Sunteți pe pagina 1din 1

- concedii de odihna

- invoiri si concediu fara retributii

Bo

- boala obisnuita

- obligatii cetatenesti

Bp

- boala profesionala

- absente nemotivate

Am - accidente de munca

Prm

- program redus maternitate

Prb

- program redus boala

Prb

Prm

Bp

Am

Bo

din care:
Co

noapte

din care:
supl100
%de
Ore

ORE ZILNIC

Ore de
intrerup.

- maternitate

Total ore nelucrate

Co

Ore supl
50%
Ore

200

1
2
3
4
5
6
7
8
9
###
###
###
###
###
###
Total 1-15
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Meseria
sau functia

Numar de
marca

Numar
matricol

Nr.crt.

Numele si prenumele

pe luna

Total ore lucrate

FOAIE COLECTIVA DE PREZENTA

Unitatea
Compartimentul