Sunteți pe pagina 1din 1

Model

Formular de incrcare descrcare deseuri nepericuloase


Serie i numr 2015_

_MR

Date de identificare
TRANSPORTATOR

Data:

Caracteristici
deeuri:

Cantitate

Date privind punctul de


lucru unde se efectueaza

Date de identificare delegat si nr.


inmatriculare mijloc de transport
Soc. RER ECOLOGIC
SERVICE BUCURESTI
REBU S.A.

Incarcare

Categorii
deeuri

Tone

INCRCAREA

Coduri:
07 02 13
15 01 07

Mc
../plastic
../carton
../sticla

B-dui Tudor Vladimirescu


nr.35, sector 5,
J40/2819/1997
CUI 9357725
Cond auto..................................
Nr. auto......................................

nepericuloase nr.
LTM 0078991

Semnatura

Semnatura si
stampila

stocarii
temporare

Data la care expira licenta de


18.07.2016

Str. Siret, Nr.95, Et 1,


Sector 1
J40/2947/1994
CUI 5659410
Autorizatie de mediu
Nr. Data la care expira
autorizatia de mediu:
-

Destinat
colectarii
I _I

..

transport marfuri nepericuloase

Date de identificare
Expeditor:
MERCURY
RESEARCH SRL

Descriere
Plastic
Carton
Sticla

Licenta de transport marfuri

I_ I
Descrcare

Observaii

Date privind punctul de


lucru unde se efectueaza
DESCRCAREA

tratarii
I_I
_
valorificarii
II
eliminarii

Date de identificare
d estinatar

I_I
Str.................................
Autorizatie de mediu nr. .
Data la care expira
autorizatia de mediu

Semnatura si
stampila