Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 1A

(Anexa nr. 1A la normele metodologice)


SITUAIA
privind locurile de munc vacante
A. Date de identificare i contact ale angajatorului:
A.1. Date de identificare ale angajatorului:
1. Denumirea/Numele ........................................
2. Codul unic de nregistrare ..............................
3. Codul CAEN ..............................................
4. Forma de proprietate ....................................
5. Forma de organizare .....................................
6. Mrime (numr de personal) ..............................
7. Adresa sediu ............................................
A.2. Date de contact ale angajatorului:
1. Adresa de contact .......................................
2. Persoana de contact .....................................
3. Telefon/Fax .............................................
4. E-mail ..................................................
B. Date privind locurile de munc vacante
*Font 7*
Nr
.
crt
.

Organizarea uceniciei la locul de


munca *3)

Ocupatia

Denumir
ea *1)

Cod COR
(6caracter
e) *2)

Denumir
ea
ocupatiei
*3a)

Cod
COR
(6cara
ctere)
*3b)

Denumi
rea
calificar
ii care
se va
obtine
*3c)

Numar locuri demunca


vacante

Codu
l
califi
carii
*3d)

Vacant ca
urmare a
incetarii
raporturilor de
munca sau de
serviciu

Director general
sau alt persoan autorizat,
.............................
LS
Data situaiei*11): ................
(zz/ll/aa)

Nou
cre
at

Oferta
valabila
si
pentru
cetatenii
Uniunii
Europe
ne
(DA/NU)

Localitat
ea si
judetul in
care se
afla locul
vacant

Conditii minime de
ocupare
Vechim
e in
domeni
u

Stud
ii

Alte
condit
ii *4)

Dur
ata
inc
adr
arii
in
mu
nca
*5)

Perioada
contractului sau a
raportului de
serviciu
Data
inceput

Data
sfars
it

Du
rat
a
m
un
cii
*6)

Sala
riul
de
inca
drar
e *7)

Alte
avan
taje
*8)

Vala
bilita
tea
ofert
ei

Modul
de
solution
are a
ofertei
*9)

Observ
atii *10)

*1) Se completeaz denumirea ocupaiei corespunztoare locului de munc vacant. n situaia n care ocuparea
locului de munc vacant se realizeaz prin ncheierea unui contract de ucenicie n condiiile legii, denumirea
ocupaiei este, conform COR, "ucenic".
*2) Se completeaz codul COR corespunztor denumirii ocupaiei locului de munc prevzute la pct. 1).
*3) Se completeaz n situaia n care se organizeaz ucenicie la locul de munc. (Ocuparea locului de munc
vacant se realizeaz prin ncheierea unui contract de ucenicie, n condiiile legii).
*3a) Se completeaz denumirea ocupaiei pentru care se organizeaz ucenicia la locul de munc.
*3b) Se completeaz codul COR corespunztor denumirii ocupaiei pentru care se organizeaz ucenicia la locul
de munc prevzut la subpct. 3a). Denumirea calificrii care se va obine.
*3c) Se completeaz denumirea calificrii care se va obine n urma formrii prin ucenicie la locul de
munc.
*3d) Se completeaz codul corespunztor calificrii care se va obine n urma formrii prin ucenicie la
locul de munc prevzut la subpct. 3a). Pn la intrarea n vigoare a Registrului naional al calificrilor din
Romnia, se are n vedere Ordinul ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei i al ministrului
educaiei, cercetrii i tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificrilor pentru
care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificrile i completrile
ulterioare.
*4) Se completeaz alte condiii pentru ocuparea locului de munc vacant. n situaia n care ocuparea
locului de munc vacant se realizeaz prin ncheierea unui contract de ucenicie n condiiile legii, se
completeaz toate condiiile speciale de acces la formare profesional prin ucenicie, prevzute la art. 7 alin. (1)
lit. b)-d) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munc, republicat, inclusiv condiiile de acces la
formare profesional prin ucenicie la locul de munc, pentru nivelul de calificare pentru care se organizeaz
ucenicia, conform prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 129/2000, republicat.
*5) Se completeaz: nedeterminat sau determinat ............. luni. n situaia unui contract de ucenicie,
se completeaz durata contractului de ucenicie, n funcie de nivelul de calificare, durat stabilit conform
Legii nr. 279/2005, republicat.
*6) Se completeaz dup cum urmeaz:
cod: N/.....ore/zi - n situaia n care este cu program normal de lucru (norm ntreag);
cod: P/.....ore/zi - n situaia n care este cu program parial de lucru de ....... ore/zi.
*7) Se completeaz salariul de ncadrare corespunztor postului. Se completeaz cu titlu informativ n
vederea informrii solicitanilor (brut/lunar).
*8) Se completeaz alte avantaje materiale sau financiare. Se completeaz cu titlu informativ n vederea
informrii solicitanilor (de exemplu: cazare, transport, costuri cu mutarea, mas).
*9) Se completeaz modul de solicitare a postului (de exemplu: scrisoare i CV, telefon, preselecie din
partea AJOFM/AMOFM).
*10) Se va meniona dac a mai fost sau nu comunicat la agenia pentru ocuparea forei de munc judeean
sau a municipiului Bucureti (cod D pentru cele comunicate i neocupate, cod N pentru cele care nu au mai fost
comunicate).
*11) Se completeaz data calendaristic n care situaia a fost completat de angajator.