Sunteți pe pagina 1din 69

MUNICIPIULUI CRAIOVA

PRIMRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTRREA NR. ______

PROIECT

privind aprobarea Expertizei tehnice i a Documentaiei de Avizare a


Lucrrilor de Intervenii pentru obiectivul de investiie
Modernizare str. Postvarul
Consiliul Local al Municipiului Craiova, ntrunit n edina ordinar din data de
31.07. 2014;
Avnd n vedere raportul nr.103076/2014 ntocmit de Direcia Investiii, Achiziii
i Licitaii prin care se propune aprobarea Expertizei tehnice i a Documentaiei de
Avizare a Lucrrilor de intervenii pentru obiectivul de investiie Modernizare
str.Postvarul.
n conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind
finanele publice locale, modificat i completat i Hotrrii de Guvern nr.28/2008,
modificat i completat, referitoare la aprobarea coninutului cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i a metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de interveni;
n temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2
i art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicat, privind administraia public
local;
HOTRTE:
Art.1. Se aprob Expertiza tehnic i Documentaia de Avizare a Lucrrilor de
intervenii pentru obiectivul de investiie Modernizare str. Postvarul avnd
urmtorii indicatori tehnico economici:
1.Valoarea total a investiiei (cu/fr TVA)
425,56/343,197 mii lei
din care construcii montaj (C+M) (cu/fr TVA)
- 336,64/271,486 mii
lei
(preuri luna martie 2014)
2. Ealonarea investiiei: 3 luni de la obinerea autorizaiei de construire
3. Lungime strad 293 m
4. Lime strad 3 m
5. Borduri 616 m m
prevzute n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraie Public Local i Direcia Investiii, Achiziii i Licitaii vor aduce
la ndeplinire prevederile prezentei hotrri.
INIIATOR,
PRIMAR,
Lia Olgua VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

Municipiul Craiova
Primria municipiului Craiova
Direcia Investiii, Achiziii i Licitaii
Serviciul Investiii i Achiziii
Nr.103076 /16.07.2014
aprob,
Vasilescu

Se
Primar,
Lia

Olgua

RAPORT
Pentru adoptarea unei Hotrri a Consiliului Local al
Municipiului Craiova privind
aprobarea
expertizei tehnice si a
documentatiei de avizarea a lucrarilor de interventii pentru
obiectivul de investiii
MODERNIZARE STRADA POSTVARUL
Necesitate si oportunitate:

Strada are aspect de alee i o lime ce permite cu greu circulaia rutier dect pe un sens i
prezint o structura rutier realizat dintr-un amestec de balast nisipos i bolovni/piatr spart i/sau
resturi de materiale de construcii cu liant argilos nisipos, compactat, aflat ntr-o stare necorespunztoare,
afectat de gropi i fgae. Partea carosabila este incadrata de gardurile proprietatilor
Nu exista semnalizare verticala. Nu exista semnalizare orizontala.
Strada este dotata cu urmatoarele utilitati:
- retea romtelecom
- retea de alimentare cu gaze;
- retele electrice aeriene de joasa tensiune (LEA) precum si retele de curenti slabi (telecomunicatii),
pozate aerian pe stalpi)
- retea alimentare cu apa Dn90mm,
- retea canalizare menajera Dn 250 mm, PVC in lungime de 246 m

Amplasament.

Avnd o lungime de cca. 292,24m, strada este delimitat de str. Rodna (la Vest) i str. Viilor (la Est).
DATE TEHNICE ALE INVESTIIEI
Traseul strazii in plan si in profil longitudinal
863-85

Proiectarea traseului in plan si in profil longitudinal s-a realizat conform STAS 10144/3-91 si STAS

Traseul in plan rezultat este alcatuit din aliniamente racordate intre ele de curbe cu raze de 500m,
lungimea totala a traseului proiectat fiind de 292,24 m.
Profilul transversal
Proiectarea elementelor geometrice ale profilului transversal s-au realizat conform STAS 10144/1-90
Elementele geometrice in profil transversal adoptate sunt:
- latime parte carosabila l = 3m;
borduri 20 x 25;
Structuri rutiere
Intrucat traficului rutier ce se desfasoara in lungul strazii Postvarul este format din vehicule usoare, traficul
greu fiind ocazional (deszapezire, masini de aprovizionare), solutia de alcatuire a structurilor rutiere a fost
stabilita constructiv conform instructiunilor normativului NP116-04 Normativ pentru alcatuirea structurilor
rutiere rigide si suple pentru strazi.
S-au analizat urmatoarele structuri rutiere conform recomandarilor expertizei tehnice:
Varianta 1 sistem rutier flexibil
4 cm strat de uzura BA16 cf. SR 147-12009;
6 cm strat de legatura BAD25 cf. SR 147-12009;
20 cm strat superior de fundatie din piatra sparta cf. SR 667/2001;
2

20 cm strat inferior de fundatie din balast cf. SR 662/2002;


geotextil cu rol anticontaminant pe toata suprafata fundatiei.
5 cm strat de nisip pilonat
Varianta 2 sistem rutier semirigid
4 cm strat de uzura BA16 cf. SR 147-12009;
6 cm strat de legatura BAD25 cf. SR 147-12009;
15 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment cf. STAS 10473-1/87;
20 cm strat inferior de fundatie din balast cf. SR 662/2002;
geotextil cu rol anticontaminant pe toata suprafata fundatiei.
5 cm strat de nisip pilonat
Dispozitive pentru scurgerea apelor
Colectarea apelor pluviale de pe suprafata carosabila a drumului se va face prin guri de scurgere cu sifon si
depozit din elemente prefabricate din beton tip A1 conform STAS 6701/82.
In acest sens au fost prevazute un numar de 9 buc. guri de scurgere care se vor descarca in sistemul de
canalizare existent. Toate capacele gurilor de scurgere existente precum si ale caminelor de canalizare se
vor ridica la cota proiectata.
Se propune structura rutiera 1 din urmatoarele considerente:
Tehnologia de executie a stratului din balast stabilizat implica asteptarea a minimum 7 zile pentru intarirea
acestuia, fapt ce va conduce la prelungirea timpul executiei si blocarea acceselor pe aceasta perioada .
Stratul din balast stabilizat microfisureaza sub trafic, pe timpul exploatarii putand rezulta fisurari reflexive la
nivelul imbracamintilor rutiere.
COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIIEI
Varianta 1 - sistem rutier flexibil
Valoarea totala a investitiei:
(in preturi 14.03.2014 fara TVA)
din care: Constructii Montaj
Varianta 2 - sistem rutier semirigid
Valoarea totala a investitiei:
(in preturi 14.03.2014 fara TVA)
din care: Constructii Montaj

n concluzie

343.197 lei (76.097 EURO)


271.486 lei (60.196 EURO)
371.720 lei (82.421 EURO)
296.617 lei (65.769 EURO)

n conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, art.36
alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), coroborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public
local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i H.G. nr. 28/09.01.2008 privind
aprobarea coninutului cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice,
propunem spre aprobare expertiza tehnica si documentatia de avizare a lucrarilor de interventii
pentru obiectivul de investitie MODERNIZARE STRADA POSTVARUL , cu urmtorii indicatori
tehnico-economici:
a) Valoarea total (cu / fr TVA ) = 425,56 / 343,197
mii lei
Din care: construcii montaj (C+M) cu / fr TVA = 336,64 / 271,486 mii lei
(preuri luna MARTIE 2014)
b) Ealonarea investiiei: 3 luni de la obinerea autorizaiei de construire
c) lungime strada:
293 m;
d) latime strada:
3 m;
e) borduri:
616 m;

Director executiv,
Anamaria Mihaela Covaci

ntocmit,
insp. Neagoe C-tin

EXPERTIZA TEHNICA
MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL CRAIOVA JUDETUL DOLJ.
Strada Postavarul.
I.

Scop.
Prezenta expertiza este intocmita cu scopul investigarii starii tehnice a strazilor

din orasul Craiova din judetul Dolj si a recomandarii alegerii unor structuri rutiere
conforme cu normele si standardele tehnice in viguare si a nevoilor utilizatorilor.
Strada ce face obiectul prezentei expertize, este amplasata pe teritoriul orasului
Craiova :
Strada Postavarul
II.

Date generale.
Municipiul Craiova este situat n sudul Romniei, pe malul stng al Jiului, la

iesirea acestuia din regiunea deluroas, la o altitudine cuprins ntre 75 si 116 m. Craiova
face parte din Cmpia Romn, mai precis din Cmpia Olteniei care se ntinde
ntre Dunre, Olt si podisul Getic, fiind strbtut prin mijloc de Valea Jiului. Orasul este
asezat aproximativ n centrul Olteniei, la o distant de 227 km de Bucuresti si 68 km
de Dunre. Forma orasului este foarte neregulat, n special spre partea vestic si nordic,
iar interiorul orasului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.
Relieful orasului Craiova se identific cu relieful judetului Dolj, respectiv de
cmpie. Spre partea nordic se observ o usoar influent a colinelor, n timp ce partea
sudic tinde spre lunc.
Conform recensmntului efectuat n 2011, populatia municipiului Craiova se
ridic la 269.506 locuitori, n scdere fat de recensmntul anterior din 2002, cnd se
nregistraser 302.601 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romni (89,49%), cu o
minoritate de romi (1,96%). Pentru 8,25% din populatie, apartenenta etnic nu este
cunoscut.

Din

punct

de

vedere

confesional,

majoritatea

locuitorilor

sunt ortodocsi (91,03%). Pentru 8,11% din populatie, nu este cunoscut apartenenta
confesional.
In conformitate cu Regulamentul privind stabilirea categoriei de importan a
construciilor aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995 , lucrarea ce face

-1-

obiectul acestei expertize se ncadreaz la categoria de importan C - construcii de


importan normal.
Din punct de vedere tehnic si in conformitate cu NP 116-04 Normativ privind
alcatuirea

structurilor rutiere

rigide si suple pentu strazi

strada Postavarul se

incadreaza in categoria tehnica IV strazi de folosinta locala si este amplasata integral


pe teritoriul orasului.
III.

Analiza starii de viabilitate a strazii investigate.

III.a. Generalitati.
Evaluarea starii de degradare a fost efectuata pe baza metodologiei CD 155
2001 Instructiuni tehnice pentru determinarea starii tehnice a drumurilor moderne si
AND 540-2003 Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii
pentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide . Totodata evaluarea starii de
degradare a fost efectuata si pe baza masuratorilor si aprecierilor vizuale efectuate la fata
locului. Pentru aceasta a fost luata in considerare si arhiva fotografica atasata in anexa si
alte studii de teren.
Cele mai frecvente degradari intalnite in prezenta expertiza, sunt

specifice

drumurilor pietruite cu piatra de rau si pavaj din granit si acestea sunt : gropi, fagase
burdusiri, cauzate de siroiri ale apelor de suprafata sau stationarii indelungate a acestora
pe partea carosasbila ca urmare a unei drenari necorespunzatoare de actiunea traficului si
a factorilor de mediu.
Prin aceste investigatii s-a putut aprecia IG si ID ( Indicele global de degradare si
indicele de degradare ce contin informatii legate de structura si de suprafata) , astfel incat
strada investigata sa poata fi incadrata corespunzator.
In conformitate cu CD 155 IRI este apreciat pe baza masuratorilor de planeitate
si rugozitate dar pentru strada investigata are valori mai mari ca 4 (valori defavorabile).
In evaluarea celor doi indici nu a fost nevoie sa se utilizeze echipamente specializate
(APL si SRT ) deoarece din experienta , strada investigata nu poate fi incadrata decat la
planeitate rea.

-2-

III.1. Strada Postavarul.


Strada investigata se desprinde din Str. Rodnei si Str. Viilor
Lungima totala a strazii investigate este dupa cum urmeaza:
Strada Postavarul L=300m
Date generale.
Strada investigata se incadreaza in categoria tehnica IV. Aceasta strada face parte
dintr-o trama stradala oraseneasca , cu dezvoltare radiala ortogonala specifica oraselor de
campie. Strada investigata descarca trafic de resedinta .
Caracteristici geometrice.
a. Traseul in plan este rectiliniu.
b. In profil longitudinal , strada investigata, se desfasoara intr-o zona de campie ,
declivitatile intalnite nu depasesc valoarea de 1.5%.
c. In sectiune transversala , strada se desfasoara la nivelul terenului adiacent intre
limitele de proprietate cu o parte carosabila de 4.20 m .
d. Structura rutiera a strazii este pietruita.
III.b. Evaluare starii de degradare.
Evaluarea starii de degradare exprimata prin indicele global de degradare (IG) si
prin indicele de degradare (ID) are la baza investigarea defectiunilor structurii rutiere si a
suprafetei acesteia si a dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor pluviale. Structura
strazii se prezinta cu defecte specifice de tipul fagase , gropi, burdusiri, denivelari,
cauzate de stationarea sau siroirea apelor pluviale pe partea carosabila dar si o descarcare
necorespunzatoare a lor catre debusee naturale. In cazul acestei strazi , apele se descarca
la canalizarea pluviala Structura actuala a strazii este la nivel de pietruire.
Aprecierea cantitativa a degradarilor se efectueaza prin luarea in considerare a
tuturor degradarilor intalnite pe sectoarele investigate. Starea de degradare este apreciata
prin indicele de degradare ID care se determina prin raportarea suprafetei afectate de
degradari la suprafata totala a partii carosabile.
Astfel ID >13 ceea ce-i confera calificativul rau .
Totodata se aprecieza IG < 77 ceea ce-i confera calificativul tot rau.
-3-

III.c. Traficul.
Traficul desfasurat pe strada investigata este preponderent local

de acces catre

proprietati si sediile sociale ale asociatiilor familiale sau unitatile economice declarate.
Cu o frecventa scazuta structura strazii va fi solicitata si de alte categorii de vehicule cu
sarcina limitata la osia standard de 11,5t (utilitare de interventie

tip pompieri si

salubritate).
Astfel traficul , este preponderent compus din turisme si autovehicule utilitare
mici cu sarcina de pana la 3,5 t. Se estimeaza un trafic exprimat in osii standard de 11,5 t
Nc <0.1 m.o.s. ce se incadreaza la un trafic usor.
Strada investigata se incadreaza la categoria tehnica IV.
IV.

Geomorfologia terenului.

a. Geomorfologia.
Municipiul Craiova este situat n partea stng a Jiului, la contactul a dou regiuni
geografice Podiul Getic in nord i Cmpia Olteniei in sud Cmpia Olteniei are in
fundament. Platforma Moesic acoperit cu o stiv groas de formaiuni sedimentare
paleozoice, mezozoice i neozoice. Cuvertura sedimentar ce definete individualitatea
Cmpeie Olteniei este alctuit din formaiuni fluvio-lacustre la care se adaug depozite
fluviatile de teras i lunci(pietriuri i nisipuri), depozite loessoide i nisipuri eoliene .
In urma

interpretarilor din teren si a analizei de laborator , s-a identificat

pamantul din stratul de fundatie incadrat la categoria P3, pamanturi

insensibile la

umiditate dar si la inghet. In calculul de dimensionare a noilor structuri rutiere se


recomanda Evd = 70MPa.
c. Adancimea de inghet si conditii hidrologice.
In conformitate cu STAS 1709/1-90 amplasamentul strazii investigate se gaseste
in zona caracterizata de tipul climatic I cu un indice de uniditate Thornthwaite Im= <-

-4-

20 . Strada investigata seste incadrata la gradul de sensibilitate 2b, specific drumurilor


situate la nivelul terenului natural sau usor in rambleu.
Adncimea de nghe, conform STAS 6054-77, este de 80- 90 cm.
d. Clima.
Datorita asezarii pe Glob latitudini medii, Romania prezinta un climat temperat cu
diferitenuante, in functie de influenta climatica din anumite regiuni. Oltenia fiind situata
in partea de sud-vest atarii, se afla sub influenta centrilor barici de actiune din Marea
Mediterana, iar iarna se resimte siinfluenta Anticilonului Est-European.
Temperatura medie anual la Staia meteorologic Craiova este de 10,8 oC, de-a
lungul anilor valorile variind ntre 9,1 oC (n 1933) i 12,5 oC (n anul 2000).
Mersul anual este unul normal pentru zona temperat-continental, cu media lunar
cea mai ridicat n iulie (22,5 oC) i cea mai cobort n ianuarie (-2,4 oC), rezultnd
astfel o amplitudine medie anual de 24,9 oC. Se remarc faptul c valori negative ale
mediilor lunare apar numai n ianuarie i februarie.
Cele mai mari temperaturi medii lunare au valori pozitive n tot cursul
anului,acestea fiind cuprinse ntre 3,7 oC (ianuarie) i 25.8 oC (iulie). Cele mai mici valori
medii lunare sunt negative n intervalul noiembrie-martie (-11,2 oC n ianuarie) i
pozitive n restul anului, ns nedepind pragul de 20 oC (19,4 oC n iulie).
e. Seismicitate.
In conformitate cu STAS 11100-93, strada investigata pe raza comunei se afla in
zona gradului 71 macroseismic dupa scara Richter. Normativul P100-1/06, privitor la
zonarea teritoriului Romaniei , dupa valorile coeficientilor seismici Tc si ks, atribuie
zonei se identifica valorile Tc=1.5sec., si ag=0.16g pentru IMR = 100ani
V.

Concluzii.
Strada investigata se incadreaza in categoria tehnica IV . Acestea asigura un

trafic preponderent de resedinta .


Strada investigata are o structura flexibila pavaj din piatra de rau.

-5-

Scurgerea apelor pluviale de pe partrea carosabila se efectueaza in prezent


deficitar.
O alta particularitate a acestei strazi o constituie , partea carosabila care in
general, in sens transversal se mentine la valori de 4.00m .

VI.

Recomandari cu caracter particular.


Strada investigata deserveste

locuitorii din zona, sau asigura accesul catre

obiective de interes economic si descarca trafic de resedinta si este circulata intamplator


de vehicule cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicule limitate la osia standard 11,5 t.
Lipsa unei politici coerente de intretinere curente si periodice sau a fondurilor de
intretinere a dus la aparitia defectelor atat de suprafata cat si structurale, coborand
nivelul de viabilitate la calificativul rau.
Pentru dimensionarea

straturilor

din compozitia structurilor rutiere pe baza

metodologiei CALDEROM , evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta

urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului :


-

deformatia specifica de intindere

admisibila la baza straturilor

bitumonoase ;
-

deformatia specifica

de compresiune admisibila la nivelul patului

drumului.
Pentru structurile mixte :
-

deformatia specifica de intindere

admisibila la baza straturilor

bituminoase ;
-

tensiunea de intindere

admisibila la baza straturilor

din agregate

stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici ;


-

deformatia specifica de compresiune

admisibila la nivelul patului

drumului.
Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie
de tipul pamantului , de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul
drumului investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in

-6-

normativul PD 177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. Caracteristicile terenului


de fundare vor respecta prevederile STAS 2914 si STAS 12253.
In conformitate cu standardul

privind elementele geometrice ale drumurilor,

tinand cont ca strada investigata se incadreaza la categoria tehnica IV, aceasta asigurand
circulatia mijloacelor de transport in localitate, viteza de proiectare luata in calcul se va
adapta la valori < 50km/h dupa caz.
In vederea rezolvarii racordarilor

la intersectia cu drumurile laterale

se

recomanda raze cu valori de minim 6 m . Se recomanda asigurarea vizibilitatii in curbe


precum si confortul optic . Pasul de proiectare se adapteaza la linia rosie existenta , dar nu
va fi mai mic de 50 m. In profil transversal , latimea partii carosabile se determina in
functie de caracterul drumului si intensitatea orara de calcul a traficului echivalent ,
determinat conform STAS 7348-78. Latimea benzilor carosabile se va determina in
functie de tipul predominant de vehicule si viteza de proiectare .

Se recomanda o structura flexibila cu doua straturi asfaltice , uzura si


legatura cu grosimile de 4 cm uzura si 6 cm legatura , peste o fundatie
superioara din piatra sparta minim 20 cm si balast minim 20 cm si un
material anticontaminant de tip geotextil.

Partea carosabila se va incadra cu borduri.

Linia rosie se va adapta functie de accesul la proprietati.

Scurgerea apelor pluviale se va asigura prin pante longitudinale cu


descarcare la canalizarea pluviala.

Se recomanda proiectarea unei semnalizari verticale si orizontale conforme


cu seria de standarde 1848 si reglementarile in domeniu.

VII. Reglementari tehnice in vigoare.


Prezenta expertiza are la baza studiul geotehnic si masuratori si relevee efectuate
la fata locului de catre expert cat si urmatoarele reglementari tehnice :

-7-

CD 31- Instructiuni tehnice departamentale pt.


94
determinarea capacitatii
portante
a
sistemului de drumuri non-rigide si semirigide cu ajutorul deflectometrului
CD
Instructiuni tehnice privind starea tehnica a
155drumurilor moderne
2000
DD
Instructiuni tehnice privind investigarea
506traficului
2001
AND
Instructiuni
tehnice
referitoare
la
565metodologia de determinare a caracterului
2001
plan al surafetei drumurilor cu Integratorul
BUMP
Standarde tehnice referitoare la
evaluarea clasei tehnice a drumurilor
publice
Standarde tehnice referitoare la proiectarea
strazilor in localitatile urbane
Standarde tehnice referitoare la proiectarea
strazilor in localitatile rurale

Ordinul 08.06.1994 BC
MT 216
8/1995
Ordinul
AND
17
Ordinul
AND
20
Ordinul
AND
78

26.01.2001 BTR
2/2001
26.01.2001 BTR
4/2001
26.03.2001 BTR
8/2001

Ordinul
MT 46

27.01.1998 MO 138
Bis/1998

Ordinul
MT 49
Ordinul
MT
50
Standarde tehnice referitoare la proiectarea, Ordinul
construirea si modernizarea drumurilor
MT 45

27.01.1998 MO 138
Bis/1998
27.01.1998 MO 138
Bis/1998

Lista drumurilor publice cu limite de Ordinul


greutate la camioane
MLPTL
41
AND
Standard pt. dimensionarea straturilor Ordinul
550-99 bitumi- noase de rigidizare a sistemelor de AND
drumuri non-rigide si semi-rigide
84
CD 16- Standard referitor la conditiile de proiectare Ordinul
2000
si tehnologia de executie pt. imbracamintile AND
rutiere
214
PD
Standard pt. determinarea capacitatii de Ordinul
189trafic a drumurilor publice
AND
2000
213
PD
Standard pt. dimensionarea sistemelor de Ordinul
177drum non-rigide si semi-rigide (metoda AND 9
2001
analitica)
AND
Instructiuni
tehnice
referitoare
la Decizia
513proiectarea, executia si intretinerea nr. 09
2002
drumurilor publice
CD
Standard pt. dimensionarea straturilor de Decizia
152rigidizare a sistemelor de drumuri non- nr.160
2002
rigide si semi-rigide care contin agregate

16.01.2002 MO
107/2002

-8-

06.04.1998 MO 138
Bis/1998

23.06.1999 BTR
1/2001
18.12.2000 BTR
2/2001
18.12.2000 BTR
2/2001
17.01.2001 BTR
1/2001
09.01.2002 BTR
15/2002
21.03.2002

NP
116-04
STAS
10144/3
SRTAS
10177/4
NP
116-04

naturale
Normativ privind alcatuirea structurilor Ordin
rutiere rigide si suple pentru strazi
MTCT
196
Elemente geometrice ale strazilor
Amenajarea intersectiilor de strazi .
Clasificare si prescriptii de proiectare.
Normativ privind alcatuirea structurilor Osdin
rutiere rigide si suple pentru strazi
MTCT

15.02.05

BC
3/2005

1981
1995
02.2005

BTR nr.
2-3/2005

Prezenta expertiza a fost intocmita in conformitate cu Legea 10 /1995 privind


Calitatea in Constructii si a Hotararii Nr. 925 /1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate

a proiectelor, a executiei lucrarilor si a

constructiilor.
Prezenta expertiza are valabilitate 2 ani de la redactare , daca nu se produc
modificari majore ca urmare a unor calamitati naturale , care pot modifica datele
prezente.
Expert Tehnic
Dr. Ing. Marin George Catalin

-9-

- 10 -

Modernizare strada Postavarul


Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
1.

DATE GENERALE...................................................................................................................................2

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Denumirea obiectivului de investitii ................................................................................................. 2


Amplasamentul .............................................................................................................................. 2
Titularul investitiei.......................................................................................................................... 2
Beneficiarul investiiei..................................................................................................................... 2
Elaboratorul proiectului .................................................................................................................. 2

2.

DESCRIEREA INVESTITIEI ....................................................................................................................2

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.3.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.

Categoria de importanta a lucrarii ................................................................................................... 2


Situatia existenta ........................................................................................................................... 2
Studii efectuate ............................................................................................................................. 2
Studiu geotehnic............................................................................................................................ 2
Ridicare topografica ....................................................................................................................... 2
Date climaterice............................................................................................................................. 3
Date seismice ................................................................................................................................ 3
Starea tehnica ............................................................................................................................... 3
Situatia existenta ........................................................................................................................... 3
Utilitati existente............................................................................................................................ 3
Valoarea de inventar a constructiei ................................................................................................. 4
Concluziile raportului de expertiza tehnica ....................................................................................... 4
Variante propuse ........................................................................................................................... 4
Recomandarile expertizei tehnice .................................................................................................... 4

3.

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI.........................................................................................................5

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.8.1.
3.1.8.2.
3.1.8.3.
3.1.8.4.
3.2.
3.3.

Descrierea lucrarilor de baza........................................................................................................... 5


Traseul strazii in plan si in profil longitudinal.................................................................................... 5
Profilul transversal ......................................................................................................................... 5
Structuri rutiere ............................................................................................................................. 5
Lucrari propuse.............................................................................................................................. 6
Dispozitive pentru scurgerea apelor ................................................................................................ 6
Amenajare racordari strazi secundare.............................................................................................. 6
Intersecii cu strazi principale ......................................................................................................... 6
Masuri de siguranta traficului.......................................................................................................... 6
Semnalizari si marcaje.................................................................................................................... 6
Semnalizarea orizontala.................................................................................................................. 6
Semnalizarea verticala.................................................................................................................... 7
Masuri privind traficul pietonal ........................................................................................................ 7
Constructii afectate de realizarea obiectivului................................................................................... 7
Necesarul de utilitati rezultate in urma executiei lucrarilor de modernizare ........................................ 7

4.

SOLUTIA RECOMANDATA....................................................................................................................7

5.

ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA............................................................................7

6.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ...................................................................................................8

6.1.
6.2.
6.2.1.
6.3.

Indicatori economici ....................................................................................................................... 8


Indicatori tehnici ............................................................................................................................ 8
Cantitati de lucrari propuse a fi executate: ...................................................................................... 8
Costuri estimative si Durata de realizare.......................................................................................... 8

7.

AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU.....................................................................................................9

8.

ANEXE .....................................................................................................................................................9

Revizia: 1

1-9

Modernizare strada Postavarul


Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

1.

DATE GENERALE

1.1.

Denumirea obiectivului de investitii

Modernizare strada Postavarul


1.2.

Amplasamentul

Obiectivul este situat n intravilanul Municipiului Craiova, judetul Dolj.


1.3.

Titularul investitiei

Primaria Municipiului Craiova


1.4.

Beneficiarul investiiei

Primaria Municipiului Craiova


1.5.

Elaboratorul proiectului

S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L.

2.

DESCRIEREA INVESTITIEI

Obiectivul de investitii pentru care se solicita prestarea servicilor de proiectare a lucrarilor de interventii, il
reprezinta modernizarea strazii Postavarul ca parte a unor lucrari de reabilitare a tramei stradale a
Municipiului Craiova.
Terenul necesar realizarii lucrarii face parte din patrimoniul Primariei Municipiului Craiova, lucrarile de
interventii fiind proiectate astfel incat sa pastreze traseul si ampriza actuala a strazilor.
Suprafata de teren ocupata de constructie este de 810 mp iar lungimea strazii amenajate este de 292.24m.
2.1.

Categoria de importanta a lucrarii

Conform Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 din 30 octombrie 1995, aceasta lucrare se ncadreaza in categoria de
importan C.
Potrivit STAS 10144/1/90, strzile care fac obiectul proiectului se ncadreaz n strzi de categoria a IV- a,
cu o banda de circulatie strzi care asigura accesele si legaturile locale.
2.2.

Situatia existenta

2.2.1.

Studii efectuate

2.2.1.1.

Studiu geotehnic

Amplasat n cartierul Gherceti i cu o lungime de cca. 292.24m, delimitat de str. Rodna (la Vest) i str.
Viilor (la Est), cu un aspect de alee i o lime ce permite cu greu circulaia rutier dect pe un sens, str.
Postvarul prezint o structura rutier realizat dintr-un amestec de balast nisipos bolovni/piatr spart
i/sau resturi de materiale de construcii cu liant argilos nisipos, compactat, aflat ntr-o stare
necorespunztoare, afectat de gropi i fgae.
Pentru stabilirea straturilor si a grosimilor sistemului rutier existent au fost efectuate sondaje geotehnice prin
carosabil cu adancimea de 1.5m 2.00 m, rezultand urmatoarea structura existenta :
-

40 cm balast.

Sub acest strat s-a intalnit nisip fin prafos slab argilos, plastic consistent.
Natura terenului de fundare stabilita conform SR EN ISO 14688-1 si 2 Clasificarea si identificarea
pamanturilor este tip P3.
Studiul geotehnic este prezentat in volumul Studiu geotehnic.
2.2.1.2.

Ridicare topografica

Pentru a realiza suportul topografic necesar proiectarii cat mai fidel si precis, s-a executat o ridicare
topografica a constructiilor si instalatiilor existente in teren (stalpi, constructii, garduri, conducte, instalatii,
camine, guri de scurgere, borduri) etc.
Pe baza ridicarilor topografice au fost stabilite elementele geometrice necesare proiectarii acestei strazi.
Revizia: 1

2-9

Modernizare strada Postavarul


Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
Studiul topografic este prezentat in volumul Studiu topografic.
2.2.1.3.

Date climaterice

Perimetrul studiat se ncadreaz ntr-o zon cu clim continental specific inuturilor de campie,
caracterizata prin veri foarte calde cu precipitatii moderate ce cad mai ales sub forma de averse.
o
o
Temperatura medie anual a aerului se ncadreaz ntre 10.8 C si 11 C, cu un ecart pentru valori medii ale
o
o
o
lunii iulie de 22 C - 23oC si pentru luna ianuarie de -2.5 C - 3 C. Numarul mediu anual al zilelor cu inghet
este de 100.
Precipitaiile atmosferice inregistreaza n zona studiat valori medii anuale de 500 550 mm, cu valori
medii pentru luna iunie de 71.3 mm si pentru luna februarie de 28.2 mm. Stratul de zapada are o durata
medie anuala de cca. 50 de zile, cu grosimi medii decadale ce variaza intre 6 cm si 14 cm.
Zona se gaseste in cadrul tipului climateric I cu indice de umiditate Im = - 200
Adncimea de inghet este de 0.70 m cf STAS 6054/77 (Zonarea Romniei dupa adncimea maxima de
nghe).
2.2.1.4.

Date seismice

Zona studiat este situat n zona seismic D corespondent unui coeficient seismic Ks = 0,16, perioada
de colt Tc = 1,0 s si grad de seismicitate 82 (grad 8 cu perioada de revenire de 100 ani), n conformitate cu
P100/2006.
2.2.2.

Starea tehnica

In vederea inventarierii starii tehnice actuale a strazii Postavarul, a structurilor rutiere existente si a starii de
degradare s-au organizat vizite pe teren, precum si realizarea unor slituri pe fiecare strada..
Principalele aspecte retinute din teren si prelucrarea acestora se refera la:
-

identificari ale degradarilor ce privesc structura rutiera pe grosimea ei cum sunt: fagasele si gropile;

alcatuirea structurii rutiere existente care este din balast;

solutii de ranforsare a structurii rutiere existente cu straturi asfaltice;

asigurarea scurgerii si evacuarii apelor de suprafata.

2.2.2.1.

Situatia existenta

Traseul acestei strazi se desfasoara de la km 0+000 la km 0+292.24, si este situata intre sr. Rodnei si str.
Viilor.
-

Traseul in plan se prezinta sub forma de aliniamente, viteza de circulatie reglementata fiind de 25 km/h.

Declivitatea in profil longitudinal are valoarea redusa cca. 0.4 3.33% maxim;

Partea carosabila are latimea 3,00 m ( o singura banda de circulatie);

Imbracamintea sistemului rutier este alcatuita din balast si prezinta gropi, etc.
Partea carosabila este incadrata de gardurile proprietatilor
Nu exista semnalizare verticala.
Nu exista semnalizare orizontala.
2.2.2.2.

Utilitati existente

Strada este dotata cu urmatoarele utilitati:


-

retea romtelecom

retea de alimentare cu gaze;

retele electrice aeriene de joasa tensiune (LEA) precum si retele de curenti slabi (telecomunicatii),
pozate aerian pe stalpi)

Strada are alimentare cu apa Dn90mm, PE :

Bransamente apa = 19 buc + 7 buc = 26 buc

Camine pentru contor apa = 26 buc

Hidranti = 1 buc

S-a executat canalizare menajera Dn 250 mm, PVC in lungime de 246 m si are urmatoarele caracteristici:
Revizia: 1

3-9

Modernizare strada Postavarul


Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

2.2.3.

Racorduri + camine de vizitare = 25 buc

Camine vizitare pe colector = 7 buc

Valoarea de inventar a constructiei

In urma cuantificarii cantitatilor de lucrari si pe baza preturilor existente pe piata in aceasta perioada s-a
elaborat devizul proiectului.
Conform situatiei comunicata de Primaria Municipiului Craiova valoarea de inventar a obiectivului propus
spre studiu este de 138.179,40 lei
Dupa interventiile propuse, valoarea de inventar creste cu 271.486 lei, ceea ce reprezinta o crestere de
1.96 ori, rezultand o valoare finala de inventar de 409.665,40 lei.
2.3.

Concluziile raportului de expertiza tehnica

In cadrul expertizei tehnice efectuata de catre Romasco Concept in cadrul acestui contract au fost stabilite
defectele si degradarile aparente existente in prezent. In conformitate cu Normativul pentru evaluarea strii
de degradare a mbrcmintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple i semirigide indicativ
AND 540-2003 s-au identificat defectele si degradarile aparente ale sistemului rutier.
Concluziile expertizei tehnice stabilesc ca fiind necesara inlocuirea in totalitate a sistemului rutier si
introducerea trotuarelor.
In cadrul expertizei tehnice au fost descrise solutii tehnice privind reabilitarea sistemului rutier, pe baza
carora s-au proiectat lucrarile pentru aducerea drumului la starea normala de functionare.
La elaborarea documentatiei tehnice s-a avut in vedere recomandarile si concluziile din expertiza tehnica.
2.3.1.

Variante propuse

S-au propus urmatoarele structuri rutiere:


Varianta 1 sistem rutier flexibil
-

4 cm strat de uzura BA16 cf. SR 174-1/2009;

6 cm strat de legatura BAD25 cf. SR 174-1/2009;

20 cm strat superior de fundatie din piatra sparta cf. SR 667/2001;

20 cm strat inferior de fundatie din balast cf. SR 662/2002;

geotextil cu rol anticontaminant pe toata suprafata fundatiei

5 cm strat de nisip pilonat

Varianta 2 sistem rutier semirigid


-

4 cm strat de uzura BA16 cf. SR 174-1/2009;

6 cm strat de legatura BAD25 cf. SR 174-1/2009;

15 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment cf. STAS 10473-1/87;

20 cm strat inferior de fundatie din balast cf. SR 662/2002;

geotextil cu rol anticontaminant pe toata suprafata fundatiei

5 cm strat de nisip pilonat

2.3.2.

Recomandarile expertizei tehnice

In proiect vor fi prevazute solutii tehnice si tehnologice de executie moderne si eficiente.


Solutiile din proiect vor fi corelate cu dotarile edilitare ale strazii.
Pe durata executiei lucrarilor se va asigura accesul riveranilor de la fiecare strada.
Se vor respecta normativele ce privesc executia lucrarilor, calitatea materialelor, semnalizarea rutiera pe
durata executiei si semnalizarea pe durata de exploatare (STAS 1848 si HG 85/2003).
Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta normele de tehnica securitatii si protectie a muncii si de
prevenire a incendiilor.
Lucrarile recomandate nu vor induce efecte negative asupra solului, apelor de suprafata, vegetatiei,
nivelului de zgomot, microclimatului sau populatiei.
Nu vor fi afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Revizia: 1

4-9

Modernizare strada Postavarul


Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
Prin executarea lucrarilor mentionate vor rezulta influente favorabile asupra elementelor de mediu si
benefice din punct de vedere economic si social; urmare imbunatatirii conditiilor de circulatie rutiera si
pietonala va fi redus volumul de praf, noxe si nivelul de zgomot perceput de riverani.

3.

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1.

Descrierea lucrarilor de baza

3.1.1.

Traseul strazii in plan si in profil longitudinal

Proiectarea traseului in plan si in profil longitudinal s-a realizat conform STAS 10144/3-91 Elemente geometrice
strazi precum si STAS 863-85 Lucrari de drumuri Elemente geometrice ale traseelor, urmarindu-se mentinerea
platformei strazii in limita domeniului public, fara exproprieri. De asemenea la proiectarea niveletei strazii s-a
avut in vederea racordarea acceselor la proprietati cu partea carosabila a drumului.
Traseul in plan rezultat este alcatuit din aliniamente racordate intre ele de curbe cu raze de 500m, lungimea
totala a traseului proiectat fiind de 292.24 m.
Vecinatatea apropiata a constructiilor (cu accese dese), nu permite modificari ale declivitatilor din profil
longitudinal, astfel ca declivitatile existente se vor mentine in vederea asigurarii accesului facil la proprietatile
riverane, totodata asigurandu-se pantele minime necesare pentru scurgerea longitudinala a apelor din
precipitatii si a celor provenite din topirea zapezii. Declivitatile proiectate pe aceasta strada au valori cuprinse
intre 0.4 % si 3.36% iar raza de racordare verticala este de 1000m 2000m.
3.1.2.

Profilul transversal

Proiectarea elementelor geometrice ale profilului transversal s-au realizat conform STAS 10144/1-90 Profiluri
transversale strazi, totodata avandu-se in vedere respectarea integritatii proprietatilor ce marginesc strada
Postavarul.
Elementele geometrice in profil transversal adoptate sunt prezentate in planul Profil tip din partea desenata a
lucrarii si anume:
-

latime parte carosabila l = 3.00 m;

borduri 20 x 25;

3.1.3.

Structuri rutiere

Intrucat traficului rutier ce se desfasoara in lungul strazii Postavarul este format din vehicule usoare, traficul
greu fiind ocazional (deszapezire, masini de aprovizionare), solutia de alcatuire a structurilor rutiere a fost
stabilita constructiv conform instructiunilor normativului NP116-04 Normativ pentru alcatuirea structurilor rutiere
rigide si suple pentru strazi.
S-au analizat urmatoarele structuri rutiere conform recomandarilor expertizei tehnice:
Varianta 1 sistem rutier flexibil
-

4 cm strat de uzura BA16 cf. SR 174-1/2009;

6 cm strat de legatura BAD25 cf. SR 174-1/2009;

20 cm strat superior de fundatie din piatra sparta cf. SR 667/2001;

20 cm strat inferior de fundatie din balast cf. SR 662/2002;

geotextil cu rol anticontaminant pe toata suprafata fundatiei.

5 cm strat de nisip pilonat

Varianta 2 sistem rutier semirigid


-

4 cm strat de uzura BA16 cf. SR 174-1/2009;

6 cm strat de legatura BAD25 cf. SR 174-1/2009;

15 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment cf. STAS 10473-1/87;

20 cm strat inferior de fundatie din balast cf. SR 662/2002;

geotextil cu rol anticontaminant pe toata suprafata fundatiei.


Revizia: 1

5-9

Modernizare strada Postavarul


Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
-

5 cm strat de nisip pilonat

3.1.4.

Lucrari propuse

Pentru modernizarea strazii Postavarul se estimeaza urmatoarele lucrari:


Parte carosabila:
-

excavarea structurii rutiere existente din balast pina la cota terenului de fundare;

nivelarea si compactarea terenului de fundare

ridicarea la cota proiect a capacelor caminelor de alimentare cu apa, canalizare, a gurilor de aerisire de la
reteaua de gaze naturale;

pozare geotextil pe un strat din nisip de 5 cm;

asternerea stratului de balast 20 cm;

asternerea stratului de piatra sparta 20 cm sau realizare strat din balast stabilizat 15 cm;

amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0.9 kg/mp;

asternerea stratului de BAD25 6 cm;

amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0.6 kg/mp;

asternerea stratului de BA16 4 cm;

implementarea masurilor de dirijarea circulatiei prin semnalizare orizontala si verticala;

3.1.5.

Dispozitive pentru scurgerea apelor

Colectarea apelor pluviale de pe suprafata carosabila a drumului se va face prin guri de scurgere cu sifon si
depozit din elemente prefabricate din beton tip A1 conform STAS 6701/82.
In acest sens au fost prevazute un numar de 9 buc. guri de scurgere care se vor descarca in sistemul de
canalizare existent.
Toate capacele gurilor de scurgere existente precum si ale caminelor de canalizare se vor ridica la cota
proiectata.
3.1.6.

Amenajare racordari strazi secundare

Nu exista intersectii.
3.1.7.

Intersecii cu strazi principale

Amenajarea intersectiilor cu strazile principale mentine solutia existenta in ceea ce priveste tipul si elementele
geometrice ale amenajarii, realizandu-se racordarea liniei rosii proiectate la niveleta strazilor principale
intersectate.
3.1.8.

Masuri de siguranta traficului

3.1.8.1.

Semnalizari si marcaje

Proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj va fi efectuat atat pentru traseul studiat cat si pentru caile de
comunicatii rutiere cu acces la aceasta. Se vor respecta prevederile SR 1848/7-2004.
O atentie deosebita se va acorda la proiectarea sistemului de semnalizare si marcaj in apropierea parcarilor si
spatiilor de servici, unde se vor efectua lucrari de marcaje la sol si de amplasare a indicatoarelor de circulatie de
toate categoriile.
O proiectare atenta a sistemului de semnalizare si marcaje concura la sporirea sigurantei circulatiei atat pe
traseul studiat cat si pe drumurile cu acces la aceasta, ducand in final la sporirea fluentei traficului avand in
vedere faptul ca traficul va creste simtitor dupa realizarea acestei investitii. O avertizare si o informare corecta,
vizibila, sporeste confortul conducatorului auto, duce la eliminarea stresului acestuia, eliminandu-se confuziile si
manevrele periculoase, in final a accidentelor si blocajelor.
Toate aceste masuri vor fi implementate la faza Proiect Tehnic.
3.1.8.2.

Semnalizarea orizontala

O componenta principala a sistemului de orientare si dirijare a traficului auto o constituie marcajele realizate pe
suprafata partii carosabile.

Revizia: 1

6-9

Modernizare strada Postavarul


Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
La faza Proiect Tehnic se vor detalia si se vor departaja aceste lucrari in functie de rolul pe care acestea le au in
dirijarea si orientarea circulatiei: marcaje longitudinale, care cuprind liniile de directie si marcaj lateral, liniile
obligate de racordare. Cu acest marcaj se va realiza separarea sensurilor de circulatie, delimitarea benzilor de
circulatie si a partii carosabile, marcajele transversale se vor utiliza pentru a marca locurile de oprire, pentru
avertizare privind reducerea vitezei la apropierea de zonele cu potential pericol.
De asemenea, marcajele pentru trecerile de pietoni vor fi pozitionate fata de limitele strazii astfel incat sa nu
deranjeze traficul din intersectie.
In cuprinsul proiectului de semnalizare se vor prezenta si alte sisteme de semnalizare moderne care duc la
sporirea sigurantei circulatiei pe timp de noapte cum ar fi utilizarea butonilor reflectorizanti inglobati in carosabil.
Se vor proiecta lucrari de marcare pentru avertizare privind delimitarea spatiilor interzise, pentru interzicerea
stationarii, furnizarea de informatii prin utilizarea unor sageti sau inscriptii care ofera indicatii privind incadrarea
corecta pe benzile care corespund itinerarului ales in adoptarea unor viteze corespunzatoare traseului care
urmeaza.
Vopseaua utilizata pentru realizarea marcajelor trebuie sa aiba in proprietate antiderapante reflectorizante si sa
aiba o durata de viata cat mai ridicata (rezistente la uzura).
Se recomanda folosirea de vopsele cu microbile pentru o mai buna vizibilitate pe timp de noapte.
3.1.8.3.

Semnalizarea verticala

Sistemul de semnalizare pe verticala se va studia cu atentie pentru a avea o concordanta intre acesta si la
sistemul de marcare orizontala, pentru a nu creea confuzii si interpretari gresite, pentru a fi citit cu usurinta atat
pe timp de zi cat si pe timp de noapte.
Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, portalele, indicatoare etc) vor fi agrementate conform HGR
766/1997 si cele care nu sunt agrementate vor fi insotite de Certificate de Calitate.
3.1.8.4.

Masuri privind traficul pietonal

Pentru inlesnirea circulatiei pietonilor se vor folosi unde este cazul borduri ingropate si racordari cu planuri
inclinate.
Pentru protectia pietonilor si prevenirea accidentelor intr-o faza ulterioara de proiectare se va studia triunghiul
de vizibilitate in dreptul drumurilor laterale.
3.2.

Constructii afectate de realizarea obiectivului

Odata cu modernizarea sistemului rutier al strazii vor fi ridicate la cota proiect capacele de la utilitatile existente.
Lucrarile de modernizare nu vor afecta alte constructii aflate in ampriza sau in vecinatatea lucrarii.
3.3.

Necesarul de utilitati rezultate in urma executiei lucrarilor de modernizare

In urma lucrarilor de modernizare a strazii Postavarul a rezultat ca fiind necesara suplimentarea utilitatilor
existente prin introducerea gurile de scurgere cu sifon si depozit din elemente prefabricate din beton .
Pe perioada de exploatare a strazii Postavarul nu va fi necesara suplimentarea sau modificarea utilitatilor
prevazute prin proiect.

4.

SOLUTIA RECOMANDATA

Se propune structura rutiera 1 din urmatoarele considerente:


-

Tehnologia de executie a stratului din balast stabilizat implica asteptarea a minimum 7 zile pentru intarirea
acestuia, fapt ce va conduce la prelungirea timpul executiei si blocarea acceselor pe aceasta perioada .

Stratul din balast stabilizat microfisureaza sub trafic, pe timpul exploatarii putand rezulta fisurari reflexive la
nivelul imbracamintilor rutiere.

5.

ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA

Datorita faptului ca obiectivul este un drum public, acesta dupa ce va fi dat in exploatare nu va necesita forta de
munca angajata permanent si in mod special pentru acest obiectiv.

Revizia: 1

7-9

Modernizare strada Postavarul


Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
Pe timpul executiei insa, un numar insemnat de persoane calificate si necalificate vor ocupa locuri de munca in
vederea finalizarii acestui obiectiv.
De asemenea, dupa ce drumul va fi data in exploatare, acesta va trebui sa fie intretinut de catre Administratia
Domeniului Public Craiova.

6.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

6.1.

Indicatori economici

Varianta 1 - sistem rutier flexibil


Valoarea totala a investitiei:
(in preturi 14.03.2014 fara TVA)

343,197 lei (76,097 EURO)

din care: Constructii Montaj

271,486 lei (60,196 EURO)

Varianta 2 - sistem rutier semirigid


Valoarea totala a investitiei:
(in preturi 14.03.2014 fara TVA)

371,720 lei (82,421 EURO)

din care: Constructii Montaj

296,617 lei (65,769 EURO)

6.2.

Indicatori tehnici

- lungime strada:
293 m;
- latime strada:
3.00 m;
- borduri:
616 m;
6.2.1.
Cantitati de lucrari propuse a fi executate:
Parte carosabila:
- mixturi asfaltice
- 218 t;
(strat de uzura + strat de legatura)
923 mp x 0.04 m x 2.35 t/mc + 923 mp x 0.06 m x 2.37 t/mc = 218 t
- volum fundatii
- 395.55 mc;
(fundatie balast + fundatie piatra sparta)
1011 mp x 0.20 m + 966.90 mp x 0.20 m = 395.55 mc
- volum fundatie balast existenta
- 404.34 mc
1011 mp x 0.40 m = 404.34 mc
- marcaje rutiere
10.20 mp;
- indicatoare rutiere
6 buc.
- borduri 20 x 25 cm
- 616 m.
Scurgerea apelor pluviale:
6.3.

guri de scurgere noi cu sifon si depozit

9 buc;

Costuri estimative si Durata de realizare

Prezenta documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie a fost ntocmita n conformitate cu H.G. nr. 28 /
09.01.2008, privind aprobarea coninutului cadru al documentaiei tehnico economice aferente investiiilor
publice, precum i a Structurii i Metodologiei de elaborare a Devizului General pentru obiective de investiii i
lucrri de intervenii.
La realizarea lucrrilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementrilor naionale n vigoare,
precum i legislaiei i standardelor naionale armonizate cu legislaia U.E. Aceste materiale sunt n
conformitate cu prevedrile H.G. nr. 766 / 1997 i a Legii nr. 10 / 1995 privind obligativitatea utilizrii de materiale
agrementate tehnic pentru execuia lucrrilor.
Evalurile pe obiecte pentru lucrrile de construcii montaj, pentru Cap.4 din Devizul General, au avut la baz
categorii de preuri i de lucrri actualizate la nivelul lunii martie 2014, pe baza ofertelor primite de la furnizori.

Revizia: 1

8-9

Modernizare strada Postavarul


Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
Tarifele, cotele i procentele folosite pentru serviciile de consultan i urmrirea execuiei, respectiv evaluarea
Cap.3 din Devizul General se ncadreaz n limitele practicate de firmele de profil la ora actual.
Evalurile pentru subcapitolul Cheltuieli diverse i neprevzute au fost stabilite la un procent de 7% din
valoarea lucrrilor de baz, conform H.G. nr. 28 / 09.01.2008.
Listele de cantitati si detalierea pe structura devizului general se gasesc in Anexele 1 4 .
Durata de realizare a investitiei este de 3 luni, conform Graficului de realizare a investitiei.

1
2
3
4
5
6
7

7.

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI


Durata de execuie
Activitatea
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Demolare sistem rutier
Aducere la cota camine retele utilitati, introducere utilitati
Strat de fundatie din balast
Strat de fundatie din piatra sparta sau balast stabilizat
Strat de legatura din BAD25
Strat de uzura din BA16
Semnalizari si marcaje

AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

Se vor intocmi documentatiile pentru obtinere avize de amplasament si acordurile solicitate in certificatul de
urbanism.

8.

ANEXE

ANEXA 1 DEVIZUL GENERAL AL INVESTIIEI varianta 1

ANEXA 2 DEVIZUL GENERAL AL INVESTIIEI varianta 2

ANEXA 3 LISTE DE CANTITATI varianta 1

ANEXA 4 LISTE DE CANTITATI varianta 2


Verificat

Intocmit

D. Pavel

I. Pavel

Revizia: 1

9-9

CIMPIA

IS
CI
M
PI
A
.1

AN
TR

SCU
BIBE
AL 1

AL 2

AL 3
AL 4

AL 5

AL 6

TE
O
D
O
RI

CIMITIRUL CATOLIC

JI
U

Cs
Cs

II

DE

LE
A

NU

Cs

EI

IEZER

81

T
CU

AL 3

L ROSU

N
RA
TA

ULUI

39

AL 1

RA
AL. 1 TA

SALCIEI

U
SC
BI
BE

LA
LE
LE
LO
R

SNAGOV

PADESULUI

I
AT
RP

RI AL
UL 1
UI

CA

SIRETULUI

AREI
CICO

LU
I

OR

INU

INIL

AR

AC

SM

AL

RO

AL U
ES
AR NESC
.M
AL ANTO
ION

TI

CI
BA

33

TA
3
AL

AL

SINAI

NII

BARA

GAN
U

LUI

EC

BORS

UI

VISEUL

SADU

ETA

POIE
CIMITIRUL
LASCAR CATARGIU

SACE
LU

IA

TEN

N
MU

TIRNAV

OV
ROZN

DROB

AL

NIC

AL

AN

ULU

V
AL
DO

I
A

AG

BARA
GAN

AR

IEN
II
. PO

UI

MB

AL
.B

UI

UL

RU

AN

EST
I
OLA
N

GRE
SUL

AT

PO

ITE

AL

EC

PRO

SIRETULUI

BA
N

BA
HL
UI

EAS

PO
IEN
II

VOIN

ZNOV

TI
SM

AZ

BIC

AL 3 RO

(DE

UI

ALEX
ANDR

tie

IA

ar

U
SC

NE

AU

P
IAN
DR

UL

POIE

BEGA

NII

RIULUI

MA
NA

BA
N

NA

55

TIS

CHIMICA

UL

SU

ST

SADU

CO

EP

AN

(6

BRASOV 2

AI

1M

AT

BEGA

76

UI

CE
LU

UNES

UI

I
LU

BA
N

OV
2 ROZN

UL
GORJ

SA

VA

UL

UI

UI

IN

UL

16

ETA
DROB

BORS

STEPAN

AC

RI

44

UL

BU

AT

LU
I

UI
ORUL

CAST

CARB

S
UL

AL

DE

LU

BRASOV

UL

PREJBA

SINAI

ETA
DROB

OV

SADU

IA

BA
N

SENI
PARO

AL

EI

RA

ZNOV

LU

PIR

BA

AL 1 RO

IN
U

47

NU

RC

RD

SIN

AR

RA

CE
AN

NU
LU

AC

UM

AJE

UI

UL
CRING

GA

PAN

R
PO

LE

TIRNAV

EN

SUSITA

48

U
LA

TE

ROZN

NT

MU

56

TESLUI

49

VR

ARAD

INIT
EI

AH
CE

20

TECUCIU

LUM

VASLUI

VODA

LUI

VA

58

LE

BU

35

LEANDRULUI

UI

BI
BE
SC

ATUI
CALM

UL

CIMITIRUL
EVREIESC

I
STIRBE

BULEVA

AS

EI VODA

STIRB

RDUL

UTEI
TARANC

EI

AL. 2

DELT

AT

V
CO

BU

I
ISULU
LASTAR

AL 2

AL

NCUTEI

BARBATESTI

AI

SE

AZ
ISL

UI
UL

NC

BU
D

UL
VARD
BULE

SA

PIA

T
VA
CO
BU

17

LU

RI

BA

CIM

AL

SOIM
ULU
I

RU

BIB
ES
CU

MORII

A
L.

TA

AL 2 BANUL

RA

EI

AT

.M

AL

FA

STE

OIU
DOR

TEO

INA

AR
I

IO

NUL

ERINA

ECATER

JIULU

1 BA

ECAT

OIU

MADONA

DRU

AL
US

1C
AL

US
AR
I

MUL

ISL

BUCOVAT

A LE
X
ODO ANDR
BES U
CU

ROIULUI

DRAGASANI

EL
EN
A

PE

IL
TUNI

BUCOVAT

LU

AL

PIA

AZ

DO

HANU

CIM

OR

3C

SI
LV
AN

NI
OD
OR
I
TE
EN
A
EL

29

TEO
AL

IE
I

AL

ZA
R
CE
IU
LIU

CIOCIRLIEI

ISVARNA

CALU

LUI

SSE

RBU

RI BA

HEN

EILOR

CEL BUN

U
RB
BA SCU
OR VE
CT O
PI ISC

INEU
STINJEN

ALEXANDRU

TI

OR

D
TEO
NA i)
ENE (Oag
AL.

I
INI

N
I

BUZA
ULU
I

CALU

LB

ARE
N

DEI

ILOR

SARI

CE

AL. CA
LUG

LEBE

BANT

CALU
SAR
I

UN

DORO

AL.
2

EX
AN
DR

A
RT

DEI

AL

BE
LI

LEBE

AZ

AZUL

RAR
AU
fos
Bar ta
ati

A
BRINDUS

ISL

MIHA

I VITE

SA

VARN

CIM
PIA

22

26

DU

SOVATA

AL. IS

ISLAZ

BRIN

SOVATA

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA


CIMITIRUL NISIPURI
DOROBANTIA

PIA

77

I
LU
RIU

CIM

II
AT

BAN
TILO

ISLAZ

GARE
NI

RINDUNE
LELOR

TOMIS

LA
Z

ORLO

NEGOIU

GIU
RGIU

ELEL

ISVARNA

EAM
PIATR
A-N

RIND
UN

RT
BE
LI

DORO

85

BOT
OSA

NI

ALB

IAN

ILL

A IU

LIA

OR

P
PA

ICT

.V

DR

IU

MO

CL
UJ-

GO

NA

ZA

OR

PO

ICT

CA

LA
U

.V

DR

TI

SM

AN

36

OT

UI

DO

BR
O

GE
A

AB

AT

OR

CL

UL

UJ

UI

NA
PO
CA

NI
TE

RIUL

IA

UN

SI

R
GE

DR. DIM
ITRIE

AB
A

ON
(C
A
AN
M
TIS

70

LU

RU

A
L

TO

BA

BA

3A

TO
RU

AL

LU

ST

AN

TA

AL

TOR
ULU

O
ZIN
ACU
ANT

IS

NI
SA

RG

DESENAT

TI

FO
C

OBIECTIV: PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN


MUNICIPIUL CRAIOVA
. CO

Tech
I. Pavel

TIN
AN

NST

SEV

A
AI
L
BR

0
1

GA

Rev.
Editia

1/10000

AN

Scara

ERE

ON
NT IC
CA ILV
S

LA

TI

Ing.
D. Pavel

DR

TE

UI
UL

Ing.
D. Pavel
2
DJ 55 TE
A
CET

PROIECTAT

RA

OA

IS

OR
AT

AB

TI

SEF PROIECT

VA
DO
OL

DR.

BENEFICIAR:
LU

TU

RIU

MUNICIPIUL CRAIOVA

EA

LC

Fila
1/1
AP

D
RA

ST

TE

MARTIE
2014

Data

NI

J40/10231/2011

UN

PROIECTANT:
S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L.

BR

L
AI

COD DESEN P.00

EN

OV
OP

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

Faza
DALI

C
ION

M
O

LD

O
A

IN
I

GIOVA
NI
PERESU
TTI

INFRATIRII

ON

48
ANUL
18

TOR
IEI

UI

VIC

I
JIETU
LU

UL
MU
L

NUT
IU

BAR

ULU

MIRON CO
STIN

I
K
N
O
D
CE

.A

NU
L

1848

IM
ILL
MA
TE

R
L.

EANU

A
NE
RV

CU

NO
ST

IN

TE

O
LL

SIL
VA A
ET OV
PO CIRL

RES

EI
AT

PIETII

INU
AC

CHITU

SC

RE
SO

45

RU

RU

RIN
MA

AG

I
LU

AL U
ES
AR NESC
.M
AL ANTO
ION

PA

AL

GHEORGHE

AR
SM

IN

BULEVARDUL

O
INIL

RO

HE

SCU

CO
PO

SU

AL 1 ANA IPATE

CA

EC

ACAL

CA

GE

VIL

SA
N

VOINICULUI

L
DU
AR

NII

1M

VIC

EROILO

TIS

.
DR

TO

RIULUI

MA
N

ILL
AP
RP

SAN
I

CIMITIRUL
UNGURENI

AI

SADU

IAN

55

GE
OR

NAR

V
LE

POIE

BEGA

BOT
O

OR
CISEL

BU

ALEX
ANDR
IA

IO

PA

N
LIA
PIL

RG

OR

ICT

OC

LA
U

IE
ITR

CL
U

O
OM

J-N

GE

IM
.D
DR

G
OR

AP

ICT

ZA

TA

RO

.V

DR

IA

OA
ET

.V

DR

UA

IULI
A

SC

NE

N IO

ALB
A

IU

TI

SM

AN

36

PARCUL ROMANESCU

OT

R
GE

UI

ITRIE

CA

A
NI

TE

RIUL

UN

IA

SI

DR. DIM

72

EA

CL

UJ

NA

PO

DO
BR
OG

DR. ION CANTACU ZINO

CAN

STRADA POPOVENI

VE

MACESULUI

MUNICIPIUL CRAIOVA
AL TIRGULUI

S
SO

LU
GU
TIR

0
1

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

MARTIE
2014

COD DESEN P.00

Fila
1/1

VA

TIRGULUI

J40/10231/2011
LIVEZ

Data

PO

PO

LU

AL 1 PO

TE

PROIECTANT:
S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L.

TELU

PO

VE
PO
PO

Rev.
Editia

PO

NI

UA
EA

PO

1/10000

VA

Scara

AL

LD
O
V

U
EL

VA

POP
O

EMIL RACOVITA

BENEFICIAR:

OBIECTIV: PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN


MUNICIPIUL CRAIOVA

OV

NI

TE

LA

Tech
I. Pavel

OP

UN
M

AI
BR

Ing.
SIMIA
N
D. Pavel

AP

EA

Ing.
D. Pavel

TIN

PO

RA

FIN

I
LU

NI

PO

DA

ST

DESENAT

AL

LA
AI
BR

RIU

LC

TU

Parcul Romanescu

PROIECTAT

SEF PROIECT

AL LIVEZI

TI
LA

IN

GA

DR. N. PAULESCU

AL
POPO 1
VA

I
CS
FO

GUST

NU

CU

REA

ELES

E
SEV

ANG

TIN

NTIN

AN

STA

NST

. CO

CON

DR

TE

DR.

IS

AN

AU
ION

RG

71

28

DR. MIHAI

DR.

TI

VA

RA
OA
IS

TI

DO
OL

ION

E ROMANESCU
BULEVARDUL NICOLA

O
UZIN
TAC

DR.

DR. NICOLAE IONESCU SISESTI

70

DR. STEFAN BERCEANU

TIS
M

AN

CANCIULESCU

(C

ON

ST

AN

TA

24

DR. VICTOR GOMOIU

UI

SACE
LU

BEGA

RA

AL 1 CAR

TU

LU

AL. 2 ANA IPATESCU

IU
NE
L
CO
R

AL Frasinului

VIN

AL. CORNELIU COPOSU

MUNCELULUI

AL. VOINICULUI

TA

3
AL

2
AL

EROILOR

CI
BA

4
AL

A
AN
SM

RA
AL

ULU

HE

RG

NE

1848

GAN

O
HE

ANUL

TEI

BARA

CIMITIRUL
LASCAR CATARGIU

GE

ANA IPATESCU

BORS

TIRNAV

OV

ETA

POIE
NII

DROB

AL

33

N
NDE

. BA

TI

GA

NES
II
IEN

NIC
I

IA

EN
NT

MU

VISEUL

SADU

ROZN

SINAI

. PO

DO

TI

ITE

AL

MB

ULU

RA

V
AL

UI
HL
BA

RU

BARA
GAN

UNIRI

OLA

EPE
IND

LUI

LU

DRAGOSLAVELE

A
EAS
VOIN

PO

TU

EC

ZNOV

NA

SC

TE

IPA

BA

18
48

RE

INCLINATA

AL
ANU
L

IE BOLIN
TIN

LUI

ULU

VIN
ATO
R

PARULUI

PAR

IO
N
SI
M

M
RU
D
N
A
X
LE

L
GA

ALIN

N
CU

RA
LD
RA

LU

AL.

RAG

NE

AREI

LD

PARU

RI AL
UL 1
UI

POST

GE

CICO

U RA

CALEA

PO
IEN
II

SIRETULUI

ERA

PES

EROILOR

LO
R
LE
LE
LA

I
AT
RP

BE
SC
U
BI

BARBATESTI

PADESULUI

LEANDRULUI

CA

TE

PETR

SIRETULUI

ZIA
BU

ZNOV

TII A

ULM

U
EI

SNAGOV

JA

ETA

BORS

AL 3 RO

DO

AZ

L
CA
RA
CA

HE

BIC

TII
FRA

R.
F
M
IT
RII
CALEA UNI

ULUI
IEZER

SALCIEI

SC

DELT

AI

BI
BE

AM

GEN

I
TE

UI

BRASOV 2

.M

UL

1
BRASOV

AN

AL

RG

AD

RIA

AD

OITUZ

TR
AI

ANA IPATESCU

ESTI

AL 2 RO

ULUI
GORJ

BULEVARDUL GHEO
RGHE CHITU

SA
CE
LU

PRO
GRE
SU

RAG

ALIN

VL

R
TA

16

UN
CARB

EO

AR

(DE

LU
I

DROB

ZNOV

LD

GH

NA
TU

ERA

I
ST

BA

I
OL
ST
PO

B
RA
SA
BA

U
SC
NE

UI

AL 1 RO

S
ZIA

)
VA

NU
LU
I
A
NP

LU

TU
LU
I

AC
I

DE

U
RI

44

NA

SENI
PARO
ORUL
CAST

BU

ETA

BA

LS

U
AL

TU

VLADIMIRESCU

GEN

U (D

UI
UL

E
PIR

TUDOR

LUI

AD

A
SINAI

DROB

OV

SADU

TIRNAV

NIA

ROZN

PREJBA

47

AR
I

BUJORU

SC

NE

AU

NP
RIA

UI

NU
LU
I

RA

OLI

A)
EV

UL
LA

MB
RU
PO

AC
I

PA

RP

SFIN

DIMITR

AH

CE

SIN

PIETROS

MITROP
OLIT
NESTOR
VORNICE
SCU

AMZA
PELLEA

42

CE

48
AN

RA

RA
GA
NU
LU

S
UL
AL
DE

49

VR

TE
LE
AJE
NU
LU
I

BA

EI

PIR

tiu

UI

AI
1M

INIT
EI

rn
u

UL

UL

LUM

ULUI
CRING

R
TA
AR

RD

TESLUI

~
SUSITA

LUI
TECUCIU

VA

58

LE

35

Ba

BU
JO
RU
LU
I

IM

E CA

I
TE
MA

ATUI
CALM

LU
I

TE

N
MU

56

VODA

BU

20
ARAD

JA
DO
HE
RG
EO
GH

TARANC

VASLUI

VODA
IRBEI
UL ST
VARD
BULE

UTEI

AL. 2

PETR

io

IRBEI
UL ST
VARD
BULE

TIRI
I

UI

CA
RP

VO
DA

IR
M
IL

IA

IA
TI

RI
NAVODA

TR
E

CE

AR
AS
TI

ARIES

PE
MIR

LU

EI

AS
U

I
ISULU
LASTAR

AL
M

CIMITIRUL
EVREIESC

Al.

Sim

EI
RANCUT
AL. 1 TA

AL 2

T
VA
CO
BU

ST
RDUL

Cs

39

AL 1

INFR
A

AL.
SF
APO INTII
STO
LI

SC
U
.F
OR

TU
NE

BUZESTI

C.D

I
ULU

ES
CU
BIB

IN
SF

ISU
CR

81

BULEVA

T
CU

AL 3

NANTER
RE

DR

AN

EX

AL

24 IA

VODA
IRBEI

N
RA
TA

DE
LE
AN
U

MOXA

OL

SOIM

ST

PO

CA
LU

DA

A
II

AL
1

RA

T
IN
SF

Cs

MIHAIL

CA

B
RA

Cs

AZ
ISL

17

LU
NC
II

VA

UI
UL
RI

BU
DA
I

S KI

SA
BA

CO

BU

PIA

LU

CIM

JI

IO
N

ARIES

AIA

I
TE

CIMITIRUL CATOLIC

C.R. MOTRU

CU
LAES
NICO

TR

C.D.
FORTUNESCU

EUG
ENIU

LNICEAN

KOGA
MIHAIL

UM
SF. D

MA

RU

FA
TA

IMPARATUL

AT

IOAN CUZA

UL
M
UL

B
EI

A
AR
AS

TRAIAN DEM
ETRESCU

I
LIPSCAN

.M

ALEXANDRU

ROMANIA MUNCITOARE
13 SEPTEMB

ITRU

L.

DREPTATII

MOSO
IU
AIT
PAN

PLOPSOR

AMAN

NCITOARE

MU
ROMANIA

AL

STI

CED

INA

SE
RC
A

PIATA IERUSALIM

DRU

SA
RI

R
THEODO

IORESC
U

IU

ORO
EOD

MORII

AL
U

CURE

RIE

BUCOVAT

JI
MUL

3C

A BU

MA

ERINA

OLTET

ROMAIN
ROLLAND

CALE

DUDU

FELIX
ADERCA

ECATER

LUI

ECAT

IU

RO

OLTET

MADONA

HOREZU

BUCOVAT

OLTET

C.S.

AL 3

AL 2

AL 1

AL 4

AL 5

AZ

ION MA

BIBE
SCU

EL

AL 6

ISL

PIATA
MIHAI
VITEAZUL

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA


ALE
X
ODO ANDR
BES U
CU

CALU

OR

NIIL

DO

SA
RI

CIM
PIA

ROIULUI

BARB

PETU

TEO
AL

NICOLAE BALCESCU

OR
OD
EN

TE
DRAGASANI

SARI

29

EL
EN
A

I
2 CA
LUSA
R

USS

RI
HEN

TE
O
D
O
RI

TEO
NA i)
ENE (Oag

IN
OR

CEL BUN

ALEXANDRU

PCA

AL.

ALEXANDRU

LUGA

IOAN CUZA

SA

TI
TA
ER

INEU
LU
EILOR

UN

STINJEN

LB

U
RB
BA SCU
OR VE
CT O
PI ISC

AL.

DEI

ILOR

CE

RENI

LEBE

DORO

BANT

AL. CA

RU

B
LI

DEI

CIOCIRLIEI

LEBE

AL
EX
AN
D

BRINDUS

ISVARNA

VARN

SOVATA

AL. IS

N
I

BUZA
ULU
I

LU
RIU

CIMITIRUL NISIPURI
DOROBANTIA

PO

Faza
DALI

AP
TIN
FIN
OP
A
OV
CO
S

52

TA

CH
EN

EG

AL
EC
U

RU

SS

66

CR
IS

RU

HE

ZZI

TIA
N

TE
L

NR

91

FO
R

(18

63

-19

47

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA


PO
T

EL

AL 1 PO

TELU

AL

DIM
IT

AL
POPO 3
VA

PO

L
TE

RIE
CA
N

TEM

IR

AL 2 PO

TELU

PO
PO
V

AL
LU

GRIGORE

18

URECHE

24

U
BUC

VINAT

2
4
6

10
14

16

20

22

GENISTILO

1
5

26
28
30

32

34

25
36

10

38

12

40
42

46

59

957
54

58
11

56

MARIN
EI

22

13

60

15

959
62
17

19
21

19

25

10

62

24
9

25

14

16

15

10

13
17

27

12

16
30

15

29

18

14

11

13

17

19

22
21

35

19

35
37

UL
ITIR A
CIM
V
POPO

ANTIA
ERIANA
38

23

17

11

13

15
17

ORILO
R

10

12

20

942
33

956

24
26

961

30

74

RIEI

76

36

19

21

41
23

38
78
43

25
952

40

27

80

45

16

962

29
42

975

966

16

18

44

CRESA - GRADINITA

953

33

49

26

ANTIA
ERIANA

17

19

21

23

25

27

29

33

51

948

14

37

33
963

949

41
0

48

967

86

53

55
90
52
57

11

92

12
13

43
54

950

14

59

45 - lotul 2

976

88
50

10

67

84

46

35
1

31

82

47

31
23

15

68

974

39
941

39

CAVALE

72
5 eroii sanitari

34

15

64

37

32

2.

21

16

TARCAULUI

70

35
28

18

14

24

53-aviatorilor

68

960
5

AVIAT

20

34

36

SCOLII

INFANTE
RIEI

32
31

33

29

18

31

14

28

27

12

13

21A

ARTILERIE

11

10

11

12

26

POTELU

66

7
21

23

64
23

4
9

22

ODESA

52

lot1

1
20

50a 50

100
cavaleriei

17

lot2

7.

18

48

274

16

15

TARI

4+6

11

13

958

44
1

EROII
SANI

14

NTE

ORI DE
MU

18

RA

ARNOTA

NTE

23

12
3

94

951
56

964

61

47

96

12

58

49

30

OR

AVIATORI
LOR

IA
AV

RIL
TO

63
968

954

98

60

65

51
100
62

55

965

955

67
100

57
64

59

102

69

59

15

63

65

969

66

68

CODLEA

104

71

73

106

70

978

75
108

72
944

74

84

EI

IN
MAR

82

973

79

970

112

81
114

971
6

77
110

76
78

80

17

MARINEI

DE MU

LU

TE
PO

VINAT
ORI

TE
PO

NEDEIA

979

83

972

85

116

87
89
19

97

91

93

95

118

AL 2 ODESA

120
946

BUCU

122

DETASAMEN

124
126

RA

TUL PAULIS

11

128

947

130
21

140

138

136

980

132

134

2
13
15

981

ARTILERIE

TE
MUN
17

AL ODESA

982

23

35

33

DE
TORI
VINA

31

29

27

23

25

21

16

6
18
8

25

10

12

27

14
29

30

28

26

24

20

22

EROII SANITAR
I

RI

CAVALE

31

923

983

ER

OI
I

SA
NI
TA

EI
INFANTERI

BIHORULUI

16
18

RIEI

AL 1 ODESA

19

22

CAVALERIEI
AL 3 GENISTILOR

IPOTESTI

AL 3 ODESA

AL 2 GENISTILOR

AL BUCURA

RD

VA

LE

GENISTILOR

BU
UL

AL 1 BECHETULUI
LA

CO
NI
AL 1 BECHETULUI

?? AL BUCURA 2 ??

AL 1 GENISTILOR

E
CU

ES

AN
M

RO

AL 2 BECHETULUI

AL 2 BECHETULUI

Gradinita

SCOALA

Cp

Cp
Cp
Cp
Cp Cp Cp

HAR

GHIT

Cp Cp
Cp

FACAI

D
N
CI

LU
RE

CI

BI

ST

RI

TE

TI
SA

S
CA

PR
EL
UN
GI
R

DO
RN
A

EA

BE
CH
ET
UL
UI

CA

RA

SEF PROIECT
Ing.
D. Pavel

IM

PROIECTAT
Ing.
D. Pavel

DESENAT
OBIECTIV: PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN
MUNICIPIUL CRAIOVA

Tech
I. Pavel

Scara

1/10000

Rev.
Editia

0
1

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

Fila
1/1

Data

MARTIE
2014

COD DESEN P.00

Faza
DALI

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:
S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L.
D
BE N 5
CH 5
ET

J40/10231/2011

RAG
O

VA
R

AL
. PIE
RS
ICU
LU
I

TIN
ERE

AC
IA

I
LU
NU
RU
GO

ION

AN
E

STIN

UL

ESC
U

i
od
rulu

AL

I
LU

ER

.I
AL

AL I

N
TI

ROZE
LO

AL

AL
L
NO
AG

BU

LE

I
IE

I
RE

VA

DA

.
AL

N
LE

A
SO

.
RH

I
DU

LI

RD
U

DA

CI

NU

AL

A
LE

EM

1T

A
NI
TE

CA
U

NE

I
ER

I
LU

EE
RG

SE

U
ET
ER

O
GE

IN

A
LE

N
TI

GIR

IL

OR

OL

I
LU
TU
RE

U
SC

LU

DE

CE

EO
GU

LE

VA

RD

UL

FR
A

TI
IB

DA

CIA

OB

ES

CU

AI

CR

ESTEI

BU

LO

40

AL

EL
UN

.P

UI
FERMIERUL

S
IC

NI

TE
OL

CU
ES
EL
RI
AB
EG
OR
IG
GR

BALTA CRAIOVITA

NE

V.G

RULUI
FERMIE

VA

U
RC

IL
AN
ST
CA

PE

T
HE

SIMN
IC

3C
AS
TA
N

U
ET

VA

ON

2C

U
SC
LE
SI

NI
TE
OL

UI
UL
IN
LT

T
OR

.H
AL

aC

ZU
OT
C.I

EI

SI
EN

PA

AL
1

H.
AR

TE

OL

Ale
e

NI

CA
ST
AN
ILO
R

IA

BU

ILO
R

E
AL

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

R
FA

AS
TA
NIL
OR

CO
C

IS
IM
N

OL
AE

IC

NIC

OLT
ENIA

AG

NA

DU
LD

SIMNI

E
EL

TUL
UI

IAN

ELE
N

TRA

AL IV

EV
UL

NA

FA

GHEO
RGH
IU

E
EL

AR

BU
LE

A FA

GO

RA

CIA

A
LD
DU

TI
ES

NI

RD

US

EP

PE

VE

EC
EM
B

RIE

GI

LE

NE

1D
RA
DIA

IST
E
AD

I
LU
PIR

18
IE 19

CAR

I
VULTUR

NU
UJ

USI

AL 1 PALTINIS

NU

TEI

JIA
NC
U

PRINCIPATELE UNITE

BRES

BEETHOVEN

NU
JIA
CU
IAN

CU
BA
TA
AL

LUI
AL 3

AMIL

LU
MIN

AL CONSTANTIN BRANC

TA
NA
SE
MA
RIA
RIURENI

ULUI

BUZA

RAZELM

MOHORU

ICE
STI
DO

BUZAULUI

AL

AL
1

BAB
ADA
G
TOPO
LNIT
EI
G

SIN
OE

ADA
BAB

NC

I
TE
RI
AS
RE
N

CRAIOVITA

EF
A
ST

AL 1

IA

NOSC
ERO
UL N
ECU

3
AL

MUL

DRU

JIULU

UL
DUDU

A
AR

EI

AT

AL

.M

S
BA

IU

MOSO
PAN

AIT

AMAN

PLOPSOR

NI

LIPSCA

ROMANIA

MUNCITOA

COD DESEN P.00


U

LNICEAN

KOGA
MIHAIL

RE

TRAIAN DEM
ETRESCU

LA
NICO

ALE
X
ODO ANDR
BES U
CU

MARTIE
2014
B

Data

IU
ORO
EOD

OLTET

ROMAIN
ROLLAND

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA


PIATA IERUSALIM

FELIX
ADERCA

J40/10231/2011

BUCOVAT

ROM

RII
U
IORESC

BIBE
SC

0
1

MADONA

OLTET

OLTET

ESCU

ROIULUI

INA

ION MA

AL 1

AL 2

AL 3
AL 5

EL

ECATER

ECAT
ERINA

ALEXANDRU

C.S.

IE
I

AN

TR

AN
SI
LV

I
RI
N
OD
O
TE
NA
EL
E

AL 6

O
D
O
EN

TE
SARI
CALU

TE

CALEA UNI

LA
Z
AL
.1

ZA
R
IU

I
N

CIOCIRLIEI

RI

AL 4

ISVARNA

LIU

CALU

CE

GARE

NI

CI
M

TOMIS

PI

IS

ISVARNA

NEGOIU

I
ULU
BUZA

RI
LUSA
2 CA
AL.

DRAGASANI

AL

AL

NTA

IA

MA
R

UI
UL
PA

UT

EI
GALI

DIM

ITRI

MAN

E GRE

PUI

CESC
U

RC

DE LE
I

I
NEC
TARU
LU

AL 2 FUL
GER

AL

IU

RO

Rev.
Editia

AL. TEATRULUI

PCA

PIATA
MIHAI
VITEAZUL

1/10000

HOREZU

PROIECTANT:
S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L.
O
OD

CU
INES

OR
NIIL

PETU

BUCOVAT

AI EM

MUNICIPIUL CRAIOVA

GHEORGHE BARITIU

RES
T

IOAN CUZA

SA

EILOR

AZ

TI

STINJEN

Scara

ISL

BUC
U

OBIECTIV: PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN


MUNICIPIUL CRAIOVA

INEU
LU

CIM
PIA

BENEFICIAR:

RT

29

SSE

RBU

RI BA

HEN

OLA

CEL BUN

BE

ALEXANDRU

POP

Tech
I. Pavel

DEI

IN
OR

DESENAT

LI

D
TEO
NA i)
ENE (Oag
AL.

RENI

Ing.
D. Pavel

RAR
AU
fos
Bar ta
ati

BRINDUS

LUGA

MIH

AL. CA

SA

BU

Ing.
D. Pavel

AZUL

DU

OR

CE
L

PROIECTAT

ISL
AZ

BRIN

AN
DR
U

LEBE

NTIL

PIA

MIHA

I VITE

U
RB
BA SCU
OR VE
CT O
PI ISC

DORO
BA

AL
EX

SBUC

CAL

22

I
AT

DEI

CIM

SEF PROIECT

RT

LEBE

26
BE

AL. IS
VARN
A

ISLAZ

77

SOVATA

LU

CIMITIRUL NISIPURI
DOROBANTIA

PIA

LI

SOVATA

RIU

BAN
TILO
R

CI

CIM

N NIC

SAVINESTI

EA

RINDUNE
LELOR

. DA

CU

S
BE

BI
AZ

ISL
MPIA

GE CO

REN
I

RIND

UNEL
ELOR
LO

ARH

GEOR

STA

IU

UGA

CERB
ULUI

TA

VASILE CON

BRESTEI

BRESTEI

MA

LE

DU

TUR

RE

EL

NC

FA
STE

GIA

FLU

UI

FILANTR

A
CAR

AV
BR

I.L.

LT

OPIEI

EN

TE

IS

IN

PA

RGH

LECCA

LE
ZORE

VO
DA

I
ZIE

HEO

NTIN

STA

AN

ID

US
NC

A
BR

AN
ST

N
CO

DE
AN
U
CON

RB

OV

OS

AL

RIUL

TIN

SE

S
NI
TI

L
PA

DU

ADOLF WA
IDMAN

CA
RO
BE

CAL

90

SC
U

SF G

PIC
TO
R

ES

CAPR
IOAREI

TU
LE

VO

DA

N
CO

LAN
AL.B

ALBISOAREI

AN

AL.

57

CON

TI

GRADINA BOTANICA

TIN

IS

CERNA

BR
NASA
UD

CU

N
TA

GIURG
IU

LEJA

RB

CU

LTIN

OB

UR

UT
.FL

EN

ES

AE

BR

NC
IA

OL

SE
SI

CU

AN

EN
ES

ESTI

CALA
RASI

OR
GE

POPORULUI

15

GE

RG

NIC

EAM

OD

FLUTUR

A-N

TE

DOIC

AL 2

PIATR

ES

LU
RIU

DOIC
ES T
I

EAL

ELE

TUR

GE
O

AL G
EX RIG
AN OR
DR E
ES
CU

46

BRA

2 PA

BR

FULG
ER

85

RICI

ER

CON
STA
NTA

DU

CR

AL

AL 1 ALBINELOR

EMBR

NU
EA
AL
. V
AL

IA

SE
NA
TA
IA

VA
R

CE
RN

A
NG
EA

N
IO

AC

RA
AV

FULG
ER

II

IN
AC
TE
RM
AR

EZ
OP

AN

1C

BU
LE

C
VA
NO

NOV
ZDA LUI

TUR

86

1DEC

AS
UN
LT
CO

ILO
R
UN
APS

ENI

NIC
SLA

MOR

AL

FLORILOR

UI
AL

D
AZ

BR

LICU

AL 1

ARD

FAGARAS

FAGARAS

T
ZA

SC
U

TE

NE

RE

TICLENI

EE
RG
EO
3G
AL

BILTENI

TA
IULA
CAC

U
MOTR

ST SAB
EF
AN BA
ES
CU

VALTER MARACINEANU

JEAN NEGULESCU

LU
I
IU
VO
ZA

3 FU
LGE
R
AL

VA
HO
PRA

RA
CH
IT

AL

EI

DULE

SAN

U
IR
SP
I
OR
ULU
OG

NELO

SCU

THEODO

HA
R

IU

ET

GR
A
ANIN

ENI

MIR

TIC
A
FRA L 2
GIL
OR

A
SOV

1 FR

AG

HIR

ILO

R
ILO
AG

3 FR
AG
ILO
R
AL

TA

US

ARUL
UI

37

VNE

LUI

LG
ER

PLE

BO
VI

REM

4 FU

I
LU

AL

4 FR

CUS

FAL

R
ILO
AG

5 FR
AL

DI

AL1
MO
TRU

AL. NE
CT

DORO

ON
TU

LJU
DO

AL

IOR
S

AMARADIA

NI

NI

TE

TE

IL

IL

3B

AL

I
NULUI

AL 1 POL
IGONULU
ILO
R
AG
ILO
R
6 FR

AL

AG

MA

IM

ALBI

FULG

UI

EN

7 FR

Z
NE

A
OP

UL

CU

I
BO

TA

TA

EI

OTR
U

AN

DOLJULUI

VI
BO

RIU

FULG
ER

NU

LJ

ES
EN

Z
RA

VI
BO
M

AGIL
OR

AN

RC
CU

DI

AL

CA AL 2
PSU
NIL
OR

2M

AL
BUST
EN

FA
LC
OIA

G_RAL NICOLAE

DO

SC

UL

GE
OR
GE

EST

PA

S
NE

23

BUST
ENI

AN

NI

AL

EF

RE

CAPSUNILOR

89

AL

ST

GE

U
UL

BR

10

RES

AL

MA

IN

AL 8
FR

CIMITIRUL SINEASCA

R
VE

AL 2 POLIGO

UI

MA
G-R

SE

AL 3 POLIGONUL

T
NS
CO

IGONULUI

AN
BR

LE
CA

AL 4 POL

OI

PE

AL 3 CAPSUNILOR

FULGER

F
RI

TI
AN

COL. SCARLAT DEMETRIADE

EI
ST
RE
3B

4B
AL

NE
FA
TU

5
DAB
ULE
NI

RU
LU
I

41

LE

I
1B

BALTA CRAIOVITA

IZV
O

FRA
GILO

NU

EA

V
CO

U
UL

AM
A

AV
PE
LE
ND

EL
NIT
MA
RO

AL

SI

I
EN
LT

AL

LE

BA

RA

PO

OR

TO

TEI
BRES
AL 6

RE

ST

AL

N. BANESCU

FA

TU

ARIES

TE

OL

IL

LU

191

2B

AL

NI

TE

U
AC

GA
R

AL

NU

I
EN

LT

I
3B

FA

I
ESTE

AL

EN

DREPTATII

ES
TE
I

T
IL
4B

AL 4 BR

ESTEI
AL 5 BR

BR

TE
N

AS

Al 7 BR

OV

LU

RU

FA

BI
L

EUG

ENIU

Fila
1/1
Faza
DALI

FORTUNESCU

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

O
IS
IM
0T

E7
A
AR
A
SR
K
110
TIA FR
C
V

ITIR
CIM

5,5

R25

R5

R5

5,5

R7

R2

R6R6

R7
R7

MARIA ROSETTI

88
R7
R7

R10
,14

AL. 1 IZVORUL RECE

0.0

R1

IZVORUL RECE

R7
R7

R3
R3

.00

AL. 2 IZVORUL RECE


R7

R7

R7

R8

61
R7

GARA
CERNELE

Ale
MA
RIA

Inc

ep

ut

RO
SE

TT

pro
iec

km

R12
R10+00
2 0

R3

I,

R4
R4
R4

ea

IZVORUL
RECE

AL. 3 IZVORUL RECE


6

2
R1

TT

R6

R6

R3

R3
R3

RUL

TT
ROSE

IZVO

R3

R3

RECE
RUL
IZVO
6

6.00

R3

R3

R5
R5

R3

R3

AL. 4

R3

RIA
MA
.1

MARIA

AL

REC

RO

SE

83

6.00
6
R5

Sfarsit
Strada

ea

MA

RIA

Sfa
rsit
RO pro
iec
SE
t
TT
RI, km
12.00
0+3
98

0
R9.0

Ale

proiec

ROSE

TTI,

km 0+741

MARIA

84

R6

SP

RE

CE
RN

EL
E

R3

4,5

4,5

DRU
M

UL IN
DUST

RIIL

SEF PROIECT
Ing.
D. Pavel

OR

PROIECTAT
Ing.
D. Pavel

DESENAT
OBIECTIV: PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN
MUNICIPIUL CRAIOVA

Tech
I. Pavel

Scara

1/10000

Rev.
Editia

0
1

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

Fila
1/1

Data

MARTIE
2014

COD DESEN P.00

Faza
DALI

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:
S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L.
J40/10231/2011

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

AL
EEA

1S
OS
EA

UA

BA

LC
E

SO

SE

AU
A

BA
LC
ES

TI

STI

ALEEA
TI
FLORES

I
INAR
GRAD

ESTI

FLOR

Biserica

JIENI

SALC

EI

IOAR

LUI
RUGU
R3

JIE
NI

R7

00
0+0 5,5
ect
km
proi
UI,
put
Ince RUL
CO
CO

da
Stra

65

5,5

53
R3
.00

R3
5,5

R3

ALEEA
1 CO

.00

SOSEAUA

BALCEST

R3
.00
R3

CORULU

.00
R3

5,5

.00

R3

.00

R3

Sfarsit proiect
Strada COCORULUI
, km 0+513

5,5

ALEEA

2 COCO

I
RULU

5,5

AVICOLA

SEF PROIECT
Ing.
D. Pavel
AL
III

BAR
IE

RA

VIL
C

PROIECTAT
Ing.
D. Pavel

II

DESENAT
OBIECTIV: PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN
MUNICIPIUL CRAIOVA

Tech
I. Pavel

Scara

1/10000

Rev.
Editia

0
1

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

Fila
1/1

Data

MARTIE
2014

COD DESEN P.00

Faza
DALI

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:
S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L.
J40/10231/2011

AL 8 PARINGULUI

M
AL

IN
U

LU

COR
NES
ULU
I

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

DRU
MU
L

AL 4 PRIMAVERII

MU

ORN

LC

VILCII
BARIERA

AL

AL

AL

GU
L

UI

II

R
EILO
AL T

AVER
II
AL 2
PRIM

AL 3 PRIMAVERII

PRIMAVERII

DRU

VILCELEI

PRIMAVER

AL 5 PRIMAVERII

LUI

ESU

74

AL 9 PRIMAVERII

2
AL

PA
R

IN

AL 3

AL 1 SEM
ENIC

54

AL 1 PRIMAVERII

OR

IL

TE

RE

AL 7 PRIMAVERII

AL 1 MA
LINULU
I

AL 1 PIA

TRA CRA
IULUI
AL 2 PAR
INGULU
I

GI
UN

E
PR

I
ULU
LIN
MA

AL I PARINGULU
I

AL

U
UL
IN
AL
2M

AL 6

AL 8 PRIMAVERII

RI

LOR

4 RAMU

73

BARI AL 2
ERA
VI

AL 1 BARIERA
VILCII

RI
RAMU

AL 3

CTIE
DE EXTRA
SCHELA
RA
PETROLIE RE"
NZINA
"DEZBE

CAISULUI
LCII

TE

II
VIL
C

RAMURI

AL TO

BA

RIE

ULUI

RA

AMNE

ILO

LOR

AL 2 TEILOR

AL 3 TEILOR

7 TE

RODNA

AL 4 TEI

AL
BU
C

EG
I

LUI
ISORU
MER

BUCEGI

NA
ROD

UI
AD
UL
BR

TI
ES
II G
OL

IN
IL
OR

LU
TO
UI

ENAR
U

RAMPEI

UMUL

AL 2 DR

AR
GE
S

OR
RENIL

UNGU

GIRLESTI

AL 2
GIRLESTI

LESTI

LYON
OLAE IOR
GA

SANDRI

AL 3 GIR

ACHE
PO

EA

1
NIL
AL URE
G
UN

GEORGE
BREAZU
L

AL
EB
EC

NICOLAE
JUL

UL

M
RU

LD

DESNATUI

DU

GILORTULUI

LU

TRAIAN

PA

UI

OR

NU

AR

UMUL

TO

EV

CONSTA
NTINESCU

2C

AN

L
BU

GOGU

BUCI

RENIL
DRUMUL UNGU

LALESC
U

RU

VI

STO

RG

MIL
COV

AL

D. STOICA

PETR

I
LU

LAE

AL. NIC

OR

A
L BIRC
AL 1 MIERLEI

NICO

IO

1
E ALEC

CAN

MIHAI

EU

AL
VASIL

AL 2 CANTONUL

POPESC

GHEORG

BUCO
VINA

U VOITE

HE TIT

STI

EICA

LOV

ALEEA 4

CA
NT
ON
UL
U

TI

SEF PROIECT
Ing.
D. Pavel

PROIECTAT
Ing.
D. Pavel

FAGULUI

BANUL MIHALCEA

LE

GIR

II

DEZROBIR

DESNATUI

GIRLESTI

FILIP LAZ
AR

BENEFICIAR:

ST

MIHA

GEOR

GIR

IL STRA

JAN

GE FO

LE

MUNICIPIUL CRAIOVA

TINO

GEOR

GE FO

ELIE GEO
RG

LALESC
U

U
RESC
E ISPI
PETR

TRAIAN

HORIA

CIMPULUI

EI

OVA

CU

IT

VEL

ION
MIN

UN

ARH.

PA

CALE
A BU
CURE
STI

ESCU

TINO

PROIECTANT:
S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L.
J40/10231/2011

OBIECTIV: PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN


MUNICIPIUL CRAIOVA

Tech
I. Pavel

Scara

II
DEZROBIR
IRII
DEZROB

DESENAT

1/10000

EXTRAVILAN
Rev.
Editia
Data

0
1

ILOR
MUNTEN

IST

FO
CH

ANU
ZARE
U LA
BARB

NE
VI

BA
TR

BUCO
VINA

LUI
ARU
FRIN

LUCE
AFAR
ULUI

U
GEA
R
MAD
GIL
VIR

RO

AL
2

N STOI

STE

DRUMUL

UL

UI

NU

AL. TRO

EI
TIV
MO
CO

CA
N

EI

AL

CIN

OV

RA

NIC

MA
NU
BA

LO

TUSULU

AT
FR

SIMIO

ULU
JAR

UI

50
TONULUI

UL

RN

CO

MURE

UI

MARA

L
NU

31

CA

MARA
MURE

STE

ASD

ME

IA

AL 3
CANTON
ULUI

DION
ECLE ISIE
SIAR
HUL

UI

BASARAB

3
NE

LUI

OPU

4 PL

L
NU

CA

ILO

AL

PETR
ICEI
CU H

UI

UL

ON
NT

TRIN

DAN

CAN AL 1
TON
ULU

BA

NICO
LAE
IORG

BOG

UI
UL I
RN
CO NULU
R
CO

E
RP

BI

SDEU

RA
SA

BA

UCA

UI

CA

DA

CIA

RE
S

PLO

AL

LE
VA

UL

I.G.D

RO

EA

UI
PUL
PLO

EC

EB

PUL

82

UL
D

RD

A3

TESC

BU

LUI

VA
RD

MA

AL

I
LU

A
CERN

TRO
TUSU

BU
LE

PIA
TA

MU

25

OPU

ION

VIILOR

RA

ECLE AL D.
RSIA
RHUL

2 PL

L DR.

UI
PUL
PLO

ACI

CALIMA

PETRICE
ICU HA

EEA

L
VII

A1

ERA

L
RO
CA
UL

AL

OR

POLOVR

ALE

E
ALE

GI

BUCE

VIORELE

E
ALE

GEN

fosta Piata G arii

I
ULU

NU

U
PR

ISOR

AL 5
TEILOR

1 MER

A
PRU L
NULU
I

LU

AC
IA

BASARABIA

CHINEZU

EA
ALE

LUI

LD

PIATA CONSTANTIN BRANCUSI

FIRU

LUI

RD
U

AL 2

L
BU

RULU

NDA

FIRU

63

AL 6
TEILOR

I
ZMEURE

RD
VA

FI
NDA

TRA

TRA

NDA

AL

EA 6

EA 5

TRA

LUI

RULU

U
AFIR

FI
NDA

AND

TRA

3 TR

EA 2

LUI

1 TE
ILO
R

EA
ALE

ALE

FIRU

BU
LE
VA

AL

NDA

VIILOR

OR

OR

ULU

8
AL

TEIL

IL

TRA

AL 1
TEIL

OR

TE

PEN

OV
AC

EA 1
ALE

R
CA

UI
N

ALE

EA 4

AFINELOR

BR
AZ
DA
L

LUI

RU
DAFI

TRAN

ALE

AL 1

60

ALE

TOAMNEI

NEI

AREI

M
TOA

AREI

IO
RAM

ALUN

AMIO

LACR

73

LAC

UL
UI

EA 1

UN

ALE

ELOR

MUR

AL 1

AL

32

OR
IL

AL 2

AL 1

Str.

TEILOR

MURI

ALEEA

AL 1 ROZELOR

ROZELOR

AL 5 RA

ROZE

MARTIE
2014

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

Fila
1/1

COD DESEN P.00

Faza
DALI

OIANU
GRIGO
RE PLES
48

RRE

PARC

HEN
RI C
O

CALEA

SAR
ARIL
OR

CLOSCA

STOENESCU

21

VIDRA

PESCARUSULUI
OR

IL

EN
NT

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

UL

UM

.1

DR

AL

CALEA BUCURESTI

AC H
BALZ

MARASESTI

EUSTATIU

STI

TEHNICII

STO
LI

CRISA
N

HORIA

VIC

SFIN
TII A
PO

ZAMBILEI

TOR
IEI

OITUZ
N
IO CU
OR ES
CT E
PI NDR
A

BUCURE

EI

PUT
NEI

T
NI

MPU
L LIBE
RTAT
1848
II

U
PA

UL CI

OITUZ

TR
AI
AN

VIDRA

AND
A

AR
AS
TI

CU
ES
OR

ANUL
18

IG
GR

PA
RA
TU
L

SPAN

IA

INFR
ATIRI
I

LOR
ZORI

IA
EM
ER

IM

NAN
TE

MIRCESTI

MIRCESTI

ION TUC

ULESCU

1
AL

SFINTII APOSTOLI

DR

UM

UL

UL

TR
A

IA

LUDO
VIC

AL

AL 1

OPUTER
E

HEN

ELECTR

1989
MB

RIE

GUTUIULUI

27

UI
TUL

OR

AL

AL 4

TIE
I

22 D
ECE
CA
RA
C

HENRI COANDA

1989

OL
U

PA

ND
U

RIL

REV

MB
RIE

OR

DR
UM

UL

1848

OR
RIL
DU
PAN

VIL
SA
N

AP
EL

U
VLAIC
AUREL

BU

18

VIN

GE

. SIR

i
iulu
utu

22 D
ECE

I.D

ANUL

GE
OR

LU
I

NA
BIL

G
Str

TI

DA
OAN
RI C

EO

VIN
TU

CA
RA
CA

ES

IOA
NA

AR

RO
VIN

BO

ANA IPATESCU

GH

AN

RG

AL

LC

MRAZEC

HERU
MAG

VIN

R
NE
GE

VU

3
AL

AL

A
LIN
GA
RA
LD
RA
NE
GE

L
NERA

RGHE
GHEO

RO

AR

AL

RU

AG

AL

RUNC
U

IMPA
RA
TRAI TUL
AN

ERU
AGH
EM
RGH
HEO
AL G

AL. GE

HE

IU

AL 6

E
GEN

HE

CEBAL

VASILE LUP
U

RAD
U

18
48

PL
A

EL
O

BULEVA
RDUL
DE

IA

RA
T

STIINTEI

AP

SARA
RILO
R

AN
UL

VASILESCU CARPEN

SPAN

IM
PA

ANU

L 18
48

VIN
ATO

ESCU

ac

AL
.

alz

DIM
IR

RI

VLA

B
Str

TUD
OR

AL

CAR

BULEVA
RDUL

DECEBA

ACA

HE

NR

FO
RD

(18

63

-19

47

Parcul Romanescu

CO

STA

CH

SS
O

66

EN

52

EG
R

RU

UZ

CU
AL
E

CR
IST

HE

ZI

NR

91
IAN

FO

RD

(18

63

TE
LL

-19
47
)

IEI

CIZ

E
PR

AL 1 PO

TELU

SEF PROIECT

DIM

ITR
IE C
AN
T

LU
TE
PO

EM
IR

Ing.
D. Pavel

AL 2 PO
TELU

PROIECTAT
Ing.
D. Pavel

DESENAT
OBIECTIV: PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN
MUNICIPIUL CRAIOVA

Tech
I. Pavel

Scara

1/10000

Rev.
Editia

0
1

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

Data

MARTIE
2014

COD DESEN P.00

BENEFICIAR:

LU
TE
PO

MUNICIPIUL CRAIOVA
GRIGORE
URECHE

18
24

VINAT
ORI

2
4
6

10

23

12
14

16

18

20

DE MU
NTE

GENISTILO

PROIECTANT:
S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L.

26
28
30

32

34

25
36

10

38

12

40
42

8
14

5
4+6

46

58
13

60

15

959
62
3

19
21

19

64
23

4
9

957

56

17

52
54

MARIN
EI

22
1

lot1

11

17

50a 50

100
cavaleriei
1

15
3

lot2

18

48

6
7.

20

958

44
1

274

16

Fila
1/1

22

11

13

NA

HE

AT

25

J40/10231/2011

Faza
DALI

AL 1 CAR

ACAL

AL. 2 ANA IPATESCU

AL. CORNELIU COPOSU


SACE
LU

P
OR

RIE

DU

TIE
I

HENRI COANDA

MB
EC E
22 D

T
VIC

EROILO

TIS
MA
N

RIULUI

ICT

OL
U

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

CA

RA

CA

T
GE
AR
CU

ICT
.V
DR

IA
OA

.V

IAN

REV

CIMITIRUL
UNGURENI

S
NE
N IO
IO

DR

L
PIL

I
MA

L1

OR

.
DR

N
LIA
PIL
PA

1989

RIL
O

NAR

PA
N

NII

VOINICULUI

OR
CISEL

U
RD
VA
LE
BU

POIE

IE

OR

.D

GO

DR

IM

ITR

GE

RO

TA

IU
MO

CAR

ACA

PARCUL ROMANESCU

RIUL
UI

DR. DIM
ITR

DECEBA
L

TA
RO
GE
IE

BULEVA

RDUL

72

OV

OP
A
SO
RU
S

AL
EC
U

AL
POPO 1
VA

UZ

CR

IST

ZI

IAN

TE

LL

LU

TELU

PO

DIM

ITR

AL

LU

AL
POPO 3
VA

AL 1 PO

VA

UI

SE

L
RIU

BE
S

LIVEZ

PO

PO

AL LIVEZI

GU
TIR

TE

AL

VA

TIRGULUI

PO

AL 2 PO

PO

IE C

AN
T

EM
IR

TE

TELU

PO

EMIL RACOVITA

VA

AL
PO

LU

L
TE
U

TE

PO

GRIGORE

18

URECHE

24

4
6

10

23

12
16

18

20

14

26
28
30
32

36
3
8

14

38

46

7.

59

22
1

20

10

62

28

66
14

16

21A

15

10

13
17

12

16
3

15

18

14

11

13

17
20
34
22
21

37

UL
ITIR A
CIM
V
POPO

SCOLII

53-aviatorilor

ANTIAER
38

23

17

10

12

IANA
9

11

13

64

961

30

76

36

19

21

41
23

38
78
43

25

2.

952

40

27
962

29
42

975

966

23

18

17

ANTIAER
19

21

23

44

CRESA - GRADINITA

953

33

49

33

IANA

25

27

29

51

948

14

37

33
963

949

39

41
0

48

86

967
53
88

55
90
52
57

11

92

12
13

43
54

950

14

59

45 - lotul 2

94

951
56

964

61

47

96

M
HO

ER

12

58

49

30

AVIATORI

OR

RIL
TO

IA
AV

63
968

954

98

60

65

51
100
62

55

965

955

LOR

976

50

10

67

84

46

35
1

31

82

47

31

15

80

45

16

26

68

974

74
39
941

16

67
100

57
64

59

102

69

59

15

63

65

969

66

68

CODLEA

104

71

73

106

70

978

75
108

72
944

74

77
110

76

INEI
MAR
78

17

MARINEI

84

80

82

973

79

970

112

81

971
6

114
979

83

972

85

116

87
19

97

93

91

136

134

95

89
118
120

126

TUL PAULIS

11

128

947

130
21

140

138

980

132

2
13

UNTE
DE M
15

17

982

ARTILERIE

AL ODESA

23

35

33

VINA

31

29

TORI

27

25

16

21

23

22
18
8

25

10

12

27

I
28

26

24

22

20

EROII SANITARI
923

983

AN

IT

AR

RIEI

ER
OI

EI
INFANTERI

RO
E
LA

14
16
18
30

31

CAVALERIEI
AL 3 GENISTILOR

IPOTESTI

AL

1N

IC
O

CAVALE

ER

ILA

HOM

PETR

BIHORULUI

19

29

AL 1 ODESA

34

946

122
124

DETASAMEN

RA

ODESA

BUCU

ECOULUI

72
5 eroii sanitari

34
7

AL 2 ODESA

11

ES
C

37

32

981

AN

70

35
28

942

33

24
26

15

TARCAULUI

68

956

20

18

14

21

16

CAVALER
IEI

SCOLII

17

ORILO
R

4
19

24

35

15

AVIAT
2

INFANTE

19
36

960

31

33

RIEI

32

35

29

18

31

30
29

64

27
3

13

14

27

AL HOMER

19

25
12

ARTILERIE

11
25

POTELU

AE
BULEVARDUL NICOL

959
62
3

23

10

11

12

26

POTELU

38

60

17

21

ROMANESCU

58

15

6
8

24

DU
NA
RII

56

13

4
9

21

RIULUI

957
54

2
8

19

23

19

52

lot1

4
5

MARIN
EI

11

17

50a 50
lot2

100
cavaleriei
3

15
18

48

274

16

13

958

44

EMIL MARGHIYU
ing. EMIL MARGHITU

42

5
4+6

22

80

40

11

SANITA
RI

EROII

BRATES

25

34

10
12

BRATES

MUNT
E

GENISTILO

ARNOTA

22

NTE

URA

PRUTULUI

VINAT
ORI DE

LU
RIU

SEBES

BUC

BIRSESTI

BIRSESTI

DE MU

NEDEIA

VINAT
ORI

MIRASLAU

IS

I
LU

EG
R

91

PO

LEA

ST

RD

AL 1 BECHETULUI

UL

AR
C

NI

CI

LA

CO

OV
I

AL 2 GENISTILOR

AL BUCURA
NO
UA

VA

.M

LE

DR

AL 3 ODESA

BU

RA
DA

AL 1 BECHETULUI

GENISTILOR

PO

NI
VE
PO

52

TA
CH
EN

PO

CA

A
AU
SE
SO

AL TIRGULUI

LD

EMIL RACOVITA

CO
S

66

ODESA

A
AI
L

MACESULUI

AP

TIN

FIN

SIMIA
N

BR

E ROMANESCU

IN
UST

UI

STRADA POPOVENI

P
DA
RA

Parcul Romanescu

BULEVARDUL NICOLA

AUG

NU
REA

E
SEV

ESCU
GEL

AN
NTIN
STA

NTIN

DR. NICOLAE IONESCU SISESTI

ION

CON

A
NST

71

I
EN
OV
OP

ST

28

DR. N. PAULESCU

DR. STEFAN BERCEANU

DR.

DR.

. CO
DR

L
RIU

A
CE

L
TU

DR. VICTOR GOMOIU

O
UZIN

TAC
CAN
ION
DR.

DR. MIHAI

70

DR. ION CANTACU ZINO

CANCIULESCU

24

?? AL BUCURA 2 ??

AL 1 GENISTILOR

Ing.
D. Pavel

PROIECTAT
Ing.
D. Pavel

DESENAT
OBIECTIV: PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN
MUNICIPIUL CRAIOVA

Tech
I. Pavel

DR
.

CU

ES

AN
M

RO

AL

SEF PROIECT

AR
CO
VI
C

AL 2 BECHETULUI
I

AL 2 BECHETULUI

Scara

1/10000

Rev.
Editia

0
1

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

Fila
1/1

Data

MARTIE
2014

COD DESEN P.00

Faza
DALI

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECTANT:
S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L.
J40/10231/2011

COLA

FRATII

INFRATIRII

HORIA

TIRI
I

ANUL
1848
MIRON CO
STIN

ATO

RAG

EI

T
IN

TE

PIETII

SU
CO
PO

AL. 2 ANA IPATESCU

ACAL
AL 1 CAR

AL. CORNELIU COPOSU

IU

GE
OR

BU

18

VIN

PA

R
ILO

RE

UR

VO

PA

ND

LU
TIE
I

CIMITIRUL
UNGURENI

AI

ICT

EROILO

RIULUI

OR

RIL

U
ND

AN

VOINICULUI

1M

MA
NA

27

UI

ILS

L
DU
AR

TIS

TUL

GE
V

NAR

V
LE

SADU

OR

.V

DR

IAN
ILL
AP

GUTUIULUI

SCU
AL 1 ANA IPATE

NE
L

AL. VOINICULUI

CO
R

CI
BA
TA

EROILOR

1
AL

3
AL

MUNCELULUI

V
AL

4
AL
AL

AL

AL

. BA

AN
A

N
GA
RA

II
IEN

SM

BA
I
NEST
OLA

. PO

TI

HL
UI

EAS
VOIN

DRAGOSLAVELE

OR

CA
L

BU

EC

55
BOT
OSA

CISEL

RA

. SIR

CA

lui

tuiu
Gu

NA

LU

1848

AL Frasinului

TU

BIL

Str

POIE
NII

BEGA

NE

VIN

A
NI

CA

RA
C

AL

IAN
ILL

UA

A IU
LIA

SC

NE
N IO

IO

ALB

PA

RG

OR

ICT

O
ET

.V

IE

ITR

NA

DR

MO
GO

CL
UJ-

R
GE

IM
.D

OR

PO

ICT

CA

A
OT

.V

DR

AIA

DR
ZA
LA

IU

TI

SM
AN

36

PARCUL ROMANESCU

TA

UN

DR. DIM

UI

SI

RO
GE

BR
O

72

GE
A

CL

UJ

NA

PO
C

NI

TE

DO

ITRIE

RIUL

IA

DR. ION CANTACU ZINO

EMIL RACOVITA

PROIECTANT:
S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L.
AL
POPO 1
VA

LA
AI
BR

V
A

VA

O
LD
O

Rev.
Editia

0
1

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

Data

MARTIE
2014

COD DESEN P.00

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL CRAIOVA
O
OP

NI

TE

UN

1/10000

J40/10231/2011

Fila
1/1
CO

STA
CH

66

EN

EG

Parcul Romanescu

Scara

RU
SS

SIMIA

OBIECTIV: PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN


MUNICIPIUL CRAIOVA

Tech
I. Pavel

AP
TIN

EA

LA
AI
BR

Ing.
D. Pavel

DESENAT

AL
EC
U

STRADA POPOVENI

VE

MACESULUI

PO

PROIECTAT

FIN

PO

Ing.
D. Pavel
ESCU

TI

CU

AN

ELES

ERE

I
LU

LC

TU

DA

SEF PROIECT

E ROMAN
BULEVARDUL NICOLA

ANG

SEV

RIU

NI

RA
ST

28

DR. N. PAULESCU

DR. STEFAN BERCEANU

NTIN

TIN

LA

IN

STA

AN

GA

UST

CON

NST

. CO

FO

AUG

DR.

DR

TE

IS

ION

RG

CS
AN

DR.

TI

VA
DO
OL

RA
OA
IS

M
TI

71

DR. VICTOR GOMOIU

UZIN
TAC
CAN
ION
DR.

DR. MIHAI

70

DR. NICOLAE IONESCU SISESTI

AN

CANCIULESCU

(C
ON

ST

AN

TA

24

TIS
M

UI

ALEX
ANDR
IA

GE

ANA IPATESCU

I.D

S
TE

SACE
LU
BEGA

AR
I

BO

TEI

GAN

ULU

CIMITIRUL
LASCAR CATARGIU

RG

GH

VLAICU
AUREL

INU
AC

AL

IN
AL

IPA

RO
VIN

EO

L
RA

ANUL

N
NDE

OV

ETA

A
SINAI

DROB

ROZN

TIRNAV

BORS

IA
EN
NT

MU

VISEUL

SADU

BARA

CLOSCA

G
RA

HE

POIE
NII

ULU

33

UNIRI

GAN

NIC

EPE
IND

LUI

DO

AR

VIN
RO

ER

H
AG

LU

EC

PRO
GRE
SU

BARA

RU

AGHE
HE M

EORG
L GH

LD

CHITU

CU

N
A

TU
LU
I

MB
ITE
I

M
GHE

RA
NE

GHEORGHE

RU

45

NA

RU

H
AL G

NERA
AL. GE

RGHE CHITU

BA

PO

ZAMBILEI

AGH

EOR

ER
GEN

SO

CALEA

NII

VASILE LUP

IN

PA

TI

UNES

RAD
NA
IOA

ST

BULEVARDUL

RIN

NO

MA

IA

RE
CU

SC
RE

AL U
ES
AR NESC
.M
AL ANTO
ION

RA

GE

BULEVARDUL GHEO

LT

48

ERU

M
EI
AT

E
SIL
VA A
ET OV
PO CIRL

L
IL

OR
INIL

AR

TU

18

U RA

SM

RA

INCLINATA

IM
PA

NU

ANU

U
EC

A
LU

ESCU

.A

MA
TE

NE
RV
RU

IMIR

AL

VIN

ALIN

L 18
48

IM

LD

LAD

RI

O
ILL

ERA

LUI

. PA

PARU

EROILOR

AL

RES

RO

TU
LU
I

HORIA

ULU
I
ULM

I
K
N

PARULUI

SFINTII APOSTOLI

OR V

ANA IPATESCU

ZNOV
AL 2 RO

MARASESTI

TUD

NE

AU

AR
AS
TI
M

VIC
TOR
IEI

ULM
ULU
I

JIETU
LUI

NUT
IU

BAR

N
IO
SIM

M
A
D
RU
N
X
A
LE
A
PETR

RIA

LU
I

GEN

.
AL

EPE

RI AL
UL 1
UI

AD
T

UI
UL

AREI

EANU

VL

ZIA

CICO

INFR
A

UL
UI
UL
M

AL.
SF
APO INTII
STO
LI

ARIES

TII
FRA

R.
F
M
IT

CE
D
O

LE
LA
LE

AT
I

S
NO

DIMITR
IE BOLIN
TIN

BU

CA
RP

EMANOIL

C.R. MOTRU

S KI
ON
CED
MA

SC
U
.F
OR

TU
NE

BUZESTI

N
IR
M
IL

BE
SC
U
BI

JA

LO
R

DO

SNAGOV

HE

LEANDRULUI

BARBATESTI

PADESULUI

RG

L
CA
RA
CA

EO

SIRETULUI

ALIN

SIRETULUI

HORIA

GIOVA
NI
PERESU
TTI

ARIES

DREPTATII

MOSO
IU
PAN
AIT

AMAN

R
THEODO

RI
NAVODA

RII
CALEA UNI

ULUI
IEZER

U
SC
BI
BE

EI
DELT

RAG

R
TA
AR

ZNOV

AI

ERA

LD

GH

ETA

BORS

AL 3 RO

AM

S
ZIA

AZ

POST

VLADIMIRESCU

.M

BU

BIC

N
IO CU
OR ES
CT E
PI DR
AN

AL

JA

DO

SALCIEI

HE

UI
UL

BRASOV 2

B
RA
SA
BA

RG

AI
1M

MB

1
BRASOV

LI

OITUZ

TII A

GEN

UI

UL
UI
UL

A)

EV

SA
CE
L

PO
IE

AN

RP

TUDOR

LUI

EV
U (D
SC
NE

LA

DROB

16

PA

U (D
SC

AD

MPU
L LI
1848 BERTAT
II

OITUZ

TR
AI

SFIN

BUJORU

N
RIA

NP

UI

UI
ORUL

CAST

OLI

AD

UI

AL

NA

AMZA
PELLEA

A)

NU
L

UL

BA

PIETROS

MITROPOL
IT
NESTOR
VORNICE
SCU

UL CI

TU

TO

I
TE
MA

EO

LU
I

42

AC
I

S
UL

DE

PARC

PA
RA

S
PO

nu
ti

PETR
E CA

RI

TU
LU
I

Ba
r

BU
JO
RU

UL

RD

ETA

44

NA

SENI
PARO

ULUI
GORJ

VA

SINAI

DROB

OV
ROZN

PREJBA

47

RI

EI

BA

CARB

UL
UI

PIR

GA
NU
LU
I

I
IRE

SP

RU

PO

SIN
A

M
AC
IN

EI

RA

48
C
AN

CR

ZNOV
AL 1 RO

49

VR

NU
LU
I

BA
RA

UL
AL

DE

AH
CE

UI
INGUL

SADU

NIA

SUSITA

EI

TE
LE
AJE

TIRNAV

TE

N
MU

56

INIT

TESLUI

LE

I VODA

LUI
TECUCIU

LUM

R
TA
AR

BU

58

VASLUI

20

VO
IRBEI

VA
BULE

LUI

AT
CALM

35

Al.

Sim

GH

ST
RDUL

UTEI

UI

UL
UI

ARAD

VODA

IM

IA
TI

EI

DA

ISU
LASTAR

AL
M
AS

AT

EI
STIRB
RDUL

CU

AR
P

IN
SF

IA

CU
ES
BIB

C.D

ULU
I

MORII

SOIM

EC

VO
D

ES
OR

TR

CE
A

IG
GR

PE
MIR

IA

DR

io
n

TARANC

NANTER
RE

OL

Cs

AL. 2

MOXA

EM
ER

ST

PO

AN

EX

AL

24 IA

NCUTEI

CIMITIRUL
EVREIESC

VARD

DA

RA
AL. 1 TA

AL 2

BULE

RA

I
LU
ISU
CR

81

BULEVA

T
CU

AL 3

39

IRBE
UL ST

MIHAIL

CA

A
II

Cs

AL 1

V
CO

T
IN
SF

Cs

TINO

IOAN CUZA

AIA

KO

ITRU

AZ
ISL

AN

BU

TR
C.D.
FORTUNESCU

EUG
ENIU

ANU
GALNICE

MIHAIL

U
SF. D

AB
AR
AS
IB
TE
MA

PIA

VA

STI

IMPARATUL

TRAIAN DEM
ETRESCU

LIPSCAN

IB

CIM

17

NC
II

CO

UI
UL

LU

BU

ALEXANDRU

ROMANIA MUNCITOARE

GE FO

13 SEPTEMB

MA

N
RA
TA

BU
DA
ID
EL
E

NCITOARE

MU
ROMANIA

GEOR

A BU

CURE

LA
NICO

AS

RI

IO
N

OLTET

ROMAIN
ROLLAND

C.S.

A LE
X
ODO ANDR
BES U
CU

INA

FELIX
ADERCA

AB
AR

JI
U

LU

FA
T

OLTET

TE

CIMITIRUL CATOLIC

U
L

UL

ION MA

PIATA IERUSALIM

TEO

AR

RIE

BUCOVAT

IU
ORO

FILIP LAZ

IRII
DEZROB

CALE

DUDU

.
AL

L.
D
RU
M

OLTET

MADONA

DRU

PLOPSOR

ISL

PIATA
MIHAI
VITEAZUL

ESCU

ROIULUI

ROM

U
IORESC

SCU
BIBE

AL 4

ECAT
ERINA

IU

RO
DO

JIULU

PCA

HOREZU

TEO

NICOLAE BALCESCU

EI
NI
VA
SI
L
TR
AN

AL 2

AL 1

AL 3

AL 6

AL 5

N
I
TE
O
D
O
RI
EL
EN
A

PE

ECATER

ALEXANDRU

SA

ILOR
TUNI

BUCOVAT

MUL

PIA

AZ

29

RII
CALEA UNI

LA
Z
IS
PI
A
AL

.1

NI

CE
ZA
R
EL
I
RIN

DRAGASANI

CIM

CIOCIRLIEI

ISVARNA

HEN

DO

IOAN CUZA

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

SS
RBU
RI BA

IRII
DEZROB

TI
TA
ER

CEL BUN

CHINEZU

AL. TEATRULUI

POP

B
LI

ALEXANDRU

RENI

LUI

fos

AU

Bar ta
ati

CE
LB

LUGA

TEO
NA i)
ENE (Oag

AZUL

RAR

BRINDUS

INEU
STINJEN
EILOR

I VITE

EN
A

IU
LIU

CALU

AL.

ISL
A

TE
OD
OR
I

GARE
NI

CI
M

TOMIS

NEGOIU

BUZA
ULU
I

ND
R

AL. CA

LEBE
DEI

ILOR

CALU
SARI

AL
EX
A

PIA

UN

BANT

MIHA

U
RB
BA SCU
OR VE
CT O
PI ISC

DORO

DEI

CIM

E BA
LCES
CU

22

26
I
TI
TA
ER

LEBE

77

SOVATA

ISLAZ

B
LI

SOVATA

AL. IS
VARN

PIA

SA
DU
BRIN

ISVARNA

CIM

LU
RIU

CIMITIRUL NISIPURI
DOROBANTIA

LOR

BANUL MIHALCEA

GOLESTI

AL NI

RINDUNE
LE

52
Faza

RU
ZZ

CR

91
IST

IAN

TE

LL

DALI

8
191
BR
IE

VU
LO
VIC

AL 1 PALTINIS

I
RO
L
CA

NICOLAE

GIOVA
NI
PERESU
TTI

ARIES

DREPTATII

MOSO
IU
PAN
AIT

AMAN

PLOPSOR

R
THEODO

ION MA

NICO

TR

AIA

MA
C

AL.
SF
APO INTII
STO
LI

CU
C.D
.F

ARIES

OR
T

RI

R
ND

PE

NAVODA

A
EX

TR
E

AZ

MIR
CE

AL

24 IA
N

CA

RP

VO

DA

LUI
JIETU

ULM

UTIU

BAR
N

ULU
I

R.
IT

I
ULU
ULM

I
K
N
O
D
CE

LO

PARULUI

MIL
MA
TEI

A
M
RU
D
N
A
X

RV
A
NE

EROILOR

LUI

PIETII

PARU

AL 1 ANA IPATE
SCU

Faza
DALI
AL. 2 ANA IPATESCU

AL. CORNELIU COPOSU

EL

IU

CO

PO

SU

COD DESEN P.00

RN

CI

IPA

MARTIE
2014

CO

AL

NIC

I
B
J40/10231/2011
TA

S
TE

Data

Fila
1/1

ANA IPATESCU

CU

AL

E
SIL
VA A
ET OV
PO CIRL

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA


DRAGOSLAVELE

I
LU
INU
AC

AN
SM
TI

AL

N
GA
AL

. BA

RA

II

SIM
IO

45

0
1

MUNCELULUI

AREI
CICO

UI
HL
BA
TI
IEN
. PO
AL

SO

EROILOR

RI AL
UL 1
UI

AL

RIN

MA

Rev.
Editia

AL. VOINICULUI

R
LO
LE
LE
LA

I
AT
RP
CA

LE

U
SC
BE
BI

SNAGOV
NES
OLA

SIRETULUI

LO

IL

EI

AT

RGHE CHITU

BULEVARDUL GHEO

A
EAS
VOIN

ZNOV
AL 3 RO

LEANDRULUI

BARBATESTI

PADESULUI
SIRETULUI

AZ

BIC

BRASOV 2

1/10000

UNIRI

ANU
LU

LU

U
SC
RE

NTE
NDE

UI

CA

Scara

EPE

SUL

RU

IND

GRE

. PA

U RA
RES

CALEA

EC

PRO

AL

PETR

RIN

MUNICIPIUL CRAIOVA

DO

BARA
G

RA

A
SM

PROIECTANT:
S.C. ROMASCO
33 CONCEPT S.R.L.

LU
I

UI

NA
TU

MB
ITE

.
AL

EC

L
RU
PA

BA

RU

CA

R
ILO

RO

AL U
ES
AR NESC
.M
AL ANTO
ION

PO

T
IN

OBIECTIV: PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN


MUNICIPIUL CRAIOVA

Tech
I. Pavel

NII

EANU

TE

ERA

LD

RAG

ALIN

EI

PES

ZIA

BORS

PO
IE

GEN

OS
UN

IE BOLIN
TIN

DESENAT
BU

CALEA UNI

SC
BI

EI
DELT

A
AI

BE

AM

A
OJ

BRASOV

M
RII

ULUI
SALCIEI

.M

AL

D
HE

TI

UNES

CARB

G
OR

NP

CE
LU

ZNOV
AL 2 RO

C
ES

RIA
AD

TU
LU

ALIN

I
LU
RU

SA

TA

ET
DROB

ZNOV

AL 1 RO

16

VA

E
U (D

U (D

BENEFICIAR:

ULUI

IN
U

AR

OR
CAST

I
LU

BA
NA

LU

NI
PAROSE

NE

P
IAN

BU

44

R
AD

N
AU

UI

NU

LU
I

VL
AD

A)

EV

LU
I

UL

GA

TU

AC

EI

RAG

LUI

DIMITR

AU

Ing.
D. Pavel

RI

NA

RA

DE

IR
SP
UL
AL

I
CE

ETA

OV

BA
BA

IN
UL
U

AN

SINAI

PREJBA

VLADIMIRESCU

SC

PROIECTAT

M
RU

AC

SIN
AR

TUDOR

LD

BUJORU

42

I
LU
AU

PO

Ing.
D.47
Pavel

RA

AB

48
VR

TE
LE
AJE
NU
LU
I

ULUI

DROB

ROZN

SUSITA

SADU

IA

A
TIRNAV

EN

NT

MU

56

CRING

ERA

E
GH

49

SEF PROIECT

EI

S
UL

AL
DE

L
AH
CE

PIETROS

MITROPOL
IT
NESTOR
VORNICE
SCU

GEN

PIR

TESLUI

LU
I

AMZA
PELLEA

ZIA

EI

MA

INIT

RU

BU

L1

rn
uti

JO

AR
AS

JA

DU

LUM

I
LU
RU
TA

LUI
TECUCIU

AR

VODA
IRBEI
UL ST

EV

58

AR

L
BU

35

VASLUI

ARAD

IB

DO

AT
CALM

CIMITIRUL
EVREIESC

20

TE

STIRB

UI

UL
UI

VARD
BULE

MA

RDUL

HE

BULEVA

RG

UTEI

EO

TARANC

EI VODA

Ba

BU

LU

io
n

GH

AS

AL. 2

I
ISULU

OV

Al.

Sim

NCUTEI

RA
AL. 1 TA
LASTAR

AL 2

AL
M

EI VODA

STIRB

ISU

39

AL 1

AT

RDUL

IEZER

BULEVA
Cs

CR

81

E
UT
NC

AL 3

RA

NU

TA

DE
LE
A

L ROSU

TII
FRA

FI

RM
IL

IA
N

U
ES
C
BIB

RA
D

AB

SOIM
U

AR
AS

LUI

MORII

CA

UN
ES

BUZESTI

UMIT

ISL

Cs

ED
O

ENIU

KO

NSK
I

MIHAIL

C.D.
FORTUNESCU

EUG

ANU
GALNICE

SF. D

PIA

Cs

C.R. MOTRU

LAES

LIPSCA

C.S.

FELIX
ADERCA

ALE
X
ODO ANDR
BES U
CU

ROMANIA MUNCITOARE

IMPARATUL

TRAIAN DEM
ETRESCU

NI

CU

ROIULUI

SOARELUI

ESCU
BALC

BUL
E

JEAN NEGULESCU

UL
ROM

RII

U
IORESC

SCU
BIBE
AL 1

AL 2

AL 4

AL 6

AL 5

I
N
RI
O
D
O
TE
A
EN
EL

RE
MUNCITOA
ROMANIA

IB

CA
LU
S

NICOLAE BALCESCU

TR
AN

EL
EN

AL 3

CIOCIRLIEI

OLTET

ROMAIN
ROLLAND

TE

AL
1

VA
RDU
L

CU
IAN

CALEA UNI

IE
I
LV
AN
SI

IN
I
OR
OD
TE

IU

A
AS
IB

AB

CIM

BU

HANU

C
BU

N.

1DEC
EMBR
IE 19

CAR
AMIL
PRINCIPATELE UNITE

JIA
NU

BEETHOVEN

Z
IS
LA
PI
A
IM
1C
AL
.

R
ZA
CE
LIU

CALU

NEGOIU

DRAGASANI

CALU
SARI

AL CONSTANTIN BRANC
USI

NC
UJ
IA
CU
AL
TA
BA

LUI
TOMIS

ISVARNA
ISVARNA

I
LUSA
R
2 CA
AL.

I
VULTUR

NU
JIA
NC
U

IA
NU

TEI
BRES
AL 1

RIURENI

BUZA
ULUI

GARE
NI

BUZA

AL 3

RAZE

ULUI

LM

MOHORU

D
TEO

AI

CO

LU

BU
D

CP
T.

18

NU
EA

LU

IA

RI
I
ST
E
NA
RE

SE
NA
TA
RIA
MA

SIN
OE

ADA
BAB

MIN
II

IN
AC
AR
RM

I
RC
UL
U

NEC
UNO
SCU
T
ERO
UL

ST
EF
AN

CESC
E GRE

MAN
GALI
EI

DO
ICE

BAB
ADA
G
TOPO
LNIT
EI

BUZAULUI

STI

AL
2

AL
1

AL
3

AL

AL
5

AL
4

AL 2 FUL
GER
NTA
STA
CON
GIU
RGIU

EAM
T
A-N
PIATR

AR
I

ROIU

JI

17

ESCU
EMIN

ERIN
A

MA

CIMITIRUL CATOLIC

NC
II

CII

AI
MIH

PIATA IERUSALIM

BUCOVAT

LU

PA

ECAT

PIATA
CENTRALA

DUDU

HOREZU

IU
RO

OLTET

OLTET

MADONA

AT

VA

OR

U
RI

ZIE
DU
LAN

TI

NIIL

PETU

PIATA
MIHAI
VITEAZUL

29

IO

STEPAN

ISL

AZ

T
NA i)
ENE (Oag

COLA

E BA
LC

.M

AL.B

PIA

RU

AL NI

IOAN CUZA

AL

OLA

CIM

INA

D
RU

N NIC

JIULU

U
LU

AL 2 BANUL

BUC

ALEXANDRU

PCA

RT

AL.

USS
BARB

RI
HEN

NU

AL. TEATRULUI

SA

BE

CEL BUN

I
RIN

O
EOD

LI

ALEXANDRU

NI

EA

BRINDUS

AL. CA
LUGA
RE

RIV

GHEORGHE BARITIU

POP

CE

TA

UC
COSB

ECATER

FA

STE
PAN

AZUL

L.

. DA

XA
ND
R

AR

I VITE

RAR
AU
fos
Bar ta
ati

TI

AZ

BUCOVAT

MUL

SA
DU

A
RT

BE

ISL

MIHA

BRIN

LI

77

CIM
PIA

NC

ESCU

DRU

AL
US

CAL
EA

R. N

VASILE

AL. 1 CAROL

STI

22

26

DO

3C

ARH

ISLAZ

AL
E

LUI

GE
GEOR

PIA

TEO
AL

SAVINESTI

U
RB
BA SCU
OR VE
CT O
PI ISC

INEU
STINJEN
EILOR

MIT

URE

LEBE
DEI

OR

TA

U
SC

Feleacu
lui

IFO

VASILE CON

ISLAZ

UN

BANT
IL

ALeea

LE

BE

LB

DORO

CE

BRESTEI

BI

DEI

N
EFA

AGIA

DU

RE
MA

IU

BR

CAL
UGA
REN
I

LU

VARN

RE

A
LM

ST

BRESTEI

CIM

SOVATA

LEBE

CIMPIA
LELOR

SOVATA

AL. IS

I
EN
AV

TE

OPIEI
FILANTR

IS
IN
LT

CAR

TUR

RIU

CIMITIRUL NISIPURI
DOROBANTIA

LE

PA

I.L.

FLU

RIUL
UI

UNEL
ELOR
LO

DORO
BAN
TILO
R

ULUI

RINDUNE

LECCA

ZORE

EL

NC

FA
STE

VO

DA

RGH

EA
N

N
ANTI
ONST

AN

ID

OB

TI

HEO

AR

RB

NI

L
PA

OLTENI

SE

OV

SC

S
CU

AN
BR

N
TA

NS

VO
DA

SF G

RO

CO

CERB

TIN

AN

NT

NS

IS

IDMAN

BR

AN

AL.

RIND

ADOLF WA

TO

ED

IOAREI

90

SC
U

PIC

TA

CO

U
NC

ALBISOAREI

.FL
AL

CAPR

IN

LE

GRADINA BOTANICA

ES

UD

ES
C

TI

BR

NASA

EN

EN

ES
C

AE

RB

I
US

IA

UR
UT

GE

GE

OL

IS

TIN
P AL
SE

LUI

ESTI

57

85

GE
OR

GE
OR

TU

CERNA

46

NOVAC

DIM
ITRI

NIC

OB
LEJA

I
FLUTUR

15

AL

ELE
TUR
TUR

OD

UI

DOIC

CALA
RASI

AL 2

EAL

LT
E
. V
A

MA
RIA
TA
NA
SE

VA
RD
UL

PA

DE LE
I

PUI

NG

EA
CR

IO

LUI
BRAZDA

LTIN
2 PA

NEC

RN

BU
LE

G
EX RIG
AN OR
DR E
ES
CU

AL

G_R

AL

TARU
LUI

FLORILOR

AL

L
RIU

ER

CON
STA
NTA

VALTER MARACINEANU

POPORU

FULG

DOIC
EST

1 BA
NUL

FAGARAS

NA
S
NE
Z
OP
A

MOR

AL

ST SAB
EF
AN BA
ES
CU

C
VA
NO

RA

ES
TE
I

CONSTANTIN

UI

AL

ZD
RA

RICI

ER

BR

DULE

SAN

AV

AL 1 ALBINELOR

CE

SCU

LICU

FULG
ER

FULG

ARD

CO
LT
U

OR
UN
IL

TA

86

VNE

ATII
PIET

37

CTAR
ULUI

AL 1

BO

1C
APS

ENI

SLA
NIC

AL
3

AL. NE

PLE

VI

CRAIOVITA

U
MOTR

OG
OR
ULU
I

TRU

FU L
GER

VA
HO

ITE
I

DI

CH
RA

PRA

AL
1

MO

ALBI
NELO

AL

FAGARAS

TICLENI

NE
SC

BILTENI

RE
TE
ZA
T

LU
IU
VO
ZA

CAC
IULA
TA

GE
OR
GE
E

SP
IR
U
R

A
FRA L 2
GIL
O

HIR
SOV
A

FRA
GIL
OR

R
LGE
4 FU
AL

ER

COL. SCARLAT DEMETRIADE

IA
AR
AD
AM

LU
I

RE
T
HA

PIR
IU

AL
3

GR
AD
IST

NT
U

US
REM

FULG

SO

AMARADIA

4B
I
IL
TE
NI
3B
IL
TE
NI
AL

RE
ST
E
3B

AL

AL

ANIN
A

MIR

N. BANESCU

VA
PE
LE
ND
A

EL
OR

AN
IT
RO
M
IGONULUI
AL 1 POL

CUS

IOR

V
BO

FAL
TIC
ENI

MA

EI

TA

E
CH

OP

AC

OV

IN

LU

DA

AZ

BR

R
CE

ILO

EZ
AN

AIL

FRA
GIL
OR

DOLJULUI

MIH

AL1

CU

NU

AL

AL
BUST
ENI

ES

OIA

LUI
LJU
DO

AL
3

ES

I
LU
RIU

ENI

ER

LC

G-R

CA AL 2
PSU
NIL
OR

2M
OTR
U

AV

FA

LAMIIT

N
PE

23

BUST

AN

G_RAL NICOLAE

CAPSUNILOR

AL

EF

I
LU

AG

S
PA

4 FR

NU
CA
UR

C
ES
EN

AL

N
CA

DI

89

AL

ST

U
LJ
DO

NI

EST
E

RES

AL

RE
AN

G
OR
GE

BR

MA
G-R

MA
GE

I
EN
OI
ZB
RA

FRA
GIL
OR
FRA
GIL
OR

CIMITIRUL SINEASCA

TA
VI

AL
7

NT
TA
NS
CO

BO
M
DI

AL
6

UL

IF

I
LU

FRA
GIL
OR

AS
OR

AL
5

U
AN
VE
CO
AN
BR

IN

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

NU
RI
VE
SE

ULE

AL 3 CAPSUNILOR

10

OI

TR

A
LE
CA

DAB

41

TU

OR
UL
U

GILO

EL

N
FA

UI

BALTA CRAIOVITA

IZV

FRA

E
EL

R
ST

BA
AL

P
TO

AL

1B

NI
TE
IL

1D
EC
EM

EL

N
FA
TU

PLAN DE SITUATIE
MODERNIZARE STRADA POSTAVARULUI
SC. 1:500

Legenda:
Acces auto
Acces pietonal
R1/ 05.2014

Stalp lemn

Revizia nr./Data :

Borna kilometrica

Cismea

Drum existent

Statie

Limita

Fantana
Punct determinat GPS
Pom
Stalp beton

Sant, fir apa


Constructie
Placa beton
Podet

Modificari cf. adresa nr. 71979 / 15.05.2014

Indicator
Contoar electric

Obiectul reviziei:

SEF PROIECT
Ing.
D. Pavel

PROIECTAT
Ing.
D. Pavel

DESENAT
teh.
I. Pavel

OBIECTIV: PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN


MUNICIPIUL CRAIOVA
OBIECT: MODERNIZARE STRADA POSTAVARULUI

Parte carosabila proiectata


Limita trotuar proiectat

BENEFICIAR:
PRIMARIA MUNICIPIULUI
CRAIOVA

PROIECTANT:
S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L.
J40 / 10231 / 2011

Scara

1/500
Contract nr.:37056/10.03.2014

Rev.
Editia

1
1

PLAN DE SITUATIE

Fila
1/2

Data

MARTIE
2014

COD DESEN P.0 1

Faza
DALI

PLAN DE SITUATIE
MODERNIZARE STRADA POSTAVARULUI
SC. 1:500

Legenda:
Acces auto
Acces pietonal
R1/ 05.2014

Stalp lemn

Revizia nr./Data :

Borna kilometrica

Cismea

Drum existent

Statie

Limita

Fantana
Punct determinat GPS
Pom
Stalp beton

Sant, fir apa


Constructie
Placa beton
Podet

Modificari cf. adresa nr. 71979 / 15.05.2014

Indicator
Contoar electric

Obiectul reviziei:

SEF PROIECT
Ing.
D. Pavel

PROIECTAT
Ing.
D. Pavel

DESENAT
teh.
I. Pavel

OBIECTIV: PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN


MUNICIPIUL CRAIOVA
OBIECT: MODERNIZARE STRADA POSTAVARULUI

Parte carosabila proiectata


Limita trotuar proiectat

BENEFICIAR:
PRIMARIA MUNICIPIULUI
CRAIOVA

PROIECTANT:
S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L.
J40 / 10231 / 2011

Scara

1/500
Contract nr.:37056/10.03.2014

Rev.
Editia

1
1

PLAN DE SITUATIE

Fila
2/2

Data

MARTIE
2014

COD DESEN P.0 1

Faza
DALI

PROFIL LONGITUDINAL
MODERNIZARE STRADA POSTAVARULUI

SFARSIT PROIECT
STRADA POSTAVARULUI
KM 0 +294.24

INCEPUT PROIECT
STRADA POSTAVARULUI
KM 0 + 000

SC. 1:1000; 1:100

LEGENDA:
Teren existent
Linie rosie proiectata
PLAN DE REFERINTA =122.00
COTE PROIECT
COTE TEREN

DIFERENTE IN AX

AMENAJARE ORIZONTALA

AMENAJARE VERTICALA
KILOMETRAJ

SEF PROIECT
Ing.
D. Pavel

PROIECTAT
Ing.
D. Pavel

DESENAT
Tech
I. Pavel

OBIECTIV: PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN


MUNICIPIUL CRAIOVA
OBIECT: MODERNIZARE STRADA POSTAVARULUI

BENEFICIAR:
PRIMARIA MUNICIPIULUI
CRAIOVA

PROIECTANT:
S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L.
J40 / 10231 / 2011

Scara

1/1000
1/100

Contract nr.:37056/10.03.2014

Rev.
Editia

0
1

PROFIL LONGITUDINAL

Fila
1/1

Data

MARTIE
2014

COD DESEN P.02

Faza
DALI

PROFIL TRANSVERSAL TIP


VARIANTA 1

PROFIL TRANSVERSAL TIP


VARIANTA 2

Sc. 1:50

Sc. 1:50

3.00

3.00

parte carosabila

parte carosabila

Gard

Gard

Gard

Gard

DETALIU A

DETALIU A

2,5%

2,5%

SISTEM RUTIER NOU

SISTEM RUTIER NOU

4 cm beton asfaltic tip BA16

4 cm beton asfaltic tip BA16

6 cm binder de criblura tip BAD25

6 cm binder de criblura tip BAD25

20 cm strat din piatra sparta

15 cm strat din balast


stabilizat cu ciment 4%
20 cm strat de fundatie din balast

20 cm strat de fundatie din balast


geotextil cu rol anticontaminant
pe 5 cm strat de nisip pilonat

geotextil cu rol anticontaminant


pe 5 cm strat de nisip pilonat

DETALIU A
Bordura prefabricata noua 20x25
Scara 1:20

C30/37
Borduri prefabricate din beton C 30/37
20x25 pe fundatie din beton C8/10 30x15

C8/10

NOTA:
- In dreptul trecerilor de pietoni si al acceselor rutiere, trotuarele vor fi prevazute cu rampa
de acces, iar bordurile se vor monta inecat cu inaltimea libera de 3-6 cm;
- Caminele de canalizare si gurile de scurgere prevazute pentru colectarea apelor pluviale
de pe platforma drumului, vor avea capacele respectiv gratarele montate la nivelul
carosabilului.
- Caminele de canalizare, telefonie, apa, gurile de scurere precum si aerisitoarele de gaze
existente in carosabil se vor ridica la cota drumului proiectat.

R1/ 05.2014

Modificari cf. adresa nr. 71979 / 15.05.2014

Revizia nr./Data :

Obiectul reviziei:

SEF PROIECT
Ing.
D. Pavel

PROIECTAT
Ing.
D. Pavel

DESENAT
teh.
I. Pavel

OBIECTIV: PROIECT MODERNIZARE STRAZI IN


MUNICIPIUL CRAIOVA
OBIECT: MODERNIZARE STRADA POSTAVARULUI

BENEFICIAR:
PRIMARIA MUNICIPIULUI
CRAIOVA

PROIECTANT:
S.C. ROMASCO CONCEPT S.R.L.
J40 / 10231 / 2011

Scara

1/50
1/20

Contract nr.:37056/10.03.2014

Rev.
Editia

1
1

PROFILE TRANSVERSALE TIP

Fila
1/1

Data

MARTIE
2014

COD DESEN P.03

Faza
DALI

TABEL CENTRALIZATOR STRAZI


MUNICIPIUL CRAIOVA
Numar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Proiect G241/2014

Nume strada
Numar Nume strada
Modernizare str. Corabia
46 Modernizarea str. Ion Creanga
Modernizare str. Tulcea
47 Modernizarea str. Macinului ;
Modernizare str.Maghiranului
48 Modernizarea str. Vrancei ;
Modernizare str.Dimitrie Cantemir
49 Modernizarea str. Porumbului .
Modernizare str. Dbuleni
50 Modernizare str. Stejarului
Modernizare str. Leandrului
51 Modernizare str. Eroii Sanitari
Modernizare str. Livezi
52 Modernizare str. Costache Negruzzi
Modernizare str. Corcova
53 Modernizare str. Cocorului
Modernizare str.Tisa
54 Modernizare str. Prelungirea Teilor
Modernizare str. Hrova
55 Modernizare str. Botosani
Modernizare str. Ecoului
56 Modernizare str. Brasov
Modernizare str. Codlea
57 Modernizarea str. Babadag
Modernizare str. Cpunilor
58 Modernizarea str. Barbatesti
Modernizare str. Marinei
59 Modernizarea str. Oltenita
Modernizare str. Techirghiol
60 Modernizarea str. Trandafirului
Modernizare str. Crbuneti
61 Modernizarea str. Aleea 1- 4 Izvorul Rece
Modernizare str. Strungarilor
62 Modernizarea str. Infanteriei
Modernizare str. Gutuiului
63 Modernizarea str. Merisorului
Modernizare str.Homer
64 Modernizarea str. Genistilor
Modernizare str.Arad
65 Modernizarea str. Fermei Simnicu de Jos
Modernizare str. Pescarus
66 Modernizarea str. Alecu Russo
Reabilitare str. Brandusa
67 Modernizarea str. Antiaeriana
Reabilitare str. Motru
68 Modernizarea str. Vntorii de Munte
Reabilitare str.Dr Stefan Berceanu
69 Modernizarea str. Cavaleriei
Reabilitare str. Fratii Golesti
70 Reabilitare str. C-tin Severeanu
Reabilitare str. Libertatii
71 Reabilitare str. Dr. Ion Augustin
Reabilitare str. Pandurilor
72 Reabilitare str. Dr. Victor Gomoiu
Reabilitare str. Dr. Mihai Canciulescu
73 Reabilitare str. Teilor
Modernizare str. Aleile 1-6 Alexandru cel Bun
74 Reabilitare str. Parngului
Modernizare str. Artileriei
75 Reabilitare str. Gheorghe Bibescu
Modernizare str. Mesteacnului
76 Reabilitare str. Cosuna
Modernizare str. Visinului
77 Reabilitare str. Alexandru cel Bun
Modernizare str. Aleile 1-5 Gheorghe Donici
78 Modernizare str. Gradinari
Modernizare str. Petrila
79 Modernizare str. Sinoe
Modernizare str. Deltei
80 Modernizare str. Emil Marghitu
Modernizare str. Zalau
81 Modernizare str. Iezerului
Modernizarea str. Albinelor si Aleea I, II
82 Modernizare str. Carpenului
Modernizarea str. Aleea Dunarii
83 Modernizare str. Aleea 1 Maria Rosetti
Modernizarea str. Drumul Fabricii
84 Modernizare str. Izvorul Rece
Modernizarea str. Micsunele
85 Modernizare str. Constanta,
Modernizarea str. Trifoiului
86 Modernizare str. Pui de Lei
Modernizarea str. Buzias
87 Modernizare str. Postavarul
Modernizarea str. Balzac
88 Modernizare str. Maria Rosetti
Modernizarea str. Rasinari
89 Modernizare str. Rachitei
Modernizarea str. Mixandrelor
90 Modernizare str. Razelm
91 Modernizare str. Cristian Tell

ANEXA 1

SC Romasco Concept SRL

VARIANTA 1

ANEXA 1

DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei: Modernizare strada Postavarul
In mii lei/EURO la cursul:
4.51
din data de: 14.03.2014

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de


cheltuieli

VALOARE (fara TVA)


MII LEI

MII
EURO
4

1
2
3
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
0.00
0.00
1.2 Amenajarea terenului
9.08
2.01
1.3 Amenajari pentru protectia mediului
0.91
0.20
TOTAL Cap.I:
9.99
2.21
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
50.53
11.21
TOTAL Cap.II:
50.53
11.21
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren, geo-topo-hidro
0.00
0.00
3.2 Taxa pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii
0.60
0.13
3.3 Proiectare si engineering
28.23
6.26
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
5.00
1.11
3.5 Consultanta
3.99
0.89
3.6 Asitenta tehnica
8.06
1.79
TOTAL Cap.III:
45.88
10.17
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii, instalatii
205.64
45.60
4.2 Montaj utilaje tehnologice
0.00
0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
0.00
0.00
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
0.00
0.00
4.5 Dotari
0.00
0.00
4.6 Active necorporale
0.00
0.00
TOTAL Cap.IV:
205.64
45.60
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.1.1 lucrari de constructii
5.32
1.18
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului
1.33
0.30
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
5.2.1 Comisioane, taxe, cote legale
5.2.1.2 Taxa Inspectiei de Stat pentru controlul calitatii
1.94
0.43
5.2.1.3 Comisionul banci finantatoare (0.5% cap3+4)
0.00
0.00
5.2.1.4 Cota pentru Casa Sociala a Constructiilor
1.21
0.27
5.2.2 Costul creditului
0.00
0.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
21.35
4.73
TOTAL Cap.V:
31.15
6.91
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
0.00
0.00
6.2 Probe tehnologice si teste
0.00
0.00
TOTAL Cap.VI:
0.00
0.00
TOTAL GENERAL:
343.197
76.097
din care C+M:
271.486
60.196
PROIECTANT,
SC ROMASCO CONCEPT

TVA

VALOARE (cu TVA)

MII LEI

MII LEI

MII
EURO
7

0.00
2.18
0.22
2.40

0.00
11.26
1.13
12.38

0.00
2.50
0.25
2.75

12.13
12.13

62.66
62.66

13.89
13.89

0.00
0.14
6.77
1.20
0.96
1.94
11.01

0.00
0.74
35.00
6.20
4.95
10.00
56.89

0.00
0.16
7.76
1.37
1.10
2.22
12.62

49.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49.35

254.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
254.99

56.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56.54

1.28
0.32

6.60
1.65

1.46
0.37

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.60

2.40
0.00
1.50
0.00
26.47
38.63

0.53
0.00
0.33
0.00
5.87
8.57

0.00
0.00
0.00
76.49
65.16

0.00
0.00
0.00
425.56
336.64

0.00
0.00
0.00
94.36
74.64

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SC Romasco Concept SRL

Anexa 1

VARIANTA 1

In mii lei/mii euro la cursul


Nr.cap/
subcap.d
eviz
obiect
1
I.

DEVIZUL
obiectului strada Postavarul
4.51
din data de 14.03.2014

Cheltuieli pe categoria de
lucrari
2
Lucrari de constructii si
Amenajarea terenului
Sistem rutier
Trotuare
Scurgerea apelor pluviale
Drumuri laterale
Edilitare
Semnalizari si marcaje

Valoare (exclusiv TVA)


MII LEI
3

MII EURO
4

1
2
3
4
5
6
7
TOTAL I.
II.
MONTAJ
Montaj utilaje i echipamente
1
tehnologice

9.08
170.50
18.61
50.53
0.00
9.06
7.47

2.01
37.81
4.13
11.21
0.00
2.01
1.66

265.25

58.81

0.00

TOTAL II.
III.
1
2
3
TOTAL III.

0.00
PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice 0.00
Utilaje i echipamente de transport 0.00
Dotri (mobilier si echipamente)
0.00
0.00

TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III


PROIECTANT,
SC ROMASCO CONCEPT

265.25

TVA
MII LEI
5

MII LEI
6

MII EURO
7

11.26
211.42
23.08
62.66
0.00
11.23
9.26

2.50
46.88
5.12
13.89
0.00
2.49
2.05

328.92

72.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

328.92

72.93

58.81

2.18
40.92
4.47
12.13
0.00
2.17
1.79
63.66

Valoare (inclusiv TVA)

63.66

VARIANTA 1

Curs euro la data de 14.03.2014

Nr.
art.
nou
nou
nou

Anexa 3

LISTE DE CANTITATI
ale obiectului strada Postavarul
4.51 RON

Lista de cantiti nr. 1 - Amenajarea terenului


Pret
Denumire articol
UM
Cantitate
unitar
(RON)
Curatare teren (lastaris, arbusti)
mp
245.00
1.80
Decapare pamant vegetal pe 30 cm
mc
73.50
8.12
Sapatura
mc
126.36
12.18
Excavare balast din fundatie drum existent
mc
404.34
15.79

Lista de cantiti nr. 2 - Lucrari sistem rutier


Nr.
Pret
art.
Denumire articol
UM
Cantitate
unitar
(RON)
reparatii+nou
Geotextil
mp
1,054.80 4.51
Strat de nisip
mc
52.74
112.75
reparatii+nou
Strat inferior de fundatie din balast
mc
202.17
103.73
reparatii+nou
Strat superior de fundatie din piatra sparta
mc
193.38
126.28
reparatii+nou
to
131.24
469.04
Strat de legatura din BAD25
reparatii+nou
mp
922.95
8.34
Amorsare cu emulsie 0,9kg/mp
reabilitare Amorsare cu emulsie 0,6kg/mp
mp
922.95
6.54
reabilitare Strat de uzura din BA16 in grosime de 4cm
mp
922.95
40.59
Pichetare
ans
1.00
1,651.79

Pret
unitar
(Euro)
0.40
1.80
2.70
3.50

Pret
unitar
(Euro)
1.00
25.00
23.00
28.00
104.00
1.85
1.45
9.00
366.25

Valoare

Valoare

(RON)
132.59
1,025.76
1,538.64
6,382.51

(Euro)
29.40
227.44
341.16
1,415.19

9,079.50

2,013.19

Valoare
(RON)
4,757.15
5,946.44
20,971.09
24,420.03
61,558.45
7,700.63
6,035.63
37,462.54
1,651.79
170,503.74

Valoare
(Euro)
1,054.80
1,318.50
4,649.91
5,414.64
13,649.32
1,707.46
1,338.28
8,306.55
366.25
37,805.71

VARIANTA 1

Lista de cantiti nr. 3 - Lucrari trotuare


Pret
Denumire articol
UM
Cantitate
unitar
(RON)
reparatii+nou
Borduri noi tip BDZN 20x25
m
616.00
30.22
TOTAL
Nr.
art.

Anexa 3

Pret
unitar
(Euro)
6.70

Valoare

Valoare

(RON)
18,613.67
18,613.67

(Euro)
4,127.20
4,127.20

Lista de cantiti nr. 4 - Lucrari scurgerea apelor


Pret
Pret
Valoare
Denumire articol
UM
Cantitate
unitar
unitar
(RON)
(Euro)
(RON)
reparatii+nou
Tuburi din PVC Dn 200x4,9 mm
m
31.50
315.70
70.00
9,944.55
Gura de scurgere cu sifon si depozit
buc
9.00
reparatii+nou
4,510.00
1,000.00 40,590.00
TOTAL
50,534.55
Nr.
art.

Nr.
art.
TOTAL

Lista de cantiti nr. 5 - Lucrari drumuri laterale


Pret
Denumire articol
UM
Cantitate
unitar
(RON)

Pret
unitar
(Euro)

Valoare
(RON)
0.00

Valoare
(Euro)
2,205.00
9,000.00
11,205.00

Valoare
(Euro)
0.00

VARIANTA 1

Lista de cantiti nr. 6 - Lucrari edilitare


Pret
Denumire articol
UM
Cantitate
unitar
(RON)
reparatii+nou
Ridicare la cota capace camine apa/canalizare
buc 35.00
248.05
reparatii+nou
Ridicare la cota capace camine romtelecom
buc 1.00
248.05
Ridicare la cota guri de aerisire de gaze naturale
buc 1.00
reparatii+nou
126.28
TOTAL
Nr.
art.

Nr.
art.

Lista de cantiti nr. 7 - Semnalizari si marcaje


Pret
Denumire articol
UM
Cantitate
unitar
(RON)
Semnalizare si marcaje provizorii pe timpul executiei ans
1.00
1,982.15
Semnalizare verticala
buc
6.00
676.50
mp
3.00
139.81
Marcaje transversale
Treceri de pietoni
mp
7.20
139.81

TOTAL

PROIECTANT,
SC ROMASCO CONCEPT

Anexa 3

Pret
unitar
(Euro)
55.00
55.00
28.00

Pret
unitar
(Euro)
439.50
150.00
31.00
31.00

Valoare

Valoare

(RON)
8,681.75
248.05
126.28
9,056.08

(Euro)
1,925.00
55.00
28.00
2,008.00

Valoare

Valoare

(RON)
1,982.15
4,059.00
419.43
1,006.63
7,467.21

(Euro)
439.50
900.00
93.00
223.20
1,655.70

SC Romasco Concept SRL

VARIANTA 2

Anexa 2

DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei: Modernizare strada Postavarul
In mii lei/EURO la cursul:
4.51
din data de: 14.03.2014

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de


cheltuieli

VALOARE (fara TVA)


MII LEI

MII
EURO
4

1
2
3
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
0.00
0.00
1.2 Amenajarea terenului
9.08
2.01
1.3 Amenajari pentru protectia mediului
0.91
0.20
TOTAL Cap.I:
9.99
2.21
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
50.53
11.21
TOTAL Cap.II:
50.53
11.21
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren, geo-topo-hidro
0.00
0.00
3.2 Taxa pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii
0.60
0.13
3.3 Proiectare si engineering
28.23
6.26
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
5.00
1.11
3.5 Consultanta
4.36
0.97
3.6 Asitenta tehnica
8.81
1.95
TOTAL Cap.III:
47.00
10.42
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii, instalatii
230.28
51.06
4.2 Montaj utilaje tehnologice
0.00
0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
0.00
0.00
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
0.00
0.00
4.5 Dotari
0.00
0.00
4.6 Active necorporale
0.00
0.00
TOTAL Cap.IV:
230.28
51.06
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.1.1 lucrari de constructii
5.82
1.29
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului
1.45
0.32
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
5.2.1 Comisioane, taxe, cote legale
5.2.1.2 Taxa Inspectiei de Stat pentru controlul calitatii
2.15
0.48
5.2.1.3 Comisionul banci finantatoare (0.5% cap3+4)
0.00
0.00
5.2.1.4 Cota pentru Casa Sociala a Constructiilor
1.35
0.30
5.2.2 Costul creditului
0.00
0.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
23.15
5.13
TOTAL Cap.V:
33.92
7.52
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
0.00
0.00
6.2 Probe tehnologice si teste
0.00
0.00
TOTAL Cap.VI:
0.00
0.00
TOTAL GENERAL:
371.720
82.421
din care C+M:
296.617
65.769
PROIECTANT,
SC ROMASCO CONCEPT

TVA

VALOARE (cu TVA)

MII LEI

MII LEI

MII
EURO
7

0.00
2.18
0.22
2.40

0.00
11.26
1.13
12.38

0.00
2.50
0.25
2.75

12.13
12.13

62.66
62.66

13.89
13.89

0.00
0.14
6.77
1.20
1.05
2.11
11.28

0.00
0.74
35.00
6.20
5.41
10.93
58.28

0.00
0.16
7.76
1.37
1.20
2.42
12.92

55.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.27

285.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
285.55

63.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63.31

1.40
0.35

7.21
1.80

1.60
0.40

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.74

2.67
0.00
1.67
0.00
28.71
42.06

0.59
0.00
0.37
0.00
6.37
9.33

0.00
0.00
0.00
82.82
71.19

0.00
0.00
0.00
460.93
367.80

0.00
0.00
0.00
102.20
81.55

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SC Romasco Concept SRL

VARIANTA 2

Anexa 2

DEVIZUL
obiectului strada Postavarul
In mii lei/mii euro la cursul
4.51
din data de 14.03.2014
Nr.cap/
subcap.d
eviz
obiect
1
I.

Cheltuieli pe categoria de
lucrari
2
Lucrari de constructii si
Amenajarea terenului
Sistem rutier
Trotuare
Scurgerea apelor pluviale
Drumuri laterale
Edilitare
Semnalizari si marcaje

Valoare (exclusiv TVA)


MII LEI
3

MII
EURO
4

1
2
3
4
5
6
7
TOTAL I.
II.
MONTAJ
Montaj utilaje i echipamente
1
tehnologice

9.08
195.14
18.61
50.53
0.00
9.06
7.47

2.01
43.27
4.13
11.21
0.00
2.01
1.66

289.89

64.28

0.00

TOTAL II.
III.
1
2
3
TOTAL III.

0.00
PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice 0.00
Utilaje i echipamente de transport 0.00
Dotri (mobilier si echipamente)
0.00
0.00

TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III

PROIECTANT,
SC ROMASCO CONCEPT

289.89

TVA
MII LEI
5

MII LEI
6

MII EURO
7

11.26
241.98
23.08
62.66
0.00
11.23
9.26

2.50
53.65
5.12
13.89
0.00
2.49
2.05

359.47

79.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

359.47

79.70

64.28

2.18
46.83
4.47
12.13
0.00
2.17
1.79
69.57

Valoare (inclusiv TVA)

69.57

VARIANTA 2

Curs euro la data de 14.03.2014

Nr.
art.
nou
nou
nou

Anexa 4

LISTE DE CANTITATI
ale obiectului strada Postavarul
4.51 RON

Lista de cantiti nr. 1 - Amenajarea terenului


Pret
Denumire articol
UM
Cantitate
unitar
(RON)
Curatare teren (lastaris, arbusti)
mp
245.00
1.80
Decapare pamant vegetal pe 30 cm
mc
73.50
8.12
Sapatura
mc
126.36
12.18
Excavare balast din fundatie drum existent
mc
404.34
15.79

Lista de cantiti nr. 2 - Lucrari sistem rutier


Nr.
Pret
art.
Denumire articol
UM
Cantitate
unitar
(RON)
reparatii+nou
Geotextil
mp
1,054.80 4.51
Strat de nisip
mc
52.74
112.75
reparatii+nou
Strat inferior de fundatie din balast
mc
202.17
103.73
reparatii+nou
Strat superior de fundatie din balast stabilizat
mc
145.04
338.25
reparatii+nou
to
131.24
469.04
Strat de legatura din BAD25
reparatii+nou
mp
922.95
8.34
Amorsare cu emulsie 0,9kg/mp
reabilitare Amorsare cu emulsie 0,6kg/mp
mp
922.95
6.54
reabilitare Strat de uzura din BA16 in grosime de 4cm
mp
922.95
40.59
Pichetare
ans
1.00
1,651.79

Pret
unitar
(Euro)
0.40
1.80
2.70
3.50

Pret
unitar
(Euro)
1.00
25.00
23.00
75.00
104.00
1.85
1.45
9.00
366.25

Valoare

Valoare

(RON)
132.59
1,025.76
1,538.64
6,382.51

(Euro)
29.40
227.44
341.16
1,415.19

9,079.50

2,013.19

Valoare
(RON)
4,757.15
5,946.44
20,971.09
49,058.09
61,558.45
7,700.63
6,035.63
37,462.54
1,651.79
195,141.81

Valoare
(Euro)
1,054.80
1,318.50
4,649.91
10,877.63
13,649.32
1,707.46
1,338.28
8,306.55
366.25
43,268.69

VARIANTA 2

Lista de cantiti nr. 3 - Lucrari trotuare


Pret
Denumire articol
UM
Cantitate
unitar
(RON)
reparatii+nou
Borduri noi tip BDZN 20x25
m
616.00
30.22
TOTAL
Nr.
art.

Anexa 4

Pret
unitar
(Euro)
6.70

Valoare

Valoare

(RON)
18,613.67
18,613.67

(Euro)
4,127.20
4,127.20

Lista de cantiti nr. 4 - Lucrari scurgerea apelor


Pret
Pret
Valoare
Denumire articol
UM
Cantitate
unitar
unitar
(RON)
(Euro)
(RON)
reparatii+nou
Tuburi din PVC Dn 200x4,9 mm
m
31.50
315.70
70.00
9,944.55
Gura de scurgere cu sifon si depozit
buc
9.00
reparatii+nou
4,510.00
1,000.00 40,590.00
TOTAL
50,534.55
Nr.
art.

Nr.
art.
TOTAL

Lista de cantiti nr. 5 - Lucrari drumuri laterale


Pret
Denumire articol
UM
Cantitate
unitar
(RON)

Pret
unitar
(Euro)

Valoare
(Euro)
2,205.00
9,000.00
11,205.00

Valoare

Valoare

(RON)
0.00

(Euro)
0.00

VARIANTA 2

Lista de cantiti nr. 6 - Lucrari edilitare


Nr.
Pret
art.
Denumire articol
UM
Cantitate
unitar
(RON)
reparatii+nou
Ridicare la cota capace camine apa/canalizare
buc 35.00
248.05
reparatii+nou
Ridicare la cota capace camine romtelecom
buc 1.00
248.05
Ridicare la cota guri de aerisire de gaze naturale
buc 1.00
reparatii+nou
126.28
TOTAL

Nr.
art.

Lista de cantiti nr. 7 - Semnalizari si marcaje


Pret
Denumire articol
UM
Cantitate
unitar
(RON)
Semnalizare si marcaje provizorii pe timpul executiei ans
1.00
1,982.15
Semnalizare verticala
buc
6.00
676.50
mp
3.00
139.81
Marcaje transversale
Treceri de pietoni
mp
7.20
139.81

TOTAL

PROIECTANT,
SC ROMASCO CONCEPT

Anexa 4

Pret
unitar
(Euro)
55.00
55.00
28.00

Pret
unitar
(Euro)
439.50
150.00
31.00
31.00

Valoare

Valoare

(RON)
8,681.75
248.05
126.28
9,056.08

(Euro)
1,925.00
55.00
28.00
2,008.00

Valoare

Valoare

(RON)
1,982.15
4,059.00
419.43
1,006.63
7,467.21

(Euro)
439.50
900.00
93.00
223.20
1,655.70

STUDIU GEOTEHNIC
Loc. Craiova, jud.Dolj

S.C. DELTA VISION S.R.L.

Proiect G241-87/2014

MODERNIZARE STR. POSTVARUL


MUNICIPIUL CRAIOVA
FAZA DE PROIECTARE E.T.+D.A.L.I.
Loc. Craiova, jud. Dolj

REFERAT GEOTEHNIC

1. INTRODUCERE
Lucrarea de fa s-a ntocmit la solicitarea proiectantului general SC ROMASCO
CONCEPT SRL, n vederea stabilirii condiiilor geotehnice necesare elaborrii
expertizei tehnice (E.T.) i a documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii
(D.A.L.I.) pentru 91 de strzi (Anexa 1) de pe raza Municipiului Craiova si a
localitilor arondate administrativ acestuia, conform cerinei Municipiului Craiova, n
calitate de beneficiar.
Drumurile / strzile supuse prezentului studiu sunt situate, n general, ntr-o zon
de lunc. Ele deservesc att locuitorilor din cartierele aflate pe raza Municipiului
Craiova ct i celor din localitile arondate administrativ municipiului (imnicu de Jos,
Crcea, Fci).
n condiiile n care circulaia pietonal i auto pe strzile ce fac obiectul
prezentului studiu se desfoar defectuos, este absolut necesar ca lociutorii urbei s
beneficieze de un trafic desfurat n condiii de siguran i confort i totodat accesul
ctre proprieti s poat fi asigurat la standarde urbane, iar lucrrile conexe (de
scurgere i drenaj a apelor pluviale podee i anuri existente la marginea amprizei
strzii ce necesit a fi reabilitate i modernizate) s nu afecteze accesul la respectivele
proprieti.
Pentru o centralizare mai uoar a informaiilor obinute din lucrrile de cercetare,
strzile au fost numerotate de la 1 la 91 (Anexa 1) n ordinea temei primit de la
proiectantul general (SC ROMASCO CONCEPT SRL), aceste numere sunt ntlnite si
n codurile lucrrilor de teren.
- martie 2014 -

STUDIU GEOTEHNIC
Loc. Craiova, jud.Dolj

S.C. DELTA VISION S.R.L.

2. DATE GENERALE
2.A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI
Oraul de reedin al judeului Municipiul Craiova se afl localizat n partea
central-estic a judeului Dolj, la aproximativ 20 km - vest de limita administrativ cu
judeul Olt. Zona urban a oraului este traversat de traseele drumurilor naionale
principale - DN 6 (Caracal Craiova Drobeta Turnu Severin), DN 56 (Craiova
Calafat), DN 65 (Piteti Craiova), a drumurilor naionale secundare - DN 55 (Craiova
Bechet) i DN 65C (Craiova Horezu), a Drumurilor Judeene 552, 605 i 606
(desprinse din DN 6 n zona vestic a oraului), a Drumului Comunal 4 (desprins din
DN 65C la periferia nord-estic spre localitatea Mlecneti), precum i a numeroaselor
strzi drumuri locale / vicinale, printre care i cele ce fac obiectul modernizrii.
2.A.1. Dpdv morfologic (conform Enciclopediei Gerografice a Romniei,
Editura Tehnic, 1982, Judeul Dolj) sectoroarele de drum din zonele / cartierele
periferice ale oraului se nscriu pe lunca i terasele extinse ale Rului Jiu (zona de
cmpie piemontan) i aparin subunitii morfologice Cmpia Romanai din cadrul
marii unitii Cmpia Romn, la limita nordic cu unitile mai nalte Dealurile
Geamrtluiului din cadrul piemontului Getic.
Altitudinea terenului n zona urban este cuprins ntre 98 m i 105 m.
Cmpia Romanai, situat la est de Rul Jiu i compus din terasele extinse ale
acestuia, este aproape complet lipsit de un sistem de drenaj hidrografic. Terasele sunt
acoperite de iruri ntinse de dune, ntre care se formeaz vi secundare, alungite pe
direcia NV SE, urmnd micile depresiuni situate ntre dune.
Procesele geomorfologice actuale i degradarea terenurilor n zona cmpiilor
piemontane (pe care se nscrie zona studiat) sunt caracterizate n principal de eroziune
n suprafa asociat cu iroirea i ravenarea; Dei procesele de eroziune sunt relativ
reduse la nivel areal, modelarea actual a reliefului are un potenial semnificativ pe
lunca i terasele cursurilor superioare ale rurilor si praielor, degradarea terenurilor
fiind impus de frecvena densitatea reelei de vi din cuprinsul cmpiei piemontane.
Local, n zonele de frunte de teras procesele de modelare, mai sus menionate sunt
asociate i cu sufozii i / sau prbuiri locale.
n lungul luncii i albiei minore a Jiului i afluenilor acestuia (dintre care
menionm ca cel mai important rul Amaradia aflat la circa 4 km nord de Craiova),
predomin procesele de colmatare i eroziune lateral de mal, puse n eviden de
apariia bancurilor aluviale, a despletirilor i deselor schimbri de curs n urma
viiturilor.
2.A.2. Dpdv geologic substratul terenului n zona Municipiului Craiova i
zonele adiacente acestuia se desfoar exclusiv pe formaiuni recente de vrst
cuaternar (Holocen i Pleistocen mediu superior), alctuite din depozite aluvionare
(pietriuri i nisipuri), eoliene (nisipuri prfose / argiloase) i loessoide (prafuri
- martie 2014 -

STUDIU GEOTEHNIC
Loc. Craiova, jud.Dolj

S.C. DELTA VISION S.R.L.

argiloase / nisipoase) ale luncii i teraselor inferioare ale Jiului i, respectiv pe zonele
de interfluviu formaiuni aparinnd Pleistocenului inferior, reprezentate prin depozite
fluvio-lacustre (argile, argile prfose / nisipoase). Depozitele loessoide (ce ocup
suprafee restrnse n arealul din care face parte Municipiul Craiova) sunt reprezentate
n general prin loessuri remaniate (transformate n pmnturi loessoide), constituite
din prafuri argiloase loessoide i prafuri nisipoase loessoide.
Repartizate pe etajele ce aparin cronologic Cuaternarului, formaiunile
sedimentare prezint urmtoarele caracteristici:
pleistocenul inferior prezint ca stratotip denumit Strate de Cndeti cu trecere
spre sud i sud-est la stratotipul denumit Strate de Freti i este este alctuit din trei
orizonturi (cu grosimi cumulate cuprinse ntre 20 100 m):
Orizontul inferior este constituit din pachete nisipuri fine pn la grosiere (bogat
fosilofere), cu lentile de pietriuri i bolovniuri; n acest orizont apar numeroase
intercalaii lenticulare de argile, sau chiar pachete de strate argiloase sau marne, cu
grosimi variabile: n zonele adiacente Craiovei sunt prezente strate centimetrice
decimetrice de crbuni (lignit);
Orizontul mediu este constituit din argile, nisipuri fine i nisipuri argiloase;
Orizontul superior este reprezentat prin pietriuri i bolovniuri, cu matrice nisip
grosier.
pleistocenul mediu este este constituit din:
Depozite loessoide prfoase argiloase i nisipos prfoase, glbui sau rocate, cu
grosimi ce variaz ntre 5 m i 10 - 20 m, cu trecere la depozite argilos nisipoase,
roiatice (cunoscute sub denumirea de argila roie), cu grosimi ce variaz ntre 3 m i
15 m; Aceste depozite sunt de origine deluvial proluvial, n care sunt prezente
frecvent elemente de pietriuri mrunte, fiind ntlnite pe cmpurile nalte dintre Jiu i
Olt;
Depozite ale teraselor vechi ale Jiului, cu origine exclusiv aluvionar i constituite
din pietriuri, bolovniuri, nisipuri, cu grosimi variind ntre 5 15 m.
pleistocenul superior este este constituit din:
Depozite loessoide prfoase nisipoase, nisipos argiloase i nisipos prfoase,
glbui cenuii, macroporice ale teraselor vechi ale Jiului, cu grosimi variind ntre 3 10 m;
Depozitele aluvionare ale teraselor nalte ale Jiului, alctuite din pietriuri,
bolovniuri i nisipuri, cu grosimi variind ntre 3 10 m;
Depozitele loessoide ale teraselor nalte ale Jiului, alctuite din prafuri nisipoase i
nisipuri argiloase, cenuiu - glbui, cu grosimi variind ntre 5 10 m;
Depozitele aluvionare ale teraselor superioare prezente pe zonele de interfluvii,
reprezentate prin pietriuri, bolovniuri i nisipuri, cu grosimi variind ntre 3 8 m;
Depozitele loessoide ale teraselor superioare, alctuite din nisipuri argiloase
loessoide, de origine deluvial proluvial, cenuiu - glbui, cu grosimi de 3 8 m;
Depozitele teraselor inferioare, n constituia crora intr pietriuri, bolovniuri i
nisipuri, cu grosimi de 5 7 m;
- martie 2014 -

STUDIU GEOTEHNIC
Loc. Craiova, jud.Dolj

S.C. DELTA VISION S.R.L.

holocenul inferior este reprezentat de formaiuni de origine aluvial i constituit


din:
Depozitele aluvionare ale teraselor joase alctuite din pietriuri, bolovniuri i
nisipuri, cu grosimi de 3 8 m;
Depozitele loessoide ale teraselor inferioare, alctuite din pietriuri, bolovniuri i
nisipuri, cu grosimi de 3 10 m;
holocenul superior este reprezentat de formaiuni aparinnd luncilor, subordonat
de depozite de mlatin, depozite loessoide ale teraselor joase, iar pe areale restrnse,
prin depozite de dune.
Depozitele aluvionare luncilor sunt alctuite din pietriuri, bolovniuri i nisipuri,
cu grosimi variind ntre 10 15 m;
Depozitele de mlatin, prezente pe anumite sectoare ale albiilor majore, sunt
constituite din nisipuri mloase i argile nisipoase mloase, cenuii negricioase, cu
grosimi ce pot depi pe alocuri 10 m;
2.A.3. Dpdv hidrologic zona studiat este situat n lungul luncii i teraselor
Jiului i afluentului su secundar - dreapta rul Amaradia (avnd punctul de
confluen cu Jiul la circa 4 km nord-vest de Craiova zona localitii Rovine), ntreaga
reea hidrografic (constituit din praie cu caracter permanent sau sezonier) fiind
tributar marelui bazin colector Jiului.
Rul Jiu, afluent principal al Fluviului Dunrea, este unul dintre sistemele
fluviatile mari ale rii i reprezint axul hidrografic al judeului Dolj, traversndu-l pe
direcia nord-sud; Prezint o suprafa de bazin S de 10.070 km2 i o lungime L de
331 km, drennd mpreun cu afluenii si (principali sau secundari) ntregul areal al
judeului Dolj pe o lungime de circa 140 kilometri.
Zona estic a oraului este traversat pe direcia predominant nord-vest sud-est
de un canal colector regularizat ce preia apele din lacurile naturale i artificiale din
nord (cartierul Craiovia Nou) i se racordeaz la Jiu n sudul Craiovei zona Balta
Verde Mnstirea Jitianu (la aproxinativ 3 km sud de ora).
2.A.4. Dpdv climatic Municipiul Craiova se ncadreaz n sectorul cu clim
continental (aparinnd districtului climatic central al Cmpiei Romne) caracterizat
prin ierni moderate din punct de vedere al regimului termic, cu viscole rare i frecvente
intervale de nclzire, datorate adveciilor de aer cald dinspre Marea Mediteran,
respectiv veri calde, cu precipitaii nu prea bogate, ce cad mai ales sub form de averse.
Temperatura medie anual a aerului se situeaz n intervalul 10 11 oC;
- temperatura medie a lunii ianuarie: -2 -3 oC;
- temperatura medie a lunii iulie: 22 23 oC.
Precipitaiile medii multianuale sunt cuprinse ntre 500 550 mm / an;
- cantitatea medie de precipitaii din luna ianuarie: 30 40 mm;
- cantitatea medie de precipitaii din luna iulie: 50 60 mm.

- martie 2014 -

STUDIU GEOTEHNIC
Loc. Craiova, jud.Dolj

S.C. DELTA VISION S.R.L.

Conform STAS 6054 - 77 adncimea maxim de nghe n terenul natural Z


este de 80 cm.
Conform STAS 1709 / 1 - 90 traseul n sudiu al drumurilor / strzilor
respective aparine tipului climatic I (moderat uscat) cu indicele de umiditate
Thornthwaite Im = - 20 0.
Media aritmetic a valoarilor indicelui de nghe din cele mai aspre trei ierni
dintr-o perioad de 30 ani la drumurile cu sisteme rutiere nerigide (conform STAS 1709
/ 1 - 90), pentru clasele de trafic mediu, uor i foarte uor este: I5med30 = 372 (o C zile) ;
Corespunztor acestui indice, adncimea de nghe n sistemul rutier, corespunztoare
tipului climatic I i condiiilor hidrologice considerate defavorabile la momentul
actual (conform STAS 1709 / 2 - 90) este de:
- 95 cm pentru tipul de pmnt P2 (pietri cu nisip);
- 81 cm pentru tipul de pmnt P3 (nisip, nisip prfos);
- 79 cm pentru tipul de pmnt P3 (nisip argilos);
- 75 cm pentru tipul de pmnt P4 (praf, praf nisipos-argilos);
- 68 cm pentru tipul de pmnt P5 (argil prfoas, argil nisipoas,
argil-prfoas-nisipoas);
- 65 cm pentru tipul de pmnt P5 (argil);
- 57 cm pentru tipul de pmnt P5 (argil gras);
Conform SR 174 / 1- octombrie 2008, privind mbrcminile bituminoase
cilindrate, executate la cald, zona studiat aparine zonei climatice I (zona cald).
Conform PD 177 - 2001 valorile de calcul ale modulului de elasticitate
dinamic al pmntului de fundare Ep (pentru sisteme rutiere nerigide, tip climatic I
i condiii hidrologice defavorabile prezint urmtoarele valori:
- tip pmnt P1 Ep = 100 (MPa);
- tip pmnt P2 Ep = 90 (MPa);
- tip pmnt P3 Ep = 65 (MPa);
- tip pmnt P4 Ep = 70 (MPa);
- tip pmnt P5 Ep = 70 (MPa);
2.A.5. Conform normativului NP 126 2010 referitor la fundarea construciilor
pe pmnturi cu umflri i contracii mari (PUCM) este semnalat prezena acestora n
regiunea din care face parte Municipiul Craiova, acolo unde sunt ntlnite formaiuni
argiloase (argile - argile grase); Pmnturile argiloase prezente n aceast zon au un
potenial de contracie umflare mare.
2.A.6. Dpdv seismic
Conform STAS 11100 / 1 - 93, referitor la macrozonarea seismic pe teritoriul
Romniei, gradul de intensitate seismic n zona Municipiupui Crauova este 82 (grade
MSK) cu o perioad de revenire la 100 ani (2);
- martie 2014 -

STUDIU GEOTEHNIC
Loc. Craiova, jud.Dolj

S.C. DELTA VISION S.R.L.

Conform normativului P 100 - 2013, referitor la proiectarea seismic a


construciilor zonarea valorii de vrf a acceleraiei terenului pentru proiectare ag,
avnd intervalul mediu de recuren (al magnitudinii) IMR = 225 ani (i 20 %
probabilitate de depire n 50 de ani) este de 0,20g iar perioada de col Tc are valoare
de 1,0 secunde pe ntreg arealul aflat n studiu.
- Zona seismic de calcul pentru proiectare este D.
2.A.7. Conform GT 006 - 97 Ghid pentru identificarea i monitorizarea
alunecrilor de teren, arealul din care face parte i zona drumurilor / strzilor supuse
modernizrii se caracterizeaz prin:
potenial de producere a alunecrilor: redus;
posibilitate de alunecare: redus;
coeficientul K < 0,10.
2.B. LUCRARI EFECTUATE
2.B.1. Introducere
Cercetarea geotehnic a terenului s-a executat n conformitate cu "Normativ
privind exigenele i metodele cercetrii geotehnice a terenului de fundare", indicativ NP
074/2007, Cercetri geotehnice prin foraje executate n pmnturiSTAS 1242/4-85.
Identificarea i clasificarea pmnturilor s-a fcut conform STAS 1243-88 pe baza
determinrilor de laborator efectuate pe probe prelevate din foraje. Calculul preliminar al
terenului de fundare s-a efectuat conform STAS 3300/2-85 respectiv NP 112-2004.
nceperea investigaiilor de teren a fost precedat de documentarea privind arealul
n care urmau s se desfoare prospeciunile geotehnice.
S-au obinut date referitoare la:
- morfologia zonei studiate;
- geologia regiunii;
- particularitile geotehnice ale pmntului din cuprinsul regiunii (eventuala prezen
pmnturilor cu umflri i contracii mari PUCM);
- climatul regiunii;
- hidrologia regiunii;
- fenomenele de instabilitate prezente n zon;
- seismicitatea regiunii.
Studierea unor documentaii preexistente a permis familiarizarea cu parametrii
geotehnici ai formaiunilor din zon, iar recunoaterile preliminare au furnizat date
folosite n timpul execuiei investigaiilor geotehnice pe teren (pentru definitivarea
proiectului), precum i la ntocmirea prezentului referat geotehnic.
Investigaiile geotehnice (inclusiv observaiile de teren) au fost realizate ncepand
cu a doua sptman a lunii martie (anul 2014), imediat dupa un sezon de precipitaii
intense.
- martie 2014 -

STUDIU GEOTEHNIC
Loc. Craiova, jud.Dolj

S.C. DELTA VISION S.R.L.

2.B.2. Volumul lucrrilor


Pentru fazele de proiectare E.T. + D.A.L.I. au fost efectuate (pe traseele
drumurilor / strziilor - n zona lucrrilor de terasamenta proiectate) un numr de 145
investigaii / sondaje geotehnice (denumite/notate n documentaie Fa_b, unde a
reprezint numrul sondajului pe strad iar b reprezint codul strzii conf. Anexa1).
Forajele geotehnice au fost efectuate n conformitate cu prevederile STAS 1242 /
4 - 85 Teren de fundare. Cercetri geotehnice prin foraje executate n pmnturi, cu
adncimea de investigare cuprinse ntre 1.50m 2.00m fiecare, astfel nct acestea s
pun n eviden att structura sistemului rutier ct i litologia terenului natural.
Amplasamentul sondajelor geotehnice este ilustrat pe planurile de situaie cu
localizarea sondajelor geotehnice anexate (planele 1.1 1.91), realizate dupa planul
primit de la beneficiar.
Din forajele geotehnice s-au prelevat probe de pmnt (litologice), n vederea
analizrii acestora ntr-un laboratorul geotehnic atestat;
Pe baza informaiilor vizuale obinute din fordaje, corelate cu determinrile de
laborator au fost realizate fiele sintetice ale sondajelor, scara 1:100 (prezentate n
planele 2.1 2.91).
2.B.2. Metode i utilaje folosite
n vederea stabilirii naturii terenului, forajele geotehnice au fost executate cu o
instalaie manuala tip Pionier, n sistem uscat, cu 6.
Pentru investigarea/decopertarea sistemului rutier (liuri) au fost folosite
echipamente electrice (picamer) alimentate de la un generator de curent portabil.
Materialul / pmntul rezultat n urma spturii n foraje a fost iniial inspectat i
cercetat vizual, iar pe msura avansrii n adncime, a putut fi observat stratificaia
interceptat i implicit prin msuttori n gaura de foraj s-au putut identifica limitele de
strat i grosimile acestora. Dup descriearea vizual a materialului, din acesta s-au
prelevat probe n vederea determinrilor de laborator.
Localizarea sondajelor n teren a fost condiionat att de normativele de
proiectare, factori geo-morfologici ct i de starea de deteriorare a carosabilului, n
acest sens, au fost alese locaii cu gropi, crpturi etc. astfel nct investigaiile invazive
asupra structurii rutiere s afecteze ct mai puin calea de rulare.
n zona de execuie a sondajelor, dup realizarea i cartarea acestora, au fost
efectuate lucrri de reabilitare a carosabilului, astfel nct traficul rutier/pietonal s nu
fie afectat de lucrrile de cercetare.
Documentaia de fa face parte integrant din proiectul Modernizare /
reabilitare strzi n Municipiul Craiova, jud. Dolj, verificat d.p.d.v. al calitii la cerina
Af (conf. Ord. MLPAT 77/N/96), cu referatul nr. VII/17 din 06.04.2014.

- martie 2014 -

STUDIU GEOTEHNIC
Loc. Craiova, jud.Dolj

S.C. DELTA VISION S.R.L.

3. STR. POSTVARUL, SINTEZA OBSERVATIILOR DE TEREN,


CARACTERISTICI GEOTEHNICE
3.a. Descriere amplasament
Amplasat n cartierul Gherceti i cu o lungime de cca. 290m, delimitat de str.
Rodna (la Vest) i str. Viilor (la Est), cu un aspect de aleee i o lime ce permite cu
greu circulaia rutier dect pe ambele sensuri, str. Postvarul prezint o structura rutier
realizat dintr-un amestec de balast nisipos bolovni/piatr spart i/sau resturi de
materiale de construcii cu liant argilos nisipos, compactat, aflat ntr-o stare
necorespunztoare, afectat de gropi i fgae.
Foto 87.1 Vedere general

Foto 87.2 Vedere general

Zonele pietonale nu sunt delimitate / Foto 87.3 Intrarea din str. Viilor
amenajate. n amplasament au fost
identificate cmine de vizitare ale reelelor
ngropate. (foto 87.1-87.3)
La nivelul amprizei ntregiului
sector de strad ce va fi supus
modernizrii/reabilitrii s-a observat o
stare de degradare avansat a structurii
rutiere, caracterizate prin defeciuni i
degradri de tipul vluririlor, burduirilor,
zonelor depresionare i tasrilor locale
favorabile acumulrii i staiionrii apelor meteorice, precum i lipsa lucrrilor de
scurgere, drenaj i evacuare a apelor pluviale.
3.b. Litologia terenului natural
Imediat sub structura rutier, sondajele executate n ampriza strzii, au interceptat
(pn la adncimea de -1,00m, vezi plana 2.87) umpluturi neorganizate, mediu
compactate, din nisipuri argiloase brun-cafenii i glbui, cu rare elemente de pietri i
resturi de crmizi, umpluturi cu o vechime mai mare de 10ani. Terenul natural, este
alctuit din nisip prfos spre nisip argilos, cafeniu-glbui, mediu ndesat, umed.
n urma corelrii tuturor informaiilor (de teren i laborator), obinute din forajele
geotehnice s-a constatat, n general, uniformitatea litologic (stratigrafic) a
- martie 2014 -

STUDIU GEOTEHNIC
Loc. Craiova, jud.Dolj

S.C. DELTA VISION S.R.L.

formaiunilor terenului natural, la scar regional (areal). La corelare au fost folosite i


informaiile din sondajele realizate n apropierea obiectivului.
Litologia interceptat si rezultatele de laborator sunt redate n plansa 2.87.
Amplasamentul sondajelor este redat n plansa 1.87.
3.c. Incadrarea geotehnica a obiectivlui
n conformitate cu prevederile Normativului privind principiile, exigenele i
metodele cercetrii geotehnice a terenului de fundare indicativ NP 074/2007,
amplasamentul se situeaz n categoria geotehnic cu urmatorul punctaj:

Condiii de teren terenuri medii 3 puncte;


Apa subteran fr epuismente 1 punct;
Clasif. construciei dup categ de importan normal 3 puncte;
Vecinti - risc moderat 3 puncte;
Zona seismic ag=0,20 1 punct.

Riscul geotehnic conform punctajului cumulat 11 puncte, conform tabelului A3,


este de tip ,,risc geotehnic moderat, iar categoria geotehnic
este ,,2 conform
tabelului A4.
3.d. Tabel sintetic cu Parametrii geotehnici de calcul pentru terenul natural
Descriere strat

Umplutura neomogena
din nisip argilos,
plastic consistent cu
rrare elemente de
pietricrmizi
Nisip fin prfos, slab
argilos, cafeniu galbui,
plastic consistent

Interval
adancime

(KN/m3)

0.40-1.00
(F1_87)

19,2

0.70-1.60
(F1_86)
0.80-1.70
(F2_37)

18,8

c
(Kpa)

Ic

Id

E
(Kpa)

Sr
(%)

k
(cm/s)

pconv
(KPa)

13

0,68

0,66

6600

0,83

10-3 - 10-5

130

16

0,66

0,47

4000

0,71

10-3 - 10-4

240

Unde:
(kN/m3)
()
c (kPa)
e
Ic/ID
E (kPa)
Sr (%)
k ( cm/s )
pconv (kPa)

Greutatea volumic n stare natural


Unghiul de frecare intern
Coeziunea
Indicele porilor
Indicele de consisten/grad de ndesare
Modulul de deformaie liniar
Coeficient de pat (Winkler)
Coeficientul Poisson - coeficientul de deformaie lateral
Presiunea conventionala de baza

3.e. Tabel sintetic cu date privind tipul i alctuirea pmntului de fundare,


valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al pmntului de fundare E p i
adncimea de nghe n sistemul rutier Z

- martie 2014 -

Balast nisipos compactat

0,40

Umplutura mediu
compactata, neomogena,
din nisip argilos

0,60

Nisip fin prafos


slab argilos,
plastic consistent

Gradul de
sensibilitate la
inghet

P3

65

79

Foarte Sensibile

Conditii
Hidrogeologice

Ep
(SRN)

nefavorabile

F1_87

Descrierea
litologic a
pmntului de
fundatie

Descriere Sistem Rutier

Tipul
Pamantului
de Fundatie

S.C. DELTA VISION S.R.L.

Grosime
Sistem Rutier

Nr.Sondaj

STUDIU GEOTEHNIC
Loc. Craiova, jud.Dolj

4. RECOMANDARI
4.1. Soluii de fundare, adncimi, presiuni
Pentru lucrrile de terasamente proiectate, detaliat pe fiecare strad, sunt
prezentate sub form de tabele, datele i recomandrile necesare proiectrii n condiii
optime a respectivelor lucrri, n cadrul subcapitolelor 3.d respectiv 3.e..
4.2. Msuri pentru asigurarea stabilitii terenului
Traseele strziilor din cadrul perimetrului cercetat se situeaz ntr-o zon cu
morfologie relativ plan, ce nu prezint fenomene morfologice rapide ce-ar putea afecta
realizarea lucrrilor i exploatarea obiectivelor proiectate.
Referitor la cele de mai sus, precizm c, n condiiile n care, la momentul
execuiei lucrrilor, vor fi prezente zone cu exces de umiditate (provenite din precipitaii
abundente i / sau desfurate pe perioade ndelungate) i totodat, n condiiile
inexistenei lucrrilor de scurgere i drenaj a apelor pluviale, la nivelul majoritii
strzilor, recomandm (dup caz), pentru contracararea efectelor negative ale acestora,
luarea n considerare a urmtoarele msuri de protejare:
prevederea unor lucrri suplimentare de drenare i evacuare (anuri), iar dac
este cazul:
raclarea terenului nmuiat i nlocuirea acestuia cu materiale granulare;
prevederea n baza terasamentelor a unor perne din materiale granulare (pietri
cu nisip), compactate corespunztor, protejate la partea inferioar i superioar de
geotextile;
sisteme de drenaj transversale i / sau longitudinale, pentru eliminarea
excesului de umiditate din ampriza drumului.
Datorit amprizei limitate (de proprietile particulare) pe numeroase intervale
din cuprinsul traseelor studiate, recomandm ca tip de lucrare de scurgere, evacuare i
drenaj a apelor pluviale a rigolelor carosabile (casetate), dup caz, acolo unde ampriza
strzii este limitat, att pe stnga ct i pe dreapta drumului care asigur, totodat i
accesul din strad spre respectivele proprieti.
- martie 2014 -

STUDIU GEOTEHNIC
Loc. Craiova, jud.Dolj

S.C. DELTA VISION S.R.L.

4.3. Terasamente
4.3.1. Stratul (platforma) suport al terasamentelor
Modernizarea strziilor (traseelor) studiate, impune, de la caz la caz, executarea
de umpluturi sau eventual debleeri. Avndu-se n vedere aceast situaie, considerm c
terenul de fundaie (patul drumului) este reprezentat prin:
4.3.1.1. umpluturile necesare terasamentelor n cazul rambleelor
4.3.1.2. terenul natural n cazul debleelor

4.3.1.1. Umpluturile viitoarelor terasamente


Sunt reprezentate de materialele rezultate n urma spturilor locale (pe
amplasmente adiacente lucrrilor proiectate) sau al debleerilor din zone adiacente, sau al
exploatrilor de balast existente n zon. Executarea umpluturilor se va face folosind, de
preferin, elementele mai grosiere n baz. Pe msura adaosului de materiale (n straturi
succesive), acestea vor fi compactate dinamic n aa fel nct la nivelul viitorului pat
al sistemului rutier s se asigure portana corespunztoare.
4.3.1.2. Terenul natural ca pat al drumului este reprezentat n principal
de formaiuni aluviale coezive (argile, prafuri) i formaiuni aluviale necoezive
(constituite din nisipuri mai rar cu pietriuri); Detalii se regsesc n cadrul
subcapitolelor 3.b. i n fiele sintetice ale sondajelor geotehnice (planele 2.1 2.91).
Conform STAS 1709 / 2 - 90, acestea sunt considerate de tipul P5 (n cazul
argilelor, argilelor prfoase, argilelor prfoase nisipoase, argilelor nisipoase) cu treceri
la P4 (n cazul prafurilor, prafurilor argiloase, prafurilor nisipoase, prafurilor
nisipoase argiloase) sau P3 (n cazul nisipurilor argiloase) i sunt foarte sensibile la
aciunea fenomenului de nghe dezghe, respectiv de tipul P3 (n cazul, nisipurilor
fine-mijlocii) care sunt sensibile, mai rar P2 (n cazul nisipurilor cu pietriuri i
bolovniuri), ce sunt insensibile la aciunea nghe dezgheului.
4.3.2. Posibiliti de folosire a materialelor din zon (rezultate din spturi i
excavaii) i calitatea lor ca material pentru terasamente
n cadrul perimetrului cercetat (conform celor menionate anterior) sunt prezente
pmnturi coezive argilos prfoase, pmnturi uor coezive (nisipuri cu liant
argilosprafos) i pmnturi necoezive (nisipuri cu pietriuri i bolovniuri);
Aceste tipuri de material, interceptate n forajele geotehnice (executate n ampriza
strzilor), pot fi recomandate ca materiale de umplutur corespunztor pentru viitoarele
terasamente, ncadrndu-se (conform STAS 2914 - 84) la tipul 4b i 4a n cazul
pmnturilor coezive, ce prezint o calitate mediocr ca material pentru terasamente,
la tipurile 1b, 2a, 2b, 3a, 3b n cazul pmnturilor necoezive i
semicoezive, avnd o calitate foarte bun, respecriv bun - (tipul 2b) ca material
pentru terasamente.
n cazul utilizrii pamnturilor de tip P5 sau P4 recomandm mbuntitea
acestora prin aport de material granular.
- martie 2014 -

STUDIU GEOTEHNIC
Loc. Craiova, jud.Dolj

S.C. DELTA VISION S.R.L.

4.3.3. Stabilitatea terasamentelor


n conformitate cu prescripiile STAS 2914 - 84, stabilitatea terasamentelor
proiectate va fi asigurat prin:
- realizarea unui grad de compactare corespunztor, conform STAS 2914 - 84, tabel
2;
- msuri de asanare / protejare / drenare, conform STAS 10796 / 1 - 77 i STAS
10796 / 2,3 - 79;
- realizarea unei capaciti portante corespunztoare i a stabilitii terenului de
fundare.
Parametrii geotehnici de portan i de compactare ai terenurilor ce vor constitui
patul drumului (n zona lucrrilor de consolidare proiectate) sunt prezentai n tabelele
din subcapitolele 3.d. i n fiele sintetice ale sondajelor geotehnice (planele 2.1
2.91). Acetia vor fi folosii de ctre proiectantul de specialitate (inginerul de
consolidri) n efectuarea calculelor de stabilitate (la starea limit de deformaii SLD i
starea limit de capacitate portant SLCP).
Asupra realizrii unei compactri corespunztoare, recomandm n cele ce
urmeaz (pentru tipurile de pmnturi folosite n practic) limitele de ncadrare
(caracteristice) ale parametrilor de compactare (pentru ncercarile Proctor normal i
Proctor modificat - conform STAS 1913 / 13 83 i literatura geotehnic de
specialitate):
Tip pmnt

Balast argilos
Nisip argilos
Nisip

Proctor normal
wopt
d max
3
(g /cm )
(%)
2.00
6.0 10.0
2.20
1.90
8.0 12.0
2.00
1.85
9.0 14.0
1.95

Proctor modificat
d max
wopt
3
(g / cm )
(%)
2.10
4.0 8.0
2.25
2.00
6.0 9.0
2.10
1.95
6.0 10.0
2.05

Suplimentar recomandm ca msur de stabilitate a taluzurilor protejarea


mpotriva eventualelor ravinri provocate de apele rezultate din precipitaii i n acelai
timp realizarea, conform STAS 1709 / 2 90, a unor condiii hidrologice ntrutotul
favorabile la nivelul amprizei drumului / strzii (complexului rutier).
n faza de execuie recomandm verificarea execuiei terasamentelor din punctul
de vedere al parametrilor geotehnici, n conformitate cu STAS 9850 - 89 Verificarea
compactrii terasamentelor i STAS 2914 - 84 Terasamente. Condiii tehnice
generale de calitate; Verificrile se vor face la nivelul patulul drumului, n corpul
rambleului, dar i n zona de influen a sarcinilor transmise de trafic, i se fac n
principal asupra:
- calitii compactrii, pe baza determinrii umiditii optime de compactare
wopt [%] i a greutatii volumice maxime a pmntului n stare uscat d max [g /
- martie 2014 -

STUDIU GEOTEHNIC
Loc. Craiova, jud.Dolj

S.C. DELTA VISION S.R.L.

cm3] prin realizarea unui grad de compactare D [%] corespunzator - (conform STAS
9850 89);
- granulometriei - (STAS 1913 / 5 85);
La nivelul zonei de influen a sarcinilor transmise de trafic se fac i verificri
asupra compresibilitii (conform STAS 2914 / 4 89 - Determinarea modulului de
deformaie liniar - prin ncercri pe teren cu placa.
4.3.4. Soluii de protejare a taluzurilor
Taluzurile rambleelor sunt suficient de mici (sub 1.00 m), motiv pentru care nu
este necesat a fi protejate. n eventualitatea proiectrii unor ramblee din material local
coeziv mai mari de 1.00 m recomandm nierbarea acestora.
4.3.5. Condiii hidrologice
Conform STAS 1709 / 2 - 90, terenul natural pe care se nscriu majoritatea
traseelor strzilor studiate, prezint la momentul actual condiii hidrologice
defavorabile, ntruct:
- scurgerea apelor de pe terenul nconjurtor este neasigurat;
- apele rezultate din precipitaii stagneaz temporar n unele zone depresionare,
lipsite de scurgere natural;
4.3.6. Adncimile de nghe
4.3.6.1. Adncimea de nghe n terenul natural
Conform STAS 6054 - 77, harta cu zonarea dup adncimea maxim de nghe
precizeaz c, pentru zona din care face parte perimetrul cercetat, adncimea de nghe
n terenul natural - z este de 80 cm.
4.3.6.2. Tipurile climatice i indicii de umiditate
Conform STAS 1709 / 1 90 , ce include harta cu repartiia dup indicele de
umiditate Im a tipurilor climatice - (figura 2), perimetrul cercetat se ncadreaz n
tipul climatic I (moderat uscat), caracterizat de un indice de umiditate (Thornthwaite)
Im = -20 0.
Conform SR 174 1 (octombrie 2008) Imbrcmini bituminoase cilindrate
executate la cald. Conditii tehnice de calitate , harta cu zonarea climatic (anexa A) ncadreaz tronsonul studiat la zona I - zona cald; Caracteristicile climatice
corespunztoare zonei calde sunt prezentate n cadrul anexei B a aceluiai standard.
4.3.6.3. Indicii de nghe n sistemul rutier
Valoarea indicelui de nghe n sistemul rutier (conform STAS 1709 / 1 - 90),
pentru sisteme rutiere nerigide, clasele de trafic mediu, uor i foarte uor este:
30
I 5med
= 372 ( o C zile) ;
4.3.7. Msuri pentru prevenirea i remedierea degradrilor provocate de nghe
dezghe
Se vor respecta cu strictee toate msurile prevzute de STAS 1709 / 2 90 Prevenirea i remedierea degradrilor din nghe dezghe, capitolul 4.
- martie 2014 -

STUDIU GEOTEHNIC
Loc. Craiova, jud.Dolj

S.C. DELTA VISION S.R.L.

Calculul de verificare a rezistenei la aciunea nghe dezgheului se efectueaz


(n funcie de cazurile precizate n cadrul tabelului 3) dup dimensionarea structurii
rutiere (conform STAS 1339 79). Msurile ce trebuiesc luate n considerare sunt
urmtoarele:
realizarea unor condiii hidrologice favorabile ale complexului rutier;
realizarea gradului de asigurare la ptrunderea ngheului k, innd cont de
valorile precizate n STAS 1709 / 2 90 - tabelul 4.
4.4. ncadrarea terenului pe tipuri litologice, conform normelor de deviz
comasate pentru lucrri de terasamente (TS 1982)
Conform normativului TS - 1982, n funcie de modul de comportare la spat,
terenul este ncadrat dup cum urmeaz:
Tabel 1

Nr.
Crt

Denumirea pmnturilor
i a altor roci dezagregate

Proprieti
coezive

Categoria de teren dup


modul de comportare
la spat
Manual
Mecanizat
(lopat,
(buldozer,
cazma,
autogreder
trnacop,
cu tractor)
rang)

Greutatea
medie "in
situ" (in
sptur)
[kg / m3]

Afnarea
dup
executarea
spturii
[%]

Tare

1800 - 2000

26 - 32

Praf argilos nisipos

Coeziune
mijlocie
Slab coeziv

Uor

1700 - 1850

14 - 28

Argila nisipoasa (Lut)

6
7

Praf nisipos

Slab coeziv

Mijlociu

11

Nisip mijlociu

Necoeziv

Uor

I
II

1500 - 1700
1600 1850

14 - 28
8 - 17

12

Nisip mare

Necoeziv

Uor

II

1600 - 1850

8 - 17

Slab coeziv
Slab coeziv

Mijlociu
Mijlociu

Slab coeziv

Mijlociu

II
I
II

1500 - 1700
1500 - 1700
1700 - 1900

8 - 17
8 - 17
14 - 28

Slab coeziv

Tare

II

1750 - 2000

14 - 28

Tare

II

1800 - 2000

24 - 30

Tare

1800 - 1900

24 - 30

Foarte tare

II

1800 - 2000

24 - 30

Necoeziv

Tare

II

1400 - 1500

5 - 10

Necoeziv

Foarte tare

III

1900 - 2200

8 - 17

Coeziune
mijlocie

Foarte tare

III

1900 - 2150

13
15
17
18

Nisip prafos
Nisip argilos
Nisip cu pietri (balast nisipos)
cu dimensiuni pn la 70 mm
Pietri de ru cu nisip (balast)
cu dimensiuni pn la 150 mm

21

Argila prafoasa (Lut)

22

Argil prfoas nisipoas

27

Argila, in general

33

40

42

Piatr spart (inclusiv cea care


cuprinde cantitati neansemnate
de bolovani
Bolovni, pn la 200 mm (cu
fraciunea mai mare de 20 mm
peste 50 %)
Pietri cu bolovni, colmatat
cu nisipuri argiloase / argile
nisipoase

Coeziune
mijlocie
Coeziune
mijlocie
Foarte
coeziva

- martie 2014 -

- 17

STUDIU GEOTEHNIC
Loc. Craiova, jud.Dolj

S.C. DELTA VISION S.R.L.

5. CONCLUZII
n cadrul referatului sunt prezentate pe larg toate datele i informaiile geotehnice
necesare proiectrii n bune condiii a lucrrilor de terasamente la nivelul amprizei
strziilor studiate. Vom prezenta n continuare, succint, cteva din aspectele mai
importante:
Din punct de vedere morfologic - zona Municipiului Craiova se desfoar pe
lunca i terasele extinse ale Rului Jiu (zona de cmpie piemontan) i aparin
subunitii morfologice Cmpia Romanai din cadrul marii unitii Cmpia
Romn.
Detalii privind morfologia terenului sunt prezentate n cadrul capitolului 2.A.1. i
ilustrate pe planul topografic al zonei prezentat n Anexa 2.
Din punct de vedere geologic - formaiunile sedimentare ce alctuiesc substratul
terenului aparin, n cea mai mare parte, perioadei cuaternare (Holocen i Pleistocen
mediu superior), alctuite din depozite aluvionare (pietriuri i nisipuri), eoliene
(nisipuri prfose / argiloase) i loessoide (prafuri argiloase / nisipoase) ale luncii i
teraselor inferioare ale Jiului i, respectiv pe zonele de interfluviu formaiuni
aparinnd Pleistocenului inferior, reprezentate prin depozite fluvio-lacustre (argile,
argile prfose / nisipoase).
Detalii privind geologia substratului terenului sau n vecintatea perimetrului
cercetat sunt prezentate n cadrul capitolului 2.A.2. i ilustrate pe harta geologic (sc. 1 :
200000) a zonei n care se desfoar traseul anexat studiului (Anexa 3).
Din punct de vedere hidrologic hidrografic - principalul curs de ap (colector)
al regiunii din care face parte perimetrul cercetat Rul Jiu.
Din punct de vedere climatic Municipiul Craiova se ncadreaz n sectorul cu
clim continental (aparinnd districtului climatic central al Cmpiei Romne) .
Caracteristicile climatice din zona traseului sunt prezentate detaliat n cadrul capitolului
2.A.4.
Din punct de vedere al seismicitii, conform SR 11100 / 1 - 93, perimetrul
cercetat din cadrul drumului forestier aparine macrozonei de intensitate seismic cu
gradul 82 (grade MSK), cu o perioad de revenire la 100 ani (1).
Amnunte privind datele seismice, necesare proiectrii, conform Codului de
proiectare seismic (P 100 2006) sunt prezentate n cadrul capitolului 2.A.6.
Pe baza celor detaliate n fiele sintetice, n cadrul subcapitolelor 3.d, sunt
prezentate sub form de tabel, valorile medii ale parametrilor geotehnici de calcul
necesari efecturii verificrilor prin calcul a analizei de stabilitate pentru proiectarea
lucrrilor de reabilitare/modernizare;
n cadrul subcapitolelor 3.e este prezentat un tabel sintetic necesar
dimensionrii sistemului rutier i terasamentele proiectate cu date privind alctuirea
pmntului de fundare, valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al
pmntului de fundare i adncimea de nghe n sistemul rutier.
Conform STAS 1709 / 2 - 90, formaiunile de suprafa sunt n cea mai mare
- martie 2014 -

STUDIU GEOTEHNIC
Loc. Craiova, jud.Dolj

S.C. DELTA VISION S.R.L.

parte foarte sensibile la aciunea fenomenului de nghe - dezghe. Detalii asupra


sensibilitii la nghe i informaii privind adncimile de nghe (n terenul natural i n
complexul rutier) se gsesc n cadrul subcapitolului 2.A.4., respectiv 4.3.6.
Valorile modulului de elasticitate dinamic pentru sisteme rutiere semirigide
(conform PD 177 - 2001), raportate la tipul pmntului - pentru dimensionarea
sistemelor rutiere sunt prezentate n cadrul subcapitolului 2.A.4.
Conform normativului NP 126 - 2010 referitor fundarea construciilor pe
pmnturi cu umflri i contracii mari (PUCM) este semnalat prezena acestora n
regiunea Mun. Craiova, acolo unde sunt ntlnite formaiuni argiloase (argile-argile
grase); ns facem precizarea, c pe ntreg perimetrul cercetat, nu au fost observate (la
suprafaa terenului) formaiuni argiloase, care s conduc la eventuala prezen a
potenialului de contracie umflare a pmnturilor (din cuprinsul zonei studiate).
Recomandrile necesare proiectrii n bune condiii a lucrrilor de terasamente
- se regsesc n cadrul capitolului 4.2. - Msuri pentru asigurarea stabilitii ternului,
respectiv capitolu 4.3. -Terasamente.
Conform Ghidului privind identificarea i monitorizarea alunecrilor de
teren- indicativ GT 006 - 97, traseele strzilor studiate prezint urmtoarele
caracteristici (ncadrri zonale), i anume:
- potenial de producere a alunecrilor - redus;
- posibilitatea de alunecare - redus;
- coeficientul k prezint valori mai mici de 0.10.
Conform NP 074 - 2007 Normativ privind documentaiile geotehnice pentru
construcii zona traseelor strzilor studiate prezint, n general, funcie de factorii de
definire, un risc geotehnic moderat asociat cu categoria geotehnic 2; Detalii
privind particularitile privind riscul geotehnic i implicit categoria geotehnic pe
anumite intervale din cadrul sub-seciunii sunt prezentate n subcapitolele 3.1.c3.91.c
ale prezentului referat geotehnic.

ntocmit,
Ing. geolog Sorin Florescu

- martie 2014 -