Sunteți pe pagina 1din 101

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

U

4

= I

4

R

4

Rezultat final: I

4 =

0,2A

 

b.

U

4

= I

2

R

2

Calcul matematic: I

2 =

0,5A

 

I = I

2

+ I

4

Rezultat final: I = 0,7A

 

c.

P

24

= I

2

R

e 2

R

e

2

=

R

R

2

2

R

4

+

R

4

Rezultat final: P

24

=

7W

 

d.

P =

P

13

+ P

24

şi

P

13

= I

2

R

e 1

R

 

R R

1

3

e

1

=

R

1

+

R

3

Rezultat final:

R 1 = 120

 

e.

(

E = I r + R

e

)

 

R

e

= R

e1

+ R

e2

Rezultat final: E = 98,2V

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 002

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III. a.

2

   

W = R I

1 1

 

⋅ ∆t

Rezultat final: W = 6750 J

b.

E

= R I

1

1

+ rI

 

I = I

1

+ I

2

R

1

I

1

R

2

I

2

= 0

 

Rezultat final:

R

2

= 5

c.

η = P

u

/ P

tot

2

 

2

P

u =

P

tot =

R I

1

EI

1

+

R

2

I

2

Rezultat final: η = 62,5 %

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 003

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

Nr. Item

Soluţie, rezolvare

 

III.a.

Pgen = Pint + P

 

Pgen = 18 W

b.

 
 

I =

P

U

 

E =

P

gen

 
 

I

E = 12 V

 

c.

η =

U

sau η =

R 1

sau

η=

rI

E

R

+ r

E

η = 0,75 sau ¾ sau 75%

 

d.

 

E

U

r

=

 

I

r = 2

 

e.

Pmax = 18 W U = 6 V

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

U

1

= 5%U

 

U

0

=

U

U

1

=

95%U

 

P

= U

0

I

I =

P

 
 

U

0

Rezultat final: I = 0,478A

 

b.

U

1

R 1 =

I

R 5% U

1 =

 
 

I

Rezultat final:

R 1 = 23

 

c.

P

=

U

0

2

 

R

R

=

U

0

2

 

I

Rezultat final: R = 436,81

 

d.

t = 3600s

 

W

= P t

Rezultat final: W

=

360 10

3

J

=

360kJ

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 005

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a. legile lui Kirchhoff I R = I R , I = I + I
III.a.
legile lui Kirchhoff
I R
= I R
,
I
= I
+ I
2
2
3
3
1
2
3
Rezultat final: I
1,04A
3 ≅
b.
2
P = R I
1
1
1
Rezultat final: P
13,52W
1 =
c.
W
= UIt
2
W
=
R I
t
2
2
Rezultat final:
d.
R = 0
2 E
=
I sc
2
r
Rezultat final: I
sc = 60
A

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 006

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

reprezentarea corectă a schemei circuitului

b.

P = E I

 

I =

E

 

r

+

R

echiv

 
 

R

R echiv =

3

Rezultat final: P = 22W

c.

W

= R i

2

t

 

i =

I

3

Rezultat final: W = 200 J

d.

P

c

=

R

echiv

I

2

Rezultat final: P c = 20

W

e.

 

P c

η =

P

Rezultat final:

η =

10 90,9%
11

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 007

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

Pentru:

 

Legile lui Kirchhoff pentru reţeaua electrică

E

1

= R I

1

1

RI

 

E

2

= RI

 

I

2

= I

1

+ I

I =

E

2

 

R

Rezultat final :

I = 1A

 

b.

Pentru :

 

Q

=

RI

2

t

 

Rezultat final :

Q

2

=

240J

c.

Pentru:

 

P 1 R I

1

1

2

 

=

 

P

RI

2

 

I

1

=

E

1

+

R

1

E

2

Rezultat final:

P

1

/

P

2

=

12,5

d.

Pentru:

 

P = P R

max

ext

=

R

dacă

+

1

R

r

= R

ext

Rezultat final :

r

= 6

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 008

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

 
   

r

r

=

p

2

 

R

=

R R

1

2

p

R

1

+

R

2

r

E =++I

IR

IR

 

2

p

3

I =

 

E

r

2

+

R

p

+

R

3

U = IR

p

Rezultat final: U = 3V

 

b.

 
 

P =

U

2

R

2

Rezultat final: P = 1,5W

 

c.

 
 

W = R I

3

2

t

 

Rezultat final: W = 3600J

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 009

Subiectul C. C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

I =

E

1

+

E

2

 

R

1

+

R

2

23

+

R

4

+

r

1

+

r

2

Q

1

1/R

=

23

R I

=

1

t

(1/

R

3

)

+

(1/

R

2

)

Rezultat final: W = 9600J

b.

P

4

= R

4

I

2

 

P

4

= 20W

c.

 

W

ext

 

η =

W

tot

η =

R

4

R

4

+

r

2

Rezultat final: η 86,96 %

d.

 

2

 

w

2

= u I

2 4

t

 

E

2

w

2

=

r

2 (

R

4

2

+

r

2

)

2

t

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 010

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

I

1

E

(
(

= E

R

1

+ r

)

(2

=

2

1
1

I I R

1 2

;

I

2

I 2 =

I

1

)

= E R 1 + r ) (2 = 2 1 I I R 1 2

E 2r

;

1
1

r = I R

1

Rezultate finale E = 12V; r = 2

(2

I

2

I

1

)

b.

r

=

R R

1

2

R

1

+

R

2

R

2

= rR

( 1
(
1

Rezultat final

R

1

r

)

R

2

= 3

 

c.

P

1

2

1

= I

R

1

şi

P

2

2

2

= I

Rezultate finale P

1

=

R

12

13,5W ; P

2

=

18W

 

d.

η

2

=

R

R

e

e

+

r

η

2

=

50%

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

R

AB

=

R

2

R

2

(

+

R

3

+

R

3

R

4

+

R

)

4

R AB

= 2

 

I =

E

 

r

+

R

1

+

R

AB

Rezultat final: I=2A

 

b.

I

2

 

I

3

= 2;

P

2

 

I

2

2

R

 

=

2

P

3

I

3

2

R

3

Rezultat final:

P

2 =

4

P

3

c.

R = r Rezultat final:

R = 1

 

d.

P

max =

2

E

4

r

 

Rezultat final:

P

max =

36W

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 012

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

R = Rezultat final: W R =

W

Pt

900J

b.

P

= UI

Rezultat final: I = 0,5 A

 

c.

Ir

= E U

 

Rezultat final: r = 4

 

d.

η =

1

+

1

r / R

= U / E

 

Rezultat final: η = 93,75%

e.

R

= r P = P

max

P

max

=

E

2

/ 4r

Rezultat final: P

max

=

64W

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 013

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

Nr. Item

Soluţie, rezolvare

 

III.a.

 

P

η =

P

gen

 

Pgen = 18 W

b.

 
 

Pgen = EI E= 12 V

 

c.

U =

P

I

sau U = 9 V (sau

R =

P

I

2

sau

R =

η

E

I

sau R = 6 )

E

U

E

R

r

=

= 2 (sau
I

r

=

R

sau

r

=

R

= 2 )

 

I

η

I =

E

= 6 A

 

r

d.

P =

(

2

E R

r

R

+

)

2

P

max

=

2

E

4

r

(sau numai P = max pentru R = r)

 

P

max

= 18 W

 

e.

 
 

I =

 

E

 

R

+

r

I

m

=

E

r

2

= 3 A

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 014 Subiectul C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

R = r cand puterea este maxima Rezultat final: r = 2

 

b.

P

max

=

E

4

2

r

I =

E

 
 

2

r

I

=

P max r
P
max
r
 

Rezultat final: I = 2 A

 

c.

P

=

I

2

R

I

=

E

R

+

r

 

Rezolvarea corecta a ecuatiei de gradul II

Rezultat final:

R

1

0,34;

R

2

= 11,6

d.

Curentul electric nu mai strabate rezistorul Rezultat final : P=0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 015

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III. a.

P

3

= I

3

2

R

3

Rezultat final: P

3

 

=

156,8W

 

b.

W

= P

3

t

 

Rezultat final: W = 9408J

 

c.

U

3

= E

1

I R

1

1

U

3

= I

3

R

3

 

Rezultat final: I

1 =

2,2A

 

d.

I

1

+ I

2

= I

3

 

E

1

E

2

= I R

1

1

I

2

R

2

 

E

2

= I

3

R

3

+ I

2

R

2

Rezultat final: E

2

=

80V

 

e.

P = I

1 2 + I

R

1

2

2

R

2

+ I

3

2

R

3

Rezultat final: P = 268W

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 016

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III. a.

     

2

P

2

= R

2

I

2

Rezultat final: P 2 =

9W

 

b.

E

2

=

(

R

2

+ r

2

)

I

2

+ R

3

I

3

Rezultat final: I

3 =

0,2 A

 

c.

I

1

+ I

3

= I

2

 
 

2

⋅ ∆t

 

W 1 = R I

1 1

Rezultat final: W 1 =

864 J

 

d.

E

1

E

2

(

= − R

2

Rezultat final

+ r

2

E 1 =

)(

I

2

13V

R

1

+ r

1

)

I

1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

 
 

I =

P

U

Rezultat final: I = 0, 2A

 

b.

 
 

E = U + Ir

 
   

E

U

r

=

 

I

Rezultat final: r = 10

 

c.

 
 

W

= UIt

 

d.

Rezultat final: W = 3600J

P = RI

2

 

I

=

E

 

R

+

r

 

 

R

E

 

2

P

=

R

 

+ r

Rezultat final: R = 10

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 018

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

I =

E

 
 

r

+

R

Rezultat final: I = 2A

 

b.

η

=

P

utilă

P

consumată

 

P

utilă =

U

I

P

consumat ă

=

E

I

U

R

η

=

=

E

R

+

r

Rezultat final: η = 83,3%

c.

P

generator

 

=

E

I

Rezultat final: P = 48W

d.

P

= U I = R I

2

Rezultat final: P = 40W

e.

W

= U I t

 

t

= 15 60s = 900s

 

Rezultat final: W = 36kJ

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 019

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

P = UI Rezultat final: P = 440W

b.

W =W +W +W W = 3UIt Rezultat final: W = 1584kJ

1

2

3

c.

I =

P

U

Rezultat final: I = 2A

 

d.

W =W′+W′+W

1

2

3

I ′ =

U

 

3

R

W =

3

2

RI′ ∆t

Rezultat final: W = 174,24kJ

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 020

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

Nr. Item

Soluţie, rezolvare

 

III.a.

R

=

U

2
2

P

Rezultatul final

 

R = 20

 

b.

I = P U

I = P U

 

Rezultatul final

 

I

= 11 A

 

c.

P

max =

UI

 

Rezultat final

P

max =

11kw

 

d.

n

=

[I

max im

d. n = [ I max im I ]

I ]

Rezultatul final: n = 4

e.

W

= P t

 

Rezultatul

final: W = 8 ,7 MJ

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 021

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

I =

 

E

 

R R

1

2

+ r

 

R

1

+

R

2

I

= I

1

+ I

2

I

1

R

1

I

2

R

2

= 0

Rezultat final :

I

1 =

2A

 

b.

Q

2

R

2

I

2

2

 
 

=

 

Q

1

R

1

I

1

2

Rezultat final :

Q

2

/

Q

1

=

1,5

c.

P = EI

 

Rezultat final:

P = 450W

 

d.

 

R R

1

2

η

=

R + R 1 2 R R 1 2 + r
R
+
R
1
2
R R
1
2
+ r
 
 

R

1

+

R

2

 

Rezultat final : η = 67%

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 022

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

P

= U I

 

U

= R I

P

1

= U

1

2

P 1 = U 1 2 R 1 Rezultat final: U = 16 V

R

1

Rezultat final: U = 16V

 

b.

   

I

2

 

P

1

= R

I = 2A

1

c.

E = I (R

1

+ R

2

Rezultat final:

R

2

+ r )

= 3

 

d.

W el =

(R

1

+

R

2

)

I

2

t

W

el = 26,4

kW

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 023

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

Nr. Item

Soluţie, rezolvare

 

III.a.

I = 2 I 0 I = 4 A

 

b.

 
 

Uab = E0 + I 0 r 0 Uab = 16 V

 

c.

U

ab

=−E

(

IR + r

E

U

)

 

R

=

I

ab

r

R = 1,5

 

d.

Psursă = E· I Psursă = 96 W

 

e.

P

Joule

=+(R

WJoule = 4800 J

2

r )2I

+

rI

0

2

0

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 024

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

 
 

U =

P

I

Rezultat final: U = 120V

 

b.

 
   

P

 

R

=

b

I

2

Rezultat final:

R

b

=

120

c.

 
 

W

= UIt

 

Rezultat final: W = 7200J

 

d.

W =

(

)

RRI+

b

2

t

Rezultat final:

W =

t

446,40

J

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 025

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

 

R R

 

R p

=

 

1

2

 

R

1

+

R

2

R R

 

R

=

R

3

+

 

1

2

 

R

1

+

R

2

E = IR Rezultat final: R = 75 ;E = 150V

b.

   

R R

1

2

U

MN

=

IR

p

=

I

R

1

+

R

2

Rezultat final: U

MN = 30

V

c.

P

1

=

U

MN

R

1

2

Rezultat final: P 1 =

45W

 

d.

W

=

I

2

Rt

 

Rezultat final:

 

W = 360kJ

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 026

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

R

e

=

R

I =

E

R

e +

r

U

MN

=

I R

e

 

Rezultat final U

MN

= 8

V

b.

P

=

I

2

R

t

R

t

=

R

e

+

r

Rezultat final P = 28W

 

c.

Q =

(

I

)

2

2

R

⋅ ∆

t

2

Rezultat final Q = 28,8kJ

 

d.

observaţia P =max R

e

=

r

Rezultat final R = 3

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 027

Subiectul C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

III.a.

P

1

= R I

1

2

1

 

R

1 = 3

I

1

=

4A

 

Rezultat final: P 1 =

48W

b.

 

2

W

2

=

R

2

<