii economici potentiali poluatori (anexa3)
-se preleveaza si se analizeaza in cazul poluarii accidentale din influenti sau efluenti astfel:
-din 2 in 2 ore apa uzata neepurata evacuata in emisar sau apa epurata partial evacuata in emisar
Probe medii:
-probele medii sunt obtinute prin amestecarea mai multor probe punctuale.
-acestea sunt de volum constant prelevate la intervale constante de timp (2 ore),in timpul
perioadei de lucru de 12 ore
-probele de apa uzata se preleveaza din locurile stabilite prin programul de lucru a laboratorului
(anexa4)
-rezultatele analizelor se trec in registrele de probe medii si probe momentane
b)Analize biologice:
-in cadrul analizelor biologice se urmareste prezenta si frecventa microorganismelor specifice
lantului trofic la procedeul de epurare cu aerare fortata,stadiul de amorsare a treptei biologice in
conformitate cu rezultatele analizelor fizico-chimice,respectiv oxigenul dizolgvat,PH-ul si
temperatura apei din bazinul de aerare
-probele biologice sunt probe momentane care se efectueaza din bazinul de nitrificare-analiza
microscopica apa si namol conform anexei 5
7.INREGISTRARI
7.1.Registrul buletine de analiza-probe medii
7.2.Registrul buletine analize probe punctuale
7.3.Procese verbale de predare-primire cu specificarea parametrilor tehnologici(debit si oxigen)
7.4.Registru buletin analiza biologica

S.C.ACET S.A.SUCEAVA

PROCEDURA DE LUCRU:
MONITORIZAREA PARAMETRILOR
FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI
APELOR UZATE LA STATIA DE
EPURARE A MINICIPIULUI RADAUTI
Cod document PL

Pagina 4 din

Versiunea 1

8.ANEXE
Anexa 1:Metode de prelevare si analizare a indicatorilor de calitate a apelor uzate
Anexa 2:Monitorizarea apelor uzate din statia de epurare analize fizico-chimice,probe punctuale
Bazin de nitrificare si iesire statie de epurare
Anexa 3:Monitorizarea indicatorilor de calitate din sectiunea de control in cazul agentilor
economici potential poluatori
Anexa 4:Monitorizarea functionarii statiei de epurare prin analize fizico-chimice,probe medii
Anexa 5:Monitorizeaza consistenta namolului cu privire la prezenta microorganismelor specifice
lantului trofic.

S.C.ACET S.A.SUCEAVA

PROCEDURA DE LUCRU:
MONITORIZAREA PARAMETRILOR
FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI
APELOR UZATE LA STATIA DE
EPURARE A MINICIPIULUI RADAUTI
Cod document PL

Pagina 5 din

Versiunea 1

Anexa 1:Metode de prelevare si analizare a indicatorilor de calitate a apelor uzate


Nr crt
1
2
3
4
5
6
7

Indicatori de calitate ai apelor


uzate
Prelevare
CCOMn
Materii in suspensii
CBO5
pH
Substante extractibile cu eter
de petrol
Hidrogen sulfurat

Metoda de analiza standard


STAS 5667-10
STAS 9887-74
STAS 6953-81
STAS 6560-82
STAS10523-97
STAS 7587-96
STAS 7510-97

S.C.ACET S.A.SUCEAVA

PROCEDURA DE LUCRU:
MONITORIZAREA PARAMETRILOR
FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI
APELOR UZATE LA STATIA DE
EPURARE A MINICIPIULUI RADAUTI
Cod document PL

Pagina 5 din

Versiunea 1

Anexa 2:Buletin de analize fizico-chimice probe punctuale iesire statie de epurare

INDICATORI

ORA
RECOLTARII

H2S + S2-

CCOMn

PH ul

Buletin de analize fizico-chimice probe punctuale la bazinul de nitrificare


Indicatorul
fizicochimice

Ora
recoltarii

CCO
Mn
mg/l

Suspen
sii
totale
mg/l

Suspensii
decantabil
e 30`
ml/l

Rezidu
u
Total
mg/l

I.V.N.
ml/gr.

Temperatura
0
C

Semnatura

S.C.ACET S.A.SUCEAVA

PROCEDURA DE LUCRU:
MONITORIZAREA PARAMETRILOR
FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI
APELOR UZATE LA STATIA DE
EPURARE A MINICIPIULUI RADAUTI
Cod document PL

Pagina 6 din

Versiunea 1

Anexa 3: :Monitorizarea indicatorilor de calitate din sectiunea de control in cazul agentilor


economici potential poluatori

Nr crt

Parametru

1
2

pH
Materii in
suspensie
CCOMn
Hidrogen
sulfurat
Subst extr.cu eter
de petrol
CBO5

3
4
5
6

UM
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l

Val.maxima
avizata a param.

Val.reala a
param.

S.C.ACET S.A.SUCEAVA

PROCEDURA DE LUCRU:
MONITORIZAREA PARAMETRILOR
FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI
APELOR UZATE LA STATIA DE
EPURARE A MINICIPIULUI RADAUTI
Cod document PL

Pagina 7 din

Versiunea 1

Anexa 4: :Monitorizarea functionarii statiei de epurare prin analize fizico-chimice,probe medii

NR. PARAMETRII FIZICOCRT CIMICI


.
LOCUL DE
RECOLTARE
1.
pH-ul
2.
CCOMn
3.
CBO5
4.

U.M.

Mg/l
Mg/l
Mg/l

60
60

5.
6.
7.
8.

Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l

2000
20
0,3

Suspensii totale

Suspensii decantabile 30
Reziduu total
Substante extractibile
Hidrogen sulfurat

VALORI
ADMISE
6,5-8,5

INTRARE
STATIE
EPURARE

IESIRE
STATIE
EPURARE

EFICIENT
A STATIE
DE
EPURARE

S.C.ACET S.A.SUCEAVA

PROCEDURA DE LUCRU:
MONITORIZAREA PARAMETRILOR
FIZICO-CHIMICI SI BIOLOGICI AI
APELOR UZATE LA STATIA DE
EPURARE A MINICIPIULUI RADAUTI
Cod document PL

Pagina 7 din

Versiunea 1

Anexa 5: :Monitorizeaza consistenta namolului cu privire la prezenta microorganismelor


specifice lantului trofic.

Nr.
Crt.

Frecventa
Tipul microorganismelor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bacterii libere
Bacterii coloniale
Zoogleea
Flagelate
Ciliate libere
Ciliate fixe
Nematode
Rotiferi