Sunteți pe pagina 1din 4

Cntarea a 9-a, glas 4

dup Mnstirea Sihstria

STIHUL: ngerul a strigat ctre cea plin de daruri: Curat


Fecioar, bucur-te! i iari zic: bucur-te! C Fiul tu a nviat a
treia zi din mormnt.

ge

rul a stri ga at c tre cea pli

de

da


ruri cu

ra

Fe cioa r bu cu ra te si

ia rasi zic bu cu ra te

Fi

ul tu a n

vi

at

tre

ee

ia

zi

din mor mnt

IRMOSUL

L
u

mi nea z te lu mi

nea za te no u le

e ru sa

li

me

ca

sla

va Dom nu lui pes te

ti i

ne

r s rit


sal t

cum um i te bu cu r Si

oa

ne

ia

tu


cu

ra t Ns c

toa

re de Dum ne

zeu

ve e se le


te

n tru n

vi

te

rea Ce lui ns cu ut al tu

STIHUL: Hristos, Patile cele nou, Jertfa cea vie jertfit,


Mieluelul lui Dumnezeu, Cel ce ridic pcatul lumii.

H
ris tos Pa ti le ce le

no

Je

ert fa cea vi

lu

e lul lui Dum ne zeu


e jert

fi

ce ri

di

Mie

i c p

ca

a tul

Cel

lu mii

STIHIRA


O dum ne ze ies cul O iu bi i tul
O o prea dul ce le


Tu glas Cci

cu no

oi te-ai f g du

it

s fii cu u a

de


rat

p n la sfr

i i tu ul vea

cu lui Hris

toa se

Pe Ca

re le n

du-L ne bu cu r

ri

re de n de

e ej de cre din cio ii a vn

IN LOC DE: SLAVA... Mrete, sufletul meu, Stpnirea cea n trei


Ipostasuri i nedesprit Dumnezeire.

re

te su u fle tul meu

St p

ni rea

cea n tre

ei I pos ta suri

ne des pr i

i t Dum ne

e ze

Re

STIHIRA


O Pa ti

le

ce le mari i

prea sfin

i te Hris toa se

lep ciu nea i Cu vn tul lui Dum ne ze

eu i Pu te

rea


D ne no

u mai a de v

rat

s ne m pr

ne

zi ua cea ne n

se ra t

t im

cu

Ti

Ta

m p

i i ei

le

IN LOC DE: SI ACUM... Bucur-te, Fecioar, bucur-te! Bucur-te,


binecuvntat! Bucur-te, preamrit! C Fiul tu a nviat a treia
zi din mormnt!

Bucur-te, Fecioar, bucur-te!


3

Bucur-te,

binecuvntat! Bucur-te, preamrit!

C Fiul tu a nviat a treia zi din mormnt!


APOI DIN NOU IRMOSUL

L
u

mi nea z te lu mi

nea za te no u le

e ru sa

li

me

ca

sla

va Dom nu lui pes te

ti i

ne

r s rit


sal t

cum um i te bu cu r Si

oa

ne

ia

tu


cu

ra t Ns c

toa

re de Dum ne

zeu

ve e se le


te

n tru n

vi

te

rea Ce lui ns cu ut al tu

Hristos a nviat din mori, cu moartea pe moarte clcnd, i celor


din morminte via druindu-le. (de trei ori)

S-ar putea să vă placă și