Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Transportul strugurilor = 100%


Materiale intrate
Struguri
TOTAL

Kg
850000
850000

Materiale ieire
Struguri
TOTAL

kg
850000
850000

2.Recepie struguri = 100%


Materiale intrate
Struguri
TOTAL

Kg
850000
850000

Materiale ieite
Struguri
Pierderi
TOTAL

kg
850000
0
850000

3. Sulfitarea strugurilor
Sulfitarea se face cu 36 mg SO2/kg struguri sub form de soluie 5%:
MS = cantitatea de struguri prelucrai [kg];
SO2 = cantitatea de soluie de SO2 de concentraie 5 % [kg];
MstrSO2= cantitatea de struguri sulfitai [kg].
MS + MSO2 = MstrSO2
Avand in vedere c struguri provin din recolte sntoase doza de SO2 stabilit este
de 60 mg\kg struguri din care 36 mg\kg se adaug in aceast etap iar 24 mg\kg se
adaug pe mustuial.
1 kg struguri.............................................36 mg SO2
850 000 kg struguri.....................................X kg SO2
100 kg sol SO2.........................................5kg SO2
Y kg sol SO2............................................. 30,6 kg SO2
MstrSO2 = 850 000+612 =850 612 Kg
Materiale intrate
struguri
SO2
Ap
TOTAL

Kg
850000
30.6
581.4
850612

Materiale ieite
Struguri sulfitai

kg
850612

TOTAL

850612

4. Zdrobitul si desciorchinatul
MstrSO2 = cantitatea de struguri sulfitai [Kg]
MSt = cantitatea de mustuial rezultat [Kg]
C = cantitatea de ciorchini eliminai (3,5 7%) [Kg]
P = pierderi la operaia de zdrobire-desciorchinare (0,10,2%) [Kg]
MstrSO2= Mst+C+P
Mst= MstrSO2CP
P=0,1%* 850612 = 850.612 kg
C= MstrSO2 * 0.05= 850612* 0.05 = 42530.6 kg
Mst = MstrSO2CP = 850612 - 42530,6 850,612 = 807230.788 kg

Materiale intrate
Struguri sulfitai

Kg
850612

TOTAL

850612

Materiale ieite
mustuial
ciorchini
Pierderi
TOTAL

Kg
807230.788
42530.6
850.612
850612.000

5. Separare must
Materiale intrate
mustuial

Kg
807230.788

TOTAL

Materiale ieite
must
botin

Kg
806619
611.788

TOTAL

807230.788

807230.788
6. Sulfitare mustuiala
Sulfitarea mustului se realizeaz cu 24 mg SO2/l must sub form de soluie 5%.
Mst= cantitatea de mustuial supus sulfitrii [kg];
SO2= cantitatea de soluie de SO2 de concentraie 5 % [kg];
Mst SO2= cantitate mustuial sulfitat [kg].
Mst+ SO2= Mst SO2
1 kg Mst.........................................24 mg SO2
806 619 kg Mst.............................X SO2 kg
x=19.4 kg SO2
100 kg sol SO2.........................................5kg SO2
Y kg sol SO2............................................. 19,4 kg SO2
y = 100*19.4/5 = 388 kg sol SO2 5%
Mst SO2=806 619 + 388 = 807 007 kg
Materiale intrate
Must
SO2
Ap
TOTAL

Kg
806619
19.4
388
807007

Materiale ieire
Mustuiala sulfitat

kg
807007

TOTAL

807007

7. Separare must ravac


MstSO2 = cantitate mustuial sulfitat [Kg]
B = cantitatea de mustuial scurs (botin) [Kg]
P = cantitatea de pierderi 0,1% [Kg]
MR = cantitatea de must ravac [Kg]
MT = cantitatea de must total [Kg]
= randament aplicat la mustuiala sulfitat in must la presare

MT = Mst SO2
MR = 60 70% din MT
B= Mst SO2 MR P
= 80 83,3 % prese cu funcionare continu;
= 83 % prese cu funcionare continu;
MT = 83% Mst SO2 = 83% 807 007 = 669 815,8 kg
MR = 70% MT = 70% 669 815,8 =468 871,1 Kg
P = Mst SO2 0,1% = 807 007 0,1% =807,1 Kg
B = Mst SO2 MR P = 807007 486 871,1 807,1 =337328.8 Kg
Materiale intrate
Mustuiala
sulfitat
TOTAL

Kg
807007

807007

Materiale ieite
Must ravac
Bostina
Pierderi
TOTAL

Kg
468871.1
337328.8
807.1
807007

8. Presare bostina
B = cantitate de botin [kg];
T = cantitate de tescovin rezultat la presare [kg];
MP = cantitatea de must de pres [kg];
P = cantitatea de pierderi 1% [kg].
MP = 30 40% MT
T = B Mp P
MPtotal = MP1 + MP2 + MP3
MP = 30% MT
Mp =30\100MT=0.30 X 807 007=242 102 kg
P = B*1/100= (337328.8*1)\100=3373.28kg
T =337328.8 242102 3373.28= 91853.52kg
MP1 =15%MT MP1 = (15\100)x 669 815,8=100 472,37kg
MP2= 10%MT MP2 = (10\100)x 669.815,8=66 981,58kg
MP3= 5%MT MP3 = (5\100)x 669.815,8=33 490,8kg
Materiale intrate

Kg

Materiale ieite

kg

Bostina

337328.8

Must presa

242102

Tescovina

91853.52

Pierderi

3373.28

TOTAL

337328.8

TOTAL

337328.8

9. Asamblare must
MA = cantitatea de must asamblat [Kg]
MP1 i P2 = cantitatea de must de pres [Kg]

MR = cantitatea de must ravac [Kg]


P = cantitatea de pierderi (0,1%) [Kg]
MA = MR + Mp1 + Mp2 P
P = 0,1% (MR + Mp1 + Mp2)
P = 0,1% (468 871,1 + 100 472,37 + 66 981,58) = 6 363,25 Kg
MA = 468 871,1 + 100 472,37 + 66 981,58 + 6 363,3 = 703863.369 Kg
Materiale intrate

Kg

Materiale ieite

kg

Must ravac

468871.1

Must asamblat

703863.369

Must presa

242102

Pierderi

7109.731

TOTAL

710973.1

TOTAL

710973.1

10. Limpezire must


ML= cantitatea de must limpezit [kg]
BU = cantitatea de burb 5% [kg]
MA= cantitatea de must asamblat [kg]
P= cantitatea de pierderi 0,2% [kg]
ML= MABU P
P = 0,2% 703863.369 = 1407.726 Kg
BU = 5% 703863.369= 35193.168 Kg
ML= 703863.369 1407.726 35193.168 =667262.47Kg
Materiale intrate

Kg

Materiale ieite

kg

Must ansamblat

703863.369

Must limpede

667262.47

Burba

35193.168

Pierderi

1407.729

TOTAL

703863.369

TOTAL

703863.369

9. Fermentatie alcoolic
ML = cantitatea de must limpezit introdus n fermentaia alcoolic [Kg]
Dj = cantitatea de drojdii selectionate adugate la aceast operaie [Kg]
Dj = (3 5)% ML
CO2 = cantitatea de CO2 rezultat n urma fermentaiei alcoolice [Kg]
V = cantitatea de vin rezultat in urma fermentaiei alcoolice a mustului [Kg]
P = apa evaporata [Kg]
P = (0,4 0,5)% (ML)
Considerm Dj = 4% ML i P = 0,4%
Dj = 4% 667262.47= 26690.498 Kg

P = 0,4% (667262.47) = 2669.0498 Kg


C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 + H2O + Q
MC6H12O6 = 12 6 + 12 1 + 6 16 = 180
MCO2 = 12 + 12 2 = 44
17g/l zahr .........................................1 % vol alcool
X .................................................... 11,5 % vol alcool
X = 195.5 g/l zahr
Pentru vin sec X = 195,5 + 4 = 199,5 g/l zahar
La 199,5 g zahar > = 1086 g/l
Zahar tota l (Zt) = continut zahar ML/
Zt =199 ,5 667262.47/1086 = 122577.2216 Kg
180 kg glucoza .........................................244 kg CO2
122577.2216Kg ...............................................X
X = 59926.6 Kg CO2
V = ML + Dj CO2 P
V = 667262.47+ 26690.498 59926.6 2669.0498 = 712 989 Kg
Materiale intrate
Must
Suspensie de drojdie

Kg
667262.47
26690.498

Materiale ieite
Vin
CO2
Apa evaporata

kg
631357.278
59926.64
2669.0498

TOTAL

693952.968

TOTAL

693952.9678

10. Pritocire
Vn = cantitatea de vin nou tras de pe drojdie [Kg]
D = cantitatea de drojdie ndeprtat la aceast operaie [Kg]
D = (5 6)% V
D = 5% V = 5% 631357.278= 31567.8639 Kg
Bilanul de materiale:
Vin = V D
Vn = 631357.278 31567.8639 = 599789.414 Kg
Materiale intrate
Vin:

kg
631357.278

TOTAL

631357.278

Materiale ieite
Vin:
Drojdie+prod. sec.
TOTAL

Kg
599789.414
31567.8639
631357.278

11. Limpezire suplimentara = 99%


Limpezirea suplimentar se realizeaz cu bentonit 20g/hl vin sub form de soluie 10%.
Mvin = 599789.414 kg
100 kg vin..20 g bentonit
599789.414vin kg vin..v g bentonit
v = g bentonit = *10-3 kg bentonit
100 kg soluie10 kg bentonit
W kg soluie.*10-3 kg bentonit
w = .kg suspensie bentonit 10%
M ap = w-v = kg/sarja ap
Materiale
intrate
Vin:
bentonit
ap

Kg

Materiale ieite

kg

599789.414
v
w-v

Vin:
Suspensie drojdie+
bentonit+
precipitat
TOTAL

0.99*599789.414
0.01*Mvin+v+(w-v)

TOTAL

12. Stabilizare = 99%


Vin stabilizat = Vin(et ant) * 0,99 = x kg/sarja vin stabilizat
M pierderi = Vin*0.01 = y kg/sarja
Materiale intrate
vin

kg
593791.5198

TOTAL

593791.5198

Materiale ieite
Vin stabilizat
pierderi
TOTAL

Kg
587853.6046
5937.915
593791.5198

13. Depozitare = 99,5%


Vin depozitat = M stabilizat*0.995 = 587853.6046 (et ant) * 0,995 = a kg vin depozitat
M pierderi = x (et ant )*0.005 = b kg/sarja
Materiale intrate
Vin stabilizat

kg

Materiale iesite

kg

587853.6046

Vin depozitat

584914.3365

TOTAL

pierderi
TOTAL

587853.6046

2939.26802
587853.6046

14. Maturare = 99%


Vin maturat = Vin(et ant) * 0,99 = w kg vin maturat
Mpierderi = Vin(et ant) * 0,005 = z kg/sarja
kg
Materiale intrate
Vin depozitat

Materiale iesite

584914.3365

TOTAL
584914.3365
15. Ambalare = 99,5%

Vin maturat
pierderi
TOTAL

kg
579065.1931
5849.14337
584914.3365

Vin ambalat = w(et ant) * 0,995 = x kg vin ambalat


Mpierderi = x(et ant) * 0,005 = z kg/sarja
kg

Materiale iesite

kg

Materiale intrate
Vin maturat

579065.1931

TOTAL

579065.1931

Vin ambalat
pierderi
TOTAL

576169.86
2895.325
579065.1931

V = x/1.01 = Ps l/sarja = 570 465 l vin


Randament
= 570465/850000*100= 67.11%

S-ar putea să vă placă și