Sunteți pe pagina 1din 1

1.

OBIECTIVE:
Biletul la ordin este un titlu de credit, sub semnatura privata, creat de emitent (subscriitor) in
calitate de debitor, care se obliga sa plateasca o suma de bani fixata, la un anumit termen
sau la prezentare unei alte persoane (beneficiar) care are calitatea de creditor.
Biletul la ordin trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni obligatorii, dispuse de lege:
a) Denumirea de bilet la ordin trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba
intrebuintata pentru redactarea acestui titlu;
b) Promisiunea neconditionata de a plati o suma determinata;
c) Scadenta;
d) Locul unde trebuie facuta plata;
e) Numelui celui caruia sau la ordinul caruia trebuie facuta plata;
f) Data si locul emiterii;
g) Semnatura emitentului.
In textul biletului la ordin se pot face si alte mentiuni decat cele obligatorii, care sa stipuleze
clauze facultative, raspunzand unor necesitati specifice din practica comerciala si financiara.
Mentiunile facultative fac obiectul intelegerii dintre semnatari.
Circuitul biletului la ordin

Emitent

1
2

2. MATERIALE FOLOSITE:

ordinul de plata

Beneficiar