Sunteți pe pagina 1din 4

Dimensionareadescarcatorilor de suprafata

VII.1.Trasarea profilului deversant al descarcatorilor de suprafata


Se face conform Indreptar pentru calcule hidraulice P.G. Kiselev . Calculul se va
realiza pentru inaltimea lamei deversante de apa Hd avand 2 metri .
Hd = 2 m

Dimensionarea descarcatorilor de apa curbiliniu fara vacuum


Se dau :

md coeficient de forma sau de debit al deversorului ;


md = 0.48
Q debitul de apa ;
Q = 130 + Nr = 130 + 6 = 136[ m3/s ]
g = 9.81 [ m/s2 ]

Se va calcula :
Lungimea contractata Lc , cu formula :
Lc =

Q
[m]
md 2 g H 3d/2

Se dau :
coeficientul pierderilor de sarcina pentru pila barajului ;
= 0.7 ;

Hd
coeficient de contractie care se calculeaza cu formula : =10.2 b

b latimea plotului ;
b = 10 15 m ; b = 14 m
bp latimea pilei ;
bp = 2 5 m ; bp = 3 m

=10.2 0.7

2
=0.98
14

136

Lc =

0.48 2 9.81 2

3
2

=2 2.61[m]

Se va calcula :
lungimea efectiva :
L
Lef = c

Lef =

Lc 22.61
=
=23 . 1 24 [m]

0.98

lungimea frontului deversorului :


Ld =Lef +b p
Ld =Lef +b p=24.00+3=27.00[m]

Calcululhidraulic al lucrarilor de disipareaenergiei


CFR = CFB + t = 190 + 5 = 195 mdM
CR = CFR + tr = 195 + 2 = 197 mdM
CFB = 190 mdM
t ( 2 5 ) m t = 5 m
tr ( 1 2 ) m tr = 2 m
CB = CT RS RF = 200 5 3 = 192mdM
D = CA CB = CT CB = 200 192 = 8 [ m ]
p = NRN - CB = 253.90 192 = 60.4[ m ]
NRN = 252.4 mdM

s ml
m3 /
Q
q=
B
unde :
B = Ld lungimeafrontuluideversant
Q = v Lef Hd
v = 2.51 [ m/s ]
Hd inaltimeadeversorului
B = Ld = 27.00 [ m ]
Q = v Lef Hd = 2.51 24.00 2 = 116.23 [ m3/s ]
s ml
m3 /
Q 116.23
q= =
=4.30
B 31.40 27

y 1=
2 g ( p+h1 y1 )
= 0.27 1.00 Coeficient de vitezafunctie de debitul specific q si de inaltimeadeversanta
p.
= 1.10 1.20 - Coeficientadimensional care tine cont de distributianeuniforma a vitezelor
in sectiuni, la miscariturbulentesiuniforme in canalede formerectangulare.
* Ecuatia se rezolvaiterativ, cunoscand in primul pas de calculy1 din membruldrept = 0

y 1=
2 g ( p+h10)
Se determinacoeficientul de viteza prininterpolarein functie de debitul specific
q.cuajutorultabelului 1.10 din ConstructiiHidrotehnice , Popovici , astfel :
1 . 0.413
3.8
4 . 0.543

y 1=

= 0.57

4.3
1.2

=0.2 42
0.57 2 9.81 ( 60.4+20 )

Adancimeaconjugata y2 pentrusectiuneadreptunghiulara se determina cu relatia :


y1
y 2= ( 1+8 F 11 )
2
Unde :

F 1=

y 2=

q2
4.32
=
=133
.3
g y 31 9.81 0.2 423

0.2 42
( 1+ 8 133.31 ) =3. 95
2

Cu datele calculate se verificagradul de innecareks :


y2
k s=
D+ y 1
Daca :
ks = 1.05 1.10 , solutiaeste optima;
ks = 1.3 sau 1.4 , se producscaderiexcesive ale numarului Froude la intrarea in salt,
caurmare a efectuluiatenuat al salteleirelativgroase de apaasupracurentuluideversant,
reducandu-se astfelgradul dedisipare al energiei in salt. In acestcaz se
recomandareducereacoteibazinuluiluandmasuri;
ks<
1.05
,
saltulhidraulicaesteindepartatsi
se
recomandaadancireabazinuluidisipatorpentrurealizareaunui
grad
de
alunecaresatisfacator;
y2
3.95
k
=
=
=0.45 9 nu se verifica
s
Astfel :
D+ y 1 8+ 0.2 41

Dupapozitionareadefinitiva a lucrarilor in elevatie se calculeazalungimilecaracterisitice:


Lungimeabazinului :Lb = 0.8 Ls = 0.8 24.3 = 19.44 [ m ]
Lungimearizbermei :Lr= 2.5 Ls = 2.5 24.3 = 60.75 [ m ]
Lungimeasaltului :Ls = 6.15 y2 = 6.15 3.95 = 24.3 [ m ]