Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa de lucru ACCESS

Creai baza de date scoala.mbd care conine tabelele: profesori,


clasa i elevi.
Interogari
Se considera baza de date scoala.dbf, cu structura :
-

tabela Elevi.dbf, cu structura :


codelev-autonumber
nume- cu majuscule
clasa cifre arabe si litera mare
varsta- intre 15 si 19
med1- media pe semestrul 1
med2-media pe semestrul 2

tabela clase.dbf cu structura :


clasa- similar celui din tabela elevi.dbf
salanumele dirigintelui- cu initiala litera mare
profil-cu litere mici

tabela profesori.dbf cu structura :


cod profesor numar
nume profesor( sa apara si numele dirigintilor)
specializare
clasa

Cerine:
1. s se construiasc cele trei tabele i s se introduc
minimum 8 nregistrri pentru fiecare tabel;
2. s se relaioneze tabelele din baza de date;
Aplicatia 1
Rezolvati cerintele de mai jos, prin interogari asupra bazei de date scoala.dbc.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

care este media semestriala, in scoala ?


ce clase are scoala ?
elevii caror clase sunt deja introdusi in baza de date ?
cati elevi s-au introdus in baza de date ?
cati elevi din fiecare clasa sunt introdusi in baza de date ?
pentru fiecare elev afisati numele si clasa

7. pentru toti elevii afisati numele si media generala. Lista va fi alcatuita in ordinea
descrescatoare a mediilor
8. afisati numele elevilor corigenti, in ordine invers alfabetica

Aplicatia 2
Rezolvati cerintele de mai jos, prin interogari asupra bazei de date scoala.dbc
1.
2.
3.
4.

pentru fiecare clasa sa se afiseze dirigintele si profilul


cate clase a 9-a invata in scoala ?
pentru fiecare profil afisati numarul de clase
pentru fiecare medie obtinuta in semestrul 2, cati elevi au obtinut-o, in ordinea descrescatoare
a mediilor ?
5. care sunt toti elevii unei clase date, in ordine alfabetica ?
6. pentru fiecare clasa afisati media generala minima si media generala maxima
Aplicatia 3
Rezolvati cerintele de mai jos, prin interogari asupra bazei de date scoala.dbc
1. afisati pentru un diriginte dat, numele si media generala a fiecarui elev, in ordinea
descrescatoare a mediilor generale
2. afisati pentru fiecare elev cu media generala 10, dirigintele sau
3. pentru fiecare profil, cati elevi sunt inscrisi la profilul respectiv ?
4. afisati pentru fiecare elev dirigintele sau si sala in care invata
5. pentru fiecare sala afisati elevii care invata in ea, in ordine alfabetica
6. creati tabela numar.dbf care sa contina numarul de elevi inregistrati in baza de date, pe clase
7. afisati continutul tabelei numar.dbf
8. creati fisierul text medii.txt cu media generala pe fiecare clasa, in ordinea descrescatoare a
mediilor
9. afisati pe ecran continutul fisierului medii.txt

3. s se creeze o interogare care s afieze profesorii clasei 9A.