Sunteți pe pagina 1din 11

SCOP

Aceasta procedura descrie modul in care S.C. Iaz Decantare SRL asigura identificarea posibilelor situatii de urgenta
precum si prevenirea si reducerea impactului asupra mediului .

DOMENIU DE APLICARE
Aceasta procedura se refera la situatiile de urgenta cu impact asupra mediului.

DATE DE INTRARE . DOCUMENTE DE REFERINTA


Lista cu Aspecte de mediu
SR EN ISO 14001: 1997 - Sisteme de management de mediu - specificatii si ghid de utilizare
Legea 137: 1995 - Legea protectiei mediului
Documente organizatorice - Fisa postului, Contractul Colectiv, Individual de Munca, Instructiuni de Lucru

DEFINITII SI PRESCURTARI
Pentru scopurile acestei proceduri se aplica definitiile din SR EN ISO 14050:2001
Capacitatea de raspuns a organizatiei se asigura prin elaborarea de Planuri de urgenta care se aplica in functie de
situatia de urgenta respectiva si vizeaza limitarea consecintelor majore ale situatiilor de urgenta.
Planurile de urgenta pot fi de interventie, de prevenire, de prim ajutor, de evacuare.
Pentru situatii de urgenta cu consecinte relativ minore, situatia este tinuta sub control prin respectarea
reglementarilor specifice mediului incluse in Instructiunile de lucru .
Coordonator situatii de urgenta in organizatie este Responsabilul de mediu
Seful fiecarui amplasament este coordonator situatii de urgenta pe amplasament si numeste seful echipei de
interventie pe amplasament si membrii echipei de interventie, stabilind rolul fiecaruia in echipa.
Responsabilul de mediu - RM
Situatie de urgenta - SU
Coordonator situatii de urgenta pe amplasament - CSUA
Coordonator situatii de urgenta pe organizatie CSUO

PROPRIETAR DE PROCES
Coordonator situatii de urgenta pe amplasament este responsabil pentru :
a)
b)
c)

continutul prezentei proceduri documentate


a se asigura ca aceasta este respectata si imbunatatita continuu
a se asigura ca este atins permanent indicatorul de performanta.

DESCRIERE SI RESPONSABILITATI SPECIFICE


6.1. Managementul proceselor referitoare la pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns in cadrul
proceselor SMM , se realizeaza in conformitate cu metodologia "Planifica - Efectueaza - Verifica - Actioneaza "
(PDCA), ai carei pasi sunt descrisi in procedura operationala 451-01 , ''Managementul proceselor "' si detaliati in cele
ce urmeaza.
6.2 Efectuarea procesului consta din desfasurarea in conditii controlate a procesului, adica din respectarea
specificatiilor tehnice, contractuale, organizatorice, manageriale si de alta natura aplicabile
Efectuarea procesului

Intrari ale procesului


Nr
.
cr
t

Furnizor
date
intrare

rm

Descriere

Date intrare

Responsabili

Lista
cu Identificarea
aspecte de posibilelor situ CSUA
Mediu (AM)
atii de urgenta
Elaborarea
Planurilor de
urgenta

Iesiri ale
procesului
2

CSUO

Date de
iesire
(inregistra
ri)
Planuri de
urgenta
pentru
situatii
de
urgenta

CSUO

CSUO

Planuri
urgenta
pentru
situatii
urgenta

Furnizo
r date
intrare

CSUO Direct
or
Gener
al

Decizii

Nominalizarea
CSU CSUO
echipei
de
A
Plan de
interventie
verificare si Stabilire
loc
mentenanta amplasare
a
echipamente
echipamente necesare
in
lor de
situatii
de
combatere si urgenta
prevenire a Verificare
situatiilor de periodica
urgenta

Intrari ale procesului


Nr.
crt

de Stabilirea
si
identificarea
infrastructurii
de necesare.

Date intrare

Actiuni
necesare
pentru
efectuare
a
procesului

Responsabili

Lista
cu
echipament
e/
materiale
din dotarea
echipelor
de
interventii
Membrii
echipei de
interventii in
situatii
de
urgenta
Plan
de
amplasare
echipament
necesar in
SU

Iesiri ale
procesului
Date de iesire
(inregistrari)

CSUO

CSUO

Echipamente
/ materiale din
dotarea
echipei
de
interventii
Membrii
echipei
de
interventii
Schema flux
de
derulare
actiuni in SU
Program
testare
procedura SU
Program de
instruire echipe
de interventii
Lista
echipamentelor
de prim ajutor
ale cabinetului
medical

Intrari ale procesului


N
r.
c
rt

Furnizor
date
intrare

Date intrare

Punerea in
aplicare a
Planurilor
de urgenta
pentru
situatii de
urgenta:
in
situatii
efective
la
testari
periodice
semestrial

Raport
Sef echipa CSUO incident
/
de
accident
interventie
Raport
de
actiune
/
testare situatie
de urgenta
Registru de
evenimente

Instruire medic
de CSUO Proces verbal
in
intreprindere
de instruire
acordarea
primului
ajutor

Actiuni
necesare
pentru
efectuare
a
procesului

Responsabil

Iesiri ale
procesului

Date de
iesire
(inregistra
ri)

CSUO

Program
de Instruirea
instruire echipe de echipei de
interventii;
interventii

CSUO
Respons
abil PSI

CSUO Proces
verbal de
instruire

Lista
echipamentelor/mat
erialelor din dotarea
echipelor
de
interventii
Plan de amplasare
echipament
necesar in situatii
de urgenta
7

CSUO

CSUO

Adrese si telefoane utile


institutii / persoane de contact

Solicitare
a de
ajutor
exterior
pentru
situatii de
urgenta

Raport incident /
Comunica
accident
Raport de actiune rea
referitoare
/testare situatie de la
situatiile
urgenta
de
urgenta
efective,
cu
comunitat
ea si cu
alte parti
interesate

Sef
echipa
de
interventi
e

Organizat Nota
ii abilitate telefonica

CSUO

Organiz Scrisoare
atii
abilitate,
autoritati
, parti
interesat
e

CSUO

Planuri
pentru Readuce
Sef
CSUO
situatii de urgenta
rea zonei
la starea echipa de
Gestionarea
normala interventie
deseurilor
Raportar
e actiune
pentru
situatii de
urgenta

10

C.Econo
mic

Clauze
contractuale
cu Tratare
firma care asigura situatii de
urgenta in
paza
afara
orelor de
program
normal de
lucru

Persona Person
l
care al care
asigura
asigura
permanen permane
ta
nta

Depozita
rea
separata a
deseurilor
generate
Raport
incident /
accident
Raport
de
actiune /
testare
situatie de
urgenta
Registru
de
eveniment
e
Reguli
generale
de
anuntare
situatii de
urgenta

FLUX DE DERULARE ACTIUNI IN SITUATII DE URGENTA

Orice angajat care observa un incendiu, deversare, pericol anunta seful de amplasament;
Seful de amplasament (coordonator situatii de urgenta pe amplasament) convoaca echipa de interventii pe
amplasament si coordonatorul situatii de urgenta pe organizatie si informeaza prompt;

Echipa de interventii se prezinta la locul incidentului cu materiale si echipamentele adecvate;

Seful echipei de interventii:

analizeaza situatia si riscurile pentru mediu, pentru echipamente si produse;

determina actiunile immediate pentru micsorarea consecintelor accidentului

Seful echipei de interventii hotaraste, dupa caz, infunctie de gravitatea accidentului :

- EVACUARE Echipa de interventii duce la indeplinire actiunile stabilite de seful echipei


cu respectarea Regulilor generale de evacuare; daca nu este suficient,
-

Seful echipei apeleaza la RESURSE EXTERIOARE

- ACCIDENTUL NU ESTE SUB CONTROL Seful echipei de interventii analizeaza si dispune masuri
- ACCIDENTUL ESTE SUB CONTROL- seful echipei de interventii impreuna cu coordonatorul situatii de urgenta
pe amplasament stabilesc actiuni pentru readucerea zonei la starea normala.
-

Echipa de interventii participa la curatarea zonei de materiale de urgenta

Seful echipei de interventii elaboreaza Raportul de actiune/testare procedura situatie de urgenta si


coordonatorul situatii de urgenta pe organizatie il inregistreaza in Registrul de evenimente.

REGULI GENERALE DE ANUNTARE SITUATII DE URGENTA

A. In timpul programului normal de lucru :


1. Orice persoana angajata in societate care observa o situatie de urgenta: inceput de incendiu, deversari
accidentale, de substante petrochimice , etc. anunta imediat seful de amplasament.
2. Seful de amplasament care este si coordonatorul situatii de urgenta pe amplasament convoaca echipa de
interventii telefonic sau prin actionarea clopotului de alarma.
B. In afara orelor de program normal de lucru , in zilele libere sau in zilele de sarbatori legale:
1.
Personalul care asigura permanenta : seful amplasamentului anunta Directorul GENERAL si toti au
obligatia sa se prezinte de urgenta la locul accidentului.

REGULI GENERALE DE EVACUARE


La primirea ordinului de evacuare al sefului echipei de interventii , toti angajatii din zona:
1.Opresc lucrul
2.Decupleaza echipamentele de la reteaua electrica
3.Elibereaza caile de acces
4.Parasesc locul in rand disciplinat
5.Nu alearga, nu se imbrancesc, nu intra in panica.
6.Se indeparteaza de zona accidentata spre locul de reuniune care este semnalizat cu placute, sageti

REGULI GENERALE DE TESTARE PERIODICA A


SITUATIILOR DE URGENTA
A. In caz de incendiu ( pe linie PSI )
1.

Reuniunea echipei si deplasarea la locul incendiului

2.

Combaterea incendiului prin actiuni stabilite de comun acord intre seful echipei de interventii si coordonatorul
situatii de urgenta pe societate

3.

Reuniune pentru a discuta punctele slabe constate in cursul testarii

4.

Elaborarea Raportului de actiune catre coordonatorul situatii de urgenta pe

REGULI GENERALE DE INTERVENTIE IN SITUATII


DE URGENTA
1.

In caz de incendiu:
1. Se izoleaza zona afectata
2. Se decupleaza echipamentele de la reteaua electrica
3. Se debranseaza echipamentele de la energia electrica
4. Se elimina focarele de incendiu
5. Se acorda primul ajutor victimelor
6. Se aplica masuri de stingere a incendiului dispuse de seful echipei de interventii in functie de natura incendiului
2. In caz de explozie:
1.Se izoleaza zona afectata
2.Se acorda asistenta medicala victimei
3.Se combat posibilele focare de incendiu
4.Se debranseaza echpamentele de la energia electrica
5.Se limiteaza eventualele deversari

ECHIPAMENTE SI MATERIALE NECESARE


DERULARII ACTIUNII
In caz de incendiu:
1.
2.
3.

Extinctoare
Pichet dotat
Autospeciale si rezervoare de apa

4.

Extinctoare pentru incendiu electric

5.

Extinctoare pentru incendiu provocat de combustibil

ECHIPAMENT DE PROTECTIE PENTRU MEMBRII


ECHIPEI DE INTERVENTIE
1.

Manusi

2.

Cizme PVC

STRUCTURA CURSURILOR DE INSTRUIRE PENTRU


ECHIPA DE INTERVENTII IN

SITUATII DE URGENTA
In caz de incendiu ( pe linie PSI )
1.

Cunoasterea si utilizarea echipamentelor din dotare

2.

Cronometrarea

3.

Instruire practica la stingerea incendiilor

4.

Indrumarea de evacuare personalului care lucreaza in local

5.

Stabilirea perioadelor maxime de evacuare

6.

Determinarea locului de reuniune persoane in afara oricarui pericol

6.3 Verificarea procesului si a produsului se realizeaza prin :


a)
b)

compararea rezultatelor procesului obtinute prin audituri interne cu indicatorul de performanta si respectiv cu
cerintele pentru produs
inregistrarea rezultatului compararii in rapoarte de autoevaluare in vederea analizei.

6.4 Actiuni pentru imbunatatirea continua a performantei procesului se realizeaza prin actiuni corective,
preventive, de optimizare, stabilite prin analiza rezultatelor inregistrate conform 5.3.
Sefii de compartimente asigura desfasurarea pasilor descrisi in aceasta sectiune

7. RESURSE
Resursele necesare pentru derularea acestui proces se refera la :
-

echipamente si materiale necesare derularii actiunii

echipamente de protectie pentru situatii de urgenta

la timpul alocat cursurilor de instruire pentru echipa de interventii in situatii de urgenta


la timpul si materialele folosite cu ocazia testelor periodice

8. DATE DE IESIRE
Raport de actiune / testare procedura situatie de urgenta

PROCES DIN AVAL / CLIENT (PARTE INTERESATA)


Control operational / Sefi compartimente
Controlul produsului neconform

9. INREGISTRARI

Nr
crt.

Cod
formular

Denumire

Initiat de

Circula la

Durata de
arhivare
(ani)

Plan de urgenta

447-0101

Coordonator
SU pe
amplasament

Coordonator
SU pe
organizatie

Lista cu echipamente/ 447-01materiale din dotarea


02
echipelor de interventii

Coordonator
SU pe
organizatie

Director
General

Plan de amplasare 447-01echipament necesar


03
in situatii de urgenta

Coordonator
SU pe
amplasament

Coordonator
SU pe
organizatie

Membrii echipei de 447-01interventii in situatii de


04
urgenta

Coordonator
SU pe
amplasament

Coordonator
SU pe
organizatie

Raport incident /
accident nr. din data

447-0105

Sef echipa de
interventie

Coordonator
SU pe
organizatie

Raport actiune
/ 447-01testare situatie de
06
urgenta nr. din data

Sef echipa de
interventie

Coordonator
SU pe
organizatie

Registrul
evenimente

Coordonator
SU pe
organizatie

Coordonator
SU pe
organizatie

de 447-0107

Nr

Durata de
arhivare
(ani)

Initiat de

Circula la

Coordonator
SU pe
organizatie

Director
General

Lista echipamentelor
de prim ajutor din 447-0109
dotarea cabinetului
medical

Medic de
intreprindere

Coordonator
SU pe
societate

10

Adrese si telefoane 447-01utile institutii/ persoane


10
de contactat

Coordonator
SU pe
amplasament

Coordonator
SU pe
organizatie

11

Plan de verificare si 447-01-11 Coordonator


mentenanta
a
SU pe
echipamentelor
de
amplasament
combatere si prevenire
a situatiilor de urgenta

Coordonator
SU pe
organizatie

crt.
8

Denumire

Cod
formular

Program de instruire echipe de


interventii

447-0108

S-ar putea să vă placă și