Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lectie

Data : Sapt.15-17
Clasa : a-VI-a
Aria curriculara: Siinte ale naturii
Profesor : Maria Popescu
Obiectul: Biologie-Zoologie
Unitatea de nvaare: Caractere generale morfofuncionale,
comportament, adaptri i importan ale unor grupe de
vieuitoare: Nevertebrate
Subiectul: Artropode - Crustacee
Tipul lectiei: predare-nvare
Competene generale :
1.Receptarea informaiilor despre lumea vie.
2. Explorarea sistemelor biologice .
4. Comunicarea oral i scris utiliznd corect terminologia specific
biologiei.
5. Transferarea i integrarea cunotinelor i metodelor de lucru ale
biologiei n contexte noi.
Obiective operationale :
O1 - sa precizeze caracterele generale ale crustaceelor.
O2 - sa prezinte mediul lor de viata.
O3 - sa identifice care sunt partile corpului la rac.
O4 - sa explice modul de formare a crustei.
O5 sa demonstreze prin desen, ca ultimele segmente sunt folosite
pentru innot.
O6 sa evidentieze importanta crustaceelor in lumea vie.
Analiza resurselor didactice :
Material didactic (Md) :
Manualul, planse
Atlase zoologice
Fise de observatie
material biologic (insectare)
Mijloace tehnice (Mt) :
Caiete (c)
Forma de organizare clasei (F.o.c) :
Activitate frontala (Af)
Activitate individuala (Ai)
Metode de invatamant (Mi) :
Conversatie (cv)
Expunere (exp)
Explicatie (expl.)
Observatie (obs)
Metode de evaluare: formativa prin chestionare orala
Locul desfasurarii: laboratorul de biologie

DESFASURAREA LECTIEI
NR.
CRT.

SECVENTEL
E LECTIEI

TIM
P

1.

Moment
organizatoric
. Pregatirea
clasei pentru
lectie

2
min.

2.

Verificarea
cunostintelor

15
min.

3.

Captarea
atentiei

2
min.

Anunarea
temei i a
obiectivelor

1
min.

4.

DESFASURAREA
LECTIEI

Verificarea
prezentei si
consemnarea
absentelor.
Pregatirea
materialului
didactic pentru
desfasurarea
lectiei.
Prin chestionare
orala.
Profesorul prezinta
materialul stimul,
planse si fise de
observatie.
Elevii sunt rugati
sa-si exprime
parerea in legatura
cu semnificatia
imaginilor
prezentate.
Anun i scrie pe
tabl tema leciei
i prezint
obiectivele pe care
elevii trebuie s le
cunoasc la
terminarea leciei.

O
B

METODE
DE
INVATAMA
NT
(MI)
M M Mi
d
t
cv

F.
O.
C

EVALU
ARE

Af
Ai

cv

cv

Ai

Af

Evaluar
e
initiala

5.

Predarea
lectiei noi

20
min.

Artropode
Crustacee
Caractere generale
ale crustaceelor:
-au corpul acoperit
cu o crusta crustacee
-corpul este
alcatuit din
cefalotorace si
abdomen
-au doua perechi
de antene
-traiesc in mediul
acvatic
-respira prin
branhii

C
O
1

Ex
p

Af
Ai

Ob
s
Cv
Ex
pl

Af
Ai

Racul

Mediul de viata :
-acvatic
Alcatuirea corpului
:
Corpul acoperit
de crusta chitina
si calcar.
-2 parti:
cefalotorace si
abdomen.
Cefalotorace:
doua perechi de
antene formate din
articole
-2 ochi compusi
din mai multi ochi
simpli
5 perechi de
picioare
Abdomenul: format
din 7 segmente
prevazute cu
muschi puternici.
Primele 5
segmente au cate
o pereche de
picioruse mici.
Ultimele doua
segmente
foermeaza
innotatoare codale.

O
2
C

Af
Ai
Ex
p
Af
Ai

O
3

C
C

O
4

Ob
s
Cv
Ex
pl

6.

Fixarea
cunostintelor

5
min.

Respiratia se
realizeaza cu
ajutorul branhiilor,
care sunt bogat
vascularizate si
sunt prinse de
baza picioarelor.
Aparatul
circulator :
Inima are forma
pentagonala si
sangele este de
culoare albastra.
Aparatul digestiv :
Animal omnivor
se hraneste cu
animale, plante si
resturi de plante,
cadaver de
animale, curatind
apa.
Prin chestionare
orala.

O
5

O
6

Cv

Af
Ai

7.

Evaluarea
finala

Sapt 15
Schema tablei

5
min.

Aprecierea
pregatirii la nivelul
clasei.
Notarea si
justificarea notelor.

Cv

Af
Ai

Artropode

b) Crustacee
Caractere generale ale crustaceelor:
-au corpul acoperit cu o crusta - crustacee
-corpul este alcatuit din cefalotorace si abdomen
-au doua perechi de antene
-traiesc in mediul acvatic
-respira prin branhii

Racul

Mediul de viata :
acvatic
Alcatuirea corpului :
Corpul acoperit de crusta chitina si calcar.
2 parti: cefalotorace si abdomen.
Cefalotorace: doua perechi de antene formate din articole.

Evaluar
e
cogniti
v
Evaluar
e finala

2 ochi compusi din mai multi ochi simpli


5 perechi de picioare
Abdomenul: format din 7 segmente prevazute cu muschi
puternici.
Primele 5 segmente au cate o pereche de picioruse mici.
Ultimele doua segmente foermeaza innotatoare codale.
Respiratia se realizeaza cu ajutorul branhiilor, care sunt bogat
vascularizate si sunt prinse de baza picioarelor.
Aparatul circulator :
Inima are forma pentagonala si sangele este de culoare
albastra.
Aparatul digestiv :
Animal omnivor se hraneste cu animale, plante si resturi de
plante, cadaver de animale, curatind apa.
Locomotie :
Ventral are 5 perechi de picioare inegale, articulate. In apa
racul innoata.
Inmultirea :
Depune oua (femela aprox. 200 oua) toamna in octombrie
Oua ies racusori luna mai.
Racusorii raman fixate pe abdomenul mamei 10 zile. Dupa 4-5
zile devin adulti.

S-ar putea să vă placă și