Sunteți pe pagina 1din 14

POLUAREA

AUTOVEHICULELOR

POLUAREAREPREZINTCONTAMINAREA
MEDIULUINCONJURTORCUMATERIALECARE
INTERFEREAZCUSNTATEAUMAN,
CALITATEAVIEIISAUFUNCIANATURALA
ECOSISTEMELOR(ORGANISMELEVIIIMEDIUL
NCARETRIESC).

IMPACTUL
EMISIILOR AUTOMOBILELOR ASUPRA SNTI
I

Automobilulclasic,cumotorcuardereintern,esteiosursdepoluarechimici
sonorceduneazomuluiimediuluinconjurtor.Poluareachimicsedatoreaz
substaneloricompuilorchimicicareseregsescngazeledeevacuareale
automobilelor.

Marileaglomerriurbaneaudezavantajultraficuluirutierintens,cearecaefect
concentraiimarideemisiipoluante.AgeniaSpaialEuropeancuajutoruluisatelitului
Envisatareuitscartografiezeemisiilededioxiddeazot(NO 2)lanivelulEuropei.

TIPURILE DE EMISII POLUANTE

nfunciedetipulmotoruluiceechipeazunautomobil,benzinsaudiesel,gazelede
evacuareconinsubstanechimicenproporiidiferite.Tipulsubstanelorpoluantedin
gazeledeevacuareisursaprincipalnfunciedetipulmotoruluisuntsintetizaten
tabelulurmtor:

Substana poluant

Tipul motorului

Sursa principal /
Originea

Hidrocarburile (HC)

(+) Benzin
(-) Diesel

Ardere incomplet (amestec


bogat)Adsorbia combustibilului pe
pelicula de uleiRateuri

Monoxidul de carbon (CO)

(+) Benzin
(-) Diesel

Ardere incomplet

Oxizii de azot (NOx)

(+) Diesel
(-) Benzin

Temperaturi nalte de ardereOxigen n


exces (amestec srac)

(+) Diesel
(-) Benzin (doar la motoarele cu
injecie direct)

Ardere incomplet (amestec bogat)

Particulele (PM)
(+)proporiemaimare
(-)proporiemaimic

De reinut c substanele
nocive prezente n
atmosfer se ncadreaz n
dou grupe, n funcie de
natura provenienei lor.
Astfel avem substanele
primare, n stare gazoas
sau solid, ce se regsesc
direct n gazele de
evacuare ale unui
automobil (HC, CO, NOx
i PM) i substane
secundare care sunt
reprezentate de smogul
fotochimic i smogul
umed. Denumirea de smog
vin din limba englez prin
combinarea cuvintelor
smoke (fum) + fog (cea).

EFECTELE EMISIILOR POLUANTE


ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
HiIDROCARBURILE (HC)
Suntsubstanepoluanteprezentenemisiileautomobilelorcaracterizatedetoxicitate
variabilnfunciedecompoziiachimic.Principalelehidrocarburidingazeledeevacuare
aleautomobilelorsuntbenzenul,toluenulixilenii.
A. Benzenul (C6H6)
Esteuncompusorganicincolor,inflamabilivolatil.Asupraomuluiareefecthematoxic,
afecteazsistemulnervos.Inhalareadedozemici,pemoment,cauzeazameeliidureride
cap.Inhalatndozeputernicepoatecauzachiarmoartea.Expunereacorpuluiumanla
aciuneabenzenului,pentruolungperioaddetimp,poateprovocacancer(leucemie)

B.Toluen (C7H8)
Hidrocarburaromatic,inflamabiliincolor.Prininhalareare
efectenociveasupraorganismuluiuman,maialesasuprasistemului
nervos.Princomparaiecubenzenularetoxicitateamaisczut,nu
estecancerigen,darareefectehalucinogene.
C.Hidrocarburi Aromatice Policiclice (HAP)
Substanedeosebitdepericuloasecuefectcancerigeni
mutanogenncazulexpunerilorpetermenlung.HAPsuntungrup
depeste100desubstanechimiceprodusedatoritarderii
incompletealamesteculuiaer-combustibil.Expunereaorganismului
umanlacantitisemnificativealeacestorcompuichimiciprovoac
iritareaochilor,stridegreaiameeal.Expunereapetermen
lung,pelngefectulcancerigen,poateprovocaafeciunialepielii,
ficatului,rinichilorprecumicataract.

MONOXIDUL DE CARBON (CO)


Esteosubstanchimicnstaregazoas,incoloriinodor,careseformeazdatorit
arderiiincompleteasubstanelorbogatencarbon(combustibili).Fiindgazasfixiantareefect
toxicasupraorganismului.Efectultoxicasfixiantalmonoxiduluidecarbonestedatorat
combinriiacestuiacuhemoglobina.
Hemoglobinaesteosubstanceintrncompoziiasngelui,deculoareroiatic.Rolul
acesteiaestefixareaoxigenului(prinformareaoxihemoglobinei)iabioxiduluidecarbon
(prinformareacarbohemoglobinei)nscopultransportuluioxigenului(O 2)laesuturiia
bioxiduluidecarbon(CO 2)delaesuturilaorganelerespiratorii.Ptrundereamonoxiduluide
carbonnplmniconducelacombinareaacestuiacuhemoglobinailaformarea
carboxihemoglobinei,ceeacempiedictransportuloxigenuluintreesuturiiorganele
respiratorii.
Simptomeleintoxicriicumonoxiddecarbonsuntdureriledecap,oboseala,ameelile,
tulburriledevedere,vom,leinul,comichiarmoartea

OXIZIIDEAZOT(NOx)
SenoteazconvenionalcuNOxiserefernprincipallamonoxidul
deazotibioxiduldeazot.
A. Monoxidul de azot (NO)
Esteungazincolor,toxic,cuaciuneiritantasupramucoasei
respiratorii.Expunereapetermenlungareefectcancerigenasupra
organismuluiuman.Efectultoxicsedatoreazformriimethemoglobina
(produssimilarcucarbohemoglobina),princombinaiecuhemoglobina,
ceeacempiedicschimbuldeoxigendintreesuturiiorganele
respiratorii.
B. Bioxidul de azot (NO 2)
Gazdeculoarebrun-rocat,toxic,cumirosneptor.Areefectnociv
asupracilorrespiratorii,provoaciritaii.Princombinaiecuapa
formeazacidulazotic(ploaieacid)careareefectdevastatorasupra
mediuluinconjurtor.

PARTICULELE (PM)
Suntalctuitedinmoleculedecarboncaresecombincualicompuichimici(hidrocarburi,
sulfii,azotai,metale)infunciedemrimeformeazfumulnegrusaufuninginea.Efectele
particulelorasupraorganismuluiumansuntnocive,acesteaprovocndalergii,iritaiaochilor
precumiinflamareacilorrespiratorii.
Inhalareapetermenlungaparticulelorareefectcancerigen.Normeledepoluarenvigoare
(Euro5)limiteazdoarcantitateatotaldeparticuleemise.Viitoarelenormedepoluare(Euro
6)vizeaz,pelngcantitateatotaldeparticule,limitareaparticulelordedimensiunimici
(0,1m)deoareceacesteauunefecttoxicmaipronunat.

SMOGUL FOTOCHIMIC
Esteoceacuaspectdefumcaracteristic
oraelorcutraficintensicondiiideformare
propice.Condiiilecarestaulabazaformrii
smoguluifotochimicsunt:umiditateredus,
temperaturmaimarede20Ciluminsolar.
Pentruformareasmoguluifotochimicsunt
necesare13reaciichimicenlnuiteiniiatede
monoxidulibioxiduldeazotapoideozon(O 3)i
hidrocarburi.Efectelesmoguluifotochimicasupra
corpuluiumansuntnocivedatoritfaptuluic
provoaciritaiacilorrespiratoriiiaochilor

SMOGUL UMED
Spredeosebiredesmogulfotochimicsmogul
umedseformeaznatmosferacuumiditate
ridicat,latemperaturirelativmici(4C).Se
formeazdatoritreaciilorchimicedintre
particule,oxizidecarbonioxizidesulf.Are
aciunesufocantasupraorganismuluiuman.

REDUCEREA EMISIILOR POLUANTE


UniuneaEuropean(UE)ipropunesconsolidezevalorile-limitaleemisiilorpoluante
aplicabileautovehiculeloruoare,nspecialnceeacepriveteemisiiledeparticuleideoxizi
deazot.
Pentrualimitapoluareacauzatdevehicule,acestregulamentintroducecerinecomune
privindemisiileautovehiculelorialepieselorlordeschimbspecifice(normeleEuro5iEuro
6)

Valorile-limit ale emisiilor


Existvalori-limitaleemisiilorpentrufiecarecategoriedeemisiipoluanteipentru
diferiteletipuridevehiculemenionateanterior.

Norma Euro 5
Emisiiprovenitedelamainilediesel:

monoxiddecarbon:500mg/km;

particule:5mg/km(adicoreducerecu80%aemisiilorfadenormaEuro4);

oxizideazot(NOx):180mg/km(adicoreducerecupeste20%aemisiilorfadenorma
Euro4);

emisiicombinatedehidrocarburiioxizideazot:230mg/km.

EmisiileprovenitedelamainilepebenzinsaucarefuncioneazcugaznaturalsaucuGPL:

monoxiddecarbon:1000mg/km;

hidrocarburinemetanice:68mg/km;

hidrocarburitotale:100mg/km;

oxizideazot(NOx):60mg/km(adicoreducerecu25%aemisiilorfadenormaEuro
4);

particule(exclusivpentrumainilepebenzincuinjeciedirectcuardereslab):
5mg/km(introducereauneilimitecarenuexistancazulnormeiEuro4)

Norma Euro 6
Toatevehiculeleechipatecuunmotordieselvorfiobligatesireducnmod
semnificativemisiiledeoxizideazotodatcuintrareanvigoareanormeiEuro6.
Depild,emisiileprovenitedelamainiialtevehiculedestinatetransportuluivorfi
limitatela80mg/km(adicoreduceresuplimentardepeste50%fadenormaEuro5).
Emisiilecombinatedehidrocarburiioxizideazotprovenitedelavehiculeledieselvor
fi,deasemenea,reduse,pentruafilimitate,deexemplula170mg/kmnceeaceprivete
mainileicelelaltevehiculedestinatetransportului.

S-ar putea să vă placă și