Sunteți pe pagina 1din 1

PRIMARIA TEREBESTI

STAREA CIVILA
Nr. 46 / 10.02.2014

PU B LI C AT I E

Astazi,10 februarie 2014 a fost inregistrata declaratia de casatorie a dnului Rube Petru-Paul in virsta de 36 ani cu domiciliul in com. Terebesti,sat Piscari
nr. 168, judetul Satu Mare si a d-nei Stef Nadia-Viorica in virsta de 37 ani cu
domiciliul in Pomi, judetul Satu Mare.
In temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoana poate face opunere la
aceasta casatorie ,daca are cunostinta de existenta unei piedici legale ori daca alte
cerinte ale legii nu sint indeplinite.
Opunerea la casatorie se va face in scris,cu aratarea dovezilor pe care se
intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.
Casatoria va avea loc in data de 19.02.2014,ora 12,00.

OFITER DE STARE CIVILA


Pop Cristina