Sunteți pe pagina 1din 7

Determinarea gradului de disociere si a constantei de disociere a unui electrolit slab

Etape
1

1
CH 3 COOH
Preparaea unei solutii 10 N acid aceti

1
2
2
3
3
Prepararea unor serii de dilutii 10 N , 5 10 N ,10 N ,5 10 N , 10 N

3
4
5
6

Masurarea conductivitatii specifice


La aceeasi proba masuratori de pH
Tabel de date
Grafice de evolutie ale unor parametrii.

Materiale necesare :
- 5 baloane cotate 250 ml
- pipeta
- para
- etichete
- acid acetic
- apa distilata
- aparat: multiparametru
Calcule
CH 3 COO H

: M= 60 g, Cn= 10

echiv/L, Cp=99,2 %, =1,05 g /cm

Formule

Calcul

Cn=

md
m d=E g V s Cn
Eg V s

md =60 0,250 101=1,5 g

Cp=

md
m 100
100 ms= d
ms
Cp

m s=

1,5 100
=1,51 g
99,2

V s=

1,5
=1,42 m L
1,05

V 2=

5 102 250
=125 mL
101

md
m
V s= d
Vs

n1 V 1=n2 V 2 V 2=

n1 V 1
n2

V 3=

102 250
=50 mL
5 102

V 4=

5 10 250
=125 mL
2
10

103 250
V 5=
=50 mL
103

Tabel conductanta si pH
Nr.crt

Concentratia
normala,
Cn

Conductivitatea,

S/cm

pH

Echiv/L
1
10

507

3,97

5 102

352

3,93

10

146,5

3,53

5 103

103,3

3,53

103

48

3,94

Solutii proaspete 23,02,2016 ( 1

Nr.crt

Concentratia
normala,
Cn

Echiv/L
101

2
3

Conductivitatea,

S/cm

pH

508

3,71

5 10

354

3,75

102

146,4

3,70

5 103

104

3,73

103

44,5

3,72

In timp 25,02,2016 ( 2

Nr.crt

Concentratia
normala,
Cn

Conductivitatea,

S/cm

Echiv/L
1
10

504

5 102

349

102

143,7

5 103

102,8

103

46,6

In timp 1,03,2016 ( 3

Determnarea gradului de disociere si a constantei de disociere a unui electrolit slab

Nr.crt

Cn (Echiv/L)

101

1 (

2 (

3 (

S/ cm

S/ cm

S/cm

507

508

504

5 10

352

354

349

102

146,5

146,6

143,7

5 10

103,3

104

102,8

103

48

44,5

46,6

600

500

400
1

300

2
3

200

100

0
1E-3

5.0000000000000001E-3

0.01

0.05

0.1

Legenda
1 Conductivitate determianta la solutiile proaspete

2 - Conductivitate determianta dupa 2 zile


3 - Conductivitate determianta dupa 7 zile
Determinarea impuritatilor la solutiile de zahar
Masurarea conductivitatii specifice in cazul solutiilor de
neelectroliti ( Solutii de zahar)

Materiale necesare :
-12 pahare berzelius
-Zahar : brun, vanilat , tos
-apa distilata
-aparat:Multiparametru
-electrozi de Pt
-bagheta
-cilindru gradat
-balanta analitica

Substante Date

Zahar tos si brun 10g 50mL


Zahar vanilat 8g45mL
Solutie initiala 10%
Solutii diluate 5% , 2,5 % , 1,25
%

Formule

c 1 V 1=c 2 V 2

Calcule

Zahar brun si tos : 50ml initial


50mL 5%=10Vx
Vx=

250
10

= 25mL

25mL2,5%=5Vy
Vy=

62,5
5

= 12,5mL

12,5mL1,25%=2,5Vz
Vz = 6,25mL
Zahar vanilat:
45ml5%=10Vx
Vx =

225
10 = 22,5 mL

22,5mL2,5%=Vy5
Vy=

56,25
= 11,25 mL
5

11,25mL 1,25%=Vz2,5
Vz= 5,62mL
Mod de lucru :
Cantarim cu balanta analitica 10 g de zahar tos si brun si respectiv 8 g
zahar vanilat ( 1 pliculet) . Se realiaza pentru fiecare solutii in parte , 3 dilutii de
concentratii 5% 2,5% 1,25% . Se masoara cu multiparamentru conductivitatea
specifica . Dupa se realizeaza un tabel de date experimentale si se introduc
valorile obtinute. Inregistram in timp de o saptamana alte valori conductometrice

Conductivitatea, ( S/cm)
Concentratie %

Zahar Brun

Zahar Vanilat

Zahar tos

10%

198

11,73

7,16

8,58
4,77
3,57

6,44
3,81
3,63

5%
129,7
2,5%
32,4
1,25%
5,92
Solutii proaspete 25,02,2016

Conductivitatea, ( S/cm)
Concentratie
%
10%
5%
2,5%
1,25%
In timp 1,03,2016

Vanilat
( + H2SO4
0,1n )
1288
1217
944
1164

Brun
( + NaCl
0,001n)
222
178,7
37,7
11,25

Tos
16,49
18,40
8,93
8,61

Masurarea conductivitatii specifice in cazul solutiilor de neelectroliti


( Solutii de zahar)

Cp
10%
5%
2,5%
1,25%

Bn

Vh

T 2

198
129,7
32,4
5,92

11,73
8,58
4,77
3,57

7,16
6,44
3,81
3,63

222
178,7
37,7
11,25

1288
1217
944
1164

18,40
16,49
8,93
8,61

1400
1200
1000
800
600

400

200
0

T
Bn
Vh
T2

Legenda

BConductivitate zahar brun


V - Conductivitate zahar vanilat
T - Conductivitate zahar tos
Bn -

Conductivitate zahar brun+ NaCl

Vh -

Conductivitate zahar vanilat + H 2 SO 4

T2 -

Conductivitate zahar tosdetermiant timp

S-ar putea să vă placă și