Sunteți pe pagina 1din 100

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001

Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

reprezentarea corectă a: greutăţilor tensiunii în fir forţei de frecare şi reacţiunii planului

b.

G

G

1

2

=

m g G

T

1

,

2

=

m

2

a

=

,

m

T

2

,

f

g F

F

f

Rezultat final:

a = 2m / s

2

N

= µ

=

m a

1

,

N G

1

=

0

c.

T

=

G

2

m

2

a

Rezultat final: T = 0,8N

 

d.

 

v

 

a =

 

t

 

Rezultat final: t = 2s

 

e.

F F

f

G

2

= 0

sau orice relaţie echivalentă

 

Rezultat final:

F = 1,4N

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 002

Subiectul A. MECANICĂ

II. a.

G

=

F

t

c

mg sinα = µmg cos α α = arctgµ

 

Rezultat final:

α = 30

0

b.

L

f

=

F

c

d

Rezultat final: L

f

= −4

J

c.

reprezentarea corectă a: forţei de tracţiune greutăţii forţei de frecare reacţiunii planului

d.

F

G

F

=

ma

t

c

F = m(a + 2g sinα)

 

Rezultat final: F = 26 N

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 003

Subiectul A. MECANICĂ

Nr. Item

Soluţie, rezolvare

II.a.

Figurarea componentelor greutăţii Figurarea forţei de frecare

b.

 

Gp = 15 kN Gn = 20 kN

Ff

= 4 kN

c.

N

= 16 kN

Ff

= µN

µ = 0,25

d.

Figura corectă F’f = 200 N

e.

G’p F’f = m’a

a

= 4 m/s 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 004

Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

 

reprezentarea corectă a: greutăţii corpurilor forţelor de tensiune forţei care acţionează asupra scripetelui

b.

m

2

a = m

2

g T

 

m

1

a

=

T

m g

1

a =

m

2

m

1

g

m

2

+ m

1

Rezultat final:

 

a =

10

m

/

s

2

 

3

c.

T

=

2

m m

1

2

 

g

 

m

1

+

m

2

Rezultat final: T = 40/3 N

 

d.

F

= 2T

 

Rezultat final: T

=

80

N

 

3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 005 Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

 
   

v

a =

 

t

 

Rezultat final:

a = 2m/ s

2

b.

reprezentarea corectă a forţelor

 
 

de greutate

 
 

de apăsare pe normală

 
 

de frecare

 

c.

 
 

N = mg

 
 

Rezultat final: N = 20N

 

d.

 
 

F

+

N

+

F

f

+

G

=

ma

 

F µmg = ma

 
 

Rezultat final:

µ = 0,3

 

e.

 
   

v

µ

1

=

g

t

1

 

Rezultat final:

µ =

1

0,5

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 006

Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

G

A

=

m

A

g

Rezultat final:

m A =

G

A

= 0,3 kg

 

g

b.

reprezentarea corectă a: greutăţilor corpurilor şi componentelor greutăţii pe plan înclinat tensiunii din fir reacţiunii planului înclinat

c.

m

g

T

=

0

B

G

T

A

sin

Rezultat final:

α

=

0

m B =

G A sinα = 0,15 kg

 

g

d.

T

= G

A

sinα

Rezultat final: T = 1,5 N

 

e.

G

A

sinα =

m

A

a

Rezultat final:

a = g sin α = 5 m s

a = g sinα = 5 m s

2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 007 Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

G = mg

 

Rezultat final: G = 1000N

 

b.

F = m(a + µg)

 

Rezultat final :

F = 300N

 

c.

sinα

2

=

F 1

F

α

1

= 90° − α

2

Rezultat final:

α

1

= 60°,

α

2

= 30°

d.

 

'

a

= −µg

 

Rezultat final:

a = −2m / s

2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 008

Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

reprezentarea corectă a: greutăţii reacţiunii planului

   

forţei de frecare

b.

G

n

= G

cos

ϕ

 

G

t

= G

sin

ϕ

µ = tgϕ

 

Rezultat final:

µ =

3
3
 
 

3

c.

N

= 0

 

F

sinα = G

 
 

sin

α =

G

 

F

 

Rezultat final:

sin

α =

2

3

d.

m⋅=a F −⋅µ N

x

 

N = mg⋅− F

y

=

F (cos

α

+

µ

sin

)

α

µ

g

a

 
 

m

 

Rezultat final:

a =

5,77 m

2

 
 

s

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 009

Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

G sinα = F Rezultat final: α = 30°

 

b.

reprezentarea corectă a: greutatăţii forţei de frecare reacţiunii planului

c.

N

= mg cosα

 

Rezultat final: F f =

µ N

=

µmg cosα

d.

F

+

G

+

F

f

 

=

ma

F

G

t

F

f

=

ma

F

= mg(sinα + µ cosα)+ ma

 

Rezultat final: F = 100N

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 010

Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

reprezentarea corectă a tuturor forţelor ce acţionează asupra sistemului

 

b.

legea a II-a a dinamicii: F

expresia acceleraţiei:

Rezultat final:

- µ

2

a =

a 0,7m /s

{

m g

[

F -

1

-

T

µm

1

=

+

m a

1

(sin

şi T

-

α + µ

m

2

cos

g

sinα - µ

]

)

}

m

2

: (

m

α m

2

g

g

cosα =

1

+ m

2

)

m

2

a

c.

expresia tensiunii din fir:

Rezultat final: T = 4,6N

T

=

F

- µ

m g

1

-

m a

1

 

d.

 

 

expresia forţei de apăsare în scripete: F

=

T

+

T

; F

= T

2
2
 

Rezultate finale: F 1

6,5N

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011

Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

G = mg

 

Rezultat final: G = 200N

 

b.

reprezentarea corectă a: greutatăţii forţei de frecare forţei F cu componentele sale reacţiunii planului

c.

F

f

=

µ(mg F sinα )

cos

F

(

α

+

µ

sin

α

)

Rezultat final:

a =

 

g

µ

 

m

d.

   

m

 

Rezultat final:

 

a

= 2,87 s

2

e.

v = at

 

Rezultat final:

 

v

= 5,74

m

 
 

s

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 012

Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

t

=

t

1

v

=

0

Rezultat final: t

1

=

3s

 

b.

a

= v / t când t 0

 

v = v(t + t ) v(t )

 

Rezultat final:

a = −2m / s

2

c.

ma = −F

F

f

f

N

= µ

 

N

= G = mg

 

Rezultat final: µ = 0,2

 

d.

d

= v

m

t

1

v

m

=

(v

i

+

v

f

) / 2

(variaţie liniară)

v

i

=

v

0

=

6m / s;v

f

=

0

Rezultat final: d = 9m

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 013

Subiectul A. MECANICĂ

Nr. Item

Soluţie, rezolvare

II.a.

Componenta paralelă cu planul a greutăţii Componenta normală pe plan a greutăţii Forţa de frecare

b.

Gp = G sin α, Gn = G cos α (unde G = mg = 20 000 N sau 20 kN) Gp = 0,6 G = 12 kN Gn = 0,8 G = 16 kN Ff = T − Gp Ff = 4 kN

c.

 
 

Figurarea corectă a forţei de frecare

d.

 
 

F

f

= µN

4 kN

µ=

16 kN Ff = 125 N

= 0,25

e.

T’ = Gp

− F’f

Ff = 375 N

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 014 Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

reprezentare corecta a tensiunilor din fir Reprezentare corecta a normalei si a greutatilor

b.

R= 2T

 

T=G2

Rezultat final: R = 80N

 

c.

F

+ G = T + N

1

 

N = F + G1 – G2 Rezultat final: N = 40 N

 

d.

G2>G1

 

Rezultat final : La eliberarea sistemului corpul 1 va urca accelerat

e.

R

1

= 2T

1

 

(

T

m

1

1

)

+ m a = G G

2

2

(

= m g a

2

)

1

Rezultat final:

R1 = 32 N

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 015

Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

F

2

x =

F

2

cosα

Rezultat final:

F

2

x

<

F

1

, deci corpul se deplasează spre stânga

b.

F 1 = kl

 

Rezultat final: l = 0,03m

 

c.

F

1

N

F

2

F

2 x

+

y =

F

2 y

F

2

=

=

ma

G

sinα

 

Rezultat final:

a = 1m / s

2

d.

N

=

G

F

2

y

Rezultat final:

N = 11,5N

 

e.

 

'

N = 0 ,

G

= F

2

 

sinα

   

'

Rezultat final: F

2

 

=

22,6N

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 016

Subiectul A. MECANICĂ

II. a.

reprezentarea corectă a: reacţiunii normale a peretelui greutăţii forţei de frecare

b.

L = Fd cosα Rezultat final: L = 18 J

 

c.

F

cos α

mg

F

=

ma

Rezultat final: F

c

c

= 36

N

d.

F

c

N

= µ

N = F sinα

 

Rezultat final: µ = 1/ 2

3 ≅ 0.29

3 0.29

e.

răspuns corect - acceleraţia corpului creşte justificarea răspunsului

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017

Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

reprezentarea corectă a: greutăţilor reacţiunii corpului de masă m

   

tensiunii

 

b.

G

1

G

3

= G

2

= Mg

= mg

 

Rezultat final:

G

1

=

G

2

= 2

N

G

3

= 0, 2

N

c.

Ma

=

Mg

+− f

T

 

Ma

=

T

Mg

 

ma

=

mg

f

a =

mg

 

m

+ 2

M

 
 

Rezultat final:

a 0,48 m

2

 
 

s

d.

 
 

2

mM

f =

g

 

m

+ 2

 

M f 0,19N

Rezultat final:

e.

 

T

=

(

2 MM

+

m

)

 
 

2 M

g

+

m T 2,09N

 

Rezultat final:

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 018

Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

 

Reprezentarea: forţelor de greutate forţelor de tensiune forţei indicate de dinamometru

b.

 

G

1

= m

1

g

şi G

2

= m

2

g

m

1

a = T

m

1

g

 

m

2

a = m

2

g T

a

=

g

m

2

m

1

 
 

m

1 + m

2

Rezultat final:

a = 5m / s

2

c.

 

m

1

 

=

T

m g

1

 

m

2

 

m g

2

T

2

m m

1

2

g

=

(m

1

 

+

m

2

)T

 

T

=

2 m m

1

2

g

 
 

m

1

+

m

2

Rezultat final: T = 15N

 

d.

 

F

= 2 T

 

Rezultat final:

 

T = 30N

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 019 Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

reprezentarea corectă a forţelor

T

+

F

e

= 0

 

T = klRezultat final: T = 0,4N

 

b.

e = T = kl

1

F

k

l

Rezultat final:

l = 0,4m

c.

G = mg Rezultat final: G = 10N

 

d.

N

+

F

e

+ G = 0

 
 

N

= mg kl

 

Rezultat final:

N = 2N

e.

 

T

1

=

F

e

=

G

Rezultat final:

T 1 =

10N

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 020

Subiectul A. MECANICĂ

II.a. reprezentarea corectă a tuturor forţelor: componentele forţei F greutatea reacţiunea normală frecarea b.
II.a.
reprezentarea corectă a tuturor forţelor:
componentele forţei F
greutatea
reacţiunea normală
frecarea
b.
F
+
G
+
N
+
F
=
ma
f
 F
cos
α
F
=
ma
f
N
+
F
sin
α
mg
=
0
F
=
µN µ(mg
=
F sinα)
f
m a
(
+
µ
g
)
F
=
cos
α
+
µ
sin
α
F
= 6,55 N
c.
N
= mg − F sinα ≤ 0
mg
F
sinα
Rezultat final: F
40 N
min =
d.
precizarea că în absenţa apăsării dispare frecarea:
ma = F cosα
F
g
m
Rezultat final:
a =
cos
α
=
=
10
3
17,3 s
2
m
tg
α

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 021

Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

Reprezentarea corectă a : forţelor ce acţionează asupra corpului A forţelor ce acţionează asupra corpului B forţelor ce acţionează asupra corpului C

b.

m

2

g

T

AB

=

m

2

a

T

AB

T

AC

T

AC

m

3

g

µ

m g

1

=

m

3

a

=

 

m a

1

a

 

=

g

m

2

m

3

m

µ

1

 
 

m

1

+

m

2

+

m

3

Rezultat final :

a = 3,5m / s

2

c.

T

AB =

m

2

(g

a)

Rezultat final:

T

AB = 32,5

N

d.

a = 0

 

µ

'

=

m

2

m

3

 
 

m

1

 

'

Rezultat final:

µ

=

3

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 022

Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

a =

v ∆ t
v
t
 

Rezultat final: t = 20s

 

b.

F

− F f = m a

 

F

= n m a/ (n−1)

 

rezultat final

F = 30 N

c.

grafic corect Rezultat final: tgα = a

 

d.

v

rel

=

v

c

v

 

L

 

v rel =

T

T =

 

L

v

rel

 

Rezultat final:

T= 5s

 

e.

T

1

=

v

L

c +

v

Rezultat final:

T 1 =

2,5s

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 023

Subiectul A. MECANICĂ

Nr. Item

Soluţie, rezolvare

II.a.

G

= mg

R

= 2,5·10 3 N sau 2,5 kN

b.

T

= R

T

= 2,5·10 3 N sau 2,5 kN

c.

Reprezentarea corectă a forţelor sau altă justificare corectă

Ft

= 2 R sau 2 mg

Ft

= 5·10 3 N sau 5 kN

d.

P

= F v

v = 20 m/s v = 72 km/h

e.

T

= m(0,25 g + a)

T

= 4·10 3 N sau 4 kN

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 024

Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

 
 

G = mg

 
 

Rezultat final:

G = 5N

 

b.

reprezentarea corectă a: greutăţii reacţiunii corpului de masă m

   

forţei elastice

c.

cos

α =

 

l

0

 
 

l

0

+ ∆

l

 

l

=

1

1

l

0

cos

α

 

Rezultat final:

l

= 1

 

l

0

d.

N

=−⋅GF

e

cos

α

F

= kl

 

e

 

Rezultat final:

N = 4,5N

e.

F

=

F

f

e

x

N

=

F

 

F

f

=

mg

µN

e

y

F

=

F

sin

α

 

e

x

e

F

=

F

cos

α

 

e

y

e

 

F

 
 

e

x

µ =

G

F

e

y

Rezultat final:

 

µ = 0,19

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 025

Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

G = mg

 

Rezultat final: G = 10N

 

b.

reprezentarea corectă a: greutatăţii forţei elastice

c.

ma = F G

 

F

= m(a + g)

Rezultat final: F = 10,8N

 

d.

F

= kl

 

k

=

F

 

l

Rezultat final:

k = 540

N

 

m

e.

F'= G

 

Rezultat final:

F' = 10N

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 026

Subiectul A. MECANICĂ

II. a.

reprezentarea forţelor ce acţionează asupra sistemului principiul II al dinamicii: pentru sac T mg = ma ; pentru muncitorT = F ;

a =

F

mg

 
 

m

 

Rezultat final:

a = 1,25m/s .

2

b.

Reprezentarea forţelor ce acţionează asupra omului Observaţia că forţa de apăsare este egală cu reacţiunea planului asupra omului G = N + T , N = G F Rezultat numeric N = 50N

c.

 

'

'

'

T

m g

=

m a

 
 

'

'

T

= m

(

g + a

)

 

'

Rezultat numeric T

 

=

450N

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 027

Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

N

1

=

m g

1

F sin α

 

N

2

=

m

2

g

N

1

=

N

2

=

N

Rezultat final:

α = 30

0

b.

F

f

N

= µ

Rezultat final: F

f1

=

F

f 2

=

F

f

=

6N

c.

( m

1

+ m

2

)a

Rezultat final:

F cos α 2F

=

a 1,76m / s

2

f

 

d.

T

=

m a

2

+

F

f

=

F cos

α

F

f

Rezultat final: T 7,76N

m a

1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 028 Subiectul A. MECANICĂ

II.a.

Reprezentare corecta a greutatilor si a normalelor Reprezentare corecta a tensiunilor si a fortelor de frecare

b.

R C = 0 T BC = F fC T BC = µG C Rezultat final: T BC = 10 N

 

c.

F

fB

= µN

B

cos 30 °

Rezultat final: F