Sunteți pe pagina 1din 13

Tema proiectului

S se proiecteze tehnologia de fabricaie prin achiere a


reperului din Anexa 1,n condiiile unei producii de serie mijlocie.
1.1 Analiza desenului de execuie
-format standardizat- A4(210X297 mm)
-numr vederi -2
-scara- 1:1
-tolerane generale- SRENISO 2768 mk
-exist cote suficiente
Condiii tehnice:
Muchiile se vor tei la 1x45;
Material: OL 37
1.2 Analiza tehnologicitii piesei
Materialul ales pentru executarea piesei este un oel carbon
de uz general OL 37.Rezistena la rupere prin alungire a
materialului este de 37 daN/ mm2.
Piesa de prelucrat este de tip buc,de complexitate medieare in componen 2 suprafee frontale, 2 suprafee cilindrice
exterioare, 4 guri echidistante,o degajare exterioar profilat i o
degajare interioar.Aceast buc nu necesit maini speciale
pentru execuia sa.

Tratamente termice
Tratament
Normalizare
Cementare
Clire 1
Clire 2
Revenire

Temperatur
860-880
880-920
870-890
770-800
150-180

Mediu de rcire
aer
Ulei,ap
Ap
Aer

La tratamentul de revenire duritatea este aproximativ 55


HRC.

1.3Alegerea semifabricatului
Dimensiunile de gabarit sunt:
-lungime:L=110 mm
diametru:D=30 mm
1.4Proprietile materialului
OL 37 STAS 500/2-80
Compoziie chimic : C=0.25 %, Mn=0,85%, P=0,065%,
S=0,065%
Caracteristicile mecanice la n funcie de diametrul piesei:
- Rp 0.2 = 230 N/mm2 pentru 16 < d 40
-Rezistena la oboseal a materialului: 18,5-27,5 kgf/ mm2

1.5 Notarea suprafeelor

S1,S3,S7,S12-suprafa frontal
S2,S11,S12-suprafa cilindric exterioar
S4-degajare exterioar profilat
S5,S6-suprafa cilindric interioar
S7,S10-teitur 1x45
S8- suprafa cilindric interioar
S9-degajare interioar
2.Traseul tehnologic

Nr
.
op
.

Denumirea
operaiilor i fazelor

Schia de prelucrare

M.u.
folosita

1 Debitare bara la
1
lungimea necesara
a) Prindere bara in
universal
Strunjire pentru
debitare
b)Desprindere piesa
din universal

Strunjire de
degroare
a.prinderea
piesei n
mandrina
universal
2.1.Strunjire
frontal S1
2.2.Strunjire
longitudinal S2
2.3.Strunjire
longitudinal S11
2.4.Strunjire
frontal S7
2.5.Teirea
suprafeei
S7(1x45)
2.6.Gurire
2.7.Lrgire S5
2.8.Lrgire S6
2.9.Strunjire
interioar
longitudinal S6

SN
400x75
0

b.Desprindere,ntoa
rcere i prindere
pies n universal
2.10 Strunjire
frontal S3
2.11.Strunjire
longitudinal S12
2.12.Strunjire
frontal S12
2.13 Strunjire
interioar
longitudinal S5
2.14 Teirea
suprafeei
S7(1x45)

Strunjire de finisare

a.prinderea piesei
n universal
3.1. Strunjire
interioar
longitudinal S6
3.2. Teirea
muchiilor suprafeei
S1 i S11(1x45)
3.3 Strunjire canal
S9
3.4 Teirea
suprafeei S10
(1x45)

SN
400x75
0

b. Desprindere,
ntoarcere i
prindere pies n
universal
3.5.Strunjire canal
S4
3.6.Teirea
muchiilor suprafeei
S3 (1x45)
3.7.Teirea
suprafeei S5
(1x45)
3.8.Trasare riz
pentru suprafaa S8
4

Gurire
a.prindere n
dispozitiv a piesei
4.1 Gurire S8(4
guri echidistante
7)
b.desprindere pies
din dispozitiv

G25 i
dispozi
tiv de
divizar
e

Rectificare de
degroare

RU
350-1

a.prinderea piesei
n mandrina
universal
5.1.
Rectificare
exterioar cilindric
S11
b.Desprindere pies
din universal

Calculul adaosurilor de prelucrare i a dimensiunilor intermediare

a) Adaosurile de prelucrare se vor calcula analitic pentru a permite


determinarea unor dimensiuni intermediare optime la toate operaiile
succesive de prelucrare.
Adaosurile simetrice (pe diametru) la suprafee interioare i exterioare se

2 Api min 2 Rzi 1 Si 1 2 i21 i2


calculeaz cu relaia:

Unde :
2Api min - adaosul de prelucrare minim pentru operaia (faza) I
considerat pe diametru;
Rzi-1 nlimea neregularitilor profilului rezultat la operaia (faza)
precedent i-1;
Si-1 adncimea stratului superficial defect format la operaia (faza)
precedent i-1;
i-1 abaterile spaiale ale suprafeei de prelucrat fa de bazele
tehnologice ale piesei rmase dup efectuarea operaiei (fazei) precedente i1;

I- eroarea de instalare a suprafeei de prelucrat la operaia (faza)


considerat i.
Pentru stabilirea dimensiunilor semifabricatului se va calcula adaosul
de prelucrare pentru suprafeele cu dimensiunile cele mai mari, n funcie de
succesiunea operaiilor necesarere alezrii acestora.
b) Dimensiunile intermediare
Relatiile de calcul ale dimensiunilor intermediare se stabilesc din
analiza adaosurilor de dispunere a adaosurilor intermediare si tolerantelor
tehnologice
In cazul productiei de serie mica sau individual se foloseste metoda
obtinerii individuale a dimensiunilor
Pentru suprafete exterioare cu adaosuri simetrice se pot scrie relatiile :
A pi =2 A pi +T i1
nom

min

d i1 =d i + 2 A pi
max

d i1 =d i1
nom

max

max

nom

(rotunjit)

d i1 =d i1 T i1
min

max

T i1 -toleranta la faza de prelucrare precedenta i-1


d i1 -diametrul minim care se obtine la faza precedenta i-1
i1=2 c l c
c -curba specifica

l c -distanta de la sectorul de prelucrat pana la cel

mai apropiat capat


1. Adaosul minim pentru strunjirea de degrosare (anterior
strunjirii bara este sub forma de laminat):
- suprafata este S11 de 76 mm
R z =125 [ m]
i1

S i1=120[ m]

[tab 4.9]

i1=c =c l c
c

11
m
= 0.5
= 5.5 [
]
m
=0.5 /mm] [tab 4.6]

lc

=11 [mm]

i =30 [ m ] [tab 1.37]

T i1= A i=

1900[

Adaosul minim pentru strunjire:


2 A pi =2( R z +S i1) +2
min

i1

[tab 4.1]

i1

5.5
=2 (125+120)+2 +30) =561 [ m]
Adaosul nominal:
A pi =2 A pi +T i1
nom

=561+1900=2461

min

[ m]

Diametrele inainte de strunjirea de finisare sunt:


d i1 =d i + 2 A pi
=76 + 22,461 = 80.49 [mm]
max

max

nom

di
d i1 =d i T i1
min

nom

nom

=80.5 [mm]

= 80.5 1,9 = 78.6 [mm]

Diametrul semifabricatului se alege

+0,6
761.3

[mm] conform tab 4.1.

2. Calculul adaosurilor de prelucrare a suprafetelor frontale la cota


L=30 [mm].
- suprafetele frontale se prelucreaza prin strunjire de degrosare
operatia precedenta fiind debitarea cu cutit de retezat pe strung:
Rz
i1

i1

S i1

=0,045

=200 [ m
D=0,045

76

[tab 4.11]
= 3.42 [mm]

Adaosul minim pentru frezarea simultana a fetelor frontale este :


A pi min =Rz i1 + Si1 + i1 + i
A pi =
min

0.2+3.42+0.03 = 3.65 [mm]


A pi =7.3

min

[mm]

Toleranta la lungimea de debitare :


T i1

=520 [ m ] =0.520[mm]

treapta de precizie 14 [tab 2.15]

A i=1.3

[mm]

A pi =2 A pi + Ai
nom

min

2 A i =7.3+|1.3|
nom

= 8.6 [mm]

Lungimea nominala pentru debitarea este :


Lnom =30+8.6=38.6[mm]
Lnom

= 39[mm]

La debitare se va respecta cota 39 [mm]


Valoarea reala a adaosului nominal este :
A pi =3930
2
= 9 [mm]
nom

Pentru fiecare suprafata frontala adaosul este de 9 mm.


3. Calculul adaosurilor de prelucrare pentru suprafata cilindrica
exterioara S11
a) Adaosul minim pentru rectificarea
precedenta este strunjirea de finisare):

de

degrosare

- se pleaca de la dimensiunea finala a suprafetei:


Ra=1,6 m
R z =25 [ m]
[tab. 4.9]
i1

+0.6
761.3

(operatia

[mm],

m
S i1=30 ] [tab. 4.9]
i1=2 c l c
l c =11[mm]
c

[ m/mm]

= 0,10

[tab. 4.6]

i =0
i1=2 0,10 11=2.2[ m]
Adaosul minim pentru rectificarea de degrosare este :
25
i1
2 A pi =2( R z + Si1 ) +2
=2 +30)+2 2.2 = 114.4[ m
min

i1

Toleranta pentru strunjirea de finisare (treapta 10 de precizie)


T i1=84 m
[tab 2.15]
Adaosul nominal pentru rectificare este :
A pi =2 A pi +T i1=64.4+ 84=148.4[ m]
nom

min

Diametrele inainte de rectificarea de degrosare sunt:


d i1 =d i + 2 A pi
=76.6+ 0.296= 76.89[mm]
max

max

nom

d i1 =76.9[mm]
nom

d i1 =d i T i1
min

nom

=76.9 0.084 = 76.81[mm]

Operatia de strunjire de finisare se va executa la cota

76.9

[mm].

b) Adaosul minim pentru strunjirea de finisare (operatia precedenta


strunjirea de degrosare) :
R z =63 [ m]
i1

m
S i1=60 ] [tab 4.9]

i1= 2c + 2centr
c =2 c l c
c

=0.10
lc

c
q centr

=2

=11

0.10 11

=0.251900[
i1

[ m/mm]
mm
]
= 2.2 [

m]=475

[ m]

=4.75[mm]

m
= 2.2 + 4752 475.005 ]
2

i =0
Adaosul minim pentru strunjire este :
A pi =2(R z +S i1)

min

i1

T i1

+2

i1

=2 (63+60)+2 475 = 1196[ m

=130 [tab 2.15] - treapta de precizie 11

Adaosul nominal pentru strunjirea de finisare sunt :


2 A pi =2 A pi +T i1 =1196+130=1326[ m]
nom

min

Diametrele inainte de rectificarea de degrosare sunt:


d i1 =d i + 2 A pi
= 76.6 + 1.326 = 77.92[mm]
max

max

nom

d i1
d i1 =d i T i1
min

nom

nom

= 77.9[mm]

=77.9 0.13 = 77.77[mm]

Operatia de strunjire de degrosare se va executa la cota

77.9

[mm].
c) Adaosul minim pentru strunjirea de degrosare(anterior strunjirii
bara este sub forma de laminat cu sectiune circulara):
2 A pi =d imax dimax ( ant )=77.976.6=1.3[mm]
nom