Sunteți pe pagina 1din 3

FIA CU DATE DE SECURITATE

FDS nr. 01-05


ACID CLORHIDRIC SOLUTIE, Min. 32%
Revizia: 7

Data ultimei revizii:03.07.2008

Eticheta nr.8 Materii Corosive

Data ntocmirii: 20.05.1999


C

pag.1/11

Corosiv

1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/PREPARATULUI CHIMIC I A FIRMEI SAU


NTREPRINDERII
1.1 Identificarea substanUei sau preparatului chimic periculos
Denumire comerciala
Acid clorhidric soluUie, min32%
Denumire chimica
Acid clorhidric, soluUie
1.2 Utilizarea substanUei/preparatului chimic periculos
Intermediar n sinteze organice i anorganice, agent de decapare a suprafeUelor metalice, agent
de neutralizare, materie prima pentru obUinerea cloroprenului i clorurii de vinil, regenerarea
rainilor schimbatoare de ioni, obUinerea pigmeUilor.
1.3 Identificarea firmei/ntreprinderii
OLTCHIM S.A.
Adresa
Telefon
Fax
E-mail

Str. Uzinei nr.1, 240050, Rmnicu-Vlcea


+40/250 / 701200
+40/250 / 735446
oltchim@oltchim.ro

1.4 Telefon pentru urgenUe

+40/ 250/ 738141 (24h/zi/365 zile)

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR SUBSTANTEI/PREPARATULUI CHIMIC


PERICULOS
Clasificare n conformitate cu D 67/548/CEE, Anexa I:C; R34
Lichid corosiv care fumega n contact cu aerul.
Provoaca arsuri. Iritant la inhalare.
Pericole pentru sanatate: Contactul cu substanUa poate cauza arsuri sau ulceraUii. Datorita
stropirilor pot aparea vatamari permanente ale ochilor. Inhalarea de vapori proveniUi de la soluUiile de
acid clorhidric duce la iritarea cailor respiratorii. Inhalarea de vapori n concentraUii mari poate irita
plamnii, determinnd apariUia tusei sau chiar oprirea respiraUiei. Expunerea prelungita la acUiunea
vaporilor proveniUi de la soluUiile de acid clorhidric poate determina eroziunea dinUilor i apariUia
edemului pulmonar.
Elaborat: Serviciul Tehnic- Dezvoltare

CLORHIDRIC SOLUTIE,
ACID
Pericole pentru mediu: Acidul clorhidric soluUie are o buna capacitate de infiltrare n
sol. Scurgerile accidentale determina dizolvarea unor substanUe din sol, n particular cele pe
baza de carbonaUi. SoluUiile de acid clorhidric pot fi toxice pentru viaUa acvatica.
Pericole n caz de utilizari greite: Este o substanUa necombustibila, dar poate reacUiona cu
majoritatea metalelor elibernd hidrogen, un gaz mai uor dect aerul, foarte inflamabil i exploziv,
(limitele de explozie ale amestecului H2-aer sunt cuprinse ntre 4 i 75%).
Alte pericole: SoluUia de acid clorhidric fumega n aer (se desoarbe acidul clorhidric gaz) i este
puternic corosiva.

3. COMPOZITIA/ INFORMATII DESPRE INGREDIENTE

ConstituenUi
ConcentraUie
/
%, greutate
componenUi
periculoi
Acid
clorhidric,
min. 32
%

Nr.
CAS
7647-01-0

Nr. EC

Nr. Index Lista


substanUelor
Periculoase
231-595-7 017-002-01-X

Simbol
pericol
C

Fraze
R
R 34
R 37

Produsul nu mai conUine alte impuritaUi care pot sa influenUeze clasificarea.

4. MASURI DE PRIM AJUTOR


Se va acorda asistenUa medicala imediata n toate cazurile de expunere i se va transporta de
urgenUa la spital.
Masuri de prim ajutor n caz de inhalare: Inhalarea de vapori (ceaUa, aerosoli) are efect
coroziv asupra mucoaselor determinnd apariUia necrozelor epiteliale ale bronhiilor i
traheei, tuse convulsiva, sufocanta, ulceraUii.
Persoana expusa se scoate la aer curat. Daca aceasta nu respira, i se va face respiraUie artificiala i
se solicita asistenUa medicala de urgenUa. Daca victima prezinta tulburari de respiraUie este
necesara administrarea de oxigen. Pacientul va fi menUinut sub observaUie medicala timp de 24 de
ore.
Masuri de prim ajutor n caz de contact cu pielea i ochii: Este coroziv i iritant pentru piele,
ochi, mucoase i pentru toate Uesuturile vii. Contactul cu acidul clorhidric soluUie determina arsuri
puternice, nroirea zonei afectate, posibile ulceraUii.
ndepartaUi imediat mbracamintea contaminata. SpalaUi zona afectata cu apa n jet continuu cel
puUin 15 minute. Pentru piele nroita sau cu baici consultaUi un medic. Echipamentul va fi
spalat i decontaminat nainte de reutilizare. n cazul stropirii accidentale nu permiteUi victimei sai frece

Thank you for using www.freepdfconvert.com service!


Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.
https://www.freepdfconvert.com/membership