Sunteți pe pagina 1din 36

GHIDULSOLICITANTULUI

INVESTIIIPENTRUDEZVOLTAREA,MODERNIZAREASAUADAPTAREA
INFRASTRUCTURIIAGRICOLEISILVICE
SUBMSURA4.3

ComponentaInfrastructuradeaccesagricol

depunereonline

PROGRAMULNAIONALDEDEZVOLTARERURAL20142020
ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesarea
SUBMSURII4.3Investiiipentrudezvoltarea,modernizareasauadaptarea
infrastructuriiagricoleisilvicecomponentadeInfrastructurdeaccesagricol
depunereonline

Versiuneamai2016

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic a potenialilor beneficiari ai


Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i constituie un suport
informativ complex pentru ntocmirea proiectului conform cerinelor specifice ale PNDR.
Acestdocumentnuesteopozabilactelornormativenaionaleicomunitare.
GhidulSolicitantuluiprezintregulilepentrupregtirea,ntocmireaidepunereaproiectului
de investiii, precum i modalitatea de selecie, aprobare i derulare a proiectului
dumneavoastr.Deasemenea,coninelistaindicativatipurilordeinvestiiipentrucarese
acord fonduri nerambursabile, documentele, avizele i acordurile pe care trebuie s le
prezentai, modelul Cererii de Finanare, al Studiului de Fezabilitate, ale Contractului de
Finanare, precum i alte informaii utile realizrii proiectului i completrii corecte a
documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum i documentele anexate pot suferi rectificri ca urmare a


actualizrii legislaiei naionale i comunitare sau procedurale varianta actualizat a
ghiduluiurmndafipublicatpepaginadeinternetwww.afir.info

IMPORTANT!
Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaiplianteleindrumareleeditatedeMADRiAFIR,
disponibilelasediileAFIRdinfiecarejudeidinregiunilededezvoltarealeRomniei,precumipepaginile
deinternetwww.afir.infoiwww.madr.ro.
Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectlasediilenoastre,prin
telefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidateledecontactdelafinalulGhiduluiSolicitantului.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

CUPRINS

1.

PREVEDERIGENERALE

1.1.ContribuiaSubmsurii4.3Investiiipentrudezvoltarea,modernizareasauadaptarea
infrastructuriiagricoleisilvice...............................................................................................4
2.

PREZENTAREASUBMSURII4.3Infrastructuradeaccesagricol

2.1.Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile.............................................................5
2.2.Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului..................................................5
2.3.Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile.............................................................................8
2.4.Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile................................................................9
2.5.Criteriiledeseleciealeproiectului..................................................................................10
2.6.Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului).......................14

3.
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUSUBMSURA
4.3componentaInfrastructurdeaccesagricol

3.1.Completarea,depunereaiverificareadosaruluicereriidefinanare...........................15
3.2.Contractareafondurilor..................................................................................................22
3.3.Achiziiile.........................................................................................................................26
3.4.Plata...............................................................................................................................28

4.
INFORMAIIUTILE

4.1.Documentelenecesarentocmiriicereriidefinanare....................................................29
4.2.ListaformularelorcevorfidisponibilepesiteulAFIR...............................................32
4.3.Dicionar..................................................................33
4.4.AFIRnsprijinuldumneavoastr.........................................................................35

ANEXELAGHIDULSOLICITANTULUI

Anexa1ModelCereredeFinanare..........................linkwww.afir.info
Anexa2ModelStudiudeFezabilitate/DALI..............linkwww.afir.info
Anexa3ModelContractdeFinanare...............................................linkwww.afir.info
Anexa4FiaSubmsurii4.3...............................................................linkwww.afir.info
Anexa5AnexaaferentSubprogramuluiTematicPomicol...............linkwww.afir.info

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

Capitolul1
PREVEDERIGENERALE

1.1 CONTRIBUIASUBMSURII4.3Investiiipentrudezvoltarea,modernizareasau
adaptareainfrastructuriiagricoleisilviceladomeniiledeintervenie

Submsura4.3Investiiipentrudezvoltarea,modernizareasauadaptareainfrastructurii
agricole i silvice se ncadreaz, conform Regulamentului (CE) 1305/2013, art. 17, n
msura 04 Investiii n active fizice i contribuie la domeniile de intervenie (DI): 2A
mbuntirea performanei economice a tuturor fermelor i facilitarea restructurrii i
modernizrii fermelor, n special n vederea creterii participrii i orientrii ctre pia,
ctiadiversificriiagricole,2Cmbuntireaperformaneieconomiceapdurilori5A
Eficientizareautilizriiapeinagricultur.

Sprijinul acordat prin investiii n infrastructura agricol de acces se ncadreaz n DI 2A


mbuntirea performanei economice a tuturor fermelor i facilitarea restructurrii i
modernizriifermelor,nspecialnvedereacreteriiparticipriiiorientriictrepia,ct
iadiversificriiagricoleivaaveaunefectpozitivasupracompetitivitiisectoruluiagricol
prin mbuntirea accesibilitii exploataiilor agricole, prin modernizarea i adaptarea
cilor de acces, asigurnd o bun aprovizionare i un acces mai facil ctre consumatori i
pieelededesfacere.

Prin proiectele depuse vor fi finanate investiii n construcia, extinderea i/sau


modernizarea drumurilor de acces agricole ctre ferme (ci de acces din afara
exploataiiloragricole).

Contribuia public total, pentru Domeniul de intervenie DI 2A Infrastructura de acces


agricol,estede135.385.187Euro,dincare:

15%contribuiaGuvernuluiRomnieipentru regiunile de dezvoltare ale Romniei, fr


regiunea Bucureti Ilfov i 85%contribuiaUniuniiEuropene;

25% contribuia GuvernuluiRomnieipentru regiunea Bucureti - Ilfov i 75 % contribuia


Uniunii Europene.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

CAPITOLUL2

PREZENTAREASUBMSURII4.3Infrastructuradeaccesagricol

2.1 Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile

BENEFICIARIIELIGIBILIsunt:
Uniti administrativ teritoriale i/sau asociaii ale
acestora, constituite conform legislaiei naionale n
vigoare.

Atenie!
Reprezentantullegalalunitii
administrativteritoriale este
primarul
(poate
fi
i
Administratorul public pentru
UAT i Asociaii de Dezvoltare
Intercomunitar,
n
conformitatecuLegeanr.215/
2001 a administraiei publice
locale cu modificrile i
completrileulterioare).

Urmtoarele categorii de solicitani/beneficiari pot


depune proiecte aferente msurilor/submsurilor de
investiii derulate prin PNDR 20142020, cu respectarea
urmtoarelorcondiii,dupcaz:
a) solicitanii/beneficiarii/membrii asociaiilor de
dezvoltareintercomunitar,dupcaz,nregistrai
n registrul debitorilor AFIR, att pentru Programul
SAPARD, ct i pentru FEADR, care achit integral datoria fa de AFIR, inclusiv
dobnzileimajorriledentrzierepnlasemnareacontractelordefinanare;
b) solicitanii care sau angajat prin declaraie pe propria rspundere, la depunerea
cererii de finanare, c vor prezenta: dovada cofinanrii private i/sau proiectul
tehnic la data semnrii contractului i nu prezint aceste documente la data
prevzutnnotificare,numaincadrulsesiuniicontinueaanuluiurmtor.

2.2 Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

Este important ca nainte de depunerea cererii de


finanare, s identificai, obiectiv, punctajul pe care
proiectul l ntrunete i sl menionai n cererea de
finanare, seciunea A Date despre tipul de proiect i
beneficiar.
Atenie! Pentru justificarea condiiilor minime
obligatorii specifice proiectului dumneavoastr, este
necesar s prezentai n cadrul Studiului de
Fezabilitate/Documentaiei de Avizare a Lucrrilor de
Interveniitoateinformaiileconcludentenacestsens,
iar documentele justificative vor susine aceste
informaii.

Important!
Studiul
de
fezabilitate/
Documentaia de Avizare a
Lucrrilor de Intervenii vor fi
ntocmite conform legislaiei n
vigoare Hotrrea de Guvern
nr.28/2008 privind aprobarea
coninutului
cadru
al
documentaiei tehnicoeconomice
aferente investiiilor publice,
precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective
de investiii i lucrri de
intervenii.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

PentruacordareasprijinuluifinanciarprinPNDR,trebuierespectateurmtoarelecondiii
minimeobligatorii:

Investiiatrebuiessencadrezencelpuinunuldintipuriledesprijinprevzute
prinsubmsur.

Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat n baza informaiilor din Studiul de


Fezabilitate/Documentaia de Avizare a Lucrrilor de Intervenii, ntocmite conform
legislaieinvigoare(HGnr.28/2008privindaprobareaconinutuluicadrualdocumentaiei
tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de
elaborareadevizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii),precum
inbazaCertificatuluideUrbanism.

Solicitantultrebuiessencadrezencategoriabeneficiariloreligibili.

ndeplinirea acestui criteriu se va demonstra n baza


Important!
Certificatului de nregistrare Fiscal i/sau Actului de
nfiinare i statutul ADIului, ncheierea privind Necesitatea i oportunitatea
nscriereanregistrulasociaiilorifundaiilor,rmas proiectelordepusedeAsociaiilede
definitiv/a Certificatului de nregistrare n registrul Dezvoltare Intercomunitar se va
asociaiilor i fundaiilor, a declaraiei pe proprie demonstraprin realizarea scopului
rspundere a solicitantului privind datoriile fiscale unitar al UATurilor componente,
restante.
al
obiectivului
comun
i
Sevorverificadocumentele6.1;6.2i6.2.1(ncazul interdependentalaciuniipropuse,
ADI), menionate la cap. 4: Documente necesare Sunt eligibile numai ADIurile care
ntocmiriicereriidefinanareideclaraiapeproprie solicit finanare pentru investiia
rspundere a solicitantului privind datoriile fiscale amplasat pe raza administrativ
restantedincerereadefinanare.
aacestora.

Investiia va fi precedat de o evaluare a


Atenie!
impactuluipreconizatasupramediuluidacaceasta Drumurile sau terenurile agricole
poate avea efecte negative asupra mediului, n
pecaresevoramplasainvestiiile
conformitateculegislaianvigoare,menionatn
noi, trebuie s fie incluse n
cap.8.1dinPNDR.
domeniul public al unitii

Criteriul se consider ndeplinit prin verificarea administrativepeteritoriulcreia


existenei declaraiei pe propria rspundere a se afl, aa cum sunt definite i
solicitantului la depunerea Cererii de finanare, cu clasificate n conformitate cu
privire la prezentarea documentului de mediu emis legislaianaionalnvigoare;nu
deautoritateacompetent,lamomentulcontractrii.
sunt
eligibile
investiiile

amplasate pe terenuri care fac

Solicitantul se angajeaz s asigure obiectulreconstituiriidreptuluide


funcionarealaparametriiproiectaiintreinerea proprietatesaualeunorlitigii.
investiiei pe o perioad de minimum 5 ani de la
ultimatrandeplat.
ndeplinireaacestuicriteriuvafidemonstratnbazaHotrriiConsiliuluiLocal/Hotrrilor
Consiliilor Locale pentru implementarea proiectului, coninnd urmtoarele puncte
(obligatorii):
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.


necesitatea,oportunitateaipotenialuleconomicalinvestiiei;
lucrrile vor fi prevzute n bugetul/ele local/e pentru perioada de realizare a
investiiei;
angajamentul de a asigura funcionarea la parametrii proiectai i ntreinerea
investiiei,peoperioaddeminimum5ani,delaultimatrandeplat;
suprafeeledeservitedeinvestiie;
agenii economici (agricoli i nonagricoli), obiective turistice i agroturistice,
deserviidirectdeinvestiie(numridenumire);
angajamentulprivindasigurareaaccesuluipublic(frtaxe)lainvestiiarealizat
prinproiect.

Solicitaniitrebuiesfac dovadaproprietii/administrriiterenului pecarese


realizeazinvestiia.

ndeplinirea acestui criteriu se va face n baza verificrii urmtoarelor documente de la


pct. 3.1 si daca este cazul documentul 3.2, mentionate la cap. 4: Documente necesare
ntocmiriicereriidefinanare:
Inventarul bunurilor care aparin domeniului public al UAT/UATurilor, ntocmit
conform legislaiei n vigoare privind proprietatea public i regimul juridic al
acesteia/acestora (copie Monitor Oficial) i, dac este cazul, a documentelor de
modificareulterioaraacestuia.

Investiiatrebuiesfieracordatlaundrumexistent.

ndeplinirea acestui criteriu se va face n baza informaiilor din Studiul de Fezabilitate/


Documentaia de Avizare pentru Lucrri de Intervenii, ntocmit/ conform legislaiei n
vigoare (HG nr.28/2008 privind aprobarea coninutului cadru al documentaiei tehnico
economiceaferenteinvestiiilorpublice,precumiastructuriiimetodologieideelaborare
adevizuluigeneralpentruobiectedeinvestiiiilucrrideintervenii),precuminbaza
Planelorataate.
Criteriulestendeplinitdacinvestiiaesteracordatlaundrumpublicexistent,indiferent
de clasificarea i stadiul de modernizare a acestuia/acestora, conform O.G. 43/1997,
republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.


2.3

Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile

ncadrulunuiproiectcheltuielilepotfieligibileineeligibile.Fondurilenerambursabilevor
fi acordate doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului n
conformitatecuFiasubmsurii,nlimitavaloriimaximeasprijinului.Cheltuielileneeligibile
vorfisuportateintegraldectrebeneficiarulproiectului.

CheltuielileeligibilepentrusprijinulFEADRsuntlimitatelacheltuielipentruconstrucia,
extindereai/saumodernizareadrumurilordeaccesagricolectreferme(cideaccesdin
afaraexploataiiloragricole).

ATENIE!Nuvafifinanatprinaceastsubmsurconstruciadedrumuriagricoledin
pmnt.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultan,
proiectare, monitorizare i management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind
durabilitateaeconomicidemediu,taxelepentrueliberareacertificatelor,potrivitart.45
din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum i cele privind obinerea avizelor i
autorizaiilornecesareimplementriiproiectelor,prevzutenlegislaianaional.

Cheltuielileprivindcosturilegeneralealeproiectuluisunteligibiledacrespectprevederile
art.45dinRegulamentul(UE)nr.1305/2013indeplinescurmtoarelecondiii:

a)suntprevzutesaurezultdinaplicarealegislaieinvedereaobineriideavize,acorduri
i autorizaii necesare implementrii activitilor eligibile ale operaiunii sau rezult din
cerineleminimeimpusedePNDR20142020;
b)suntaferente,dupcaz:unorstudiii/sauanalizeprivinddurabilitateaeconomicide
mediu,studiudefezabilitate,proiecttehnic,documentdeavizarealucrrilordeintervenie,
ntocmitenconformitatecuprevederilelegislaieinvigoare;
c)suntaferenteactivitilordecoordonareisupervizareaexecuieiirecepieilucrrilor
deconstruciimontaj.

Cheltuieliledeconsultanipentrumanagementulproiectuluisunteligibiledacrespect
condiiileanteriormenionateisedeconteazproporionalcuvaloareafiecreitranede
plat aferent proiectului. Excepie fac cheltuielile de consultan pentru ntocmirea
dosaruluicereriidefinanarecaresepotdecontaintegralncadrulprimeitranedeplat.

Costurile generale reprezentnd plata arhitecilor, inginerilor i consultanilor, taxelor


legale, a studiilor de fezabilitate/documentaiilor de avizare a lucrrilor de intervenii, a
proiectului tehnic, achiziionarea de licene i patente, pentru pregtirea i/sau
implementareaproiectului,directlegatedesubmsur,sevorncadranmaximum10%din
totalulcheltuieliloreligibilepentruproiectelecareprevdconstruciimontaj.

Coninutulcadru al proiectului tehnic va respecta prevederile OM nr. 863/2008 pentru


aprobarea "Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr.
28/2008privindaprobareaconinutuluicadrualdocumentaieitehnicoeconomiceaferente
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

investiiilor publice, precum i structura i metodologia de elaborare a devizului general


pentruobiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii".

Cheltuielilenecesarepentruimplementareaproiectuluisunteligibiledac:
a)suntrealizateefectivdupdatasemnriicontractuluidefinanareisuntnlegturcu
ndeplinireaobiectivelorinvestiiei;
b)suntefectuatepentrurealizareainvestiieicurespectarearezonabilitiicosturilor;
c)suntefectuatecurespectareaprevederilorcontractuluidefinanaresemnatcuAFIR;
d)suntnregistratenevidenelecontabilealebeneficiarului,suntidentificabile,verificabile
isuntsusinutedeoriginaleledocumentelorjustificative,ncondiiilelegii.

IMPORTANT!Drumuriledeexploataieagricolcareaufostreclasificatedinaltedrumuri,
publicesauprivate,nusunteligibiledacinventaruldomeniuluipublicastfelmodificat,nu
esteaprobatprinHotrreaGuvernului.

2.4 Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile

Cheltuielileneeligibilegeneralesunt:
Atenie!
cheltuielile cu achiziionarea de bunuri i
Lista investiiilor i costurilor
echipamentesecondhand;
cheltuieli efectuate nainte de semnarea
neeligibile se completeaz cu
contractului de finanare a proiectului, cu
prevederileHotrriideGuvernnr.
excepia costurilor generale definite la art. 45,
226/2015
privind
stabilirea
alin2literac)aR(UE)nr.1305/2013,carepotfi
cadrului general de implementare
realizate nainte de depunerea cererii de
amsurilorcofinanatedinFondul
finanare;
EuropeanAgricolpentruDezvoltare
cheltuielicuachiziiamijloacelordetransport
pentru uz personal i pentru transport
Rural prin Programul Naional de
persoane;
Dezvoltare Rural 2014 2020, cu
cheltuieli cu investiiile ce fac obiectul dublei
modificrile
i
completrile
finanricarevizeazaceleaicosturieligibile;
ulterioare.
cheltuielineeligibilenconformitatecuart.69,
alin(3)dinR(UE)nr.1303/2013ianume:
a)dobnzidebitoare,cuexcepiacelorreferitoarelagranturiacordatesubformaunei
subveniipentrudobndsauauneisubveniipentrucomisioaneledegarantare;
b)achiziionareadeterenurineconstruiteiconstruite;
c)taxapevaloareaadugat,cuexcepiacazuluincareaceastanusepoaterecupera
n temeiul legislaiei naionale privind TVAul i a prevederilor specifice pentru
instrumentefinanciare;
d) n cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing,
cumarfimarjalocatorului,costurilederefinanareadobnzilor,cheltuielilegeneralei
cheltuieliledeasigurare.
Cheltuielineeligibilespecifice:
a) Costurilecuntreinerea,reparaiileiexploatareainvestiieirealizate;
b) Costuriprivindnchiriereademaini,utilaje,instalaiiiechipamente;
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

c) Costurioperaionale,inclusivcosturidentreinereichirie.

2.5

Principiileicriteriiledeseleciealeproiectului

PUNCTAJ
PROPUS
P1Principiulscopuluimultiplualobiectivuluiinvestiional
Maxim 30
puncte
1.1. Acceslaminim3agenieconomicindomeniulagricol
10puncte
Punctajulseacordpentruminim3agenieconomici. Punctareaacestuicriteriu
sevafacenumaidacacestlucruesteprezentatidemonstratattnStudiul
deFezabilitate/DocumentaiadeAvizareaLucrrilordeIntervenii(priscrise
i desenate), ct i n HCL ca obiective deservite de investiie. n planul de
amplasare n zon sau n planul de situaie, trebuie marcat amplasamentul
ageniloreconomicideserviideinvestiie.
Aplicarea acestui criteriu are drept scop accesibilizarea terenurilor agricole
exploatatedeageniieconomici.
Se va verifica ca domeniul de activitate s fie agricol prin prezentarea
CertificatuluiONRCalagenilordeservii.
Nu reprezint condiie deinerea unei construcii pe suprafaa agricol
exploatatdeageniieconomicicuprofilagricol.
1.2 Acces la rute alternative/preluarea traficului realizat de mainile 15puncte
agricole
Punctarea acestui criteriu se va face numai dac acest lucru este prezentat i
demonstrat n Studiul de Fezabilitate/Documentaia de Avizare a Lucrrilor de
Intervenii.
Se acord punctaj numai dac prin Studiul de Fezabilitate/Documentaia de
AvizareaLucrrilordeIntervenii(piesescriseidesenate)sedemonstreazc
drumulpropussprefinanarereprezintorutalternativpentrutraficulagricol
din zon pe o poriune de drum naional /drum judeean (inclusiv cele
clasificateicadrumurieuropene),conformformulei:
X*punctajobtinut=(LsegdrN(J)/L.dr.pr)x15,ncare:

LsegdrN(J)=lungimeasegmentelordedrumNaionali/sauJudeeanpentru
careseconstruieteorutalternativ
Ldr.pr.=lungimeatotaladrumurilorpropuseprinproiect
(maxim15puncte)
Not
*Scorulobinutaplicndformulademaisus,sevacalculacudouzecimale.
n situaia n care lungimea drumului naional i/sau judeean de pe care se
preia traficul agricol de ctre drumul construit prin proiect este mai mare sau
egalculungimeatotaladrumului/drumurilordinproiectseacordpunctajul
maxim.(15puncte).
PRINCIPII/CRITERIIDESELECIE

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

10

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

Punctajul pentru acest criteriu n ceea ce privete fiecare rut alternativ


prevzutprinproiect,seacorddacsuntrespectateurmtoarelecondiii:
Lungimea drumurilor publice (naionale i judeene) de pe care se preia
traficulagricolnupoatedepi150%dinlungimearuteialternative.
Celpuinjumtatedinlungimeadrumuluiconsideratrutalternativtrebuie
s fie realizat prin proiect, iar diferena s fie asigurat prin drumuri publice
/drumuri agricole modernizate, aflate n inventarul solicitantului sau al altor
UATuri din vecintatea sa. Criteriul de selecie 1.2 Acces la rute
alternative/preluarea traficului realizat de mainile agricole, poate fi acordat
prin calculul cumulat al lungimilor mai multor rute alternative, fr a se
intersectapeaceeailungimededrumocolit(european/naional/judeean).

Dac n SF/DALI nu sunt prezentate toate informaiile care s conduc la


posibilitateaaplicriicondiiiloriformulelordemaisus,nuseacordpunctaj.
ATENTIE:Nusevaacordapunctajlaacestcriteriuncazurilencaredrumurile
publice(naionaleijudeene)depecaresepreiatraficulsuntimpracticabile.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

11

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

Obs. : n figurile de mai sus sunt prezentate numai 2 rute alternative pentru
traficul agricol. Numrul acestora nu este limitativ n proiectele de investiii
depusepesubmsura4.3,componentainfrastructuradeaccesagricol.

1.3Investiiicareasiguraccesuldirectlaobiectiveturistice,agroturisticei
aliagenieconomicinonagricoli
Obiectivele turistice, agroturistice i ali ageni economici nonagricoli vor fi
marcate clar n prile desenate ale Studiului de Fezabilitate/Documentaia de
AvizareaLucrrilordeIntervenii.
Absena localizrii acestora va duce la neacordarea punctajului. Sunt punctai
aliagenifadeceipentrucaresevaacordapunctajlaCriteriul1.1Accesla
minim3(trei)agenieconomici.
De asemenea, numrul i denumirea obiectivelor turistice, agroturistice i
ageniloreconomicinonagricolipentrucareseacordpunctajlaacestcriteriu
trebuiesfiemenionainHCL.
Se va acorda punctaj pentru minim un obiectiv/agent nonagricol, care s
dein cel puin un punct de lucru accesibilizat de drumul pentru care se
solicitfinanareprinproiect.
Nusevorpunctaconstruciileprovizoriiconformlegislaieinvigoare.
P2Principiulsuprafeeloragricoledeservite
Proiectepentrucideaccescedeservescosuprafaagricolctmaimare
650ha
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

5puncte

Maxim 60
puncte
60puncte
12

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

50ha
0puncte
Pentru suprafaa agricol deservitmai mic sau egalcu50 ha, nu se acord
punctaj;pentrufiecare1ha(ntreg)peste50hasevorcumulacte0,1puncte,
pnlapunctajulmaxde60puncte.Pentrusuprafeemaimaride650haseva
acordapunctajulmaximde60puncte.
Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafa agricol
delimitat pn la o limit fizic. Aceast limit fizic este considerat un alt
drumdeexploatare,drumpublic,pdure,ape,imobile,caleferat.
ncazulncaredrumurilepropusespremodernizareaccesibilizeazosuprafa
agricoldejaaccesibilizatdeunaltdrummodernizatprinmsura125saudin
altefonduri,nusevamaipunctasuprafaaagricolaccesibilizatdeja.
Punctarea se va face conform justificrii din Studiul de
Fezabilitate/Documentaia de Avizare a Lucrrilor de Intervenii (piesescrisei
piese desenate) i pe baza suprafeei agricole deservite, menionat n
hotrrea/hotrrileconsiliului/iilorlocal/e.
npieseledesenatealeSF/DALIsevormarcadistinctsuprafeeledeservite.
Maxim 10
puncte
ProiecteamplasatenlocalitiidentificatenAnexaaferentSubprogramului 10puncte
TematicPomicol
Pentru localitile care nu sunt incluse n Anexa aferent Subprogramului
TematicPomicol,nuseacordpunctaj.
Sunt punctate proiectele implementate n UATurile care au minim o specie
pomicolcunotadefavorabilitatenaturalsaupotenat2,40.
Pentru ADIuri, se va verifica ca o singur comun din cadrul ADI s fie
identificat n Anexa aferent Subprogramului Tematic Pomicol cu minim o
speciepomicolcunotadefavorabilitatenaturalsaupotenat2,40.
Pentru localitile identificate cu toate speciile pomicole cu nota de
favorabilitatenaturalsaupotenat<2,40nuseacordpunctaj.
100
Totalpunctaj
puncte
Evaluarea proiectelor se realizeaz trimestrial pentru proiectele ce au un punctaj estimat
(autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal dect pragul de calitate trimestrial menionat n
anunullicitaieianualedeproiecte.
P3.Principiulcomplementaritiicusubprogramulpomicol.

Pentru aceast submsur pragul minim este de 20 de puncte i reprezint pragul sub care
niciunproiectnupoateintralafinanare.
Atenie! Este important ca nainte de depunerea cererii de finanare s identificai obiectiv
punctajulestimat(autoevaluare,prescoring)pecareaceastalntruneteislmenionain
cererea de finanare, seciunea A Date despre tipul de proiect i beneficiar, precum i
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

13

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

ncadrarea corect a proiectului din punct de vedere a alocrii financiare a msuri/sub


msuri/componente(alocaredistinct).
nsituaiancarenmomentulevaluariiseconstatcsolicitantuliancadratgreitproiectul
dinpunctdevederealalocriifinanciarei/sauiaestimatpunctajul(autoevaluare/prescoring)
cumaimultde20%fadepunctajulstabilitdeAFIR,acetiavorintranprocesuldeselecien
raportuldeseleciefinal.

2.6

Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)

Ratasprijinuluipublicnerambursabilvafide100%dintotalulcheltuieliloreligibileinuva
depi1.000.000Euro/proiect.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

14

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

Capitolul3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUINVESTIIIPENTRU
DEZVOLTAREA,MODERNIZAREASAUADAPTAREAINFRASTRUCTURIIAGRICOLE

Principiul de baz al finanrii nerambursabile este acela al rambursrii cheltuielilor


eligibileefectuate(suportateipltiteefectiv)nprealabildectrebeneficiar.
Unsolicitant/beneficiar,dupcaz,poateobinefinanarenerambursabildinFEADRide
labugetuldestatpentrumaimulteproiectedeinvestiiidepusepentrumsuri/submsuri
dincadrulPNDR20142020,curespectareaprevederilorart.3dinHotrreaGuvernului
nr.226/2015,cumodificrileicompletrileulterioare.

3.1 Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare
Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de Finanare nsoit de anexele tehnice i
administrative, conform listei documentelor prezentat laCap.4 din prezentul Ghid, care
vorfiscanateidepusenumaionline,pepaginadeinternetwww.afir.info
FormularulstandardalCereriideFinanareesteprezentatnAnexa1laprezentulGhidi
estedisponibilnformatelectronic,laadresawww.afir.info

Atenie!
CerereadeFinanaretrebuiensoitdeanexeleprevzutenmodelulstandard.Anexele
CereriideFinanarefacparteintegrantdinaceasta.Depunereasevarealizanumain
sistemelectronic.
Atenie!

Este necesar s se respecte formatele


3.1.1 CompletareaDosarulCereriide
standard ale anexelor Indicatori de
Finanare
monitorizare i Factori de risc care fac
Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a
parte integrant din Cererea de Finanare,
anexelor acesteia, se va face conform
precum i coninutul acestora. Se vor
modelului standard. Modificarea modelului
completanumaiinformaiilesolicitate(nuse
standard
(eliminarea,
renumerotarea
voradugaaltecategoriideindicatoriinici
seciunilor, anexarea documentelor suport
ali factori de risc n afara celor inclui n
n alt ordine dect cea specificat etc.)
anexelemenionatemaisus).
poate conduce la respingerea Dosarului
Completareacelordouanexelacererea
Cererii de Finanare pe motiv de
definanareesteobligatorie.
neconformitateadministrativ.
Cererea de Finanare trebuie redactat pe
calculator,nlimbaromn.NusuntacceptateCererideFinanarecompletatedemn.
Cererea de Finanare trebuie completat ntrun mod clar i coerent pentru a nlesni
procesuldeevaluareaacesteia.
n acest sens, se vor furniza numai informaiile necesare i relevante, care vor preciza
modul n care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea
acestuiaincemsurproiectulcontribuielarealizareaobiectivelorprogramului.
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

15

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

Beneficiarulpoateoptapentruobinerea
Atenie!
unui avans prin bifarea csuei
Pentru a facilita accesarea fondurilor europene
corespunztoare n Cererea de
nerambursabile prin FEADR, beneficiarul poate
finanare.
obtine fonduri n avans (conform prevederilor
Beneficiarulcarenuasolicitatavansla
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1305/2013
data depunerii Cererii de Finanare,
privind sprijinul pentru dezvoltare rural
areposibilitateadeasolicitaobinerea
acordat din Fondul European Agricol pentru
avansului
ulterior
semnrii
Dezvoltare Rural, cu modificrile i
Contractului de Finanare FEADR cu
completrile ulterioare, ale Regulamentului
condiia s nu depeasc data
Comisiei (CE) nr. 807/2014 de stabilire a
depunerii primului dosar al Cererii de
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
plat la Autoritatea Contractant i
1305/2013 , cu modificrile i completrile
atunci cnd are avizul favorabil din
ulterioarei,respectiv,aleHGnr.226/2015,cu
partea Autoritii Contractante pentru
modificrileicompletrileulterioare.
achiziiaprioritarmajoritar.
Avansulserecupereazlaultimatran
deplat.

3.1.2 DepunereadosaruluiCereriideFinanare

DosarulCereriideFinanarecuprinzndCerereadeFinanarecompletatidocumentele
ataate(conformListeiDocumentelorparteaEdinCerereadeFinanare)vafiscanati
depusonline.
Pentru a depune cereri de finanare online solicitanii care nu au cont pe siteul
www.afir.infovortrebuisicreezecontdeutilizatorncadrulacestuiportal.Utilizatorii
care au deja cont creat l pot utiliza pentru ncrcarea cererilor de finanare n format
electronic. Paii care trebuie parcuri pentru ncrcarea cererilor de finanare n portalul
AFIRsunturmtorii:

I.AccesareasiteuluiAFIR
Accesul la portal se realizeaz prin intermediul unui webbrowser(ex: Internet Explorer,
Mozilla Firefox) i accesarea adresei www.afir.info. Odat accesat adresa, va fi afiat
paginaprincipal.

II.Autentificare
Pentru logare exist, un cmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user:
i deconectare
. De asemenea, se
gsete i un buton dedicat opiunii de nregistrare ca utilizatori a vizitatorilor
. Dup nregistrare, utilizatorul va primi un email de confirmare i va
trebuisurmezeinstruciuniledinrespectivulmesajpentruactivareacontuluicreat.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

16

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

III.Pregtiredocumentepentruncrcare
Dup autentificare, se va deschide sesiunea de lucru, n care utilizatorul va urma paii
urmtori:
1.Completaredatedeidentificarealesolicitantului:
Denumiresolicitant
Titlulproiectului
CIFsolicitant
Adresadeemailreprezentantlegalalproiectului
2.Completareasesiuniiiasubmsuriipecaresedoretedepunereaproiectului.
Dinlistadesesiuni/submsuridisponibil,utilizatorulvaalegesesiuneapecarevadepune
proiectul. Dup selectarea sesiunii, a submsurii i tipului de investiie, utilizatorul va
continuacupasuldencrcareaCereriideFinanareianexetehnicoadministrative.

IV.ncrcareaCereriideFinanare,aanexelortehniceiadministrative.
Suntdisponibileurmtoareleseciuni:

1. ncrcareaformularuluiCereredeFinanare
La ncrcarea Cererii de Finanare vor avea loc o serie de validri n scopul de a ajuta
solicitantulncorectareadiverselorproblemeprecum:
- formularulCereriideFinanaretrebuiesfie
redactatelectronic.
Atenie!
- sevautilizaultimaversiunedeCererede
Pentru a preveni respingerea
Finanare,publicatpentrusesiunearespectiv.
Cererii de Finanare ca urmare a
- denumireafiierelornutrebuiesconin
descoperirii unor erori de form n
caracterelespeciale~"#%&*:<>?/\{|}
completarea Cererii de Finanare,
Esteobligatoriecompletareacmpurilor:
solicitantul are responsabilitatea
- CIFsolicitant
ncrcriiuneicereridefinanaren
- Statutjuridicsolicitant
- Datedeidentificarealereprezentantuluilegalde
care informaia s fie complet i
proiect:
conformcurealitatea.
o BI/CI/Paaport
o Serie
o Numr
o Dataeliberrii
o Datavalabilitii
- Emailreprezentantlegal
- AmplasareproiectRegiuneJude
- Amplasareobiectivinvestiie:Jude/Ora/Comun/Sat.
- A7Datedespreconsultant
- A8Datedespreproiectant

n funcie de informaiile privind amplasarea proiectului Regiune Jude, se va stabili


CentrulregionallacaresevalansafluxuldeDepunereCereredeFinanare,nSPCDR.

1.1ncrcareaformularuluiCereriideFinanarecompletat,semnatiscanat.
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

17

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

2. ncrcaredocumenteanexateCereriide
Atenie!
Finanare
Dosarul Cerererii de Finanare va fi
Utilizatorul va ncrca fiecare document n
paginat,cutoatepaginilenumerotate
parte, ncrcarea fiind de tip asincron. Validri
manualnordinedela1lannpartea
privind formatul fiierelor ce urmeaz a fi
dreapt sus a fiecrui document,
ncrcate:
undenestenumrultotalalpaginilor
fiiereletrebuiesfienformatpdfscanatecu
din dosarul complet, inclusiv
orezoluiedeminim200dpi,cudenumirea
documentele
anexate.
Piesele
conformlisteidocumentelordincerereade
finanare(numruliprimeledoutrei
desenatecaredepescformatulA3,
cuvinte).
sepotataasalvatedirectnformat

.pdf, la care se va adaug declaraia


3. ncrcarealtedocumente
proiectantului privind conformitatea
naceastseciune,utilizatorulareposibilitatea
cu planele originale din Cererea de
de a ncrca i alte documente justificative ale
Finanare.
proiectului. Dup realizarea pailor de mai sus,
utilizatorul va aciona butonul de Upload, iar la finalizarea ncrcrii, acesta va primi un
mesajdeconfirmare,dactoatefiiereleaufostncrcatecusucces.
Dupncrcareacusuccesatuturorfiierelor,acesteavorfitransferatelaAFIR.Acestease
vorregsinSistemuldegestiuneadocumentelor,nfolderulproiectului,concomitentcu
iniierea fluxului de DepunereEvaluare, n sarcinile ef SIBA, pentru alocarea expertului
carevaverificacerereadefinanare.
Alocarea numrului de ordine al cererii de finanare se va realiza prin generarea unei
secveneunicepesesiune.
Dup depunerea proiectelor, pentru solicitani, sunt disponibile numai aciunile
"Vizualizare","Statusuri".

ATENIE!
Lancarcareonlineaproiectului,solicitanii,vortrebuisncarcetoatedocumentelecareau
bifapecoloanaObligatoriupentrutoateproiectele.ncazcontrarproiectulnusevaputea
depuneonline.

nultimazidedepunereasesiunii,ncrcareaonlineserealizeazpnlaora16.00.

3.1.3 VerificareadosaruluiCereriideFinanare

Verificareacererilordefinanaresefacela:
CRFIR,pentrutoateproiectedeinvestiii;
AFIRnivelcentral,pentruproiecteleincluseneantionuldeverificareprinsondaj.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

18

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

1 ncadrareacereriidefinanarenfunciedeautoevaluareascorului(prescoring).
Cerereadefinanareesteadmispentruverificareaeligibilitiiiacriteriilordeselecien
cazulncareautoevaluareascoruluipunctajuluisolicitantuluiestemaimaresauegalcu
praguldecalitatealtrimestruluincareadepuscerereadefinanare.
nsituaiancareautoevaluareaestemaimarecu20%dectpunctajulstabilitdeAFIR,
Cererea de Finanare rmne n ateptare pn la ultimul raport de selecie aferent
sesiunii.

Atenie!
2.Verificareaeligibilitiicereriidefinanare
Nu este permis ncadrarea n Devizul
Verificarea eligibilitii tehnice i financiare
general, subcap. 4.1 Construcii i
constn:
instalaii, att a unor cheltuieli eligibile
verificareaeligibilitiisolicitantului;
ctiaunorcheltuielineeligibile, frafi
verificarea criteriilor de eligibilitate a
investiiei;
detaliate n devizele pe obiect, distinct,
verificarea bugetului indicativ al cererii de
lucrrile/spaiile/instalaiile
finanare.
corespunztoarecategoriilordecheltuieli.

Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4,


Cazurile n care expertul evaluator poate
se vor preciza care sunt echipamentele,
solicita informaii suplimentare sunt
utilajele / montajul care fac parte din
urmtoarele:
categoria cheltuielilor eligibile /
1. n cazul n care documentaia tehnico
neeligibile.
economic (Studiul de Fezabilitate/
ncazulCererilordeFinanareverificate
Documentaia de Avizare pentru Lucrri de
prinsondajlaAFIRnivelcentral,
Intervenie) conine informaii insuficiente
informatiilesuplimentaresevorcere
pentruclarificareaunuicriteriudeeligibilitate
sau exist informaii contradictorii n
numaipentrupct.1ipct.3.
interiorul ei, ori fa de cele menionate n
Cererea de Finanare sau documentele
anexate;
2. n cazul n care avizele, acordurile, autorizaiile au
Atenie!
fost eliberate de ctre autoritile emitente ntro
form care nu respect protocoalele ncheiate ntre Agenia
pentru
Finanarea
AFIRiinstituiilerespective;
Investiiilor Rurale i rezerv
3. ncazulncarenbugetulindicativ(inclusivdevizele
dreptul de a solicita documente
financiare i devizele pe obiect) exist diferene de
sauinformaiisuplimentaredac,
calcul sau ncadrarea categoriilor de cheltuieli
pe parcursul verificrilor i
eligibile/neeligibilenuestefcutcorect.
implementrii proiectului, se

ncazulncarerestuldocumentelordinCerereade constat de ctre AFIR c este


Finanare nu sunt n conformitate cu forma cerut necesar.Informaiile suplimentare
la cap. 4. Documentele necesare ntocmirii Cererii se vor solicita de ctre experii
deFinanare,CerereadeFinanarevafideclarat evaluatori n sistem online, iar
rspunsulvafitransmisonline.
neeligibil.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

19

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

3.Verificareapeterenacererilordefinanare
Verificarea pe teren se realizeaz de ctre entitile care instrumenteaz cererea de
finanare,respectiv:
CRFIRpentrutoatecereriledefinanare;
AFIRnivelcentralpentruproiecteleincluseneantionuldeverificareprinsondaj.
Scopul verificrii pe teren este de a controla datele i informaiile cuprinse n anexele
tehnice i administrative ale cererii de finanare i concordana acestora cu elementele
existente pe amplasamentul propus. Se procedeaz la verificarea anumitor criterii de
eligibilitateevideniatenetapaverificriiadministrativeprincomparaiecurealitateadin
teren,pentruaseobineodecizierezonabilprivindcorectitudineancadrriincriteriile
deeligibilitateiselecie.

4.Verificareacriteriilordeselecie

Punctajul fiecrui proiect se va calcula n baza informaiilor furnizate de solicitant n


CerereadeFinanare,documentelorataateacesteiaiaanexelorlaprezentulghid.

Concluziaprivindevaluareacereriidefinanare

Atenie!
n urma acestor verificri privind eligibilitatea
Evaluareacriteriilordeselecieseface
solicitantului, a proiectului i a criteriilor de
numainbazadocumentelordepuse
selecie,potexistatreisituaii:
odatcuCerereadefinanare.
proiectulesteneeligibil;
Solicitaniivorputeasredepuno
proiectul este eligibil i va avea un
singurdatproiectulncadrulunei
punctajpraguldecalitatetrimestrial;
proiectul este eligibil i va avea un
sesiunianualecontinueinumaidup
punctaj<praguldecalitatetrimestrial.
retragereaprealabilaacestuia.

5.Seleciaproiectelor
Submsuravabeneficiadeoalocarefinanciaranual.Alocareafinanciarpublicasub
msurii aferent perioadei de depunere continue, criteriile de selecie, punctajele de
selecie, criteriile de departajare i pragul minim sunt realizate la iniiativa AM PNDR cu
consultareaprealabilaComitetuluideMonitorizare.
PentrufiecaresesiuneanualcontinusefaceunANUNDELANSAREALICITAIEIncare
sevorprezenta:alocareaanualcorespunztoaredomeniilordeintervenie,intervalulde
depunereaproiectelor,pragulminimipraguriledecalitatetrimestriale.

La depunerea proiectului solicitanii/beneficiarii completeaz n Cererea de Finantare


cmpulaferentpunctajuluiestimativ(autoevaluare/prescoring).

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

20

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

Depunerea proiectelor se realizeaz trimestrial doar pentru proiectele ce au punctajul


estimat (evaluareprescoring) mai mare sau egal dect pragul de calitate aferent
trimestruluirespectiv.

Depunerea continu a proiectelor, n cadrul sesiunii anuale aferente unei msuri/sub


msuri/componente (alocare distinct), se oprete nainte de termenul limit, conform
prevederilor OMADR nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare i
funcionare a procesului de selecie i al procesului de verificare a contestaiilor pentru
proiectele aferente msurilor din Programul Naional de Dezvoltare Rural 2014 2020
(PNDR),cumodificrileicompletrileulterioare.

Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal dect pragul de calitate
corespunzator trimestrului respectiv se va ntocmi un raport de selectie trimestrial, cu
exceptia proiectelor pentru care solicitantii iau estimat punctajul
(autoevaluare/prescoring) cu mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR i/sau
proiectele ncadrate greit din punct de vedere al alocrii financiare aferente unei
msuri/submsuri/componente (alocare distinct), cnd acetia vor intra n procesul de
selecienraportuldeseleciefinal.
Seleciaproiecteloreligibilesefacenordineadescresctoareapunctajuluideselecie,n
cadrul alocrii disponibile pentru selecia trimestrial ce reprezint diferena dintre
alocareaanualivaloareapublictotalaproiectelorselectateprinrapoarteledeselecie
trimestriale. n cazul proiectelor cu acelai punctaj, departajarea acestora se face
descresctor n funcie de lungimea drumului realizat prin proiect, n sensul prioritizrii
celorculungimemaimare.
DuppublicarearaportuluideselectietrimestrialpepaginadeinternetAFIR,solicitaniiau
ladispoziie5zilelucrtoarepentruadepunecontestaiicuprivirelarezultatulseleciei.
Contestaiile,semnatedesolicitani,sevordepuneonline.
Dup publicarea raportului trimestrial/final de contestaii, AFIR va proceda la selecia
proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent ultimei
trimestrupentrucaresaintocmitunraportdeselectietrimestrial/final,iarproiectelecu
punctajultotalmaimicdectultimulpragdecalitateaferenttrimestruluipentrucaresa
ntocmitunraportdeselectietrimestrialvorrmnenateptareivorintrancompetiie
cuproiecteledepusencadrulaceleiaisesiunianualecontinuededepunereaproiectelor,
dupcaz.
Atentie!
Evaluarea criteriilor de selecie se face numai n baza documentelor depuse odat cu
Cerereadefinanare.
Atentie!
Procesul de selecie i procesul de verificare a contestaiilor se desfoar potrivit
Regulamentuluideorganizareifuncionarealprocesuluideselecieialprocesuluide
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

21

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

verificareacontestaiilorpentruproiecteleaferentemsurilordinProgramulNaionalde
Dezvoltare Rural 20142020 (PNDR), aprobat prin Ordinul MADR nr. 203 din
11.02.2016ipublicatpesiteulwww.madr.roiwww.afir.info

3.2 Contractareafondurilor
Atenie!

n vederea semnrii contractului de


Dup
aprobarea
Raportului
de
finanare, n termen de maximum 3
selecie/Raportului de contestaii n care sunt
luni de la primirea Notificrii
incluse proiectele aprobate pentru finanare,
beneficiarului privind selectarea
AFIR notific Beneficiarul privind Decizia de
Cererii de Finanare i semnarea
Selecie prin documentul Notificarea
Contractului
de
Finanare,
beneficiarului privind selectarea Cererii de
solicitantul se va prezenta la sediul
Finanare i semnarea Contractului de
CRFIR cu un exemplar original al
Finanare.
dosarului Cererii de Finanare i a

documentelor anexe pe suport de


nurmadepuneriilaAFIRaCereriideFinanare
hrtie, conform documentaiei
i a documentelor solicitate la contractare, pe
depuse online, care va rmne la
suport de hrtie, un proiect selectat poate fi
CRFIR.
Pentru
confruntarea
declarat neeligibil, dac n urma verificrii se
documentelorcopiedepusepesuport
constat neconcordane ntre documentele
de hrtie cu varianta online, se va
depuse online i cele din dosarul original al
prezenta totodat i dosarul
cereriidefinanare.
cuprinznddocumentelenoriginal.

Solicitantul are obligaia de a depune la


Autoritatea Contractant (CRFIR) urmtoarele documente, cu caracter obligatoriu n
maxim3lunisau6lunideladataprimiriinotificrii(dupcaz,nfunciedetermenulde
obinere a documentului emis de ANPM sau n funcie de termenul de depunere a
proiectuluitehnic):

1. Certificat/ecaresatestelipsadatoriilorfiscalerestante,emis/edeDireciaGeneral
a Finanelor Publice i, dac este cazul, graficul de reealonare a datoriilor ctre Bugetul
consolidat;
2.Documentuleliberatdeautoritateacompetentnproteciamediului,dupcaz:
2.1Clasareanotificriisau
2.2 Decizia etapei de ncadrare ca document final (prin care se precizeaz c
proiectul nu se supune evalurii impactului asupra mediului i nici evalurii
adecvate)
2.3Acorduldemediuncazulncareseimpuneevaluareaimpactuluipreconizat
asupramediului
sau

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

22

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

2.4Acorduldemediuncazulevaluriiimpactuluiasupramediuluiideevaluare
adecvat(dacaestecazul)
sau
2.5 AvizulNatura2000pentruproiectelecareimpundoarevaluareadecvat.

Termenuldeprezentareadocumentuluimentionatla2.1/2.2/2.3estedemaximum3
lunidelaprimireadectresolicitantanotificariiprivindselectareaCereriideFinanare.
ncazulproiectelorcaresesupunprocedurilordeevaluareaimpactuluiasupramediului
ideevaluareadecvatsaudoardeevaluareadecvat,acorduldemediu/avizulNatura
2000(documentulmenionatla2.4/2.5)sedepunentermendemaximum6lunidela
primireadectresolicitantanotificriiprivindseleciaproiectuluiinaintedesemnarea
Contractului de Finanare cu AFIR. Dup expirarea termenului prevzut pentru
prezentareadocumentuluidemediu,contractuldefinanarenumaipoatefisemnat.

3.ProiectulTehnic,nvedereaavizriidectreCRFIR,ntermendemaxim3luni,respectiv
n maxim 6 luni de la primirea notificrii, n situaiile n care exist contestaii sau litigii
privindproceduradeachiziiideserviciideproiectare.
n urma avizrii Proiectului Tehnic, Autoritatea Contractant va proceda la ncheierea
contractuluidefinanare.Deasemenea,beneficiarulvaaveaposibilitateadeapublican
SEAPinvitaiadeparticiparepentruderulareaprocedurilordeachiziiidelucrri.

4.Cazierjudiciaralresponsabiluluilegal.
5.Cazierfiscalalsolicitantului.
6.Copiadocumentuluideidentitatealreprezentantuluilegalalbeneficiarului.
7. Dovada achitrii integrale a datoriei fa de AFIR, inclusiv dobnzile i majorrile de
ntrziere.

n caz de neprezentare a documentelor de ctre solicitant n termenele precizate n


Notificareadeselecierespectiv,3lunisau6lunisauncazulncareacestaseregsete
nregistratnevideneleAFIRcudebitesaunereguli,Ageniairezervdreptuldeanu
ncheiaContractuldeFinanare.

Nedepunereadocumentelorobligatoriintermeneleprevzuteconducelanencheierea
contractuluidefinanare!.
Maimult,ncazulnedepuneriidectresolicitaniadocumentelormenionatemaisusn
termeneleprecizatencuprinsulnotificrii,respectivproiectultehnic,acestoralisevor
aplicaprevederileart.6dinHG226/2015cumodificrileicompletrileulterioare.

La momentul semnrii contractului de finanare, beneficiarul va depune la CRFIR


declaraiadeealonareadepuneriidosarelorcererilordeplatiniial.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

23

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

a)
b)
c)

Duratadeexecuiepoatefiprelungitcumaximum6luni,cuacordulprealabilalAFIRi
cuaplicareapenalitilorspecificebeneficiarilorpublicisauprivai,prevzutencontractul
definanare,lavaloarearmasderambursat.
Atenie!
Durata de execuie se suspend n situaia n care, pe parcursul
implementrii proiectului, se impune obinerea, din motive AFIR efectueaz plata
neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizaii, dup avansului n contul
beneficiarilor, deschis
caz,pentruperioadadetimpnecesarobineriiacestora.
Contribuiapublicserecupereazdacntermendecincianide la Trezoreria Statului
la efectuarea plii finale ctre beneficiar, activele corporale i sau la o instituie
necorporalerezultatedinimplementareaproiectelorcofinanate bancar.
dinFEADRfacobiectuluneiadinurmtoarelesituaii:
o modificare a proprietii asupra unui element de infrastructur care d un avantaj
nejustificatuneintreprinderisauunuiorganismpublic;
omodificaresubstanialcareafecteaznatura,obiectivelesaucondiiilederealizareicarear
determinasubminareaobiectiveloriniialealeacestuia;
realizarea unei activiti neeligibile n cadrul investiiei finanat din fonduri
nerambursabile.
Precizri referitoare la durata de valabilitate i de monitorizare a contractului de
finanare:
Durata de valabilitate a contractului de finanare cuprinde durata de execuie a
contractului,lacareseadaug5anidemonitorizaredeladataultimeipliefectuatede
AutoritateaContractant.
Odatcudepunereacereriidefinanare,senelegecsolicitantulidacordulnceea
ce privete publicarea pe siteul A.F.I.R. a datelor de contact (denumire, adres, titlu i
valoareproiect).
PRECIZRIREFERITOARELAACORDAREAAVANSULUI
PentruBeneficiarulcareaoptatpentruavansnvedereademarriiinvestiieinformularul
CereriideFinanare,AFIRpoatesacordeunavansdemaxim50%dinvaloareaeligibil
nerambursabil.
IMPORTANT!
Avansul poate fi solicitat de beneficiar pn la
Solicitantul/Beneficiarultrebuies
depunereaprimeiCererideplat.
Beneficiarulpoateprimiavansulnumaidupavizarea depundinproprieiniiativtoate
eforturile pentru a lua cunotint
achizitieiprioritarmajoritaradectreAFIR.
Plataavansuluiaferentcontractuluidefinanareeste de toate informaiile publice
condiionatdeconstituireauneigaraniieliberatede referitoare la msura/submsura
oinstituiefinanciarbancarsaunebancarnscris din PNDR 20142020 n vederea
n registrul special al Bncii Naionale a Romniei, selectrii pentru finanare i s
potrivit legislaiei n vigoare, n procent de 100% din cunoasc toate drepturile i
obligaiile prevzute n contractul
sumaavansului.
Garania financiar se depune odat cu Dosarul de finanare nainte de semnarea
acestuia.
CereriidePlataAvansului.
Cuantumul avansului este prevzut n contractul de finanare ncheiat ntre beneficiar i
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

24

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

AFIR.

Garania aferent avansului trebuie constituit la dispoziia AFIR pentru o perioad de


timp egalcudurata deexecuieacontractuluiivafieliberatncazuln careAFIR
constat c suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuiei financiare a
Uniunii Europene i contribuiei publice naionale pentru investiii, depete suma
avansului.

Utilizareaavansuluisejustificdectrebeneficiarpebazdedocumentefinanciarfiscale
pn la expirarea duratei de execuie a contractului prevzut n contractul de finanare,
respectivlaultimatrandeplat.

Beneficiarul care a ncasat de la Autoritatea Contractant plata n avans i solicit


prelungirea perioadei maxime de execuie aprobate prin contractul de finanare, este
obligat ca, naintea solicitrii prelungirii duratei de execuie iniiale a contractului s
depun la Autoritatea Contractant documentul prin care dovedete prelungirea
valabilitiiScrisoriideGaranieBancar/Nebancar,caresacoperentreagaperioadde
execuiesolicitatlaprelungire.

PrecizrireferitoarelamodificareaContractuluideFinanare

Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanare numai n cursul


durateideexecuieaacestuiastabilitprincontractinupoateaveaefectretroactiv.

Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor pri contractante, cu


excepia situaiilor n care intervin modificri ale legislaiei aplicabile finanrii
nerambursabile,cndAutoritateaContractantvanotificanscrisBeneficiarulcuprivirela
acestemodificri,iarBeneficiarulseobligalerespectantocmai.

Beneficiarul poate efectua modificri tehnice i financiare, n sensul realocrilor


ntre liniile bugetare, dac acestea nu schimb scopul principal al proiectului, i nu
afecteaz funcionalitatea investiiei, criteriile de eligibilitate i selecie pentru care
proiectulafostselectaticontractatiarmodificareafinanciarselimiteazlatransferulde
maxim10%dinsumanscrisiniialncadrulbugetuluintrecapitolebugetaredecheltuieli
eligibile i fr diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabil a
AutoritiiContractante,frafinsnecesaramendareaContractuluideFinanareprin
actadiional.

Beneficiarul va prezenta o not explicativ, n cazul solicitrii de modificare a


contractuluidefinanareprinactadiionalsaulasolicitareaAutoritiiContractante.

Beneficiarul va trebui s respecte pe toat durata contractului, criteriile de


eligibilitateideselecienscrisenCerereadefinanare,aprobatcaurmareaprocesului
deevaluareiselecie.
n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea ori executarea Contractului,
inclusivncazulncarebeneficiarulestedeclaratnstaredeincapacitatedeplatsaua

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

25

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

fost declanat procedura insolvenei/falimentului, n cazul nerespectrii condiiilor de


eligibilitateicriteriilordeselecieprecuminsituaiancareAutoritateaContractant
constat c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin reprezentanii si,
nu corespund realitii sau documentele/autorizaiile/avizele depuse n vederea
obinerii
finanrii
nerambursabile
sunt
constatate
ca
fiind
neadevrate/false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realitii, Autoritatea
Contractant poate nceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printro notificare
scrisadresatbeneficiarului,frpunerenntrziere,frnicioaltformalitateifr
interveniainstaneijudectoreti.

n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare


nerambursabil, mpreun cu dobnzi i penaliti n procentul stabilit conform
dispoziiilorlegalenvigoareinconformitatecudispoziiilecontractuale.
Prinexcepie,nsituaiancarenendeplinireaobligaiilorcontractualenuestedenatur
aafectacondiiiledeeligibilitateiselecieaproiectului,recuperareasprijinuluifinanciar
sevarealizanmodproporionalcugraduldenendeplinire.
Anterior ncetrii Contractului de Finanare, Autoritatea Contractant poate suspenda
contractuli/sauplilecaomsurdeprecauie,froavertizareprealabil.

3.3 Achiziiile

Achiziiile se vor desfura respectnd legislaia naional specific achiziiilor publice


precum i Instruciunile i Manualul de achiziii publice ce se vor anexa contractului de
finanare.
Atenie!
Pentru a facilita buna desfurare a
Pentruncheiereacontractelorcufirmele
procedurilor de achiziii, beneficiarii vor folosi
de
consultan putei consulta Modelul
fiele de date model, specifice fiecrui tip de
de Contract de Prestri Servicii
investiie,ceseregsescninstruciuni.
Profesionale de Specialitate, precum i
Termenul de finalizare al achiziiilor i
Recomandri n vederea ncheierii
depunerea acestora spre avizare la centrele
contractelor de prestri servicii de
regionale, se va corela cu termenul limit n
consultani/sauproiectare,publicate
caretrebuiessencadrezedepunereaprimei
pe pagina oficial AFIR la seciunea:
trane de plat menionat la art. 4 din HG
Informaii Generale >> Rapoarte i Liste
226/2015, cu modificrile i completrile
>> List firme de consultan. Aceste
ulterioare.
documente au un caracter orientativ,

prile avnd libertatea de a include n


Achiziiadelucrriidocumentaiiletehnicece
contractul pe care l vei semna clauzele
se vor publica n SEAP, vor avea la baz
cele mai potrivite i adaptate serviciilor
proiectultehnicdeexecuieavizatnprealabil
vizatederespectivelecontracte.
dectreAFIR.
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

26

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.


ncontextulderulriiachiziiilorpublice,conflictuldeinteresesedefineteprin:

A.
Conflictuldeinteresentrebeneficiar/comisiiledeevaluareiofertani:
Acionariatul beneficiarului (pn la proprietarii finali), reprezentanii legali ai acestuia,
membrii n structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri n consilii
deadministraie,etc.)imembriicomisiilordeevaluare:
a. deinaciunidincapitalulsubscrisalunuiadintreofertanisausubcontractani;
b. facpartedinstructuriledeconducere(reprezentanilegali,administratori,membriai
consiliilor de administraie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertani sau
subcontractani;
Atenie!
c. suntnrelaiederudeniepnlagradul
Solicitanii care vor derula procedura de
IVsauafincupersoaneaflatensituaiilede
achiziii servicii, nainte de semnarea
maisus.
contractului de finanare cu AFIR, vor

respecta prevederile procedurii de achiziii


B. Conflictuldeinteresentreofertani:
dinManualuluideachiziiipostatpepagina
Acionariatulofertanilor(pnlaproprietarii
deinternetAFIR.
finali), reprezentanii legali, membrii n
structuriledeconducerealebeneficiarului(consiliideadministraieetc):
a. Dein pachetul majoritar de aciuni la celelalte firme participante pentru aceeai
achiziie(OUG66/2011);
b. Facpartedinstructuriledeconducere(reprezentanilegali,administratori,membriai
consiliilordeadministraieetc)saudesupervizarealeunuialtofertantsausubcontractant;
c. SuntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiilede
maisus.

Nerespectarea de ctre beneficiarii FEADR a Instruciunilor privind achiziiile publice


anex lacontractuldefinanare,atrageneeligibilitateacheltuieliloraferenteachiziieide
servicii,lucrrisaubunuri.
Peparcursulderulriiprocedurilordeachiziii,laadoptareaoricreidecizii,trebuieavute
nvedereurmtoareleprincipii:
Atenie!

Beneficiarul este obligat s


Nediscriminarea;
nu nstrineze i/sau s nu
Tratamentulegal;
modifice
substanial
Recunoatereareciproc;
investiia realizat prin
Transparena;
proiect pe perioada de
Proporionalitatea;
valabilitate a Contractului
Eficienautilizriifondurilor;
deFinanare.
Asumarearspunderii.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

27

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

3.4 Plata

BeneficiarulvadepunelaCRFIR,DosarelecererilordeplatnconformitatecuDeclaraia
deealonaredepuslasemnareacontractului.
Rectificarea Declaraiei de ealonare se poate realiza de ctre beneficiar de maxim dou
ori n perioada de execuie a Contractului de finanare. n situaia n care se aprob
prelungirea duratei de execuie peste termenul maxim de 24/ 36 de luni, dup caz,
beneficiaruluiisevamaipermiteonourectificarenconformitatecunouaperioadde
execuieaprobat.
n cazul proiectelor pentru care se deconteaz TVAul de la bugetul de stat conform
prevederilorlegalen vigoarebeneficiariitrebuiesdepuni Declaraiadeealonarea
depunerii Dosarelor Cererilor de Plat distinct pentru TVA la semnarea actului adiional
pentruTVA.
DosarulCereriidePlatsedepunedebeneficiarlaCRFIR,ndouexemplarepesuportde
hrtie i electronic, la care ataeaz pe suport magnetic documentele ntocmite de
beneficiar.DosarulCereriidePlattrebuiescuprinddocumentelejustificativeprevzute
nINSTRUCIUNILEDEPLAT(AnexlaContractuldefinanare).
Termenul limit de efectuare a plilor ctre beneficiar este de maxim 90 de zile
calendaristicedeladatanregistrriicereriideplatconforme.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

28

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

Capitolul4

4.1

INFORMAIIUTILEPENTRUACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare

Documentele obligatorii care trebuie ataate Cererii de finanare pentru ntocmirea


proiectuluisunt:
1. Studiul de Fezabilitate/Documentaia de Avizare pentru Lucrri de Intervenii,
ntocmit/ conform legislaiei n vigoare (HG nr.28/2008 privind aprobarea coninutului
cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a
structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiii i
lucrrideintervenii).

ATENIE!
-

Pentru justificarea rezonabilitii preurilor pentru


investiia de baz, proiectantul va avea n vedere
prevederile HG 363/2010 privind aprobarea
standardelor de cost pentru obiective de investiii
finanate din fonduri publice, cu modificrile i
completrile ulterioare i va meniona sursa de
preurifolosit.

Important!
n Cererea de Finanare
trebuie specificat numele
proiectului/investiiei aa
cum este menionat n
CertificatuldeUrbanism.

Cursuldeschimb valutarutilizatvaficelpublicatde
BancaCentralEuropeanpeinternetlaadresa:http:www.ecb.int/index.htm,din
data ntocmirii devizului general al Studiului de Fezabilitate/Documentaiei de
AvizarepentruLucrrideIntervenii.

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanare, eliberat n


condiiile legii (Legea 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii
Republicare,cumodificrileicompletrileulterioare).
3.1. Inventarul bunurilor care aparin domeniului public al UAT/UATurilor, ntocmit
conformlegislaieinvigoareprivindproprietateapublici
Important!
regimuljuridicalacesteia/acestora,atestatprinHotrrea
Guvernului i publicat n Monitorul Oficial al Romniei HCL de modificare/
(copiedupMonitorulOficial).
completare a domeniului
n situaia n care n Inventarul bunurilor care alctuiesc
domeniul public drumurile de exploatare agricol care fac
obiectul proiectului nu sunt incluse n domeniul public sau
sunt incluse ntro poziie global sau nu sunt clasificate,

publicsuntvalabilenumai
ca anexe la inventarul
atestat n condiiile legii
(prin
Hotrre
a
Guvernului).

solicitantul trebuie s anexeze la inventarul aprobat i


documentul3.2.
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

29

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

3.2. Hotrrea Consiliului Local privind aprobarea modificrilor i/sau completrilor la


inventarnsensulincluderiindomeniulpublicsaudetalieriipoziieiglobaleexistentesau
clasificrii unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din
Legeanr.215/2001,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,aadministraiei
publice locale, adic s fi fost supus controlului de legalitate al Prefectului, n condiiile
legii (este suficient prezentarea adresei de naintare ctre instituia Prefectului pentru
controluldelegalitate).
Spreexemplu:ncazulncareterenulpecaresevaamplasaundrumnouesteproprietatea
comunei/lor,darnuestetrecutnInventaruldomeniuluipublic,solicitantulvadepuneHCL
deincludereabunuluiaflatnproprietatendomeniulpublic;ncazulncareninventarul
domeniului public drumurile de exploatare
agricol sunt incluse ntro poziie global
i/sau neclasificate, solicitantul va depune
HCLdemodificareainventarului.nambele
situaii, HCL vor respecta prevederile Art.
115 alin (7) din Legea nr. 215/2001,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare a administraiei publice locale,
adic s fi fost supuse controlului de
legalitatealPrefectului,ncondiiilelegii.

4. Declaraia pe propria rspundere a


solicitantului c va obine i depune
documentaia de la ANPM nainte de
semnareacontractuluidefinanare.

5. Hotrrea Consiliului Local/Hotrrile


Consiliilor Locale pentru implementarea
proiectului, cu referire la urmtoarele
puncte(obligatorii):
necesitatea, oportunitatea i potenialul

Important!
Pentru investiiile care vizeaz nfiinarea
dedrumuriagricolenoi,estenecesarcala
depunerea
Cererii
de
Finanare,
Solicitantul s prezinte inventarul
domeniuluipublicalprimriei/primriilor,
n care sunt marcate terenurile pe care
urmeazsserealizezeinvestiia.ncazul
n care terenurile respective nu sunt
cuprinse n inventar, se vor depune
documenteleprevzutelacap.4.
naintedeavenilaultimaCereredePlat,
drumul trebuie s fie ncadrat ca drum
deschiscirculaieipubliceisfieiniiat
procedura de includere n domeniul
public.
La ultima Cerere de Plat beneficiarul
trebuie s prezinte Hotrrea Consiliului
Local privind inventarul domeniului public
alprimriei/primriilorncareesteinclus
i drumul realizat prin proiect nsoit de
dovadadinparteaConsiliuluiJudeeanc
a fost iniiat procedura de modificare a
Hotrrii de Guvern privind modificrile
inventarului.

economicalinvestiiei;
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

30

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

lucrrilevorfiprevzutenbugetul/elelocal/epentruperioadaderealizareainvestiiei;
angajamentuldeaasigurafuncionarealaparametriiproiectaiintreinereainvestiiei,
peoperioaddeminimum5ani,delaultimatrandeplat;
suprafeeledeservitedeinvestiie;
agenii economici (agricoli i nonagricoli), obiective turistice i agroturistice, deservii
directdeinvestiie(numridenumire);
angajamentul privind asigurarea accesului public (fr taxe) la investiia realizat prin
proiect.

6.1.Certificatuldenregistrarefiscal

6.2.ncheiereprivindnscriereanregistrulasociaiilor
i fundaiilor, rmas definitiv/ Certificat de
nregistrare n registrul asociaiilor i fundaiilor (n
cazulADI)
i
6.2.1.ActuldenfiinareistatutulADI

Important!
Solicitanii publici au obligaia
de excludere a oricrei
contribuiipublicedirectedela
Bugetul de stat pentru
investiiile care urmeaz a se
realizancadrulsubmsurii4.3
componenta infrastructur de
acces agricol, plile (pentru
cheltuielile neeligibile etc.)
urmndsfieefectuatenumai
dinsursepropriisauatrasea
sevedeaplanulfinanciar.

7. Certificat ONRC al agenilor economici agricoli deservii de drumul ce face obiectul


proiectului.
8.Documentdelabanc/trezoreriecudateledeidentificareale bncii/trezorerieiiale
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bncii/trezoreriei, codul IBAN al
contuluincaresederuleazoperaiunilecuAFIR).
9.Raportasuprautilizriiprogramelordefinanarenerambursabilntocmitdesolicitant
(va cuprinde obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile, costuri i stadiul
proiectului, perioada derulrii proiectului), pentru solicitanii care au mai beneficiat de
finanarenerambursabilncepndcuanul2002pentruaceleaitipurideinvestiii.
10.Altedocumentejustificative(sevorspecificadectresolicitant,dupcaz).

ATENIE! Documentele trebuie s fie valabile la data depunerii Cererii de Finanare,


termenuldevalabilitatealacestorafiindnconformitateculegislaianvigoare.
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

31

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

4.2 ListaformularelorcevorfidisponibilepesiteulAFIR

DosarulCERERIIDEFINANARE:
Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat
electronicpecarepotenialulbeneficiaronainteazAFIRnvedereaobineriifinanrii);
linkwww.afir.info
Contractul de Finanare Anexa 2 (document cadru care reglementeaz acordarea
fondurilor nerambursabile ntre AFIR i beneficiarul fondurilor nerambursabile); link
www.afir.info
DosarulCERERIIDEPLAT:
Cererea de Plat pentru avans (Cerere de plat pentru solicitarea avansului); link
www.afir.info
CerereadePlat(documentcarecuprindeoseriededocumentejustificativeprintrecare
declaraiadecheltuieli,raportuldeexecuieetc);linkwww.afir.info
DeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelorCererilordePlat(documentcareprevede
perioadeleestimativededepunereatranelordeplat);linkwww.afir.info
Declaraiadecheltuieli(documentcareprevedetipuriledecheltuieliachiziiidebunuri/
servicii/lucrri/actualizri/diverseineprevzute);linkwww.afir.info
Raportul de execuie (document care prevede realizrile fizice i cele financiare); link
www.afir.info
Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea
tuturorcriteriilordeeligibilitateprivindproceduriledeachiziie,acondiiilordeeligibilitate
menionatenCerereadeFinanareirambursareacheltuielilorsolicitateprinFEADRcare
nuvorfaceobiectulaltorprogramedefinanarenerambursabil);linkwww.afir.info
Deasemenea,npaginadeinternetaAFIR,www.afir.info,puteiconsultaidescrca:

Fia Msurii (Investiii prin FEADR SUBMSURA 4.3. INVESTIII PENTRU


DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE I
SILVICE);

Actele normative utile (Informaii utile Acte normative Legislaie specific


FEADR).
TOATEFORMULARELEPREZENTATEALCRORFORMATESTEELABORATDEAFIRPOTFI
CONSULTATEIDESCRCATEDIRECTDEPEPAGINADEINTERNETAAFIR(WWW.AFIR.INFO
INVESTIIIPRINFEADRSUBMSURA4.3INVESTIIIPENTRUDEZVOLTAREA,MODERNIZAREA
SAUADAPTAREAINFRASTRUCTURIIAGRICOLEISILVICE)SAUPOTFISOLICITATEDELASEDIILE
AFIRDINAR.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3/2016Infrastructuradeaccesagricol

32

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

4.3 Dicionar

Asociaii de Dezvoltare Intercomunitar (ADI) reprezint structuri de cooperare cu


personalitatejuridic,dedreptprivat,nfiinatencondiiilelegiideunitileadministrativ
teritoriale pentru realizarea n comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal
sau regional ori furnizarea n comun a unor servicii publice (Legea Administraiei publice
localenr.215/2001).
Solicitantpersoanjuridic,potenialbeneficiaralsprijinuluinerambursabildinFEADR;
Beneficiar persoan juridic/persoan fizic autorizat care a realizat un proiect de
investiii i care a ncheiat un contract de finanare cu AFIR pentru accesarea fondurilor
europeneprinFEADR;
Cererea de Finanare reprezint solicitarea completat electronic pe care potenialul
beneficiar o nainteaz pentru aprobarea contractului de finanare a proiectului de
investiiinvedereaobineriifinanriinerambursabile;
Cofinanareapublicreprezintfondurilenerambursabilealocateproiectelordeinvestiie
prin FEADR. Aceasta este asigurat prin contribuia Uniunii Europene i a Guvernului
Romniei;
Dosarulcereriidefinanarecerereadefinanarempreuncudocumenteleanexate;
Eligibilitateareprezintndeplinireacondiiiloricriteriilorminimedectreunsolicitant
aa cum sunt precizate n Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanare i Contractul de
finanarepentruFEADR;
Evaluare aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit finanare
este analizat pentru verificarea ndeplinirii criteriilor de eligibilitate i pentru selectarea
proiectuluinvedereacontractrii;
Fia submsurii descrie motivaia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele
submsurii, aria de aplicare i aciunile prevzute, tipul de investiie, menioneaz
categoriiledebeneficiaritipulsprijinului;
Fondurinerambursabilefonduriacordateuneipersoanefiziceautorizatesaujuridicen
baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiii ncadrate n aria de
finanare a submsurii 4.3 i care nu trebuie returnate singurele excepii sunt
nerespectarea condiiilor contractuale i nerealizarea investiiei conform proiectului
aprobatdeAFIR;
Msura definete aria de finanare prin care se poate realiza cofinanarea proiectelor
(reprezintosumdeactiviticofinanateprinfondurinerambursabile);
Potenialbeneficiarpersoanjuridic/persoanfizicautorizatcareesteeligibil(care
ndeplinetetoatecondiiileimpuseprinPNDR)pentruaccesareafonduriloreuropene,dar
carenuancheiatncuncontractdefinanarecuAFIR;
PoliticaAgricolComun(PAC)esteunsetdereguliimecanismecarereglementeaz
producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole n Uniunea European i
careacordoateniecrescnddezvoltriirurale.Arelabazpreuricomuneiorganizri
comunedepia;

GhidulSolicitantuluisubmsura4.3Infrastructuradeaccesagricol

33

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Reprezentantul legal este persoana desemnat s reprezinte solicitantul n relaia


contractualcuAFIR,conformlegislaieinvigoare.
Valoareeligibilaproiectuluireprezintsumacheltuielilorpentrubunuri,servicii,lucrri
care se ncadreaz n Lista cheltuielilor eligibile precizat n prezentul ghid i care pot fi
decontate prin FEADR; procentul de confinanare public i privat se calculeaz prin
raportarelavaloareaeligibilaproiectului;
Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii
i/saulucrricaresuntncadratenListacheltuielilorneeligibileprecizatnprezentulghid
i,caatare,nupotfidecontateprinFEADR;cheltuielileneeligibilenuvorfiluatencalcul
pentrustabilireaprocentuluidecofinanarepublic;cheltuielileneeligibilevorfisuportate
financiarintegraldectrebeneficiarulproiectului;
Valoare total a proiectului suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru bunuri,
servicii,lucrri;
DerulareproiectreprezinttotalitateaactivitilorderulatedebeneficiarulFEADRdela
semnarea contractului/deciziei de finanare pn la finalul perioadei de monitorizare a
proiectului;
ImplementareproiectreprezinttotalitateaactivitilorderulatedebeneficiarulFEADR
delasemnareacontractului/decizieidefinanarepnladatadepuneriiultimeitranede
plat;
Ruta alternativ traseul realizat parial sau total prin proiect care, pe lnga accesul la
exploataiile agricole, asigur preluarea traficului agricol de pe drumuri naionale i/sau
judeene, sau de pe un traseu compus din dou dintre aceste categorii de drumuri.
Asigurareacontinuitiiruteialternative,nsituaiancarenuesteintegralasiguratprin
drumurile din proiect, se poate realiza i prin drumuri publice clasificate inferior
(comunale, vicinale, strzi) celor de pe care se preia traficul agricol (judeene, naionale)
sau prin drumuri de utilitate privat deschise circulaiei publice (drumuri agricole
modernizate).
Modernizare drum amenajarea complex a unui drum existent, prin sistematizarea
elementelor geometrice i aplicarea unei mbrcmini moderne (din mixturi asfaltice
executate la cald sau din beton de ciment) n cadrul unui sistem rutier dimensionat
conform reglementrilor tehnice n vigoare. Pentru drumurile agricole din pmnt sunt
acceptate i sisteme rutiere cu mbrcminte de tip pietruire, pietruire protejat cu
tratamentesuperficiale,macadam,macadamsemipenetrat,macadampenetrat,pavajdin
piatrfasonat,ncondiiilencareproiectulprevedeacestlucru.

Abrevieri:
AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, instituie public cu personalitate
juridic, subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale scopul AFIR l
constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, att din punct de
vederetehnic,ctifinanciar;
APIA Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur instituie public subordonat
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale deruleaz fondurile europene pentru
GhidulSolicitantuluisubmsura4.3Infrastructuradeaccesagricol

34

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

implementarea msurilor de sprijin finanate din Fondul European pentru Garantare n


Agricultur;
CRFIRCentreleRegionalepentruFinanareaInvestiiilorRurale,structurorganizatoric
lanivelregionalaAFIR(lanivelnaionalexist8centreregionale);
OJFIROficiileJudeenepentruFinanareaInvestiiilorRurale,structurorganizatoricla
niveljudeeanaAFIR(lanivelnaionalexist41Oficiijudeene);
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural, este un instrument de
finanarecreatdeUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune.
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
PNDRProgramulNaionaldeDezvoltareRuralestedocumentulpebazacruiavaputea
fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile
directoarestrategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene.

4.4

AFIRnsprijinuldumneavoastr

FiecareceteanalRomniei,precumipersoanele
juridice de drept romn care se ncadreaz n
AFIR,princele8CentreRegionalei
aria de finanare a Msurilor din cadrul PNDR,
cele41deOficiiJudeene,vpoate
audreptulsbeneficiezedefondurileeuropene
acordainformaiinecesarepentrua
nerambursabile pentru finanarea propriilor
solicitafinanareaproiectului
proiectedeinvestiiipentrudezvoltarerural.
dumneavoastr.
AFIRvstladispoziiedelunipnvinerintre
orele8:30i16:30pentruavacordainformaii
privind modalitile de accesare a PNDR, dar i
pentru a primi propunerile sau sesizrile
dumneavoastrprivindderulareaPNDR.
Experii AFIR v pot acorda, pe loc sau n
termenul legal (maxim 30 de zile), orice
informaie
necesar
n
demersul
dumneavoastr pentru accesarea fondurilor
europene.
Experii AFIR nu au voie s v acorde
consultanprivindrealizareaproiectului.

Dac ntmpinai greuti n


obinerea
informaiilor
sau
considerai c suntei defavorizat n
accesarea fondurilor europene
scrieine.Adresanoastreste:
Bucureti,Str.tirbeiVod,nr.43,
sector1;
reclamatii@afir.info;
www.afir.info;.

Echipa AFIR v poate ajuta ori de cte ori avei o plngere, o reclamaie sau o petiie
privindosituaiecareintrnariadecompetenaAFIR.
De asemenea, dac considerai c suntei nedreptit, defavorizat sau sesizai posibile
neregulariti n derularea PNDR, nu ezitai s v adresai n scris Ageniei pentru
FinanareaInvestiiilorRurale,pentrusoluionareaproblemelor.
Pentruareclamaoanumitsituaiesaupentruasesizaeventualeneregularitiinformai
nenscris.Trebuiesineicontcpentruaputeademarainvestigaiileiaplicaeventuale
sanciuni,reclamaiasausesizareatrebuiesfieexplicit,sconininformaiiconcrete,
GhidulSolicitantuluisubmsura4.3Infrastructuradeaccesagricol

35

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

verificabile i datele de contact ale persoanei care a ntocmit respectiva reclamaie sau
sesizare.
Pentru a afla detalii privind condiiile i modalitatea de accesare, fondurile disponibile
precum i investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest Ghid. Dac dorii
informaiisuplimentareputeisconsultaiseciuneantrebrifrecventedepepaginade
internet a AFIR (www.afir.info > Comunicare > ntrebri frecvente) sau s formulai
ntrebri ctre departamentul de relaii publice din cadrul AFIR. Menionm faptul c n
seciunea ntrebri frecvente sunt publicate toate ntrebrile i rspunsurile la spee
concretecareauaplicabilitategeneral,fiindastfeldeinterespentrumaimulipoteniali
beneficiari.

***

GhidulSolicitantuluisubmsura4.3Infrastructuradeaccesagricol

36

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.