Sunteți pe pagina 1din 2

Tem

Data manifestrii

Punctajul
acordat

Locul desfurrii

Curs/congres/
simpozion

CMD Alba

Iarna Stomatologic la Alba Iulia. Alba jude satelit


centrului universitar Cluj susinut n promovarea de EMC

10-11.01.2014

50

Alba Iulia

Simpozion

CMD Slaj

Zilele Stomatologiei Sljene: Concepte actuale n terapia


parodontal regenerativ i plastic estetic. Restaurri
protetice fixe din dioxid de zirconiu: de la simplu la
complex

17-18.01.2014

50

Slaj

Simpozion

CMD Dolj

Grefele osoase n implantologia oral;

24-25.01.2014

12

Craiova

UNAS

Modific ri ale aspectului esthetic n edentaia total posibiliti i limitri ale restaurrii protetice

2/8/2014

12

Braov

Asociaia Medicilor Stomatologi Galai

Accidente i incidente ale lucrrilor protetice metalo ceramice

2/15/2014

12

Galai

Curs

Asociaia Chirurgilor oro-maxilo-faciali i dentoalveolari din Romnia

Funcionalitate i estetic n implantologia modern

20-22.02.2014

50

Sinaia

Congres

AMS-MB

ncrcarea imediat vs. ncrca rea tardiv. Rezolvarea


estetic n zona frontal

21-22.02.2014

50

Bucureti

Simpozion

CMD Mure

Implantele i supraprotezarea. Implante n edentaia total

21-22.02.2014

50

Mure

Simpozion

Universitatea Apollonia din Iai

Pregtim viitorul promovnd excelena

27.02 - 01.03.2014

50

Iai

Congres

Maramedica 2014. Estetica dentar de la compromis la art

27.02. - 01.03.2014

50

Maramure

Simpozion

ORGANIZATOR

CMD Maramure

CMD Brila

CMD Braov
Asociaia Chirurgilor oro-maxilo-faciali i dentoalveolari din Romnia

Curs

Curs

Concepte i metode actuale de instrumentare a canalelor


radiculare

3/15/2014

12

Dental Club 2014 - ediia a VI-a

03-05.04.2014

50

Braov

4/4/2014

12

Bucureti

12

Bucureti

12

Galai

Curs

50

Mure

Conferin

26-27.04.2014

50

Neam

Congres

5/3/2014

12

Arge

An implantology coursewith a difference

Brila

Curs

Congres

Curs

SSER

Tehnici avansate n implantologie, parodontologie i


estetic dentar

4/11/2014

Asociaia Medicilor Stomatologi Galai

Disfuncia estetic de cauz dentar datorat discromiilor


dentare: cauze i modaliti de rezolvare

4/12/2014

Societatea Muzeului Ardelean Secia de Medicin


Dentar Dr. Pongracz Antal

Actualiti n medicina dentar

24-26.04.2014

CMD Neam

Al XVI - lea Congres

UNAS

Paradigme noi n restaurrile estetice bazate pe adeziunea


amelo-dentinar

AMS-MB

Modificri ale aspectului estetic n edentaia total posibiliti i limite ale restaurrii protetice

5/3/2014

12

Bucureti

Curs

AMSPPR Ardeal Nord

Interferene multidisciplinare n medicina dentar.


Endodonia - liantul pentru o bun reuit a tratamentelor
protetice i ortodontice

08-09.05.2014

50

Bucureti

Simpozion

CMD Buzu

1. Leziunile cervicale necariogene i hipersensibilitatea


dentinar cervical. Provocri actuale n medicina dentar.
2. Refacerea morfologiei funcionale coronare prin
restaurri directe cu materiale bioadezive

09-10.05.2014

12

Buzu

Curs

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureti

Viziunea interdisciplinar n medicina dentar

13-14.05.2014

50

Bucureti

Conferin

SSER

Estetica Dentar - prezent i viitor

15-16.05.2014

50

Bucureti

Conferin

Societatea de Parodontologie din Romnia

Noi achiziii n tratamentul gingivitelor cronice i


parodontitelor marginale. Parodontitele marginale - nu
doar simple afeciuni gingivale. Tratamentul parodontitelor
devine un tratament medico-dentar

5/17/2014

12

ARSW

Bucureti

Curs

Curs

Curs

Al V-lea Congres de Straight - Wire

18-20.05.2014

50

CMD Timi

Zilele Medicale Bnene, Ediia a XIX-a, Medicina


Mileniului III

22-24.05.2014

50

AMSPPR

Tratamente complexe implanto-paro-protetice i valenele


lor estetico-funcionale

5/23/2014

12

Arad

Curs

Asociaia Romn de Sntate Public Orodentar

The XIII Th International Congress Oral Health and Dental


Management in Central and Easter European Countries

23-25.05.2014

50

Constana

Congres

Capcane radio-imagistice n afeciunile cavitii orale

5/25/2014

12

Brila

Zilele Medicinei dentare craiovene

05-07.06.2014

50

CMD Brila

UMF Craiova, Facultatea de Medicin Dentar

Braov

Congres

Timi

Congres

Craiova

Curs

Congres

UNAS

Zilele stomatologiei Gl ene - Suita de conferin e

06-07.06.2014

50

Galai

Conferin

CMD Hunedoara

Interdisciplinaritatea n practica stomatologic. Malpraxisul n stomatologie

20-21.06.2014

50

Hunedoara

Simpozion

AMS-MB

Mod ificri a le a spectul ui estetic n ede nta ia total - p osib ili t i i l imite a le
restaur rii pro tetice - mb un t i rea aste ctu lui e sth etic cu aju to rul aci du lui
h ial uron ic

6/27/2014

12

Bucureti

Curs

Endodon ia de la A la Z

8/22/2014

12

Constana

AMEDEO

Retratamentul Endodontic Nechirurgical

9/26/2014

12

Bucureti

Asociaia Medicilor Stomatologi Galai

AMEDEO

Ind ica ii le terap iei cu bifosfon a i n m edi cina d entar . Co nsid era i i asup ra
a nestezi ei n sto matol ogi e

9/27/2014

12

Galai

Curs

CMD Iai

Al IV-l ea Simp ozio n CMD Iai. Actua lit i n stra tegi a te rape utic
preve ntiv i restau rativ a le ziun ilo r ca rioa se i tra uma ti ce oro-ma xilo fa cial e

03-04.10.2014

50

Iai

Simpozion

ATRIMED

Al IV-lea Simpozion ATRIMED. Short implants

02-04.10.2014

50

Arad

Simpozion

Curs

AMEDEO

Endodon ia de la A la Z

10/4/2014

12

Bihor

Curs

UNAS

Al XVIII-lea Congres UNAS

08-11.10.2014

50

Bucureti

Congres

Congres

Curs

CMD CLUJ

Congresul Interna ional de Medicin Dentar Transilvania

09-11.10.2014

50

Cluj Napoca

SSER

Style Italiano - Estetica n restaurri cu rini compozite

10/18/2014

12

Braov

Curs

Clasic i modern n reabilitarea oral

23-25.10.2014

24

Bacu

Congres

10/31/2014

CMD BACU

Asociaia Chirurgilor oro-maxilo-faciali i dentoalveolari din Romnia

12

Bucureti

AMS-MB

Modaliti de rezolvare a disfunciei estetice de cauz


dentar prin restaurri coronare directe i indirecte la
dinii frontali. Importana adeziunii amelo-dentinare n
realizarea restaurrilor coronare

11/8/2014

Bucureti

Curs

CMD Mure

Rolul echipei interdisciplinare n stomatologia secolului XXI

Intensive course in implant dentistry

13-15.11.2014

50

Mure

Congres

Curs

CMD Buzu

Urgen e medicale pe timpul manoperelor stomatologice

14-15.11.2014

12

Buzu

Curs

CMDB

Analiza situaiei invmntului de sto matologie pediatric


n Romnia i perspectivele specialitii. Updates in
paediatric Dentistry

14-15.11.2014

16

Bucureti

Simpozion

SSER

Focus pe estetica dentar: de la diagnostic i prezentarea


cazului pn la reabilitarea total

11/28/2014

12

Bucureti

Curs

Societatea Dentar Romn

Metod e, teh nici i vi ziun i interd iscip lin are n reab ili ta rea o ral . Efortul
co rela t ntre end odo n ie, imp lan to log ie i chi rurgi a muco-g ing ival -factor
ese n ial p en tru o re uit restau rare pro tetic

20-22.11.2014

50

Bucureti

Congres

CMD BRAOV

Practica raionamentului medical n implantologie

12/13/2014

Braov

Curs

09-10.01.2015

50

Alba Iulia

Simpozion

22-24.01.2015

50

Slaj

Congres

2015

CMD Alba

CMD Slaj

Incidena crescut a cariei dentare la vrsta precolar i


colar, preocupare major a medicilor stoma tologi Semnal de alarm pentru autoriti. Boala parodontal
abordare multidisciplinar de ctre specialitii n medicina
stomatologic
Zilele Stomatologiei Sljene: Amprenta n protetica fix.
Parodontopatiile apicale. Fotografia digital n medicina
dentar. Cum i cu ce?

CMD Bistria Nsud

Posibile cauze ale eecurilor tratamentului mobilizabil al


edentaiei pariale, prin proteze scheletate

2/7/2015

Bistria

SSER

Principii actuale de preparare a canalelor radiculare

2/13/2015

Bucureti

CMD Galai

Accidente i complicaii n tratamentul endodontic

2/22/2015

Galai

Curs

Curs

Curs

AMSPPR

Zilele Paro-protetice ale AMSPPR

26-28.02.2015

24

Bucureti

Congres

CMD Maramure

Eecuri, erori i malpraxis n medicina dentar. Principii de


baz n reabilitarea oral implanto-protetic

26-27.02.2015

16

Baia Mare

Simpozion

Universitatea Apollonia din Iai

Pregtim viitorul promovnd excelena

27.02.-01.03.2015

24

Iai

Congres

CMD Neam

Interdisciplinaritate n medicina dentar

13-14.03.2015

16

Piatra Neam

Conferin

AMS-MB

Atitudinea terapeutic ntre funcionalitate i estetic.


Tendine actuale n domeniul biomaterialelor utilizate n
medicina stomatologic

20-21.03.2015

16

Bucureti

Simpozion

Asociaia Romn de Radiologie Dento-MaxiloFacial

Curs de formare n CBCT. Aplicaii CBCT n implantologie,


ortodonie, endodonie i conceptul de medicin dentar
digital

26-27.03.2015

Iai

Metode de prevenire a durerii n cabinetul de medicin


dentar

4/17/2015

Piatra Neam

Curs

CMD Braov

Dental Club 2014 - Ediia a VII-a

23-25.04.2015

24

Braov

Congres

Asociaia Societatea Romn de Reabilitare Oral

Congres Intenational Balkanic de Medicin Dentar, 20th


Congress of BalKanic Stoatological Society, New
Interdisciplinary Approaches In Oral and General
Rehabilitation

23-26.04.2015

24

Bucureti

Congres

Univesitatea Titu Maiorescu

Interdisciplinaritate n medicina oral

4/25/2015

Bucureti

CMD Neam

Curs

Curs

CMD Dmbovia

Tratamentul actual al plgii dentinare: principii i metode

4/25/2015

Trgovite

Curs

Universitatea de Medicin i Farmacie Victor


Babe din Timioara

5 th C ong ress of th e Wo rld Fede ratio n fo r L aser De ntistry-Europ ean


Di visio n. 6 th In te rnatio nal C on fe rence for La ser in Me dici ne of th e
Ro mani an So ciety fo r L aser in D entistry Hig h-en d Medi cine b ase d on
Lase r a nd Bi otechn olo gie s

07-09.05.2015

24

Timioara

Congres

CMD Maramure

Noiuni clinico-tehnice n realizarea protezelor pariale fixe


pe suport implantar

5/9/2015

Baia Mare

CMD Bistria Nsud

Tratamentul endodontic de la simplu la complex

5/9/2015

Bistria

Curs

Curs

AMD Braov

Brasov Annual Dental Meeting

14-15.05.2015

16

Braov

Simpozion

SSER

Abordri actuale n estetica dento-parodontal

14-16.05.2015

24

Bucureti

Congres

Universitatea de Medicin Dentar din Trgu Mure -

Congres Aniversar UMF 70

21-22.05.2015

24

Mure

Congres

CMD Suceava

Reabilitarea oral complex implanto-protetic prin terapii


fixe i mobile

21-23.05.2015

16

Suceava

Conferin

Asociaia Romn de Sntate Public Orodentar

Al XIII-lea Congres de Sntate orodentar i Management


Stomatologic

21-23.05.2015

24

Constana

Congres

Bucureti

AMS-MB

Protetic dentar - de la simplu la complex

5/22/2015

5/23/2015

Actualiti n tratamentul bolii parodontale

Metod e, te hni ci i viziun i in te rdisci pli nare n rea bil itateata o ra l .


Asig urare a une i pred ictibi lit i e ste ti ce i fu nc ion ale de succe s:
mbu nt ire a osteo integ rrii tisu ale a i mpla nturil or util iznd te hni ci
comp lexe d e chiru rgie p aro don ta l

Bucureti

Congres

Seniori vs. juniori n medicina dentar

29-30.05.2015

16

Galai

Simpozion

Zilele Medicinei dentare craiovene

04-06.06.2015

24

Craiova

Congres

ARSW

Utilizarea alignerelor n ortodonia modern

05-06.06.2015

Bucureti

Curs

Facultatea de Medicin Dentar, Universitatea de


Medicin i Farmacie Victor Babe din Timioara

Zilele stomatologice bnene - Ediia a XX-a, Ediie


aniversar

11-13.06.2015

24

Timioara

Congres

CMD Bistria Nsud

Metode de investigaii clinice i paraclinice ale pacienilor


din cabinetele de stomatologie. Criterii de individualizare a
tratamentelor ulterioare (exemplificri cu cazuri rezolvate).
Rolul i importana protocoalelor de lucru i al
consimmntului informat al pacientului

6/13/2015

Bistria

Curs

UNAS

Utilizarea ghidului chirurgical pre-implantar - actualiti

6/20/2015

Arge

Curs

27-30.05.2015

24

Brila

Curs

CMD Brila

Societatea Dentar Romn

Asociaia Medicilor Stomatologi Galai

Facultatea de Medicin Dentar Craiova

Curs

UNAS

Diagnosticul imagistic n patologia articulaiei temporo mandibulare

7/4/2015

Arge

Curs

CMD Bistria Nsud

Tratamentul endodontic de la simplu la complex - partea a


II-a

9/5/2015

Bistria

Curs

CMD Arad

Principii i tehnici de preparare i amprentare n protetica


fix

9/5/2015

Arad

Curs

CMD Hunedoara

Hunedoara

Full Mouth reconstruction pornind de la edentaia total

9/19/2015

Bucureti

Curs

ACOMFDAR

Augumentarea osoas

25-26.09.2015

16

Snagov

Simpozion

CMD Bihor

De la proiect la execuie i rezultat final

AMSPPR

Cursuri de toamn 2015

9/12/2015

10/2/2015

Bihor

Curs

Curs

CMD Hunedoara

Implica iile func iei fizionomice n reabilitarea oral

02-03.10.2015

16

Hunedoara

Simpozion

Noi concepte clinico-tehnologice n terapia odontal


restaurativ estetic bioadezivb

10/3/2015

Iai

curs

UNAS

Componena preventiv profilactic a tratamentelor


stomatologice

07-10.10.2015

24

Bucureti

Congres

AMS Galai

Metode actuale de evaluare i abordare terapeutic iniial


i chirurgical n unele forme de suferine parodontale
marginale cronice

10/31/2015

Galai

CMD Arad

Manifestri Armedica 2015

04-06.11.2015

24

Arad

Congres

CMD Iai

Al VI-lea Simpozion CMD Iai. Terapia clasic versus


proceduri terapeutice moderne. Trata mentul modern al
anomaliilor dento-maxilare

06-07.11.2015

16

Iai

Simpozion

AMSPPR Ardeal Nord

Inteferene multidisciplinare n medicina dentar.


Atingerea obiectivelor de sntate i estetic a
trata mentului stomatologic printr-o evaluare corect i
utilizarea uno r tehnici fiabile de succes

18-21.11.2015

24

Bucureti

Congres

Medicina Dentar ntre virtual i real. Zilele Facultii de


Medicin Dentar ediia a XIX-a

19-21.11.2015

24

CMD Iai

Asociaia Dentar Romn pentru Educaie

11/21/2015

Iai

Bihor

Curs

Congres

AMSPPR

Expansiunea transversal i sagital

CMD Braov

Cauze clinico-tehnologice n realizarea protezelor dentare

11/27/2015

Braov

Curs

UNAS

Periimplantita cauze, diagnostic, evolu ie, tratament. Estetica


funcional a restaurrilor pe implant

04-05.12.2015

16

Bucureti

Simpozion

Curs

Laserul n medicina dentar

1/23/2016

Alba

Curs

Estetica dentar versus estetica medical n protetica


stomatologic

28-29.01.2016

16

Satu Mare

Simpozion

2016

CMD Alba

CMD Satu Mare

Reabilitarea edentaiiilor pariale i totale prin metode


clasice versus metode moderne

2/13/2016

Galai

Curs

CMD Maramure

Maramedica 2016. Interaciunea dintre estetic i


funcionalitate.

25-26.02.2016

16

Baia Mare

Simpozion

CMD Slaj

Zilele stomatologiei sljene. Noi sisteme mecanizate de


preparare a cana lelor radiculare

25-27.02.2016

24

Zalu

Congres

Asociaia Medicilor Stomatologi Galai

CMD Brila

Terapii moderne n patologia parodontal

2/27/2016

Brila

Curs

Universitatea Apollonia din Iai

Congresul Internaional: Pregtim viitorul promovnd


excelena

27.02 -09.03.2016

24

Iai

Congres

CMD Timi

Abordul venos. Resuscitarea cardio-respiratorie

3/5/2016

Timi

Curs

AMSPPR

Zilele paro-protetice ale AMSPPR

03-05.03.2016

24

Bucureti

Congres

AMSMB

Digital sau clasic n medicina stomatologic. Interferene


ntre medicina dentar stomatologic n medicina
somnului

11-12.03.2016

16

Bucureti

Simpozion

CMD Bihor

Tehnici moderne de reabilitare oral

11-13.03.2016

24

Bihor

Congres

CMD ARGE

Traumatismele dento-parodontale n perioada de cretere

3/12/2016

Arge

SSER

Style Italiano-De la Restaurri directe la restaurri


indirecte

3/19/2016

Bucureti

CMD Prahova

Actualiti n diagnosticul i terapia complex chirurgical


i nechirurgica l a bolii parodontale

4/1/2016

Prahova

Curs

CMD Suceava

Managementul n profilaxia afeciunilor oro-dentare

08-09.04.2016

16

Suceava

Conferin

CMD Iai

Urgen e medicale n cabinetul de medicin dentar

4/9/2016

Iai

Curs

CMD Braov

Estetica, un criteriu interdisciplinar

14-16.04.2016

24

Braov

Congres

Curs

Curs

ADRE

Urgene medicale i medico-dentare

4/14/2016

Bucureti

Curs

ASRRO

Tehnologii utilizate n practica dentar curent

15-16.04.2016

16

Bucureti

Simpozion

CMD Brila

Mana gementul cariilor complexe n protezarea total


convenional

4/16/2016

Brila

Curs

Prepara rea bonturilor i amprenta n protezarea fix.


Malpra xis - vulnerabilitate

4/16/2016

Ialomia

Curs

Societatea Muzeului Ardelean

Actualiti n medicina dentar

21-23.04.2016

16

Mure

Conferin

AMSPPR

Biomimetism i pragatism n tratamentele de reabilitare


estetic

4/23/2016

Mehedini

UNAS

Curs

CMD Buzu

Reabilitarea implanto-protetic de la A la Z

06-07.05.2016

Buzu

CMD Neam

Strile de suferine parodontale generatoare de edentaii

5/7/2016

Neam

CMD Prahova

Reabilitarea implanto-protetic de la A la Z

5/7/2016

Prahova

Universitatea de Medicin i Farmacie Iuliu Haieganu Cluj

Simpozion Internaional Napoca Biodent

09-10.05.2016

16

Cluj

Curs

SSER

Estetic i funcionalitate

12-14.05.2016

24

Bucureti

Congres

Facultatea de Medicin Dentar, Universitatea


Ovidius din Constana

Cooperarea interdisciplinar n medicina dentar ca mijloc


de mbuntire al vieii

12-14.05.2016

24

Constana

Congres

Curs

CMD Hunedoara

Abordarea interdisciplinar a actelor terapeutice n


cabinetele de sto matologie general

13-14.05.2016

16

Deva

Simpozion

UNAS

Malpraxis- vulnerabilit i

5/17/2016

Suceava

Curs

Societatea Dentar Romn

Metode , teh nici i vi zi un i interd iscip lin are n medi cina d enta r.
Con side ra ii e ste ti co-func io nal e al e te rapi ei restau ratoare , cad rul cl ini c i
para clin ic al un ei pra cti ci sto matol ogi ce de succe s

19-21.05.2016

24

Bucureti

Congres

Curs

Curs

CMD Bacu

R efacere a morfol ogi ei func io nal e coron are p rin restau rri di recte cu
materia le bi oad ezive

5/20/2016

Bacu

Curs

Asociaia Romn de Sntate Public Orodentar

Al XIV-lea Congres de sntate orodentar i management


stomatologic

26-28.05.2016

24

Constana

Congres

CMD Brila

Concepte a ctuale n implantologia dentar n contextul


afeciunilor dento-parodontale

5/28/2016

Brila

Curs

CMD Suceava

Limite i riscuri n implantul dentar

23-24.09.2016

16

Suceava

Conferin

Societatea Romn de Stomatologie