Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2016


Proba E. d)
Chimie anorganic (nivel I/ nivel II)
Varianta 4
Filiera teoretic profil real
Filiera vocaional profil militar

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Subiectul A.
Citii urmtoarele enunuri. Dac apreciai c enunul este adevrat scriei, pe foaia de examen, numrul
de ordine al enunului i litera A. Dac apreciai c enunul este fals scriei, pe foaia de examen, numrul de
ordine al enunului i litera F.
1. ntr-un atom, electronul distinctiv tinde s ocupe orbitalul vacant de energie maxim.
2. Legtura covalent simpl se realizeaz prin ntreptrunderea a doi orbitali monoelectronici.
3. Solubilitatea gazelor crete cu creterea presiunii, ceea ce explic faptul c sifonul se obine prin dizolvarea
dioxidului de carbon n ap, la o presiune de cteva atmosfere.
4. Hidroxidul de sodiu este un produs al industriei clorosodice.
5. Neutralizarea acidului clorhidric este o reacie care are loc cu transfer de electroni.
10 puncte
Subiectul B.
Pentru fiecare item de mai jos, notai pe foaia de examen numrul de ordine al itemului nsoit de litera
corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.
1. Sodiul este un element care face parte din blocul de elemente:
a. s;
c. d;
b. p;
d. f.
2. Ionul fluorur:
a. are configuraia electronic 1s22s22p5;
c. are 8 electroni n nveliul electronic;
b. are configuraia electronic 1s22s22p6;
d. are 10 protoni n nucleu.
3. Au n molecul numai legturi covalente polare, substanele:
a. N2, Cl2;
c. H2, Cl2;
b. H2O, HCl;
d. N2, H2.
4. Dintre urmtoarele ecuaii ale reaciilor chimice,
1. 2H2O2 2H2O + O2
3. MgO + H2O Mg(OH)2
2. 3FeSO4 + 2Al Al2(SO4)3 + 3Fe
4. CaCl2 + Na2SO4 2NaCl + CaSO4
cele care reprezint reacii cu transfer de electroni, sunt:
a. 3, 4;
c. 2, 3, 4;
b. 1, 3, 4;
d. 1, 2.
5. Ecuaia reaciei globale care are loc n timpul funcionrii acumulatorului cu plumb, este:
A + Pb + 2B 2PbSO4 + 2H2O. Substanele notate cu literele A, respectiv B, sunt:
a. Pb i PbS;
c. PbS i H2SO4;
b. PbO2 i H2SO4;
d. H2S i Pb.
10 puncte
Subiectul C.
Scriei, pe foaia de examen, numrul de ordine al formulei chimice a substanei din coloana A nsoit de
litera din coloana B, corespunztoare naturii legturii/legturilor chimice din aceasta. Fiecrei cifre din coloana A
i corespunde o singur liter din coloana B.
A
B
1. NH 3 a. legtur covalent nepolar tripl
2. KCl b. legturi covalente polare simple
c. legtur ionic sau electrovalent
3. N2
d. legtur covalent coordinativ i legtur covalent polar dubl
4. I2
+
5. NH4 e. legtur covalent coordinativ i legturi covalente polare simple
f. legtur covalent nepolar simpl
10 puncte
Numere atomice: H- 1; N- 7; F- 9; Na- 11; Cl- 17; K- 19; I- 53.
Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II)
Filiera teoretic profil real
Filiera vocaional profil militar

Varianta 4

Pagina 1 din 3

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Subiectul D.
1. Precizai compoziia nuclear (protoni, neutroni) pentru atomul 64
2 puncte
29 Cu
2. a. Scriei configuraia electronic a atomului elementului (E), care are n nveliul electronic 3 electroni n
substratul 3p.
b. Determinai numrul atomic al elementului (E).
c. Notai numrul substraturilor complet ocupate cu electroni ai elementului (E).
4 puncte
3. Modelai formarea legturii chimice n fluorura de magneziu, utiliznd simbolurile elementelor chimice i
3 puncte
puncte pentru reprezentarea electronilor.
4. Modelai formarea legturilor chimice n ionul hidroniu, utiliznd simbolurile elementelor chimice i puncte
3 puncte
pentru reprezentarea electronilor.
5. ntr-o soluie (S) de azotat de argint, la 20C, raportul masic H2O : AgNO3 = 5 : 7.
a. Determinai masa de azotat de argint dizolvat n 100 g de ap n soluia (S), exprimat n grame.
b. tiind c, la 20C, n 100 g de ap se pot dizolva maximum 222 g de azotat de argint, precizai dac, la
aceast temperatur, soluia (S) este saturat sau nesaturat.
3 puncte
Subiectul E.
1. Permanganatul de potasiu reacioneaz cu cloratul de potasiu:
KMnO4 + KClO3 + H2O MnO2 + KClO4 + KOH
a. Scriei ecuaiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere care au loc n aceast reacie.
b. Notai rolul cloratului de potasiu (agent oxidant/agent reductor).
3 puncte
2. Notai coeficienii stoechiometrici ai ecuaiei reaciei de la punctul 1.
1 punct
3. Calculai concentraia procentual masic a unei soluii care se obine prin dizolvarea a 4 mol de acid clorhidric
n 73 mol de ap.
4 puncte
4. a. Scriei ecuaia reaciei dintre zinc i acid clorhidric.
b. Calculai masa de zinc, de puritate 90%, exprimat n grame, necesar reaciei cu 90 mL soluie de acid
clorhidric, de concentraie 0,1 M. Impuritile nu reacioneaz cu acidul clorhidric.
5 puncte
5. Scriei ecuaia reaciei care are loc la catodul pilei Daniell n timpul funcionrii.
2 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Subiectul F.
1. Ecuaia termochimic a reaciei de ardere a acetilenei (C2H2) este:
C2H2(g) + 5/2O2(g) 2CO2(g) + H2O(g).
Determinai variaia de entalpie n reacia de ardere a acetilenei, utiliznd entalpiile molare de formare standard:
fH0C2H2(g) = +227,4 kJ/mol, fH0CO2(g) = - 393,5 kJ/mol, fH0H2O(g) = - 241,6 kJ/mol.
3 puncte
2. Calculai cldura degajat la arderea a 15 kmol de acetilen, exprimat n kilojouli.
2 puncte
3. La arderea a 5 kg de crbune se degaj 44680 kJ. Determinai masa de ap, exprimat n kilograme, care
poate fi nclzit de la 15 0C la 90 0C, utiliznd cldura degajat la arderea a 1 kg de crbune. Se consider c
nu au loc pierderi de cldur.
3 puncte
4. Calculai entalpia reaciei de obinere a propinei, rH, n condiii standard:
3C(s) + 2H2(g) C3H4(g), rH
utiliznd ecuaiile termochimice:
rH1 = - 288,7 kJ,
(1) C3H4(g) + 2H2(g) C3H8(g)
(2) C3H8(g) + 5O2(g) 3CO2(g) + 4H2O(g)
rH2 = - 2043,1 kJ,
(3) C(s) + O2(g) CO2(g)
rH3 = - 393,5 kJ,
(4) H2(g) + 1/2O2(g) H2O(g)
rH4 = - 241,6 kJ.
5 puncte
5. Comparai stabilitatea propanului (C3H8(g)) cu a propenei (C3H6(g)) utiliznd entalpiile molare de formare
standard fH0C3H8(g) = -103,8 kJ/mol, fH0C3H6(g) = +20 kJ/mol. Justificai rspunsul.
2 puncte

Numere atomice: H- 1; O- 8; F- 9; Mg- 12;


Mase atomice: H- 1; O- 16; Cl- 35,5; Zn- 65.
cap = 4,18 kJ.kg-1.K-1.
Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II)
Filiera teoretic profil real
Filiera vocaional profil militar

Varianta 4

Pagina 2 din 3

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Subiectul G1. NIVEL I OBLIGATORIU PENTRU:


filiera teoretic, profilul real, specializarea: matematic-informatic
filiera vocaional, profilul militar, specializarea: matematic-informatic

1. Hidrogenarea acetilenei (C2H2) poate avea loc cu obinerea etanului (C2H6):


Ni
C2H2(g) + 2H2(g)
C2H6(g)
Notai rolul nichelului n reacia de hidrogenare a acetilenei.
1 punct
2. Calculai volumul de hidrogen, exprimat n litri, msurat la 127 C i 10 atm, care se consum n reacia de
hidrogenare a 0,05 kmol de acetilen, conform ecuaiei reaciei de la punctul 1.
4 puncte
3. a. Determinai numrul atomilor de carbon din 4 mol de etan.
b. Calculai masa de acetilen, exprimat n grame, ce conine 240,881020 atomi de hidrogen. 5 puncte
4. Determinai numrul ionilor de potasiu, din 100 mL soluie de hidroxid de potasiu, cu pH = 11.
4 puncte
5. Precizai culoarea soluiei de la punctul 4 dup adugarea a 2-3 picturi de fenolftalein.
1 punct

Subiectul G2. NIVEL II OBLIGATORIU PENTRU:


filiera teoretic, profilul real, specializarea: tiine ale naturii

1. Un studiu cinetic la 298 K efectuat asupra reaciei:


NO(g) + 1/2O2(g) NO2(g),
a condus la urmtoarele rezultate:
Experiment [NO] mol/L
I
1,3 10-3
II
1,3 10-3
III
2,6 10-3

[O2] mol/L
1 10-3
4 10-3
4 10-3

v (molL-1s-1)
11,5 10-3
46 10-3
18410-3

Determinai expresia legii de vitez.


4 puncte
2. Notai sensul de deplasare al echilibrului descris de ecuaia:

CO2(g) + NO(g) + 226,53 kJ, n urmtoarele situaii:


CO(g) + NO2(g)

a. la creterea temperaturii;
b. la creterea concentraiei monoxidului de carbon.
2 puncte
3. Determinai valoarea constantei de echilibru, Kc, pentru sistemul de la punctul 2, dac ntr-un recipient cu
volumul de 10 L se gsesc, la echilibru: 2 mol de CO2, 4 mol de NO, 4 mol de NO2 i 1 mol de CO.
3 puncte
4. Reacia redat de ecuaia:
NH4Cl(aq) + NaOH(aq) NaCl(aq) + NH3(g) + H2O(l)
are loc ntr-o eprubet care este acoperit cu hrtie de filtru mbibat n soluie de fenolftalein.
a. Comparai bazicitatea hidroxidului de sodiu cu cea a amoniacului, avnd n vedere faptul c reacia este
posibil.
b. Notai culoarea aprut pe hrtia de filtru, dup producerea reaciei.
3 puncte
5. Notai tipurile de legturi chimice din combinaia complex [Cu(NH3)4](OH)2.
3 puncte

Mase atomice: H- 1; C- 12.


Numrul lui Avogadro: N = 6,022.1023 mol-1;
Constanta molar a gazelor: R = 0,082 L.atm.mol-1.K-1.
Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II)
Filiera teoretic profil real
Filiera vocaional profil militar

Varianta 4

Pagina 3 din 3