Sunteți pe pagina 1din 22

PROGRESU

S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:
Pag:

BRAILA, ROMANIA

EXAMINARE CU ULTRASUNETE

Nume
Intocmit
Verificat

Data

Semnatura

PROCEDURA DE LUCRU

PROGRESU
S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:

PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Pag:

BRAILA, ROMANIA

Regimul de difuzare
Numar exemplare procedura

Difuzare
Interna
Circuit inchis
Controlat
Secret

Difuzarea
Nr.
Exempl
ar
1
2
3
4
5

Destinatar
document

Nume si
prenume

Semnatura

Elaborat/Data

Verificat/Data

Data

Laborator
Sef birou AQ
Sef serviciu CTC
Beneficiar
Arhiva

Lista de control a reviziilor


Nr.
1
2
3

Obiectu reviiziilor

Nume
Intocmit
Verificat

Data

Aprobat/Data

Semnatura

PROGRESU
S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:
Pag:

BRAILA, ROMANIA

CUPRINS

1. Scop
2. Domeniu de aplicare
3. Documente de referinta
4. Definitii si prescurtari
5. Personal
6. Responsabilitati
7. Conditii de mediu
8. Protectia muncii
9. Pregatirea suprafetelor
10.
Alegerea echipamentului
11.
Marcarea produsului si a suprafetelor examinate cu ultrasunete
12.
Examinarea cu ultrasunete
13.
Anexe

Nume
Intocmit
Verificat

Data

Semnatura

PROGRESU
S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:
Pag:

BRAILA, ROMANIA

1. Scop
Examinarea cu ultrasunete a produsului din clasa carcase respectiv
carcasa rotitoare.

2. Domeniu de aplicare
Examinarea cu ultrasunete se aplica la controlul materialului T20 Mn14
a piesei finite carcasa rotitoare pentru grosimi cuprinse intre 65
45 si lungimi de 613.

3. Documente de referinta
Standardele:
STAS 12509-86 Metode de control nedistructiv Clasificare
si terminologie
STAS 6092/1-83 Defectele pieselor forjate din otel
Clasificare si terminologie
STAS 6914-90 Control nedistructiv acustic Defectoscopie
ultrasonica.Terminologie
STAS 7802/1-1979 Blocuri de calibrare pentru verificarea
si reglarea defectoscoapelor Conditii tehnice generale de calitate
STAS 7802/4-79 Blocuri de calibrare pentru verificarea si
reglarea defectoscoapelor.Bloc de calibrare A3
STAS 7802/5-79 Blocuri de calibrare pentru verificarea si
reglarea defectoscoapelor.Blocul de calibrare A4
STAS 12223:2001 Examinari
ana maria: STAS 12223:2001 Examinari nedistructive.examinarea cu
ultrasunete.Specificatii privind blocul de calibrare A1
STAS R 12668-1:2001 Examinari
nedistructive.caracterizarea si verificarea echipamentelor pntru
verificarea ultrasonica.Partea Iefectoscoape
Nume
Intocmit
Verificat

Data

Semnatura

PROGRESU
S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:
Pag:

BRAILA, ROMANIA

STAS R 12500/2-87 Etalonarea si reglarea


defectoscoapelor
STAS 12506-86 Metode de apreciere a marimii
discontinuitatilor
STAS 12798/2-90 Examinarea pieselor forjate din otel
SR EN 472:1994 Calificarea si certificarea personalului
pentru examinari nedistructive.Principii generale
SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al
calitatii.Principii fundamentale si vocabular
SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al
calitatii.Cerinte
SR EN ISO 9004:2008 Sisteme de management al
calitatii . Linii directoare pentru imbunatatirea calitatii
STAS 10677-76 Standard de material OT 400

4. Definitii si prescurtari
Definitii:
Metoda cu impuls reflectat (sinonime: metoda ecoului, puls-echo) metoda de
examinare cu ultrasunete, emise sub forma de impulsuri, la care se
inregistreaza, cu acelasi traductor, ecoul primit de la un reflector
(discontinuitate, fundul piesei, muchia tablei etc.).
Metoda cu impuls transmis (sinonim: metoda umbrei) - metoda de
examinare cu
ultrasunete, la care se inregistreaza, cu un al doilea traductor, impulsurile
care au strabatut materialul examinat, afectate sau nu de prezenta unei
discontinuitati.
Metoda cu ecouri repetate - metoda de examinare cu ultrasunete, la
care se

Nume
Intocmit
Verificat

Data

Semnatura

PROGRESU
S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:
Pag:

BRAILA, ROMANIA

inregistreaza ecourile multiple (repetate) produse prin reflexia de mai multe


ori a impulsurilor pe suprafetele opuse ale piesei sau /si discontinuitatilor.
Examinare prin contact - examinare la care palpatorul se gaseste in
contact cu piesa examinata, prin intermediul unui cuplant.
Examinare prin imersie - examinare la care traductorul si piesa
examinata sunt
cufundate partial sau total intr-o baie cu lichid.
Examinare cu fascicul direct - examinare la care fasciculul ultrasonor
ajunge direct in zona care intereseaza, fara reflexii interrnediare.
Examinare cu fascicul reflectat - examinare la care fasciculul ultrasonor
ajunge in zona care intereseaza, dupa una sau mai multe reflexii pe
suprafetele piesei.
Examinare (cu incidenta) normala - examinare la care undele
ultrasonice sunt
introduse perpendicular pe suprafa|a piesei.
Examinare (cu incidenta) oblica - examinare la care undele ultrasonice
sunt introduse sub un unghi in raport cu normala la suprafafa piesei.
Tehnica de examinare pozitiva - mod de examinare
discontinuitatile sunt evidenliate prin aparitia unui semnal.

la

care

Tehnica de examinare negativa - mod de examinare la care


discontinuitatile sunt evidentiate prin absenta sau micsorarea amplitudinii
unui semnal.
Indicatii UT ecouri provenite de la reflectorii interni si care pot fi
comparati cu criteriile de acceptare.
Reflector interfata unui fascicul ultrasonic intalneste o diferenta de
impedanta acustica si unde cel putin o parte din energie se reflecta.
Nume
Intocmit
Verificat

Data

Semnatura

PROCEDURA DE LUCRU

PROGRESU
S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:
Pag:

BRAILA, ROMANIA

Prescurtari:
UT Control ultrasonic
SNT TC -1A- Standardul American pentru calificarea si certificarea
personalului NDT.
5. Personal
Intregul personal care efectueaza, interpreteaza si inregistreaza
rezultatele examinarii trebuie sa fie calificat si autorizat de ISCIR,
conform CR 11 -2000, nivel I, II si III.
6. Responsabilitati
Personalul nivel III trebuie sa verifice conformitatea buletinelor de
examinare cu cerintele procedurii.
Personalul nivel III si II care efectueaza examinari trebuie sa respecte
cerintele acestei proceduri si sa evalueze rezultatele in conformitate cu
criteriile de acceptare respingere aplicabile.
Personalul nivel III si II trebuie sa inregistreze datele de examinare, sa
semneze si sa elibereze buletinele de examinare.
O persoana certificata pe nivelul 1 este calificata pentru efectuarea
de examinari conform unor instructiuni scrise, sub supravegherea unui
operator de nivel 2 sau de nivel 3. Persoana respective nu poate fi
responsabila de alegerea metodei sau a tehnicii de examinare de utilizat.
O persoana certificata pentru nivelul 2 este calificata pentru
efectuarea si conducerea unei examinari nedistructive conform unor
procedure stabilite sau recunoscute.
O persoana certificata pentru nivelul 3 este calificata pentru
condicerea oricarei operatii de examinare nedistructiva pentru care este
certificate. Persoana respective poate sa conduca sis a supravegheze
examenele de calificare, cu conditia sa fie autorizata cu aceasta de catre
organismul de certificare.
Nume
Intocmit
Verificat

Data

Semnatura

PROGRESU
S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:
Pag:

BRAILA, ROMANIA

Responsabilul calitatii- raspunde de implementarea procedurii in activitatea


laboratorului, de cunoasterea de catrea cei ce efectueaza examinarea,
semnand la rubric verificat de pe coperta procedurii de lucru.
Seful de laborator-supravegheaza intreaga activitate din laborator,
corectitudinea efectuarii examinarii, acesta confirma corectitudinea
rezultatelor finale si isi asuma responsabilitatea pentru raportul de
examinare si data emiterii acestuia.

7. Conditii de mediu
Examinarea cu ultrasunete se executa in conditii de laborator.

8. Protectia muncii
Nu este necesara protectia muncii.

9. Pregatirea suprafetelor
Curatirea prealabila a suprafetelor pentru indepartarea
contaminantilor, se poate
realiza prin metode mecanice, chimice sau combinative a acestora.
Suprafta trebuie sa fie plan paralela si sa aiba rugozitate mare.
Rugozitati necorespunzatoare ale suprafetei de examinare si de reflexie,
conduc la imposibilitatea localizarii exacte a discontinuitatilor.
Rugozitatea suprafetelor se considera satisfacatoare daca nu
depaseste 6,3 m, pentru suprafetele prelucrate, si 12,5 m pentru
suprafetele sablate. Se recomanda curatirea suprafetelor cu hartie abraziva.
Pregatirea pieselor care urmeaza sa fie controlate presupune asezarea
lor in pozitia cea mai convenabila pentru examinare. Se va folosi un lichid
cuplant corespunzator cum ar fi ulei de motor SAE No. 20 sau 30, glicerina
sau apa.
Nume
Intocmit
Verificat

Data

Semnatura

PROGRESU
S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:
Pag:

BRAILA, ROMANIA

10.
Alegerea echipamentului
Se va utiliza un instrument de control UT cu impuls reflectat.
Palpatori cu fascicol inclinat avand 8x9mm dimensiunile elementului
piezoelectric
rectangular si frecventele in domeniul 2 la 4 Mhz. Se va face examinarea cu
doua tipuri de palpatori inclinati: de 45 si 70. In timpul controlului UT se vor
deplasa palpatorii conform schitei din anexa 6.2 respectiv in
pozitiile:1,2,3,4,5.
Ca material cuplant se va folosi atata pentru etalonare cat si pentru
examinare, ulei de motor SAE No. 20. Dupa examinare toate suprafete cu,
cuplant trebuiesc curatate.
Unghiul de patrundere a fasciculului de unde se alege in functie de
material,produs,
metoda.
accesibilitatea suprafetelor, grosimea pieselor, astfel incat sa se asigure
evidentierea tuturor defectelor semnificative.
Pentru stabilirea adancimii la care se gaseste discontinuitatea se
citeste pe
ecranul defectoscopului distanta parcursa de fascicul pan la defect.
Totodata se poate determina si distanta redusa masurata pe suprafata
piesei, la care se gaseste proiectia defectului fata de palpator. Ea este utila
pentru marcarea locului respectiv, in vederea unei ulterioare remedieri.
Aprecierea dimensiunilor defectele mari este posibila prin deplasarea
palpatorului in lungul defectului, urmarind amplitudinea ecoului provenit de
la acestea. Aprecierea dimensiunilor defectelor mici se poate face prin mai
multe

Nume
Intocmit
Verificat

Data

Semnatura

PROCEDURA DE LUCRU

PROGRESU
S.A.

PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

STR.INDUSTRIEI,NR.1
7

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:
Pag:

BRAILA, ROMANIA

metode. Se poate folosi: metoda compararii ecoului de defect cu ecourile


obtinute de
la defecte artificiale practicate in piese-etalon, blocuri de referinta,
blocuri de calibrare etc.
La stabilirea dimensiunilor defectelor din piesele examinate trebuie s
se tina
seama si de urmatoarele considerente :
- un defect cu suprafata mica poate produce un ecou cu amplitudine mai
mare decat un altul cu suprafata mai mare, dar situat la distanta mai mare;
- orientarea, forma si felul suprafetelor defectelor influenteaza inaltimea
ecourilor.

11.
Marcarea produsului si a suprafetelor examinate cu
ultrasunete
Acetsa se realizeaza conform planului de examinare cu ultrasunete.

12.
Examinarea cu ultrasunete
Se realizeaza pentru piesa finita carcasa rotitoare folosind palpatorul
normal si
palpatrul inclinat cu talpa adaptoare. Raza talpii este egala cu raza de
curbura exterioara (480)

13.

Nume
Intocmit
Verificat

Anexe

Data

Semnatura

PROCEDURA DE LUCRU

PROGRESU
S.A.

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:

PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

STR.INDUSTRIEI,NR.1
7

Pag:

BRAILA, ROMANIA

Unitatea

Anexa 1

executanta:

UPB

Laborator Defectoscopie
Autorizatie nr.
Acreditare RENAR

Plan de examinari nedistructive


Nr......../Data ...........

1.Identificarea produsului

Denumi
re
produs

Cod
prod
us

Materi
al

Dimen Tehnolog
s. de
ia
gabari Fabricati
t
e
3
4

Tratame
nt
termic

Benefici
ar

Cerint
e
specia
le
7

2.Conditii tehnice de examinare cu US

Procedur
a
Cod

Nume
Intocmit
Verificat

Documente de referinta
Standar Normati PT ISCIR
de
ve

Cerinte speciale
Blocuri
Blocuri
Nivel de
de
de
referinta
calibrare referinta

Data

Semnatura

PROCEDURA DE LUCRU

PROGRESU
S.A.

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:

PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

STR.INDUSTRIEI,NR.1
7

Pag:

BRAILA, ROMANIA

3.Tabel de masuratori

Palpator
caracteri
stici

Metod
a de
exam
US

Palpator

Punctiformi

Nume
Intocmit
Verificat

Plan de
examin
are

Explorare

Zona
examinata

LZE
[mm]

Nr. de
explor
ari

Coord
palpator

Tip de
explor
are

Coord
reflector

Caracteristici reflectori
Liniari
Transversali

Coord
palpat
or

Tip reflector

Multiplii

Data

Semnatura

PROCEDURA DE LUCRU

PROGRESU
S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:
Pag:

BRAILA, ROMANIA

4.Schita produsului

Nume
Intocmit
Verificat

Data

Semnatura

PROCEDURA DE LUCRU

PROGRESU
S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:
Pag:

BRAILA, ROMANIA

5.Responsabilitati

INTOCMIT
Nume Semn Data
Prenu
ame
tura

Nume
Intocmit
Verificat

VERIFICAT
Nume Semn Data
Prenu
ame
tura

APROBAT
Nume Semn Data
Prenu
ame
tura

Data

Semnatura

PROCEDURA DE LUCRU

PROGRESU
S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:
Pag:

BRAILA, ROMANIA

Unitatea executanta: UPB


Anexa 2
Compartimentul:
Laboratorul: Defectoscopie
Certificarea laboratorului:
Adresa:
Telefon:

RAPORT DE EXAMINARE
Metoda: Examinarea cu US
Nr: /Data:.

IDENTIFICAREA PRODUSULUI
Produsul / Cod produs
Proba nr/ Cod proba
Beneficiar
Comanda nr/ data
Adresa beneficiar
Nume
Intocmit
Verificat

Data

Semnatura

PROCEDURA DE LUCRU

PROGRESU
S.A.

PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

STR.INDUSTRIEI,NR.1
7

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:
Pag:

BRAILA, ROMANIA

Tip de produs
Material
Dimensiunile
produsului
Procedeul de
fabricatie
Stadiul fabricatiei
Starea suprafetei
Referinte la:

a) procedura de obtinere a produsului:


b) tratament termic :

Modul de pregatire a
produsului pt.
examinare
Temperatura

Cerinte contractuale

a) de lucru a produsului :
b) probei prelevate din produs
c) la care se executa examinarea

a) procedura de lucru :
b) specificatii :
c) prescriptii tehnice si/sau normative
d) acorduri speciale :
-nivel de referinta :
-nivel de severitate
-nivel de acceptare

CONDITII TEHNICE DE EFECTUARE A


CONTROLULUI
a) DATE DESPRE METODA SI ECHIPAMENTELE FOLOSITE LA
Nume
Intocmit
Verificat

Data

Semnatura

PROGRESU
S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

PROCEDURA DE LUCRU

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:

PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Pag:

BRAILA, ROMANIA

EXAMINAREA CU US
Metoda de control Metoda US cu impuls reflectat
nedistructiv
folosita la
examinarea cu US
Aparatul folosit
Marca
Tipul
Seria
Domeni
u baza
timp
Accesorii folosite
(se aleg in functie
de
metoda folosita)

a) Palpatoare
Tipul
Frecvent
a

b) Cuplant
Tipul
Marca

Nivel de Domeni
amplifica u de
re
lucru

Sensibilita
te

Dimensiu
ni/
Unghi
inclinare

Temperatura de lucru

c) Blocuri de calibrare
d) Blocuri de referinta
b) DATE TEHNICE CU PRIVIRE LA PLANUL DE CONTROL
Volumul
examinat
Localizarea
zonelor
de explorare
conform
schitei din planul
de control
Sistemul de
Sistem
Puncte
coordonate (se
de
de
precizeaza daca
referinta referinta
este cazul)
Tipul de
Nume
Intocmit
Verificat

Data

Semnatura

PROGRESU
S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Pag:

BRAILA, ROMANIA

examinare
Numar de
explorari/
examinare
c) IDENTIFICAREA POZITIILOR PALPATORULUI
Modul de
deplasare al
palpatorului
Pasul de
deplasare
Latimea/Lungime Latimea
Lungimea
a suprafetei de
palpare

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:

Lungimea pe
care se
deplaseaza
palpatorul

Examinarea s-a
Inainte TT
Dupa TT
efectuat
inainte/dupa
Tratament termic
d) CERINTE TEHNICE PENTRU INTERPRETAREA DATELOR
EXPERIMENTALE
Nivel de referinta
Nivel de
severitate
Nivel de
acceptare
Standardul
pentru nivel de
acceptare
Criteriul A/R
Abateri de la
standard
REZULTATELE CONTROLULUI
Suprafata cu defecte
Suprafata fara defecte
Nume
Intocmit
Verificat

Data

Semnatura

PROCEDURA DE LUCRU

PROGRESU
S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Pag:

BRAILA, ROMANIA

ADMIS
RESPINS

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:

DECIZIA FINALA
PRODUS CONFORM
PRODUS NECONFORM
Raport de produs neconform nr

Precizari : Raportul de examinare este insotit de urmatoarele documente :


a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

numar/nume anexe ;
planul de control ;
desenul de executie al produsului ;
schita reprezentand configuratia geometrica ;
schita reprezentand localizarea zonelor de examinat ;
schita reprezentand pozitiile palpatorului ;
prezentarea datelor experimentale sub forma tabelara ;
harta discontinuitatilor ;
raport de produs neconform ; (se completeaza numai daca produsul
este respins in urma controlului)
j) raport de inspectie si control.
ACTIUNI CORECTIVE
REMEDIERI
RECOMANDARI
RESPONSABILITATI
INTOCMIT
Nume Semn Data
Prenu
ame
tura

Nume
Intocmit
Verificat

VERIFICAT
Nume Semn Data
Prenu
ame
tura

APROBAT
Nume Semn Data
Prenu
ame
tura

Data

Semnatura

PROCEDURA DE LUCRU

PROGRESU
S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:
Pag:

BRAILA, ROMANIA

Anexa la Raportul de examinare


Anexa 3

Caracteristicile discontinuitatilor de material

Discontinuitati de material (Indicatii)

Indicatii
rotunde
(mm)

Nume
Intocmit
Verificat

Indicatii liniare
Plane
Plane
lontransvers
gitudinal
ale
e

Nr. indicatii
pe suprafata
examinata

Clasa de
calitate

Decizia
Admis
Respin
s

Data

Semnatura

PROGRESU
S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:
Pag:

BRAILA, ROMANIA

Anexa 4

Nume
Intocmit
Verificat

Data

Semnatura

PROGRESU
S.A.
STR.INDUSTRIEI,NR.1

PROCEDURA DE LUCRU
PENTRU EXAMINAREA CU ULTRASUNETE

Editia:
Data emiterii:
Exemplar nr.1
Cod:
Pag:

BRAILA, ROMANIA

Anexa 5

Nume
Intocmit
Verificat

Data

Semnatura

S-ar putea să vă placă și