Sunteți pe pagina 1din 47

Legea nr.

100/2016 privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 23/05/2016

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


CAPITOLUL I
Dispoziii generale
SECIUNEA 1
Obiect. Scop. Principii
Art. 1. - Prezenta lege reglementeaz modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrri i a
contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum i anumite
aspecte specifice n legtur cu executarea acestora.
Art. 2. - (1) Scopul prezentei legi l constituie:
a) promovarea concurenei ntre operatorii economici;
b) utilizarea resurselor n condiii de eficien, economicitate i eficacitate;
c) asigurarea integritii procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrri i de
concesiune de servicii;
d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrri i de concesiune
de servicii de ctre entitile contractante.
(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrri i de concesiune de
servicii sunt:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoaterea reciproc;
d) transparena;
e) proporionalitatea;
f) asumarea rspunderii.
Art. 3. - Prezenta lege nu aduce atingere responsabilitii autoritilor centrale, judeene i locale
de a decide cel mai bun mod de a administra executarea lucrrilor sau prestarea serviciilor, pentru a
asigura un nivel ridicat al calitii, siguranei i accesibilitii, egalitatea de tratament i promovarea
accesului universal la serviciile publice, precum i a drepturilor utilizatorilor cu privire la acestea, n
conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Art. 4. - Prezenta lege nu se aplic serviciilor de interes general fr caracter economic.
SECIUNEA a 2-a
Definiii
Art. 5. - (1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos semnific dup cum
urmeaz:
a) bunuri accesorii lucrrilor i serviciilor ce fac obiectul contractului de concesiune - bunurile care
sunt puse la dispoziia concesionarului de ctre entitile contractante, cu condiia ca acestea s fie
necesare pentru executarea lucrrilor sau furnizarea serviciilor;
b) candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare sau care a fost invitat
s participe la o procedur de atribuire a unei concesiuni;
c) cifra total de afaceri a concesionarului - cifra de afaceri generat de concesionar pe ntreaga
durat a contractului de concesiune, fr TVA;
d) concesionar - operator economic cruia i-a fost atribuit o concesiune;

e) concesiuni - contracte de concesiune de lucrri sau de concesiune de servicii;


f) construcie - rezultatul unui ansamblu de lucrri de construcii de cldiri sau de geniu civil, care
poate ndeplini prin el nsui o funcie economic sau tehnic;
g) contract de concesiune de lucrri - contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului
administrativ, ncheiat n scris, prin care una sau mai multe entiti contractante ncredineaz
executarea de lucrri unuia sau mai multor operatori economici, n care contraprestaia pentru
lucrri este reprezentat fie exclusiv de dreptul de a exploata rezultatul lucrrilor care fac obiectul
contractului, fie de acest drept nsoit de o plat;
h) contract de concesiune de servicii - contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului
administrativ, ncheiat n scris, prin care una sau mai multe entiti contractante ncredineaz
prestarea i gestionarea de servicii, altele dect executarea de lucrri prevzut la lit. g), unuia sau
mai multor operatori economici, n care contraprestaia pentru servicii este reprezentat fie exclusiv
de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept nsoit de o plat;
i) contract pe termen lung - contractul de concesiune ncheiat pe o durat de cel puin 5 ani, care
cuprinde durata de execuie a lucrrilor ori a construciei, dac acesta are o component care const
n execuia de lucrri ori a unei construcii, precum i durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel
nct contractantul s obin un profit rezonabil;
j) costurile investiiilor efectuate - costurile de realizare a investiiilor ce se impun pe ntreaga
durat a concesiunii (care includ, dup caz, costurile implicate n modificarea structurilor existente);
k) costurile n legtur cu exploatarea lucrrilor sau serviciilor - costurile de operare i ntreinere a
lucrrilor sau serviciilor, costuri suportate de concesionar pe durata contractului;
l) CPV - nomenclatorul de referin n domeniul achiziiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE)
nr. 2.195/2002 al Parlamentului European i al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul
comun privind achiziiile publice (CPV);
m) document al concesiunii - anunul de concesionare, documentaia de atribuire, precum i orice
document suplimentar emis de entitatea contractant sau la care aceasta face trimitere pentru a
descrie sau a stabili elementele concesiunii sau ale procedurii de atribuire;
n) documentaia de atribuire - documentul concesiunii care cuprinde cerinele, criteriile, regulile i
alte informaii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare complet, corect i
explicit cu privire la cerinele entitii contractante sau la elementele concesiunii, obiectul
contractului i modul de desfurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaiile tehnice sau
documentul descriptiv, condiiile contractuale propuse, formatele i modul de prezentare a
documentelor de ctre candidai/ofertani, informaiile privind obligaiile generale aplicabile
candidailor/ofertanilor, studiul de fundamentare;
o) drepturi exclusive - drepturi acordate de o autoritate competent prin orice act legislativ sau act
administrativ al crui efect const n limitarea exercitrii unei activiti relevante, dintre cele
prevzute n anexa nr. 2, la o singur entitate i care afecteaz capacitatea altor entiti de a
desfura o astfel de activitate;
p) drepturi speciale - drepturi acordate de o autoritate competent prin orice act legislativ sau act
administrativ al crui efect const n limitarea exercitrii unei activiti relevante, dintre cele
prevzute n anexa nr. 2, la dou sau mai multe entiti i care afecteaz substanial capacitatea altor
entiti de a desfura o astfel de activitate;
q) execuia de lucrri - reprezint fie exclusiv execuia, fie att proiectarea, ct i execuia de lucrri
n legtur cu una dintre activitile prevzute n anexa nr. 1, fie exclusiv execuia, fie att
proiectarea, ct i execuia unei construcii sau realizarea prin orice mijloace a unei construcii care
corespunde cerinelor stabilite de entitatea contractant care exercit o influen determinant
asupra tipului sau proiectrii construciei;
r) nchidere financiar - momentul la care concesionarul a ncheiat contractele de finanare cu
instituiile finanatoare, n vederea obinerii resurselor financiare necesare realizrii concesiunii;
s) ntreprindere public - persoana juridic ce desfoar activiti economice i asupra creia se
exercit direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaiilor financiare sau a
regulilor specifice prevzute n actul de nfiinare a ntreprinderii respective, influena dominant a

unei autoriti contractante n sensul art. 9; prezumia de exercitare a influenei dominante se aplic
n orice situaie n care, n raport cu o astfel de persoan, una sau mai multe autoriti contractante
n sensul art. 9 se afl, direct ori indirect, n cel puin unul dintre urmtoarele cazuri: dein
majoritatea capitalului subscris, dein controlul majoritii voturilor asociate aciunilor emise de
ntreprindere sau pot numi n componena consiliului de administraie, a organului de conducere sau
de supraveghere mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia;
t) lucrri de geniu civil - lucrrile de construcii menionate n cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 i
45.25 din anexa nr. 1, cu excepia celor care au ca obiect construcia de cldiri;
u) mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digital i
stocare a datelor emise, transmise i recepionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte
mijloace electromagnetice;
v) ofertant - orice operator economic care a depus o ofert n cadrul unei proceduri de atribuire;
w) ofert - actul juridic prin care operatorul economic i manifest voina de a se angaja din punct
de vedere juridic ntr-un contract de concesiune format din propunere financiar i propunere
tehnic i care, mpreun cu prevederile corespunztoare ale documentaiei de atribuire, cuprinde
condiiile n care se ncheie contractul de concesiune;
x) operator economic - orice persoan fizic sau juridic, de drept public sau de drept privat, sau
grup ori asociere, inclusiv temporar, de astfel de persoane, care ofer pe pia, n mod licit,
executarea de lucrri i/sau a unei construcii, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
y) organisme de drept public - orice entiti, altele dect cele prevzute la art. 9 lit. a), care
ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii: sunt nfiinate pentru a satisface nevoi de interes
general, fr caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare, au
personalitate juridic i sunt finanate, n majoritate, de ctre autoritile prevzute la art. 9 lit. a) sau
de ctre alte organisme de drept public ori se afl n subordinea, sub autoritatea sau n coordonarea
ori controlul unei autoriti prevzute la art. 9 lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai
mult de jumtate dintre membrii consiliului de administraie sau ai organului de conducere ori de
supraveghere sunt numii de ctre o autoritate prevzut la art. 9 lit. a) sau de ctre un alt organism
de drept public;
z) persoane cu funcii de decizie - conductorul entitii contractante, membrii organelor
decizionale ale entitii contractante ce au legtur cu procedura de atribuire, precum i orice alte
persoane din cadrul entitii contractante ce pot influena coninutul documentelor concesiunii
i/sau desfurarea procedurii de atribuire;
aa) scris() sau n scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus i
comunicat ulterior, inclusiv informaii transmise i stocate prin mijloace electronice;
bb) servicii de interes general fr caracter economic - servicii furnizate fr contraprestaie, cum
ar fi cele care constituie prerogativele tradiionale ale statului, respectiv poliia, justiia i sistemele
obligatorii de securitate social, precum i alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fr caracter
economic, potrivit criteriilor din jurisprudena Curii de Justiie a Uniunii Europene;
cc) Sistem electronic de achiziii publice - SEAP - desemneaz sistemul informatic de utilitate
public, accesibil prin internet, la o adres dedicat, utilizat n scopul aplicrii prin mijloace
electronice a procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune;
dd) solicitare de participare - solicitare transmis de operatorul economic mpreun cu
documentele necesare n vederea ndeplinirii cerinelor de calificare n prima etap n cadrul unei
proceduri de dialog competitiv;
ee) specificaii tehnice - cerine, prescripii, caracteristici de natur tehnic ce permit fiecrui
serviciu sau fiecrei lucrri s fie descris(), n mod obiectiv, ntr-o manier corespunztoare
ndeplinirii necesitii entitii contractante;
ff) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European;
gg) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de concesiune i
care execut i/sau furnizeaz anumite pri ori elemente ale lucrrilor sau ale construciei i/sau
presteaz anumite servicii ce reprezint activiti care fac parte din obiectul contractului de

concesiune, rspunznd n faa contractantului de organizarea i derularea tuturor etapelor necesare


n acest scop;
hh) tarif de utilizare - tarif pltit direct de utilizatorii finali pentru serviciul furnizat de ctre
concesionar;
ii) TFUE - Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene;
jj) tratate - Tratatul privind Uniunea European i Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene;
kk) zile - zile calendaristice, cu excepia cazurilor n care se prevede expres c sunt zile lucrtoare.
(2) Termenele prevzute n cuprinsul prezentei legi se calculeaz conform urmtoarelor reguli:
a) la calculul unui termen exprimat n zile, luni sau ani de la un anumit eveniment sau act ori
aciune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori aciune nu se ia n considerare;
b) cu aplicarea n mod corespunztor a dispoziiilor lit. a) i d), termenul exprimat n zile ncepe s
curg la nceputul primei ore a primei zile a termenului i se ncheie la expirarea ultimei ore a ultimei
zile a termenului;
c) cu aplicarea n mod corespunztor a dispoziiilor lit. a) i d), termenul exprimat n luni sau ani
ncepe s curg la nceputul primei ore a primei zile a termenului i se ncheie la expirarea ultimei ore
a zilei care reprezint ziua din ultima lun sau an corespunztoare zilei n care a nceput s curg
termenul; dac, n cazul termenului exprimat n luni sau ani, n luna n care se ncheie termenul nu
exist o zi corespunztoare zilei n care a nceput s curg termenul, termenul se ncheie la expirarea
ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;
d) dac ultima zi a unui termen exprimat n zile, luni sau ani este o zi de srbtoare legal, duminic
sau smbt, termenul se ncheie la expirarea ultimei ore a urmtoarei zile lucrtoare;
e) la calculul unui termen exprimat n zile lucrtoare se aplic n mod corespunztor dispoziiile lit.
a), b) i d), cu deosebirea c zilele nelucrtoare din cadrul termenului nu se iau n considerare.
SECIUNEA a 3-a
Domeniul de aplicare
1. Riscul de operare
Art. 6. - (1) Atribuirea unei concesiuni de lucrri sau de servicii implic ntotdeauna transferul ctre
concesionar a unei pri semnificative a riscului de operare de natur economic, n legtur cu
exploatarea lucrrilor i/sau a serviciilor respective.
(2) Se consider c o parte semnificativ a riscului de operare a fost transferat atunci cnd
pierderea potenial estimat suportat de concesionar nu este una neglijabil.
(3) Riscul de operare este riscul care ndeplinete, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) este generat de evenimente care nu se afl sub controlul prilor la contractul de concesiune;
b) implic expunerea la fluctuaiile pieei;
c) ca efect al asumrii riscului de operare, concesionarului nu i se garanteaz, n condiii normale de
exploatare, recuperarea costurilor investiiilor efectuate i a costurilor n legtur cu exploatarea
lucrrilor sau a serviciilor.
(4) n sensul alin. (3), riscul de operare poate consta n:
a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea real pentru lucrrile sau serviciile care fac obiectul
concesiunii de lucrri sau de servicii;
b) fie riscul de ofert - riscul legat de furnizarea lucrrilor sau a serviciilor care fac obiectul
concesiunii de lucrri sau a concesiunii de servicii, n special riscul c furnizarea serviciilor nu va
corespunde cererii. Riscul de ofert poate fi mprit n riscul de construcie i riscul operaional legat
de disponibilitatea serviciilor atunci cnd construcia i operarea constituie cele dou mari faze ale
proiectului de concesiune;
c) fie ambele riscuri, de cerere i de ofert.
Art. 7. - (1) n orice situaie n care o entitate contractant intenioneaz s realizeze un proiect prin
atribuirea unui contract pe termen lung, care s cuprind fie executarea de lucrri i operarea
rezultatului lucrrilor, fie prestarea, gestionarea i operarea de servicii, entitatea contractant are

obligaia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra necesitatea i


oportunitatea realizrii proiectului n acest mod.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i n cazul n care proiectul pe termen lung presupune crearea unei
societi avnd ca acionari operatorul economic, pe de o parte, i entitatea contractant, pe de alt
parte.
(3) Studiul de fundamentare prevzut la alin. (1) se bazeaz pe un studiu de fezabilitate n cazul
proiectelor implicnd executarea de lucrri.
(4) Prin hotrre, Guvernul poate stabili, dup caz, ca studiul de fundamentare prevzut la alin. (1)
s fie analizat i aprobat de ctre o autoritate competent, n considerarea interesului public al
proiectului.
Art. 8. - (1) Prin studiul de fundamentare prevzut la art. 7 alin. (1) entitatea contractant are
obligaia s analizeze dac atribuirea contractului implic transferul unei pri semnificative a riscului
de operare ctre operatorul economic.
(2) n cazul n care, ca urmare a analizei prevzute la alin. (1), entitatea contractant constat c o
parte semnificativ a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, va fi transferat
operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, urmnd a se aplica
prevederile prezentei legi.
(3) n cazul n care, ca urmare a analizei prevzute la alin. (1), entitatea contractant constat c o
parte semnificativ a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, nu va fi transferat
operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziie public sau contract
sectorial, dup caz.
2. Entiti contractante
Art. 9. - Au calitatea de autoriti contractante, n sensul prezentei legi:
a) autoritile i instituiile publice centrale sau locale;
b) organismele de drept public;
c) asocierile care cuprind cel puin o autoritate contractant dintre cele prevzute la lit. a) sau b).
Art. 10. - (1) Au calitatea de entiti contractante, n sensul prezentei legi, urmtoarele entiti, cu
condiia s exercite una dintre activitile prevzute n anexa nr. 2 i s atribuie un contract de
concesiune pentru exercitarea uneia dintre activitile respective:
a) autoritile contractante;
b) ntreprinderile publice;
c) oricare subiecte de drept, altele dect cele prevzute la lit. a) i b), care funcioneaz pe baza
unor drepturi exclusive sau speciale acordate pentru exercitarea uneia dintre activitile prevzute n
anexa nr. 2.
(2) Prin excepie, nu constituie drepturi exclusive sau speciale, n sensul art. 5 alin. (1) lit. o) i p),
drepturile acordate prin proceduri n care s-a asigurat o publicitate adecvat i n care acordarea
drepturilor respective s-a bazat pe criterii obiective, cum ar fi:
a) proceduri de atribuire cu publicarea unui anun de participare/unei invitaii prealabile la o
procedur concurenial de ofertare, prevzute n legea privind achiziiile publice, legea privind
achiziiile sectoriale sau n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea
anumitor contracte de achiziii publice n domeniile aprrii i securitii, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 195/2012, sau n prezenta lege;
b) proceduri prin care se asigur un nivel adecvat de transparen prealabil pentru acordarea de
autorizaii pe baza unor criterii obiective, prevzute de Legea energiei electrice i a gazelor naturale
nr. 123/2012, cu modificrile i completrile ulterioare, Ordonana de urgen a Guvernului nr.
13/2013 privind serviciile potale, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 187/2013,
Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, sau Regulamentul (CE) nr.
1.370/2007 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile
publice de transport feroviar i rutier de cltori i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69
i nr. 1.107/70 ale Consiliului;

c) orice alte proceduri organizate pe baza unor criterii obiective prin care se asigur un nivel
adecvat de transparen prealabil i pentru care s-a asigurat publicitatea corespunztoare.
3. Pragul valoric i modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrri sau a concesiunii de
servicii
Art. 11. - (1) Procedurile de atribuire prevzute de prezenta lege se aplic concesiunilor de lucrri
sau concesiunilor de servicii a cror valoare, fr TVA, este egal sau mai mare dect pragul valoric
de 23.227.215 lei.
(2) Concesiunile de lucrri sau concesiunile de servicii a cror valoare este mai mic dect pragul
valoric prevzut la alin. (1) se atribuie, cu respectarea principiilor generale prevzute la art. 2 alin. (2),
n condiiile i potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare a
prevederilor prezentei legi.
Art. 12. - (1) Valoarea unei concesiuni de lucrri sau a unei concesiuni de servicii este cifra total de
afaceri a concesionarului generat pe durata contractului, fr TVA, n schimbul lucrrilor i serviciilor
care fac obiectul concesiunii, precum i pentru bunurile accesorii acestor lucrri i servicii.
(2) Valoarea unei concesiuni de lucrri sau a unei concesiuni de servicii se estimeaz de ctre
entitatea contractant nainte de iniierea procedurii de atribuire i este valabil la momentul iniierii
procedurii de atribuire prin transmiterea spre publicare a anunului de concesionare sau a anunului
de intenie n cazul concesiunii de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevzute n anexa nr. 3.
(3) n sensul dispoziiilor alin. (1), n cazul n care valoarea concesiunii de lucrri sau a concesiunii de
servicii n momentul atribuirii contractului de concesiune este mai mare cu peste 20% dect valoarea
sa estimat la momentul iniierii procedurii de atribuire, se va considera c estimarea valabil este
cea rezultat la momentul atribuirii contractului de concesiune.
Art. 13. - (1) Entitatea contractant calculeaz valoarea estimat a concesiunii de lucrri sau a
concesiunii de servicii utiliznd o metod obiectiv ce trebuie specificat n documentaia de
atribuire, prin raportare, n special, la urmtoarele:
a) valoarea oricrei forme de opiune sau de prelungire a duratei concesiunii de lucrri sau a
concesiunii de servicii;
b) venitul din achitarea onorariilor i a amenzilor de ctre utilizatorii lucrrilor/serviciilor, altele
dect cele colectate n numele entitii contractante;
c) plile sau orice avantaje financiare, sub orice form, efectuate de ctre entitatea contractant
sau de ctre orice alt entitate public n favoarea concesionarului, inclusiv compensaia pentru
respectarea obligaiei de serviciu public i subveniile publice de investiii;
d) valoarea granturilor sau a oricror avantaje financiare, sub orice form, primite de la teri pentru
executarea concesiunii de lucrri sau a concesiunii de servicii;
e) venitul din vnzarea oricror active care fac parte din concesiunea de lucrri sau din concesiunea
de servicii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al bunurilor proprietate
public;
f) valoarea tuturor bunurilor i serviciilor care sunt puse la dispoziia concesionarului de ctre
entitile contractante, cu condiia ca acestea s fie necesare pentru executarea lucrrilor sau
furnizarea serviciilor;
g) orice premiu sau plat acordat candidailor/ofertanilor.
(2) Entitatea contractant nu are dreptul de a utiliza o anumit metod de calcul al valorii estimate
a unei concesiuni de lucrri sau a unei concesiuni de servicii cu scopul de a evita aplicarea
procedurilor de atribuire prevzute de prezenta lege.
(3) Entitatea contractant nu are dreptul de a diviza o concesiune de lucrri sau o concesiune de
servicii, astfel nct aceasta s aib ca efect neaplicarea procedurilor prevzute de prezenta lege, cu
excepia situaiilor justificate de motive obiective.
Art. 14. - (1) n cazul n care o construcie preconizat sau un serviciu preconizat poate duce la
atribuirea contractelor de concesiune pe loturi separate, valoarea estimat a concesiunii de lucrri

sau a concesiunii de servicii se determin lund n considerare valoarea global estimat a tuturor
loturilor.
(2) n cazul n care valoarea global estimat a tuturor loturilor este egal sau mai mare dect
pragul valoric prevzut la art. 11 alin. (1), procedurile de atribuire prevzute de prezenta lege se
aplic pentru atribuirea fiecrui lot.
4. Revizuirea pragului valoric
Art. 15. - (1) Pragul valoric prevzut la art. 11 alin. (1) se revizuiete de ctre Comisia European
conform regulilor i procedurilor corespunztoare prevzute la art. 9 din Directiva 2014/23/UE a
Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de
concesiune.
(2) De la data intrrii n vigoare a oricrui prag valoric revizuit de ctre Comisia European conform
regulilor i procedurilor corespunztoare prevzute la art. 9 din Directiva 2014/23/UE a
Parlamentului European i a Consiliului, pragul valoric prevzut la art. 11 alin. (1) sau orice prag
revizuit anterior se nlocuiete cu pragul astfel revizuit, iar orice referire sau trimitere din cuprinsul
prezentei legi la pragul prevzut la art. 11 alin. (1) este neleas ca referire sau trimitere la pragul
corespunztor astfel revizuit.
(3) Agenia Naional pentru Achiziii Publice, denumit n continuare ANAP, public pe propria
pagin de internet pragul valoric stabilit de ctre Comisia European conform regulilor i procedurilor
corespunztoare prevzute la art. 9 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European i a
Consiliului, la data intrrii n vigoare a acestuia.
SECIUNEA a 4-a
Durata concesiunii de lucrri sau a concesiunii de servicii
Art. 16. - (1) Durata contractelor de concesiune este limitat, n scopul evitrii denaturrii
concurenei. Entitatea contractant estimeaz durata concesiunii pe baza lucrrilor sau a serviciilor
solicitate.
(2) Pentru concesiunile de lucrri sau concesiunile de servicii a cror durat estimat este mai mare
de 5 ani, durata maxim a concesiunii nu poate depi timpul estimat n mod rezonabil necesar
concesionarului pentru a obine un venit minim care s permit recuperarea costurilor investiiilor
efectuate, a costurilor n legtur cu exploatarea lucrrilor sau a serviciilor, precum i a unui profit
rezonabil.
SECIUNEA a 5-a
Reguli de atribuire a contractelor mixte
1. Contracte mixte
Art. 17. - (1) Contractele care au ca obiect att concesiunea de lucrri, ct i concesiunea de servicii
se atribuie n conformitate cu dispoziiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de concesiune care
caracterizeaz scopul principal al contractului.
(2) n cazul concesiunilor mixte care au ca obiect att servicii sociale sau alte servicii specifice,
prevzute n anexa nr. 3, ct i alte servicii, scopul principal al contractului se determin n funcie de
cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor respective.
Art. 18. - (1) n cazul contractelor mixte care au ca obiect att elemente pentru care se aplic
dispoziiile prezentei legi, ct i alte elemente pentru care se aplic dispoziiile altor acte normative,
iar diferitele pri ale contractului sunt n mod obiectiv separabile, entitatea contractant are dreptul
de a alege ntre a atribui contracte distincte pentru prile separate i a atribui un singur contract.
(2) n cazul n care, potrivit prevederilor alin. (1), entitatea contractant alege s atribuie contracte
distincte pentru prile separate, regimul juridic i actul normativ care se aplic atribuirii fiecruia

dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate n funcie de caracteristicile fiecrei pri
avute n vedere.
(3) n cazul n care, potrivit prevederilor alin. (1), entitatea contractant alege s atribuie un singur
contract, cu excepia situaiei n care sunt aplicabile dispoziiile alin. (4) sau ale art. 19, atribuirea
contractului mixt se realizeaz potrivit dispoziiilor prezentei legi, indiferent de valoarea prilor care,
dac ar fi cuprinse n contracte separate, ar fi supuse unui regim juridic diferit i indiferent de actul
normativ care s-ar aplica prilor respective.
(4) n cazul contractelor mixte care au ca obiect att elemente de concesiuni, ct i elemente de
achiziie public, n sensul legii privind achiziiile publice, sau de achiziie sectorial, n sensul legii
privind achiziiile sectoriale, contractul mixt se atribuie n conformitate cu prevederile legii privind
achiziiile publice, respectiv ale legii privind achiziiile sectoriale.
(5) n cazul contractelor mixte care au ca obiect att elemente pentru care se aplic dispoziiile
prezentei legi, ct i alte elemente pentru care se aplic dispoziiile altor acte normative, iar diferitele
pri ale contractului nu sunt n mod obiectiv separabile, contractul este atribuit potrivit actului
normativ aplicabil obiectului principal al contractului.
(6) n sensul alin. (5), n cazul n care contractul mixt implic att elemente ale unei concesiuni de
servicii, ct i elemente ale unui contract de furnizare de produse, obiectul principal se determin n
funcie de cea mai ridicat valoare estimat a serviciilor sau a bunurilor respective.
2. Contracte mixte care implic aspecte legate de aprare sau securitate
Art. 19. - (1) n cazul contractelor mixte care au ca obiect att elemente ale unei concesiuni de
lucrri sau ale unei concesiuni de servicii pentru care se aplic dispoziiile prezentei legi, ct i
achiziii sau alte elemente pentru care se aplic dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte
normative/memorandumuri emise n temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012, iar diferitele pri ale
unui anumit contract mixt sunt n mod obiectiv separabile, entitatea contractant are dreptul de a
alege ntre a atribui contracte distincte pentru prile separate i a atribui un singur contract.
(2) n cazul n care, potrivit prevederilor alin. (1), entitatea contractant alege s atribuie contracte
distincte pentru prile separate, regimul juridic i actul normativ care se aplic atribuirii fiecruia
dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate n funcie de caracteristicile fiecrei pri
avute n vedere.
(3) n cazul n care, potrivit prevederilor alin. (1), entitatea contractant alege s atribuie un singur
contract, pentru stabilirea regimului juridic i a actului normativ aplicabile atribuirii contractului
respectiv se aplic urmtoarele criterii, cu condiia ca atribuirea unui singur contract s fie justificat
de motive obiective:
a) atunci cnd o parte a contractului face obiectul actelor normative/memorandumurilor emise n
temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit fr aplicarea dispoziiilor prezentei
legi;
b) atunci cnd o parte a contractului face obiectul dispoziiilor Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi
atribuit fie n conformitate cu dispoziiile prezentei legi, fie cu dispoziiile Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012.
(4) n cazul n care, n legtur cu un anumit contract, sunt aplicabile att dispoziiile alin. (3) lit. a),
ct i cele ale alin. (3) lit. b), se aplic dispoziiile alin. (3) lit. a).
(5) Decizia de a atribui un singur contract nu poate fi luat de entitatea contractant n scopul
exceptrii unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012.
(6) n cazul contractelor mixte care au ca obiect att elemente ale unei concesiuni pentru care se
aplic dispoziiile prezentei legi, ct i achiziii sau alte elemente pentru care se aplic dispoziiile

Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri emise n temeiul art. 20 alin. (3) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
195/2012, iar diferitele pri ale unui anumit contract mixt nu sunt n mod obiectiv separabile:
a) contractul poate fi atribuit fr aplicarea prezentei legi, n cazul n care contractul include
elemente n legtur cu situaiile prevzute la art. 346 din TFUE; sau, n caz contrar,
b) contractul poate fi atribuit n conformitate cu prevederile prezentei legi sau ale Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012.
3. Concesiuni de lucrri sau concesiuni de servicii care acoper att activitile prevzute n anexa
nr. 2, ct i alte activiti
Art. 20. - (1) Prin excepie de la prevederile art. 18, n cazul contractelor care acoper att activiti
prevzute n anexa nr. 2, ct i alte activiti, entitile contractante au dreptul de a alege ntre a
atribui contracte distincte pentru prile separate i a atribui un singur contract.
(2) n cazul n care, potrivit prevederilor alin. (1), entitile contractante aleg s atribuie contracte
separate, regimul juridic i actul normativ aplicabile atribuirii fiecruia dintre aceste contracte sunt
cele determinate de caracteristicile fiecrei activiti avute n vedere.
(3) n cazul n care, potrivit prevederilor alin. (1), entitile contractante aleg s atribuie un singur
contract, se aplic prevederile art. 21. Prin excepie, dac una dintre activiti implic aspecte legate
de aprare i de securitate, se aplic prevederile art. 22 i art. 23.
(4) Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe contracte distincte nu poate fi luat de
entitatea contractant n scopul exceptrii atribuirii unui contract sau a unor contracte de la
aplicarea prevederilor prezentei legi, ale legii privind achiziiile publice sau ale legii privind achiziiile
sectoriale.
Art. 21. - (1) n cazul contractelor care acoper mai multe activiti prevzute n anexa nr. 2, ct i
alte activiti, regimul juridic i actul normativ aplicabile se stabilesc n funcie de activitatea
principal.
(2) n cazul contractelor n privina crora este n mod obiectiv imposibil s se stabileasc activitatea
principal, regimul juridic i actul normativ aplicabile se stabilesc prin aplicarea urmtoarelor criterii:
a) dac una dintre activiti face obiectul dispoziiilor prezentei legi aplicabile autoritilor
contractante, iar cealalt face obiectul celor aplicabile entitilor contractante, contractul se atribuie
conform dispoziiilor prezentei legi aplicabile autoritilor contractante;
b) dac una dintre activiti face obiectul prezentei legi, iar cealalt activitate face obiectul legii
privind achiziiile publice, contractul se atribuie conform dispoziiilor legii privind achiziiile publice;
c) dac una dintre activiti face obiectul prezentei legi, iar cealalt activitate nu intr sub incidena
prezentei legi, a legii privind achiziiile publice sau a legii privind achiziiile sectoriale, contractul se
atribuie conform dispoziiilor prezentei legi.
4. Concesiuni de lucrri sau concesiuni de servicii care acoper att activiti prevzute n anexa
nr. 2, ct i activiti care implic aspecte legate de aprare sau de securitate
Art. 22. - (1) Prin excepie de la prevederile art. 19, n cazul contractelor care vizeaz att activiti
prevzute n anexa nr. 2, ct i activiti care implic aspecte legate de aprare sau de securitate,
entitile contractante au dreptul de a alege ntre a atribui contracte distincte pentru prile separate
i a atribui un singur contract.
(2) n cazul n care, potrivit prevederilor alin. (1), entitile contractante aleg s atribuie contracte
separate, regimul juridic i actul normativ aplicabile atribuirii fiecruia dintre aceste contracte sunt
cele determinate de caracteristicile fiecrei activiti avute n vedere.
(3) n cazul n care, potrivit prevederilor alin. (1), entitile contractante aleg s atribuie un singur
contract, se aplic prevederile art. 23, cu condiia ca atribuirea unui singur contract s fie justificat
de motive obiective.

(4) Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe contracte distincte nu poate fi luat de
entitatea contractant n scopul exceptrii unui contract sau a unor contracte de la aplicarea
prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 195/2012.
Art. 23. - (1) n cazul contractelor care vizeaz o activitate care face obiectul prezentei legi i o alt
activitate care face obiectul actelor normative/memorandumurilor emise n temeiul art. 20 alin. (3)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite fr aplicarea dispoziiilor prezentei legi.
(2) n cazul contractelor care vizeaz o activitate care face obiectul prezentei legi i o alt activitate
care face obiectul dispoziiilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite n conformitate cu
dispoziiile prezentei legi sau cu dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 114/2011,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012.
(3) n cazul contractelor prevzute la alin. (2), care includ achiziii sau alte elemente reglementate
de actele normative/memorandumurile emise n temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012, contractele
pot fi atribuite fr aplicarea dispoziiilor prezentei legi.
(4) Dispoziiile alin. (2) nu aduc atingere pragurilor i excepiilor prevzute de dispoziiile
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
195/2012.
SECIUNEA a 6-a
Situaii speciale
1. Servicii sociale i alte servicii specifice
Art. 24. - n cazul atribuirii unei concesiuni care are ca obiect servicii sociale i alte servicii specifice,
prevzute n anexa nr. 3, obligaia de a aplica prezenta lege se limiteaz la prevederile art. 63 alin. (2)
i art. 66 alin. (2).
2. Concesiuni rezervate
Art. 25. - (1) Entitatea contractant are dreptul de a stabili ca participarea la procedura de atribuire
s fie permis doar unitilor protejate autorizate prevzute de Legea nr. 448/2006 privind protecia
i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, i ntreprinderilor sociale de inserie prevzute de Legea nr. 219/2015 privind economia
social sau de a stabili ca executarea contractelor de concesiune s se realizeze n contextul unor
programe de angajare protejat, cu condiia ca un procent de cel puin 30% dintre angajaii implicai
n cadrul acestor uniti protejate autorizate, ntreprinderi sociale de inserie sau programe de
angajare protejat s fie persoane cu dizabiliti sau persoane defavorizate.
(2) n cazul n care entitatea contractant decide s aplice dispoziiile alin. (1), aceast decizie
trebuie precizat explicit n anunul de concesionare sau, n cazul concesiunii de servicii sociale i alte
servicii specifice, prevzute la art. 24, n anunul de intenie.
3. Servicii de cercetare i de dezvoltare
Art. 26. - Prezenta lege se aplic contractelor de concesiune de servicii care au ca obiect prestarea
de servicii de cercetare i de dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse ntre 73000000-2 i
73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5 doar dac sunt ndeplinite, n mod cumulativ,
urmtoarele condiii:
a) rezultatele sunt destinate, n mod exclusiv, entitii contractante, pentru uz propriu n
exercitarea propriei activiti;

b) serviciul prestat este remunerat n totalitate de ctre entitatea contractant.


CAPITOLUL II
Exceptri
SECIUNEA 1
Exceptri aplicabile concesiunilor de lucrri sau concesiunilor de servicii atribuite de entitile
contractante
Art. 27. - (1) Prezenta lege nu se aplic:
a) concesiunilor de servicii atribuite unei entitii contractante, n sensul art. 10 alin. (1) lit. a), sau
unei asocieri a acestora, n baza unui drept exclusiv acordat n baza unor acte legislative sau
administrative, n conformitate cu principiile TFUE;
b) concesiunilor de servicii atribuite unui operator economic, n baza unui drept exclusiv acordat n
conformitate cu principiile TFUE i cu actele juridice ale Uniunii Europene care stabilesc norme
comune privind accesul pe pia, aplicabile activitilor prevzute n anexa nr. 2;
c) concesiunilor de servicii de transport aerian acordate n baza unei licene de operare n sensul
Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 24 septembrie
2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene n Comunitate;
d) concesiunilor de servicii publice de transport de cltori, n sensul Regulamentului (CE) nr.
1.370/2007 al Parlamentului European i al Consiliului.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1) lit. b), dac actele juridice ale Uniunii Europene care
stabilesc norme comune privind accesul pe pia aplicabile activitilor prevzute n anexa nr. 2 nu
prevd obligaii de transparen specifice activitilor respective, se aplic prevederile art. 66.
(3) ANAP are obligaia de a informa Comisia European cu privire la drepturile exclusive acordate
pentru exercitarea uneia dintre activitile prevzute n anexa nr. 2, n termen de o lun de la
acordarea dreptului respectiv.
SECIUNEA a 2-a
Exceptri aplicabile concesiunilor de lucrri sau concesiunilor de servicii organizate conform unor
norme internaionale
Art. 28. - (1) Prezenta lege nu se aplic contractelor de concesiune pe care entitatea contractant
este obligat s le atribuie conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevzute n prezenta
lege, stabilite printr-un instrument juridic care creeaz obligaii de drept internaional public,
ncheiat, n conformitate cu tratatele, ntre Romnia i una sau mai multe ri tere sau subdiviziuni
ale acestora, organizaii internaionale, care vizeaz lucrri, produse sau servicii destinate
implementrii sau exploatrii n comun a unui proiect de ctre semnatari.
(2) Entitile contractante au obligaia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevzute la alin.
(1) existente n domeniul lor de activitate, ncheiate n conformitate cu tratatele.
(3) ANAP are obligaia de a comunica Comisiei Europene informaiile primite potrivit alin. (2).
(4) Prezenta lege nu se aplic contractelor de concesiune care sunt atribuite de entitatea
contractant n conformitate cu regulile n materie de achiziii stabilite de o organizaie
internaional sau de o instituie financiar internaional, n cazul n care contractele de concesiune
n cauz sunt finanate integral de organizaia sau instituia respectiv.
(5) n cazul contractelor de concesiune cofinanate n cea mai mare parte de o organizaie
internaional sau de o instituie financiar internaional, prile convin asupra procedurilor de
atribuire aplicabile.
(6) Prezenta lege nu se aplic contractelor de concesiune care implic aspecte de aprare i de
securitate naional i pe care entitatea contractant le atribuie unei organizaii internaionale.

SECIUNEA a 3-a
Exceptri aplicabile concesiunilor de lucrri sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de
aprare i de securitate
Art. 29. - (1) Prezenta lege se aplic atribuirii concesiunilor de lucrri sau concesiunilor de servicii n
domeniul aprrii i securitii, cu excepia situaiilor prevzute la art. 21 i art. 22 lit. a), c), d) i f)
din Ordonana de urgen nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
195/2012.
(2) Prezenta lege nu se aplic concesiunilor de lucrri sau concesiunilor de servicii n domeniul
aprrii i securitii naionale, care nu sunt exceptate potrivit prevederilor alin. (1), n msura n care
protecia intereselor eseniale de securitate ale statului nu poate fi garantat doar prin msuri mai
puin invazive, cum ar fi impunerea unor cerine n vederea protejrii caracterului confidenial al
informaiilor pe care entitatea contractant le pune la dispoziie n cadrul unei proceduri de atribuire
potrivit dispoziiilor prezentei legi.
(3) Prezenta lege nu se aplic concesiunilor de lucrri sau concesiunilor de servicii n domeniul
aprrii i securitii n legtur cu care este ndeplinit cel puin una dintre urmtoarele condiii:
a) atribuirea i executarea contractului de concesiune reprezint secrete de stat, n conformitate cu
dispoziiile legale privind protecia informaiilor clasificate;
b) atribuirea i executarea contractului de concesiune necesit impunerea, potrivit dispoziiilor
legale, a unor msuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese eseniale de securitate
ale statului, cu condiia ca acestea s nu poat fi garantate prin msuri mai puin invazive, cum ar fi
cerinele prevzute la alin. (2).
SECIUNEA a 4-a
Exceptri aplicabile contractelor de concesiune de servicii
Art. 30. - (1) Prezenta lege nu se aplic contractelor de concesiune de servicii care au ca obiect:
a) cumprarea sau nchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cldiri existente, alte
bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora;
b) cumprarea, dezvoltarea, producia sau coproducia de materiale pentru programe destinate
serviciilor media audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii media, sau contractelor pentru spaiu
de emisie ori furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;
c) servicii de arbitraj, mediere i alte forme de soluionare alternativ a disputelor;
d) oricare dintre serviciile juridice prevzute la alin. (3);
e) servicii financiare n legtur cu emisiunea, vnzarea, cumprarea sau transferul valorilor
mobiliare ori al altor instrumente financiare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 50 din
Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 26 iunie 2013 privind
cerinele prudeniale pentru instituiile de credit i societile de investiii i de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale bncilor centrale i operaiuni efectuate cu Fondul
European de Stabilitate Financiar i cu Mecanismul European de Stabilitate;
f) mprumuturi, indiferent dac sunt sau nu n legtur cu emisiunea, vnzarea, cumprarea sau
transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare;
g) servicii de aprare civil, protecie civil i prevenirea pericolelor, prestate de persoane fr scop
patrimonial i care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4,
75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 i 85143000-3, cu excepia serviciilor de
ambulan pentru transportul pacienilor;
h) serviciile de loterie n sensul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
i exploatarea jocurilor de noroc, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2010, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) n sensul alin. (1) lit. b):
a) noiunile serviciu media audiovizual i furnizor de servicii media au nelesurile prevzute la art. 1
pct. 1 i 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;

b) noiunea program cuprinde att programele avnd nelesul prevzut la art. 1 pct. 4 din Legea nr.
504/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, incluse ntr-un serviciu de programe de
televiziune, ct i programele incluse ntr-un serviciu de programe de radiodifuziune i materialele
pentru programe, iar noiunea de "material pentru programe" are acelai neles cu noiunea
program.
(3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt urmtoarele:
a) reprezentarea unui client de ctre un avocat n sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i
exercitarea profesiei de avocat, republicat, cu modificrile ulterioare, n cadrul unei proceduri de
arbitraj sau de mediere desfurate n faa unei instane naionale de arbitraj sau de mediere din
Romnia ori din alt stat sau n faa unei instane internaionale de arbitraj sau de mediere ori n
cadrul unor proceduri judiciare n faa instanelor de judecat sau a autoritilor publice naionale
din Romnia ori din alt stat sau n faa instanelor de judecat ori a instituiilor internaionale;
b) asisten i consultan juridic acordate de un avocat, anticipat sau n vederea pregtirii
oricreia dintre procedurile prevzute la lit. a) sau n cazul n care exist indicii concrete i o
probabilitate ridicat ca spea n legtur cu care sunt acordate asistena i consultana juridic s
fac obiectul unor astfel de proceduri;
c) servicii de certificare i autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit
dispoziiilor legale;
d) servicii juridice furnizate de fiduciari sau de administratori- sechestru ori alte servicii juridice
furnizate de entiti desemnate de o instan judectoreasc naional sau care sunt desemnai
potrivit dispoziiilor legale s ndeplineasc sarcini specifice sub supravegherea i controlul
instanelor judectoreti;
e) servicii prestate de executorii judectoreti.
SECIUNEA a 5-a
Exceptri specifice n domeniul comunicaiilor electronice
Art. 31. - (1) Prezenta lege nu se aplic contractelor de concesiune care au ca scop principal s
permit autoritilor contractante s furnizeze sau s exploateze reele publice de comunicaii
electronice sau s furnizeze ctre public unul sau mai multe servicii de comunicaii electronice.
(2) n sensul dispoziiilor alin. (1), noiunile reea public de comunicaii electronice i serviciu de
comunicaii electronice au nelesurile prevzute la art. 4 alin. (1) pct. 9 i 10 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaiile electronice, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 140/2012, cu modificrile i completrile ulterioare.
SECIUNEA a 6-a
Exceptri aplicabile concesiunilor de lucrri sau concesiunilor de servicii atribuite pentru
desfurarea unei Activiti relevante ntr-o ar ter
Art. 32. - Prezenta lege nu se aplic n cazul concesiunilor de lucrri sau concesiunilor de servicii
atribuite de entiti contractante pentru desfurarea activitilor relevante prevzute n anexa nr. 2
ntr-o ar ter, n condiiile n care n efectuarea respectivelor activiti nu intervine utilizarea fizic
a unei reele sau a unui areal geografic din Uniunea European.
SECIUNEA a 7-a
Exceptri aplicabile concesiunilor de lucrri sau concesiunilor de servicii atribuite unei ntreprinderi
afiliate
Art. 33. - (1) Prezenta lege nu se aplic atribuirii contractelor de concesiune:
a) de ctre o entitate contractant unei ntreprinderi afiliate;

b) de ctre o asociere de mai multe entiti contractante, format exclusiv cu scopul de a derula o
activitate prevzut n anexa nr. 2, unei ntreprinderi afiliate la una dintre entitile contractante
respective.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:
a) n cazul unei concesiuni de servicii, numai dac cel puin 80% din cifra medie de afaceri total n
domeniul serviciilor prestate de ntreprinderea afiliat, din ultimii 3 ani, provine din prestarea de
astfel de servicii pentru entitatea contractant sau pentru alte ntreprinderi cu care este afiliat;
b) n cazul unei concesiuni de lucrri, numai dac cel puin 80% din cifra medie de afaceri total n
domeniul lucrrilor executate de ntreprinderea afiliat, din ultimii 3 ani, provine din execuia de
astfel de lucrri pentru entitatea contractant sau pentru alte ntreprinderi cu care este afiliat.
(3) n sensul prevederilor alin. (1) i (2), ntreprindere afiliat reprezint orice persoan juridic ce
desfoar activiti economice i care intr, n conformitate cu prevederile legale referitoare la
consolidarea conturilor, n perimetrul de consolidare al entitii contractante sau orice persoan
juridic ce desfoar activiti economice i care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii:
a) entitatea contractant exercit, direct sau indirect, o influen dominant asupra sa;
b) exercit, direct sau indirect, o influen dominant asupra unei entiti contractante;
c) mpreun cu entitatea contractant se afl, direct sau indirect, sub influena dominant a unei
alte persoane care desfoar activiti economice, n virtutea dreptului de proprietate, a unei
participri financiare sau a regulilor care i reglementeaz activitatea.
Pentru noiunea de "influen dominant", prevederile art. 5 alin. (1) lit. s) se aplic n mod
corespunztor.
(4) n cazul n care, n funcie de data la care o ntreprindere afiliat a fost nfiinat sau i-a nceput
activitatea, cifra de afaceri nu este disponibil pentru ultimii 3 ani, este suficient ca ntreprinderea s
demonstreze c cifra de afaceri prevzut la alin. (2) lit. a) sau b) este credibil, n special prin
utilizarea previziunilor de afaceri.
(5) n cazul n care mai mult de o ntreprindere afiliat la entitatea contractant cu care formeaz
un grup economic furnizeaz servicii sau lucrri identice sau similare, procentajele prevzute la alin.
(2) se calculeaz lund n considerare cifra total de afaceri care rezult din prestarea de servicii sau
execuia de lucrri de ctre respectivele ntreprinderi afiliate.
(6) Entitile contractante au obligaia de a transmite ANAP sau Comisiei Europene, dac li se
solicit acest lucru, orice informaii cu privire la ntreprinderile i contractele de concesiune pentru
care s-au considerat aplicabile prevederile alin. (1) i (3).
SECIUNEA a 8-a
Exceptri aplicabile concesiunilor de lucrri sau concesiunilor de servicii atribuite unei asocieri de
mai multe entiti contractante sau unei entiti contractante care face parte dintr-o astfel de
asociere
Art. 34. - (1) Prezenta lege nu se aplic pentru atribuirea contractelor de concesiune:
a) de ctre o asociere de mai multe entiti contractante, nfiinat exclusiv cu scopul de a derula o
activitate prevzut n anexa nr. 2, uneia dintre entitile contractante respective;
b) de ctre o entitate contractant unei asocieri de entiti contractante din care ea nsi face
parte, nfiinat exclusiv cu scopul de a derula o activitate prevzut n anexa nr. 2.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dac asocierea a fost nfiinat pentru efectuarea
activitii n cauz pe o perioad de cel puin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a nfiinat
asocierea prevede c entitile contractante n cauz vor face parte din asocierea respectiv pentru o
perioad de cel puin 3 ani.
(3) Entitile contractante au obligaia de a transmite ANAP sau Comisiei Europene, dac li se
solicit acest lucru, orice informaii cu privire la contractele de concesiune pentru care s-au
considerat aplicabile prevederile alin. (1).

SECIUNEA a 9-a
Exceptri privind activitile care sunt expuse direct concurenei
Art. 35. - Prezenta lege nu se aplic n cazul concesiunilor de lucrri sau concesiunilor de servicii
atribuite de entitile contractante dac s-a stabilit c activitatea respectiv este expus direct
concurenei, n conformitate cu prevederile legii privind achiziiile sectoriale.
SECIUNEA a 10-a
Exceptri aplicabile concesiunilor de lucrri sau concesiunilor de servicii ncheiate ntre entiti din
sectorul public
Art. 36. - (1) Prezenta lege nu se aplic contractelor de concesiune atribuite de o entitate
contractant n sensul art. 10 alin. (1) lit. a) unei persoane juridice de drept privat sau de drept
public, n cazul n care sunt ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) entitatea contractant respectiv exercit asupra persoanei juridice n cauz un control similar
celui pe care l exercit asupra propriilor departamente sau servicii;
b) mai mult de 80% din activitile persoanei juridice controlate sunt efectuate n vederea
ndeplinirii sarcinilor care i sunt ncredinate de ctre entitatea contractant respectiv care o
controleaz sau de ctre alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractant;
c) nu exist participare privat direct la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepia
participaiilor care nu ofer controlul sau dreptul de veto, dar a cror existen este necesar potrivit
dispoziiilor legale, n conformitate cu tratatele, i care nu exercit o influen determinant asupra
persoanei juridice controlate.
(2) n sensul alin. (1) lit. a), se consider c entitatea contractant n sensul art. 10 alin. (1) lit. a)
exercit asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care l exercit asupra propriilor
departamente sau servicii, atunci cnd exercit o influen determinant att asupra obiectivelor
strategice, ct i asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control
poate fi exercitat i de o alt persoan juridic, ea nsi controlat n acelai mod de ctre entitatea
contractant respectiv.
(3) Excepia prevzut la alin. (1) se aplic i atunci cnd o persoan juridic controlat, care are
calitatea de entitate contractant n sensul art. 10 alin. (1) lit. a), atribuie o concesiune de lucrri sau
o concesiune de servicii entitii contractante care o controleaz sau unei alte persoane juridice
controlate de aceeai entitate contractant, cu condiia s nu existe participare privat direct la
capitalul persoanei juridice creia i se atribuie concesiunea de lucrri sau concesiunea de servicii, cu
excepia participaiilor care nu ofer controlul sau dreptul de veto, dar a cror existen este
necesar potrivit dispoziiilor legale, n conformitate cu tratatele, i care nu exercit o influen
determinant asupra persoanei juridice controlate.
(4) Prezenta lege nu se aplic nici contractelor de concesiune atribuite unei persoane juridice de
drept privat sau de drept public de ctre o entitate contractant n sensul art. 10 alin. (1) lit. a) care
nu exercit asupra acelei persoane juridice un control n sensul alin. (1), n cazul n care sunt
ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) entitatea contractant n sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercit n comun cu alte entiti
contractante asupra persoanei juridice n cauz un control similar celui pe care l exercit asupra
propriilor departamente sau servicii;
b) mai mult de 80% din activitile respectivei persoane juridice sunt efectuate n vederea
ndeplinirii sarcinilor care i sunt ncredinate de ctre entitile contractante care o controleaz sau
de ctre alte persoane juridice controlate de aceleai entiti contractante;
c) nu exist participare privat direct la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepia
participaiilor care nu ofer controlul sau dreptul de veto, dar a cror existen este necesar potrivit
dispoziiilor legale, n conformitate cu tratatele, i care nu exercit o influen determinant asupra
persoanei juridice controlate.

(5) n sensul alin. (4) lit. a), entitile contractante n sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercit n comun
controlul asupra unei persoane juridice dac sunt ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentani ai tuturor
entitilor contractante participante, aceeai persoan avnd dreptul de a reprezenta mai multe sau
toate entitile contractante participante;
b) entitile contractante sunt n msur s exercite n comun o influen determinant asupra
obiectivelor strategice i a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate;
c) persoana juridic controlat nu urmrete interese contrare celor ale entitilor contractante
care o controleaz.
(6) Prezenta lege nu se aplic contractelor de concesiune ncheiate exclusiv ntre dou sau mai
multe entiti contractante n sensul art. 10 alin. (1) lit. a), n cazul n care sunt ndeplinite, cumulativ,
urmtoarele condiii:
a) contractul instituie sau pune n aplicare o cooperare ntre entitile contractante participante, cu
scopul de a asigura faptul c serviciile publice a cror realizare trebuie s o asigure sunt prestate n
vederea ndeplinirii unor obiective comune;
b) punerea n aplicare a cooperrii are la baz exclusiv consideraii de interes public;
c) entitile contractante participante desfoar pe piaa liber mai puin de 20% din activitile
vizate de cooperare.
(7) Procentele prevzute la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) i alin. (6) lit. c) se stabilesc pe baza cifrei
medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunztor bazat pe activitatea desfurat,
cum ar fi costurile suportate de persoana juridic sau de entitatea contractant n sensul art. 10 alin.
(1) lit. a), dup caz, n legtur cu servicii, produse i lucrri din ultimii 3 ani anteriori atribuirii
contractului de concesiune.
(8) n cazul n care, n situaia prevzut la alin. (7), din cauza datei la care persoana juridic sau
entitatea contractant n sensul art. 10 alin. (1) lit. a), dup caz, a fost nfiinat sau i-a nceput
activitatea ori ca urmare a reorganizrii activitilor sale, cifra de afaceri sau un alt indicator
alternativ corespunztor bazat pe activitatea desfurat, cum ar fi costurile, nu este disponibil
pentru ultimii 3 ani sau nu mai este relevant, procentele prevzute la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) i
alin. (6) lit. c) pot fi stabilite prin utilizarea unor metode estimative, n special prin utilizarea
previziunilor de afaceri.
CAPITOLUL III
Reguli de participare la procedura de atribuire
SECIUNEA 1
Operatori economici
Art. 37. - (1) Operatorii economici care, potrivit legislaiei statului n care sunt stabilii, au dreptul s
presteze o anumit activitate inclus n obiectul concesiunii de lucrri sau de servicii nu pot fi respini
numai pe motiv c, n temeiul legislaiei statului membru n care se atribuie contractul, sunt obligai
s fie persoane fizice sau persoane juridice.
(2) Persoanele juridice sau alte entiti constituite ntr-o alt form de organizare prevzut de lege
pot fi obligate s indice n cadrul ofertelor/solicitrilor de participare numele i calificrile
profesionale relevante ale persoanelor fizice responsabile cu executarea contractului n cauz.
Art. 38. - n executarea contractelor de concesiune, operatorii economici sunt inui s respecte
obligaiile aplicabile n domeniile mediului, social i al relaiilor de munc, stabilite prin legislaia
adoptat la nivelul Uniunii Europene, prin legislaia naional, prin contracte colective sau prin
tratatele, conveniile i acordurile internaionale n aceste domenii.
Art. 39. - Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire n calitate de
ofertant sau de candidat, individual ori n comun cu ali operatori economici, inclusiv n forme de
asociere temporar constituite n scopul participrii la procedura de atribuire, subcontractant propus
sau ter susintor, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 40. - (1) Entitatea contractant nu are dreptul de a impune operatorilor economici care
particip n comun la procedura de atribuire s adopte sau s constituie o anumit form juridic
pentru depunerea unei oferte/solicitri de participare.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), entitatea contractant are dreptul de a solicita
operatorilor economici crora le-a fost atribuit contractul de concesiune s adopte sau s constituie
o anumit form juridic, cu condiia ca acest lucru s fi fost menionat n anunul de concesionare i
documentaia de atribuire i n msura n care o astfel de modificare este necesar pentru
executarea n mod corespunztor a contractului de concesiune.
(3) Entitatea contractant poate stabili prin documentaia de atribuire, atunci cnd este necesar,
modul n care operatorii economici urmeaz s ndeplineasc cerinele referitoare la situaia
economic i financiar sau capacitatea tehnic i profesional, precum i anumite condiii specifice
privind executarea contractului de concesiune, n cazul participrii n comun la procedura de
atribuire, cu condiia ca acest lucru s fie justificat de motive obiective i proporionale.
SECIUNEA a 2-a
Confidenialitate
Art. 41. - (1) Fr a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziiilor legale
privind liberul acces la informaiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaz
activitatea autoritii contractante, entitatea contractant are obligaia de a nu dezvlui informaiile
transmise de ctre operatorii economici, indicate de acetia ca fiind confideniale, inclusiv secrete
tehnice sau comerciale i elementele confideniale ale ofertelor.
(2) Dispoziiile alin. (1) nu afecteaz obligaiile entitii contractante prevzute la art. 66 i art. 91 i
nici publicarea prilor din contractele de concesiune ncheiate fr caracter confidenial, inclusiv a
eventualelor modificri ulterioare.
(3) Entitatea contractant poate impune operatorilor economici cerine care vizeaz protejarea
caracterului confidenial al informaiilor pe care aceasta le pune la dispoziie pe durata ntregii
proceduri de atribuire.
SECIUNEA a 3-a
Reguli de evitare a conflictului de interese
Art. 42. - Pe parcursul desfurrii procedurii de atribuire, entitile contractante au obligaia de a
lua toate msurile necesare pentru a preveni, identifica i remedia situaiile de conflict de interese, n
scopul evitrii denaturrii concurenei i al asigurrii transparenei procedurii de atribuire i a
tratamentului egal al tuturor candidailor i ofertanilor.
Art. 43. - n sensul prezentei legi, prin conflict de interese se nelege orice situaie n care membrii
personalului entitii contractante care sunt implicai n desfurarea procedurii de atribuire sau care
pot influena rezultatul acesteia au, n mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau alt
interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparialitatea sau
independena lor n contextul procedurii de atribuire.
Art. 44. - (1) Reprezint situaii potenial generatoare de conflict de interese orice situaii care ar
putea duce la apariia unui conflict de interese potrivit prevederilor art. 43, cum ar fi urmtoarele,
reglementate cu titlu exemplificativ:
a) participarea n procesul de verificare/evaluare a solicitrilor de participare/ofertelor a
persoanelor care dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertani/candidai, teri susintori sau subcontractani propui ori a persoanelor care fac parte din
consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertani/candidai, teri susintori sau subcontractani propui;
b) participarea n procesul de verificare/evaluare a solicitrilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este so/soie, rud sau afin pn la gradul al doilea inclusiv cu persoane care fac parte

din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre


ofertani/candidai, teri susintori sau subcontractani propui;
c) participarea n procesul de verificare/evaluare a solicitrilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constat sau cu privire la care exist indicii rezonabile c poate avea, direct
sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de alt natur sau se afl ntr-o alt situaie
de natur s i afecteze independena i imparialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situaia n care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terul susintor are drept membri n cadrul consiliului de administraie/organului de
conducere sau de supervizare i/sau are acionari ori asociai semnificativi persoane care sunt
so/soie, rud sau afin pn la gradul al doilea inclusiv ori care se afl n relaii comerciale cu
persoane cu funcii de decizie n cadrul entitii contractante;
e) situaia n care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al doilea
inclusiv ori care se afl n relaii comerciale cu persoane cu funcii de decizie n cadrul entitii
contractante.
(2) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. d), prin acionar sau asociat semnificativ se nelege persoana
care exercit drepturi aferente unor aciuni care, cumulate, reprezint cel puin 10% din capitalul
social sau i confer deintorului cel puin 10% din totalul drepturilor de vot n adunarea general.
Art. 45. - Ofertantul declarat ctigtor cu care entitatea contractant a ncheiat contractul de
concesiune nu are dreptul de a angaja sau de a ncheia orice alte nelegeri privind prestarea de
servicii, direct sau indirect, n scopul ndeplinirii contractului de concesiune, cu persoane fizice sau
juridice care au fost implicate n procesul de verificare/evaluare al solicitrilor de
participare/ofertelor depuse n cadrul unei proceduri de atribuire sau angajai/foti angajai ai
entitii contractante cu care aceasta a ncetat relaiile contractuale ulterior atribuirii contractului de
concesiune, pe parcursul unei perioade de cel puin 12 luni de la ncheierea contractului, sub
sanciunea rezoluiunii ori rezilierii de drept a contractului de concesiune.
Art. 46. - (1) n cazul n care entitatea contractant identific o situaie potenial generatoare de
conflict de interese potrivit prevederilor art. 43, aceasta ntreprinde demersurile necesare pentru a
stabili dac situaia respectiv reprezint o situaie de conflict de interese i prezint
candidatului/ofertantului aflat n respectiva situaie o expunere a motivelor care, n opinia entitii
contractante, sunt de natur s genereze un conflict de interese.
(2) n cazul prevzut la alin. (1), entitatea contractant solicit candidatului/ofertantului
transmiterea punctului su de vedere cu privire la respectiva situaie.
(3) n cazul n care, n urma aplicrii dispoziiilor alin. (1) i (2), autoritatea contractant stabilete c
exist un conflict de interese, entitatea contractant va adopta msurile necesare pentru eliminarea
circumstanelor care au generat conflictul de interese, dispunnd msuri cum ar fi: nlocuirea
persoanelor responsabile cu evaluarea/verificarea ofertelor/solicitrilor de participare, atunci cnd le
este afectat imparialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat
n relaie cu persoanele cu funcii de decizie din cadrul entitii contractante.
Art. 47. - Entitatea contractant are obligaia de a preciza n documentele concesiunii numele
persoanelor ce dein funcii de decizie n cadrul entitii contractante.
SECIUNEA a 4-a
Reguli aplicabile comunicrilor
Art. 48. - (1) Cu excepia cazului n care utilizarea mijloacelor electronice este obligatorie conform
dispoziiilor prezentei legi, orice comunicare, solicitare, informare, notificare i altele asemenea sunt
transmise prin unul dintre urmtoarele mijloace de comunicare:
a) mijloace electronice;
b) pot sau fax;
c) comunicare verbal, inclusiv telefonic;
d) nmnare direct sub semntur.

(2) Mijloacele de comunicare alese trebuie s fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general i
s nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.
(3) n cazul utilizrii mijloacelor electronice de comunicare, instrumentele i dispozitivele folosite,
precum i caracteristicile tehnice ale acestora trebuie s asigure interoperabilitatea cu produsele de
uz general n domeniul tehnologiei informaiei i comunicaiilor.
(4) Comunicarea verbal, inclusiv telefonic, poate fi utilizat pentru alte comunicri dect cele
privind elementele eseniale ale unei proceduri de atribuire, cu condiia consemnrii n scris a
principalelor elemente ale coninutului comunicrii verbale.
(5) n sensul dispoziiilor alin. (4), elementele eseniale ale procedurii de atribuire includ
documentele concesiunii, solicitrile de participare i ofertele.
(6) Coninutul comunicrilor verbale cu ofertanii care ar putea avea un impact semnificativ asupra
coninutului i evalurii ofertelor se consemneaz prin mijloace corespunztoare, cum ar fi minute,
nregistrri audio sau sinteze ale principalelor elemente ale comunicrii verbale.
Art. 49. - (1) Entitatea contractant are obligaia de a asigura protejarea integritii datelor i a
confidenialitii ofertelor/solicitrilor de participare n cadrul tuturor operaiunilor de comunicare,
transmitere i stocare a informaiilor.
(2) Entitatea contractant ia cunotin de coninutul ofertelor i al solicitrilor de participare
numai de la data stabilit pentru deschiderea acestora.
CAPITOLUL IV
Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune
SECIUNEA 1
Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire
Art. 50. - (1) Entitatea contractant atribuie contractul de concesiune prin una dintre urmtoarele
proceduri de atribuire:
a) licitaie deschis;
b) dialog competitiv.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), entitatea contractant poate utiliza ca procedur de
atribuire negocierea fr publicare a unui anun de concesionare, potrivit prevederilor art. 64 i art.
65.
(3) Pe parcursul procedurii de atribuire, entitatea contractant nu furnizeaz, n mod
discriminatoriu, informaii care pot avantaja anumii candidai sau ofertani n raport cu ceilali.
SECIUNEA a 2-a
Licitaia deschis
Art. 51. - (1) Licitaia deschis se iniiaz prin transmiterea spre publicare a unui anun de
concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractant solicit operatorilor
economici depunerea de oferte.
(2) Procedura de licitaie deschis se desfoar, de regul, ntr-o singur etap.
(3) Entitatea contractant poate stabili prin anunul de concesionare i documentaia de atribuire
ca procedura de licitaie deschis s se desfoare n dou etape, cu respectarea prevederilor art. 5254:
a) prima etap - depunerea ofertelor elaborate n conformitate cu informaiile i cerinele
prevzute n documentaia de atribuire, nsoit de documentele care demonstreaz ndeplinirea
criteriilor de calificare i de selecie stabilite de entitatea contractant;
b) etapa a doua - negocieri n vederea mbuntirii ofertelor admisibile i evaluarea ofertelor
mbuntite, prin aplicarea criteriilor de atribuire.
(4) n cazul n care alege s aplice procedura licitaiei deschise cu etap de negociere, entitatea
contractant stabilete prin documentaia de atribuire elementele care pot face obiectul negocierii.

(5) n cuprinsul documentaiei de atribuire entitatea contractant definete obiectul concesiunii de


lucrri sau al concesiunii de servicii prin descrierea necesitilor autoritii contractante i a
caracteristicilor solicitate pentru lucrrile sau serviciile care urmeaz a fi concesionate i stabilete
criteriile de atribuire, precum i modul de repartizare a riscurilor.
(6) n cadrul descrierii elementelor prevzute la alin. (5) entitatea contractant stabilete care sunt
cerinele minime pe care ofertele trebuie s le ndeplineasc.
(7) Informaiile furnizate prin documentaia de atribuire trebuie s fie suficient de precise, clare i
complete pentru a permite operatorilor economici s determine natura i obiectul concesiunii de
lucrri sau ale concesiunii de servicii, iar pe baza acestora s decid transmiterea unei oferte sau
neparticiparea la procedura de atribuire.
Art. 52. - (1) Entitatea contractant are obligaia de a indica n anunul de concesionare criteriile de
calificare i, n cazul n care se utilizeaz etapa de negociere, regulile aplicabile.
(2) n urma finalizrii primei etape, entitatea contractant transmite simultan tuturor ofertanilor
care au depus oferte admisibile o invitaie de participare la etapa negocierii.
Art. 53. - (1) Entitatea contractant negociaz n etapa negocierii cu fiecare ofertant care a depus o
ofert admisibil i a fost invitat conform art. 52 alin. (2), n vederea mbuntirii coninutului
acestora.
(2) n cadrul negocierii, entitatea contractant i ofertanii pot discuta oricare aspecte referitoare la
concesiune, indicate n documentaia de atribuire, cu excepia obiectului concesiunii, criteriilor de
atribuire i cerinelor minime, care nu se pot modifica n cursul negocierii.
(3) Pe durata negocierii, entitatea contractant are obligaia de a asigura respectarea principiului
tratamentului egal i de a nu furniza informaii ntr-o manier discriminatorie, care ar putea crea
unuia/unora dintre ofertani un avantaj n raport cu ceilali.
(4) Entitatea contractant are obligaia de a nu dezvlui celorlali ofertani soluiile propuse sau alte
informaii confideniale comunicate de un ofertant care particip la negociere, fr acordul acestuia,
exprimat n scris, cu privire la fiecare intenie de comunicare a anumitor informaii specifice.
Art. 54. - (1) Perioada cuprins ntre data transmiterii anunului de concesionare spre publicare n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i data-limit de depunere a ofertelor, n cazul n care procedura
de licitaie deschis se desfoar ntr-o singur etap, respectiv de depunere a ofertelor iniiale, n
cazul n care procedura se desfoar n dou etape, este de cel puin 30 de zile.
(2) Perioada cuprins ntre data transmiterii invitaiei de participare la etapa negocierii i datalimit de depunere a ofertelor mbuntite, n cazul n care procedura se desfoar n dou etape,
este de cel puin 22 de zile.
(3) Termenul de primire a ofertelor poate fi redus cu 5 zile, n cazul n care entitatea contractant
accept ca depunerea ofertelor s fie fcut prin mijloace electronice.
SECIUNEA a 3-a
Dialogul competitiv
Art. 55. - (1) Procedura de dialog competitiv se iniiaz prin transmiterea spre publicare a unui
anun de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractant solicit
operatorilor economici depunerea de solicitri de participare.
(2) n cadrul procedurii de dialog competitiv, orice operator economic are dreptul de a depune o
solicitare de participare, urmnd ca numai candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare i de
selecie stabilite de entitatea contractant prin anunul de concesionare s aib dreptul de a
participa la etapele urmtoare.
Art. 56. - (1) Perioada cuprins ntre data transmiterii anunului de concesionare spre publicare n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i data-limit de depunere a solicitrilor de participare este de cel
puin 30 de zile.
(2) Perioada cuprins ntre data transmiterii invitaiei de participare la etapa a treia a procedurii de
atribuire i data-limit de depunere a ofertelor finale este de cel puin 22 de zile.

(3) Termenul de primire a solicitrilor de participare poate fi redus cu 5 zile, n cazul n care
entitatea contractant accept ca depunerea solicitrilor de participare s fie fcut prin mijloace
electronice.
Art. 57. - Procedura de dialog competitiv se desfoar n trei etape:
a) prima etap - depunerea solicitrilor de participare i selectarea candidailor, prin aplicarea
criteriilor de calificare i de selecie prevzute n documentaia de atribuire;
b) etapa a doua - dialogul cu candidaii selectai, n vederea identificrii soluiei/soluiilor apte s
rspund necesitilor entitii contractante pe baza creia/crora se vor depune ofertele finale;
c) etapa a treia - depunerea ofertelor finale de ctre candidaii rmai n urma etapei de dialog i
evaluarea acestora, prin aplicarea criteriilor de atribuire.
Art. 58. - (1) Entitatea contractant are obligaia de a indica n anunul de concesionare criteriile de
calificare i de selecie i regulile aplicabile, numrul minim de candidai pe care intenioneaz s i
invite n etapa a doua i, dac este cazul, numrul maxim al acestora.
(2) Numrul minim de candidai indicat n anunul de concesionare trebuie s fie suficient pentru a
asigura o concuren real i, n orice situaie, nu poate fi mai mic de 3.
(3) Atunci cnd selecteaz candidaii pentru etapele urmtoare, entitatea contractant are obligaia
de a aplica numai criteriile de selecie i calificare prevzute n anunul de concesionare, care trebuie
s fie obiective i nediscriminatorii.
Art. 59. - (1) n urma finalizrii primei etape, entitatea contractant transmite simultan tuturor
candidailor selectai o invitaie de participare la etapa a doua.
(2) Entitatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de participare nsoit de un
exemplar al documentaiei de atribuire, care va include i un document descriptiv.
(3) Documentul descriptiv prevzut la alin. (2) conine detalii referitoare la necesitile i cerinele
entitii contractante, criteriile de atribuire alese, modul de repartizare a riscurilor, termenul
orientativ pentru desfurarea procedurii de atribuire, precum i, dac este cazul, primele care vor fi
acordate participanilor la dialog.
(4) Entitatea contractant are obligaia de a invita n etapa a doua un numr de candidai cel puin
egal cu numrul minim de candidai indicat n anunul de concesionare, conform dispoziiilor art. 58
alin. (2).
(5) n cazul n care numrul de candidai care ndeplinesc criteriile de calificare i selecie este mai
mic dect numrul minim indicat n anunul de concesionare, conform dispoziiilor art. 58 alin. (2),
entitatea contractant are dreptul de a continua procedura de atribuire numai cu acei candidai care
ndeplinesc cerinele solicitate sau de a anula procedura.
(6) Entitatea contractant nu are dreptul de a invita n etapa a doua un operator economic care nu
a depus o solicitare de participare n prima etap sau nu a ndeplinit criteriile de calificare i de
selecie solicitate.
Art. 60. - (1) Entitatea contractant desfoar etapa dialogului cu fiecare candidat selectat n
parte, n scopul identificrii i definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesitilor sale.
(2) n cadrul dialogului, entitatea contractant i candidaii selectai pot discuta toate aspectele
referitoare la concesiune, indicate n documentaia de atribuire, cu excepia obiectului concesiunii,
criteriilor de atribuire i a cerinelor minime, care nu se pot modifica n cursul dialogului.
(3) Pe durata dialogului, entitatea contractant are obligaia de a asigura respectarea principiului
tratamentului egal i de a nu furniza informaii ntr-o manier discriminatorie, care ar putea crea
unuia/unora dintre candidai un avantaj n raport cu ceilali.
(4) Entitatea contractant are obligaia de a nu dezvlui celorlali candidai soluiile propuse sau
alte informaii confideniale comunicate de un candidat care particip la dialog, fr acordul acestuia,
exprimat n scris, cu privire la fiecare intenie de comunicare a anumitor informaii specifice.
(5) Entitatea contractant are dreptul de a desfura dialogul n runde succesive, cu scopul de a
reduce numrul de soluii care urmeaz s fie discutate n etapa dialogului.
(6) Aplicarea opiunii prevzute la alin. (5) trebuie indicat de entitatea contractant n cadrul
anunului de concesionare i al documentului descriptiv prevzut la art. 59 alin. (2).

(7) Entitatea contractant continu dialogul pn cnd este n msur s identifice soluia/soluiile
apt/apte s satisfac necesitile sale.
(8) n urma finalizrii etapei dialogului, entitatea contractant transmite simultan tuturor
candidailor rmai n competiie o invitaie de depunere a ofertelor finale, nsoit de
soluia/soluiile, n urma finalizrii etapei dialogului, identificat/identificate n acord cu prevederile
alin. (7).
Art. 61. - (1) Ofertele finale cuprind toate elementele solicitate i necesare entitii contractante
pentru realizarea obiectului concesiunii de lucrri sau al concesiunii de servicii i sunt elaborate pe
baza soluiei sau soluiilor prezentate i negociate cu candidatul respectiv n cursul etapei dialogului.
(2) Perioada acordat pentru elaborarea i depunerea ofertei finale nu trebuie s fie mai mic dect
perioada stabilit de comun acord cu candidaii selectai pe parcursul derulrii etapei dialogului.
(3) Entitatea contractant are dreptul de a solicita clarificri, precizri i mbuntiri ale ofertelor
finale.
(4) Clarificrile, precizrile i mbuntirile prevzute la alin. (3), precum i orice informaii
suplimentare transmise de ofertant nu pot s conduc la modificarea elementelor eseniale ale
procedurii de atribuire, inclusiv ale necesitilor i cerinelor stabilite n anunul de concesionare
i/sau documentul descriptiv prevzut la art. 59 alin. (2), n cazul n care modificarea acestor
elemente, necesiti i cerine este susceptibil a denatura concurena sau a avea un efect
discriminatoriu.
(5) Entitatea contractant evalueaz ofertele primite pe baza criteriilor de atribuire stabilite prin
anunul de concesionare i/sau n documentul descriptiv prevzut la art. 59 alin. (2).
SECIUNEA a 4-a
Reguli de publicitate i transparen
Art. 62. - Entitatea contractant are obligaia de a asigura transparena procedurii de atribuire a
contractelor de concesiune prin publicarea, n conformitate cu dispoziiile prezentei legi, a
anunurilor de concesionare, anunurilor de intenie i a anunurilor de atribuire.
Art. 63. - (1) Entitatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun de
concesionare atunci cnd iniiaz una dintre procedurile reglementate de prezenta lege, respectiv
licitaia deschis sau dialogul competitiv.
(2) Entitatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun de intenie atunci
cnd iniiaz procedura de atribuire a unui contract de concesiune de servicii sociale sau alte servicii
specifice prevzute n anexa nr. 3.
Art. 64. - (1) Prin excepie de la prevederile art. 63 alin. (1), entitile contractante nu au obligaia
de a publica un anun de concesionare dac lucrrile/serviciile respective pot fi furnizate numai de
ctre un anumit operator economic, pentru unul dintre urmtoarele motive:
a) scopul concesiunii de lucrri sau al concesiunii de servicii este crearea sau achiziionarea unei
opere de art sau a unei reprezentaii artistice unice;
b) concurena lipsete din motive tehnice;
c) existena unui drept exclusiv;
d) protecia unor drepturi de proprietate intelectual i a altor drepturi exclusive, altele dect cele
definite la art. 5 alin. (1) lit. o).
(2) Motivele prevzute la alin. (1) lit. b)-d) se aplic doar n cazul n care nu exist o soluie
alternativ sau nlocuitoare rezonabil, iar absena concurenei nu este rezultatul unei restrngeri
artificiale a parametrilor concesiunii de lucrri sau ai concesiunii de servicii.
Art. 65. - Prin excepie de la prevederile art. 63 alin. (1), entitile contractante nu au obligaia de a
publica un nou anun de concesionare dac, n cadrul unei proceduri de atribuire iniiale, prevzute
n prezenta lege, nu a fost depus nicio ofert/solicitare de participare sau au fost depuse numai
oferte/solicitri de participare neconforme, cu condiia s nu se modifice n mod substanial
condiiile iniiale ale concesiunii de lucrri sau ale concesiunii de servicii i, dac la solicitarea
Comisiei Europene, s-a transmis un raport n acest sens.

Art. 66. - (1) Entitatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun de atribuire
n termen de cel mult 48 de zile de la data atribuirii unei concesiuni de lucrri sau a unei concesiuni
de servicii.
(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1), entitatea contractant are dreptul de a grupa trimestrial
anunurile de atribuire n cazul contractelor de concesiune de servicii sociale i alte servicii specifice
prevzute n anexa nr. 3 i are obligaia de a transmite spre publicare anunurile de atribuire astfel
grupate, n termen de 48 de zile de la ncheierea fiecrui trimestru.
Art. 67. - Anunurile de concesionare i anunurile de atribuire a concesiunii de lucrri sau a
concesiunii de servicii, inclusiv anunurile corespunztoare tip erat, se transmit spre publicare de
ctre entitatea contractant prin mijloace electronice, n condiiile prevzute prin normele
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, i se public n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, cu respectarea formatelor-standard stabilite de Comisia European n temeiul dispoziiilor
art. 33 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European i a Consiliului.
Art. 68. - (1) Anunurile de concesionare i anunurile de atribuire a concesiunii de lucrri sau a
concesiunii de servicii nu pot fi publicate la nivel naional nainte de data publicrii acestora n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1), publicarea la nivel naional a anunurilor de concesionare
i a anunurilor de atribuire a concesiunii de lucrri sau a concesiunii de servicii este permis atunci
cnd entitatea contractant nu a fost notificat de ctre Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene
cu privire la publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunurilor transmise spre publicare,
n termen de 48 de ore de la confirmarea primirii de ctre Oficiul pentru Publicaii al Uniunii
Europene a anunului transmis spre publicare.
Art. 69. - Anunurile de concesionare i anunurile de atribuire a concesiunii de lucrri sau a
concesiunii de servicii publicate la nivel naional nu trebuie s conin alte informaii fa de cele
existente n anunurile corespunztoare publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i trebuie s
menioneze data transmiterii ctre Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene.
Art. 70. - (1) Entitile contractante asigur prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul
direct, complet, nerestricionat i gratuit al operatorilor economici la documentele concesiunii,
ncepnd cu data publicrii anunului de concesionare.
(2) n cuprinsul anunului de concesionare se specific adresa de internet la care sunt disponibile
documentele concesiunii.
(3) n cazuri justificate n mod obiectiv, n care entitatea contractant nu poate asigura accesul
direct, complet, nerestricionat i gratuit la anumite documente ale concesiunii, din motive tehnice
sau datorit securitii excepionale ori naturii deosebit de sensibile a informaiilor comerciale, care
necesit un nivel extrem de ridicat de protecie, anunul de concesionare prevede c documentele
concesiunii n cauz vor fi transmise prin alte mijloace dect cele electronice i c se prelungete
termenul de primire a ofertelor.
(4) n cadrul procedurii de licitaie deschis n dou etape n sensul art. 51 alin. (3) i al procedurii
de dialog competitiv, entitatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de participare la
etapa a doua a procedurii tuturor ofertanilor/candidailor selectai, simultan i n scris.
(5) Invitaia de participare prevzut la alin. (4) include o referin la adresa electronic la care
documentele concesiunii au fost puse la dispoziia operatorilor economici prin mijloace electronice.
(6) n cazul n care, pentru unul dintre motivele prevzute la alin. (3), entitatea contractant nu a
putut asigura, prin mijloace electronice, accesul direct, complet, nerestricionat i gratuit la anumite
documente ale concesiunii, iar acestea nu au fost puse la dispoziie ntr-un alt mod, entitatea
contractant ataeaz documentele concesiunii la invitaia de participare prevzut la alin. (4).
(7) n cazul prevzut la alin. (3), autoritatea contractant are obligaia de a prelungi termenul de
depunere a ofertelor sau solicitrilor de participare cu 5 zile.
(8) n msura n care solicitrile de clarificri sau de informaii suplimentare privind documentele
concesiunii au fost adresate n timp util, rspunsul entitii contractante la acestea trebuie s fie
transmis cu cel puin 6 zile nainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/solicitrilor de
participare.

SECIUNEA a 5-a
Elaborarea documentaiei de atribuire
1. Garanii procedurale
Art. 71. - (1) Entitatea contractant are obligaia de a elabora documentaia de atribuire care
conine toate informaiile necesare pentru a asigura ofertanilor/candidailor o informare complet,
corect i precis cu privire la cerinele concesiunii de lucrri sau ale concesiunii de servicii, obiectul
contractului, repartizarea riscurilor i modul de desfurare a procedurii de atribuire.
(2) n sensul alin. (1), entitatea contractant furnizeaz:
a) o descriere a obiectului concesiunii de lucrri sau al concesiunii de servicii i a cerinelor de
calificare i de selecie - n anunul de concesionare;
b) o descriere a criteriilor de atribuire i, dup caz, a cerinelor minime care trebuie ndeplinite,
precum i un termen orientativ de finalizare a procedurii de atribuire - n anunul de concesionare, n
documentaia de atribuire i/sau n alte documente ale concesiunii.
(3) Entitatea contractant comunic tuturor operatorilor economici orice modificare a elementelor
prevzute n anunul de concesionare. De asemenea, entitatea contractant comunic tuturor
candidailor modul de organizare a procedurii de atribuire i termenul orientativ de finalizare,
precum i orice modificare intervenit n unul dintre documentele concesiunii.
(4) Autoritatea contractant asigur nregistrarea adecvat asupra etapelor procedurii, utiliznd
mijloacele pe care le consider adecvate, cu respectarea dispoziiilor art. 41 alin (1).
Art. 72. - (1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriilor de atribuire stabilite de
entitatea contractant potrivit prevederilor art. 86, dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele
condiii:
a) oferta respect cerinele minime stabilite prin documentaia de atribuire de entitatea
contractant;
b) ofertantul respect criteriile de calificare i selecie prevzute la art. 75;
c) ofertantul nu este exclus de la participarea la procedura de atribuire, potrivit prevederilor art.
79-81 i sub rezerva celor prevzute la art. 84.
(2) Cerinele minime prevzute la alin. (1) lit. a) cuprind condiii i caracteristici, n special, tehnice,
fizice, funcionale i juridice, pe care orice ofert trebuie s le ndeplineasc sau pe care ofertantul
trebuie s le dein.
2. Cerine tehnice i funcionale
Art. 73. - (1) Cerinele tehnice i funcionale sunt stabilite prin documentaia de atribuire i definesc
caracteristicile necesare ale lucrrilor/serviciilor care fac obiectul concesiunii.
(2) Cerinele prevzute la alin. (1) pot, de asemenea, s vizeze procesul specific de producie sau de
furnizare a lucrrilor/serviciilor solicitate, cu condiia s fie legate de obiectul concesiunii i
proporionale cu valoarea i obiectivele acesteia.
(3) Modalitile de definire a cerinelor tehnice i funcionale se stabilesc prin normele
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Art. 74. - (1) Entitatea contractant nu poate face trimitere, prin cerinele tehnice i funcionale, la
un anumit productor, origine sau procedeu care caracterizeaz produsele sau serviciile furnizate.
(2) Cerinele tehnice i funcionale nu pot face trimitere la o marc, un brevet, tip sau o producie
specific, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a
anumitor produse.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1) i (2), o astfel de trimitere este autorizat, cu titlu
excepional, n cazul n care nu este posibil o descriere suficient de exact i de inteligibil a
obiectului concesiunii de lucrri sau al concesiunii de servicii i cu condiia ca meniunea s fie
nsoit de sintagma "sau echivalent".

(4) Entitatea contractant nu poate respinge o ofert pe motiv c lucrrile i serviciile oferite nu
sunt conforme cu cerinele tehnice i funcionale la care se face trimitere, dac ofertantul dovedete
n oferta sa, prin orice mijloace adecvate, c soluiile pe care le-a propus ndeplinesc ntr-un mod
echivalent cerinele tehnice i funcionale.
3. Criterii de calificare i selecie
Art. 75. - (1) Entitatea contractant are dreptul de a aplica n cadrul procedurii de atribuire numai
criterii de calificare i selecie nediscriminatorii i proporionale cu obiectul concesiunii de lucrri sau
al concesiunii de servicii, referitoare la:
a) motivele de excludere a candidatului/ofertantului;
b) capacitatea candidatului/ofertantului.
(2) Entitatea contractant verific ndeplinirea criteriilor de calificare i de selecie pe baza
declaraiilor pe propria rspundere, precum i pe baza documentelor care trebuie prezentate ca
dovad, n conformitate cu cele menionate n anunul de concesionare.
(3) Criteriile de calificare i de selecie trebuie s aib legtur i s fie proporionale cu nevoia de a
asigura capacitatea concesionarului de a executa contractul de concesiune, lund n considerare
obiectul concesiunii de lucrri sau al concesiunii de servicii i scopul de a asigura o concuren real.
Art. 76. - (1) Operatorul economic are dreptul, dac este cazul i n legtur cu un anumit contract
de concesiune, s recurg la susinerea unui/unor ter/teri n ceea ce privete ndeplinirea criteriilor
referitoare la situaia economic i financiar i/sau a criteriilor privind capacitatea tehnic i
profesional, indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre operatorul economic i terul/terii
respectiv/respectivi.
(2) n cazul n care operatorul economic i demonstreaz situaia economic i financiar i/sau
capacitatea tehnic i profesional invocnd i susinerea acordat de ctre unul sau mai muli teri,
potrivit prevederilor alin. (1), atunci operatorul economic are obligaia de a dovedi entitii
contractante c a luat toate msurile necesare pentru a avea acces n orice moment la resursele
necesare, prezentnd un angajament n acest sens din partea terului/terilor susintor/susintori.
(3) n cazul n care un operator economic demonstreaz ndeplinirea criteriilor referitoare la situaia
financiar invocnd susinerea unui ter, entitatea contractant poate solicita ca operatorul
economic i terul susintor s rspund n mod solidar pentru executarea contractului de
concesiune.
(4) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc prevederi sau
cerine standard n legtur cu modalitile de ndeplinire a criteriilor referitoare la situaia
economic i financiar i capacitatea tehnic i profesional prin susinere acordat de unul sau mai
muli teri.
Art. 77. - (1) n cazul n care mai muli operatori economici particip n comun la procedura de
atribuire, ndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnic i profesional se demonstreaz prin
luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractant poate
solicita ca acetia s rspund, n mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune.
(2) n cazul n care mai muli operatori economici particip n comun la procedura de atribuire,
acetia pot beneficia de susinerea unui ter n ceea ce privete ndeplinirea criteriilor referitoare la
situaia economic i financiar i/sau capacitatea tehnic i profesional, potrivit prevederilor
prezentei legi.
Art. 78. - (1) Entitatea contractant verific dac terul/terii care asigur susinerea n ceea ce
privete ndeplinirea criteriilor referitoare la situaia economic i financiar ori a celor privind
capacitatea tehnic i/sau profesional ndeplinete/ndeplinesc criteriile relevante privind
capacitatea, precum i dac nu se ncadreaz n motivele de excludere prevzute la art. 79-81.
(2) Dac terul se ncadreaz n motivele de excludere prevzute la art. 79-81, entitatea
contractant solicit, o singur dat, ca operatorul economic s nlocuiasc terul susintor.
4. Motive de excludere

Art. 79. - (1) Entitile contractante menionate la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud de la participarea la o
procedur de atribuire orice operator economic cu privire la care au stabilit, n urma analizei
informaiilor i documentelor prezentate de acesta, sau despre care au luat cunotin n orice alt
mod c a fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru comiterea
uneia dintre urmtoarele infraciuni:
a) constituirea unui grup infracional organizat, prevzut de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare ale
legislaiei penale a statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infraciuni de corupie, prevzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare, i infraciuni asimilate infraciunilor de corupie prevzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare ale legislaiei penale a
statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevzute de art. 181-185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare ale
legislaiei penale a statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism prevzute de art. 32-35, art. 37 i 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
i combaterea terorismului, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile
corespunztoare ale legislaiei penale a statului n care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) splarea banilor, prevzut de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea
splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii
terorismului, republicat, cu modificrile ulterioare, sau finanarea terorismului, prevzut de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare
ale legislaiei penale a statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul i exploatarea persoanelor vulnerabile, prevzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare ale legislaiei penale a
statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraud, n sensul art. 1 din Convenia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitilor
Europene - combaterea fraudei.
(2) Obligaia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, potrivit prevederilor
alin. (1), se aplic i n cazul n care persoana condamnat printr-o hotrre definitiv este membru al
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau
are putere de reprezentare, de decizie sau de control n cadrul acestuia.
(3) Entitile contractante, altele dect cele prevzute la art. 10 alin. (1) lit. a), pot exclude de la
participarea la o procedur de atribuire un operator economic, n cazul n care acestea au cunotin
de faptul c operatorul economic respectiv a fcut obiectul unei condamnri pronunate printr-o
hotrre definitiv, pentru unul dintre motivele enumerate la alin. (1).
Art. 80. - (1) Entitile contractante prevzute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de
atribuire orice operator economic despre care au cunotin c i-a nclcat obligaiile privind plata
impozitelor, taxelor sau a contribuiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit
printr-o hotrre judectoreasc sau o decizie administrativ avnd caracter definitiv i obligatoriu n
conformitate cu legea statului n care respectivul operator economic este nfiinat.
(2) Entitile contractante prevzute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire un
operator economic n cazul n care pot demonstra prin orice mijloace adecvate c respectivul
operator economic i-a nclcat obligaiile privind plata impozitelor, a taxelor sau a contribuiilor la
bugetul general consolidat.
(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dac, anterior deciziei de
excludere, i ndeplinete obligaiile prin plata impozitelor, a taxelor sau a contribuiilor datorate la
bugetul general consolidat ori prin alte modaliti de stingere a acestora sau beneficiaz, n condiiile

legii, de ealonarea acestora ori de alte faciliti n vederea plii acestora, inclusiv, dup caz, a
eventualelor dobnzi ori penaliti de ntrziere acumulate sau a amenzilor.
(4) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1) i (2) i ale art. 79, n cazuri excepionale, entitile
contractante prevzute la art. 10 alin. (1) lit. a) au dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire
un operator economic care se afl n una dintre situaiile prevzute la alin. (1) i (2) i la art. 79,
pentru motive imperative de interes general, precum sntatea public sau protecia mediului.
(5) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1) i (2), un operator economic nu este exclus din procedura
de atribuire atunci cnd cuantumul impozitelor, al taxelor i al contribuiilor la bugetul general
consolidat datorate i restante ndeplinete una dintre urmtoarele condiii:
a) este mai mic de 4.000 lei;
b) este mai mare de 4.000 lei i mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor i contribuiilor
datorate de ctre operatorul economic la cea mai recent dat scadent a acestora.
Art. 81. - (1) Entitile contractante exclud din procedura de atribuire a contractului de concesiune
orice operator economic care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii:
a) a nclcat obligaiile stabilite potrivit art. 38, iar entitatea contractant poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de prob adecvat, cum ar fi decizii ale autoritilor competente prin care se
constat nclcarea acestor obligaii;
b) mpotriva operatorului economic s-a deschis procedura de insolven, potrivit dispoziiilor legale,
cu excepia situaiei n care operatorul economic se afl n reorganizare judiciar;
c) a comis o abatere profesional grav, care i pune n discuie integritatea, iar entitatea
contractant poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de prob adecvat, cum ar fi o decizie a
unei instane judectoreti sau a unei autoriti administrative;
d) entitatea contractant are suficiente indicii plauzibile pentru a considera c operatorul economic
a ncheiat cu ali operatori economici acorduri care vizeaz denaturarea concurenei n cadrul sau n
legtur cu procedura n cauz;
e) se afl ntr-un conflict de interese n cadrul sau n legtur cu procedura n cauz, iar aceast
situaie nu poate fi remediat n mod efectiv prin alte msuri mai puin severe;
f) operatorul economic i-a nclcat n mod grav sau repetat obligaiile principale ce i reveneau n
cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior ncheiat cu o entitate contractant, iar
aceste nclcri au dus la ncetarea anticipat a respectivului contract, plata de daune-interese sau
alte sanciuni comparabile;
g) operatorul economic s-a fcut vinovat de declaraii false n coninutul informaiilor transmise la
solicitarea entitii contractante, n scopul verificrii absenei motivelor de excludere sau al
ndeplinirii criteriilor de calificare i de selecie, nu a prezentat aceste informaii sau nu este n
msur s prezinte documentele justificative solicitate;
h) operatorul economic a ncercat s influeneze n mod nelegal procesul decizional al entitii
contractante, s obin informaii confideniale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate n cadrul
procedurii de atribuire a concesiunii de lucrri sau a concesiunii de servicii ori a furnizat din neglijen
informaii eronate care pot avea o influen semnificativ asupra deciziilor entitii contractante
privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia
sau atribuirea contractului de concesiune ctre respectivul operator economic;
i) au comis n conduita lor profesional greeli grave demonstrate prin orice mijloace pe care
entitatea contractant le poate justifica, inclusiv ale instanelor judectoreti, ale Bncii Europene de
Investiii i ale organizaiilor internaionale.
(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1) lit. b), entitatea contractant nu exclude din procedura de
atribuire un operator economic mpotriva cruia s-a deschis procedura general de insolven atunci
cnd, pe baza informaiilor i/sau documentelor prezentate de operatorul economic, stabilete c
acesta are capacitatea de a executa contractul de concesiune. Aceasta presupune c respectivul
operator economic fie se afl n faza de observaie i a adoptat msurile necesare pentru a ntocmi
un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manier sustenabil, a activitii
curente, fie este n cadrul procesului de reorganizare judiciar i respect integral graficul de
implementare a planului de reorganizare aprobat de instan.

(3) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesional grav se nelege orice abatere
comis de operatorul economic care afecteaz reputaia profesional a acestuia, cum ar fi nclcri
ale regulilor de concuren de tip cartel, care vizeaz trucarea licitaiilor sau nclcri ale drepturilor
de proprietate intelectual, svrit cu intenie sau din culp grav.
(4) Dispoziiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile i n situaia n care operatorul economic sau una dintre
persoanele prevzute la art. 79 alin. (2) este supus unei proceduri judiciare de investigaie n
legtur cu svrirea uneia/unora dintre faptele prevzute la art. 79 alin. (1).
(5) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. d), se consider c autoritatea contractant are suficiente
indicii plauzibile pentru a considera c operatorul economic a ncheiat cu ali operatori economici
acorduri care vizeaz denaturarea concurenei n cadrul sau n legtur cu procedura n cauz n
urmtoarele situaii, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) ofertele sau solicitrile de participare transmise de 2 sau mai muli operatori economici
participani la procedura de atribuire prezint asemnri semnificative din punctul de vedere al
coninutului documentelor nestandardizate, potrivit documentaiei de atribuire;
b) n cadrul organelor de conducere a 2 sau a mai multor operatori economici participani la
procedura de atribuire se regsesc aceleai persoane sau persoane care sunt so/soie, rud sau afin
pn la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natur personal, financiar sau
economic ori de orice alt natur.
(6) nainte de excluderea unui operator economic potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), entitatea
contractant solicit n scris Consiliului Concurenei punctul de vedere cu privire la indiciile
identificate care vizeaz denaturarea concurenei n cadrul sau n legtur cu procedura de atribuire
n cauz.
(7) Entitatea contractant are obligaia furnizrii tuturor informaiilor solicitate de Consiliul
Concurenei, n vederea formulrii punctului de vedere, conform dispoziiilor alin. (6).
(8) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. f), se consider nclcri grave ale obligaiilor contractuale, cu
titlu exemplificativ, neexecutarea obligaiilor privind livrarea produselor sau serviciilor, livrarea unor
produse sau servicii care prezint neconformiti majore, care le fac improprii utilizrii, conform
destinaiei avute n vedere de entitatea contractant sau un comportament necorespunztor, care
creeaz ndoieli serioase cu privire la credibilitatea operatorului economic.
(9) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilete modalitatea de
constituire a unei baze de date cu operatorii economici care se afl ori s-au aflat n oricare dintre
situaiile prevzute la alin. (1) lit. a), lit. c), lit. f) i lit. i), list valabil timp de 5 ani, dac prin decizia
unei instane judectoreti nu se anuleaz nscrierea. Lista se public pe site-ul ANAP i se
actualizeaz lunar.
Art. 82. - (1) Entitatea contractant are obligaia de a accepta ca fiind suficient i relevant pentru
demonstrarea faptului c ofertantul/candidatul nu se ncadreaz n una dintre situaiile prevzute la
art. 79-81 orice document considerat edificator din acest punct de vedere n ara de origine sau n
ara n care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte
documente echivalente emise de autoriti competente din ara respectiv.
(2) n cazul n care exist incertitudini n ceea ce privete existena sau inexistena unei situaii de
excludere, entitatea contractant are dreptul de a solicita n mod direct informaii de la autoritile
competente strine prevzute la alin. (1).
(3) n ceea ce privete situaiile prevzute la art. 81, n conformitate cu legislaia intern a statului
n care sunt stabilii candidaii/ofertanii, solicitrile prevzute la alin. (2) se refer la persoane fizice
i persoane juridice, inclusiv, dup caz, la directori de companii sau la orice persoan cu putere de
reprezentare, de decizie ori de control n ceea ce privete candidatul sau ofertantul.
(4) n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit
documente de natura celor prevzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaz toate
situaiile prevzute la art. 79-81, entitatea contractant are obligaia de a accepta o declaraie pe
propria rspundere sau, dac n ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declaraia pe
propria rspundere, o declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei autoriti administrative sau
judiciare ori a unei asociaii profesionale care are competene n acest sens.

Art. 83. - Entitile contractante prevzute la art. 10 alin. (1) lit. a) au dreptul s exclud un operator
economic n orice moment al procedurii de atribuire n care iau cunotin c operatorul economic se
afl, avnd n vedere aciunile sau inaciunile svrite nainte sau n cursul procedurii, n una dintre
situaiile prevzute la art. 79, art. 80 alin. (1) i (2), de natur s atrag excluderea din procedura de
atribuire.
Art. 84. - (1) Orice operator economic aflat n oricare dintre situaiile prevzute la art. 79 i art. 81,
care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care s arate c msurile luate
de acesta sunt suficiente pentru a-i demonstra n mod concret credibilitatea, prin raportare la
motivele de excludere.
(2) n cazul n care entitatea contractant consider dovezile prezentate de operatorul economic
potrivit prevederilor alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea n concret a credibilitii,
entitatea contractant nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire.
(3) Dovezile pe care operatorul economic aflat n oricare dintre situaiile prevzute la art. 79 i art.
81 le poate furniza entitii contractante, n sensul prevederilor alin. (1), se refer la efectuarea de
ctre operatorul economic a plii sau la asumarea de ctre operatorul economic a obligaiei de plat
a despgubirilor n ceea ce privete eventualele prejudicii cauzate printr-o infraciune sau printr-o
alt fapt ilicit, clarificarea de ctre operatorul economic, n mod complet, a faptelor i a
mprejurrilor n care a fost comis infraciunea sau fapta ilicit, prin cooperarea activ cu autoritile
care efectueaz investigaia, precum i la adoptarea de ctre operatorul economic a unor msuri
concrete i adecvate la nivel tehnic, organizaional i n materie de personal, cum ar fi: eliminarea
legturilor cu persoanele i organizaiile implicate n comportamentul necorespunztor, msuri de
reorganizare a personalului, implementarea unor sisteme de control i raportare, crearea unei
structuri de audit intern pentru verificarea respectrii dispoziiilor legale i a altor norme sau
adoptarea unor reguli interne privind rspunderea i plata despgubirilor, pentru a preveni
svrirea unor noi infraciuni sau a unor alte fapte ilicite.
(4) n cazul n care operatorului economic i-a fost aplicat, prin hotrre definitiv a unei instane
de judecat, msura interdiciei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziie
public sau sectorial ori a unui contract de concesiune, care produce efecte n Romnia, prevederile
alin. (1)-(3) nu sunt aplicabile pe toat perioada de excludere stabilit prin respectiva hotrre.
(5) n cazul n care operatorului economic nu i-a fost aplicat, prin hotrre definitiv a unei
instane de judecat, msura interdiciei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de
achiziie public sau sectorial ori a unui contract de concesiune pentru o anumit perioad, situaiile
de excludere prevzute la art. 79 i art. 81 nu se aplic:
a) dac n cazul faptelor prevzute la art. 79 a expirat o perioad de 5 ani de la data rmnerii
definitive a hotrrii de condamnare;
b) dac n cazul situaiilor, faptelor sau evenimentelor prevzute la art. 81 a expirat o perioad de 3
ani de la data la care s-a produs situaia, fapta sau evenimentul relevant.
SECIUNEA a 6-a
Termene de primire a solicitrilor de participare i a ofertelor pentru concesiunea de lucrri sau
concesiunea de servicii
Art. 85. - (1) Fr a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele
minime care trebuie asigurate ntre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunurilor de
concesiune de lucrri sau de concesiune de servicii i, pe de alt parte, data-limit pentru depunerea
ofertelor/solicitrilor de participare, entitatea contractant are obligaia de a stabili perioada
respectiv n funcie de complexitatea contractului de concesiune i de cerinele specifice, astfel
nct operatorii economici interesai s beneficieze de un interval de timp adecvat i suficient pentru
elaborarea ofertelor/solicitrilor de participare i pentru pregtirea documentelor de calificare i de
selecie care sunt solicitate prin documentaia de atribuire.
(2) n situaia n care ofertele/solicitrile de participare nu pot fi elaborate dect dup vizitarea
amplasamentului sau dup consultarea la faa locului a unor documente suplimentare pe care se

bazeaz documentele concesiunii, perioada stabilit de entitatea contractant pentru depunerea


ofertelor/solicitrilor de participare este mai mare dect perioada minim prevzut de prezenta
lege pentru procedura de atribuire utilizat i este stabilit astfel nct operatorii economici
interesai s aib posibilitatea real i efectiv de a obine toate informaiile necesare pentru
pregtirea corespunztoare a ofertelor/solicitrilor de participare.
SECIUNEA a 7-a
Criterii de atribuire
Art. 86. - (1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase
din punct de vedere economic, stabilit n baza unor criterii obiective care garanteaz evaluarea
ofertelor n condiii de concuren real.
(2) n sensul alin. (1), criteriile obiective trebuie s aib legtur direct cu obiectul concesiunii de
lucrri sau al concesiunii de servicii i se pot referi la oricare dintre urmtoarele:
a) gradul de preluare a unor riscuri de ctre concesionar;
b) nivelul plilor actualizate efectuate de ctre entitatea contractant;
c) nivelul tarifelor de utilizare;
d) modalitatea de execuie a lucrrilor/prestare a serviciilor bazat pe indicatori de performan de
ordin calitativ, tehnic, funcional, financiar etc.;
e) modul de asigurare a proteciei mediului;
f) modul de rezolvare a unor probleme sociale;
g) nivelul redevenei;
h) durata concesiunii;
i) inovarea.
(3) Entitatea contractant poate utiliza criteriile prevzute la alin. (2) i n mod combinat, n funcie
de obiectul concesiunii i n msura n care respectivele criterii sunt compatibile.
(4) Criteriile de atribuire sunt enumerate n cuprinsul documentelor prevzute la art. 71 alin. (2) lit.
b), n ordinea descresctoare a importanei lor, fiind nsoite de cerine care s permit verificarea
efectiv a informaiilor furnizate de ofertani.
Art. 87. - (1) n cazul n care entitatea contractant primete o ofert care propune o soluie
inovatoare cu un nivel excepional de performan funcional, care nu ar fi putut fi prevzut de
ctre o entitate contractant diligent, aceasta poate, n mod excepional, s modifice ordinea
criteriilor de atribuire, pentru a ine seama de soluia inovatoare respectiv.
(2) n cazul prevzut la alin. (1), entitatea contractant comunic tuturor ofertanilor modificarea
ordinii importanei i emite o nou invitaie de a prezenta oferte, cu respectarea termenelor minime
prevzute de prezenta lege.
SECIUNEA a 8-a
Finalizarea procedurii de atribuire
Art. 88. - Procedura de atribuire se finalizeaz prin:
a) semnarea contractului de concesiune; sau
b) anularea procedurii de atribuire.
Art. 89. - (1) Entitatea contractant are obligaia de a anula procedura de atribuire a contractului de
concesiune n urmtoarele cazuri:
a) nu a fost depus nicio ofert/solicitare de participare sau nu a fost depus nicio ofert/solicitare
de participare admisibil;
b) au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de
abordare a soluiilor tehnice i/ori financiare;
c) nclcri ale prevederilor legale afecteaz procedura de atribuire sau dac este imposibil
ncheierea contractului;

d) Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau instana de judecat dispune


modificarea/eliminarea oricror specificaii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente
emise n legtur cu procedura de atribuire, iar autoritatea contractant se afl n imposibilitatea de
a adopta msuri de remediere, fr ca acestea s afecteze principiile prevzute la art. 2 alin. (2);
e) contractul nu poate fi ncheiat cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ctigtoare din cauza
faptului c ofertantul n cauz se afl ntr-o situaie de for major sau n imposibilitatea fortuit de
a executa contractul i nu exist o ofert conform clasat pe locul al doilea;
f) apar circumstane care fac necesar atribuirea unui alt tip de contract cruia i este aplicabil un
alt regim juridic dect cel aplicabil potrivit prevederilor prezentei legi;
g) valoarea concesiunii de lucrri sau a concesiunii de servicii la momentul atribuirii contractului
depete cu mai mult de 20% valoarea estimat la momentul iniierii concesiunii, fapt ce ar atrage
necesitatea organizrii unei proceduri de atribuire potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. c), prin nclcri ale prevederilor legale se nelege situaia n
care pe parcursul procedurii de atribuire se constat erori sau omisiuni, iar entitatea contractant se
afl n imposibilitatea de a adopta msuri corective fr ca acestea s conduc la nclcarea
principiilor prevzute la art. 2 alin. (2).
Art. 90. - Entitatea contractant are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului de
concesiune n situaiile prevzute la art. 59 alin. (5).
Art. 91. - Entitatea contractant are obligaia de a face public decizia de anulare a procedurii de
atribuire a contractului de concesiune, nsoit de justificarea anulrii procedurii de atribuire, prin
intermediul SEAP, n termenul prevzut la art. 70 alin. (8).
SECIUNEA a 9-a
Informarea candidailor/ofertanilor
Art. 92. - (1) Entitatea contractant are obligaia de a transmite ofertantului declarat ctigtor o
comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care i manifest acordul de a ncheia contractul de
concesiune.
(2) Entitatea contractant informeaz, ct mai curnd posibil, fiecare candidat/ofertant cu privire la
deciziile luate n ceea ce privete atribuirea contractului de concesiune, inclusiv cu privire la numele
ofertantului ctigtor, motivele pentru care a decis s resping solicitarea de participare/oferta
acestuia i motivele care stau la baza oricrei decizii de a nu atribui un contract ori de a relua
procedura de atribuire.
(3) La solicitarea prii interesate, entitatea contractant comunic, ct mai curnd posibil, dar nu
mai trziu de 15 zile de la primirea unei solicitri scrise, fiecrui ofertant care a depus o ofert
admisibil, dar care nu a fost declarat ctigtoare, caracteristicile i avantajele relative ale ofertei
desemnate ctigtoare.
(4) Entitatea contractant are dreptul de a nu comunica anumite informaii prevzute la alin. (2) i
(3) privind atribuirea contractului de concesiune, n situaia n care dezvluirea acestora:
a) ar mpiedica aplicarea unor dispoziii legale sau ar fi contrar interesului public;
b) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, public sau privat,
ori ar putea aduce atingere concurenei loiale ntre operatorii economici.
Art. 93. - (1) n sensul prezentei legi, oferta admisibil este oferta care nu este inacceptabil sau
neconform.
(2) Oferta este considerat inacceptabil dac nu ndeplinete condiiile de form aferente
elaborrii i prezentrii acesteia i nici cerinele de calificare i de selecie prevzute n documentele
concesiunii.
(3) Oferta este considerat neconform dac este lipsit de relevan fa de obiectul contractului
de concesiune, neputnd satisface n mod evident, fr modificri substaniale, necesitile i
cerinele entitii contractante indicate n documentele concesiunii, inclusiv n situaia n care oferta
nu respect specificaiile tehnice i/sau condiiile financiare.

(4) Solicitarea de participare este considerat neconform n situaia n care candidatul se afl n
una dintre situaiile de excludere prevzute la art. 79-81 sau nu ndeplinete criteriile de calificare
stabilite de entitatea contractant.
CAPITOLUL V
Reguli privind executarea contractelor de concesiune
SECIUNEA 1
Subcontractarea
Art. 94. - (1) Entitatea contractant are obligaia de a solicita ofertantului s precizeze n ofert
partea/prile din contract pe care urmeaz s le subcontracteze i datele de identificare ale
subcontractanilor propui.
(2) Subcontractanii propui sunt inui de respectarea acelorai obligaii n domeniul mediului,
social i al relaiilor de munc, prevzute la art. 38, ntocmai ca i ofertanii.
(3) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu diminueaz rspunderea concesionarului n ceea ce privete
modul de ndeplinire a viitorului contract de concesiune.
Art. 95. - (1) Obligaia prevzut la art. 94 alin. (1) nu se aplic n cazul subcontractanilor care
realizeaz n cadrul contractului de concesiune activiti a cror valoare este mai mic de 5% din
valoarea concesiunii de lucrri sau a concesiunii de servicii, cu condiia ca aceast posibilitate s fie
menionat explicit n documentaia de atribuire.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n situaia n care activitile realizate de subcontractani
sunt eseniale prin raportare la obiectul contractului, conform documentaiei de atribuire, acestora li
se vor aplica prevederile art. 94 alin. (1).
Art. 96. - (1) Entitatea contractant are obligaia de a verifica existena unei situaii de excludere
prevzute la art. 79-81, n legtur cu subcontractanii propui.
(2) n cazul n care este identificat o situaie de excludere, entitatea contractant solicit
ofertantului/candidatului s nlocuiasc subcontractantul n legtur cu care a rezultat n urma
verificrii c se afl n aceast situaie.
(3) n scopul verificrii prevzute la alin. (1), subcontractantul completeaz declaraia pe propria
rspundere, preciznd c nu se afl n niciuna dintre situaiile ce atrag excluderea din procedura de
atribuire.
Art. 97. - (1) Entitatea contractant are obligaia s efectueze pli corespunztoare prii/prilor
din contract ndeplinite de ctre subcontractanii propui n ofert, dac acetia solicit, atunci cnd
natura contractului permite acest lucru, i dac subcontractanii propui i-au exprimat opiunea n
acest sens.
(2) Entitatea contractant stabilete mecanismele care reglementeaz modalitatea de efectuare a
plilor prevzute la alin. (1) prin documentele concesiunii, precum i n contractul de concesiune.
(3) Condiiile i modalitile de efectuare a plilor prevzute la alin. (1) sunt stabilite prin normele
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(4) Dispoziiile prevzute la alin. (1)-(3) nu diminueaz rspunderea contractantului n ceea ce
privete modul de ndeplinire a viitorului contract de concesiune.
Art. 98. - (1) Entitatea contractant solicit concesionarului, dup atribuirea contractului, dar cel
mai trziu la momentul nceperii executrii contractului, s i indice numele, datele de contact i
reprezentanii legali ai subcontractanilor si implicai n executarea contractului de concesiune, n
msura n care aceste informaii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Concesionarul are obligaia de a notifica entitii contractante orice modificri ale informaiilor
prevzute la alin. (1) pe durata contractului de concesiune.
(3) Concesionarul are dreptul de a implica noi subcontractani, pe durata executrii contractului de
concesiune, cu condiia ca respectivul concesionar s transmit entitii contractante informaiile
prevzute la alin. (1) i s obin acordul acesteia privind eventualii noi subcontractani implicai
ulterior n executarea contractului.

Art. 99. - Entitatea contractant are dreptul de a extinde aplicarea obligaiilor prevzute la art. 98:
a) cu privire la furnizorii implicai n contractele de concesiune de lucrri sau concesiune de servicii;
b) cu privire la subcontractanii subcontractanilor concesionarului sau subcontractanii aflai pe
niveluri inferioare ale lanului de subcontractare.
SECIUNEA a 2-a
Modificarea contractului de concesiune
Art. 100. - Contractele de concesiune pot fi modificate, fr organizarea unei noi proceduri de
atribuire, doar n situaiile prevzute de prezenta seciune.
Art. 101. - (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fr organizarea unei noi proceduri de
atribuire, atunci cnd modificrile, indiferent dac sunt sau nu evaluabile n bani i indiferent de
valoarea acestora, au fost prevzute n documentele iniiale ale concesiunii de lucrri sau ale
concesiunii de servicii sub forma unor clauze de revizuire clare, precise i fr echivoc, care pot
include clauze de revizuire a valorii sau orice alte opiuni.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), clauzele de revizuire precizeaz obiectul, limitele i natura
eventualelor modificri sau opiuni, precum i condiiile n care se poate recurge la acestea, i nu pot
stabili modificri sau opiuni care ar afecta caracterul general al contractului de concesiune.
Art. 102. - (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fr organizarea unei noi proceduri de
atribuire, atunci cnd sunt ndeplinite, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) devine necesar achiziionarea de la concesionarul iniial a unor servicii sau lucrri suplimentare,
care nu au fost incluse n contractul de concesiune iniial, dar care au devenit strict necesare n
vederea ndeplinirii acestuia;
b) schimbarea concesionarului este imposibil.
(2) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. b), schimbarea concesionarului este imposibil atunci cnd sunt
ndeplinite, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) schimbarea concesionarului nu poate fi realizat din motive economice sau tehnice, precum
cerine privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau
instalaiile existente, achiziionate n cadrul contractului de concesiune iniial;
b) schimbarea concesionarului ar cauza entitii contractante dificulti semnificative sau creterea
semnificativ a costurilor.
(3) n cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritatea contractant, n vederea
desfurrii unei activiti, alta dect cele prevzute n anexa nr. 2, nicio cretere a valorii nu poate
depi 10% din valoarea concesiunii de lucrri sau a concesiunii de servicii iniiale.
(4) n cazul n care autoritatea contractant efectueaz mai multe modificri succesive, acestea nu
pot depi, cumulat, o majorare cu peste 10% din valoarea concesiunii de lucrri sau a concesiunii de
servicii iniiale.
Art. 103. - Contractele de concesiune pot fi modificate fr organizarea unei noi proceduri de
atribuire, atunci cnd sunt ndeplinite, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) modificarea a devenit necesar n urma unor circumstane pe care o entitate contractant care
acioneaz cu diligen nu ar fi putut s le prevad;
b) modificarea nu afecteaz caracterul general al concesiunii de lucrri sau al concesiunii de servicii;
c) n cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritile contractante n vederea desfurrii
unei alte activiti dect cele prevzute n anexa nr. 2, modificarea nu implic o cretere a valorii cu
mai mult de 10% din valoarea concesiunii iniiale, cu aplicarea n mod corespunztor a prevederilor
art. 102 alin. (4).
Art. 104. - Entitile contractante care modific un contract de concesiune, n cazurile prevzute la
art. 102 i art. 103, au obligaia de a publica un anun n acest sens n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene i la nivel naional, cu respectarea formularului standard stabilit de Comisia European n
temeiul dispoziiilor art. 33 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European i a Consiliului.

Art. 105. - (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fr organizarea unei noi proceduri de
atribuire, atunci cnd un nou concesionar l nlocuiete pe cel cruia entitatea contractant i-a
atribuit iniial concesiunea de lucrri sau concesiunea de servicii, n una dintre urmtoarele situaii:
a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opiuni stabilite de entitatea contractant potrivit
art. 101;
b) drepturile i obligaiile concesionarului iniial rezultate din contractul de concesiune sunt
preluate ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal n cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune ori divizare de ctre un alt operator economic care ndeplinete
criteriile de calificare i de selecie stabilite iniial, cu condiia ca aceast modificare s nu presupun
alte modificri substaniale ale contractului de concesiune i s nu se realizeze cu scopul de a eluda
aplicarea procedurilor de atribuire prevzute de prezenta lege;
c) ncetarea anticipat a contractului de concesiune i a cesiunii contractelor ncheiate cu
subcontractanii de ctre concesionarul principal al entitii contractante, ca urmare a unei clauze de
revizuire sau a unei opiuni stabilite de entitatea contractant potrivit art. 101.
(2) Atunci cnd clauza de revizuire sau opiunea stabilit de entitatea contractant potrivit alin. (1)
lit. a) stipuleaz n favoarea instituiilor financiare finanatoare dreptul de a cesiona contractul de
concesiune ctre un alt operator economic, acesta trebuie s ndeplineasc criteriile de calificare i
de selecie stabilite prin anunul de concesionare i documentaia de atribuire.
Art. 106. - (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fr organizarea unei noi proceduri de
atribuire, atunci cnd modificrile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substaniale, n sensul alin. (2).
(2) O modificare a unui contract de concesiune pe perioada de valabilitate este considerat
modificare substanial atunci cnd, prin aceast modificare, caracterul concesiunii devine
substanial diferit fa de cel al concesiunii ncheiate iniial. Este considerat modificare substanial
orice modificare care ndeplinete cel puin una dintre urmtoarele condiii:
a) modificarea introduce condiii care, dac ar fi fost incluse n procedura de atribuire iniial, ar fi
permis selecia altor candidai dect cei selectai iniial sau acceptarea unei alte oferte dect cea
acceptat iniial ori ar fi atras i ali participani la procedura de atribuire;
b) modificarea schimb echilibrul economic al contractului de concesiune n favoarea
concesionarului i/sau alocarea riscurilor ntre pri ntr-un mod care nu a fost prevzut n
concesiunea de lucrri sau n concesiunea de servicii iniial;
c) modificarea extinde n mod considerabil domeniul de aplicare al concesiunii de lucrri sau al
concesiunii de servicii;
d) un nou concesionar nlocuiete concesionarul iniial, n alte cazuri dect cele prevzute la art.
105.
Art. 107. - (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fr organizarea unei noi proceduri de
atribuire, atunci cnd sunt ndeplinite, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) valoarea modificrii este mai mic dect pragul prevzut la art. 11 alin. (1);
b) valoarea modificrii este mai mic de 10% din valoarea concesiunii iniiale de lucrri sau a
concesiunii iniiale de servicii.
(2) Modificarea contractului de concesiune potrivit prevederilor alin. (1) nu poate aduce atingere
caracterului general al concesiunii de lucrri sau al concesiunii de servicii.
(3) n situaia prevzut la alin. (1), n cazul n care se efectueaz mai multe modificri succesive,
valoarea modificrilor se va determina pe baza valorii globale nete a respectivelor modificri
succesive.
(4) Pentru calcularea valorii prevzute la alin. (1), art. 102 alin. (3) i art. 103 lit. c) se va utiliza
valoarea actualizat, care reprezint:
a) valoarea de referin, atunci cnd contractul de concesiune include o clauz de indexare;
b) valoarea calculat n funcie de rata medie a inflaiei publicate de Institutul Naional de Statistic,
atunci cnd contractul de concesiune nu include o clauz de indexare.
Art. 108. - Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc n
sarcina entitii contractante obligaii de notificare a instituiei responsabile cu controlul ex-ante

privind intenia de a efectua modificri ale contractelor de concesiune potrivit prevederilor prezentei
seciuni.
Art. 109. - (1) Orice modificare a unui contract de concesiune n cursul perioadei sale de valabilitate,
altfel dect n cazurile i condiiile prevzute n prezenta seciune, se realizeaz prin organizarea unei
noi proceduri de atribuire, n conformitate cu dispoziiile prezentei legi.
(2) n situaia nerespectrii dispoziiilor alin. (1), entitatea contractant are dreptul de a denuna
unilateral contractul de concesiune iniial.
(3) Entitatea contractant introduce dreptul de denunare unilateral prevzut la alin. (2) n
condiiile contractuale cuprinse n documentaia de atribuire.
SECIUNEA a 3-a
ncetarea contractului de concesiune
Art. 110. - (1) Fr a aduce atingere dispoziiilor dreptului comun privind ncetarea contractelor sau
dreptului entitii contractante de a solicita constatarea nulitii absolute a contractului de
concesiune, n conformitate cu dispoziiile dreptului comun, entitatea contractant are dreptul de a
denuna unilateral un contract de concesiune, n perioada de valabilitate a acestuia, n una dintre
urmtoarele situaii:
a) concesionarul se afla, la momentul atribuirii contractului, n una dintre situaiile prevzute la art.
79-81, care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;
b) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit concesionarului respectiv, avnd n vedere o nclcare
grav a obligaiilor care rezult din legislaia european relevant i care a fost constatat printr-o
decizie a Curii de Justiie a Uniunii Europene.
(2) Entitatea contractant introduce dreptul de denunare unilateral prevzut la alin. (1) n
condiiile contractuale cuprinse n documentaia de atribuire.
CAPITOLUL VI
Contravenii i sanciuni
Art. 111. - (1) Entitatea contractant rspunde contravenional n cazurile i n condiiile prevzute
de prezenta lege.
(2) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei-30.000 lei:
a) atribuirea unui contract de concesiune fr publicarea prealabil a unui anun de concesionare,
n cazurile n care publicarea acestuia este obligatorie potrivit prevederilor art. 63 alin. (1), sau a unui
anun de intenie, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2);
b) nclcarea prevederilor art. 13 alin. (3);
c) nclcarea prevederilor art. 72.
(3) Sanciunea contravenional se aplic autoritii contractante care, n funcie de situaia
concret, dispune luarea unor msuri mpotriva persoanelor implicate n derularea concesiunii ce a
fcut obiectul contraveniei.
(4) Svrirea faptei contravenionale nu implic, n mod obligatoriu, i producerea unui prejudiciu.
(5) Stabilirea prejudiciului trebuie s in seama de circumstanele faptei contravenionale i s fie
fundamentat.
Art. 112. - Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se realizeaz de ctre persoane
mputernicite n acest scop de Curtea de Conturi a Romniei, respectiv ANAP, n funcie de instituia
care face constatarea abaterii.
Art. 113. - Contraveniilor prevzute la art. 111 alin. (2) le sunt aplicabile dispoziiile Ordonanei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia art. 13 alin. (1), art. 28
i art. 29.

CAPITOLUL VII
Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 114. - (1) Autoritile naionale competente dein atribuii n domeniul de aplicare al prezentei
legi, precum funcii de reglementare, asisten i sprijin operaional, control ex-ante, control ex-post,
monitorizare, supervizare, detectarea conflictului de interese, combaterea licitaiilor trucate i alte
funcii avnd ca obiectiv respectarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2).
(2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se detaliaz obligaiile i
responsabilitile specifice ale autoritilor naionale competente n raport cu ndeplinirea acestor
funcii.
Art. 115. - n termen de 60 de zile de la data publicrii prezentei legi n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, ANAP va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care
vor fi aprobate prin hotrre a Guvernului.
Art. 116. - (1) Prezenta lege se aplic procedurilor de atribuire a concesiunilor de lucrri sau a
concesiunilor de servicii iniiate dup data intrrii n vigoare a acesteia.
(2) Procedurilor de atribuire a concesiunilor de lucrri sau a concesiunilor de servicii n curs de
desfurare la data intrrii n vigoare a prezentei legi li se aplic legea n vigoare la data iniierii
procedurii de atribuire.
(3) Prezenta lege se aplic contractelor de concesiune ncheiate dup data intrrii n vigoare a
acesteia.
(4) Contractele de concesiune ncheiate nainte de data intrrii n vigoare a prezentei legi sunt
supuse dispoziiilor legii n vigoare la data la care acestea au fost ncheiate, n tot ceea ce privete
ncheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea i ncetarea acestora.
Art. 117. - La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog:
a) Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) Hotrrea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune
de servicii prevzute n Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 98 din 8 februarie
2007;
c) orice alte prevederi contrare cuprinse n orice alte acte normative.
Art. 118. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezenta lege.
*
Prezenta lege transpune prevederile art. 3, 8, 11, 13-19, 22-26, 28, 31, 34-36, 38-40, 43, 44 i 54
din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2014 privind
atribuirea contractelor de concesiune, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94
din 28 martie 2014, i parial prevederile art. 1, 2, 4-7, 9, 10, 20, 21, 29, 30, 32, 33, 37, 41, 42 i 45 din
Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European i a Consiliului.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale
art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.

p. PREEDINTELE CAMEREI
DEPUTAILOR,
FLORIN IORDACHE
Bucureti, 19 mai 2016.

PREEDINTELE SENATULUI
CLIN-CONSTANTIN-ANTON
POPESCU-TRICEANU

Nr. 100.
ANEXA Nr. 1

Lista activitilor prevzute la art. 5 alin. (1) lit. q)

NACE Rev. 11
SECIUNEA F
Diviziune Grup Clas
45

CONSTRUCII
Descriere
Construcii

45.1

Pregtirea
antierelor
45.11 Demolri de
cldiri;
terasamente

Note
Aceast diviziune include:
construcia de cldiri i lucrri noi,
restaurare i reparaii curente

Cod CPV
45000000

45100000
Aceast clas include:
45110000
- demolarea cldirilor i a altor
structuri;
- degajarea antierelor;
- lucrri de terasament: excavarea,
umplerea, nivelarea antierelor de
construcii, sparea de anuri,
ndeprtarea rocilor, demolarea prin
explozie etc.;
- pregtirea antierelor pentru
exploatare minier;
- ndeprtarea solului i alte lucrri de
dezvoltare i pregtire a terenurilor i
a antierelor miniere.
Aceast clas cuprinde, de
asemenea:
- drenarea antierelor de construcii;
- drenarea terenurilor agricole i
forestiere.

45.12 Lucrri de
Aceast clas include:
45120000
foraj i sondaj - sondaje experimentale, foraje de
recunoatere i carotaje pentru
construcii, precum i pentru studii
geofizice, geologice sau alte studii
similare.
Aceast clas nu cuprinde:
- forarea puurilor de extracie a
ieiului sau a gazelor naturale (a se
vedea clasa 11.20);
- forarea puurilor de ap (a se vedea
clasa 45.25);
- sparea de puuri (a se vedea clasa

45.25);
- prospectarea zcmintelor de iei i
de gaze naturale, precum i studiile
geofizice, geologice i seismice (a se
vedea clasa 74.20).

45.2

Lucrri de
construcii
complete sau
pariale;
lucrri de
geniu civil
45.21 Lucrri
generale
de construcii
de
cldiri i
lucrri
de geniu civil

45200000

Aceast clas include:


- construcii de cldiri de toate
tipurile i construcii civile;
- poduri, inclusiv cele destinate
susinerii oselelor suspendate,
viaducte, tuneluri i pasaje
subterane;
- conducte, linii de comunicaii i linii
electrice pentru transport pe distane
mari;
- conducte, linii de comunicaii i linii
electrice pentru reele urbane;
- lucrri conexe de amenajare
urban;
- asamblarea i montarea de
construcii prefabricate pe antiere.
Aceast clas nu cuprinde:
- servicii referitoare la extracia
ieiului i a gazelor naturale (a se
vedea clasa 11.20);
- construcia de lucrri complet
prefabricate din elemente din alte
materiale dect betonul, fabricate de
unitatea care execut
lucrrile (a se vedea diviziunile 20, 26
i 28);
- lucrri de construcii, altele dect
cele de cldiri, pentru stadioane,
piscine, sli de sport, terenuri de
tenis, circuite de golf i alte instalaii
sportive (a se vedea clasa 45.23);
- lucrri de instalaii pentru
construcii (a se vedea clasa 45.3);
- lucrri de finisare (a se vedea clasa
45.4);
- activiti de arhitectur i de
inginerie (a se vedea clasa 74.20);

45210000
cu
excepia:
45213316
45220000
45231000
45232000

- gestionarea proiectelor de
construcii (a se vedea clasa 74.20).

45.22 Ridicarea de
arpante i
acoperiuri

Aceast clas include:


- ridicarea de arpante;
- montarea acoperiurilor;
- lucrri de impermeabilizare.

45261000

45.23 Construcii de
autostrzi,
osele,
aerodromuri i
complexuri
sportive

Aceast clas include:


- construcia de autostrzi, de
drumuri, de osele, alte ci pentru
vehicule i pietoni;
- construcia de ci ferate;
- construcia de piste de aterizaredecolare;
- lucrri de construcii, altele dect
cele de cldiri, pentru stadioane,
piscine, sli de sport, terenuri de
tenis, circuite de golf i alte instalaii
sportive;
- marcarea cu vopsea a suprafeelor
rutiere i a spaiilor de parcare.
Aceast clas nu cuprinde:
- terasamentele preliminare (a se
vedea clasa 45.11).

45212212
i
DA03
45230000
cu
excepia:
45231000
45232000
45234115

45.24 Lucrri
hidrotehnice

Aceast clas include construcia de: 45240000


- ci navigabile, porturi, lucrri
fluviale, porturi de agrement
(marina), ecluze etc.;
- baraje i diguri;
- dragare;
- lucrri subacvatice.

45.25 Alte lucrri de


construcii
care
implic lucrri
speciale

45.3

Aceast clas include:


45250000
- activitile de construcii
45262000
specializate care implic un aspect
comun pentru mai multe tipuri de
lucrri i care necesit competene
sau echipamente specializate;
- realizarea de fundaii, inclusiv
instalarea piloilor;
- forarea i construcia de puuri de
ap, sparea de puuri;
- montarea elementelor de structur
metalic ce nu sunt fabricate de
unitatea care execut lucrrile;
- ndoirea structurilor metalice;
- lucrri de zidire cu crmid sau
piatr;
- montarea i demontarea schelelor i
a platformelor de lucru proprii sau
nchiriate;
- construcia de couri de fum i de
cuptoare industriale.
Aceast clas nu cuprinde:
- nchirierea de schele fr montare i
demontare (a se vedea clasa 71.32).

Lucrri de
instalaii

45300000

45.31 Lucrri de
instalaii
electrice

Aceast clas include:


- instalarea, n cldiri sau n alte
proiecte de construcii, a
urmtoarelor elemente:
- cabluri i conexiuni electrice;
- sisteme de telecomunicaii;
- instalaii electrice de nclzire;
- antene pentru cldiri rezideniale;
- sisteme de alarm mpotriva
incendiilor;
- sisteme de alarm antiefracie;
- ascensoare i scri rulante;
- paratrsnete etc.

45213316
45310000
cu
excepia:
45316000

45.32 Lucrri de
izolare

Aceast clas include:


- instalarea, n cldiri sau n alte
proiecte de construcii, de izolaii
termice, acustice sau mpotriva
vibraiilor.
Aceast clas nu cuprinde:
- lucrri de impermeabilizare (a se
vedea clasa 45.22).

45320000

45.33 Instalaii

Aceast clas include:


45330000
- instalarea, n cldiri sau n alte
proiecte de construcii, a
urmtoarelor elemente:
- instalaii i echipamente sanitare;
- echipamente pentru distribuia
gazelor;
- echipamente i conducte de
nclzire, de ventilare, de refrigerare
sau de climatizare;
- instalaii de stingere a incendiilor cu
sprinklere. Aceast clas nu cuprinde:
- instalarea sistemelor electrice de
nclzire (a se vedea clasa 45.31).

45.34 Alte lucrri de Aceast clas include:


instalaii
- instalarea sistemelor de iluminat i
de semnalizare pentru
osele, ci ferate, aeroporturi i
porturi;
- instalarea, n cldiri sau n alte
proiecte de construcii, a
instalaiilor i a echipamentelor
neclasificate n alt parte.
45.4

Lucrri de
finisare

45234115
45316000
45340000

45400000

45.41 Tencuire

Aceast clas include:


45410000
- aplicarea, n cldiri sau n alte
proiecte de construcii, a ipsosului i
a stucului pentru structuri sau
ornamente interioare i exterioare,
inclusiv a materialelor de fuire
asociate.

45.42 Tmplrie i
dulgherie

Aceast clas include:


45420000
- instalarea de ui, ferestre, tocuri i
rame pentru ui i ferestre, buctrii
echipate, scri, echipamente pentru
magazine i echipamente similare,
din lemn sau din alte materiale, care
nu sunt fabricate de unitatea care
execut lucrrile;
- amenajri interioare, precum
plafoane, lambriuri din lemn,
compartimentri mobile etc.
Aceast clas nu cuprinde:
- acoperirea cu parchet sau alte
pardoseli din lemn (a se vedea clasa
45.43).

45.43 mbrcarea
Aceast clas include:
45430000
podelelor i a - instalarea, n cldiri sau n alte
pereilor
proiecte de construcii, a
urmtoarelor elemente:
- dale din ceramic, beton sau piatr
pentru perei sau podele;
- parchet i alte pardoseli din lemn,
mochete i linoleum;
- inclusiv din cauciuc sau plastic;
- materiale de placare a podelelor sau
a pereilor din terrazzo, marmur,
granit sau ardezie;
- tapete.
45.44 Vopsitorie i
montare de
geamuri

Aceast clas include:


- vopsirea interioar i exterioar a
cldirilor;
- vopsirea structurilor de construcii
civile;
- montarea sticlei, a oglinzilor etc.
Aceast clas nu cuprinde:
- instalarea ferestrelor (a se vedea
clasa 45.42).

45.45 Alte lucrri de Aceast clas include:


finisare
- instalarea piscinelor private;
- curarea pereilor exteriori ai
cldirilor cu ajutorul aburilor, prin
sablare sau alte metode similare;
- celelalte lucrri de finalizare i
finisare a cldirilor neclasificate n
alt parte.
Aceast clas nu cuprinde:
- curarea pereilor interiori ai
cldirilor i ai altor construcii (a se
vedea clasa 74.70).
45.5

nchirierea de
echipamente
de construcie
sau demolare
cu operator
45.50 nchirierea de
echipamente
de construcie
sau demolare
cu operator

45440000

45212212
i DA04
45450000

45500000

Aceast clas nu cuprinde:


- nchirierea de maini i
echipamente de construcie sau
demolare fr operator
(a se vedea clasa 71.32).

45500000

Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistic a
activitilor economice n Comunitatea European (JO L 293, 24.10.1990, p. 1).
ANEXA Nr. 2

Lista activitilor prevzute la art. 10 alin. (1)

Domeniul

Activiti relevante

1. Gaze i energie
termic

(1) Sunt considerate activiti relevante n domeniul gazelor i


energiei termice:
a) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate
furnizrii de servicii publice n domeniul producerii, transportului
sau distribuiei de gaze sau de energie termic;
b) livrarea gazelor sau a energiei termice prin reele de natura
celor prevzute la lit. a).
(2) Nu este considerat activitate relevant n sensul alin. (1)
alimentarea cu gaze sau energie termic a reelelor fixe de ctre o
entitate contractant prevzut la art. 10 alin. (1) lit. b) i c) din
lege, care presteaz un serviciu ctre public, n cazul n care sunt
ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) producerea de gaze sau de energie termic de ctre entitatea
contractant respectiv este consecina inevitabil a desfurrii
unei alte activiti dect cele considerate de prezenta lege ca fiind
relevante;
b) livrarea gazelor i a energiei termice prin reele publice este
destinat doar exploatrii economice a unei astfel de producii i
reprezint maximum 20% din cifra de afaceri a entitii
contractante, innd cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul n
curs.

2. Energie electric

(1) Sunt considerate activiti relevante n domeniul energiei


electrice:
a) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate
furnizrii de servicii publice n domeniul producerii, transportului
sau distribuiei de energie electric;
b) livrarea energiei electrice prin reele de natura celor
menionate la lit. a).
(2) Nu este considerat activitate relevant n sensul alin. (1)
alimentarea cu energie electric a reelelor fixe de ctre o
entitate contractant prevzut la art. 10 alin. (1) lit. b) i c) din
lege, care presteaz un serviciu ctre public, n cazul n care sunt
ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) producerea de energie electric de ctre entitatea contractant
n cauz are drept scop desfurarea unei alte activiti dect cele
considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b) livrarea energiei electrice prin reele publice depinde doar de
consumul propriu al entitii contractante respective i nu a
depit 30% din producia total de energie a entitii
contractante respective, innd cont de media ultimilor 3 ani,
inclusiv anul n curs.

3. Ap

(1) Sunt considerate activiti relevante n domeniul apei:


a) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate
furnizrii de servicii publice n domeniul producerii, transportului
sau distribuiei de ap potabil;
b) furnizarea de ap potabil unor reele de natura celor
prevzute la lit. a).
(2) Prezenta lege se aplic i contractelor de concesiune atribuite
de entiti contractante care desfoar o activitate prevzut la
alin. (1) i care au legtur cu urmtoarele:
a) proiecte de inginerie hidraulic, irigaii sau drenare, cu condiia
ca volumul de ap destinat aprovizionrii cu ap potabil s
reprezinte mai mult de 20% din volumul total de ap pus la
dispoziie prin astfel de proiecte sau instalaii de irigare sau
drenare;
b) evacuarea sau tratarea apelor uzate.
(3) Nu este considerat activitate relevant n sensul alin. (1)
alimentarea cu energie electric a reelelor fixe de ctre o
entitate contractant prevzut la art. 10 alin. (1) lit. b) i c) din
lege, care presteaz un serviciu ctre public, n cazul n care sunt
ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) producerea de ap potabil de ctre entitatea contractant
respectiv are drept scop desfurarea unei alte activiti dect
cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b) furnizarea apei potabile ctre reele publice depinde doar de
consumul propriu al entitii contractante respective i nu a
depit 30% din producia total de ap potabil a entitii
contractante respective, innd cont de media ultimilor 3 ani,
inclusiv anul n curs.

4. Transporturi

(1) Este considerat activitate relevant n domeniul


transporturilor punerea la dispoziie sau exploatarea reelelor
destinate s furnizeze un serviciu public n domeniul transportului
pe calea ferat, cu sisteme automate, cu metroul, tramvaiul,
troleibuzul, autobuzul sau prin cablu.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), se consider c exist o reea
pentru prestarea serviciilor de transport, n cazul n care condiiile
de operare, care pot viza rutele ce urmeaz a fi deservite,
capacitatea de transport care urmeaz s fie asigurat sau
frecvena serviciului, sunt prestabilite de o autoritate
competent.

5. Porturi i
aeroporturi

Sunt considerate activiti relevante acele activiti care presupun


exploatarea unui areal geografic n scopul punerii la dispoziia
transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali a aeroporturilor i a
porturilor maritime ori fluviale sau a altor terminale de transport.

6. Pot

(1) Este considerat activitate relevant n domeniul potei


prestarea urmtoarelor servicii:
a) servicii potale, respectiv serviciile constnd n colectarea,
sortarea, transportul i livrarea la destinatari a trimiterilor potale
- coresponden, cri, cataloage, ziare, periodice, colete potale
coninnd bunuri cu sau fr valoare comercial - indiferent de
greutate;

b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile


care preced i care urmeaz expedierii, inclusiv servicii de
gestiune a corespondenei;
c) servicii privind trimiterile potale neincluse la lit. a), cum ar fi
publicitatea direct prin coresponden, care nu poart adres;
(2) Prestarea serviciilor prevzute la alin. (1) lit. b)-c) intr n
categoria activitilor relevante numai dac persoana n cauz
presteaz i servicii potale n sensul prevederilor alin. (1) lit. a) i
numai dac activitatea de servicii potale nu este direct expus
concurenei conform prevederilor art. 35 din lege.
7. Petrol i gaze.
Crbune i ali
combustibili solizi

n sensul prezentei legi, se consider activiti relevante acele


activiti legate de exploatarea unui areal geografic n scopul:
a) extraciei2 de petrol i gaze naturale;
b) prospectrii i extraciei de crbune sau de ali combustibili
solizi.

n sensul prezentei legi, activitile legate de exploatarea unui areal geografic n scopul extraciei
de petrol i gaze naturale includ producia de petrol brut sau gaze naturale, precum i dezvoltarea
infrastructurii corespunztoare pentru producia viitoare de petrol brut sau gaze naturale.
Sunt excluse de la aplicabilitatea prezentei legi activitile efectuate n scopul explorrii de petrol i
gaze naturale includ totalitatea activitilor ntreprinse n vederea verificrii dac ntr-o anumit zon
sunt prezente zcminte de petrol i/sau de gaze naturale, evaluarea cantitativ i calitativ a
acestora, precum i determinarea condiiilor tehnice i economice de valorificare.
ANEXA Nr. 3
Servicii prevzute la art. 24

Descriere

Cod CPV

Servicii de sntate,
servicii sociale i
servicii conexe

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0;


79622000-0 [Servicii de furnizare personal menajer];
79624000-4 [Servicii de asigurare de personal de
asisten medical] i 79625000-1 [Servicii de asigurare
de personal medical] de la 85000000-9 la 85323000-9;
98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 i 98500000-8
[Case particulare cu personal angajat] i 98513000-2 la
98514000-9 [Servicii de for de munc pentru
particulari, Servicii de personal de agenii pentru
particulari, Servicii de personal de birou pentru
particulari, Servicii de personal angajat temporar pentru
particulari, Servicii de asisten la domiciliu i Servicii
domestice]

Servicii sociale
administrative,
servicii de
nvmnt, servicii
de sntate i servicii
culturale

85321000-5 i 85322000-2, 75000000-6 [Servicii de


administraie public, de aprare i de asigurri
sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de la
79995000-5 la 79995200-7; de la 80000000-4 Servicii de
nvmnt i formare profesional la 80660000-8; de la
92000000-1 la 92700000-8, 79950000-8 [Servicii de
organizare de expoziii, de trguri i de congrese],

79951000-5 [Servicii de organizare de seminare],


79952000-2 [Servicii pentru evenimente], 79952100-3
[Servicii de organizare de evenimente culturale],
79953000-9 [Servicii de organizare de festivaluri],
79954000-6 [Servicii de organizare de petreceri],
79955000-3 [Servicii de organizare de prezentri de
mod], 79956000-0 [Servicii de organizare de trguri i
expoziii]
Servicii de asigurri
sociale obligatorii3

75300000-9

Servicii de
indemnizaii

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3,


75313100-4, 75314000-0, 75320000-5,
75330000-8, 75340000-1

Alte servicii
98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 i
comunitare, sociale i 98130000-3
personale, inclusiv
servicii prestate de
organizaii sindicale,
de organizaii
politice, de asociaii
de tineri i servicii
diverse prestate de
organizaii asociative
Servicii religioase

98131000-0

Servicii hoteliere i
restaurante

de la 55100000-1 la 55410000-7; de la 55521000-8 la


55521200-0 [55521000-8 Servicii de
catering la domiciliu, 55521100-9 Servicii de livrare a
mncrii la domiciliu, 55521200-0 Servicii de livrare a
mncrii], 55510000-8 [Servicii de cantin], 55511000-5
[Servicii de cantin i alte servicii de cafenea cu clientel
restrns], 55512000-2 [Servicii de gestionare a
cantinelor], 55523100-3 [Servicii de restaurant pentru
coli], 55520000-1 [Servicii de catering], 55522000-5
[Servicii de catering pentru societi de transport],
55523000-2 [Servicii de catering pentru alte societi
sau instituii], 55524000-9 [Servicii de catering pentru
coli]

Servicii juridice, n
msura n care nu
sunt excluse n
temeiul art. 30 alin.
(3) din lege

de la 79100000-5 la 79140000-7; 75231100-5

Alte servicii
administrative i
servicii
guvernamentale

de la 75100000-7 la 75120000-3; 75123000-4; de la


75125000-8 la 75131000-3

Prestri de servicii
pentru comunitate

de la 75200000-8 la 75231000-4

Servicii legate de
de la 75231210-9 la 75231230-5; de la 75240000-0 la
nchisori, de
75252000-7; 79430000-7; 98113100-9
securitate public i
de salvare, n msura
n care nu sunt
excluse n temeiul
art. 30 alin. (1) lit. g)
din lege

Servicii de
investigaie i de
siguran

de la 79700000-1 la 79721000-4 [Servicii de investigaie


i de siguran, Servicii de siguran, Servicii de
monitorizare a sistemelor de alarm, Servicii de paz,
Servicii de supraveghere, Servicii de localizare, Servicii
de localizare a transfugilor, Servicii de patrulare, Servicii
de eliberare de ecusoane de identificare, Servicii de
investigaie i Servicii de agenii de detectivi],
79722000-1 [Servicii de grafologie], 79723000-8
[Servicii de analiz a deeurilor]

Servicii
internaionale

98900000-2 [Servicii prestate de organizaii i de


organisme extrateritoriale] i 98910000-5 [Servicii
specifice organizaiilor i organismelor internaionale]

Servicii potale

64000000-6 [Servicii potale i de telecomunicaii],


64100000-7 [Servicii potale i de curierat], 64110000-0
[Servicii potale], 64111000-7 [Servicii potale de
distribuire a ziarelor i a periodicelor], 64112000-4
[Servicii potale de distribuire a corespondenei],
64113000-1 [Servicii potale de distribuire a coletelor],
64114000-8 [Servicii de ghiee de oficii potale],
64115000-5 [nchiriere de cutii potale], 64116000-2
[Servicii post-restant], 64122000-7 [Servicii de curierat
i de mesagerie intern n birouri]

Servicii diverse

50116510-9 [Servicii de reapare de pneuri], 715500008 [Servicii de feronerie]

Aceste servicii nu intr sub incidena prezentei legi n cazul n care sunt organizate sub form de
servicii fr caracter economic de interes general.

S-ar putea să vă placă și