Sunteți pe pagina 1din 100

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


Varianta 001

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
reprezentarea corectă a: greutăţilor
tensiunii în fir
forţei de frecare şi reacţiunii planului
b. G1 = m1g, G 2 = m 2 g , Ff = µN
G 2 − T = m 2 a , T − Ff = m1a , N − G1 = 0
Rezultat final: a = 2m / s 2
c.
T = G2 − m2 a
Rezultat final: T = 0,8N
d. ∆v
a=
∆t
Rezultat final: ∆t = 2s
e.
F − F f − G2 = 0 sau orice relaţie echivalentă
Rezultat final: F = 1,4 N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 002

Subiectul A. MECANICĂ
II. a.
Gt = Fc
mg sin α = µmg cos α
α = arctgµ
Rezultat final: α = 300
b.
Lf = −Fc ⋅ d
Rezultat final: Lf = −4 J
c.
reprezentarea corectă a: forţei de tracţiune
greutăţii
forţei de frecare
reacţiunii planului
d.
F − Gt − Fc = ma
F = m(a + 2g sin α )
Rezultat final: F = 26 N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 003

Subiectul A. MECANICĂ

Nr. Item Soluţie, rezolvare


II.a.
Figurarea componentelor greutăţii
Figurarea forţei de frecare
b.
Gp = 15 kN
Gn = 20 kN
Ff = 4 kN
c.
N = 16 kN
Ff = µN
µ = 0,25
d.
Figura corectă
F’f = 200 N
e.
G’p − F’f = m’a
a = 4 m/s2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 004

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
reprezentarea corectă a: greutăţii corpurilor
forţelor de tensiune
forţei care acţionează asupra scripetelui
b.
m2a = m2 g − T
m1a = T − m1g
m 2 − m1
a= g
m 2 + m1
10
Rezultat final: a = m / s2
3
c.
2m1m 2
T = g
m1 + m 2
Rezultat final: T = 40/3 N
d.
F = 2T
Rezultat final: T = 80 N
3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 005
Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
∆v
a=
∆t
Rezultat final: a = 2m / s
2

b. reprezentarea corectă a forţelor


de greutate
de apăsare pe normală
de frecare
c.
N = mg
Rezultat final: N = 20 N
d.
G G G G G
F + N + Ff + G = ma
F − µmg = ma
Rezultat final:
µ = 0,3
e.
v
µ1 =
g∆t1
Rezultat final:
µ1 = 0,5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 006

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
GA = m A g
GA
Rezultat final: m A = = 0,3kg
g
b.
reprezentarea corectă a: greutăţilor corpurilor şi componentelor greutăţii pe plan înclinat
tensiunii din fir
reacţiunii planului înclinat
c.
 mB g − T = 0

T − GA sin α = 0
GA
Rezultat final: mB = sin α = 0,15 kg
g
d.
T = GA sin α
Rezultat final: T = 1,5 N
e.
GA sin α = m Aa
Rezultat final: a = g sin α = 5 m s 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 007
Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
G = mg
Rezultat final: G = 1000N
b.
F = m (a + µg )
Rezultat final : F = 300N
c.
F1
sin α 2 =
F
α 1 = 90° − α 2
Rezultat final: α 1 = 60°,α 2 = 30°
d.
a ' = − µg
Rezultat final: a = −2m / s 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 008

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
reprezentarea corectă a: greutăţii
reacţiunii planului
forţei de frecare
b.
Gn = G ⋅ cos ϕ
Gt = G ⋅ sin ϕ
µ = tgϕ
3
Rezultat final: µ=
3
c.
N =0
F ⋅ sin α = G
G
sin α =
F
2
Rezultat final: sin α =
3
d.
m ⋅ a = Fx − µ ⋅ N
N = m ⋅ g − Fy
F (cos α + µ sin α )
a= − µg
m
m
Rezultat final: a = 5, 77 2
s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 009

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
G sin α = F
Rezultat final: α = 30°
b.
reprezentarea corectă a: greutatăţii
forţei de frecare
reacţiunii planului
c.
N = mg cos α
Rezultat final: Ff = µ ⋅ N = µmg cos α
d.
F + G + Ff = ma
F − Gt − Ff = ma
F = mg (sin α + µ cos α ) + ma
Rezultat final: F = 100N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 010

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
reprezentarea corectă a tuturor forţelor ce acţionează asupra sistemului
b.
legea a II-a a dinamicii: F - µm1g - T = m1a şi T - m 2 g sin α - µm 2 g cos α = m 2 a
expresia acceleraţiei: a = {F - [ µm1 + (sin α + µ cos α )m2 ]g } : (m1 + m2 )
Rezultat final: a ≅ 0,7m / s 2
c.
expresia tensiunii din fir: T = F - µm1g - m1a
Rezultat final: T = 4,6N
d.
G G G
expresia forţei de apăsare în scripete: F = T + T ; F = T 2
Rezultate finale: F1 ≅ 6,5N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
G = mg
Rezultat final: G = 200N
b.
reprezentarea corectă a: greutatăţii
forţei de frecare
forţei F cu componentele sale
reacţiunii planului
c.
Ff = µ (mg − F sin α )
F (cos α + µ sin α ) − µg
Rezultat final: a =
m
d.
m
Rezultat final: a = 2,87
s2
e.
v = a ∆t
m
Rezultat final: v = 5,74
s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 012

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
t = t1 → v = 0
Rezultat final: t1 = 3 s
b.
a = ∆v / ∆t când ∆t → 0
∆v = v ( t + ∆t ) − v ( t )
Rezultat final: a = −2 m / s 2
c.
ma = −Ff
Ff = µN
N = G = mg
Rezultat final: µ = 0 ,2
d.
d = v m t1
v m = ( v i + v f ) / 2 (variaţie liniară)
v i = v0 = 6m / s; v f = 0
Rezultat final: d = 9 m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 013

Subiectul A. MECANICĂ

Nr. Item Soluţie, rezolvare


II.a.
Componenta paralelă cu planul a greutăţii
Componenta normală pe plan a greutăţii
Forţa de frecare
b.
Gp = G sin α, Gn = G cos α (unde G = mg = 20 000 N sau 20 kN)
Gp = 0,6 G = 12 kN
Gn = 0,8 G = 16 kN
F f = T − Gp
Ff = 4 kN
c.
Figurarea corectă a forţei de frecare
d.
Ff = µN
4 kN
µ= = 0,25
16 kN
Ff = 125 N
e.
T’ = Gp − F’f
Ff = 375 N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 014
Subiectul A. MECANICĂ
II.a. reprezentare corecta a tensiunilor din fir
Reprezentare corecta a normalei si a greutatilor
b.
R= 2T
T=G2
Rezultat final: R = 80N
c.
F + G1 = T + N
N = F + G1 – G 2
Rezultat final: N = 40 N
d.
G2>G1
Rezultat final : La eliberarea sistemului corpul 1 va urca accelerat
e.
R 1 = 2T1
(m 1 + m 2 )a = G 2 − G1
T1 = m 2 (g − a )
Rezultat final: R1 = 32 N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 015

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
F2 x = F2 cos α
Rezultat final: F2 x < F1 , deci corpul se deplasează spre stânga
b. F1 = k∆l
Rezultat final: ∆l = 0,03m
c. F1 − F2 x = ma
N + F2 y = G
F2 y = F2 sin α
Rezultat final: a = 1m / s 2
d.
N = G − F2y
Rezultat final: N = 11,5N
e. N = 0 , G = F2 sin α
'

Rezultat final: F2 = 22,6N


'
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 016

Subiectul A. MECANICĂ
II. a.
reprezentarea corectă a: reacţiunii normale a peretelui
greutăţii
forţei de frecare
b.
L = Fd cos α
Rezultat final: L = 18 J
c.
F cos α − mg − Fc = ma
Rezultat final: Fc = 36 N
d.
Fc = µN
N = F sin α
Rezultat final: µ = 1 / 2 3 ≅ 0.29
e.
răspuns corect - acceleraţia corpului creşte
justificarea răspunsului
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 017

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
reprezentarea corectă a: greutăţilor
reacţiunii corpului de masă m
tensiunii
b.
G1 = G2 = Mg
G3 = mg
G1 = G2 = 2 N
Rezultat final:
G3 = 0, 2 N
c.
Ma = Mg + f − T
Ma = T − Mg
ma = mg − f
mg
a=
m + 2M
m
Rezultat final: a  0, 48
s2
d.
2mM
f = g
m + 2M
Rezultat final: f  0,19 N
e.
2M ( M + m )
T= g
2M + m
Rezultat final: T  2, 09 N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 018

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
Reprezentarea: forţelor de greutate
forţelor de tensiune
forţei indicate de dinamometru
b.
G1 = m1 ⋅ g şi G 2 = m 2 ⋅ g
m1 ⋅ a = T − m1 ⋅ g
m2 ⋅ a = m2 ⋅ g − T
m 2 − m1
a=g
m1 + m 2
Rezultat final: a = 5m / s 2
c.
m1 T − m1g
=
m2 m2 g − T
2m1m 2 g = (m1 + m 2 )T
2m1m 2
T = ⋅g
m1 + m 2
Rezultat final: T = 15N
d.
F = 2 ⋅T
Rezultat final: T = 30N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 019
Subiectul A. MECANICĂ
II.a. reprezentarea corectă a forţelor
G G
T + Fe = 0
T = k∆l ′
Rezultat final: T = 0,4 N
b. Fe = k∆l
T1 = k∆l
Rezultat final: ∆l = 0,4m
c.
G = mg
Rezultat final: G = 10 N
G G G
d. N + Fe + G = 0
N = mg − k∆l
Rezultat final: N = 2 N
e.

T1 = Fe = G
Rezultat final: T1 = 10 N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 020

Subiectul A. MECANICĂ
II.a. reprezentarea corectă a tuturor forţelor:
G
componentele forţei F
greutatea
reacţiunea normală
frecarea
b.
G G G G G
F + G + N + Ff = ma
 F cos α − Ff = ma

N + F sin α − mg = 0
Ff = µN = µ (mg − F sin α )
m(a + µ g )
F=
cos α + µ sin α
F = 6,55 N
c.
N = mg − F sin α ≤ 0
mg
F≥
sin α
Rezultat final: Fmin = 40 N
d. precizarea că în absenţa apăsării dispare frecarea:
ma = F cos α
F g m
Rezultat final: a = cos α = = 10 3 ≅ 17,3 2
m tgα s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 021

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
Reprezentarea corectă a : forţelor ce acţionează asupra corpului A
forţelor ce acţionează asupra corpului B
forţelor ce acţionează asupra corpului C
b.
m 2 g − T AB = m 2 a
T AB − T AC − µm1g = m1a
T AC − m 3 g = m 3 a
m 2 − m 3 − µm1
a=g
m1 + m 2 + m 3
Rezultat final : a = 3,5m / s 2
c.
T AB = m 2 (g − a )
Rezultat final: T AB = 32,5N
d.
a=0
m − m3
µ' = 2
m1
Rezultat final: µ ' = 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 022

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
a = ∆v
∆t
Rezultat final: ∆t = 20s
b.
F − Ff = m a
F = n m a/ (n−1)
rezultat final F = 30 N
c.
grafic corect
Rezultat final: tgα = a
d.
v rel = v c − v
L
v rel =
T
L
T =
v rel
Rezultat final: T= 5s
e.
L
T1 =
vc + v
Rezultat final: T1 = 2,5s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 023

Subiectul A. MECANICĂ

Nr. Item Soluţie, rezolvare


II.a.
G = mg
R = 2,5·103 N sau 2,5 kN
b.
T=R
T = 2,5·103 N sau 2,5 kN
c.
Reprezentarea corectă a forţelor sau altă justificare corectă
Ft = 2 R sau 2 mg
Ft = 5·103 N sau 5 kN
d.
P=Fv
v = 20 m/s
v = 72 km/h
e.
T = m(0,25 g + a)
T = 4·103 N sau 4 kN
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 024

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
G = mg
Rezultat final: G = 5 N
b.
reprezentarea corectă a: greutăţii
reacţiunii corpului de masă m
forţei elastice
c.
l0
cos α =
l0 + ∆l
∆l 1
= −1
l0 cos α
∆l
Rezultat final: =1
l0
d.
N = G − Fe ⋅ cos α
Fe = k ∆l
Rezultat final: N = 4, 5 N
e.
Ff = Fex
N = mg − Fey
Ff = µ N
Fex = Fe ⋅ sin α
Fey = Fe ⋅ cos α
Fex
µ=
G − Fey
Rezultat final: µ = 0,19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 025

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
G = mg
Rezultat final: G = 10N
b.
reprezentarea corectă a: greutatăţii
forţei elastice
c.
ma = F − G
F = m(a + g )
Rezultat final: F = 10,8N
d.
F = k ∆l
F
k=
∆l
N
Rezultat final: k = 540
m
e.
F' = G
Rezultat final: F ' = 10N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 026

Subiectul A. MECANICĂ
II. a.
reprezentarea forţelor ce acţionează asupra sistemului
principiul II al dinamicii: pentru sac T − mg = ma ; pentru muncitor T = F ;
F − mg
a=
m
Rezultat final: a = 1,25m/s 2 .
b.
Reprezentarea forţelor ce acţionează asupra omului
Observaţia că forţa de apăsare este egală cu reacţiunea planului asupra omului
G = N +T , N = G − F
Rezultat numeric N = 50N
c.
T ' − m ' g = m 'a
T ' = m ' (g + a )
Rezultat numeric T ' = 450N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 027

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
N1 = m1 g − F sin α
N 2 = m2 g
N1 = N 2 = N
Rezultat final: α = 30 0
b.
Ff = µN
Rezultat final: Ff 1 = Ff 2 = Ff = 6 N
c.
( m1 + m2 )a = F cos α − 2 Ff
Rezultat final: a ≅ 1,76 m / s 2
d.
T = m2 a + Ff = F cos α − Ff − m1a
Rezultat final: T ≅ 7 ,76 N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 028
Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
Reprezentare corecta a greutatilor si a normalelor
Reprezentare corecta a tensiunilor si a fortelor de frecare
b. RC = 0 → TBC = FfC
TBC = µGC
Rezultat final: TBC = 10 N
c.
FfB = µN B
FfB = µG B cos 30°
Rezultat final: FfB = 5 3N = 8,66N
d. T AB = G tB + TBC + FfB
G A = T AB
Rezultat final : m A = 3,87 kg
e. GtB + FfB = 28,66 < G A sistemul se misca accelerat
G A − G tB − FfB = (m A + m B )a
'
T AB = GA − mAa
'
Rezultat final: T AB = 33,76 N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 029

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
reprezentarea corectă a: greutăţilor
tensiuniii în fir
reacţiunii planului
b. G 2t − T = m 2 a , N 2 − G 2 n = 0
T − G1t = m1a , N1 − G1n = 0
G 2t = m 2 g sin β , G1t = m1g sin α
Rezultat final: a = 0,46m / s 2
c. ∆v
a=
∆t
Rezultat final: v = 2,3m / s
d.
T = m 2 (g sin β − a )
F =T 2
Rezultat final: F = 23,1N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 030

Subiectul A. MECANICĂ
II. a.
G = mg
Rezultat final: m = 0,8 kg
b.
reprezentarea corectă a: greutăţii
reacţiunii normale
forţei de frecare
c.
ecuaţia principiului fundamental al dinamicii
F cos α − Fc = ma
mişcare rectilinie uniformă ⇒ a = 0
Rezultat final: Fc = 2 3 N ≅ 3,46 N
d.
Fc = µN
N = G − F sin α
1
Rezultat final: µ = ≅ 0,58
3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 031

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
G = mg
G1 = 1N
Rezultat final:
G2 = 3 N
b.
m2 g = k ( l1 − l0 )
m1 g = k ( l0 − l2 )
m1 + m2
k=g
l 1 −l 2
N
Rezultat final: k = 20
m
c.
m2l2 + m1l1
l0 =
m1 + m2
Rezultat final: l0 = 25cm
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 032

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
reprezentarea: forţelor de greutate, Gt , G n
descompunerea lui F în Fx şi Fy
reacţiunii la plan N , forţei de frecare Ff
b.
Fx = F ⋅ cos α şi Fy = F ⋅ sin α
Gt = m ⋅ g ⋅ sin α şi G n = m ⋅ g ⋅ cos α
N = G n + Fy = m ⋅ g ⋅ cos α + F ⋅ sin α
Rezultat final: N = 35N
c.
Fx = Ff + Gt
Ff = Fx − Gt
Ff = F ⋅ cos α − m ⋅ g ⋅ sin α
Rezultat final: Ff = 5 3N
d.
Ff F ⋅ cos α − m ⋅ g ⋅ sin α
Ff = µ ⋅ N sau µ = =
N m ⋅ g ⋅ cos α + F ⋅ sin α
3
Rezultat final: µ =
7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 033

Subiectul A. MECANICĂ

Nr. Item Soluţie, rezolvare


II.a.
diagrama forţelor care acţionează asupra paraşutistului
b.
G G
R = ma
mg − kv = ma
c.
mg = k ⋅ v 0
k = mg v 0
Rezultat final: k = 120 kg s
d.
a = − kv m + g
−2
Rezultat final: a = 2 ms
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 034
Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
G = mg
Rezultat final: G = 19,6 N
b. reprezentarea corectă a forţei de greutate
reprezentarea corectă a forţei de frecare la alunecare
reprezentarea corectă a forţei de apăsare pe normală
G G K G G
c. G + F f + N + F = ma
G − F = ma
F f = G − ma
Rezultat final: F f = 17,6 N
d. N=F
F f = µF
Rezultat final: µ ≅ 0,24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 035

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
Gt = mg sin α
Gn = mg cos α
Gt = 5 N
Gn = 5 3 ≅ 8,7 N
b.
G G G G
G + N + Ff = ma
Gt − Ff = ma

N − Gn = 0
Ff = µN = µ mg cos α
a = g (sin α − µ cos α )
Rezultat final: a = 2,8 m s 2
c.
Condiţia de echilibru F + Ff − Gt = 0
Fmin = mg (sin α − µ cos α )
Rezultat final: Fmin = 2,8 N
d.
Condiţia de echilibru F − Ff − Gt = 0
Fmax = mg (sin α + µ cos α )
Rezultat final: Fmin = 7,2 N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 036

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
Reprezentarea forţelor ce acţionează asupra corpurilor

b.
F1 cos α 1 − T = m1a
T − F2 cos α 2 = m 2 a
F1 cos α 1 − F2 cos α 2
a=
m1 + m 2
Rezultat final : a = 2,21m / s 2
c.
N1 = m1g − F1 sin α 1 = 0
'

m1g
F1 =
'
sin α 1
Rezultat final: F1 = 240N
'

d.
F1 cos α 1 − T = 0
"

T − F2 cos α 2 = 0
"

cos α 1
"
F2
=
F1
" cos α 2

Rezultat final: F2 / F1 = 1,22


" "
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 037

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II a.
F = Tmax
10t + 10 = 100
Rezultat final t = 9s
b.
t ∈ [0,9]s , tensiunea creşte liniar de la valoarea zero la Tmax
Grafic corect
c.
Ff = µN
N = mg
Rezultat final: Ff = 100N
d.
F − Ff = ma
10t + 10 − µN = ma
10t + 10 − µmg
a= , unde t = 10s
m
Rezultat final: a = 0,2 m s 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 038

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
reprezentarea corectă a greutatăţii
a componentelor forţei F
b.
reprezentarea corectă a componentelor forţei F
a reacţiunii planului
a forţei de frecare
c.
N1 = G − F1 sin α
N2 = G + F2 sin α
d.
F1 cos α − Ff 1 = ma
F cos α − µN1 = ma
F1(cos α − µ sin α ) = m (a + µg )
F2 (cos α + µ sin α ) = m (a + µg )
Rezultat final: F2 mai mare decât F1
e.
∆A = Fl 0 ES
Rezultat final: ∆A ≅ 13,1⋅ 10 −5 m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 039

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
G = mg
Rezultat final: G = 20N
b.
reprezentarea corectă a: greutăţilor
forţei de frecare
tensiunii în fir
reacţiunii planului
c.
Gt = Mg sin α
Ff = µMg cos α
mg − Mg (sin α + µ cos α )
a=
m+M
m
Rezultat final: a = 1
s2
d.
T = mg − ma
mMg (1 + sin α + µ cos α )
T =
m+M
Rezultat final: T = 18N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 040

Subiectul A. MECANICĂ
II. a.
legea a doua a dinamicii G sin α − Ff1 = ma1 şi N1 = G cos α
a1 = g (sin α − µ cos α )
Rezultat final: a1 = 4 2m / s 2
b.
−Ff2 = ma 2 şi N 2 = G
a 2 = −2 µg
Rezultat final a 2 = −4m / s 2
c.
v −0
a1 =
∆t 1
0−v
a2 =
∆t 2
∆t = ∆t 1 + ∆t 2
Rezultat final ∆t = 4,267s
d.
Teorema variaţiei energiei cinetice −2µmgd op = 0 − E c
d op = v 2 4 µg
Rezultat final d op = 12,5m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 041
Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
Reprezentarea corecta a componentelor greutatilor
Reprezentarea normalelor si a fortelor de frecare
Reprezentarea corecta a tensiunii in fir
b.
G1 = m1g; G 2 = m 2 g.
Rezultat final: G1 = 40N; G 2 = 80N
c. R = (m1 + m 2 )a
Gt 1 + Gt 2 − Ff 1 − Ff 2 = (m1 + m 2 )a
Ff 1 = µ 1m1g cos α ; Ff 2 = µ 2 m 2 g cos α
Gt 1 = m1g sin α ; Gt 2 = m 2 g sin α
5 m m
Rezultat final: a = ≅ 0,83 2
6 s2 s
d.
T + G t 2 − Ff 2 = m 2 a sau echivalent
20
Rezultat final: T = N
3
e. Ff = 0 → fortele exterioare care actioneaza asupra sistemului sunt Gt 1 , Gt 2
Gt 2 > Gt 1
Rezultat final: T=0, firul este netensionat
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 042

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
v1 = v M − v N
km m
v1 = 45 sau 12,5
h s
b.
v2 = vM + vP
km m
v 2 = 135 sau 37,5
h s
c.
legea mişcării rectilinii uniforme
D
∆t =
2v1
∆t = 6 min
hh.mm = 12.01
d.
dM = 9 km
d N = 4,5 km
d P = 4,5 km
e.
Alura corectă a graficelor
Precizarea valorilor numerice
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 043

Subiectul A. MECANICĂ
II.a. G2t − Ff − T = m 2 a , N − G n = 0
T − G1 = m1a
G 2t = m 2 g sin α , Ff = µm 2 g cos α , G1 = m1g
m1
Rezultat final: = 0,2
m2
b. G1 − T = m1a
T − G 2t − Ff = m 2 a , N − G n = 0
m
Rezultat final: a = 4,48
s2
c.
T = m1 (g − a )
Rezultat final: T = 5,52N
d.
∆v
a=
∆t
∆x
vm =
∆t
0+v
vm =
2
Rezultat final: ∆x = 1,5m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 044

Subiectul A. MECANICĂ
II. a.
G = mg
Rezultat final: m = 4 kg
b.
reprezentarea corectă a: greutăţii
reacţiunii normale
tensiunii din fir
c.
Gt = G sin α
F cos α + Gt = T
Rezultat final: T = 35 N
d.
N = G cos α − F sin α
N = 0 când F = Fmax
Rezultat final: Fmax ≅ 69,2 N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 045

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
0 = N1 − G1
Ff 1 = µN1
Rezultat final: Ff 1 = 2 N
b.
m1 a = T − Ff 1
m 2 a = G2 − T
Rezultat final: a = 1,25 m / s 2
c.
T = m 2 ( g − a ) = m1 ( a + µg )
Rezultat final: T = 2 ,625 N
d.
F =T 2
Rezultat final: F ≅ 3 ,70 N
e.
a = ∆v / ∆t
v = at ( t 0 = 0 → v 0 = 0 )
Rezultat final: v = 5 m / s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 046

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
reprezentarea corectă a: greutatăţii, normalei la plan, forţei de frecare
proiecţiilor lui F pe axe
b.
Fx = F ⋅ cos α
Fy = F ⋅ sin α
Fx = Ff
Fy = Ff ⋅ tgα
Rezultat final: Fx = 10 3N , Fy = 10N
c.
N + Fy = G
N = G − Fy
Rezultat final: N = 30N
d.
Ff = µ ⋅ N
Ff
µ=
N
1
Rezultat final: µ =
3
e.
m ⋅ a = Fx 1 − Ff
Rezultat final: a = 5 3 m / s 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 047

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a. reprezentarea corectă
forţa de greutate
forţa de reacţiune normală

forţa F1
forţa de frecare
b.
Gt = F1 + Ff
F2 = G t + Ff
Ff = µmg cos α
F2 − F1
µ= tgα
F2 + F1
Rezultat final µ = 0,17
c.
Gt − Ff = ma
a = g (sin α − µ cos α )
Rezultat final: a = 3,5 m s 2
d.
v = a ⋅ ∆t
Rezultat final: v = 17,5 m s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 048
Subiectul A. MECANICĂ
II.a. reprezentarea corectă a forţelor
F − Ff = 0
Rezultat final: F f = 5 N
b.
F f = µN
N =G
Rezultat final: µ = 0,5
c. F − F f′ = ma
F a
µ′ = −
mg g
Rezultat final: µ ′ = 0,3
d.
F ′ − F f = ma
Rezultat final: F ′ = 7 N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 049

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
G = mg
G = 1N
b.
Precizarea că panta graficului este numeric egală cu constanta elastică
∆F
k=
∆y
Rezultat final: k = 50 N m
c.
G G
Condiţia de echilibru G + Fe = 0
mg = ky
mg
y=
k
Rezultat final: y = 0,02 m
d.
G G G
Condiţia de echilibru: G + Fe + Finertie = 0
ky − mg = ma
m(g + a )
y=
k
Rezultat final: y = 0,021m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 050

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
m2 g − T = m2 a
T − m1g = m1a
m 2 − m1
a=g
m1 + m 2
Rezultat final: a = 5m / s 2
b.
T = m1 (a + g )
Rezultat final: T = 1,5N
c.
F = 2T
F = k∆A
Rezultat final: ∆A = 1,5cm
d.
F = m1 (g − a asc )
Rezultat final: F = 0,9N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 051

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
T − Fr = 0
N − mg = 0
Fr = µN
F −T = 0
F = µmg
Rezultat final: F = 40 N
b.
2T − F = 0
Rezultat final: T = 80 N
c.
T '−µmg = ma
T'
a= − µg
m
m
Rezultat final: a =1
s2
d.
R = N 2 + Fr2 ;

R = mg 1 + µ 2
Rezultat final: R = 203,96 N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 052

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
m ⋅ g = k (l1 − l 0 )
k = m ⋅ g / (l1 − l 0 )
Rezultat final: k = 100 N / m
b.
reprezentarea corectă a: greutatăţii
tensiunii din resort (forţei elastice)
reacţiunii planului
c.
T1 = k l 2 − l 0
Rezultat final: T1 = 0,5 N
d.
T1 = Gt
k l 2 − l 0 = m ⋅ g ⋅ sin α
sin α = k l 2 − l 0 / m ⋅ g
Rezultat final: α = 30 0
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 053

Subiectul A. MECANICĂ
II. a.
Legea a doua a dinamicii mg sin α − Ff = ma
h
Ff = m(g − a)
l
Rezultat final Ff = 15N
b.
Legea a doua a frecării Ff = µ ⋅ N
N = mg cos α
Rezultat final µ = 0,346
c.
a = g (sin α − µ cos α ) ; acceleraţia e independentă de masa corpurilor
Rezultat final: a = 2m / s 2
d.
F − Ff − (M + m )g sin α = 0
N = (M + m )g cos α
F = (M + m )(sin α + µ cos α )g
Rezultat final F = 240N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 054

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
G = mg
Rezultat final: G = 5kN
b.
T1 = m(g + a1 )
T2 = mg
T3 = m(g + a3 )
T1 = 5,1kN
Rezultat final: T2 = 5kN
T3 = 4,8kN
c.
v = at
m
Rezultat final: v = 2
s
d.
0 + at 1
vm =
2
m
Rezultat final: vm = 1
s
e.
Graficul v (t )
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055
Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
Reprezentarea corecta a componentelor greutatilor
Reprezentarea corecta a normalelor
Reprezentarea corecta a tensiunii in fir si a fortei elastice
b. N A = m A g cos α
N B = m B g cos α
Rezultat final: N A = 10 3 N; N B = 5 3 N
c. GtA = T
GtA = m A g sin α
mAg
T =
2
Rezultat final: T = 10N
d.
GtB + T = Fe
m B g sin α + T = kx
Rezultat final: x = 0,1 m
e.
GtA + GtB = Fe
Rezultat final: GtA + G tB = ct ⇒ x = ct
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056
Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
• Determinarea, din grafic, a vitezelor la deplasările A→B şi B→A:
d = (v s + v a ) ⋅ t AB ; d = (v s − v a ) ⋅ t BA ; t AB = 72 min ; t BA = 40 min ; d = 12km
Rezultat final: v s = 14km / h ≅ 3,88 m / s
b.
• calculul duratei parcursului A→B→A: t = t AB + t BA
Rezultat final: t = 112 min
c.
• aplicarea legilor de mişcare la mişcările celor două şalupe:
d − x = (v s − v a ) ⋅ t i ; x = (v s + v a ) ⋅ t i
Rezultat final: x ≅ 7,7km
d.
• d = v s ⋅ t AB
'

• t AB
'
= t BA
'
≅ 51,4 min
• t ABA
'
≅ 102,86 min
• reprezentarea grafică
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 057

Subiectul A. MECANICĂ
II.a. F1 = ma1
Rezultat final: a1 = 2m / s 2
b. F2 = ma 2
∆v 1 = a1∆t 1
∆v 2
a2 =
∆t 2
v 2 = v 1 + ∆v 2
Rezultat final: v 2 = 30m / s
c.
v1
v m1 =
2
Rezultat final: v m1 = 5m / s
d. ∆x 1 = v m1∆t 1 ; ∆x 2 = v m 2 ∆t 2
v1
v m1 =
2
v + v2
v m2 = 1
2
∆x 1,2 = ∆x1 + ∆x 2
Rezultat final: ∆x = 125 m
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 058

Subiectul A. MECANICĂ
II. a.
reprezentarea corectă a: greutăţii
reacţiunii normale
forţei de frecare
b.
N = mg cos α
Rezultat final: N ≅ 17,3 N
c.
ecuaţia principiului fundamental al dinamicii
Gt − Fc = ma
Gt = mg sin α
Fc = µN
Rezultat final: a = 2,5 m / s 2
d.
mişcare rectilinie uniformă ⇒ a = 0
F = Gt + Fc
Rezultat final: F = 15 N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 059

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
G G G G
R 2y = 0 şi R 2y = N 2 + G 2
N 2 = G2
Rezultat final: N 2 = 12 N
b.
forţa de tracţiune trebuie să fie mai mică decât forţa de frecare la alunecare F cosα < Ff
Ff = µN1
N1 = m1g - F sin α
Rezultat final: F < 0,87 N
c.
G G G K
N1 = 0 şi N1 = G1 + F ′

G1 - F sin α = 0

rezultat final: F ЎЦ
6,67 N
d.
G G
R = (m1 + m2 )a
G G G G G G
R = F + Ff1 + Ff 2 + N1 + N 2
Ff1 = µN1 şi Ff2 = µN 2
2
rezultat final: a = 0,875 m/s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 060

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
G = mg
Rezultat final: m 3 = 30kg
b.
reprezentarea corectă a: forţelor care acţionează asupra lui m1
forţelor care acţionează asupra lui m 2
forţelor care acţionează asupra lui m 3
c.
N + T3 = G 2
T3 = G 2 − N
Rezultat final: T3 = 200N
d.
T3
T1 = T2 =
2
T3 = T1 + T2
Rezultat final: T1 = T2 = 100N
e.
G1 = T1
G1 = m1 ⋅ g
T1
m1 =
g
T3
m1 = m 2 =
2⋅g
Rezultat final: m1 = m 2 = 10kg
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 061

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
F − ( M + m ) g = ( M + m) a
F
a= −g
M +m
Rezultat final: a = 2m / s
2

b.
N − mg = ma
N = m( g + a )
Rezultat final: N = 36N
c.
∆v
a=
∆t
∆v
∆t =
a
Rezultat final: ∆t = 10s
d.
F
σ =
S
πd 2
S=
4
4F
σ =
πd 2
Rezultat final: σ = 384 ⋅ 10 6 N / m 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 062
Subiectul A. MECANICĂ
II.a. F2 cos α 2 − µ (mg − F2 sin α 2 ) = 0
F2 cos
µ=
mg − F2 sin α 2
Rezultat final: µ ≅ 0,1
b. F2 (cos α 2 + sin α 2 ) = µmg , F1 (cos α 1 + µ sin α 1 ) = µmg
cos α 2 + µ sin α 1
F1 = F2
cos α 1 + µ sin α 1
Rezultat final: F1 ≅ 6,4 N
c. N1 − mg + F1 sin α1 = 0, N 2 − mg + F2 sin α 2 = 0
N1 mg − F1 sin α1
=
N2 mg − F2 sin α 2
N1
Rezultat final: ≅ 1,11
N2
d.
a=
1
[F1′ cos α1 − µ (mg − F1′ sinα1)]
m
Rezultat final: a ≅ 0,52m / s 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 063

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
G G G
G + N + Ff = ma
mg sin α − µ mg cos α = ma
a = g (sin α − µ g cos α )
 3 
Rezultat final: a = 51 − m s 2 ≅ 4,13 m s 2
 10 
 
b.
∆E c + ∆E p = Lf
mv 2 h
− mgh = − µ mg cos α
2 sin α
 µ 
v = 2gh1 − 
 tg α 

Rezultat final: v = 10 − 3 ≅ 2,88 m s 2


c.
Condiţia de echilibru Fmin = mg sin α − µ mg cos α
 3 
Rezultat final: Fmin = 0,51 − N ≅ 0,4 N
 10 

d.
Condiţia de echilibru: Fmin = mg sin α + µ mg cos α
 3 
Rezultat final: Fmin = 0,51 + N ≅ 0,6 N
 10 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 064

Subiectul A. MECANICA
II.a.
Ff1 = µm1g
Rezultat final: Ff1 = 2,85N
b.
T − µ (m1 + m )g = 0
m2 g − T = 0
m2
m= − m1
µ
Rezultat final: m = 6kg
c.
g (m 2 − µm1 )
a1 =
m1 + m 2
g (m1 − µm 2 )
a2 =
m1 + m 2
Rezultat final: a1 / a 2 = 4
d.
T = m 2 (g − a1 )
Rezultat final: T = 8,57N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 065

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
reprezentarea corectă a: greutatăţilor celor două corpuri
tensiunii din fir
reacţiunii planului
b.
Gt < G
corpul A urcă şi corpul B coboară
2 ⋅ m ⋅ a = m ⋅ g − m ⋅ g ⋅ sin α
Rezultat final: a = 2,5 m / s 2
c.
(m + m2 ) ⋅ a′ = m2 ⋅ g − m ⋅ g ⋅ sin α
a′ = 0
m2 = m ⋅ sin α
Rezultat final: m2 = 1kg
d.
T ′ = m2 ⋅ g
Rezultat final: T ′ = 10 N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 066
Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
Determinarea, din grafic, a acceleraţiei:
∆v v f − v i
a= =
∆t ∆t
Rezultat final: a = 9m / s 2
b.
m ⋅ a = m ⋅ g − Fr
Rezultat final: Fr = m ⋅ (g − a ) = 0,1N
c.
• d = v m ⋅ ∆t = (v 1 + v 2 ) ⋅ (t 2 − t 1 ) / 2
• Determinarea din grafic a vitezelor v 1 şi v 2 : v 1 = 4,5m / s ; v 2 = 13,5m / s
Orice altă variantă de calcul corectă se va puncta integral
Rezultat final: d = 9m
d.
a = 0 ⇒k ⋅v = m ⋅ g
Rezultat final: v = 20m / s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 067

Subiectul A. MECANICĂ
II. a.
Legea a doua a dinamicii F − Ff = m1a
Ff = µm1g
Rezultat final F = 12N
b.
m 2 g − T = m 2 a ' ; T − µm1g = m1a '
Rezultat final a ' = 2,5m / s 2
c.
T = m1m 2 (1 + µ )g /(m1 + m 2 )
Rezultat final T = 22,5N
d.
m 2 g = T ' ; T ' − µ (m1 + m 0 )g = 0
m 0 = m 2 / µ − m1
Rezultat final m 0 = 10kg
e.
Fap = N1 ; N 0 = m 0 g
Corpul m1 : N1 = N 0 + m1g
Rezultat final Fap = 150N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 068

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
mg = k∆A 1
mg + F2 = 2 k ∆A 1
Rezultat final: m = 0,5 kg
b.
mg = kpA 0
Rezultat final: k = 500 N/m
c.
reprezentarea corectă a sistemului mecanic
reprezentarea corectă a greutăţii
G
reprezentarea corectă a forţei F3
G
reprezentarea corectă a forţei elastice Fe3
d.
F3
tg β =
G
rezultat final: tg β = 1
e.
Fe 3 = k∆A 3
Fe 3 = G 2 + F32
rezultat final: ∆A 3 = 2 cm
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 069
Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
G = mg
Rezultat final: G = 70N
b.
reprezentarea corectă a: greutăţii si componentelor
fortei F si a componentelor sale
fortei de frecare
reacţiunii planului
c. v = ct ⇒ R = 0
Ff = G t − F cos α
Ff = G sin α − F cos α
Rezultat final: Ff = 20N
d. Ff = µN
N = G cos α + F sin α
1
Rezultat final: µ = ≈ 0,288
2 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 070

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
N = Gn
G n = mg cos α
Rezultat final: N = 2 ,5 N
b.
a = ∆v / ∆t
Rezultat final: a = 5 m / s 2
c.
ma = Gt − Ff
Gt = mg sin α
Ff = µN
Rezultat final: µ = 0 ,73
d.
F = Gt + Ff
Rezultat final: F = 5 ,66 N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 071

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
G1 = m1g
Rezultat final: m1 = 1kg
b.
reprezentarea corectă a: greutatăţilor
forţei de frecare
reacţiunii planului
tensiunii în fir
c.
m2 g − T = m2a;
T − µm1g = m1a
m 2 − µm1
Rezultat final: a = g
m1 + m2
d.
m1m2 g (1 + µ )
Rezultat final: T =
m1 + m2
e.
m
Rezultat final: a = 5
s2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 072

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
reprezentarea corectă a: greutăţii şi reacţiunii planului
tensiunii din resort (forţei elastice) şi forţei de frecare
b.
d 5 d 5 A0 12
tgα = = ; sin α = = şi cos α = =
A 0 12 d +A
2 2 13 d +A
2 2 13
0 0

∆A = d − 2
A 20 − A 0 = 1cm
T = Fe = k ⋅ ∆A = 2,6N
G = mg = 10N
N = mg − T cos α = 7,6N
Ff = T sin α = 1N
c.
T sin α
µ=
mg − T cos α
Rezultat final: µ ≈ 0,13
d.
d + d′ 3 d + d′ 3 A0 4
tgα ′ = = ; sin α ′ = = şi cos α ′ = =
A0 4 (d + d ′)2 + A 20 5 (d + d ′)2 + A 20 5

∆A ′ = (d + d ′)2 − A 20 − A 0 = 3cm
T ′ = Fe′ = k ⋅ ∆A ′ = 7,8N şi N ′ = mg − T ′ cos α ′ = 3,76N
T ′ sin α ′ − µN ′
a=
m
Rezultat final: a = 4,2 m s 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 073

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
∆v
a=
∆t
Rezultat final: a = 4 m s 2
b.
Gt − Ff = ma
Rezultat final: F = 1000N
c. enunţul corect
N = mg cos α
Rezultat final: N ≅ 8660N
d.
Ff = µN
Rezultat final: µ = 0,11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 074

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
G = (M + m )g
Rezultat final: G = 300N
b. reprezentarea corectă a fiecărei forţe
forţa de tracţiune
forţa de frecare corp-sanie
forţa de greutate
forţa de reacţiune normală
c. enunţul corect
Ff = µ 1N
N = (M + m )g
Rezultat final: Ff = 30N
d.
Ff = Ff ' Ff' = 30N
e. µ 1N = µ ' N '
µ 1 (M + m )
µ' =
m
Rezultat final: µ ' = 0,15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 075

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
intervalul de timp 0 → 1s : Ft = const ⋅ t şi Ff ∈ [0; µ ⋅ m ⋅ g ]
Ff max = µ ⋅ m ⋅ g = 10 N
G G G
R = Ft + Ff = 0 ⇒ R = 0 , corpul este în repaus
Rezultat final: v = 0
b.
intervalul de timp 2 → 3 s : Ft = const = 20 N şi Ff = µ ⋅ m ⋅ g
m ⋅ a = Ft − Ff şi a = (Ft − µ ⋅ m ⋅ g ) / m
Rezultat final: a = 1m / s 2
c.
intervalul de timp 1 → 6 s : Ff = µ ⋅ m ⋅ g = const
Rezultat final: Ff = 10 N
d.
din grafic ⇒ Ft scade de la 10 N până la zero în intervalul de timp 5 → 6 s
Rezultat final: intervalul de timp este 5 → 6 s
e.
intervalul de timp 4 → 5 s : Ft = 10 N şi Ff = µ ⋅ m ⋅ g = 10 N
R = Ft − Ff
Rezultat final: R = 0
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 076
Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
Reprezentarea forţelor ce acţionează asupra celor două corpuri
b.
• Aplicarea principiului fundamental al dinamicii fiecărui corp:
m1 ⋅ a = m1 ⋅ g − T ; Ff = µ ⋅ m 2 ⋅ g ; m 2 ⋅ a = T − µ ⋅ m 2 ⋅ g
Rezultat final: T = m1 ⋅ g ⋅ (1 + µ ) / 2 = 6 N
c.
• Exprimarea acceleraţiei: a = g − T / m1
Rezultat final: a = 4m / s 2
d.
• Exprimarea acceleraţiei medii ( a = a m deoarece acceleraţia este constantă):
a = (v fin − v in ) / ∆t = v fin / ∆t
Rezultat final: v fin = 4m / s
e.
• Scrierea condiţiei de mişcare uniformă: a ' = 0 (sau condiţia de echilibru a forţelor)
• Aplicarea principiului II al mecanicii în noile condiţii:
m1 ⋅ a ' = m1 ⋅ g − T ' ; M ⋅ a ' = T ' − µ ⋅ M ⋅ g
Rezultat final: M = m1 / µ = 5kg
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 077

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
Fe1 = T1 = m1g
Fe1 = k∆A 1
m1g
Rezultat final: ∆A 1 = = 3cm
k
b.
m1g − T = m1a
T − m2 g = m2 a
m1 − m 2
Rezultat final: a = g = 2m s2
m1 + m 2
c.
2m1m 2
T = g
m1 + m 2
T = Fe = k∆A
Rezultat final: ∆A = 2,4cm
d.
R = 2T
4m1m 2
Rezultat final: R = g = 4,8N
m1 + m 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 078

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
G = mg
Rezultat final: G = 20 N
b.
în punctul A:
G
R=0
G G G
R = F +T
Rezultat final: T = 15,2 N
c.
G G
R1 = ma1, cu a1 = 0
G G G G G
R1 = F + G1 + Ff + N
R1x = 0 R1y = 0
G şi
R1x = F - Gt1 - Ff R1y = N - Gn1
Gt = mg sin α
Ff = µN
N = mg cos α
µ = 0,2
Rezultat final:
d.
G G
R2 = m1a2
G G G G
R2 = G1 + Ff + N
a2 = g (sin α - µ cos α )
a2 = 4,4 m/s 2
Rezultat final:
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 079

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
∆v 1
t ∈ [0;0,5]min , a1 =
∆t 1
a1 = 0,5 m s 2
∆v 2
t ∈ [3,5;4]min , a 2 =
∆t 2
Rezultat final: a 2 = −0,5 m s 2
b.
Ft − Ff = 0
1
Ff = G
10
Rezultat final: Ft = 700N
c.
d = v ⋅ ∆t
Rezultat final: d = 2700m
d.
mv 2
Ec =
2
Rezultat final: E c = 78,75kJ
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 080

Subiectul A. MECANICĂ
III. a.
observaţia că mişcarea corpului este rectilinie uniformă în intervalul 2 − 6 s
Rezultat final: ∆t = 4 s
b.
∆x
v =
∆t
Rezultat final: ∆x = 20 m
c.
observaţia că mişcarea corpului este uniform încetinită în intervalul 6 − 10 s
∆v
a=
∆t
Rezultat final: a = −1,25 m / s 2
d.
mv 2
Ec =
2
viteza corpului la momentul t = 8 s este v = 2,5 m / s
Rezultat final E c = 12,5 J
e.
v 6 + v 10
v med =
2
Rezultat final v med = 2,5 m / s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 081

Subiectul A. MECANICĂ

II.a.
f = ma
Rezultat final: f =1,73 N
b.
F cos α = (M + m) ⋅ a
F = (M + m) ⋅ a / cos α
Rezultat final: F = 10N
c.
N1 = Mg + F sin α
Rezultat final: N1= 45 N
d.
σ = F/S = F/ π ⋅ r2
F = M ⋅ ( g + a)
Rezultat final: σ ≈ 15,3 ⋅ 106 N / m2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 082

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
N = Mg cos α
Rezultat final: N = 10 3 ≅ 17,3 N
b.
mg − T = ma
T − Mg sin α − µMg cos α = Ma
mg − Mg (sin α + µ cos α )
Rezultat final: a = = 3 m s3
m+M
c.
mMg (1 + sin α + µ cos α )
T = = 21N
m+M
Rezultat final: T = 21N
b.
forţa de frecare orientată în sus de-a lungul planului
Mg sin α = µMg cos α + m1g
m1 = M (sin α − µ cos α )
Rezultat final: m1 = 0,5 kg
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 083

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
Fortele corect marcate
m1g sin α = µm1g cos α + m2 g
m2
µ = tgα −
m1 cos α
Rezultat final: µ = 0,73
b.
Fortele corect marcate
T − m 2 g = m 2a
m1g sin α − T − µm1g cos α = m1a
0,7
T = m2 (g + a ) , a = − m s 2
3
−3
Rezultat final: T ≅ 195,3 ⋅ 10 N
c.
Fortele corect marcate
m2 g −T ' = 0
'

T ' − m1g sin α − µm1g cos α = 0


m2 = 49,2g
'
Rezultat final:
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 084

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
m1 se deplasează uniform, vertical în jos
m1 ⋅ g + m ⋅ g ⋅ sin α = µ ⋅ m ⋅ g ⋅ cos α + m2 ⋅ g
m1 se deplasează uniform, vertical în sus
m1 ⋅ g + m ⋅ g ⋅ sin α + µ ⋅ m ⋅ g ⋅ cos α = m2 ⋅ g
Rezultat final: m1max im ≅ 2,69 Kg şi m1min im ≅ 1,30 Kg
b.
(m1 + m + m2 ) ⋅ a = m1 ⋅ g + m ⋅ g ⋅ sin α − µ ⋅ m ⋅ g ⋅ cos α − m2 ⋅ g
Rezultat final: a ≅ 1,09 m / s 2
c.
m1 ⋅ a = m1 ⋅ g − T1 ⇒ T1 = m1 ⋅ (g − a )
Rezultat final: T1 = 35,64 N
d.
d.
m2 ⋅ a = T2 − m2 ⋅ g ⇒ T2 = m2 ⋅ (g + a )
R 2 = T22 + T22 + 2 ⋅ T2 ⋅ T2 ⋅ cos 60 0 ⇒ R = T2 ⋅ 3 ; unde 3 = 1,73
Rezultat final: R ≅ 76,74 N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 085

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
N = G − F sin α
Rezultat final: N ≅ 11,35 N
b.
ma = F cos α − Ff
Ff = µN
Rezultat final: a ≅ 0 ,8 m / s 2
c.
a = ∆v / ∆t
v = at ( t 0 = 0 → v 0 = 0 )
Rezultat final: v ≅ 12 m / s
d.
ma0 = −Ff 0
a0 = − µg
a0 = ∆v / ∆t = −v / t 0
Rezultat final: t0 ≅ 4 s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 086

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
observaţia că la momentul t = 2s ⇒ F = 20N
F = ma1
Rezultat final: a1 = 2 m s 2
b.
∆v
a1 =
∆t
v 1 = a1∆t
Rezultat final: v 1 = 8 m s
c.
s = v m ∆t
v 0 + v1
v1 =
2
Rezultat final: s = 16m
d.
F ' = ma 2
a2 F'
=
a1 F
a2
Rezultat final: = 1,5
a1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 087
Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
• Reprezentarea corectă a forţelor ce acţionează asupra celor două corpuri: greutate, tensiune
în fir, forţă de frecare la alunecare, reacţiune normală
b.
• Aplicarea principiului II al mecanicii corpului de masă m :
m ⋅a = m ⋅g −T
• Aplicarea principiului II al mecanicii corpului de masă M :
M ⋅ a = T − Ff ; N = M ⋅ g
• Exprimarea forţei de frecare: Ff = µ ⋅ N
(m − µ ⋅ M )
Rezultat final: a = g ⋅ = 2,5m / s 2
m+M
c.
T = m ⋅ (g − a)
Rezultat final: T = 22,5 N
d.
T = k ⋅ ∆l
Rezultat final: ∆l = 2,25 cm
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 088

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
xC = 4 m
y C = -2 m
b.
r A = x A2 + y A2
Rezultat final: r A = 2 2 m
c.
G
desen ∆r y
G
rA G
∆r
B

O
x
D
C G
vC
d.
G
∆r A →D
vm =
∆t
G
∆rA →D = ∆x 2 + ∆y 2
∆x = xD - x A şi ∆y = y D - y A
Rezultat final: v m ЎЦ0,17 m/s
e.
G
desen v C
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 089

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
F − Gt − Ff = 0
N = Gn
Ff = µN
F − mg sin α − µmg cos α = 0
Rezultat final: F = 15,2N
b.
Gt − Ff = ma
a = g (sin α − µ cos α )
Rezultat final: a = 2,4 m s 2
c.
∆E c = Ltot
mv 2
= mgh − µmgL cos α
2
v = 2gL(sin α − µ cos α )
Rezultat final: v = 20,7 m s
d.
µ = tgθ
Rezultat final: θ = arctg 0,3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 090

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
Forte corect marcate
m1 ⋅ g ⋅ sinα − T = m1 ⋅ a
T = m2 ⋅ a
m ⋅ m ⋅ cosα
T= 1 2 ⋅g
m1 + m2
Rezultat final: T = 7,5N
b.
m1 ⋅ sinα
a= ⋅g
m1+ m2
Rezultat final: a = 3,75 m s 2
c.
Forte corect marcate
Ff = µ ⋅ N
m1 ⋅ g ⋅ sinα − T1 − µ ⋅ m1 ⋅ g ⋅ cosα = 0
T1 − µ ⋅ m2 ⋅ g = 0
Rezultat final: µ = 0,417
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 091

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
a = ∆v / ∆t
Rezultat final: v = 0,3 m/s
b.
reprezentarea corectă a: greutatăţilor
forţelor de tensiune din fir
forţei de tensiune din firul de care este suspendat scripetele
c.
T − m2 g = m2 a
−T + m1g = m1 a
g ⋅ (m1 − m2 )
a=
(m1 + m2 )
Rezultat final: a = 6m / s
d.
4m1m2 g
F = 2T =
(m1 + m2 )
Rezultat final: F = 32N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 092

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
G G
reprezentarea forţelor G şi Frezistenta
b.
ma = G − Frez = G − kv
 kv 
Rezultat final: a = g 1 − 
 G
c.
dacă v = v 0 = const ⇒ a = 0
kv 0 = mg
mg Ns
Rezultat final: k = = 120
v0 m
d.
kv 1
a1 = g −
m
 v 
a1 = g 1 − 1 

 v0 
Rezultat final: a1 = −2 m s 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 093

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
m ⋅ a0 = F ⋅ cos β − µ ⋅ (G − F ⋅ sin β)
a0 = [F ⋅ (cos β + µ ⋅ sin β) / m ] − µ ⋅ g
Rezultat final: a0 = 2,87 m / s 2
b.
m ⋅ a p = Fx − Gt − Ffp , unde ap = 0
(
Ffp = µ ⋅ Gn − Fy )
F ⋅ cos β − m ⋅ g ⋅ sin α − µ ⋅ (m ⋅ g ⋅ cos α − F ⋅ sin β ) = 0
F = m ⋅ g ⋅ (sin α + µ ⋅ cos α ) / (cos β + µ ⋅ sin β)
Rezultat final: F = 151,25 N
c.
N p = 0 ⇒ Gn − Fy = 0
G ⋅ cos α − Fmin ⋅ sin β = 0
Fmin = m ⋅ g ⋅ cos α / sin β
Rezultat final: Fmin = 245,39 N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 094

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
Reprezentarea corecta a: greutatilor
tensiunii din fir
reactiunii planului
fortei de frecare
b.
m 2 g − T = m 2a
T − Ff = m1a
Ff = µN
Rezultatul final: a = 5 m s
2

c.
T = m2 ( g − a )
Rezultat final: T = 1,5N
d.
F =T 2
Rezultat final: F ≅ 2,11N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 095

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
Fortele corect reprezentate
(m2 + m )g − T = (m2 + m )a
T − m1g = m1a
m
a= g
m1 + m2 + m
Rezultat final: a = 0,47 m s 2
b.
mg − f = ma
f = m (g − a )
Rezultat final: f ≅ 2,86N
c.
T = m1(g + a )
Rezultat final: T = 31,41N
d.
F = 2T
Rezultat final: F = 62,82N
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 096
Orice altă rezolvare care conduce la rezultate corecte se va puncta corespunzător.

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
∆v
a=
∆t
Rezultat final: a = 0,3 m / s 2
b.
→ → → → →
• Reprezentarea forţelor ( F1 , F2 , G , N , Fr )
• Aplicarea principiului II al mecanicii corpului de masă M :
M ⋅ a = F1 + F2 − Fr
Rezultat final: Fr = 450N
c.
d = v m ⋅ ∆t
v fin + v in
vm = = 0,6m / s
2
Rezultat final: d = 2,4 m
d.
Fr = −M ⋅ a1 ⇒ a1 = −0,3 m / s 2
∆v 1 v f 1 − v i 1
a1 = = ; v f1 = 0
∆t 1 ∆t 1
−v i 1
Rezultat final: ∆t 1 = = 4s
a1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 097

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
N = mg
Rezultat final: N = 50N
b.
F − Ff = ma
Ff = µN
F
a= − µg
m
Rezultat final: a = 15 m s
2

c.
∆v
a=
∆t
Rezultat final: v = 30 m s
d. observaţia că forţa F trebuie să acţioneze sub un unghi α în sus
N = G − F sin α
N =0
G
sin α =
F
π
Rezultat final: α =
6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 098

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
desen ∆A(cm)
4,2
3,6
3,0
2,4
1,8
1,2
0,6
F (N)
O 5 10 15 20 25 30
b.
enunţ
este valabilă pentru valori ale forţei deformatoare mai mici decât 20 N
c.
F = k∆A
F = 5 N si ∆A = 0,6 cm
Rezultat final: k ЎЦ
833 N/m
d.
G
v = const.
G G G
G

a=0
G

G
R=0
G G
R x = Fe1 + Ff şi R y = G + N
Fe1 = k∆A 1
Ff = µN
Rezultat final: ∆A 1 = 0,6 cm
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 099

Subiectul A. MECANICĂ
II.a.
−T − µMg = Ma
−mg + T = ma
m + µM
a=− g
M+m
Rezultat final: a = −5,2 m s 2
b.
Mm(1 − µ )
T = g
M+m
Rezultat final: T = 4,8N
c.
mg − µMg = (m + M )a ′
m − µM
a′ = g
M +m
Rezultat final: a ′ = 2,8 m s 2
d.
− µMg = Ma ′′
Rezultat final: a ′′ = − µg = −2 m s 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Varianta 100

Subiectul A. MECANICĂ
Nr. Item Soluţie, rezolvare
II.a.
Gt − Ff = ma
N = Gn
Ff = µN
a = g (sin α − µ cos α )
Rezultat final: a = 2,5 m s 2
b.
∆v
a=
∆t
v
∆t =
a
Rezultat final: ∆t = 2s
c.
v = aτ
mv 2
Ec =
2
Rezultat final: E c = 150J
d.
µ ' = tgα
Rezultat final: µ ' = 0,58

S-ar putea să vă placă și