Sunteți pe pagina 1din 7

VARIANTA 3

Care dintre urmatoarele molecule prezinta un radical aminoacidic cu trei carboni in catena laterala :
A
Glu
B
Gly
C
DOPA
D
GSH
E
Nici un raspuns corect

Care dintre urmtoarele molecule reprezinta o amida:


A
Valina
B
Asparagina
C
Glutamat
D
Leucina
E
Nici un raspuns correct

Care dintre urmatorii aminoacizi fac parte din categoria celor esentiali aromatici :
A
Phe, Thr, Trp
B
Phe, Trp
C
Trp, Ser, Thr
D
Phe, Tyr
E
Nici una din combinatii

Dintre urmatorii compusi, care pot avea drept precursor aminoacizii:


A
Guanina, NH3, vitamina B1
B
Serotonina, Phenilalanin hidroxilaza
C
Fenilpiruvat, vitamina B2
D
Amide, vitamina B6
E
Tyr, CO2, vitamina B3

Dintre urmatorii aminoacizi, care este implicat in formarea colinei - precursoare a lecitinei?
A
Trp
B
Cys
C
Met
D
Glu
E
Asp

Precursorul care intervine in formarea nicotinamidei face parte din categoria:


A
Aminoacizilor hidroxilici
B
Aminoacizilor dicarboxilici
C
Aminoacizilor alifatici
D
Aminoacizilor hidroxilici
E
Aminoacizilor aromatici

Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la glutation este falsa ?


A
Este o molecula cu rol in reducerea apei oxigenate
B
Are in structura sa trei aminoacizi
C
Este o molecula cu urmatoarea secventa: Gly-Cys-Glu
D
Are rol antioxidant
E
Intervine in protectia enzimelor tiolice

In structura hemoglobinei :
A
Hemul prezinta un nucleu tetrapirolic
B
Globina prezinta doua lanturi de aminoacizi
C
Valenta fierului poate oscila fiziologic intre +2 si +3
D
Fiecare molecula prezinta patru substituenti de tip acid propionic
E
Nici un raspuns corect

Intre hem si globina exista mai multe legaturi - acestea sunt intre :
A
protoporfirina si gruparile aminice ale Gly din globina
B
resturile metil din hem si OH-Pro din globina
C
radicalii vinil si Pro din globina
D
fier si globina
E
nici un raspuns corect

10

Methemoglobinemia :

A
B
C
D
E

Este o situatie fiziologica in care se produce methemoglobina


Se caracterizeaza prin productie redusa de methemoglobina
Prezinta hemoglobina cu fier trivalent, in cantitate crescuta
Apare in excesul de substante reducatoare
Poate fi consecinta defectului de MetHb dehidrogenaza

11

Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hemoglobina este falsa :


A
Este proteina rosie din sange
B
Prezinta in structura globinei duble legaturi conjugate
C
Este o proteina tetramer
D
Este implicata in mentinerea constanta a pH-ului sanguin
E
Fiecare molecula prezinta in structura sa patru lanturi de aminoacizi

12

Care dintre urmatoarele molecule nu este un nucleotid purinic :


A
CTP
B
ADP
C
ATP
D
GDP
E
GMP

13

ADN, molecula importanta in transmiterea informatiei genetice, este stabila prin:


A
Legaturile de hidrogen intre bazele azotate situate la distanta intr-o catena
B
Legaturile fosfodiesterice dintre bazele azotate complementare
C
Legaturile de hidrogen intracatenare
D
Legaturi noncovalente intre bazele azotate complementare
E
Nici un raspuns corect

14

Nucleotidele sunt molecule:


A
Care au in compozitie o baza azotata legata prin legatura fosfoesterica cu o pentoza
B
Care constituie unitatea de structura a acizilor nucleici
C
Care au legate proteine bazice de tip globuline
D
Care se regasesc in structura nucleozidelor
E
Nici un raspuns corect

15

Reglarea covalenta a unei enzime:


A
Se realizeaza prin controlul productiei enzimelor dintr-o anumita cale metabolica
B
Poate fi regasita in cazul actiunii reglatoare a insulinei asupra enzimelor din glicoliza
C
Se concretizeaza prin fosforilarea si defosforilarea glucokinazei
D
Este realizata de hormoni asupra enzimei din glicogenogeneza
E
Reprezinta calea de reglare a enzimelor din glicoliza

16

Izoenzimele sunt forme moleculare distincte ale aceleiasi enzime si care:


A
Au aceeasi greutate moleculara
B
Prezinta aceeasi afinitate pentru substrat
C
Catalizeaza aceeasi reactie
D
Se diferentiaza prin substratul asupra caruia actioneaza
E
Se pot regasi in cazul glucokinazelor

17

Care dintre urmatoarele categorii de enzime face parte din categoria sintetazelor?
A
Citrat liaza
B
Aldolaza
C
Glucokinaza
D
Piruvat carboxilaza
E
Metil transferaza

18

Centrul activ al enzimelor:


A
Este un fragment de aminoacizi in care se gasesc predominant Ala, Phe
B
Este locul de legare specific substratelor dar si, uneori a unor efectori allosterici
C
Este locul cu afinitate mare pentru activatorii enzimatici
D
Este un fragment mic, de 3 pana la 12 aminoacizi, situat la nivelul coenzimei
E
Este de regula implicat in actiunea catalitica a mai multor substrate

19

Transferazele sunt o categorie de enzime care:


A
Catalizeaza transferul de metil de la un donator la o grupare care are un atom de C
B
Pot interveni in metilarea colinei, cu formarea de etanolamina

C
D
E

Pot interveni in fosforilarea unor substrate


Catalizeaza interconversia unor perechi de aminoacid si hidroxiacid
Nici un raspuns corect

20

FMN si FAD sunt coenzime ale urmatoarelor enzime :


A
Malat DH
B
Succinat DH
C
Izocitrat DH
D
Lactat DH
E
Citrat sintetaza

21

Metilcobalamina:
A
Este coenzima pentru enzima care sintetizeaza metionina
B
Intervine in transformarea metioninei in homocisteina
C
Este coenzima metil-malonil-mutazei (MMM)
D
Se formeaza prin decarboxilarea unui aminacid
E
Nici un raspuns corect

22

Acidul tetrahidrofolic este forma activa a vitaminei B9 si intervine in:


A
Formarea serinei din glicina
B
Procesele antioxidante
C
Transferul radicalilor acil
D
Actiunea tetrahidrofolat reductazei
E
Sinteza de adrenalina

23

Retinal cis este forma activa a vitaminei A si:


A
Intervine in formarea celulelor cu conuri si bastonase din retina
B
Are rol in transaminare
C
Este implicata in generarea unui potential de membrana in retina
D
Intervine in digestia si absorbtia lipidelor
E
Nici un raspuns correct

24

Care dintre urmatoarele molecule, reprezinta forma activa a vitaminei D 3 ?


A
Colecalciferolul
B
25 (OH) D3
C
Calcitriol
D
Calciferol
E
Nici un raspuns corect

25

Care dintre afirmatiile referitoare la vitamina C, nu este adevarata :


A
Intervine in reactiile de oxido-reducere
B
Se poate forma in ficat din glucoza
C
Are structura asemanatoare cu a glucozei
D
Acumularea in exces conduce la scorbut
E
Are rol in formarea colagenului

26

Precizati care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la cuplarea lantului respirator cu fosforilarea oxidativa sunt false :
A
Prin oxidarea NAD+ in lant, se genereaza, indirect, 3 molecule de ATP
B
Prin oxidarea FADH2 in lantul respirator, indirect, se formeaza doua molecule de ATP
C
Exista trei locuri in lantul respirator, la nivelul carora se formeaza legaturi macroergice
D
Ultimul citocrom din lant are functie enzimatica
E
Nici un raspuns correct

27

Reactia catalizata de o kinaza, prin care se genereaza o molecula de ATP prin defosforilarea unui substrat macroergic se numeste:
A
Defosforilare
B
Fosforilare la nivel de substrat
C
Lant respirator
D
Fosforilare oxidativa
E
Decrboxilare oxidativa

28

Care dintre urmatoarele molecule sunt trioze?


A
Glicerol
B
Dihidroxiacetona
C
Fenilcetona
D
Piruvat

E
29

Glicolipidele :
A
B
C
D
E

Acetona
Au in structura lor un singur monozaharid
Sunt fosfolipide, care contin pe langa zaharuri, si un radical fosfat
Pot fi de tip cerebrozide
Sunt sfingolipide ce contin un rest de colina
Nici un raspuns correct

30

Fosforilarea oxidativa este un proces care :


A
Se desfasoara in lizozomi
B
Consta in fosforilarea la nivel de substrat a unor molecule, cu generarea de ATP
C
Nu se poate desfasura in absenta lantului respirator
D
Genereaza CO2
E
Nici un raspuns corect

31.

Care dintre urmatoarele molecule, se pot regasi ca radicali in structura lipidelor simple?
A
Fosfocolina
B
Sfingozina
C
Etanolamina
D
Monozaharidele
E
Nici un raspuns corect
32.

Pentru ca glucoza sa poata fi metabolizata este necesar:


A
Prezenta hormonului glucagon
B
Defosforilarea glucozei dupa angajarea acesteia intracelular
C
Ca aceasta sa circule prin sange, locul sau de metabolism
D
Prezenta unui hormon cu actiune hipoglicemianta
E
Productia optima de glucoza de catre ficat

33.

Dintre urmatoarele enzime, care este specifica glicolizei anaerobe?


A
Piruvat K
B
Aldolaza
C
Glucoz kinaza
D
Lactat dehidrogenaza
E
Malat dehidrogenaza

34.

Care dintre urmatoarele reactii din gluconeogeneza, nu este catalizata de o enzima specifica?
A
Formarea OAA
B
Decarboxilarea si fosforilarea OAA
C
Transformarea F1,6 P2 in F-6-P
D
Transformarea G-6-P
E
Nici un raspuns corect

35.

Glicogenul:
A
B
C
D
E

Este un polizaharid care se formeaza prin gluconeogeneza din piruvat


Reprezinta forma de depozit a excesului de proteoglicani
Necesita un nucleotid pirimidinic de tip CTP pentru sinteza
Prezinta atat legaturi 1-4 cat si 1-6 glicozidice
Nici un raspuns corect

36.

Care din urmatoarele afirmatii cu privire la acidul glucuronic este adevarata:


A
Este un derivat obtinut prin hidroliza glucozei
B
Intervine in formarea complexelor glicoproteice de tip imunoglobuline
C
Are rol in procesele de detoxifiere ale organismului
D
Are forma activa sub forma de complex cu un mononucleotid
E
Nici un raspuns corect

37.

Dintre enunturile referitoare la calea pentoz fosfatilor, alegeti afirmatia falsa:


A
Conduce la formarea de echivalenti reducatori
B
Furnizeaza material util in formarea nucleotidelor
C
Genereaza fructoz 6 fosfat in urma etapelor de fosforilare
D
Cuprinde doua reactii de transcetolizare
E
Prezinta doua etape, din care una este etapa oxidativa

38.

Insulina, hormon care controleaza echilibrul glicemic actioneaza prin:


A
Inductia enzimelor specifice glicolizei
B
Represia piruvat kinazei

C
D
E
39.

Favorizarea formei active a glicogen fosforilazei


Inactivarea glicogen sintetazei
Inductia glicogen sintetazei

La om, carnitina:
A
B
C
D
E

Stimuleaza activitatea enzimei acetilCoA carboxilaza


Este importanta pentru degradarea acizilor grasi
Inhiba formarea trigliceridelor (TG)
Inhiba transportul acil ScoA prin membrana mitocondriala
Este un glicolipid

40.

In cadrul sintezei de acizi grasi:


A
Alungirea moleculei se face printr-o noua molecula de acetil
B
Reactiile de la malonil ScoA se desfasoara pe o proteina de transport
C
Reactiile necesita mai multe enzime, doua fiind CAT 1 si CAT 2
D
Alungirea se face printr-o molecula de malonil atasata la SH de la Cys
E
Nici un raspuns corect

41.

Intre urmatorii aminoacizi, unul nu intervine in biosinteza noradrenalinei, acesta este:


A
Phe
B
Tyr
C
OH Phe
D
Met
E
Nici un raspuns corect

42.

Glutamin sintetaza, enzima implicata in metabolismul amoniacului, poate fi gasita in:


A
Ficat
B
Rinichi
C
Miocard
D
Sange
E
Tesut adipos

43.

Care dintre lipoproteinele plasmatice e specializata in transportul lipidelor din intestin?


A
Chilomicroni
B
VLDL
C
LDL
D
HDL
E
Prebeta lipoproteine

44.

Dintre urmatoarele molecule, care nu este substrat pentru glutamic oxalacetic transaminaza - GOT?
A
Oxalacetat
B
Acid aspartic
C
Alfacetoglutarat
D
Acid glutamic
E
Piruvat

45.

Urmatoarele afirmatii cu privire la formarea ureei sunt adevarate, cu exceptia:


A
Reprezinta o modalitate de detoxifiere a organsimului
B
Este un proces care incepe la nivel mitocondrial si se termina in citoplasma
C
Are loc la nivel renal, cu eliminarea ulterioara a ureei prin urina
D
Se desfasoara in ficat, in cinci etape
E
Citratul se formeaza intermediar

46.

Un nivel crescut al urmatoarelor lipoproteine plasmatice reprezinta un factor de risc crescut pentru ateroscleroza :
A
LDL
B
HDL
C
VLDL
D
Chilomicroni
E
Pre beta lipoproteine

47.

Acizii biliari primari :


A
B
C
D
E

Deriva din colesterol


Sunt invariabil hidroxilati in pozitiile 3,12
Sunt invariabil hidroxilati in pozitiile 7,12
Se formeaza din acizi biliari secundari in ficat
Sunt in numar de trei

48.

In sinteza hemului:
A
Glutamatul este unul din precursori
B
Intervin trei enzime reglabile
C
Se formeaza intermediar porfirine, al caror defect conduce la porfirii
D
Intervine vitamina C
E
Succinil CoA din ciclul krebs este unul din precursori

49.

Precizati care din urmatoarele nu fac parte din factorii interni care influenteaza aparitia cariei dentare:
A
Sistemul tampon
B
Lizozimul
C
Morfologia dintilor
D
Integritatea gingiei
E
Rezistenta naturala a dintilor

50.

Cementul :
A
B
C
D
E

Este un tesut nemineralizat aflat intre dinte si gingie


Se sintetizeaza in osteoblasti
Intervine in nutritia dintelui
Nu fixeaza dintele in os
Este un tesut mineralizat cu rol in formarea tartrului dentar

51.

In santul gingival nu se pot gasi de obicei in GCF:


A
Bacterii
B
Celule epiteliale descuamate
C
Fibrinogen
D
Leucocite
E
Odontoblasti

52.

Nivelule calcemiei nu poate fi influentat de :


A
Calcitonina
B
Parathormon
C
Paraproteine
D
Calcitriol
E
1,25 (OH)2 D3

53.

Din situatiile patologice insotite de hipocalcemie nu face parte :


A
Lipsa aportului alimentar
B
Malabsorbtie
C
Malocluzie
D
Insuficienta renala cronica
E
Rahitism

54.

Hipercalcemii apar in :
A
Hipoparatiroidism
B
Intoxicatii cu vitamina D
C
Adenom de tiroida
D
Intoxicatii cu vitamina C
E
Nici un raspuns corect

55.

Sinteza de colagen :
A
Are loc in osteoblaste
B
Are etape intracelulare si etape extracelulare specifice
C
Degradarea este inhibata de colagenaze si catepsine
D
Tripsina stimuleaza sinteza de colagen
E
Nici un raspuns adevarat

56.

Nu influenteaza procesul de mineralizare:


A
pH ul alcalin
B
fosfataza acida
C
clima
D
alimentatia
E
hormoni precum calcitriol

57.

Enamelinele :

A
B
C
D
E

Sunt inlocuite de amelogenine


Se formeaza in cementoblaste
Dispar din smaltul matur
Sunt proteine din smaltul tanar
Sunt proteine din smaltul matur

58.

Saliva nu contine :
A
99% apa
B
Amilaza salivara
C
Arginaza
D
Lizozim
E
Mucine

59.

Care dintre urmatoarele componente nu se regasesc in structura tesutului conjunctiv?


A
Tripsina
B
Colagen
C
Reticulina
D
Elastina
E
Proteoglicani

60.

Care dintre urmatorii factori nu sunt relevanti in mineralizarea osului?


A
pH-ul alcalin
B
factorul alimentar
C
clima
D
factorii hormonali
E
vitamina B5