Sunteți pe pagina 1din 4

Pagina 1 din 2 la factura nr. 10805064201

C2-Intern

Factura transmisa pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6012916691 / 13.01.2015

Contacte utile:

https://www.gdfsuez.ro/contact/contactati-ne-online Call Center:0236936 Serviciul Gestiune Clienti Galati Str. Regiment 11 Siret nr.46A, Galati, Jud. Galati Cod postal: 800302

Cod client: 191067603339
Cod client:
191067603339

Contract furnizare: 3006649103 / 14.01.2015

FACTURA

Seria GDF nr.10805064201

Data facturii: 08.02.2016

Nume client: Dna. GABRIELA DANAILA Adresa: Strada RESSU CAMIL Nr. 1 Bl. T6 SC.2 Et. 2 Ap. 29 localitatea GALATI Galati România 800529

CONSUM GAZE NATURALE (kWh)

711,216

TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A. 97,43 LEI

DATA SCADENTĂ

09.03.2016

Situaţia contului la data de : 08.02.2016

* Sold precedent

0,00

LEI

Majorari de intarziere/penalitati:

0,00

LEI

Factura curentă:

97,43

LEI

* Soldurile neachitate pentru facturile precedente au datele scadente înscrise pe fiecare factură în parte. În cazul în care sunteţi cu plata facturilor la zi, vă mulţumim.

Perioada de facturare:

05.01.2016 - 03.02.2016

Adresa locului de consum:

Strada RESSU CAMIL Nr. 1 Bl. BLT6ST273NR1001 Ap. 29 GALATI Galati România 800529

Categorie consum:

B1

Instalaţie:

4000303265

Cod tehnic:

DGSGLGAL10164292

Pagina 1 din 2 la factura nr. 10805064201 C2-Intern Factura transmisa pe e-mail conform acordului Dvs.

Aveţi întrebări privind factura, serviciile noastre, contracte?

021.9366 (Bucureşti, Ilfov) 02xx.936 (alte judeţe, unde xx = prefix local)

Apelaţi Call Center-ul GDF SUEZ Energy România, de luni până vineri, în intervalul orar 8.30-19.00:

Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie.

Doriţi să transmiteţi indexul de consum autocitit? Accesați contul dumneavoastră din Agenția online.

Informații necesare pentru transmiterea autocitirii!

Cod autocitire:

2009044

Telefon autocitire

0800 800 200

Interval transmitere

03.03.2016 - 05.03.2016

Apelurile către numărul de telefon de autocitire consum gaze sunt gratuite în toate rețelele de telefonie fixă și mobilă.

Temei legal: Ordinul A.N.R.E. nr. 105/01.07.2015 publicat in M.O. nr. 482/01.07.2015

Aveți o urgență tehnică de gaze? (incendii, explozii, miros de gaze, lipsă accidentală gaze)

Serviciul Urgente Gaze nonstop: 0236/928; 0800 877778

Apelurile către Serviciul Urgenţe Gaze sunt taxabile local, conform tarifelor stabilite de operatorii de telefonie.

GDF SUEZ Energy România SA Sediul social: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -6, sector 4, Bucureşti, 040254 J40/5447/2000, CUI: RO13093222, Capital social:

199.224.870 lei, Operator de date CP 5167

Pentru plata facturii:

191067603339160208000097437

Detaliile facturii dumneavoastră se regăsesc pe verso

engie.ro

 
 
 
 

Pagina 2 din 2 la factura nr. 10805064201

Factură detaliată:

Serie Consum Consum Index Index Pcs contor/ Perioada de lunar lunar vechi nou (kWh/mc) corector facturare
Serie
Consum
Consum
Index
Index
Pcs
contor/
Perioada de
lunar
lunar
vechi
nou
(kWh/mc)
corector
facturare
(mc)
(kWh)
 • 05.01.2016 1.085

 • 1.151 66

(citit)

10,776

 

711,216

 • 663081 -03.02.2016

(autocitit)

 

COTA T.V.A. 20%

Denumire serviciu

U.M.

Cantitate

Pret unitar

Valoare

Valoare

Total valoare

 

fara T.V.A.

fara T.V.A.

T.V.A. (lei)

(lei)

 

(lei)

Furnizare gaze naturale

kWh

711,216

0,11416

81,19

16,24

97,43

 

lei/kWh

Unde puteţi achita factura?

Economisiţi timp alegând să plătiţi factura de gaze naturale prin debit direct, virament bancar, Internet banking, bancomate, automate de plată sau numerar la unul din cele peste 13.000 puncte de plată.

 • l Parteneri bancari unde puteţi plăti prin virament bancar:

BRD GSG - SMCC Raiffeisen Bank BCR Nextebank Citibank Europe Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP UniCredit Bank ING Bank CEC Bank Banca Transilvania Bancpost Garanti Bank

RO26 BRDE 450S V114 3681 4500 RO40 RZBR 0000 0600 1066 0361 RO16 RNCB 0074 0018 4206 G242 RO76 CRDZ 007A 0000 2047 5006 RO18 CITI 0000 0008 2490 2224 RO70 CRCO X410 0410 0002 1931

RO54 BACX 0000 0001 2482 3310 RO83 INGB 0001 0000 0000 0888 RO80 CECE B315 N5RO N218 9733 RO44 BTRL 0430 1601 0071 3643 RO79 BPOS 8200 2783 000R ON03 RO36 UGBI 0000 5120 04392 RON

 • l Alţi parteneri bancari: Alpha Bank.

 • l Parteneri non-bancari: Pay Point, Payzone, Rompay, OMV prin

Westaco Express, QIWI, ZebraPay, un-doi Centru de Plăți. Pentru lista completă a modalităţilor de plată, consultaţi site-ul engie.ro.

Când trebuie să plătiţi factura?

Factura de gaze naturale trebuie plătită până Ia data scadentă înscrisă pe factură. În cazul neachitării facturilor, GDF SUEZ Energy Romania poate să perceapă, conform contractului, majorări de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere şi să întrerupă furnizarea gazelor naturale începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice.

Reluarea furnizării gazelor naturale se va face în maxim 24 de

ore, dacă: achitaţi obligaţiile de plată scadente, majorările de întârziere şi faceţi dovada plăţii integrale a debitului prin formularul de contact online de pe engie.ro/call center/fax/centre de relaţii cu clienţii. Reconectarea va fi efectuată de către reprezentanţii operatorului de sistem, în prezenţa şi numai cu acordul dumneavoastră. Operatorul sistemului de distributie din zona dumneavoastră poate percepe o taxă de sistare-reconectare ca urmare a plătii, aplicată în conformitate cu catalogul de servicii publicat de către acesta pe https://www.distrigazsud-retele.ro/corporate/serviciile- noastre/servicii-distrigaz-sud-retele/

Rezilierea contractului

Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage:

rezilierea contractului de drept, începând cu a 181-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care consumatorul nu achită integral contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere. De asemenea, este necesar să operaţi rezilierea contractului de furnizare gaze naturale, atunci când se înstrăinează locul de consum (vânzare, cumpărare sau schimbare de locatar), iar noul proprietar/locatar va încheia contract în nume propriu.

Revizii şi verificări Potrivit normelor legale în vigoare, verificarea şi revizia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale reprezintă o operaţiune tehnică obligatorie, în sarcina exclusivă a clientului şi care se realizează numai cu firme autorizate ANRE. Pentru mai multe informaţii despre revizii, verificări şi alte recomandări de siguranţă şi confort, vă invităm să vizitaţi engie.ro.

Informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor

 • - prin formularul de contact online de pe engie.ro;

 • - prin curier, la adresele menţionate pe faţa facturii.

Prin Ordinul ANRE nr. 16/18.03.2015 a fost aprobată Procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali. Pentru mai multe detalii cu privire la procedura internă GDF SUEZ Energy România şi a canalelor prin care pot fi transmise plângerile accesaţi www.gdfsuez.ro/utile/help-doc/.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face în mod gratuit, cu

respectarea prevederilor legale. Lista operatorilor economici, titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a ANRE (www.anre.ro).

Preţul final al serviciului de furnizare gaze naturale cuprinde

preţul

de

achiziţie

şi tarifele reglementate (transportul, distribuţia şi

înmagazinarea).

Eficienţa energetică reprezintă o preocupare constantă pentru GDF SUEZ Energy România în relaţia cu clienţii săi. Astfel, vă

oferim asistenţă personalizată şi soluţii adecvate pentru reducerea consumului de energie prin care puteţi obţine un plus de competitivitate.

Pentru informaţii suplimentare şi pentru a consulta Legea nr. 121/2014 accesaţi secţiunea Eficienţă energetică pe engie.ro

Factura circulă fără semnătură şi ştampilă conform Codului Fiscal.

Stimate client, Vă informăm că începând cu data de 1 ianuarie 2016, a intrat în vigoare

Stimate client,

Vă informăm că începând cu data de 1 ianuarie 2016, a intrat în vigoare Ordinul nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

Conform Procedurii aprobate prin Ordinul nr. 179/2015, efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice se face, în baza:

 • 1. Contractului de prestări servicii, încheiat cu un operator economic autorizat (O.E.) de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.);

 • 2. Notificării trimise de Furnizorul de gaze naturale, în acest caz, GDF SUEZ Energy România*;

 • 3. Documentației tehnice ce a stat la baza execuției instalației de utilizare a gazelor naturale, avizată de către Operatorul de sistem (O.S.) sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz**.

*Notificarea se va transmite de către Furnizor, în cazul dvs. GDF SUEZ Energy România, clientului final, din oficiu, în situațiile de scadență a verificării/reviziei periodice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, care se realizează la 2 ani pentru verificare, respectiv 10 ani pentru revizie, cu minim 60 de zile înainte de data scadentă de verificare/revizie. Notificarea poate fi solicitată Furnizorului de gaze naturale și la cererea clientului final și/sau în situația în care a trecut o perioada mai mare de 6 luni de la întreruperea utilizării instalației de gaze naturale și/sau dupa orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare. **În cazul în care clientul final nu deţine documentaţia tehnică, acesta are obligaţia să solicite, direct sau prin intermediul O.E. (operatorului economic) cu care a încheiat contractul de prestări servicii, o copie a acesteia de la O.S. sau de la O.E. autorizat A.N.R.E. care a executat inițial instalaţia de utilizare. Dacă O.S. sau O.E. autorizat A.N.R.E. care a executat inițial instalaţia de utilizare nu deţine documentaţia tehnică sau aceasta nu corespunde cu tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de la locul de consum, clientul final are obligaţia să reconstituie, prin intermediul unui O.E. care deţine autorizaţie A.N.R.E. pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDI/PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică, conform Ordinului nr. 179/2015, art. 6, pct-ele 6),7),8).

Important!

Notificarea este un document care trebuie păstrat de clientul final în vederea realizării verificării / reviziei periodice de către operatorul economic (O.E.) autorizat A.N.R.E.

Clientul final are obligația să efectueze verificările/reviziile tehnice atât ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale individuale, cât și a celor comune, exclusiv prin intermediul unui O.E. autorizat de A.N.R.E., în baza unui contract de prestări servicii, până la data scadentă a verificării/reviziei, iar nerespectarea acestor obligații conduce la asumarea răspunderii clientului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 179/2015.

Menționăm că pentru efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice, alături de documentele specificate la punctele 1,2,3, clientul final are obligația de a prezenta O.E. și alte documente, după caz:

Documente din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de

evacuare a gazelor de ardere de către O.E. autorizați, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale; Documente din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să consultați site-ul engie.ro sau să ne contactați la tel. 021.9366 din București și Ilfov sau 02xx936 din orice alt județ (xx – prefixul Telekom al județului în care locuiți).

Vă mulțumim pentru încrederea acordată!

Cu stimă,

Echipa ENGIE