Sunteți pe pagina 1din 63

UNIUNEA

EUROPEAN

GUVERNUL
ROMNIEI
MINISTER
UL
MUNCII,
FAMILIEI I
PROTECIEI
SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul
Social
European
POS DRU
2007-2013

Instrument
e
Structurale
2007 2013

Universitate
a din Oradea
Facultatea de
tiine
Economic
e

Coordonatori:
Prof. univ. dr. Anca Dodescu
Prof. univ. dr. Elena Botezat
Prof. univ. dr. Alina Bdulescu
Conf. univ. dr. Ioana Pop Cohu

Ghidul de practic al studentului PRACTeam Licen


Volumul III Universitatea tefan cel Maredin Suceava, Facultatea de tiine Economice i Administraie Public

Coordonator volum III prof.univ.dr. Elena Hlaciuc

Autori:
Lect.univ.dr. Florin Boghean
Lect.univ.dr. Irina-tefana Cibotariu
Lect.univ.dr. Veronica Grosu
Lect.univ.dr. Rozalia Kicsi
Lect.univ.dr. Mariana Lupan
Lect.univ.dr. Camelia-Ctlina Mihalciuc

Editura Universitii

din Oradea

2013

Coordonatori:
Prof. univ. dr. Anca Dodescu
Prof. univ. dr. Elena Botezat
Prof. univ. dr. Alina Bdulescu
Conf. univ. dr. Ioana Pop Cohu
Coordonator volum III: prof.univ.dr.
Elena Hlaciuc
Autori:
Lect.univ.dr. Florin Boghean
Lect.univ.dr. Irina-tefana Cibotariu
Lect.univ.dr. Veronica Grosu
Lect.univ.dr. Rozalia Kicsi
Lect.univ.dr. Camelia-Ctlina Mihalciuc
Lect.univ.dr. Mariana Lupan
Revizie text:
Ctlin Zmole

Acest material este publicat n cadrul proiectului:


Practica studenilor economiti.
Parteneriat inter-regional pe piaa muncii ntre universiti i mediul de afaceri"
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013 - Investete n oameni! Contract
nr. POSDRU/90/2.1/S/64150
Axa prioritar 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii"; Domeniul major de intervenie
2.1 Tranziia de la coal la viaa activ"
Coordonator inter-regional: Universitatea din Oradea, Facultatea de tiine Economice Parteneri:
Universitatea de Vest din Timioara Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor;
Universitatea tefan cel Mare, Suceava Facultatea de tiine Economice i Administraie Public.
Editura Universitii din Oradea, 2013

PARTEA I-A
DATE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE PRACTIC

coala trebuie n primul rnd s ne nvee cum s nvm, s ne


s ne nvee bucuria lucrului bine

trezeasc setea de cunoatere,

fcut i emoia creaiei, s ne nvee s iubim ceea ce facem i s

ne ajute s descoperim ceea ce ne-ar plcea s facem.


(Albert Szent-Gygyi)

Profesia de economist este cea a unui actor care i dovedete vocaia i instruirea prin jocul impecabil
adaptat la rol, la condiiile reale i la imprevizibilul scenic. Noua economie corespunde abordrii realitateteorie, n care cercetarea economic se bazeaz pe cunoaterea realitii.
Singurul sistem viabil de educaie este cel dual, n care teoria se combin armonios, profund i firesc cu
practica. Teoria i practica se intercondiioneaz, poi s practici dac ai nvat i practicnd ai ansa s
nvei.
La programele de studii de licen de la F.S.E.A.P, Practica este o disciplin obligatorie prevzut cu 3
credite i se desfoar n perioada 21 mai 10 iunie, pe durata a 15 zile, a cte 6 ore/zi, total 90 ore.
Studenii vor fi prezeni n prima zi la Facultate de la orele 8, pentru a se ntlni cu cadrele didactice
responsabile de practic i pentru a le fi prezentate informaiile necesare. De la orele 10, ei vor fi prezeni la
organizaia gazd, unde vor lua legtura cu tutorele de practic. Programul aferent zilelor urmtoare va fi
precizat pentru fiecare organizaie gazd n parte, n funcie de specificul activitii i postului pe care se face
practic.
Obiectivele generale ale stagiului de practic sunt:
familiarizarea studenilor cu condiiile concrete de derulare a activitii ntr-un domeniu de
activitate-n coresponden cu programul de studii urmat;
cunoaterea mediului de afaceri prin intermediul unei organizaii gazd;
cunoaterea specificului activitii unei ntreprinderi care opereaz ntr-un domeniu de
activitate;
nelegerea principalelor funciuni ale departamentelor unei ntreprinderi i a modului de
relaionare ntre ele;
dobndirea unor abiliti practice aferente unor posturi din ntreprinderile-organizaii gazd.
Fiecare program de licen din cele 6 existente are un cadru didactic responsabil de practic.
Cadrele didactice responsabile de practic, pe specializri, sunt prezentate n Tabelul nr. 1 Responsabilii
de practic pe fiecare program de studiu.
Tabel nr. 1 Responsabilii de practic pe fiecare program de studiu
Nr.
crt.
5.

Programul de studiu/Responsabil
practic
Contabilitate i informatic de gestiune,
anul II (CIG II)
Lect.univ.dr. Camelia-Ctlina
MIHALCIUC

Date de contact

Orar de
consultaii

cameliac@seap.usv.ro

Sala E221 14.00


- 16.00

Stagiile de practic ale studenilor de la studiile universitare de licen se desfoar n organizaii


gazd, n baza Acordurilor de parteneriat ncheiate cu acestea i a Conveniilor cadru de practic, n care se
precizeaz drepturile i obligaiile prilor implicate. Unitile care vor primi studeni n practic sunt
denumite organizaii gazd. n anul universitar 2011-2012 s-au ncheiat noi Acorduri de parteneriat cu 34 de
organizaii gazd care vor primi n practic studeni de la programele de licen (dintr-un numr total de 47
de organizaii gazd avnd tutori titulari i 9 organizaii gazd avnd tutori n poziie de rezerv).
Organizaiile gazd sunt: mari ntreprinderi, IMM-uri, instituii publice, organizaii non guvernamentale.

Tutorii din aceste organizaii gazd selectai n cadrul proiectului PRACTeam, sunt prezentai n Tabelul nr. 2
Lista tutorilor i a unitilor de practic pe fiecare program de studiu.

Tabel nr. 2 Lista tutorilor i a unitilor de practic pe fiecare program


de studiu
Nr.
crt.

Program de
studii

Numele
cadrului
didactic
responsabil de
practic

Numele tutorelui

Androhovici Irina
Magdalena
Cazacu Loredana

5.1.

Contabilitate
Informatic
de Gestiune

Lect.univ.dr.
MIHALCIUC
CameliaCtlina

Cojocaru Elena
Orhei Alexandrina
Ra Anda Violeta

5.2.

5.3.

Contabilitate
Informatic
de Gestiune

Lect.univ.dr.
MIHALCIUC
CameliaCtlina

Contabilitate
Informatic
de Gestiune

Lect.univ.dr.
MIHALCIUC
CameliaCtlina

Denumirea unitii de practic /


organizaiei gazd

SC NORD INTERMED
CONSULTING GROUP SRL
SC LUST EXPERT SRL
SUCEAVA
SC LUST EXPERT SRL
SUCEAVA
SC FEROMAT SRL SUCEAVA

urcanu Evelyne
Isabela

SC OFFICE CONSULTING SRL


SUCEAVA
SC AUTOSERVICE SRL
SUCEAVA

Ramona Silvia Crneal

AJOFM SUCEAVA

Violeta Irimiciuc

SC AUCHAN ROMNIA, PUNCT


DE LUCRU SUCEAVA
COLEGIUL TEHNIC PETRU
MUAT SUCEAVA

Mihaela Ungureanu
Titiana Stempel

OCPI Suceava

Iano Mariana-Daniela

S.C. CONTASIST S.R.L.

5.4.
La baza efecturii stagiului de practic st Fia disciplinei Practic. Fia disciplinei Practic este
ntocmit de responsabilul de practic i este particularizat la posturile ofertate de organizaiile gazd. Fia
disciplinei este structurat pe 9 seciuni. n prima seciune este menionat denumirea disciplinei i nivelul de
studii. n seciunea a 2-a se precizeaz semestrul de desfurare a practicii, tipul de disciplin (de
specialitate), Numrul de credite alocate (5 credite) i numrul de ore (90 de ore). n seciunea a 3-a sunt
specificate precondiiile de accesare a disciplinei-disciplinele obligatorii i disciplinele recomandate.
Seciunea a 4-a conine date despre titularul de disciplin. Seciunea 5 descrie obiectivele ce se urmresc prin
disciplina Practic. Obiectivul general al stagiului de practic este apropierea studentului de mediul de
afaceri, cunoaterea unei organizaii, a departamentelor, a modului de organizare i funcionare. Obiectivele
specifice ale practicii in de specializarea programului de studii.

PARTEA A II A
PROGRAMA DE PRACTIC PARTICULARIZAT PE
PROGRAME DE STUDII I PE POSTURI
4

2.6. Practica la Programul de studii: Contabilitate i Informatic de Gestiune


Informaiile generale cu privire la Practic sunt prezentate n Fia disciplinei:

FIA DISCIPLINEI
PRACTIC
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE SUCEAVA


FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I
ADMINISTRAIE PUBLIC
DEPARTAMENTUL DE CONTABILITATE, FINANE I
INFORMATIC ECONOMIC
CONTABILITATE
STUDII UNIVERSITARE DE LICEN (CICLUL I)
CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
PRACTIC
2.2 Titularul activitilor de curs /
LECT. UNIV. DR. CAMELIA CTLINA MIHALCIUC
Responsabil practic proiect
PRACTeam
2.3 Titularul lucrrilor practice/
LECT. UNIV. DR. CAMELIA CTLINA MIHALCIUC
Responsabil practic proiect
PRACTeam
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul
IV 2.6 Tipul de evaluare Cv 2.7 Regimul disciplinei

(I) Impus; (O) Opional; (F) Facultativ

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
90
din care: 3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti...................................
3.7 Total ore studiu individual
30
3.9 Total ore pe semestru
120
3.10 Numrul de credite
3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


6

90
ore
6 ore
10 ore
10 ore
0 ore
4 ore
.... ore

5.1. de desfurare a
cursului
5.2. de desfurare a
lucrrilor practice

Practica se va desfura n cadrul unei organizaii gazd care desfoar activiti


din domeniul de studii pe baza unei Convenii de practic.

6. Competenele specifice acumulate

e profes
ionale
Cunoaterea conceptelor de baz n ceea ce privete normalizarea, armonizarea i
reglementrile contabile n Romnia;
Utilizarea corect a termenilor de specialitate, cum ar fi standardele internationale de
contabilitate,
standardele internaionale de raportare financiar, cadrul contabil conceptual

internaional;
Cunoasterea si nelegerea legislaiei afacerilor, a economiei ntreprinderii si a fenomenelor la
nivel microeconomic;
Aplicarea tehnicilor si procedurilor specifice contabilitii financiare i de gestiune;
ndeplinirea sarcinilor specifice domeniului financiar-contabil n diverse entiti private i
publice;
Participarea la organizarea gestiunii de bunuri si valori materiale i a ntregii activiti contabile
tenentiti;
laCompe
nivelul unei

Participarea la analiza i interpretarea informaiilor financiar-contabile n vederea


fundamentrii actului decizional n cadrul entitilor economice;

Cunoaterea procesului de organizare i conducere a contabilitii n cadrul unei companii.

e transv
ersale

n echipe multidisciplinare si asumarea de responsabiliti specifice n domeniul


Integrarea
economic, prin abiliti de comunicare;
Autoevaluarea nevoii de continuare a formrii profesionale, prin valorificarea oportunitilor de
identificare si asimilare de noi cunostine n domeniu;
Fundamentarea de soluii la probleme de natur economic, inclusiv prin utilizarea TIC;
Capacitatea de a transpune n practic informaiile dobndite, dobndind abiliti de cercetare,
creativitate;
Capacitatea i menirea de a nva cum s fie nsuite practicile contabile n vederea obinerii
Compei
ten
eficienei
performanei n domeniul financiar contabil;
Capacitatea i abilitatea de a colabora cu specialiti din alte domenii.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei

Facilitarea dobndirii de competene tehnice/profesionale, prin


completarea i adncirea cunotinelor practice n domeniul
contabilitii, precum i a dobndirii abilitilor necesare aprofundrii
elementelor de contabilitate financiar i nu numai, evideniind de altfel
principalele aspecte ce asigur o eviden contabil corect cu accent
deosebit pe nregistrarea contabil a principalelor operaiuni
economicofinanciare, n cursul unui exerciiu financiar, a utilizrii
corecte a documentelor i modului de ntocmire a acestora.

7.2 Obiectivele specifice

Abordarea problematicii complexe, respectnd succesiunea claselor


i grupelor de conturi din Planul de conturi general actual cu
modificrile i completrile ulterioare;
Interpretarea i aplicarea reglementrilor/normelor legale n
vigoare;
Familiarizarea studenilor cu documentele financiar-contabile;
Familiarizarea studenilor cu programele informatice utilizate n
prelucrarea informaiilor financiar-contabile, n vederea ntocmirii
diferitelor situaii financiar-contabile i analizei acestora;
Prezentarea celor mai importante fenomene care au loc la nivelul
societilor comerciale i reflectarea lor n contabilitate, pe baza
documentelor financiar-contabile;
Utilizarea corect a documentelor financiar-contabile i modul de
ntocmire a acestora;
Prezentarea, ntocmirea i analiza rapoartelor financiare (setul de
situaii financiare anuale);
Formarea gndirii critic-reflexive, stimularea exprimrii i
argumentrii prerilor personale cu privire la realitatea practic;

8. Coninuturi
8.5 Lucrri practice (P)
Metode de predare
8.5.1. Prezentarea instituiei de profil si domeniului de Studiu de caz
activitate
Fia de practic nr. 1- Prezentarea
instituiei baz de practic
8.5.2. Particularitile activitii respective i ale
Studiu de caz
structurii
respective,
cadrul
legislativ Fia de practic nr. 2(legislaia contabil naional)
Descrierea pe larg a activitii
entitii
8.5.3. Prezentarea evoluiei principalilor indicatori
Studiu de caz
Fia de practic nr. 3 Prezentarea
economicofinanciari
i
principalilor indicatori
interpretarea rezultatelor
economicofinanciari nota 9
8.5.4. Evidenierea
i
prezentarea
Studiu de caz
documentelor justificative si contabile Fia de practic nr. 4 Arhivarea n
ordine cronologic a documentelor
contabile aferente perioadei de
analiz
8.5.5. Prezentarea operaiunilor contabile aferente Studiu de caz
elementelor de capitaluri (majorri, reduceri, Fia de practic nr. 5
mprumuturi i datorii asimilate, etc.)
Prezentarea modului de organizare
a contabilitii capitalului
8.5.6. Prezentarea operaiunilor contabile privind
fluxurile de intrri i ieiri de active
imobilizate (achiziii, amortizri, afustri
pentru depreciere, donaii, vnzri, etc.)
8.5.7. Prezentarea operaiunilor contabile privind
fluxurile de intrri i ieiri de active circulante
materiale (achiziii de materii prime, dare n
consum, obinere de produse, achiziii
mrfuri, vnzare, etc.)

Observaii
Timp
alocat pe fi
6 ore
Timp
alocat pe fi
6 ore
Timp
alocat pe fi
6 ore
Timp
alocat pe fi
6 ore

Cap vars.
APORT
OPERATIUNI
IMPRUMUT
MASINI
LEASING,

Studiu de caz
Fia de practic nr. 6
Prezentarea modului de organizare
a contabilitii activelor imobilizate
Studiu de caz
x
Fia de practic nr. 7 Prezentarea
modului de organizare a
contabilitii elementelor de stocuri
i produciei n curs de execuie
8

8.5.8. Organizarea contabilitii decontrilor cu Studiu de caz


furnizorii i clienii: evidenierea principalilor Fia de practic nr. 8
clieni i furnizori i a relaiilor cu acetia, Prezentarea operaiunilor contabile
reflectarea ncasrilor i plilor pe baz de ce privesc relaiile cu furnizorii i
efecte comercile i respectiv a creditului clienii
comercial clasic, evidenierea avansurilor
acordate furnizorilor i a celor primite de la
clieni, evidenierea operaiunilor de achiziii
i livrri pe baz de avize de nsoire a
mrfurilor, etc.
8.5.9. Organizarea
contabilitii
decontrilor Studiu de caz
cu personalul: evidenierea tuturor
Fia de practic nr. 9 cheltuielilor salariale att ale angajatorului ct Prezentarea cheltuielilor salariale
i ale angajailor firmei
ale firmei
8.5.10. Organizarea contabilitii decontrilor cu
Fia de practic nr. 10
statul:
Prezentarea operaiunilor contabile
evidenierea principalelor impozite, taxe i aferente decontrilor cu statul
vrsminte asimilate
8.5.11. Organizarea contabilitii trezoreriei la nivelul Studiu de caz
ntreprinderii: reflectarea operaiunilor de Fia de practic nr. 11
ncasri i pli n numerar n lei i n devize, Prezentarea operaiunilor contabile
n contul de la bancn n lei i n devize, aferente fluxurilor de trezorerie
ncasri i pli avnd la baz avansurile de
trezorerie, operaiuni ce vizeaz deschiderea
i utilizarea unui acreditiv, operaiuni ce
vizeaz investiiile pe termen scurt, etc.
8.5.12. Organizarea contabilitii cheltuielilor i Studiu de caz
veniturilor: evidenierea tipurilor de cheltuieli i
venituri pe cele trei nivele de activitate:
cheltuieli i venituri de exploatare, cheltuieli,
venituri
financiare,
cheltuieli,
venituri
extraordinare.
8.5.13. Operaiuni specifice nchiderii exerciiului

8.5.14. ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare


anuale
ale entitii analizate, numrul
situaiilor financiare anuale depinznd de
criteriile de mrime ale entitii (bilan contabil,
contul de profit i pierdere, situaia fluxurilor de
trezorerie, situaia modificrii capitalului
propriu i notele explicative, respectiv 10 note
explicative pentru ntreprinderile care
ndeplinesc cel puin dou din criteriile de
mrime, iar acele entiti care nu ndeplinesc
minim 2 din criteriile de mrime vor trebui s
ntocmeasc bilanul prescurtat, contul de
profit i pierdere i notele explicative, opional
putnd ntocmi i celelalte 2 componente)
9

Timp
alocat pe fi
6 ore

Timp
alocat pe fi
6 ore
Timp
alocat pe fi
6 ore
Timp
alocat pe fi
6 ore

Timp

Fia de practic nr. 12


Evidenierea tuturor cheltuielilor i
veniturilor pe cele trei tipuri de
activiti

Studiu de caz
Fia de practic nr. 13
Prezentarea lucrrilor aferente
nchiderii exerciiului financiar
Studiu de caz
Fia de practic nr. 14 ntocmirea
situaiilor financiare anuale ale
firmei

Timp
alocat pe
fi6 ore

8.5.15. Prezentarea
concluziilor,
sugestiilor
i propunerilor referitoare la stagiul de
practic efectuat

10

Studiu de caz
Timp
Fia de practic nr. 15 Evidenierea alocat pe
concluziilor i a eventualelor soluii
fi6 ore
propuse

Bibliografie
1. Ghidul de practic al studentului PRACTeam licen, publicat la Editura Universitii din Oradea,
2011 i 2012, ISBN general 978-606-10-0509-3 - Coordonatori seria Ghidul de practic al studentului
PRACTeam: Prof.univ.dr. Anca Dodescu, Prof.univ.dr. Elena Botezat, Prof.univ.dr. Alina Bdulescu,
Conf.univ.dr. Ioana Pop Cohu: Volumul III Universitatea tefan cel Mare din Suceava, Facultatea
de tiine Economice i Administraie Public, Ed. Universitii din Oradea, Oradea, 2011, ISBN
978606-10-0514-7; coordonator volum Prof. univ. dr. Elena Hlaciuc
2. Rapoarte/regulamente/analize/documente interne de la organizaia gazd de practic
3. Cri din Biblioteca PRACTeam:
Grosu V., Perspectivele i limite n procesul de armonizare contabil, Editura Tipo
Moldova, Iai, 2010;
Feleag, L., Feleag, N., Contabilitate Financiar - o abordare european i Internaional, vol. I,
II, Editura Economic, Bucureti, 2007;
Mate Dorel, coordonator, Veronica Grosu, Marian Socoliuc, s.a., Contabilitatea financiar n
conformitate cu Directivele Europene, Editura Gutenberg, Arad, 2010.
Paliu Popa L., Ecobici, N., Contabilitate financiar aplicat Ghid contabil 2010, Editura Universitaria,
Bucureti, 2010;
Raileanu Vasile, Abordari contabile si fiscale privind impozitele si taxele, Editura
Economica, Bucuresti, 2009.
Pro Lege, Standardele romanesti de contabilitate si raportare financiara Legislatie
contabila uzuala, Universul Juridic, Bucuresti, 2010. 4. Alte lucrri i cri n domeniu:
Cenar, I., .a., Contabilitate aplicat la ntreprinderile nonfinanciare, Ed. Risoprint,
Cluj Napoca, 2005;
Hlaciuc E., Mihalciuc, C., Organizarea contabilitii financiare a entitilor economice, Abordri
teoretice i aplicative n conformotate cu prevederile OMFP 2374/2007 i Standardele Internaionale
de contabilitate, Editura Didactic i Pedagogic, R.A., Bucureti, 2008;
Pntea, I.P., Bodea, Gh. Contabilitatea financiar romneasc conform cu directivele europene, Ed.
Intelcredo, Deva, 2010
*** Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat n M. Of. Nr. 48 din 14 ianuarie 2005;
*** OMFP nr. 3055/2009, pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene;
actualizat la 8 August 2011 prin: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2869/2010, Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 2239/2011, Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2382/2011.
*** OMFP (Ordinul Ministerului Finanelor Publice) nr. 52 din 16 ianuarie 2012, privind principalele
aspecte legate de ntocmirea i depunerea situaiilor financiare anuale la unitile teritoriale ale
Ministerului Finanelor publice, publicat n Monitorul oficial nr. 46 din 19 ianuarie 2012. Pro Lege,
Standardele romanesti de contabilitate si raportare financiara Legislatie contabila uzuala, Universul
Juridic, Bucuresti, 2010.
5. Documente de lucru de la unitatea baz de practic

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este n concordan cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de
licen de la faculti de profil din ar i strintate. n cadrul ntlnirilor cu reprezentanii asociaiilor
profesionale i cu angajatorii, acetia au fost consultai cu privire la coninutul disciplinei, astfel nct
competenele dobndite de absolvenii acestei specializri s rspund cerinelor pieei muncii.
Coninutul disciplinei este corelat cu ateptrile angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent
programului, consultai n cadrul unor Workshop-uri sau Mese rotunde special dedicate organizate n cadrul
proiectului Practica studenilor economiti. Parteneriat inter-regional pe piaa muncii ntre universiti i
mediul de afaceri (PRACTeam), co-finanat din Fondul Social European, prin Programul Operaional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Beneficiar:
Universitatea din Oradea, Facultatea de tiine Economice; Parteneri: Universitatea de Vest din Timioara,
11

Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor i Universitatea tefan cel Mare Suceava,


Facultatea de tiine Economice i Administraie Public; Perioada de implementare: 01.10.2010
31.09.2013, manager de proiect: Prof. univ. dr. ec. Anca Dodescu; Web: www.practeam.ro, dup cum
urmeaz:
1. Workshop Identificarea nevoilor cu privire la stagiile de pregtire practic pentru studenii
economiti -29.02.2012;
2. Workshop Identificarea nevoilor cu privire la stagiile de pregtire practic pentru studenii
economiti -26.02.2013;
3. Workshop Tranziia de la coal la viaa activ 30.05.2012;
4. Mas rotund Experiene i bune practici PRACTeam - 25.07. 2012.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

12

10.3 Pondere din


nota final

10.8 Lucrri practice


(P)

1. Evaluarea raportului de practic i a


jurnalului de practic

Lucrare scris

50%

Cerine minime pentru nota 5


- Integrarea cunotinelor acumulate n
stagiul de practic n proiectul elaborat
- Elaborarea portofoliului de practic n
conformitate cu o parte din tematica
propus (cel puin ndeplinirea a minim 7
Fie de lucru specificate n tematica
propus a acestei fie de disciplin);
- ntocmirea raportului de practic la nivel
minim (prezentarea sumar aorganizaiei
gazd, parcurgerea a 2 operaiuni din
fiecare clas de conturi cu lipsa
documentelor justificative care stau la
baza nregistrrilor contabile);
- ntocmirea sumar a jurnalului de practic
Cerine pentru nota 10
- Elaborarea portofoliului de practic n
conformitate cu tematica propus
(ndeplinirea celor 15 Fie de lucru
specificate n tematica propus a acestei
fie de disciplin);
- Excelenta integrare a cunotinelor
acumulate n stagiul de practic n
proiectul elaborat.
- Capacitatea de a interpreta informaiile i
de a formula concluzii;
- ntocmirea detaliat a jurnalului de
practic

2. Evaluarea de ctre tutore


Cerine minime pentru nota 5
Verificare pe
- Prezena la sediul (punctul de lucru)
parcurs
firmei unde se desfoar practica;
- Respectarea programului de practic i
ndeplinirea sumar a sarcinilor
repartizate de tutorele de practic;
- Atitudine i comportament n conformitate
cu regulamentul de practic al studenilor
aprobat la nivelul facultii.
- Capacitatea de a prezenta activitatea
firmei.
- Aprecierea scris a activitii de practic
realizat de tutore.
Cerine pentru nota 10

13

25%

Abilitatea de a lucra cu documentele


firmei;
Receptivitatea studenilor i interesul
manifestat n raport cu activitatea practic
desfurat n cadrul firmei;
Prezena la sediul (punctul de lucru)
firmei unde se desfoar practica;
Implicare, seriozitate i interes deosebit
manifestat fa de activitatea de practic;
Receptivitate la sarcinile primite i la
sugestiile formulate de tutore;
Participare
activ,
sub
directa
supraveghere a tutorelui, la desfurarea
activitilor firmei;
Respectarea programului de practic i
ndeplinirea
n
totalitate,
cu
contiinciozitate, a sarcinilor repartizate de
tutorele de practic;
Atitudine i comportament n conformitate
cu regulamentul de practic al studenilor
aprobat la nivelul facultii.
Aprecierea scris a activitii de practic
realizat de tutore.

3. Evaluarea la colocviu
Cerine minime pentru nota 5
- Prezentarea la colocviu;
- Prezentarea sumar a portofoliului de
practic i a raportului de practic la
colocviu;
- Rspunsuri pertinente la ntrebrile
formulate referitoare la activitatea de
practic (abordarea a cel puin 50% din
intrebrile adresate la colocviul de
practic).

Rspunsuri la
ntrebri

25%

Cerine pentru nota 10


- Prezentarea la colocviu;
- Prezentarea complet, cu claritate a
portofoliului de practic i a raportului de
practic;
- Realizarea unui portofoliu de practic
bine structurat i organizat;
- Cunoaterea i nsuirea la cel mai nalt
nivel a activitilor financiar contabile
specifice firmei n care s-a desfurat
activitatea de practic;
- Capacitatea de a formula concluzii/opinii
personale n legtur cu activitatea
financiar contabil a firmei/instituiei n
care s-a efectuat practica;
- Emiterea unor preri privind activitatea de
practic desfurat, propuneri de msuri
n vederea mbuntirii activitii i
situaiei financiare a organizaiei gazd.

10.9 Standard minim de performan


Parcurgerea stagiului de practic n organizaia gazd
Elaborarea raportului de practic (cuprinznd monografie contabil cu documente justificative
reprezentative ataate, aferente celor 15 fie de lucru solicitate) i a jurnalului de practic
14

Evaluarea cu nota minim 5 pe toate cele trei componente.

Data completrii
05.11.2012

Titular de curs/Responsabil practic


Titular de lucrri practice proiect
PRACTeam: /Responsabil practic proiect
LECT. UNIV. DR.
PRACTeam :
MIHALCIUC CAMELIA CTLINA
LECT. UNIV. DR.
(gradul didactic, numele, prenumele i MIHALCIUC CAMELIA CTLINA
semntura)

(gradul didactic, numele, prenumele i

semntura)

Adresa de e-mail: cameliam@seap.usv.ro


Adresa de e-mail:
cameliam@seap.usv.ro
Director de Departament,
PROF. UNIV. DR. ELENA HLAIUC
(gradul didactic, numele, prenumele i semntura)

Data avizrii n
Departament:
19.11.2012

Date de contact1:
Universitatea tefan cel Mare Suceava, Facultatea de tiine Economice i Administaie Public
Departamentul de Contabilitate, Finane i Informatic Economic
Str. Universitatii nr.13,
Cod potal 720229, Suceava, Judeul Suceava, Romnia
Tel: 0330-101130, 0230-522978
E-mail: elenah@seap.usv.ro
Pagina web: http://www.seap.usv.ro

Decan,
PROF. UNIV. DR. CARMEN EUGENIA NSTASE

Data avizrii n
Consiliul
Facultii:
19.11.2012

Date de contact2:
Universitatea tefan cel Mare Suceava, Facultatea de tiine Economice i Administaie Public
Birou Decan
Str. Universitatii nr.13,
Cod potal 720229, Suceava, Judeul Suceava, Romnia
Tel: 0330-101130, 0230-522978, Fax: 0230-522978, int.: Decan 300
E-mail: carmenn@seap.usv.ro
Pagina web: http://www.seap.usv.ro

1 Se vor specifica datele de contact (tel., email, pagina web, etc) ale entitii academice beneficiar a
Fiei disciplinei
2 Se vor specifica datele de contact (tel., email, pagina web, etc) ale entitii academice
beneficiare a Fiei de Disciplin

15

Practica se organizeaz la un numr de organizaii gazd, care ofer un numr total de posturi, dup
cum urmeaz:

Organizaie gazd
1. SC AUTOSERVICE SRL SUCEAVA
Este una dintre cele mai noi reprezentante ale Concernului Volkswagen n Romnia, n prezent
principalele domenii de activitate constnd n prestarea ntregii game de servicii n domeniul de repara ii
auto, comercializarea de autoturisme noi, comercializarea de piese de schimb, consumabile i accesorii
auto, servicii de nchiriere autoturisme.
Locaie: Suceava, E85, Km 432 WEB:
http://www.automitric.ro Tutore de
practic
:
CIOBANU BRNDU
A SILVIA Economist (eviden gestiune firm, raportri financiare)
Email: brandusa@automitric.ro
Posturi de practic oferite: 5 posturi - Economist la Departamentul Finaniar Contabil
Cerine generale:
-

rezistenta la oboseala i solicitari efective i intelectuale;


acuitate auditiv normal; vorbire normal.

Cerine psihologice:
-

inteligenta de nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatat);


asumarea responsabilitilor;
rezistena la sarcini repetitive;
capacitate de relaionare interumana; adaptare la sarcini de lucru schimbtoare; emoional.

echilibru

Educatie i pregatire profesional:


-

studii superioare de profil economic;


cunostinte de operare pe calculator;
cunostinte de operare cu programe de contabilitate; avantaj.

cunoasterea unei limbi straine constituie un

Deprinderi transferabile:
-

acordare i transmitere de informaii;


asigurare de consultanta in domeniul financiar-contabil;
culegere, clasificare i interpretare a informaiilor; activitilor; pregatire de materiale i rapoarte.

16

planificare i organizare a operatiilor si

Fi de post: Economist la Departamentul Finaniar Contabil


Activiti principale:
- Verific documentele justificative (actele primare) ntocmite de colegii de departament i urmrete
circuitul acestora;
- Verific ncasrile, proveniena i distribuirea acestora;
- ine legtura cu bncile, clienii i furnizorii interni, n ceea ce privete atribuiile ce-i revin;
- ntocmete, contabilizeaz i verific lunar facturile emise;
- Urmrete inerea registrelor contabile, conducerea la zi a evidenei cronologice i sistematice a
operaiunilor economice i financiare;
- ndosariaz documentele cu care lucreaz i supervizeaz arhivarea lor.
Condiii de munc:
condiiile de munc sunt normale;
programul de lucru respect reglementrile legale;
activitatea se desfoar n birou dotat cu calculator i echipamente periferice, cu acces la telefon, fax,
Internet sau pe teren.
Tematica Practicii:
Tema nr. 1: Studierea statutului firmei.
Tema nr. 2: Consultarea organigramei firmei i a documentelor constitutive.
Tema nr. 3: Consultarea si specificarea documentelor care reflect evoluia firmei.
Tema nr. 4: Consultarea documentelor justificative i contabile, avndu-se n vedere modul de ntocmire i
utilizare a documentelor justificative.
Tema nr. 5: Detalierea formelor de constituire, majorare i micorare a capitalului social al entitii
economice; descrierea formelor de capitalizare extern a entitilor economice prin diferite
modaliti cum ar fi: mprumutul obligatar, mprumutul bancar, intersocietar: cunoaterea i
aplicarea diferitelor forme de acoperire a riscurilor prin mecanismul provizioanelor.
Tema nr. 6: Lmurirea aspectelor cu privire la investiiile la mijloace fixe; clarificarea conceptelor legate de
duratele de utilizare, amortizarea de imobilizari corporale si necorporale i ajustrile pentru
pierderile de valoare; reflectarea principalelor modaliti de intrare i ieire n i din patrimoniu
a imobilizrilor.
Tema nr. 7: Fundamentarea noiunilor de activ circulant, stocuri i producia n curs de execuie, respectiv
stocuri n curs de aprovizionare; prezentarea organizrii contabilitii analitice i sintetice a
stocurilor; evidenierea n contabilitate a principalelor operaiuni economico-financiare privind
fluxul de intrri i ieiri de stocuri, cu reflectarea n mod special a achiziiilor/vnzrilor
interne, a achiziiilor intracomunitare i a importurilor.
Tema nr. 8: Fundamentarea noiunilor de datorii i creane ale entitii economice; prezentarea relaiilor cu
furnizorii i clienii firmei.
Tema nr. 9: Evidenierea aplicativ a operaiilor contabile privind decontrile cu personalul.
Tema nr. 10: Evidenierea aplicativ a operaiilor contabile privind decontrile cu bugetul statului i alte
organisme guvernamentale.
Tema nr.11: Studierea i completarea urmtoarelor documente: Registrul de cas, Plafoane operaiuni cas;
nregistrare
imprumuturilor nebancare; raportarea
ncasarilor i plilor
externe; contabilitatea cheltuielilor de delegare: diurnele; regimul fiscal al cheltuielilor de
delegare efectuate de salariai, administratori i asociai.
Tema nr. 12: Identificarea principalelor categorii de cheltuieli i venituri.

17

Tema nr. 13: Studiu asupra lucrrilor premergtoare ntocmirii situaiilor financiare anuale ale entitii luate n
studiu.
Tema nr. 14. Studierea i ntocmirea situaiilor financiare anuale ale firmei.
Tema nr. 15: Formularea concluziilor n urma observaiilor personale i a dicusiilor cu tutorii.

15
1. Hlaciuc E., Mihalciuc, C., Organizarea contabilitii financiare a entitilor economice, Abordri
teoretice i aplicative n conformotate cu prevederile OMFP 2374/2007 i Standardele Internaionale de
contabilitate, Editura Didactic i Pedagogic, R.A., Bucureti, 2008;
2. Mate Dorel, coordonator, Contabilitatea financiar n conformitate cu Directivele Europene, Editura
Gutenberg, Arad, 2010.
3. Paliu Popa L., Ecobici, N., Contabilitate financiar aplicat Ghid contabil 2010, Editura
Universitaria, Bucureti, 2010;
4. Possler L., Contabilitatea ntreprinderii, ndrumar practic actualizat i completat, Editura Fundaiei
Andrei aguna", Constana, 2008;
5. OMFP nr. 3055/2009, pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene; actualizat la 8
August 2011 prin: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2869/2010, Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 2239/2011, Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2382/2011.
Condiii de tehnoredactare:
-

figurile i tabelele vor fi numerotate i vor avea precizat titlul i sursa. Figurile i tabelele trebuie s
reprezinte cca. 30% din numrul total de pagini al Raportului de practic;
trimiterile la sursele bibliografice se insereaz n subsolul paginii, ca note de subsol, menionndu-se
numele autorilor, titlul lucrrii, editura, localitatea, anul apariiei i pagina;
bibliografia se poziioneaz la sfritul lucrrii, ordonat alfabetic dup numele primului autor, indiferent
de tipul sursei, sub form de list numerotat;
proiectul trebuie tehnoredactat cu editorul de text Microsoft Word (2003, 2007 sau 2010) folosindu-se
caractere Times New Roman (TNR) de 12 puncte, aliniere la 1,5 rnduri;
marginile paginii trebuie s fie de 2,5 cm stnga i 2 cm dreapta, sus, jos;
toate titlurile vor fi centrate i scrise cu majuscule, lsndu-se un rnd liber n jurul lor. Se vor folosi
caractere Times New Roman aldine (bold) de 12 puncte;
toate subtitlurile vor fi aliniate la stnga si vor fi scrise cu caractere aldine (bold) de 12 puncte, prima
liter majuscul. Lsai cte un spaiu liber nainte i dup subtitlu;
proiectul va trebui s conin: cuprins, pagin de titlu i bibliografie;
proiectul va conine 10-15 pagini, plus anexe;
proiectul se va realiza individual, lista i ndosariat;
proiectul va fi predat att n forma printat, ct i pe suport magnetic.

Raportul de practic
Structura raportului trebuie s urmreasc structura fiei disciplinei i s in cont de temele recomandate de
responsabilul de practic.
18

n elaborarea raportului de practic, stagiarul din practic va avea n vedere urmtoarele aspecte:
Compatibilitatea cunotinelor teoretice deprinse pe perioada parcurgerii studiilor de licen n domeniul
financiar economic cu dobndirea abilitilor profesionale specifice profilului din fia postului;
Elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu tematica propus n fia disciplinei;
Evaluarea individual a fiecrui stagiar de practic cu privire la experiena acumulat pe parcursul stagiului,
formulnd concluzii personale cu privire la activitatea financiar contabil a firmei n elaborarea raportului
de practic.
Raportul de practic cerine de structur.
Raportul trebuie s conin urmtoarele aspecte:
1. Prezentarea firmei i a departamentului unde studentul a fcut practic (cca. 1 pagin);
2. Scurt prezentare teoretic, pe baza bibliografiei, a problematicii Raportului de practic (1-2 pagini);
3. Coninutul propriu-zis: prezentarea temei, utiliznd material ilustrativ tabele, grafice respectiv
informaii de la firma unde se efectueaz practica (6-7 pagini);
4. Concluzii, propuneri, observaii la tema respectiv (1-2 pagini).
Pe prima pagin a raportului se vor preciza obligatoriu urmtoarele:
Raport de practic privind activitatea de desfurat n calitate de
Economist la Departamentul Finaniar Contabil la SC AUTO SERVICE SRL SUCEAVA
Numele i prenumele ....................................................
Programul de studiu: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE
Organizaia gazd: SC AUTOSERVICE SRL SUCEAVA
Tutorele de practic: URCANU EVELYNE-ISABELA Perioada
stagiului de practic: 27.05.2013 16.06.2013
Responsabil de practic: Lector univ. dr. CAMELIA CTLINA MIHALCIUC
Tema raportului de practic: Organizarea contabilitii financiare la SC AUTO SERVICE SRL

SUCEAVA
Stadiul actual, disfuncionaliti, propuneri de mbuntire (cu titlu orientativ)
Coninut:
1. Prezentare general a stagiului de practic (1-2 pg.):
1.1 Obiectivele stagiului de practic
1.2 Prezentarea organizaiei - gazd - cadrul legislativ, particularitile activitii i structurii
organizatorice;
1.3 Prezentarea Serviciului/ Compartimentului/Biroului unde a fost efectuat stagiul de practic;
2. Descrierea stagiului de practic ( 5-10 pg.):
2.1 Se descriu cele 10 teme n acord cu tematica particularizat i activitatea desfurat; 2.2 Se vor
prezenta activitile realizate, conform tematicii de practic i a jurnalului practic.
3. Concluzii i propuneri (1-2 pg.)
3.1 Aprecieri privind stagiului de practic desfurat: aspecte pozitive, aspecte negative;
3.2 Avansarea unor propuneri de mbuntire a activitii unitii de practic, din perspectiva
postului ocupat; Analiza SWOT;
3.3 Evidenierea contribuiei aduse de stagiul de practic dezvoltrii profesionale/ individuale.
Condiii de tehnoredactare:
-

figurile i tabelele vor fi numerotate i vor avea precizat titlul i sursa. Figurile i tabelele trebuie s
reprezinte cca. 30% din numrul total de pagini al Raportului de practic;
19
Tt

id

ti

trimiterile la sursele bibliografice se insereaz n subsolul paginii, ca note de subsol, menionndu-se


numele autorilor, titlul lucrrii, editura, localitatea, anul apariiei si pagina;
bibliografia se poziioneaz la sfritul lucrrii, ordonat alfabetic dup numele primului autor, indiferent
de tipul sursei, sub form de list numerotat;
proiectul trebuie tehnoredactat cu editorul de text Microsoft Word (2003, 2007 sau 2010) folosindu-se
caractere Times New Roman (TNR) de 12 puncte, aliniere la 1,5 rnduri;
marginile paginii trebuie s fie de 2,5 cm stnga i 2 cm dreapta, sus, jos;
toate titlurile vor fi centrate i scrise cu majuscule, lsndu-se un rnd liber n jurul lor. Se vor folosi
caractere Times New Roman aldine (bold) de 12 puncte;
toate subtitlurile vor fi aliniate la stnga si vor fi scrise cu caractere aldine (bold) de 12 puncte, prima
liter majuscul. Lsai cte un spaiu liber nainte i dup subtitlu;
proiectul va trebui s conin: cuprins, pagin de titlu i bibliografie;
proiectul va conine 10-15 pagini, plus anexe;
proiectul se va realiza individual, lista i ndosariat;
proiectul va fi predat att n forma printat, ct i pe suport magnetic.

Organizaie gazd
2. SC OFFICE CONSULTING SRL SUCEAVA
17
Obiectul de activitate al ntreprinderii este:
Locaie: SUCEAVA, SUCEAVA, BULEVARDUL GEORGE ENESCU NR.
44, BL. T94, SC. A, AP. 2

Cerine generale:
-

absolvent al nvatamantului superior economic de specialitate;


cunostinte temeinice n ceea ce priveste sistemul organizatoric si economic.

Cerine speciale:
-

inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);


capacitate de organizare si conducere a activitatii economice;
capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin
furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii.

20

Fi de post: Contabil
Activiti principale:
-

Verific documentele justificative (actele primare) ntocmite de colegii de departament i urmrete


circuitul acestora;
Verific ncasrile, proveniena i distribuirea acestora;
ine legtura cu bncile, clienii i furnizorii interni, n ceea ce privete atribuiile ce-i revin;
ntocmete, contabilizeaz i verific lunar facturile emise;
ntocmete lunar si trimestrial, dup caz, declaraiile de impozite, taxe i contribuii aferente salariilor,
precum i restul declaraiilor conform reglementrilor legale;
Introduce i verific n programul de contabilitate nregistrrile documentelor efectuate de ctre alte
posturi;
Urmrete inerea registrelor contabile, conducerea la zi a evidenei cronologice i sistematice a
operaiunilor economice i financiare;
Verific balana conturilor;
Particip la elaborarea situaiilor financiare individuale;
ndosariaz documentele cu care lucreaz i supervizeaz arhivarea lor.

Tematica Practicii:
Tema nr. 1: Studierea statutului firmei.
Tema nr. 2: Consultarea organigramei firmei i a documentelor constitutive
Tema nr. 3: Consultarea si specificarea documentelor care reflect evoluia firmei.
Tema nr. 4: Consultarea documentelor justificative i contabile, avndu-se n vedere modul de ntocmire i
utilizare a documentelor justificative.

21

Tema nr. 5: Detalierea formelor de constituire, majorare i micorare a capitalului social al entitii
economice; descrierea formelor de capitalizare extern a entitilor economice prin diferite
modaliti cum ar fi: mprumutul obligatar, mprumutul bancar, intersocietar: cunoaterea i
aplicarea diferitelor forme de acoperire a riscurilor prin mecanismul provizioanelor.
Tema nr. 6: Lmurirea aspectelor cu privire la investiiile la mijloace fixe; clarificarea conceptelor legate de
duratele de utilizare, amortizarea de imobilizari corporale si necorporale i ajustrile pentru
pierderile de valoare; reflectarea principalelor modaliti de intrare i ieire n i din patrimoniu a
imobilizrilor.
Tema nr. 7: Fundamentarea noiunilor de activ circulant, stocuri i producia n curs de execuie, respectiv
stocuri n curs de aprovizionare; prezentarea organizrii contabilitii analitice i sintetice a
stocurilor; evidenierea n contabilitate a principalelor operaiuni economico-financiare privind
fluxul de intrri i ieiri de stocuri, cu reflectarea n mod special a achiziiilor/vnzrilor interne, a
achiziiilor intracomunitare i a importurilor.
Tema nr. 8: Fundamentarea noiunilor de datorii i creane ale entitii economice; prezentarea relaiilor cu
furnizorii i clienii firmei.
Tema nr. 9: Evidenierea aplicativ a operaiilor contabile privind decontrile cu personalul.
Tema nr. 10: Evidenierea aplicativ a operaiilor contabile privind decontrile cu bugetul statului i alte
organisme guvernamentale.
Tema nr.11: Studierea i completarea urmtoarelor documente: Registrul de cas, Plafoane operaiuni cas;
nregistrare imprumuturilor nebancare; raportarea ncasarilor i plilor externe; contabilitatea
cheltuielilor de delegare: diurnele; regimul fiscal al cheltuielilor de delegare efectuate de salariai,
administratori i asociai.
Tema nr. 12: Identificarea principalelor categorii de cheltuieli i venituri.
Tema nr. 13: Studiu asupra lucrrilor premergtoare ntocmirii situaiilor financiare anuale ale entitii.
Tema nr. 14. Studierea i ntocmirea situaiilor financiare anuale ale firmei.
Tema nr. 15: Formularea concluziilor n urma observaiilor personale i a dicusiilor cu tutorii.

1. Hlaciuc E., Mihalciuc, C., Organizarea contabilitii financiare a entitilor economice, Abordri
teoretice i aplicative n conformotate cu prevederile OMFP 2374/2007 i Standardele Internaionale de
contabilitate, Editura Didactic i Pedagogic, R.A., Bucureti, 2008;
2. Mate Dorel, coordonator, Contabilitatea financiar n conformitate cu Directivele Europene, Editura
Gutenberg, Arad, 2010.
3. Paliu Popa L., Ecobici, N., Contabilitate financiar aplicat Ghid contabil 2010, Editura Universitaria,
Bucureti, 2010;
4. Possler L., Contabilitatea ntreprinderii, ndrumar practic actualizat i completat, Editura Fundaiei
Andrei aguna", Constana, 2008;
5. OMFP nr. 3055/2009, pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene; actualizat la 8
August 2011 prin: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2869/2010, Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 2239/2011, Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2382/2011.

Raportul de practic
Structura raportului trebuie s urmreasc structura fiei disciplinei i s in cont de temele recomandate de
responsabilul de practic.
n elaborarea raportului de practic, stagiarul din practic va avea n vedere urmtoarele aspecte:
22

Compatibilitatea cunotinelor teoretice deprinse pe perioada parcurgerii studiilor de licen n domeniul


financiar economic cu dobndirea abilitilor profesionale specifice profilului din fia postului;
Elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu tematica propus n fia disciplinei;
Evaluarea individual a fiecrui stagiar de practic cu privire la experiena acumulat pe parcursul
stagiului, formulnd concluzii personale cu privire la activitatea financiar contabil a firmei n elaborarea
raportului de practic.

Raportul de practic cerine de structur.


Raportul trebuie s conin urmtoarele aspecte:
1. Prezentarea firmei i a departamentului unde studentul a fcut practic (cca. 1 pagin);
2. Scurt prezentare teoretic, pe baza bibliografiei, a problematicii Raportului de practic (1-2 pagini);
3. Coninutul propriu-zis: prezentarea temei, utiliznd material ilustrativ tabele, grafice respectiv
informaii de la firma unde se efectueaz practica (6-7 pagini);
4. Concluzii, propuneri, observaii la tema respectiv (1-2 pagini).
Pe prima pagin a raportului se vor preciza obligatoriu urmtoarele:
Raport de practic privind activitatea de desfurat n calitate de
Contabil la SC OFFICE CONSULTING SRL SUCEAVA
Numele i prenumele ....................................................
Programul de studiu: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE
Organizaia gazd: SC OFFICE CONSULTING SRL SUCEAVA
Tutorele de practic: RA ANDA VIOLETA
Perioada stagiului de practic: 27.05.2013 16.06.2013
Responsabil de practic: Lector univ. dr. CAMELIA CTLINA MIHALCIUC
Tema raportului de practic: Organizarea contabilitii financiare la SC OFFICE CONSULTING SRL
SUCEAVA

Stadiul actual, disfuncionaliti, propuneri de mbuntire (cu titlu orientativ)


Raport de practic privind activitatea de desfurat n calitate de
Contabil la SC OFFICE CONSULTING SRL SUCEAVA
Numele i prenumele ....................................................
Programul de studiu: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE
Organizaia gazd: SC OFFICE CONSULTING SRL SUCEAVA
Tutorele de practic: RA ANDA VIOLETA
Perioada stagiului de practic: 27.05.2013 16.06.2013
Responsabil de practic: Lector univ. dr. CAMELIA CTLINA MIHALCIUC
Tema raportului de practic: Organizarea contabilitii financiare la SC OFFICE CONSULTING SRL
SUCEAVA

Stadiul actual, disfuncionaliti, propuneri de mbuntire (cu titlu orientativ)


RAPORTUL DE PRACTIC VA FI EFECTUAT LA FIRMA IN CARE STUDENTII ISI VOR DESFASURA
STAGIUL DE PRACTICA, IAR IN CAZUL FIRMEI DE CONSULTAN CONTABIL I AUDIT, TEMELE
VOR FI PARTICULARIZATE N FUNCIE DE SOCIETILE A CAROR EVIDEN CONTABIL ESTE
REALIZAT N CADRUL ACESTOR FIRME.
Coninut:
23

1. Prezentare general a stagiului de practic (1-2 pg.):


1.1. Obiectivele stagiului de practic
1.2. Prezentarea organizaiei - gazd cadrul legislativ, particularitile activitii i structurii
organizatorice
1.3. Prezentarea Serviciului/ Compartimentului/Biroului unde a fost efectuat stagiul de practic;
2. Descrierea stagiului de practic ( 5-10 pg.):
2.1. Se descriu cele 10 teme n acord cu tematica particularizat i activitatea desfurat;
2.2. Se vor prezenta activitile realizate, conform tematicii de practic i a jurnalului practic.
3. Concluzii i propuneri (1-2 pg.)
3.1. Aprecieri privind stagiului de practic desfurat: aspecte pozitive, aspecte negative;
3.2. Avansarea unor propuneri de mbuntire a activitii unitii de practic, din perspectiva
postului ocupat; Analiza SWOT;
3.3. Evidenierea contribuiei aduse de stagiul de practic dezvoltrii profesionale/ individuale.
Condiii de tehnoredactare:
-

figurile i tabelele vor fi numerotate i vor avea precizat titlul i sursa. Figurile i tabelele trebuie s
reprezinte cca. 30% din numrul total de pagini al Raportului de practic;
trimiterile la sursele bibliografice se insereaz n subsolul paginii, ca note de subsol, menionndu-se
numele autorilor, titlul lucrrii, editura, localitatea, anul apariiei si pagina;
bibliografia se poziioneaz la sfritul lucrrii, ordonat alfabetic dup numele primului autor, indiferent
de tipul sursei, sub form de list numerotat;
proiectul trebuie tehnoredactat cu editorul de text Microsoft Word (2003, 2007 sau 2010) folosindu-se
caractere Times New Roman (TNR) de 12 puncte, aliniere la 1,5 rnduri;
marginile paginii trebuie s fie de 2,5 cm stnga i 2 cm dreapta, sus, jos;
toate titlurile vor fi centrate i scrise cu majuscule, lsndu-se un rnd liber n jurul lor. Se vor folosi
caractere Times New Roman aldine (bold) de 12 puncte;
toate subtitlurile vor fi aliniate la stnga si vor fi scrise cu caractere aldine (bold) de 12 puncte, prima
liter majuscul. Lsai cte un spaiu liber nainte i dup subtitlu;
proiectul va trebui s conin: cuprins, pagin de titlu i bibliografie;
proiectul va conine 10-15 pagini, plus anexe;
proiectul se va realiza individual, lista i ndosariat;
proiectul va fi predat att n forma printat, ct i pe suport magnetic.

Organizaie gazd

3. SC LUST EXPERT SRL SUCEAVA


Obiectul de activitate: LUST EXPERT ofer n prezent servicii de consultant n urmatoarele domenii: audit
financiar, asisten pe probleme fiscale i n materie de creane bugetare, ntocmirea declaraiilor de impozite
i taxe, reprezentare n faa organelor fiscale.
Locaie: STR. BISTRIEI, NR. 28, SUCEAVA
Tutori de practic:
COJOCARU ELENA
24

Email: elena@lustexpert.ro
Posturi de practic oferite: 5 posturi - Contabil
Cerine generale:
-

studii superioare;
cunostinte operare PC: WINDOWS, MS OFFICE, CIEL, MULTICASH, INERNET EXPLORER,
OUTLOOK EXPRESS, alte programe informatice in functie de reglementarile legale. cunoasterea unei limbi straine constituie un avantaj.

Cerine speciale (deprinderi transferabile):


-

receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine;


acordare si transmitere de informatii;
asigurare de consultanta in domeniul contabil;
culegere, clasificare si interpretare a informatiilor; - planificare si organizare a operatiilor si
activitatilor; pregatire de materiale si rapoarte.

Fi de post: Contabil
Activiti principale:
-

Verific documentele justificative (actele primare) ntocmite de alte posturi i urmrete circuitul
acestora;
Introduce i verific n programul de contabilitate nregistrrile documentelor efectuate de ctre alte
posturi;
Verific modul de ntocmire a contractelor, facturarea i ncasarea facturilor; Verific
debitele restante;
ine legtura cu bncile, clienii i furnizorii interni, n ceea ce privete atribuiile ce-i revin;
Urmrete inerea registrelor contabile, conducerea la zi a evidenei cronologice i sistematice a
operaiunilor economice i financiare;
ntocmete note contabile i verific corectitudinea soldurilor conturilor; - Verific
balana
conturilor;
Particip la elaborarea situaiilor financiare individuale;
ndosariaz documentele cu care lucreaz i supervizeaz arhivarea lor.

Tematica Practicii:
Tema nr. 1. Prezentarea instituiei baz de practic.
Tema nr. 2. Descrierea pe larg a activitii entitii.
Tema nr. 3. Prezentarea principalilor indicatori economico-financiari ale firmelor luate ca studiu al stagiului
de practic.
Tema nr. 4. Arhivarea n ordine cronologic a documentelor contabile aferente perioadei de analiz pentru
firmele luate n studiu.
Tema nr. 5. Prezentarea modului de organizare a contabilitii capitalului la una din firmele luate n studiu.
Tema nr. 6. Prezentarea modului de organizare a contabilitii activelor imobilizate pentru firma luat n
studiu.

25

Tema nr. 7. Prezentarea modului de organizare a contabilitii elementelor de stocuri i produciei n curs de
execuie
Tema nr. 8. Prezentarea operaiunilor contabile ce privesc relaiile cu furnizorii i clienii.
Tema nr. 9. Prezentarea principalelor cheltuieli salariale ale firmei luate n studiu.
Tema nr. 10. Prezentarea operaiunilor contabile aferente decontrilor cu statul.
Tema nr. 11. Prezentarea operaiunilor contabile aferente fluxurilor de trezorerie.
Tema nr. 12 . Evidenierea tuturor cheltuielilor i veniturilor pe cele trei tipuri de activiti.
Tema nr. 13. Prezentarea lucrrilor aferente nchiderii exerciiului financiar.
Tema nr. 14. ntocmirea situaiilor financiare anuale ale firmei luate n studiu. Tema
nr. 15. Evidenierea concluziilor i a eventualelor soluii propuse.

1. Hlaciuc E., Mihalciuc, C., Organizarea contabilitii financiare a entitilor economice, Abordri
teoretice i aplicative n conformotate cu prevederile OMFP 2374/2007 i Standardele Internaionale de
contabilitate, Editura Didactic i Pedagogic, R.A., Bucureti, 2008;
2. Mate Dorel, coordonator, Contabilitatea financiar n conformitate cu Directivele Europene, Editura
Gutenberg, Arad, 2010.
3. Paliu Popa L., Ecobici, N., Contabilitate financiar aplicat Ghid contabil 2010, Editura Universitaria,
Bucureti, 2010;
4. Possler L., Contabilitatea ntreprinderii, ndrumar practic actualizat i completat, Editura Fundaiei
Andrei aguna", Constana, 2008;
5. OMFP nr. 3055/2009, pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene; actualizat la 8
August 2011 prin: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2869/2010, Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 2239/2011, Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2382/2011.

Raportul de practic
Structura raportului trebuie s urmreasc structura fiei disciplinei i s in cont de temele recomandate de
responsabilul de practic.
n elaborarea raportului de practic, stagiarul din practic va avea n vedere urmtoarele aspecte:
Compatibilitatea cunotinelor teoretice deprinse pe perioada parcurgerii studiilor de licen n domeniul
financiar economic cu dobndirea abilitilor profesionale specifice profilului din fia postului;
Elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu tematica propus n fia disciplinei;
Evaluarea individual a fiecrui stagiar de practic cu privire la experiena acumulat pe parcursul stagiului,
formulnd concluzii personale cu privire la activitatea financiar contabil a firmei n elaborarea raportului
de practic.
Raportul de practic cerine de structur.
Raportul trebuie s conin urmtoarele aspecte:
1. Prezentarea firmei i a departamentului unde studentul a fcut practic (cca. 1 pagin);
2. Scurt prezentare teoretic, pe baza bibliografiei, a problematicii Raportului de practic (1-2 pagini);
3. Coninutul propriu-zis: prezentarea temei, utiliznd material ilustrativ tabele, grafice respectiv
informaii de la firma unde se efectueaz practica (6-7 pagini);
26

4. Concluzii, propuneri, observaii la tema respectiv (1-2 pagini).


Pe prima pagin a raportului se vor preciza obligatoriu urmtoarele:
Raport de practic privind activitatea de desfurat n calitate de
Contabil la SC LUST EXPERT SRL SUCEAVA
Numele i prenumele ....................................................
Programul de studiu: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE
Organizaia gazd: SC LUST EXPERT SRL SUCEAVA
Tutorele de practic: COJOCARU ELENA
Perioada stagiului de practic: 27.05.2013 16.06.2013
Responsabil de practic: Lector univ. dr. CAMELIA CTLINA MIHALCIUC
Tema raportului de practic: Organizarea contabilitii financiare la SC LUST EXPERT SRL
SUCEAVA

Stadiul actual, disfuncionaliti, propuneri de mbuntire (cu titlu orientativ)


Raport de practic privind activitatea de desfurat n calitate de
Contabil la SC LUST EXPERT SRL SUCEAVA
Numele i prenumele ....................................................
Programul de studiu: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE
Organizaia gazd: SC LUST EXPERT SRL SUCEAVA
Tutorele de practic: COJOCARU ELENA
Perioada stagiului de practic 27.05.2013 16.06.2013
Responsabil de practic: Lector univ. dr. CAMELIA CTLINA MIHALCIUC
Tema raportului de practic: Organizarea contabilitii financiare la SC LUST EXPERT SRL
SUCEAVA

Stadiul actual, disfuncionaliti, propuneri de mbuntire (cu titlu orientativ)


RAPORTUL DE PRACTIC VA FI EFECTUAT LA FIRMA IN CARE STUDENTII ISI VOR DESFASURA
STAGIUL DE PRACTICA, IAR IN CAZUL FIRMEI DE CONSULTAN CONTABIL I AUDIT, TEMELE
VOR FI PARTICULARIZATE N FUNCIE DE SOCIETILE A CAROR EVIDEN CONTABIL ESTE
REALIZAT N CADRUL ACESTOR FIRME.
Coninut:
1. Prezentare general a stagiului de practic (1-2 pg.):
1.1 Obiectivele stagiului de practic;
1.2 Prezentarea organizaiei - gazd - cadrul legislativ, particularitile activitii i ale structurii
organizatorice;
1.3 Prezentarea Serviciului/ Compartimentului/Biroului unde a fost efectuat stagiul de practic.
2. Descrierea stagiului de practic ( 5-10 pg.):
2.1 Se descriu cele 10 teme n acord cu tematica particularizat i activitatea desfurat; 2.2 Se vor
prezenta activitile realizate, conform tematicii de practic i a jurnalului practic.
3. Concluzii i propuneri (1-2 pg.)
3.1 Aprecieri privind stagiului de practic desfurat: aspecte pozitive, aspecte negative;
3.2 Avansarea unor propuneri de mbuntire a activitii unitii de practic, din perspectiva
postului ocupat; Analiza SWOT;
3.3 Evidenierea contribuiei aduse de stagiul de practic dezvoltrii profesionale/ individuale.

27

4. SC LUST EXPERT SRL SUCEAVA


Obiectul de activitate: LUST EXPERT ofer n prezent servicii de consultant n urmatoarele domenii:
audit financiar, asisten pe probleme fiscale i n materie de crean24
e bugetare, ntocmirea
declaraiilor de
impozite i taxe, reprezentare n faa organelor fiscale.
Locaie: STR. BISTRIEI, NR. 28, SUCEAVA Tutori
de practic:
Condiii de tehnoredactare:
-

figurile i tabelele vor fi numerotate i vor avea precizat titlul i sursa. Figurile i tabelele trebuie s
reprezinte cca. 30% din numrul total de pagini al Raportului de practic;
trimiterile la sursele bibliografice se insereaz n subsolul paginii, ca note de subsol, menionndu-se
numele autorilor, titlul lucrrii, editura, localitatea, anul apariiei si pagina;
bibliografia se poziioneaz la sfritul lucrrii, ordonat alfabetic dup numele primului autor, indiferent
de tipul sursei, sub form de list numerotat;
proiectul trebuie tehnoredactat cu editorul de text Microsoft Word (2003, 2007 sau 2010) folosindu-se
caractere Times New Roman (TNR) de 12 puncte, aliniere la 1,5 rnduri;
marginile paginii trebuie s fie de 2,5 cm stnga i 2 cm dreapta, sus, jos;
toate titlurile vor fi centrate i scrise cu majuscule, lsndu-se un rnd liber n jurul lor. Se vor folosi
caractere Times New Roman aldine (bold) de 12 puncte;
toate subtitlurile vor fi aliniate la stnga si vor fi scrise cu caractere aldine (bold) de 12 puncte, prima
liter majuscul. Lsai cte un spaiu liber nainte i dup subtitlu;
proiectul va trebui s conin: cuprins, pagin de titlu i bibliografie;
proiectul va conine 10-15 pagini, plus anexe;
proiectul se va realiza individual, lista i ndosariat;
proiectul va fi predat att n forma printat, ct i pe suport magnetic.

Organizaie gazd

CAZACU LOREDANA

Cerine generale:
-

studii superioare;

28

cunostinte operare PC: WINDOWS, MS OFFICE, CIEL, MULTICASH, INERNET EXPLORER,


OUTLOOK EXPRESS, alte programe informatice in functie de reglementarile legale. cunoasterea
unei limbi straine constituie un avantaj.

Cerine speciale (deprinderi transferabile):


-

receptivitate, calm, seriozitate, corectitudine;


acordare si transmitere de informatii;
asigurare de consultanta in domeniul contabil;
culegere, clasificare si interpretare a informatiilor; - planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
- pregatire de materiale si rapoarte.

Fi de post: Contabil
Activiti principale:
-

Verific documentele justificative (actele primare) ntocmite de alte posturi i urmrete circuitul
acestora;
Introduce i verific n programul de contabilitate nregistrrile documentelor efectuate de ctre alte
posturi;
Verific modul de ntocmire a contractelor, facturarea i ncasarea facturilor; Verific
debitele
restante;
ine legtura cu bncile, clienii i furnizorii interni, n ceea ce privete atribuiile ce-i revin;
Urmrete inerea registrelor contabile, conducerea la zi a evidenei cronologice i sistematice a
operaiunilor economice i financiare;
ntocmete note contabile i verific corectitudinea soldurilor conturilor; - Verific balana conturilor;
Particip la elaborarea situaiilor financiare individuale;
ndosariaz documentele cu care lucreaz i supervizeaz arhivarea lor.

Tematica Practicii:
Tema nr. 1. Prezentarea instituiei baz de practic.
Tema nr. 2. Descrierea pe larg a activitii entitii.
Tema nr. 3. Prezentarea principalilor indicatori economico-financiari ale firmelor luate ca studiu al stagiului
de practic.
Tema nr. 4. Arhivarea n ordine cronologic a documentelor contabile aferente perioadei de analiz pentru
firmele luate n studiu.
Tema nr. 5. Prezentarea modului de organizare a contabilitii capitalului la una din firmele luate n studiu.
Tema nr. 6. Prezentarea modului de organizare a contabilitii activelor imobilizate pentru firma luat n
studiu.
Tema nr. 7. Prezentarea modului de organizare a contabilitii elementelor de stocuri i produciei n curs de
execuie
Tema nr. 8. Prezentarea operaiunilor contabile ce privesc relaiile cu furnizorii i clienii.
Tema nr. 9. Prezentarea principalelor cheltuieli salariale ale firmei luate n studiu.
Tema nr. 10. Prezentarea operaiunilor contabile aferente decontrilor cu statul.
Tema nr. 11. Prezentarea operaiunilor contabile aferente fluxurilor de trezorerie.
Tema nr. 12 . Evidenierea tuturor cheltuielilor i veniturilor pe cele trei tipuri de activiti.
Tema nr. 13. Prezentarea lucrrilor aferente nchiderii exerciiului financiar.
29

Tema nr. 14. ntocmirea situaiilor financiare anuale ale firmei luate n studiu. Tema
nr. 15. Evidenierea concluziilor i a eventualelor soluii propuse.

6. Hlaciuc E., Mihalciuc, C., Organizarea contabilitii financiare a entitilor economice, Abordri
teoretice i aplicative n conformotate cu prevederile OMFP 2374/2007 i Standardele Internaionale de
contabilitate, Editura Didactic i Pedagogic, R.A., Bucureti, 2008;
7. Mate Dorel, coordonator, Contabilitatea financiar n conformitate cu Directivele Europene, Editura
Gutenberg, Arad, 2010.
8. Paliu Popa L., Ecobici, N., Contabilitate financiar aplicat Ghid contabil 2010, Editura Universitaria,
Bucureti, 2010;
9. Possler L., Contabilitatea ntreprinderii, ndrumar practic actualizat i completat, Editura Fundaiei
Andrei aguna", Constana, 2008;
10. OMFP nr. 3055/2009, pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene; actualizat la 8
August 2011 prin: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2869/2010, Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 2239/2011, Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2382/2011.

Raportul de practic
Structura raportului trebuie s urmreasc structura fiei disciplinei i s in cont de temele recomandate de
responsabilul de practic.
n elaborarea raportului de practic, stagiarul din practic va avea n vedere urmtoarele aspecte:
Compatibilitatea cunotinelor teoretice deprinse pe perioada parcurgerii studiilor de licen n domeniul
financiar economic cu dobndirea abilitilor profesionale specifice profilului din fia postului;
Elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu tematica propus n fia disciplinei;
Evaluarea individual a fiecrui stagiar de practic cu privire la experiena acumulat pe parcursul stagiului,
formulnd concluzii personale cu privire la activitatea financiar contabil a firmei n elaborarea raportului
de practic.
Raportul de practic cerine de structur.
Raportul trebuie s conin urmtoarele aspecte:
5. Prezentarea firmei i a departamentului unde studentul a fcut practic (cca. 1 pagin);
6. Scurt prezentare teoretic, pe baza bibliografiei, a problematicii Raportului de practic (1-2 pagini);
7. Coninutul propriu-zis: prezentarea temei, utiliznd material ilustrativ tabele, grafice respectiv
informaii de la firma unde se efectueaz practica (6-7 pagini);
8. Concluzii, propuneri, observaii la tema respectiv (1-2 pagini).
Pe prima pagin a raportului se vor preciza obligatoriu urmtoarele:
Raport de practic privind activitatea de desfurat n calitate de
Contabil la SC LUST EXPERT SRL SUCEAVA
30

Numele i prenumele ....................................................


Programul de studiu: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE
Organizaia gazd: SC LUST EXPERT SRL SUCEAVA Tutorele
de practic: CAZACU LOREDANA
Perioada stagiului de practic: 27.05.2013 16.06.2013
Responsabil de practic: Lector univ. dr. CAMELIA CTLINA MIHALCIUC
Tema raportului de practic: Organizarea contabilitii financiare la SC LUST EXPERT SRL
SUCEAVA

Stadiul actual, disfuncionaliti, propuneri de mbuntire (cu titlu orientativ)


Raport de practic privind activitatea de desfurat n calitate de
Contabil la SC LUST EXPERT SRL SUCEAVA
Numele i prenumele ....................................................
Programul de studiu: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE
Organizaia gazd: SC LUST EXPERT SRL SUCEAVA Tutorele
de practic: CAZACU LOREDANA
Perioada stagiului de practic 27.05.2013 16.06.2013
Responsabil de practic: Lector univ. dr. CAMELIA CTLINA MIHALCIUC
Tema raportului de practic: Organizarea contabilitii financiare la SC LUST EXPERT SRL
SUCEAVA

Stadiul actual, disfuncionaliti, propuneri de mbuntire (cu titlu orientativ)


RAPORTUL DE PRACTIC VA FI EFECTUAT LA FIRMA IN CARE STUDENTII ISI VOR DESFASURA
STAGIUL DE PRACTICA, IAR IN CAZUL FIRMEI DE CONSULTAN CONTABIL I AUDIT, TEMELE
VOR FI PARTICULARIZATE N FUNCIE DE SOCIETILE A CAROR EVIDEN CONTABIL ESTE
REALIZAT N CADRUL ACESTOR FIRME.
Coninut:
1. Prezentare general a stagiului de practic (1-2 pg.):
1.1 Obiectivele stagiului de practic;
1.2 Prezentarea organizaiei - gazd - cadrul legislativ, particularitile activitii i ale structurii
organizatorice;
1.3 Prezentarea Serviciului/ Compartimentului/Biroului unde a fost efectuat stagiul de practic.
2. Descrierea stagiului de practic ( 5-10 pg.):
2.1 Se descriu cele 10 teme n acord cu tematica particularizat i activitatea desfurat; 2.2 Se vor
prezenta activitile realizate, conform tematicii de practic i a jurnalului practic.
3. Concluzii i propuneri (1-2 pg.)
3.1 Aprecieri privind stagiului de practic desfurat: aspecte pozitive, aspecte negative;
3.2 Avansarea unor propuneri de mbuntire a activitii unitii de practic, din perspectiva
postului ocupat; Analiza SWOT;
3.3 Evidenierea contribuiei aduse de stagiul de practic dezvoltrii profesionale/ individuale.
Condiii de tehnoredactare:
-

figurile i tabelele vor fi numerotate i vor avea precizat titlul i sursa. Figurile i tabelele trebuie s
reprezinte cca. 30% din numrul total de pagini al Raportului de practic;
trimiterile la sursele bibliografice se insereaz n subsolul paginii, ca note de subsol, menionndu-se
numele autorilor, titlul lucrrii, editura, localitatea, anul apariiei si pagina;
31

bibliografia se poziioneaz la sfritul lucrrii, ordonat alfabetic dup numele primului autor, indiferent
de tipul sursei, sub form de list numerotat;
proiectul trebuie tehnoredactat cu editorul de text Microsoft Word (2003, 2007 sau 2010) folosindu-se
caractere Times New Roman (TNR) de 12 puncte, aliniere la 1,5 rnduri;
marginile paginii trebuie s fie de 2,5 cm stnga i 2 cm dreapta, sus, jos;
toate titlurile vor fi centrate i scrise cu majuscule, lsndu-se un rnd liber n jurul lor. Se vor folosi
caractere Times New Roman aldine (bold) de 12 puncte;
toate subtitlurile vor fi aliniate la stnga si vor fi scrise cu caractere aldine (bold) de 12 puncte, prima
liter majuscul. Lsai cte un spaiu liber nainte i dup subtitlu;
proiectul va trebui s conin: cuprins, pagin de titlu i bibliografie;
proiectul va conine 10-15 pagini, plus anexe;
proiectul se va realiza individual, lista i ndosariat;
proiectul va fi predat att n forma printat, ct i pe suport magnetic.

Organizaie gazd

5. SC JURACRIS SRL RDUI


Obiectul de activitate: SC JURACRIS SRL RDUI are ca domeniu de activitate exploatarea forestier,
prestri servicii
Locaie: SUCEAVA, RDUI, STR. PUTNEI, NR. 208
Tutore de practic: JURAVLE CRISTI PETRIC
CORU LARISA Director economic
Email: Dcristi96@yahoo.com
Posturi de practic oferite: 5 posturi - Contabil
Cerine generale:
-

spirit analitic;
cunotine de operare pe calculator; -

studii superiore n domeniul economic.

Cerine speciale:
-

programul de lucru: munca de birou; munca individuala;


deplasari pe distante scurte sau medii (obtinerea de avize, aprovizionare cu imprimate) obligatorie respectarea Regulamentului de ordine interioar.

Fi de post: Contabil
Responsabiliti ale postului:
32

este

Verific documentele justificative (actele primare) ntocmite de alte posturi i urmrete circuitul
acestora;
Introduce i verific n programul de contabilitate nregistrrile documentelor efectuate de ctre
alte posturi;
Verific modul de ntocmire a contractelor, facturarea i ncasarea facturilor; Verific
debitele restante;
ine legtura cu bncile, clienii i furnizorii interni, n ceea ce privete atribuiile ce-i revin;
Urmrete inerea registrelor contabile, conducerea la zi a evidenei cronologice i sistematice a
operaiunilor economice i financiare;
ntocmete note contabile i verific corectitudinea soldurilor conturilor; - Verific
balana
conturilor;
Particip la elaborarea situaiilor financiare individuale;
ndosariaz documentele cu care lucreaz i supervizeaz arhivarea lor.

Tematica Practicii
Tema nr. 1: Studierea statutului firmei.
Tema nr. 2: Consultarea organigramei firmei i a documentelor constitutive.
Tema nr. 3: Consultarea si specificarea documentelor care reflect evoluia firmei.
Tema nr. 4: Consultarea documentelor justificative i contabile, avndu-se n vedere modul de ntocmire i
utilizare a documentelor justificative.
Tema nr. 5: Detalierea formelor de constituire, majorare i micorare a capitalului social al entitilor
economice; descrierea formelor de capitalizare extern a entitilor economice prin diferite
modaliti cum ar fi: mprumutul obligatar, mprumutul bancar, intersocietar: cunoaterea i
aplicarea diferitelor forme de acoperire a riscurilor prin mecanismul provizioanelor.
Tema nr. 6: Lmurirea aspectelor cu privire la investiiile la mijloace fixe; clarificarea conceptelor legate de
duratele de utilizare, amortizarea de imobilizari corporale si necorporale i ajustrile pentru
pierderile de valoare; reflectarea principalelor modaliti de intrare i ieire n i din patrimoniu a
imobilizrilor.
Tema nr. 7: Fundamentarea noiunilor de activ circulant, stocuri i producia n curs de execuie, respectiv
stocuri n curs de aprovizionare; prezentarea organizrii contabilitii analitice i sintetice a
stocurilor; evidenierea n contabilitate a principalelor operaiuni economico-financiare privind
fluxul de intrri i ieiri de stocuri, cu reflectarea n mod special a achiziiilor/vnzrilor interne, a
achiziiilor intracomunitare i a importurilor.
Tema nr. 8: Fundamentarea noiunilor de datorii i creane ale entitii economice; prezentarea relaiilor cu
furnizorii i clienii firmei.
Tema nr. 9: Evidenierea aplicativ a operaiilor contabile privind decontrile cu personalul.
Tema nr. 10: Evidenierea aplicativ a operaiilor contabile privind decontrile cu bugetul statului i alte
organisme guvernamentale.
Tema nr.11: Studierea i completarea urmtoarelor documente: Registrul de cas, Plafoane operaiuni cas;
nregistrare imprumuturilor nebancare; raportare operatiuni cu numerar a caror valoare
depaseste echivalentul n lei a 15.000 de euro; raportarea ncasarilor i plilor externe;
contabilitatea cheltuielilor de delegare: diurnele; regimul fiscal al cheltuielilor de delegare
efectuate de salariai, administratori i asociai.
Tema nr. 12: Identificarea principalelor categorii de cheltuieli i venituri.
Tema nr. 13: Studiu asupra lucrrilor premergtoare ntocmirii situaiilor financiare anuale ale entitii luate n
studiu.
Tema nr. 14. Studierea i ntocmirea situaiilor financiare anuale ale firmei.
Tema nr. 15: Formularea concluziilor n urma observaiilor personale i a dicusiilor cu tutorii.

33

1. Mate Dorel, coordonator, Contabilitatea financiar n conformitate cu Directivele Europene, Editura


Gutenberg, Arad, 2010.
2. Mihalciuc Camelia Ctlina, Valorificarea informaiei financiar-contabile n diagnosticul ntreprinderii,
Editura Sedcom libris, Iai, 2009.
3. Paliu Popa L., Ecobici, N., Contabilitate financiar aplicat Ghid contabil 2010, Editura Universitaria,
Bucureti, 2010;
4. Pntea, I.P., Bodea, Gh., Contabilitatea financiar romneasc conform cu directivele europene, Ed.
Intelcredo, Deva, 2010
5. OMFP nr. 3055/2009, pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene;
actualizat la 8 August 2011 prin: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2869/2010, Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 2239/2011, Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2382/2011.

Raportul de practic
Structura raportului trebuie s urmreasc structura fiei disciplinei i s in cont de temele recomandate de
responsabilul de practic.
n elaborarea raportului de practic, stagiarul din practic va avea n vedere urmtoarele aspecte:
- Compatibilitatea cunotinelor teoretice deprinse pe perioada parcurgerii studiilor de licen n domeniul
financiar economic cu dobndirea abilitilor profesionale specifice profilului din fia postului;
- Elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu tematica propus n fia disciplinei;
- Evaluarea individual a fiecrui stagiar de practic cu privire la experiena acumulat pe parcursul
stagiului, formulnd concluzii personale cu privire la activitatea financiar contabil a firmei n elaborarea
raportului de practic.
Raportul de practic cerine de structur.
Raportul trebuie s conin urmtoarele aspecte:
1. Prezentarea firmei i a departamentului unde studentul a fcut practic (cca. 1 pagin);
2. Scurt prezentare teoretic, pe baza bibliografiei, a problematicii Raportului de practic (1-2 pagini);
3. Coninutul propriu-zis: prezentarea temei, utiliznd material ilustrativ tabele, grafice respectiv
informaii de la firma unde se efectueaz practica (6-7 pagini);
4. Concluzii, propuneri, observaii la tema respectiv (1-2 pagini).
Pe prima pagin a raportului se vor preciza obligatoriu urmtoarele:
Raport de practic privind activitatea de desfurat n calitate
Numele i prenumele ....................................................
Programul de studiu: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE
Organizaia gazd: SC JURACRIS SRL RDUI
Tutorele de practic: JURAVLE CRISTI PETRIC
Perioada stagiului de practic: 27.05.2013 16.06.2013
Responsabil de practic: Lector univ. dr. CAMELIA CTLINA MIHALCIUC
Tema raportului de practic: Organizarea contabilitii financiare la SC JURACRIS SRL RDUI

Stadiul actual, disfuncionaliti, propuneri de mbuntire (cu titlu orientativ)


34

Coninut:
1. Prezentare general a stagiului de practic (1-2 pg.):
1.1 Obiectivele stagiului de practic
1.2 Prezentarea organizaiei - gazd - cadrul legislativ, particularitile activitii i ale structurii
organizatorice;
1.3 Prezentarea Serviciului/ Compartimentului/Biroului unde a fost efectuat stagiul de practic.
2. Descrierea stagiului de practic ( 5-10 pg.):
2.1 Se descriu cele 10 teme n acord cu tematica particularizat i activitatea desfurat; 2.2 Se vor
prezenta activitile realizate, conform tematicii de practic i a jurnalului practic.
3. Concluzii i propuneri (1-2 pg.)
3.1 Aprecieri privind stagiului de practic desfurat: aspecte pozitive, aspecte negative;
3.2 Avansarea unor propuneri de mbuntire a activitii unitii de practic, din perspectiva
postului ocupat; Analiza SWOT;
3.3 Evidenierea contribuiei aduse de stagiul de practic dezvoltrii profesionale/ individuale.
Condiii de tehnoredactare:
-

figurile i tabelele vor fi numerotate i vor avea precizat titlul i sursa. Figurile i tabelele trebuie s
reprezinte cca. 30% din numrul total de pagini al Raportului de practic;
trimiterile la sursele bibliografice se insereaz n subsolul paginii, ca note de subsol, menionndu-se
numele autorilor, titlul lucrrii, editura, localitatea, anul apariiei si pagina;
bibliografia se poziioneaz la sfritul lucrrii, ordonat alfabetic dup numele primului autor, indiferent
de tipul sursei, sub form de list numerotat;
proiectul trebuie tehnoredactat cu editorul de text Microsoft Word (2003, 2007 sau 2010) folosindu-se
caractere Times New Roman (TNR) de 12 puncte, aliniere la 1,5 rnduri;
marginile paginii trebuie s fie de 2,5 cm stnga i 2 cm dreapta, sus, jos;
toate titlurile vor fi centrate i scrise cu majuscule, lsndu-se un rnd liber n jurul lor. Se vor folosi
caractere Times New Roman aldine (bold) de 12 puncte;
toate subtitlurile vor fi aliniate la stnga si vor fi scrise cu caractere aldine (bold) de 12 puncte, prima
liter majuscul. Lsai cte un spaiu liber nainte i dup subtitlu;
proiectul va trebui s conin: cuprins, pagin de titlu i bibliografie;
proiectul va conine 10-15 pagini, plus anexe;
proiectul se va realiza individual, lista i ndosariat;
proiectul va fi predat att n forma printat, ct i pe suport magnetic.

Organizaie gazd

35

6.SC FEROMAT SRL SUCEAVA


Obiectul de activitate al ntreprinderii este: Contabilitate, expertiz contabil, analiz financiar,
consultan fiscal, resurse umane, bilan contabil, salarizare, plan de afaceri, evidene contabile, certificare
declaraii.
Locaie: SUCEAVA, CHEIA, STR. HUMORULUI NR. 76

Tutori de practic ORHEI ALEXANDRINA


Email: Allex172003@yahoo.com
Posturi de practic oferite: 5 posturi - Contabil
Cerine generale:
-

absolvent al nvatamantului superior economic de specialitate;


cunostinte temeinice n ceea ce priveste sistemul organizatoric si economic.

Cerine speciale:
-

inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);


capacitate de organizare si conducere a activitatii economice;
capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin
furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii.

Fi de post: Contabil
Activiti principale:
-

Verific documentele justificative (actele primare) ntocmite de colegii de departament i urmrete


circuitul acestora;
Verific ncasrile, proveniena i distribuirea acestora;
ine legtura cu bncile, clienii i furnizorii interni, n ceea ce privete atribuiile ce-i revin;
ntocmete, contabilizeaz i verific lunar facturile emise;
ntocmete lunar si trimestrial, dup caz, declaraiile de impozite, taxe i contribuii aferente salariilor,
precum i restul declaraiilor conform reglementrilor legale;
Introduce i verific n programul de contabilitate nregistrrile documentelor efectuate de ctre alte
posturi;
Urmrete inerea registrelor contabile, conducerea la zi a evidenei cronologice i sistematice a
operaiunilor economice i financiare;
Verific balana conturilor;
Particip la elaborarea situaiilor financiare individuale;
ndosariaz documentele cu care lucreaz i supervizeaz arhivarea lor.

Tematica Practicii:
36

Tema nr. 1: Studierea statutului firmei.


Tema nr. 2: Consultarea organigramei firmei i a documentelor constitutive
Tema nr. 3: Consultarea si specificarea documentelor care reflect evoluia firmei.
Tema nr. 4: Consultarea documentelor justificative i contabile, avndu-se n vedere modul de ntocmire i
utilizare a documentelor justificative.
Tema nr. 5: Detalierea formelor de constituire, majorare i micorare a capitalului social al entitii
economice; descrierea formelor de capitalizare extern a entitilor economice prin diferite
modaliti cum ar fi: mprumutul obligatar, mprumutul bancar, intersocietar: cunoaterea i
aplicarea diferitelor forme de acoperire a riscurilor prin mecanismul provizioanelor.
Tema nr. 6: Lmurirea aspectelor cu privire la investiiile la mijloace fixe; clarificarea conceptelor legate de
duratele de utilizare, amortizarea de imobilizari corporale si necorporale i ajustrile pentru
pierderile de valoare; reflectarea principalelor modaliti de intrare i ieire n i din patrimoniu a
imobilizrilor.
Tema nr. 7: Fundamentarea noiunilor de activ circulant, stocuri i producia n curs de execuie, respectiv
stocuri n curs de aprovizionare; prezentarea organizrii contabilitii analitice i sintetice a
stocurilor; evidenierea n contabilitate a principalelor operaiuni economico-financiare privind
fluxul de intrri i ieiri de stocuri, cu reflectarea n mod special a achiziiilor/vnzrilor interne, a
achiziiilor intracomunitare i a importurilor.
Tema nr. 8: Fundamentarea noiunilor de datorii i creane ale entitii economice; prezentarea relaiilor cu
furnizorii i clienii firmei.
Tema nr. 9: Evidenierea aplicativ a operaiilor contabile privind decontrile cu personalul.
Tema nr. 10: Evidenierea aplicativ a operaiilor contabile privind decontrile cu bugetul statului i alte
organisme guvernamentale.
Tema nr.11: Studierea i completarea urmtoarelor documente: Registrul de cas, Plafoane operaiuni cas;
nregistrare imprumuturilor nebancare; raportarea ncasarilor i plilor externe; contabilitatea
cheltuielilor de delegare: diurnele; regimul fiscal al cheltuielilor de delegare efectuate de salariai,
administratori i asociai.
Tema nr. 12: Identificarea principalelor categorii de cheltuieli i venituri.
Tema nr. 13: Studiu asupra lucrrilor premergtoare ntocmirii situaiilor financiare anuale ale entitii.
Tema nr. 14. Studierea i ntocmirea situaiilor financiare anuale ale firmei.
Tema nr. 15: Formularea concluziilor n urma observaiilor personale i a dicusiilor cu tutorii.

6. Hlaciuc E., Mihalciuc, C., Organizarea contabilitii financiare a entitilor economice, Abordri
teoretice i aplicative n conformotate cu prevederile OMFP 2374/2007 i Standardele Internaionale de
contabilitate, Editura Didactic i Pedagogic, R.A., Bucureti, 2008;
7. Mate Dorel, coordonator, Contabilitatea financiar n conformitate cu Directivele Europene, Editura
Gutenberg, Arad, 2010.
8. Paliu Popa L., Ecobici, N., Contabilitate financiar aplicat Ghid contabil 2010, Editura Universitaria,
Bucureti, 2010;
9. Possler L., Contabilitatea ntreprinderii, ndrumar practic actualizat i completat, Editura Fundaiei
Andrei aguna", Constana, 2008;
10. OMFP nr. 3055/2009, pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene; actualizat la 8
August 2011 prin: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2869/2010, Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 2239/2011, Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2382/2011.

37

Raportul de practic
Structura raportului trebuie s urmreasc structura fiei disciplinei i s in cont de temele recomandate de
responsabilul de practic.
n elaborarea raportului de practic, stagiarul din practic va avea n vedere urmtoarele aspecte:
- Compatibilitatea cunotinelor teoretice deprinse pe perioada parcurgerii studiilor de licen n domeniul
financiar economic cu dobndirea abilitilor profesionale specifice profilului din fia postului;
- Elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu tematica propus n fia disciplinei;
- Evaluarea individual a fiecrui stagiar de practic cu privire la experiena acumulat pe parcursul
stagiului, formulnd concluzii personale cu privire la activitatea financiar contabil a firmei n elaborarea
raportului de practic.
Raportul de practic cerine de structur.
Raportul trebuie s conin urmtoarele aspecte:
5. Prezentarea firmei i a departamentului unde studentul a fcut practic (cca. 1 pagin);
6. Scurt prezentare teoretic, pe baza bibliografiei, a problematicii Raportului de practic (1-2 pagini);
7. Coninutul propriu-zis: prezentarea temei, utiliznd material ilustrativ tabele, grafice respectiv
informaii de la firma unde se efectueaz practica (6-7 pagini);
8. Concluzii, propuneri, observaii la tema respectiv (1-2 pagini).
Pe prima pagin a raportului se vor preciza obligatoriu urmtoarele:
Raport de practic privind activitatea de desfurat n calitate de
Contabil la SC FEROMAT SRL SUCEAVA
Numele i prenumele ....................................................
Programul de studiu: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE
Organizaia gazd: SC FEROMAT SRL SUCEAVA
Tutorele de practic: ORHEI ALEXANDRINA
Perioada stagiului de practic: 27.05.2013 16.06.2013
Responsabil de practic: Lector univ. dr. CAMELIA CTLINA MIHALCIUC
Tema raportului de practic: Organizarea contabilitii financiare la SC FEROMAT SRL SUCEAVA

Stadiul actual, disfuncionaliti, propuneri de mbuntire (cu titlu orientativ)


Raport de practic privind activitatea de desfurat n calitate de
Contabil la SC FEROMAT SRL SUCEAVA
Numele i prenumele ....................................................
Programul de studiu: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE
Organizaia gazd: SC FEROMAT SRL SUCEAVA
Tutorele de practic: ORHEI ALEXANDRINA
Perioada stagiului de practic: 27.05.2013 16.06.2013
Responsabil de practic: Lector univ. dr. CAMELIA CTLINA MIHALCIUC
Tema raportului de practic: Organizarea contabilitii financiare la SC OFFICE CONSULTING SRL
SUCEAVA

Stadiul actual, disfuncionaliti, propuneri de mbuntire (cu titlu orientativ)


RAPORTUL DE PRACTIC VA FI EFECTUAT LA FIRMA IN CARE STUDENTII ISI VOR DESFASURA
STAGIUL DE PRACTICA, IAR IN CAZUL FIRMEI DE CONSULTAN CONTABIL I AUDIT, TEMELE
38

VOR FI PARTICULARIZATE N FUNCIE DE SOCIETILE A CAROR EVIDEN CONTABIL ESTE


REALIZAT N CADRUL ACESTOR FIRME.
Coninut:
1. Prezentare general a stagiului de practic (1-2 pg.):
1.1. Obiectivele stagiului de practic
1.2. Prezentarea organizaiei - gazd cadrul legislativ, particularitile activitii i structurii
organizatorice
1.3. Prezentarea Serviciului/ Compartimentului/Biroului unde a fost efectuat stagiul de practic;
2. Descrierea stagiului de practic ( 5-10 pg.):
2.1. Se descriu cele 10 teme n acord cu tematica particularizat i activitatea desfurat; 2.2. Se vor
prezenta activitile realizate, conform tematicii de practic i a jurnalului practic.
3. Concluzii i propuneri (1-2 pg.)
3.1. Aprecieri privind stagiului de practic desfurat: aspecte pozitive, aspecte negative;
3.2. Avansarea unor propuneri de mbuntire a activitii unitii de practic, din perspectiva
postului ocupat; Analiza SWOT;
3.3. Evidenierea contribuiei aduse de stagiul de practic dezvoltrii profesionale/ individuale.
Condiii de tehnoredactare:
-

figurile i tabelele vor fi numerotate i vor avea precizat titlul i sursa. Figurile i tabelele trebuie s
reprezinte cca. 30% din numrul total de pagini al Raportului de practic;
trimiterile la sursele bibliografice se insereaz n subsolul paginii, ca note de subsol, menionndu-se
numele autorilor, titlul lucrrii, editura, localitatea, anul apariiei si pagina;
bibliografia se poziioneaz la sfritul lucrrii, ordonat alfabetic dup numele primului autor, indiferent
de tipul sursei, sub form de list numerotat;
proiectul trebuie tehnoredactat cu editorul de text Microsoft Word (2003, 2007 sau 2010) folosindu-se
caractere Times New Roman (TNR) de 12 puncte, aliniere la 1,5 rnduri;
marginile paginii trebuie s fie de 2,5 cm stnga i 2 cm dreapta, sus, jos;
toate titlurile vor fi centrate i scrise cu majuscule, lsndu-se un rnd liber n jurul lor. Se vor folosi
caractere Times New Roman aldine (bold) de 12 puncte;
toate subtitlurile vor fi aliniate la stnga si vor fi scrise cu caractere aldine (bold) de 12 puncte, prima
liter majuscul. Lsai cte un spaiu liber nainte i dup subtitlu;
proiectul va trebui s conin: cuprins, pagin de titlu i bibliografie;
proiectul va conine 10-15 pagini, plus anexe;
proiectul se va realiza individual, lista i ndosariat;
proiectul va fi predat att n forma printat, ct i pe suport magnetic.

Organizaie gazd

39

7.SC NORD INTERMED CONSULTING GROUP SRL DORNETI


Obiectul de activitate al ntreprinderii este: Contabilitate, expertiz contabil, analiz financiar,
consultan fiscal, resurse umane, bilan contabil, salarizare, plan de afaceri, evidene contabile, certificare
declaraii.
Locaie: SUCEAVA, DORNETI,
NR. 65/S
Tutori de practic ANDROHOVICI IRINA-MAGDALENA
Email: irinaandrohovici@yahoo.com
Posturi de practic oferite: 5 posturi - Contabil
Cerine generale:
-

absolvent al nvatamantului superior economic de specialitate;


cunostinte temeinice n ceea ce priveste sistemul organizatoric si economic.

Cerine speciale:
-

inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);


capacitate de organizare si conducere a activitatii economice;
capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin
furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii.

Fi de post: Contabil
Activiti principale:
-

Verific documentele justificative (actele primare) ntocmite de colegii de departament i urmrete


circuitul acestora;
Verific ncasrile, proveniena i distribuirea acestora;
ine legtura cu bncile, clienii i furnizorii interni, n ceea ce privete atribuiile ce-i revin;
ntocmete, contabilizeaz i verific lunar facturile emise;
ntocmete lunar si trimestrial, dup caz, declaraiile de impozite, taxe i contribuii aferente salariilor,
precum i restul declaraiilor conform reglementrilor legale;
Introduce i verific n programul de contabilitate nregistrrile documentelor efectuate de ctre alte
posturi;
Urmrete inerea registrelor contabile, conducerea la zi a evidenei cronologice i sistematice a
operaiunilor economice i financiare;
Verific balana conturilor;
Particip la elaborarea situaiilor financiare individuale;
ndosariaz documentele cu care lucreaz i supervizeaz arhivarea lor.

Tematica Practicii:
40

Tema nr. 1: Studierea statutului firmei.


Tema nr. 2: Consultarea organigramei firmei i a documentelor constitutive Tema
nr. 3: Consultarea si specificarea documentelor care reflect evoluia firmei.
Tema nr. 4: Consultarea documentelor justificative i contabile, avndu-se n vedere modul de ntocmire i
utilizare a documentelor justificative.
Tema nr. 5: Detalierea formelor de constituire, majorare i micorare a capitalului social al entitii
economice; descrierea formelor de capitalizare extern a entitilor economice prin diferite
modaliti cum ar fi: mprumutul obligatar, mprumutul bancar, intersocietar: cunoaterea i
aplicarea diferitelor forme de acoperire a riscurilor prin mecanismul provizioanelor.
Tema nr. 6: Lmurirea aspectelor cu privire la investiiile la mijloace fixe; clarificarea conceptelor legate de
duratele de utilizare, amortizarea de imobilizari corporale si necorporale i ajustrile pentru
pierderile de valoare; reflectarea principalelor modaliti de intrare i ieire n i din patrimoniu a
imobilizrilor.
Tema nr. 7: Fundamentarea noiunilor de activ circulant, stocuri i producia n curs de execuie, respectiv
stocuri n curs de aprovizionare; prezentarea organizrii contabilitii analitice i sintetice a
stocurilor; evidenierea n contabilitate a principalelor operaiuni economico-financiare privind
fluxul de intrri i ieiri de stocuri, cu reflectarea n mod special a achiziiilor/vnzrilor interne, a
achiziiilor intracomunitare i a importurilor.
Tema nr. 8: Fundamentarea noiunilor de datorii i creane ale entitii economice; prezentarea relaiilor cu
furnizorii i clienii firmei.
Tema nr. 9: Evidenierea aplicativ a operaiilor contabile privind decontrile cu personalul.
Tema nr. 10: Evidenierea aplicativ a operaiilor contabile privind decontrile cu bugetul statului i alte
organisme guvernamentale.
Tema nr.11: Studierea i completarea urmtoarelor documente: Registrul de cas, Plafoane operaiuni cas;
nregistrare imprumuturilor nebancare; raportarea ncasarilor i plilor externe; contabilitatea
cheltuielilor de delegare: diurnele; regimul fiscal al cheltuielilor de delegare efectuate de salariai,
administratori i asociai.
Tema nr. 12: Identificarea principalelor categorii de cheltuieli i venituri.
Tema nr. 13: Studiu asupra lucrrilor premergtoare ntocmirii situaiilor financiare anuale ale entitii.
Tema nr. 14. Studierea i ntocmirea situaiilor financiare anuale ale firmei.
Tema nr. 15: Formularea concluziilor n urma observaiilor personale i a dicusiilor cu tutorii.

11. Hlaciuc E., Mihalciuc, C., Organizarea contabilitii financiare a entitilor economice, Abordri
teoretice i aplicative n conformotate cu prevederile OMFP 2374/2007 i Standardele Internaionale de
contabilitate, Editura Didactic i Pedagogic, R.A., Bucureti, 2008;
12. Mate Dorel, coordonator, Contabilitatea financiar n conformitate cu Directivele Europene, Editura
Gutenberg, Arad, 2010.
13. Paliu Popa L., Ecobici, N., Contabilitate financiar aplicat Ghid contabil 2010, Editura Universitaria,
Bucureti, 2010;
14. Possler L., Contabilitatea ntreprinderii, ndrumar practic actualizat i completat, Editura Fundaiei
Andrei aguna", Constana, 2008;
15. OMFP nr. 3055/2009, pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene; actualizat la 8
August 2011 prin: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2869/2010, Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 2239/2011, Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2382/2011.

41

Raportul de practic
Structura raportului trebuie s urmreasc structura fiei disciplinei i s in cont de temele recomandate de
responsabilul de practic.
n elaborarea raportului de practic, stagiarul din practic va avea n vedere urmtoarele aspecte:
- Compatibilitatea cunotinelor teoretice deprinse pe perioada parcurgerii studiilor de licen n domeniul
financiar economic cu dobndirea abilitilor profesionale specifice profilului din fia postului;
- Elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu tematica propus n fia disciplinei;
- Evaluarea individual a fiecrui stagiar de practic cu privire la experiena acumulat pe parcursul
stagiului, formulnd concluzii personale cu privire la activitatea financiar contabil a firmei n elaborarea
raportului de practic.
Raportul de practic cerine de structur.
Raportul trebuie s conin urmtoarele aspecte:
9. Prezentarea firmei i a departamentului unde studentul a fcut practic (cca. 1 pagin);
10. Scurt prezentare teoretic, pe baza bibliografiei, a problematicii Raportului de practic (1-2 pagini);
11. Coninutul propriu-zis: prezentarea temei, utiliznd material ilustrativ tabele, grafice respectiv
informaii de la firma unde se efectueaz practica (6-7 pagini);
12. Concluzii, propuneri, observaii la tema respectiv (1-2 pagini).
Pe prima pagin a raportului se vor preciza obligatoriu urmtoarele:
Raport de practic privind activitatea de desfurat n calitate de
Contabil la SC NORD INTERMED CONSULTING GROUP SRL DORNETI
Numele i prenumele ....................................................
Programul de studiu: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE
Organizaia gazd: SC NORD INTERMED CONSULTING GROUP SRL DORNETI
Tutorele de practic: ANDROHOVICI IRINA-MAGDALENA
Perioada stagiului de practic: 27.05.2013 16.06.2013
Responsabil de practic: Lector univ. dr. CAMELIA CTLINA MIHALCIUC
Tema raportului de practic: Organizarea contabilitii financiare la SC NORD INTERMED
CONSULTING GROUP SRL DORNETI

Stadiul actual, disfuncionaliti, propuneri de mbuntire (cu titlu orientativ)


Raport de practic privind activitatea de desfurat n calitate de
Contabil la SC NORD INTERMED CONSULTING GROUP SRL DORNETI
Numele i prenumele ....................................................
Programul de studiu: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE
Organizaia gazd: SC NORD INTERMED CONSULTING GROUP SRL DORNETI
Tutorele de practic: ANDROHOVICI IRINA-MAGDALENA
Perioada stagiului de practic: 27.05.2013 16.06.2013
Responsabil de practic: Lector univ. dr. CAMELIA CTLINA MIHALCIUC
42

Tema raportului de practic: Organizarea contabilitii financiare la SC NORD INTERMED


CONSULTING GROUP SRL DORNETI

Stadiul actual, disfuncionaliti, propuneri de mbuntire (cu titlu orientativ)


RAPORTUL DE PRACTIC VA FI EFECTUAT LA FIRMA IN CARE STUDENTII ISI VOR DESFASURA
STAGIUL DE PRACTICA, IAR IN CAZUL FIRMEI DE CONSULTAN CONTABIL I AUDIT, TEMELE
VOR FI PARTICULARIZATE N FUNCIE DE SOCIETILE A CAROR EVIDEN CONTABIL ESTE
REALIZAT N CADRUL ACESTOR FIRME.
37

Coninut:
1. Prezentare general a stagiului de practic (1-2 pg.):
1.1. Obiectivele stagiului de practic
1.2. Prezentarea organizaiei - gazd cadrul legislativ, particularitile activitii i structurii
organizatorice
1.3. Prezentarea Serviciului/ Compartimentului/Biroului unde a fost efectuat stagiul de practic;
2. Descrierea stagiului de practic ( 5-10 pg.):
2.1. Se descriu cele 10 teme n acord cu tematica particularizat i activitatea desfurat; 2.2. Se vor
prezenta activitile realizate, conform tematicii de practic i a jurnalului practic.
3. Concluzii i propuneri (1-2 pg.)
3.1. Aprecieri privind stagiului de practic desfurat: aspecte pozitive, aspecte negative;
3.2. Avansarea unor propuneri de mbuntire a activitii unitii de practic, din perspectiva
postului ocupat; Analiza SWOT;
3.3. Evidenierea contribuiei aduse de stagiul de practic dezvoltrii profesionale/ individuale.
Condiii de tehnoredactare:
-

figurile i tabelele vor fi numerotate i vor avea precizat titlul i sursa. Figurile i tabelele trebuie s
reprezinte cca. 30% din numrul total de pagini al Raportului de practic;
trimiterile la sursele bibliografice se insereaz n subsolul paginii, ca note de subsol, menionndu-se
numele autorilor, titlul lucrrii, editura, localitatea, anul apariiei si pagina;
bibliografia se poziioneaz la sfritul lucrrii, ordonat alfabetic dup numele primului autor, indiferent
de tipul sursei, sub form de list numerotat;
proiectul trebuie tehnoredactat cu editorul de text Microsoft Word (2003, 2007 sau 2010) folosindu-se
caractere Times New Roman (TNR) de 12 puncte, aliniere la 1,5 rnduri;
marginile paginii trebuie s fie de 2,5 cm stnga i 2 cm dreapta, sus, jos;
toate titlurile vor fi centrate i scrise cu majuscule, lsndu-se un rnd liber n jurul lor. Se vor folosi
caractere Times New Roman aldine (bold) de 12 puncte;
toate subtitlurile vor fi aliniate la stnga si vor fi scrise cu caractere aldine (bold) de 12 puncte, prima
liter majuscul. Lsai cte un spaiu liber nainte i dup subtitlu;
proiectul va trebui s conin: cuprins, pagin de titlu i bibliografie;
proiectul va conine 10-15 pagini, plus anexe;
proiectul se va realiza individual, lista i ndosariat;
proiectul va fi predat att n forma printat, ct i pe suport magnetic.

43

Organizaie gazd
.
Este una dintre cele mai noi reprezentante ale Concernului Volkswagen n Romnia, n prezent principalele
domenii de activitate constnd n prestarea ntregii game de servicii n domeniul de
38
reparaii auto, comercializarea de autoturisme noi, comercializarea de piese de schimb, consumabile i
accesorii auto, servicii de nchiriere autoturisme.
Locaie: Suceava, E85, Km 432

Cerine generale:
-

rezistenta la oboseala i solicitari efective i intelectuale;


acuitate auditiv normal; vorbire normal.

Cerine psihologice:
-

inteligenta de nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatat);


asumarea responsabilitilor;
rezistena la sarcini repetitive;
capacitate de relaionare interumana; adaptare la sarcini de lucru schimbtoare; emoional.

Educatie i pregatire profesional:


-

studii superioare de profil economic;


cunostinte de operare pe calculator;
44

echilibru

cunostinte de operare cu programe de contabilitate; avantaj.

cunoasterea unei limbi straine constituie un

Deprinderi transferabile:
-

acordare i transmitere de informaii;


asigurare de consultanta in domeniul financiar-contabil;
culegere, clasificare i interpretare a informaiilor; activitilor; pregatire de materiale i rapoarte.

planificare i organizare a operatiilor si

Fi de post: Economist la Departamentul Finaniar Contabil


Activiti principale:
-

Verific documentele justificative (actele primare) ntocmite de colegii de departament i urmrete


circuitul acestora;
Verific ncasrile, proveniena i distribuirea acestora;
ine legtura cu bncile, clienii i furnizorii interni, n ceea ce privete atribuiile ce-i revin;
ntocmete, contabilizeaz i verific lunar facturile emise;
Urmrete inerea registrelor contabile, conducerea la zi a evidenei cronologice i sistematice a
operaiunilor economice i financiare;

45

ndosariaz documentele cu care lucreaz i supervizeaz arhivarea lor.

Condiii de munc:
condiiile de munc sunt normale;
programul de lucru respect reglementrile legale;
activitatea se desfoar n birou dotat cu calculator i echipamente periferice, cu acces la telefon, fax,
Internet sau pe teren.
Tematica Practicii:
Tema nr. 1: Studierea statutului firmei.
Tema nr. 2: Consultarea organigramei firmei i a documentelor constitutive.
Tema nr. 3: Consultarea si specificarea documentelor care reflect evoluia firmei.
Tema nr. 4: Consultarea documentelor justificative i contabile, avndu-se n vedere modul de ntocmire i
utilizare a documentelor justificative.
Tema nr. 5: Detalierea formelor de constituire, majorare i micorare a capitalului social al entitii
economice; descrierea formelor de capitalizare extern a entitilor economice prin diferite
modaliti cum ar fi: mprumutul obligatar, mprumutul bancar, intersocietar: cunoaterea i
aplicarea diferitelor forme de acoperire a riscurilor prin mecanismul provizioanelor.
Tema nr. 6: Lmurirea aspectelor cu privire la investiiile la mijloace fixe; clarificarea conceptelor legate de
duratele de utilizare, amortizarea de imobilizari corporale si necorporale ( amortizare liniara)i
ajustrile pentru pierderile de valoare(nu am) reflectarea principalelor modaliti de intrare i
ieire n i din patrimoniu a imobilizrilor.
Tema nr. 7: Fundamentarea noiunilor de activ circulant, stocuri i producia n curs de execuie, respectiv
stocuri n curs de aprovizionare; prezentarea organizrii contabilitii analitice i sintetice a
stocurilor; evidenierea n contabilitate a principalelor operaiuni economico-financiare privind
fluxul de intrri i ieiri de stocuri, cu reflectarea n mod special a achiziiilor/vnzrilor
interne, a achiziiilor intracomunitare i a importurilor.
Tema nr. 8: Fundamentarea noiunilor de datorii i creane ale entitii economice; prezentarea relaiilor cu
furnizorii i clienii firmei.
Tema nr. 9: Evidenierea aplicativ a operaiilor contabile privind decontrile cu personalul.
Tema nr. 10: Evidenierea aplicativ a operaiilor contabile privind decontrile cu bugetul statului i alte
organisme guvernamentale.
Tema nr.11: Studierea i completarea urmtoarelor documente: Registrul de cas, Plafoane operaiuni cas;
nregistrare
imprumuturilor nebancare; raportarea
ncasarilor i plilor
externe; contabilitatea cheltuielilor de delegare: diurnele; regimul fiscal al cheltuielilor de
delegare efectuate de salariai, administratori i asociai.
Tema nr. 12: Identificarea principalelor categorii de cheltuieli i venituri.
Tema nr. 13: Studiu asupra lucrrilor premergtoare ntocmirii situaiilor financiare anuale ale entitii luate
n studiu.
Tema nr. 14. Studierea i ntocmirea situaiilor financiare anuale ale firmei.
Tema nr. 15: Formularea concluziilor n urma observaiilor personale i a dicusiilor cu tutorii.

6. Hlaciuc E., Mihalciuc, C., Organizarea contabilitii financiare a entitilor economice, Abordri
teoretice i aplicative n conformotate cu prevederile OMFP 2374/2007 i Standardele Internaionale
de contabilitate, Editura Didactic i Pedagogic, R.A., Bucureti, 2008;

46

7. Mate Dorel, coordonator, Contabilitatea financiar n conformitate cu Directivele Europene, Editura


Gutenberg, Arad, 2010.
8. Paliu Popa L., Ecobici, N., Contabilitate financiar aplicat Ghid contabil 2010, Editura
Universitaria, Bucureti, 2010;
9. Possler L., Contabilitatea ntreprinderii, ndrumar practic actualizat i completat, Editura Fundaiei
Andrei aguna", Constana, 2008;
10. OMFP nr. 3055/2009, pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene; actualizat la
8 August 2011 prin: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2869/2010, Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 2239/2011, Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2382/2011.
Condiii de tehnoredactare:
-

figurile i tabelele vor fi numerotate i vor avea precizat titlul i sursa. Figurile i tabelele trebuie s
reprezinte cca. 30% din numrul total de pagini al Raportului de practic;
trimiterile la sursele bibliografice se insereaz n subsolul paginii, ca note de subsol, menionndu-se
numele autorilor, titlul lucrrii, editura, localitatea, anul apariiei i pagina;
bibliografia se poziioneaz la sfritul lucrrii, ordonat alfabetic dup numele primului autor, indiferent
de tipul sursei, sub form de list numerotat;
proiectul trebuie tehnoredactat cu editorul de text Microsoft Word (2003, 2007 sau 2010) folosindu-se
caractere Times New Roman (TNR) de 12 puncte, aliniere la 1,5 rnduri;
marginile paginii trebuie s fie de 2,5 cm stnga i 2 cm dreapta, sus, jos;
toate titlurile vor fi centrate i scrise cu majuscule, lsndu-se un rnd liber n jurul lor. Se vor folosi
caractere Times New Roman aldine (bold) de 12 puncte;
toate subtitlurile vor fi aliniate la stnga si vor fi scrise cu caractere aldine (bold) de 12 puncte, prima
liter majuscul. Lsai cte un spaiu liber nainte i dup subtitlu;
proiectul va trebui s conin: cuprins, pagin de titlu i bibliografie;
proiectul va conine 10-15 pagini, plus anexe;
proiectul se va realiza individual, lista i ndosariat;
proiectul va fi predat att n forma printat, ct i pe suport magnetic.

Raportul de practic
Structura raportului trebuie s urmreasc structura fiei disciplinei i s in cont de temele recomandate de
responsabilul de practic.
n elaborarea raportului de practic, stagiarul din practic va avea n vedere urmtoarele aspecte:
Compatibilitatea cunotinelor teoretice deprinse pe perioada parcurgerii studiilor de licen n domeniul
financiar economic cu dobndirea abilitilor profesionale specifice profilului din fia postului;
Elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu tematica propus n fia disciplinei;
Evaluarea individual a fiecrui stagiar de practic cu privire la experiena acumulat pe parcursul stagiului,
formulnd concluzii personale cu privire la activitatea financiar contabil a firmei n elaborarea
raportului de practic.
Raportul de practic cerine de structur.
Raportul trebuie s conin urmtoarele aspecte:
5. Prezentarea firmei i a departamentului unde studentul a fcut practic (cca. 1 pagin);
6. Scurt prezentare teoretic, pe baza bibliografiei, a problematicii Raportului de practic (1-2 pagini);
47

7. Coninutul propriu-zis: prezentarea temei, utiliznd material ilustrativ tabele, grafice respectiv
informaii de la firma unde se efectueaz practica (6-7 pagini);
8. Concluzii, propuneri, observaii la tema respectiv (1-2 pagini).
Pe prima pagin a raportului se vor preciza obligatoriu urmtoarele:
Raport de practic privind activitatea de desfurat n calitate de
Economist la Departamentul Finaniar Contabil la SC AUTO SERVICE SRL SUCEAVA
Numele i prenumele ....................................................
Programul de studiu: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE
Organizaia gazd: SC AUTOSERVICE SRL SUCEAVA
Tutorele de practic: URCANU EVELYNE-ISABELA Perioada
stagiului de practic: 27.05.2013 16.06.2013
Responsabil de practic: Lector univ. dr. CAMELIA CTLINA MIHALCIUC
Tema raportului de practic: Organizarea contabilitii financiare la SC AUTO SERVICE SRL

SUCEAVA
Stadiul actual, disfuncionaliti, propuneri de mbuntire (cu titlu orientativ)
Coninut:
1. Prezentare general a stagiului de practic (1-2 pg.):
1.1 Obiectivele stagiului de practic
1.2 Prezentarea organizaiei - gazd - cadrul legislativ, particularitile activitii i structurii
organizatorice;
1.3 Prezentarea Serviciului/ Compartimentului/Biroului unde a fost efectuat stagiul de practic;
2. Descrierea stagiului de practic ( 5-10 pg.):
2.1 Se descriu cele 10 teme n acord cu tematica particularizat i activitatea desfurat; 2.2 Se vor
prezenta activitile realizate, conform tematicii de practic i a jurnalului practic.
3. Concluzii i propuneri (1-2 pg.)
3.1 Aprecieri privind stagiului de practic desfurat: aspecte pozitive, aspecte negative;
3.2 Avansarea unor propuneri de mbuntire a activitii unitii de practic, din perspectiva
postului ocupat; Analiza SWOT;
3.3 Evidenierea contribuiei aduse de stagiul de practic dezvoltrii profesionale/ individuale.
Condiii de tehnoredactare:
-

figurile i tabelele vor fi numerotate i vor avea precizat titlul i sursa. Figurile i tabelele trebuie s
reprezinte cca. 30% din numrul total de pagini al Raportului de practic;
trimiterile la sursele bibliografice se insereaz n subsolul paginii, ca note de subsol, menionndu-se
numele autorilor, titlul lucrrii, editura, localitatea, anul apariiei si pagina;
bibliografia se poziioneaz la sfritul lucrrii, ordonat alfabetic dup numele primului autor, indiferent
de tipul sursei, sub form de list numerotat;
proiectul trebuie tehnoredactat cu editorul de text Microsoft Word (2003, 2007 sau 2010) folosindu-se
caractere Times New Roman (TNR) de 12 puncte, aliniere la 1,5 rnduri;
marginile paginii trebuie s fie de 2,5 cm stnga i 2 cm dreapta, sus, jos;
toate titlurile vor fi centrate i scrise cu majuscule, lsndu-se un rnd liber n jurul lor. Se vor folosi
caractere Times New Roman aldine (bold) de 12 puncte;
toate subtitlurile vor fi aliniate la stnga si vor fi scrise cu caractere aldine (bold) de 12 puncte, prima
liter majuscul. Lsai cte un spaiu liber nainte i dup subtitlu;
proiectul va trebui s conin: cuprins, pagin de titlu i bibliografie;
proiectul va conine 10-15 pagini, plus anexe;
proiectul se va realiza individual, lista i ndosariat;
48

Evaluare Practicii la CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE:

Pentru programul de studii Contabilitate i Informatic de Gestiune, evaluarea la disciplina Practic se


realizeaz dup cum urmeaz:
1. Evaluarea activitii de ctre tutorele de practic are ponderea de 25% i se realizeaz prin urmrirea
urmtoarelor aspecte legate de activitatea studentului n perioada de practic:
Criterii de performan

Foarte bine
(notele 9-10)

Bine
(notele 7-8)

Necesit
mbuntiri
(notele 5-6)

Nesatisfctor
(nepromovat)

Necesit
mbuntiri
(notele 5-6)

Nesatisfctor
(nepromovat)

Aptitudinile
personale
ale
studentului comparativ cu cerinele
specifice ale postului
Deschiderea spre feed-back i spre
acceptarea de critici
Abilitate
de
asumare
de
responsabiliti
Colaborarea cu colegii
Punctualitatea
Entuziasmul i dorina de nvare
Competenele i
abilitile
studentului n domeniu
Evaluarea general de ctre tutore: note de la 3 la 10.
2. Evaluarea coninutului Raportului de Practic: 50%
Criterii de performan

Foarte bine
(notele 9-10)

Realizarea
corespunztoare
a
Raportului de practic din punct de
vedere al cerinelor i normelor de
tehnoredactare
Calitatea coninutului Raportului de
practic
Valorificarea
concentrat
a
cunotinelor teoretice i practice
dobndite

49

Bine
(notele
7-8)

Referiri explicite la activitatea de


practic, (Descriere activiti, sarcini
efectuate .a.)
Corectitudinea
documentelor
completate
Contribuii personale, concluzii i
propuneri cu privire al stagiul de
practic
Consultarea surselor bibliografice
recomandate i evidenierea acestora
n cuprinsul Raportului de practic
Evaluarea general de ctre responsabil practic: note de la 3 la 10.
3. Evaluarea modului de prezentare la Colocviul de practic: 25%
Criterii de performan

Foarte bine
(notele
9-10)

Bine
(notele
7-8)

Necesit
mbuntiri
(notele 5-6)

Nesatisfctor
(nepromovat)

Maniera de expunere i adaptare a


limbajului la nivelul cerinelor
Gradul de ndeplinire a obligaiilor
didactice
Cunoaterea i stpnirea coninutului
Raportului de practic
nsuirea activitilor i explicitarea
propriilor atribuii aferente perioadei de
practic
Evidenierea n mod explicit a
plusurilor i minusurilor perioadei de
practic
Reacia fa recomandri i critici
Evaluarea general de ctre comisia de evaluare: not de la 3 la 10.
Standarde pentru nota 5:
- Referitor la evaluarea de ctre tutore : Receptivitatea studenilor i interesul manifestat n raport cu
activitatea practic desfurat n cadrul firmei; Prezena la sediul (punctul de lucru) firmei unde se
desfoar practica; Capacitatea de a prezenta activitatea firmei.
- Referitor la evaluarea Raportului de Practic: integrarea cunotinelor acumulate n stagiul de practic n
proiectul elaborat; elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu o parte din tematica propus
(cel puin ndeplinirea a minim 7 Fie de lucru specificate n tematica propus a acestei fie de
disciplin).
- Referitor la evaluarea final : Jurnalul de practic conine cel puin jumatate din fisele de practica cerute,
studentul face dovada la colocviu c este capabil sa-si prezinte portofoliul de practic, iar rspunsurile sa
fie pertinente la ntrebrile formulate referitoare la activitatea de practic.
Standarde pentru nota 10:
- Referitor la evaluarea de ctre tutore : Obinerea la evaluarea de ctre tutore a standardului Foarte bine la
toate criteriile de evaluare.
- Referitor la evaluarea Raportului de Practic : Elaborarea portofoliului de practic n conformitate cu
tematica propus (ndeplinirea celor 15 Fie de lucru specificate n tematica propus a acestei fie de
disciplin); Excelenta integrare a cunotinelor acumulate n stagiul de practic n proiectul elaborat;
Capacitatea de a interpreta informaiile i de a formula concluzii.
50

Referitor la evaluarea final : Jurnalul de practic conine nregistrri clare i coerente pentru fiecare zi
de practic, studentul face dovada la colocviu c a realizat un portofoliu de practic bine structurat;
Cunoaterea i nsuirea la cel mai nalt nivel a activitilor financiar contabile specifice firmei n care
s-a desfurat activitatea de practic; Capacitatea de a formula concluzii/opinii personale n legtur cu
activitatea financiar contabil a firmei/instituiei n care s-a efectuat practica.

Aprecieri i recomandri formulate dup anul doi de implementare a proiectului


Aprecierile i recomandrile formulate de reprezentanii organizaiilor partenere de practic i a
tutorilor de practic arondai specializrii CIG Contabilitate i Informatic de Gestiune au rezultat n urma
discuiilor individuale cu acetia i a dezbaterilor ce au avut loc n cadrul workshop-ului PRACTeam
desfurat n data de 26.02.2013. Astfel au rezultat urmtoarele aprecieri i recomandri menite s
mbunteasc pregtirea practic i teoretic a studenilor:

S-a observat c n mare parte curricula universitar la nivel de licen corespunde cerinelor pieei muncii
n prezent, prin formarea competenelor profesionale de baz n domeniul financiar-contabil, dar i prin
discipline care incit la contientizarea nevoii de continuare a formrii profesionale;

La fel ca i tutorii de anul trecut, Se consider c pentru specializarea CIG ar fi indicat s fie introduse
discipline cu caracter aplicativ, cum ar fi de exemplu Contabilitate financiar aplicat, ntocmirea i
prezentarea situaiilor financiare anuale ale ntreprinderii etc.;

La disciplina practic ar fi posibil o mbuntire a curriculei universitare dac s-ar introduce stagii de
pregtire practic cu durat mai mare, eventual o perioada de 5 sptmni sau perioade alocate fiecurui
an, timp de 2 sptmni pe semestru;

Conform planului de nvmnt se precizeaz c exist concordan ntre competenele dobndite de


absolvenii programului de studii de licen CIG i competenele profesionale respectiv transversale din

Cadrul Naional al Calificrilor din Romnia;


Referitor la nivelul competenelor absolvenilor, angajai imediat dup absolvire i evoluia lor ulterioar
la locul de munc, tutorii consultai sunt de prere c programa i planul de nvmnt a programului de
studii universitare de licen CIG furnizeaz cunotinele teoretice de baz necesare absolvenilor, dar
majoritatea abilitilor practice sunt dobndite dup angajare, deoarece n general competenele
absolvenilor la locul de munc sunt la nivel mediu, aceasta n majoritatea cazurilor din cauza lipsei de
punere n aplicarea n practic, a cunotinelor acumulate pe parcursul anilor de studiu;

Se propun urmtoarele aciuni n sensul implicrii pentru inseria absolvenilor pe piaa muncii, imediat
dup finalizarea studiilor i anume: ntlniri cu instituiile de nvmnt din zon, primirea de studeni n
practic, furnizarea informaii de documentare pentru realizarea lucrrii de licen sau disertaie, program
de recrutare pe termen mediu i lung.

Din experiena tutorilor din anii trecui s-a subliniat faptul c studenii care au desfurat practica i
stagiul de internship n cadrul proiectului PRACteam au fost implicai, orientai n legtur cu ceea ce
51

trebuie s urmreasc pe parcursul stagiului de practic, interesai n a afla ct mai multe lucruri n
legtur cu activitatea financiar-contabil a organizaiilor gazd.

S-a accentuat din nou situaii concrete din stagiile de practic, unde unii tutori au avut n vedere rotirea
pe posturi a studenilor, n perioada efecturii stagiilor de practic pentru a facilita accesul egal la
anumite competene.

Alte recomandri au atins ca punct de discuie organizarea de diverse sesiuni n cadrul activitii
practice, cu toi studenii, pe temele cuprinse n fia disciplinei Practic, precum i organizarea de
activiti cu privire la consilierea studenilor n orientarea ctre un loc de munc.

Structura Ghidului de practic al studentului PRACTeam - studii universitare de licen, ediia utilizat
n anul I al proiectului i anul II al proiectului a fost apreciat ca un instrument util att pentru studeni,
ct i pentru tutori, iar cerinele Programei de practic particularizat corespund activitilor pe care le
presupun posturile propuse studenilor pentru perioada de practic.

Universitatea tefan cel Mare Suceava


Facultatea de tiine Economice i Administraie Public
Departamentul de Contabilitate, Finane i Informatic Economic
An universitar 2012 - 2013
Aprobat Decan
____________________

LIST SELECTIV A TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRRI DE


LICEN SPECIALIZAREA CIG CONTABILITATE I
INFORMATIC DE GESTIUNE
Coordonator tiinific: Lect. univ. dr. Camelia Ctlina Mihalciuc

TEMA PROPUS

NUMELE I PRENUMELE
STUDENTULUI

Tratamente contabile privind activele imobilizate la

SC Autoservice SRL Suceava


Organizarea contabilitii stocurilor la SC Feromat
SRL Suceava
Organizarea fluxului informaional contabil privind
creanele i datoriile la SC OFFICE CONSULTING
SRL SUCEAVA
52

Contabilitatea drepturilor salariale, asigurrilor i


proteciei sociale la SC NORD INTERMED
CONSULTING GROUP SRL DORNETI
Consideraii privind nchiderea exerciiului financiar
la SC Lust Expert SRL Suceava
Situaiile financiare anuale ale entitii economice n
lumina reglementrilor contabile internaionale i
naionale
Analiza performanei financiare a entitii economice
i evaluarea riscurilor la SC................
Analiza principalilor indicatori economico-financiari
pe baza situaiilor financiare anuale ale SC.............
Contabilitatea cheltuielilor i a veniturilor evideniate
prin prisma reglementrilor naionale i a
refereniarului contabil internaional IAS/IFRS

ANEXE
Anexa 1. Raportul de practic
Evaluarea activitii de Practic pe fiecare program de studii se face n conformitate cu Fia de disciplin.
Fiecare student va ntocmi un Raport de practic, pe o tematic data.
Structura Raportului de practic este urmtoarea:

RAPORT DE PRACTIC
privind activitatea desfurat n calitate de . (denumirea postului) la
.. (denumirea organizaiei - gazd)
Numele i prenumele studentului:
Programul de studii universitare de licen:
Organizaia gazd:
Tutorele de practic:
Responsabil de practic:
Perioada stagiului de practic:

CUPRINS:
1. Prezentare general a stagiului de practic (1-2 pg.):
53

1.1. Obiectivele stagiului de practic


1.2. Prezentarea organizaiei gazd
1.3. Prezentarea Serviciului/ Compartimentului/ Biroului unde a fost efectuat stagiul de practic
2. Descrierea stagiului de practic (10-15 pg.):
2.1. Se descriu cele 15 teme n acord cu programa de practic particularizat i activitatea
desfurat n organizaia-gazd (vezi i Anexa 1);
2.2. Se vor prezenta activitile realizate, conform tematicii de practic i a jurnalului de Practic, cu
accent pe rezultatele atinse, care se vor constitui ca anexe.
3. Concluzii i propuneri (1-2 pg.)
3.1. Aprecieri prin prisma rezultatelor nvrii atinse ca urmare a activitii desfurate pe perioada
practicii (vezi Anexa 2).
3.2. Avansarea unor propuneri de mbuntire a activitii unitii de practic, din perspectiva postului
ocupat;
3.3. Evidenierea contribuiei stagiului de practic la dezvoltarea profesional/ personal.
Anexa 1. Fia disciplinei Practic particularizat pe post
Anexa 2. Prezentarea punctelor tari i a punctelor slabe a stagiului de practic desfurat (n ordine
descresctoare)
Alte anexe dup caz
Cerine de tehnoredactare a Raportului de practic sunt: Times New Roman 12, la 1,5 rnduri, margini de 2
cm.

54

Jurnal de practic
asupra activitii practice desfurat la SC. ........................ cuprinznd consemnarea zilnic a activitii desfurate
Numele i prenumele studentului:
Programul de studii universitare de licen:
Organizaia gazd: Tutorele
de practic:
Responsabil de practic:
Ziua nr:
Data:
Interval orar

Activitatea desfurat

Denumire

Rezultatele activitii

Persoane ntlnite

Observaii / sugestii /
propuneri
Ce mi-a plcut / ce nu mipentru student
Calitatea
pentru firm/
a plcut
(Cu ce folos
persoanei (de
pentru colectiv/
Coninutul activitii
pentru mine) De ex: client, ef Contextul n care a Ce merge bine / ce merge
pentru manager
prost
(descrierea detaliat a
ex.: am nvat... birou, director avut loc ntlnirea/
(La ce folosete
Ce m-a impresionat cel
activitii desfurate)
am vzut... am
economic al alte observaii
mai mult astzi a fost:
activitatea pe
aflat... am
organizaiei
Eu a putea s... etc.
care o desfor)
cunoscut...am
gazd

48

Anexa 3. Raport de evaluare a nivelului de dobndire a competenelor de ctre student

RAPORT de evaluare a nivelului de dobndire a competenelor de ctre


student

Prin prezenta atest faptul c studentul (nume, prenume) ......................................................................., a


desfurat un stagiu de practic de 90 de ore n cadrul (denumirea organizaiei-gazd)
n perioada .....................................
n conformitate cu prevederile Conveniei Cadru semnate cu (denumire partener)

Apreciez c studentul, n urma parcurgerii tematicii de practic prin prisma rezultatelor de atins, a dobndit
competenele vizate prin Fia disciplinei Practic i ca urmare acord pentru ntreaga activitate depus n
perioada de stagiu CALIFICATIVUL:
Foarte bine (corespondent not: 9-10)
Bine (corespondent not: 7-8)
Satisfctor (corespondent not: 5-6)
Nesatisfctor (corespondent not: 3-4)
Tutore ...........................
Semntur
Data ...........................

Anexa 4. Fia de evaluare a stagiului de practic

Fi de evaluare a stagiului de practic


Prin prezenta certific faptul c studentul (nume, prenume) .......................................................................,
a desfurat un stagiu de practic de 90 de ore n cadrul (denumirea organizaiei-gazd)
.. n perioada
..................................... n conformitate cu prevederile Conveniei Cadru semnate cu (denumire
partener) ....................................., cu urmtoarele rezultate:
A. Nivelul de dobndire a competenelor profesionale
1. Cunoaterea i nelegerea principalelor funciuni ale organizaiei gazd
Calificativ acordat:
Nesatisfctor
Satisfctor
Bine
Foarte bine
2. Cunoaterea i nelegerea modului de colectare, prelucrare, analiz i utilizare
a informaiilor Calificativ acordat:
Nesatisfctor
Satisfctor
Bine
Foarte bine
3. Deprinderea cu modul de aplicare a metodelor, tehnicilor i instrumentelor de
lucru n situaii bine definite din organizaia gazd Calificativ acordat:
Nesatisfctor
Satisfctor
Bine
Foarte bine
57

4. Elaborarea documentelor i situaiilor cerute de specificul postului Calificativ


acordat:
Nesatisfctor
Satisfctor
Bine
Foarte bine
5. Urmrirea i gestionarea documentelor de uz intern aferente postului
Calificativ acordat:
Nesatisfctor
Satisfctor
Bine
Foarte bine
6. Participarea la rezolvarea de probleme n contexte definite
Nesatisfctor
Satisfctor
Bine
Foarte bine
B. Comportamentul i modalitatea de integrare a studentului n activitatea organizaiei gazd
1. Disciplin
Calificativ acordat:
Nesatisfctor
Satisfctor
Bine
Foarte bine
2. Punctualitate
Calificativ acordat:
Nesatisfctor
Satisfctor
Bine
Foarte bine
3. Responsabilitate n rezolvarea sarcinilor Calificativ acordat:
Nesatisfctor
Satisfctor
Bine
Foarte bine
4. Respectarea regulamentului de ordine interioar Calificativ acordat:
Nesatisfctor
Satisfctor
Bine
Foarte bine
5. Abiliti de integrare n echipe de lucru Calificativ acordat:
Nesatisfctor
Satisfctor
Bine
Foarte bine
6. Adaptabilitate la situaiile concrete din organizaia gazd Calificativ acordat:
Nesatisfctor
Satisfctor
Bine
Foarte bine
Tutore (Nume, prenume, semntur) ........................... Localitatea,
data ...........................

58

Anexa 5. Lege privind practica elevilor i studenilor nr. 258/2007

Capitolul I - Dispoziii generale


Art.1
Practic este activitatea desfurat de elevi i studeni, n conformitate cu planul de nvmnt, care are
drept scop verificarea aplicabilitii cunotinelor teoretice nsuite de acetia n cadrul programului de
instruire.
Art.2
Practicantul este elevul su studentul care desfoar activiti practice pentru consolidarea cunotinelor
teoretice i pentru formarea abilitilor, spre a le aplica n concordan cu specializarea pentru care se
instruiete.
Art.3
(1) Organizatorul de practic este unitatea sau instituia de nvmnt preuniversitar, respectiv universitar, care
desfoar activiti instructiv-educative i formative.
(2) Partenerul de practic este o societate comercial, o instituie central ori local sau orice alt persoan
juridic ce desfoar o activitate n corelaie cu specializrile cuprinse n nomenclatorul Ministerului
Educaiei, Cercetrii i Tineretului i care poate participa la procesul de instruire practic a studenilor i
elevilor.

Capitolul II - Elemente organizatorice


Art.4
(1) Practica elevilor i studenilor se organizeaz i se desfoar pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a
unei convenii, dup caz, ncheiat ntre organizator i partenerul de practic.
(2) Unitile i instituiile de nvmnt pot fi organizatoare de practic att pentru elevii i studenii proprii, ct
i pentru cei care provin de la alte uniti i instituii de nvmnt.
Art.5
Activitatea de practic se poate desfura cu program sptmnal sau cumulat, la sfrit de semestru sau de an
de studii, n conformitate cu planul de nvmnt.
Art.6
Practica se desfoar pe baza unei/unui programe analitice/portofoliu de practic, ntocmit/ntocmit de
instituia de nvmnt a practicantului.
Art.7
59

Durata practicii este cea cuprins n planul de nvmnt.


Art.8
Formele de evaluare, de notare i creditele acordate pentru activitatea de practic sunt cuprinse n planul de
nvmnt.
Art.9
Activitatea de practic inclus n planul de nvmnt este obligatorie i constituie condiie de promovare.

Capitolul III - Obligaiile prilor

SECIUNEA 1 - Partenerul de practic


Art.10
Partenerul de practic are urmtoarele obligaii generale:
a) s dein o dotare corespunztoare - logistic, tehnic i tehnologic - necesar valorificrii cunotinelor
teoretice primite de practicant n cadrul procesului de instruire;
b) s aib specialiti cu studii medii i superioare care s coordoneze i s participe la evaluarea desfurrii
practicii elevilor i studenilor;
c) s desfoare programul de activitate astfel nct s permit realizarea activitii de practic a elevilor i
studenilor n condiii normale, fr a se depi ora 20,00.
Art.11
Pe perioada de practic, partenerul de practic mpreun cu reprezentantul unitii sau al instituiei de
nvmnt urmresc i nregistreaz prezena la activitate a practicantului i semnaleaz eventualele abateri
unitii sau instituiei de nvmnt.
Art.12
Partenerul de practic desemneaz persoanele care se ocup de ndrumarea i urmrirea activitii de practic
a elevilor i studenilor.
Art.13
Partenerul de practic trebuie s l ajute pe practicant s i urmreasc program analitic/portofoliul de
practic, punndu-i la dispoziie mijloacele necesare.
Art.14
Partenerul de practic este obligat s instruiasc practicantul cu privire la normele de protecie a muncii i de
aprare mpotriva incendiilor, specifice activitilor pe care le va desfura.
Art.15
(1) La sfritul activitii de practic, n conformitate cu program analitic/portofoliul de practic,
organizatorul mpreun cu partenerul de practic efectueaz o evaluare a cunotinelor practicantului i i
acord un calificativ.
(2) Evaluarea i notarea final se realizeaz la unitatea sau instituia de nvmnt a practicantului.
Art.16
Evaluarea capacitii partenerului de practic din punct de vedere logistic, tehnic, tehnologic i organizatoric
este realizat de unitatea sau de instituia de nvmnt de unde provin elevii sau studenii practicani.
60

SECIUNEA 2 - Practicantul
Art.17
Practicanii au obligaia de a desfura activiti conform programei analitice/portofoliului de practic,
respectnd durata i perioada impuse de unitatea sau de instituia de nvmnt de unde provin.
Art.18
Practicanii au obligaia s respecte regulamentul de ordine interioar al partenerului de practic i normele de
protecie a muncii i de aprare mpotriva incendiilor, specifice activitii desfurate.
Art.19
Prezena la practic este obligatorie. n caz de boal sau alte cauze obiective, practic se recupereaz,
respectndu-se durata, fr a perturba procesul de pregtire teoretic.

Art.20
Practicantul participa activ la activitile desfurate de partenerul de practic, doar dac acestea sunt n
interesul specializrii, al dezvoltrii cunoaterii, dar numai dup efectuarea de ctre acesta a instructajelor de
protecie a muncii i de aprare mpotriva incendiilor, specifice acelor activiti.

Capitolul IV - Drepturile prilor

Art.21
Pe perioada de practic, partenerul de practic l poate angaja pe practicant, conform legislaiei n vigoare, pe
baza unui contract de munc pe durata determinat, prin negocierea remuneraiei.
Art.22
Pentru practicanii angajai, partenerul de practic efectueaz evaluarea cunotinelor, respectnd coninutul
programei analitice/portofoliului de practic.
Art.23
Organizatorii de practic, uniti i instituii de nvmnt, beneficiaz de o subvenie financiar
suplimentar, echivalent cu 5% din alocaia anual pentru fiecare elev sau student. Sumele sunt utilizate
exclusiv pentru organizarea i desfurarea practicii.
Art.24
Unitile i instituiile de nvmnt aloca partenerului de practic suma aferenta activitii de practic pentru
fiecare elev sau student, pe baz de contract.

Capitolul V - Dispoziii finale

Art. 25
Activitatea de practic a elevilor i studenilor este finanat de la bugetul Ministerului Educaiei, Cercetrii i
Tineretului, pentru specializrile care au practica prevzut n planurile de nvmnt, ca activitate
obligatorie.
Art. 26
61

(1)Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului aloc sumele aferente pentru hran i transportul elevilor i
studenilor care efectueaz practica, n sistem cumulat, n alte localiti dect cele n care i au sediile
unitile sau instituiile de nvmnt de la care provin.
(2) Sumele prevzute la alin. (1) sunt cuprinse n bugetul unitilor i al instituiilor de nvmnt, ca
organizatori de practic.
Art. 27
Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului aloc sumele necesare numai unitilor i instituiilor de
nvmnt care nregistreaz cheltuieli cu organizarea i desfurarea activitilor de practic.
Art. 28
Toate sumele prevzute la art. 26 i 27 se centralizeaz n bugetul anual al Ministerului Educaiei, Cercetrii
i Tineretului.
Art. 29
Prevederile prezenei legi se aplic ncepnd cu semestrul al II-lea al anului colar/universitar 2007-2008.

GLOSAR DE TERMENI
Acord de practic - este documentul denumit Acord de parteneriat pentru organizarea i desfurarea
stagiului de practic a studenilor n cadrul proiectului PRACTeam, document care pune bazele relaiei
dintre facultate (organizator de practic) i entitatea socio-economic care primete studeni n practic
(partener de practic);
Cerin/ standard (minim) - condiii minime care trebuie ndeplinite pentru obinerea unui calificativ;
Cerine generale - sunt condiiile generale impuse unei persoane pentru ocuparea unui post;
Cerine specifice - sunt condiiile specifice impuse unei peroane pentru ocuparea unui post;
Colocviu de practic - forma de examinare final a stagiului de practic;
Competen - capacitate, aptitudine, calitate a cuiva, n cazul de fa dobndit de studeni n urma stagiului
de practic;
Convenia cadru de practic - este documentul denumit Convenie-cadru privind efectuarea stagiului de
practic n cadrul programelor de studii universitare de licen/masterat 3, act care se ncheie ntre facultate
(organizator de practic), entitatea socio-economic care primete studeni n practic (partener de practic) i
studeni care i fac stagiul de practic (practicani);
Fi de post este documentul care ofer informaii privind denumirea, localizarea postului n structura
organizaiei gazd, ndatoririle i responsabilitile aferente (cerinele), condiiile generale de munc;
Fia de evaluare a stagiului de practic - este fia pe care o completeaz tutorele pentru studenii
coordonai n timpul stagiului de practic. n aceast fi studentul este evaluat sub aspectul competenelor
dobndite n timpul practicii i a comportamentului avut n organizaia gazd.

3 Acest document este propus prin Ordinul 3955 din 9 mai 2008 (Ordinul 3955/2008) privind aprobarea Cadrului general
de organizare a stagiilor de practic n cadrul programelor de studii universitare de licen i de masterat i a Conventieicadru privind efectuarea stagiului de practic n cadrul programelor de studii universitare de licen sau masterat

62

Jurnal (de practic) - este documentul n care studentul aflat n stagiul de practic nregistreaz zilnic
activitile desfurate, datele i informaiile culese;
Organizaie gazd (sau Partener de practic) - este entitatea socio-economic care primete studeni n
practic, n baza ncheierii cu universitatea(facultatea) a Acordului de parteneriat i a Conveniei-cadru
privind efectuarea stagiului de practic n cadrul programelor de studii universitare de licen/masterat
Post ofertat - este postul pe care partenerul de practic l propune organizatorul de practic i ale crui
atribuii le va ndeplini studentul aflat n stagiul de practic, sub supravegherea tutorelui;
Practicant - studentul aflat n stagiul de practic;
Punct de lucru - este o locaie a partenerului de practic, unde practicantul i poate desfura stagiul de
practic;
Raport de practic - este lucrarea pe care o pregtete fiecare student n timpul stagiului de practic pe o
tem precizat de responsabilul de practic i cu o bibliografie dat;
Responsabil de practic - este cadrul didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea i
supravegherea desfurrii pregtirii practice a studenilor;
Stagiu de practic - este perioada stabilit prin planul de nvmnt, n care studentul se afl la partenerul
de practic i ndeplinete sarcinile stabilite prin Fia disciplinei i Convenia-cadru de practic;
Titular (de disciplin) - este cadrul didactic stabilit prin statul de funcii care coordoneaz activitatea
didactic la respectiva disciplin;
Tutore (de practic) - salariat al partenerului de practic ale crui obligaii sunt menionate n portofoliul de
practic, parte integrant a Conveniei-cadru de practic ;
Unitate de practic - locul de desfurare a stagiului de practic, denumit n contextul ghidului i
organizaie gazd sau partener de practic.

63

S-ar putea să vă placă și