Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE MANAGER,

Subsemnatul(a), ........................................................, angajat la spitalul


.
rezident/specialist

(care

cod

rezident,

efectueaza

rezidentiat

.................................,
cu

plata),

anul

de

rezidentiat, n specialitatea ........................................., v rog s


binevoii

a-mi

aproba

validarea

stagiului

..............................................,efectuat

de

pregatire

in

specialitatea

perioda................................,

secia/secia clinic ............................................ din structura spitalului dvs.


Anexez prezentei copia carnetului de rezident prima pagina si pagina din
care rezulta finalizarea modulului de pregatire (cu nota obtinuta).

Data ................

Semntura ..............................