Sunteți pe pagina 1din 21

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR

TRATAREA APELOR

Profesor coordonator :
Dr. ing. SIMINA STEFAN
Student : Benedek Andrea
Grupa : IM
An : IV

2015

Cuprins

Date proiectare pentru N=1


2

Sa se realizeze predimensiunarea unei instalatii de tratare a apei pe baza debitelor de


apa

Date intrare
Ti= 150 +N

Date iesire
Tf 5 mg/l

Ssi = 120 + N

Ssf = 0

pHi = 6,2 + 10 -1 * N

pHf cuprins intre 6.6 7.4

DTi = 15 oG

DTf 20 oG
CO2f 6mg/l

CO2i = 4 mg / l
Reziduu fix Rfi = 250 + N

Rff 100 800 mg/l

CCOMni = 20 + N mg /l

CCOMnf 2.5 mg/l

N=1
Ti = 150+1 = 151
mg/l
SSi = 120 +1 = 121
mg/l
pHi = 6.2 + 10-1 * 1
= 6.3

Rfi = 250 + 1 = 251


mg/l
CCOi = 20 + 1= 21
mg/l

CAli = 0.03 mg/l


CAlf 0.05 mg/l
CFei = 0.2 mg /l
CFef 0.1 mg/l
CCl2 = 0.001 mg/l
CCl2f 0.5 mg/l
CGi = 15 mg/l
CGf = 0
Mbi = 100 / cm3
Mbf = 0
CNO3i = 40 mg/l
CNO3f = 40 mg/l
necesare pentru un numar de locuitori echivalenti , datei de intrare caracteristicile apei din rau)

Se calculeaza debitul maxim zilnic : care se consuma intr-o zi ( m3/zi)


3

D max zilnic = 10 000 + 1000 *N = 10 000 + 1000 * 1 = 11 000 m 3/zi


m3
m3
11 000
458,333
zi
h
D max zilnic=
=
1000=127,31l/ s
24 h
3600
Se calculeaza debitul mediu zilnic : reprezinta debitul de apa consumat intr-un an si nr de zile
intr-un ana (( m3/zi)
D med zilnic = 8 000 + 100 * N = 8 000 + 100 * 2 = 8100 m 3/zi
Kzi = coefficient de deviatie zilnica =

D max zilnic
D med zilnic

m3
11 000
D max zilnic
zi
Kzi=
=
=1.358
D med zilnic
m3
8100
zi
q = norma de necesara specific = cantitatea medie anuala necesara unui consummator =
D med zilnic
60 l/zi , dar se mai calculeaza si specific unei localitati q= Nr locuitor
Se calculeaza debitul maxim orar
D max orar = 15 000 + 100 * N = 15 000 + 1000 * 1 = 16 000 m 3/zi
orar =

16 000 m 3/ zi
=185.19 l/s
h3600 h
24
1000
D max

Schema de flux

Bilant de materiale pe statia de tratare


Se calculeaza debitul de sursa (Ds)
Ds = Kp * Ks * Dn unde :
Dn = debit necesar (nominal ; util ) = D max zilnic ,
5

Kp = coeficient care anuleaza pierderile de apa prin sistemul de evacuat namol , 1,1 1,2
Ks = anuleaza consumul de apa necesar activitatii desfasurata pe platforma statiei de
tratare 0,05-1,1.
Am ales urmatoarele valori : Kp = 1.15 si Ks = 1.075
Ds = 1.15 * 1.075 * 127,31 l/s = 157,39 l/s
Se calculeaza cantitatea de deseuri retinute pe gratar
Se calculeaza nr de locuitori echivalenti
Se considera ca pentru dimensionarea statiei s-a luat in consum pe cap de locuitor
echivalent 60 l/zi de apa potabila. Tinand cont de debitul la sursa se poate calcula numarul de
locuitori echivalenti ( LE) .
=

Dnl/ s
157,39 l/s
=
=226642locuitori
60 l
60 l
243600 s 24 h3600 s

Cantitatea de deseuri grosiere continute in apa sunt 0.5 kg/an LE de umiditate medie 92
% si un volum de 0.6 l /an LE .
Cantitatea de deseuri retinuta pe gratar este:
Dmg = D med zilnic * LE
Dmg=

Dmg = 0.5 kg/an LE * 226642 = 113321 kg/an


113321 kg /an
kg
310,47 kg /zi
=310,47 =
=12.94 kg/s m
365
zi
24

Dg = 0.3 *LE = 0.3 (l/an LE) * 226642 LE =0.3 (l/an LE) * 226642 l/an= 67992,6 l/an = 67992,6 /
365 = 186,28 l/zi
Necesarul de containere pentru o zi : stiind ca pubelele au capacitatea necesara de 600 l.
Sa se calculeze necesarul pentru indepartarea grosierelor ce sunt colectate la 3 zile :
Nc=

Dg l/zi
186.28 l/ zi
=
=0.31 cont/ zi
600 l/cont 600l / cont

Se calculeaza numarul necesar de containere ( Nc) pentru a fi achizitionate avand in


vedere ca gunoiul se arunca o data la trei zile , la 6 zile
Nc ( 3 zile) = (0.31 * 3) + 2 ( rezerva) = 2,93. De aici reies 3 containere de 600 l
Nc ( 6 zile) = (0.31 * 6) + 2 ( rezerva) = 3,86. De aici reies 4 containere de 600 l

Bilant masic pe deznisipatoare


Dmi= Dme

( debitul masic de intrare = debitul masic de iesiere)


6

Avem : Ds = 157,39 l/s ,

Ssg = 121 mg / l ,

F1 = 75% ramane in deznisipatorul 1 ,


F2= 25% ramane in deznisipatorul 2.
Debitul de suspensii separabile gravitational:
Dmsg = Ds * SSg = 157,39 l/s * 121 mg/l = 19044,2 mg/s
Dmsg=

19044,2 mg/s
=19,044 g/s
1000

Distributia debitului de Sg pe cele doua decantoare:


Dsg1=

Dsg75
g/ s75
=19,044
=14,283 g /s
100
100

Dsg2=

25
g /s25
=19,044
=4,761 g / s
100
100

Debitul masic al apei la intrarea in statie :


Dm1 = Ds *

+ Dmsg + Dmg

Dm1 = (157,39 l/s * 1 kg/l) + (19,044 * 10 -3) kg/s +


Bilant masic pe deznisipatorul 1 intre punctele 1 si 2 :
Dm1 = Dm2 + Dsg1 =>
Dm2 = Dm1 Dsg1 =
= 157,41 kg/s (14,283 g/s * 10 -3) kg/s

Dm2 = 157,396 kg/s

Bilant masic pe deznisipatorul 2 intre punctele 2 si 3 :


Dm2 = Dm3 + Dsg2 Dm3 = Dm2 Dsg =
= 157,396 kg/s (4,761 g/s * 10 -3 ) kg/s =>
=> Dm3 = 157,391 kg/s
Dragarea se face numai numai cand nisipul
ocupa o o treime din volumul decantorului
7

310,47 kg/ zi
243600 s /zi

= 157,41 kg/s

Bilant masic pe gratar: intre punctele 3 si 4 :


Dm3 = Dm4 + Dmg Dm4 = Dm3 Dmg

Dm4

Dm4 = 157,391 kg/s 310,47kg/zi = >


Dm4 = 157,391 kg/s (310,47/24) kg/s = >
Dm4 = 157,391 kg/s 12,94 kg/s =>
= 144,451 kg/s

Debit masic intre punctele 4 si 5 - statia de pompare : Dv1 = Dv5 ;


Dm4 = Dm5

Dv4 = Dv5

Debitul masic pe camera de amestecare intre 5 si 6 :


Alaunul contine 19 % Al2(SO4)3= CAl2(SO4)3 ; cantitatea necesara pentru 30 de zile
a.

b.

2 solutie 5 % = 1.051 g/cm3


3 solutie 1 % = 1.009 g/cm3

c.

solutie 10 % = 1.105 g/cm3

In camera de amestecare se introduce solutie diluata


de sulfat de aluminiu de concentratie 5 %. Doza de
sulfat de aluminiu necesara se derermina cu testul
JAR. In 5 pahare Berzelius se pune cate 1000 ml
de apa a carei turbiditate trebuie indepartata si doze
diferite de coagulant. Dozele pot varia intre 10 100
mg/l .
In acest proiect s-a lucrat la testul Jarr astfel :

Parametru
( concentratie in
mg /l )
NTU
pH
C Al3+ mg/l
Conditii : T
g/s

25

30

35

40

45

7.7
7.36
0.055

4.9
6.87
0.052

3.7
6.24
0.047

2.8
5.4
0.042

1.6
5.1
0.037

5 mg/l ; pH intre 6.6 7.4 ; C Al3+ 0,05 mg/l ; C1 = 5% 157,39 mg/l = 6,26
8

Doza optima de coagulant = ( d opt) = 40 mg/L


Debitul de Al2(SO4)3 care trebuie intordus in camera de amestecare :
Dm Al2(SO4)3 = Dv5 l/s * d opt = Dv10 * C1 * 1 = >
=>
l
mg
l
mg
l
g
157,39 40
157,39 40
106157,39 40100
Dv 5 d optima
s
l
s
l
s
s
Dv 10=
=
=
=
=0,12 l/ s
C 11
5
g
5
g
g
1.051 3
1.051
51.051
100
100
l
cm
l103
Cantitatea de Al2(SO4)3 pur necesar :
Dm Al2(SO4)3 = Dm4 l/s * d opt => Dm Al2(SO4)3 = 157,39 l/s * 40 * 10 -3 g/l =6,296 g/s
DmAl2(SO4)3 = DV5 * d opt = Dv10 * C1 * 1
( continutul in sulfat de luminiu)
Dv 10=

Dv 11 =

= Dv11 * C2 * 2 = Dm alaun * C Al2(SO4)3

Dm Al 2(SO 4 )3
6,296 g /s
=
=0,12l/ s
C 11
5
g
1.051 103 l
100
s
Dm Al 2( SO 4)3
6.296 g / s
=
=0.06 l /s
C22
10
g
3
1.105 /10 l
100
l

Dv 12=Dm alaun=

Dm Al 2( SO 4)3 6.296 g /s
=
=33,14 g/ s
c Al 2( SO 4)3
19
100

Se calculeaza masa de alaun pentru 30 zile :


m alaun / 30 zile = Dm alaun30 zile24 h60 min60 sec

=>

=>m alaun/30 zile = 33,14 g/s * 30 * 24 * 3600 = 85898880 s = 85,9 tone/luna


se calculeaza nr de saci de alaun :

nr . saci=

nr . saci=

85898,88 kg /luna
=17178 saci /luna
50 kg /sac

Bilant masic

malaun /30 zile


55

l
1,051 g
s
Dm10=Dv101=0,12
=126,12 g /s
103 l
l
1,105 g
s
g
Dm11= Dv 112=0,06
=63,06
3
s
10 l
Bilant masic intre punctele 10 si 11:
Dm10 = Dm11 + Da1 => Da1 = Dm10 Dm11 = >
Da1 = 126,12 g/s 63,06 g/s => Da1= 63,06 g/s
Bilant masic intre punctele 11 si 12:
Dm11 = Dm12 +Da2 => Da2 = Dm11 Dm12 =
= 63,06 g/s 33,14 g/s => Da2= 29,92 g/s
Se calculeaza consumurile de apa pentru prepararea Al 2(SO4)3 :
Da SA = Da1 +Da2 = 63,06 g/s + 29,92 g/s => DaAl = 92,93 g/s

Se calculeaza Ca(OH)2 (hidroxidul de calciu) se uitilizeaza pentru :


1. Indepartarea duritatii temporare determinate de

2+
2+

si
Ca
Mg

OH 2 CaC O3 +2 H 2 O

OH 2 +CaC O3 +C O2
OH 2 Mg
HC O3 2 +Ca
HC O3 2 +Ca

Ca

2. Indepartarea duritatii permanente introduce de

2+ ;

p Mg

2+
OH 2+Ca
OH 2 Mg
2++Ca
Mg
10

2+

Mg

3. Indepartarea aciditatii introduse de Al2(SO4)3 ( sulfatul de aluminiu) : pHi = 5.4 pHf =


7

D ti =3.36 DTi=30OG

Duritatea finala

1
3

DTf=10 OG

Dtf=1.12 OG

din i

2+ +2 H 2
+ Ca
OH 2 +2 H
Ca
Se stie :

T i=30

G ; T f =10

2+=207.14

G ; t i=3.36

G ; t f =1.12

mg
=142.8 mg/l
l
mg

2 +=104.28
=42.8 mg /l
1
301
l
Mg2 += T i=
=10 concentratia Mg
3
3
2
302
Ca 2+ = T i=
=20 concentratia Ca T
3
3

T
T

2+=2.247.14

mg
=16 mg/l
l
mg

2 +=1.124.28
1
3.361
l
Mg2 += t i =
=1.12 concentratia Mg
3
3
2
3.362
2 +

Ca = t i =
=2.24 concentratiaCa t
3
3

t
t

11

=4.8 mg /l

2+=126.80 mg/l
Mg =101.12=8.88 concentratia Mg2+ =38.0 mg/ l
Mg2 + t
Mg 2+ = T
Ca2+ =202.24=17.76 concentratia Ca p
Ca2+ t
Ca2+ =T

p
p
2 +

Doza de hidroxid de calciu necesara pentru indepartarea totala a duritatii :


OH 2
Mg2 + + t
d Ca = 13.2 * (
p
d

OH 2
Ca

= 13.2 * ( 8.88 + 3.36) = 161.57 mg/l

OH 2
d Ca necesar = d

Dm

OH 2
Ca

OH

r 1Ca
DV 5d

21
3
=
Ca

OH

161.57
mg/l = 53.86 mg/l
3

= 157,39 l/s * 53.86 * 10 -3 g/l = 8.48 g/s

Indepartarea aciditatii introdusa de sulfatul de aluminiu pH = 5.4

trebuie atins un pH= 7

+
H

pH=log
2+ +2 H 2
+ Ca
OH 2 +2 H
Ca
+
5.4 g
H
10
mol/l
=
2
*

12

= 2*3,98*10-6 g/l

+
H

Debitul de protoni care trebuie neutralizat


+
H

+
H

+
H

D
+
H

D
Debitul masic de

OH 2
Ca

necesar :

M (Ca(OH)2) = 40 + 2*(16+1) = 74 mg
OH 2
74 mg Ca

+
2 mg H

x1.22 mg/s

X=

Debitul masic total de

741.22
= 45.14 mg/s
2

OH 2
Ca este :

DmCa ( OH ) 2=8,48 g /s
DCa ( OH ) 2 pur =DmCa ( OH ) 2+ DCa ( OH ) 2=
DCa ( OH ) 2 pur =8,48+0, 0451=8, 53 g/s
Dmsol1 =Dm 7=?
100g/s sol 1%..........................1 g/s Ca(OH)2pur
13

x g/s sol...................................8,53 g/s


x =Dm7 =
D V 7=

8.53100
=853 g /s
1

Dm 7 8.53
=
=853 l/s
sol 1
1

Dmsol1 =Dm 8=?

100g/s sol 1%..........................8 g/s Ca(OH)2pur


y g/s sol...................................8,53 g/s

OH 2 pur

100
Ca
D
y=Dm 8 =
D m 8=106,625 g/ s

=>

D V 8=

Dm 8 106,625
=
8
1,16

= 91,92 = 0,092 l/s

Bilant deposit var : Varul are un continut de 90 % CaO pur


Aflam cantitatea de var pentru o luna de zile :
100 g/s var............................90 g/s Ca(OH)2pur
Dm9= z .................................8,53 g/s

Z = Dm9 =

8,53100
=9, 48
90

Calculam bilant de materiale in punctele 7 si 8.

D m7=D m 8+ Da 3

= 853 g/s + 98,1 g/s = 951,1 g/s

g
g
Da3=sol 8 D var =Dm 8D m var DCa (OH ) 2 pur=106,625 8,53=98,1
s
s
g
g
g
Da 4=sol 1 sol 8 =Dm 7D m 8=853 106,625 =746,375
s
s
s

Se calculeaza bilantul de materiale in punctele 8 si 9.

g
g
g
D m8=D m 9+ D a 4=9,48 + 746,375 =755,85
s
s
s

14

g/s var

D a 4 =Dm 8Dm 9 = 106,625 g/s 9,48 g/s = 97,145 g/s


D a=D a3 + D a 4=98,1+746,375=844,475 g/ s

Se calculeaza numarul sacilor de var necesar pentru 30 de zile.


g
Dm 9=Dm ( CaOH ) 230 zile=8,53 24 h60 min60 sec30 zile=22,11 t=221098 kg
s

Un sac are 50 kg => nr saci =

221098 kg
saci
=442,2
pt 30 zile
50 kg/ sac
50 kg

PMg
PCa + D
)
D
18,9
2 +

Se calculeaza doza reala de Na2CO3

2+

Ca2++Na2CO3CaCO3+2Na+
Mg2++Na2CO3MgCO3+2Na+
P Mg
P Ca + D
D
)=
1
= 18,9
3
2+

2+

d Na

CO
3

D Na

CO
3

Dm20 =

18,9
mg
(17.76 +8.88 )=168
3
l

pur

l
mg
mg
g
=DV 5d r 1 Na =157,39 168
=26441.5
=26,441
s
l
s
s
2

DmNa

= 26,441 g/s

pur

CO
3

CO

Calculam debitul masic in punctul 21 - 23

100 g

D Na

CO
3

tehnic

1 gNa2 pur
CO3

X.= Dm 21...............................Dm Na 2 pur


CO3

g
26,441 s
l
=
=26,441
sol
1
g
s
1

D Na
Dv 21 =

CO

pur

15

Dm 21 =

100 g

D Na

CO

pur

D Na

CO
3

tehnic

26,441l
103 g
s
g
=
=26441
l
s

8 gNa2 pur
CO3

X.= Dm 22...............................Dm Na 2 pur


CO3

Dm 22 =

D Na

CO

pur

26,441 g /s
g
=330,51
0,08
s

Da6 = Dm22 Dm23 = 330,51 g/s 26,441 g/s = 304,07 g/s


Da5 = Dm21 Dm22 = 26441 g/s 330,51 g/s = 26110,5 g/s

Cantitatea de Na2CO3 depozitare pentru 30 de zile :


Dm=26,441*30*24*60*60 = 68,53507 t /30 zile = 68535 kg
Dm23/30 zile=112670.544 kg/luna
nr de=

saci Dm23 68535


=
=
=1370,7=1371 saci/luna
luna
50
50

Consumul de apa necesar pentru prepararea reactivului

DA3=Da5+Da6 = 26110,5 g/s+ 304,07 g/s = 25806 g/s

Determinarea cantitatii de carbine active :

Presupunem epuizarea carbunelui active se face dupa 1 luna.Capacitatea de retinere a


carbunelui active pentru compusii organici 300 mg KMnO 4/g (capacitatea teoretica=CAT)
CCCOMni =21 mgCO/l

Calculam debitul masic CO care trebuie indepartat.

DmCO de indepartat=Dv5*(CCCOMni-CCCOMne) =157,39 l/s ( 21-1) mg/l = 3147,8 mg/s

Calculam debitul masic de carbune active pentru indepartarea compusilor organic

1g C.A. are in mod real .300 mg


DmCA = ....................................DmCO
w..3147,8

w =DmCA = Dm24 = 3147,8 mg/s/300mg = 10,493 g/s

Masa de C.A. necesar pentru ca inlocuirea lui sa se realizeze.

DvCA=DmCA/ unde :

specifica = 1.214 g/cm3


16

DvCA= DmCA/ = 10,493/s/1,214 g/cm3 = 8.643 cm3/s

Cantitatea depozitata pe o peroada de 30 zile

MCA=10493*30*24*60*60 = 27197,856 g = 27,2 t/30 zile


Bilant masic camera de amestecare
Dm 4=Dm 3+ Dm 10+ Dm 7+ Dm 21+ Dm24
Dm3 = 157,4 l/s*p = 231 l/s *1 kg/l = 157,41 kg/s
Dm7 = 853 g/s = 0,853 kg/s
Dm10 = 126,12 g/s = 0,12612 kg/s
Dm 21 = 26441 g/s = 26,441 kg/s
Dm24 = 10,493 g/s = 0,0105 g/s
Dm 4=157, 4 1+0,853+ 0,12612+26,441+0,0105+

184,84 kg /s
Dm 4=184,84

Dv 4=

kg
s

Dm 4 184,84
=
=154,03 kg / s
p
1.2

Decantarea
Dv4=154,03 kg/s
Ti4=151 g/cm3

Tf5=5 g/m3

SSi=121 mg/l
Dv14 [14-20%]*Dv4
Cnamol=50-70 g/l H2O
c=?
1lsol .30 g suspensie

17

Dm24=10,493 g/s

100 l
.c

=1,1343 g/cm3
c=

30100
=2644,80103
1,1343

= > c=2,6

Umiditatea namolului = 97,4 %


Dv14=0,15*Dv4
Propunem Dv14=0,15*Dv4 l/s
Dv14=0,15*154,03 = 23,1045 l/s

Debitul de suspensie care se indeparteaza

Propunem Cnamol = 60 g/l H2O


Qsuspensie=Dv14*Cnamol=23,1045*60=1386,27g/s

Calculam masa de suspensii

Msuspensie/15 min = Qsuspensie*t ==1386,27*15*60=1247,63 kg


Qsuspensie=Dv4*(Cisu-Cfsu) =154,03*(60-5) =8,471 g/s
Unde: Qsuspensie-este debit de suspensie care se acumuleaza in decantor odata la 15 minute.

Calculam perioada dupa care se face evacuarea

DT =

Dt=

Msuspensie
1247,63
=147282,4 h
=
Q ' suspensie
0.008471

14 7282,4
=40.91 s
3600

Vzile namol=

D v14t
24
Dt

Vzilnic namol=

23,1045156024
=12198,9/24 h
40.91

Dorar=12198.9.6/24= 508,3 l/h


Dv14echiv=Vzilnic.namol=508,3/60=8,47 l/s
Dv5= Dv4 - Dv14echiv = 154,03 8,47 = 145,56 l/s

Calculam bilantul masic pe decantor

Dm4=Dm5+Dm14echiv
=1,4 kg/l
18

Dm14 echiv=Dv14echiv* = 8,47 * 1,4 = 11,858 kg/s = 11858 mg/s

Filtrarea
Dm5; Dv5=145,56kg/s
T5=5 mg/l
T6=1 mg/l
Pentru efectuarea bilantului de masa si determinarea debitului de utilizare pentru intretinerea
filtrelor trebuie sa se determine suprafata filtrelor.
A=

Dv5
vf

Unde: A-suprafata filtranta totala

vf-viteza de filtrare

vf [5-7 ]m/h

Propunem vf=6 m/h


A=

145,56103243600
624

= 87.336 m2

Calculam numarul de compartimente de filtrare


1

1
1
n= A 2 = 87,336=4,673=5 compartimente
2
2

Ac=

A 87,336
=
=17,5 m2
n
5

A=5*Ac= 5*17,5 m = 87,52


Unde: Ac-suprafata unei singure cuve
Dimensiunea unei cuve: Lxl=8x3=24 m

Calculam debitul apei de spalare

D16apa=A*qsa
Unde: qsa-capacitatea specifica de spalare
q sa =

qS 1t 1+q S 2t 2
t 1+t 2

t1[3-5] minute
t2[10-12] minute
qS1[3-4] dm/cm3*m2*s
19

qS2[8-12]dm/cm3*m2*s
Propunem:
t1=5 min

t2=10 min

qS1=3 dm/cm3*m2*s
qS2=10 dm/cm3*m2*s
qsa=7.66 l/m2s= 0.46 m3/m2h
D16apa=87.5*0.46= 670,85 m3/m2h timp de 15 min

Calculam debitul necesar de aer

Daer.necesar=A*qSA.aer*t
qSA.aer[18-20] dm
t=[3-5] minute
Propunem qSA.aer=19 dm
t=5 min
Daer.necesar=87,5*19*10-3*60*60 =5985m3/h/timp de 5 min
Dv15=Dvapa16=670,85 m3/m2h=186,347 kg/s

Clorinare

Reactiile care au loc in parocesul de clorinare

Cl2+H2OHClO+H++ClHClOHCl-+H+
dopt[0,75-1]mg/l
propunem dopt=0.75 mg/l 1 mg/l
Dv6=Dv5=232.75 l/s
Dm 17=Qm 16=Dv6*dopt=232.75 l/s*10-3 g/l=0.23275 g/s
MCl2=0.23275*365*24*3600= 7340004 g/30 zile= 7.340004 t/luna= 7340 kg/luna
Clorul se depoziteaza in butelii cu masa deprinsa intre 500-800 kg
Masa butelii=500 kg
Nrbutelii necesare/luna=

7340
=14.68 butelii
500

Nr.butelii/luna = 15

20

D m20=Dm 17 +Qm 16=0.23275+ 0.23275=

0.4655 g/s=0.0004655 kg/s

Verificarea bilantului
D m1 + Dm 7 + D m21+ Dm 10+ D m 17+ Dm 24=Dmg 1 + Dmg 2 + Dgrtar + D m, nmol 14 + Dm , nmol 15 + D m20
3

1185810

kg/s +186,347 kg/s +0.00026441 kg/s

157,41 kg/s +0,853 kg /s+ 0,12612 kg/s +26,441 kg/ s+0,0105 kg /s=
184,84 kg /s

11 , 858 kg/s + 2,36*10-3 +186,347 kg/s +0.00026441 kg/s + 0,236= 198.444 kg/s
184,84 kg/s = 198.44 kg/s

21